PERTUMBUHAN SOMATIK (PERKEMBANGAN POSTNATAL

)

Pengenalan Bailey & McFadyen (dalam Pickup & Price, 2007), menyatakan pertumbuhan adalah merujuk kepada proses perubahan sepanjang hayat di mana individu memperolehi kecekapan dalam pelbagai aspek. Somatik merujuk kepada tubuh badan dan fizikal. Manakala, postnatal bermaksud tempoh pertumbuhan sejak awal kelahiran sehingga remaja. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang saling berkait.

Kamarudin Husin (1997:4) pertumbuhan bermaksud suatu perubahan yang boleh dinilai atau diukur satu peringkat ke satu peringkat perkembangan yang lain dari satu jangka masa ke satu jangka masa yang lain. Selain itu, pertumbuhan juga melibatkan perubahan darii segi kuantiti seperti berat badan, tinggi, lebar dada dan sebagainya yang dapat dilihat pada sesuatu organisma dengan jelas. Menurut beliau lagi pertumbuhan juga melibatkan perubahan struktur dan fungsi tubuh individu dalam proses menuju kematangan.

Menurut Karl Garrison dalam Murugiah, pertumbuhan merupakan perkembangan seseorang individu dalam bentuk saiz badan iaitu perubahan-perubahan otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar. Menurut Atan Long pula pertumbuhan adalah perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain. Kuantiti pertumbuhan tersebut dapat dilihat

dengan jelas daripada pengukuran yang dibuat dari masa ke semasa. Arnold Gesell dalam Kamaruddin Husin, mengatakan bahawa pertumbuhan manusia adalah mengikut corak

yang dapat ditelah. Beliau berpendapat walaupun tidak terdapat dua individu yang benarbenar serupa tetapi semua kanak-kanak yang normal cenderung untuk mengikuti susunan pertumbuhan secara umum yang terjadi pada manusia

Perkembangan boleh didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku yang tersusun dan teratur. Semua perubahan dalam perkembangan ini akan membantu individu dalam proses mencapai kematangan. Perkembangan merupakan perubahan kualitatif yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Perubahan menunjukkan sifat yang berbeza daripada tahap

perkembangan yang terdahulu. Perkembangan juga adalah sebagai perubahan pada struktur, pendapat dan tingkah laku individu. Ia terhasil daripada fungsi biologi, faktor pemakanan dan pengaruh alam sekitar. Perkembanga juga merupakan perubahan yan

bersifat kualitatif tetapi dapat dilihat dengan membandingkan sifat yang terdahulu dengan sifat yang terbentuk. Dengan kata lain, perkembangan bo;eh juga dianggap sebagai proses di mana individu itu mencapai kematangan, pengukuhan dan kestabilan.

rohani.S Wright dan Ann Taylor mentakrifkan perkembangan sebagai perubahan yang berlaku dalam warisan hayat (baka) dan organisasi kepada struktur organisma dalam keadaan saling berkait serta berhubung dengan pertambahan umur. moral dan sosial. kajian mengenai pertumbuhan sangat berkait rapat dengan proses pengukuran.Menurut Crow dan Crow. perkembangan merupakan perubahan secara kualitatif serta cenderung ke arah lebih baik dari segi pemikiran. Atan Long menerangkan perkembangan merupakan perubahan yang bersifat kualiti. Bentuk pertumbuhan somatik adalah sama dari satu individu ke individu yang lain. Pertumbuhan somatik yang juga dikenal sebagai pertumbuhan postnatal menerangkan dengan lebih terperinci perkembangan bayi dari segi ketinggian dan berat badan. Terdapat beberapa pembolehubah individu dari segi saiz dan kadar pertumbuhan pada umur yang berbeza. perkembangan adalah dihasilkan daripada tindakan yang saling berkaitan di antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Perkembangan membawa seseuatu organisma keperingkat matang dan berterusan berlaku walaupun peringkat kematangan telah dilampaui. Sementara D. Garrison. Manakala menurut Karl E. . Oleh itu.indeks jisim tubuh badan dan corak pertumbuhan dimensi anggota badan secara berkadar dan kaedah penilaian perubahan bentuk badan semasa pertumbuhan.

Rajah 1 : Peringkat Pertumbuhan Postnatal PERINGKAT Neonatal period Awal bayi Bayi Prasekolah Kanak-kanak Awal baligh Remaja UMUR 1 hari hingga 1 bulan 1 bulan hingga 6 bulan 6 bulan hingga 2 tahun 2 tahun hingga 5 tahun 6 tahun hingga 7 tahun 8 tahun hingga 14 tahun 15 tahun hingga 18 tahun Jadual 1 : Peringkat Pertumbuhan Postnatal .

