TTIME

Täta förbindelser
Världens längsta sänktunnel är en viktig del av den nya HongkongZhuhai-Macao-länken.

NO. 1-2012
ETT MAGASIN FRÅN TRELLEBORGKONCERNEN. LÖSNINGAR SOM TÄTAR, DÄMPAR OCH SKYDDAR.

En värmeskyddad expedition till Mars

Världen kan förändras på kortare tid än det tar att hålla ett styrelsemöte, så det gäller att ligga steget före.”
Patrick Dixon, futurist

Robusta däck lockar till skratt Nya utmaningar för olje- och gasindustrin till havs

STÖTDÄMPARE TILL LAMBORGHINI

TILL FRANKRIKES MEDELPUNKT

INNEHÅLL 1-2012

06 10 12 16

Djupt engagerad
Större djup och nya säkerhetsaspekter innebär nya utmaningar för olje- och gasindustrin till havs.

En väldämpad Lamborghini
Stötdämpare är helt avgörande för en bils köregenskaper, inte minst viktiga för en supersportbil.

Hot Spot: Clermont-Ferrand
T-Time tar med dig till Clermont-Ferrand, en stad belägen i det franska Centralmassivet.

10

Tyst och miljövänligt
Tack vare en innovativ svänghjulsdämpning kan även bränslesnåla motorer köras tyst och vibrationsfritt.

I VARJE NUMMER
Going Blue s. 14 Tankar & Trender s. 19 Nyheter/I korthet s. 22

16

Ständig utveckling
Välkommen till ett Trelleborg som är i ständig utveckling, fokuserar på snabbväxande marknader och utvalda segment och som tillsammans med Freudenberg är i process att bilda ett samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Mer information om detta finns på vår hemsida och kommer i ett kommande nummer av T-Time. Vår ambition i dessa förändringstider är att som tidigare leverera innovativa och kundnära lösningar till krävande industriella miljöer. I detta nummer hoppas jag att du finner det intressant att läsa om bland annat Trelleborgs intress tunneltätningar för världens längsta nedsänkta tunne tunnel mellan Hongkong – Zhuhai – Macau, tunne tätningar som både är innovativa och bidrar till tätnin en hå hållbar miljö.
Trevlig läsning!
T-Time utkommer tre gånger om året. De åsikter som uttrycks i denna tidning tillhör artikelförfattarna eller de personer som intervjuas och behöver inte spegla Trelleborgs åsikter eller värderingar. Ansvarig utgivare: Patrik Romberg patrik.romberg@trelleborg.com Chefredaktör: Karin Larsson karin.larsson@trelleborg.com Medredaktör: Rosman Jahja rosman.jahja@trelleborg.com Donna Guinivan donna.guinivan@trelleborg.com Produktion: Appelberg Publishing Redaktionell projektledning: Erik Juhlin, Linas Alsenas, Maggie Hård af Segerstad Form: Fredrik Andersson, Erich Blunck Tryck: Trydells Tryckeri Omslagsbild: Arup Prenumerera: www.trelleborg.com/subscribe Adress: Trelleborg AB (publ), Box 153, SE-231 22 Trelleborg, Sweden Tel: +46 (0)410-670 00 Fax: +46 (0)410-427 63 www.facebook.com/trelleborggroup www.twitter.com/trelleborggroup www.youtube.com/trelleborg www.trelleborg.com

Peter Nilsson vd och koncernchef

Har du några frågor om Trelleborg eller om du har några kommentarer angående T-Time, kontakta: karin.larsson@trelleborg.com

2 T·TIME 1·2012

EDGE [LOCKHEED MARTIN]

Mot Mars
TEXT: NICOLA POYSER FOTO: LOCKHEED MARTIN

När Mars Science Laboratory senare i år når fram till den röda planeten, finns Trelleborgs mikrosfärer med ombord. Dessa har till uppgift att skydda farkosten Curiosity under dess passage genom planetens atmosfär.

T·TIME 1·2012 3

Det genomsnittliga avståndet mellan Mars – även känd som den röda planeten - och jorden är 78 miljoner kilometer.

U

SA:s rymdstyrelse, NASA:s, mest ambitiösa Marsresa hittills har redan börjat. Rymdsonden är i skrivande stund på väg genom rymden och beräknas landa på Mars i augusti 2012. NASA:s Mars Science Laboratory (MSL) sköts upp i november 2011. I projektet ingår att med hjälp av en farkost, Curiosity, landsätta ett stort mobilt laboratorium på planeten. Vägen dit leder genom Mars atmosfär, vilken kommer att ge upphov till friktion och intensiv hetta. Det är här Trelleborg kommer in i bilden. Utifrån noggranna specifikationer från Lockheed Martin har Trelleborg levererat mikrosfärer av glas till Curiositys skalsystem, vilket är konstruerat och byggt av Lockheed Martin Space Systems. Skalet är en trubbnosig kon som omsluter och skyddar Curiosity på dess resa genom rymden samt under nedstigningen genom planetens atmosfär. Rymdkapselns mäter 4,5 meter i diameter, vilket gör den till historiens hittills största Marsfarkost och den består förutom av värmesköldsystemet av en lastbärande kompositstruktur. – Tack vare högt termiskt motstånd, låg vikt och anpassningsbara egenskaper har Trelleborg Eccospheres® varit ett viktigt material till ablations-, isolerings- och vidhäftningssystem på rymdfarkoster redan från starten av USAs rymdprogram, och vi var en kritisk leverantör till NASAs rymdfärjeprogram, säger Will Ricci, försäljningschef för Eccospheres gentemot flyg- och rymdindustrin. Han fortsätter: – Mars Science Laboratory är den mest ambitiösa Marsexpedi-

Högpresterande mikrosfärer av glas från Trelleborg används i värmeskölden, en trubbnosig kon som skyddar farkosten Curiosity från den intensiva hetta som uppstår genom friktion mot atmosfären under nedstigningen mot planetens yta.

tionen hittills, så det var av yttersta vikt att skalsystemet utformades och byggdes så att det kan stå emot den påfrestande Marsatmosfären utan problem. Därför valde Lockheed Martin att använda Trelleborgs Eccosphere-mikrosfärer av glas i värmesköldsystem i det viktiga bakre skalet. Lockheed Martin levererade skalsystemet till NASA:s Jet Propulsion Laboratory, som leder MSL-expeditionen och som har konstruerat och byggt Curiosity-farkosten. Det vetenskapliga uppdraget för MSL är att fastställa om planeten någonsin varit beboelig, undersöka klimatet och geologin på Mars och samla viktig fakta inför framtida bemannade expeditioner.

Skalsystemet består av två delar. Den främre delen är en fenolimpregnerad karbonablator, en värmesköld som är utformad för att stå emot det mesta av friktionen vid inträdet i atmosfären. Den bakre delen består av ett extremt lätt ablatormaterial (SLA-561V) som bland annat innehåller Trelleborg Eccospheres. SLA-561V-ablatorer har ingått i alla tidigare Marslandare från NASA.

Trelleborgs Eccospheres är ihåliga tunnväggiga mikrosfärer av natriumreducerat borsilikatglas. För det blotta ögat liknar de ett finkornigt vitt pulver, men mikroskopet avslöjar att de är nästintill perfekta sfärer. De är utformade för att, till en till relativt låg kostnad, förbättra

4 T·TIME 1·2012

slutproduktens egenskaper och underlätta dess tillverkning. Den unika glassammansättningen och de egenutvecklade framställningsmetoderna gör Trelleborgs Eccospheres till en produkt som är mycket kemiskt resistent och som uppvisar utmärkt värmebeständighet i temperaturer upp till 900 grader Celsius. Jämfört med andra fyllmedel av glas reagerar Eccospheres ytterst lite med det omgivande hartset. Möjligheten att släppa ifrån sig överskottsmaterial och den regelbundna partikelgeometrin gör produkten industriledande sett till förhållandet styrka/vikt. Dessutom har den extremt hög lastbärande förmåga blandat i harts. Eccospheres egenskaper gör materialet mycket

mångsidigt vid utformning av kompositer, tack vare mikrosfärernas smidighet och låga inverkan på hartsets viskositet samt att den kemiska renheten minimerar deras reaktionsbenägenhet.

