You are on page 1of 6

ÀVIA

AVI

MARE

PARE

FILL

FILLA

NEBOT

NEBODA

MULLER/DONA

MARIT

PARES

AVIS

GERMÀ

GERMANA

COSÍ/COSINA

TIET

TIETA

NÉT

NÉTA

Father
(Lletreja el nom contrari en anglès)

Mother
(Com s’escriu filla en anglès?)

Parent
(Escriu els singular de parent (mare/pare) en anglès)

Son
(Si tu siguessis avi, com es diu la filla del teu fill en anglès?)

Daughter
(Escriu la paraula germà en anglès)

Brother
(El nom contrari en anglès és...?)

Sister
(Com es lletreja, filla en anglès?)

Grandfather
(Com es diu avis en anglès?)

Grandmother
(Lletreja la paraula tieta en anglès)

Grandson
(Lletreja la paraula neboda en anglès)

Granddaughte r
(El fill del teu germà és el teu..... en anglès)

Uncle
(La filla del teu germà és la teva.... en anglès)

aunt
(Lletreja la paraula cosí en anglès)

Cousin
(Escriu les paraules: nebot/avis/muller, en anglès)

Nephew
(Lletreja la paraula marit en anglès)

Niece
(Digues en veu alta: muller/filla/tieta, en anglès)

Wife
(Lletreja la paraula tiet, en anglès)

Husband
(Escriu les paraules: nét/néta/àvia en anglès)

Grandparents
(Digues en veu alta les paraules: nebot/tieta/filla/, en anglès)