Dari peringkat kelahiran sehingga awal dewasa. Walaupun corak pertumbuhan atau bentuk keluk pertumbuhan dalam kebanyakan anggota badan hampir sama dengan ketinggian dan beratbadan. secara berkadar Bentuk badan dan Kaedah penilaian Corak pertumbuhan dimensi anggota lain. Ketinggian dan berat badan adalah dua ukuran yang lazim digunakan dalam kajian pertumbuhan. (b) malar di peringkat pertengahan kanak-kanak. ketinggian dan berat badan menunjukkan satu corak pertumbuhan yang terdiri daripada empat fasa iaitu: (a) pesat di peringkat bayi dan awal kanak-kanak. Kadar pertumbuhan ini adalah lebih cepat bagi perempuan berbanding lelaki untuk tempoh dua tahun. Berat badan adalah pengukuran ke atas jisim badan. Perubahan bentuk badan semasa pertumbuhan Indeks jisim tubuh i) Ketinggian dan Berat Satu set teknik piawai yang sistematik untuk pengukuran badan dan anggotanya adalah dikenali sebagai antropometri di mana anthropo bermaksud manusia dan metry bermaksud pengukuran. Ketinggian (stature) adalah pengukuran jarak linear dari lantai kebahagian atas (puncak) tengkorak. (c) pesat di peringkat awal remaja. Perubahan anggota badan.Pertumbuhan somatik (Pertumbuhan postnatal) Ketinggian dan berat. kadar pertumbuhan adalah berbeza antara anggota yang . dan (d) perlahan selepas remaja dan berhenti di peringkat dewasa Kadar pertumbuhan ketinggian dan berat badan semasa awal remaja adalah tinggi. Ketinggian perempuan berhenti apabila mencapai umur 16 tahun manakala lelaki akan terus berkembang untuk tempoh dua tahun lagi.

Sebelum remaja. dalam keadaan berbaring. Walau bagaimanapun.khusus. Ketinggian (stature) adalah pengukuran jarak linear dari lantai kebahagian atas (puncak) tengkorak. . lelaki dan perempuan mempunyai perkadaran yang sama dalam panjang kaki atau panjang badan. semasa alam remaja sehingga dewasa. perempuan pada puratanya mempunyai anggota yang lebih pendek berbanding lelaki mengikut ketinggian yang serupa. Nisbah ketinggian berduduk kepada ketinggian diperhatikan paling tinggi semasa peringkat bayi dan menurun di sepanjang peringkat kanak-kanak sehinggalah ke alam remaja. Panjang berbaring (recumbent length) adalah ukuran panjang pada kanak-kanak berumur antara bayi hingga 3 tahun.

Pertumbuhan ketinggian berduduk berlaku dalam suatu tempoh yang panjang dan menyumbang lebih kepada ketinggian keseluruhan berbanding panjang kaki. Ukuran lilitan kepala lazimnya dilakukan ke atas bayi dan kanak-kanak berumur 3 – 4 tahun sebagai petunjuk pertumbuhan otak. bagi pertumbuhan pesat pada lilitan kepala dapat dilihat sejak kelahiran sehingga 2 tahun. Ukuran lilitan lengan lazimnya diukur dari titik pertengahan antara cuaran acromial dan olecranon (hujung siku). bahagian kepala dan muka. Lilitan lengan dan betis mempunyai corak pertumbuhan yang serupa dengan berat badan. dan mula perlahan selepas itu. Ukuran lilitan betis adalah pada bahagian paling tebal semasa individu berdiri dan berat badan disebar dengan sekatanya. Lelaki mempunyai bahu yang lebih lebar berbanding perempuan tetapi kedua-dua jantina ini mempunyai lebar ‘iliac crest’ yang sama.ii) Corak Pertumbuhan Dalam Dimensi Anggota Lain Kebanyakan anggota badan mengalami corak pertumbuhan yang meningkat kecuali lapisan lemak di bawah kulit. Rajah 2 : Pengukuran ukurlilit lengan dan betis. Rajah 3 : Pengukuran ukurlilit kepala . Manakala.

Walau bagaimanapun. Pertumbuhan allometric adalah hubungan sistematik antara anggota badan semasa pertumbuhan. semasa alam remaja sehingga dewasa. Nisbah ketinggian berduduk kepada ketinggian diperhatikan paling tinggi semasa peringkat bayi dan menurun di sepanjang peringkat kanak-kanak sehinggalah ke alam remaja. Sebelum remaja.iii) Perubahan Perkadaran Anggota Badan Walaupun corak pertumbuhan atau bentuk keluk pertumbuhan dalam kebanyakan anggota badan hampir sama dengan ketinggian dan berat badan. lelaki dan perempuan mempunyai perkadaran yang sama dalam panjang kaki atau panjang badan. kadar pertumbuhan adalah berbeza antara anggota yang khusus. perempuan pada puratanya mempunyai anggota yang lebih pendek berbanding lelaki mengikut ketinggian yang serupa. .

