1.Odnosi s javnoscu? Odnosi s javnoscu (PR), novo ime zaveoma staru delatnost.

PR se definise kao skup upravljackih i komunikacijskih aktivnoti ciji je cilj da stvore, odrze i unaprede dobre odnose s okruzenjem. 2.Istorijski i razvojni aspekt? Mnogi drzavnici su platili svojom propascu zanemarivanje javnog mnenja, ili ignorisanjem sadrzaja mnenja. • kod Plutarha (Arhijas) grcki pisac iz prvog stoleca nase ere, nalazi se fragment o sudbini cuvenog vladara Arhijasa kome dok je drzao banket, glasnik doneo poruku “Treba hitno da da procitate poruku koju sam vam doneo..” Arhajis je poruku odlozio sa strane i rekao “O poslovima sutra”. Kroz nekoliko minuta bio je ubijen. U pismu koje je odlozio za sutra stajalo je da se sprema zavera. • Firentski politicar i mislilac Makijavel (XVI) i engleski filozof Dzon Lok (XVIII) naglasavali su da naklonost javnog mnenja mora biti stalna briga vladaoca koja zeli da ocuva licnu bezbednost i svoju vlast. Lok je smatrao da u sustini postoji tri vrste zakona prema kojima se ljudi orijenticu: bozanski zakon, gradjanski zakon i zakon misljenja ili reputacije. • Harun al Rasid koji je preobucen u vodonosu, prisluskivao sta se govori po trgovinama i ulicama njegove prestonice. • Car Kcerks znao je da se selekcijom i smestanjem cinjenicau odgovarajuci kontekst ljudi navode na izvodjenje pozeljnih zakljucaka. Kad bi uhvatio atinske uhode Kserks ih nije ubijao vec bi im pokazivao svoju vojsku, njneo naoruzanje, spremnost i obucenost za borbu, pa ih pustao natrag da pripovedaju Grcima onoo sto su videli – o tome je pisao Herodot u spisima koji kasnije dobija ime “Istorija” 3.PR – menadzer a da nisi svestan? Najveci broj poslovnih, politickih ili licnih neuspeha se moze objasniti losom kmunikacijom s okolinom. Ako vam roba ne ide dobro, ako firmu prati rdjav glas, ako su losi odnosi unutar preduzeca – to znaci da imate los PR. U svakom preduzecu postoji odnosi s javnoscu, znali uprava za PR ili ne. Rec je o vrsti komunikacije bez koje nema medjuljudskih odnosa. Gotovo da nepostoji ljudska komunikacija bez elementata PR. Medjutim nije malo situacija u kojima je dobar PR, cak i kod onih koji nika nisu culi za termin PR. Npr. seljanka na Kalenic pijaci kod koje kupujemo uzicki kajmak i sir, koja intuitivno zna da od kvalitetne komunikacije sa potencijalnim kupcima zavisi njena pozicijia na pijaci, pa i trzisni uspeh. Ona stoga brizljivo stvara “pozitivnu vibraciju” odnosno klimu oko sebe. Ona zna da svi ljudi nisu isti, ali da nema te osobe sa kojom se uz malo truda nemoze ostvariti dijalog. Pored toga sto vodi racuna o izgledu, da je uredna i poziva musterije da probaju kajmak bez obaveze da ga kupe. Na jedan nacin vodi razgovor sa decom, na drugi sa odraslima, profesorku oslanja sa titulom i pita kad ce raspust, babu za unuka.... 4.Komunikacijska supa? Komunikacija je svesno i pazljjivo vodjen proces, jer vesta kominikacija ne samo sa potrosacima nego sa celom okolinom.Rec je o jednoj ozbiljnoj, planiranoj i kontrolisanoj duhovnoj igri. Srucnjaci za PR to nazivaju “komunikacijskom supom” velike gustine, to je okruzenje svakog pripadnika moderne civilizacije. PR sverdoci o dubokoj komunikaciji, i da je to vestina koja se uci treningom. Da je rec o zivom ljudskim lancu koji je beskrajan, i o socijalnom odnosu koji je najbitnije da tece.

5.Od lokalne i regionalne do univerzalne delatnosti? * pozanavaoci delikatnih komunikacijskih veza savetovali su vladare kako da se procuje glas o njima kao graditeljima piramida, tvorcima vtrova ili sakupljaca raznovrsnog blaga. Kada je kraljica od Sabe dosla u posetu caru Solomanu i videla njegovo blago i gradjevine, navodno je uzviknula:“Pola toga mi uopste nije bilo poznato”. To znaci da joj je ona druga polovina bila poznata, zahvaljujuci vestim savetnicima za gradnju imidza. * domovina PR je SAD * “Enciklopedija Britanika” belezi da je Tomas Dzeferson, treci americki predsednik, premijerno upotrebio termin PR u govoru u Kongresu 1807.godine, u kontekstu odnosa sa inostranstvom, to je godina u kojoj je bio zabranjen uvoz robova iz Afrike u SAD, a iengleski parlament je ukinuo posebnim zakonom trgovinu robljem. Dve godine kasnije 1809 britansko ministarstvo finasija imalo je finkciju potparola za spoljnu politiku. * 1882. profesor Dorman B. Iton odrzao je studentima zavrsne godine na Jelu (SAD) predavanje pod naslovom “PR i duznosti zakonske profesije”. * prvo odeljenje za PR formirao je Dzordz Vestinghaus 1889. u svojo korporaciji. Osnovni zadatak ovog odeljenja bio je da promovise siroke mogucnosti primene neizmenicne struje i unapredi odnose ove firme sa vladom i medijima. * Edvard L. Bernejs objavljuje 1923. prvu knjigu o fenomenu odnosa s javnosu pod naslovom “Kristolizovanje javnog mnenja”. Iste godine on je na univerzitetu u Njujorku odrzao prvi kurs PR. * Frankilina Ruzvelta koji je izmedju 1932 -1945 cetri putas biran za predsednika, u SAD je zabelezen njabrzi razvoj delatnosti PR, jer je ovaj drzavnik znao da za uspeh reformi neophodna podrska dobro informisane javnosti. * PRSA – americko drustvo za odnose s javnoscu osnovano u avgustu 1947 u Cikagu, cije je sediste sada u Njujorku. Jednom mesecno PRSA objavljuje casopis “PR Journal”, najpoznatji svetskim agazin za teme ove oblasti. Posle godisnje skupstine 2000.god. PRSA da jedino razvojno ogranicenje ove oblasti vidi u nedovoljnom broju ljudi koji umeju da obavljaju ove poslove, koji ih je sve cvise, i sve bolje su placeni. * IPRA – od 1955. deluje i Mejdunarodno udruzenje za odnose s javnoscu sa sedistem u Zenevi. Ona kordinira rad nacionalnih i regionalnih udruzenja za PR i izdaje nekoliko mesecnih, tromececnih i godisnjih publikacija. Ujedinjene nacije dale su IPRA status medju. nevladine organizacije za savetnicke poslove. * poseban doprinos u razvoju profesije PR daje Institut za odnose s javnoscu IPR sa sedistem u Londonu, cija je osnovna delatnost komuniciranje sa raznim segmentima javnosti. Uslov za saradnju s Institutom je prihvatanje preciznih pravila profesionalnog i etickog ponasanja. 6.Pocetak PR u Jugoslaviji? PR u Jugoslaviji prema istrazivanju Milenka Djurica kao dugorocna koncipirana delatnost najpre je uvedena u Turistickom savezu Jugoslavije, pocetkom 1952. hotel “Ekplanded” u Zagrebu prva je ugostiteljska organizacija koja je aganzovala PR – menadzera. Beogradski sajam uveo je ovo profesiju u svoju poslovnu praksu 1963, a konferencija “Kluz” godinau dana kasnije. JAT i BIP imaju profesionalnog PR menadzera od 1968, Simpo od 1971, “Beobanka” od 1976. * 17. maja 2004 u Beogradu je osnovano Drustvo Srbije za odnose s javnoscu, za cijeg je prvog predsednika izabran Srba Jovanovic

Tadic tvrdi da javno mnenje ukljucuje formalnu. Nemacki filozof Jirgen Habarmas. Prema modelu Senona i Vivera. zvukom i recju. U sredistu javnosti obrazuje se javno mnenje oko cijeg tacnog znacenja ne postoji opsta saglasnost.Komunikacij u novom kljucu? Komuniokaicja predstavlja razmenu poruka izmedju dveju ili vise osoba kao osnovne potrebe ljudskog zivljenja. prosvetna (obrazovana) itd.Poruka? Poruka se pre svega odnosi na sadrzaj upucen od posiljaoca ka primaocu. Prema akdemiku Ljubomiru Tadicu javnost je prostor na kome se preplicu privatna sfera drustva i javna sila drzave. subjektivnu slobodu pojedinca da izrazava sopstvene sudove o opstim poslovima. Svi mi svakodnevno ucestvujemo u nekom obliku komunikaicje jer “covek nemoze a da nekomunikcira”.Javnost i javno mnenje? Pored javnog menja postoji i tajno mnenje ono svedoci da nisu svi odustali od slobode i da manipulacija nije uspela da stvori opstu saglasnost. odnosno ako obe strane jednako intrepretiraju znacenje poruke. ali se moze i oznaciti i narodno.Upotrebom propagandnih tehnika i vestina sugerise se lazna slika o poklapanju privatnog misljenja gradjanja sa sluzbenim javnim misnjenjem. 8. Javno mnenje je promnjiva velicina te njegovo formiranje nikada nije potpuno spontan i neorganizovan proces. to neznaci da oni privatno ne misle. Otuda se PR u nekim naucnim krugovima izucava kao “odnosi s javnostima”. Medjutim komunikacija je uspesna ako izmejdu posiljaoca i primaoca postoji istovetan kod. osecaju i govore sasvim drugacije. Komunikacija znaci preneta informacija s jednog mesta na drugo. Nedostatak je nepostojajne feedbacka(odgovor na poruku). Kako se kodovi menjaju u prostoru i vremenu poruka moze biti primljena drugacije nego sto je zamislio posiljalac. ona moze biti sastavljena od najednostavnijih tvrdnji i konsultacija. koji je najzasluzniji sto je ideja javne sfere dospela u sredistre komunikoloskih rasprava. izraz javno menje prvi je upotrebi fiziokrata Luj Sebastijan Mersije. sportska. Od druge polovine osamdesetog veka javno mnenje ulazi u opticaj kao preovladjujuci stav pripadnika jedne globalne drustvene zajednice. Svako moze istovremeno biti i posiljalac i primalac poruke. politicka. Zavisno od sastava grupe ispitanika. U takvim slucajevima javno mnenje nije poluga drustvenog progresa vec faktor konzerviranja prevazidjenih oblika drustvene svesti.Kanal ili transmisija? . Javno mnenje je uzi pojam od javnosti. 9. ali moze biti ispunjena i najslozenijim misaonim ili emocionalnim konstrukcijama.Posiljalac i primalac? mogu biti pojedinci ili drustvena grupa. 10. Rec javno oznacava pojavni svet koji svako moze culima opaziti. izvor informacije proizvodi odredjenu poruku koju predajnik pretvara (koduje) u signal pogodan za prenos posredstvom kanala do prijemnika koji pretvara (dekoduje) signal ponovo u poruku kako bi ona stigla da odredista. Ako ljudi javno misle i govore i cine ono sto mocnici od njih ocekuju. kulturan. kolektiv ili formalan organizacija. dobijeni rezuiltati reprezentuju razlicite slojeve populacije ili drustvene sredine. cime se ukazuje na neizbezno prozimanje javne i privatne sfere. ali i prostor na kome struja slobodno saobraca mejdu ljudima slikom. Javnost moze biti: ekonomska (komercijalna). Javno mnenje je oblast drustvenog zivota najvise polozna promenama. odredio je gradjane kao slobodne gradjane okupljene u publiku. “sirok publicitet”.7. a i od usmerenja ankete. 11.

