You are on page 1of 34

Niin Yaratldn?

[Trke](.,:i| ..li|


Tetkik eden : Muhammed ahin
..|. : _:t. ,l.. ..s

Yaynlarndan : Guraba Yaynevi

t.i| : t,:, .t,.i| .,:.Rabva Semti slm Dvet Brosu-Riyad
.._ ...li __t.:i| ,:|| _ti| ...., .,it, :t,it)| .,
200 200 200 2009 99 9 14 14 14 1430 30 30 30


2
NN YARATILDIN? .................................................................................. 3
nsz ............................................................................................................................................. 3
GR .............................................................................................................................................. 3
NCE RUHLAR ALEMNDEYDN .................................................................. 3
EVRENDE NELER OLUP BTYOR ................................................................ 4
Sana Hizmet Eden Varlklar: YILDIZLAR ............................................................................... 5
Bulutlar .......................................................................................................................................... 6
Yerdeki Belgeler/Yeryz Komularmz ............................................................................... 7
NSAN DIINDAK VARLIKLAR NN YARATILDILAR? .................................. 7
a) Allah Zikretmek / Tesbih Etmek in Yaratldlar: .......................................................... 8
b) nsanlara Hizmet Etmek in Yaratldlar. ........................................................................... 9
Gkyz Hizmetileri ............................................................................................................... 10
Dnya ve indekiler Niin Biz nsanlara Hizmet Ediyorlar? ............................................. 10
ALLAH (c.c.) SENDEN NE STER? ................................................................. 13
1. Vermi Olduu Nimetlere Kar Kulluk/Teekkr. ......................................................... 14
2. Sanat Karsnda Dil le Zikir/vg... .............................................................................. 14
a) Allahn Sanat Karsndaki Duruumuz/Kulluumuz Nasl Olmal? ........................ 16
3. Cennetteki Derecemizi Artrmak in Kulluk Yaplr... ................................................... 17
ALLAH (c.c.) CENNET ANLATIYOR... ........................................................... 18
ALLLAH (c.c.) CEHENNEM ANLATIYOR... ..................................................... 21
ALLAH (c.c.) NASIL YAAMANI STER? ........................................................ 23
KUL OLMA YARIINDA NDE GTMENN YOLLARI... ................................... 28
1. Allah (c.c.) Tanmak ............................................................................................................ 28
2. Peygamberi Tanmak ............................................................................................................ 30
3. Melekleri Tanmak ................................................................................................................. 30
4. Hesap Gnn Dnmek .................................................................................................. 30
TAVSYELER ............................................................................................ 31
SONU ................................................................................................... 34


3
NN YARATILDIN?

nsz

Dnya ve iindekilerinin irin grnmesi, evrenin senden beklentileri, geimin zor olduu
bu devirde zamannn byk bir blmn iine harcaman; zamann ve zihnini megul
edecek televizyon programlar niin yaratldn unutturmu olabilir.
Yaratlnn sebebini bilmi olman hem toplum iinde adam gibi yaamana, hem evrende
olup bitenlerin adn koymana, hem de ahiret saadetini kazanmana vesile olur.
te hacmi kk fakat muhtevas byk olan bu kitapkla niin yaratldna cevap
bulmaya alacam inaallah.
Birinci Blm

GR

Niin yaratldn? sorusuna; Ruhlar aleminde yaplan Allah-kul szlemesi k tutaca iin kitabn
birinci blmne Ruhlar Aleminde Allah (c.c.) ile yapm olduun konumana yer verdim.

NCE RUHLAR ALEMNDEYDN

Tm insanlar ve sen ruhlar aleminde iken Rabbine sz vermitin. Hatrlayamayabilirsin.
Geri ben de hatrlamyorum ama Rabbimiz kendisiyle ahitletiimizi Kurn- Kerimde
aklyor:
... Hani Rabbin adem oullarndan, onlarn bellerinden soylarn dar ald ve ben sizin Rabbiniz
deil miyim diyerek kendilerini birbirlerine ahit tutmutu da onlar da evet ahitiz demilerdi. (Araf:
7/172)
Ruhlar aleminde iken Rabbimle nasl bir ahitleme yaptm? Allah Rabb olarak kabul
etmek ne demek? ahitlemenin bana ne arts olabilir ki diye dnebilirsin.
nsanlar yaratan Allah- Tel insanlarn nasl bir ftrata sahip olduunu, neleri anlayp
anlayamayacan, bir mesele karsnda nasl tavr alacaklarn ve akllarna nelerin gelip
gelmeyeceini bilir.
1400 ksr sene nce byle bir ahitlemeyi yaptn hatrlatan Rabbin, 1400 ksr sene
sonra da kendi kendine byle bir soru ynelteceini bildii iin sorunun cevabn ok
nceleri sana bildirmi. Sorunun cevabn okuyalm:
4
Hani kyamet gn bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye...
Yarn Rabbinin huzurunda skntya dmemen iin Rabbinin sana olan scak ilgisini
okuyabildin mi?
Ruhlar aleminde Allaha kul olacana, onun emir, yasak ve tavsiyelerine uyacana sz
verdikten sonra; bir kadn ve bir erkein birlemesi sonucu dnyaya merhaba dedin.
Kendilerine anne ve baba dediin ite o iki insan Rabbin seip senin hizmetine verdi.
Daha sonralar o iki (anne-baba) koruyucunun gzetiminde belirli bir yaa kadar geldin.
Daha ilkokul ana gelmeden yakn evren tarafndan senin iin;
Bizim ocuumuz doktor ya da ok zengin i adam olacak! denilerek ileriki hayatna yn
vermeye alm olmalar dnyaya geli amacn unutturmu olabilir. Kendimden
biliyorum. Benim iin de ayn eyler sylenmiti.
Ama una inan ki dnyaya doktor ya da mhendis olmaya gelmedik!
Doktor ya da mhendis olmayalm demiyorum. Yanl anlalmasn. Daha salkl
yaamamz iin gerekli olmasna ramen yaratlmzn asl amacnn bu olmadn
anlatmaya alyorum.
- Konumuza dnelim istersen...
nsz ksmnda da dediimiz gibi dnya megalesi niin yaratldn unutturmu olabilir.
Yaratl sebebinin anlalmasna katkda bulunacak bir dosya aarak evremizde neler olup
bitiyormu bir bakalm:

kinci Blm

EVRENDE NELER OLUP BTYOR

Dnyaya gzn atndan itibaren daha gzel ve daha rahat yaaman iin ftratna, zel
zevklerine ve damak tadna uygun eylerin yaratlm olduunu grrsn.
3 farkl canl (insan, bitki ve hayvan) ve saysz cansz tryle karlarsn. Yaratlan
varlklarn bir ou hayatnda nemli yerler edinirler. Ne gibi?
- Dadaki yeil ottan bana ne! ya da denizdeki yosunun bana ne faydas olacak? diye
dnebilirsin.
Ama zihnini yle bir harekete geirdiinde dadaki yeil otun sofrana st olarak geldiini,
denizdeki iime yaramaz dediin yosundan, di dolgusu yapldn grr:
Tm bunlar benim iin mi? dersin.
5
Evet... Tam bunlar senin iin...
Senden binlerce kilometre uzaktaki yldzlar, bulutlar, rzgrlar, yamurlar, hatta
dalardaki yabani otlar bile bir ekilde sana hizmet ediyorlar. Hem de akllara durgunluk
verecek bir ekilde... Nasl m?

Sana Hizmet Eden Varlklar: YILDIZLAR

Gkteki yldzlarn bana ne faydas olacak? diye bilirsin. Hemen anlataym:
Kara ve denizin karanlklarnda, kendisiyle yolu bulmanz iin size yldzlar yaratan Odur...
(Enam: 6/97)
Bir anlk kendi ynn arm bir gemide hisset...
Kuzeye doru yol aldnda ancak karaya yaklaacan aksi halde okyanusun gbeinde
deli danalar gibi bir saa bir sola gideceini dn.
Kuzeyin ne tarafta olduunu kime soracaksn? Pusulan da yanna almay unuttuunu var
sayalm.
Ne yapabilirsin?
Bence ellerini ap:
Allahm beni buradan kurtar!... Bana kuzeyi gsterecek bir delil! dersin.
te seni dnen Rabbin sen domadan nce pusulay dnyann her tarafnda gzkecek
bir ekilde gkyzne yerletirmi.
te O yldzlar hem yolda kalmlar iin bir pusula, hem airler ve ressamlar iin birer
malzeme, hem de karanlk gkyzn aydnlatan birer fladrlar...

Rzgrlar

Sanld gibi rzgrlar sadece atlar uurmak ya da salar datmak iin
yaratlmamlardr. Ya da tek vazifeleri bunlar deildir.
Dudan uuklatacak bir ey syleyeyim mi! kokladn ya da reelini yapp yediin gln
arkasnda rzgr var... Ne alaka! m?
Rzgrlar alayc olarak gnderdik... (Hicr: 15/22)
Fen kitaplarnda bitkilerin rzgrlar vastasyla dllendiini okumusundur.
te O rzgrlar; hem gl koklamana yardmc oluyor hem de bo bardana suyun
dolmasna... Nasl m?..
6
O, (yamur) rahmetinin nnde mjdeci olarak rzgrlar gnderendir. Onunla l (kupkuru) bir
blgeye can verelim, hem de yarattmz nice hayvanlara ve insanlara onunla su verelim diye gkten
tertemiz bir su indirdik. (Furkan: 25/48)
Bulutlar gkyznde dev bir surahi, rzgrlar ise sanki bir el...
Rzgrn sana olan ilgisi ve hizmetleri bunlarla snrl deil tabii ki...
Savurup kaldran (rzgr)lar... (Zariat: 56/1)
Temizlik iileri de diyebilirsin. Grevini mkemmel yapan bir ii...
Sokandaki ktlar, izmaritler ve p krntlar seni rahatsz edebilir... te gnn 24 saati
mesaisi olan rzgrlar; belediyeye bal temizlik iileri gibi gelir ve sokan tertemiz
yaparlar.
Ayn rzgr yaz aylarnn vazgeilmez birer vantilatrleridir ayn zamanda...
Gkyz hizmetileri ekibine bal bir de bulutlardan bahsederek yeryzndeki hizmetiler
grubunu inceleyelim.

Bulutlar

Ya da yaz aylarnn emsiyesi... nsann beynini halayan gnein ssn dren ya da ate
oklarna bir kalkan gibi kar koyan bir fedai...
Gkyznde dev bir srahi gibidirler ayn zamanda...
Bulutlar ressamlar iin birer malzemedirler.
Gkyzndeki bulutlar bazen ekilden ekile ve renkten renge girerek hem insanlarn
duygularyla oynarlar hem de ressamlarn ekmeine ya srerler.
Bir bakarsn halla pamuu gibi mavi bez zerine dalm birer pamuk...
Bir bakarsn gnei arkasna alm kzl bir l... Bir bakarsn omuz omuza vermi dev bir
kara da...
Gkyz tablosunda 5 dakikada bir grntlerini deitirerek izleyicilerini hayrete
drrler... Ve tm bu hareketlenmeler senin duygularna hitap etmek iin!..
Gktekilerin hayatmza olan etkilerini az ok anladk zannediyorum. imdi de
yeryzndeki dier komularmza bir gz atarak yaratlmzn sebebinin kapsn
aralayalm.
Malumunuzdur ki dnyamzda sadece bizler yokuz. Ayn oday, hatta ayn sofray bile
sineklerle paylaacak kadar i ieyiz. Sadece bizler varz dememek iin bu misali verdim.
Gklerde ve yerde nice belgeler vardr ki (onlar) yanlarndan yzlerini evirerek geerler. (Yusuf:
12/105)
7
Bu ilahi uyary sakin bir kafayla dndmzde evresinde olup bitenlere kr ve sar
olanlara bir sitemin olduunu grrz.
... Yerde nice belgeler vardr ki... yzlerini evirerek geerler.
Gkteki belgeleri1 az da olsa inceledik.

Yerdeki Belgeler/Yeryz Komularmz

Dnyaya merhaba dediinde zaten dier canllar kullanm alanlarn igal etmi ve
hayatlarn yayorlard.
Yeryzndeki yaknlarn bir ev imar etmi; bcekler ve sinekler, sen domadan nce evini
paylamlard. Ayn ortamda geceleyip sabahlamtn.
Yaay olarak onlarla ortak zelliklerimiz vardr. Biz insanlar acknca yemek yeriz,
hayvanlar da acknca yerler. Yorulunca uyuma ihtiyac hissederiz, hayvanlar da yorulunca
uyurlar.
Biz insanlar cinsel ihtiyacmz gidermek ve neslimizin devam iin evleniriz, onlar da
ihtiyacn gidermek iin hemcinsleriyle cinsel ilikiye girerler.
Biz insanlar lmek istemeyiz ve lmekten korkarz, hayvanlar da lmekten korkar ve
kaarlar.
Dikkat ettiysen bir ok ortak zelliklerimiz var. Hayvanlar da ayn yerkrede yayor bizler
de... Hayvanlar da lyor bizler de... Bitkiler de yaayp lyorlar bizler de...
Yeni bir dosya daha ap nce biz dndaki varlklarn yaratl sebebini grelim, sonra da
yaratlmzn gayesini renelim.
nc Blm

NSAN DIINDAK VARLIKLAR NN YARATILDILAR?

Kitapmzn banda da dediim gibi dnyamzda farkl canl ve saysz cansz trleri
var. (Konunun daha iyi anlalmas iin kendini aya km dnya ve iindekilerine
bakyormusun gibi hissederek oku/dn)
Bizleri dier canllardan ayran tek zellik; dnce ve iradenin olmas... Aksi halde
yaay olarak hayvanlardan pek de farkmz olmaz.
te imdi soruyoruz:
8
Bizim dmzdaki varlklar niin yaratldlar? Bu soruyu Allaha (c.c.) soruyoruz. Allah ta
bizlerin bu tr sorular soracamz nceden bildii iin hayat kitabmzda aklam.
Okuyoruz;
Gklerde ve yerde olan herey. Allah tesbih eder... (Hadid: 57/1)
lk arabalmz hemen atalm;

a) Allah Zikretmek / Tesbih Etmek in Yaratldlar:

Kimlerdir bunlar?
Yerde ve gkte olanlar...
Mesela?
... havada kanadn rparak uan (sra sra) kular bizzat Allah tesbih ederler. Her biri duasn da
tesbihini de bilir. Allah onlarn yaptklarn hakkyla bilendir. (Nur: 24/41)
Dnsene bir; Kular Allah zikrediyorlar... Onu anyorlar... Allah vyorlar... Havada,
karada, hatta kafeste... Nasl m? rendikleri ekilde...
Niin ve nasl zikrediyorlar?
Nasl zikrettiklerini bilemem...
1
Ama niin zikrettikleri hakknda bir iki kelam yapabilirim:
Allah (c.c.) kendilerinden vgler bekledii iin...
Kendilerine hayat hakk tand iin...
Kendilerine uma ve avlanma yetenei verdii iin...
Allahn bykln ve gcn bildikleri iin...
Allahn vgy ve anlmay hak ettiini bildikleri iin...
Allah Alem...!
Onu gkgrlts vg ile ve melekler korku iinde tesbih ederler, noksanlklardan uzak tutarlar...
(Rad: 13/13)
Kular anladk da, gk grlts nasl ve niin Rabbini tesbih ederler?..
Sanki bir ses;
Onlar da siz insanlar gibi birer mahlukturlar. Onlar Allahn bykln ve var olu
gayelerinin Allaha kulluk olduunu biliyorlar... diyor.
Gklerde ve yerde bulunanlar ve onlarn glgeleri de ister istemez sabah akam Allaha secde
eder(ler). (Rad: 13/15)

1
tleri, uular ve ftratlarn bozmadklar ekliyle olabilir. Ama en dorusunu Allah bilir, biz bilemeyiz.
9
Canl varlklarn Allaha kretmeleri Allahn kendilerine hayat vermesi iin diyelim... Peki
ya gk grlts? ya glgeler?
Dikkat edersen insan dndaki tm canl ve canszlar Allah zikrediyorlar. Buna insanlarn
ve tm varlklarn glgeleri de dahil...
Bir ka sahife daha sabredersen insanlarn yaratl gayesini anlatacam inaallah.
nsan dndaki varlklarn yaratl gayesinden bahsediyorduk;
O ki yeryznde ne varsa hepsini sizin iin yaratt... (Bakara: 2/29)
yeti tefekkr etmeden nce hemen ikinci ara balmz atalm:

b) nsanlara Hizmet Etmek in Yaratldlar.

O ki yeryznde ne varsa hepsini sizin iin yaratt... (Bakara: 2/29)
Yeryznde neler vard?
Denizler ve Irmaklar vard...
nsanlara nasl hizmet ederler?
Ulam kolayl balklara depo olmakla, yazn serinleterek...
Yeryznde baka neler vard?
Bitkiler vard...
nsanlara nasl hizmet ederler?
nsanlarn yaamas iin gdaya ihtiyac var. Onlar da yaamamz iin hayatlarn feda
ederek...
Yeryznde baka neler vard?
Hayvanlar...
nsanlara nasl hizmet ederler?
Bazlar etiyle, bazlar eti ve style, bazlar derisiyle, bazlar binek olarak, bazlar
kulaklarmzn pasn gidererek
2
...
Yeryznde baka neler vard?
Toprak, su ve metaller...
nsanlara nasl hizmet ederler?

2
Kanarya, blbl kular gibi.
10
Bina yapmnda, ekinlerin yetimesinde, temizlikte, ara ve gerelerin yaplmasnda
hizmetlerini grmek mmkn.
imdi de gkyz hizmetilerini grelim;

Gkyz Hizmetileri

Adetleri zerine (yrngelerinde) seyreden gnei ve ay sizin faydalanmanz iin verip geceyi ve
gndz size faydal klan Odur. (brahim: 14/33)
Yine soralm
Gkyznde neler var?
Gne, ay, yldzlar, bulutlar...
nsanlara nasl hizmet ederler?
Istarak, geceyi aydnlatarak, yn buldurarak, gneden glgeleyerek, suyumuzu
gkyznde depolayarak...
Gkyznde baka neler var?
Gece ve gndz...
nsanlara nasl hizmet ederler?
Dinlenmek iin yatana uzanan insanlar iin birer yorgan olarak, almalar iin ar ve
pazar aydnlatarak...
te burada durup biraz dnelim;

Dnya ve indekiler Niin Biz nsanlara Hizmet Ediyorlar?