Mereka juga mempunyai otot yang kecil dan panjang. berpinggul tebal dan garis pinggang yang agak lampai. Pendekatan ini berdasarkan jenis bentuk badan iaitu somatotaip. mesomof dan ectomof. Endomorf dikenali sebagai individu yang dikenali oleh peratusan lemak badan yang tinggi. bahu yang lebar. bahagian atas tubuh pendek. Mereka juga mempunyai komposisi berat yang tidak berlemak dan berkebolehan yang sangat baik dari segi indeks kekuatan dan kuasa. Perhubungan badan yang berlemak tidak semestinya menunjukkan tisu otot yang kurang tetapi kadang kala dilindungi dibawah lemak. Rajah 4 : Jenis bentuk badan . Pendekatan ini berasaskan kepada penyebaran variasi badan yang berterusan. Bentuk badan mesomorf merupakan individu yang mempunyai ciri-ciri di mana berotot besar dan tegap dengan bahagian dada yang luas. (c)Ektomorf . dengan itu mereka dikenali sebagai golongan yang kurus. Biasanya individu dalam kategori ini mempunyai kandungan lemak yang sangat sedikit. sepatutnya mempunyai tahap tisu saraf yang tinggi. Pendekatan konsepsual yang diperkenalkan oleh William Sheldon adalah kaedah penilaian yang lazim digunakan pada hari ini. Komponen-komponen yang dicadangkan adalah endomof. sifat kebulatan dan berotot tegap sedikit sahaja. Sheldon menyimpulkan bahawa fizikal seseorang manusia boleh dibahagikan kepada 3 elemen yang asas.iv) Kaedah Penilaian Badan Hippocrates pada zamannya mencadangkan dua jenis klasifikasi badan iaitu habitus phthisicus (linear) dan habitus apoplecticus (lateral). (b)Endomorf. Manakala bentuk badan ektomorf pula merupakan seseorang yang mempunyai ciri-ciri di mana lengan dan kaki yang panjang. a) Endomorf.

leher dan badan sebelum dapat mengawal bahagian kaki seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah.v) Perubahan Bentuk Badan Semasa Pertumbuhan Perempuan lebih bersifat endomorf semasa pertumbuhan dan kematangan dan bersusut ke ektomorf selepas itu. Prinsipprinsip tersebut adalah prinsip cephalocaudal dan prinsip proximodistal. prinsip cephalocaudal Cephalocaudal adalah gabungan dua perkataan Latin iaitu cephalo bermaksud kepala dan caudal bermaksud penghujung saraf tunjang. Antara 17 hingga 33 tahun. . telah memperkenalkan 2 prinsip perkembangan motor yang berfokus pada perkembangan yang berlaku dalam dua tahun pertama selepas kelahiran bayi. Kawalan motor bermula dari bahagian kepala. Tidak terdapat pola yang nyata untuk mesomorf. dalam perkembangan janin. diikuti bahagian tangan dan seterusnya pada bahagian kaki. Perkembangan cephalocaudal adalah merujuk kepada perkembangan kawalan otot secara beransur-ansur dari bahagian kepala ke bawah sehingga ke hujung jari kaki. Contohnya. bahagian kepala terbentuk dahulu. endomorf dan mesomorf kelihatan bertambah manakala ektomorf berkurang Arnold Gesell (1952).

tangan dan jari.5 bulan 8 bulan 9 – 10 bulan 13 – 14 bulan Umur  Melompat prinsip proximodistal Perkembangan proximodistal adalah merujuk secara khusus perkembangan kawalan otot secara beransur-ansur dari bahagian tengah (paksi) badan ke bahagian yang menjauhi paksi badan.5 bulan 4 bulan Umur  Dapat memasukkan objek kecil ke 20 bulan dalam botol .Dengan bantuan -Sendiri -Berlari kekok -Berlari dengan baik 9 – 11 bulan 18 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan Semasa kelahiran 5 – 6 bulan 6 – 6.Aktiviti  Kawalan kepala  Bergolek  Duduk  Berdiri dengan bantuan  Menyusup dan merangkak  Berdiri sendiri  Berjalan dan berlari . Contohnya.  Menggenggam objek besar dengan sebelah.=  tangan dan memindah ke tangan yang lain. Berupaya mencubit objek kecil 15 bulan 9 bulan 7 bulan 6 – 6. kanak-kanak dapat mengawal otot-otot pada bahagian atas badan dan bahu sebelum mereka dapat mengawal otot-otot pada bahagian lengan. Aktiviti  Menggenggam objek tetapi tidak boleh mengutipnya.   Memegang objek kecil tetapi tidak dapat mengutip.