Ispiti pitanja I.

OPĆI DIO Pravno uređivanje zaštite na radu Zaštita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita) Načela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo)

Članak 18. Zakona Procjena opasnosti Pravilnik o izradi procjene Tko može raditi procjene Opasnosti, štetnosti, napori Sadržaj procjene opasnosti Podaci na kojima se temelji procjena opasnosti Metode za izradu obične procjene Metode za izradu kemijske procjene vezano za vršne količine nekih tvari Procjena opasnosti i izbor osobnih zaštitnih sredstava i opreme

ing.II. POSEBNI DIO Dipl. uređaji) Postavljanje sredstava rada Natpisi i upute Zahtjevi u svezi s pogonskom energijom Rukovanje Sigurnosni uređaji i naprave Kontrolni instrumenti i naprave Sredstva rada pri kojima nastaje statički elektricitet Sredstva rada pri kojima se oslobađa prašina Sredstva rada s opasnim radnim tvarima Sredstva rada pri kojima nastaju visoke ili niske temperature Sredstva rada pri kojima nastaje buka ili vibracije Popravak. . strojevi. održavanje i transport sredstava rada Prijenosni uređaji s ili bez vlastitog pogona Uporaba prijenosnih uređaja Sredstva rada za dizanje tereta Uporaba sredstava rada za dizanje tereta Sredstva rada za dizanje slobodno visećih tereta OZS za zaštitu ruku. strojarstva 1. Sredstva rada (postrojenja.

građevine 3. tehnički propisi . Siguran rad pri korištenju električne energije Podzakonski propisi. Unutarnji transport i skladištenje Unutarnji transport Ručno prenošenje tereta Načela i pravila za sigurnu uporabu transportnih sredstava Pravila zaštite pri sprečavanju rizika kod transportnih operacija Manipulacija vozilima unutarnjeg transporta Skladištenje Dipl. ing. ing. hrvatske norme Opasno djelovanje električne struje na čovjeka Pravila za sigurno korištenje električne energije – zaštita od udara električne struje – zahtjevi glede električnih instalacija – sigurno korištenje električnih strojeva i uređaja Posluživanje i rad s električnim uređajima i opremom – električni uređaji i oprema s visokim naponom – električni uređaji i oprema s niskim naponom .OZS za zaštitu nogu OZS za zaštitu trupa i trbuha OZS za zaštitu cijelog tijela svjetlosni i zvučni znakovi davanje znakova rukom i govorno komuniciranje 2. elektrotehnike . dipl.

radne i druge opreme OZS za zaštitu glave . vanjske stepenice. Vodovod i kanalizacija 3. Lokacija građevinskih objekata 2. Odstranjivanje štetnih otpadaka 4. hlađenje i provjetravanje prostorija Buka i vibracije Pomoćne prostorije Označavanje prepreka. pokretne stepenice. zidovi. prostorije i prostori namijenjeni za rad 1. prozori. vrata Prometnice Unutarnja stubišta. stropovi i krovovi. opasnih područja i prometnih puteva Održavanje radnih mjesta . vertikalni prilazi Prirodna i umjetna rasvjeta Grijanje.– zaštitna oprema za rad na električnim uređajima i opremi – uzemljenje Opasne pojave – atmosfersko pražnjenje – statički elektricitet – indukcija – elektromagnetski valovi Unutarnji nadzor OZS za zaštitu od električne energije 4. Radni prostor Veličina i visina radnih prostorija Podovi. Građevine .

dipl.OZS za zaštitu od pada u dubinu Dipl. kemije. Radni okoliš Mikroklima R i S – oznake Zaštita kože Svrha i provedba ispitivanja radnog okoliša Osvijetljenost i rasvjeta MDK i KDK Propisi prema kojima se vrše ispitivanja u radnom okolišu Osposobljavanje radnika za rad s opasnim tvarima OZS za zaštita očiju i lica Čimbenici radnog okoliša Buka i vibracije OZS za zaštita organa za disanje Propisi prema kojima se vrše ispitivanja u radnom okolišu . ing. ing kemijske tehnologije 5.

isporučitelja i korisnika opasnih tvari Opasni otpadci Označavanje sadržaja spremnika i instalacija . 6.Prašine OZS za zaštita sluha. Siguran rad s kemikalijama Propisi kojima je regulirano rukovanje s opasnim tvarima Obveze proizvođača. Neionizirajuća i ionizirajuća zračenja Transport i skladištenje opasnih tvari OZS za zaštita sluha. Kemijske štetnosti Nadzor nad stanjem Označavanje opasnih tvari Klasifikacija opasnih tvari Biološke štetnosti OZS za zaštita sluha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful