TRENDWATCHING

raYmonD snijDers: creatief met kennis en vaarDigheDen
studenten kennis en vaardigheden aanleren, daar draait het om in het onderwijs. toch blijft het lastig om ook naar de eigen medewerkers en docenten te kijken als het gaat om de vaardigheden die zij nodig hebben om mee te blijven doen in het onderwijs van nu. niet hun vakkennis of hun didactische kennis, dat zit wel goed. daar is aandacht voor. maar hoe worden docenten geholpen in secundaire vaardigheden? Hoe leer je hen om te gaan met de ontwikkelingen en trends van nu? trends van toen en nu Het zijn namelijk geen nieuwe trends. Het gaat nog steeds om het werken met smartboards, Powerpoint of Prezi, wiki’s, de eLO en mobile devices maar ook de toenemende aandacht voor auteursrechten, het correct en verantwoord gebruiken van andermans kennis in je eigen onderwijs. Het vinden van die kennis is zelf ook al een trend: onderzoek doen en het zoeken, vinden en beoordelen van kennis elders staat bij elk type onderwijs in de schijnwerpers. docenten zouden idealiter niet alleen didactiek en hun vakinhoud moeten beheersen, ze zouden ook allen iCtvaardig moeten zijn, onderzoeksvaardig en als het even kan ook nog een beetje juridisch onderlegd. niet alleen handig qua auteursrechten maar ook voor alle procedures waar het onderwijs tegenwoordig op lijkt te leunen. creatieve labs Hoewel er niks mis hoeft te zijn met de lat hoogleggen voor de eigen medewerkers begint het besef wel te dagen bij onderwijsinstellingen dat er meer te doen en te faciliteren is dan alleen het primaire proces van lesgeven. in steeds meer onderwijsinstellingen wordt gebruik gemaakt van creatieve labs: werkruimten en speeltuinen waarin geëxperimenteerd kan worden met nieuwe manieren van onderwijs geven en waar gebruik gemaakt kan worden van zowel nieuwe iCt-middelen als begeleiding en deskundigheid van onderwijsondersteuners. in deze labs werken docenten, studenten, iCtO’ers en bibliotheken samen vanuit hun eigen invalshoeken en brengen ze hun eigen unieke expertises bijeen. kleinschalige projecten waarbij ervaring wordt opgedaan met gebruik van nieuwe technieken, informatievaardigheden of het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. Van en met elkaar nieuwe kennis en vaardigheden aanleren voor beter onderwijs. dat is waar we het met zijn allen voor doen, toch? over raymond snijders raymond Snijders is senior informatiebemiddelaar bij het mediacentrum en het e-Lab van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Volg hem via zijn Vakblog (rsnijders.info/vakblog) of twitter (twitter.com/rsnijders)

20

03 2012
verschenen in sUrf magazine september 2012