OM LOCKHEED MARTIN SPACE SYSTEMS
Lockheed Martin Space Systems är en division inom Lockheed Martin Corporation. Företaget konstruerar, utvecklar, testar, tillverkar och driver ett brett spektrum av avancerade tekniska system för militära, civila och kommersiella kunder. Bland viktiga produkter kan nämnas system för bemannade rymdfärder, ett komplett utbud av fjärranalysteknik, navigering, meteorologi- och kommunikationssatelliter, instrument, rymdobservatorier och interplanetära rymdfarkoster, laserbaserad radar, ballistiska missiler och missilförsvarssystem. För mer information: www.lockheedmartin.com/ssc

– Värmeskölden är en viktig del av expeditionen. Den utgör ett skyddande hölje för Curiosity under den åtta månader långa resan till Mars. Sköldens främsta syfte är att skydda farkosten och landningssteget från den intensiva hetta som uppstår vid friktionen mot Mars tunna atmosfär vid landningen. Detta säkerställer att Curiosity kan genomföra sitt viktiga uppdrag, säger Rich Hund, programchef för MSL Aeroshell inom Lockheed Martin.

T·TIME 1·2012 5

FOKUS [OLJA & GAS]

Större djup och höjd säkerhet är några av utmaningarna för olje- och gasindustrin till havs. Men tar man vara på möjligheterna kan det bli ett mycket lönsamt arbete.
TEXT: DAVID WILES FOTO: GETTY IMAGES

JAKTEN PÅ DET
6 T·TIME 1·2012

T

rots en ökad energieffektivitet i samhället och ett allt bistrare ekonomiskt klimat visar den globala efterfrågan på olja och gas inga tecken på avmattning. Konsumtionskurvorna i industriländerna må bli flackare, men under perioden 2000 till 2015 kommer oljeförbrukningen i Kina ha fördubblats samtidigt som Indiens efterfrågan förväntas ha ökat med omkring 75 procent. Debatten kring när ”peak oil” (oljetoppen) nås fortsätter, men faktum kvarstår att en enorm mängd olja fortfarande finns kvar i berggrunden - tillräckligt för flera decenniers förbrukning enligt de flesta uppskattningar. Problemet är att mycket av den ”enkelt” utvinningsbara oljan redan har förbrukats. Efterfrågan på petroleum tvingar prospekterare och produktionsbolag till allt svårtillgängligare och ogästvänligare trakter. Oljeutvinning från stora djup (över 500 meter) och extrema djup (över 1 500 meter) är ett av de största tillväxtområdena för oljeoch gasindustrin. Men det är tekniskt komplicerat att utnyttja dessa reserver. – Det är en mycket krävande miljö. Riskerna ökar exponentiellt med djupet och aktörerna söker felsäkra lösningar, säger John Drury, chef för Trelleborgs verksamhet gentemot offshoreindustrin.

Bland Trelleborgs många säkerhetssystem för offshoreindustrin kan nämnas brandsläckningssystemet Elastopipe, mikrosfärer som bidrar till att kväva bränder samt flexibla, flamsäkra beläggningar. Trelleborg arbetar också med innovativa flytkraftslösningar som förbättrar säkerheten genom att minska belastningen på de långa ledningar som leder oljan från havsbotten till ytan.

Riskerna ökar exponentiellt med djupet och aktörerna söker felsäkra lösningar.
John Drury, Trelleborg

Ett problem med de allt djupare produktionsbrunnarna är att den varma oljan svalnar och förtjockas på sin väg mot ytan. Detta fenomen bromsar flödet och kan orsaka blockeringar. En av Trelleborgs många produktlinjer för olje- och gasindustrin omfattar värmeisolerande material för att hindra sådan avkylning. – Våra material är konstruerade för att klara extrema djup och temperaturer långt över 100 grader Celsius, säger John Drury. Säkerheten har länge varit en prioriterad fråga inom olje- och gasindustrin, men Deepwater Horizonexplosionen i Mexikanska golfen, som resulterade i 11 dödsfall och det största oljeutsläppet i historien satte ytterligare fokus på säkerhetsaspekten. – Operatörerna inför nya strategier för att minska riskerna och undvika incidenter av detta slag i framtiden. Nya lagar kommer att införas som breddar marknaden för våra säkerhetsrelaterade produkter, säger John Drury.

Denna sektor, som står för omkring 10 procent av Trelleborgs totala försäljning, har globaliserats under senare år i och med att nya djuphavsfyndigheter, exempelvis utanför Vietnam, Brasilien och Västafrika, har börjat exploateras. – I Brasilien investerar man storskaligt i varvsindustri, för att kunna bygga sådana fartyg som hittills byggts i Sydkorea. Även i Sydostasien går utvecklingen mot produktion på större djup och länderna i regionen strävar efter att utveckla mer lokalt baserade försörjningskedjor. För att dra nytta av detta har många leverantörer, inklusive Trelleborg, öppnat fabriker på dessa tillväxtmarknader, säger John Drury. Men även om möjligheterna är stora har konkurrensen hårdnat. – Många projekt är igång, men aktörerna är aggressiva i jakten på fördelar och alla är mycket medvetna om sina marginaler. Detta låter som en anomali för ett företag som tjänar så mycket pengar på operatörssidan. Men det finns ingen direkt konkurrent som kan erbjuda en lika omfattande produktportfölj och göra det från så många platser som Trelleborg, säger Thor Hegg Eriksen, enhetschef för del av Trelleborgs offshoreverksamhet. Branschbedömare ser framtiden an med spänning med förväntade nya lagar rörande säkerhet, nationella oljebolag som blir mer utåtriktade, Asiens framfart på leverantörs- och konsumentmarknaderna samt ökade investeringar i djuphavsborrning. – Stora förändringar är på gång och vi verkar i en intressant miljö. Men med våra kärnkompetenser, vår förmåga att arbeta globalt och med vårt omfattande innovationsarbete är Trelleborg väl positionerat för att följa utvecklingen och dra nytta av de möjligheter som kan uppstå, säger Thor Hegg Eriksen. 

SVARTA GULDET
T·TIME 1·2012 7

FOKUS [OLJA & GAS]

Med två nya fabriker etablerar sig Trelleborg i hjärtat av Brasiliens snabbväxande olje- och gassektor.
TEXT: DAVID WILES FOTO: ISTOCKPHOTO

M

Jätte på tillväxt
ed djuphavsfyndigheterna utanför Brasiliens atlantkust, vilka motsvarar en tredjedel av de totala oljeupptäckterna i världen under de senaste fem åren, förutspås Brasilien bli nästa internationella oljegigant. Petrobras, som har vuxit till världens tredje största olje- och gasbolag sett till börsvärdet, kommer fram till 2014 att investera ytterligare omkring 224 miljarder dollar, till stor del i plattformar, riggar och annan infrastruktur. viktig marknad. Vi har studerat marknadsförutsättningarna och konstaterat stor potential. Därför har vi etablerat massiv närvaro här, säger Brian McSharry, direktör inom Trelleborgs offshoreverksamhet i USA. Den nya anläggningen, i Brasiliens oljehuvudstad Macaé, ska tillverka Trelleborgs alla offshoreprodukter, inklusive en mängd polymerbaserade applikationer för anläggningar såväl ovan som under havsytan. – Det finns ingen motsvarande tillverkning i landet. Vi kommer att nå upp till nästintill full kapacitet relativt snabbt, och blir det aktuellt att expandera finns det stora möjligheter, säger Brian McSharry. Den andra fabriken, i Santana de Parnaiba, förvärvades i april 2011 tillsammans med en slangkopp-

Brasilien har blivit en oerhört viktig marknad.
Brian McSharry, Trelleborg

För att mätta behoven på denna expanderande marknad har även Trelleborg gjort stora investeringar i Brasilien. Företaget har förvärvat en fabrik samtidigt som ytterligare en fabrik har etablerats. – Brasilien har blivit en oerhört

lingsteknik för att förflytta olja från FPSO-fartyg och terminaler. – Detta är en produkt som kompletterar vårt utbud. Dessutom används en av fabrikens produktionslinjer för tillverkning av tryckdukar. Marknaden för trycksaker är under stark tillväxt i hela Latinamerika, säger Xavier-Alexandre Delineau som ansvarar för verksamheten. Eftersom Petrobras kräver en hög andel lokal produktion från sina leverantörer, har de två brasilianska fabrikerna stor betydelse för att göra Brasiliens olje- och gasmarknad tillgänglig för Trelleborg. – En målsättning är att ha två fabriker i världsklass som kan serva den globala industrin för offshoreteknik och oljehantering. Vi har en plan för att upprätthålla och utveckla vår ledande position, säger Xavier-Alexandre Delineau. 

