You are on page 1of 21

SMK TELOK DATOK 42700 BANTING, SELANGOR.

PRA- PMR 2012
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN 79/1

NAMA TINGKATAN TARIKH
ARAHAN 1. JAWAB SEMUA 100 SOALAN. 2. TANDA JAWAPAN DENGAN BETUL Jika jawapan C CONTOH : =A= =B= =C= =D=

JAWAPAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =A= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =B= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =C= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D=

TERAS 1 Apakah fungsi utama jadual tugasan murid di dalam bengkel? A memudahkan tugas guru menjaga bengkel B mewujudkan sikap berdisiplin, bertanggungjawab dan berkerjasama di kalangan murid muri C mengurangkan kekotoran di dalam bengkel D memastikan alatan dan bahan tersusun serta mudah di ambil Bahan pemadam api yang berlabel “A” digunakan untuk memadamkan kebakaran disebabkan oleh A cat C kertas B gas D petrol Antara yang berikut yang manakah cara untuk mendapatkan pencetusan idea bagi menyelesaikan masalah? I Latihan II Perkhemahan III Perbincangan IV Sumbangsaran A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV • • 4 Mengumpul maklumat Melakar bebas

2

3

Apakah proses yang dikaitkan dengan pernyataan di atas semasa mereka cipta rak majalah? A Pembinaan C Pencetusan idea B Pemilihan idea D Perekaan projek • Menyenaraikan bahan • Menyenaraikan alatan dan mesin • Memilih teknik pembuatan Apakah proses yang dikaitkan dengan pernyataan di atas semasa mereka cipta rak peragaan? A Pengujian C Perancangan B Pembinaan D Perekaan projek Apakah tujuan menyediakan jadual kerja dalam menghasilkan projek reka cipta bekas tisu? A Memudahkan pengujian projek dilakukan B Memastikan bahan dan alatan mencukupi C Memastikan kerja dilakukan dengan sistematik D Memudahkan kerja membuat pendokumentasian

5

6

7

Apakah tujuan aktiviti seperti yang ditunjukkan dalam rajah semasa pembinaan projek rak pinggan? C Menanda ketepatan sudut A Menanda tebal kayu B Menanda panjang kayu D Menanda kepersegian kayu

8

Rajah menunjukkan tiga lakaran dalam proses reka bentuk bekas pensel Apakah tujuan lakaran itu dihasilkan? A Perancangan reka bentuk cangan B Pemilihan reka bentuk C Pembinaan projek D Pengujian projek

9

Rajah menunjukkan sekeping kayu yang digunakan untuk pembinaan rak pinggan.

Apakah alatan yang paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian berlabel X? A Kikir parut C Pahat tepi serong B Gergaji putting D Gergaji lengkung halus 10 Rajah menunjukkan sebatang skru untuk memasang pintu almari.

s

Bahagian yang manakah yang menentukan saiz skru itu? A P C R B Q D S 11 Antara yang berikut yang manakah benar tentang lekar? A Dilarutkan dengan thinner C Disapu selepas menyapu cat alas B Didapati dalam pelbagai warna D Digunakan untuk menyumbat ira kayu.

12

Rajah menunjukkan cara mencabut paku semasa membuat projek kotak pisau.

Mengapakah reja kayu digunakan? I Paku yang dicabut tidak bengkok II Paku mudah dicabut III Permukaan kayu tidak cacat IV Paku boleh digunakan semula A I dan II C B I dan IV D

II dan III III dan IV

13

Apakah bahan yang digunakan untuk memasang tanggam pada rak majalah dalam rajah? I Simen pelarut II Rivet III Paku IV Glu C II dan IV A I dan II B I dan III D III dan IV Rajah menunjukkan mesin gerudi mudah alih untuk menebuk lubang pada dinding ruang kediaman.

14

Bahagian yang berlabel X ialah.. A takal B bindu 15 Rajah menunjukkan sejenis tanggam.

C D

mata gerudi tuas pemasuk

Antara yang berikut alatan yang manakah digunakan untuk membuat tanggam itu? I Gergaji tangan II Gergaji putting III Pahat tepi serong IV Gandin kayu C I, III dan IV sahaja A I dan III sahaja B II dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja 16 Rajah menunjukkan plag 3 pin 13 A pada seterika.

Apakah warna wayar yang berlabel X? A Biru C B Hitam D

Perang Hijau dan kuning

17

Rajah menunjukkan lampu pendarfluor yang terdapat di tempat kediaman.

Apakah bahagian berlabel X? A Perumah B Pemegang tiub 18

C D

Suis penghidup Pemegang suis penghidup

Rajah menunjukkan alatan tangan yang digunakan untuk membuat pendawaian plag pada peti sejuk.

Namakan alatan itu. A B C D 19 I Playar muncung tirus Pemotong sisi Penjalur wayar Playar gabung II Pemotong sisi Playar gabung Playar muncung tirus Penjalur wayar

Berikut adalah pasangan komponen elektronik dan simbolnya kecuali

20

Rajah menunjukkan litar elektronik LED yang manakah akan menyala? A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

21

Apakah komponen yang ditunjukkan dalam rajah A Diod B Kapasitor C Transistor NPN D Transistor PNP Rajah menunjukkan komponen elektronik Antara yang berikut yang manakah simbolnya? elektronik.

22

23

Berdasarkan Rajah, pin voltan ditanda dengan huruf ............ A P B Q C R D S

P

R

Q

S

24

Berapakah nilai perintang tetap yang ditunjukkan dalam Rajah ? A 200 Ω + 5% C 200 Ω + 10% B 201 Ω + 5% D 201 Ω + 10%

25

Rajah menunjukkan simbol komponen elektronik. Antara berikut pernyataan yang manakah benar tentang komponen itu ? I Mempunyai filamen. Menukar arus elektrik kepada cahaya. II III Membenarkan arus mengalir sehala sahaja. IV Perintang dihubungkan secara selari dengannya. A I dan III C II dan III B I dan IV D II dan IV Antara berikut pasangan komponen dan simbol yang manakah betul ? Komponen A B Buzer Piezo Transistor PNP Simbol C D
komponen simbol

26

Kapasitor Elektrolit Suis Satu Kutub Dua Arah

27

Antara yang berikut, komponen manakah yang tidak perlu disambung mengikut kekutuban? A transistor C L.E.D B kapasitor D perintang Rajah menunjukkan simbol satu komponen elektrik dengan P, Q dan R dilabelkan pada setiap kakinya. P, Q dan R ialah ………….. P Pemungut Tapak Pemancar Pemancar Q Tapak Pemungut Tapak Pemungut R Pemancar Pemancar Pemungut Tapak

28

A B C D 29

Antara yang berikut, manakah yang merupakan hasil pematerian yang sempurna?

ajah Soalan 30 dan 31 berdasarkan Rajah di bawah.

30

Berdasarkan rajah, bahagian yang bertanda P merupakan , A penghadang bunyi C wayar B transduser D litar elektronik agian Apakah fungsi bahagian yang bertanda P dalam rajah? A mengesan dan menukarkan gelombang bunyi kepada gelombang elektronik B mengesan dan menukarkan gelombang elektronik kepada gelombang bunyi C mengumpul dan menguatkan gelombang bunyi D mengumpul dan menguatkan gelo gelombang elektrik Apakah jenis penyambung paip PVC yang ditunjukkan dalam rajah? A Soket sama B Soket pengecil C Penyuai soket injap D Siku 90 pengecil

31

32

33

Anda menggunakan simen pelarut semasa menyenggara paip di sinki dapur. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang kegunaan simen pelarut itu? I Mengukuhkan sambungan paip PVC II Mencegah kebocoran pada penyambungan paip PVC III Membersihkan ulir hujung paip besi bergalvani IV Mencegah karat pada penyambungan paip besi bergal bergalvani A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Bahan penyambungan ini digunakan untuk menutup hujung paip atau sambungan paip bercabang yang tidak digunakan. Bahan penyambungan ini ialah A Palam C glu paip PVC B tee penyuai D puting heksagon Rajah di sebelah menunjukkan perangkap P. Apakah fungsi bahagian X ? A Mencegah kebocoran pada saluran paip B Menghalang air melimpah ke dalam singki C Mencegah karat pada bahagian sambungan paip D Menghalang bau busuk dan serangga masuk ke dalam rumah ng Rajah menunjukkan satu unjuran ortografik. Antara yang berikut yang manakah betul?

34

35

36

37

Manakah antara urutan memasang benang pada mesin jahit seperti rajah? A B I, II, III, IV I, III, II, IV C D IV, II, III, I IV, III, II, I

38 Antara yang berikut pasangan yang manakah betul tentang bahagian mesin jahit dan kegunaannya? I II III IV Bahagian mesin jahit Tiang benang Penekan jahitan Pemusing gelendung Tuas pemegang benang Kegunaan Memegang buku benang Memegang jarum Mengawal pergerakan mesin Mengawal benang A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

39

Antara berikut, yang manakah susunan langkah yang betul setelah selesai menjahit? I tarik fabrik ke belakang mesin II naikkan tuas angkat III naikkan jarum mesin setinggi yang boleh IV gunting kedua- dua benang A I, II, III, IV C III, II, I, IV B I, III, II, IV D II, IV, I, III Kelim pakaian yang dijahit oleh Aminah kelihatan berkedut. Mengapakah keadaan ini berlaku? Mengapakah A ketegangan benang tidak betul C benang atas tersalah pasang B jarum tersalah pasang D ketebalan benang atas dan bawah tidak sama Antara yang berikut yang manakah tatasusila di meja makan? A Meletakkan siku di atas meja B Meletakkan napkin di atas riba C Menuang minuman panas ke piring D Mengelap sudu dan garfu dengan napkin meja Antara yang berikut yang manakah minuman menyegarkan? A Teh C Air limau nipis B Koko D Jus lobak merah bersusu MENU Roti jala Tomyam Soto

40

41

42

43

Menu di atas, adalah hidangan sepinggan lengkap yang disediakan secara A berpek C kukus B berkuah D bergoreng Antara alatan berikut, yang manakah digunakan untuk mengepek makanan? I Termos II Mangkuk plastik III Polisterina IV Mangkuk kaca A I, II dan III C II, III dan IV B I, III dan IV D I, II, III dan IV

44

45

Rajah 6 di atas, menunjukkan medium memasu. Berapakah nisbah medium tersebut? A 2:3:7 C 3:7:2 B 7:3:2 D 7:3:1

46

Apakah ciri- ciri tumbuhan hiasan dalam pasu yang perlu dilakukan pemasuan semula? pasu I tanaman hiasan tiak berbunga II medium memasu menjadi padat III akar keluar dari lubang saluran IV air bertakung di permukaan medium A I dan II C I, II dan IV B II dan IV D II, III dan IV Mengapakah akar pokok hiasan perlu dipangkas sebelum pemasuan semula? A Mengelakkan akar keluar B Mengelakkan lubang dasar pasu tersumbat ngelakkan C Supaya akar yang padat dapat dilonggarkan D Menyediakan ruang untuk medium baru dalam pasu

47

48

Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi keselesaan tempat kediaman? I Kemewahan II Pengudaraan III Keselamatan IV Skema warna A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV • Lina berumur lapan tahun • Ruang bilik tidurnya kecil dan syilingnya juga rendah Apakah warna yang sesuai dipilih oleh ayah Lina jika hendak mengecat semula bilik anaknya? A biru tua C hijau tua B perang D merah jambu

49

50

Alatan dan kelengkapan di dapur boleh disusun atur dalam beberapa bentuk. Rajah 14 menunjukkan corak susun atur dalam bentuk...... A H C L B I D U

ELEKTIF PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN 51 Antara yang berikut, yang manakah keperluan asas? A Perahu C Nasi goreng B Telefon bimbit D Kereta Pernyataan di bawah merujuk kepada perniagaan antarabangsa Malaysia membekal minyak sawit ke negara China Apakah jenis perniagaan itu? A Import nyata B Eksport nyata 53 C D Import tak nyata Eksport tak nyata

52

Antara yang berikut, yang manakah benar tentang ciri perniagaan runcit kecil-kecilan dengan perniagaan runcit besar-besaran? Perniagaan runcit kecil-kecilan Perniagaan runcit besar-besaran A Pemilikan Syarikat Milikan Tunggal B Saluran Agihan Terus daripada pengeluar Melalui pemborong C Penubuhan Mudah ditubuhkan Sukar ditubuhkan D Kuantiti Jualan Banyak Sedikit Antara yang berikut yang manakah cirri kedai sejaras? A Jualan secara kredit B Cara peragaan yang sama C Menjual pelbagai jenis barang D Hubungan mesra antara peniaga dengan pelanggan Pernyataan berikut menunjukkan ciri sebuah perniagaan • • Modal daripada simpanan peribadi Liabiliti tidak terhad C D Syarikat Maju Sendirian Berhad Koperasi Sekolah Menengah Jaya

54

55

Ciri perniagaan itu merujuk kepada A Kedai Kain Arman B Perabot Lim dan Rakan-rakan 56

Rajah menunjukkan langkah-langkah menubuhkan perniagaan Membuat Perancangan Mendaftarkan perniagaan X Mendapatkan modal Nyatakan langkah di X A Mengenal pasti bidang perniagaan C B Memohon lesen perniagaan D

Mencari lokasi yang sesuai Mendapatkan sumber bekalan

57

Antara yang berikut, yang manakah perlu diambil kira semasa merancang penubuhan perniagaan? I Cita rasa pengguna II lokasi perniagaan III harga jualan IV jumlah asset A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara yang berikut, yang manakah stok gerak perlahan bagi Kedai Runcit Julia? A Penyapu C Roti B Beras D Ubat gigi Antara yang berikut, dokumen perniagaan yang manakah dihantar oleh pembeli kepada penjual? A resit C Nota serahan B borang pesanan D Invois Maklumat di bawah ialah sejenis dokumen perniagaan Sebagai akuan penerimaan wang Namakan dokumen itu. A Resit B Invois

58

59

60

C D

Nota debit Nota serahan

61

Berdasarkan maklumat berikut Jamal mengambil upah menoreh getah di ladang Zain Apakah faktor pengeluaran yang melibatkan Jamal? A Tanah C Pengusaha B Pekerja D Modal

62

Apakah maksud pengkhususan? A Aktiviti memberi khidmat kepada pengguna B Perlaksanaan kerja mengikut kemahiran tertentu C Proses penukaran bahan mentah kepada barang siap D Keadaan yang menyebabkan proses pengeluaran terpaksa dihentikan seketika Agensi kerajaan yang manakah membantu usahawan dalam menjalankan kajian dan penyelidikan? A Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan B Perbadanan Pembangunan Bandar C Lembaga Minyak Sawit Malaysia D Majlis Amanah Rakyat Maklumat di bawah menunjukkan * Promosi * Pergudangan * Pengangkutan C strategi pemasaran D campuran pasaran

63

64

A B

aktiviti pemasaran fungsi pemasaran

65

Maklumat berikut menunjukkan produk yang dihasilkan oleh dua pengeluar Pengeluar A: Sabun yang menghaluskan kulit wajah Pengeluar B: Sabun yang menghaluskan kulit wajah dan memutihkan kulit Siapakah Pengeluar B kepada pengeluar A? A Ejen C B Pesaing D

