You are on page 1of 1

Reforma religioasă Pe fondul afirmării umanismului și al manifestării plenare a culturii renașterii are loc în secolul al XVI-lea o amplă

mișcare(ce își are începuturile în Germania) îndreptată înpotriva Bisericii Catolice(cunoscută sub numele de reforma religioasă)care s-a datorat: -abuzurilor bisericii catolice -decăderii Bisericii catolice -scăderii autorității Bisericii -conflictului dintre biserică și nobili -neacceptării amestecului Papei în statele lor de către unii monarhi -ignoranței și corupției majorității clerului -descoperirilor ștințifice și noii concepții despre om și lumea înconjurătoare care au zdruncinat autorității Bisericii Catolice -apariției ideilor care propovăduiau reîntoarcerea la creștinismului primar și la o biserică simplă,preocupată numai de actul de caritate și de spiritul de sacrificiu(aceste idei avăndu-și originea într-o serie de precursori ai reformei religioase din secolele XIV-XV ca Jan Hus și Girolamo Savonarola care au fost condamnați și arși pe rug ca eretici) -vinderii indulgențelor Urmările reformei religioase Această ampla mișcare religioasă-la care au participat toate categoriile sociale:nobilimea ,burghezia,țărănimea și clerul sărăcit- îndreptată împotriva Bisericii Catolice a dus la: -apariția confesiunilor(bisericilor)protestante:luteranismul,calvinismul,anglicanismul -contrareforma catolică care s-a manifestat prin convocarea conciliului de la Trento și consacrarea ordinului iezuiților și a inchiziției -răspăndirea reformei în Europa -o biserică mai simplă -scăderea puterii bisericii catolice -traducerea Bibliei în limbile materne și introducerea limbilor în slujbă,în locul latinei care au dus la pătrunderea limbilor vorbite în cultura scrisă și în învățămănt -dezvoltarea spiritului capitalist.