You are on page 1of 24

NO.

2-2012
ETT MAGASIN FRÅN TRELLEBORGKONCERNEN. LÖSNINGAR SOM TÄTAR, DÄMPAR OCH SKYDDAR.

Monsterstort
Brittisk hamn förbereder sig för jättarna

Framtidens flygplan

”Teknisk utveckling är nyckeln till framtida oljefyndigheter”
Chris Rhodes, energiexpert

Lantbruk: en tillväxtindustri Hugg i! Tunga lyft till havs
PULSERANDE NATTLIV I BENGALURU LJUS FRAMTID FÖR SILIKON

INNEHÅLL 2-2012

06 10 12 16

Skördetid
Behovet av hållbart jordbruk ökar samtidigt som efterfrågan på jordbruksprodukter växer.

Hot Spot: Bengaluru
Bengaluru kallas Indiens Silicon Valley, men erbjuder även shopping, ett rikt nattliv och härlig avslappning.

Storleken räknas
En LNG-terminal i Storbritannien förbereder sig för allt större fartyg.

6

Tyngdlyftare
”The Claw” lyfter 3 500 ton tunga förlista plattformar och tänjer gränserna för vad vi trodde var möjligt.

I VARJE NUMMER
Blue Dimension s. 14 People & Trends s. 19 News/Update s. 22

10

Innovation i fokus
INOM TRELLEBORG fokuserar vi på kundorienterad applikationsutveckling och innovation. Vårt mål är att vara världsledande inom ingenjörsbaserade polymera lösningar och på innovativa produkter och lösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer och som förbättrar deras prestanda på ett hållbart sätt, bland annat inom jordbruket. På sidorna 6-8 i denna utgåva av T-Time finns exempel på hur Trelleborg bidrar till ett både produktivt och hållbart jordbruk. Läs även om vår vätsketätning i silikon för life science-industrin. Jag är stolt över att vi är världsledande inom tillverkning av silikonkomponenter för detta nichesegment. Och missa inte artikeln om Bengaluru i Indien, en stad jag gärna återvänder till.
Ansvarig utgivare: Patrik Romberg patrik.romberg@trelleborg.com Chefredaktör: Karin Larsson karin.larsson@trelleborg.com Medredaktör: Rosman Jahja rosman.jahja@trelleborg.com Donna Guinivan donna.guinivan@trelleborg.com Produktion: Appelberg Publishing Redaktionell projektledning:

Trevlig läsning!

Tryck: Trydells Tryckeri Omslagsbild: Louis Vest/Getty Images Prenumerera: www.trelleborg.com/subscribe Adress: Trelleborg AB (publ), Box , SETrelleborg, Sweden Tel: + ( ) Fax: + ( ) www.facebook.com/trelleborggroup www.twitter.com/trelleborggroup www.youtube.com/trelleborg www.trelleborg.com T-Time utkommer tre gånger om året. De åsikter som uttrycks i denna tidning tillhör artikelförfattarna eller de personer som intervjuas och behöver inte spegla Trelleborgs åsikter eller värderingar. Har du några frågor om Trelleborg eller om du har några kommentarer angående T-Time, kontakta: karin.larsson@trelleborg.com

Hannah Kirsebom, Linas Alsenas, Maggie Hård af Segerstad Form: Johan Nohr

Peter Nilsson VD och koncernchef

2 T·TIME 2·2012

EDGE [BOEHRINGER INGELHEIM]
MED EN KONVENTIONELL inhalator sväljs en stor del av medicinen. Men inte med Respimat® Soft Mist™ Inhaler, tack vare dess nyskapande konstruktion.

”Ta ett

DJUPT ANDETAG...”
Precision är en kritisk faktor för doserande inhalatorer. En exakt medicindosering ställer höga krav på tekniken bakom produkten – krav som inhalatorn Respimat lyckas leva upp till.
TEXT: MICHAEL LAWTON FOTO: BOEHRINGER INGELHEIM
T·TIME 2·2012 3

lla som någon gång har tagit medicin via en konventionell doserande inhalator vet hur svårt det är att andas in tillräckligt kraftigt och i rätt ögonblick för att dra ner den plötsliga sprayen av medicin i lungorna. Många väljer att ta en extra dos för säkerhets skull. Och det är svårt att göra rätt. Mycket inhaleringsmedicin sväljs istället; dropparna är för stora och hastigheten för hög för att processen ska fungera. Tänk om man bara kunde ta ett djupt avslappnat andetag och vara säker på att få medicinen rakt ner i lungorna? Läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim har utvecklat inhalatorn Respimat®, som genererar ett mjukt moln av läkemedlet som är lätt för användaren att andas in. Respimat® avger två kraftfulla vätskestrålar som möts i en kontrollerad vinkel. Därmed fördelas substansen i vad företaget kallar en “mjuk dimma” som består i väl över en sekund. Inhalatorn tillverkas vid Boehringer Ingelheims dotterbolag microParts i Dortmund, Tyskland,

A

och har rönt stor framgång. – Flera studier visar att patienterna väljer Respimat® framför andra inhalatorer, säger Frank Dieckheuer, produktionschef vid Boehringer Ingelheim.
IDAG ANVÄNDS Respimat® Soft Mist™ Inhaler för tre mediciner, en för astma och två för KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). – Vår inhalator tillåter lägre dosering än konventionella modeller. Dropparna i dimman är jämnare i storlek och mindre. Mera medicin går ner i lungorna och mindre i magen, förklarar Dieckheuer. Kärnan i Respimat® är det monolitiska munstycket. Fina spår etsas i en kiselbricka med samma teknik

som tillämpas i halvledarindustrin. När vätska pressas genom munstycket bildas två fina strålar som löses upp till dimma där de möts. När man vrider inhalatorns bas sugs vätska från patronen genom ett kapillärrör till en doseringskammare. Samtidigt spänns en fjäder. När fjäderkraften frigörs pressas den doserade vätskan genom munstycket. Inhalatorn är ett precisionsinstrument. För att allt ska fungera måste tillverkningstoleranserna vara mycket snäva. – Pumpsystemet ska leverera exakt 15 kubikmillimeter, med en tolerans på bara 15 procent, säger Stefan Böhmer, teknikinköpschef vid Boehringer Ingelheim. Avgörande för att uppnå denna

RENRUMSTILLVERKNING
2011 förvärvade Trelleborg en verksamhet som breddade koncernens kompetens kring renrumstillverkning av silikonkomponenter och produktion av multikomponenter i silikon för farmaceutisk och medicinsk teknik. I förvärvet ingick en fabrik i Stein am Rhein i Schweiz och anläggningar i Pernik i Bulgarien, Leganes i Spanien och Huizhou i södra Kina. Stor O-ring

Liten O-ring

4 T·TIME 2·2012

EDGE [BOEHRINGER INGELHEIM]

BOEHRINGER INGELHEIM
Redan på 1990-talet vände sig Boehringer Ingelheim till microParts, ett företag specialiserat på mikrosystemteknik, för att få hjälp med utvecklingen av en inhalator som inte skulle behöva drivgas. Boehringer Ingelheim förvärvade företaget år 2004, samma år som Respimat lanserades. Idag, med 450 medarbetare och två automatiska monteringslinjer i renrum, tillverkar Boehringer Ingelheim 20 miljoner inhalatorer per år och är redo för den förestående lanseringen i USA.