Pembekal Rakan kongsi

66

Rajah menunjukkan perbualan antara pembeli dan penjual
Boleh saya beli 2kg gula Gula sudah habis

gula

Apakah bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh peniaga itu? A Memberi maklumat yang mengelirukan B Mengehadkan kuantiti jualan C Kegiatan menyorok barang D Harga barang tidak stabil 67 Antara yang berikut, yang manakah betul tentang pengelasan akaun dan keterangannya? Pengelasan akaun Keterangan A Aset Pendapatan yang diterima B Liabiliti Hutang perniagaan kepada pihak lain C Hasil Harta bernilai yang dimiliki oleh perniagaan D Belanja Harta peribadi yang dilaburkan Antara yag berikut yang manakah merupakan urusniaga ambilan? A Mengambil barang untuk kegunaan sendiri B Mengeluarkan barang untuk kegunaan perniagaan C Mengambil tunai untuk membayar sewa kedai D Mengeluarkan cek untuk bayar bil elektrik kedai Berdasarkan urusniaga berikut, Menjual mesin taip lama secara tunai RM 70 Prinsip catatan bergu yang man manakah betul? Debit Kredit A Akaun Tunai Akaun Alatan Pejabat B Akaun Alatan Pejabat Akaun Tunai C Akaun Tunai Akaun Jualan D Akaun Jualan Akaun Tunai

68

69

70

Maklumat di bawah menunjukkkan satu urusniaga Bayar sewa kedai RM350 menggunakan cek Antara yang berikut catatan bergu yang manakah betul? Akaun Sewa A Tunai 350 Akaun Sewa Tunai 350 Akaun Sewa Bank 350 Akaun Tunai Sewa 350 Akaun Tunai Sewa 350 Akaun Bank Sewa 350 Akaun Bank Sewa 350

B

C

Akaun Sewa D Bank 350

71

Antara yang berikut, yang manakah merupakan petikan Imbangan Duga yang betul? A Imbangan Duga pada 30 Jun 2007 Tunai Modal Bank Gaji Imbangan Duga pada 30 Jun 2007 Modal Tunai Gaji Bank

B

C

Imbangan Duga pada 30 Jun 2007 Jualan Insurans Overdraf bank kenderaan Imbangan Duga pada 30 Jun 2007 Insurans Jualan kenderaan Overdraf bank

D

72

Merujuk maklumat berikut Senarai baki debit dan baki kredit yang diambil daripada lejar Pernyataan menujukkan A Kunci kira-kira B Akaun Perdagangan

C D

Akaun Untung Rugi Imbangan Duga

73

Butiran berikut menunjukkan pengelasan akaun I II III IV Aset Belanja Hasil Liabiliti

Butiran yang manakah didebitkan dalam Imbangan Duga? A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV 74 Berikut ialah petikan Akaun Untung Rugi Perniagaan Lina Akaun Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2006 Gaji X Apakah butiran yang sesuai bagi X A Kadar bayaran B Untung kasar C Sewa diterima D Angkutan masuk 75 Maklumat berikut diperolehi daripada Kedai Rohana pada 31 Disember 2006 RM Stok Awal 8 500 Belian 5 450 Jualan 20 000 Stok Akhir 2 000 Berapakah untung kasar Kedai Rohana? A RM 13 950 C B RM 11 950 D 76

RM 8 050 RM 6 050

Maklumat berikut diperolehi daripada Perniagaan Ali pada 30 Jun 2007? Butiran Untung kasar Sewa diterima Gaji Komisyen dibayar Kadar bayaran Hitung untung bersih A RM 250 B RM 550 RM 1500 600 900 200 350

C D

RM 650 RM 950

77

Antara tujuan penyediaan Kunci Kira-kira adalah untuk menunjukkan A untung atau rugi kasar C kedudukan kewangan perniagaan B untung atau rugi bersih D perbelanjaan dan pendapatan perniagaan

