200Lj

Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi
Hukuk

Soru 1. Asagidaki kavramlari kisaca açiklayiniz. Müteselsil sorumluluk Yetki gaspi-Görev gaspi Ulusal egemenlik ilkesi Kambiyo senetleri Zilyetlik Soru 2. Fiil ehliyetini tanimlayip siniflandiriniz, sartlarini belirtiniz. Soru 3. Türkiye Cumhuriyeti 'nin yönetsel yapisini sema çizerek gösteriniz. Soru 4. Sermaye sirketi kavramini tanimlayip türlerini sayiniz. Sermaye sirketlerinde ortaklarin sirketin borçlarindan dolayi sorumlulugunu anlatiniz. Soru 5. Borçlari sona erdiren halleri sayiniz. Bunlardan zamanasimini kisaca açiklayiniz.

2.00

li

Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi
Matematik

Soru 1. Bir (X) degiskeninin 2003 ve 2004 yillarinin üçer aylik dönemlerindeki degerleri asagidaki tabloda verilmektedir. Buna göre, X degiskeninin 2004 yillik toplam degerinin 2003 yilinin toplam degerine göre % 12 oraninda artmasi için 2004/1V'üncü dönemindeki degerinin 2003 yilinin ayni dönemindeki degerine göre % kaç oraninda artmasi gerekir?

II

i

2003 100 120
80 100

III
IV

2004 110 138 84
?

Soru ~2. A

Kare biçimindeki yandaki sekil herbir kenari 1 km olan 9 kareden olusmaktadir. A noktasindan B noktasina gitmek için, ayni yerden ve köseden tekrar geçmemek kaydiyla, takip edilecek en uzun ve en kisa mesafenin kaç km oldugunu gösteriniz.

Soru 3. Bir otobüsoo tam dolu olmayan deposundaki mazotun yuzde 60'i tüketildiginde, deponun doluluk orani yüzde 25 olmustur. Baslangiçta deponun yüzde kaçi doludur?
~

Soru 4. Hem toplama, çikarma, çarpma ve bölme islemlerini, hem de 3,4,5,6,7 sayilarinin tümünü birer kez ve gereken kadar da parantez kullanarak bulunacak en büyük ve en küçük sayiyi hesaplayiniz Soru 5. Bir arabanin 4 saatte katettigi 360 km'lik yolu 3 saatte katedebilmesi için hizini ne kadar artirmasi gerekir? Soru 6. Ayni fiyata satilmakta olan iki üründen (X)'in fiyati %30, (Y)'nin fiyati ise %15 oraninda arttirilmistir. (X)'in yeni fiyati 416 birim olduguna göre (Y)'nin yeni fiyati kaç birimdir? Soru 7. 1 yil vadeli bir tahvilin yillik nominal faizi %25, enflasyon orani %10 ise reel faiz orani nedir? ...
h-'~

Soru 8. Asagidaki islemleri çözünüz .
. . ; ~:: .~"

.. 41· ).. "

•..••

~. ~ ..

~t C' .~! t···i·~+~fC~~:~'~{· "\,lI ~8 . ~~.is Jl' ,'1'-.
/if}

--,.i.

i'"

r,) ~

. 1':.f'Ii

~~

f'f.'"

,~

t:"

i~

M:.1"1.

--+
b)

i

+

0,1 0,08 +~ 0,01 a) 1 4 0,5 5 O_,L_ 1 +~

Soru 9. Bir tüketici A, B, C ve D marketlerinden alisveris yapmaktadir. Tüketicinin A ve B
marketlerinden yaptigi alisverisin tutari C marketinde yaptigi alisverisin üçer kati ve C marketinden yaptigi alisveris D marketinde yaptigi alisverisin iki katidir. Bu tüketicinin D marketinde yaptigi alisverisin tutarinin toplam alisverisin içindeki oranini hesaplayiniz.

Soru 10.
2000 650 1500 600 600

600

1600 500

-

1800

1600

r1400

1500

1800 1700 1600 1400 1200

~

600 1000 800 600 400 200

-

N

o

O

;::: = o N
('") 'oj ('") ('") "<t "<t "<t

-

-

Bir kurstaki erkek ve kadin kursiyer sayilarini dönemler itibariyle gösteren grafik yanda verilmistir. Buna göre; a) 2003 ve 2004 yillarinin ayni dönemleri karsilastirildiginda erkek kursiyerlerin sayisindaki en yüksek artis hangi dönemde olmustur? b) 2004/IV döneminde erkek kursiyerlerin sayisinin 1800 kisi oldugu varsayildiginda, kursiyer kadinlarin toplam kursiyerler içindeki payinin % 40 olabilmesi için kadin kursiyerlerin sayisinda bir önceki döneme l!öre kaç kisilik bir artis gerekir?

UüLf
Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi
-Iktisat-

Soru 1. Asagidaki kavramlardan seçeceginiz bes tanesini kisaca
sonraki cevaplar dikkate alinmayacaktir) a) Gini Katsayisi b) Damping c) Kovma etkisi (Crowding Out) d) Vadeli döviz kuru (Forward rate) e) Talebin fiyat esnekligi f) Rasyonel beklentiler g) Oligopol piyasasi

açiklayiniz. (Besten

Soru 2.
a) Cari islemler açigi kavramini ve cari islemler açigi ile bütçe açigi arasindaki iliskiyi kisaca açiklayiniz. b) Esnek döviz kuru sisteminde cari islemler açigimn krize yol açmayacagi degerlendirmesini bu sistemin özelliklerini de belirterek tartisimz.

Soru 3. Bir mal üzerinden alinan harcama vergisinin indirilmesinin malin fiyatini nasil
etkileyecegini gerekçeleriyle açiklayiniz.

Soru 4.
a) GSMH ve GSYIH kavramlarini tanimlayiniz. b) GSMH'nin ölçüm yöntemlerini sayarak bir tanesini kisaca anlatimz. c) GSMH' da nominal ve reel artis ne anlama gelmektedir?

Soru 5. Para arzi tanimlarini sayarak kisaca açiklayiniz. Para politikasinin belirlenmesi ve uygulanmasi açisindan en uygun para arzi taniminin hangisi oldugunu tartisiniz.

2col[
Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi
Maliye ----.~.,'-_
...

Soru 1. Asagidaki kavramlardan sececei!iniz 6 tanesini kisaca açiklayiniz. (6'dan fazla cevap degerlendirilmeyecektir.)
Bütçede genellik ilkesi Performans bütçe Konsolidasyon Vergi yükü Vergi harcamalari Ayirma ilkesi Kamu kesimi borçlanma geregi Wagnerkanunu

Soru 2.
a) Bütçe açigi ve devletin bütçe kisiti kavramlarini tanimlayiniz. b) Bütçe açiklannin borçlanmayla karsilanmasinin etkilerini iç-dis borç ayrimini da dikkate alarak kisaca tartisiniz. c) Kamu borç stoku/GSMH orani neden önemlidir? Bu oranin zaman içerisinde alacagi deger hangi degiskenlere baglidir?

Soru 3. Soru 4.

Vergi ilkelerinden besini sayiniz. Vergide adalet ilkesini dolayli-dolaysiz ayrimini da dikkate alarak açiklayiniz.

vergi

a) Vergi politikasinin, b) Kamu harcamalan politikasinin, gelir dagilimindaki adaletsizliklerin vererek açiklayiniz.

giderilmesi için nasil kullanilabilecegini

örnekler