interpersonalne. Na interpersonalnom nivou komunikacija podrazumeva fizicko ili culnu dohvatljivost bar jos jedne osobe. slusa i govori bez prisustva drugog. odnosno. Interakcija sa velikom grupom ljudi tada se ostvaruje posredstvom mas-medija. Maslov)? Motivacija ima regulativnu funkciju u ponasanju ljudi.gestovima. bojom glasa ili samo pogledom. povecava neizvesnost i smanjuje kolicinu zeljnih ili ocekivnaih informacija. prenosi posredovanjem medija do primaoca koji je potom dekoduje (desifruje).Definisanje odnosa s javnoscu? * Prema Henriju Minsbergu “5 P” u tumacenju strategije PR. ali i zivi ljudi. informacije. presudne za bioloski opstanak). Na putu od posiljaoca do primaoca. cime je drustvo zakoracilo u eru masovnih komunikacija. 14. nacinom drzanja tela. i prema nivou rasprostranjenosti u prostoru. 13. odecom.podrazumeva sva sredstva cijim posredovanjem poruke stizu s jednog mesta na drugo.Motivacija (A. 12. Svaki kanal ima svoje specificnosti. Hijerarhija motiva po psihologu A. izrazom lica. Sum kvari polaznu intenciju posiljaoca. POZICIJA (sredstvo kojima se organizacija locira u svojoj sredini). koja se iskazuje spretnom kombinacijom domacih reci i tudzica kao: PLAN (svesno planirani tok akcije). poruci se dodaju sumovi. u drugoj polovini XX veka.Razvoj kosmicke ere i napredak vanatmosferske astronomije doveo je. a zatim povratnim signalom potvrdjuje da je poruka primljena i shvacena. Prvi pokusaj da se uspostavi komunikacija sa mozda postojacom vanzemaljskom civilizacijom datira iza 1960 u okviru projekta “OZMA”. i nacin na . zasnovanoj na prepostavci o zajenicko iskustvu Zemljana sa stanovnicima nekih drugih svetova. komuniacije mogu biti: intrapersonalne. Verbalna komunikacija podrazumeva upotrebu reci. prevodi u neki signal ili sekvencu signala. ometajuci cinioci koji nepoticu od izvora i znatno usloznjavaju razumevanje sustine znacenja. 17. POSTUPAK (poseban tok akcije usmeren ka cilju). grupne i masovne.Neverbalna i verbalna komunikaicja? Neverbalna komunikaicja je razmena informacija. potreba za sigunost i bezbednost. namera. potrebe postovanja i na samom vrhu piramide potrebe samoaktualizacije.odecom. PERSPEKTIVA (sredstvo kojim se organizacija sagledava iznutra. usmeravanja i regulisanja delatnosti okrenutih ka odredjenom cilju. a nijedan nije neutralan.Maslovu na dnu lestvice se nalaze fizioloske potreba (potreba za hranom.Kod i kodovanje? Kod je skup svih invarijantnih jedinica kojima komunikacioni sistem raspolaze. U grupnoj komunikaciji. to je slozen psiholoski proces pokretanja. i skup pravila pomocu kojih se te jedinice kombinuju u procesu opstenja. emocija i raspolozenja bez reci . 16. 15. potrebe pripadnosti. od emisije do recepcije.Prema broju ljudi ukljucenih u proces. Na intrapersonalnom nivou pojedinac komunicira sa samim sobom: cita. To mogu biti tehnicka pomagala. Proces komunikacije zapocinje slanjem poruke koja se koduje. ideje i vrednosti razmenjuju se izmejdu jednog i vise pojeinaca u grupi. PRONICLJIVOST (manevar koji se nadmudruje konkurencijom). pise. do zametaka svemirske komunikaicje.

