You are on page 1of 4

Planificare calendaristică

Nr. crt 1. Unitatea de învăţare Bun venit la şcoală ! Comp. specifice 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 Conţinuturi vizate Evaluarea iniţială-probe care vizează evidenţierea achiziţiilo dobândite în grădiniţă. Determinarea raportului percepţie-reprezentare; verificarea acuităţii vizuale şi auditive; determinarea volumului vocabularului, calitatea pronunţiei. Acte de vorbire, forme de salut, de prezentare. Formularea de mesaje despre sine: nume, vârstă, adresă, despre familie, colegi, despre animalul preferat, despre culoarea preferată, despre mâncarea preferată etc. - formularea de răspunsuri la întrebări formulate de colegi, pe teme de interes pentru copii - prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie discuţii privind comportamentul personajelor; evidenţierea unor modele de comportament - formularea, completarea de enunţuri orale care să conţină comparaţii sau distincţii între obiecte familiare Acte de vorbire: a identifica un obiect sau un fenomen din natură. Sunetele limbii române, elemente grafice din componenţa literelor. Vacanţa 29 octombrie-4 noiembrie Numărarea cuvintelor din enunţuri Cuvinte, silabe, sunete. Litere mari şi mici de tipar: M, m, U,u, J, j. Indicarea silabelor percepute prin diferite Semne: ridicarea unui deget, a unui obiect, prin mimică sau prin semne grafice. Jocuri de mişcare pentru exersarea corectă a actului respirator, cu ţintă pe pronunţia corectă Nr. ore 8 Săpt. 1-2

2.

Cine sunt eu ?

1.1; 1.5; 2.2; 3.2; 4.4

12

3-5

3.

Culorile toamnei

1.1; 1.2; 2.3; 2.4; 3.2; 4.2

8

6-7

4.

Joc şi mişcare

1.3; 1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 4.2; 4.3

8

8-9

1. Simboluri uzuale din universul apropiat. 1. ş.4. La ţărm de mare .p. S. solicitări.4.2 7.3.3. E.1. 1.2. Litere mari şi mici de tipar: V. c.3. Familia mea 1. „La telefon”.1.i. T. î. 2. Formulare de idei. Literele mari şi mici de tipar: N. Exprimare de păreri.2 6.4. sunete. 4. 1. . urs. Simboluri neconvenţionale utilizate în comunicarea scrisă.realizarea unor lucrări plastice. B.4. 3. 2. 4. b. robot. Formulare de enunţuri scurte. Mişcă vântul frunzele .1 1. silabe. Sunete.1. Sunetele.4. 1. utilizând instrumente diferite.5. C.2. Î.2. Jocuri de rol „La doctor”. 2.2. v.3. .5. Săniuţa fuge ! 8 15-16 9. Formulare de întrebări şi răspunsuri. cântece. Cuvinte şi silabe. 2. 4. 2.4. Litere mari şi mici: R. 3. . Literele mari şi mici de tipar: Ş. Acte de vorbire: a prezenta pe cineva. Punerea în corespondenţă a imaginilor cu mesaje orale indicate Punerea în corespondenţă a unor cuvinte formate din 1-2 silabe cu imaginile potrivite – Exemplu: minge. 1. P. 8 10-11 8 12-13 4 14 8.2.3. O. e. 4.1.1.1.1. Formularea de sarcini/ instrucţiuni adresate colegilor. o. 8 19-20 . Sunetele.1. t. 3.exerciţii-joc de dicţie. 3. jocuri de tip labirint . 4.a.4.3.1. 2. 1. 2. Sunete. Eu şi prietenii mei 1. „În parc”. r.4. Identificarea unui obiect/fiinţă. Organizarea serbării de Crăciun.4. 2. 3. 1.1. 1. 2.3. Exprimarea trăirilor personale. decorative (folosind linia şi punctul). 1. „O zi în familie”.2 1. 1. „La cumpărături”.2 . Prezentarea unui coleg. 8 17-18 10.formulare de răspunsuri la ghicitori. Elemente gafice din componenţa literelor de mână. s. I. 1. Cuvinte. 1. 4. Literele mari şi mici de tipar: A. copil. n. 1. Vacanţa intersemestrială Identificare unui obiect/fiinţe. 3. numărători ritmate .3.1.1. . „Aniversări” etc. 2. 2. A venit iarna 1. Formulare de enunţuri simple.

2.repovestirea unor fragmente din poveşti audiate. 1. 1. Planeta mea 4 18. 1. 2. În lumea florilor 1.3. Sunetele.3.2.2. k. y. 4. 8 2 12. 2.5. 1. 1. 1. 4.5.2. 2.2 1. 3. â.4 1. 3. 2. 2.4. 1.1. g. 3. 1.1.1.4.1.5. 3. 2.4 1.litere şi semne uzuale şi 8 2 16. ţ.1. Litere mari şi mici de tipar: X. Literele mari şi mici de tipar: F. Simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor trăiri diferite -jocuri de rol . 1.1. Sunete. dar totuşi la fel Formulare de idei. 3. dramatizări ale poveştilor/fragmentelor din basme audiate Cerere şi oferire de informaţii.1.3. Sunete. Simboluri care transmit mesaje de necesitate imediată.2. 4. 4. 4. 1.4.4.1.3.2. 1. Formularea unei idei personale. Litere mari şi mici de tipar: D. 3. Recapitulare finală. În lumea necuvântătoarelor 1. 3. d. z. La revedere clasa pregătitoare ! 8 3 .4. 2.4. Dinozauri 8 3 17. G.2.4.3. 2. Litere mari şi mici de tipar: L. 4. Sunete. Formularea de enunţuri scurte.2. H. 3.2. Literele mari şi mici de tipar: Z. Cererea şi oferirea de informaţii. 4.4. 4.2. 4. 1. 3. 2.4.4.4 Elemente grafice.2.1. 2.3. K. Săptămâna „Şcoala altfel” Vacanţa de Paşti Prezentarea unei fiinţe. 2. 4.3. Ţ. ă.2. 4. 1.1. 1.4. 26 8 2 15. Exprimarea cu ajutorul limbajelor neconvenţionale. Diferiţi. Exprimarea unor opinii. 4. Cum se fabrică … ? Formularea de solicitări.2. 4. exprimarea unor trăiri personale Limbaje neconvenţionale în exprimarea scrisă. 3. În lumea basmelor Formulare de idei.1. Sunete. 4.2 11. x. 4. 4. Exprimarea scrisă. Elemente grafice.2.3.3.4 1. 8 2 13.4.3. Simboluri uzuale şi semne neconvenţionale. Prezentarea proprie şi a unei alte persoane. h. Simboluri neconvenţionale utilizate în exprimarea scrisă. Â.3. 2.3. f. 4 14. Cererea şi oferirea informaţiilor.2. 1.1.2 1. Litere mari şi mici de tipar: Y.1.2. 1.4. 2. 2. Simboluri uzuale din mediul apropiat. l.4. predicţii. 1.2.1.1. 1. 2.1.2. Sunetele.

.3.2. elemente grafice.4 neconvenţionale. 4. 4.4.