Kozma Szilárd, pénzcsaló, megélhetési asztrológus, ez az olcsó gazember, a gyanú szerint, feltörte az egyik blogomat, törölte a róla szóló

írásaim egy nagy részét. Falból nyílt levelet intézett a Blogterhez, hogy töröljék a róla szóló írásaimat, mert nekem a célom, hogy őt, a becsületes vállalkozó, sokgyerekes családapát bebuktassam, kicsinyes bosszúból. De egy idő után, hozzászólásában azzal állt elő, hogy jó, hogy letöröltem. Egy olyan hangsúllyal írva, mintha én a tőle való ijedtemben töröltem le. Hogy utólag azzal védje magát, hogy a tőle való ijedtemben töröltem le, csak rákenem, mert ugye, rá, minden csak rá van kenve, mit ő ír, rágalom, gyalázkodás, szemétség az mind igaz. Többek között, azzal támassza alá kérését, hogy én besúgó voltam a kommunizmusban és most is SRI besúgó vagyok, ki a kommunizmusban rá volt állítva. Ez az aljas módon hazudozó, rágalmazó gazember, azt állítja a nyílt levélben, hogy a CNSAS-tól, a múlt rendszer dossziéit vizsgáló bizottságtól levelet kapott, hogy én ráállított besúgó voltam. De érdekes nem mellékeli a levél másolatát, hanem a rágalom és a mocskolódás magabiztosságával pótolja. Aki képes eljönni Kökösbe, hogy információkat gyűjtsön az ellenségeimtől, aki képes arra, hogy a házunkat fényképezze és mutogassa, hogy annak rossz állapotával járasson le az interneten, annak, ha volna valami dokumentuma ellenem, eddig megtöltötte volna az internetet vele. Aki képes mászkálni, Hargita megyéből, Kovászna megyébe, engem terhelő dolgok után, hogyne lengetné a netten azt, mi kéznél van neki. Nyílt levelet intéztem hozza, épp a nyílt levele előtt a Blogtérhez, hogy a bizonyítékokat, másolatokat a dossziéjából, amiket állítása szerint megkapott, és bizonyítják, hogy rá állított besúgó voltam, tárja a nyilvánosság elé. Erre a válasza, az erősítő, rágalmazó, csűrő csavaró, mocskolódva kimagyarázó hazudozása volt, mivel azt a benyomást akarta kelteni, bizonyíték helyett, hogy már egy rég nyilvánvaló, rég kiderült és rég bizonyított, rég nyilvánvaló dologról van szó, ami az én besúgói múltamat illeti. Most fedeztem fel valami nekem intézett nyílt levelét Szilárdkának, nem tudom hányadik lehetett, melyre csak rápillantva láttam, nem olvastam végig, mert nem olvasom a mocskát és bulvár ömlengéseit, hogy újabb hazudozó csűrés csavarásba kezdett, hogy bíróságilag elfogadható bizonyítéka nincsen. Nagyon élvezem, ezt a mondhatni szellemi fölényt vele szemben, hogy olvassa a róla szóló írásaimat, de én nem az övéket rólam. Fittyet hányok, bulvár, mocskolódó ömlengéseinek. Tehát egy olyan területre szeretne visszatáncolni, bizonyítékok hiányában, mert sarokba szorítottam, ahol nyugodtan bármit állíthat, hogy ő biztosra tudja, hogy én besúgó voltam, csak nem tudja bizonyítani és akkor itt megrágalmazhat bármivel, mint ahogy teszi is. Így szeretne kibújni a bizonyítás alól. Csak előlem nem fog tudni elbújni soha, mert én örökké üldözni fogom, ezért az aljas rágalomért. Állandóan számon fogom kérni tőle a bizonyítást, mert ez a gyáva gazember nem fog tőlem olyan könnyen megszabadulni. Gyáva, mert azzal jött szedjük le mindketten az írásokat egymásról. Engem nem zavarnak az ő írásai rólam, de őt ez enyém igen. Igazi gyáva gazember, mert fél az írásaimtól. Egy igazi szellemi embernek, nem volna szabad félnie a róla szóló kritikától. Egy igazi szellemi ember nem retteg megélhetése elveszítésétől. Ő akart különböző módszerekkel megfélemlíteni, veréssel való fenyegetés, mocskolódó rágalom, perrel való fenyegetés, házunk fényképezgetése. Nem tudott, mert tudtam, hogy ő az, aki fél, nem én. Szilárdka a törvényesség látszata mögé bújik, amikor azt állítja, hogy bíróságilag elfogadható papirosa nincsen ellenem. Azt akarja ez az aljas sugallni, hogy más van. Gondolom Hamvastól, a mesterétől tanulta, ezt az aljas sunyiságot. Ha ő olyan törvénytisztelő, akkor a tiltásom ellenére miért tolakodott be az udvarunkra filmezni, és miért vert szájba engem, amikor kutasítottam, saját udvarunkon. Tudom ezt a kökösi hamis tanúival, Bács István, Bács Anna, és Ürmösi Erzsébet rendőrségi tanúságával fogja cáfolni, ellenségeim hamistanúságával. Melyekben az ő logikáját, aljas technikáját lehet felfedezni. A hamis tanúk részéről én vagyok megrágalmazva, hogy én lökdöstem meg ő az úton, ő csak a filmező gépét védte, amit a hamistanúival összhangban, ő is hamisan rágalmazva állított. Én kaptam és még

én kerülök a” vádlottak padjára”. Ez az ő technikája. De tény az, hogy az ügyészség válasza nem találta ártatlannak. A tette mivel nem volt súlyos, azért nem indítanak eljárást. Meg aztán közbe járhatott, az a kovászna megyei befolyásos ellenségem, SRI besúgó, vagy akár titkos ügynök is lehet, mert 89 előtt is pártberkekben dolgozott, tehát már akkor besúgó volt. Nagyon érdekes, engem vádol, a múltban és a jelenben is besúgással, akit a SRI besúgó segít. Na meg Bács István személyében, egy olyan, kinél fennáll a gyanúja, hogy csak egy piti falusi besúgó. Én nem azért raktam oda a tanúkat, hogy vártam, hogy az igazat mondják, hanem azért, mert tudtam, hogy nem fogják. De azt nem gondoltam, az aljasságuk azon mértékét, hogy még engem vádolnak meg. Még Bács Istvántól sem, kiből azért kinéztem bármi gazemberséget irányomban, azok után, hogy egy riporter jelenlétében az utcánkban, vele beszélgettem, elkezdte bőgni: eladta földjeit, kivágta a fákat, kirúgták a katolikus teológiáról. És, amikor az eset történt, Szilárdka hozzám ütött, akkor rohant felém a vadállat paraszt, üvöltve: „megfolytalak, megfolytalak”. Ezek után naivság lett volna hiteles tanúságban bizakodni. Odatettem az ellenségeimet tanúnak a jelenlétük okán, hogy a leírás korrekt, a képe teljes legyen. Épp ez volt a trükköm. Ez a notórius hazudozó, egy annyira nem képes, hogy némi logikát megőrizzen hazudozásában. Magas szellemtudományokról, misztikába való beavatásról prédikál, de a szimpla logika szintjén, buta, mint a segg. A CNSAS dokumentumok, amit állít, hogy van neki, az egyedüli elfogadottak a törvénye előtt. Csak van egy kis gond itt, a CNSAS, csak úgy nem küld valakiről dokumentumot, hogy besúgó volt 89 előtt, vagy nem volt az, csak intézmény kérésére. Én a CNSAS-tól megkérdeztem és azt mondták, hogy ilyesmi nem létezik, hogy a CNSAS csak úgy szökik és küldözgeti a vádleveleket. Úgy, hogy Szilárdka, még hazudni is buta fráter, mert könnyen rábizonyítható, mivel saját magát keveri könnyen átlátható ellentmondásos hazugságokba. Na de visszatérve e hosszú kitérő után, fennáll a gyanúja, hogy a fészbukomat is feltörte és törölt, ott már vegyesen, nem csak a róla szólót, hogy ne legyen feltűnő. Most már a kérdés az, hogy feltörte őket, vagy a gépembe hatolt be, mert ettől az aljas gazembertől kitelik. Tény az, hogy a gépemben is, mintha más is matikálna és törölne. Ő írja, hogy amikor nála voltunk, milyen tolakodóan viselkedtünk, a kölcsönpénzért. Csak nem tudom ki a tolakodó?! Nem az-e, ki behatol más udvarára a tiltás ellenére, és szájon üti az ottlakót, vagy a gyanú szerint behatol gépébe, blogjába, fészbukjába? Szilárdka ezek alapján a projekciók embere, mert saját disznóságát