IES PERE D´ESPLUGUES (LA POBLA LLARGA) ACTIVITATS D ´EDUCACIÓ FÍSICA: 3ER.

D´ESO

ACTIVITATS TEMA 1: L´ESCALFAMENT NOM I COGNOMS: CURS I GRUP: Exercicis i pràctiques DATA:

1.- Fes un esquema amb les parts que ha d'incloure un escalfament

2.- Explica un joc que es puga realitzar en la segona/primera fase (pujada de pulsacions) de l´escalfament. Il.lustra l´example mitjantçant un dibuix. Descripció i nom del joc: Dibuix il.lustratiu:

1

PROFESSOR PABLO ALMAGRO PÉREZ

IES PERE D´ESPLUGUES (LA POBLA LLARGA) ACTIVITATS D ´EDUCACIÓ FÍSICA: 3ER. D´ESO

A continuació anem a calcular les diferents formes de treball segons la intensitat de l'exercici que estiguem realitzant (la intensitat es mesura en relació a la freqüència Cardíaca Màxima, per a açò has d'utilitzar la fórmula: Fcmáx=220-l´edat teua). En la pàgina següent traça les línies corresponents al 55%, 65%, 75%, 85% i 95% de la Fcmáxima. Després acoloreix les zones del gràfic segons s'explica a continuació.
1. Calcula la teua Fc màxima: 3. Calcula el 65% de la teua Fc màxima: 5. Calcula el 85% de la teua Fc màxima: 2. Calcula el 55% de la teua Fc màxima: 4. Calcula el 75% de la teua Fc màxima: 6. Calcula el 95% de la teua Fc màxima:

7. Dibuixa les línies corresponents a cada una de les intensitats de treball. Després acoloreix els espais entre cada una de les línies segons el següent codi: Zona de treball Intensitat Color Prescripció de l ´exercici Zona de seguretat Zona de treball moderat Zona de treball aeròbic Zona de treball anaeròbic Zona de perill Del 55% al 65% Del 65% al 75% Verd Groc Per persones sedentàries Persones poc entrenades o que vullguen perdre pes Per millorar la resistència aeròbica. Adults molt entrenats Atletes d´èlit

Del 75% al 85% Del 85% al 95% Del 95% al 100%

Taronja Rosa Roig

2

PROFESSOR PABLO ALMAGRO PÉREZ

IES PERE D´ESPLUGUES (LA POBLA LLARGA) ACTIVITATS D ´EDUCACIÓ FÍSICA: 3ER. D´ESO

Realitza els exercicis físics que es proposen a continuació. Pren-te les pulsacions per minut en acabar cadascun dels exercicis físics. Anota al gràfic els valors obtinguts per cada exercici. Recorda que alguns dels exercicis proposats estaràn realitzats a classe!!!

MINUT.PULSAC.

ACTIVITAT FÍSICA REALITZADA

210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90p
p

80p
p

70p
p

60p
p

Repòs

En arribar a l´IES

Assegut a classe

Caminant ràpid 5´

Trotar durant 3 ´

Còrrer 50 mts. De gom a gom

Elevació de genolls al pit 30 vegades

3

PROFESSOR PABLO ALMAGRO PÉREZ

IES PERE D´ESPLUGUES (LA POBLA LLARGA) ACTIVITATS D ´EDUCACIÓ FÍSICA: 3ER. D´ESO

4

PROFESSOR PABLO ALMAGRO PÉREZ