8 T·TIME 1·2012

FOKUS [OLJA & GAS]

MINSKA RISKEN FÖR EXPLOSIV DEKOMPRESSION

När ingenjörer specificerar ett tätningsmaterial för olika
tillämpningar måste de ta hänsyn till aspekter som funktion, temperaturer, tryck och kompatibilitet med kemikalier. Talar vi olje- och gastillämpningar så tillkommer ytterligare kritiska kriterier. Ett av dessa är explosiv dekompression. En elastomertätning innehåller i stort sett alltid vissa hålrum. De gasblandningar som vid olje- eller gasprocesser kommer i kontakt med tätningens yta absorberas av elastomeren och mättar den. När det omgivande trycket är högt, befinner sig den absorberade gasen i komprimerat tillstånd. Ifall trycket sedan hastigt minskar expanderar gasen i elastomerens hålrum och beroende på materialets hållfasthet kan detta ge upphov till sprickor eller brott i tätningsmaterialet. Inga elastomerer är helt befriade från problemet med explosiv dekompression. Trelleborgs egenutvecklade serie tätningsmaterial XploR™ uppvisar dock en enastående motståndskraft mot fenomenet, oberoende av elastomertyp.

ETT INNOVATIVT SYSTEM
Trelleborg har tagit
fram en ny staplingsbar version av sin innovativa produkt RiserGuard®. Produkten erbjuder en lösning för oljeriggar med liten förvaringskapacitet, men ger samma goda skydd för stigarledningssegmenten som originalsystemet. – Vi utvecklade ursprungligen RiserGuard för att skydda segmenten mot den omilda hanteringen ute på riggarna. Produkten gör samtidigt hanteringen snabbare, vilket sparar dyrbar tid, säger Alan McBride, inom Trelleborgs offshoreverksamhet. RiserGuard-modulerna kan staplas tillsammans med flytmodulerna, något som möjliggjorts genom att skyddssektioner placerats på strategiska positioner i RiserGuard, skyddssektioner som överför lasterna från stigarledningarna till däcket. – Vi är alltid angelägna att möta nya behov och önskemål från våra kunder. Vi såg ett behov av att kunna stapla stigarledningarna och beslutade oss för att ta fram en staplingsbar version, säger Alan McBride.

OLJEBOOM
Starten för dagens oljeindustri kan
dateras till 1850-talet, då den polska apotekaren Ignacy Łukasiewicz destillerade fram ren fotogen ur sipprande olja. Ursprungsbefolkningen i det område som idag är den amerikanska delstaten Texas, använde tjära från ytliga oljefyndigheter för att behandla diverse krämpor. Senare, då nybyggarna borrade efter vatten påträffades större oljereservoarer, men eftersom oljan fortfarande saknade ett kommersiellt värde betraktades den endast som ett problem. Detta ändrades sedermera, men regionens fyndigheter var inledningsvis svåra

Oljeborrtorn på Spindletop Hill, Beaumont, Texas, USA. Det var här som den amerikanska oljerushen inleddes 1901.

att exploatera, eftersom oljan befann sig under bortemot hundra meter av sand. Oljan rann långsamt och borrhålen hotade ständigt att rasa igen. Vid förra sekelskiftet provade ingenjörer vid oljefältet Spindletop i Beaumont, Texas, att använda sig av lera istället för vatten vid urspolningen av borrspån ur borrhålen. Leran fastnade på borrhålets väggar och hindrade detta från att rasa in. Försöken blev historieavgörande. Den 10 januari 1901, efter en smäll som från en kanon, sköts en stråle av lera, gas och olja upp ur jorden i en över 50 meter hög fontän. Oljekällan, som fick namnet Lucas 1, levererade till en början nästan 100 000 fat per dag, mer än alla övriga oljekällor i USA tillsammans.

T·TIME 1·2012 9

Liksom tidigare Lamborghinimodeller har Aventador hämtat sitt namn från tjurfäktningsvärlden. Den legendariska Aventador var en mångfaldigt prisbelönt tjur på de spanska tjurfäktningsarenorna.

supersportbil
Av de tusentals delar som utgör en modern sportbil i klass med nya Lamborghini Aventador, är stötdämparna en av de viktigaste. De ökar prestandan och gör färden mer behaglig och säker.
TEXT: ALEXANDER FARNSWORTH FOTO: SIMON HAMELIUS

En väldämpad

ÖHLINS RACING I KORTHET
• 245 medarbetare • Kenth Öhlin sålde 50 procent av bolaget till Yamaha 1987, men köpte tillbaka aktier under 2007 och äger idag 95 procent av företaget. • Huvudkontor: Stockholm • Dotterbolag i USA – Hendersonville, North Carolina (23 medarbetare) • Dotterbolag i Tyskland – Nürburgring (fem medarbetare), där en av världens mest krävande testbanor för bilar finns. • 130 000 producerade stötdämpare per år • 97 procent av produktionen går på export • Årlig omsättning: omkring 53 miljoner euro • Årlig tillväxt cirka: 15-20 procent under de senaste 10 åren • Fokus på FoU, OEM och avancerad hjulupphängningsteknik för motorcyklar, bilar, snöskotrar och terrängfordon för tävlingsbruk. Förutom Lamborghini har Öhlins flera av bilindustrins största namn på sin kundlista, som Ferrari, Pagani, Audi, Mercedes, Volvo, Ford och Volkswagen.

E

n stötdämpare har till uppgift att absorbera de mekaniska krafter som överförs från hjulen till karossen. Lamborghini Aventador, supersportbilen som presenterades på 2011 års bilsalong i Genève, är utrustad med stötdämpare från Öhlins Racing. Dessa garanterar precisa och knivskarpa köregenskaper, även i 350 kilometer i timmen, och en av de ingående komponenterna är så kallade Skirted Piston-tätningar från Trelleborg. Liksom många framgångsrika svenska företag grundades Öhlins på en strålande idé. Och bortsett från Lamborghinis logotyp är Öhlins det

10 T·TIME 1·2012

CASE [ÖHLINS]

Lamborghini Aventador är den enda serietillverkade bilen i världen som har denna typ av stötdämpning.
Rade Catovic, Öhlins

De två främre stötdämparna sitter under vindrutan och de två bakre nära svansmotorn.

AVENTADOR
Lamborghini Aventador visades första gången på bilsalongen i Genève i mars 2011. Motorpressen har utnämnt den till en ny referens i klassen supersportbilar. Aventadoren är lätt och oerhört elegant. Dess V12-motor på 6,5-liter levererar 700 hästkrafter och bilen gör 0-100 km/h på 2,9 sekunder. Köregenskaperna är enastående genom hela hastighetsområdet. Toppfart: 350 km/h. Pris: Omkring 324 000 euro.

enda varumärket som syns på en Aventador, ett bevis på bilens överlägsna köregenskaper.

Redan på 1970-talet insåg motocross-entusiasten Kenth Öhlin att man kunde få bättre prestanda med en bättre hjulupphängning. Sedan dess har Öhlins stötdämpare bidragit till att vinna över 200 VM-troféer inom motorsporten. – Kan det köras, så kan vi göra körningen bättre, säger Rade Catovic, projektledare för Lamborghini-stötdämparna på Öhlins Racing. – Den nya supersportbilen Lamborghini Aventador har ett fjädrings- och stötdämparsystem av stötstångtyp inspirerat från F1. Med hjälp av Trelleborgs tätningar kunde systemet stämmas av perfekt till de krav som ställs på en högpresterande landsvägsbil, säger Rade Catovic. Fjäderbenen sitter inte vid hjulnaven, utan längre in, förankrade i bilens bärande struktur.

De är horisontellt monterade, de två främre under vindrutan och de två bakre nära svansmotorn. Stötstänger och hävarmar överför krafterna från hjulfästena till fjäderbenen, vilket ger bilen bättre respons i styrningen och gör den enklare att hantera, oberoende av hastighet. – Lamborghini Aventador är den enda serietillverkade bilen i världen som har denna typ av stötdämpning, säger Rade Catovic.

TRELLEBORGFAKTORN
Öhlins Racing gick ihop med Trelleborg om utvecklingen av stötdämpare till nya Lamborghini Aventador. Trelleborg levererade alla tätningskomponenter, däribland O-ringar, stödringar, Skirted Piston-tätningar och X-ringar. En Skirted Piston-tätning är en kontinuerlig hylsa av polytetrafluoroeten (PTFE) som omsluter stötdämparkolven. Helheten fungerar samtidigt som tätning och styrning. – Det är spännande för oss att arbeta med ett så avancerat företag som Öhlins, säger Josef Johansson, försäljningsingenjör på Trelleborg. Han berättar att Trelleborg är den största leverantören av tätningslösningar till Öhlins. Rade Catovic, projektledare för Lamborghinistötdämparna på Öhlins Racing, kommenterar: – Detta var ett prestigeprojekt, där kvalitet och prestanda var det som räknades. Istället för att välja standardprodukter har vi haft ett nära samarbete med Agge Tonndorff och Pär Utterström från Trelleborg – ett samarbete som ibland även pågick under helgerna. Målet var att få fram den optimala stötdämparen. Denna typ av intimt samarbete med underleverantörer, där vi kan utnyttja deras kunskaper maximalt, är modellen för hur vi vill arbeta i framtiden. För ytterligare information: josef.johansson@trelleborg.com

En annan unik detalj är det av Ferrari beprövade systemet för att lyfta framvagnen. Ett hydrauliskt lyftsystem gör det möjligt att lyfta framvagnen 40 mm med en knapptryckning. Detta för att undvika närkontakt med garagetrösklar, färjeramper eller farthinder. Även detta är ett Öhlins-system med tätningar från Trelleborg och används på Ferrari 458 och Ferrari FF. – Inom hjulupphängningsvärlden är Öhlins ett stort namn, säger Rade Catovic.

T·TIME 1·2012 11

HOT SPOT [CLERMONT-FERRAND]

CLERMONTFERRAND
TEXT: WENDY SACK FOTO: GETTY IMAGES

Välkommen till

Ett mer centralt läge är svårt att hitta i Frankrike. Från Clermont-Ferrand är det lika nära till Atlanten, Alperna, Medelhavet eller Paris.

C

lermont-Ferrand, mitt i Frankrike, är sedan länge känd som en industristad. Staden är trots allt hemadress för Michelin. Men under årens lopp har det franska storföretagets tillverkning i stor utsträckning flyttat utomlands, och nya verksamheter har etablerats i Clermont-Ferrand. Och även om besökare fortfarande associerar stadens namn med däckgiganten, vet de som bor där att Clermont-Ferrand har mycket mer att erbjuda. Det är en ung och vibrerande stad som kokar av möjligheter.

årliga internationella filmfestival. Evenemanget betraktas som filmbranschens viktigaste för kortfilmer och har sedan 1979 lockat besökare från hela världen. Numera besöks den av närmare 140 000 personer varje år. Filmerna får vara upp till 40 minuter långa och grupperas i tre kategorier: internationella, nationella och “Lab”. Det sistnämnda beskrivet som en “presentation av artister med en farlig kärlek till bild och ljud”.

En stad där stjärnor föds Ett av de bästa skälen att besöka Clermont-Ferrand är stadens

Utbildning är nyckeln Clermont-Ferrand har två stora universitet och staden befolkas ständigt av drygt 30 000 studenter. Université d’Auvergne, även kallat Clermont-Ferrand I, tillhör Frankrikes elituniversitet och är en

av landets ledande utbildningsinstitutioner. Universitetet är känt för sin forskning och fokuserar särskilt på medicin. I staden finns även Université Blaise Pascal, även kallat Clermont-Ferrand II. Namnet har universitet fått efter den berömde matematikern, fysikern och filosofen som föddes i Clermont-Ferrand. En intressant detalj är att Blaise Pascal uppfann den första mekaniska kalkylatorn - kallad Pascaline. Han ägnade sig också åt att studera begreppen tryck och vakuum - båda viktiga inom gummiindustrin.

Restips Ett gott råd, se till att prova maten. Den bästa maten - enligt de bofasta - serveras på Restaurant Emmanuel Hodencq i den gamla

Clermont-Ferrand är huvudstad i regionen Auvergne i centrala Frankrike, mitt på högplatån Centralmassivet. I regionen tillverkas flera fina franska ostar som Salers och Fourme de Montbrison. I Auvergne finns sjöar, skogar, gröna slättland och utslocknade vulkaner - med andra ord är förutsättnigarna för hiking enastående. I området finns också fler än 50 slott, flera kurorter och ett stort antal romanska kyrkor.

12 T·TIME 1·2012

Supportrar firar det lokala rugbylaget ASM Clermont Auvergne efter lagets seger mot Perpignan i 2010 års final i franska mästerskapet.

EN STAD FÖR DE UNGA
Olivier Libes, marknads- och produktutvecklingschef vid Trelleborgs fabrik i Clermont-Ferrand, har tillbringat de senaste tjugo åren i staden, varav sju år i stadskärnan. – Att bo i centrum är ingen särskilt bra idé. För varmt på sommaren och för kallt på vintern. Då bor jag mycket hellre i småstäderna omkring. S Skulle du säga att staden har en “gammal” eller “ung” känsla? – Det är helt klart en stad för ungdomar och det finns t två stora universitet i staden: Université d’Auvergne och U Université Blaise Pascal. F Finns det några idrottslag i staden som du känner s särskilt för? – Oh ja! Rugbylaget ASM Clermont Auvergne! De vann F Franska rugbymästerskapet Top 14 2010. Laget har kvalificerat sig till Franska mästerskapet 11 gånger, men 2010 gick de hela vägen. Äntligen! Vad är det bästa man kan göra med en ledig lördagseftermiddag? – Titta på rugby förstås! Mig hittar du alltid på läktaren när ASM Clermont spelar i franska mästerskapet eller i EM. Sedan p g kan man shoppa på Place de Jaude eller på gatorna däromkring. r Finns det några fördomar om Clermont-Ferrand? å – En del tror att det är en grå och derna trist stad eftersom byggnaderna a ofta är svarta. De är byggda av den mörka vulkaniska bergart som cker dominerar lokalt. Andra tycker att det alltid regnar eller snöar här, men t! faktum är att det är jättefint!