Pumpsystemet ska leverera exakt 15 kubikmillimeter, med en tolerans på bara 15 procent.
Stefan Böhmer, Boehringer Ingelheim precision är O-ringen av silikon i botten av mekanismen. Dess uppgift är att förhindra att medicinen rinner tillbaka från doseringskammaren, genom kapillärröret. Tätningen ska ha en standardvolym på 7,464 kubikmillimeter för att minimera avdunstning och hålla tätt mot högt pumptryck. För denna tätning, och för de tre andra som ingår i Respimat®, har Boehringer Ingelheim vänt sig till den verksamhet inom Trelleborg som specialiserar sig på vätsketätningar av silikon för life science-industrin. – Vi är vana vid att definiera tätningsstorlekar med mått på olika ledder. Vi var tvungna att utveckla en ny volymmätmetod för denna produkt. Ytorna måste vara perfekta utan efterjustering, och graderna vid formens delningslinje får inte vara större än 0,05 millimeter. Det har ställt stora krav på våra verktyg och vår processkapacitet, säger Matthias Jakob, ansvarig för Trelleborgs silikonfabrik i Stein am Rhein i Schweiz.
I VERKLIGHETEN FINNS det gränser för perfektionen. Flytande silikon är ett svårhanterligt material, och

Boehringer Ingelheim microParts måste acceptera en tolerans hos Oringen på ±1 kubikmillimeter. Toleransen måste kunna kompenseras via anpassning av mittröret av plast. – Vi har tre olika versioner av mittröret, så att vi kan matcha det med O-ringen och få rätt totalvolym, förklarar Stefan Böhmer. Trelleborg och Boehringer Ingelheim arbetar nu på att krympa toleransen vid tillverkning av O-ringen till bara ±0,3 kubikmillimeter. Därmed skulle matchning mot röret bli onödig. Respimat® är ett innovativt verktyg för behandling av astma och KOL. Utvecklingsarbetet med produkten har pressat tillverkningstekniken ytterligare framåt: nu har man nått det stadium där patienten bara behöver ”ta ett djupt andetag” för att medicinen ska hamna rätt.
T·TIME 2·2012 5

Öppna landskap
När världsbefolkningen ökar och maten ska räcka till alla, är lantbruket en sektor som garanterar tillväxt.
TEXT: DAVID WILES FOTO: KRYCZKA/ISTOCKPHOTO
6 T·TIME 2·2012

FOKUS [LANTBRUK]

M

ed en världsbefolkning som till år 2050 förväntas öka med 27 procent till 8,9 miljarder och med tillväxtmarknader vars konsumenter får råd med fler och annorlunda livsmedel kommer efterfrågan på lantbruksprodukter att öka. – Det går inte att öppna en jordbrukstidskrift idag utan att hitta artiklar om befolkningstillväxt och ökande levnadsstandard, säger Joe Woods, Trelleborgs ansvarige för fluidteknik i Nord- och Sydamerika. Joe Woods driver själv ett mindre lantbruk. Den odlingsbara arealen på vår planet är begränsad och därför måste den vara så produktiv som möjligt. Många tendenser pekar mot ökande produktivitet. På utvecklade marknader ökar automatiseringen inom lantbruket. Skördetröskor är ett exempel. Moderna skördetröskor kan styras med GPS-teknik, och tröskans inställningar blir i ökande utsträckning datorstyrda. – Förr fanns det en spak för att manuellt höja och sänka skärbordet. Nu är spaken ersatt med en knapp som styr hydraulcylindrarna. För mjuk funktion krävs låg friktion och hög precision och det är just vad våra tätningar erbjuder, säger Joe Woods. Trelleborg noterar hög tillväxt på jordbrukssidan, enligt Joe Woods. – Vi säljer allt mer till OEM-tillverkare. Råvarupriserna ökar i USA, och efterfrågan driver jordbrukarna att köpa ny utrustning. Ett annat sätt att öka arealens produktivitet är att undvika markskador från traktorer och andra maskiner. – Markpackningen från däcken påverkar jordens struktur och dess förmåga att absorbera vatten och näringsämnen. Det

påverkar skörden, förklarar Emiliana Vesco, ansvarig för lantoch skogsbruksdäck inom Trelleborg. Tester visar att markpackningen försämrar rötters utveckling och stör den biologiska aktiviteten i marken. – Vårt mål är att tillverka däck som bevarar jordens struktur och organiska liv genom att minimera deras mekaniska inverkan, säger Emiliana Vesco.
LANTBRUKSFORDON BLIR mer

miljöanpassade allteftersom striktare emissionsstandarder träder i kraft i USA och Europa. Motorerna får högre drifttemperaturer för att minska emissionen, och det kräver komponenter som klarar hettan. – Vi levererar högtemperaturmaterial för motorfästen. Därmed kan våra kunder köra sina motorer vid högre

på upphängningen, så att förarna klarar hela arbetsdagar ute på åkrarna, säger Chris Billinge. Hållbart jordbruk förblir ett fokusområde för Trelleborg, som 2011 lanserade konceptet TM Bluedäck. Det minskar användningen av naturresurser i produktionen, är skonsammare mot marken, minskar bränsleförbrukning och utsläpp och ökar produktiviteten. – Lantbrukssektorn kommer att spela en viktig roll i framtidens miljödebatt, eftersom lantbrukare och tillverkare ställer allt högre krav på innovationer för att uppfylla hållbarhetskrav, säger Emiliana Vesco. Enligt dagens prognoser kommer 80 procent av tillväxten inom lantbruket fram till 2020 att ske i BRICländerna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). En stor del av lantbruket i Kina är fortfarande inte mekanise-

Efterfrågan driver jordbrukarna att köpa ny utrustning.
Joe Woods, Trelleborg temperatur och ändå få utmärkt vibrationsdämpning, säger Chris Billinge, globalt ansvarig för Trelleborgs vibrationsdämpande fästen. På vissa marknader märks en ökande efterfrågan på banddrivna fordon istället för hjulgående – även detta en metod för att undvika markpackning. Trelleborg utvecklar nya lösningar för upphängningssystemen. – Banddrivna fordon har mycket sämre köregenskaper och komfort än hjulgående, så här måste vi fokusera rat, och där maskiner används är de ofta mindre effektiva än i västvärlden. Under 2011 förvärvade Trelleborg en fabrik i Xingtai och blev därmed den första västliga tillverkaren av lantbruksdäck med egen produktion i Kina. Fabriken ger närhet till de kinesiska kunderna och erbjuder support för aktörer från Europa och USA. – Detta är en ny horisont som ger oss fler möjligheter och nya utmaningar, säger Emiliana Vesco.

