Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi Muhasebe

SORULAR
Soru 1. Asagidaki kavramlari kisaca tanimlayiniz? (25 puan)
a) b) c) d) e) Maliyet bedeli Nazim Hesaplar Defteri Kebir (Büyük defter) Mizan Gelir Tablosu

Soru 2. Muhasebenin temel kavramlarindan süreklilik ve dönemsellik kavramlarini açiklayiniz? (20 puan) Soru 3. (A) isletmesinin dönem içerisinde yapmis oldugu asagidaki· islemlere iliskin muhasebe kayitlarini yapiniz? (KDV %15 olarak dikkate alinacaktir.) (30 puan) a) Isletme KDV dahil 920 YTL tutarindaki mali satin almis, karsiliginda 120 YTL tutarinda senet ve 800 YTL tutarinda çek vermistir. b) 300 YTL tutarinda senetli alacak süpheli hale gelmistir. Alacagin 100 YTL tutarindaki kismi için karsilik ayrilmistir. c) Gün sonunda yapilan kasa sayiminda kasada 125 YTL oldugu görülmüstür. Kasa hesabinin borç kalani ise 145 YTL dir. d) Isletme saticilara olan borcuna karsilik 550 YTL tutarinda senet vermistir. e) Isletmenin aktifine kayitli 10.000.- YTL maliyet bedelli, birikmis amortismani 2.000.- YTL olan demirbasi %20 oraninda yeniden degerlemeye tabi tutulmustur. f) Isletmenin KDV dahil 230.- YTL ye sattigi malin 100.-YTL tutarindaki kismi alici tarafindan iade edilmistir. Soru 4. Asagida verilen sonuç hesaplarindan yararlanarak isletmenin gelir tablosunu (Rapor Tipi) düzenleyiniz ve net karini bulunuz. (25 puan)
-Yurtiçi satislar - Satis iskontolari - Satilan Ticari Mallar Maliyeti - Arastirma ve Gelistirme Giderleri - Pazarlama, Satis ve Dagitim Giderleri - Önceki Dönem Gelir ve K~rlari - Satistan Iadeler - Faiz Gelirleri - Komisyon Gelirleri - Karsilik Giderleri - Reeskont Faiz Giderleri - Çalisilmayan Kisim Gider ve Zararlari - Dönem Kftri Vergi ve Diger Yasal Yükümlülük Karsiliklari : 3.000.300.300.50.150.100.600.100.150.160.200.50.700.-

Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi Iktisat

SORULAR
Soru 1: Asagidaki kavramlari kisaca (en fazlabes cümle) açiklayiniz: (20 Puan) a) Philips Egrisi b) Deflatör c) Parasalcilik d) Say Yasasi e) Dissallik Soru 2: Farksizlik egrileri yaklasimini kullanarak tüketici dengesiniaçiklayiniz. Denge kosullari saglanmisken ayni veya nakdi yardim yapilmasi durumlarinda tüketici dengesinde meydana gelecek degisimleri ve hangi yardim türünün neden tercih edilecegini sekiller araciligi ile anlatiniz. (20 Puan) Soru 3: Gelismekte olan ülkelerde sermaye birikiminin saglanmasinda etkili olabilecek politikalari kamu ve özel kesim açisindan degerlendiriniz. (20 Puan) Soru 4: Para ve sermaye hareketleri açisindan bakildiginda, küresellesme sürecinin gelismekte olan ekonomilere olan etkilerini açiklayiniz. (20 Puan) Soru 5: Enflasyon Hedeflernesi nedir. Uygulanma ve basari kosullari Ülkemizde uygulanan rejimin basarisini tartisiniz. (20 Puan) nelerdir.

Zf::J::Jf,

Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi Maliye
", ••• c.c •.•••• "" "c •• c ••.•.•

SORULAR
Soru i. Küresellesmenin, açiklayiniz. (25 puan) gelismekte olan ülkelerde kamu harcamalari üzerindeki etkilerini

Soru 2. Günümüzde enflasyon ölçümü için kullanilan fiyat endekslerinden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Gayp Safi Yurtiçi Hasilati Deflatörünü formülle göstererek açiklayiniz. Gayri Safi Yurtiçi Hasilati Deflatörü ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) arasindaki temel farldi1ik1ari belirtiniz.(20 puan) Soru 3. Mundell-Fleming Modeli çerçevesinde sabit döviz kuru sisteminde ve serbest döviz kuru sisteminde genisletici maliye politikasinin etkilerini ayri ayri degerlendiriniz.(25 puan) .Soru 4. Vergi Hukuku kaynaklarini çiktiklari organa göre siniflayarak sayiniz (organik tasnif). Bu kaynaklarin hangilerinin asli, hangilerinin tali nitelikte oldugunu nedeni ile birlikte ve örnek vererek açiklayiniz.(20 puan) Soru 5. Katina deger vergisinde açiklayiniz.(lO puan) "kanuni mükellef' ve "fiili mükellef' kavramlarini

~b
Maliye Uzman Yardimcibgi Giris Sinavi Hqkuk

SORULAR
Soru 1. Iyi niyet (subjektifiyiniyet) açiklayiniz.(20 puan) ve dürüst davranma (objektifiyiniyet) kavramlarini

Soru 2. Irade bozuklugu halleri nelerdir? Açiklayiniz.(20 puan) Soru 3. Yetki genisligi ilkesi nedir? Açiklayiniz.(20 puan) Soru 4. Hak sahibinin tespiti açisindan kiymetli evrak çesitlerini yazarak tanimlayiniz. (20 puan) Soru 5. Asagidaki kavramlari açiklayiniz.(20 puan)
.-

a)Gabin b) Idari vesayet c)Tüzük d)Limited sirket e)Beyaz ciro

2.ro6
Maliye Uzman Yardimciligi Giris Sinavi Matematik

SORULAR
Soru 1: Asagidaki islemlerin sonucunu bulunuz. (4+4 puan)
~
.

0,08 0,3

.QL
0,5

b)
VÔJ6

+

VÖA9

+

v'<f,64

v'1,44 + v'0,25 + v'1,69

Soru 2: ABCDABCD sayisinin ABCD'ye bölümünün sonucu kaçtir? (5 puan) Soru 3: 9 ile 426 sayisi arasinda 5 ile bölünebilen sayi adedi kaçtir? (6 puan) Soru 4: % 25 tuz oranli 40 litre suya % 30 tuz oranli 50 litre su konulursa yeni kansimdaki tuz orani ne olur? (6 puan) Soru 5: % 20 karla 18 YTL'ye satilan bir terlik % 10 zararla kaç liraya satilir? (5 puan) Soru 6: 4x+3y=5 dogrusunun egimi nedir? (7 puan)

Soru 7: 1 27 3 ia 3 i+a
1

olduguna göre a'yi bulunuz. (5 puan)

Soru 8: Rakamlari farkli 4 basamakli en büyük tek dogal sayi ile rakamlan farkli 5 basamakli en küçük çift dogal sayinin farki kaçtir? (6 puan) Soru 9: Toplam hasilati TR: 60Q-0,5Q2 olan firmanin marjinal hasilati nedir? (8 puan) Soru 10: Mod nedir? (3 puan) Asagidaki serilerin modunu bulunuz. (3+3+3 puan)

a) 1,2,4,8,9
b) 2,2,3,4,4,4,4,5,5,6,6,6,6,7,7,8,9 c) 1,3,3,6,7,8 Soru 11: Medyan nedir? (3 puan) Asagidaki seride medyani bulunuz. (3 puan) xi 2
fi

4
10 14 20 30

4 8 6 6 5
8

Soru 12: Nominal degeri 93.200 YTL olan bir senet vadesine 90 gün kala % 66 ..faiz orani üzerinden Z Bankasina arz edilmistir. Bu islernde iç iskonto hesap yöntemi uygulandigina göre senedin bugünkü degeri nedir? (6 puan) Soru 13: X firmasi yilbasinda depoya 3.500 kg mal koymustur. Bu malin yil sonundaki miktari 2.975 kg ise yillik fire orani nedir? (5 puan) Soru 14: Üç basamakli, 5 ile tam bölünebilen en büyük sayinin, iki basamakli, 5 ile tam bölünebilen en küçük sayiya bölümünden kalan kaçtir? (5 puan) Soru 15: Pazartesi 1. gün olarak alindiginda 400. gün hangi gün olur? (5 puan) Soru 16: 24, 64 ve 120 sayilanna kalansiz bölünebilen en küçük dogal sayi kaçtir? (5 puan)

2

Related Interests