Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka

Seminarski rad
iz sociologije

«Pojam i oblici religije»

Student: Konstantin Simić, 151/04

...................................3............................ 3 1...................... Islam.............................................................com/kostasyug] Sadržaj 1................... 5 1.................................. Šta je religija? .................................................................................................................................. Religija – na granici objektivnog i subjektivnog ..............1....................... 13 2 .......... Odnos religije i magije...............................2........................................................................................................... Savremena tumačenja religije........................ Monoteizam – religija našeg vremena .................................................. 12 Korišćena literatura................4.............. 10 2.................................. Pojava religije i njen istorijski razvoj .....................................................4............. Okultizam i verske sekte.............. 8 2....................................................... Hrišćanstvo . Judeizam ...............................................................5............ 8 2..............................................................2................................. 3 1..... 6 2.................. Budizam ........................................................ 11 2.................3........................................................ 4 1......... 9 2...............................................................................KOST@S’s WORLD [http://www...........................1......................geocities.............................................................................

1959. objektivni i subjektivno – objektivni pristup. Mala enciklopedija. Kao što je ranije napomenuto. što znači povezati. Šta je religija? 1. godine. Pojam religija nastao je od latinskog glagola religio. svaki autor ima drugačije tumačenje religije. 3 . religijski simboli.e. 1995. 1 2 Đuro Šušnjić: Znati i verovati. ni objektivno kod religije. ona je oblast bogoštovanja u kojoj se razumevanje. Po trećem stavu. opijum naroda”. Čigoja. ali mora iskriviti smisao izvornog čina bogoštovanja”.com/kostasyug] 1. Brojni autori ističu odreĎene aspekte religije kao najbitnije.geocities. religijska osećanja. Prosveta. Religija je. Njegov stav je da su “zabranjene one definicije religije koje podrazumevaju da je religija samo sredstvo svetovnih. pa zbog toga nije lako dati jedinstvenu. molitava i sl. Jedna od definicija religije Lešaka Kolakovskog jeste: “Religija nije skup iskaza. u IV veku n.KOST@S’s WORLD [http://www. simbola i kulturnih radnji koje su vezane za ”natprirodno“ biće i za doživljaj svetosti“. Jedno od tumačenja religije datira iz 1959. verske predstave i osećanja. Navedena tumačenja religije su u suprotnosti sa tumačenjem Lešeka Kolakovskog. to je način nastanka religije. religijski funkcioneri i religijska organizacija. Savremena tumačenja religije Definisanje pojma religije predstavlja veoma težak zadatak. Ovde se misli na povezivanje čoveka sa prirodom. jer je religija sama po sebi veoma složen fenomen. Sa stanovišta objektivnog pristupa. u stvari. i zato religija predstavlja oblik otuĎenja. verovanja i učenja. osećanja. postoji više tumačenja religije. hrišćanski filozof. sistem verskih obreda. Postoji tri osnovna pristupa pomoću kojih se može posmatrati religija kao fenomen 1. U klasnom društvu. religija predstavlja jedan od elemenata ljudske svesti i duhovne kulture. Beograd. religare. smatra se da se ne može poreći ni subjektivno. po kome religija predstavlja “društvenu formu svesti u kojoj dolazi do izraza čovekova zavisnost od tuđih mu i nepoznatih prirodnih i društvenih sila i fantastična forma preodolevanja tih sila putem obreda. čije naknadno deljenje u odvojene klase metafizičkih. Njegovo mišljenje je da je čovek generičko biće i da ne sme da bude posrednika izmeĎu dva čoveka koji su pripadnici jedne zajednice. Vuko Pavićević u svom delu ”Sociologija religije” definiše religiju kao ”skup zamisli. jer su to iskustveni stavovi i ne smeju se prihvatiti kao deo definicije”. u prvom redu. te ne postoji mogućnost meĎusobne identifikacije izmeĎu pripadnika različitih klasâ. Nesumnjivo. Po Marksu. ritual. U zavisnosti od društveno-političke situacije i ideologije. moralnih i drugih tvrđenja može biti korisno. društvenih ili psiholoških potreba. osećanje učešća u temeljnoj stvarnosti (bilo da se misli na ličnog boga ili ne) i moralna obaveza javljaju kao jedan jedini čin. ropska forma moralne svesti” 2 . a to su: zamisao o prirodnom biću. Karl Marks smatra da religija nije ništa drugo do “uzdah zgažene tvari. Ovu reč prvi put upotrebljava Laktanacije. jer je ona sinteza subjektivnog i objektivnog. postojanje sveštenika i kao postojanje institualizacije (crkve). religija se može ispitivati kao svaka druga pojava. sveobuhvatnu definiciju religije. drugim bićima i Bogom. On smatra da se religija sastoji od pet elemenata. čovek gubi osećaj “zajedništva”.1. Subjektivni pristup zahteva drugačiji pristup religiji nego ostalim stvarima. Tako Žuljević definiše religiju kao: verovanje u natprirodno. saznanje. Beograd. To su: subjektivni.

anypdftools. you need to purchase the software from: http://www.Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF to Word.com/buy/buy-pdf-to-word. You can only convert 3 pages with the trial version. To get all the pages converted.html .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful