You are on page 1of 57

TRE

EVRENSELTRKUYGARLIININ ORTAK SES Bu kitabn her trl yayn hakk Fikir ve sanat eserleri yasas gereince, Tre yayn grubuna aittir. 1. Basm Ocak 2001 Kapak; Davut Akova Dizgi; Saadet Mutlu Bask ;Kaya matbaas Tre Yayn Grubu, TRK 2000'ler Vakf Rstempaa Medresesi, Yeildirek - stanbul 0212-2406555 0212 -2462997 Teekkr Tre Yayn Grubu aratrma ekibi Mustafa Kemal derneince hazrlanan ve Hrriyet gazetesi d basksnda yaymlanan yazlardan ve bu dernek aratrmaclarm bizle paylat belge ve bilgilerden geni surette yararlanmtr. Sayn bakan Kamran Baran'n ahsnda, kendilerine teekkr ederim S. Kemal Ermetin Sultan Abdlmecid'in 1839 Tanzimat Ferman, yani her alanda batllama abas, Anglosakson-Slav rekabetine denge kuvvetleri olarak Latinleri temsil eden Fransa'y ve Germenleri temsil eden Almanya'y politika sahnesine sokmutu. Bir baka ktada Amerika'da da ulusal birliini kurmu olan yeni kta dnya dengesinin odak noktas Osmanl'nn hala egemen olduu stratejik blgelere ynelmiti. Burada olup bitenler bu hakimiyet kavgas yapan mihraklar iin hayati blge idi ve bu blgede gerekleri kavrayabilmek iin aralarnda etin br mcadele balad. Elinizdeki kitap, bu gizli-ak ekimenin ibret rl bir sayfasdr. Avrupa lkelerinin ve Amerika'nn dnyay ynetme mcadelelerinin nerelere kadar uzandn, hangi arelere bavurduklarn, neleri gndeme aldklarnn kolaylkla hatra gelmeyen bir denemesidir. Cemal Kutay BALARKEN Batnn tm,y azl , szl, grsel, iitsel, renkli renksiz, basn ve yayn organlaryla,Kongre, parlamento, kiliseleri ve her trl imkanlar ile, tek az tek kalem halinde sonsuz bir mutlulukla nihayet Trkleri SEVR'in kabulne mecbur klacak artlardan birini daha haykrmaktalar: 20. YZYI.LIN LK SOYKIRIMINI YAPANLAR TRKLERDR !.. On kereden fazla, azimle, Ortadouyu kan ate iinde brakan Hallarn heveslerini kursaklarnda brakan Trklerden, bir kere daha intikam almann sras gelmitir. Bu intikam iin, her tr yalan, iftira, sahtekarlk ikiyzllk Nazi Almamas propagandacs Gbbels usulher tr ikenceyle cinayetler merudur. Ne dinleri, ne manlar, hibirey onlar durdurmamtr. Devam etmektedirler. Sz tarihilere brakalm ve 20. yzyln balangcndaki soykrmlarna genel izgilerle bir gz atalm. Bu tarihi eref (!) nce ngiliz ve Almanlara aittir. ngilizler 1841'de rlandallar yok etmek iin, onlar a brakma aresini bulmular ve 1911 de 8.100.000 rlandalnn says 3.800.000 e dmtr. Ksacas, ngiltere 20. yzyla a brakarak ldrd rlandallarla girmitir. Btn dnyada byk yanklar uyandran bu cinayetlerini rtmek ve unutturmak iin ngilizler 1914 austosunda. Wellington House'n temelini atmlardr. Esas grevi ngiliz ordusu konusunda haber vermek olan bu merkez, Lloyd George'un "keyi" ile tarihi bir yalan makinesi halinde almaya koyulmutur. Almanlar aleyhinde dzmece haberler verdikleri gibi, Tifliste kan "Horizon", ngilterede kan "Ararat", Fransada kan, "Armenia", ABD de kan "Gonak" vb.. gibi gazeteleri Ermeni patriklerinin ve ABD misyonerlerinin ve onlara kaytsz artsz inananlarn verdikleri duyumlara dayanan haberler bu merkezin brolar arasnda dolaarak, kavram deiikliine uratlp, sonunda resmi haber haline dnr. Ve Wellington House'in Avrupa ve Amerika'daki brolar tarafndan yaylr. Bu haberler arasnda, Ermeni cinayetleri tersine evrilip Trklerin iledikleri cinayetler haline sokulmutur. Franszlar bu abalara , ileri seviyedeki montaj teknii ile katlrlar. Smrgelerinde iledikleri kymlardan sz etmiyoruz. Almanlar 20. yzyln ilk soykrmn 1904'de gnmzdeki adyla Namibya'da yapmlar ve bir etninin hemen hemen tmn yok etmilerdir. Rus arlarnn cinayetlerinin saysn incelemedik. Fakat 1905'te ar kart bir gsteri kanla sona ermitir. Sibirya'ya srlenler ve alktan lenleri geiyoruz. Ayrca kendilerine ar bir yok etme siyaseti uygulanan Trklerin saysn ve bu cinayetlerin tarihi belgelerini henz ele geiremedik. 20. yzyln drdnc soykrm "Trk Soykrm" yapma erefi (?!) Batllarn ilham, yardm

ve tevikleriyle "tetiki" rolne soyunduunu bir trl idrak edemeyip Ermenistan kurma sz ile aldatlm olan Ermeni yneticileri, komitaclar ve onlarn birlikilerinindir. 1780'de Osmanl ynetimine silahl bakaldryla yerel atmalar balam, 1914'te Rusya, ngiltere, Fransa, ABD ve teki Batllarn eitli nitelikteki yardmlaryla br i sava eklini alarak Trk Etnik Krm haline dnm Kafkaslar ve btn gney douya yaylm, 13-14 Eyll 1922'de zmir'in yaklmasyla sona ermitir. 20. yzyln beinci soykrmn yapanlar, zmir-Polatl izgisine 1919-1922'ye kadar her yeri yakp ykan ve Trkleri katleden Yunanllardr. Manisa hemen tmyle yaklmtr. Fakat Yunanllar, ilk gerek anlamda ve geni bir ekilde Trk soykrmm 1821 ylnda yapmlar ve 900.000 Trk' katletmilerdir. Trklere ne oldu diye sorulduunda "onlar ay yuttu" diye cevap vermilerdir.' Bundan sonra Ruslarn 1876'da yaptklar (eskilerin 93 Harbi diye tandklar) Bulgar Trklerinin tmn yok etmek iin yaptklar Trk soyknm gelir. 450.000 Trk ldrlm, 1.500.000'u stanbul'a ve Anadoluya kamlardr. 200.000 kii de sndklar Rodop dalarnda yok olmulardr. ABD se kzl derili katliamlaryla soykrmlar listesinde yer alr. Son kzl derili katliam 1891'de yaplmtr. Bu gney Dakota'daki Wounded Knee katliamdr." Altnc cinayet 1932-1935 arasnda 5.000.000 kadar Ukraynaly a brakarak lmlerine neden olan Ruslara aittir. Yedinci cinayet serisi 1935'te talyanlar tarafndan ilenmitir. Byk Roma imparatorluu hayalindeki Mussolini kuvvetleri Habeistan'a (Etiyopya'ya) saldrmlar, lkelerini ok ve yay ile savunan Habelere kar zehirli gaz ve tank kullanmlardr. Sekizinci seri cinayetler 1936'de Bkre'te ilenmi ve Hitler hayran Ermeniler Yahudilere saldrmlar ve onlar yok etmeye uramlardr. te Trkleri soykrmc grmek isteyen bunun iin meclislerinden karar kartmak isteyen masum(?!) Batllarn cinayetler serisinin muhteem tablosu!.. Bu soykrmlar gnmzde de in boyunduruundaki Dou Trkistan Trkleri ve Afganistanda, Trkiyede "eriat savas Talibanlar" olarak tantlan, ancak asl uralar zbek ve Trkmenleri yok etmek olan Petunlarca devam ettirilmektedir. Ve tabii ki "insan haklan savunucusu" (!) Batl devletlerden yine ses kmamaktadr. Trk soykrmndan lkemizdeki ve dardaki Ermeni halknn tmn sorumlu tutmak gibi bir dncemiz yoktur. Ermeni sorunu Rusya, ngiltere ve Fransa'nn Osmanl mparatorluunu paylamalar ve ABD'nin douda Protestan bir Ermeni devleti kurma isteklerinden domutur. Bu nedenle tezgahlanm olan etniler politikasnn byk etkisinde kalan macerac Ermeni yneticilerinin tutumlar, bunlarn tevik ve tahrikleriyle dta ve ite kurulan ve birer cinayet ebekesi olarak alan komitalar, komitaclar ve bunlarn Ermeni ve teki halklardan oluan ibirlikileridir. Seluklulardan beri bar iinde yaam, Osmanl imparatorluunun ynetiminde ticaret, sanat ve zenaatnda ok nemli roller oynam "millet-i sadka" sfatn kazanm olan Ermeni halk, halen gene bar iinde bulunduumuz Ermeni vatandalarmz, Trk soykrmndan asla sorumlu olamazlar. Bu kitabmz "mIlet-i sadka"nn etniler politikasyla sua azmettirilmi, aldatlm, olduunu ortaya koyar. Dtaki macerac Ermenilerin, aldatmaya devam ettikleri Ermeni halkna ve zellikle Ermeni genlerine gerekleri iletmeyi gaye edinir. Yerel, ulusal, uluslararas meclislerde alnacak kararlarn her eyden nce Trk milleti tarafndan asla kabul edilmeyeceini bu meclislerin tarih yazamayacaklarn a karr. 1985'te ABD'li bilim adamlarnn "tarih tarihiler tarafndan yazlr" bildirisini hatrlatr ve yine hatrlatr ki Seluklular Anadolu'yu Bizans'tan almlardr. Devletler hukuku Anadolu'nun dousunda bir Ermenistan kurulmasn bu nedenle asla kabul etmez. OLAYLARIN ZET SORULAR-CEVAPLAR Kitabmza, hemen vatandalarmzn ilk seviyede merak ettikleri konulan cevaplandrmakla balyoruz : Ermeniler srekli, masum olduklarn, hibir ey yapmadklar halde, zalim Trkler tarafndan ldrldklerini iddia ederler. Gerek se, bunun tam tersidir . 1780 - K.Mara'n Zeytun (Sleymaniye) kazasnda, gerekten refah iinde yaayan Ermeniler, daha da mararak, IV'nc Murat tarafndan verildiini ddia ettikleri ve varlm asla kantlayamadklar ferman'a dayanarak 1774'ten beri vergi vermemektedirler; Sorunu zmek iin gelen Mara valisi mer paay ldrrler. Kasaba 7 aylk bir skynetime tbi klnr... Bu, Ermenilerin mparatorluk ynetimine kar lk Slhl isyandir* (Kmuran Grn Ermeni Dosyas, .TTK. 1985 Ank).

19'ncuyzyl: 22Temmuz 1897-Bakale yresinde Selmas'tan snr geen Ermeni komitaclar Merzegi kyne saldrp 150 kiiyi, kadn/erkek katlettiler. 20'nci yzyl : 4 mart 1915-Mergehu lesinde akla hayale smaz canavarlklarla ldrlen 67 kiiden, kadnlara yaplan ikenceyle ilgili 8 rnek : (24 nisan'dan 51 gn nce!..) Gll : yso'nun kznn memelerini koparmlar. Sln : Karnn deip bebeini atee atmlar. Fatma : bo'nun kz paralayp frna atmlar. Fidan hatunu frnda yakmlar. Glfizar : Hac'nn kz, Musto'nun kars, Frnda yakmlar. Rui: Dervi'in kars, Biro'nun kz, frnda yakmlar. Mahiye: Ali'nin kz, Sivno'nun kars vcudunu paralamlar.... Nadire, Hani, Zeliha : Irzlarna geilmi sonra ldrlmler. 23 mays 1921 , Mttefik Devletlerin Aratrma Komisyonu raporu: Grek ordusunun igalinde bulunan Yalova-Gemlik yresindeki btn kasaba ve kylerin tmnn y ok"" edilmesi iin hazrlanm olan bir pln bulunmutur. Bu plan, Helen otoriteleri tarafndan verilmi olan bir emre gre, Grek ve Ermeni eteleri tarafndan uygulanmaya konulmu ve bu uygulamaya Grek ordusunun da katlm Olduu tespit edilmitir te, masumiyet iddiasndaki Ermenilerin, 1780'de, Ermeniler tarafdan zmir'in 13 eyll 1922'de yaklmasna kadar sren cinayetlerinden 4 rnek: 24 NSAN 1915 ERMEN NFUSU, L SAYISI, SAVA Ermeniler, 24 nisan 1915'te Ermeni Soykrmnn baladn ve deportasyonla 1.200.000-1.500.000 Ermeni'nin, Trkler tarafndan ldrlm olduunu srar ve natla ddia ederler. Bu say'nn 2 milyona karld hatta at bile grlmtr. Bilimsel ve hukuk deerdeki belgelerin ortaya koyduu gerekler yledir. Dou Anadolu'da bir Ermenistan kurmak in..l914 martnda incelemeler yapan Fransz/Ermeni komisyonu, btn mparatorlukla Ermeni saysn 1.283.704, Dou Ana-doluda ise 542.000 olarak tespit etmitir. stanbul Ermeni Patriinin ngilizlere bildirdiklerine gre, 1921'de tm Ermeni says 625.000'dir ki bu say, zorunlu gten ve sava sonras evlerine dnenleri ierir." Zamann birlemi milletleri demek olan, Cemyet-i Akvam' in g brosunun Dr. Fridtjon Nansen imzal resm raporuna gre lk dnya savanda 400.000-420.000 Ermeni Rusya'ya gemitir. Rusya'yla yaplan 16 mart 1921 tarihli anlamayla gidenler kalmlar ve Rusya yeni geleceklere snrlarn kapamtr. 625.000 + 420.00 = 1.045.000 olduuna gre 1.300.000- 1.045.000 = 255.000. te len Ermeni says... Yalnz bu say, Ermenilerin ddia ettikleri gibi, zorunlu gle gtrlp ldrlm Ermenilerin says demek de-ilidir." Aada grlecei zere, Oriy davasnda 1985'te, Prof. T. Atav tarafndan Ermenilerin 1914'ten 1922'ye kadar, kkl bykl 11 sava yapm olduklarn ve Ermenilerin bu atmalarda zayiat verdiklerini gstermitir. '(Foreign Office 37! l 8556 7 E.27301 800144- K-Grn) Zorunlu g ile Ermeni iddias olan , Deportasyonun hibir ilgisi yoktur , aada ayrntl olarak grlecektir; l says 100.000 kadardr, katledilmemilerdir. G esnasnda, kt salk ve beslenme artlan, byk apta bulac hastalklar, yorgunluk, kafilelere saldrlar lm nedenleridir. Bu kafilelere refakat eden Trk askerleri de ayn artlar iindedirler. Talt paann, gn o zamanki imknlar dahilinde en iyi ekilde olmas iin aba gsterdii, Ermenilerin varlklarn inkr ettikleri belgelerle sabittir. Bu belgeleri Ankara'daki, yz bin belgeyi ieren 224 ciltten oluan , Osmanl arivinde grmek kabildir. Ariv herkese aktr. Ermenilerin maksad, bu zorunlu g' Yahudi depor-tasyonuyla zdeletirerek, dikkatle sakladklar ve 1780'de yerel olarak, nispeten snrl balayan Trk kymnn, 1914'ten 1922'ye kadar, btn dou ve gney douyu, bamszlk savanda Yunanllarla birlikte, bat Anadolu'yu da iine alan srekli ve geni oranda bir Trk kym ve ykm olduunu saklamak gayesi ve ayni zamanda da sululuklarn gizlemeyi ve bu sular bize ykmay hedef alr. Elbetteki, ailesi, evi, mahallesi, ky, kasabas en fec artlarda kym ve ykm'a uram olan Trklerden hayatta kalanlarn 'vendetta' yaptklarn, kin ve intikamla aynen karlk verdiklerini inkr edecek deiliz. Aslnda, Ermenilerin neden olduklar bir i sava mevcuttur. Fakat, Osmanl hkmetinin asla bir soykrm karar almadklar, 1921'de ngiliz Tahkik heyeti ve 1985'te Orly davasnda hukuk ve bilimsel olarak ortaya konmutur.

TRK SOYKIRIMLARI Tm Trklerin uradklar Soykrmlar listesi - bildiimiz kadaryla - udur: 1- 1821 Yunan ihtillindeki Trk Soykrm. 2- 1876'da (eski tarihle 93 harbi denen) Ruslarn, Osmanl/Rus savanda yaptklar Bulgaristan Trkleri Soykrm. 3- Yunanllarn yaptklar, Girit Trkleri Soykrm. 4- Orta ve st Asya'da arlk Rusya'snn, 5- Orta ve st Asya'da Komnist Rusya'nn yaptklar sistemli Trk kym...geni zamana yaylan bu Trk krm20 lan br araya toparlannca ortaya byk br Trk Soykrm kar 6- in imparatorluu ve 7- Komnist in tarafndan Orta Asya'ya da Dou Trkistan'da ve Moolistan'da yaplan, geni zamana yaylan Trk kymlar, saylar alt alta toplannca byk lekli br Trk Soykrm meydana kar... Son yllarda n ynetimi, Orta Asya'daki Trk tarihini yok etmek ve bu yrenin tarihini kendileriyle balatmak iin, Uygurlar tarihi eserlerle beraber zaman iinde yok etme siyaseti gtmektedir. 8- Buna bir de Kbrs Trk krmn katarsak, tarihte Nazilerin ldrdkleri Yahudi saysn kat-kat aacak saylara ulalabilir. Fakat, tarihilerimizin bu konularda hibir almas mevcut deildir. Onlar daha, Girit soykrmndan kaan ve Side'ye yerlemi olan Trkler arasnda bile, hibir bilimsel aratrma yapm deildirler." Biz Ermeni iddialarn cevaplandrmaya devam edelim: Ermeniler, koskoca bir mparatorlua kafa tutmak, kolayca isyan etmek, bu isyanlar deiik tarih ve yerlerde korkmadan tekrarlamak, daha da ileri giderek, i sava karmak ve bu sava en akla gelmeyecek seviyedeki canavarlklarla bir TRK SOYKIRIMI haline getirmek cesaretini nereden bulmulardr? te, bu cesaret Ermenilere, mparatorluu ETNK POLTKAYLA blmek isteyen ve bunun iin de Anadolu'da bu politikalarna o tarihte en uygun etnik grup olan Ermenileri tetiki olarak kullanan Rusya, ngiltere ve Fransa tarafndan verilmitir. Bu devlet, Osmanl imparatorluuna sava amlar, ordularyla fiilen, dorudan ya da dolayl olarak Ermenilere yardm etmilerdir. Bir de, halk deyimiyle saman altndan su yrten 4'nd| kuvvet vardr : Amerika Birleik Devletleri. mparatorlukla sava halinde deildir, Ermenilere yardm iin arpan Amerikan askeri yoktur fakat onlarn, Protestan Misyonerleri yardr. Ermenileri imparatorlua kar isyan ve ihtille hazrlayan, tevik ve yardm eden ABD'li Protestan misyonerleridir. Merkezi, Boston'da, Bacon Street 14- Massachuset-j tes'te bulunan THE AMERICAN BOARD OF COMMIS SIONNERIES FOR FOREIGN MISSIONS, 1810'd kurulur ve ayn yl misyonerler, Ortadou'yu protestan yapmak(!) iin harekete geerler. Sonu sfrdr1,'(Trk Tarihinde E meniler Sempozyumu, 9 Eyll ni. zmir, 1983) 1820'de iki misyoner, P. Fiks ve L.Parson zmire karlar, amalarn ifade ederler: En byk arzulan, bu gnahkrlar lkesi Osmanl imparatorluunun ykldn grmektir. '(J.G-ahili, Prestan Diphmacy and Near Easl 1810 - 1927. B. $intir) Ermeni Katolik ve Ortodoks kiliselerinin kar koymalarna ramen, zayf Osmanl ynetimi, Anglo-Amerikan basksna dayanamayarak 1834'te ilk protestan renimine boyun eer. ABD misyonerleri, 1850'den sonra yaylma alanlarn geniletip, mparatorluu 3'e ayrr, 9 ilde (stanbul, zmir, J Merzifon, Kayseri, Tarsus , K.Mara, G.Antep, Harput ve ' Van)'da kolejler aarlar. 1896'da 436 apel ve kilise alma halindedir. 21 yerel okuldan 27.400 Ermeni renci yetimitir; bu yllara kadar Amerika'dan yaplan yardm 6 milyon dolardr Bunlarn iinde, Merzifon koleji, ilk ve en bata gelen bir fesat yuvas dr. Balangta Ermeniler, "Trklerin, Ermenilere zlm yaptklar" propagandasnn ABD'de yaylmas artyla" Protestanl kabul ederler. Bu art sonradan, Misyonerlerin gelenei haline gelir "Ermeni katili zalim Trk" temas daima lenr.'(.4. Powel. The Struggie Par PovJtr in Msiem Asia . N.York, Amerikallar bu iftiralarla beyin ykamasna tbi klnrlar ve Trklere kar uyanan nefret gnmze kadar gelir. Halbuki, bilindii gibi, Ermeniler, ticaretleri sanat ve zenaatlar, ynetimde,

bakan ve bykelilik seviyeleriyle, dirlik ve dzen iindedirler, mparatorlukta, MLLET- SADIKA diye adlandrlrlar. Bu durumu yakndan bilen ve yaayan misyonerler ve ABD ynetimi Trk kart tutumlarndan, asla dnmezler. 1921- Ermeni cinayetlerini ve bunlarn Trklere mal edildiini bilen, insan haklar savunucusu Wilson'a, Babli'ye bir eli gndermekten sz edildiinde "yaknda Trkiye mevcut olmayacak ki" cevabn verir. 1891 'de, New York'ta Dr. S. Krielyan HAK adl ihtill gazetesini karmtr. 1893, l Haziran saysnda "arpmamz, kan dkmemiz gerekir, kllarnz hazrlayn" diye yazar. 1893, 1 Kasmda "2 yl kargaalklar karlmal, isyan bastrmaya gelen Osmanl kuvvetlerine kar Batnn yardm istenmeli ve bir uluslararas kongreye gidilmelidir. (gnmzdeki PKK taktii).Hnaklarn yapt dorudur, Bizim de Anadolu dalarnda arpmamz gereklidir. Dou'da bir Ermeni/Rus birlii vardr, biz de bir Ermeni/Amerikan birlii hazrlamalyz. (VR.Mra*, Tam Beelween 7lvo lands;Armeni-ens in Americe 1890 to wortd I, Cambridge Massachussels 1983-B,imir) 1890-1908 mparatorlukta, Ermeni isyanlarnn geni apta -teki Batllarn da katlmasylayapld ve yerel cinayetlerin ilendii dnemdir. 'IK. Grn. a.g.e.> 1914'te ise bu cinayetler, DOU VE GNEY DOU BLGELERNDE TRK KIRIMI halini alrlar. Bu konuda Senatoda, 33 bin belge vardr. Osmanl ynetiminin davetiyle gelen ABD Senato Aratrma heyetinin bakan General J. Harbord'un Senatoya verdii raporda: 1- Ermenilerin ldrdkleri Trk says, Trk sivillerinin ldrdkleri Ermeni saysnn ok stndedir. 2- Bir Ermenistan kurulmas iin, Ermeni ounluu yoktur, ifadeleri yer almaktadr. Bu rapor yaynlanmamtr. Senato'da Ermeni sularn gsteren ve Ermeni taraftar yaplan propagandalarn tmyle yalan ve iftiraya dayandn gsteren Amiral Bristol'un raporlar da el yazs olarak kalmtr, yaynlanmamtr. Ermenilerin seim antajlar, Protestan Misyonerlerinin tek yanl raporlar ve fanatik Ermeni yanls Morgentau'un raporlar geerli saylmtr. Bu da ABD'de ok derin bir Trk kart kamu vicdan yaratlmasna neden olmutur. ABD, Ermenilerin tazyikiyle Lozan'a katlmaz ve anlamaya imzasn koymaz, dolaysyla, SEVR' reddetmez. 24 Ancak, zel bir statko ile Trkiye Cumhuriyetinin varln kabul eder. O Kitabmzn gzden geirildii ekim 2000 aylarnda Ermenilerin seim antajn ve Bili Clinton'un arln koyarak buna nasl engel olduunu grdk. Bakan Clinton'u byk Trk dostu diye selmladk!.. Atatrk diyordu ki "yalvarmalarla, ltuf beklemelerle Trk milletinin sorunlar zmlenemez". Biz ABD st yneticilerinden ltuf beklemiyoruz. Onlarn, tarihi kar arac yapan, her tr vicdan ve saygdan uzak kiilere yazdklar mektuplarda sadece,"Trkiye'nin stratejik durumu nedeniyle", Ermeni tasarsnn gememesini istemek, dorudan Ermeni iddialarn kabullenmek demektir. Bakan Clinton bu ekilde hareket etmitir. Bugn gemeyen Ermeni tasars yarn, yeni artlarda senatoya yeniden gelecektir. Ve yarn - eer biz susar, tezlerimizi btn ynleriyle yani Ermeni Soykrm denen olaylarn aslnda tersine evrilmi TRK SOYKIRIMI olduunu ortaya koymazsak, bamza gelebilecek byk olaylardan, yalnz st dzey yneticilerimiz deil, hakkn korumayan, bo veren bir halk olarak bizler de sorumlu olacaz. Her ne kadar, tarih derslerinde bilgilendirilmemi isek de. Ermeni sorunu konusunda, en az, 1971'den beri yaplm yaynlar vardr ve bu yaynlar 1983'ten sonra, tmyle belgelere dayal, tam anlamyla bilimsel deerde aratrmalar ieren yaynlardr. Sorun, merak edip okumak ve halk olarak sorumluluumuzu bilmektir. / TE BU KTAP, GEREKLER YANSITAN BELCELER, BYK ZGLER HALNDE ORTAYA 25 f KOYMAK VE ARTIK DAHA FAZLA GE KALMA-| DAN HAYKIRMAMIZ N YAZILMITIR. Ermeni Sorununu Senatodan gemesi sz konusu olduu son gnde, srekli Ermeni

propagandasna kaplm ve yava-yava ona inanm olan halkmz hi olmazsa son dakikada uyandrabilmek iin. ki gece sabaha kadar alarak, bata basnmz olmak zere, gerekli grdmz ve numaralarn bulabildiimiz ulusal ve uluslararas kurululara 2375 e-posta ve 367 faks mesaj yolladk. 26 2000 YILINDA AMERKAN MSYONERLER Ermeni tasars tartmalar ve Bakan Clinton'un davran bizim, ABD misyonerleri sorununa geri dnmemizi gerektirmektedir. ABD misyonerlerinin faaliyetleri asla durmu deildir. Halk dehs ne demi: "Su uyur dman uyumaz". Binlerce yllk tecrbeden doan bu atasznn ne kadar doru olduu, misyonerlerin Papalk ve ABD ynetimi tarafndan yeniden grevlendirilmeleri ile ortaya kyor. Cumhuriyet'in 12 temmuz saysnda okuyoruz: OD-T'de retim grevlisi Yrd. Do. mer Turan, Hristiyan Misyonerlerinin, kendi yaynlarndan yapm olduu tespitlere gre bildirmektedir: 1^1- Papa'nn 22 ocak 1991'de yaynlad bildiride ve nfusunun ou Protestan olan ABD bakannn 3 mart 1992'de yapt konumada "...Kilise retilerinin, Hristiyanln, ken komnist blok'a, nc dnya lkelerine ve slm lkelerine tanmas iin..." misyonerleri greve armtr. 2- Bunun iin seilen blge 10-40'nci paraleller arasdr ki, bu blgede en ok Mslmanlar ve Trkler bulunur. 3- Trkiye, demokratik bir lke olduu iin, propaganda faaliyeti kolayca yaplmakladr, ncil gnmzn Trke'sine ve Trkiye'de yaayan 14 aznlk grubunun diline evrilmitir. Sadece 1992'de ncil propagandas yapan 250.000 mektup postalanmm 4- Trkiye'de 14 kurulua bal 45'i Amerikan, 9'u Trk olmak zere 54 Protestan misyoneri faaliyet gstermektedir. 5- Yeni Protestan kiliseleri alm, en az ulalm olan Karadeniz ve dou Anadolu blgelerinde faaliyet hzlandrlmtr. Krtler, Aleviler, ve Lazlar ncelikli seilen hedeflerdir. Acaba, Atalarmzn tecrbelerine uyarak yourdu fleyerek mi yememiz gerekecek? Misyonerlerin plnlanm olan yeni grevleri, bu kere Trkiye Cumhuriyeti topraklarnda tezghlanan, yeni bir Etniler politikasdr ve bu yolun amac, SEVR' uygulamaktr. Bunun paralelinde, yeni bir Trk-Protestan kltr yaratmak, Trk kltrn geni zaman iinde bir de bu yolla eritmek yatar. Bilindii gibi. Komnizme kar, yeil kuak ad verilen 28

slm kua icat etmi ve Trk-slam Kltr diye, ata kltrmz kolayca eritecek bir sistemi ilham etmi olan Amerikan Ortadou siyaseti, misyonerlerinin bu yeni almalaryla, Trkleri silmenin bir teki imknn daha uygulamaya koymulardr. Tarihten ders almalyz ve uyumamalyz. 23 ekim 2000 tarihli Hrriyet, bu almalara paralel olabilecek bir baka teebbsn haberim veriyor : Antalya'nn karde ehri Nrnberg, Beldibi'nde bir kilise amak arzusundaym...Kilisenin btn masraflarn Almanlar vereceklermi...Antalya'da ok sayda Alman varm ?.,.Acaba, Alman turistlerin bol olduu yerlerde kilise amak, Alnanlarda bir alkanlk mdr?...Almanlar da ABD' liler gibi Protestan'drlar...Herhalde, ABD' li misyonerlerle ok iyi anlaacaklardr, diye dnrz !... Kitabmz, okuyucunun kark grnen olaylar kolayca alglayabilmesi iin, 'makaleden fasikl'e giden gelime eklini kullanmaktadr. Yani, Balangta, olaylarn zeti verilmektedir. Bunu izleyen blmlerde ise zet, yerini, 1'nci blmde, olaylarn kronolojik sralanmasna brakmakta, 2'nci blmde, ayn olaylar, kronolojik sra iinde daha da geniletilerek verilmektedir. Bu nedenle okuyucu tekrarlarla karlaacaktr. Tekrarlardan maksat, okuyucuya, btn malzemeyi her blmde, mstakil ve tam olarak yeniden vermek, geri sayfa ve blmlere dnme gereinde brakmamaktr. 29 BOLM 1 ERMEN SORUNU DENEN OLAYLARA TOPLU BAKI GENEL ZGLERLE Olaylar tarih iinde - Ermenilerin Trklere ne artlarda Soykrm uyguladklarn, bu artlar nasl kendi lehlerine evirdiklerini, silhl atmalar Soykrm diye gsterdiklerini, l saysn

inanlmaz saylara kardklarn, ldrdkleri Trklerden, yaptklar, ykmdan asla sz etmediklerinigenel izgilerle grelim ERMEN SORUNU, Osmanl mparatorluunun byk devletler arasnda paylalmas arzusunun bir blmdr: Ruslar, Akdeniz'e inmek isterler, bu amalan iin himayelerinde kurulabilecek bir Ermenistan, onlar iin bir atlama tadr. ngiltere, Rusya'nn Akdeniz'e inmesine engel olmak 33 ve o zamanki smrgesi Hindistan'n yolunu emniyete almak, Kafkas ve Musul petrollerine sahip olmak ister. Fransa, gneydou ve Kilikya'ya sahip olma arzusun dadr, Ermenilere, Kk Ermenistan sz verirler. Fakat verilen bu szler asla kda geirilmemitir. Osmanl mparatorluunun duraklama, gerileme dnemlerinden itibaren, Ermeni yneticileri byk mitlere kaplrlar. 1914 dnya savann balamasyla dou ve gney dou Anadolu'da, orta adan beri hayl ettikleri Ermenistan' kurabilecekleri dncesiyle ok ar bir deerlendirme yanl yaparlar: Dou Anadolu'da nfus says olarak aznlktadrlar bir Ermenistan kurmak iin gerekli ounlua sahip deildirler. te burada batl yneticiler, "Trk halkn yok edilebilir bir sr" olarak grmler ve Anadolu'nun "Tr halknn vatan" olduu gereini kmsemilerdir. B gerek d tutumla, ounluu elde edebilmek iin, "Tr Etnik kymna" girimiler, Bat lkelerinin daima yannda olaca hayline kaplmlardr. Bu lkelerin gayelerinin aslnda, yalnzca Anadolu topraklarna sahip olma olduunu bir trl grememilerdir. "Alt yzyllk bir imparatorluk" kavram ile Osman Ermeni'sinin Anadolu topraklarn bile bilmeyen "nihilist olduu iddia edilen 20 yalarndaki Rus Ermeni'si genlerin kurduklar "komita, ete, terrist" kavramlarna ba olmalar arasndaki fark idrk edememilerdir. mparatorluun yklabileceini ama "milletin ayakta kalabileceini dnememilerdir. Bu artlarda, Ermeni halknn, Seluklular dneminden beri 800 yl "PAX TURCA" Trk Bar'nda rahat ve bolluk iindeki yaamlar, kk darda Ermeni yneticileri elinde felkete dnm, vatana ihanet seviyesizliine inmi, lke kan ve gz ya inde braklmtr. Halbuki Ermeniler, mparatorluktaki aznlklar arasnda, en st noktaya kadar ykselmiler ve 22 bakan, 33 milletvekili, 21 paa, 7 Bykeli, 11 bakonsolos, 41 yksek memuriyet konumunda bulunabilmilerdir. mparatorlua bu seviyede hizmet ettikleri, Osmanl sanat ve zenaat'nda nemli yerleri olduu iin onlara Millet-i Sadka, Sadk halk ad verilmitir. Kk darda olan bu yneticiler, yarattklar felketleri rtmek ve Osmanl mparatorluunu ve gnmzde -gereklerin su yzne kmasndan byk korku iinde kalarak- Trkiye Cumhuriyetini de sulamak, Trkleri canavar gstermek iin, en akla gelmedik "yalan, iftira ve sahtekrlklar"a bavurmulardr. Osmanl mparatorluu dneminde, Balkanlar, Anadolu -zellikle dou, gney ve bat Anadolu'da- ve Arap yarmadasnda, bizlere eitli ekil ve iddette uygulanm olan katliam ve soykrmlarn strabm yaam olan Atatrk, Cumhuriyetin kuruluundan sonra sammi ve bilinli olarak, halkmz ile bu cinayetlerden sulu olan lkelerin gen kuaklan arasnda kin ve intikam hissinin domamasn stiyordu. Gen Trkiye Cumhuriyeti'nin geriye bakarak, Osmanlca'syla "devr-i sabk" yaratmamasn, artk gemite kalan olaylarn -ne kadar ar olursa olsun- hesabnn sorulmamasn, bunun iin gerilim ve intikam hisleri iinde yaanmamasn istiyordu. Onun prensibi, "ulusal ve kanlmaz" olmadka savatan uzak durmak, yakn komular, uzak dostlar ve btn dnya devletleriyle bar iinde yaamakt; bu dncesini YURTTA BARI, DNYADA BARI prensibiyle ifade etmiti. Bu prensibe uygun olarak Osmanl imparatorluunun son ki yzylnda yaanm olan fec olaylar, tarih kitaplarna geirilmemi, yetien neslin, komularmza sevgi ve gvenle bakmas alanmt. Fakat, karmzda beikten itibaren, evde, okulda, kitaplarda, geleneksellemi Trk kiniyle yetimi, kitle halinde bir Bat vard. Bu kin Osmanl imparatorluunun bykl karsnda tmyle katmerlemiti. Ve Batnn bu ideali, btn ekonomik , siyasal ve toplumsal mknlarn her frsatta kullanarak, Osmanl mparatorluunu paralamak, sonunda da alt ve st zengin Anadolu topraklarn paylamak, jeopolitik durumundan istifade etmek ve her eyin stnde Trkleri bu topraklardan srmekti. Gereki olalm! gnmzde deimi hibir ley yoktur: BATI, BEKLEMEKTE OLDUU

PUSUDAN IKMITIR!, lk dnya savanda Osmanl imparatorluundan geriye kalan Anadolu'yu aralarnda blmek isteyen Rusya, ngiltere ve Fransa, bu byk(!) devlet, bu vaatlerinin gereklemesi iin Ermenileri kargaalk karmaya, isyan ve ihtille tevik etmilerdi. Bu stratejiyi kabul etmi olan Ermenilerin, bakaldrma, htill derken, Trklerin Etnik temizlii haline dntrmeleri karsnda susmulardr ; nk ilham ettikleri, istedikleri zaten budur. Sonu olarak Trkler, Ermeniler tarafndan katledildiinde bunu geerli sayan Bat, Trk halknn mnferit olaylar halinde intikam hislerinin dorultusunda gerekletirdii yerel saldrlar "Ermeni soykrm " diye kabullenmiler ve gen kuaklan bu iftirayla yetitirmilerdir. Buna her tr yaynda, kitaplarda, ansiklopedilerde, dergilerde, basnda yer vermilerdir, vermeye de devam etmektedirler. Ermenileri bu sua azmettirenler ve onlar himayelerinde bir devlet kurmak szyle tetiki olarak kullananlar sadece yukardaki lke deil, deiik sorumluluklar tayan, blok halinde btn Batllardr. Sorumlularn banda, Balang'ta grdmz 1810'lardan itibaren Ermenileri imparatorlua kar - dinsel hislere dayanarak - kkrtan, gerek birer fesat yuvas olan ve ok geni bir ekilde madd yardmda bulunan Amerika Birleik Devletleri Protestan misyonerleri, 436 Kilise ve apel'leri ve 9 Amerikan koleji gelir. Bunun paralelinde, Ermenilerin isyan merkezi olan Londra, ngiltere bulunur. Rus arl se, Rus Ermenilerini bu ie koarak, kkrtmalarn fiili hale dntrmtr. Fransa, ngiltere ve Rusya'dan sonra onlarla yar halindeki nc devlettir. Fransz politikas,"Ermeni hmisi" roln stlenir. Paris ve Marsilya, Ermenilerin faal olduklar iki merkezdir. mparatorluktaki ok saydaki kiliseler, zellikle Anadolu'dakiler, haberleme, yardmlama ve saklanma yerleridir . Kutsal odalar - gereinde - katledilmi cesetlerin gizlendii yerlerdir. Bunlarla ayn amalara hizmet eden, Anadolu topraklarnda alm olan, ok saydaki konsolosluklar, kiliseler seviyesinde almalar yannda, stanbul'daki zellikle siyasal etkileri nemli olan bykelilikler yer alrlar. Bat lkelerinde ise, yalan, iftira reten ve bunlar zaman kaybetmeden yayan - genelde Trk kiniyle beslenmi olan - Bat basn, uluslararas kamu vicdan yaratlmasnda en nemli etkendir. Bu erevede, yneticileri ve tarihileri tarafndan artlandrlm olan Ermeni halknn, isteyerek ya da istemeyerek azmettirilmi olduu suu kabullenmi olduklarn da unutmamak gerekir. Gnmzde, Ermeni sorununda 1'nci seviyede sulu olan Bat lkeleri, sularnn ortaya kmamas iin -perde arkasndan- arivleri Ermenilerin sulu olduunu gsteren ok sayda belgelerle dolu olmasna ramen - tarihten utanmadan-, hakem rol oynamaktadrlar. Bu kadarla kalmayp, bir taraftan Parlamentolarnda-belediye meclislerinde bile - Trkleri, Ermeni Soykrmyla itham ederken ve bunu politik antaj diye kullanrken, te yandan da Ermeni oylarn da karlarnn dorultusunda kullanmaktalar. te Bat uygarl insan haklar!.. Ermeniler bir kere daha Batllarn elinde oyuncaktrlar.' Batnn yerel, Ulusal, Uluslararas meclisleri de tarih yazmaya heveslenerek politikay da, tarihi de maskara etmilerdir... Bilimsel mantktan utanmadan !. Fakat, Nisan 2000'de Fransz senatosunun ortaya, bilimsel bir tavr koyarak, senatolar tarih yazmazlar prensibini ileri srmeleri, tarih gerein meydan kmasnda j saygyla karladmz, leri atlan byk bir admdr. 38 Ermeni yneticilerinin iddialarna gemeden Ermeni'lerin mparatorluktaki yerini grelim : Osmanl imparatorluunda Ermeniler , 33 milletvekili, 21 paa, 7 bykeli, 11 bakonsolos ve genel mdrlk grevlerinin yannda, sanatlar ve zenaat'laryla Osmanl kltrnde nemli yer almlardr. Bu sammi davranlar nedeniyle kendilerine Millet'i Sadka denmitir. Ama, Bu sadk halktan aldatlm, aldatlmay kabul etmi olanlar, aada greceimiz nedenlerle mparatorlua ihanet etmeye srklenmiler ve ihanet etmilerdir. Aklamamzda "Ermeniler" - pek ou aldatlm olan Ermeni halknn tm demek deildir. Bu kelime bir deyim olarak, zamann terristleri olan Komitaclar ve onlara akla gelebilecek her tr yardm yapm olan i ve dtaki ibirlikileri ve macerac yneticileri anlamm ifade eder. Dilleri, inanlar, gazeteleri, okullar, ticarethaneleriyle, anayasal haklaryla, birer Trk vatanda olan Ermeni vatandalarmz tedirgin etmek diye bir ard dncemiz asla yoktur. Komitaclarn, gerekli grdklerinde kendi halkndan olanlar da ldrdklerini, bunlarn arasnda yal, tecrbeli din adamlarnn ve hara vermeyen tannm Ermeni zenginlerinin de bulunduunu

biliyoruz. Dtaki, bazlaryla iliki iinde olduumuz Ermenilerin, bugn hl macerac yneticiler elinde strap ektikleri konusunda bilgimiz de vardr. Maalesef bu yneticiler, Ermeni kuaklarn "soykrm" sahtekrlyla Trklere kar byk bir kin ve hn inde yetitirmektedirler ; Yaynmzn amac halkmzn, Ermeni genlerinin ve ayni zamanda Batlnn , ERMEN SORUNUN SAKLI YZ konusunda bilgilendirilmeleri Bunun, Osmanl mparatorluunu blmek isteyen Batllarn, - lham, - Tevik - Geni apta yardmlaryla harekete geen, Ermeni komitac ve Rus ordusundaki gnlllerin dou, gneydou Anadolu ve Kafkaslarda neden oldukla n SAVA olduunu bilmeleridir. Yalnz bu i savata,: yi organize olmu, plnl bir ekilde hareket eden Er meni komitaclarna ve gnlllerine, kar koymak mecburiyetinde olan sivil halkn mknlar kstldr ve pek ok hallerde srpriz basknlar karsnda savunmasz kalmlar, be cephede birden savaan Trk Ordusu yardmla rina gelememi ve bu nedenle pek ok zayiat vermilerdir Orduyla olan atmalarnda se, Ermeniler bu atma lan, SOYKIRIMI olarak gstermiler, l saylarm er ufak bir utanma hissi olmadan iirmilerdir, asla Trklerin l saysn vermemilerdir. Ermeni sorununun; 1- politik, ekonomik vb... ynleri dolaysyla, batl tarafndan her frsatta byk bir antaj vesilesi olarak kullanlm olan, ISLAHAT ve REFORM'lar, 2- arlk Rusya'snn , Fransa'nn, ngiltere'nin ve te lkelerin manevralar, antajlar, tehditleri ve bunlarn yannda, 3- Kiliselerin birbirleriyle rekabet halindeki kkrtmalar, her tr yardmlar, propagandalar, ksacas oynadklar birinci derecedeki rollerinin ok ynl ayrmlar konumuzun dndadr. ERMEN YNETCLERNN DDALARI : 1 -Hibir eyden haberi olmayan masum Ermenilerin, 2- 24 nisan 1915 sabah tutuklanarak, 3- Hkmetin emriyle, tm Ermeni halknn kadn, ihtiyar, ocuk, ve sakatlar dahil hepsinin ldrlmeleri in, 4- Kafileler halinde g ettirilmi, 5- G esnasnda, ya da elverili zaman ve yerlerde ldrlmlerdir. 6- Bu ekilde yaplan Ermeni soykrm sonucunda, Ermeni tarihileri Ternon ve alyan'n vermi olduklar saylara gre , 1.200.000 - 1.500.000 Ermeni ldrlmtr. Daha nceleri bu say 3.000.000'a kadar km, bir aralk 2.000.000'da srar edilmitir. Son zamanlara kadar, 1915'ylndan daha ileri gidemeyen Ermenilerin, gereklerin yavayava su yzne kmas zerine ve verdikleri saylara inanlabilmesi iin, 1915 tarihini 1922'ye kadar ilerletmiler, bu tarihi, Fransz Parlamentosunun "parlamentolar tarih yazmazlar" prensibiyle reddetmesi zerine, ok cahilce, delilsiz, ispatsz uydurulan yalanlarla, 1923'e kadar uzatmlar ve 1919 -1923 Bamszlk savamz, Ermeni Soykrmnn devam diye gstermiler , stikll kahramanlarmz,bata Atatrk olmak zere, ar bir ekilde sulamlardr; Gayeleri, Osmanl ynetiminin ilememi olduu bir sula, Trkiye Cumhuriyetini de itham etmek, Tazminat talep etmek ve sonunda da, bir zamanlar ancak himaye altnda kurabilmi olduklar Ermenistan' yeniden kurmak!.. kinci dnya savandan sonra da, zorunlu g' Nazilerin Yahudi deportasyonuna benzetip, btn dnyay daha iyi aldatmak, Trk kart his ve dnceleri daha da derinletirmek iin " Hitler'in Ermeni Soykrmm model ald " iftirasn uydurmulardr. Aslnda, Hitler'le ibirlii yapan ve onu " kurtarc sayan ve Yahudilerin soykrmna katlan " ErmeniIer'dir! Hatt, Hitler ordularnn, Rusya'da ilerlemesi sonucu, o ordular, Trkiye'de de bekleyen baz Ermeni yneticilerine cevap olarak, nn dneminde "varlk vergisi" karlm olduunu da incelemek gerekmektedir. Ermeni Taktii; Her yl, 24 nisan 1915, soykrm tarih diye tekrarlayarak, dikkati, 24 nisan 1915 etrafnda kutuplatrrlar, tartmalar, bu tarih ve bu kavram etrafnda meydana gelir. Ka Ermeni, ne artlarda ldrlm, nasl ldrlm, kim ldrm, karan kim vermi, kim uygulam...Osmanllar ve gnmzde Trkler, bu suu neden inkr ediyorlar, niin zr dilemiyorlar, Artk inkr inadndan vazgemelidirler? Bu iddia zerinde o kadar ok yayn yaplmtr ki, btn dnyada 24 nisan 1915 refleks

haline gelmitir. Bizde de resmi tarih yoluyla bilgilendirilmemi olan halkmz, bir tr kaderciliin verdii geveklikle, oyunu merak etmemi, pek az 1970'lerden beri mevcut kitaplara bir gz bile atmamlardr. 24 nisan!915'e nasl gelinmitir, neden gelinmitir, nceleri ne olmutur ? Osmanllar, Bat lkelerinin mparatorluu paralamak iin, her bahaneyi frsat sayd bu yllarda, zellikle sava esnasnda, sorumluluu sonsuz olan bir harekete, soykrmna teebbs edecek kadar dar grlmdrler? 24 Nisan'a kadar Ermeniler, bir tek Trk bile ldrmemiler midir ? Komitalar, eteler nasl olumular, nereden gelmilerdir, faaliyetleri nedir ? Ermeni taktii, tmyle sorulabilecek ve yant aranacak bu sorularn dnlmesine imkn vermemektedir. ldrdkleri Trklerden, yaptklar kym ve ykmdan asla sz etmemeye byk itina gstermekte, bu gerekleri Ermeni halkndan da saklamaktadrlar, Silhl atmalar, yaptklar Trk kymn, Ermeni katliam diye gstermekte... l Ermeni saysn, inanlmaz bir eklide iirmekte... Her ekil ve frsatta, aralksz olarak," hibir eyden haberi olmayan, masum (!) Ermenilerin"... Smrgeci lkelerin icra ettikleri, kitle halinde tutuklama ve yok etme tarznda bir davranla soykrmna uratld ddiasn tekrarlamakta... Kafalarda bu iddialar refleks haline getirmektedirler... Trkleri aalamak; Bunu, karlarn elde etmek iin bir antaj arac yapan, Batllar da, bu iddialar -bylesi ilerine geldii iin- doru olarak kabul etmekte ve masum(!) Ermenilerin yan banda yer almaktadrlar. Bu kurnaz davranlaryla da Batllar, Ermenileri sua azmettirmek, onlara, para, silh yardmlar yapmak, kiliseler, konsolosluklar, sefaretler ve basn yoluyla ok ynl imknlar salamakla, esas sulu olduklarn gizlemekte ve bunun dnda bir de hakem rol oynamaktadrlar. Bir an iin Ermeni iddialarnn, Soykrmnn, doru oldn kabul edelim, bu takdirde soruyoruz : - Niin, Ermeniler 1916'dan beri nce Osmanlca, sonra da Trke yaplan yaynlar, bu yaynlar ortaya kar kmaz satn alp yok etmilerdir ? rnekler : - 1916'da "Tekilt- mahsusa" tarafndan bastrlan Ermeni meselesi ve Trkiye adyla, Abdullah Yaman tarafndan Ota yaynevinde 1973'te bastrlan ve asl ," slm Ahlinin Duar Olduklar Mezlim Hakknda Vesaike Mstenid Malmat" Mslman halkn uradklar zalimlikler konusunda belgelere dayanan bilgiler adl kitaptr. Piyasadan yok olmutur. Bunun zerine genelkurmayda grevli smet(nn)Bey, 1919 ubatnda stanbul'a gelen Kzm Karabekir paann tavsiyesiyle, kitabn 69 resim ilvesiyle, ikinci basksn yaptrtmstr. - Ayni yl Docurnents Relatifs Aux Atrocites commis par le Armeniens sur la population Musulmane (Mslman halka Ermeniler tarafndan yaplan zalimlikleri gsteren belgeler) Franszca adyla, 73 sayfa ve 69 resimle Mill Kongre yaynlar arasnda stanbul'da bastrlmtr. *{Osmanl ve Sovyet belgeleriyle Ermeni mezlimi , Hulil K. Trkl TKAE 1962 Ankara) - Ermeni amal ve harekt-i ihtilliyyesi, tesvir ve ves-ik(Ermeni emelleri ve ihtill hareketleri, resimler ve belgeler), Ahmet hsan matbaas 1917 - Ermenilerin Erzurum canavarlklar hakknda, bir Rus st-subay'nn notlar , stanbul 1919ow/JV.G; vb... Gnmzde, - Ermeni Dosyas, Kamuran Grn, TTK, 1983 Anka-ra(yabanc dillere evrilmitir) - Talt Paann Telgraflar, inas Orel- Sreyya Yuca, TTK, 1985 Ankara (yabanc dillere evrilmitir.) - Bir terr Efsanesi, Prof Erich Feigl - Ein Mythos de Terrors, ed. Zeitgeschichte, druchaus Nontal , Salzburg |991(yabanc dillere evrilmitir) V.B... - Bavyera Trk Toplumu bakan Rahmi Turan bildiriyor : Neden, Alman Dileri Bakanl Arivindeki AAA.Arrnenische Fragel I.A.B.Q Trkei. 133 adh.13 dosyasnda 1914, 1915 ve 1916 austosuna kadar olan belgeler kayptr?.*(Hiirriyet, 29.05.2000). - Niin, Ermeniler USA, yani ABD arivinden baz(?) belgeleri alp yok etmilerdir? - Niin, her yl ciltler dolusu kitap yaynlayan, konferanslarla dnyay dolaan, kongreler tertip eden Ermeni Tarihilerinden hibiri, bunlarn banda Y.Ternon, G.Challiand(alyan), Carzou(Karzu) 1993

ylnda Ankara-da toplanm olan Uluslararas " Osmanl tarihinin son dnemi ki, Ermeni Sorununu da ermektedir," toplantsna katlmam, kamlardr? - Niin bilgilerinden emin olan bu sayn tarihiler Ter-non, Salyan, Karzu , Orly davasnda dinlenmi olan aratrmac- profesrlerimizi, kendilerince geerli bir televizyon kanalnda ak oturuma davet etmezler ? rnein CNN, teki Avrupa ve Amerikan kanallarnda... ERMENLERN GAYES - Trklerin soykrm yaptklarn btn dnyaya ve her eyin stnde Trklere kabul ettirmek, - Sularn (!) itiraf ettirmek, - Tazminat istemek ve sonunda da, - Dou Anadolu'ya, Trabzon, Kars, Erzurum, Erzincan, Van, Bitlis, Mu, ve Kilikya'ya ,K. Mara, G. Antep , Urfa, Mersin Tarsus , Adana 'ya ksacas, hayl sahibi tarihiler tarafndan "Byk Ermenistan, Kk Ermenistan" denen topraklara sahip olmak.. Acaba, Bu topraklar kendilerine verilmi olsayd, aznlk olduklar bu topraklarda ounlua nasl hkmedeceklerdi ?. Acaba, ngiltere, Fransa, Rusya bu topraklar onlara verirler miydi? Sevr artlarn hazrlayan, Paris'teki bar konferansna katlan Ermeni temsilcileri, Bogos Nubar paa ve Yeni kurulmu olan Ermeni Cumhuriyetinin Cumhurbakan Aha-ronyan, 26 ubat 1919 tarihinde bu topraklar istediklerinde, en byk Trk dman Lloyd George anlarnda bu Ermeni isteklerini Peri Masal diye nitelendirmitir , Bu da Ermeni yneticilerinin nasl bir gerek d dnyada yaadklarn gstermektedir.*fUojd George, The Irulh about treatles , Vol.lt. Londres, 1938, sa.I255..- K.C.) Ermenilerin, stekleri ve davranlarndaki lszlk n, her eyi kendilerinde hak grmelerinin nedeni byk hayl sahibi tarihilerin yazdklar Ermeni tarihleridir. - Ermeni tarihini Hazret- i Davud la balattklar gibi,* *(M.A.Kasgarl) - Ermeni tarihini Babl kulesinin yklyla da balatarak, atalarnn, Nuh'un torunun torununu olan Hayk adl bir masal kiisine balarlar. Daima papazlar tarafndan ynetilmi olan bu lkede, papazlar tarihlerini kutsal kitaplara balamak in bol bol hayal glerini kullanmlardr.* inde yetitikleri bu hayl ve masal dnyasnda bu, br tr toplumsal hastalkla, kendilerini olduklarndan daha byk grmler, her zaman, her eye haklar olduunu sanmlar ve bu nedenle daima yanl hesap yapmlardr. Balangta, esas adlar Hay (tekil), hayik (oul), tam snrlar bilimsel olarak belirlenememi olan Hayastan denen topraklarda yaadklarn iddia ederlerken, tarihlerini ve topraklarn geniletmek iin , Coraf bir ad olan Ermenistan ve Ermeni adn almlardr. Ermeni deil, HAY ve HAYK'tirler, lkeleri Ermenistan deil, HAYASTAN'dr. Yaadklar , Asya, Anadolu, Mezopotamya arasndaki karmak bir drt yol az olan, Kafkaslar- Dou Anadolu ve gneydou Anadolu'da, birbirini zleyen aknlarn, igallerin yollar, kk, byk kurulmu ve yklm devletlerin kalntlarn tayan bu geni yrede, saf bir halk topluluundan ve kimlikten sz etmenin imkn yoktur. Burada yaayan halklarn hepsi birbirlerine benzerler. Yani, kat' izgilerle bir Ermeni emiinden sz etmek ok zordur. Ancak, "hristiyanl kabul etmi bir halk" demek dou olabilecektir.** (ProfMehlika Aktok- Kafgarlt, Hayasta Kimleri Uygarlna giri-*** TKAE. No:74, seri:///, No:A 19, Ankara 1987) Ermenilerin dikkatten kardklar bir gerek daha vardr. Seluk Trkleri Ermenistan diye iddia edilen topraklarn hepsini Bizans'tan almlardr.Bu topraklarn kendilerine ait olduunu Bizans imparatorluu, daha iyisi Roma imparatorluu belki iddia edebilir ancak Ermeniler asla iddia edemezler. Devletler hukuku asndan igal edilmi bir Ermenistan yoktur. (Anadolu ve Ermeni tarihi iin sona baknz) Hl byle olunca da Ermenilerin, Osmanl imparatorluunda bamszlk istemeleri, bunun iin bakaldrmalar, bir bamszlk sava deil, ancak isyan'dr ve d lkelerle birleip vatana ihanettir. Ayrca , Ermeniler, bamszlk sava deil, yani, kendilerini kkrtan ngiltere, Fransa ve Rusya yannda sava deil, sava bahanesiyle, etnik Temizleme yolunu tutmulardr. Bu da, gene Uluslararas kabul edilmi olan antlamalar erevesinde, nsanla kar ilenmi bir sutur. TRK SOYKIRIMI nsanla kar ilenmi su: Sularda katmerlidir nk, gayeleri, devlet kurmak iin yeterli olmayan saylarn ykseltmek, aznlktan ounlua gemek iin, Trkleri yok etmektir. Sloganlar " Bir Ermenistan

istiyorsan ^Trk komunu ldr" eklindedir. te bunun ad TRK SOYKlRIMl'dr. Bu insanla kar ilenmi bir su,20'inci yzyln bandaki ilk soykrmdr. Bir kere daha tekrarlayalm; "Ermeni halkn uydurma ve iirme bir tarihle yanltan ve ruh hastas haline getiren, hayl sahibi Ermeni tarihileri ve bu yolda yryen yneticileridir. Tarih boyunca bulunduklar topraklarda, Roma-ran, Bizans-Iran,Arap-Bizans-ran imparatorluklar arasnda skp kalmIar, kendi balarna buyruk ve byk bir devlet halini alamamlardr, himaye altnda yaamlardr. te bu ezilmiliin verdii hislerle, zellikle Osmanl im-^torluunun ykln byk frsat saymlar ve ounluk elde edebilmek iin, sava yerine cinayetler ilemekte tereddt etmemilerdir. Aada greceimiz zere, cinayetlerin ilenme ekille- yz-yllarca btn lkelere kar_ birikmi olan kinlerin tatmini halinde insanln kabul edemeyecei canavarlk serisidir. Gerekle ryay birbirine kartran Ermeni yneticileri, yapabilecekleri en byk tarihi hatay yapmlardr. Seluklu Trkleri ve Osmanl mparatorluunda 800 yl tarihlerinin en gzel en ferah dnemlerini yaamlar Seluklu ve Osmanl devletleri Mslman devletler oldukllarndan, Hrstiyanlarn askere gitmemeleri sonucu, hibir say kaybna uramadklar gibi, ilerinde kesintisiz almalar kendilerine iktisadi stnlk imkn salamtr. 1895'lerde Van ve Erzurum'da Rus konsolosluu yap-lan General Mayevski aadaki gerekleri Moskova'ya bildirmektedir : muharrirlerin, istisnasz olarak ortaya attklar, " erin Ermenileri mha etmeye almas" iddias tamamen yersizdir. Eer byle olsayd, kendilerininkinden baka hibir cemaat /Trklerin arasnda yaayamaz ve onlarla birlikte olan airetlerin, ok muhta durumda olmalar , ya klelii kabul etmeleri, ya da g etmeleri gerekirdi. Aksine, dou illerini yakndan bilen herkes kabul eder ki, bu blgelerde hristiyanlarn oturduu kyler, her ynden Trklerinkinden daha zengin ve daha ferahtrlar...Eer, Avrupallarn dedikleri gibi, Trkler ekya ve hrsz olsalard, Ermeniler 1896'ya kadar devam eden mreffeh hayatlarna asla sahip olamazlard. Bu bakmdan 1895'e kadar Ermenilerin maruz kaldklar ne srlen skntlar, son derecede abartyla uydurulmu efsanelerdir..."** (Ruslara gre Ermenilerin Yaptklar Katliamlar, Gen. Mayetvski, sa,80, paragraf 185 - Do. Dr.Azm Ssl, Ankara ni. inklp Tarihi enstits yay. 1986-1987) Bu yabanc kaynak gsteriyor k, Ermeniler 800 yl, tam anlamyla bir PAX TURCA yani, Trk Bar, Trkler sayesinde bar iinde yaamlardr. Ama, hasta ruhlu, hayalperest yneticiler ve batnn smrgecilik hrslar, onlarn vatanlarna ihanetlerine ve felketlerine neden olmu, felket ekmiler ve felket bimilerdir. Batl -Ermeni anlamas; Ermeniler, zlm inde yaadklar ve soykrm yalan ve iftiralarn batllara yutturmak in hibir zorluk ekmemilerdir. nk, - Trkleri Anadolu'dan srmek, ya da onlar Anadolu'da etkisiz hle getirmek ve bunun sonunda Anadolu topraklarnn yer alt ve yer st zenginliklerinden ve Anadolu ktasnn corafpolitik durumundan faydalanmak isteyen batl iin, Ermeni ad verilen halk toplumunun hristiyan olmas ok byk bir frsattr. - Batdaki Trk kini de Ermeniler iin kolayca ilenecek bir zemindir. Batdaki geleneksel Trk kini; Bu kin Atill ile balar ve tamamen iftiradr. Atill zamanndaki krallarn o dnemlerdeki geleneksel sava ve istil eklinden bakasn yapm deildir. Fakat, zellikle kilise ortamlar, kendi stlerinde baka ve de hristiyan olmayan bir kudret'i kabullenemeyecekleri iin, OSTRO-GOT kral TOTLA'nn yaptn Atill'ya yamamlardr. Batdaki kin'in bir teki nedeni ise, Hal seferlerinin Byk ounlukla Trklerin mukavemetiyle krlm olmasdr. Bu da, hristiyanln Ortadou ve oradan Asya'ya yaylmasna engel tekil etmitir. Arka arkaya tekrarlanan bu seferlerle, her defasnda, ancak orta douda savaabildikleri yerlerde kalmlardr. Fakat, Hallar silindir gibi getikleri yerlerde gerilerinde, kan, duman ve gzyandan baka hibir ey brakmamlardr. Ama, Hallar iin geride braktklar deil, baarya ulaamadklar nemlidir. Baarszln nedeni de Trklerdir. Bundan sonraki en byk neden ise, Osmanl imparatorluunun 16-17'nci y zy Haradaki yayld geni alan, Karadeniz'in bir Trk gl oluu, snrlarn Atlas okyanusundan, Hint okyanusuna, Arap llerinden, Viyana kaplarna kadar genilemi ve burada gerek disiplinli bir egemenlik kurmu olmalardr. Bu da batnn gururunu kran ve Trklere kin duymasna yol aan bir baka nedendir. Fakat, tarihte, zaman ve meknda sorun, ebed kaide olan" byk balk, kk balk" sorunudur ;

Biz yapmasaydk onlar yapacaklard; 18'nc yzylda ortaya kan keifler icatlar, din'in bilimsel dnceyi ve mspet ilimleri yasaklamas, Ticar yollarn deimesi , mparatorluun duraklama ve gerileme dnemine girmesi, Batllarn smrgecilik hrslarnn doymazl. 19'nc yzylda mparatorlunun paralanmasnda etnikler politikasn uygulamaya koymas sonucu, Balkanlar kan, ate ve gzya iinde kalm ve Yunan ihtilline kadar gelinmitir. 1921 YUNAN HTLAL 19'ncu yzyln banda Trklere uygulanan ilk soykrmdr. 1821 yl baharnda Yunanistan'n her kesinde, mkemmel bir ekilde organize olmu olarak ayn anda ayaklanan Yunanllar ksa srede, Yunanistan'daki hemen tm Trkleri ldrmler yok etmilerdir. Bu, "bir lke istiyorsan Trk komunu ldr' kavramna ilk ve tarih admdr. Yunanllara "Trklere ne oldu " diye sorulduunda , alay ederek" onlar ay yuttu" diye cevaplandrmlardr. Bu cinayet, bat tarih kitaplarnn ve ansiklopedilerinin hibirine gememi olduu gibi, bizim tarih kitaplarnda da yoktur...ve bu, ihtill bahanesiyle. Yunan soykrm diye tantlr, bizden hi ses kmaz !.. RUSYA: Soykrmn doktrin haline gelmesi; Yunanllarn Trkleri top-yekn yok etmek konusunda gstermi olduklar byk beceri (!), Rus prensi ERKOS-K iin ok gzel bir rnek olmu, zamann Rus Harbiye Nazr M.lyutin'e Trklere kar IRK VE SOYKIRIM sava almasn tavsiye etmiti. Bu andan itibaren "Yunan tecrbesi" kafalarda uygulanabilecek bir DOKTRN halini almt. 16 Kasm 1876 . Ruslar." Batllar adna!"ve"Banllarn ulus devleti" prensibine uygun olarak, Ruslarn ounlukta olduu bir Bulgar devleti kurabilmek iin, panslavist Prens Vladimr erkoski ynetiminde, 16 kasm 1876'da bir bro kuiulmUtU.**(D.GAanoulchine, V.A. Tcherkosky . i Graj-danske Oupravlene Bolgar, 1877-1878 St.Pelersburg 1895. T.L.XXXIV .s.3I-Bill imir) Ruslarn Trklere uyguladklar Soykrm ; Prens erkoski'nin tavsiyesiyle , 27 nisan 1877'de arlk Rusya's ynetimi, Osmanllara sava iln ettiklerinde, Bulgaristan'daki Rus saysnn, Trk saysnn stne kabilmesi in "Trkleri toplu ldrmeyi" mantk bulmulardr. Rus Ordusunun Tunay amas zerine TRK SOYKIRIMI BALAMITIR. Rus ordusunu gsleyen Ahmet Fehim Paa dehet inde kalarak, 9 temmuz 1877'de u telgraf gnderiyor: Rus Ordusu sava etmek yerine nlerindeki btn ehir, kasaba, ve kyleri top ateiyle ykp, halkn kltan geirmekteler.( 1915'te Rus/ Osmanl sava baladnda, Ermeni askeri kuvvetleri ve Ruslar tarafndan organize edilmi eteler de, bu model zere top yekn ldrmelere girieceklerdir). Birka aylk sre iinde Ruslar 450.000 Trk katletmilerdir. Bu say iinde, kap ormanlara saklanan alk, hastalk ve sefaletten lenler yoktur.zellikle bu facia Rodop blgesinde yaanm, Rus klcndan kurtulanlar, alk ve sefaletten telef olmulardr. 15 temmuz 1877, harbiye nazn Milyutin'in sorgusu zerine, arn ordusunun soykrm yaptnn doru olduu, Prens erkoski'nin yardmcs Anuin tarafndan biIdiriliyor.*.(D.G. Anoutchine...B.) 1 Ekim 1878, Uluslararas aratrma komisyonunda Fransz delegesi M.Challiet (ayye)raporunda" Rus ordusunun yapt soykrmndan kurtulabilen Trklerden 200.000 kiinin Rodop dalarnda alk ve sefaletten ldklerini bildiriyor. 1 .500.000 kii de stanbul'a snmak iin yollara dyorlar..**(Balkan!arda Trk muhacereti V., 1877-1878...Ankara 1968-1970, Bill Sim}ir) Bu elde edilen baar (!) karsnda harbiye Nazr lyutin, ayni sistemle arla kar olunabileceinden korkmutur.(B..) Trklerin urad bu soykrmna da, Bat tarih kitaplar ve ansiklopedilerinde yer verilmemitir. Bizde ise bu, etnikler politikasnn douu ve Osmanl imparatorluuna uygulan ekliyle okutulmamaktadr. Bugn Ermeni propagandas Ermeni soykrm'n, 20'nci yzyln ilk soykrm diye, btn dnyaya kabul ettirirken, Bat dnyas, kkeninde kendilerinin bulunduu 19'ncu yzyldaki, Yunanllarn ve Ruslarn yapm olduklar bu, Trk soykrmlarndan bir tek kelime bile azlarna almazlar. BELGELERLE, ERMEN SORUNU TRK ETNK KIYIMI

DENEN Yaynmz ,Trk tarih, eref ve haysiyeti iin dayanlma noktasn bile am olan, Ermeni sorunu ad verilen, gerekte TRKLERN ETNK KIYIMI demek olan bu sorunun, bilinmeyen, gizlenen yzlerini aa kartmak iin kaleme alnmtr. Ermeniler, 24 nisan 1915'e kadar masumiyet roln oynarlar. Bu tarihe kadar, Osmanl ynetimi tarafndan ezilmiler, ekmedikleri strap kalmam ve birden 24 nisan 1915'te soykrmyla ortadan tmyle kaldrlmak istenmi yaklarak paralanarak eziyetler iinde ldrlmler. .rolndedirler... Aslnda; 1780,K. MARA'n ZEYTUN(Sleymaniye) ilesinde vergi dememek iin devlete bakaldrmak, bunun iin silha sarlmak eklinde olan davran, zamanla gelierek jandarmann ba edemeyecei llere varm, gnderilen askeri kuvvetle hazrlkl olarak atmaya giriilmi, Rusya, Fransa, ngiltere, sonu olarak d lkelerin ie karmalar eklinde tam bir siyasal kimlik kazanmtr. Zeytun Ermenilerinin bu tutumlar, dou Anadolu-da ete, komita faaliyetlerine rnek tekil etmiti r. Tahrikler, yldrmalar sonunda ,dou ve gneydou Anadolu'da, Trk halknn etnik kym seviyesine kadar genilemi, kylerin, ilelerin ykm, yaklmalar 1922'de zmir yangnna kadar tekrarlanarak devam etmitir. Bu ykm ve kymlar Trklerin yaptm, kendilerinin masum olduklarn, en ufak bir vicdan azab duymadan tekrarlamlar, bu iftira ve yalanlarn btn dnya yaymlarnda yer almasnda byk beceri gstermilerdir. SORUNA KISACA VE TOPLUCA BAKALIM. Dtaki Ermeniler ya da mparatorluktan eitli karlar nedeniyle d lkelere yerlemi olan Ermeniler Fransa, ngiltere,ABD'de kardklar, Hayastan, Hairenik Gonak, Armenie, Hnak gibi adlar tayan gazetelerle Ermeni halkn, "silhl isyana" tevik etmilerdir . Gene ayn lkelerdeki kurulular, daima Ermeni halkn mparatorlua kar kkrtmlardr . ngiliz-Ermeni birlii, ABD'deki protestan kurulular vb.. Hnak ve Tanatsutyun, iki terrist temel rgt, dou Anadolu'yu kan ate ve gzya inde brakmtr. Bu rgtler gneydou Anadolu'ya sarkmlar, ilk rnekleri vermiler ve gneydou Anadolu'da Trk kym, Gamavor gizli Ermeni kuruluu ve Fransz ordusundaki Ermeni lejyonu tarafndan yaplmtr. "ZET;" Tarih srasna gre, Ermeni sorunun k ve Trk etnik kym halinde gelimesi; 1779'da Ruslarn himayesinde bir "Ararat prenslii " projesi Ermeni sorunun atlan lk admdr. (1) -1780' de balayan ve aralklarla sregelen Zeytun isyanlar, devlete kar lk silhl bakaldrmalardr. 1876' de Patrik Nerses, ngiliz Bykelisi H.Ellot'a,"... her an tm Ermenilerin isyana hazr olduklarn" bildirmitir (2) - 1878, Ayastefanos antlamasyla Ermeni Sorunu Uluslararas seviyeye kar. (3) - 1890 / 1908 : Batllarn dikkatini ekmek ve imparatorluun iilerine karlmasn salamak zere Trkleri tahrik edip Ermeni katliam yapamaya zorlamak iin geni apta ve aylar sren ilk seri halindeki isyanlar balatlr. 1895'te 22 kent tahrip edilir, karlkl atmalarda her iki taraf da zayiat verir. Bu dnemi, Ermeniler Batya ilk Ermeni Soykrm diye gsterirler, (4) - 1914'te savala birlikte Ermeni, ete ve komitaclar artk, tahrik iin deil, fiilen, dorudan ldrmelere kym ve ykmlara giriirler. ldrmek ve yldrmak stratejisi balamtr. 1915 Rus savann balamas, ete komitalarnn yannda, Rus ordusundaki Ermeniler muntazam asker mfrezeler halinde, sava brakp, geni apta kym ve ykmlara giriirler. Ordunun yanlarn ve gerilerini vururlar. Van katliam bu konuda ilk byk rnektir; (5) - 25 nisan 1915. Bu rnekle, Ermenilerin giritikleri toplu ldrmeler ve ykmlara daha fazla dayanamayan Osmanl Hkmetinin 24 nisan 1915'te ald tutuklama karar, Ermeni patrii tarafndan ABD bakam Wilson'a 23/24 nisan'da " yalan telgrafla ", Ermeni Soykrm balangc diye bildirilir. 1917 sonlarna kadar, kym ve ykmlar , Rus ordusunun nispeten engellemeleri sonucu ok genileyemez. (6) - 1918 Brest -Litovsk Brakmasyla, Rus Ordusunun geri ekilmesi sonucu serbest kalan Ermeniler byk bir sevin ve cokuyla en geni bir ekilde kym ve ykm'a devam ederler, bu kelimenin tan anlamyla, artk SONULANDIRILMASI GEREKEN TRK ETNK TEMZL haline dnmtr. Fakat, Osmanl kuvvetlerinin , Ruslarn geri ekilerek braktklar yerleri yeniden almalar zerine bu kere, geride bir ey brakmamak zere hiddet ve kinle yollan zerindeki ev, mahalle, ky ne varsa tmyle ve halkyla beraber yakarlar.