T·TIME 2·2012 7

FOKUS [LANTBRUK]

Grogrund för tillväxt
TEXT: ALEXANDER FARNSWORTH FOTO: ISTOCKPHOTO OCH TRELLEBORG

Lantbruket i Sydafrika är en blomstrande verksamhet och traktorförsäljningen håller takten.

I SYDAFRIKA odlas grödor av alla slag. Lantbruket fyller landets inhemska behov och lämnar utrymme även för export. Därför är det inte förvånande att efterfrågan på traktorer växer, liksom marknaderna för service och reservdelar. – Under 2011 såldes dubbelt så många traktorer i Sydafrika som 2010, 7 963 stycken. Våra största möjligheter ligger i samarbetet med traktoråterförsäljare, säger Hennie Hattingh, Trelleborgs ansvarige för lantbruksdäck i Sydafrika och Afrika söder om Sahara. Enligt Hennie Hattingh är Sydafrika den viktigaste marknaden i regionen nu, men andra afrikanska marknader är också löftesrika. Stigande traktorförsäljning betyder stigande efterfrågan på däck. – Under senare år har intresset ökat för begreppet precisionslantbruk. Det innebär bland annat att

minimera markpackningen från fordon för att uppnå maximal skörd, säger Hennie Hattingh. En lantbrukare som arbetar enligt dessa riktlinjer är Piet van Rensburg, fjärde generationens lantbrukare i Bultfontein i Fristatsprovinsen, landets kornbod. Härifrån kommer 70 procent av Sydafrikas spannmål. På Mooitoekoms Farm använder Piet van Rensburg Trelleborgs TM900 High Power-däck på några av sina traktorer: Case Magnum 340 och Magnum 225. – Vi har mycket sandhaltig jord, säger Piet van Rensburg. Ju större däck jag kan använda desto mindre markpackning, samtidigt som jag får bättre dragkraft. Inte kan jag klaga på däckens livslängd heller. Jag har kommit upp i 3 000 timmar på Magnum 225-traktorn. De här däcken gör mig mera produktiv och sparar bränsle.

MOOITOEKOMS FARM
• Ordet ”mooitoekoms” i namnet på Piet van Rensburgs gård är afrikaans och betyder ”vacker framtid”. • Fristatsprovinsen brukar kallas Sydafrikas kornbod. • Mooitoekoms Farm producerar huvudsakligen majs och solrosor. • Den totala arealen är 1 400 hektar. • Mooitoekoms Farm har fyra traktorer: En Case Steiger 550, en Case Magnum 340, en Case Magnum 225 och en Case Puma 180 för besprutning.

SYDAFRIKAS LANTBRUK
• De tio viktigaste lantbruksprodukterna i Sydafrika är sockerrör, majs, mjölk, vete, potatis, vindruvor, apelsiner, kyckling, solrosfrö och nötkött. • Lantbruket i Sydafrika står för omkring åtta procent av landets export. • 12 procent av Sydafrikas yta odlas, totalt omkring 15 miljoner hektar. • 96 procent av alla traktorer som importeras till Sydafrika har radialdäck. • Trelleborg har varit närvarande på den sydafrikanska marknaden sedan 1995. Försäljningskontoret i Sydafrika fungerar som nav för Trelleborgs verksamhet på hela kontinenten.

8 XXX

Fokus [lantbruk]

IndIen
– en bördig marknad
Med en växande befolkning på idag 1,2 miljarder är Indien en mycket viktig marknad för många globala företag. Trelleborg har flera anläggningar i Indien och ytterligare en ska invigas senare i år. Företagets senaste tillskott i landet är en anläggning på nästan 3 000 kvadratmeter i södra Indien. Anläggningen ska utveckla, tillverka och leverera industriella antivibrationssystem med fokus på järnväg och formgods för en mängd olika industrisegment. Vidare hyser anläggningen ett laboratorium för material- och produkttester. – Vår verksamhet i Indien kommer att stärka våra relationer till nyckelkunder i landet och hjälpa oss att finna nya kunder. Vi är en del av strategin för framtida affärstillväxt på den indiska marknaden, säger Rajeev Gupta, regionalt ansvarig för Trelleborgs vibrationsdämpande system.

Lantbruksmarknaden i Indien växer stadigt och Trelleborg ökar kontinuerligt sin närvaro i landet.

Vi håller ett öga på den stora lantbruksmarknaden.
Chris Billinge, Trelleborg

Lantbruket är en viktig del av den marknaden. Cirka 80 procent av de maskiner som används inom det indiska lantbruket är traktorer. – Vi håller ett öga på den stora lantbruksmarknaden i Indien. Vi står beredda när tekniken utvecklats till en nivå där våra produkter behövs, säger Chris Billinge, globalt ansvarig för Trelleborgs vibrationsdämpande system. I Indien utvecklar, tillverkar och levererar företaget hydrauliska och pneumatiska tätningssystem för fluidteknik, personbilar och flyg. Vidare levererar man industriella antivibrationssystem och formgods till olika industrisegment. I Ahmedabad ligger Trelleborgs excellenscenter för teknik och utveckling av marina fendrar.

Traktorfaktorn
Termen ”traktor” myntades omkring 1903 av Hart och Parr, som utvecklade en klassisk traktor med tvåcylindrig bensinmotor. Ordet anspelar på ”traktion”, dragkraft. Stor dragkraft och högt vridmoment vid låg hastighet är just vad som behövs inom lantbruket, för att dra släpvagnar och redskap. Traktorer fanns redan före Hart och Parr, men benämndes på annat sätt. Ursprungligen användes ångmaskiner, ofta en i vardera änden av ett fält, som drog en plog fram och tillbaka via ett

British Women’s Land Army använde Fordson-traktorer, här vid en betesskörd på 1940-talet.

linsystem. i USA var jordförhållandena vanligtvis goda, och mobila ångmaskiner användes för att dra plogar direkt. Ångdrivna traktorer förekom ända in på 20-talet, när förbränningsmotorerna blev tillförlitligare. Bensindrivna traktorer blev mindre och billigare under 1910-talet och ökade snabbt i popularitet. År 1917 lanserade Ford den första masstillverkade traktorn, Fordson. På 1920-talet var den redan en standardprodukt och Ford hade en andel på 77 procent av USA-marknaden.