Det är helt klart en stad för ungdomar.
Olivier Libes, Trelleborg delen av Clermont-Ferrand. Kocken använder sig uteslutande av lokalproducerade råvaror vilka tillagas enligt det klassiska franska köket. Avnjut en middag i skenet från de levande ljusen på terrassen, bara ett stenkast från lavakatedralen. Du kan

till och med få gå i lära hos mästerkocken själv. Varje lördagsförmiddag undervisar han aspirerande kockar i grupper om fyra, på det gastronomiska området. Området i vilket ClermontFerrand ligger, är en av Frankrikes torraste regioner och vädret är tveklöst bäst under perioden juni till september, då det är varken för varmt eller för kallt. Utforska stadens mer än 200 naturliga varma källor, eller gör unika fynd på loppmarknaden vid Place des Salins. Ett gammalt talesätt säger att allt gott kommer till den som väntar. Och det må ta lite längre tid att ta sig till Clermont-Ferrand än till Frankrikes metropoler, men väl framme kommer du att vara glad att du tog dig tiden. 

TRELLEBORGS NÄRVARO
Trelleborgs anläggning i Clermont-Ferrand är en av koncernens största. Här tillverkas industrislangar för en mängd olika tillämpningar, de mest kända är de till livsmedelsindustrin och till kunder inom offshoresektorn. Som en av världens ledande tillverkare av marina slangar kommer erfarenheterna från Clermont-Ferrand väl till pass när Trelleborg nu öppnar sin fabrik i Brasilien i syfte att utveckla och sälja högkvalitativa produkter på den sydamerikanska marknaden. Men produktportföljen i Clermont-Ferrand är större än så. Här tillverkas även slangar för bl. a. sportdykning, flygbränsle och betong . Ser man till det yttre, kan det vara svårt att skilja en slang från en annan. Men under den yttre manteln döljer sig resultaten av avancerad teknikutveckling, vilken skäddarsyr slangarna till olika processystem. Slangarna tillverkas med innerdiametrar från 3 mm till 1 000 mm, och de är samtliga anpassade för moderna industrimiljöer. För mer information: olivier.libes@trelleborg.com

T·TIME 1·2012 13

GOING BLUE* [INFRASTRUKTUR]
Den imponerande Hongkong-Zhuhai-Macaolänken omfattar bland annat en rekordlång sänktunnel på närmare sju kilometer.
TEXT: JAN HÖKERBERG FOTO: GETTY IMAGES, ARUP

* Going Blue står för Trelleborgs strävan att erbjuda lösningar med ett hållbarhetsvärde, i detta fall minskade transporter och minskad energiförbrukning.

ÄNGSTA
D
SÄNKTUNNEL
en 8 850 kilometer långa Kinesiska muren, som började byggas under Qin-dynastin för 2 200 år sedan, är ett av världens underverk. Men även i dagens Kina blomstrar infrastrukturbyggandet. Under 2009 påbörjades en fast länk mellan de tre städerna Hongkong, Macao och Zhuhai vid Pärlflodens mynning. När projektet står klart kommer det att vara regionens i särklass mest komplexa teknikprojekt. Länken består av 30 kilometer sexfilig motorväg, varav 23 kilometer går på bro och nästan 7 km i sänktunnel. Vidare ingår två konstgjorda öar. Tunneln blir världens längsta djupa sänktunnel för vägtrafik. Hongkong-Zhuhai-Macao-länken, som ska stå klar under 2016, kommer att förstärka den ekonomiska integrationen mellan Hongkong och den övriga regionen kring floddeltat i södra Kina. Projektet föreslogs ursprungligen av den framstående Hongkong-baserade affärsmannen Gordon Wu 1983. I oktober 2011 slöt Trelleborg ett avtal med China Communications Construction Co. Ltd. (CCCC) om tunnelns tätningssystem. Valet avgjordes av tätningarnas innovativa konstruktion, vilken säkerställer vattenDen nya länken kommer att minska restiden från täthet även i händelse Hongkong till Macao eller Zhuhai från drygt tre av seismisk aktivitet. timmar till en halvtimme. Skarvarna mellan tunnelsektionerna tätas med ett system från Trelleborg bestående av Ginatätningar, Omegatätningar, vattenspärrar och andra tätningslösningar. Med tanke på projektets storlek och de enorma tekniska utmaningarna underströk CCCC att kvaliteten går före allt annat. VÄRLDSLEDANDE INOM TÄTNINGAR – Vi kunde erbjuda ett heltäckande tätningssystem, som ingen av våra konkurrenter kan matcha, och även Trelleborg är världens ledande tillverkare av tätningar. I tunnlar används Ginatätningar som primärtätning, medan Omegatätningar fungerar som sekundärvisa en imponerande referenslista, inklusive flera stora tätning, en backup för att garantera total säkerhet mot vattenintrång. tunnelprojekt i Kina. Vi har kunna stödja CCCC med Hongkong-Zhuhai-Macao-tunneln kommer att utrustas med 34 Ginatätvåra enastående teknikkunskaper, säger Ruud Bokhout, ningar, var och en med en omkrets på cirka 90 meter. Tätningarna gjuts i en affärsutvecklingschef vid Trelleborgs enhet för tunnelform och väger nio ton vardera. tätningar i Nederländerna. Tunneln ska även förses med 34 stora och 219 mindre Omegatätningar samt Under de senaste decennierna har Trelleborg levererat med vattenspärrar bestående av stålband med påvulkaniserat gummi – allt för tätningslösningar till flera tunnelprojekt i Kina – i Ningbo, att göra skarvarna mellan betongsektionerna vattentäta. Shanghai, Guangzhou, Tianjin samt i Hongkong.

VÄRLDENS

14 T·TIME 1·2012

Shenzen

Pearl River

A

Hongkong Zhuhai

Macau

Hongkong

BRO TUNNEL

En sänktunnel består av ett antal tunnelsektioner i betong som byggs på land. Tätningar används i skarvarna mellan sektionerna, för att hålla vattnet utanför tunneln. Varje tunnelsektion bogseras ut till installationsplatsen på pråmar, och sänks ner till sin plats på havsbottnen. – De större tätningarna tillverkas i Nederländerna, medan mindre tätningar och vattenspärrar kommer att produceras i Trelleborgs anläggning i Qingdao i Kina, säger Ruud Bokhout.

Projektet kompliceras ytterligare genom att tunneln ska ligga på hela 40 meters djup och på mjuk havsbotten som kräver stabilisering för att sektionerna inte ska komma i rörelse. Dessutom utmärker sig farvattnen mellan Hongkong och Macao genom grov sjö samt trafikeras av några av världens största fartyg. Geografiskt har området många likheter med Busan-

Vi kunde erbjuda ett heltäckande tätningssystem, som ingen av våra konkurrenter kan matcha.
Ruud Bokhout, Trelleborg

Geoje-länken i Sydkorea, som öppnade 2010, och till vilken Trelleborg levererade Omegatätningar. I tunnelkonstruktionen måste man även beakta risken för jordbävningar. Tätningarna mellan tunnelsektionerna måste vara extremt tåliga och förbli vattentäta även vid seismiska rörelser. Med 33 tunnelsektioner mer än 40 meter under havsytan förflyttar projektet gränserna för vad som är möjligt. – Säkerhet är den avgörande aspekten för projektet som helhet, och där spelar våra produkter en ytterst viktig roll – särskilt eftersom reparationer i princip är omöjliga när tunneln väl är på plats. Valet av oss som leverantör stärker vår ledande position på den globala marknaden för sänktunnlar. Det är ett bevis på vår innovationsförmåga och vårt engagemang för att skydda människor, miljö och infrastrukturinvesteringar, säger Ruud Bokhout. 