vetíti ki rám. A projekciók szintjén megrekedni, az a személyiségfejlődés elég alacsony szintje. Úgy, hogy önámító hazugság az ő részéről, hogy a keresztes szent jánosi mélységeket megjárta volna, és a bölcsesség magas szintjét elérte volna, mert az épp a projekciók meghaladást teszi szükségessé. Bölcsességét szívesen emlegeti velem szemben, hogy ő mit ért el, de én hozzá viszonyítva szellemileg egy senki vagyok. Hát épp ezt nem tették a nagy mesterek az igazi bölcsek: hogy nézd, én ki vagyok, de te egy senki vagy. Ez a luciferi gőg és nem a bölcsesség megnyilvánulása. Ez nem csuda, hogy erőszakos, aljas módon behatol ide és oda, mert az ő bulvár áltudománya, az asztrológia, sem más, mint erőszakos behatolás mások szellemi, lelki világába. A segítség ürügyén, mások lelki, szellemi világba tör be. A bulvár asztrológia révén nem, annak az alapján történő megnyílás révén, a „kezelttel”. Ez által aljas módon átveri áldozatait, mert neki a tudattalan perverz örömre van szükség, hogy kívülről behatolhat mások belső világába, és nem azért teszi, hogy segítsen. Plusz ezzel a perverzitással anyagilag feji áldozatai. Ezzel a mások lelkébe való perverz, kívülről való behatolással, a luciferi gőgöt éli ki mások lelkében, mert a luciferi gőg szeret mások lelkén uralkodni, oda behatolva, jótevőként fellépve. Ez a kívülről való behatolás az ember belső világába, az asztrológia áltudománya révén, mi részben nem valós és részben valós a beszélgetésben valóm megnyílás révén, nem más, mint az agresszivitás egy formája. Ez pedig összhangban van Szilárdka személyiségének alapvetően agresszív voltával. Amikor ő embereke, családokat kezel az asztrológiával, perverz, szadisztikus módon agresszivitását éli ki mások életébe önkényesen beavatkozva. Minden

agresszivitás alapja az önkényesség Egy ilyen sötét gazember, mint Szilárdka, vádol engem azzal, hogy nem ismerem az egyetemes törvényeket. Gondolom, hogy őt nem az egyetemes törvények képesítik ezekre az aljas gazemberségekre, hanem sötét lelke. És érdekes ez az ember nevez engem gonosznak, aki még az okos hazugságra sem képes, hanem csak a buta, ellentmondásos, aljas rágalmakra. Még ő ad olyan hangzatos címet ellen írott írásának, hogy Nagy Attila (Puli) „önleleplezése”. Szilárdkát saját hazugságaiba belezavarodás, a hazug csűrés csavarásokba való belehabarodás leplezi le, ezért nem mentem bele az írásaink kölcsönös levételébe, mert amiket rólam írt azok is ellene szólnak és nem ellenem. Ezen alkalommal is felszólítom Kozma Szilárdot, a hazugság apostolát, hogy abba a nyílt levélbe, mint a Blogternek írt, melyben kéri róla szóló írásaim törlését, azon az alapon is, hogy a CNSAS-tól papírja van, hogy én 89 előtt besúgtam őt, ékelje be, bizonyítékként azt a bizonyos CNSAS dokumentumot is mire hivatkozik. Aki ilyen sötét dolgokra képes, de az isteni szikrákról prédikál, az akkor belső ellentmondásba szenved, hogy szkizoid személyiségnek tekinthető. És nagyon veszélyes, mikor az ilyenek kezdenek prédikálni, és válságban lévő életeket, családokat „ápolni”. Nem potyára használom az ápolni szót, mert ő valamikor úgy hirdette magát, hogy a betegségek olyan mély okait tárja fel asztrológiai alapon, mikhez az orvostudomány hozzá sem konyít. Ez nem is rossz csali, az emberi butaság vámszedőjétől. Ezért neveztem el, egy helyt, „FŐORVOSNAK”. Ez sokkal szellemesebb, mint ahogy ő tette a Feleségemmel, hogy molettsége okán „Vastag Margitnak” csúfolta, közönséges paraszt módjára. Azért talál annyira a szó némely kökösi paraszttal neki.

Related Interests