1918' de Bogos Nubar paa, Fransz Dileri bakanna resm mektupla .birinci Dnya savana, Rus ordusunda 150 bin gnll, lke iinde 40 bin gerillayla DE FAC-TO(fiilen) katldklarn aklar. (7) - 1918 Mondros brakmasyla, mparatorluun tmyle battna inanan Ermeniler, dou Anadolu'da kymlarna devam ederlerken, gneye,- Kk Ermenistan' kurmak zere ynelirler 1918, 11 aralk : Adana ve Mersin Franszlar tarafndan igal edilir. 1919 Eyll 15 : Gney dounun igaliyle, Ermeni lejyonu ve Gamavor gizli Ermeni sivil rgt , Fransz kumandanln bile irendiren Trk etnik kymna giriirler. Bu cinayetler; 1921 ekim 20, Ankara antlamasyla Franszlarn topraklarmz brakmasna kadar srer. (8) - 1919, mays 15 , zmir'in, Yunan igaliyle balayan, Yunanllara kar yapm olduumuz Bamszlk savana da katlrlar. (9) -1922 eyll 12/13 zmir'i yakmalaryla Ermeni cinayetleri Anadolu'da sona erer. te, Hibir eyden haberi olmayan, masum(!) Ermenilerin masumiyet tariheleri... Bu canavarlklara ancak, vatan sevgisi ve vatan kurtarmak amacyla katlanlabilir ve ancak bu gle bu bellar def edilebilirler... Ermeniler ve Bat, bunun adn Ermeni Soykrm diye, adlandrr??.. Bu nedenledir ki; ngiliz resmi makamlar, 1919 ve 1922'de Ermenilerin iledikleri cinayet ve tahriplerin yaymlanmasn yasak etmitir. 1919' da Osmanl Hkmetinin istedii uluslararas tahkik komisyonunun, gelip yerinde aratrma yapmasna ngilizler politik olarak engel olmulardr. ABD komiseri Amiral Bristol'n, 1919'da ABD Senato aratrma komisyonunun bakan general Harbord'un Ermenilerin sulu olduunu gsteren raporlar yaymlanmamtr. 1780 - 1922..eitli aralklarla Osmanl mparatorluunda, 142 yl sren Ermeni Sorunu, yani mparatorluktaki ykm ve cinayetleri sona ermitir. Fakat, bu kym ve ykm srekli Ermeni propagandasyla, byk br beceri, bizim se byk suskunluumuz sonucu, btn dnyaya Ermeni soykrm diye yutturulmutur. Aslnda yakndan bakldnda, ortada bir Ermeni Soykrm deil, Ermeniler tarafndan tersine evrilmi bir TRK SOYKIRIMI vardr.Bu gerei ortaya kartmak iin, Ermeni sorunun bilinmeyen , yalan, iftira ve sahtekrlkla gizlenen iyzle- j rini incelememiz gereklidir. 1- Osmanl Hkmetleri asla soykrm karar almamlardr, Bu gerek, stanbul'un mttefikler tarafndan iglinde, Osmanl Hkmeti'ni sulamak in aratrma yapm olan ngiliz aratrma komisyonu tarafndan 12 mart 1921' tarihli raporla ortaya konmutur. Ayni komisyon, Ermeni yneticilerinin saladklar belgeleri hukuk deer tamadklarndan reddetmilerdir. 2- Ayni karar, 1985'te Orly davasnda tarafsz Fransz mahkemesi tarafndan alnm. Ermeni tarihileri Ternon, Challiand (Salyan), Carzou (Karzu)'nun yaymlarnn 2'nci elden olmas nedeniyle reddedilmiler. Bu davada sunulan, Kamran Griin'n " Ermeni dosyas", Sreyya Yu-ca ve inasi Orel'in "Talt Paann telgraflar" , prof. Erich Feigl'n "Bir terr Efsanesi" , Bill imir'in"Ermeni sorunun tarihsel zeti" ve Osmanl arivindeki (yz onbin) belgeden verilen rnekler esas oluturmutur. Prof. Mmtaz Soysal, Prof.Sna Aksin, Prof.Hasan Koni, Prof.Avedis S.Hacnlyan ve Prof.Trkkaya Atav, kendi bulgular olarak sunmu olduu belgelerle dinlenmilerdir. 3- Aynen karlk : Ancak, Ermeni komitaclar ve Ruslar tarafndan organize edilmi olan Ermeni asker kuvvetlerinin, Ermeni gerillalarnn yapm olduklar cinayetlerden, etnik temizlikten kurtulabilmi, aileleri katledilmi Trkler de, tek, tek, ya da kendi aralarnda guruplar, milisler oluturarak, Ermenilere karlk vermilerdir. Burada intikam hissi mevcuttur, "kan'a-kan " yani VENDETTA sz konusudur. Ortada bir sava vardr. Bu kii ve guruplarn st ynetimle hibir ilikileri ve hibir temaslar yoktur. Asla Hkmetten emir almamlardr. Zaten o karmaada, o gnk artlarda buna imkan da yoktur.te bu Vendetta, zorunlu gIe birletirilerek, btn dnyaya" Ermeni Soykrm" diye tantlm, ciltler dolusu kitaplar yazlm, kongreler tertip edilmi, Parlamentolar bu iddialar kabul etmeye zorlanmtr.Gerekte, Ermeniler Trk komularn ldrmeselerdi, vendetta sz konusu olmayacakt. Ama, Trkler asla dinlenmemektedirler. 4/ Ermenileri bakaldrma, ihtille tevikle sua azmettirmi olan Batllar, Ermeni cinayetleri ve Trklerin vendetta'laryla istediklerini elde etmilerdir, karlkl yaplan arpmalar sonucu, dou Anadolu'da yava-yava istedikleri anlar salamlardr. Trksz ve Ermenisiz bir Ermenistan !..Ksacas Ermenileri, mparatorluu paralamak in kullanmlardr. 5- Ermeniler, Byk Ermenistan ve Kk Ermenistan peindedirler. Fakat, karlarnda ok byk bir engel vardr. Bir devlet kurmak iin gerekli ounlua sahip deildirler. Ermeni says en ok %20'de kalmaktadr. te bura- l da, Ermeni yneticileri, Ermeni komitaclar korkun bir slogan

retmilerdir: BR ERMENSTAN STYORSAN, TRK KOMUNU LDR * (Ermeni Komitalarnn amal ve harekt- htlliyesi, 1916, stanbul / Abdullah Yaman, Ermeni Mes'elesi, Ota yaynevi 1973 stanbul) Bu, nceden dnlm planlanm ve uygulanmaya geilmi olan davrann ad, hukuk dilinde "taammd, premeditade, vorher bedenken"dir. Bu, 1916 baskl kitap Ermeni cinayetlerini zamannda naklettii iin, ok sayda kitaplarn baslmasnda kaynak olmutur; 1973,1974,1976, 1981, 1982 yllarnda deiik aratrmaclar tarafndan ilenmitir.** (Osmanl idaresinde Ermeniler , Prof. Dr, Nejat Gyn, GUllepe yay.1983 .stanbul). BTN ERMENLERE : Dtaki Ermeni yneticileri, bizden deil, Millet-i Sadka'y sua azmettirmi olan, ngiltere, Rusya, Fransa, ABD, ve onlarn yannda yer alm olan lkelerden hesap sormaldrlar, beraberce hesap sormalyz . Ama gryoruz ki, masum rol oynayarak iledikleri sular bize yamamak iin imdiye kadar yrttkleri iftira kampanyasn uluslararas hukuk (!) seviyeye kartma " bouna " abas iindedirler ve adet sinir krizleri geirmektedirler .Oysa onlarda bin yllarca bizim himayemizde yaam olduklar iin u ataszmz bilirler; Gne balkla svanmaz!..

Ermenilerin Avrupa'da diktirdikleri szde soykrm antlarndan biri BLM 2 ERMEN SORUNU DENEN OLAYLARA TARH SIRASI NDE AYIRIMLI BAKI 1064'TEN, 24 nisan 1915'e kadar olaylar; 1064 Seluklarn ncs nalck bey Ani'ye geldiinde ehri tam bir harabe halinde buldu.Fakat, Ani'yi Trklerin yakt propagandas yaplmaktadr. Ani'yi yakan Bizanstr.* {M. A. KagarI) Ani'deki, Trk eserlerini de aralk 1917, nisan 1918'arasnda Ruslar, nisan 1918 ife ekim 1920 arasnda Ermeniler sistemli olarak tahrip etmilerdir *(Ani'nm tahribi 1018 -1236. Fahrettin Krzolu, 1982 Ankara - H.K.Tirk&z) 1461 Fatih Sultan Mehmet stanbul'da patrikhanenin kurulmasn salayarak, mparatorluk topraklarnda yaayan Monopystleri yani sa'nn tek niteliine inananlar bir arada topluyor. Patrikhanenin kurulmasyla ok sayda Ermeni stanbul'a g ediyorlar. Ticaret sayesinde zengin olduklar gibi, Osmanl st ynetiminde de yer alyorlar.Millet-i Sadka sfatn kazanyorlar. Fakat, Ermeniler bu minnet borlarn birka yzyl sonra vatan hainlii ekline getirebiliyorlar. imdilik bu tip

davranlarn nedenlerini anlayamasak dahi umarm genetik Bilimi gelitike bu tr ihanetlerin sebeplerini reniriz. 1556 Ruslar Astrakan' alarak Kafkaslara ilk admlarn atyorlar. 1774 Kk Kaynarca antlamasyla mparatorluun duraklama dnemine girii ve btn Bat, Fransa, ngiltere, Rusya, Almanya ve Avusturya arasnda Osmanl mparatorluunun paylalmas projelerinin su yzne kmasndan cesaret alan, Zeytun'daki Ermeniler vergi vermemee balamlard. 1779 .Ermeni Ruhani lideri Arguyan ile, Ermeni okulu kurucusu Lazaryan'n hazrladklar, Ararat prenslii projesi Rus prensi Potemkin'e teklif edilmi, bu proje 2000 adet baslarak Ermenilere datlmtr. Fakat, iktidarn deimesi zerine uygulanamamtr* .(Trk tarihinde Ermeniler, 9 eyll niversitesi, zmr 1983) Bu almalardan haberi olan Zeytun Ermenileri Osmanl ynetimine itaat etmeme yolunu tutmulard. 1780 Mara'n Zeytun ilesinde Ermeniler 1774'ten beri"vergi vermiyorlardri780'de vergi memurlarn, jandarmalar , arkasndan nasihat iin gelen Mara valisi mer paay ldrdler. Bundan sonras, zamanla, jandarmann ba edemeyecei, Silhl bakaldrmalar ekline dnmtr. "1782, 1808,1819, 1836, 1840, 1852...yllarnda tekrarlanarak 1922'e kadar Sregelmitir. **(Ermeni Dosyas, Kamaran Grn, TTK. Ankara 1983) Ermeniler, IV Murat'n zel bir fermanla kendilerini vergiden affettiini iddia ediyorlard. Fakat,bu fermam hibir zaman gsteremedikleri gibi 1884'te gangnda yandn sylyorlard. Bu devaml isyanlarn meru gstermek zere Ermeni tarihi L. Nalbantyan bir tarih uydurmutu.17 ubat 1618... Bu tarihte 4. Murat, 6 yandadr. 27 ubat 1612'de domu ve 10 Eyll 1623'te Hkmdar olmutur. Tarihi sramzla devam ediyoruz; 1800 . arlk Rusya's, Akdeniz'e sarkabilmek iin, Ermenileri harp Akademisine kabul ediyorlar. 1801. ar Akdeniz'e Kafkaslar yoluyla inilebileceine karar veriyor. Ermeni genler askeri okullar ve harp Akademisine alnyor ve Grcstan' arlk topraklarna katyorlar. 1802: Napoleon, Ermenilerden istifade etmek ve ngilizlerin Hindistan yolunu kesmek fikrini Bb- ali'deki sefiri, Sebastiani'den sorar.. Sefirin cevab... "Majesteleri, Ermeniler hayatlarndan o kadar memnundurlar ki!..." Napoleon, Msr'a ynelir**. (A. Yaman) 1804: Londra'da British and Foreign Bible Society kuruluyor. Grevleri Anadolu'ya misyoner gndermek-tir.(B..) Anadolu'da Amerikan Protestan Misyonerlerinin, Ermenileri ihtille hazrlayan etkinlikleri; 1810 ABD.(Bu tarihten 1893 ylnn sonuna kadar ABD misyonerlerinin etkinliklerini inceleyeceiz. Bu inceleme sonucunda yeniden geriye, 1812 tarihine dnp devam edeceiz.) The American Board of Commssoneries For Foreign servisi'nden Protestan misyonerleri Ortadou'ya, Katolik ve Mslmanlar Protestan yapmak iin kartma yaparlar. Balangta, ancak Anadolu'daki isiz Ermeni genlerine eitli menfaatler salayarak protestan yaparlar... Fakat zamanla, bir taraftan Anadolu'ya kkl bir ekilde yerletikleri gibi, te yandan da Amerika'da " Ermenileri kenceler iinde inleten zlim Trkler" propagandasn srdrr ve yayarlar ve buna btn Amerikallar inandrrlar. Bu faaliyetin merkezi halen, Beacon street 14 Boston, Massachussetts'tir**.(E.F) 1820'de gnderilen misyoner P.Fks ve L.Parson zmir'e ktnda, Parson "gnahlar imparatorluunu yk-ma'nn" en byk ryas olduunu itiraf etmitir. Yukarda baladmz tarihlere gre srayla devam edelim: 1832 V.Goodell, 1819 da yazd bir makalede Ermenilerin, misyonerler iin ok elverili bir toplum olduunu ifade etmitir.****(7Y/.O.Ar(v>f. The Estabsmen of an American Protestan! Mission to the Armeniens 1810-1830 - B..) 1850'den sonra Misyonerlerin srekli almalar, ngiliz ve ABD diplomasisinin etkileriyle, Anadolu - bat, orta, dou olarak 3 byk blgeye blnm, ok sayda kent ve ilelerine kadar girilerek 436 kilise ve apel almntr. Misyoner ve mensuplarnn says 60.000'e ykselmi, Ermeniler iin 21 okulda 24.000 Ermeni genci yetitirilmitir. Son defa da 9 kentte, stanbul, zmir, Merzifon, Kayseri, Tarsus, Mara, Antep, Harput'ta 9 kolej almtr. Zengin adam Chrtopher Robert, stanbul'da bir kolej almas iin 400.000 dolar vermitir. Bu kolej onun adm yaatmaktad. Robert College.

Misyonerler grnte protestanl yayma abas iindeydiler ama bunun gerisinde, Ermenileri mparatorlua kar yetitiriyorlard. Gerek bir fesat ve iftira yuvas halindeydiler. Amerika'da, Trkleri "zlim kasaplar", Ermenileri ise "masum azizler" diye tantan onlard. *(Ciair Price. The bira of Turkey, New-York, 1923, s. 65-B..) Gazetelerden rendiimize gre (haziran 2000) Gnmzde ABD ticaret odalar Diyarbakr'da bir ticaret ofisi amak arzusundalar (yorumAyn yllarda, Anadolu da yaayan Trkler ve Ermenilerle meslei gerei temasta olan, Rus generali Mayewsk Van ve Erzurum konsolosu olarak bu iddialar yalanlamaktadr. - Trkiye'deki Ermenilerin durumlarnn dayanlmaz olduuna ait ikyetler, ehirlerde oturan Ermeniler in geerli deildir. Zira bunlar her zaman, her trl hrriyetten faydalanmlar ve imtiyazlara sahip olmulardr. Kyllere gelince iftilii ve sunni sulamacl iyi bildiklerinden,durumlar merkez Rusya'daki kyllerden ok daha iyidir. Tarih sramzla devam ediyoruz; 1812: ngiltere'de Corafya szl Broken, dou Anadolu'ya Trkomanya yerine ARMENA adn veriyor. 1819 : Venedik'te kltrel etkinliklerde bulunan Ermeniler, Trkomanya yerine ARMENA adnn verilmesini istiyorlar.*(W.Grtne, TKAE ayni s_36) 1828 / 1829 ; Ermeni asll Amerikal Elie Smith , Osmanllarn, Trkomanya adna itibar etmediklerini, bu ad kullanmadklarn, buraya ARMENA denmesini teklif ediyor. Bu ad Berlin konferansnda resmleiyor 1828, Ermenistan'n, Ruslar tarafndan kuruluu; ran'la Rusya, Trkmen ay anlamas sonucu, Erivan ve Nahevan hanlklar Rus ynetimine geer. Ruslar, Erivan yaknlarndaki AHIRFELEK kasabasna 20.000 Osmanl, 20.000 Rus Ermeni'si yerletirirler, ar kendini Ermenistan Kral ve tm Ermenileri de Rus iln eder. Ruslar, Asya ile Anadolu Trklerinin birlememesi iin gerek duyduklar bir engeli gerekletirmilerdir.***^ Terr Efsanesi, Milliyet Y.19S7. Prof.Erich Feigl) Kendi devletlerini kendileri kurmu olan Trkler iin, Ermenistan'n bu yapay kuruluu garip gelmektedir. Kay airetinden Osmanl imparatorluu doduu dnlrse... 1839 Edirne anlamasyla Ruslar bugnk snrlarmza kadar kafkaslarda egemendirler. 1843 : Gerard de Nerval, Orta dou seyahatini anlatt" Voyage en orient" kitabnda, Osmanl ynetimi konusunda ,"Drt millet, Trk, Ermeni, Yahudi ve Grek bir arada yayorlar ve birbirlerinden nefret etmiyorlar. Bizde bu dayanma ve hogry eitli iller ve partiler arasnda grmek mmkn deildir".diyor. 1850 : Paris antlamasndan balayarak resm ve asker yaymlarda dou Anadolu'nun ad olan Turcomania yerine ARMENA ad kullanlmtr. 1853, Zeytun isyan, Ermeniler Rusya'dan yardm istemilerdir. Zeytun isyanlarnda aznlk haklar diye ortaya" Ermeni hmisi" olarak kan ngilizlerdir. 1857, 13 haziran. Trk-Mool devletinin ngilizler tarafndan yklmasna isyan eden Hintliler, ngilizler tarafndan katledilirler. 1857- 1859 ngiliz igaline kar Hintlilerin Sepoy isyan. ngilizler tarafndan kanl bir ekilde bastrlr. 1862 . Zeytun'da isyanlar yeniden balaynca, Hkmet jandarma yerine, asker gnderir. Fakat, Fransa-nm ie karmasyla sulular affedilir ve lkeyi (yeniden gelmek zere) terk ederler.***(K.Grn). 24 aralkta Zeytun geri alnr, 5000 isyanc Ermeni Kilis stikametinde kaarlar. ngiltere, Fransa, Rusya, talya karrlar. Genel af kar, yaplan jest(!) ile 5 Hnak yesi lkeden kahraman olarak ayrlr ve Marsilya'ya giderler, vergiler affedilir. Geri kalan sulular mahkemeye verilir VE... ngiltere , Osmanl Hkmetinin buna hakk olmadn iddetle savunur . Osmanl hkmeti egemenlik hakkn kullanamaz hale gelmitir * (Foreign Office. 424 184. N.21-4,-K.GjSulular lkeye yeniden dnerler. Acaba tarihten ders alabilecek miyiz ? Artk, Ermeniler iin isyan bir hak halini alm ve hkmetlerin aczi, tmyle ortaya kmtr. lerde bat lkeleri iilerimize tmyle karacaklar, zavall, strap iinde inleyen aznlklar en bata Ermeniler iin Islahat isteyecekler ve bu istekler imparatorluun paralanmas ve Bamszlk savatna kadar srecektir. (Osmanl tarihini Trk liselerinde renenler bu konular ok iyi bilirler, fakat lkemizdeki yabanc okullarda Osmanl imparatorluunun ykl nedenlerini bilmemek snfta kalmak iin bir neden

deildir ??!..)Bu jest (!) ile, Osmanl ynetiminin egemenlik hakk ilk ve en byk darbeyi almtr. Bundan sonra, Fransa, ngiltere Rusya i ilerimize karabilecekler, Islahat ve reform yaygaras koparacaklar. Ermeni komitaclar himaye altnda olduklarn bilerek isyan etmekte tereddt etmeyeceklerdir. Zayf ynetimlerin yaptklar jest'ler ile mparatorluk zavall bir duruma decektir 1876 : ngiltere , Rusya'nn tutumlar ve Ermeni Patriinin faaliyetleri; NGiLTERE : ngiliz halknn Ermenilere ilgi duymas, smrgeci gayelerle birleince Londra, Ermenilerin Avrupa'daki olay karma merkezi olmutur. ngiliz haber alma tekiltnn ajanlarndan, Trk dman bavekil Gladst'un adam James Bryce, 1876'da Kafkaslar ve Dou Anadolu'yu dolam, Hristiyan Ermenilere ilgi duymu ve Londra'da NGLZ - ERMEN BRLN kurmutu. Byk ngiliz politikacs, Galdston'un mridi ve ibirlikisi sfatyla, dou Anadolu'da Ermeni nfusunun aznlkta olmas sorununa Batnn geleneksel tutumunu ifade eden bir are bulmutu (!): TRKLERN ANADOLUDAN KOVULMASI VE ONLARDAN BOALAN YERLERE ERMENLER YERLETRP, NGLTERENN HMAYESNDE BR 74 PROTESTAN ERMEN DEVLET KURULMASI !?..,.W ERMEN PATR NERSES; 7 aralk 1876'da Ermeni Patrii Nerses, ngiliz bykelisi Henri Efliot'u ziyaret ederek Avrupa devletlerinin ilgisini ekmek iin gerekirse isyan edebileceklerini resmen fade etmitir *(F.O.4247/46s.20S/206.-K.G.) 1881 / J 882. mparatorluun ngiltere ve Fransa arasnda bllmesi; mparatorluk, ngiltere'nin asl maksadnn, " himayesinde "(!) bir Ermenistan kurmak olduunu biliyordu. Ve gene biliyordu ki, ngiltere'nin imzalad Kbrs konvansiyonu sadece politik bir manevra idi. Esas gayesi, her frsatta mparatorluktan biraz daha toprak koparmakt. - ngiltere Msr' igal etti. - Fransa, Tunus'u igl etti. Ve, - Tesalyay Yunanistan'a verdi, sanki kendi malym gibi!?... KOMTALAR; Ermenileri byk etki altda brakarak, bazen de zorlayarak cinayetlerine, canavarlklarna itirak ettirmiler, Anadolu'nun kan iinde kalmasna neden olmulardr ki nemli komita, Hnak ve Tanak komitalar mparatorluk dnda, lkeyi ve Ermenilerin zellikle altn dnemlerini yaadklar, 19'ncu yzyl bilmeyen gen Ermeniler tarafndan svire'de ve Rusya'da kurulmulardr. 1887. "HINAK KOMTASI, svire'de Cenevre'de asla imparatorlua ayan atmam olan Ermeni genleri tarafndan kurulur. 1877, Osmanl / Rus savan frsat bilen Ermeniler, Zeytun'da yeniden bakaldrrlar, ngiltere ie karr , sulular affedilir, lkeyi (yeniden gelmek zere) terkederler...Bu isyanlar 1922'ye kadar srer.* (K.Grn) 1878, ngilizler Anadolu'da ok sayda konsolosluklar aarlar. (B..) 1886 : Marsilya'da yaym yapan ARMENE gazetesi, Ermeni komitaclarn kkrtan fesat yuvalarndan biridir. *<K.G.) 1889-1902 Lord Kitschner, Hintlilere kar, ngilizler tarafndan bile ar bir ekilde eletirilen temerkz kamplarn kurmas. ABD her ne kadar Ermeni kuvvetleri, Komitalar ve etelerine Amerikan askeri gndererek aktif yardmda bulunmamlarsa da, Osmanl toplumunun paralanmasnda en byk, madd ve asker yardmla devaml paylar olmutur. Bunun sonucunda da 1071'den 1900'lere kadar 800 yl ahenk inde yaam olan Ermeni ve Trkler birbirlerini ldrebilecek hle getirilmilerdir. 1890-1908 ORGANZE EDLM SYANLAR YILLARIDIR Batnn dikkatini ekmek ve iilerine karmalarn salamak in srekli, isyanlar karlr. Ermeni'er bu yllarda yaptklar katliamlar rtmek iin, bu yllarn ilk Ermeni Soykrm yllar olduunu ve 300,000 - 400.000 " masum Ermenin katledildiini iddia ederler. 1890: eyll .Petersburg niversitesi rencileri, Serkis Gogonan bakanlnda, yans niversite yans Kafkas Ermenilerinden oluan 80 kiilik bir eteyle, daha Trklerin, Osmanl Ermenilerinin kim ve ne olduklarm Dahi bilmeden snr geerler. Gayeleri kan dkmek, bol-bol kan dkmektir. 1890, stanbul'da Kumkap isyan ile Ermeniler, Bat'nn geni bir ekilde dikkatini ekme yoluna girmilerdir. ERZURUM SYANI; 1890,20 Haziran: Kilisede bomba iml ediliyor, ihbar. zerine polisin aratrma yapmas ve baz evrak gtrmesi zerine Danaklarn tevikiyle isyan balyor ve gn sryor. kinci gn jandarma geliyor, karlkl atma oluyor. Blsyan batya - karlkl silhl atma olmasna ramenErmeni Katliam diye bildiriliyor^ ~~fT927yde Hairenik gazetesi bu olaylarn yldnmnde, kiliseye Trklerin giriini "kutsal deerlere tecavz" diye veriyor, kilisenin tahrip edilmi olduunu ve yklarak

yeniden yaplmasn istiyor ve 100 Ermeni'nin ldn ve 200 de yaral olduunu kaydediyor.**(A.Hulki Saral, Ermeni meselesi - K.G.) ngiliz konsolosu Clifford Lloyd raporunda, 11 Ermeni l ve 250 yaral olduunu bildiriyor. Trk l ve yaral saysndan hi sz yok.*(Turkey, NO.I -1890 i 1891 - K.G.) Osmanl ynetimi saylar, 8 Ermeni, 2 Trk l, 45 Trk ve 60 Ermeni yaral olarak veriyor.**<Haine-i Evrak, 20/6/1890 - K.G.) syan bastrldktan sonra savc askere kar koymu ve ate etmi olan 28 komitacy tutuklattrr. Fakat, byk denen devletlerin ie karmalaryla Osmanl ynetimince, ilerinde 1 jandarmay ldrm olan Hana-zad dahil, hepsi affedilirler. Bu byk JEST, savcnn grevinden alnmasyla en yksek noktasna varr (!)... Bu tarihten itibaren Ermeni isyanlar, Osmanlca deyimle, "mzminleeceklerdir".( jest konusundaki kitabn sonundaki notumuza baknz) 1891 ABD hkmeti ve Misyonerler Osmanl imparatorluunda, aznlk haklan konusunda ok ar ithamlarda bulunurlarken, Amerika'da Kzlderili kltrne son darbe, gney Dakota'da "Wounded Knee" ad verilen katliamla indiriliyor. fE.f.) 1891'de , New-York'ta Dr.S.Krielyan HAK adl ihtill gazetesini karmtr, l haziran 1893 saysnda "arpmamz kan dkmemiz gereklidir, kllarnz hazrlayn" diye y&Z(lT.*(Rot>en Mirak, Ttrn beelween Two laruis ; Armeniana in America 189010 World I, cumbridge. Massachussetu 1983 . do N0.309/1-B.I.) 1 Kasm 1893 'te , batllarn tavsiye ettikleri Ermeni taktiini verir: syan ampuln yanmas gibi br anda olmaz, "ark sorununun ortaya kmas in en az 2 yl kargaalklar, bakaldrmalar karlmal ve sonunda syan haline getirilmelidir. syanlarn bastrlmas iin teebbslerde byk devletler yardma arlmal ve uluslararas bir kongreye gidilmeli.. Eer iki yllk bir hazrlk dneminden geilmise isyan etmek kolay olacaktr. Hnak partisinin uygulamalarn doru buluyorum. Onlara katlacaz. "O zaman gerilllar organize edip, Anadolu dalarnda arpacaz". PKK taktii de bu deil midir ?.." Douda hazr bir Ermeni-Rus birlii vardr, bir teki Ermeni-Amerikan birlii hazrlanmaldr " *( R.Mirak. ayni. doc.No.496/1- B..) Sonu olarak, 1890'dan tibaren hemen btn Amerikallar, Trkleri Ermeni katili olarak tanmaktadrlar ve Trkleri konuulmaya lyk olmayan insanlar diye kltmektedirler. Bugn Ermeniler ABD Senatosundan, bu yaygn n-fikirlere dayanarak Soykrm karar almak iin uramaktadrlar. 1892. DANAKSUTYUN KOMTASI; genel olarak Rusya'daki anarist niversite rencileri tarafndan kurulur; Cenevre ve Tiflis alma merkezleri idi. KOMTALAR, Ermenileri byk etki ve bazen de zor altnda brakarak cinayetlerine, canavarlklarna itirak ettirmiler, Anadolu'nun kan ve yknt iinde kalmasna neden olmulardr. Bat basnndan hi ses kmamtr, zaten istedikleri budur. Bu komitalarn yaptklar kym ve ykm Trklere mal edilmitir. Ermeniler yalan sylyorlar; 1891-12 aralk. ngiliz konsolosu Van Devey, stanbul'daki bykeli WiIliam White'e u raporu gnderir Ermeniler tarafndan, Ermenilerin yaadklar yerlerin anari iinde olduu iddialar tmyle yalandr. Daily News'un deiik tarihlerde vermi olduklar haber ve telgraflarn gereklerle hibir ilikisi yoktur. Ayni ekilde, Paris'te kan, Armenie gazetesi bayazar Minas eraz'n, Gladston'a yazd mektupta "dinsel kiilerin zulme urad" tmyle dzmeceden ibarettir. 12 eyll 1892Bu tr haberlere kar, Erzurum konsolosu Hampson, sknetin egemen olduu, baz ufak tefek di zabta olaylarnn felket halinde gsterilmemesi gerektiini rapor etmektedir. *(i47, DO. NO.-ISI/ ss.- B.I.). NGLZLERN KIKIRTMALARI; 1892 yaz ngiltere'de ibana gemi olan Gladston Hkmeti ERMENLER SYANA TEVK ETMEK ZERE, sayda manifesto ve trak'tlar (el ilanlarn) btn mparatorlukta datmay organize edecek bir tekilt, kurdu Merkez Samsun limanna yakn Merzifon Amerikan Koleji idi. Anadolu'nun eitli yerlerinde ubeleri ald. 1893'n ilk gnlerinden itibaren ihtill afileri, Amasya, Merzifon, orum, Yozgat. Tokat Ankara vb.. illerin duvarlarnda grlmee baland. Bu afilerde "Sultan'n yetersizliinden" sz ediliyor yaknda kurulacak ve milyonlarca Mslman' da kapsayacak olan BYK BiR ERMEN DEVLETNN hlkn imdadna koaca bildiriliyordu.(B.) 1893 Austos,"1893 mart, 1898 mays, eyll aylarnda, ngiliz bavekili William Gladstone, Rusya'dan daha etkili olabilmek, Ermenileri, Osmanl mparatorluu aleyhinde kullanmak zere, ilm aratrmalar yapmak zere H.F.Lynch'i iki kere dou Anadolu ve Kafkasya'ya gndermitir. Buralarda edindii izlenimleri anlattn ne srd, aslnda tamamen kkrtclk yapt kitaplar yazmtr. 2 cilt halinde yaynlan bu kitaplarda Ermenileri heyecenlandran cmleler vardr. Ermenileri Anadolu'da kkrtan Amerikan Misyoner tekilt : 1850'de Osmanl ynetiminin, ngiltere ve Amerikann tazyikleri sonucu"Protestan komnote"yi resmen tannmasndan , 1893 ylna kadar , Anadolu'da Misyonerler;

anakkale'den Rus snrna, Karadeniz'den Suriye'ye, en ufak ky ve kasabalara kadar yaylmlardr. stanbul, zmir, Merzifon, Kayseri, Tarsus, Mara, Antep, Harput'ta Ermeni genci yetitiren 9 kolej vardr. 223 misyoner ve 1094 asistan 21 okulda her yl 24.000 Ermeni yetitirmektedirler. Bu tarihe kadar 10 milyon dolar harcanmt. 1894 : Amerika'da, Ermenilerin eitimi iin sarf edilen para 6 milyon dolara varmt. 1893/1894 LK SASUN SYANI Haziran 1893'te Hayanl, Sasun isyan, Ermenilerin Behranl, Hayanl.Yapanl ve Velikan airetlerine saldrmalaryla balad. Komitac Damadyan, Boyacyan Ermenilerin yerel airetlere saldrarak olay karmalarn, bunun sonunda da Avrupa'nn ie kararak, sonunda bir Ermeni devleti fikrini iliyorlard. 1894 austosunda Ermeniler, kadn ve ocuklar Antok dana gtrp sakladlar. ve sonrada airetlere saldrdlar. Saldrlarn genilemesi zerine gnderilen asker, 23 austosa kadar Ermenilerle arpmak zorunda kald. Bu silhl kar koyma hemen Trk kart) propaganday harekete geirdi .Rahip A.W.Willams , kitabnn 327'nci sayfasnda Trk askerinin 14 austosta geldiini, Ermenilerin iyi arptklarn, 6000 Ermeni'nin ldn yazar".Fakat 33Tnci sahifesinde ise "Sasun'da kadn, ocuk gen ihtiyar kimse kalmad, Nisanda balayan kuatma austosa kadar srd, aa kklerini yedik diye yazar. *(A.W.Wiltiam, Sieeding Armenia , 1896, s. 331 - K.G.) Kadnlar ve ocuklar gnderip atma in hazrlk yapldna gre bunun ad btn dnyada, silhl isyandr, sonu ise asla kym deildir. Ermeni tarihi Pastrmacyan, Ermeni'lerIe airetler arasndaki atmay bahane ederek, Trk askerinin katliam yaptn ve 3500 Ermeni'yi ldrdn iddia eder ve Sasun'daki Ermeni saysn 12 bin diye gsterir madem ki katliam fikriyle hareket edilmitir, neden asker btn Ermenileri yok etmemitir?. istatistik mtehasss Cinet, Sasun'daki Ermeni saysn 8369 diye verir. ngiliz Konsolos, kimlikleri tespit yoluyla, 265 Ermeni'nin ld raporunu verir. Britanya Konsoloslar Komisyonu, ev hesabyla, Sasun nfusunu 10 bin olarak verir, l saysnn ise 900' gemediini fade eder.***(Turkey, N.l. N-252, s.155 l 161- - K.GM Trklerin verdii l saysndan sz edilmez. Sasun ayaklanmas 23 austos 1894'te sona erdi. Bu atmalarda, ngilizler istedikleri en byk karlar elde ettiler. Arkalarnda Fransa ve Rusya'y da uluslar- aras aratrma heyeti oluturmak zere, bir araya getirdiler. Bundan sonraki olaylarda her devlet birlikte hareket edeceklerdir. 18 temmuz 1895. ngiliz Bykelisi Foregn Office'e bildirir," Ermeni komitalar deiik yerlerde, Trkleri katliam yapmaya sevk edecek isyan ve geni apta ykm hazrl iindedirler.***(F.o.424/426s.205/206-K.G.).Bu demektir ki"pln ve uygulama" sz konusudur, yani nceden dnlm, tasavvur edilmi, hazrlk yaplm ve uygulamaya geilmitir. Bunun ad, Ermenilerce ve Batllarca,"Ermeni soykrm, masum Ermenilerin ldrlmesi demek olacaktr. Gerekten 22 ilde isyan ederler, SYANLAR: 29 eyll 1895'te Sivas'ta balar. 2 ekim 1895 Trabzon 6 ekim 1895 Ein (Elziz) 7 ekim 1895 Develi (Kayseri) 9 ekim 1895 Akhisar 21 ekim 1895 Erzincan (Erzurum) 25 ekim 1895 Gmhane (Trabzon) 25 ekim 1895 Bitlis 26 ekim 1895 Bayburt (Erzurum) 27 ekim 1895 Mara (Halep) 29 Ekim 1895 Urfa (Halep), 30 ekim 1895 Erzurum, 2kasm 1895 Diyarbekir 2 kasm 1895 Siverek 4 kasm 1895 Malatya (Elziz), 9 kasm 1895 Arapkir (Elziz), 15 kasm 1895 Merzifon (Sivas), 16 kasm 1895 Antep (Halep), 18 kasm 1895 Mara (Halep), 22 kasml895 Mu (Bitlis), 3 aralk 1895 Kayseri Ankara), 3 aralk 1895Yozgat(Ankara). Bu, Anadolu'nun byk bir blmn ate, ve kym iinde brakan isyan Ermenilerin ne byk yalanc, sahtekr ve iftirac olduklarn ispat iin yeterlidir. Bu geni aptaki isyan, ykm ve kym blgesinde Ermeniler mi yoksa Trkler mi zayiat vermilerdir?. Tam say olarak her iki taraftan ka kii lmtr, salam belgeler yoktur. Fakat Ermeniler hemen yz-binlerden sz etmilerdir ki. Ermeniler bu saylarla, hibir eyden haberi olmayan Ermenilerin evlerinden alnarak soykrmna uratldklar havasn yaratmak gayesi gtmlerdir. 2 vali, l kumandan, ok sayda yksek seviyede memur vb.. ldrdklerinden askere ate atklarndan sz

etmezler. Yaptklar ykma gelince : Merzifon'da 30 ev, 20 dkkn, 3 kervansaray, l okul, Amasya, 58 ev, 165 dkkn, 2 kervansaray, l cami, l okul, l tekke , l medrese. Arzu edenler, Trk kart ngiliz propaganda kitab Livre Bleu(Mavi kitap) ta, gururla sz edilen ykm listesinin tmn, grebilirler. 1895, 10 ekim, Hnak yesi Agasi "Hatrlarnda, Ala-ba kyne gelen iki jandarma kimliklerimizi kontrol etmek istedi, ok sinirlendik, kisini de aaca balayp diri-diri yaktk" diye gururla anlatr. '(Hatralar, Agasi, Ermeniceden tercme eden obanyan, Paris,1897 s. 193 1895, 24 ekim, ikinci Zeytun isyan, Agasi tarafndan hazrlanm, genileyerek kanl atmalar halini almtr. Agasi hatrlarnda, ocuklarn da silhlandklarn ve her-birinin elinde l tabanca ve l haner olduunu, Ermeni kadnlarnn ellerinde balta ve hanerlerle Trkleri kovalayp paraladklarn yazar. Agasi, 13.000 Trk askeri ve 7.000 milis = 20 bin Trk' ldrdklerini gururla anlatr(!!??). Kendileri sadece 125 l vermilerdir. Ermeni dostu Dr.Lepsus, bunu Ermeni katliam dye gsterir ve 6000 Ermeni'nin ldrldn iddia eder, ka Trk lmtr, hibir bilgi yoktur Bu davran ekli, Ermenilerin ve Ermeni dostlarnn iki tr sahtekrlklarn gsterir : Trklerin l saysn vermezler. Karlkl atma olmasna ramen bu br Ermeni katliam olarak gsterilir. Zeytun'un, tm kyleriyle birlikte 1919'da nfusu 10 bin kadardr**( 9 eyll an. zmir, 1983). 24 yl nce 6 bin kii ldrlm ve geriye 4 bin kii kalmsa, bu say 29 ylda yeniden 10 bin olamaz. Bu tr atmalarda l says karlkl en ok 200'ler civarndadr. Ayrca 20 bin kiilk bir "kolordunun" tmnn yok olmas her trl hayal de amaktadr. Bu, Ermenilerde "toplumsal hastalk" halindeki ruhsal durumu yukarda aklamaa almtk, buna en sonda yeniden deineceiz. Zeytun isyanlar, sonraki senelerde Trkleri katletmenin ilk modellerini vermitir. Balta ile paralamak ya da yakmak. Zeytun'da 2 jandarma erini yakanlar, btn dou Anadolu'yu, mahalle, ky, ileler halkyla beraber yaktktan sonra da,1922'de zmir'i yakmlardr. General Mayevski'nin raporu(Van ve Erzurum konsolosu) 1895 ve 1896'da Trkiye Asya'snn balca illerinde grlen Ermeni isyanlar, ne Ermeni kylerinin asm sefaletinden ve ne de maruz kaldklar baskdan leri gelmitir. Zira, kendilerine ait olduundan bu kyler, komularnnkinden ok daha zengin ve ok daha mreffeh kyler olmulardr. *(Gen.Maye\vski ayni - s.12, prg.24) LK VAN SYANI: 3 / 15/ 1896 Van'daki Misyoner faaliyetleri genilemeye balamtr. Zira, gizlice toplanan ve ngiliz konsloslu-u vastas ile Londra'dan alnan paralar Van'a yetitril-mekte, oradan da szde fakirlerin korunmas iin kurulmu derneklerle kamufle edilerek ilgililere datlmaktadr. 1895 yl sonlarndan itibaren de ayn bahanelerle Van'a' birok Ermeni gelmitir. Bununla birlikte, ngilizler Ermenilere madd destek salamaya gayret ederken Ermeniler de, ngilizlerin Ermeni kann "Van saman" gibi, ok ucuza satn aldklarn aka iln etmilerdir.**fee.Af.,j..M>, prg. 94} 1895-1896 yl k boyunc, Rus konsolosluu yaknndaki bir evde Ermeni genleri at talimleri yapyorlard. 1896 . K geip, bahar gelince mes'eleyi tartmak amacyla Ermeni isyanclar, bazen Amerikan misyonerlerinde, bazen'de ngiliz Konsolosluunda toplandklar grlmtr. Her konuda olduu gibi, ilkbaharda isyan almalar da hzlanmtr. Hatt ehrin yaknlarnda birka Trk katledildii gibi vcutlan para para doranmt. Baz cinayetlerin. Batnn ie karmasndan korkarak, gz ard edilmesi ve soruturma yaplmamas isyanc Ermenileri cesaretlendirmitir. 3/15/24 haziran 1896. Haziranda mehur Van ayaklanmas balamtr. Van'daki ihtillci Ermeniler 1895'te Batnn dikkatini ekmek iin, lmle tehdit ve para szdrmak iin Van'daki Ermeni zenginlerine mektuplar yadrdlar, suikastlar tertip ettiler. Bunlardan en nemlisi Ermeni kilisesi bapapaz Bogos'u, bu hareketleri kabul etmedii in 6 ocak 1985'te ldrm olmalardr. Isyan, 3 haziranda gece nbeti yapan askerler zerine ate amakla balad. Deiik yerlerde devam eden bu isyanlar sonucu 340 Trk l 260 yaral, 219 Ermeni l 59yaral tespit edildi. Bu saylar ngiliz konsl Wilimas tarafndan 500 Ermeni l, 300 Trk l eklinde verildi. 15 haziranda balayan ikinci syan, karlkl silhl atma halindeydi. Trk l says 418, yaral 363, Ermeni l says 1715 yaral 71 idi. General Mayevski'nin raporu 1896, 6 haziran perembe gn, Dr. Regnault ile isyanclarn iki mstahkem mevkiini gezdik. Tahkim metod'lar bizi hayretler inde brakt. Ermeniler ran'dan gelecek takviyeleri bekleyerek on gn kadar tutunabileceklerini bildirdiler. Liderler arasnda Amerikan, Rus ve Bulgar uyruklu olanlarda

vard. Yurtdndan gelenler 12 - 15 kadar olup btn isyanclarnn says 600'e ulayordu.... isyanclarn mstahkem mevkilerine silhsz, savunmasz yaklam olan birok Trkn ldrl ekillerini yanstan elimizde belgeler var.*feen.Af., s. 47, prg.no General Mayevski'nin raporu: "....Bu olaylarla ilgili olarak basnda kan genellikle doru drst hibir aklamaya rastlanmamtr. Zaten Ermenilerle ilgili olarak yazlanlarn hepsi de yalanlarla doludur. 26 Austos 1896, Osmanl bankas olay. Bu yln son olaydr. Hnak Komitaclar tarafndan yapld. Gaye, Osmanl Bankasn, uurmak tehdidiyle batnn etkili bir ekilde iilerine kartrlmas idi, Hnaklarn en byk baars, bankann iinde patlattklar, kendi rnleri olan bombalarn ldrmedii, vcutlan ar bir ekilde yaralanarak isabet alan banka memurlarnn bara bara yerlerde srklendiklerini grmek olmutur. Batl 6 bykler harekete gemediler. Fakat, komitaclar politik etkiyle padiah tarafndan affedildi, ngiliz "Sir Edgar" yatyla Fransz "Groonde" sava gemisiyle Marsilya'ya gtrldler. Batl kaynaklar 4000 ile 6000 Ermeni'nin ldn -utanmadan- verdiler. Bat kaynaklarnda bu iddiay dorulayan hibir z bulunmamtr. Ermeniler, Polis'e ve etrafta toplanan halka da ate amlar, galeyana gelen halk, bak ve sopalarla hcum etmilerdir. Bu aletlerle ka kii ldrlebilir?. ngiliz kaynaklan, sadrazamlk tarafndan verilen bilgiye gre 120 l 25 yaral olduunu kaydeder. Polis 300 kiiyi tutuklam ve mahkemeye sevk etmitir. 1897, ikinci SASUN ayaklanmas: Sasun'da lk teebbs baarszlkla sona erince, Danak komitesi Temmuz 1897'de ikinci bir teebbste bulundu. Anadolu'ya ran'dan girip, Van zerinden yaylyorlard. Fakat, yollar zerindeki. Marik aireti onlara geit vermiyordu, 1 temmuz sabah, 250 Ermeni komitac, Hosor'da bulunan airete saldrdlar, ksa srede sarlacaklarn anlaynca katlar***(K.S.Papazyan ,s.22 t K.G.) Bu tarihten sonra aksiyon blgesi olarak Sasun ve Mu blgesini setiler , Komitaclarn banda 1886 doumlu, bir Trk ldrd iin hapse mahkm olmu ve hapisten danaklarn yardmyla kam Batum'a snm olan Ant-ranik adl bir katil vard. Dnya savanda, Ruslarn ynetiminde, bir Ermeni alaynn banda, sava yapacana, baskn yaparak cinayetler ileyecektir ki bu kii sonradan Ermeni generali olacaktr. 1890 / 1908 yllar arasn Ermeniler Byk Katliam yllan diye gsterirler: Nalbantyan 50 bin ile 300 bin Ermenin katledildiini kaydeder, David Marhall Lang, 1894 / 1896 arasnda 200 bin Ermeni ldrldn yazar.* <D.M:Lang Apeople in exle s.tO Pastrmacyan 100 - 110 bin der Missikyan 300 bn'e ikar**(J.Mus. A searchlighl acn Ihe Arm.Ques.Boston, 1950 s. 16 Dr.Lepsius , sadece Van'da 88.243 l var der . Ayni Lepsiuski, Zeytun'dabinl var derken ,Agasi 125 lden sz etmekteydi??... Demek ki, daha bu tarihlerde, Van ve yresinde Ermeni kalmamtr !.. Antranik ise Harplerim (!) adl kitabnda - ete basknlarm Harp diye ifade ettiine gre-haylinin geniliine karn. leri srd l Ermeni says, askerlerle yapm olduu 5 atmada 19'dur ???... Fakat, ac olan Batllarn bu saylara hemen inanmalar, ya da kabul etmeleridir. Ve asla ldrlen Trklerin saysn merak etmemeleridir. Bu davranlaryla Batllar, kalplerindeki, Trkleri yeryznden yok etmek geleneksel kinini aa vurmaktadrlar. (Dr.Lepsius, Trk dmanlyla tannmtr, Anadolu'yu tanmaz, amerikan misyonerleri ve Ermeni din adamlaryla srekli temas halindedir). 1901 : Tan ve Senik'te bir kla na etmek gerekiyordu. Ermeniler buna kar karak Antranik kumandasnda arpmalara giritiler. 1903'te isyan btn yreye yayld. Asker gnderildi, Antranik yenilerek Kafkaslara kat. 1904 : Antrarik'n kkrtmasyla kan isyan, Mu vadisinden. Sasun'a ,Van'a kadar yaylmtr. Bu yredeki konsoloslar, Antranik'in komiteden uzaklatrlmasn islediler. Komitenin efleri arasnda, Murat, Sebk, Kevork, Sempad vard. Seimi Anlranik kazand...Kevork, Hrayr ldrld, Sebk ar yaraland. Antranik'in, Beyrutta yaymlanan (Antranik'in Harpleri) adl kitabnda, 14, 16,22 nisan, 2 mays, 17 temmuz atmalarnda 932 ile 1132 Trke kars 19 Ermeninin lm olduunu yazar... te Ermeni katliam !?... Rus uyruuna gemek isteyen Ermeniler; 1907 : Bitlis, Diyarbakr, MarnrelI-Aziz(Elaz) Ermenileri, topladklar 200 binden fazla imza ile Rus tbiiyetine gemelerinin kabul iin Bitlis konsoloslusuna bavurmulardr* (Ruslara yfire Ermenilerin Trklere yaptklar: metlim -D^.A.S^. Ankara Univerute

Basmevi, 1987) 1912 ABD bakan Wilson, Ermeni cinayetlerini ve bunlarn propaganda yoluyla Trklere mal edildiini biliyordu ve Wilson "her halk kendi geleceini kendi tayin etmelidir" prensibini koymu olan kiiydi, ite bu Wilson, yardmcs House'un, Bab- li'ye bir sefir tayin edilmesi gerektiini hatrlattnda "artk Trkiye yok ki" diye yant vermitir. 1913. GRT TRK SOYKIRIMI mparatorluk sava kazanmasna ramen, gemiten ders alamayan, ilerisini gremeyen zayf kiiliksiz ynetiiler, Batllarn antajlar, evrilen dolaplar sonucu elde etnikleri sonu Girit'in kaybdr. (Kbrs'a dikkat!.) Bununla da kalnmam Ciritteki tm halk soykrmna uratlm, yelken krek kaanlar bat Anadolu sahillerine zellikle Antalya'da SDE'ye yerlemilerdir Uyuukluumuz, bovericiliimiz nedeniyle hibir tarihi, bu Soykrm olaylarn ilk elden dinlememi, kaydetmemitir. Adada kalanlar ise, dil, din ve ad deitirmek zorunda kalmlardr. Ulusal kimlik zerinde titizlikle duran Batda bu konuda hibir ses yoktur. 1913. BALKAN SAVAI YENLGSNDE korumasz kalan Trakya'da, Antranik ynetiminde Komitaclar TEKRDA katliamn yaparlar (Antranik, sonradan ermeni paas...) te, ilk dnya savana kadar "hibir eyden haberi olmayan. masum{!) Ermeniler . LK DNYA SAVAI, 1914 - 1918 1 mart 1914 . Dou Anadolu'da bir Ermeni devleti kurabilmek amacyla, Ermeni saysn renmek zere. Er-meni-Fransz komisyonu, yapt aratrmalar sonucu mparatorlukla btn Ermeni nfsunu 1.283.704 . Doudaki nfusu ise 542.704 olarak bulur"- fK.Fifgi 1980, ATNA'da datlan propaganda bror: Silh altna alman Ermenilerin hemen terhis edilerek kitle halinde ldrldklerini iddia eder *(Armeniens ou cst la realite, Picrre A. Moscr, ed. Mailler ,Eurc. 1980) Ermeni sahtekrlnn bir baka yn olan bu iddia . (l)-Ermeni delegasyonu bakan Bogos Nubar paann,lkede 40.000 gerillnn. Rus Ordusunda 150.000 gnll Ermeni'nin fiilen savaa katldn bildiren 1918 tarihli, Fransz Dilerine gndermi olduu mektubunu etkisiz klmak iin ileri srlmtr. (2)'Ermeni genlerinin ve erkeklerinin ldrlmesiyle, Ermeni kadn, ihtiyar ve ocuklarnn savunmasz kaldn bylece soykrmnn kolaylatn ilham etmek gayesinin gtmektedirler. Belgelere dayal bilimsel gerekleri , Ermeni yalan , iftira ve sahtekrlklarnn eitlerini 1922 zmir yangnna kadar greceiz . 1914. Sonbahar. Osmanl hkmetinin sava hazrl yapt 1914 sonbaharnda, Ermeniler tarafndan Kafkaslarda byk bir cokuyla ihtillci birliklerin kurulmas projeleri gereklemeye balad. Tanak komitesinde savata, Trklere ka asker bir tutumla aktif bir rol oynamas kararlatrld. Bu itiraf, 1923'te Tanak'larn Bkre kongresinde , cumhurbakan aday Hohannes Kaasnuni tarafndan yapld. *(E.Feigi) Gerekte ,lke dnda Ermeni faaliyetleri bu iken, lke iinde ise, skynetim ilanyla, silhlarn alan Ermeniler, orduya katlacaklarna askerden kap, Rus ordusuna katldlar, eteler kurdular ve Rus/Osmanl savann balamasyla cephe gerisinde her eit baskn, yakma, ykma, rza geme ,talan ve kencelerle ldrme faaliyetlerine yneldiler. te iki rnek : 24 / 25 ekim 1914. Kara kilise, yedek 2'nc svari kumandan Abdurrahman'dan ifreli telgraf: " Surin ve Haik adl 2 Ermeni her biri yanlarnda 2.000 Ermeni'yle Rus tarafna getiler, izledikleri yol, Beyazt ya da ran'a gideceklerini gstermektedir." "8.000 kadar Ermeni Kazman'da toplandlar. Komitac eklinde organize oldular. Silh zoruyla halk tarafndan besleniyorlar. Geceleri kylerde toplanyorlar. Komitac balan , Karakiliseden Kosti, Elekirt'ten Nefs, Hal'dan Apik, aralarnda bulunmaktadr.

ERMENLERN CANAVARLIK HALNE DNEN CNAYETLER


Birinci dnem Bu sahifeden itibaren, Ermenilerin yapm olduktan canavarlklar, parlamentolarnda, Trklerin Ermeni katili olduu kararn alm ya da almak zere olan lkeler, Trklerin Ermeni katili olduunu mutlulukla yazan Bat basnna thaf ediyoruz. Gereklerin arlna dayanabilme gcne sahip olacaklarn mid ederiz. Acaba, aadaki artlarda, ABD, Kanada, ngiltere, Fransa, Rusya, sve, talya, svire, Hollanda, Belika, Danimarka, talya ve tekiler ne yaparlard ? 9 kasmJ914 HAKKAR (1) :nceleri organize olmuolan Ermeni eteleri, daha Rus kuvvetleri ran snrndayken onlar arp nclk etmeye baladlar ve ilk kuvvetlerini Hakkri'nin DR ilesine soktular. Rus kuvvetleri bu ileyi igl ederken, Ermeni eteleri, yollarda rastladklar Krtleri ve ocuklar ldrdler. 400'den fazla Krt kadnnn rzna getiler. Yal kadnlar katlettiler.

Yahudilerin oturduklar evleri yama edip kadn ve kzlarn rzna getiler. 9 Kasm 1914 VAN (2) Bakle'ye Ruslardan nce girip, Hao olu Ossep ynetiminde Ermeni kilisesinde skynetim iln edip 200 kiiyi hemen ldrdler... Yerli kuvvetlerin kar koymas zerine atmaya giritiler ve sonunda kap Rus kuvvetlerine katldlar. Gittiklerinde, gerilerinde, yerlerde inleyen karnlan yarlm, memelerinin ba koparlm kadnlar, rzlarna geilmi kzlar, para-para edilmi ocuklar, gzleri oyulmu erkekler ve st-ste ylm cesetler braktlar. 25'kasm 1914.ERZURUM(3) Ermeni ve Ruslar Mergeni ilesinin saray mahallesindeki btn halk, ya ve cins demeden, petrolle suladklar gbre ynnn stnde yaktlar. 7 ocak 1915 ERZURUM(4) Ruslar, Yaman Yurcu, Herenli ve Bilecik Kasabalarn halkyla birlikte yaktlar. Ermeni ve Ruslar, Sire ve Kmbet halkndan kaamayanlar tutuklayp Barga'ya gtrdler. Onlar orada diri-diri yaktlar ya da paralayarak ldrdler. 8 ocak 1915 MU(5) Razanan kynde,erkekleri ve kadrtlan iki ayr eve doldurdular. Erkeklerin kymetli eyasn aldktan sonra, teker teker gzlerini oyup derilerini yzdler. Sonra, kadn ve kzlar rplak soyup, rzlarna getiler, iki gebe kadnn bebeklerinin cinsiyeti zerine 5 ruble bahse tutuup, karnlarm yardlar ve bebekleri kardlar. Sonra 6 kadn aaca asp derilerini yzdler. 15 Ocak 1915 MU (6) : Abdurrahman olu Mehmet'in yeminli ifades Yaral olan ben ve hasta arkadamla Til ilesine giderken 3' Ermeni 5'i Rus 8 asker tarafndan evrildik. nce arkadam Hseyin'in gzlerini oydular ve - kalk bak bakalm Osmanl askerleri geliyorlar m? dediler. Sonra, teki arkadamn cinsel uzvunu kesip boazn tktlar ve boarak. ldrdler. Ermenileri tandm. Mu'un Yakar mahallesinden Kei olu Aran, Badasar Krp olu Alexan, Hrant olu Hrant...Sra bana geldi, kasaturay atete kzdrp vcudumu 24 yerinden daladlar. Can acsyla barmalarma dayanamayan Rus askeri Abdl Malik beni ldrmelerine engel oldu-Til kasabasna doru ilerlerken, Ermeni dehetinden kaan 800, kadn, erkek Trk kafilesine rastladk. Kazaklar ve Ermeniler hemen hcum edip hepsini ldrdler. Akama doru Til'e vardk. Ermeniler yamaladklar Karamia kynden iki gebe kadn getirdiler ve onlar Ermeni ve Ruslar'n arasna oturttular. Birka Ermeni ve Rus askeri gebe kadnlarn tadklar ocuklarn cinsiyeti zerine bahse tututular. Bundan sonra, kadnlarn karnlarn kasaturayla yardlar. Birinin karnndan erkek cenin'i(ana rahmindeki ocuk) ekip aldlar, bahsin kazanlmas iin , 2'nci kadnn da karnndan cenin'i ekip aldlar...(Ermenilerin en zevkli ldrme ekli olan bu ekle inanlmas iin kitabn ortasndaki resimlere bakmak yeterlidir) Til'den Abdl- Mlik'n yardmyla katm. Sabaha doru Kazan kasabasna yaklatm ki, tepelerin arkasndan korkun lklar geliyordu. Gn doduunda Ermeni-Rus askerlerinin kasabadaki btn halk katlettiklerini grdm. 21 Ocak MARA (7) : Kentin boaltlmasndan sonra Rus Ermenileri, Urma, Kon ve Bulank lelerini, ocuklar dahil, halkyla birlikte yaktlar. ubat 1915 BTLS (8)^Bitlis'e bal Mardin'in Kayal ilesine g etmi, Bitlis kkenli Sleyman olu Ali'nin yeminli fadesi : ubat sonlarna doru di. Bitlis ve Van Ermenileri, Ruslarn Bitlis'i alacaklarn duyunca, Trk halknn kamalarna engel olmak iin yollarn keserek saldrdlar ve hepsini merhametsizce katlettiler. Bacanam Ali, annesi Rebe, Kazaran'dan eyh Ahmed, kars ve hizmetisi komumuz Ahmet, olu, kk ocuu, 80'lik Hasan, ikencelerle ldrlp sonunda para-para edildiler. 17 kiiden oluan ailemizden 5 kii zorla canlarm kurtardlar. Yeenimin bebeini havaya atp altna sng tuttular. Gen kzlarn rzna geip kanlar iinde sokaklarda srklediler. Avran kynde, Danak komitesinden bir Er-meninin evindeki, az ok sk kapatlm kuyuyu atmzda burnumuza ok pis kokular geldi. Kuyunun iine indirdiimiz adam, kuyunun dibinde ,19 paralanm ceset buldu. Parlamentolarndan karar alan, ya da alacak olanlar, masum Ermeni antlar dikecek olanlara soruyoruz.-Bu dayanlmas imkansz cinayetler karsnda, hayatta kalanlarn vendetta, intikam hissi duymamasna imkn var mdr ?. Yukardaki 1914 ylndan balayarak vermi olduumuz belgeler;1916'da "Ermeni komitaclarnn amal ve harekt ihtilliye'si," r^Ve 1918 de "slm Ahalinin Duar Olduklar Mezlim Hakknda Vesaike Mstenid Malmat" adlaryla baslm olup,Ermeniler tarafndan derhal satn alnp yok edilen ki- l laplar oluturan belgelerden bir kadr. Bu rnekleri, 24 nisandan ncesine ait, bu kere Osmanl Ordusundan bir rnekle tamamlyoruz : 15 mart 1915. Belge no.15. Rus askerlerine yardm eden Ermeni eteleri tarafndan Mergehu ilesinde yaplan j ve tekrarlanan zalimliklerden , 2'nci liste :

Kavlk'tan Hac Molla Sait: Kzn bomas teklifleri- j ni her reddediinde vcudundan bir para koparld ve l sonunda ld. erefhane'den Cindi aa'nn hizmetisi Ahmo : ocuuyla frnda yakld. Bilecik'ten Mehmet Abdi'nin kz Aye: kollan krlarak ldrld. Bilecik'ten Meho'nun kars hanm Hatun : Komita reisi - Antranik - tarafndan rzna geildi, sonra gtrld, (Antranik, sonradan general Antranik, Erme- [ ni Kuvvetleri kumandan) Perkal'dan Nezo Hatun,: iki kk ocuu frnda yakldktan sonra ailesine yedirilmek istendi. Reddettikleri iin ldrldler. Sahneye ahit olan ldrd. *(Mahmudin kaymakam Kemal, Ariv N.//2,;Dolap n.ll3,;ekme n.3.klascir N.520; Dosya n.202 ) (Documents, Babakanlk Basn ve Yayn Genel Mdrl. Ankara 1982 .sa.62) Ermeni tarihileri, Challiand(alyan), Ternon, batl basr Tmensuplar " insan Haklar Dernei " yeleri, arivde bu belgeleri, bulunmas ok kolay olduklarndan hemen inceleyebilirler. nsan Haklan Dernei yelerinden bazlarnn Alman-yada bir toplantda yaptklar konumalarla Ermeni Soykrm yaptmz ve Ermenilerden zr dilememizi isteyen bu sper enteller. masumiyet iddiasndaki Ermenilerin yukarda grdmz artlarda ldrdkleri ehitlerimizin cesetleri zerinde yrm oluyorlar ki ,bu tutumlar onlarn, ayni seviyede birer canavar ve sahtekr olduklarn gsterir. MASUM(!) ERMENLERN 24 NSAN NCESNE KADAR LEDKLER KORKUN CNAYETLERDEN ANCAK BR KAINI VERDK. Bu cinayetlere lveten geni apta tam bir ETNK TEMZLEME denemesi olan ikinci VAN syann aada greceiz. Aklamalarmza devam ediyoruz. 24- NSAN 1915'e 10 ay kala, 1914 yaz, Paris'te kan aylk Ermeni dergisi Hentcak, 2'nci saysnda Hnak genel kararghnn bildirisini yaynlamaktadr : eyrek yzyldan beri "kandan bir yol zerinde yryen" Sosyal Demokrat Hnak partisi... Toros dalarndan ve Ermeni snrndan , sava alanna inmektedir... Sava borular almaktadr.... Klcn sallamakta, mttefiklerin ve zellikle Rusya'nn silh arkada olarak, Ermenistan'da, Kilikya'da, Kafkaslarda ve Azerbaycan'da muzaffer sonu elde etmek zere... Acaba, daha bu tarihlerde. Karaba. heveslerini kurcalamyormuydu ? Karaba'n bana Ermenice " nogorni " kelimesini katmakla tarih yazlmaz...Bu konuda da, Bat basnn katledilen Azerbaycanllara ait resimlerin yaymlamadm, ya da ldrlen Azerbaycanllarn, Ermeniler diye, fotoraflarnn basldn hi yadrgamyoruz. Ancak, o dnemin devlet kademesindeki st dzey yneticilerin Azerbaycan Trklerine uygulanan bu ok yeni soykrmdada gereken duyarll gstermediinden dolay esefle knyoruz. slam'i duygularnn ok yksek olduunu ddia eden birtakm cemaatlere yaknlyla tannan br gda firmasna ait trlar takib eden gnlerde ekonomik ambargo uygulanan Ermenistan'a mal sevk ederken yakalandn hala hatrlamaktayz. 1914 .WELLNGTON HOUSE, LONDON : Trklerin aleyhine yalan ve iftira haberler dzenleyen ve yayan merkezdir. Bavekil Lloyd George, ayni merkezin Ermenilerin yaptklar cinayetleri yaynlanmasn kafi olarak yasaklamt. Bu merkezden yaplan propagandayla, ngilizlerin rlandallara uyguladklar "ktla, ala dayanan soykrmn" da unutturmay yeliyordu. 1845-1848 ve 1911 de yarattklar ktlk sonucu 8.200.000 rlandalnn says 3.100.000'e inmiti Wellington House'da yalan ve iftira u ekilde retiliyordu : Dikkatle iml edilen bir yalan - pek ok hallerde Ermenilerin toplu ldrmeler yaptklar yerlerden gelen haberleri tersine evirerek bu yalanlar elde ediyorlar: - gerekli brolardan geip, nemli bir kiinin imzasyla RAPOR halinde Dilerine geliyor, Dileri de yaynlad resm haberlere bu raporu ilitirerek onun resm sfat kazanmasn salyordu.Bu yaynlarn bir teki sonsuz kayna br propaganda kitab olan "Blue Book" Mavi Kitap't. Franszlar ise bu alak ftira kampanyasna "ileri teknik" seviyesindeki foto-montajlaryla katlyorlard. ngilizler'in bir teki gayesi "Ermenilerin hmisi" roln oynamak ve ayn zamanda Amerikann savaa girmesini salamakt. 1915 yl. rlanda'da yaptklar katliamlar rtmek amacyla, James Brice,"katil Trkler tarafndan ldrlen Masum Ermeniler" propagandasn yapan - Blue Book - Mavi Kitab' yay inli yor. *(E.Fieg/.)

1915: ngiliz arkiyats ve devlet adam Sir Mark Sykes , 1915'te yaynlanan "The Caliph's last Heri ta ge " 'Halifenin son miras' adl kitapta Ermeni htillcileri yle nitelendirmektedir : Kentlerdeki Ermeniler, Trkiye'deki dier Hristiyanlar gibi, kendi imknlar hakknda abartmal bir inanca sahiptirler. Bu inan, aklszca bir zihniyetler birleince onlar en umutsuz cinayetlere tmekte, bylece hem kendilerini, hem de oluk ocuklarn felkete srklemektedirler... Ermeni ihtillcileri kendi dindalarn soymay, dmanlarna kar savamaya tercih ediyorlar.. htillcilerin bavurduklar usullere gelince, bundan daha alaka bir ey tasavvur edilemez : Tahrik iin susuz kiileri cezalandrtmak amacyla Trkleri ldrmek, hkmete vergi deyen kylerden hara almak, ihtill tekiltna para vermek istemeyenleri katletmek gibi sular Ermeni ihtillcilerin ledikleri crmlerin ancak bir blmdr..."**(H.K.Trke>z.) ubat 1915, RUS / OSMANLI SAVAI BALAR : Savan lanyla, Osmanl Erzurum senatr G.Pastr-macyan, Ruslarn organize ettikleri Ermeni askeri kuvvetleriyle snn geer. Trk halkn, ky ve kasabalaryla yok etmeye balar onu geriden gelenler izlerler .Bunun zerine, silh altna alnm ve ordudan silhlaryla kaamam olan Ermeniler terhis edilip geri hizmetlere gnderilirler. Bu, Ermeniler tarafndan, Ermeni genlerinin katliam diye gsterilir.*(anlatan ve yazan grg ahidi Philip Price , A history of Turkey , Londres , 1956 s.5J-.) (1980'de Ermeni Propagandas Atina'da datt afilerde bu yalan ileyecektir) LKE NDE LK SYAN VE KIYIMLAR 19 ubat 1915'te ELAZZ'de balad. Onu, 23 ubatta MU izledi. 1915 yl ubat aynda, VAN'da isyan hazrlklar olduuna dair bilgiler gelmeye balad. Mart'ta, Van isyan hazrlyla ilgili ok sayda belgeler ele geirildi.* (Gnl.Kur.4/3671 > 102 Ermenilerin iledikleri cinayetlerden rneklerle devam ediyoruz : "Doubeyazt'tan (9) uron; eski senatr Pastrmac-yan, 1200 kadar Ermeni'nin banda Trklerin oturduklar ilelere kylere gidip, gen kzlara tecavz ediyor, gebe kadnlarn karnlarn yarp cenin'i karyorlar, tekileri trl ikencelerle ldryorlard. Bunlarn arasnda Kavak kynden Glsen Aann gelini bulunuyordu ; kzlarn da kaza oturtmulard. " Erzurum, Alnk ilesi(lO):"......ileden bir tek kadn bile kalmad. Onba Mehmet ile Emir Nan'n 20 yalarndaki kzlar, her ikisi de 8 yalarnda olan imam kr'nn kz Fatma ile Binba olu krnn kz Nigr, Ali Mustafa'nn 7 yandaki kz Mnevver, hepsinin rzna geildi. Ali olu Sleyman, 45 yanda, klla paraland. 60 yanda lm deinde, Kk mer olu Ahmet tekmelenerek ldrld. Bunu yapanlar, Alexan Olu Antranik 'in emrindeki komitaclard. Antranik, sonradan Ermeni Paas (!) olan kiidir. 4 lkokul ve 1 lise yakld ve ykld. 3 hamam : Paa hamam, Han hamam ve Orta hamam, 6 kpr . Arap, Alemdar, Sefer bey, Diyadin, Korpnar, Hatuniye... Listeyi burada kesiyoruz. Bu listenin dnda kentin evlerinin byk ounluu yakld ve ykld. Hac Mollazade, Molla sazade, mer Hulusi, Kazazlar zade, eyh Yusuf, Abd'l Halm, Asker okul arapa hocas,Yusuf, M. Akif, Hakk, Polis Mdr, Vilyet baktibi, 14 / 27 Austos 1916 ( parantez indeki saylar, -slm Ahalinin Duar Olduklar Mezalim Hakknda Vesaike Mstenid Malmat 1918 - Mslman halkn uradklar zalimlikler'e dayanan belgelerden bilgileri ifade ederler- Ermeniler tarafndan satn alnp yok edilmilerdir.) VAN SOYKIRIMI : Yakp, ykp, Trk halkn, mahalle, ky kasaba dolusu ldrerek, Rus nclerine yol gsteren Ermenilerin yaklamas zerine isyan hazrlklar ubattan itibaren balam, martta tamamlanmt. (11)....Ruslarn snn gemeleriyle, Van Ermenileri, uzun yllardan beri bekledikleri frsatn ellerine getii fikriyle, ayaklanmalara baladlar. Uzun zamandan beri hazr olan plnlarna uyarak, postaya, habercilere, seyahat edenlere ve savunmasz, ky ve kasabalara saldrmaya baladlar. (12)...lk ayaklanma, ete balan Aram ve Sinan'la, atak'ta balad. lenin kalesine ekilerek orada bulduklar eski bir topla, Trk kuvvetlerine ate atlar. Geceleyin ileden kamaya alanlar, byk ounluu kadn ve ocuk olan Trkleri bodular, katlettiler... 17 Nisan 1915, hazr olarak bekleyen eteler Van dolaylarnda ve ehrin iinde byk bir isyan balattlar. 21 nisan 1915'te ehre girdiler.* IW.D. Ailen, Caucasicn Baitle. Cambridge tjni. Press, 1953 .) Ayni gn, ar Nikola H'nn Ermeni kuvvet ve etelerine gndermi olduu "bu son derecede deerli yardmlarna teekkr" telgraf, 12,30 'da Van'a vard.*<A.Y) 21 Nisan'da Van'da ok zayf olan jandarma kuvvetleri ekiliyorlard.

Nisan sonunda, son bir saldryla ehrin tmn ellerine geirdikten ve ehirde etnik temizleme yaptktan sonra ehri Ruslara teslim ettiler.**Cfe> Price, he rebinh of Turkey. n.Yurk. 1923, s.86-87- ) DKKAT EDLRSE BTN BU OLAYLAR 24 NSAN 1915'TEN EN AZ GN NCEDR. 6 mays 1915'te ehir Trklerden temizlenmi ve Ruslara teslim edilmiti. Aram ve Vartan ynetiminde bir "Kurmay bakanl" tekil ettiler *(Felix Valyi. Revotution in islam, landon, 1925 s.233-234 17 mays 1915. Ruslar Aran Manukyan' Van valiliine tayin ettiler. Van Valilii ayni zamanda VAN CUMHURYETNN bakenti Saylyordu. * (LeTemps - Fransz Gazetesi- 13 Atustos 1915) 13austos 1915 , Fransz "Le Temps" gazetesi, "Aram Manukyan iini brakt ve Van'a gidip isyanclarn bana geti. Trklere kar ok parlak bir sava yapt. Van' ele geiren Ruslar onu, Vali yaptlar, diye yazyordu"*. (K.GU-rin) 9 ubat 1916 tarihli Fransz gazetesi "Soleil du Midi" yle yazmaktadr : Rus babakan Sazanof'un Duma'da, Aram Manukya-n'n emrinde 10.000 kiinin arpm olduunu beyan etmitir... ".. Sasun dalarnda 30.000 ihtillci ve gnlllerden oluan kuvvet 9 aydr, mitsiz bir ekilde arpmakta ve Rus ordusunun gelmesini beklemektedir..."* (Aram Tumbyun, VAN'DAK TRK ETNK KIYIMI; 22 haziran 1918'de Trk kuvvetlerinin kenti geri allarna kadar srer, Ermeniler ve 1820'den beri yapm olduklar almalarnn (!) sonucunu gren Amerikan misyonerleri ehirden , ran'a doru kaarlar. Ermeniler, kaarlarken, ntikam iin yollarnn zerindeki btn kyleri yakarlar, ykarlar ve rastladklar hayatta kalm son Trkleri de ldrrler. Kaarken bile soykrmna devam etmekte tereddt etmezler. Trk kuvvetleri Van'a girdiinde ehirde bir tek Trk bile kalmamtr, ehir HROMA manzaras arz etmektedir. *(E.Fiegel) Ermeniler, Urartu'lardan kalma Van kalesini, dibindeki Tarih Trk mahallesi "Kale Dibini" 30.000'lik nfusuyla bir gecede yerle bir etmilerdir. Resim 5 Van'a gidenler, kaleden bu eski mahallenin pln halindeki grntsn tepeden net bir ekilde grrler. ki camiden birinin yarm minaresi kalmtr. Bu Ermeni canavarlnn ahidi, Boston'da kan 5 Mays Tarihli GONAK gazetesidir. Allah'n sayesinde ehirde 1500 Trk kald...diye yazar*(A.Y.)kalanlar da zehirlenerek ldrlr. VAN'dan rnekler ; amran mahallesi (13); Ermeniler arklar syleyerek 200 kadn ve ocuu, saklandklar Mehmet beyin konanda ldrdler. Cemal efendinin kans Seher'in elinden zorla aldklar, biri 5 teki 7 yanda olan ocuklar ekmek bayla doradlar. avu Ali'nin kz kardei, ve 80'lik Abdullah efendi, ayaklar altnda tekmelenerek ldrld, sonra da balar tala ezildi. 106 Emin Pala mahallesi(14) : Emekli subay, Mehmet Ali efendi aaca balandktan sonra zerinde at talimi yaptlar. Kocasnn stne kapanan karsn paraladlar. Selim Bey mahallesi (15): Yesir Kapsndan Salih, kars Fatma, 5 - 10 yalarnda 4 ocuklar, kz ve erkek kardei ve 17 kiiyi daha engele astlar. Kk ocuklar para-para edilip anneleri, ocuklarn kanlarn imeye ve salarn ocuklarn kanlarna bulamaya zorlandlar. Ahtucu ky'(16); Ahtucu kynde Kemo'nun kars Zleyha, frnda ekmek piirirken 6 aylk kz ocuunu atee attlar, kardktan sonra yemesi iin zorladlar. Kadnn reddetmesi zerine ayni atete bacan yaktlar.. Ayn kyde, vcutlar yank ocuk cesetleri bulundu. Ateledikleri gbre ynlarnda ocuklar yakmlard..." Katrc mahallesi (17); Temen Hseyin efendinin 12 yandaki kzn kurunla yaraladktan sonra, yaral halde rzna getiler. 80 yandaki Tayyar efendiye karsnn nnde ikence ettiler. Ellerinden kapya ivileyip,

sonra srayla burnunu, kulaklarn ve enesinden etlerini kestiler ve bu halde lme terkettiler. Sonunda karsn da katlettiler. Cami Kebir mahal)esi(18): Salih'in kz kardeinin 3 olu ve 2 kz, Kasm'n 2 ocuunu boazladlar. Sonra da annelerini, ocuklarnn kanlarm imeye zorladlar, sonunda hepsini ldrdler..." Kundurac Halil aa anlatyor. "Van'n Ermeniler tarafndan boaltlmasndan sonra bizi Amerikan enstitsne gtrdler. Orada bizi iki ay alkoydular. Her gn 1 ekmek veriyorlard. Fakat, ekmei yiyenin salar dklyor, kan zehirlenip lyordu. Ksa srede saymz ok azald. Oradan bizi Fransz Konsolosluuna gtrdler ...". (20)... Van'n btn camilerini yaktlar, Trk mahalleleri harabe ve kl yn halinde kald..Zamannda tanamayan 80 hasta, hastaneyle beraber yandlar...' (21)...Vostan ve Geva'n kazalarndaki 300'den fazla nfus, Mekse etesi tarafndan Agiro danda boazlandlar ..." (22) ..300 sraelit kaarken Sil kazasnda yakalanp hepsi katledildi ve cesetleri stste yld..." slm Ahlisinin Duar Olduklar Mezlim Hakknda Vesaike Mstenid Malmat,1918 Ermenilerin alp yok ettikleri yayn. 24 nisan 1915'ten 2 gn nce; Ermenilerin teki ehirlerde silhl ayaklanmalar, Van'da Trk Soykrm devam ederken; 22 nisan 1915'te, Ermeni yneticilerin. ebinkarahisar, Suehri, Hafik, Gemerek, Amasya, Grn, Tokat'ta 30 bin Ermeni'yi silhlandrdklar ve bunun yansnn Rus ordusuna getikleri, teki yansnn da Osmanl ordusunu geri ekilirken arkadan vurmaya hazrlandklar bildiriliyordu. *<Gnl.Kur.. Ar.413671, kls.2820.D.69.f.3/32) TE BU ARTLARDA, ERMENLERN BTN DNYAYA , ERMEN SOYKIRIMI DYE LAN ETTKLER 24 NSAN 1915'E GELDK. . BU CANAVARLIKLAR NKAR EDLEREK , ERVAN'DA VE DNYANIN BiR OK YERLERNDEERMEN SOYKIRIMI ANITLARI DKLMTR . Ve de baz sper enteller, canavarca katledilen ehitlerimizin cesetleri zerinde yryerek, Erivan Antnn nnde gerdan krmlardr...Van'a gidip, Eski Van mahallesinin ykklarna bir tek iek bile koymak, akllarndan gemeden... Bu lk dnya savanda Osmanl ordusu 5 cephede , Galiya, anakkale, Filistin, Irak ve Dou Anadolu'da arpmaktadr. Dou Anadolu'da yazlk elbiseyle arpan 115 bin kiilik ordunun byk ounluu souktan donarak lmlerdir. Ordu levazm eksiklii nedeniyle yazlk elbiselerle savamaktadr. Kalanlar geri ekilirken, Ermeni eteleri ordunun yanlarna ve gerilerine saldrmlar, sabotaj hareketlerinin yannda , savunmasz kalm olan halk toplu ldrmelerle yok etmeye almlar, tarihte hibir lkede yaanmam felketlerin nedeni olmulardr. 24 Nisan 1915 : iki 24 Nisan vardr, biri udur. Osmanl Hkmeti bu cinayet ve tahriplerin sorumlularn tutuklama emri verir . Ermeni eteleri, Komitalaryla ibirliine girmi eitli ekillerde onlara yardm etmi kiiler tutuklanr, saylar 2364'tr. Kurulular kapatlr, evraklarna el konur. te bu tarih, tarihin en byk yalan ve iftiras olarak Ermeni soykrm balangc diye btn dnyaya yutturulur... teki 24 nisan : Van .valisi, dahiliye Nezaretine, ehirdeki Ermenilerin isyannn korkun ve ba edilemez halini almas zerine, Trk ahalinin teki illere g ettirilmesini teklif eder. _ "ASILANA KADAR, KENT DOLAYLARINDA YAKLAIK 4000 ERMEN SYANCI BULUNMAK-TADIR...SYANCILAR SOKAKLARA BARKAT KURMULARDIR. EVREDEK KYLERE SALDIRIP ATEE VERMEKTEDRLER, SALDIRILARINI DURDURMANIN MKANI YOKTUR. U ANA KADAR PEK OK KADIN VE OCUK EVSZ BARKSIZ KALMITIR. ONLARI EVRE KYLERDEK AKRABALARININ YANINA YERLETRMEK NE MMKN, NE DE BR ANLAMI VARDIR...KADIN VE OCUKLARIN BATI LLERNE EVKLER MMKN M?. Tarih gerekler byleyken, Ermeni patrii, yani din adam, yalan ve sylemek ve iftira etmekten ekinmemektedir. 24 Nisan Ermeni patrii, ABD bakanna ilk yalan telgraf yollar: "Son aldmz haberlere gre her tarafta Ermeni katliam balamtr. nsanlk ve Hristiyanlk adna, bu katliam durdurun..."**(USM4, M-353 143. 867, 40161591/2 S.65S - K.G.)

Telgraf, 24 nisanda tutuklamalarn balayacan nceden haber aldklar iin, tutuklamalar balamadan hazrlanm ve tam 24 Nisan gn Wilson'un eline geecek saatte ekilmitir, *fJC.G.) Bu da ,Ermenilerin tutuklanmalarn Ermeni Soykrm diye gstermek zere nceden hazrlandklarn, hile yaptklarn gstermektedir. ABD bakan Wilson gerei bilmektedir. stanbul'daki sefirinden olaylar sorar. 27 nisan 1915 ABD Bykelisi cevap verir. " ... Patriin telgraf Tutuklamalarn doruluunu ispat eder*(t/5JW, M- 3535 143, 867.40161 58~sA5Y- K.G.) 27 mays 1915'te hkmet bu olaylar sonucu , Rus /Osmanl cephesine gre stratejik alanda bulunan "Ermenileri g ettirme (transferi) karar alr. Bu zorunlu g, ileriki yllarda propoganda malzemesi haline sokularak Nazilerin Yahudi deportasyonuna benzetilir. Shocking New Pocutent: Londrada 1975'te yaynlanan bu ad tayan belgeye gre Talt Paa g talimatnamesini, herhangi bir cinayet ilenmemesi in, en ince ayrmlarna kadar hazrlamtr: Talimatnamenin 21-22 maddeleri , kafileleri ve kadnlar taciz edenlerin derhal yerinde cezalandrlmasn emrediyordu. Nitekim, bu tr su ileyen 1397 kii tutuklanm 502 kii aslmtr. Acaba Ermeniler 1780'den 1922'ye kadar bir tek Ermeni'yi cezalandrmlar mdr ? Sz edilmeyen ok nemli bir belge daha : Aratrmac Dr. Salh Sonyel, ngiliz arivlerinde N0.371, 9518 E.5523 kaytl seride Talt paann aadaki emrini ortaya karmtr '...Komitelerin kapatlmas esnasnda, Ermeni ve Trk elemanlar arasnda Katliama dnebilecek herhangi bir atmadan katiyetle kanlacaktr..." Yine ayni arivde, D.G.Osborne, Foreign Offce'te grevli, ayni konuyla ilgili aadaki notu servisine gndermitir : "...Gle ilgili son madde ak bir ekilde katliamla sonulanacak herhangi bir olaya meydan verilmemesini emretmektedir..." *(FO. 371/42411I70I51-K.G.) Zorunlu g'n. Ermeni Soykrmyla hibir ilgisi olmadn belgelerle grdkten sonra, G artlarm ve g'n "transfer" olmayp, Nazilerin Yahudileri soykrmna sevk ettikleri "deportasyon"a benzetme iftiralarn, Mitlerin Ermeni Soykrmm model ald yalan ve ftiralarm ve Hitler ve Ermeni Hitlercikler ilikilerini, Andonyan telgraflarm inceleyelim: Zorunlu G : G ettirilen Ermeni says 7.12.1916 resm raporuna gre 702.900'dur. **(Gnl.Kur.klsJ61. d.l445,f,15 l 22.). Bu say Ermeniler tarafndan da kabul edilmitir *(AAEF, Levan, Armenie V.2, seri, E, 31111 > G esnasnda l saysn ngilizler 100.000, Franszlar 90.000 diye gsterirler. lm nedenleri: Nakil gl en bata gelir. mparatorluk 5 cephede arprken bu cephelerden kafilelerin kolay ve emniyetli nakli iin gerekli kuvvet ara ve gereleri ayrmak ok gtr. Dou ordusunun donarak telef olduu anlar unutmamak gerekir. Bunun iin Osmanl Hkmeti 25 milyon kuru ayrmtr. 1916 yl banda bu tutar 150 milyona kmtr. Kafileler, alndklar yerden mezopotamyada belirli yerlere gitmeleri iin, Toroslarda Pozant'ya kadar trenle oradan da Toroslar yryerek amak gerei ndedirler. Orta Anadolu ikliminden l scana gemilerdir. Bu yol esnasnda , yorgunluk, kt ve eksik gda, bulac hastalklar (tifs, tifo, dizanteri, stma, kalp vb..yallk nedeniyle) Kafilelerin korunmasnn zayflndan faydalanan haydutlarn talan iin saldrlar. ntikam in saldranlar. Ermenilerin kamalar iin, etelerin atklar ate ve uyandrdklar panik esnasnda lenler bu sayy-dorulamaktadrlar. Ermeni kafilelerinin iinde bulunduu artlar bu kafileleri korumak ve sevk etmekle grevli askerler iin de AYNEN geerlidir. Bu zorunlu g', soykrm diye gstermek iin bir gurup Ermeni'nin hazrlayp Andonyan adl bir teki Ermeni'nin imzasn koyduu Talt Paaya atfedilen dzmece telgraflar, bu tarihi byk sahtekrl aada greceiz. Protesto ve ikiyzllk: ngiltere ve Fransa, g nedeniyle 4 mart 1916'da Hkmeti iddetle protesto ettiler...Byk bir iki yzlk le... Anadolunun paylalmas... nce 1915'te bu konu tanlm,1916 da, G nedeniyle Ermeni says azaltlnca, Dou Anadolu Rus igaline getiinde. Osmanl ordusu sava ve soukla.

Trk halk, Ermenilerin yapt kymla lk byk darbeyi yediinde, sonu olarak; Dou Anadolu Ermenisiz ve Trksz, onlarn istedikleri hle geldiinde. 3 ocak 1916'da nce ngiltere ve Fransa, sonra da, 26 nisan 1916'da Rusya - Fransa arasnda, en son, 16 eyll 1916'da ngiltere ve Rusya arasnda, Anadolu'nun bllmesi iin gizli bir anlama imzalanmtr; Bu anlamada Ermenistanm ad bile yoktur. Ermenilerin, bu devletin elinde smrgeci gayelerinin gereklemes iin bir ara olduu ortadadr. 1916 nisan, riandada ok ar br ekilde yaplan yeni rlanda katliamn rtmek zere, ngiliz l'intelligence de-partement of information James Bryce ynetiminde, dikkati datmak iin, Ermeni katili Trk propagandasna btn gcyle ykleniyor. Zorunlu g devam ederken, Ermeni eteler, ya da Ruslar tarafndan silhlandrlm ve Rus niformas tayan Ermeniler ayni canavarlklarna devam etmektedirler. Bu da, zorunlu g'n ne kadar hakl olduunu gsterdii gibi, bunun yetersiz olduunu, Ermenilerin bundan bir trl ders almadklarn ortaya koymaktadr. Grld gibi, Yahudilerin deportasyonuyla, zorunlu g arasnda hibir benzerlik yoktur. te birka rnek, hem de Ermeni paas Antrank'e ait; VAN RUS KITALARI KOMUTANI GENERAL NKOLAYEF'N KAFKAS ORDULARI KOMUTANINA EKT TELGRAF:

l temmuz 1915 :Ermeni gnllleri, aldklar eyay gtrrlerken, bunlar nlemeye alan Rus askerlerine ate amlardr. Bundan baka, devaml yama yapmakta ve her trl cinayeti ilemekten zevk almaktadrlar. Bu oalan cinayetlere kar Van'da divan' harp kurulmutur. Ayrca disiplin birlikleri tekiline lzum grlmtr.
(Ruslara gre Ermenilerin Trkler yaptklar mezlim- A,Siifl)26 mays 1916, ERZURUM (23): Ykta kynden 14 c-genc Pasinlere gtrdler. Bu ilede btn kadnlarn ve 8 /#) yalarnda 3 kzn rzna getiler.27 evi tamamen tahrip ettiler. Camiyi ahr yaptlar. Bunu yapanlar Tercan Ermenileriydi. Aralarnda, Alexan olu Antranik (antrank paa), Sahak,Mossk, Nian vard. 27 mays 1916 ,(24) Pasin'den Alnk kyne, balarnda Antranik (paa) yla gelen Ermenilerin boarak, klla ldrdkleri kiilerin, rzna getikleri kadnlarn teker teker adlar tespit edilmitir. Kk mer olu 60 yandaki lm deindeki Ahmet, tekmelenerek ldrlmtr. BTLS 14/27austos 1916, ". (25)...Ayn-el Barid mahallesi: Bitlis mahkemesi yardmc yargc aban efendi, geceleyin sokaklarda srklenerek ldrld. Kz 15 yandaki Naciye'nin rzna geildi. Yeeni Glperi Ermeni kadnlar tarafndan katledildi..." Hersan mahallesi(26) :Yusuf 6 ocuu, Molla Mehmet, brahim, ei, 3 erkek ve 3 kz ocuklar......Yusuf, Mehmet, Tevfk, Aziz, Molla Resul'u.... Balta ve klla paraladlar. Ta mahallesi (27) :Haydar olu Hasan.....adlan verilen 30 erkek, aralarnda 12 yanda brahim olu Seyyad, canl olarak yakldlar. (28),Zeydan, Avih, Kmes mahallelerinden adlar verilen 26 kiiyi boarak ldrdler.15 cami : Meydan camii, Cami-i Kebir, Hoca bey, Kuru Pnar vb...Yakld ve ykld.Hatuniye Camii ahr olarak kullanld. 8 medrese, Kefrev, eyh Emin Efendi, eyh Abdullah Bedeni vb...yakld. Kutsal saylan 3 mezar yakld ve ykld :Abdullah Bedeni, Bayo ve Veli emseddin,(28) 1916 .TRABZON 15 / 28 Austos : Pnmk ilesi(29), 115 halknn tm ldrld. Cesetlerin st-ste yld ukurlara ocuklar diri-diri gmdler. (30) olakr, Odap, Haydu, Kyamsa kyleri halknn tm ldrld *(stam Ahlinin Duar...J9i8 - Gnl.KwAri.4l 3671, kts...2820.D.69.f.3/32 ) RUS KAFKAS ORDULARI BAKOMUTANI GENERAL PREJEVALSK'NN OSMANLI GRUP KOMUTANINA GNDERD MEKTUP; 19 aralk 1917 tarih ve 56057 numaral cevabi mektubu : "Erzincan mtarekesi gereince, geri ekilen Rus Ordularndan boalan Trabzon, Erzurum, Bitlis, illeri ve evresindeki Tirk halknn, Ermeni eteleri tarafndan bir program dahilinde rzna, canna, malna taarruz edildii hatt katlim yapld" konusundaki 24 aralk 1917 tarih ve 7316 nolu mektubunuzda, bunlarn nlenmesi iin gerekli bulduunuz her tr muamelelerin icras iin kumandam altndaki birliklere emir verilmitir. 1918, 8 ocak bar antlamalar iin VVilson'un ileri srd fikirlerden biri, Trk

egemenliinde bulunan halklara otonomi tannmas idi. Bu prensibin nce smrgeci ngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Belika'ya uygulanmas gerektiini dnmeden. Tam bir hal kafas!.. KAFKAS RUS ORDU KOMUTANI ODELDZE' NIN, KAFKAS OSMANLI ORDU KOMUTANINA EKT TEK TELGRAF 9 ubat 1918 general Odielidze, Ermeni asll Fransz albay Morel adl kiinin, yalan Ermeni propagandas yaptn fade ettikten sonra, Ermeni cinayetlerini sralamaktadr, onlardan birkan aaya aldk : Erzincan'da, Ermeni ete ba Murat, halk Vahit beyin evinde topladktan sonra onu ve dier birok evi atee vermi, 100'den fazla kadn ve ocuk diri-diri yanmlar, pencerelerden atlayanlar kasatura ve tfekle ldrlmlerdir. '...evreyle irtibat kesilen Erzincan'da Ermeniler halkn byk bir ksmn evlerinde diri-diri yakmlar, dierlerini kiliseye doldurup atee vermiler, ehir camiini bombayla havaya uurmulardr.." '.. Erzincan civarnda 500 Trkn ayaklarn ellerini balayp kuruna dizmilerdir. '..7 ocak 1918'de Rus niformal Ermeniler, Karadeniz kysnda Fol kynden 50'den fazla kadn ve erkei karmlar, bunlardan bir ksmnn cesedi nehirde bulunmutur..." '..12 Ocakl918'de Ermeniler kelersen kyn basm 15 Trk balayarak hepsini silhla ldrmlerdir.." '..Ermeniler Kurcle, Erikli yaknlarndaki kylerin halkn katletmiler, kadnlar kirletmilerdir..." 22 ocak ..Tam bir ay boyunca, Ermeni eteleri , arlba-za, Alckilise ve nesil kylerindeki, ahaliyi yamalam ve ldnnlenr..'' Yukarda zikrettiimiz bu barbarlk hdiseleri haberleri bize ulaanlarn sadece bir ksmdr. Trk cephesine yakn blgelerde oturan Trk halknn ackl akibetlerinden henz haberdar deiliz ve bu ehitler listesinin fec bir ekilde uzamasndan endie ediyoruz. General ODELDZE YARBAY TWERDOKHLEBOF'UN HATIRALARI "...Ermeniler, kendilerini daima, mazlum, kahra uram, ikencelere duar bir cemaat eklinde^gstermekte baarl olmulardr.." Erzncan'da, Ermenilerin Trkleri toplu hlde katlettiklerini bizzat Bakomutan Odieldze'den rendim. Toplu ldrme, doktor ve mteahhit tarafndan yaplmtr. Savunmasz 800 Trk ldrmler, byk ukurlar amlar ve Trkleri bu ukurlarn banda hayvan boazlar gibi boazlayp ukurlara doldurmular... Her gurubu bir Ermeni sayarm: ' 'yetmi mi oldu, 10 kii daha alr, kes deyince 10 kii daha keserler.. Bizzat mtahit, elenmek iin 80 kii kadar Trk' bir eve doldurup kapdan karlarken birerbirer kafalarn paralarm.." '.. Kafkas Hkmeti tarafndan Antranik ve Dr.Zavrief, Bilhassa Ermenilerin disiplin altna alnmas iin Erzurum'a gnderilmilerdi. Fakat, Osmanllarn Ilca'ya doru geldikleri haber alnnca, Erzurum ehrinde Ermeniler tarafndan Trk ahalinin tevkifine baland. Bilhassa 10-11 martta tevkifler gze arpacak dereceye kt. 11-12 Mart gecesi Ermeniler, Rus subaylarn atlatarak katliam yaptlar. Katliam tesadfi olmayp dzenlenmi ve evvelce tevkif edilenlerle beraber Trklerin hepsi tamamen yakalandktan sonra birer-birer katledilmilerdir ki, o gece katledilenlerin says bine ulat Ermeniler tarafndan iftiharla sylenmitir. Katliamn nne gemek tamamen Ermenilerin leri gelenlerinin elinde idi. Demek ki katliama yalnz ekya deil aydn Ermeniler de katlmlardr...Trk askerinin korkusundan katliamdan sonra hemen firar ettiler. Erzurum 29 nisan 1918. Erzurum - Deveboynu mevzileri muvakkat kumandan vekili ve 2'nci Erzurum istihkm Topu Alay Kumandan .Yarbay TWERDOKHLEBOF*(// Kus Erzurum Kale Topu atay tarihisine ilve edilen, yarbayn htrala-r,i9!9-A.SS) '..Antranik'in geldi( Erzurum 2 man 1918) gn, blgem iindeki Tepeky'de btn ahali, kadn, erkek, oluk -ocuk hep Ermeniler tarafndan katlima uratldn, o blgedeki subayn vastasyla haber aldm. lk grtm srada, hemen buna ait haberleri kendisine syledim. Benim yanmda emir verip Tepeky'e 20 atl gnderdi.. Bundan ne sonu ktn bugn ben bilmiyorum.?.." Trk Kuvvetlerinin lerlemesi kansnda, Ruslarn Erzurum'u boaltp Sarkam'a ekilmeleri sz konusu olduunda : '..Ermeniler ve onlar daima tahrik eden Ermeni asll Fransz Albay Morel, Trklerin isyan etmesinden korkuyordu. Bu takdirde, Mecidiye tabyasndan ate ettirebilmek iin bir Rus subay bulundurulmasn emretti. Ayni zamanda da, daima oturduumuz Trk mahallesinden kp Ermeni mahallesine tanmamz istedi.

Bunu reddettik, nk : 1- Ksa zamanda tanmamzn mkn yoktu , 2- Rus subaylarnn Trk mahallesinden ayrlmalar, Ermenilerin serbeste katliam yapmalarna izin vermek demekti, 3- Rus subaylar, kendilerine hibir surette gvenmedikleri Ermenilerin iine dm olacaklard. Kendi aramzda bu durumu tarttktan sonra, Erzurum'a gelen 2 ngiliz subay, Antranik, Zinkevi, Dolukhanof, Torkom ve Dr.Zavrif le toplant yaptk. ngiliz subaylarn davetimden maksat, Ermeni subaylarn davranlarn ve Rus subaylarnn Ermeni vahetine ne dereceye kadar engel olabildiklerim bizzat grp ilgili makamlara nakletmeleri iindi. nk, gnderdiim telgraflarn yerine gittiinden asla emin deildim; Grp, haber aldm Ermeni vahetini btn dehety-le ortaya koydum. Ermeni taatsizliinin son haddini bulduunu bizzat Ordu kumandam Odielidze'nin azndan iittiim olaylarla izah ettim. Ve szm yle bitirdim : "Erzurum'da kalan btn biz Rus subaylar, kendi haysiyet ve niformalarla Ermeni Mezlimini rtmek iin kalmayp ancak mirlerine itaatle yalnz Rusya'ya hizmet iin kaldmz ve Erzurum'da bulunduumuz mddete de Ermeni vahet ve rezaletine son verilmesini, byle olmazsa, btn Rus subaylarnn yerlerini brakarak geri gitmelerine izin verilmesini srarla istediimizi bildirdim. Subay arkadalarm da bu gr paylatklarn bildirdiler. Antranik, gayesinin Rusya'ya hizmet olduunu, ve Ermenilerin kanun d hareketlerine engel olmak iin burada bulunduunu ifade etti, Bu ikinci toplantdan sonra, Dr.Zavriyef, Ayni yuvarlak lflar tekrarlayp " Eer nsanlk lemine hizmet etmek sterseniz, Erzurum'da kalarak, bundan byle Ermenilerin, Trkleri katletmesine engel olmaya almann da bir insanlk vazifesi olduunu" syledi (!???..) 18 mays 1918, Erzurum Ermeni vahetinin devam, Osmanl kuvvetlerinin ehre yaklamasyla Ermeni askerlerinin nasl korkaka grevden katklar, yollarda ayni vahi yakp ykmalarna devam ettikleri yarbay Twerdokhledof'un hatrlarndan okunabilir. Bir Ermeni sahtekrl daha; Dsseldorf, Rus Ortodoks Metropoliti Paulos'un mektubu... Bu mektup, Dsseldorfta oturan Metropolit Paulos tarafndan, 19 nisan 1986'da ARD televizyonunda tarih gereklere aykn ve tamamen Ermeni yanls olarak yaynlanan program protesto etmek ve konuyu aydnlatmak amacyla, 22 nisan 1986 tarihinde film yapmcs WDR kurumu entandanma gnderilmitir, mektubun 4'nc maddesi yledir: Haysiyet krc yaynn yazar, muhtemelen Ermeni asll olan Armin t.Wegner'in "Talt Paa'mn Davas" adl kitaba dayanarak yazmtr. Bu kitap 2'nci basksnda "Ermenilere yaplan Soykrm" adn lrak 1980'de Gttingen ve Viyanada kmtr. 2'ncrbasksnn kapanda bir yandan kafataslarndan oluan bir piramit, dier yandan da Talt paann resmi grlmektedir. Kapan arka sabitesinde ise, kafatas piramitlerinin 1916 - 1917 tarihleri aras ldrlen Ermenilere ait olduu ve bunun da Trk barbarlnn bir delili olduu bildirilmektedir. Esasnda ise bu resmi 1871 ylnda Verezhagin izmitir. Bu tablo, Rus Devletinin kuruluundan beri Tre-jakovskaja galerisinde asl olup mze katalogunda da kaytl bulunmaktadr. Sayn Metropolit Paulos'a sayglar ve teekkrler 18 ubat 1919'da Soykrm suu ilememi olan Osmanl Hkmeti tarafsz lkelerden, Danimarka, Hollanda, spanya ve sve'ten, bir uluslararas aratrma heyeti gnderilmesini istemitir. ngiltere, diplomatik yoldan engel olmutur**(.F.O.371, /4I73, XM, 08936 i 4791, K.G.) O dnemde gelmeyen sve, gnmzde bu halsn unutmu ve parlamentosundan Ermeni Soykrm karar almtr...gemiten, vicdanndan utanmadan!.. 1919,27 ubat. Ermeni delegasyonu bakan Bogos Nu-bar Paa, byk devletlerden birinin himayesi altnda "Bamsz Ermeni Cumhuriyeti" kurulmasn ve topraklarnn "Kafkaslardaki Ermenistan -- Dou Anadolu'daki 7 l + Kilikya" dan olumas istedi.!?..Lloyd George, bu istek karsnda kitabnda unu yazar: Bu, gerek bir "peri masaldr"***^ aboui Peace Treaties, V.2.londres, s.1255,1938- K.G.) 1919 sonbahar General J. Harbord bakanlnda ABD Senato Aratrma heyeti dou Anadolu'da aratrma yaptktan, son defa 43 kyn ahalisiyle yakldna ahit olduktan sonra raporunu verir: Ermenilerin ldrdkleri Trk says, Trklerin ldrdkleri Ermenilerden kat kat stndr. 2f Ermeniler, Dou Anadolu'da aznlktadrlar, asla bir Ermeni devleti kuramazlar. *(J.G.Harbord, International Conciliation, june 1920, Washington - K.G.)

26.9.1919'da, Wellington House'dan, AJ.Tonybee aadaki memorandumu gnderir: 1- Ermenilerin ihanetini gsterir hibir haberin verilmemesi, 2- Araplar hakknda da ayn dikkatin gsterilmesi. 3-Aksi davranlar kkl "anti- Trk davamza hanet Olacaktr.**Foreign Office.37I / 3404 f 16247.- K.Grn) 122 Unutmayalm ki, ok sayda Mehmetiin ld Yemen isyanlarn, Lavrens'in altnlar izlemi ve "din kardelerimiz "(!) Araplar, ngilizlerle birlikte Osmanllara sava amlar, Mehmetii srtndan hanerlemiler, yarallar susuzluktan lmler, Araplar halifeye de kendilerini himaye eden Trklere de ihanet etmilerdir. ngiliz ve Franszlar kendilerine " Byk Arabistan" sz verirken, sonunda btn Arabistan, bu lkelerin smrgesi olmutur. Allanby'nin ynettii bu savata, Ermeniler, ngilizlerle birlikte Osmanlya kar savamlardr!.. BOLUM 3 ERMENLER VE NAZLER Bir teki Ermeni sahtekrl Ermeniler, Ermeni Soykrm yalann kafi olarak yutturabilmek iin, zorunlu g', Nazilarn, Yahudilere yapm olduklar deportosyana benzetmi ve Hitler'in bundan rnek aldn iddia etmilerdir. Bu iftira ve yalan, Kaliforniya niversitesi Ermeni tarihi profesr Richard G. Hovanisyan tarafndan uydurulmutur. Gya, Hitler, 22 austos 1939'da, yani Polonyaya saldrmadan nce, Obersalzberg'te generalleriyle yapt gizli bir konumada "lm kt'alanna Polonyallar oluk, ocuk, gen htiyar ortadan kaldrma emri vermi ve cmlesini ...Zaten, Ermenileri kim hatrlyor ki" diye bitirmi. *(Armenia on he Board tc ndependence , Berkeley and Los Angeles , 1967- H.K.T) Bu iddia Nrnberg mahkemsine USA 28, koduyla kaydedilmitir. Mahkemece yaplan uzun aratrmalar sonucu Mitlerin, hibir yerde bu tr bir konuma yapmam olduu tespit edilmi (USA 29) ve Hovanisyan'n iddias reddedilmitir (USA 3Q).**(Or!y, TAlafJvl HTLER EMRNDE ERMENLER; Prof. Trkkaya Atav, Orly suikasti mahkemesinde "Ermenilerin Osmanl mparatorluu dneminde, Yahudi katliam yaptklar ve Htler dneminde bunu ok cidd boyutlarda srdrdklerine dair belgeler var dedikten sonra bunlar mahkeme heyetine verebileceini sylemitir. Bundan sonra da Ermeni-Hitler ilikilerini ortaya koymutur. zet olarak, 19, 20, 21 austos 1936 tarihli HA-YASDAN gazetesinde Yahudilerin "zehirli, ve kronik bir hastalk" olarak tantldn ve Hitleri bir "kurtarc" olarak grdkleri ifade edilmitir. Bu bilgiler, Ermeni yanls Christopher Walker'in, " The Survival of a nation" adl kitabnn 357'nci sahifesinde verilmekte ve devamnda Ermenilerin Hitler emrinde 30.000 kiilik dzenli ktalar oluturduklarn, kinci dnya savana katldklarm, Geici bir hkmet kurduklarn, Berlin Radyosundan yararlandklarn bildirmektedir. HMMLER HAYRANI ERMEN GENERAL: Idr 1884 doumlu, Dratamat Kanayan ynetiminde 30.000 Ermeni savaa katlmtr; Dro ksa adyla tann bu kii Himmler hayrandr. Hitler tarafndan kendisine general rtbesi verilmitir. Bu konuda detayl bilgileri veren Ermeni gazeteleri, rnein ubat 1945'te final baardan sz etmektedirler; final baar, yani Yahudilerin tmnn yeryznden kaldrlmas. Gazeteler, Ermeniler tarafndan hemen tamamen yok e-dilmilerdir. *(.#/) Andonyan'n dzmece telgraflar: Ermeni yalan ve ftiralarn meru hale getirmek ve Ermeni cinayetlerini rtmek iin, Aram Andonyan adl bir Ermeni'nin etrafnda toplanan kiiler, stanbul'daki Ermeni-Grek brosunun birlikte almalaryla, 20'nci yzyln en alak sahtekrln yapmlardr : Talt Paann telgraflar... B unlar, tm sahte olarak hazrlanan, ou dahiliye nazn Talt Paa ve gerisi baz yksek memurlara atfedilen telgraflardr. BYK BR ERMEN ERMEN SAHTEKARLII DAHA TANDNYAN'IN TELGRAFLARI; "ERMEN SOYKIRIMI yalan ve iftirasnn meru hale getirmek ve Ermeni cinayetlerini rtmek iin, Aram Andonyan adl bir Ermeni'nin etrafnda toplanan kiiler, stanbul'da Ermeni-Grek brosunun birlikte almalaryla, 2'nci yzyln en alak sahtekrlm yapmlardr. Talt Paann telgraflar: Bunlar, tm sahte olarak hazrlanan, ou dahiliye nazr Talt Paa ve gerisi baz yksek memurlara atfedilen 50 kadar telgrafdr. Ermenilerin tmnn yok edilmesi iin Halep valisi Mustafa Abdlhlik'e gnderildii ss verilen dzmece emirleri ierirler.

1920'de Paris, Londra ve Boston'da yaymlanmlardr, Trklere kar byk nefret uyandrm ve dzmece soykrm iddiasn bir kere daha kafalara yerletirmitir. Andonian, bu belgeleri, l Halep iskan dairesinde Naim bey adnda kk bir memurdan aldn iddia eder. 1- Osmanl arivinde 1915 - 1916'da,bu dairede bu adda bir memur yoktur, 2- Andonyan, Osmanl ynetiminin Ermeni Soykrmna ait belgeleri yok ettiklerini iddia eder. Naim bey bu ok j gizli ve yok edilmi belgeleri nasl elde etmitir? 3- ngilizler, ekim 1918'de Halep'i igal etmilerdir. Nasl olmu da Andonyan, mparatorluu yok etmek steyen ngilizlere bu belgeleri vermemitir? 4- Neden 1918'den 1920'ye kadar beklemitir ? 5-Kitabnda belgeleri ngiliz galinden nce, 1937'deyazd mektubunda se, igal sonras elde ettini yazyor!. 6-Dil, Osmanlca'ya uymamaktadr, gramer, ve iml yanllar vardr. 7-mzalar sahtedir. 8- Resm balk, Besmele yoktur ya da, yanltr. 9-Greogoryen ve Rm takvim arasnda armtr. Her l ki takvim arasnda 584 yl ve 13 gn fark vardr. Rum yl l martta balamaktadr. Halep valisi Mustafa Abdlhlik baz belgeleri, grevine tayin olmadan imzalatm durumdadr? 10- Bazlarnda, tarih, numara, gidecei yer yoktur, ya da, ayni numaray tayan iki ayr telgraf vardr. 11- Ktlar izgili ya da bakkal kaddr. 12- Franszca's 50 (168 sahife), ngilizce'si 48 (84 sahife) adettir. erikleri birbirini tutmamaktadr. 13-Tarih ve saylara baklnca Andonyan, yedi gn iinde Halep' e 819 telgraf gndermitir. 14-Baz telgraflarda, zellikle Talt Paa'nn soykrm emri verdii dzmece telgrafta kulland ifrelerin, o tarihteki ifrelerle ilgisi yoktur. 15-Halep valisi Mustafa Abdlhlik'in Malta srgnlerinden olduunu yazar. Malta srgnleri arasnda bu adda kimse yoktur. 16-Malta'da 7 nisan 1920'de Malta'ya srlm ve 2000 numarasn tayan bir Halep valisi vardr. ngilizler, Osmanl arivini, Ermeni kilisesi raporlarn incelemiler ve aada greceimiz zere, l haziran ve 23 temmuz tarihlerinde, Amerikan Senatosunda, Malta srgnlerini sulayacak hibir kant'm olmadn renmilerdi. 17- Kitabnda, 10 haziran 1921 tarihli mektubunda telgraflar Naim bey adl bir "Trk'n, kendisine her trl demeyi reddederek "insanlk adna" verdiini sylemekte ve bu ifadesiyle Trk ulusunu sulamaya almaktadr. 1921 'de Ankara hkmeti ve "Trk" ad vardr. 17- Halbuki, balangta belgeleri, Naim bey adl sarho birinden parayla aldn yazmaktadr. Osmanl arivinde yaplan karlatrmalarda da ortaya kan btn bu sahtekrlklar, Ermenilerin 24 nisan 1915 iddia ettikleri soykrmn gerek gstermek iin her tr yalan ve iftiraya bavurmu olduklarn ve Soykrmnn tarih bir iftira olduunu ortaya koymaktadr . Ermeni sahtekrlndan birka rnek : 16 eyll 1331 (29 eyll 1915) tarih ve 1181 nolu telgraf Anadonyann sahte ieriine gre : "ttihat ve Terakki komitesinin emrine uyarak, Hkmet, Trkiye'de oturan btn Ermenilerin katledilmelerine karar verdi... Uygulama ne kadar korkun olursa olsun, hislere ve uura kaplmadan, kadn, ocuk hatt sakatlarnda yaamlarna son verilecektir". ileri Bakan ,Tait... Ayn tarihteki telgrafn arivdeki orijinalinin numaras 1181 deil 84'tr ve,"demiryollann tamir ve inaat blmnde alan Ermenilerin, ge tbi (alnmamasn emreder"!..eriini Anadonyann hazrlad bir baka telgraf ,23 kasm 1915 tarih ve 691 numaral telgraf, "Dou illerindeki tm Ermenilerin gizli bir eklide yok edilmelerini emreder."Arivde bu tarih ve numaral bir telgraf yoktur. Tamamyla sahtedir, uydurmadr.Arivdeki telgraflar incelendiinde, Talt Paann gnderdii g'le ilgili telgraflar, Grek-Ermeni brosunun, ya da Anadonyann dndnn tam tersi ierie sahiptirler, rnekler aadadr: 21 temmuz 1915 tarih ve 423 no.lu telgraf, Erzurum, Adana, Bitlis, Halep, Diyarbakr, Sivas, Trabzon valiliklerine: " henz yola kmam olan Katolik Ermenilerin g ettirilmemesi-Talt 2 austos 1915, No.5028, Erzurum, Adana, Ankara, Bitlis, Halep, Sivas....valililerine, "yola kmam olan protestan Ermeni ailelerinin g ettirilmemesi"...Talt. 2 austos 1915, No:5029 ,........valiliklerine , " Ermeni milletvekillerinin g ettirilmemesi.... iileri Bakan Talt. 16 kasm 1915, no.69......valiliklerine. " Ermeni halknn gdasnn muntazaman salanmas..."

Ermenilerin gidecekleri yerlere kabil olduu kadar abuk ve iyi artlarda nakli... 132 Garlarda, yeterince, su flan, yiyecek, ve dier ihtiyalar iin gerekli olann temini "Eer yeterince para yoksa telgrafla bildirilmesi... ileri bakan Talt 16 ekim 1915, " Ermeni rahiplerinin stanbul'a seyahatlerine zin verilmesi" Talt.. O rahipler ki, mparatorluk sayesinde kilise sahibi olmulardr, Allah demelerine ramen yalan sylemekten , cinayetlere gz yummaktan, en az bir ekilde vicdan azab duymamlardr...Dardakiler hl yalan ve iftiraya devam etmektedirler. te sahte, ite gerek ... Bu tr bir alakln, seri halinde alakln, tarihte baka rnekleri olamaz. Daha fazla ayrmlara inmiyoruz. Andonyan 26 temmuz 1937'de Cenevre'de Mary Terziyan adl bir Ermeni-ye yazd mektupta belgeleri kaybettiini sylemek tedir. Kim bu derecede nemli belgeleri, hem de tmn nasl kaybeder ?. "{Talt Paann Telgraftan, inasi re! - Sreyya Yuca, TTK, 1983 Ankara) Ermeni tarih yazarlar ve baz yabanclar, Andonyan'n belgelerini sanki gerekmi gibi kullanmlardr, rnein : Yves Ternon ve Gerard Challiand," le genocide de Ar-meniens "(Ermeni Soykrm) balkl kitabn 136'nc sahi-fesinde "bu belgeler gerek ise" ok nemli olduklarn sylyorlar. te sadece bu cmle Ermeni Soykrmnn ne tr belgelerle ve ne ekilde ispata alldnn ak delilidirler.*^. Orfy Musa Danda Krk Gn. Ya da, bir teki Sahtekrlk: Aleyhimizde nefret uyandran bir teki sahtekrlkta, Franz Werfel adl bir yazarn Musa Danda Krk Gn adl romandr. Bu romanda da, Enver ve Talt paalarn karlkl konuarak, Ermeni Soykrmna karar verdii romanlatrlmtr. Aslnda yazar, Andonyan'n telgraflarna inanmtr. Bu yanlnn farkna vardnda Ermeniler kendisini tehdit | edip Romann dzeltmesine engel olmulardr. Maalesef, Bu yalana Musev dnr Ele Wiezel'de inanm ve romana bir "giri" yazmtr. Franz Werfel, dostu zmirli Musevi Su Sever'e u itirafta bulunmutur: "Musa da hakkndaki gerek gn na karsa, bu Ermeni aldatmacasnn ve isyannn en iyi kant olurdu". Musa Da tepelerinde silhl 50.000 Ermeni toplanmt. Buradan Osmanl ordusu gerilerine saldrlar dzenleyip daa geri ekiliyorlard. Tepe, Ruslarn yardmyla tam bir istihkm haline getirilmiti. te bu nedenle, Osmanl kuvvetlerine bu tepede 40 gn dayandlar, sonunda ufak bir art brakp, sahile varan tnelden katlar . Sahilde bekleyen Fransz ve ngiliz harp gemileri tarafndan kurtarlp Msra gtrldler. Ermenilerin aldatmacalarna gre, bu daa snm olan zavall masum, savunmasz (!) Ermeniler tevekkl inde, " deportasyonlarn " yani lmlerini beklemektedirler. Bu ok ucuz bir yalandr. nk, Zorunlu g kararnn alnmasna daha iki ay vardr ve bu blge, bu g'n dnda bulunmaktadr. Aslnda buraya snan Ermeniler, Van soykrmn yapm olanlardan bir blmdr. Kaarak buraya snmlardr. Msra karlan bu Ermenilerden nce, Lejyon Doryan (dou lejyonu) tekil edilecek, sonra bunun ad "Ermeni lejyonuna" evrilecek ve Franszlarla Gneydounun igaline katlacaklar, burada sava yapmak yerine Etnik temizlik, soykrm yapacaklarndan Fransz makamlarnca lavedileceklerdir. zmir doumlu Abraham Su-Sever, Kalifornia'da lmtr, noter tasdikli ifadesi gvenilir bir yerde sakldr. Kopyalar ABD bilim kurulularnn hizmetine sunulmutur. Musa Da, Hatay-Suriye snn zerindeki sahilde, bugnk Drtyol'dur. Tehliryan Davas: Tehh'ryan, Danaklann emriyle Talt Paay Berlnde 15 martta vurmu bir terristtir. Alan davay kazanmtr. nk, Talt Paa mahkemede bir avukatla temsil edilmemitir. ahitlerin hepsi Ermeni'dir ya da Ermeni'cidir, mahkeme bir tek Trk ahit dahi dinlememitir. Berlin bykelisi Etmenidir, Alman kilisesi perde arkasndadr. Tehliryan dava sonucu beraat etmi ve salonu bir kahraman olarak terk etmitir. Bu, Alman Adaletinin Hukuk rezaleti, Claudia Cardi-nale ve mer erifin barollerinde oynad bir film haline getirilmitir. Ayn Alman hkimler, Tehlirian'n avukatnn ileri srd ve mehur Trk dman Dr.Lepsius'un btn srarlarna ramen, Anadonyan'n telgraflarn reddetmilerdir. Bavyeral binba Schmidt'in makalesi: 1921 Haziran. Tehliryan'n haziran aynda beraat etmesi zerine, Kafkas, mezopotamya, ran

ve Filistin cephelerinde savam olan Bavyeral Binba Schmidt, Berlinde yaynlanan "Vossiche Zeitung"a bir mektup gndererek yle demitir: "Katil Tehliryan'n beraatn anlayamyorum. Bu beraat karar, ayni artlarda Almanlar iin verilen kararlarla tezat tekil etmektedir. Ermeniler, Trklerin si teb'alart idiler... Savata, hibir eyin bulunmad ve nakil artlarnn ok ilkel olduu bu durumda, pek ok kiinin lmesi, kanlmaz bir sonutu...Frat blgesinde ne kadar Trk askerinin alktan ld dnlyor mu. Ayda yzlerce, hem de 1917 ylnda. 24 temmuz 1921, general Bronsart Von SCHELLEN-DORF'un ahitlii: Ermeniler, Trklerin zorunlu g', Ermenileri katletmek in dndklerini ve bunun iin uyguladklarn srarla iddia etmeleri karsnda, ftiradan ibaret propagandaya daha fazla dayanamayan, Osmanl ordusu Genel Kurmay bakan general Bronsart Von Schellendorf' un "Deutsche Allegeme ne Zeitung"ta 24 temmuz 1921'de kan makalesinde unlar ifade etmektedir : Ermenilerin bulunduklar yerlerde ele geirilen ,saylamayacak kadar ok "traktlar, (el ilanlar) tahrik edici brorler, silhlar, cephaneler, her trl patlayc ve tahrip edici malzemeler " onlarn isyanlara ok daha nce hazrlanm olduklarm gsteriyordu. lkede,eli silh tutan herkes silh altna alnm olduundan savunmasz kalm olan Trkleri, Ermenilerin katletmeleri ok kolayd. nk, Ermeniler, Ruslarla sava halinde olan Dou Ordusunun yalnz geri ve yanlarna saldrmakla kalmyorlar, ayni zamanda yollar zerinde bulunan Trkleri de katlediyorlard. ahidi olduum Ermeni canavarl, Trklere yamanan canavarlktan kat-kat stnd* (Esat ras ,s..62l > 1917 Komnist ihtilli; Buraya kadar, Ermenilerin ilk dnya sava balangcndan tibaren katliama baladklarn ve zellikle Rus /Osmanl savanda Rus ordusunun ilerlemesiyle paralel olarak tarihteki az grlm bir vahetle, Trkleri toplu kyma urattklarn grdk. Vermi olduumuz rnekler aslnda btn dou illeri, ileleri ve kyleri iin geerli olan rneklerdir. BOLUM 4 ERMEN CNAYETLER! VE CANAVARLIKLARI Komnist ihtilaliyle Rus ordusunun geri ekilmesi sonucu balar: nk, vaktiyle Rus Kumandanlarnn, aa-yukar, "Asker katliam yapmaz" prensibiyle davranlar, Ermeni'lerin cinayetlerine bir miktar engel olabiliyordu. Fakat, nce Rus ordusunun geri ekilmesiyle elleri bo kalan Ermeni kuvvetleri ve eteleri, bu frsat bekleyen -kent, ile, ve kylerdeki Ermeniler derhal harekete geerek, Trk kymna devam ederler. Sonra da, Osmanl kuvvetlerinin kaybedilen yerleri geri almaa balamasyla, bu kere, kaarlarken, eteler olsun, Rus ordusundaki Ermeni mfrezeleri olsun, getikleri yerleri, eskisinden ok daha canavarca ykm, kym yapmlardr. Bu kym ve ykm Trk kuvvetlerinin 21 Nisan 1918'e yani Kars'n geri alnna dek, bu yrede srmtr. Unutulmamaldr ki, sava nedeniyle, kadn, ocuk ve ihtiyarlar savunmasz kalmlardr. te, Ermeni sahtekrl... 1980 Atina propaganda brornde bu gerei kendilerine mal etmilerdir. 4 haziran 1918'de Osmanl mparatorluunun Ermeni Cumhuriyetini tanm olmas, asla Trk kymlarnn durmas demek deildir. Bu kere, karmzda, resmen Ermeni Cumhuriyeti kuvvetleri vardr. Bir ynden bu kuvvetler ykm ve kym hareketlerine devam ederlerken, te yandan, eteler de kym ve ykmlarna devam ederler. Mondros brakmas, Sevr'e doru gidile Ermeni cinayetleri her tr insanlk snrm aarlar. Bamszlk savamzn balamas zerine, douda Kzm Karabekir emrinde toparlanan ordu, Ermeni resmi kuvvetlerine kar koyar ve sonunda Ermeniler sava kaybedip bar imzalamak gereinde kalr. Kaybettikleri sava -ete arpmas deil - ve bizim Bamszlk savamz, batya yeni bir Ermeni Soykrm diye tantlr. Bu ikinci dnemden canavarlk rnekleri : Trabzon katliamndan birka ky: 5 ocak 1918 bir aydan beri Rus niformas altnda olan Rum ve Ermeni eteleri, Vakf- Kebir'in arlpazar bucann batsndaki, Nefs-i arl, Akkilse ve Eynesil kyleri halkn ldrm, Kadn, kzlara tecavz etmi mallarn yamalamtr. 7 ocak 1918. Rus elbiseli Ermenilerin, Fol (Kalnam)kynden 50 kadar kadn erkei Trabzon tarafna gtrdkleri sonrasnn bilinmedii haber alnmtr. Trabzon merkez mezarlna Ermeniler Tiyatro ina etmilerdir*.(H.K.T) Bayburt Katliam 1 ubat 1918 Bayburt ve yresinde Trkleri toplu ldrmekle grevlendirilen Arsak, halkn gvenini

kazanmaa dikkat gstermi, l ubat 1918'de devriyelerle halk, Arsak Paa istiyor grecek diye Salih Hamdi efendinin ticarethanesinin odalarna gelen 193 kiiyi hapsetmi ondan sonrada, odalardaki kiileri, teker-teker kararak sng, balta ve demirlerle aclar inde ldrmtr. l taklidi yapp cesetler arasnda yatan Murat avu, evki, Sara Hafz, Beyti olu Sadk kamlardr. Yaral kalan cesetler zerine de gazya dkp hepsini yakmtr. Bu facia, Bayburt'ta 3 ubat'a kadar srd. Haydar beyin oteline doldurulup rlplak soyunmas istenen 14 kadndan biri pencereden atlad, darda hemen Ermeni askerleri tarafndan ldrld, lklarla koan iki kz da hemen ldrerek annelerinin kollar arasna verildi ve her gazla y akld. Resimleri bulunan Bayburt katliamndan baz sahneler, Ermeniler ve onlar destekleyenler tarafndan, katledilmi Ermenilerin resimleri diye, yeni bir sahtekrlk rnei verdiler. Resim W 1918 ubat: "...Ermeni birlikleri, Trk birliklerinin karsnda geri ekilirlerken, yol zerinde ve yaknnda bulunan, btn Trk kylerini tahrip ve kym ettikleri grlmtr. Mamahatun (Tercan) kasabas kl halindedir, halk evlere doldurulmu ve yakarak, kurunla, sngyle ldrlm 300 ceset saylmtr. Tazegl kynden 30 kadn ve ocuk ldrlm, 25 erkek gtrlmtr. Cins ky 600 kiilik nfusu 13' hari olmak zere yaklmak, snglenmek, gebe kadnlarn karnlar yarlarak karlan ocuklar kucaklarna konulmak suretiyle fec bir ekilde ehit edilmilerdir. ren ky, halkyla yaklarak yok olmutur. Alaca ky, odalara doldurularak 278 kii ldrlm, 42 ok ar yaral olarak bulunmutur. 278 ller iinde, rzlarna geildikten sonra cierleri, kalpleri duvarlara aslm gen kzlar, karnlar deilmi hmile kadnlar, beyinleri karlm ya da vcutlarna benzin dklerek yaklm ocuk ve erkekler bulunmutur. Ilca ky da tamamen ayn manzaradadr.*{/// ordu mezlim dosyas - H.K.T.) 10 ubat 1918 Erzurum katliam; Bu katliam, Antranik ve Dr.Azaryef tarafndan yaplmtr, ehrin btn mahallelerine devriyeler salnm, ar, pazarada bulunan ocuk, ihtiyar, kadn erkek yol yaptrmak bahanesiyle toplanmtr. Bu masumlar, guruplar halinde Kars Kaps dna getirilip zerlerindeki deerli eya alndktan sonra hepsi ldrlm ve hazrladklar ukurlara gmlmlerdir. Sonra da btn Ermeni askerleri evlere saldrm, ldrme, rza geme, yama durmadan devam etmitir. ^AAN ERMEN ORDUSU; Pasinova, Hasankaleyi tamamen yakm ve halknn tmn ldrmtr... Bu kasabaya giren Trk birlikleri sokaklarda ac-ac baran kedi ve kpeklerden,alevler iinde yanmakta olan kasabadan, sokaklarda ldrlm ihtiyar, kadn, erkek ve ocuk cesetlerinden baka hibir eye rastlamam tr.( Kafkas Kolordu Komutan Tugeneral K. Karabekir tarafndan 25 eyll 1919'da Erzurum'a gelen Genral Harbord hey'etine verdii rapor suretidir '''...Hns'tan Kprky istikametine geri ekilen Ermeni birlikleri yol zerinde ve yaknnda bulunan kylerin tamamn halkyla birlikte yok etmilerdir.*(ordu mezlim Dosyas HI.-H-K.T.) Bu katliam, Trk kuvvetlerinin Erzurum'u geri al tarihi olan 24 ubat 19 18'e kadar sregelmitir. Son defa 2127 ceset gmmler, Kars kaps dnda da 250 ceset bulunmutur. Cesetler zerine balta, sng yaralar, cierleri karlm, gzlerine kazk aklm cesetlere rastlanmtr. (Ordu mezlim dosyas m,- Osmanl, Sovyet Belgeleriyle Ermeni mezlimi, Halil, K. Trk z, TKAE. 1982 Ankara) Erzurum'da esir edilen Rus II. Kale Topu Alay"Komutan' Twerdo Kledof hatralarnda Alaca ve Ilca katlimlarn bakumandan Odeeiidzeden naklen yle anlatr: "Ilca kasabasndan kaamayan Trklerin hemen hepsinin ldrlm olduunu ve kr baltalarla enselerinden kesilmi bir ok ocuk cenazeleri grdn ...". 1918, 11 mart pazartesi : Ilca katliamndan 3 hafta sonra, oradan dnen yarbay Gryaznof ise unlar anlatt : Kylere giden yollarda, uzuvlar tahrip edilmi, bir ok cenazelere rastlam. Her geen Ermeni, bu cesetlere bir kere sver sonra da tkrrm, 25 - 31 metre karelik cami avlusunda iki arn(l,41 m) yk eklikte cenaze ylmt. Bunlarn arasnda her yata kadn erkek, ocuk ve yallar vard. Kadn cenazelerinde, zorla rza geme izleri, pek belit idi, kadnlarn tenasl uzuvlarna tfek fiei tklmt..." "..Alaca menzil komutanl mtahidi olan bir Ermeni ise yle anlatyor: Ermeniler, bir kadn canl halde duvara ivilemiler, sonra kalbini oyup bann stne asmlar ..."*<H.K.T.) Kars ilinden birka rnek : l mays 1918 Kars merkez bucaa bal 671 nfuslu Derecik kynde 670 kii samanla doldurulup yakmlardr. Kaabilen 11 kiiden ,Ak Kahraman, bu faciay trkyle anlatmaktadr. *(H.K.T.)

l mays 1918 tarihinde Ahrfelek evresinde Acaraa, Dangal, Mulans, Padgna, Havur ve Kumrus kyleri yaklm, ahalisi tamamen ldrlmtr. ALMAN VE AVUSTURYALI GAZETECLERNN ERMEN CNAYETLERN YERNDE NCELEMELER; 1918, 17 nisan - 20 mays Alman yazar Dr. Weis, Avusturyal yazar Dr.Stein ve Ahmet Vefk beyden oluan heyet, Trabzon, Erzincan, Kars, Erzurum ve Batum blgesini dolaarak Ermenilerin yaptklar Trk kymn btn feca- J atyla yerinde grm not alm ve resim ekmilerdir. *<H.K.TrkzU) Bu canavarlklara ait rnekler, General Mayevvski, Rus Il. Kafkas Topu Alay Komutan, TWERDO KLEDOF, general OBELDZE'nin raporlar ve notlarndan alnmlardr. Ya da, Trk birlikleri komutanlarnn resm raporlarna 146 dayanmaktadr ki, hepsini ilgili arivlerde, tmn Osmanl arivinde bulmak kabildir. Doent(bugn profesr) Azmi Ssl tarafndan iki ayr kitap halinde yaymlanmtr.( Kaynaklara bkz.) ERMEN CUMHURYETNN KURULUU VE ERMEN NANKRL; 4 haziran 1918 : Osmanl imparatorluu, Ruslarn 1828'de kurmu olduklar ERMEN CUMHURYETN resmen tanyor..4 ay sonra; 30 ekim 1918 : Mondros brakmasnn imzalanmasyla Osmanl mparatorluunun artk tmyle sona erdiine inanan Ermeniler, "can kar huy kmaz" diyen atalarmzn bu doru szn gerekletirircesine, yeniden Kym ve ykma balyorlar; gney douya sarkp, Franszlarla birlemek ve Franszlarn vermi olduklara sze dayanarak "Kk Ermenistan' kurmak" sevdasndadrlar...Franszlarn Kilikya blgesini yllardr elde etmek istediklerini unutarak !... Bu gayenin gereklemesi ve Kilikyada hemen ounluu elde edebilmek in 190.000 Ermeni'yi Adana blgesine g ettiriyorlar...Bu darya hemen, Soykrmndan kaan Ermeniler diye bildiriliyor. Bogos Nubar Paann itiraf; 30 ekim 1918 tarihli, Fransz Dileri bakan Pic-hon(Pion'a ) yazd mektupta , Ermenilerin kaybnn 300 bin olduunu bildiren Ermeni delegasyonu bakan Bogos Nubar paa,"Ermeniler, Kafkas Kus ordusunda 150.000 gnll ve 50 bin gerill ile savaa Fiilen (defacto) katlmlardr" demekte ve devam etmektedir: "Yabanc lejyona (legion elrangere) katlmlar, Filistin ve Suriye'de Kurulan Ermeni birlikleri Fransz kuvvetlerinin yarsndan fazlasn oluturmular, Arap yarmadasnda Allenby 'nin zafer kazanmasnda ok nemli rol oynamlardr, " diye yazyor. 1919 - 18 ubat: Soykrm suu ilememi olan Osmanl Hkmeti tarafsz lkelerden, Danimaraka, Hollanda, spanya ve sve'ten, bir uluslararas aratrma heyeti gnderilmesini stemitir. ngiltere, diplomatik yoldan engel olmutur.**( F.O.371, /4173.XM, 08936/4791, K.G.) O dnemde gelmeyen sve gnmzde bu hatsn unutmu ve parlamentosundan Ermeni Soykrm karar almtr...gemiten utanmadan!.. Bu canavarlklar ok iyi bilen ve fakat artk Dou Ana-doluda Trk kalmadna inanm olan Ermeni delegasyonu bakan Bogos Nubar Paa, 1919 - 27 ubat'da, byk devletlerden birinin himayesi altnda "Bamsz Ermeni Cumhuriyeti "kuru imasn ve topraklarnn "Kafkaslardaki Ermenistan + dou Anadolu'daki 7 il + Kilikya" dan olumasn istedi.!?.. Lloyd George, bu istek karsnda kitabnda unu yazar : Bu gerek bir "peri masaldr". ***(7Vw About Peace Treates, V.2.londres, s.!255, 1938- K.G.) 26.9.1919'da, Wellington House'dan, A.J.Tonybee aadaki memorandumu gnderir: 1/ ERMENLERN HANETN GSTERR HBR HABERN VERLMEMES, 2/ ARAPLAR HAKKINDA DA AYN DKKATN GSTERLMES, 3/ AKS DAVRANILAR KKL ANT -TRK 148 DAVAMIZA HANET OLACAXTIR.*(Fow Office.37i / 3404 11624?.- K.Crn) Araplar, Allenby' ordusundaki din kardelerimiz(!), Mehmetii srtndan hanerlemiler, yarallar lde susuz brakmlardr.. 1919, Sonbahar Osmanl Hkmetinin davetiyle gelen, General J. Harbord bakanlnda ABD Senato Aratrma heyeti dou Anadolu'daki Ermeni ykm ve krmm gzleriyle grdkten, son defa 43 kyn ahalisiyle yakldna ahit olduktan sonra raporunu verir; l - Ermenilerin ldrdkleri Trk says, Trklerin ldrdkleri, Ermenilerden kat-kat stndr.2- Ermeniler dou Anadolu'da aznlktadrlar, asla br Ermeni Devleti kuramazlar... Bu rapor asla yaymlanmamtr.** (J.G.Harbord, nternational Contilationjune 1920, Washington - K.G.

1920 Ermenilerin yaptklar nc seri Trk kymlar, Sevr'e doru giditen cesaret alarak yeniden alevlenir. 1/1/1920 de, Osmanl Ordusu Ardahan, Kars ve Kazman'dan ekilir. 1919'da Mondros hkmlerine gre buraya yerlemi olan ngilizler, ynetimi Ermenileri brakrlar. ERMEN CNAYETLERNN NC DONEM, OSMANLI GRC VE AZER TRKLER KIYIMI Anadolu igal altndadr. Yunanllar Anadolu ilerine ilerlemektedirler. Bu vahi cokuyla, en canavarca tahrip ve toplu ldrmelere giriirler. Kyler kasabalar halklaryla yaklr. ERMENSTAN CUMHURYETNN SAVA BAHANESYLE UYGULADII, GRC SOYKIRIMI 1920: Gen Ermeni cumhuriyeti, nce Grclere saldrr. Tiflis'te ok ufak bir aznlkta Ermeniler bulunmas btn Grc topraklarnn Ermeni olduu iddias iin yeterliydi. General Dor'un komutasndaki Ermeni ordusu, Alaverdi'yi, ori'yi aldktan sonra Tiflis nlerine, yollan tizerinde ne kadar grc halk, ky ve kasabas varsa hepsini yok ettikten "etnik temizleme" yaptktan sonra vardlar. Bu sre zarfnda, Grcler kendilerini toparladlar ve igalci Ermeni ordusunu geri pskrttler. Bu Grc Soy krmyla, Bat, Ermeni ynetiminin, Ta-naksutyun komitaclar elinde oyuncak, ve "masum, silhsz, bar, Hristiyan Ermeni" imajnn ne kadar sahte olduunu bir kere daha ok ak bir ekilde grd. AZER SOYKIRIMI; Gen Ermeni Cumhuriyetinin ne kadar saldrgan olduu, Dou komusu Azerbaycan'a saldrmakla bir kere daha ortaya kt. Ermeni kuvvetleri, Azerbaycan, Nahivan, Karaba' igal ettiler. Fakat bu igal, btn yre halknn isyanna neden oldu. zellikle Tatarlarn bulunduklar otlaklar igal etmek istemeleri sonucu, isyanc Tatarlarn yaad Noraen'e kadar ilerlediler. Tabii, hemen geleneksel yalan, "savunmasz Ermeni kyleri Tatarlarca yok edildi"... Ermeni kuvvetleri "ceza hareketi olarak, "Sansegur'da 40 ky" halkyla birlikte yok ettiler. Ermeni ordusunun, hibir sebep yokken, sadece, byk Ermenistan' kurmak iin giritikleri saldrganlk, igal ve igal ettikleri yerlerde yaptklar KIYIM'dr. Sovyet idaresi Azerbaycan'a Karaba ve Sansegur'u verdi ve nisan 1920'de Azerbaycan huzura kavutu. Kavutu ama, sonradan bakentleri olan Erivan yzlerce minaresiyle ta uzaklardan grlen sevimli bir Trk ehriydi. Byk ounluk onlara aitti. Ermenilerin buray bakent ilnndan sonra Trk halknn says 8'de l'e inmitir (!?)...Minarelerin de ne olduu byk bir soru halinde kalmtr!. . Trk Soykrm'na gelince, Nahivan'da balar. Ermeniler, Nisanda sona eren Grcistan ve Azerbaycan'daki cinayetlerinden doymamlardr. 4 temmuz 1920 : Akakale 4 kyyle yok olur. 5 temmuz 1920 : Karakurt kasabas kyleriyle yok olur. Temmuzun bu ilk gnlerinde Ermeni vahetini haber alan - erkekleri silh altnda savunmasz kalm olan halktan 40.000 kii Kars'a kaarlar. 8 temmuz 1920 Ermenilerin yeni sloga: leri!. Kzlrmak'ta Yunanllarla tokalaacaz ve Kzlrmak rengi gibi Kpkrmz akacaktr.* A.Raviinson, The adventurs in The near East, New-York, 1925 ve Roberl Dun, Vforlf Alive , New-York K.G.) - Beyazt, Kazman, Kars yresinde Trk soykrm devam eder. - ubat 1920 Kars yresinde 28 kasaba halkyla haritadan silinir. - 10 mart 1920 Nahivan'da yeniden toplu ldrmeler balar. Son Ermeni cinayetlerinden bazlarn Mustafa Kemal ve Kzm Karabekir'den dinleyebiliriz ; prof. Dr. N. Gyn'n Osmanl idaresinde Ermeniler, Gltepe, 1983, stanbul adl kitabndan ... Mondros mtarekesinden sonra, Dou Anadolu'nun kuzey-Bat kesimlerini igal eden Ermenilerin buralarda yerli halka yaptklar zulm ve vahet bizzat Mustafa Kemal Paa'nn ve K. Karabekir paann imzalarn tayan yazlarda dile getirilmitir. B unlara ait birka rnein burada nakledilmesi uygun grlecektir: 1/. Mustafa Kemal Paadan Antalya'daki talyan temsilcisine, kendisine Ermeni yalanlarna inanarak sorduklar suala cevap olarak gnderilen 28 mart 1920 tarihli telgrafta unlar kaytldr "...Mslman halk , son ubat ay zarfnda, Ermeni frka kumandanlarnn sevk ve idaresindeki muhtelif snflardan mrekkep, mteaddit taarruzlar karsnda bir ok kurban vermitir,

Kars'n ldr, Zaruad, uregil, Akbaba kazalarnda adlar sakl 40 ky tahrip ve imha olmutur, bu kylerin aresiz halkndan, 2000'den ziyade nfus pek fec bir ekilde katlolmu ve katliama urayanlarn eyas Kars pazarnda alenen satlmtr."*<AMDP .. s:iS2i I54-N.G.) Artk bu cinayetleri yapan, Osmanl ynetimi sayesinde yeni kurulmu olan, Ermeni devletinin askeri kuvvetleridir. Komitaclar deildir. Frka kumandanlar, sava yerine, savunmasz kylere, kasabalara saldrmakta, Batllarn verdikleri en yeni tip silhlarla yakp ykmaktadrlar. Ustalar Ruslar, 1876 71877 savanda Bulgarlar yok etme, 'etnik temizleme' yapmalar gibi... Amalar, Trkleri haritadan silmek ve dou Anadolu'da, ounluu elde etmek, Byk Ermenistan' kurmaktr... II 11 kasm 1920 :Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmeti Genelkurmay Bakan Vekili Fevzi(akmak) imzasn tayan 11 kasm 1920 tarihli dilerine gnderilen yaznn ekinde, dou cephesi kumandan K. Karabekir Paa kaleminden unlar okunur; "..Kars vilyetinin 60 kyden ibaret uregil (Kzlak-ak) kazas, tamamen yaklm halkn mhim bir ksm ldrlm ve hayvanlar gasp edilmi... - Zaruad kazas 25.000 nfuslu olup, 5.000 nfusu muhtelif ekillerde katledilmi ve 60.000 koyun ve sur tanaklar tarafndan gasp edilmi... Kars'n, 60 kyden meydana gelen Sarkam ilesinde 57 ky halkyla birlikte yaklmtr. - Nefs-i Kars'ta 2.000 nfustan bugn 300' kalm, - Sarkam muhabereleri balaynca Gle nahiyesinin kylerindeki ahali, Tanaklar tarafndan Katlim'a (toplu ldrme) uram ve insanlar damlarda atele yaklmtr. El'an yank cesetler mevcut olup bunlar, Amerika'llarn da bulunaca heyet tarafndan yaknda tefti olunacaktr. Bu heyet, Yukarda grdmz J. Harbord ynetimindeki ha-yettir**(AMD/), /. S.174/178-N.G.) Nihayet, Douda hazrln tamamlam olan ordu, Kzm Kara-bekir paann ynetiminde 28 eyll 1922'de harekete geer, - 30 eyllde Kars, - 7 ekimde Gmr alnr. Ermenilerle 22 aralk 1922'de Gmr antlamas imza edilir. Bu antlamayla Ermenilerin 1914'ten beri yaptklar toplu ldrmeler Dou Anadolu'da sona erer. Fakat, dou Anadolu, batan aa paralanm, yaklm, cesetlerin, ky, kasaba, ehir harabeleri arasnda kokmaya rmeye brakld, artk ,fareler, a kpekler ve vahi kularn yaad usuz bucaksz uursuz bir mekn halindedir. Yeni Ermeni Cumhuriyetinin, TBMM ordusu le yapm olduu sava kaybetmesi, bu macerac Ermeni yneticileri tarafndan asla hazm edilememtir. Kaybettikleri sava, Btn dnyaya Ermeni Soykrmnn bir paras diye yutturulmu ve Kzm Karabekir Paa Soykrmc iln edilmitir. Yakn zamanlarda bu iddialar daha da ileri giderek, Bamszlk Sava kahramanlarn, bata Mustafa Kemal olmak zere, akla hayale gelmeyen iftiralarla Ermeni Soykrm sulular diye iln etmilerdir...Dn yada, tarihte bu kadar byk bir yalan, bu kadar vicdanszca yaplan bir iftira grlmemitir. Bu iftira ve yalanlar, Ermeni papazlarnn hayale dayanan Hayastan tarihinin yaratt ruh hastalna, kendini tanyamayan, imknlarn lemeyen zavall kafalarn rnleridir. Gney douda Ermenilerin toplu ldrmeleri ve Marsilya Ermenileri; Kasm 1919'dan itibaren, Mondros artlarna dayanarak, Franszlar, gney dou illerini igal ediyorlar. Bu illerde, Urfa, Antep , Mara'n , Franszlara mukavemet ve onlar pskrtme konusundaki kahramanlklar herkese bilindii iin ayrmlar aklamaya girimiyoruz. Zaten konumuz " masum ve hi bir eyden haberi olmayan rolndeki Ermenilerin" yalanlarn ortaya karmakt. Fransz kuvvetleriyle birlikte gney dou Anadolu'yu igal eden "Ermeni Lejyonu" vard, ite bu lejyon sava yapaca yerde her frsatta Trk halkn yok etmek iin uram ve ortala dehet samtr...1876 Rus ordusu rnei.!. Bu resm asker kuvvetle paralel hareket eden, doup bydkleri bu illerde, Ermeni deti olduu zere, komularn ldrmeye tereddt etmeyen gizli Ermeni rgt GAMAVOR vardr. Her iki Ermeni kuvveti Gney Dou llerini yakp ykmakta birbirleriyle yar halindedirler. Mara'ta katlettikleri Trkleri attklar Kanl Kpr, bir tabur Trk askerinin, stnden diridiri aaya atld Kepez tepesi bu dnemden kalma Ermeni canavarlnn dili olmayan ahitlerindendir* f Kahraman Mara .Kurtulu Sempozyomu, Kahraman Mara Belediyesi 1986. Ank. ni.Bas.E.) Her iki Ermeni kuvveti, Gney Dou illerini yakp ykmakta birbirleriyle yar halindedirler, ite , Mara'tan bir ka rnek: "...kadnlarmzn, reme organlarnn arasna bak ile delik ap oradan hayvani hislerini tatmin ettiler...

" Kadnlar, diri-diri memelerinden astlar. "Kzlarmz aktklar kaza oturttular, direnenlere kendileri kazk aktlar, bu halde Meydanlarda namaz kldrp, rkya geldike bakp-bakp gldler...sonra ettiler. ".Kadnlarn kollarn, reme organlarn kestiler. "ocuklar yaktlar, aalara ivilediler, bayramz yaktlar... * (Maranta Ermeni mezlimi, ayni eser. s.SO /52) Ermeni lejyonu'mn vahetiyle ba edemeyen Fransz komutanl onu lavetmek gereinde kalr.* (AAEF, Levam 1918 - 1929 (Armen/e) vol . - K.G) (prof. E.F.) 1921, ekimde Ankara anlamasyla, Fransz ordusu kaytsz artsz gneydou Anadolu'dan ekilmeyi kabul eder ve sonra ekilir. General Dufaix (dfe) ve Mustafa Kemal Paa, buradaki Ermenilere kalabilecekleri teminatn verdikleri halde Ermeniler, 80.000 kii, gitmeyi tercih ettiler. Btn teminata ramen, yaptklar cinayetlerin ntikamnn alnmasndan korkuyorlad. Bu korkularn saklamak iin de "biz buradan gidersek, Trk iktisad burada ker idiasndaydlar!.. Bunun spat iin ekilip gitmiler imi?.. te, Btn Fransa'y ve dnyay ayaa kaldran masumiyet iddiasnn banda olan MARSLYA ERMENLER bunlardr. 1920, Ermenilerin ve propagandaclarn say sahtekrl; Ermeniler saylarda da sahtekrla bavurmulardr. Daha ilk ayaklanmalarda saylar duruma gre iirmiler ya da kltmlerdir. rnein, Mara'ta, Franszlarn yannda atmaya girmiler, yenilgiye urayp Franszlarla beraber geri ekilmeye baladklarnda , Ermeni Patrii ubat 1920'de Paris'e gnderdii telgrafta, 20.000 Ermeni'nin Trkler tarafndan katledildiini bildirmitir.***(AAT. Armenie.V.8, f.9 -.K.G.) Ryter ajans bu sayy 70.000'e karmtr.****(A4f; Armenie. V.8/.I80-K.G.) ngiliz bavekili, bir numaral Trk dman Lloyd Ge-orge, 20.000 saysn yeterli bulmutur. fa>'ni/js7j ngiliz dileri bakan Millerand, aratrma sonucu" Ermeni katliam yoktur. len 1.000 kii kadardr ve bunlar atmada lmlerdir " demitir (ayni,f.36) Gnmzde ,Ermenistan'a giden turistlere, Trklerin 6 (alt) milyon Ermeni'yi ldrdkleri propagandasn yaparlar ve bunun iin de Hitlerin 10 (on) milyon Yahudi'yi ldrtm olduunu iddia ederler...Yeryznde Ermeni says 3 milyondur. ADANA KOMEDS YA DA ALDATILAN ERMENLER; 1920,20 austos, Mihran Damcyan adl bir Ermeni, arkadalaryla Adana valilik konan igal edip "Kilikya Bamsz Ermeni Cumhuriyeti'ni iln etti". Fakat, bir saat sonra Fransz kumandan kendi deyimiyle " bu gln komedi" ye son verdi. Bylece Franszlarn, Kilikyada kurulacak Kk Ermenistan, sznn lftan ibaret olduunun ortaya kt gibi, Ayni zamanda da , Smrgeci lkelerin ellerinde Ermenilerin tetiki olarak kullanld bir kere daha anlald. 15/16 Mays 1919 YUNAN GALNDE, YUNAN-ERMEN BRL Bamszlk savanda sadece Yunanllarla arptmz sanlr. Halbuki, 15 mays 1919 zmir'in igaliyle, yaplan yama ve cinayetlere Ermeniler de katlmlardr. ABD yksek komiseri, Tuamiral Mark L. BRSTOL'a, 12/10 ekim 1919 arasnda gnderilen raporda belirtildiine gre, 15/16 maysta yama ve katliama karanlar iinde Yunan asker mahkemesi tarafndan idama mahkm Yunanllarn yannda 2 de Ermeni vardr. 1921, Yalova-Gemlik Katliam Mttefikler aras 23 mays 1921 tarihli komisyon raporu : "..Yunan ordusunun igalinde bulunan Yalova ve Gemlik'te btn Mslman ahaliyi sistemli bir ekilde yok etmek ve btn Trk kasabalarn tahrip etmek iin hazrlanm bir pln vardr. Bu plann uygulanmas iin hareket eden Ermeni ve Yunan komitaclarna Helen otoriteleri tarafndan emir verilmi olduu gibi, Yunan ordusunun da yardm etmi olduu anlalmtr"... * (AmoidJ.Toynbee. The Western Question in GreeceandTurkey, N.York, 1970sa.284) Ermeni ve Yunanllar, Trkleri camilere doldurup atee veriyorlar, kanlar, uluslararas antlamalarla yasak edilmi olan, dum-dum kurunuyla vuruyorlard. BU GEREN YAYIMLANMASI, NGLZ BAVEKL LLOYD GEORGE TARAFINDAN YASAKLANMITI. Yunan ordusu yenilmi kaarken, aynen Ermenilerin yaptklar gibi, Haymana / zmir arasnda bulunan ky, kasaba, nlerine ne gelirse yakmlardr. Ne yazk ki, bu konuda derinlemesine bilimsel bir alma yaplmam, bir tek kitap bile

yaynlanmamtr. 1922, ZMR ERMENLER YAKMITIR. Allageldii gibi, ehri Trklerin yakt yalan btn dnyaya yaylm ve son zamanlara kadar bu yalana biz de inanm bulunmaktayz. Ermeni ddialarna gre, ehri alan Trk kuvvetleri Hristiyan Ermenilerden intikam almak iin , ehri Ermeni mahallesinden itibaren yakmlar ve evleri, maazalar yama etmiler!... Atalarmz ne demiler "Kii herkesi kendi gibi sanr. Amerikal aratrmac Dr. Heath W.LOVRY, "Trk tarihi hangi kaynaklara dayanmal, zmir Yangn zerine Bir Aratrma" balkl makalesinin sonunda, yangn yaayan Amerikallarn gzlemlerine dayanan belgelerle, zmir'i Ermenilerin yakm olduunu ortaya koymaktadr. zmir Yangn, ya da, Ermenilerin son iftira ve sahtekrl; Amerikal Ermeni asll profesr madam Husepyan'n "zmir olaylar" adl kitapta zmir'i Trklerin yakt ve 2.000 Yunan ve Ermeni'yi de katlettikleri iftirasn, profesr unvanndan utanmadan y azmtr. Kitabnn kaynakasnda, zmir tfaiye mdr Grescovich adn zikretmi fakat, yazd metinde Grescovich'in ifadelerine yer vermemi , Amerikan Konsolos yardmcs Maynard Barnes'in ifadelerinden ine gelenleri almtr. Bu, Ermeni sahtekrlnn bir baka rneidir. ZMR YAKANLAR ERMENLERDR : Bu yangna ait aadaki belgeler Amerikan tarihi Heath W. Lovry tarafndan ortaya karlmtr. lgili belgeler Amiral Bristol'n Kongre kitaplnda ve Ulusal arivde, 1989'a kadar el yazs olarak kalm, asla yaymlanmamtr. Amiral Bristol'a gnderilen raporlardaki ki belge; (1) - 11 ocak 1923'te tarihli mektupla ABD. Yakndou yardm Komitesi yesi Mark O. Prentss Amiral Bristol'e gnderdii mektupta zmir'i .Ermenilerin yaktn anlatmtr. (USNA, United States National Archives) M.O.Prentiss, zmirde kabilecek karklklarda yaplabilecek yardmlar in,Ortado yardm komitesi yesi olarak 8 eyll 1922'de br Amerikan destroyeri le zmire gelmitir. 12/13 eyllde kan ve 3 gn sren yangn yaam, en bata zmir itfaiye mdr olan Avusturyal Grescovich olmak zere gerekli kiilerle srekli temas iinde bulunmutur. Herkes tarafndan bilinen bir gerek vard : Yangndan nce rgtl bir gurup Ermeni genci, ehir Trklerin eline geerse yakmaya and imilerdi...Bu pln acmaszca ifa edildi. Trk ordusunun, iddetle ihtiya duyduu yiyecek ve levazm maddelerinin bulunduu depolar yakmakta hibir kar yoktu. Bu depolar ancak, Trklere kalmamas iin Ermeni ve Yunanllar tarafndan yaklabilir. Bunlarn dnda, itfaiye mdr Grescovich'in tmyle olaylara dayanan ifadesi zmir'i Ermenilerin yaktn ortaya karmtr: "Yangnlar, ehrin birok yerlerinde ezamanl olarak balamtr. Kilise ve okullarn terk etmi olan bir gurup balarnda papazlarla, kafile hlinde kordon'a, sahil boyuna doru dualar ederek yryorlard ; Ermeni okullar ve kiliselere girdiimde, daha nceden terk edilmi olan bu yerlerde, benzin ve petrole bulanm kundaklar bulduk. Kadn klna girmi ve yangn karmakta olan ok sayda Ermeni genci, itfaiyeciler ve asker tarafndan sust yakalanmtr. ou hemen olay yerinde kuruna dizilmitir. Ermeniler, Ermeni Hastanesinin de Trkler tarafndan yakldn btn dnyaya inandrmlardr. Ben (Prentiss), bizzat hastanenin Trk askerleri tarafndan, yarallar almak zere tertiplendiini ve tam bir asker disiplin iinde altklarn grdm...neden, bu derecede ihtiyalar olan bir kurutuu yaksnlar? Yangnn ilk iki gn ve gecesinde, ehrin birbirinden ok uzak kelerinde yangnlar balad. tfaiye tekiltnn bu yerlere yetimesine imkn yoktu. Bu yangnlar Trk askerleri sndrmtr. Yangn, bu aylarda zmir'de asla grlmemi bir inbat frtnasyla iddetle bym ve ancak kordon boyuyla denize vardnda snmtr." Prentiss, raporunda, Grescovich'in verdii ayrmlar sraladktan baka Trk komutanlarla da konumutur onlarn cevab udur: "Kenti neden biz yakalm? zmir btn zenginlii ve hazineleriyle bizim oldu. Kaan Yunan ordusu byk apta silh ve mhimmat ynaklar ve gda maddeleri brakt. \ Ordumuzun ve sivillerin buna ihtiyac vardr. Bu ynaklar, depolar ve tren istasyonuyla beraber yand. Bundan ] baka, zengin olan Ermeni ve Rumlar kaarken bunlar evlerinde depolarnda braktlar. Bunlar, tartmasz bizim mlkiyetimizdedirler.. Bizi,bunlar yakacak kadar budala m sanyorsunuz ?. (2)- 25 eyll 1922'de Amiral Brstol'un Kurmay bakan Yzba A.J.Hepburn tarafndan 47 sahife halinde hazrlanm olan rapordur, 8-16 eyll tarihleri arasnda zmir'de bulunmu, olaylar bizzat yaamtr. Bu raporu 25 eyll 1922'de Amiral Bristol'a sunmutur. Halen (United States

National Archives)'de bulunmaktadr.fAAGune/- Milliyet 23]ocak 1989) (3)- Amerikan aratrmac Heath A.Lovry, o zamanki Amerikan Kondolos yardmcs Maynard Barnes'in raporunun son blmnde, zmir'i Ermenilerin yaktm ortaya ;karmtr. * <U.S.NA. Yaksoy, Bir kem, Bir insan, Eczacba vakf sa.187) Yangn 12-13 eyll ayni an da drt, be yerde patlamalarla balam, o srada kan iddetli inbat ile abucak yaylm ve 5 gn srmtr. Yangndan ykselen kapkara dumanlar ok uzaklardan grlebiliri ti r. 670 yarda uzakta demirli Amerikan destroylerinin gvertelerine kvlcmlar yamtr. zmir'in en gzde mahallesi olan Frenk mahallesi denen 2.600 dnm arazi, ehrin 4'te 3', 25.000 ev ile kl olmutur. Yangn Ermeni mahallesinde balam 7 mahalleyi yaktktan sonra kordon boyunda denize ulanca snmtr. zmir tiyatrosu, elence yerleri, klpler, Aya Fotini kilisesi, Konsolosluklar, bankalar, Amerikan Koleji, birok okul, byk maazalar kl olmulardr. Eskiden yangn yeri denen bu yer, imdiki zmir Uluslararas Fuar'dr.*Y.Aksuy, Bir kent. Bir nsan. Eczaaba vakf sa.!K7) Lloyd George'un yasaklan; 1922, Ekim'de "Near East rclef of America" muhabirlerinden A.T.Allen ve Miss Fl.Billing'in , (1) - Yunanllarn 1919-922 gallerinde ve kaarken eitli ehirlerde yaptklar toplu ldrme, rza geme, yangnlar, yamalar'a ait stanbula gnderdikleri raporun, (2) - zmir'de Grek / Ermeni ibirlii sonucu yaptklar, katliam, ykm ve yamalar, (3) - zmir yangnna dair Amiral Bristol'a ait raporun yaynlanmasn, Lloyd George yasaklamt!...*rc/mr SY, TheRebMof Turkey, N-York, 1923, sa.I89 .) KISACASI, PRENSP OLARAK, TRKLERN KENDLERN SAVUNMALARI DAMA REDDEDLYORDU. **(EA.Powel, The Struggiefur Power in Moslem Asia new-York, 1925, sa.20 K.G.) 1780'de bakaldrmalarla balayan Ermeni sorunu, mahalle, ky, kasaba ve ehirlerin pek ok hallerde halkyla birlikte yaklmas, akla, hayale gelmeyen ikencelerle, erkekleri savata olan savunmasz halka,"katlim yaparak " 1922 ylna kadar srm ve zmirn yaklmasyla sona ermitir. Dikkat edilirse, Ermeniler, yakmak, yakarak ya da haylin bile alamayaca eitlerde kenceyle ldrmek, bunlarn banda gebe kadnlarn karnn bahse tutuarak yarmak ve bebei kartmak, tercih ettikleri ldrme ekilleridir. 1780'daZeytun kasabasna gnderilen Jandarmalar tuzaa drp aaca balam ve yakmlardr, 1922'de de zmir'i, bir ehri yakarak bu hislerini en geni bir ekilde tatmin etmilerdir.

BOLUM 5
ERMEN STRATEJS nsanlk d iledikleri sulan rtmek iin de 1916'dan gnmze kadar yaplan btn yaynlar satn alp yok etmiler, srekli yalan, iftira ve sahtekrla dayanan propa-gandalanyla btn dnyay, "24 nisan 1915 Ermeni Soykrm" adl beyin ykamasndan geirmi ve dnceleri bu tarih etrafnda tutmay baarmlardr. Gnmzde, pek-ok vatandamz, bu konuda bilgilenmedikleri ya da bilgilendirilmedikleri iin, srgn'de len Ermeni saysn, ektikleri strabn tartmasn yapmaktadrlar. Elbetteki kendi macerac nderleri ve yneticilerinin sayesinde strap ekmi olan bu Millet' Sadka mensuplarnn strabn hibir ekilde hie sayacak deiliz. Ancak, zerinde dnlmesi gereken, TRK SOYKIRIMININ, YALAN, FTARA VE SAHTEKARLIKLA, ERMEN SOYKIRIMI HALNE GETRLM OLMASIDIR!.. Trk kart olmakla tannm Hassan Arfa'dan da birka satr: ....Rus ordusunun nnde, Kafkasya ve Anadolu Ermenilerinden olumu ktalar vard. Bunlardan birine "^Antranik adnda bir kanl macerac kumanda ediyor-'3u....Bu gnll Ermeniler, Krtler tarafndan katledilen ' 'vatandalarnn intikamn almak iin , 1915 ile 1918 arasnda akla gelemeyecek ekillerde 600.000 Krd katletmilerd..."**(HArfa, The Kurds, londres . 1968, s. 25/20.) NGLZ TAHKK HEYET: 16 mart 1919 da, ngilizler ve Mttefiklerin stanbul'u igallerinde: 1- Uluslararas bir mahkemede Osmanl hkmetini mahkm etmek zere, 2- Soykrmn ispatlayacak hukuk deerdeki belgeleri toplamak iin, 3- Osmanl arivi ve ilgili btn arivlerde 4- Patrik Zaven efendinin de yardmlaryla (!), 2 yl sren aratrma yapmlar , Ayni zamanda da soykrm zanls 118 kiiyi Malta adasna srmlerdi. Sonuta, Osmanl Hkmetini soykrmyla sulayacak Hukuk deerde hibir belge

bulamamlard. Trkleri kati surette mahkm etmek isteyen ngilizler bu kere Washington Bykelileri Sir. A. Geddes'i grevlendirdiler: Bykeli, (l haziran 1921 tarih ve Foreign Office 371 / 6503/9647/ E.6311) sayl belge ile,"...zlerek ifade ederim ki, Senato arivinde Osmanl Hkmetini sulayacak hibir belge yoktur, Ermenilerin belgeleri, kiilerin gzlemlerine, yaadklarna ait deil,"duyduumuza gre" eklindeki sylenti halinde, ikinci seviyede olup, hibir hukuk deer tamayan belgelerdir..." cevabn vermitir. Bunun zerine, ngiliz tahkik heyeti, (Foreign Office, 371 / 6503 796477 E.63117132/44) sayl belge ile, ABD Senato arivinde, Malta Srgnlerini mahkm edecek belgeler aranmasn stemitir. Bykeli (13 temmuz 1921 tarih ve Foreign Office, 371 / 6504 / 9697 / 8519) sayl belge ile, "Maalesef, Malta srgnlerini sulayacak hibir belge yoktur." cevabm vermitir. Fransz devlet arivinde de Soykrmn dorulayacak belge yoktu, zaten olsayd, Franszlar hemen Osmanl Hkmetini mahkm ederlerdi. " 29 TEMMUZ 1921'DE. NGLZ TAHKK HEYET, OSMANLI HKMETNN ERMEN SOYKIRIMI KARARI ALMAMI OLDUKLARINI, HUKUK OLARAK ORTAYA KOYUYORLARDI. *<FO. 37i 16504196971 E.8745. K.G.)... Bu demektir ki, souk kafayla oturup, dnp , Ermenileri yoketmek iin bir pln yapp ondan sonra da, onu uygulamak diye bir durum yoktur. Hukuk diliyle "taammd, Premeditade, vorher bedenken" mevcut deildir, Bu karar zerine, 25 ekml921'de Malta srgnleri salverildi, ngiliz tahkik heyeti bu kararyla: (l)Ermenilerin yalanc, sahtekr ve iftirac olduklarn ortaya koymutu. (2) Saladklar belgelerin ikinci elden, hukuk deeri olmayan sylentiler olduunu meydana karmlard. ngiliz tahkik heyetinin almalarndan baz ilgin noktalar ; ngilizlerin su zanllarn yakalayp tutuklamalar kolay olmutur. nk, savan kaybedilmesiyle ttihat ve Terakki frkas(partisi) istifa etmi yerine bu frkann ba dman "Hrriyet ve itilf frkas gemiti. Vahdettin ve mparatorluun son sadrazam "ngilizci" Damat Ferit Paa, siyas dmanlar ttihatlardan 60 kiiyi tutuklatm ve zamann ok tannm 'mahpushane'si' olan Bekir aa blne, mahkemeye vermek zere hapsettirmiti. ""'ngilizler iin, nemli olan Damat Ferit'in atraca dava deil, tutukladklar kiilerdi. Bu kiileri Bekr aa blnden kolayca alp Malta'ya srmlerdi^ ngiliz igal Kuvvetleri komutan Caltrop, 4 ocak 1919 tarihli mektubunda, "...Damat Ferit geen gn bana 160 / 200 kiiyi tutukladklar haberini verdi" diyordu.* (FO:37I/4172.XM.09394/2391-K.G.). Damat Ferit utanmadan, lkesinin ileri gelenlerini tutuklatp ngilizlere bildirerek onlardan, takdir edilme bekliyordu. Gnmzde de bu tr, bat karsnda ezilmiler, batdan aferin bekleyenlerin says oktur, zellikle sper enteller arasnda!.. Bu son sadrazamn, son alakl, 22 nisan 1920'de, ngiliz hkmetinden, baz kiileri tutuklamalarn istemesi olmutur. Bu kiiler: Mustafa Kemal Paa, Ali Fuat Paa, Kzm Karabekir Paa, Abdlkerim Paa, Ahmet zzet Paa, Cafer Tayyar Paa, Salhattin Adil bey, smet bey!..**. (FO: 37! l 590901 9632.- K.G.) 170 1920 :Trkiye'deki, Amerika Yksek Komiseri Amiral Bristol 1920'de,Amerikan dileri bakanlna Ermenilerle ilgili olarak gnderdii raporda; Ermeni kym hakknda Avrupa basnnda grlen son hikyelerin, yanltma amacna ynlendii ve itilf devletlerinin bencil plnlarnn desteklenmesini salamak iin yaplan propagandalar olduunu belirtmekte d.***(Lorence Evans, United States Policy and le Partition of Turkey-1914 /1924, Baltimore, The johns Hop/cins Press, 1965 - H.K.T.j Olaylar bir kere daha gzden geirirsek; ngilizler, yukarda grdmz gibi, arivleri didik didik etmiler fakat, Osmanl Hkmetini Soykrmyla sulayacak Hukuk deerde hibir belge bulamamlard. Bu sonutan hi mutlu olamayan ngilizler Amerikan Senato arivine bavurmulard . ABD senato arivinde, Amerikann stanbul bykelisi Trk dman MORGENTAU'un 1913-1919 tarihleri arasnda gndermi olduu raporlar, sylentilere ve Ermeni yalan ve iftiralarna dayal olduu iin Hukuk deerden yoksun idiler. te yandan Amiral Bristol'n arivde bulunan 33.000 belge arasnda yer alan Ermenilerin

saklam olduklar belgeler ancak sylenti seviyesinde kalm olduundan ngiliz hukukular tarafndan reddedilmilerdi. Burada u sonuca varyoruz : "^ngiliz politikaclar ne kadar alak iseler, ngiliz hukukuular o kadar doru, hukukun stnln kabullenmi, mparatorluklarnn ok byk karlarna ramen, hukuk bilim ve mantndan ayrlmam namus ve eref sahibi kiilerdi. Fakat, bu doruluk baz ariv memurlarnn, yukarda grdmz gibi, Shokng New Document ve Talt Paann, Trk ve Ermeniler arasnda katliama neden olacak olaylara asla meydan verilmesin eklindeki belgeleri saklamalarna engel olmamtr. Bunlar yllar sonra ,1975'te aratrmac Salh Sonyel tarafndan, Foreign Office arivinde bulunmutur, aratrmalar esnasnda bu belgeler alnm ya da saklanm, aratrma heyetine gsterilmemitir. Herhalde, bu belgeler, aratrma heyetinden saklanmam olsayd sonularn alnmas daha da abuk olabilirdi. Ermeni Soykrmnn mevcut olmad ile ilgili kaynak daha: 1 / 1985, ORLY SALDIRISI DAVASINDA: Fransz mahkemesi, mahkemeye Ermenilerin sunduklar, Ermeni tarihileri, G.Challand (Salyan), Ternon ve Car-zou (Karzu) nn kitaplarn da, ikinci elden olduklar, sylentilere dayanlarak yazldklarndan, dolaysyla hibir hukuk deer tamadklar iin reddetmitir. Dava sonunda, Ermeni terristlerin mahkm olmalar, bir kere daha Ermeni Soykrm iddiasnn yalan olduunu Ortaya koymutur. *(Orly Saldrs Davas, Siyasal Bil-fak. Ankara ni. 1985) Tmyle Hukuk, tarih ve bilimsel deerde olduklar in, Kmuran Griin'n "Ermeni Dosyas", inasi Orel, Sreyya Yuca'nn "Talt Paann telgraflar", prof.Erich Feigl'n "Bir Terr Efsanesi", profesr Mmtaz Soysal, Sina Aksin, Hasan Koni, Avedis Simon Hacnlyan, Trk-kaya Atav'n bilgileri ve eitli d kaynaklar ve 224 cilt tutan Osmanl arivindeki 1890-1922 aras 100.000 belgeye dayanan rnekler kabul edilmitir. Dava sonunda Ermeni terristlerin mahkm olmalar, bir kere daha Ermeni Soykrm iddiasnn yalan olduunu ortaya koymutur. 2 / 1956: WS.L.Langer, The Diplomacy of mpe-rialism, 2nd ed. Knopf, New-york 1956 s.145 - 157'de Ermeni komitelerinin bir Ermeni devleti kurmak iin terre bavurduklarn, Ermeni kaynaklarna dayanarak ortaya koymaktadr. Ermeni tarihileri, R.Hovanisyan, Michigan niversitesinden Dennis Papazyan ile A.O.Sarksyan'n yalan, iftira ve hayle dayanan soykrm iddialarn ortaya atmaktadrlar. 3 / 1981 aralk Brksel niversitesinin "Dou Filolojisi ve Tarihi Enstitsnn slm incelemeleri blmnde grevli Prof.Robert Anciaux (ansiyo), 1981 aralk ortalarnda, Belika Televizyonunda Ermenilerle ilgili olarak yaplan bir programda, Soykrm olmamtr olaylar abartlmaktadr... Osmanllarn, Ermenilerin kkn kazmak iin emir verdikleri ispatlanamaz " demitir VENDETTA : Osmanl hkmetinin asla soykrm karar almam olduunu grdk. Sivil halka gelince, Ermenilerin yaptklar cinayetler karsnda, kaarak, g ederek kurtulma yolunu bulmulardr. Ancak, kamak mknn bulamam, Evini, kynn terk etmek istememi olanlar, Ordunun dalmas, mevcut olan askerin, jandarma kuvvetlerinin yetersizlii, ya da mevcut olmamas sonucu yalnz bana ve aresiz kalan halk, kendini toparlam, 1916'lara doru, Ermeni katliamlarndan hayatta kalanlar... Cepheden geri dnenler... Ya da, kyn savunmak iin askerden kaanlar ve eli silh tutanlar, aralarnda milis tekil ederek, intikam almak ya da savunmak iin "aynen karlk vermilerdir". Bunun ad btn dnya hukuk dilinde VENDETTA, NTKAM' dr. Bu kii ve guruplarn, hkmetlerle hibir temaslar yoktur, asla Hkmetten emir almamlardr. Komitaclar, ya da Rus ordusunda grevli, ancak sava yerine kym ve ykm yapan Ermeni askeri" birlikleriyle, sivil halkn atma ve arpmas SAVA' tr. te bu, Ermeniler tarafndan zorunlu gle birletirilerek "Osmanl hkmetinin yapt, Ermeni Soykrm" ekline sokulmutur. Eer Ermeniler, Trklere etnik kym uygulamasalard, vendetta mevcut olmayacakt. ERMEN VE TRK L SAYISI. Lozan Konferans; Bu konuda Lozan konferansnda, Lord Curzon 13 aralkta, "...Kkasyada bir zamanlar 3 milyon Ermeni gibi..." bir sz aznda gevelemesiyle, smet nn hemen sz alarak".. Tarihin hibir dneminde Anadolu'da 3 milyon Ermeninin yaamadn, tm imparatorlukta Ermeni saysnn 1.5 milyon civarnda olduunu fade etmitir.*

1985'te, Orly davasnda Avukat Jean Loyrett (Jan Lu-aret), saylar yle sunmutur: Byk Larus ansiklopedisinin "jenosid"maddesinde 300.000, "Ermeni jenosidi" maddesinde 600.000 says vardr. Bu say Salyan ve Ternon yaynlarnda l .200.00 ile 1.500.000'e ykselmektedir. Hatt bu sayy 2.000.000'a kadar karanlar var. Diplomat ve aratrmac Kmuran Grn, ok dikkatle ve btn kaynaklar inceleyerek ve mukayeseli olarak vard sonula. - Btn mparatorlukta Ermeni nfusunun 1.300.000 gemediini, - Ermeni l saysnn da 300.000 civarnda olduunu ortaya koymutur. Eer, btn Ermeniler katledilmi olsalard, nasl olurda, - 200.000 Ermeni Ortadou'da, - 300.000 Ermeni Fransa'da, - 5/600.000 Ermeni ABD'de yaard. Le Monde Diplomatique, yeryznde yaayan Ermenilerin nfusunu 1.500.000 diye vermektedir. 1921'de Sevr 'den nce, Ermeni patriinin ngiltere'ye vermi olduu sayya gre, gten ve sava bittii iin yerlerine dnenlerle, mparatorlukta 625.000 Ermeni bulunuyordu. Rusya'ya geenlerin ilvesiyle say, 1.045.000'e ykselmektedir.**^. 371 / 65561 E.27301 so / 44 - K.G. mparatorlukta tm Ermeni says, yaklak 1.300.000 olduuna gre, l Ermeni says 300.000' kadardr. - 1915'te nfusu 18 milyon olan Osmanl mparatorluunda. 1914-1918 arasnda, Ermeniler ve Batllarn reddetmedii 2.5 milyon Trkn sava artlan, salgn hastalk, kt gda vb.. le telef olduklarn akldan karmamak gerekir. Dou Anadoluda ise Trklerin kayb, btn artlar bir arada olarak 1 milyondur, Ermeni kaybn, Prof.T.Atav 1914-1922 arasnda eitli, isyan, sava ve atmalara katlma sonucu u ekilde ortya karmtr: l - Dou cephesi, Osmanl hatlarn geriden ya da isyanlarla vurdular. 2- Rus ordusunda kt'alar halinde cephe sava ya da gerillc olarak arptlar 3- Bolevik ihtillinden sonra Trk/Ermeni savanda arptlar. 4- Bolevik ihtilaline kar, kafkas halklar arasndaki atmalara katldlar. 5- 1918'de Ermeni Cumhuriyeti ile Osmanllar arasnda sava oldu. Babakanlar Hovannes Kaaznuni, sava kendilerinin balattn yaymlad kitabnda itiraf etti. 6- Ermenistan, Grcistan'la savat. 7- Azerbaycan'la savat. 8-Ermeni Cumhuriyeti, kendi topraklarnda yaayan Trklere Tatarlar diye katliam yapt. Trklerin yakn akrabas Tatarlara yaama hakk yok mu?.. *( BZ Kimiz Ord. Prof. dr. Rehu Ouz Trkkan Trk 20001er vakf yay. ist) 9-Bolevik egemenliine girmeleri zerine, Boleviklerle Danaklar arasnda kanl atmalar oldu. 10- Franszlarn yannda gneyde arptlar. 11-Trk-Yunan bamszlk savanda, Yunanllarn yannda gayri muntazam kurulular halinde arptlar. te btn bu arpmalardaki l says genel olarak zorunlu g esnasnda katledilmi 1.500.000 masum Ermeni diye en ufak bir vicdanszlk duymadan Ermeni halkna, yetien Ermeni kuaklarna ve btn dnyaya yutturulmutur, hl da yutturulmaktadr. 300.000 diye verilmi olan Ermeni l says, onlarn Trkler tarafndan uygulanan soykrmnda, Nazilerin Yahudilere yapt gibi sistemli bir ekilde ldrlm olmalan demek deildir. Yukarda sralanm olan nedenler sonucu telef olmulardr. te, Erivan'daki Soykrm bidesinin, zerinde ykseldii sahtekrlk... VE DE, bu gerekleri bilmeden bu abide nnde gerdan kran byk fazilet sahibi (!) emellerimiz!... Trk cesetleri zerinde yryerek... Bogos Nubar Paa'nm itiraf. 30 ekim 1918 tarihli, Fransz Dileri bakan Pichon (Pion)a yazd mektupta: Ermenilerin kaybnn 300 bin olduunu bildiren Ermeni delegasyonu bakam Bogos Nubar Paa. "Ermeniler, Kafkas Rus ordusunda 150.000 gnll ve 50 bin gerill ile savaa Fiilen (de facto) katlmlardr" demekte ve devam etmektedir, "...Yabanc lejyona katlmlar, Filistin ve Suriye'de Kurulan Ermeni birlikleri Fransz kuvvetlerinin yansndan fazlasn oluturmular, Arap yarmadasnda AI-lenby'nin zafer kazanmasnda ok nemli rol oynamlardr. Antranik ve Nazarbeyof nderliinde, Kafkas halklar iinde, Trklere kar direnen tek halk olarak n plna km ve bu zelliini,

bolevikler geri ekilene, atekes antlamas imzalanana dek korumulardr..." Sadece bu mektup Ermenilerin hibir eyden haberleri yokken evlerinden alnp zorunlu gte ldrldkleri iddiasn rtmeye yeterlidir. En son Ermeni iftiras; Ermeniler, nceden "Osmanl" derken, daha 1920'ler-den ve dikkatle ikinci dnya savandan sonra "Trk" demeye itina gstermektedirler. Gayeleri Soykrm iftirasn "jn Trklere" , dolaysyla, Atatrk ve Trkiye Cumhuriyetine yamamak, ondan sonra da soykrm tazminat almak ve devamnda Gnmzdeki Ermenistan' topraklarmzda geniletmek... Bu iddiann akl, mantkla ve tarihle hibir ilgisi yoktur. Jn Trklerin gayesi "parlamento rejimidir". Bu Jn Trkler iinde aznlklar da vardr. Eer Jn Trklerin gayesi Ermeni Soykrm di ise, niin lke dnda ve Londra'da, Paris'te, Cenevre'de, Ermeni'leri tutan bu ehirlerde toplansnlar ? Eer bu tr maksatlar var idiyse, stanbul ve onlar in sorunu yerinde zmek zere gerekeli olan dou illerinde bulunurlard. Br baka samalk, Trkiye Cumhuriyetinin ykm olduu bir mparatorluun ilediini iddia ettikleri sulan Trkiye'ye yklemek. stelik mparatorluk bu tur bir su ilememitir. BOLUM 6 ERMEN TARH

Sorbon'da grevli, Profesr Mehlika Aktok-Kagar-h'nm konusunda derinlemesine yapm olduu aratrmalar sonucu yazd,

Ermeniler

" L'introducion de la Civilisation de Ethnies de Hai'as-tan" (Hayastan Etnileri uygarlna giri) adl makalesinden baz blmleri alyoruz. "... Ermeniler, Ermeni uygarl ve Ermenistan temalar zerine XIX' uncu yz yl dan beri yzlerce kitap yazmlardr. Bu almalarn merkezi olarak Fransa'y kabullenmek gerekir. Bu yaynlarla btn dnya kamu oyunu inandrmaya altklar ddialarnn ana izgileri udur : Kafkasya'dan orta Anadolu'ya kadar uzanan yrede "Byk Ermenistan" krall adyla uzanan bir devlet yaamtr. Bu toplum Orta Douya kltrn ne olduunu retmi, nsanlk hislerini bu yreye alamtr. Her trl hmanizma giriimlerini bu uygarlk dourmu ve evresinde yaayan kitlelerin nderi olmutur. "Evrenin, cenneti" Asya'ya kar, "Kafkasya'nn Pom-pei'si" diye adlandrlan bu kltr yuvasn, Anadolu'ya gelen ve yerleenler ortadan kaldrmlar, yakarak, ykarak, tarihten silmilerdir. Ve...anlatlmak istenen tez udur : "Trklerin mill kltrleri yoktur. Zaten kkenleri belirsizdir." "Bu uygarlatrma, soylatrma aknna karlk, Trkler, Ermenileri katletmilerdir. nsanlk nnde sulu, elleri kanl Trkler...Ermeni topraklarn gasp etmiler ve z vatanlarndan, bu asil rk skp atmlardr". "... Ermeni tarihinin kkleri Tevrat'a dayanr. Kutsal kitaplar Ermenilerle balar ". Bu kabil safsatalarla kendilerine destek olacak lobiler yaratmlar, sahtekarlklarnn yannda ezgin millet rol oynayarak, kendilerine Batl lkelerde art niyetli stratejistler yannda hmanist hamiler de bulabilmilerdir. Fransa'da Ermeni kltr almalar, Ermeni propaganda yaynlan 1850 yllarnda balar. O dnemden beri yaptklar srekli yaynlarla, yukarda gz nne serdiimiz ddialarla aleyhimize dnya kamu oyu yaratmlardr. Trk kamu oyunun ve yneticilerinin dikkate almalar gereken ilk ve nemli nokta Ermeni terr hareketlerinin son yllarda deil, 1850'lerde yaptklar kltr yatrmlaryla baladdr. Fransa'ya Ermenileri tantan oriyantalist Edouard Dula-urier (D Loriye) dir. Esas kayna Urfa'l Mateos'un vek yinmesidir. Bir ky papaz olan bu kii, btn yazdklarnda Trkleri daima aalad gibi, kaydetmi olduu olaylar, Ermenileri yksek ve stn gstermek zere yazlm, kkeni, kayna, pek ok hallerde, tarihi verilmemi olan olaylardr. te bu vekayinme btn dnya kamu oyunu aleyhimize eviren temel eserdir. Bir teki oriyantalist olan Auguste Camere(Ogst Kariyer), Mateos'un yazdklarnn gerekle ilgisi olmadn ortaya karmtr. Tabii ki, yazd "Ermeni tarihi" batl yaynclarca kenara tilmitir..." Prof. Aktok - Kagarl'dan, konumuzu ilgilendiren baz blmlerle devam ediyoruz. "...Orta ada, Arap egemenlii altnda derebeylikler halinde yayan Ermenilerden Bagratuni ailesinden Aot, 885-886 yllarnda kral mertebesine ykseltiliyor. Araplarn Ermenistan valisi "Ahmed bn-i sa, ibn-i eyh", halife el-Motamid dneminde, Aot'u kral iln ediyor. Byklk hayalleri inde olan Ermeniler, ve Ermeni tarihileri, bu kralln Araplar sayesinde kurulmu olduunu ve Aot'un bu sayede kral olduunu unutup. Bizans kral Bazil'n tacn, Aot'un giydirdiini ddiaya kadar varmlar ve ileriki kuaklan buna inandrmlardr ... Hikye ettiklerine gre, Bazil, 21 nisan 876'da, saray Mabeyn'i Nisetas' zengin hediyelerle

Aot'a yollam ve Ermeni kralndan kendisine bir ta ihsan etmesini dilemi . nk, Bazil'in annesi Ermeni imi...Aot, stanbul'a gitmemi, fakat Bazil'e ok grkemli bir ta yollam ve bu sayede de, Bazil, Konstantinopolis tahtna ycelmi...Demek ki, koskoca bir Bizans imparatoru, krall bir ltuf ve sfattan ibaret olan Aot sayesinde ta sahibi olacaktr?.. Bu byk yalan XIII' nc yzylda Ermeni kronikr Vardan tarafndan uydurulmutur..." "...Aot zamannda Ermeni toplumunun bar ve gven iinde yaamas, Halifeliin ve Bizarsn zayflamas nedeniyleydi. Aslnda, ulusal birlikten yoksun, i kargaalklardan lr paralanm, gsz, zavall bir krallkt . Bagratuni, Ardzruni, Retuni, gibi nl Ermeni aileleri genelde Ermenilerin en eski atas olan HAYK'ten geldiklerini sylyorlard. Hristiyanl kabul ettikten sonra, Ermeni dnyasnda Tevrat'ta servenleri yazl yahudi peygamberin soyundan gelmek moda olmutu...rnein Bagratuni'ler Meryem ana soyundan geldiklerini iddia ediyorlard: "Nabukodonosor'un (M.. VU'nci y.y.) esirlerinden biri, Bagratuni ailesinin atasdr, M. VU'nci yzylda yaam olan Bagarat adn tayan bu zat, aslnda Yahudilerin kral Davut Peygamberin torunudur(!)..". Burada iki nokta dikkatimizi ekmektedir : l- Devletlerini, Ermeniler kurmamlar, Araplar tarafndan kurulmutur. stelik bu, Arap himayesinde bir otonomi'dir, bamsz deildir, ve hatt krallk bo bir sfattan baka bir ey deildir. Bir trl byk olamam olmann verdii aalk duygularn tatmin in, hayal gleri : 1 - Nuh'un Torununun torunu Havik'ten geldiklerini iddia ederlerken, 2 - Hristiyanln kabulyle, Mervemana soyundan, ya da, 3 - Davut Peygamber' den geldiklerine inanyorlar. 4 - Karkaslarda, Asya, Ortadou arasnda gelip geen her seviyedeki kltr ve uygarl yok sayarak kendilerini tek uygarlk diye gryorlar. ...Trk toplumunun batda, zellikle Fransz tarih literatrnde yz yllar boyunca yanl tannmasna, kltrnn, sanatnn una buna peke ekilmesine, tek kelimeyle, Trk uygarlna, klsik Fransz literatrnde yaktrlan "barbar" deyiminin kklerini Urfal Mateos'te aramak gerekir. Ermeni tarih gelenei, Ermeni toplumunun yaad yrelere komu halklarn tmnn, kendilerini hakszca ezdiklerini, katlettiklerini syler. Bizansllar "iki yzl hain Rum milletidir", Araplar "ha dman", Persler "ezel dman", Trkler ise soykrmc' drlar. Buna ramen, Mateos, Pers dili bildii iin, Seluk sultan Melikah'm Ermenilere gsterdii byklkten de sz eder. Melikah, Serasker Buzen' Urfa valiliine tayin eder. Ermeni patrii Bazil, " Melikah" ziyaret etmi, ve Sultandan istediklerinin hepsini elde etmitir. Melikah, kiliseleri, manastrlar, papazlar, her trl vergiden muaf tutmu ve bu ynde bir ferman buyurmutur, Ermeni Patriini hediyelerle, erefle uurlamtr. Fakat bu itiraf baka inanlmaz bir yalan tarih retmesine engel deildir: Alpaslan, Urfa'y kuatm, byk evliya Serge (Serj) kilisesini ykmaya bouna uram (kronik 102) ve fakat halkn savunmasn kramam, yenilmi, gitmi (kronik i03).Urfa'nn bu kurtulu gn byk bir sevinle kutlanm. te yandan da Urfa'nn kumandann, kendisine atlar, hediyeler vb. verdiini hikye etmektedir. Aslnda, Urfa Alpaslan'a teslim olmutur (1071) ve Arap emirlikleri egemenliini kabul etmilerdir. Ermenilerin tarihte komularna, birlikte yaadklar Ermeni olmayan dier toplumlara ynelttikleri sistemli iftira, hakaret politikas incelendiinde, Roma tarihisi Taci-tus'un Ermeniler hakknda yazd mehur sz akla gelir "ambiguo gens"....Acaip halk !. Bu toplumun tutumu her devrede kark, mertlikten uzak ve gariptir. Buna sebep, bir yandan Ermeni halknn doutan karakteri, dier yandan da, yaadklar yrenin coraf durumundandr. ki byk devletin arasna skm olan Ermeniler, daima kin gttklerinden Romallarla anlaamamlardr. Partlar'la da kskanlk yznden geinememilerdir (Tacius Annaium Liber I-UV - M.A.K.) Romal byk tarihi Tacitus'un bu gzlemi, Osmanl mparatorluu ve gnmzdeki tutumlar iin geerlidir . FTRA, YALAN VE SAHTEKARLIK Bir teki Ermeni tarihi Moiz de Kohen'dr. Ermeni tarihini yle anlatr: "M..150'de, Mar Abas Katina, Ermeni kral Valarsaz tarafndan Niniv'e yollanr. Bu kii,

Niniv arivinde ok eskiden kalm br kitap bulur. Bu kitaptan Ermenilerin atalarna ait u blmleri karr. Ermeniler peygamber slalesinden gelmedir. Augustede Carriere, yapt uzun aratrmalarla u gerekleri ortaya koymutur- Mar Abas Katina diye bir kii yoktur, bu ki kendisidir. Niniv seyahati da hayl mahsuldr. Kohen'in uydurduu bu tarihin kkeninde, evliya Silvestr'in hayat ve Sokrat'n "Ruhbanlar tarihi'nin ilk blm" bulunmaktadr. Moiz de Kohen kendisine gre bir kronoloji sistemi kurmutur. Ermeni tarihiyle hi ilgisi olmayan belgeleri Ermeniletirerek, Ermeni tarihine mal etmitir. A.Carriere, sadece Ermeni toplumunun tarihte dayand varsaylan temelleri kknden rtmekle kalmam, Ermeniler hakknda bilinen tm bilgileri altst ederek, bu toplumun gemiinin, yanl ve uydurma esaslara dayandm ortaya koymutur. Bu gerekler nda Hristiyanlk ncesi Ermenistan hakknda da kesin bir bilgi vermek zor olur. Tarihi, Nico-las Adontzve M. Kohen de Urartulardan indiklerini ispatlamaya almlardr. "...Ermeni uygarl, Ermeni sanat, Ermeni kltr elbette mevcuttur, hatt hristiyanl lk kabul eden Kafkas meneli bir toplum olarak, Hristiyan uygarlnda yeri byktr. Ama bu, Trkleri "soykrmc" iln etmek ve en ufak bir vicdan azab ve utanma duymadan bunu tekrarlamak hakk vermez. lm aratrc aslnda, zaman ve meknda, Ermenilerin gerek vatanlarnn neresi olduunu tespit etmekte glk eker. Verdiimiz tm bilgiler nda, temel bir sorun akla gelir: ERMENSTAN NERESDR ? Herodot, Strabon, Plin, Prokop gibi antik tarihiler, ortaa kronikrleri, ada Armenologlar "Ermenistan topraklar" adn verdikleri bir yreden sz ederler. Yalnz, bu blge iddia edildii gibi devlet deil, "bir corafi yreden ibarettir". Zira, her eyden evvel, al verie istidatl, ticarette stad olan Ermeniler, daha antik alarda bu topraklar terk ederek daha verimli daha zengin lkelere g etmilerdir. Kiliselerin papazlarnn ynetimnde mkemmel bir diaspora kurarak, aznlk olarak yaamlar ve her dnemde bundan istifade etmeyi becerebilmilerdir. Aslnda Ermenistan diye adlandrlan yre, ne Ermenistan adl politik bir devlet kuruluuna, ne de Ermeni toplumunun kaderine baldr. Sz geen yrenin ad dahi elikiye yol aar, "Byk Ermenistan" . Bu ad doal olarak "Kk Ermenistan" diye bir kinci Ermenistan'n olduunu m etmektedir. Ermenistan'n bulunduu Frat'n batsndaki yre, aslnda devirlere gre, eitli devletlerin adn tamtr. Bugn "vatanmz" dedikleri blgede yar bamsz olarak yaadklar alar mevcuttur. Fakat, u veya bu sebeplerle bu blgelerden g ettikleri zaman da ad geen yre Ermenistan adn tamtr. Antik alarda Yunanllar, Romallar, orta ada Bizans'llar, Persler, Araplar, yreyi Ermenistan olarak adlandrmaya devam etmilerdir. VlU'nci yzyldan itibaren Araplar, orta Anadolu'da (kapadokyada), Malatya ile Kayseri kentleri arasnda bulunan yreye,"Armeniak" adn vermiler, daha sonralar Tarsus dolaylan da bu isimle anlmtr. Ksacas, Kk Ermenistan ad, devirlere gre Karadeniz ile Akdeniz arasnda ki muhtelif yrelere verilmitir. te yandan, Ermenistan sz bir yreye yneltildiinde de elikiye dlr. Ermeni tarihi Kevork Aslan yle der: ....Ermeniler derebeylikler halinde yaamlardr. Birbirlerine vatan hissiyle bal deildirler. Aralarnda politik br ba da yoktur. Yaadklar prenslie baldrlar, vatanseverlikleri blgeseldir. Birbirlerine politik balarla deil,gelenekleriyle, konutuklar dille baldrlar. Ermeni uygarlnda devlet, vatan, millet kavram yoktur. Ermenistan siyasal bamszlk yerine kiisel zgrl tannmtr.*IKfvork Aslan-Ermeni milleti hakknda tarihi incelemeler - Paris 1909 , sa.165) Orta ada Ermeni halk, prenslerini, kuvvetlerini, kalelerini dinini ve ruhban snfn, Trklerin sayesinde koruyabilmitir. Bu durumu Trklerin azl dman Urfal Ma-teos bile, ister istemez kabul etmekte ve 129 numaral kro-niinde yle demektedir : ....Ayni ylda, evrenin sahibi sultan Melikah, namlarn lkesine doru ilerledi. Kalbi, Hristiyanlara kar efkat ve iyimserlikle doluydu. Katettii lkelerin ahalisine bir baba sevgisiyle muamele etti. Pek ok kent, eyalet Melihah'a teslim oldu. sa'nn evltlarna kar ok iyi davrand. Me-likah'm saltanatn sa takdis etti. mparatorluu ta uzaklara kadar geniledi. Ermeni halkna refah, mutluluk getirdi..." Prof. M.A.Kagarl'nm ortaya kard belgelere dayal bu gerek, Seluklardan sonra aynen sregelmi ve Ermeniler tam anlamyla bir "Pax Turca" Trk bar, yaamlardr. stelik, Osmanl imparatorluunda Hristiyan te-ba savalara gitmedii iin, alan erkek says ters orantl olarak Ermenilerin karna dnmtr. Fakat, 1850'lerde ortaya tmyle kan ark sorunu smrgecilerin etniler politikasyla,

dtan gelen Komitalar ve iteki Ermeni yneticileri, Kiliselerin yanl ve ksa grl tutumlaryla felket halini almtr. Porf.Kagarl'nm vermi olduu ayrm bilgiler nda, Ermeni dil ve Etnisini incelersek bunun iin nce,dou Anadolu ve Kafkaslarn zaman ve mekn iindeki tarihi durumuna bir gz atmak gerekir. Bu, kt'a diyebileceimiz geni yre, tarih ncesinden gnmze kadar binlerce yl, her tr halkn kuzeyden gneye, doudan batya ve ayni ynler zerinde tersine ve apraz ynde getikleri bir drtyol azdr. Burada, btn diller konuulmu, btn kltrler arpm, btn halklar birbirine karmtr. Hal byleyken bu yreden saf bir halk gurubunun, u ya da bu adla ortaya karlmasna imkn yoktur. vardmz sonu udur ki : Saf bir etniden ve bu ereve iinde, saf bir Ermeni etnisinden sz etmek mknszdr. Halklar tp'ler halinde birbirinden ayrmann imkn yoktur. Hepsi giyimleri, gdalar, gelenekleri, tipleriyle birbirlerine benzerler pek ok hallerde aynidirler ya da, ayni kkn eitlemeleri halindedirler. Yani, kendine zg izgileriyle bir Ermeni etni-si yoktur . Ayrca unu da ilve etmek isteriz "etn" ne demektir ? Bunun mutlak deerde bir tarifi yaplamaz. Ermenice'ye gelince, bu dilin Hint-Avrupa gurubuna ait olduu iddia edilir. Ama, kklere inildiinde, tam bir bilimsel analize gidilince ortaya kan tablo phelerle doludur. Yz ls Trkiye'den 50 kere kk olan bugnk Ermenistan'n etnik yaps incelendiinde, Kafkaslardaki halk karm nedeniyle , ortaya 20 etniden oluan bir lke kar. Bu 20 etniden l' Ermenilere aittir. l /Azer 5/ Nogay 9/ een 13/Abhaz 17/Acar 2/Kumuk 6/Osetl O/Karabardl4/erkesl8/Kalmuk 3/karaay 7/Tatll/ngul5/Abaza 19/Grc 4/Balkar 8/Tall2/Adigel6/ Dastan 20/Ermeni (E.FMozayik merakllarmzn dikkatlerine sunulur!.. Ortaya kan gerek udur ki, eer mparatorlukta yaayan Ermeniler, (Millet-i Sadka), d etkiler altnda mparatorlua ihanete srklenmeseydi, o zamanlar bakanlk seviyesine kadar ykselmi olan Ermeniler, gene bu seviyelerini muhafaza edip, devletin nemli katlarnda grev almaya devam edeceklerdi. Fakat grlyor ki, Ermeni toplumunun Roma - ran -Arap - Bizans - Seluk - Osmanl imparatorluklar arasnda bir trl kendi gayret ve kabiliyetleriyle bir devlet kuramam olmalar, onlar, hayallerindeki byklk arzusuna srklemi, bu arzuyu tatmin iin, Yalan, hile, sahtekrlk geerli olmu, hayal ile gerek birbirine karmtr. Fakat, bununla da yetinmemiler, tatmin olmayan ryalarnn verdii fkeyle olacak, ikenceyle ldrmeye orta ada balamlar, ite bir rnek: Bizansllardan nefret eden Ani prensi Kagik, Kayseri Bizans metropolitini azgn bir kpekle ayni uvala koyup, uval, metropolitin iniltileri ve kpein havlamas bitinceye kadar sopalatr. Bu olaydan sonra Kagik, korkarak Trklere teslim olmay tercih etmitir* (Mateos- M.A.K) Balangtan itibaren dikkat edildiinde Ermenilerin en ok uyguladklar ldrme ekli, "ev, mahalle, ky, kasaba halinde Trk halkn yakarak yok etmektir " Zeytun'lu Agasi'nin kaydettii gibi, 1895'te 2 jandarma erini yakarak ldrmeyle balamlar ve Ermeni Mezlimi, zmir'in yaklmasyla sona ermitir. Bugn Batllarn ayn oyunlar, Etniler politikas gneydouda 30 bin kiinin lmne neden olmutur. Trkleri Anadolu'dan kovamasalar bile yava-yava Sevr artlarina raz etmenin senaryosunu sahneye koymulardr. ...Bamzda, Vahdettinlerin, Damat Fentlerin, antajlar karsnda app kalacak zavalllarn bulunmadn dnmek isteriz!..Batdan aferin bekleyen sper emellerimize ramen... DOU ANADOLU TARH; Ermeni Tarihi konusunda, Profesr Afif Erzen gurubuyla, dou Anadolu Tarih aratrmalarna katlm olan arkeolog Profesr Erich Feigl'n, "Bir Terr Efsanesi" adl kitabnda, belgelere dayal aratrma sonularn aaya zet halinde alyoruz : "...Bat'da Toros dalarna dayanan dou Anadolu blgesi Trk kavmi ve akrabalarnn tarihinde nemli rol oynar. Kullanm tarihleri M..15. bin yla kadar uzanan dou Anadolu'daki maaralar, dou Anadolu'da yaayanlarn, Orta Asya insanyla, zellikle Trk Kavimlerinin beii Altay dalar nsanlaryla ve bu rkn teki yerleim merkezleriyle balantl olduunu ak bir biimde kantlamaktadr. Keban baraj yapm srasnda Elz ve evresinde yaplan kazlar sayesinde, M.. 4.bin yldan itibaren kuzeyde Kafkas, douda Urmiye gl, gneyde Kuzey Suriye arasnda kalan blgede ve Malatya - Elaz evresinde ok gl bir kltrel birliin varolduunu biliyoruz. ok geni bir alana yaylm olan bu yredeki medeniyetlerin orka yan, tayclarnn Hurri kkenli olmalar, yan Ural-Altay dil ailesinden halklarn konutuu dille byk benzerlikler gsteren bir kltr topluluundan kaynaklanmalardr. Trkler bu topluluun ana parasdr. Hurriler Asyadan

gelmilerdir. Bu nedenle, Hurri ncesi kltr topluluunu erken Hurri medeniyeti ad altnda toplamak gerekir. Hurriler daha sonra kurulacak Urartu krallnn temelini oluturur. "...Hurri medeniyetinin dolaysyla Urartu medeniyetinin kaynann Transkafkasya ya da Kuzeybat ran olduu sanlmtr...Elaz evresinde yaplan aratrmalar, ne-oltik kltrn kesintisiz hatlarla srd ve Hurri kltrnn bu devam iinde, kaynann dou Anadolu olduu kantlanmtr. Hurriler buradan, Kuzey Suriyeye, Transkafkasya ve Urmiye Glne yaylmlardr. "...Urartular ise, orta Asyadan..'nc yzylda gelen skitler tarafndan ortadan kaldrlmlardr. Yuvarlak yap teknii Hunilerin sonraki Trk boylarna mirasdr..." Tarihi gerekler ok ksa olarak bu ken, Ermeni tarihilerin, sanki D..'nc yzylda, bu yzyldan nce, dou Anadolu'da tarih yokmu gibi, Ermeni tarihlerini bu tarihte balatmalar, tam bir hayal rndr, tek gayesi de dou Anadolu'dan toprak kopartmaktr. BOLM 7

ERMENC YEREL VE ULUSAL MECLSLER


Ermeniler, kandra bdikleri "belediye meclislerine, ulusal meclislere, Parlamento, Senato vb."- "Ermeni Soykrmn" kabul karan kartmaktadrlar. Bu kararlarn tarih ve hukuk bakmndan hibir deerleri yoktur!.. - Millet meclisleri Tarih yazamazlar. Seili ve kurulu ekilleri bu tr bir alma iin yaplandrlmamtr. - Meclisler demokratik prensibe gre alrlar, yani kararlar ounluk ve ekseriyet prensibine gre alnr, bu nedenle her karar bir eilimi gsterir. Bilim ounluun eilime gre deil, Bilimsel mantn kabul ettii verilerin kard sonuca gre alnr Bu sonucun demokrasi prensipleriyle hibir ilgisi yoktur. Batllar, Zeytun olaylarndan beri, hi olmazsa 1850'Ierden beri Ermenilerin iledikleri sulan bilmektedirler. Bunlar en bata, politikaclar Hkmetler ve onlann 197 parlamentolardr... Bilerek, isteyerek, bilmezlikten gelerek bu Ermeni sularn deiik alar, karlar ve seviyelerde kabul etmiler, ksacas bu sulara katlmlardr. O zamanlar ileri srlen ve ilenen fikir, Trklerin yumruu altnda ezilen Hristiyan kardeleridir. Dnn bu parlamentolar Ermeni sularna dereceli itirak ettiklerini, esas sulular olduklarn unutarak, bugn hakem, hatt "hkim" roln oynamaktadrlar. Tutumlar, parlamentolarnda karar verme durumlaryla "Tehlirian davas mahkeme kararnn aynidir"...su zanlsn dinlemeden, lgili belgeleri incelemeden sadece, politik karlar uruna Ermenilerin istedii karar almak yolundadrlar. Bu davrann, hak ve hukukla hibir lgisi yoktur. Dolaysyla elde ettikleri kararn hibir hukuki deeri yoktur. Bu ancak, Ermenileri susturarak kendi sululuklarn unutturmaya yarayan bir teki manevra eklidir. Buraya kadar belgelerle yaptmz aklamalar, bilimsel gerekler, nasl olur da kenara tilir ve Ermeni yalan, iftira ve sahtekrl, baz ne olduu bilinmeyen belediye meclisleri, dnyann br ucunda, Trkiye'nin nerede olduunu bile bilmeyen falan federasyonunun yerel meclisi, ya da inatlamay doruluk sayan, baz Avrupa parlamentolarnda kabul edilir ? te burada, Ermenilerin Seim antaj n plna kmaktadr. Sulu olduunu bilen batl bu antaj kabul etmekle, hem suunu rtmekte ve hem de, Ermeni oylarn kazanmaktadr. Olaylar tek cmlede ifade etmek istersek, buna, "mahkmun hkim, katilin masum rol oynad, masumunda, katil diye itham edildii tarih br iftira,bat siyasetileri- nin kendi aynasnda grd, kendi irkin yz" dememiz gerekecektir !.. SONU

Dou, Gneydou, Anadolu batan aa paralanm, yaklm, cesetlerin, ky, kasaba, ehir harabeleri arasnda kokmaya rmeye brakld, fareler, a kpekler ve vahi kularn yaayabilecei usuz bucaksz uursuz bir mekn halindedir *fH.K,T.) Bu meknda 1890'da ykma plnl , hazrlkl balayan Ermeni ete ve Komitaclarnn, 1914'ten sonra balatt toplu ldrmelere kelimenin tam anlamyla TRK ETNK KIYIMI, TRK SOY KIRIMI denir : Ermeni sorunu, Ermeni propagandas tarafndan Ermeni Soykrm ekline sokulmutur. Bat kamu oyunda, Nazilerin yapm olduu deportasyon soykrm kavramn ifade eder. Ermeniler bu ekilde hareket etmemilerdir. Onlar, hazrlanm bir plan dahilinde-

Schellendorf'un makalesinde ifade ettii gibi, Anadofmun eriilmesi g noktalarndaki "mahalle, mezra, ky ve kasabalara" saldrmlar, yap-ka sistemiyle (!) ykm ve kym yapmlardr. Bu ykm ve kymn, 1890'dan 1922'e kadar ve Trabzon - Ankara - Adana'dan geen bir izginin dou ve gneyindeki Anadolu topra geniliinde yaplm olduun hesap edilirse ortaya kan sonu say ve yer halinde TRK SOYKIRIMI 'dr. ZAMAN VE MEKAN'A YAYILMI OLDUUNDAN GZLENMES VE NKAR EDLMES KOLAY OLMUTUR. Fakat, Bunu ispatlayacak elimizde yz bin belgeyi ieren 224 cilt belge vardr, (mikro filmleri btn lkeler hkmetlerine datlm olduu syleniyordu) Bu belgeleri dorulayan, Foregn Office AAEF, Fransz Dileri Arivleri Die Grosse Politik, ABD, Devlet ve Senato arivleri Rus kaynaklar. Ermeni kaynaklan Olaylar ilk seviyede yaam olanlarn yaymlan Ankara niversitesi yaynlan, zel aynlar, Gazeteler, dergiler, Ve nihayet, Ankara'da Osmanl Arivi, Ermeni, Ermeni yanls, Trk dostu, Trk dman her aratrmacya aktr. Artk sras gelmitir; SULU ERMEN YNETC, SULARINI TRAF ET, TRK HALKINDAN, TRK TARHNDEN ZR DLE. VE, BZDEN DEL, SEN ALDATMI, SEN KEND IKARLARI N KULLANMI, SEN SU'A AZMETTRM OLAN BATILILARDAN HESAP SOR, GEL, BERABERCE HESAP SORALIM. YANLIININ FARKINA VAR , ONU KABUL ET, GEN KUAKLARI TRKLERE KARI BOUNA KN VE NTKAM HSSYLE YETTRME L Bizlere gelince, bu bilimsel deerde belgeler ve bu belgelerin aa kard gerekler varken ilk seviyedeki savunucularmz neden susuyorlar ? Onlar susuyorlarsa biz, Trk milleti, bu milletin kiileri olarak hakkmz, neden kendimiz savunmuyoruz? Trk soykrmnn tersine evrilerek Ermeni Soykrm haline getirilmesini kabul edebiliyor musunuz ? Bu lkede sesini ykseltecek bir niversite, hakszla, hukuksuzlua ba kaldracak Barolar, Tarihi btn dnyaya duyuracak tarihiler, tarih aratrma kurullar yok mudur? Bu gerekler neden okullarda retilmez ? Batl dostu (!), "baz psrk sultanlar misli" zmemek mi gerekiyor ? Nerede Atatrkler?. Atatrk hayatta olsayd susacak myd? En fec artlarda ldrlm atalar, dedeler, ninelerin cesetleri zerinde yrmeyi, onlar Ermeni Katili olarak kabul etmeyi, eref ve haysiyetimize yaktrabiliyor muyz .' Niin bir propaganda merkezi kurulmuyor ? Niin, Ermeni tarihilerini, korktuklar ve daima katklar tartmalara armyoruz? Niin gsteri yryleri yaplmyor ? Neden gazeteler, ilk sahifelerinde byk puntolu harflerle gerei haykrmyorlar? Dtaki bir avu Ermeni'nin koskoca bir Trk devletini yalanlarla dnya kamu vicdannda aalamasna kar neden susuyoruz? Neden susuluyor ? Susmamz btn dnyaya Ermeniler tarafndan, suumuzu sakladmz, elimizde hibir belge olmad eklinde yorumlanyor ve yutturuluyor. Bu belgeleri nternet'e geirecek gnlller mevcut deil midir? NERYORUZ : Her yl 21 nisan, VAN katliamnn ar Nikola II tarafndan baar diye kutlanmasnn yani, Ermeni ete ve Komitalarnn yapm olduklar katliamn, onlar, saat 12, 30'da ellerine geen telgrafla kutlamasyla, gerek olduunu ortaya koymu olduuna gre, TRK SOYKIRIMI GN OLARAK ANILMALIDIR. VAN'IN ERMENLER TARAFINDAN YOKEDL-M OLAN KALE DB MAHALLES

KALINTILARINA TRK SOYKIRIMI ABDES DKLMELDR. Bu mahallenin sokak izleri hl grlmektedir, ykk minare ve ykk bir cami hl ayaktadrlar. Van' ziyarete gelen yerli ve yabanc turistlere bu yerler gsterilmeli, aklamalar yaplmal, bror datlmaldr. Bu yerin renkli resmini, Profesr Erich Feigl'm "Bir Terr Efsanesi"adl kitabnda, Ermeni cinayetlerine ait pek ok resimle birlikte grmek kabildir. Van'da, kitapevlerinde, Ermeni sorunuyla ilgili, kaynakamzda grlen kitaplar satlmaldr. BR HATIRLATMA : Trklerin, balangta akladmz gibi, ne kadar geni bir ekilde ve deiik zamanlarda ok sayda ETNK KIYIM'a uratld dnlmemi ve gerekli aratrmalar yaplmamtr. Balkanlarda: 1878 Rus Osmanl savanda 450.000, 1821 Yunan ihtillinde 900.000. = 1.350.000. Balkanlardaki teki Trk katliamlar; Girit Soykrm, Anadolu Yunan igalindeki katlimlar, Kbrs katlim, Ermenilerin Anadolu ve Kafkaslardaki katlimlar, Karaba'daki katlimlar, Aratrmac Gndz Aktan'm fadesine gre milyonlar gemektedir. Buna, Afganistan'da Taliban ad verilen Petunlarm Trkmen ve zbek Trklerine bugn hala uyguladklar soykrm, Asya'da, Ruslarn ve inlilerin tekrarl ve srekli katlimlarn katarsak ortaya yaklak 6 milyonu bulan ve geen saylar kar. JEST YAPMA ZAAFYET; Osmanl imparatorluu, "reformlarn" batl lkelere, bata ngiltere olmak zere, tanm olduu haklarn verdii frsatlarla yaplan antajlar karsnda JEST yapmak gereinde kalrd. Bu yaplan jestler sonucu ynetim ok kereler egemenlik hakkn yitirmiti. Gnmzde , Kbrs ya da Ege sorunlar nedeniyle gazetelerde, Jest yapmamz istendiiyle ilgili haberler kmas zerine bu kapkara gemii hatrlamaktan kendimizi alamyoruz, bir rnek ; 1983 martnda Merzifon Amerikan Kolejinde Tumayan ve Kayayan adl iki Ermeni profesr devlete kar isyan kartmlardr. Tutuklanmlar, Reis, iki za Osmanl, l Ermeni ve l Grek'ten oluan mahkeme her ikisini de lme mahkm emitir. Derhal , Londra'da gsteriler balad "zalim Trkler, barbar Trkler, masum Ermenileri ldren Trkler" diye... Abdlhamit balangta ngiliz Gladston hkmetinin tazyiklerine dayanyordu. Fakat, Msrda, Hdiv Tevfk paa lmt, yerine gemi olan Abbas Halim paa Londra-y ziyaret etmek stiyordu. Gladston hkmeti, Hidiv'in yatna iki ngiliz destroyerinin refakat edebilecei antaj'm yaptlar. Bu takdirde, Hidiv, ngiltere tarafndan resmen tannm olacakt. Abdlhamit hemen ki suluyu affetti. mparatorluk yeniden ok ar bir darbe daha yemiti. (B..) Burada Mustafa Keml paadan bir rnek vermek isteriz. Bamszlk sava iinde, Hint Hkmeti, Mustafa Sa-gir adl bir Hint Mslmanm, Mslman Trk kardelerine yardm etmek zere Ankara'ya gndermiti. Ksa bir tahkikat sonucu, adamn Mustafa Keml paay ldrmek zere Ankara'ya geldii ortaya kt. ngilizler gndermilerdi...Mustafa Keml paa derhal aslmasn emretti. Baz kiiler, ngilizleri tahrik etmekten korktular ve affedilmesini istediler. Mustafa Sagir ertesi sabah ASILDI...kimseden t kmad. Osmanl mparatorluunun koca bir donanmas, drt kt'a da ordular mevcuttu. Ankara hkmetinin ise, bu dnemde, sadece Douda, tehizat eksik ufak bir ordusu vard...Btn birlikler datlmt... Kaynaklar: - (K.G.) = Kmuran Grn, Ermeni Dosyas, TTK, 1983 Ankara. - (E.F.) = Prof.Erich Feigl, BirTerrr Efsanesi, Milliyet yaynlar, 1987 - Ein Mythos de Terrors, edZeitgeschichte, Dnchaus Nonntal, Salzburg,1986 - (B..) = Bill imir, Aperu Historique sur La ques-tionne Armenienne, TTK, 1985, Ankara - (A.Y.) = Abdullah Yaman, Ermeni meselesi Ota y. 1973 ist. - Ermeni Komitalarnn amal ve harekt- ihtil-liyesi, 1916 - Orly saldrs davas 19 ubat - 2 mart, lahit ve beyanlar, Ankara ni. Siyasal Bilgiler fak.1985 Ankara, - (T.A.) = prof.Trkkaya Atav,Orly davasnda sundum belgeler ve aklamalar, - Talt paann Telgraflar, nasi Orel - Sreyya Yuca , TTK, 1985 - Trk ve Ermeniler Tarih nnde , Kara emsi, Cenevre, mp.Nat. 19l9(Ermeni amal ve harekt- htilliyyesi -Tesvir ve Vesaik 'ten semeler) Ermenilerin yaptklar katliamlar, Rus generali Mayewki, St.Petersburg Asker Akademisi 1916. Do.Dr.Azmi Ssl, A..nklp Tarihi enstits, No.8 - Ruslara gre Ermenilerin Trklere yaptklar mezlim, Do.Azmi Ssl nklp tarihi

Enstits, ank.ni. basmevi Ank. - (H.K.T.) = Halil Kemal Trkz, Osmanl ve Rus kaynaklarnda Ermeni mezlimi, TKAE, 1992 Ankara 211 - Osmanl idaresinde Ermeniler, prof. Nejat Gyn, Gltepe y. 1983 , stanbul(AMDP) - Documents, babakanlk, basn ve yayn genel md. 1982 Ankara Documents sur le Armeniens Ottomans V. II, babakanlk Bas.Yay.G.Md.1983 Ank. - Trk tarihinde Ermeniler, Dokuz Eyll ni.zmr, 1983 Kahramanmara l'nci Kurtulu Sempozyomu, K.Mara belediyesi ,1986 - ntroduction a la Civilisation de Etnies du Haiastan, prof.M.Aktok-Kagarl The Eastern Question m-perialism and the Armenian Community, TKAE, publ.74,serie III No:A19, Ankara , 1987 -Trk Mill Btnl ierisinde Dou Anadolu, TKAE Y.56,S.IV - Sa.A.17 Ankara 1986) - T - Trkmen lkesi Dou Anadolu ve Emperyalizmin Etkileri, Halil Kemal TKAE, Ankara 1985 Kitabmz dizgiye girmi iken, 10 Kasm 2000 tarihli gazetelerde Papa Jean Paul H'nin, "Ermeni soykrmn kabul ettiini ve bir bildiri yaynladn okuduk." nsanlk ve bar iin byk bir aba sarfettne nanmak istediimiz Papa'nn bu tutumunu hayret ve znt ile karladk. zntmz hemen uyanmamza neden olduundan br anlamda sevindik. nk gerekten ok derin bir uyku iinde olduumuzu farkettk. Ermeni sorununu incelerken bu konuda daima kiliselerin ilk ve en gl seviyede altklarn bilir, ortaya koyar fakat kiliselerin temelinde -artk btn aklyla syleyebiliriz- Trk dnyasn temelden ykmak isteyen papalk makam Vatikan'n olduunu dnemeyiz. Belki de bu tarz dnme byk bir insan kitlesinin, Hristiyan dnyasnn, ruhani deerde en yce makam oluu ve ona binlerce yllk geleneksel terbiyemiz gerei sayg duymamzdan ileri gelmektedir. Bu bildiri, Vatikan'da Attila ile balayan ve hal seferleriyle sregelen kininin gnmze kadar muhafaza edil-dn ve bu kini tatmin iin frsat beklendiini gstermektedir. Hele Ostrogot kral Totla'mn yaptklarnn isim benzerlii sebebiyle Attila'ya, dolaysyla Trklere yamand dnlrse iftira ve sahtekarlk kampanyasnn geleneksel kkenine inilmi olur. (H.Tarcan, Tre Dergisi, Say l, 2000, Syf.17) Sorunu Analiz etmeye alalm: Papa Jean Paul II, Vatikan'da Hristiyan lkeler ruhani temsilcilerini toplam, Ermenistan Patrii Karakin II ile Trklerin btn inanlmazl ile Ermeni katili olduklarn ilan eden bir bildiri yaynlam, Hristiyan dnyasnn tmn Trkleri Ermeni katili olarak itham etmeye davet etmitir. Bu papann 2000 banda lan ettii "Trklere kar balatm olduu ilk hal seferberliedir. Tarih: 10 Kasm 2000. Papa hazretlerinden insan olarak domu Trk ile insan olarak domu hristiyan arasnda insanlk ve din adna yapmasn beklediimiz "tarihi tarihilere brakmas, bunun iin aba gstermesi, insanlar aras bar n plana almasyd. Kendilerini bar diye tanyorduk. Bildiriye tarih olarak Atatrk'n lm tarihini semesi, bu muhterem olmas gereken kiilerde lye bile sayg olmadn gstermektedir. O l ki bir lkenin bayradr. Deeri btn dnyaca kabul edilmi byk bir liderdir. Atatrk' ve Trkiye Cumhuriyeti'ni sulayan en cahil kiilerin bile biraz tarih okuyarak kolayca Ermeni sahtekarlnn farkna varabilmesi imkan dahilindeyken papann bunu doruymu gb kabul etmesi, onun Trklere kar yzlerce yllk Vatikan kinini aynen devam ettiini gstermektedir. 3. Bin yln balangcnda dnyalama tartmalar yaplrken, Vatikan'n Orta a kafasndan kendini asla kurtaramad ortadadr. Papa Jean Paul II ok iyi bilmektedir ki Vatikan'n arivleri 4. yzyldan beri Trklere kar lham ya da organize edilmi oyunlarn belgeleri ile doludur. Son belgeler de Ermenilerin yapt Trk etnik temizliinin btn ynleriyle aa karabilecek niteliktedir. Kitabmzda tarih srasna gre grm olduumuz kiliselerin almalaryla lgili br ka rnei hatrlayalm: 1779. Rusya'da Ermeni Argutyan ile Ermeni okulu kurucusu Lazaryan Kafkazlarda bir Ermeni projesi yapmlar ve prens Potemkin'e sunmulardr. Ynetim deiiklii, projenin uygulanmasn geriye braktrmtr. 1876. Osmanl mparatorluu'nda Patrik Nerses, ngiliz elisi Elliot'u ziyaret ederek Avrupa'nn ilgisini ekmek iin her an isyana hazr olduklarn bildirmitir. 1876. ngiliz babakan Gladston himayesinde katolik kilisesiyle birlikte ngiliz-Ermeni Birlii kurulmutur. Patrik Zaven Efendi, stanbul'un igalinde hkmeti Ermeni soykrm ile itham ederek Osmanl ynetimini, uluslararas br mahkemede mahkum edilmesini istemitir. Kurulan ngiliz Tahkik Heyeti, Osmanl Ynetiminin asla soykrm suu ilemediini, Ermeni iddialarnn duyumlara dayandn hukuki deeri olmadn 29 Temmuz 1921'de ilan etmi, 1985'te Fransz adaleti de Orly

davasnda ayn karar almtr. ABD protestan din adamlar Mart 1915'te balayan Byk Van Katliamn destekleyen igalci ordularn geri gelmesiyle Ermeni katilleriyle birlikte ran'a kamlardr. Papalk bu gerekleri belgeleyen Amiral Bristol ve general Harbourd'un ABD devlet arivinde saklanan fakat yaynlanmam raporlarn gzard etmektedir. Harbourd'un 43 Trk kynn halk ile beraber yaklm olduunu gzyle grdn ve yank insan eti kokusunun burnunu ok rahatsz ettiini kendi eliyle yazm olduu rapordan okuyabilir.

Yeter artk! Uyumayalm! Batnn gler yznn arkasnda insanlk tanmayan karlar olduunu bir an iin bile unutmayalm !...

You might also like