T·TIME 1·2012 15

TEKNIK [FORDONSINDUSTRIN]

BRA VIBRATIO
Bilar med stopp/start-teknik har blivit en succé bland miljömedvetna förare. Tack vare Trelleborgs erfarenhet av vibrationsdämpande teknik i dubbelkopplade växellådor säkerställs en mjuk gång även i de moderna energisnåla bilarna.
TEXT: LINAS ALSENAS FOTO: TRELLEBORG

S

tora motorer som V12- och V8-motorer utmärks av låg vibration. Men med dagens stigande bränslepriser och ökande miljömedvetenhet efterfrågar kunderna mindre, lättare och bränslesnålare motorer. Men för att höja komfortnivån för förare och passagerare måste de nya små motorerna utrustas med bättre vibrationsdämpning. – Dubbelkopplingen är ett viktigt steg i utvecklingen av automatväxlade drivlinor för personbilar. De ger mjukare automatisk växling och framförallt en lägre bränsleförbrukning, säger Arvid Norberg, produktansvarig på Trelleborg.

Med en dubbelkoppling kan svänghjulet hålla vevaxelns varvtal konstant under växlingen vilket minskar såväl förslitningar som energiförluster. Men en roterande skiva av gjutstål genererar mycket buller. – Vibrationer överförs via vevaxeln till svänghjulet vilket nästan blir till en högtalare, förklarar Arvid Norberg. Vibrationerna i bilens bärande struktur kan variera från 200 hertz och upp till ett par kilohertz och det är vibrationer mellan en och två kilohertz som är särskilt kritiska, eftersom det mänskliga örat är särskilt känsligt inom detta område. Vibrationer sliter naturligtvis också på anslutande komponenter som lager och motorfästen. Trelleborgs lösning utgörs av ett vibrationsdämpande element monterat direkt på svänghjulet och som har till uppgift att absorbera vibrationsenergin från vevaxel och kolvar. Dämparen är en sandwichkonstruktion av gummi och stål som är vulkaniserad under tryck för att förebygga delaminering. Den har formen av en plan

1

2

3

4

1. Svänghjul, försett med Trelleborgs vibrationsdämpare 2. Kopplingslamell 3. Kopplingsfjäder 4. Tryckplatta

16 T·TIME 1·2012

NER
ring och täcker omkring en femtedel av svänghjulets yta. Tjockleken varierar mellan en och två millimeter. Materialet fästs vid svänghjulet med nitar eller med en kombination av lim och nitar. – Det noggranna utvecklingsarbetet för att hitta den idealiska placeringen, materialkombinationen och tjockleken har gett oss stor kunskap om olika vibrationsdämpande lösningar, säger Arvid Norberg. Kopplingsstyrd stopp/start-teknik är ytterligare ett tekniskt framsteg inom bilindustrin och en teknik som sparar bränsle då bilen står stilla. Startmotorn, som aktiveras när man trycker ner kopplingen, greppar med kuggarna på svänghjulet vilket försätts i rotation. Och såväl vid dessa omstartsmoment som under normal drift uppstår vibrationer och buller. Med andra ord är dämpningsteknik helt avgörande för en mjuk och behaglig körning. – Våra kunskaper inom vibrationsdämpning i drivlinor har gjort att vi snabbt kunnat presentera välutvecklade lösningar. Detta har lett till att vi och våra utvecklingspartners blivit ledande inom stopp/start-teknik, säger Norberg.

“En unik aspekt på vår produkt är att den fungerar från det att man startar den kalla motorn tills dess att resan är slut”
Erik Gustavsson, Trelleborg

SLUTGNISSLAT
Lågfrekvent bromsbuller, ett välkänt problem i bilar, har vuxit sig till en större fråga i takt med ökande krav på körupplevelse och miljövänlighet.
Med allt lättare fordon ökar vibrationerna i strukturen vilket också gör bromsbullret mer märkbart. Standardreceptet mot bromsbuller är shims eller isolatorer. Lågfrekvent gnissel och knarrande kräver dock ett annat angreppssätt, och hittills har det funnits mycket få lösningar att tillgå. Trelleborgs Reqill Tuned Absorbers hanterar buller av den typ som uppstår vid låga hastigheter och lågt bromstryck, och som typiskt uppvisar en resonansöverton mellan 100 och 500 Hz. De motverkar även lågfrekvent bromsgnissel i intervallet 800-3000 Hz, samtidigt som de avstämda dämparna kan anpassas avseende riktning, stå emot höga temperaturer och är mycket robusta. – En unik aspekt på vår produkt är att den fungerar från det att man startar den kalla motorn tills dess att resan är slut. Produktens extremt breda temperaturområde har gjorts möjligt tack vare Trelleborgs unika konstruktion och materialval, säger, säger Erik Gustavsson, försäljnings- och marknadschef för en del inom Trelleborgs automotiveverksamhet. Problemet med lågfrekvent bromsbuller varierar mellan olika märken och modeller och Trelleborg har därför ett samarbete med ett flertal fordonstillverkare och bromssystemleverantörer för att utveckla unika lösningar för varje tillämpning.

Vibrationer överförs via vevaxeln till svänghjulet vilket nästan blir till en högtalare.
Arvid Norberg, Trelleborg

T·TIME 1·2012 17

CASE [MAJESTIC]

NYTTA & NÖJE

Robusta däck från Trelleborg lockar till skrik.
TEXT: STEFFAN HEUER FOTO: ISTOCKPHOTO

O

m du gillar att bli kringkastad är Catch’N Air från Majestic Rides i New Waterford, Ohio, rätt val. Den färgglada karusellen är standard för ambulerande tivolin i USA, med åtta gondoler som lyfts, roterar och gör ett och annat överraskande hopp. Rick Steed, ansvarig för inköp och kundservice vid Majestic, prisar tillförlitligheten och hållbarheten hos Catch’N Air, egenskaper som delvis beror på däcken. – Vi konstruerar, testar och tillverkar varje attraktion från grunden. Väl på plats på nöjesfälten måste de vara säkra och tillförlitliga. Stilleståndstid är inte ett alternativ. Däcken under varje gondol tar mycket stryk, med en ny åktur var femte minut och över 10 000 turer per säsong. Det är

TRELLEBORG INDUSTRIDÄCK
Trelleborg levererar många olika slags däck till tillverkare av nöjesattraktioner världen över. Press-on-däck används typiskt på gaffeltruckar, men deras låga profil och speciella gummiblandning gör dem samtidigt perfekta för de stora belastningar och kraftiga stötar som förekommer i tivoliattraktioner. För ytterligare information: mike.schrader@trelleborg.com

inte många däck som klarar ett sådant slitage, säger Rick Steed. Under en åktur rullar gondolerna uppför och nerför en bana, då och då lyfter de för att slå ner igen. Och detta med en passagerarvikt på upp till 500 kilo i varje gondol. De däck som används för att accelerera vagnar till berg- och dalbanor, eller för att bära gondolerna till karuseller som Catch’N Air, måste också klara ett intensivt solljus och de höga temperaturer som råder under tivolisäsongen. – Trelleborgs däck, såväl mjukare universaldäck som däck i det hårdare Lion-materialet, är egentligen inte konstruerade för åkattraktioner. I sådana sammanhang används industridäck, vilka vanligtvis ses på gaffeltruckar och andra industriella lastfordon. Målet är att varje däck ska överleva hela säsongen utan problem – det ska helt enkelt handla om att montera däcken och köra, säger Bill Cummins, chef för forskning och utveckling vid Trelleborgs enhet för hjulsystem i USA.

OM MAJESTIC
Majestic har levererat attraktioner för nöjeslystna familjer i mer än 30 år. Det familjeägda företaget ligger i New Waterford, Ohio, sydost om Cleveland, USA. Här utvecklas, testas och tillverkas samtliga produkter av företagets 18 anställda. Majestic har sålt mer än 400 attraktioner till tivoliägare i hela världen.