* u nameri da diferenciraju PR od drugih vidova socijalne komunikacije. Sredstva i metodi PR treba da pomognu da se izgradi ost izmedju unutrasnje perspektive organizaicje i njenog spoljnog poziiconiranja.IPR . nacionalnom. predvidjanjem njihovih posledica. odnosno manje ili vise povezane skupine cije su vrednosne orjentacije. Novija istrazivnaja su pokazala da menadzer oko 45 posto vremena provodi u komunikaciji s licima istog ranga. i 10 posto vremena sa onima na visem polozaju. a pri tom ne izgube stari prijatelji” * PR je skup upravljackih i komunikacijskih aktivnosti ciji je cilj da stvore. vodjenje i kontrolisanje.Nivo efektivne komunikacije? Efektivna komunikaicja uvezuje u cvrstu celinu sve vazne faze menadzerske profesije: planiranje. teoreticari su pokusali da definisu odnose s javnoscu pomocu karakterisitka koje ovoj disciplini NE pripadaju. 19.glasi “PR aktivnosti predstavljaju smisljeno. kako bi zasijali punim sjajem. Dobrim komuniciranjem s javnoscu stvara se “atmosfera dobre volje” lokalnom. ciljevi. norme i standaradi ponasanja srodni. planirano i stalno nastojanje da se uspostavi i odrzava medjusobno razumevanje izmedju organizacija i okruzenja” * U Meksiku je 1978 usvojen dokument “Meksicka deklaracija” u kome se nalazi definicja: Praksa odnosa javnoscu je umetnost i nauka koja se bavi analizom trendova. kompanijama. nije bolja rec za propagandu.koji se oseca svest i konkretno okruzenje). isto toliko u razgovoru s ljudima van organizacije. institucijama ili drzavama. dekodiranja i prihvatanja komunikacijskih sadrzaja.Indetifikacija ciljen javnosti? . odrze i unaprede dobre odnose s okruzenjem. sto donosi trzisne prednosti. * Edvard L. profesionalini i drugih kategorija poseduju neke zajednicke karakteristike. Tako zapocinje proces segmentacije ciljnih grupa. 18. Bernejs: on PR odredjuje kao “umece izgradnje saglasnosti”. odredjuje kriterijum prijama. nije dobronamerno laganje odnosno skrivanje istine. odnosi s javnoscu su usmereni na “stvaranje izvesnog stanja duha na stvaranje humanog okruzenja” * definicija Instituta za odnose s javnoscu . Sadrza j i nivo komunikacije usmeravaju se prema obelezjima ciljne grupe. * istrazivac Dan pokusava da objedini aktivnosti PR definicijom u kojoj se odnosi s javnoscu vide koa “upravljacka funkcija koja koristi dvosmerno komuniciranje u nastojanju da se interes inters institucije uskladi s interesima razlicitih grupa javnosti u okruzenju” * Borov direktor Mejdunarodne organizaicje za informacije i javno mnenje sa sedistem u Parizu. ili mejdunarodnom nivou. te mogu da sluze kao referenti oslonaca. organizvoanje. * Dragan Sakan vidi ovaj posao kao “dodavanje malo zlatne prasine” proizvodima. Holandski ekspert Mejden tako je ustanovio listu koja u skracenom obliku izgleda: PR nije sredjivanje izloga. savetovanjem lidera organizacija i primenom programa akcijia vaznih za organizacije i javnost” * PRSA definicija “PR je profesija koja pomaze organizaciji i njenim ciljnim grupama u procesu medjusobnog prilagodjavanja” odnosno “PR predstavlja delatnost koja obuhvata aktivnosti organizacije usmerene na razvijanje saradnje sa njenim ciljnim grupama” * Carls Stajnberg PR predstavlja kao “napor da se osvoje novi. nije glancanje spoljasnosti. Segmentacija publike pociva na segmentaciji istih socijalnih.

oni to isto cine da bi zaintegrirali trgovce na malo. Rec je o dvosmernoj komunikaciji koja ukljucuje stanovnike lokalne zajednice u nekoliko vidova: prvo kao zaposlene. Sponzorstvo omogucava transfer imidza izmedju kupca i prodavca. odnosi za zaposlenima i itd. ovaj od veletrgovca.Indetifikacija ciljne javnosti vrsi se tako sto se svi segmenti okruzenja dele na uze orjentisana ili soecificna podrucja javnosti. 20. bilo besplatnog publiciteta ili ubedjivackog placenog oglacavanja u medijima u oba slucajeva za organizaciju je vazno da odnos s medijima razvije na osnovu poverenja i razumevanja. • odnosi sa zaposlenima koja obuhvata aktivnosti usmerene na informisanje. organizacija mora da prati zajednicke potrebe sredine. *U zavisnosti od ciljne grupe prema kojoj se usmeravaju PR aktivnosti mogu postojati odnosi s dobavljacima. uz puno postovanje profesionalnih standasa. motivaciju. lojalnosti u najvecoj meri zavisi konacni poslovni rezultat. • odnos s medijima najcesce koriscena funkcija PR. Da stvori prohodan pravno-politicki ambijent • sponzortvo jamac za neki poduhvat. Strategija privlacenja bavi se vidom primamljivanja klijenata na prodajna mesta i njihovo motivisanje da pruze ruku ka proizvodu na polici. i zasniva se na pisnom dokumentu o medjusobnim pravima i obavezama. odrzavanje i unapredjenje poverenja i dobre slike o organizaciji i njenim proizvodima odnosno uslugama. • odnosi sa (uzom) lokalnom zajednicom pokriva siroko polje saradnje sa sredinom u kojoj organizacija deluje. Njihova funkcija je da obezbedi prisustvo u javnosti.Stategijs “gurnaja” i “privlacenja” Strategija guranja oslanja se na efikasne predstavnike prodaje koji raznim sredstvima “guraju” proizvod kroz kanale prodaje. a on od prozvodjaca. Rec je o specificnom obliu razmen u kojoj jedna strana dobija finansijska sredstva kao naknadu za pravo sponzora da plasira odredjene porukle i poboljsa svoju poziciju u javnosti. finansijer. a nastavlja se edukacijom zaposlenih za korektan odnos prema potrosacima. “Kako mozemo imati zadovoljne klijenta ako osoblje nije zadovoljno” • odnosi s potrosacima obuhvata niz planiranih i sistematskih aktivnosti ciji je cilj izgradnja. izgradnju poverenja. nagradjivanje i saradnju radnika preduzeca ili ustanove kao ciljne grupe od cijeg odnosa prema radu. . Mediji su posrednici koji omogucavaju komunikaciju. odnosi sa konkurencijom. • odnos sa finansijskom javnoscu imaju zadatak da grade i unapredjuju poslovno poverenje s institucijama od kojih zavisi solventnost i finansijska sigurnost subjekata. a oni da bi skrenuli paznju potrosaca. pokrovitelj. Primenjujuci strategiju guranja proizvodjac akgresivno promovise odredjeni proizvod da bi zainteresovao trgovce na veliko. drugo kao potrosace i trece put kao javni radnici itd. • lobiranje podrazumeva aganzovanje specijalizovanih strucnjaka ciji je zadatak da koriscenje ubedjivackih metoda unapredjuje odnose izmedju poslovnog i drzavnog sektora. Ovaj proces zapocinje istrazivanjem trzista i potreba potrosaca. koji potom sam trazi proizvod od maloprodavca. Kako bi zadobili poverenje potrebnog okruzenja. Kod strategije privlacenja napor i sredstva ulaze se u krajnog potrosaca.

