SULIT

PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2012 PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG KERTAS 1 ( ALAM SEKITAR FIZIKAL) PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG1 SET PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG TIGA JAM PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG PERCUBAANGEOGRAFIFIZIKALSTPM PAHANG

GEOGRAFI 1 942/1

Arahan kepada calon : JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab EMPAT soalan Markah kepujian akan diberikan kepada anda sekiranya anda menggunakan peta lakar atau gambar rajah yang sesuai. Markah kepujian akan diberikan juga untuk contoh yang khusus dan teliti yang dikaji melalui kajian luar dan kajian tempatan yang dibuat sendiri. Semua perhitungan hendaklah diserahkan bersama dengan jawapan anda. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]

Sekiranya bahan yang perlu diperiksa dibuat pada kertas graf atau peta, helaian berkenaan hendaklah diserahkan bersama dengan kertas jawapan anda. Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak [Lihat sebelah 0

SULIT

1. a) Nyatakan tiga aspek perbezaan ekuinoks dan solstis b) Terangkan bagaimana kedudukan matahari semasa kejadian ekuinoks dan solstis

[9] [8]

c) Jelaskan kesan peredaran bumi terhadap alam sekitar fizikal. 2. a) b) b) c) Apakah yang dimaksudkan dengan proses lipatan ? Nyatakan empat bentuk lipatan yang dihasilkan oleh proses lipatan. Jelaskan tiga aspek perbezaan gunung lipat tua dan gunung lipat muda. Huraikan empat kepentingan banjaran gunung lipat terhadap alam sekitar manusia. SAMA ADA 3A i. Apakah yang dimaksudkan dengan profil rentas sungai ? ii. Jelaskan sebab terbentuknya profil rentas sungai bentuk U lebar. iii. Jelaskan kepentingan bentuk muka bumi sungai dipersekitaran lurah bentuk U lebar terhadap kegiatan manusia. ATAU

[8] [4] [4] [9] [8]

[5] [10] [10]

3B i. Apakah yang dimaksudkan dengan pemendapan pinggir pantai ? [5] ii. Terangkan punca utama penambahan bekalan bahan mendap di kawasan pinggir pantai. [8] iii. Jelaskan kepentingan penebusgunaan tanah kawasan pinggir pantai terhadap aktiviti manusia. [12] 4. a) Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan udara? [3] b) Dengan bantuan gambarajah, jelaskan proses pembentukan bayu laut dan bayu darat. [10] c) Jelaskan langkah mengurangkan kesan tekanan udara rendah terhadap alam sekitar. [12] 5. a) Apakah yang dimaksudkan tentang penipisan lapisan ozon? b) Huraikan lima punca berlakunya penipisan lapisan ozon. c) Jelaskan lima kesan kejadian penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar fizikal [5] [10] [10]

6. a) Apakah yang dimaksudkan dengan sejatan? [5] b) Huraikan lima faktor yang menyebabkan proses sejatan meningkat. [10] c) Jelaskan lima fenomena alam sekitar fizikal yang terbentuk akibat peningkatan proses sejatan. [10]

1

SULIT

7. Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di kawasan ekosistem daratan; a) Apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem Hutan Sekunder. b) Nyatakan, i. dua contoh komponen biotik. ii. dua contoh kompnen abiotik. yang terdapat dalam ekosistem Hutan Sekunder. c) Huraikan lima aktiviti manusia yang mengwujudkan ekosistem Hutan Sekunder. d) Jelaskan proses fizikal yang boleh berlaku di kawasan ekosistem Hutan Sekunder. 8. a) Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi antara sistem ? b) Jelaskan kesan kebakaran hutan kepada sistem fizikal c) Huraikan enam langkah mengurangkan kesan kejadian kebakaran hutan. [3]

[4] [10] [8] [5] [8] [12]

SOALAN TAMAT

2