Arlar; bal, nekler; et ve st, Denizler; balk, Gne; s vererek hem bizlere hizmet ediyorlar
hem de Allah zikrediyorlar...
Peki niin hizmet ediyorlar?
Bu sorumuza da iki balk atarak incelemeye alalm.
1) Allah (c.c.) emrettii iin.
yle ya! Madem yaratclar Allah- Tel, elbette Allahn dedii olacak. nk
yarattklarnn tasarruf yetkisi kendisine ait. Haliyle;
nsanlara hizmet edin, dendiinde hibir varlk bu emrin dna kamaz...
2) nsanlardan bireyler talep etmek iin
11
Yani unu demek istiyorum;
Allah- Tel dnya ve iindekilerini hizmetimize vermekle bizlerden bireyler talep
edebilir...
Ne gibi;
Lks bir restauranta gittiini ve garsonlarn ikide bir masana yemek ve tatllar getirdiini
dn!
Sofrana konulan her yemek iin senden yemein paras talep edilir. Aksi halde bulakhane
kanlmaz olur. Ne demek istediimi anladn zannediyorum.
Dnsene bi;
Allah (c.c.); gneiyle seni stacak;
Ve Allah (c.c.) senden bireyler talep etmeyecek!
Denizleri ve rmaklar hizmetine verecek
Ve Allah (c.c.) senden bir eyler talep etmeyecek!
Rzgr ve bulutlar hizmetine verip seni glgeleyip sulayacak;
Ve Allah (c.c.) senden bireyler talep etmeyecek!
Gz zevkine uygun manzaralar yaratacak;
Ve Allah (c.c.) senden bireyler talep etmeyecek!
Ulamn iin katrlar, eekler, arabalar, uaklar ve daha nice eyler yaratacak;
Ve Allah (c.c.) senden bireyler talep etmeyecek!
Cinsel ihtiyacn gidermen iin kar cinsten insanlar yaratacak;
Ve Allah (c.c.) senden bireyler talep etmeyecek!
Grmen iin; gzler, iitmen iin; kulaklar, akledip adam gibi yaayp kendisine kulluk
yapman iin; akl verip hislerle donatacak;
Ve Allah (c.c.) senden bireyler talep etmeyecek!
Ksacas dnya ve iindekilerini emrine verecek ve senden de hibir ey talep etmeyecek!
Byle birey mmkn m sence?
Bu sahifeye kadarki yazlar dikkatli bir ekilde okuduysan; imdi sralayacam
maddelerden en az biri mutlaka aklna gelmitir diye dnyorum.
Neler olabilir bunlar?
a) Madem yaratldm, yaayabilmem iin gerekli malzemeler bir ekilde yaratlmak
zorundayd!.. (Haa, haa!..)
12
b) Ba bo yaratldma inandm iin benden bireyler talep edileceini zannetmiyorum
dorusu...
c) Benden bireyler talep edebilir... Bu onun gayet doal hakkdr...
d) Niin yaratldm biliyor fakat bir trl bilgimi pratie geiremiyorum... Tembellikten
tabi...
e) Niin yaratldm ve dier canl ve canszlarn bana niin hizmet ettiklerini biliyor ve
elimden geldii kadar teekkrm yapmaya alyorum.
f) Beni bu kadar ince dnp dnya ve iindekilerini hizmetime veren yaratcya teekkr
etmek istiyorum. Fakat nasl teekkr edeceimi bilmiyorum?
Eer bu alt deiik fikirlerden en az biri aklna gelmise iimiz kolay...
Eer a seeneindeki fikre katlyorsan sana bireyleri hatrlatmak isterim.
Tek gzle de yaardn.
Bir aya sakat olarak da yaardn.
Tek bbrek ve tek kulakla da yaayabilirdin.
Drt kk dile de yaayabilirdin.
Tek kolla da yaayabilirdin.
Kasz, kipriksiz ve kel olarak da yaayabilirdin.
Konuamadan da yaayabilirdin.
Yaayabilmen iin olmazsa olmazlar sralayalm;
Hava
Su
Gne
Ekmek ve en az 3 eit katk...
Sence; sana, sadece yaayabilmen iin gerekli malzemeler mi verildi?
Ne demek istediimi anladn dnyorum.
Eer b seeneini dnyorsan sana Allahn ayetlerini hatrlatp dnmeni isterim.
Yoksa insan babo braklacan m sanr? (Kyamet: 75/36)
Allah (c.c.) seni en erefli bir biimde yaratsn, yedirsin, iirsin, dnya ve iindekilerini
hizmetine versin ve senden bireyler talep etmesin!
Senin ne zelliin var? Allahtan (c.c.) alacan var da hesaptan m dyorsun? (Haa!)
Eer f seeneindeki tahminimi dnyorsan, Allah iin samimi olduuna ve baz eyleri
sorgulamaya baladna kanaat getiririm.
13
Asl konumuza geebiliriz artk:
Allah (c.c.); teekkr bekler.
nsanlar yoktan varedip dnya ve iindekilerini hizmetine ve emrine sunan Allah-
Telnn teekkr beklemesi zaten onun en doal hakk diye dnyorum.
Eer Allaha (c.c.) teekkr etme ihtiyac hissettiysen; bu sahifeden sonraki yazlar biraz
daha dikkatli bir ekilde okuman tavsiye ederim.


Drdnc Blm

ALLAH (c.c.) SENDEN NE STER?

Beni bu kadar nimetlere boan, dnya ve iindekilerini hizmetime sunan Rabbim benden
teekkr bekler.
Dediini duyar gibi oluyorum. Umarm yanlmyorumdur. Soralm bakalm Allaha; senden
ne istiyor?
(O) istediiniz eylerin hepsinden size verdi. Eer Allahn nimetini saymaya kalkarsanz, onu
sayamazsnz. Gerekten insan ok zalim ve ok nankrdr. (Sebe: 34/14)
O halde beni (ibadet ve itaatle) ann ki, ben de sizi (sevap ve mafiretle) anaym; bana kredin
(itaatsizlikle) bana nankrlk etmeyin. (Bakara: 2/152)
a) Allah (c.c.) sana vermi olduu nimetler karlnda senden teekkr bekler.
Zannedersem yukardaki bala katlyorsun. te tm bu nimetlerin sahibi kendisine
teekkr etmeyenleri nankrlkle suluyor. Sulamakla hakl deil mi sence?
Dnsene bi size misafirlie gelmiim; ay ikram ediyorsun; teekkr etmiyorum... Yemek
ikram ediyorsun; teekkr etmiyorum... Yemekten sonra meyve getirmek ister misin?
Vallahi beni nankrlkle sulayp;
kram etmek zorunda mym?.. nsan en azndan bir teekkr ederim der. Fazla birey
beklemiyorum ki! dersin.
Allah (c.c.) da teekkr etmeyenleri nankrlkle suluyor ve sulamakla da hakl...
Unutmadan hatrlataym ki; Allahn bizim krlerimize ve ibadetlerimize hi ihtiyac yok.
Yani kretmemekle ne ona bir zarar verebiliriz ne de deerini drrz. Okuyalm;
... kim (Allahn nimetlerine) krederse, ancak kendi (fayda)s iin kretmi olur. Kim de (isyan
ve itaatsizlikte) nankrlk ederse, phesiz ki Allah ganidir (ok zengin ve hibir eye muhta
deildir.), hem de vlmeye layk olandr. (Lokman: 31/12)
14
Peki Allah (c.c.) senden nasl teekkr bekler: Yaplacak olan teekkrn yerine ulamas;
hem bizlerden teekkr bekleyen mercinin dedii gibi, hem de yaplacak teekkrn bilinli
ve yrekten olmasna baldr. Nasl m?
Tatil iin Japonyaya gittiini ve otel grevlilerinin; bavullarnn tanmasna yardm
ettiklerini ya da iki saatlik gezi sonucunda Japon taksi ofrnn senden para talep
etmediini dn.
Sen de teekkr etmek istiyor fakat Japonun senden nasl bir teekkr beklediini
3

bilmiyorsun. Ne yaparsn?
Bence klavuzuna sorar; Japonun senden istemi olduu teekkr hareketleri houna
gitmese de ayn el kol hareketleri yapar Japonun gnln almak istersin.
unu demek istiyorum;
Allaha kar yaplacak en gzel teekkr (kr/ibadet) Onun dedii ekilde olmal... O
ne diyorsa o olmal...
Allah- Tel senden drt farkl kanaldan teekkr bekler.

1. Vermi Olduu Nimetlere Kar Kulluk/Teekkr.

Bu balmz yeterince konutuk zannediyorum.

2. Sanat Karsnda Dil le Zikir/vg...

Allah- Tel insanolunun aklna ve hayaline gelmeyecek canl ve canszlar yaratmakla
hem kendisinin gl hem de ok usta bir yaratc olduunu ispat ediyor.
Ve sanat karsnda tm insanla meydan okuyarak;
... Rahmann yaratnda hibir dzensizlik gremezsin... diyor. (Mlk: 67/3)
Haydi hep beraber Allahn yaratnda bir dzensizlik, bir baboluluk, bir ahenksizlik
bulmaya alalm. Bakalm bulabilecek miyiz?
Bakalm!
Havada uan u kartala bakalm.
Belki gzden kaan bir defo bulabiliriz:
Sanki bir ses;

3
Elbetteki beden dili devreye girer. Fakat ben bu misalle unu anlatmaya altm. Muhatabmzn gnln ho tutmak iin Onun istedii bir
ekilde teekkr etmeli.
15
Allah (c.c.) yrtclk sanatn havadaki kartal zerinde siz insanlara gstermek istiyor,
diyor.
Gelen bu sese hak veriyorum. nk; usta bir ressama bakarak sanatn gremeyiz. Ya da
ann gbekli ve yakkl olmas onun ustaln gstermez. Peki sanatn nasl ispat
ederler?
Bo bir kt ve boyal kalemler veririz iddia sahibine, o da sanatn beyaz bir kt zerinde
bizlere gsterir. Ne yapar?
Koyu tonlar kullanr; iimizi burkar... Ak tonlar kullanr; iimizi aar... A da hakeza...
Bizler de Allahn yrtclk sanatnda en ufak bir ahenk bozukluunu grebilmek iin Kartal
inceleyelim.
Kartaln gagasna bakyoruz;
Kartaln gzne bakyoruz;
Kartaln penesine bakyoruz;
Kartaln kanadna bakyoruz;
Kartaln avlanmasna ve avn yiyiine bakyoruz.
Kartaln sesini iitiyoruz;
(Belgesellerde; sarp kayalklardaki ses yanklarn dinlemisinizdir) Yrt. kokuyor.
En ufak bir ahenksizlik grdk m?
Yani O muhteem gaga, Pene ve kanatl kartala;
cik, cik sesi uygun olur muydu?
Ya da kavak aacnda yuva yapmas!
Bir iki misal daha verip bu kanaldan nasl teekkr edeceimizi anlatmaya alaym.
Hem Allahn sanatndaki incelii grmek hem de bir dzensizlik bulabilmek iin imdi de
hayvanlar aleminden Muhabbet kuunu masaya yatralm.
Yine bir ses;
Muhabbet kuuyla kartaln yaratllarnn kyasn yapn ki sanat grebilesiniz diyor! Bu
sese kulak verip kyasn yapalm.
4

imdi de bitkiler dnyasna bir gz atalm. Belki de bunlarda bir ahenksizlik grrz.
Bitkiler alemindeki ayn topra, ayn suyu, ayn hava ve gnei paylaan; Limon,
ekerpancar, biber ve sarmsak masaya yatralm.
Limonu kesip tadna bakyoruz; Eki

4
Her okuyucu kyasn yapsn Allahn iki farkl sanatn o iki ku zerinde grrsnz diye dnyorum.
16
Pancar soyup tadna bakyoruz; Tatl
Biberin tadna bakyoruz; Ac
Sarmsa soyuyoruz; Mthi bir koku
imden gelen ses soruyor;
Limonu tadarken aznza pancar tad geldi mi?
eker pancarn koklarken burnunuza sarmsak kokusu, ya da gl kokusu geldi mi?
Bu alemde de dzensizlik grmedik. imdi de canszlar dnyasna bir gz atalm.
Gkyznden balayalm.
Yedi g birbiriyle uygunluk iinde yaratan Odur. Rahmann yaratmasnda hibir uygunsuzluk
ve dzensizlik gremezsin. Gzn evir de bak. (Orada) Hibir atlak ve kusur grebilir misin?
(Mlk: 67/3)
Seni nimetlere boan Rabbin sanatndaki ustal ve incelii gstermek iin sana ve tm
insanlara seslenip;
Hadi kaldrn gzlerinizi ve bakn gkyzne... en ufak bir gzden kama, yrtk, yama,
defo ya da bir ahenksizlik grebilir misiniz? diyor.
Bizlere de bu ilahi iddiaya bir gz atmamz dyor.
Seni bilmem ama ben ahsen her gkyzne bakta bu ilahi iddia aklma gelir... kusur
ararm... Bulamam... Belki de bulutlar gizlemitir diye dnr bulutsuz ak bir havada
bakarm; yine kusur yok... Belki de gece karanl gizlemitir deyip gndz bakarm; yine
kusur, yrtk, prtk yok...
Sen ne mkemmel yaratcsn Allahm der gzlerimi kusur bulmak iin yeryzndeki
cansz varlklara evirir, cam ve aa daln masaya yatrrm.
Her ikisini krdmda kulama gelen ses kesinlikle tandk;
angr! ve Hr!! Dnyann neresinde olursak olalm, dnyann neresinden getirilirse
getirilsin hibir zaman aa dal krldnda angr sesi kmaz.
Allahn yaratt herhangi bir eyde en ufak bir dzensizliin olmad kanaatine varmsan
yeni bir ara balk atalm.

a) Allahn Sanat Karsndaki Duruumuz/Kulluumuz Nasl Olmal?

Onlar ki, ayakta iken, otururken, yanlar stnde (yatar) iken daima Allah anar, gklerin ve yerin
yaratln dnrler (ve yle derler): Rabbimiz, sen bunlar bouna yaratmadn. Sen
mnezzehsin. Bizi atein azabndan koru. (l-i imran: 3/191)
Hani demitik ya yaplacak teekkrn eklini ve mantn nimet veren el belirler;
17
Her eyin Rabbi; sanat karsnda;
Subhanallah!1 dememizi bekliyor.
Subhanallah dememizin amelimize nasl yansyacan ileriki sahifelerde anlatacam
inaallah...

3. Cennetteki Derecemizi Artrmak in Kulluk Yaplr...

Kitabmzn ana fikri olan Niin yaratldk sorusunu bu balk altnda inceleyelim.
Allah- Tel tm canl ve canszlar kendisini tesbih/zikretmesi iin yaratt. nk Allah-
Tel zikredilip vlmeyi ok seviyor. Geri hakk da...
Asl konumuza giri yapabiliriz artk.
Hanginizin daha gzel amelde bulunacan denemek zere lm ve hayat yaratandr. O
Azizdir, afurdur. (Mlk: 67/2)
Hanginizin daha gzel amelde bulunacan denemek zere... yani; hangimiz kafasn iki
eli arasna alp;
Allah (c.c.) beni niin yaratt?
Niin Allah (c.c.) beni nimetlere bodu?
nsanolu niin douyor ve bir sre sonra da lyor?
ldkten sonra nasl bir hayat bizi bekliyor? diye dnerek harekete geenleri deneyip
cennetine sokmak iin...
Dikkat edersen Allah- Tel bir snavdan bahsediyor. Benim, senin ve tm insanlarn
katld bir snav...
Bu snavdan aln ak kmasnn tek bir yolu var; Oda; Niin yaratldnn bilincinde olup, o
yolda sebat gstermek...
Benim ve senin iin Kuran aratrdm ve u sonuca ulatm: Allah- Tel;
Vermi olduu nimetlere karlk teekkr etmemiz,
Sanat karsnda apka karmamz (vgler etmemiz)
Ve bu kullukta baarl olmamz iin karlnda cennet vaad ettii bir snav hazrlam.
Kendisine yapacamz teekkr bile karlksz brakmayp cennet vaad eden bir Rabbimiz
var. Ve bizim cennetimizi dnen Rabbimiz cennetteki derecemizin artmas iin bakn ne
sylyor:
Eni yerle gn eni gibi olan cennet iin birbirinizle yarn. Bu Allahn bir ltfudur. Onu
dilediine verir. Allah byk bir ltuf sahibidir. (Hadid: 57/21)
18
Dnyadaki asl yarn ve asl kouturmann ne olmas gerektiini okuyabilmisen, yle bir
soru ortaya atp dnelim:
Madem bir snavdayz ve bizlerden de mr boyu kulluk bekleniyor; ite o zaman
kazanana vaad edilen cenneti tanmamz lazm. Aksi halde gereken titizlii gsteremeyiz.
Ve soruyoruz;
Ey Rabbimiz! kazanana vaad ettiin Cenneti tanmak istiyoruz. Bize tantr msn
Allahm?
Sorularmzn cevaplarn hayat kitabmz Kuran ve hadislerle veren Rabbimiz sorumuzu
hemen yantlyor:

Beinci Blm

ALLAH (c.c.) CENNET ANLATIYOR...

... Sabrlarnn karl cennet ve oradaki ipeklerdir. Orada tahtlara yaslanrlar, orada yakc scak
ve dondurucu souk grmezler. Meyve aalarnn glgeleri zerlerine sarkm ve onlarn koparlmas
kolaylatrlmtr. (nsan: 76/11-14)
... sabrlarnn karl... yani dnyadayken yapm olduklar kulluktaki sabrlarnn
karl...
Yerinde olsam dnya ve cennetteki nimetlerin kyasn yapp yatrmm
5
ona gre yaparm.
... Meyve aalarnn glgeleri zerlerine sarkm ve onlarn koparlmas kolaylatrlm. (nsan:
76/11-14)
Tamamen insan ftratna ve zevkine uygun ifadeler... Kendini bir anlk Cennette ve en
sevdiin meyve aacnn altna uzanm meyveleri kopardn dn...
Koparlmas kolay... Hazmi kolay... Karn ars yapmyor... Tuvalet derdi yok... Niye
baheme girdin diye peinden koan da yok... Hibir emek sarfetmeden gelen bir rzk...
Devam ediyoruz;
Cennette olanlara diledikleri meyve ve etten bol bol veririz. (Tur: 52/3)
Her ne kadar imtihanda baarl olmu fakirlere sesleniliyor gibi gzkse de bu nimetlerin
muhatab tm cennetliklerdir.
Defteri sadan verilenler; ne mutlu o saclara... Onlar dikensiz sedir aalar, salkmlar sarkm
muz aalar, uzam glge altnda, alayarak akan su kenarlarnda; bitip tkenmeyen ve yasak da
edilmeyen bol meyveler arasndadrlar. (Vaka: 56/27-33)

