Teori ekuiti adalah satu teori yang cuba menjelaskan kepuasan hubungan dari segipersepsi pengagihan yang adil

/ tidak adil sumbersumber dalam hubunganinterpersonal. Seperti yang dianggap sebagai salah satu teori ekuiti teori keadilanmula-mula dibangunkan pada tahun 1963 oleh John Stacey Adams, tempat kerjadan ahli psikologi tingkah laku, yang menegaskan bahawa para pekerja bertujuanuntuk mengekalkan ekuiti antara input bahawa mereka membawa kepadapekerjaan dan hasil yang mereka terima daripada terhadap input dan hasil yangdilihat orang lain (Adams, 1965). Kepercayaan bahawa rawatan orang nilai saksama yang menyebabkan mereka bermotivasi untuk memastikan keadilan yangdikekalkan dalam hubungan rakan sekerja mereka dan organisasi. Struktur ekuiti di tempat kerja adalah berdasarkan nisbah input kepada hasil. Input adalahsumbangan yang dibuat oleh pekerja untuk organisasi.

Definisi ekuiti Seorang individu akan mempertimbangkan bahawa beliau dilayan secara adil jika dia melihat nisbah input kepada hasil bersamaan dengan orang-orang di sekelilingnya. Oleh itu, segala-galanya yang sama, ia akan diterima untuk rakan sekerja yang lebih kanan untuk menerima pampasan yang lebih tinggi, kerana nilai pengalaman beliau (dan input) adalah lebih tinggi. Cara orang asas pengalaman mereka dengan kepuasan untuk tugas mereka adalah untuk membuat perbandingan dengan diri mereka kepada orang-orang yang bekerja dengan mereka. Jika seseorang pekerja notis bahawa orang lain mendapat lebih pengiktirafan dan ganjaran atas sumbangan mereka, walaupun kedua-duanya telah melakukan jumlah yang sama dan kualiti kerja, ia akan memujuk pekerja yang akan tidak berpuas hati. Rasa tidak puas hati ini akan menyebabkan pekerja berasa underappreciated dan mungkin tidak bernilai. Ini adalah bertentangan secara langsung dengan idea teori ekuiti, idea itu mempunyai ganjaran (hasil) yang berkaitan secara langsung dengan kualiti dan kuantiti sumbangan pekerja (input).Jika kedua-dua pekerja mungkin ganjaran yang sama, ia akan membantu tenaga kerja menyedari bahawa organisasi yang adil, taat, dan menghargai. Ini boleh digambarkan oleh persamaan berikut: [Sunting] Input dan hasil [Sunting] Input Input adalah ditakrifkan sebagai sumbangan setiap peserta untuk pertukaran

1978). Dalam industri.Apabila nisbah input kepada hasil rapat. Traupmann & Walster. Hasil tipikal termasuk mana-mana yang berikut: Keselamatan pekerjaan Gaji Manfaat kakitangan Perbelanjaan Pengiktirafan Reputasi . Input biasanya termasuk mana-mana yang berikut: Masa Usaha Kesetiaan Bekerja keras Komitmen Keupayaan Kebolehsuaian Fleksibiliti Toleransi Penentuan Semangat Pengorbanan peribadi Amanah dalam atasan Sokongan daripada rakan sekerja dan rakan-rakan sekerja Kemahiran [Sunting] Hasil Output ditakrifkan sebagai kesan positif dan negatif bahawa seseorang individu melihat peserta telah melakukan sebagai akibat / hubungan dengan orang lain. Traupmann & Walster. daripada pekerja perlu mempunyai banyak kepuasan dengan tugas masing-masing. Output boleh ketara dan tidak ketara (Walster. aset seperti modal dan buruh manual dilihat sebagai "input yang berkaitan" . 1978). Dalam suasana sosial.Input bahawa peserta menyumbang kepada hubungan boleh sama ada aset yang melayakkan dia / dia untuk ganjaran atau liabiliti yang melayakkan dia / dia kos. Sifat individu seperti kekasaran dan kekejaman yang dilihat sebagai liabiliti yang melayakkan pemiliknya untuk kos (Walster.Kelayakan untuk ganjaran atau kos yang mengatakan kepada input masingmasing berbeza-beza mengikut penetapan hubungan.input yang sah hak penyumbang kepada ganjaran.hubungan dan telah dilihat sebagai hak kepadanya / ganjaran kepada atau kos. aset seperti kecantikan fizikal dan kebaikan umumnya dilihat sebagai aset yang melayakkan pemiliknya untuk ganjaran sosial.

