Desene industriale BAZA LEGALA Baza legala nationala

* Legea nr. 129/1992 privind Desenele si Modelele Industriale amendata prin Legea 585/2002 * Instructiuni ale OSIM privind Desenele si Modelele Industriale * O.G. nr. 41/1998 privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare al acestora

Baza legala internationala

* Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuita la Stockholm in 1967 * Legea nr. 44/1992 privind aderarea Romaniei la Aranjamentul de la Haga * Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor si modelelor industriale; * Acordul de la Marrakech privind constituirea OMC – Acord TRIPS

DEFINITIE Prin desen sau model industrial se protejeaza aspectul exterior al unui produs redat in doua sau trei dimensiuni care este nou si care are un caracter individual.

TITLUL DE PROTECTIE Conform art. 2 al Legii nr. 129/1992, titlul de protectie este certificatul de inregistrare a desenului sau modelului industrial, care confera titularului sau un drept exclusiv de exploatare pe toata durata de valabilitate si pe teritoriul Romaniei.

DREPTUL LA ELIBERAREA TITLULUI Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine creatorului (autorului) desenului sau modelului industrial ori succesorului sau in drepturi, pentru desenele si modelele industriale create in mod independent.

in tot sau in parte. cu incepere de la data constituirii unui prim depozit in Romania. persoane fizice sau juridice romane sau straine. dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine unitatii angajatoare. Solicitantii. In cazul in care desenul sau modelul industrial este rezultatul unui contract de misiune creative. cu exceptia unor prevederi contractuale contrare. exercitarea drepturilor conferite de lege. Salariatul are obligatia de a informa in scris unitatea. dreptul la certificatul de inregistrare apartine persoanei care a comandat realizarea desenuluisau modelului industrial. cu exceptia unor prevederi contractuale contrare. INVOCAREA PRIORITATII Solicitantii. incredintate explicit. beneficiaza de un drept de prioritate de 6 luni. * desenele si modelele industriale realizate de salariati in cadrul atributiilor lor de serviciu incredintate explicit. . persoane fizice sau juridice romane si straine beneficiaza si de un drept de prioritate de expozitie daca cererea sa este depusa la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci in termen de 6 luni de la data introducerii produsului in expozitie. In cazul in care desenul sau modelul industrial este realizat de catre un salariat in cadrul atributiilor sale de serviciu. daca solicita protectia in acest termen. pentru acelasi desen sau model industrial. privind stadiul realizarii desenului sau modelului industrial si sa se abtina de la orice divulgare de natura a prejudicia.Sunt exceptate de la aceasta prevedere: * desenele si modelele industriale realizate de salariati in executarea unui contract cu misiune precreativa. PROTEJAREA IN STRAINATATE Inregistrarea in strainatate a desenelor si modelelor industriale create pe teritoriul Romaniei se face de catre persoana fizica sau juridica indreptatita la eliberarea certificatului numai dupa depunerea cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Sunt excluse de la protectie: * desenele sau modelele industriale al caror destinatie sau aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri. nu a fost facut public nici un alt desen sau model industrial identic. Se considera ca desenele sau modelele industriale sunt identice daca trasaturile lor caracteristice difera numai in ceea ce priveste detaliile nesemnificative. REPREZENTAREA PRIN MANDATAR AUTORIZAT In procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci. solicitantul certificatului de inregistrare sau succesorul sau in drepturi poate beneficia de asistenta unui consilier in proprietate industriala autorizat. care este nou si are un caracter individual. CONDITII PENTRU PROTECTIE Poate fi inregistrat ca desen sau model industrial obiectul unei cereri de desen sau model definit ca mai sus. PERIOADA DE GRATIE . * desenele sau modelele industriale determinate exclusiv de o functie tehnica. Un desen sau model industrial are caracter individual daca impresia globala pe care o produce asupra utilizatoruluiavizat este diferita de cea produsa asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial facut public inaintea datei de depunere a cererii sau inaintea datei de prioritate. Un desen sau model industrial este nou daca. anterior datei de constituire a depozitului national reglementar al cererii sau al prioritatii recunoscute. * desenele sau modelele industriale care trebuie reproduse in forma si la dimensiunile exacte pentru a permite ca produsul in care este incorporat /aplicat sa fie legat mecanic si amplasat in jurul unui alt produs astfel incat fiecare dintre produse sa isi poata indeplini activitatea.In vederea inregistrarii in strainatate persoanele fizice si juridice indreptatite pot beneficia de credite in valuta.

Divulgarea desenului sau modelului industrial nu se ia in consideratie in cazul in care emana de la autor sau succesorul sau in drepturi si s-a produs in termen de 12 luni. REGIMUL DE TAXE Procedurile de inregistrare. Hotarirea de anulare se inregistreaza la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si se publica. 41/1998 – Anexa nr. 3. examinare a desenului sau modelului industrial. in cazul in care se constata ca.G. Taxele pentru procedurile privind desenele si modelele industriale se platesc de persoanele fizice si juridice. REGIMUL DE TAXE – BREVETE DE INVENTIE). nr. conform Anexa nr. Anularea poate fi ceruta pe toata perioada de valabilitate si se judeca de catre Tribunalul Municipiului Bucuresti. in tot sau in parte. Neplata taxelor de mentinere in vigoare a titlului de protectie atrage dupa sine decaderea din drepturi a titularului. 3. la data inregistrarii cererii nu erau indeplinite conditiile pentru acordarea protectiei. 41/1998 (vezi cap. mentinerea in vigoare a acestuia sunt supuse taxelor la termenele si cuantumul stabilit de O. nr. in cuantumul prevazut in cap. ANULAREA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE Certificatul de inregistrare a desenului sau modelului industrial poate fi anulat.G. care a precedat inregistrarea cererii.I al O. la cererea unei persoane interesate. TRANSMITEREA DREPTURILOR . invocarea prioritatii. eliberarea certificatului de inregistrare. PERIOADA DE VALABILITATE Perioada de valabilitate a unui certificat de inregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reinnoita pe trei perioade succesive de 5 ani. publicare.

DUBLA PROTECTIE Protectia conferita prin legea nr. . brevete de inventie. Transmiterea produce efecte fata de terti incepind cu publicarrea in Buletinul oficial de proprietate industriala a a mentiunii de transmitere. 129/1992 desenelor si modelelor industriale nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale privind proprietatea intelectuala in special cu privire la dreptul de autor si cele referitoare la marci. licenta. drepturile care decurg din cererea de inregistrare a desenului sau modelului industrial. precum si drepturile nascute din certificatul de inregistrare eliberat sunt transmisibile in tot sau in parte prin cesiune. modele de utilitate. caractere tipografice.Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial. topografii ale circuitelor integrate si concurenta neloiala. pe cale succesorala.