You are on page 1of 33

www.papercollection.wordpress.

com

32/1
Bahasa
Cina
Ogos
2012
1Jam

ANJURAN
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH
CAWANGAN PERLIS
PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA
PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)
TAHUN 2012

BAHASA CINA
KERTAS 1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

Jawab semua soalan .

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf


A,B,C dan D.

Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja dan hitamkan jawapan
anda dalam kertas jawapan objektif yang disediakan.

Kertas soalan ini mengandungi 16 halaman bercetak

www.papercollection.wordpress.com
2

SULIT

32/1

1 40
2 ABC D

12

A
B

2.

?
A

www.papercollection.wordpress.com
3

SULIT

32/1

39

pn

bn

,
?

www.papercollection.wordpress.com
4

SULIT

32/1

? ? !
?

III

II

IV

I II

I III

II III

III III

3
_______________ !

_________________
?
A

www.papercollection.wordpress.com
5

SULIT

32/1

1012

___________(10)
____________(11)
__________(12)

10

www.papercollection.wordpress.com
6

SULIT

11

12

32/1

1318

www.papercollection.wordpress.com
7

SULIT

32/1

13

14

www.papercollection.wordpress.com
8

SULIT

15

16

17

18

32/1

www.papercollection.wordpress.com
9

SULIT

32/1

1923

www.papercollection.wordpress.com
10

SULIT

32/1

19
A

20
A

www.papercollection.wordpress.com
11

SULIT

21
I

III
A

III

IIV

IIIII

IIIIV

II

IV

22
A

23
A

2429

32/1

SULIT

www.papercollection.wordpress.com
12

32/1

(ji)
(qun)
(tun)
(ch)()

24 ?
A

25 ?
A

26 ?

www.papercollection.wordpress.com
13

SULIT

32/1

27
A

28
?
A

29 ?

3033

www.papercollection.wordpress.com
14

SULIT

32/1

qn

?
30
A

31
A

www.papercollection.wordpress.com
15

SULIT

32

33

?
A

34-40
,

34

__________
?
A

32/1

www.papercollection.wordpress.com
16

SULIT

35

36

37

32/1

www.papercollection.wordpress.com
17

SULIT

38

II
III
IV

39

40

I II

II IV

I II IV

I III IV

?
A

32/1

www.papercollection.wordpress.com
18

SULIT

,
C

KERTAS SOALAN TAMAT

32/1

www.papercollection.wordpress.com

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PMR NEGERI PERLIS 2012


SKEMA JAWAPAN BAHASA CINA KERTAS 1

11

21 B

31 C

12

22 A

32 A

13

23 B

33 D

14

24 C

34 A

15

25 B

35 B

16

26 A

36 C

17

27 D

37 B

18

28 C

38 D

19

29 C

39 A

10

20

30 A

40 D

, , ,
,
:

(),
:
?:

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com
SULIT
32/2
Bahasa
Cina
Kertas 2
Ogos
2012
2 Jam

ANJURAN
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MENENGAH
CAWANGAN PERLIS
___________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA


PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)
TAHUN 2012

BAHASA CINA
KERTAS 2
Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian.

Jawab semua soalan daripada bahagian A, B, C dan satu soalan daripada


Bahagian D.

Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas tulis yang disediakan.

Ikat kertas jawapan bersama-sama kertas kaligrafi.

Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak


[Lihat sebelah
SULIT
32/2 2012MPSMPs

www.papercollection.wordpress.com
SULIT

32/2

1
2
3
[6 ]
15


[10 ]
20

, 45

www.papercollection.wordpress.com
SULIT

32/2

SULIT

32/2

[14 ]
25
100

www.papercollection.wordpress.com
SULIT

32/2

/
[30 ]
:60
220

www.papercollection.wordpress.com
SULIT

32/2

KERTAS SOALAN TAMAT

www.papercollection.wordpress.com
1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA PMR NEGERI PERLIS 2012


SKEMA PERMARKAHAN BAHASA CINA KERTAS 2

5-5

3344

()/

www.papercollection.wordpress.com
2

8 15

10

11

/marker

**

i8

ii2

2-3

4-5

6-7

5054

5559

6064

6569

7074

75

10

www.papercollection.wordpress.com
3

1.

2.

3.

[14 ]

1. :
2.
3.
4.
5. /
6. /

www.papercollection.wordpress.com
4

A+ : 6
A 6
B 5
C:

D 3
E 2

14
13

12-14

12

11
10
B

5-6

9-11

www.papercollection.wordpress.com
5
8
7
C

4-5

6-8

5
4
D

2-3

3-5

2
E

1-2

1-2

[30 ]2


A-

www.papercollection.wordpress.com
6

2
2

C+


/ 2
D+

www.papercollection.wordpress.com
7

B+

www.papercollection.wordpress.com
8
o
2930

o
o

2530

o
2728

o
o
o

2526
o
2324

o
o

1924
2122

o
o
o

1920
o
1718
C

o
o

1318
1516

o
o

1314

o
o

1112
D

712

o
o

910

o
o

78
E

16

56

34

12