T·Time 2·2012 9

HOT SPOT [BENGALURU]

RU LU GA N BE
TH WO R F L I C K R / ARN S / DER F ACHARYA X AN HAT T : A LE TE X T : AK A SH B FOTO IMAGES Y GE T T

– en

innen alla s est för f

Indiens Silicon Valley erbjuder en rik blandning av historia, teknik och högoktanigt ka e.
BENGALURU, ÄVEN KÄNT som

Indiens Silicon Valley, är huvudstad i delstaten Karnataka i södra Indien. Staden är idag Indiens mest utvecklade, tredje folkrikaste och en av världens snabbast växande metropoler. Bengaluru är inte ett typiskt turistmål som Delhi eller Goa, men

rikt på sevärdheter och aktiviteter. Ungdomar lockas till staden av det stora utbudet av arbetstillfällen, allt från tekniskt avancerade poster till callcenterjobb. De unga invånarna sätter också fart på nattliv och shopping. Bengaluru erbjuder många platser för att mötas och umgås: från pubar,

pizzerior och talrika kaffehus till förstklassiga restauranger. Många matställen erbjuder trådlöst internet och det gör också det nybyggda tunnelbanesystemet, vilket bidrar till att stärka Bengalurus image som Indiens teknikhuvudstad. Många multinationella jättar har omfattande verksamhet i Bangalore, bland andra Microsoft, Goldman Sachs, Thomson Reuters, Accenture, Nokia Siemens, Texas Instruments, Google, IBM, Hewlett-Packard, Yahoo, Oracle, Cisco och Intel. Bangalore är även känt för sina universitet och forskningsinstitut. Många indiska städer har på senare år återtagit sina förkolo-

10 T·TIME 2·2012

EN MULTIKULTURELL STAD TRELLEBORG I INDIEN
Bindu Viswanath, ansvarig vid Trelleborgs anläggning för tätningar och tätningssystem i Indien, flyttade till Bengaluru i oktober 2011. Men hon känner till staden sedan tidigare, då hennes familj har firat sin semester där i många år. – Det enda som saknas här är havet, säger hon. Vad är det bästa med Bengaluru? – Klimatet är milt och skönt. Och staden är väldigt internationell och multikulturell – det är lätt att känna sig bekväm här som besökare.

Trelleborg fortsätter sitt starka engagemang på den indiska marknaden. Företaget ökar den fysiska närvaron och möjligheterna att erbjuda lokal kundsupport. I Bangalore utvecklar, tillverkar och levererar Trelleborg tätningssystem för hydraulik och pneumatik avsett för bland annat fluidteknik, personbilar och flygplan, och även industriella antivibrationssystem till bland annat järnvägar samt formgods till olika industrisegment. Företaget har också flera regionala försäljnings- och servicekontor och ett excellenscenter för teknik, design och försäljning i Ahmedabad. Antalet anställda i Indien var vid 2011 års utgång cirka 1 000.

Har du något tips till en förstagångsbesökare? – Man kan ströva omkring fritt, det finns inga språkbarriärer. Staden sjuder av aktiviteter för unga och äldre. Här finns gallerior, biopalats, pubar och ett aktivt nattliv. Vad får man inte missa, enligt dig? –I hjärtat av Bengaluru ligger UB City, en galleria vars siluett präglar stadens skyline. Här finns en fantastisk food court. För en mer typisk indisk shoppingupplevelse kan man besöka Commercial Street, där gatuförsäljare och köpmän bidrar till en härlig karnevalstämning. Den äventyrslystna kan satsa på en nattlig fotvandring till det gamla fortet vid Nandi Hills. Skärmflygning och cykling är andra alternativ. I Bengaluru finns inte bara det indiska köket. Mängder av andra mattraditioner är representerade: kinesiskt, thai, koreanskt, japanskt, mexikanskt, italienskt och spanskt. Själv äter jag gärna på Barbeque Nation, en restaurangkedja där gästerna får grilla sitt kött själva. Vilken är den största missuppfattningen om Bengaluru? – Att det är en ren IT-stad. Bengaluru är även centrum för Indiens flyg- och rymdverksamhet, medicinsk industri och bilindustri.

niala namn och Bengaluru är inget undantag. Enligt legenden gick kung Vira Ballala vilse i området på 1000-talet. En gammal kvinna erbjöd honom kokta bönor att äta. Av tacksamhet gav kungen området namnet Benda Kaalu Uru – ”de kokta bönornas stad”. Namnet blev så småningom Bengaluru, vilket under britternas styre ändrades till Bangalore. Idag heter staden återigen Bengaluru.
BENGALURU HAR ett behagligt klimat med tydliga torr- och regntider. Staden ligger på en högplatå, omkring 1 000 meter över havet, vilket gör livet i Bengaluru lite lätt-

are och svalare än i många andra indiska städer. Det intensiva och hektiska gatulivet överraskar ofta Bengalurus besökare. Staden är en sann fest för alla sinnen – ett fyrverkeri av färger, ljud och dofter. Här verkar aktiviteten vara på topp från tidig morgon till sen natt. Det finns några sevärdheter man inte får missa: Tipu Sultans sommarpalats, Tjurtemplet och den botaniska trädgården Lalbagh med en 3 miljarder år gammal klippa där ett av stadens forntida vakttorn restes. Mitt i centrum finns den 120 hektar stora Cubbon Park. Parken anlades 1884 och har gett Bengaluru rykte om sig att vara ”Indiens gröna stad”.

T·TIME 2·2012 11

case [lng-terminalen grain]

Redo för jättarna
En modern terminal för flytande naturgas hanterar jättefartyg säkert och effektivt.
text: DaviD Wiles Foto: Business Wire och TrelleBorg

allteFtersom de egna gasreser-

verna i Nordsjön sinar måste Storbritannien importera allt mer fossilgas från utlandet. Denna utveckling, i kombination med en trend mot allt större fartyg för gastransport, har lett till utbyggnad av Storbritanniens infrastruktur för flytande naturgas (LNG) och uppgradering av landets gasterminaler. El- och gasföretaget National Grid driver LNG-terminalen Grain vid floden Medway öster om London. Här har ett mångmiljonprojekt genomförts för att bygga kajer för de största LNG-fartygsklasserna, Q-Flex och Q-Max. Trelleborg har tidigare levererat ett komplett förtöjningssystem till den ursprungliga kajen, som en del av ett större uppgraderingsprojekt. För det nya projektet har Trelleborg anlitats av Volker Construction International för att leverera flera produkter för dockning och förtöjning samt fenderprodukter till terminalen som är en av Storbritanniens fem strategiska LNGanläggningar. Trelleborg har också samarbetat med huvudentreprenören, Chicago Bridge and Iron, för att leverera övervakningsinstrument till projektet. – Efter installation av fendersys-

tem, förtöjningskrokar och övervakningssystem har vi framför allt imponerats av Trelleborgs kundservice. Den levererade utrustningen har fungerat utmärkt, och efterköpsservicen har varit enastående. Vi behöver bara lyfta telefonluren så har vi support på plats, säger Simon Culkin, terminalchef vid Grain LNG.
trelleborg har en stor global marknadsandel då det gäller denna typ av lösningar. – Vi har skaffat oss stor expertis från integrerade projekt som Grain LNG, säger Simon Wilson, ansvarig för divisionen som arbetar med hamn- och förtöjningssystem, med huvudkontor i Melbourne, Australien. – Vi har vi levererat produkter till de flesta LNG-terminaler i Storbritannien, säger Mark Fowler, ansvarig för försäljningskontoret för denna produkttyp i Storbritannien. Mark Fowler ansvarade för leveranserna av Super Cone-fendrar till projektet. – Vi har fungerat som totalleverantör. Vi har hela produktbredden och kan erbjuda kompletta paket från en enda leverantör, säger han.

