Tahun 3 Matematik Nama: ____________________________ Topik 1: Nombor Hingga 10000 1. Tuliskan nombor dalam angka atau perkataan. a.

Dua ribu lima ratus empat puluh sembilan: _________________ b. 9109: ________________________________________________ 2. Isikan nombor yang betul. a. Tertib menaik _________________, 3110, 3115,_________________,_____________________ 4765,________________,__________________,7765,_______________________ b. Tertib menurun ________________, 1082, 1080,_______________,1076 4237, 4137,_______________, _____________,3837 3. Bundarkan nombor-nombor kepada 10 yang terdekat. a. 657=________________ b. 903=________________ Topik 2. Tambah 1. Cari jawapan dengan mengira dalam bentuk lazim Kelas: ________________

1. 1572+25=

2. 3 7 8 5 1 3 + 29

________
3. Sebuah perpustakaan sekolah ada 1265 buah buku cerita Melayu dan 2064 buah buku cerita Bahasa Inggeris. Guru besar membeli 1871 buah buku cerita Bahasa Inggeris lagi. Berapakah bilangan buku cerita yang ada di perpustakaan sekolah itu kesemuanya?

Topik 3: Tolak 1. Tolak. 5730-178=

2. Isi tempat kosong dengan nombor yang sesuai. a. 5346-_________________= 5273

3. Juan ada 3475 keping setem. lilian ada kurang 578 keping setem daripada Juan. Min ada kurang 607 keping setem daripada Lilian. Berapakah jumlah setem Min?

Topik: 4 Darab 1. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan gambar rajah.

x

=

2. Darab

a

. 3 4 x 5=

3. Terdapat 204 orang murid lelaki mengambil bahagian dalam satu pertandingan melukis. Bilangan murid perempuan yang mengambil bahagian adalah 2 kali bilangan murid lelaki. Berapakah bilangan murid perempuan yang mengambil bahagian dalam pertandingan melukis itu?

Topik 5: Bahagi. 1. Lengkapkan ayat matematik.

=

2. Bahagi

505 5 =

3. Khatijah membeli 98 batang pensel. Dia membahagikan pensel itu secara sama banyak kepada 4 orang anaknya. Berapakah bilangan pensel yang dia tinggal?