5
Subhanallah Allah tm noksan sfatlardan mnezzehtir.
19
Ve canlarnn ekeceklerinden ku eti (ikram edilir). (Vaka: 56/21)
Defteri sadan verilenler...Niin yaratldnn farkna varp Ruhlar Aleminde iken Rabbine
verdii sz tutanlar cennet tapusunu alp ebediyyen kalacaklar meskenlerinin yolunu
tutarlar...
Daha ok ehir hayat yaayanlarn duygularna hitap edildii grlr.
Beton binalar arasnda bunalan ehir insan piknik ihtiyac hissedip kendini yeillikler
arasna atmak ister... Yeil aa altnda uzanp hemen yanbanda olan elalelerden gelen su
zerrecikleriyle serinlemek iin neler vermez ki ehir adam...
te insanlarn ftratn bilen Allah- Tel, ayn ortamdan belki de milyon kat daha da gzel
olan cennet hazrlayarak insanlar cenneti kazanmaya tevik etmi... Tm gzelliiyle
konuklarn bekleyen cennet...
Kimlerdir bu konuklar?
Cevabn sana brakyorum...
Devam ediyoruz.
... Orada rzklarn sabah akam hazr bulurlar. Kullarmzdan Allaha kar gelmekten saknanlar
miras klacamz cennet budur ite. (Meryem: 19/62-63)
...Orada rzklarn sabah akam hazr bulurlar...
Oradaki rzk garanti altndadr. Hibir emek sarfetmeden, hibir mesai yapmadan, hibir ter
aktmadan ve yorulmadan rzk gelir... Orada geim derdi de yoktur.
Sen dnyada gerei gibi kulluk etmi, yorulmu ve gereken sabr gstermisindir. Bir nevi
dinlenme tesisidir cennetler... Ebedi kalmak iin hazrlanm dinlenme tesisleri...
... Orada canlarn istedii, gzlerin lezzet ald eyler de vardr. Sizler orada ebedi kalclarsnz.
(Zuhruf: 43/72-73)
Dnyadayken cannn istedii hereye sahip olamayabilirsin. Ama bir dnemlik (bir
mrlk) sabr karlnda cann ne isterse; arzu ve isteklerine snr konmaz, yasak ta
edilmez...
Bir iki hadis okuyup asl konumuza dnelim.
Muaz ibn Cebelden; Peygamber (s.a.v.):
Cennet ehli cennete vcutlar klsz, yzleri parlak, gzleri srmeli ve otuz yanda (genler)
olarak gireceklerdir buyurdu.
6

Ruhlar Alemindeyken bizleri farkl beden bekliyordu;
Dnyadaki beden
Cennetteki beden

6
Tirmizi.
20
Cehennemdeki beden.
Dnyadaki bedeni tanyoruz. Kemik, kan, et ve deri. En ufak bir soua dayanamayan,
diken bile batsa dayanlmaz sanclar veren, sakat kalma riski fazla olan bu bedenlerin aksine
hi yalanmayan, ars mars olmayan bedenler emanet edilir baarl ruha...
Doksan yanda da terk etsen bu dnyay; gen olarak girersin cennete eer snav
baarrsan...
Ebu Hureyreden (r.a.) Resulullah (s.a.v.); Aziz ve celil olan Allah yle buyurdu:
Salih kullarma hibir gzn grmedii, hibir kulan iitmedii ve hibir beerin kalbine gelmeyen
eyler hazrladm.
7

... Hibir gzn grmedii... Gzellikleriyle ban dndren dnyadaki manzaralar cennet
gzellii yannda birer p misalidir. Oradaki manzaralar ba dndrmez; Bayltr!
... Hibir kulan iitmedii... Belli ki hayal tesi!.. Belli ki byk srpriz!
... ve hibir beerin kalbine gelmeyen... Hibir airin, hibir ressam ve hibir romancnn
aklna gelmeyen izgi tesi meknlar...
Kimler konuk olacak...
Ruhlar Aleminde iken Rabbine sz vermi ve dnyadaki snavda verdii sz unutmayp
belirlenen ekilde yaam ve o hal zere vefat etmi olanlar...
Cennetle ilgili ayet ve hadisler bunlarla snrl deil tabii ki...
Bu sahifeye kadar olan yazlarn ksa bir zetini yaparsak;
Ruhlar Aleminde Rabbine; sadece kendisinin szn dinleyeceine, onun dedii gibi
yaayacana sz verip dnyaya bir damla olarak dtn.
Merhaba dediin bu dnyada bir tek sen yoktun. Dier canl ve canszlarn sana olan
hizmetlerini ve yaratl gayelerini grdn.
nsan dndaki tm varlklar Allah zikrederler ve bu da Allahn hakkdr. Allah (c.c.)
insanlardan da vgler bekler demitik muhteem sanat karsnda...
Hem vgler hem de sana bahetmi olduu nimetler iin teekkr bekler... Ve bu da Onun
hakkdr.
Gereken kulluu yapanlara cennet vaad ederek insanlarn cennet iin yarmalarn tavsiye
etmitir.
Ortaya konulan dl tannmadnda gereken kulluk yaplamayacana inandmz iin
Rabbimize cenneti sorduk.
Cennetin hayal tesi ve ebediyyen var olacak gzelliklerle donatlm; konuklarn
beklediklerini grdk.

7
Buhari-Mslim.
21
Snav kazananlara Cennet var...
Ya kaybedenlere?
Altnc Blm

ALLLAH (c.c.) CEHENNEM ANLATIYOR...

Bu muhteem sanatn sahibi; sanat karsnda kr olanlar, vermi olduu nimetleri
gremeyip nankr olanlar ve Ruhlar Alemindeyken vermi olduu sz yerine
getirmeyenler iin Onlarn yaaylarna layk bir mekn hazrlamtr.
Adna da Cehennem koymutur.
Bir de Cehennemi inceleyelim bakalm, sulular neler bekliyor.
phesiz ki ayetlerimizi inkr eden kfirleri yarn atee atacaz. Derileri pitike, azab duysunlar
diye, kendilerine deitirecek baka deriler vereceiz. nk Allah gerekten Azizdir, Hakimdir.
Hkmnde hikmet sahibidir. (Nisa: 4/56)
Yanan deri ikinci bir mdahalede ac hissettirmez. Ac duyulmas iin taze bir deriye ihtiya
var. Ve bu ihtiya hemen karlanr... Daha ok azap grmesi iin taze taze deriler yaratlr...
Her yeni deri farkl bir azabn mjdecisidir...
te o kfir olanlar iin ateten elbiseler biilmitir. Balarnn stnden kaynar su dklr. Bu
kaynar su ile karnlarnda olan eyler ve derileri eritilir. Onlar iin bir de demirden kamlar var. Her
ne zaman ateten, onun zdrabndan kmak isterse, yine iine dndrlrler ve onlara: Haydi tadn
yangn azabn denir. (Hacc: 22/19-22)
teki alemdeki kuman cinsini dnyadaki yaantn belirler. Allahn dedii gibi yaarsan
sana ipek elbiseler giydirilir, kafana gre yaarsan da zerindeki beyaz kefen karlp
ateten elbiseler giydirilir...plak kalmak yok!..
Bir anlk scakl yz dereceye ulam; fskiye altnda du aldn hisset!.. Her damlas
kafana aklan ivi gibidir... Salarn dker; kel olursun... Yzndeki derilerini eritir; fiziin
bozulur... Artk tannmaz hale gelen bir et yn olursun.
... Onlar iin bir de demir kamlar var...
Atein ve kaynar suyun yanna bir yenisi daha eklenir... dnyadayken hayvanlar harekete
geirmek iin kullanlan bu alet; Cehennem sakininin hayvan yerine konulduunu gsterir.
Yank zerine kamlanan demirden kamlar... nsann tyleri rperiyor...
Kimler tadacak bu azab?
Niin yaratldnn farkna varamayp nefsine kul olan insanlar!
Ne zaman?
22
ldkten sonra!
Boyunlarnda demir halkalar ve zincirler olduu halde srkleneceklerdir. (Mmin: 40/71)
Kimlerin boyunlarna demir halkalar ve zincirler taklr?
Kpeklerin, evcilletirilmi maymunlarn, insanlara saldrmasn diye baz hayvanlarn!..
te bu cehennem denilen meknlardaki konuklar hayvan yerine konularak ek bir azap
grrler...
Kimlerin boyunlarna tasma taklacak?
Allahn kendilerine vermi olduu nimetleri gremeyen, Allahn dediklerini yapmayan
ve eytana kulak verenlerin boynuna...
Bir de hadisten bir cehennem mns okuyalm:
bn Abbastan (r.a.) rivayet edilmitir: Peygamber (s.a.v.):
Ey iman edenler, Allahtan hakkyla korkun ve ancak mslman olarak can verin. (Ali imran:
3/102)
ayetini okudu ve yle buyurdu: Zakkumdan bir damla, dnya yurduna damlatlsa,
dnyadakilerin yiyeceklerini actrd. yleyse yiyecei bu olan kimsenin hali nasl olur?
8

Bir anlk Cehhennemde olduunu dn! (Allah muhafaza)
Dn cierini ki, ate iine giriyor ve sen de feryat ediyorsun; fakat merhamete
uramyorsun. Dnyaya geri dnmeyeceksin eklinde cevap verilince alyor ve pimanlk
gsteriyorsun. Artk tvben kabul edilmeyecek ve feryadna cevap verilmeyecektir.
Orada kaln uzamken kendini bir dn. Azap devam eder, znt son haddine ular ve
susuzluun iddetlenir de dnyadaki iecekleri hatrlarsn. Koar cehennemden yardm
istersin. Sen azap iiyle grevli cehennemin bekisi olan melein elinden kab alrsn. Kab
alnca altndan elin yanar, hararetinden ve yanmasnn iddetinden dolay elin paralanp
dklr.
Sonra onu azna yaklatrrsn da yzn yakar. Sonra onu zorlanarak yudumlaynca
boaznn derisini soyar. Sonra karnna ular da barsaklarn paralar. Artk sen bir yazk
ve helak feryad koparrsn.
Dnya ieceklerini, onlarn soukluk ve lezzetini hatrlarsn. Sonra hararetini gidermek ister
ve hemen dnyada altn gibi ykanmak ve suya dalmak suretiyle serinlemek iin scak
suyun duvarlarna koarsn. Hararet iddetlenip te kaynar suya dalnca, bandan ayana
kadar derilerin yzlp soyulur.
Bu sefer de daha hafiftir midiyle alelacele atee koarsn. Sonra ate yan sana iyice ar
gelir de tekrar kaynar suya dnersin. te sen bir ate, bir kaynar su arasnda dolar
durursun.

8
Tirmizi, Nesei, bn Mace.
23
Sonra cennetin ieceklerini ve sularnn soukluunu ve ho yaamn hatrlarsn, bundan
mahrum kalmaktan duyduun i yangnndan dolay kalbin paralanr. Sonra oradaki ana,
baba, karde ve dier baz yaknlarn anarsn da mzdarip ve yank bir kalpten kan
mahzun bir sesle onlara seslenirsin.
Ey anneciim! Ey babacm! Ey kardeim! Yahut halacm, amcacm veya kz
kardeim! ecek bir su! dersin. Onlar da sana mahrumiyetle cevap verirler.
Bylece midini boa kartmalarndan duyduun zntden, aziz ve celil olan Allahn
gazabndan dolay onlarn da sana olan fkelerini grdnden kalbin paralanr.
Bunun zerine dnyaya seni geri dndrmesi mit ve dileiyle derhal feryat ederek Allaha
snmak istersin. Fakat uzun bir mddet getii halde, Allah, sana hakaret iin cevap
vermez. nk senin sesin onun nezdinde gazaba sebep olur.Onun katnda senin makamn
dktr.
9

Evet okuyucu kardeim!
Allahn dedii gibi yaamayanlarn girecei mekn aa, be yukar tandn
zannediyorum.
Yeni bir dosya daha aalm bakalm.
Rabbimiz nasl bir hayat srmemizi istiyor.
Yedinci Blm

ALLAH (c.c.) NASIL YAAMANI STER?

Allah- Tel sana iini gcn brak k daa, gir maaraya ve lnceye kadar oradan
kmayp bana dua et, bana secde et ve beni zikret demiyor!
Yaz aylarnn vazgeilmez nimetlerinden denize de girmeyin, hafta sonralar piknik
yapmayn, spor yapmayn da demiyor!
Srekli fakirleri gzetip malnn tamamn datman, yln tamamn orulu geirmeni,
mrn; evin, iin ve cami geninde geirmeni de istemiyor!
Televizyon ve radyo dinlememeni, gazete-dergi okumaman da istemez!
Sanld gibi Ruhban bir hayat hi istemez.
Peki Allah (c.c.) nasl bir hayat yaamamz ister?
Ftratna uygun yaaman ister:
Sence yalan sylemek bir insana yakr m?

9
Bir mrn tamamn
24
Yakmaz dediini duyar gibiyim.
M Zaten Allah ta yalan sylememizi istemiyor.
Sence bakasnn maln almak insana yakr m?
Yakmaz.
M Zaten Allah ta hrszlk yapmamz istemiyor.
Sence zina, iftira, dedikodu, faiz, kumar, bir insana yakr m?
Yakmaz.
Neden?
Hibir insan; ailesinin fuhu bataklna dmesini, hibir insan; dedikodusunun
yaplmasn ve hibir insan kendisine iftira atlmasn istemez.
M Zaten Allah ta istemez...
Dikkat ettiysen Allahn senden yapman istemedii amelleri sen zaten yapmak
istemiyorsun.
nk Allah- Tel ftratna uygun bir eyi yasaklamaz.
Ne gibi;
Deniz kenarnda oltanla balk avlamana kzmaz.
Bulmaca zmene ya da uzanp dinlenmene de kzmaz.
Tatil yapman, resim izmeni, duygularn iirlere yanstman da yasaklamaz.
Neden?
nk ftratna uyumlu amelleri ne diye yasaklasn ki.
Toplum iinde adam gibi yaamak iin baz kurallar olur. Ne gibi;
Komu haklarn, varsa iilerin haklarn, anne-baba, karde haklarn gzetmek gibi...
Bunlarn yannda insanlarla karde gibi yaamamz tavsiye eder.
Tm bunlara itiraz edenlere pek rastlanmaz. Asl nemlisi bu ahlkla beraber insanlarn
Allaha kulluk yapmalar...
Allah (c.c.) nasl kulluk bekler.
Bu sahifeye kadarki yazlar dikkatlice okuduysan Allahn (c.c.) senin adam gibi ve toplumla
bark yaaman istediini grrsn. Bu senin faydanadr. Ama tm bu gzel ahlk dnda
Allah (c.c.) senden sadece kendisi iin baz fedakrlkta bulunman istiyor.
Ne gibi?
Sana vermi olduu nimetler ve muhteem sanat karsnda secde etmeni istiyor.
Neye secde?
25
Emirlerine secde...
Yasaklarna secde...
Tavsiyelerine secde...
Yapacan secde eylemiyle onurun rencide olmad gibi hem nankrlk sfatndan
kurtulmu hem Rabbine teekkr etmi hem de cennetteki dereceni artrm olursun.
Tabii caizse bir tala ku srs!
Allahn senden secde istemesinde bir mantkszlk var m sence?
Sadece kendisinin emirleri, yasaklar ve tavsiyeleri dorultusunda yaaman istemesinde
bir mantkszlk var m sence?
Allah- Tel senin cennete girmeni istiyor... Ve bunun iin en kk bir salih amelini bile
deerlendirip bunu defterine sevap olarak yazdryor.
Resulullah (s.a.v.):
Kardeinin yzne tebessmn sadakadr. buyurmutur.
10

Dnsene bir; yapacan bir tebessmle ne zamann koyboluyor ne onurun rencide oluyor,
ne maddi bir kaybn var ne de manevi... Sence basit olan o ameli Allah- Tel defterine ecir
(sevap) olarak yazyor.
Ebu Hureyre (r.a.) yle dedi:
Resulullah (s.a.v.) yle buyuruyor: Sizden herhangi biri gerek mslman olursa, ileyecei her
iyilik on misliyle yediyz misline kadar kat kat yazlr. Yapaca her ktlk ise aynyla yazlr.
11

Bir iyilik yapyorsun, 700 kat ecir alyorsun. Yani bire yediyz...Hem cennetteki derecen
artyor hem de cennetin gzelleiyor. Bir ktlk yapyorsun yediyz kat ceza yerine
ilediin ktln ayns yazlyor.
Allahn sana olan merhametini ve zenginliini okuyabildin mi?
Allah (c.c.) Dil ile zikredilmek ister.
Hani demitik ya; Allah (c.c.) muhteem yaratcl karsnda vlmek ister... Kendisini
nasl zikredeceimizi Peygamber efendimizin diliyle bizlere retiyor:
Ebu Hureyre (r.a.)den, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:
Allah tenzih ederim (subhanallah) Hamd Allaha mahsustur. (Elhamdulillah), Allahtan baka ilah
yoktur (L ilhe illllah), Allah en byktr (Allah- Ekber) demem, bana, zerine gnein doduu
hereyden daha sevimlidir.
12


10
Tirmizi.
11
Buhari.
12
Mslim 4/2072.
26
Toplam telafuzu alt saniyeyi gemeyen vg cmleleri; gnein zerine doduu (Dnya
ve iindekilerinden) her eyden hayrl...
Her ne kadar telafuzu kolay ve bizlere basitmi gibi gelse de mizanda ok ar olduunu
baka bir hadiste dile getiriyor Rabbimiz;
Ebu Hureyre(r.a.)den, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:
ki kelime vardr ki, lisana hafif gelirler, mizanda ar basarlar, Rahmana sevgilidirler:Hamdiyle
Allah tesbih ve tenzih ederim (Subhanallahi ve bihamdihi), Azim olan Allah, noksan sfatlardan
mnezzehtir (Subhanallahil azim)
13

Allahn bykl, sanat ve bizlere vermi olduu nimetler iin kendisini dil ile
vdmzde, hem bu vgleri ibadet yerine sayyor hem de gnahlarmz balyor...
Okuyoruz;
Ebu Hureyre (r.a.)den: Resullullah buyurdu:
Kim gnde yz kez Allahtan baka ilah yoktur, O birdir, Onun orta yoktur, mlk Onundur,
hamd Ona aittir, O her eye kadirdir derse on kle azat etmi gibi olur, ona yz sevap yazlr.
Ondan yz gnah silinir. Bu dua onun iin o gn akama kadar eytandan koruyan bir kalkan olur.
Hi kimse Onun yaptndan daha faziletli bir amel yapm deildir. Ancak onun okuduundan daha
fazla okuyan kimse hari
14

Kim gnde yz defa Allah tesbih ve tenzih ederim, Ona hamd ederim derse, deniz kabarcklar
kadar ok olsa da hatalar affedilir.
15

Allah (c.c.) Secde etmeni ister.
nceki sahifelerde de dediim gibi Allah azze ve celle insanlarn; iten gelen bir akla, itiraz
etmeden emir, yasak ve tavsiyelerine uymalarn bekler.
Allahn emir, yasak ve tavsiyelerinden bir kan hatrlataym;
SECDE
Yani; Namaz...
... nk namaz, mminler zerine vakitleri belli olarak farz olmutur. (Nisa: 4/103)
De ki: Benim namazm, ibadetlerim, hayatm ve lmm alemlerin Rabbi Allah iindir. (Enam:
6/162)
Allah(c.c.) namaz emretmekle insanlara ek bir ltufta bulunmutur. Namazla hem Allaha
teekkr etmi oluruz, hem ktlklerden uzaklam oluruz hem de secde ederek
acizliimizi ve Allahn azemetini spat etmi oluruz.
Allah; kendisine irk koulmasn yasaklyor.

13
Buhari, 7/168; Mslim, 4/2072.
14
Buhari, Mslim.
15
Buhari Mslim.
27
Hani demitik ya Allah- Tel insanlar yaratt ve onlara akla hayale gelmeyen nimetler
vererek vgler bekledi...
te Allah- Tel sadece ve sadece kendisinin belirledii gibi yaamamz, sevgi ve kullukta
kendisiyle beraber baka bir varla e komamamz istiyor.
phesiz ki Allah, (zatnda, sfatlarnda ve hkmnde) kendisine ortak koulmasn asla
balamaz, bundan baka (gnahlar) da diledii kimseler iin balar. Kim Allaha ortak
koarsa muhakkak ki o, (haktan) uzak bir sapklkla sapmtr.
Emir sevdiimiz yerden... Emir byk yerden... Emir bizleri ve seni nimetlendiren, koruyup
gzeten Rabbimizden... Emir; kendisine teekkr etme ihtiyac hissettiimiz mercden...
Allah (c.c.) bazen tavsiyelerde bulunur.
Ey iman edenler, muayyen bir mddete kadar birbirinize bor verdiiniz zaman onu yazn...
(Bakara: 2/282)
nsanlar arasnda ihtilaflarn kmamas iin babamzn bile yapmad bir nasihat Rabbimiz
yapyor...
Niin?
nsanlar arasnda ihtilaflar yaayp hakknn bir bakasna ya da bir bakasnn hakknn sana
gememesi iin...
ok scak bir hatrlatma... Sence de yle deil mi?
` ` `
Allahn senden beklemi olduu ibadet eitleri sadece secde ile snrl deil.
Niin Allaha kulluk yaplr? mantn kavramsan ya da niin yaratldnn farkna
varmsan iinin ok kolay olduunu hatrlataym.
Kitapmzn sonlarna doru geldik. Eer istersen Allaha kul olma yarnda nde
gitmenin bir ka formln hatrlatp baka bir kitapkta bulualm.
28Sekizinci Blm

KUL OLMA YARIINDA NDE GTMENN YOLLARI...

Nimet veren eli tanmak kulluumuza renk katar. te bu yzden nce Allah tanmamz
lzm.

1. Allah (c.c.) Tanmak

...Kim Rabbine (mmin olarak) kavumay arzu ediyorsa, salih bir amel ilesin ve Rabbine
kullukta (ibadet ve itaatle) hibir irk/ortak kartrmasn. (Kehf: 18/110)
... Kim Rabbine kavumay arzu ediyorsa... Sevdiiyle bulumak isteyen sevgili; en gzel
elbisesini giyerek, en sevdii parfmn kullanarak buluma yerine gider... Tm bu
hareketlilik kendisine irin gzkmek iindir...
Ya bu sevgili Allahsa?
(Ey Muhammed!) Kullarm sana, benden sorarlarsa, ben phesiz onlara pek yaknm. Bana dua
edenin duasn bana dua ettii anda iitir, ona karlk veririm. (Bakara: 2/186)
... Kullarm sana, benden sorarlarsa...
Kendisini peygamberin dilinden renmemizi istedii apak belli olan bu ilahi uyary
dikkate alp Rabbimizi tanmamz lzm... Yani nasl bir Allaha inanmamz lzm?
Bunun iin iyi bir esma-l Hsnaya ihtiya var. Biz yine de bir ka vasfn renelim.
O ALLAH K;
Allah her eyi iiten ve grendir. (Nisa: 4/134)
Allah ne yaptnz ok iyi grendir. (Ahzap: 33/9)
O; yere gireni de, ondan kan da, gkten ineni de oraya ykseleni de bilendir. (Fatr: 35/31)
nanm olduun Allah- Telnn her eyi grmesi sana Allahn ok gl olduunu
anlatr. Fakat senin iin en nemlisi; Allahn seni her an grmesi!..
Yoksa Allahn; Afrikadaki bir yerliyi grmesinin sana hibir faydas yok!
O ALLAH K;
29
De ki; Gslerinizin iinde olan gizleseniz de, aklasanz da Allah onu bilir. Gklerde olan da
yerde olan da O bilir. Allah her eye kadirdir. (Al-i imran: 3/29)
Gaybn anahtar Onun yanndadr. Ondan bakas bunlar bilmez. Karada ve denizde ne varsa
hepsini O bilir. Bir yaprak dmeye grsn. Mutlaka Onu bilir. (Enam: 6/59)
Allah (c.c.) her eyi bilir. Allah (c.c.) kalplerde geen en ufak bir fslty bilir. Allahn her
eyi bilmesi Onun gcn ve kudretini gsterir. Fakat senin iin en nemlisi ve iini
kolaylatracak olan; senin ne yaptn bilmesi... Hem de gnn 24 saati...
O ALLAH K;
phesiz Allah diledii hkm koyar. (Maide: 5/1)
Yer ve gkleri yaratan, insanlara belirli bir ftrat veren Allah- Tel insanlarn nasl bark
yaayacan da bilir. Ve insan ftratna uyumlu kanunlar koyar. Hem de hi kimseye
danmadan...
O ALLAH K;
Ey insanlar! Allaha muhta olanlar sizlersiniz. Allah ise; O kimseye muhta olmayandr, hamda
lyk olandr. (Fatr: 35/13)
Allah hi kimseye muhta deildir. Ne bizim zikrimize ne de namazlarmza...
Acknca kvranan, sknca kvranan, bedene mikrop isabet edince kvranan, susaynca
kvranan biz insanlar Ona muhtacz...
O ALLAH K;
Ey insanlar! Allaha muhta olan sizsiniz. Zengin ve vlmeye lyk olan ancak Odur. (Fatr:
35/13)
Allah (c.c.) zengin; insanlar fakirdir. Zaten her sene yerden meyve ve sebze bitiren Allah-
Tel zenginliini ispat ediyor.
Dilediine diledii kadar mal ve evlat veriyor. Zaten sen dahil her ey Onun.
O ALLAH K;
Gklerde ve yerde bulunan herkes Ondan diler. O her gn (her an)bir itedir. (Rahman: 55/29)
nsanlar Allah- Tely;
Dnya ve iindekilerini belirli bir program dahilinde yaratt ve kyameti bekliyor. Hibir
eye mdahale etmiyor. (Haa)... Olarak tanyorlar. Oysaki hite yle deil.
Allah- Tel her an kullarn gzetiyor, yamur yadryor, can alyor, can veriyor. u an
bu sahifeyi okuduunu gryor...
Allahn raz olduu insan modeli bizim iin vazgeilmez bir ihtiya. Bakalm Allah- Tel
kimi rnek alp yaamamz istiyor:

30
2. Peygamberi Tanmak

And olsun ki sizin iin, Allah ve ahiret gnn mit eden ve Allah oka anan kimseler iin,
Resulullahta gzel bir rnek vardr. (Ahzap: 33/21)
Allahn sana vermi olduu bunca nimetlerden sonra ona kavumay ve cennetteki dereceni
artrmak iin gzel bir hayat grmeyi istersin.
te Allah- Tel tm insanla ve sana Peygamber gndererek bu ihtiyacn karlad.
Peygambere bak; O nasl yaadysa yle yaamaya al!
16


3. Melekleri Tanmak

O bir sz sylemeye dursun, mutlaka onun yannda grp gzetmeye hazr biri vardr. (Kaf:
50/18)
Yani sa ve solunda seni gren, ne yaptn bilen ve gnn 24 saati seninle beraber olan ve
grnen tm amellerini yazan melekler vardr.
u an bile varlar. Onlarn varln bilmen seni kt ortamlardan uzaklamana vesile olur.
Biraz dnrsen ne demek istediimi anlarsn.

4. Hesap Gnn Dnmek

Hani denilmiti ya insanlar babo yaratlmad... Hani denilmiti ya cennet ve cehennem var
ve insanlar bir snavdan geecekler.
Snav sonular sevab ve gnahyla maher gnnde aklanacak.
Kyamet gnne has adalet terazilerini koyarz. Kimseye en ufak bir zulm yaplmaz. (yilii) bir
hardal tanesi arlnca olsa bile, Biz onu getiririz. Hesaba ekenler olarak biz yeteriz. (Enbiya:
21/47)
Her insann amelini kendi boynuna ayrlmayacak ekilde doladk. Kyamet gn de ona yaylm
bir halde karsnda bulaca bir kitap karrz. Oku kitabn, bugn kendine kar iyi hesaplayc
olarak kendin yeter(sin). (sra: 17/13-14)
Dnsene bi... Allahn huzurunda defterin alm ve yapm olduun ktlkler
okunuyor...Yer yarlp beni yutsayd da bu duruma dmeseydim Derdin.
Geri henz lmedin? Allahn sana verdii tvbe frsat lnceye kadar devam eder.