Produkterna från Trelleborg – som snabblossande krokar, Smartdock Docking Aid Systems, Super Cone-fendrar och system för utsläppsövervakning, lastövervakning och fjärrlossning – är avgörande för säker och effektiv drift av en anläggning som Grain LNG. Vart och ett av de väldiga fartyg som lägger till vid terminalen bär en last värd 20 miljoner USA-dollar och kostar 130 000 dollar per dag i leasingavgift. – Fartyg och last representerar stora värden och varken redaren eller terminalägaren vill att fartygen ska ligga i hamn längre än nödvändigt. Perfekt fungerande förtöjnings- och övervakningsutrustning är en sund investering, säger Simon Wilson. Förutom den fysiska utrustningen stod Trelleborg för expertrådgivning innan projektet inleddes och har sedan följt upp med efterköpsservice. – Vi har stor erfarenhet av integrerade system och framför allt LNG. Därför kan vi bidra med bästa praxis för projektspecifikationer. Vi levererar teknisk assistans, återkoppling och förslag, och när utrustningen väl har levererats finns vi på plats med tjänster och reservdelar. Vi kan bistå i underhållet av utrustningen, vi gör installationsrevisioner och vi erbjuder specialutbildning, säger Simon Wilson. Mark Fowler spår tillväxt inom LNG-sektorn och av Trelleborgs engagemang i den under de kommande årtiondena. – Under 2009 importerade Storbritannien cirka 30 procent av sitt bränsle. Enligt regeringens prognoser kommer den andelen att ha ökat till 80 procent år 2020, och det är tveksamt om dagens fem LNGterminaler räcker till då. Så någon form av expansion kan förväntas, antingen nya terminaler eller utbyggnad av befintliga med nya kajer. Trelleborg står redo att stödja den expansionen med utrustning och kunskap, säger Mark Fowler.

12 T·Time 2·2012

Fartygen som angör terminalen kostar cirka 130 000 USA-dollar per dag i leasingavgift. Långa hamntider undviks genom att fartygen hålls i ständig trafik.

terminalen Grain lnG
• Togs i drift 2005 som import­ anläggning för LNG. • Lossar och lastar LNG­fartyg, lagrar LNG i kryogena tankar, återgasi­ fierar LNG och levererar gas till na­ tionella transmissions­ och lokala distributionssystem. • Terminalen byggdes ut 2010 till en trefaldig kapacitet – 9,8 miljoner ton LNG per år (12 procent av Stor­ britanniens behov av naturgas). Anläggningen har idag tre av värl­ dens största ovanjordsbehållare för LNG och kan ta emot världens största LNG­fartyg – Q­Max. • LNG är en perfekt form för trans­ port och lagring av gas. Kyld till ­161 grader Celsius blir fossilgas flytande och upptar bara en 600­ del av den gasformiga volymen.

Grain LNG-terminalen tillhör det internationella el- och gasföretaget National Grid. Till och med Q-max-fartyget ”Mozah”, världens största LNG-tanker, kan lägga till här.

T·Time 2·2012 13

BLUE DIMENSION*

Fritt flyt
B
14 T·TIME 2·2012

Med hjälp av tryckluft transporteras cement i ett uidiserat tillstånd. Processen minimerar damm och energiförbrukning.
TEXT: RICHARD SURMAN ILLUSTRATION: ROBERT HAGSTRÖM FOTO: GRUPO PUMA

TRELLEBORG
Trelleborgs industrislangar används för bland annat transport av vätskor, pulver och gaser för byggnadsmaterialindustri, petrokemisk och kemisk industri, jordbruks- och livsmedelsindustri och industriellt underhåll. Baserade på innovativ forskning och en lång tradition av kvalitetstillverkning har Scirocco II-slangarna skapat en ny standard för fluidisering. Hög verkningsgrad, utmärkt emissionskontroll, enkel installation och lågt underhållsbehov är karakteristiska egenskaper.

indemedel och puts har använts länge inom byggnadstekniken. Assyrier och babylonier använde lera, egyptier använde cement baserat på kalk och gips. I Grekland och romarriket förekom vattenbeständigt cementbruk. Det var inte förrän under den industriella revolutionen under tidigt 1800-tal som Joseph Aspdin utvecklade Portlandcement. Produkten var en föregångare till de cement- och cementbruksblandningar som är oumbärliga för modern hus- och anläggningsbyggnad. Globalt tillverkades 3,3 miljarder ton cement 2010. En av Spaniens största tillverkare av cementbruk är Grupo Puma, som har 20 anläggningar spridda över hela den iberiska halvön. Koncernen specialiserar sig på enskiktsbruk för dekoration, ytskikt, murning,

restaurering, reparation och isolering. Produkterna används i de mest skilda sammanhang, som i Ciudad de las Artes y las Ciencias i Valencia, i Barajas-flygplatsen nära Madrid, i skejtparker och i bostadshus. En relativ nykomling i Grupo Pumas produktsortiment är adhesiva eller hydrauliska bruk som kan användas för att forma och fästa isoleringsmaterial. Arbetsmiljön inom tillverkning och transport av cement är av uppenbara skäl dammig. Det luftburna stoftet kan skada elmotorer och fläktar till skruv- och trycklufttransportörer, vilka ofta används för att transportera cement inom anläggningar. Under 2007 tvingades Grupo Puma att reagera på strängare miljökrav och gav då Trelleborg i uppdrag att installera Scirocco II-

slangar vid fabriken i Sevilla. Scirocco II-systemet skiljer sig markant från de klumpiga och oflexibla skruv- och lufttransportörsystem som tidigare använts. Båda de tidigare lösningarna behövde elmotorer, antingen för att driva transportskruven eller fläkten. Scirocco II behöver inga motorer eftersom det baseras på en fluidiseringsprocess som utnyttjar gravitationsflödet.
DETTA MINSKAR energibehovet kraf-

tigt och gör processen miljövänlig. Slangens hela tvärsnittsarea kan utnyttjas för transport av pulverformigt material. I fluidiseringsproces-

*Blue Dimension avser Trelleborgs produkter och lösningar med särskilt fokus på hållbarhet och energieffektivitet.

Grupo Puma, en av Spaniens största tillverkare av cementbruk, använder slangsystemet Scirocco II i sina största fabriker i Sevilla, Valencia och Madrid. Systemet som helhet är slutet och tillåter inget damm att komma ut. Dessutom är det så gott som underhållsfritt.