Däcken är tillverkade i massivt gummi och konstruerade för tung drift på el- eller förbränningsmotordrivna fordon. På en åkattraktion kan de hålla i upp till två säsonger innan de måste bytas, då i samband med vinterunderhållet. Majestics

kunder lastar sina attraktioner och flyttar till nya platser varje vecka. Att behöva reparera och vänta på reservdelar kan spoliera hela tidplanen. – Vi inledde samarbetet med Trelleborg för länge sedan. De gav oss däckrekommendationer och förklarade vilka egenskaper vi skulle söka efter i våra test. Slutligen kom vi fram till vilka däck som håller bäst och som samtidigt inte sliter för mycket på gondoler och övrig utrustning. Vi hittade däck som var perfekt anpassade till den tuffa miljön, men det bästa betyget är kanske ändå de förtjusta skriken från besökare som kastas runt i en attraktion en solig eftermiddag, säger Rick Steed. 

Däcken som Majestic använder är tillverkade av gummiblandningen Lion. Gummit är glasfiberarmerat för ökad stabilitet och hållfasthet.

18 T·TIME 1·2012

TANKAR & TRENDER [PATRICK DIXON]

Världen kan förändras på kortare tid än det tar att hålla ett styrelsemöte, så det gäller att ligga steget före.
Patrick Dixon, futurist

EN TITT IN I FRAMTIDEN
Futuristen Patrick Dixon, en av världens mest eftertraktade talare på företagsevenemang, ger sin syn på morgontagens tekniktrender.
TEXT: NANCY PICK FOTO: ED MILES

T·TIME 1·2012 19

N

är Patrick Dixon verkligen vill ha semester slänger han sin mobiltelefon i en hink vatten. – Jag menar det bokstavligen. Jag lever i en mycket virtuell värld, säger Patrick Dixon, som på plats i London ger denna intervju via Skype. Patrick Dixon är utbildad till läkare, men arbetar som futurist – en affärskonsult specialiserad på globala förändringsstrategier. Han har skrivit 15 böcker om företagsledning och trender. Men att vara futurist kräver varken kristallkulor eller kaffesump. – Jag följer och läser ständigt av de strömningar påverkar människors medvetande, förklarar han.

I sin ständiga strävan att ligga i framkant använder han sig av såväl traditionella som sociala medier, inklusive Twitter, YouTube, Financial Times, bloggar, New Scientist magazine och LinkedIn. Han har ständigt ett finger i luften för att känna åt vilket håll debattens vindar blåser - om det är miljömässig hållbarhet som är ämnet för dagen, eller innovationer i affärslivet. Patrick Dixon nämner en annan avgörande källa till information som hjälper honom att forma sina åsikter, nämligen de företag som han arbetar med. – Jag håller föreläsningar eller agerar som konsult inom vitt skilda branscher över hela världen. Men

jag arbetar alltid med människor som skapar sin framtid, människor i innovationens framkant. De ger en mycket skarpare bild av situationen än vad som går att få från annat håll. Så, vad ligger i framtiden? Patrick Dixon förutser stora framsteg inom grön teknik: – Vi befinner oss i en tid som bjuder på enastående möjligheter. Omsorgen om miljön ligger till grund för såväl regeringsbeslut som för konsumenternas efterfrågan. Konsumenterna förväntar sig mer miljövänliga produkter utan att priserna ökar. Och detta är precis vad de får, eftersom innovation möjliggör bäggedera. Om vi begränsar oss till polymerindustrin tror Patrick Dixon att koldioxidutsläppen kommer att minska genom förbättrade transporter. En nyligen publicerad studie visar att 30 procent av alla lastbilar på de brittiska vägarna rullar tomma. – Ännu mer chockerande är de tusentals lastbilar som fraktar identiska produkter i motsatt riktning på samma väg. Polsk polyeten fraktas på lastbil till Storbritannien medan brittisk polyeten körs till Tyskland. Om leverantörerna kunde samordna sin trafik skulle mer än 100 miljoner lastbilskilometer kunna sparas, bara i Europa, säger Patrick Dixon.

INNOVATION OCH HÅLLBARHET
Innovation är ett av Trelleborgs kärnvärden, och en viktig komponent i koncernens tillväxtstrategi. Koncernens innovation är inriktad på lösningar och tillämpningar i nära samarbete med dess kunder. Potentiella och befintliga kunder efterfrågar allt oftare hållbarhet som ett mervärde när de väljer affärspartners och Trelleborgs långsiktiga engagemang för hållbarhet och företagsansvar kan vara avgörande för att en kund väljer Trelleborg. För ytterligare information: www.trelleborg.com

Hans senaste bok, Sustainagility: How Innovation and Agility Will Save the World (2010) listar dussintals lösningar som olika företag har hittat för att bli grönare. – Till och med de allra mest vinstfokuserade företagen har insett att det snabbaste sättet att växa är att prioritera miljöfrågorna. Att minska den globala uppvärmningen sparar pengar. Det är därför den gröna teknikutvecklingen sker så snabbt. Nya bränsleeffektiva uppfinningar dyker upp överallt, från winglets på flygplanens vingspetsar till nanoteknik som minskar friktionen i bilmotorer, säger Patrick Dixon. – Faktum är att många av de mest spännande innovationerna är osynliga.

Dessutom har sättet som innovationer föds på förändrats. Tidigare kunde storföretagens forskningsavdelningar låsa in sig tills de hade något att visa som gick att patentera, men enligt Patrick Dixon utvecklas numera de största innovationerna mycket öppnare. Företag som Hewlett-Packard, GlaxoSmithKline eller IBM använder öppna innovationsverktyg, t.ex. genom att presentera ett problem för flera universitet, eller rentav via sociala medier. – Många av världens största utmaningar är alltför komplicerade för att kunna lösas av forskare på ett enskilt företag, säger Patrick Dixon.

20 T·TIME 1·2012

Plan B räcker inte. Varje förnuftig ledare har alltid minst två reservplaner.
Patrick Dixon, futurist

Den globala undersökningen Thinkers 50 rankar författaren och läkaren Patrick Dixon bland de 20 mest inflytelserika tänkarna inom näringslivet idag.

Samtidigt konstaterar han att det förflutna i viss mån kan användas för att förutspå framtiden. För att ta ett exempel: dagens pensionskris grundlades för flera decennier sedan i och med en minskning av Europas befolkningstillväxt. – Problemet idag är att stora förändringar pågår utan att det finns några tidigare motsvarigheter.

Den globala uppvärmningen komma att ställa mänskligheten inför val som vi tidigare aldrig har behövt göra. Men Patrick Dixon är övertygad att de företag som agerar smart utifrån en entreprenörsanda kan dra nytta av förändringarna.

– Världen kan förändras på kortare tid än vad det tar att hålla ett styrelsemöte. Så det gäller att ligga steget före. Är det något som historien har lärt oss, är det att varje kris är en möjlighet, säger han och pekar på att många förmögenheter har skapats under ekonomiska kristider, krig eller kaosartade förhållanden. Men företagen måste ha ledningsgrupper som förmår tänka i nya banor. – I mötet med framtiden är smidighet nyckeln till framgång och man måste alltid ha en plan C. Plan B räcker inte. Varje förnuftig ledare har alltid minst två reservplaner, säger Patrick Dixon. Och kanske två mobiler. 

PERSONLIGT
Name: Namn: Patrick Dixon Ålder: 54 Bor i: London Familj: Gift med Sheila, fyra vuxna barn. Utbildning: Cambridge University och Charing Cross Hospital Medical School. Författarskap: Förutom sina faktaböcker har Dixon skrivit thrillern The Island of Bolay, om biologisk krigföring. Bäst på fritiden: Åka omkring med sin fru på den engelska landsbygden i deras gamla MG, och campa på öde platser. Viktig insats: Grundade AIDS Care Education and Training (ACET) 1988, en organisation som verkar för att hindra spridningen av AIDS i några av världens fattigaste länder.

T·TIME 1·2012 21

NEWS [UPDATE]
Max Holders redskapsbärare C250/C270 har en maximal hastighet på 40 km/h, en lyftkapacitet på 1 100 kg och kan bestyckas med en rad olika verktyg och tillbehör. Trelleborgs Cushyfloat-fästen ger stabilitet och god vibrationsdämpning.

