Επιτροπή

για τη σωτηρία
του Αώου

«ΌΤΑΝ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ»
Η υπόθεση µε το φράγµα στη Βάλια Κάλντα.
Το µεγαλεπήβολο σχέδιο µεταφοράς νερών από τη Βάλια Κάλντα στο
λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα.

Πρόκειται για έργο που αναβαθµίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων όχι µόνο
του λεκανοπεδίου αλλά και όλου του ορεινού όγκου του Ζαγορίου, µε την
άρδευση και υδροδότηση όλων των ανωτέρω περιοχών, «κάθε ραχούλα και
µαντρί κάθε µαντρί και βρύση…». Ποιος φαντάστηκε λίµνη στο Τσεπέλοβο,
παραλίες µε λουόµενους κάτω από την Γκούρα .γιατί όχι και δηµιουργία
ιστιοπλοϊκού και κωπηλατικού συλλόγου µε επίτιµο πρόεδρο τον εµπνευστή
των έργων .και επειδή οι δρόµοι στην περιοχή είναι ακόµη στενοί και άβολοι
τα σκάφη προτείνουµε να ναυπηγούνται επί τόπου, (ξύλο υπάρχει άφθονο
στην περιοχή),ανοίγοντας και νέες θέσεις εργασίας.
Αν µάλιστα εισακούονταν και οι απόψεις ενός άλλου υποψηφίου
βουλευτή του νοµού Ιωαννίνων στα πρώτα µεταπολιτευτικά χρόνια, του κ.
Φίλη που έταζε θάλασσα στα Γιάννενα, θα µπορούσαν όλα αυτά τα υδάτινα
συστήµατα να ενωθούν και να ανθίσει και η ναυσιπλοΐα στην περιοχή της
Πίνδου.
∆ιάγουµε µια περίοδο που τα αντανακλαστικά των πολιτών έχουν
κουραστεί από τα κοινωνικά προβλήµατα και φτάσαµε έργο που έχει
απορριφθεί τετράκις να ξαναβρίσκεται στο προσκήνιο. Το γελοίο τείνει λοιπόν
να γίνει τραγικό και επικίνδυνο.
Το ήδη υπάρχον φράγµα στις πηγές Αώου έχει ανεπανόρθωτα
επηρεάσει το οικοσύστηµα της περιοχής της φυσικής απορροής του ποταµού
µε πλείστες ενστάσεις για παρανοµίες και µελέτες που θεωρούν απαραίτητο
µέρος του υδάτινου όγκου της λίµνης Αώου να ακολουθήσει την φυσική του
πορεία (µελέτη Γουλανδρή 1992).
Μας είναι αδιάφορο αν το έργο είναι συµφέρον ή όχι. Θεωρούµε
ανήθικη και βέβηλη κάθε παρέµβαση στην περιοχή .Με τη λογική του κέρδους
στην Ασία εκδίδουν τα ίδια τα παιδιά τους. Υπάρχουν όρια στην εκµετάλλευση
των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. ∆εν µετράν όλα σε
κιλοβατώρες, χρήµα και δόξα. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν και οι πολιτικοί και
οι υπεύθυνοι της ∆ΕΗ που πάνε αναίσχυντα να ταυτιστούν µε τη δολιότητα τη
διαπλοκή και τη ρεµούλα. Το στράγγισµα της Β. Πίνδου πρέπει να σταµατήσει.
Για µας αυτά τα βουνά είναι η πατρίδα µας και όσοι τα επιβουλεύονται εχθροί
της πατρίδας µας.
Επιτροπή για τη σωτηρία του Αώου
Βωβούσα, 12 Αυγούστου 2012