You are on page 1of 21

www.papercollection.wordpress.

com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

www.papercollection.wordpress.com

PEPERIKSAAN SELARAS PERCUBAAN PMR NEGERI PERAK 2012


SKEMA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL ( KOD 76/1 )
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Opsyen C C A D D D D A C B A D C C B No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Opsyen B D B C C C A B C D D A D A D No 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Opsyen D A A B A B D B D B C A D B B No 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Opsyen C B C C C D C C C B C D B D D

A = 11 B = 14 C = 17 D = 18

2012 Hak Cipta Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Perak