78

Antara yang berikut yang manakah asset semasa sesebuah perniagaan? A Premis C Lengkapan B Stok Akhir D Perabot Maklumat berikut menunjukkan Kunci kira-kira bagi satu perniagaan Kunci kira-kira pada 30 Jun 2007 S R 2000 Modal Perabot 2900 T Tunai Stok Akhir U 500 Pemiutang 1000 3500

79

600

3500

Antara yang berikut yang manakah liabiliti A R C B S D 80

T U

Maklumat berikut menunjukkan butiran yang terdapat dalam Kunci Kira-kira Perniagaan Mutiara Butiran Modal Tunai Overdraf bank Kenderaan Penghutang Pemiutang RM 7000 500 1200 5000 400 200

Hitung nilai asset perniagaan itu. A RM 700 B RM 900 Rani Salma 81 : :

C D

RM 1700 RM 1900

Saya mahu menukar beras dengan ayam. Saya pula mahu menukar ayam dengan gula.

Berdasarkan situasi di atas apakah permasalahan yang sedang dihadapi dalam urusniaga tersebut ? A Barang tidak tahan lama B Masalah kemahuan serentak C Kadar pertukaran sukar ditentukan D Sukar membahagikan barang kepada unit kecil Ali diberikan kemudahan untuk menangguhkan pembayaran ketika membeli barangan elektrik di Kedai Elektrik Siva

82

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kemudahan pembayaran yang disediakan oleh Kedai Elektrik Siva ? A Prabayar C Pesanan mel B Sewa beli D Jualan kredit

83

Bilangan maksimum pemegang saham dalam Syarikat Arus Adventure Sdn. Bhd. ialah A 10 orang C 50 orang B 20 orang D tidak terhad Antara berikut yang manakah contoh perniagaan runcit besar-besaran ? A Pasaraya Bagus C Restoran Selamat B Kedai Kasut Abu D Pengedar Perabot Jati Antara berikut pihak manakah yang mengeluarkan Borang D ? A Majlis Perbandaran C Pihak Berkuasa Tempatan B Pendaftar Perniagaan D Pendaftar Koperasi Malaysia X Promosi
BANTUAN PERNIAGAAN

84

85

Insurans

Perbankan Komunikasi 86

Pengangkutan

Rajah menunjukkan carta bagi bantuan perniagaan. Apakah bantuan perniagaan bagi X ? B pemasaran C pergudangan A perkilangan D perkhidmatan langsung Antara kemudahan yang disediakan oleh Bank Perdagangan kepada peniaga ialah I tukaran wang asing II menjual cek kembara III peti simpanan malam IV menerbitkan syer atau debentur A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 15 % 30 hari 2 % 14 hari 5 % : 3 hari 10 % Izzudin membeli barang dengan harga RM 750.00 daripada pemborong dan membuat bayaran dalam masa 3 hari. Berapakah bayaran yang perlu dibayar? A RM 525.75 C RM 630.75 B RM 573.75 D RM 673.75 Mengapakah diskaun tunai diberikan oleh pembekal kepada pembeli ? A Menghabiskan stok lama yang ada. B Melaraskan harga yang terdapat di dalam katalog. C Menggalakkan pembeli membayar dengan segera. D Menggalakkan pembeli membeli dengan lebih banyak. Diskaun Niaga Diskaun Tunai : : :