dok su oglasi po pravilu namenjeni odredjenim delovima trzista. Svi elementi oglasa bez obzira na vrstu medija unapred su definisana ugovorom i pod punom su kontrolom preduzeca.AIDA I DAGMAR? Aida prema pocetnim slovima paznja. PR i oglasavanje su srodne delatnosti u kojima oglasavanje ukljucuje razne vidove masovnog. inters. osnovne razlike se naziru vec u definicjama. Oglas se uglavnom . obrazovanje. akcija. 26. razumevanje. upoznatost. potom zanimanje. Najcesce se oglasom promovise proizvod. U praksi cesce nalazimo primere da je sluzba za PR sastavni deo sektora za marketing. kod njega ce stvoriti neprijatno osecanje koje se naziva kognitivnom disonancom. placenog komuniciranja s potrosacima. nacinu zivota itd. Geografsikim kriterijumima trzisni prostor deli se na manje geograske jedinice kao sto su pokrajina. U odnosu na PR oglasavanje je jednosmerna komunikacija. 22. Cilj oglasavanja je da poveca prodaju roba iili usluga. psihografskim i bihevioristickim kriterijumima.21. a mnogo redje firma.PR i srodne delatnosti? PR i marketing su srodne delatnosti koje ukljucuju pojmove javnosti i trzista. 24. 23. Nediferencirana strategija PR koji zanemaruje razlike izmedju ciljnih segmenata i stupa na citav prostor istovetnim programom. U teoriji kognitivne disonance nalaze se koreni skoro svih istrazivanja o uticaju stavova na ljudskoi ponasanje. Faze koje sadrzi ovaj model su: neupoznatost. Dobrim PR obracamo se se razlicitim vidovima javnosti. ili jasno diferenciranim potrosacima. Demografska segmentacija ukljucuje razliku po osnovu zivotnog doba.Segemtacija javnosti najcesce se vrasi prema: geografskim. faze kroz koje prolazi kupac. gradovi. demografskim. nacionalnih i religijskih specificnosti.Teorija kongnitivne disonance? Ako ubedjivac uspe da navede pojedinca da se javno deklarise za odredjenu akciju i da joj se prikljuci. sto je uze od ciljeva PR. Prema PR strategija se definise: ”kako stici tamo gde se zeli”. Ako nema jasno postavljene strategije takticke aktivnosti bice neadekvatne i neuskladjene (taktika – vestina u izboru i odredjivanju nacina i sredstava). licna primanja. razumevanju okoline i dobrom glasu kompanije.Definisanje strategije? Strategija je rec grckog porekla koja oznacava skup delatnosti medjusobno povezanih radi postizanja odredjenog cilje. 25. i obe delatnosti prolaze od potrebe da se indetifikuju i zadovolje ciljni segmenti okruzenja. PR je tu da se brine o imenu. i ako ona protivreci njegovim stavovima. velicine i zivotnog ciklusa porodice. ubedjivanje. a ne direktno o prodaji robe.Diferencirane i nediferencirane PR strategije? Diferencirane strategije PR je razvrstavanje potencijalnih klijenata u srodne grupe i analizom njihovih zajendickih svojstva olaksava se kreiranje programa komunikacije za svaki pojedinacni segment. zelje i akcija cine osnovu hijerarhijskog modela. pola. Dagmar hijerarhijski model kojim se odredjuju ciljevi oglasavanja u pogledu merenja reakcije klijenata na oglas. varosice i druge homogene celine. Marketing kaze da prodaja dobara koji se nevracaju ljudima koji se vracaju. Psihografski profil dobija se na osnovu istrazivanja psihofizickih karakterisitka i podataka o pripadanju odredjenom drustvenom sloju. Bihevioristicki kriterijum podrazumevca podrzavanje teorijskih i metodoloskih zahteva psiholoske skole i cijem je sredisatu samo ponasanje.

objavljuje u komercijalnim medjima ili EPP. sto je saopsteno na kraju. izaziva snazne i funkcionalne slike i kohezivno ih drzi na okupu. Stavovi su organizovani psiholoski i deluju nezavisno od svesti pojedinca. narodima. verskim i socijalnim grupama. emotivan (pozitivna ili negativna osecanja) i akciona (potreba da se dejstvuje u skladu sa stavom). nacionalnim. Rec je o vidu saznanja koje iako steceno tudjim iskustvom. PR se oslanja na znatno siri krug medijskih poslanika. manje ili vise srodnim pojedincima i grupama. podsveni motivi mnogo snaznije determinisu njegovo ponasaje” .Predrasude? Predrasude (pre “rasudjivanje”) rec je o gruboim greskama u zakljucivanju koje su – za razliku od obicnih gresaka i omaski – tendenciozne i motivsane. 28. pa nije svesan ni svojih potreba: “Ljudsko bice nije u prvom redu svesno bice. 30. Stereotipi (cvrst lik) su pogodno sredstvo za manipulaciju pa se cesto koristi u medijima masovne komunikaicje. Tri komponente psiholoske strukture stava: saznajna (suma znanja o predmetu stava). Stav se moze izmeniti i pod uticajem straha (u raznim zdravstevnim i higijenskim kompanijama) 31. ako je zadovoljan moguce je da se odluci na ponovnu kupovinu. 29. Predrasudama su slicni stereoptipi – ukalupljenje. robama. Zakon recencije daje prednost kasnijem izlaganju. potrosac moze da zapamti samo ograniceni broj poruka.Formiranje stavova i njihova primena? Svaki ubedjivacki proces odvija se po semi: emitovanje poruke . Druga faza se sastoji od trazenja informacija. pravednost i cestitost). i krajne uproscene predstave o ljdima. a naglaseno misljnje o svojoj. Pod stavom se podrazmeva relativno trajna mentalna dispozicija koja se se ispoljava kao tedencija da se misli. uslugama ili idejama. cesto manje od deset dnevno. stice se u komunikaciji sa drugima. Peta faza procena posle kupovine. potrosac uocava razlike izmedju zeljenog i sadasnjeg stanja. emocionalni (sracunati na izazivanje pozitivnih ili negativnih osecanja) ili moralni (istinitost.Ponasanje potrosaca pri kupovini . halo-efekat. Pojam predrasude obicno se pridaj i znacenje negativnog usmerenog stava prema tudjim. jer ima slucajeva u kojima se bolje pamti i zadrzava ono sto je novije.Apeli da se promeni stav mogu biti: racionalni (ako podsecaju na interes). pardigmicno stanoviste po kome se prvobitna ocena pretvara u opsti utisak. oseca i postupa na odredjeni nacin u odnosu na neki objekat i subjekat.5 faza: pocetna tacka je radjanje potrebe. 27.Sta je rekao Djuro Susnjic? On je rekao da ljudsko bice nepoznaje dovoljnoi sebe. Treca faza konacno odlucivanje o kupovini. 32. Stavovi nisu nasledjem preuzeti nego se formiraju na osnovu iskustva.formiranje ili promena stava – promena nacina ponasanja.Zakon primarnosti i zakon recenije? Zakon primarnosti govori da se bolje uocava i pamti ono sto se saopsti u pocetku nego na kraju poruke: jednom formiran utisak izaziva tzv. Cetvrta faza je izbor marke.

33. Kriza u preduzecu moze da nastane kad god se pojavi debilans u preduzecu. verbalnih sposobnosti intervjuisanog.U novije vreme u merenje efikasnosti spadaju teorija detekcije signala. Valjanost dobijenih podataka zavisi od stavova i vestine intervjuiste. vrednosti i misljenja grupe ljudi o nekim pitnajima posredstvom standardizovnaih niza pazljivo izabranih pitanja ili tvrdnji. Kvatintativnom metodom merenja moguce je odrediti zastupljenost firme ili proizvoda u medijima i tu kolicinu dovesti u odnos sa ulozenim sredstvima. tip upravljanja. Pored brzine i kompetentnost. ukljucujuci i osobu zaduzena za odnose s javnoscu.Po pravilu anketa se vrsi na reprezentativnom uzorku populaicije stanovnistva. sirina proizvodnog programa. Od brzine regovanja kriznog staba zavisni konacni ishod nemilog slucaja i opseg materijalne ili nematerijalne stete koja sledi. razudjenost trzista. Sa detaljima plana upoznat je krizni stab. Ovaj model se moze opisati kao govor a ne slusanje. PR na nivou top menadzera – rec je o situaciji u kojoj pr-poslove obavlja neko od najvisih rukovodilaca (clan upravnog odbora ili borda direktora) kao jednu od svojih poslovnih obaveza. Ozbiljen firme ipak poseduju neku vrstu kriznog plana. Pod anketom se podrazumeva istrazivanje stavova. popis najrealnijih mogucih neprilika i listu prioritetnih operativnih poteza ako do incidenta dodje. ako je naknadno po secanju sasvim drugi.Model organizovanja odnosa s javnoscu? Na izbor modela utice vise cinilaca. Posebna teskoca kod intervjua je belezenje: neposredno (olovkom ili magnetofon) ima jedna nedostatak. Na celu ovog tima je rukovodilac. otvorenost kanala komuniciranja je jedna od najvaznijih obaveza kriznog staba. aktivnost konkurencije.Intervju i anketa? Intervju predstavlja razgovor u dvoje. Spoljasni PR – konsultant ili agencija sve cesce se aganzuje sa zadatkom da pionirski zasnuje odnose s javnoscu gde oni kvalitetno nepostoje. ali i od iskrenosti. ciji su clanovi nosioci najvisih menadzerskihj funkcija u kolektivu. i jedan i drugi su komplikovani za izvodjenje i jos tezi za intrepetaciju. niti se dobijeni rezultati mogu cuvati kao krajna granica. struktura ciljne javnosti. sektora ili radne jedinice sastavljena od strucnih ljudi kojima su odnosi s javnoscu osnovno zaduzenje. konkretni kadrovski potencijal i znacaj komunikacije koji se pridaje komunikaciji sa okruzenjem.PR u kriznim okolnostima? Nema privredne grane u koja je imuna na krizu pre svega na vandredne krizne okolnosti koje mogu da dovedu u pitanje funkcionisanje. i model merenja indirektnog pamcenja. 36. a drugi kod merenja efikasnosti oglasavanja koje prethodi kupovini. uverenja. Prvi model se primenjuje na merenju odlucivanja izmejdu dve strane. Postoje tri modela: 1. 34. pa i opstanak preduzeca. od kojih su najznacajniji: velicina preduzeca. Kod odnosa s javnoscu nije moguce uspostaviti sistem merenja koji obezbedjuje precizne povratne informacije o ucinku kompanije. Kriza narusava osecanje kontinuiteta. 2.Merenje i vrednovanje ucinka PR? Tradicionalni metod merenje efikasnosti PR obuhvata kongitivni. Uzorak cesto “bezi” jer ispitanici cesto nerado ucestvuje i daju neiskrene odgovore. . pa se zobo toga vazne odluke moraju donositi pod stresom i vremnskom tesnacu. Intreni podsistem za PR u vidu odeljenja. 3. i obicno je anonimna. 35. Pozejno je da se u najkracem roku sazove konferencija za stampu na kome ce lice sa kredibilitetom saopstiti proverene podatke i onom sto se zbilo. afektivni i konativni nivo (odnosno ponasanje) .

tvori njen korporativni indetitet. odnosno. jedna od najstarijih knizevno . U oblasti vizualne percepcije oblika. predstavlja. Negativni indetitet moze se odmah knjiziti kao gubitak. velicine ili udaljenoti predmeta mogu nastati i opticke iluzije. Korporativni indetitet visi je od strateskih sredstva organizaicje. idealno je kada se slika u javnosti poklapa sa indetitetom. socijalno kodifikovana (dogovorena) i culno opaziva oznaka koja stoji umesto nekog drugog oblika. poverenje i kvalitet. zvucnog i vizuelnog (lik-znacenje-zvuk) 42. upucuje na njega ili ga podseca. koji podrazumeva znanje koje je steceno sopstveno ili nasledjeno od prethodnih generacija. trajna vrednost. indetitet znaci istovetnost u bitnim. i vizuelno misljenje. zastitni znak. 38. zajednicko. odredjujucim svojstvima. Robne marke su pravno zasticene u patentnim zavodima. etickim sredsvima ospoljen stvatrni indetitet. znakom ili proizvodom neke firme.Matica srpska je osnovana 1826. psiholosko iskustvo proslih i tekucih generacija.Znakovi i znacenje? Znak je vestacka stvorevina. cime se oznacava pripadnost istom proizvodnom programu.Ime? Ime je jedna od najvaznijih elemenata korporativnog indetiteta. Simbol je izveden od grcke recisimbolon cime se objasnjava srodnost i povremeno . Pozitivni indetitet se stice iskustvom. na inicijativu Jovana Hahica i nekolicine Srba trgovaca u Pesti. veselo od nerespolozenog.koja obicno deli na antroponomastiku(proucava licna imena) i toponomastika (proucava imena mesta). Ime je ono sto na prvi pogled jednu firmu razlikuje od drugih. i sluzi za lakse indetifikovanje proizvoda i usluga u odnosu na konkurenciju. mlad od staro.Robna marka (brand)? Marka objedinjuje ime. I = I = I (idealno=imidz=indetitet). drustveno. Vizualno je ono sto se realno moze videti u uslovima uobicajno za normalno vidjenje. Vizibilno poimanje omgucava nam da razlikujemo musko od zenskog. 40. svetline. Rec je o subjektivnom vizuelnom utisku koji je posledica pogresnog opazaja izvesnih objekata.naucna i kulturna ustanova. Vokovizuelno je linija srodnosti verbalnog. sediste je u Novom Sadu. Na ovom svojstvu temelji se vizualnak kultura. 39. jer u sebi ukljucuje stalnost u opazanju. . Korporativno je ono sto je krupno.Sadrzaj pojma korporativni indetitet ukupnost svih atributa koje pojeidnac prepoznaje kada se suocava sa imneom. Glavne prednosti robne marke su utome sto ona odslikava vrednost citave porodice proizvoda za koju se vezuje. obelezava ga. skup svih osobenosti koju jednu organizaciju odvaja od drugih na trzistu. komunikacionom miksu ili grupi organizacije. Znakovi mogu biti pikturalni (dvodimenzionlani) i skupturalni (trodimenzionalni).37.Vizibilno je ono sto se moze osetiti sugestivnoscu drugih posrednika ili predvideti (nagovestiti) intuicijom.Gekdanje i vidjenje? Ono sto je shvatljivo pomocu predstava dobijenih culom vida. podpada pod vizualno. Po pravilu ime je konstanta. 41. cesto i najdragoceniji kapital preduzeca odnosno ustanove. suprotno od licnog. Proizvodi i usluge mogu nositi i oznaku podmarke. Pouzdan korporativni imidz je dopustenim.Proucavanjem imena bavi se onomastika. od 1864.