GRUPO PUMA
Grupo Puma är en av Spaniens ledande tillverkare av specialcementbruk, adhesiver, puts, isoleringsmaterial och tätningssystem. Grupo Puma har 25 års erfarenhet inom byggnadsmaterialsektorn och deras fabriker är moderna och högteknologiska. Koncernen har 20 fabriker i Spanien och Portugal och exporterar till fler än 40 länder.

sen försätts fast granulärt material i ett fluidliknande tillstånd genom att tryckluft vid ett medeltryck av 0,150,30 bar leds genom det. Systemet som helhet är slutet och tillåter inget damm att läcka ut. Dessutom är det så gott som underhållsfritt. – Med vårt system behövs bara en liten mängd lufttryck för att fluidisera produkten. Konstruktionen hos Scirocco II säkerställer att luftflödet är detsamma längs hela slangen, säger Ludovic Dumoulin, produktansvarig för Trelleborgs industrislangar. Gravitationen sköter resten. Den första installationen blev en sådan

succé att Grupo Puma numera använder Scirocco II-system i sina största fabriker i Sevilla, Valencia och Madrid. En av de unika egenskaperna hos slangsystemet Scirocco II är att det är flexibelt, något som Oscar Sanchez, Grupo Pumas teknik- och kvalitetschef, ser som en särskild fördel. – Det ger oss möjlighet att uppgradera äldre anläggningar på ett mycket enkelt sätt, säger han. Det är bara att trä slangarna genom alla rör och fästen i en äldre anläggning. – Men det finns andra fördelar

med systemet också, framför allt att Scirocco II i princip inte kräver något underhåll. Den drar ett minimum av energi, är lätt att installera, tillåter effektiv transport av cementbruk och minskar stoftemissionen i luft. Det är en idealisk produkt för oss och vi är mycket nöjda. Det råder ingen tvekan om att systemet kommer att användas även i våra nya anläggningar, säger Sanchez.

T·TIME 2·2012 15

TyngdlyfTaren
En imponerande gripklo från Versabar gör marina bärgningsoperationer snabbare, säkrare och mindre kostsamma.
TexT: sTeffan heuer foTo: versabar, Trelleborg

går på djupeT The Claw lyfter havererade plattformar utan hjälp av dykare.

d
Versabar

en nya bärgningsfarkosten VB 10000 imponerar. ”The Claw” (klon) består av fyra C-formade vita fackverksstrukturer som avslutas med gafflar. De hänger under två gula fackverksbågar som spänner över två pråmar på 22 gånger 88,5 meter. Gripklon når föremål på mer än 100 meters djup. Den används för att bärga sjunkna oljeriggar utan demontering och i ett enda lyft. Bärgningsfarkosten har kapacitet för extrema laster. De flesta oljeriggar väger mellan 1 000 och 3 500 ton. VB 10000 klarar utan vidare 6 000 ton, och i tandemutförande lyfter den 10 000 ton. – ”The Claw” öppnar helt nya

versabar grundades 1981 av anläggningsingenjören Jon Khachaturian. företaget har sitt huvudkontor i houston och är världsledande inom utveckling och användning av lösningar för tunga lyft. företaget har 700 medarbetare i regionen kring mexikanska golfen och en imponerande lista över internationella kunder som behöver hjälp med lyftning till land och till sjöss. bland tjänsterna ingår bärgning av gamla oljeplattformar som sjunkit i havet.

möjligheter. Något liknande har aldrig funnits. Nu kan vi lyfta plattformar som har havererat i orkaner, utan att behöva skicka ner dykare för att förbereda lyftet. Det sparar tid och pengar, säger Paul Van Kirk, projektingenjör hos tillverkaren och bärgningsföretaget Versabar. The Claw togs i bruk i slutet av 2011 års bärgningssäsong och stod för fem av säsongens 40 lyft. Enligt Paul Van Kirk har framgångarna väckt stort intresse inför 2012 års intensiva bärgningssäsong, som varar från maj till november. På bara åtta månader utvecklade, konstruerade, testade och driftsatte företaget The Claw. De två stora stålklorna, vardera med en vikt på 1 000 ton, är konstruerade för att fungera var för sig eller ihop, beroende på vad som ska lyftas. Tanken med klon är att minimera dykarbetet. Det sparar kostnader och minskar risken för personskador. Det är därför som olje- och gasindustrins Offshore Technology Conference i Houston, Texas, USA, har tilldelat The Claw utmärkelsen Spotlight on New Technology för 2012. – En viktig del av det innovativa med bärgningsfarkosten är materialet i dess olika lager. Dess föregångare, den mindre VB 4000, använde

bronsbussningar i de kritiska lederna där fackverksbågarna är fästa vid pråmarna. Bussningarna krävde regelbunden smörjning, slets ut snabbt och förde oväsen, säger Paul Van Kirk. – När vi började konstruera VB 10000 visste vi redan att vi skulle använda Orkot-lager. Det är underhållsfritt, lättmonterat, flexibelt och tyst. Orkot är ett kompositmaterial som utvecklas och tillverkas av Trelleborg. VB 10000 använder Orkot-material i lagren mellan bågar och pråmar och för att lagra brytskivorna i blocken som manövrerar grip-armarna.

16 T·Time 2·2012

TEKNIK[OFFSHORE]

ORKOT
Orkot® är ett lätt och hållbart kompositmaterial som utvecklats av Trelleborg och som används i många industriella tillämpningar. Materialet är speciellt framtaget för användning i saltvattenmiljö och passar därför den marina industrin perfekt. Lagren integreras i tillämpningar som däckskranar, roder, stabilisatorer och lyftbommar. De har en bärförmåga jämförbar med metallager men är praktiskt taget underhållsfria. Eftersom de inte behöver smörjas är de skonsamma mot det marina livet.

– Materialet är perfekt för detta ändamål. Orkot är framtaget för stora belastningar och långsamma rörelser i saltvattenmiljö. Materialet påverkas inte av UV-strålning och korroderar inte, säger Jason LaBorde, försäljningsingenjör inom Trelleborg, som har haft ett nära samarbete med Versabars ingenjörer i arbetet med lyftkonstruktionen.
DE BÅDA INGENJÖRERNA är överens

om att det var en snabb och effektiv process att få Orkot-materialet att passa i den nya bärgningsfarkosten. – Versabar är det mest flexibla teknikföretag jag någonsin haft att

göra med, säger Jason LaBorde. De lämnade specifikationer gällande belastningar och andra detaljer för VB 10000 och The Claw. Trelleborgs experter bidrog med konstruktionsdata och flög de färdiga lagren till monteringsplatsen vid Gulfkusten. – De hjälpte oss att färdigställa konstruktionen snabbt och fanns närvarande med support och installationshjälp även efter avslutad leverans, säger Paul Van Kirk.