1978) Kritikan dan teori-teori yang berkaitan Kritikan telah diarahkan ke arah kedua-dua andaian dan permohonan praktikal teori ekuiti. Individu yang melihat bahawa mereka dalam usaha hubungan yang tidak saksama untuk menghapuskan kesusahan mereka dengan mengembalikan ekuiti. [1] Kumpulan boleh memaksimumkan ganjaran kolektif dengan membangunkan sistem yang diterima untuk saksama membahagi-bahagikan ganjaran dan kos di kalangan ahli-ahli.Tanggungjawab Rasa pencapaian Segala puji Terima kasih Rangsangan [Sunting] Usul-usul Teori ekuiti terdiri daripada empat usul: Individu yang bertujuan untuk memaksimumkan hasil mereka (di mana hasil ditakrifkan sebagai ganjaran tolak kos).Orang yang mendapat terlalu sedikit boleh berasa marah atau dihina. Sistem ekuiti akan berkembang dalam kumpulan. banyak penyelidikan yang menyokong usul asas teori ekuiti telah dijalankan dalam persekitaran makmal. kedua-dua orang yang mendapat "terlalu banyak" dan orang yang mendapat "terlalu sedikit" rasa bermasalah. orang kesusahan yang lebih berasa dan lebih banyak mereka cuba untuk memulihkan ekuiti. 1987). mereka menjadi bermasalah. Ulama telah mempersoalkan kesederhanaan model. kumpulan amnya akan memberi ganjaran kepada ahli-ahli yang merawat orang lain dengan adil dan secara umumnya menghukum (meningkatkan kos) ahli-ahli yang merawat lain-lain inequitably. Hatfield & Miles. berhujah bahawa beberapa pemboleh ubah demografi dan psikologi memberi kesan kepada persepsi orang keadilan dan interaksi dengan orang lain. Semakin besar ketidaksamaan. Orang yang terlalu banyak mungkin merasa bersalah atau malu. Oleh itu. individu kesusahan yang lebih berasa. Pengkritik juga berhujah . (Walster. dan ahli-ahli akan cuba untuk mendorong ahli-ahli lain untuk menerima dan mematuhi sistem-sistem ini. Yang lebih saksama hubungan. Apabila seseorang itu mendapati diri mereka mengambil bahagian dalam hubungan yang tidak saksama. Menurut teori ekuiti. Tambahan pula. dan dengan itu telah kebolehgunaan dipersoalkan kepada situasi dunia sebenar (Huseman. Traupmann dan Walster.Satu-satunya cara kumpulan boleh menyebabkan ahli-ahli untuk saksama berkelakuan dengan menjadikan ia lebih menguntungkan untuk berkelakuan saksama daripada inequitably.

orang-orang yang memilih nisbah input / hasil mereka sendiri melebihi orang-orang rakan hubungan mereka. Oleh itu. Tiga kelas archetypal adalah seperti berikut: Benevolents.) [Sunting] Keadilan Model Model Berpatutan mencadangkan sebagai langkah alternatif ekuiti / ketidaksamaan untuk menjadi rakan kongsi hubungan atau "orang perbandingan" teori ekuiti piawai. Entitleds. dalam persekitaran perniagaan. Menurut Model Berpatutan. kebajikan lebih suka untuk berada di bawah-mendapat manfaat. Pilihan Utama boleh diungkapkan pada kontinum daripada keutamaan untuk ekstrem di bawah-manfaat kepada keutamaan melampau terlalu banyak manfaat. . Para penyelidik telah ditawarkan pembesar banyak dan bersaing perspektif: [Sunting] Kepekaan Ekuiti Bina Bina Ekuiti Kepekaan mencadangkan bahawa individu mempunyai keutamaan yang berlainan bagi ekuiti dan dengan itu bertindak balas berbeza untuk dilihat ekuiti dan ketidaksamaan. Gill dan Stone (2010) menganalisis bagaimana pertimbangan ekuiti pengaruh tingkah laku dalam persekitaran yang strategik di mana orang bersaing dan membangunkan implikasi bagi kontrak buruh yang optimum. yang berhak lebih suka untuk menjadi lebih mendapat manfaat. tetapi salah satu mungkin melihat keseluruhan sistem pampasan sebagai tidak adil (Carrell dan Dittrich. 1978). orang-orang yang memilih nisbah input / hasil mereka sendiri sama dengan orang-orang yang rakan hubungan mereka. Hatfield & Miles 1987. Dalam erti kata lain. seseorang itu mungkin merasakan bahawa pampasan itu atau saksama kepada pekerja-pekerja lain. (Huseman. 1978). hakim-hakim individu keseluruhan "keadilan" hubungan dengan membandingkan input dan hasil mereka dengan standard dalaman yang diperolehi. Sebagai contoh. Dalam erti kata lain. tetapi juga dari segi sistem yang menyeluruh yang menentukan input dan output.bahawa orang ramai akan menyedarinya ekuiti / ketidaksamaan bukan sahaja dari segi input dan hasil tertentu hubungan. Model Berpatutan itu membolehkan ketidaksamaan melihat ekuiti / sistem yang menyeluruh yang akan dimasukkan ke dalam penilaian individu hubungan mereka (Carrell dan Dittrich. [Sunting] Teori Ekuiti dan Teori Permainan Ekonomi tingkah laku baru-baru ini telah mula menggunakan teori permainan teori ekuiti kajian. orang-orang yang memilih nisbah input / hasil mereka sendiri kurang daripada orang-orang yang rakan hubungan mereka. Sensitives ekuiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful