Soalan Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tingkatan 2

Unit 4

Bagaimanakah generasi muda dapat membantu meningkatkan tahap keselamatan di kawasan tempat tinggal masing-masing?

A Mengintip kejadian yang mencurigakan seorang diri B Menghubungi pihak polis sekiranya berlaku perkara yang mencurigakan C Mengajak rakan-rakan untuk mengintip kejadian yang mencurigakan D Membiarkan perlakuan yang mencurigakan berlaku untuk menjaga keselamatan diri

Masalah ____________ di kawasan tempat tinggal dapat dibendung sekiranya penduduk setempat memberikan kerjasama untuk membanterasnya.

A banjir B sosial C kemiskinan D penceraian

Unit 5

III dan IV Bagaimanakah pihak tertentu dapat menarik perhatian remaja untuk meminati warisan kesenian pelbagai kaum? A Mengadakan jualan murah barangan kraftangan B Mengadakan aktiviti kesenian yang melibatkan remaja secara langsung C Mengadakan pameran kesenian di tempat awam D Mengedarkan risalah tentang warisan kesenian kepada remaja Mengapakah warisan kesenian di negara kita patut dikekalkan selama-lamanya? A Warisan kesenian ialah khazanah negara yang tidak ternilai B Warisan kesenian akan menghiburkan generasi akan datang C Warisan kesenian berupaya bersaing dengan kecanggihan teknologi .Permainan tradisional patut dikekalkan untuk kepentingan generasi akan datang kerana permainan ini I II III IV tidak memerlukan kos yang tinggi dapat menguji kebijaksanaan pemain dapat mengeratkan silaturahim antara pemain memerlukan kawasan permainan yang luas A I dan II B III dan IV C I. II dan III D II.

penyataan yang manakah benar? . Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka bagindaYang di-Pertuan Agong merupakan A Ketua menteri B Perdana Menteri C Ketua Negara D Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja Apakah kelebihan amalan demokrasi? A Rakyat mempunyai hak untuk memilih Ketua Negara B Rakyat boleh menuntut hak mereka di mana-mana sahaja C Rakyat mempunyai hak untuk membentuk dasar-dasar Negara D Rakyat mempunyai hak memilih wakil-wakil rakyat untuk mentadbir Negara Antara yang berikut.D Warisan kesenian akan meninggikan moral generasi muda Unit 6 Dalam sistem demokrasi berparlimen di Malaysia.

A Kerajaan negeri ditadbir oleh Dewan Negara B Kerajaan negeri mempunyai kuasa terhadap Parlimen C Kerajaan pusat menpunyai kuasa pemerintahan terhadap semua negeri D Kerajaan pusat mempunyai kuasa terhadap hal-ehwal negeri sahaja ‘Jalankan tanggungjawab anda sebagai warganegara’ Moto di atas sesuai digunakan semasa A Proses pilihan raya B Persidangan Dewan Rakyat C Persidangan parti-parti politik D Perlantikan Menteri Besar yang baru Selepas proses pilihan raya. parti politik yang akan membentuk kerajaan ialah A Parti politik yang mempunyai modal yang paling banyak B Parti politik yang menjanjikan pembangunan yang paling besar C Parti politik yang mendapat ramai penyokong semasa hari pilihan raya D Parti politik yang mendapat jumlah majoriti kerusi Dewan Undangan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri .

A I dan II B II dan IV C II.II.IV D I.Pilih pernyataan yang benar tentang Parlimen I II III IV Parlimen ialah badan kehakiman untuk Kerajaan Persekutuan Parlimen mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang bagi Negara Semua undang-undang kerajaan Persekutuan perlu diluluskan oleh Parlimen Parlimen perlu dibubarkan sebelum pilihan raya umum dijalankan. pernyataan manakah yang tidak menepati konsep ‘kebebasan bersuara’? A Mengemukakan pendapat dan cadangan secara sihat B Mengeluarkan idea demi kepentingan semua pihak C Menyuarakan isu-isu sensitif yang bersifat perkauman D Mengusulkan hal yang menepati aspirasi rakyat Pilih pernyataan yang menjelaskan tentang kebaikan menjaga nama baik negara I Imej negara akan dihormati.III. disegani.IV Unit 8 Antara yang berikut.III. dan disenangi oleh negara-negara lain .

II III IV Rakyat akan dihormati oleh rakyat negara lain Negara kita akan kerap dilawati oleh negara lain sebagai destinasi pelancongan Rakyat negara kita mudah untuk melancong ke negara luar A I dan II B I. II dan III C III dan IV D I. III dan IV . II.