16

31
Dokuzuncu Blm

TAVSYELER

1. Herhangi bir eyhe ya da herhangi bir tarikata balysak, Kuran ve Snnete ters bir amel
nasihat ettiklerinde nce ikaz etmeli, anlamak istemediklerinde ise ilikilerimizi kesmeliyiz.
2. Eer umutlarmz kabirdeki zatlara balamsak, bir an nce tvbe edip; her duay iiten
ve her duaya icabet eden Allaha umut balayalm. nk yatan zat Peygamber dahi olsa
dualarmz iitip cevap veremez...
Oysa ki Allah- Tel hi bir eye muhta deildir. Zengin ve her duay iitendir.
Hep merak etmiimdir; insanlar neden kabirdekilerine umut balayarak evlat, zenginlik, e,
i, mal, mlk isterler?
Hem namazlarnda Ancak sana ibadet eder yalnz senden yardm dileriz derler hem de
araya arac koyarlar... Bu nasl bir mantk?.. Vallahi buna eytan bile gler.
(Haa) Allah (c.c.) dualar iitmiyor mu? (Haa) Allah (c.c.) kullarn gzetmiyor mu? (Haa)
Allah (c.c.)n sekreterlere mi ihtiyac var? Yoksa Allahtan umutlarn m kesmiler de
eyhlere bavuruyorlar.
Kuran ap bakalm Rabbimiz ne buyuruyor;
Allahtan midini ancak kafirler keser. Evet... Her eyin Rabbi byle buyuruyor. Allahtan
midini kesmek, kafirlerin vasflarndan bir ube olduunu sylyor. Bunu ben
demiyorum...
3. Tek ilahmz Allah gerei gibi tanmal, dier ilahlarn aciz, zavall, iitmeyen, yaptrm
gc olmayan ve her haliyle muhta olduunu net bir ekilde grmeliyiz.
4. Ne tr ilahlar ret ettiimizin bilincine vararak L ilhe illllah deyip kalple tastik, dille
sylem, ve bedenle de pratiini yapmalyz.
5. Allahla beraber herhangi bir ilaha tapmsak, gzel bir tvbeyle onlardan vazgeip; her
duay iitip icabet eden, hibir kimseye muhta olmayan ve kullarn her an gzeten Allaha
ynelmeliyiz.
6. mtihan klavuzumuz olan Kuranla aramzdaki tm engelleri atp, Kuran ve snnete
ynelmeliyiz.
Andolsun ki biz Kuran t almak iin kolaylatrdk. Peki var m t alp dnen?
7. Kuran anlamak; Kurann sahibini tanmaktan geer dncesiyle Rabbimizi tanmak
iin 99 isim ve sfatn anlayarak ve zerinde tefekkr ederek renip dnelim.
32
8. mtihan dnyasnda baarya giden yol Peygamber efendimize tabi olmaktan getii iin
peygamberin hayatn renip yaamaya alalm.
9. Allahn kendilerinden raz olduu ve dinimizin bizlere kadar ulamasn salayan
sahabelerin hayatn okuyup renelim.
10. Allahn raz olmad insanlarn (kafirlerin, fasklarn) karakteristik yapsn Kuran ve
hadislerden renelim.
11. Babo yaratlmadmzn bilincine varp; konutuumuz her harfin ve yaptmz en
ufak bir eylemin, hatta iimizde geirdiimiz herhangi bir dncenin Allah- Tel
tarafndan iitildiini ve grldn unutmayalm.
12. Adem (a.s.)den bu yana, kyamet gnne kadar yaayacak ve bizlere dman olan
eytann emekli olmadn unutmayalm.
13. Gnn yirmi drt saati Rabbimiz tarafndan gzetlendiimizi unutmayalm.
14. ki kii konutuunda ncsnn Rabbimiz olduunu unutmayalm.
15. Allahn, insanlara ah damarlarndan daha yakn olduunu unutmayalm.
16. Bamza gelmi ve gelecek her musibetin Allahn izniyle olacan unutmayalm.
17. Takvaya giden yolun nafile ibadetlerden getiini unutmayalm.
18. Soframzdaki nimetleri hazrlayp sunann Rabbimiz olduunu ve ilk teekkr de
Rabbimize yapmamz gerektiini unutmayalm.
19. steklerimizi ilk nce Rabbimizden istemeyi unutmayalm.
20. Allahn isim ve sfatlarn detayl bir ekilde renip, canl ve canszlar zerinde tefekkr
ederek Rabbimizi tanyp sevelim.
21. Tek dostun Allah (c.c.) olduunu bilip btn hayatmz Allahla paylamay
unutmayalm.
22. Allahn yaratc sfatn, canl ve canszlar zerinde grp hayranlmz sesli bir ekilde
dile getirelim.
23. Rabbimizin kullarna en yakn olduu zamann secde an olduunu unutmadan, sevin
ve skntlarmz secde annda Rabbimizle paylaalm.
24. Rabbimiz tarafndan fark edilmek istiyorsak, gece namazlarna devam ederek, onu ok
sevdiimizi her frsatta dile getirelim.
25. Gece balkona kp yldzlara, bulutlara ve aya bakarak gece ayetlerini zikredelim.
26. Unutmayalm ki Rabbimizi tanyabildiimiz oranda severiz. Zikrimiz, ona olan sevgimiz
kadardr.
27. Allah Tealann srekli zikredilmek istediini aklmzdan karmayp onu her an
zikredelim.
33
28. mana ve takvaya giden yolun tefekkrden getiini unutmayalm.
29. Mziin ve televizyonun tefekkr ve takvadan uzaklatrdn unutmayalm.
30. Allahn (c.c.) verdii nimetleri hatrlayp krmz dile getirmeye devam edelim.
31. Zmer: 39/42de belirtildii gibi uyuyan herkesin ruhunun teslim alndn, vakti
dolanlarn da ruhlarnn bir daha bedenlerine dnmeyeceini hatrlayp, uyumann ne kadar
byk bir risk olduunu ve uyumadan nce istifarda bulunmay unutmayalm.
32. mtihan kazananlarn gidecei mekan (cenneti) iyi tanyp onu dnya hayat
karlnda satn alalm.
33. mtihan kazanamayanlarn gidecei mekan da iyi tanyp ksa mrmz ebedi bir
cehenneme dntrmeyelim.
34. nsann dman olan eytann emekli olmadn; sadan, soldan, nden ve arkadan
yaklatn unutmayalm.
35. Dnya hayatnn tiyatro sahnesinden ibaret olduunu, herkesin bu sahnede barol
olduunu ve yarn sahneden ayrlp tiyatroyu hazrlayana hesap vereceimizi unutmayalm.
36. Yklendiimiz ar emanetin bilinciyle hareket edip bunun hakkn vermeye alalm.
37. Gereksiz kitaplar okumak yerine, amelimize aksettirecek kitaplar okuyalm.
38. Babann, olundan kat bir gnde, kimsenin, bakasnn yerine yanmayacan
unutmayalm.
39. Kardelerimizi Allah iin sevdiimizi kendilerine syleyelim.
40. Amel defterinin, bizlere sadan verilebilmesi iin samzdaki melei yoracak! Salih
ameller ilemeye devam edelim.
41. unu da unutmayalm ki imann kabullendii bilgi, pratie yansyan bilgidir.
42. mtihann, lmmzle sona ereceini hesaplayp, her an ruhumuzu teslim edecekmi
gibi lme hazr olalm.
43. Namazlarmzda alamaya alalm, alamak iimizden gelmiyorsa kendimizi
zorlayalm. Unutmayalm ki talam kalpler, alayarak yumuar.
44. Kuran- Kerim okurken de alamaya alalm. nk Allah iin alayan gze cehennem
atei demez.
45. Kuran- Kerimi snnet nda anlamaya alalm.
46. nfak etmeye alp czdanmzdaki paramz, en gzel elbiselerimizi ve eyalarmz
gzmz krpmadan infak edelim. Unutmayalm ki sadaka (infak, zekat) mal azaltmaz.
oaltr. Ve yine unutmayalm ki, Allah iin neyi terk edersek Allah (c.c.) ondan daha
hayrlsn bizlere verir.
47. sraftan uzaklap mtevazi bir hayat tercih edelim.
34
48. Zamanmz Kuran ve snnet nda deerlendirelim.
49. lk derdimiz, Rabbimizin rzasn kazanmak olsun.
50. Cennet ile aramza hi kimsenin girmesine izin vermeyelim.
51. nsann nasl bir yap ve ftrata sahip olduunu Kuran ve hadisten renerek ona gre
yaayalm.
52. Kuran ile dostluumuzu, tefekkr ayetleri ile pekitirelim.
53. Allah-u Tealann sevdiklerini sevmeli, dier verdiklerine deer vermeli ve
sevmediklerini de sevmemeli.
54. Cennet hayaliyle ve Cehennem korkusu ile yaayp, tm i ve zel hayatmz buna gre
tanzim edelim.
55. slam sahabelerin anlad ekilde anlamaya ve onlarn yaadklar gibi yaamaya
alalm.
56. Unutmayalm ki Cennete giden yol; Allah, Peygamberi ve Kuran tanmaktan geer.
Onuncu Blm

SONU

Kitap okuduktan sonra;
nsan dndaki varlklar niin yaratldlar? sorusuna verecein cevap;
Hem Allah zikretmek, hem Onu yceltmek ve vmek, hem de insanlara hizmet etmek
iin. SE;
Allah (c.c.) seni niin yaratt? sorusuna verecein cevap;
Dier canl ve canszlardan vgler bekleyen Allah- Tel biz insanlar da;
Sanat karsnda zikir,
Verdii nimetler iin teekkr,
Emir - yasak ve tavsiyelerine secde
etmemiz iin yaratt. SE;