87

88

89

Kos Bahan Kayu Paku Syelek Jumlah 90

Jumlah (RM) 6.00 0.30 0.80 7.10

Jadual 1 menunjukkan kos bahan mentah untuk menghasilkan seunit rak hiasan. Kos Overhed untuk menghasilkan 10 unit rak kasut ialah RM3.00 Kos Upah bagi menghasilkan 10 unit ialah RM15.00. Berapakah kos pengeluaran seunit rak hiasan itu ? A RM8.90 C RM 25.10 B RM 9.90 D RM 26.10 Pilih pernyataan yang menerangkan pengeluaran bidang perkhidmatan. A Osman adalah seorang pengusaha kilang yang berjaya. B Rahim seorang mekanik kereta yang berjaya di bandarnya C Zahid mengusahakan ladang kelapa sawit bapa mertuanya. D Ismail adalah seorang kontraktor membuat bangunan yang terbaik. Semua pernyataan berikut merupakan ciri utama usahawan kecuali A sentiasa bijak mengambil peluang B peka terhadap keperluan masyarakat C sentiasa berusaha untuk mengembangkan perniagaan. D berpegang teguh kepada prinsip “rezeki secupak tidak akan jadi segantang” Pilih pernyataan yang paling tepat mengenai pemasaran. A Kegiatan menyalurkan barangan dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pembekal. B Kegiatan menyalurkan barangan dan perkhidmatan daripada pengguna kepada pengeluar. C Kegiatan menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pembekal kepada pengguna. D Kegiatan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. • • • sampel percuma kupon cabutan bertuah

91

92

93

94

Berdasarkan maklumat di atas apakah jenis promosi yang digunakan ? A Publisiti. C Promosi Jualan B Pengiklanan. D Jualan Langsung Antara matlamat penubuhan persatuan pengguna ialah I menerima dan membuat aduan II membuat ujian, kajian dan penyelidikan. III memberi pendidikan, latihan dan penyelidikan IV mengambil tindakan undang-undang terhadap peniaga yang curang. A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Penggunaan wang atau barang daripada perniagaan oleh peniaga disebut sebagai A ambilan. C penggunaan B kegunaan. D pengambilan.

95

96

97

Antara urusniaga berikut yang manakah melibatkan Akaun Belian bagi sebuah kedai menjual kereta ? A Beli kereta terpakai dijual di kedai B Beli kereta baru untuk kegunaan sendiri C Beli kereta untuk kegunaan perniagaan D Beli kereta untuk dihadiahkan kepada anak

“Pada 10hb. Jun, Hashim telah menerima komisen RM500 secara tunai dari Syarikat Arus.” 98 Antara berikut catatan akaun yang manakah betul direkodkan oleh Hashim A SyarikatArus Jun Pindahkan 500 Jun Tunai 500 ke Aka un Untu ng Rugi 500 500

B

Akaun Komisen Jun Pindahkan 500 Jun Tunai ke Aka un Untu ng Rugi 500

500

500

C Jun Pindahkan ke Akaun Perdagangan

Syarikat Arus 500 Jun Tunai 10

500

500

500

D Jun Pindahkan ke Akaun Perdagangan

Akaun Komisyen 500 Jun Tunai 500 10

500

500

Akaun Tunai Feb.1 Baki b/b 6 Komisen 8 X 2 00 400 1500 5 0 0 99 Berdasarkan Akaun Tunai di atas, apakah urusniaga yang mungkin berlaku pada Febuari 8 ? A Jual barang dan terima cek RM 1500 B Membeli barang secara tunai RM 1500 C Menjual barang secara kredit RM 1500 D Jual barang kepada Arus secara tunai RM 1500 Feb.4 Sewa 400 16 Kadarbayaran 200 24 Belian 700

100 Urusniaga manakah yang akan dimasukkan ke dalam Akaun Pemiutang? A Harun membayar barang yang dibeli secara tunai B Harun membayar premium insuran menggunakan cek C Harun membeli barang secara tunai dari Syarikat ABC D Harun membeli barang secara kredit dari Syarikat Teulos

KERTAS SOALAN TAMAT ********************** JANGAN LUPA TANDA JAWAPAN PADA MUKA HADAPAN. JANGAN CERAIKAN JAWAPAN & SOALAN TERIMA KASIH KERANA MENJAWAB SOALAN.