http://orduni1.wordpress.

com/2012/09/19/buitenlands-beleid-grabs-spotlight-op-la atste-dag-van-democratische-conventie-the-tyler-group-barcelona/ Buitenlands beleid Grabs Spotlight op laatste dag van democratische conventie wordpress, the tyler group barcelona In een verkiezing seizoen gedomineerd door binnenlandse economische kwesties, na m buitenlands beleid centrumstadium voor de eerste keer op de laatste avond van de democratische nationale conventie, zoals de Voorzitter en andere hoge ambtena ren de administratie successen in het buitenland in de afgelopen vier jaar gewor ven. “In een wereld van nieuwe bedreigingen en nieuwe uitdagingen, kunt u kiezen leider schap dat is getest en bewezen,” zei de Voorzitter Barack Obama tijdens zijn toesp raak tot de democratische nationale conventie in Charlotte, NC op donderdag avon d. Zowel de Voorzitter campagne en die van zijn Republikeinse uitdager Mitt Romney zelden heb vermeld bij vraagstukken van buitenlands beleid momenteel te kampen m et de natie. Gallup peilingen toonde de economie blijft de nummer een kwestie vo or twee-derde van de Amerikanen dit jaar. Maar, terwijl Obama voor Amerika personeel hebben verwezen naar de kwestie vaker – markeren het einde van de oorlog in Irak, betrokkenheid in Azië en het doden van Osama bin Laden – de Romney campagne grotendeels de kwestie van de tafel heeft ver laten. Romney personeel is nog meer terughoudend om hun kandidaat buitenlands beleid st andpunten nadat de voormalige gouverneur van Massachusetts zijn gebrek aan ervar ing tijdens een reis in het buitenland dit jaar toonde geweest. Op donderdag, de Voorzitter maakte melding van deze reis, waarin Romney kritiek op de Britse regering voor “verontrustend” rapporten van een gebrek aan veiligheidsp ersoneel voorafgaand aan de spelen in Londen. Hij maakte ook melding gemaakt van de opmerkingen van de Romney campagne op de dreiging van Rusland vandaag verwar rend. “Mijn tegenstander en zijn running mate zijn nieuw voor buitenlands beleid. Maar v an alles wat we hebben gezien en gehoord, dat ze willen ons terug te nemen naar een tijdperk van drukdoende en blindelings dat Amerika zo duur,”zei Obama donderda g nacht. “Immers, u niet bellen Rusland onze nummer-één vijand – niet al Qaida – Rusland – tenzij je nog steeds in een koude oorlog geest warp vast bent. U misschien niet zijn klaar voor diplomatie met Peking als u de Olympische bezoeken kunt zonder het beledig en van onze nauwste bondgenoot,”voegde hij toe. Voormalige ambassadeur in India Timothy Roemer erover gesproken tijdens een even ement van nationale democratische Instituut in Charlotte op donderdag. “Als je de eenvoudige kwesties kan niet omgaan met onze nauwe bondgenoten – Groot-Br ittannië en de Olympische spelen – hoe u gaat om oorlog?” vroeg hij de verzamelde meni gte van afgevaardigden en binnenlandse en buitenlandse ambtenaren met deskundige n van de Hand van de Tyler en hamer. RELATED ARTICLE: http://international.tylergroupservices.net/blog/buitenlands-beleid-grabs-spotli ght-op-laatste-dag-van-democratische-conventie/