T·TIME 2·2012 17

CASE [E-GO]

Extremt

Se upp! Nu får det ultralätta ygplanet e-Go luft under vingarna.
TEXT: DAVID WILES ILLUSTRATION: TONY BISHOP/E-GO

E-GO ÄR NÅGOT av en revolution i

luften: en farkost för framtiden. Den är liten, lätt, bränslesnål och smidig som ett jaktplan. Planet är fortfarande under utveckling, men ska tas i produktion i Storbritannien i slutet av 2012. – Vår bransch handlar om nöjesflyg. När ultralätta flygplan avreglerades i Storbritannien funderade vi på vilken typ av flygplan vi skulle bygga. Till tillsynsmyndigheternas förvåning blev det en helkapslad, strömlinjeformad ensitsare, säger Tony Bishop, vd för det Cambridgebaserade företaget bakom e-Go. Flygplanets formgivning och den stora uppmärksamhet som ägnats detaljerna ska tilltala dem ”som vill köpa upplevelser, personer som också gillar en racerbåt, en Porsche eller ett riktigt sexigt flygplan”, som Tony

Bishop uttrycker det. Utvecklingen av e-Go är i princip klar. Nu återstår själva tillverkningen. Trelleborg levererar verktygsblocket EP678, som används för att tillverka mallar till planets kompositkomponenter.
– VI BEHÖVER NOGGRANT bearbetade värmestabila mallar, eftersom vi måste tillverka kompositkomponenter snabbt, effektivt och med perfekt finish, säger Tony Bishop. De här epoxiblocken är perfekta för ändamålet, vi är mycket nöjda. Tack vare global support från företag som Trelleborg är vi på god väg mot att förverkliga flygplanet. Trelleborg levererar verktygsblock även till producenter av F1-bilar och andra tävlingsfordon, samt till marin-, flyg- och rymdindustrin.

tår es 8 b av G CK 67 r v OR BLO lock ErPosfärerkas a ljs B LE S sb ik illve h sä on EL KT YG erktyg liga mken t örs ocsdivisi TRER rgs v s, ihå . Bloc dsf ling ls. V llebo ihart dare arknatveck teria ivformsiv Tre epox h här ch m ärsu g Ma i sk dhe se av s oc rg o s aff erin reras en a etas er gla llebo aget ngine leve med earb tet g itet Tre föret ed E cken man en b tssät tabil av vanc sblo sam lock Arbe ikt, s Ad rktyg mas rg. B rm. ad, v Ve h lim llebo ad fo ostn oc n Tre önsk till k et. frå n till r sett barh da dela tsäg för h föru oc

– Ett av våra viktigaste mål är att växa på flyg- och rymdmarknaden, så e-Goprojektet passar oss som hand i handske, säger Chris Mellings, försäljningsansvarig för verktygsblock inom Trelleborg. Det är fantastiskt att vara involverad i det här spännande projektet ända från början, och vi ser verkligen fram emot att få se e-Go i luften.

18 T·TIME 2·2012

tankar & trender [CHriS rHODES]

Svår Svår ATT ATT finnA uTvinnA
Den billiga oljans tid är förbi. Chris Rhodes, expert- på energi och miljöfrågor, förklarar varför.
text: Nick Terdre Foto: ed miles

2000-talets olja:

T·Time 2·2012 19

Chris rhoDes
Chris Rhodes, 53, arbetade tidigare som universitetsprofessor, men är idag oberoende konsult och rådgivare inom energi- och miljöfrågor. Bland hans kunder finns BP och Shell. Han skriver också för tidskriften Forbes. Chris Rhodes har en doktorsekamen i kemi från University of Sussex, england, och är medlem i brittiska Royal Society of Chemistry.

Den brittiske energiexperten Chris

Rhodes ser inget enkelt sätt att möta världens efterfrågan på olja. – De stora och lättarbetade fyndigheterna upptäcktes för länge sedan, och de är i stort sett tömda, säger han. Återstående reserver förmodas ligga under havsbotten snarare än på land. Nya fyndigheter blir troligen mindre än tidigare, de är mer otillgängliga och oljan blir svårare att utvinna. Oljeindustrin har lärt sig utvin-

ningstekniken på relativt grunda vatten. Så länge djupet understiger 200 meter går det att ställa en plattform direkt på havsbotten. – Men längre ut måste man använda flytande riggar, förankrade vid botten. Det största djupet hittills är där Shells rigg Perdido Spar ligger förtöjd, 2 500 meter ovanför Mexikanska golfens botten, säger Rhodes. Arbete på 2 000 till 3 000 meters djup innebär helt andra problem än de på grunt vatten. – För varje 10 meters ökning av

djupet så ökar trycket med en atmosfär. På 3 000 meters djup är trycket enormt – 300 gånger större än vid ytan, säger Chris Rhodes. Utrustning som ska arbeta på sådana djup måste vara specialkonstruerad och extremt hållfast. För att hantera de många problemen med att utvinna olja från sådana djup undersöks nya produktionsmetoder. – Istället för att pumpa olje- och vattenblandningen från källan till en processanläggning vid ytan

20 T·Time 2·2012

tankar & trender [CHRIS RHODES]
produkter oFFShore
Trelleborg är en ledande inom utveckling, tillverkning och leverans av polymerbaserade lösningar för olje- och gasindustri till havs. Bland produkterna finns flytmoduler, termisk isolering, rörlednings- och kabelskydd samt fendrar, slangar och brandskydd. Tätningar används i ventiler, pumpar och hydrauliska system på plattformar, på FPSO-fartyg och på havsbotten. Fjärrstyrda farkoster, som sköter grovarbetet under vatten, är utrustade med både flyt- och tätningsprodukter från Trelleborg.

sig problematisk. Borrsträngen, som borrkronan sitter på, består av sam­ mankopplade rörsektioner som väger 30 kilo per meter. En borrsträng på fem kilometer belastar riggen med 150 ton. – Det kräver en hel del av tekni­ ken för att utrustningen vid ytan ska bära den belastningen, förklarar Chris Rhodes.
att hitta olja är ingen enkel upp­

undersöker några oljebolag möjlig­ heten att behandla råvaran på havs­ botten, säger Chris Rhodes.
Shell och norSka Statoil är två bolag som utvecklar havsbottenba­ serade processanläggningar. Det är en lovande tanke, menar Rhodes, men en enorm utmaning att driva en processanläggning på stort havsdjup från ett kontrollrum flera kilometer bort. Till att börja med måste all ut­ rustning vara extremt tillförlitlig. På stora havsdjup är borrning är i

gift ens under goda förhållanden. Det är frågan om att borra i genom­ snitt tre till fem kilometer, genom la­ ger av berg och sand. Det kan handla om dubbelt så långa borrhål. – Ju djupare vi borrar desto svå­ rare blir det. Tryck och temperatur ökar till extrema värden. Sådana förhållanden är tekniskt krävande att hantera, och de orsakar extrema mekaniska påfrestningar på utrust­ ningen. En lösning är att använda speciallegeringar, men sådana är dyra, säger Chris Rhodes. Oljebolaget Petrobras har upp­ täckt stora oljereserver i Pre Salt­lag­ ret utanför Brasiliens kust. Det är en geologisk bergsformation som ligger under det lokala tjocka saltskiktet. Här ställs borrpersonalen inför en svår uppgift. Från en rigg omkring 2 000 meter över havsbotten ska de borra genom 3 000 meter berg, och sedan genom 2 000 meter salt, innan de når det kolväteförande lagret.

– Och salt ger problem i sig. Vid höga temperaturer smälter saltet, och kan proppa igen borrhålet, säger Chris Rhodes. Oljeprospektering görs även i områden med extrema väderförhål­ landen. Där krävs borriggar som tål tuffare klimat. Oljebolagen visar ökande intresse för Arktis, där geologerna tror på stora olje­ och gasreserver. Här ställs utrustningen inför havsis, kompakt vintermörker och extrem köld. Rig­ garna måste specialutrustas för att klara sådana förhållanden. Kostnaderna för ett misslyckande kan bli stora. – Att borra kan kosta 100 till 200 miljoner USA­dollar – det är mycket pengar som går till spillo vid en fel­ satsning, påpekar Chris Rhodes.
För att pricka rätt krävs ytterligare framsteg inom geofysik och teknik. Till exempel behövs multidimensio­ nell seismisk bildgenerering för att få en grov 3D­bild av berggrunden under havets botten. Mängder av data om berggrunden samlas genom seismiska undersökningar, för att fastställa var kolväten kan finnas. – Det krävs mer avancerade ana­ lysprogram och större numerisk ka­ pacitet för att vaska fram mer information ur all data. Teknisk ut­ veckling är nyckeln till nya oljefyn­ digheter, säger Chris Rhodes.

T·Time 2·2012 21

NEWS [UPDATE]

REKLAMMAN ATT MINNAS
Den svenske konstnären och formgivaren Anders Österlin dog 2011. Han efterlämnade en rik och varierad produktion. Bland mycket annat arbetade Österlin med reklamformgivning och gjorde bland annat en serie vackra illustrationer för Trelleborgkoncernen. Tillsammans med formgivaren John Melin påverkade och ledde Anders Österlin i stor utsträckning utvecklingen inom grafisk formgivning på 1950- och 1960-talen. Österlin föddes 1926 och dog i oktober 2011.

Anders Österlin formgav en serie annonser för Trelleborg med bland annat brandbilar, tåg och båtar som motiv.

App för optimalt tryck
Trelleborgs smarta app TLC – Trelleborg Load Calculator – lanserades under våren som ett verktyg för lantbrukare, däck- och maskinåterförsäljare och entreprenörer. Genom att beräkna den exakta vikten per axel kan appen fastställa korrekt tryck i traktorns däck för olika arbetssituationer och underlag. TLC bidrar till högre produktivitet och effektivitet. Appen är tänkt som ett enkelt och lätthanterligt verktyg för yrkeslantbrukare. Det tar bara några sekunder att hitta den optimala balansen mellan axelbelastning och däckstryck för en specifik uppgift. – Detta är Trelleborgs första app för lantbruksindustrin. TLC representerar en strategisk milstolpe i vår nya strävan att erbjuda lantbrukare professionella IT-verktyg som ökar deras produktivitet och sänker kostnaderna, säger Lorenzo Ciferri, marknadsansvarig för lant- och skogsbruksdäck. TLC finns för pekplattor, smarttelefoner och PC.

22 T·TIME 2·2012

NET VALUE

TRYCKTEKNIK FÖR FRAMTIDEN
DRUPA, världens största mässa för tryckutrustning som hålls i tyska Düsseldorf vart fjärde år, fokuserar på framtiden för tryck- och mediesektorn. Under DRUPA i maj 2012 lanserade Trelleborg Institutet för samtida tryck. Trelleborg bjöd in sina besökare till en kreativ och interaktiv plats där de kunde slappna av, uppleva spännande konst och upptäcka den moderna tryckteknikens möjligheter. Thomas Linkenheil, ansvarig för tryckdukstekniska lösningar inom Trelleborg, säger: – Vi har varit representerade vid DRUPA i många år nu. Mässan är ett perfekt tillfälle för oss att visa våra högpresterande produkter och lösningar direkt för de personer som har störst nytta av dem. Institutet för samtida tryck gav Trelleborg möjlighet att visa hela sitt utbud av högpresterande tryckdukslösningar. Dessutom fick besökarna möjlighet att med sina foton skriva in sig i DRUPAs historia genom att bli en del av den levande mosaik som skapades i montern. Det interaktiva kollaget växte under mässans gång och vid slutet av de två utställningsveckorna avtäcktes ett modernt digitalt mästerverk som fick besökarnas uppskattning. För ytterligare information, se trelleborgicp.com

Scanna mig
VART JAG ÄN TITTAR ser jag de där små fyrkanterna med en massa prickar i som inte verkar betyda någonting. När jag väl hade lärt mig hantera min smarttelefon tillräckligt för att ringa med den berättade en tekniskt mer uppdaterad vän att fyrkanterna i själva verket är QR-koder, och att de tydligen är mycket praktiska för smarttelefonanvändare. QR-koder (där QR står för Quick Response) är ett unikt märke i form av en matris, ungefär en tvådimensionell streckkod. QR-koder har blivit enastående populära bland smarttelefonanvändare. De är lätta att läsa av och har mycket större informationsinnehåll än vanliga streckkoder som vi scannar i matbutiken. Enligt Wikipedia uppfanns QR-koderna i Japan av Toyotas dotterbolag Denso Wave 1994 för att spåra produkter i arbete. Till skillnad mot en vanlig streckkod som är avsedd att scannas mekaniskt med en smal ljusstråle detekteras en QRkod som en tvådimensionell digital bild av en bildsensor. Bilden analyseras sedan av en processor. Processorn hittar först de tre distinkta hörnen av rutan. Utifrån dessa normaliseras bildens storlek, orientering och betraktningsvinkel. Nu finns de små QR-koderna på allting. Det går inte längre att köpa en läsk eller en inplastad macka utan en QR-kod på etiketten. Jag är lite rädd för att skanna av QR-koder – jag vet inte riktigt vad det är jag laddar ner – men det verkar vara ett snabbt sätt att få ytterligare produktinformation, appar eller erbjudanden. Fast när jag häromdagen såg en man i Houston med en QR-kod tatuerad på armen undrade jag om det inte har gått lite väl långt ändå?

Trelleborg är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 22 miljarder kronor och har cirka 15 500 anställda i över 40 länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Sealing Solutions,

Trelleborg Wheel Systems och Trelleborg Engineered Systems. Trelleborgkoncernen äger dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en omsättning på drygt 13 miljarder kronor och cirka 8 000 anställda i 17 länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX Nordic List, Large Cap. www.trelleborg.com

Some call it unifying.

We call it Trelleborg.

A sealed and safe passage. An 830-meter long immersed road tunnel will soon connect the shores of the Coatzacoalcos River in the Mexican Gulf. High water pressure and the risk of severe seismic earth movements require durable and flexible gaskets. Giant rubber seals and waterstops engineered by Trelleborg will keep the hidden passage safe and dry.
24 XXX

Trelleborg is a global engineerin group creating high-performance solutions that seal, damp and protect in demanding industrial environments, all over the world. Find out more about our world at www.trelleborg.com.