ETT ENKELT VAL
Nu är det enklare än någonsin att välja den optimala tryckduken för varje tillämpning. Detta tack vare två nya urvalsguider, anpassade till de innovativa tryckduksserierna Rollin och Vulcan från Trelleborg. – Att välja fel tryckduk kan få långtgående konsekvenser och påverka tryckkvalitet, kostnad, spill, effektivitet och till och med koldioxidutsläpp. De två nya urvalsguiderna ger alla fakta som behövs för att välja rätt tryckduk till en specifik tilllämpning, säger Thomas Linkenheil, ansvarig för Trelleborgs tryckduksverksamhet. Trelleborgs sortiment av Rollin-tryckdukar är avsett för specialistsektorn. Dukarna ger möjlighet att trycka på de mest skilda ytor och är bland de slitstarkaste på marknaden. Precis som Vulcandukarna är de utvecklade för att ge en jämn och hög kvalitet under lång tid. För mer information eller för att beställa de nya urvalsguiderna, kontakta: printing@trelleborg.com

MAXIMAL PRESTANDA
Max Holders redskapsbärare C250 och C270 kan användas för många ändamål. Vintertid tjänstgör de i snösvängen, på gångbanor eller i skidanläggningar, medan de på sommaren rycker in som gatusopare, gräsklippare och häcktrimmare. Maskinerna är extremt kompakta, 1,1 meter breda och knappt två meter höga. I det mycket begränsade utrymme för axelupphängningen ger Trelleborgs Cushyfloat®-fästen, i kombination med VP-bussningar mellan chassit och den hydrostatiska motorn, stabilitet och utmärkt vibrationsdämpning. – Vi är mycket stolta över att ha kunnat bistå Max Holder i utecklingen av denna extremt effektiva maskin. Uppdraget bjöd våra tillämpningsingenjörer på en intressant utmaning, säger Michael Rösler, försäljningschef för Trelleborgs industriella antivibrationsprodukter. Cushyfloat-fästet är en robust lågbyggd enhet i gummi och metall, framtaget för att fungera tillförlitligt under lång tid i svåra miljöer. Förutom att minimera vibrationer, absorberar produkten stötar och minskar stomljud, vilket förbättrar komforten i förarhytten - en viktig egenskap för maskinen.

Efter framgångarna
med traktorprojektet Blue Power har Trelleborg och New Holland valt att fördjupa sitt samarbete. Nästa steg är en gemensam marknadsföringskampanj som har fått namnet ”The blue butterfly”. Syftet är att visa att slutresultaten ofta blir bättre ju mer hänsyn som tas till miljön och jorden. En parallell görs mellan en fjäril, naturens mest

Respekt för
22 T·TIME 1·2012

miljön

ömtåliga varelse, och T7 Blue Power, traktorn med det lätta avtrycket. – Den första kampanjen för T7000 Blue Power fick långt större genomslag än vad vi hade vågat hoppas på. Det visar att kunderna uppskattar våra gemensamma ansträngningar för ökad produktivitet och effektivitet inom jordbruket, med full respekt för miljön. Nu breddar vi vårt samarbete för att erbjuda lantbrukare och entreprenörer de bästa produkterna tillgängliga och samtidigt hjälpa dem till ett hållbart jordbruk, säger New Hollands chef för jordbruksprodukter, Pierre Lahutte. Fördelarna med Trelleborgs och New Hollands gemensamma lösningar listas på en ny webbplats med det gemensamma namnet: www. trelleborg-newholland.com.

NET VALUE

Agnarna och vetet
Internet är ett

SKÖRDETID
Maskrosor (Taraxacum officinale) kallas ibland för ett ”välgörande ogräs”. Örten är rik på vitaminerna A, B-komplex, C och D och har genom historien använts för framställning av diverse livsmedel, teer och vin samt för att behandla lever- och hudsjukdomar. Nu ska även maskrosens potential som råvara till naturgummiindustrin att studeras, och maskrosen kan komma att bli ett komplement till det berömda gummiträdet (Hevea Brasiliensis). Redan under andra världskriget bedrevs det forskning på området, och många örter utvärderades som tänkbara källor till naturgummi. Närmast kom den ryska maskrosen (Taraxacum kok-saghyz), även känd som gummimaskros, och faktum är att Trelleborg under nästan tio år tillverkade cykeldäck baserade på rysk maskros. Sedan dess har mycket skett på forsknings- och utvecklingssidan. Idag pågår ett forskningsprojekt kring rysk maskros i syfte att få fram naturgummi med högsta möjliga kvalitet och bearbetbarhet ur örten. Projektet drivs av Lunds universitet tillsammans med en rad partners och Trelleborg kommer att ingå i forskningsgruppen i kraft av företagets stora erfarenheter av naturgummi och breda kunskap om slutanvändarnas krav.

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Trelleborg utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsatte drygt 29 miljarder kronor under 2011. Antalet anställda uppgick till omkring 21 000, fördelat över drygt 40 länder.

Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgs aktie har varit noterad på Stockholmsbörsen sedan 1964 och aktien är idag listad på NASDAQ OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com

enastående redskap för att vaska fram oförutsedd information. På nätet kan du ta reda på allt ifrån vem din morfars morfars mor var till varför himlen är blå. Och med en enkel googling kan du på nolltid få veta var närmaste center för transcendental meditation ligger, eller vem som producerar det bästa vinet i Azerbajdzjan. En hel del av dagens uppskattningsvis 7,96 miljarder webbsidor är till konkret nytta (som exempelvis www.worldwidewebsize.com där jag hittade just denna information). Men många sidor är fullständigt meningslösa. Och givetvis finns det sidor, som exempelvis www. pointlesssites.com, som listar de mest meningslösa sidorna. Vissa sidor är så dåliga att de blir bra och bland mina favoriter finns www.sudftw.com där du kan se målarfärg flagna i realtid, www. boohbah.tv med glatt psykedeliska effekter, www.jacksonpollock.org där du skapar din egna Jackson Pollockmålning, www.mrbreakfast.com för att formge en egen förpackning för frukostflingor eller www.toaster.org som innehåller allt som är värt att veta om brödrostar och lite till. Men allvarligt talat, om internet är svårorienterar i jakten på relevant information för privat bruk, blir det till ett veritabelt minfält när man behöver få fram yrkesmässig fakta. Överallt dyker du på sidor som lovar att hjälpa dig med olika konstruktionsprojekt - sidor som ibland bara existerar tillräckligt

Internet är ett enastående redskap för att vaska fram oförutsedd information.
länge att du hinner spara dem bland dina favoriter. Men vissa webbplatser kan verkligen vara till stor nytta. Detta gäller i synnerhet bloggar och diverse ingenjörsforum, som inte bara ger information utan även öppnar för diskussioner i relevanta frågor. Några exempel är www.designnews.com, www.engineeringdaily.net och www. engineersedge.com. Ifall du arbetar med marinteknik eller inom den grafiska industrin kan även www.marineinsightsblog.trelleborg.com och www. printinginsightsblog.trelleborg.com från Trelleborg vara väl värda ett besök. Och behöver du få ett riktigt snabbt svar på en tätningsfråga, låter www.tss.trelleborg. com sina registrerade användare chatta med tekniska rådgivare dygnet runt.

T·TIME 1·2012 23 1·2012 ·201 12

Return to: StroedeRalton Box 842 SE-251 08 Helsingborg Sweden

Some call it instant access. We call it Trelleborg Gateway.
Ladda ner appen ”Trelleborg Gateway” och få direkt tillgång till Trelleborgs produkter, nyheter, karriärmöjligheter, aktieinformation och mycket, mycket mer. För ingenjörer kan vi dessutom locka med en polymerordlista och ett interaktivt verktyg för val av gummityp.

Ladda ner den nu!

Available for Android diordnA rof elbaliavA di d A f lb li A

Trelleborg Gateway – välkommen till vår värld