i stiti od falsifikata. da se poboljsa pozicija na trzistu. Stepen zasicenosti menja se sa svetlinom boje. sa dominirajucem crvenom takom u sredini): “Hocu da se vozim avionom i tacka”! Logotip je na trupu a zastitni znka na repu letilice.Novi vizuelni indentitet JAT – a? Novi logotip i zastitni znak nacionalne avio kompanije dizajnirali su Eduard Cehovina i Darko Mladenovi 2003. Signalizacija se uglavnom temelji na bioloskom nasledju ali se dogradjuje i u socijalnim odnosima.Logotip? Logotip je specificno graficko oblikovanje imena preduzeca.Moc i nemoc slogana? . Veskolologija se bavi zastavama.Boja? Zasicena boja. On razlikuje proizvode i usluge jedne organiacije od druge. 47. Srazmerna i dobro podesen odnos nijansi koje se stapaju u jedinstven ishod daje harmoniju boja. Znak je neka vrsta lozinke koji stiti obe strane – posiljaoca i primaoca. a nizak “toplom”. proizvoda i ideje. zastava i himna su pravno politicki i civilizacijski zasticeni simboli suveriniteta i drzavnog inegriteta. bojom i eventulanim dodacima koji doprinose da tekst sto lakse preraste u vizualni znak.Najstariji srpski zastitni znakovi koji se i dalje upotreblajvaju Srpska knjizevna zadruga (1892) i Putnik (1936). tackasto resenje na repu aviona (mozaik plavih tacaka na neutralnoj pozadini. bilo da je prirodna ili vestacka. Signalizam oslanjajuci se na mogucnost novih medija oplodio je originalne struje misli. 46. zastava i himna u svetu znakova? Heraldika je istorijska nauka koja se bavi postankom. Kompementarne su one boje koje u krugu leze jedna nasuprot druge. Aplikovati je pridodati necemu vecu upotrebnu vrednsot.poklapanje ova dvap ojma. 48. Kelvinometar mera za spektralni sastav izvora osvetljenja. crteze. osecanja i verovanja.Zastitni znak? Znak je vizuelni sazetak ukupne korporativne namere. visok stepen svetline ima tendenciju da boju ucini “hladnom”. Znak pomaze da se zastiti induvidualnost marke ili organizacije. Grb. govor i razum. 43. bojeni ton i svetlina boja tri su kategorije koje zajedno stvaraj uutiska celovite predstve o boji posmatranog predmeta. 49. U logotipu posebnost se postize originalnim likom slova. Danas je zastitni znak vrlo rasprostranjen i mocno sredstvo komunikaicje izmejdu organizacije. Simbol je takodje znak raspoznavanja. Simbol kompanije je istovremeno znak i logotip. ustanove. Sve vaznije poruke u zastitnom znaku su obucene u slike.Grb. Politickim simbolima vlast zeli da prodre do dubljih slojeva politicke kulture naroda ili drzava. simbole i preko oka ucini pristupacna ostalim covekovim culima. razvojem i umetnickom izradom grbova. Za ostvarenje procesa komunikacije vazna je i funkcija signala. Simbol najcesce trazi da se traga za skrivenim znacenjem ili znacenjima. 45. vrste znakova koja srecno objedinjuje interesovanje prirodnih i drustvenih nauka. 44. U korenu ovog termina je logos se prevodi kao rec. glasila.

56. koji je poklonjen bilbioteci od Zela i Branderbura. ideje dovode u jasnu i razumljivu vezu sa celinom. Jdna od funkcijamu je da obelezi vlasnicki odnos. ponekad i prsten sa nekom od ovih likovnih elemenata.total – dizajn. interesovanje. Svrha maskote je da brzo i jednostavno uspostavi asocijativnu vezu sa organizacijom. salove i druge upotrebne predmete.Slogan je homogena. U osnovi piktogramskog sporazumevanja je crtez. Logosit je obicno znatno mladji od zastitnog znaka i maskote. Piktografija oznacava pismo u slikama. Maskota se nosi kao neka vrsta amajlije. 50. Od grbova koji se kod nas upotrebljava onaju kompaniji Braca Karic. maramice. 55. 51. sadrzajno zbijena i misaona bogata verbalna jedincia koja donosi neku individualnost i opstevazecu istinu. Ex libris je znak zalepljen na unutrasnju koricu knjige ili na zasebasn list na pocetku knjige.Revizija i redizajn su prilika da se uhvati korak sa globalnim kretanjima na trzitu i najavi ostrija borba sa konkurencijom. predmeti. proizvodom. ali se srecu fotografije. Slogan ima sposobnost da da savlada eventualne prepreke i zaobilaznim putem saosti osnovnu poruku. Taj osetljiv proces stalnog definisanja i redefinisanja lika organizacije u okruzenju zahteva sistematizovna pristup celovitost kucnog stila . inicijalima ili punim imenom. horoskopski znaci itd. krecuci se kroz prostor i vreme snagom zajednickog dejstva.Piktagram? Piktagram je graficki pojednostavljen znak kojim se razlicite radnje. socijalni status. profesije. za razliko od ideografije u kojoj slika oznacava slozeniji predmet i pojmove. sacinjena u Nemackoj. Najraniji primer datira iz 1470. Eks (ex) je latinsk i grcki predlog u znacenju iz.Total-dizajn-celovitost kucnog stila? Obradjeni se elementi u svesti ljudi pojavljuju udruzeno. uslugom ili cinom. od. ali da iskaze nesto od filozofskog i estetskog stava. Od himne jedino ima vinski podrum “Palic” . EPS.Maskota i logosit? Maskota predstavlja sazetak ukupnih vrednosti firme izrazene likovnim sredstvima u vidu stilizovane figure coveka ili posebno odabrane zivotinje. dok je himna retka. Delta Holding i JP imaju zastave. da nam priblizi njegov obrazovani profil. Himna jec pogodna da se istakne inidvidualnost da se u jedinstven zvuk i ritam pretopi duh delova i celine. pa i ono sto se ne moze neposredno naslikati. Sadrzi ime vlasnika i likovne elemente. Letering je karakterisitca izbor tipa slova za internu i spoljnu korespodenciju. 54. Letering? Signet je podvrsta licnog znaka.Korporacijski zvucni amblem – himna? Mnoge domace firme imaju zastavu i grb kao elemente korporacijskog indetiteta.Signet. 52. ambicije. Kod nas je znacajan pecat monaha Save. 53.Licni znak i “EX-LIBRIS” Licni znak razvio se iz monograma koji su kao licna oznaka stavljeni na pribor za jelo. stripovi. To je licni.najstariji licni znak je onaj na gravirama Direra. privatni pecat sa urezanim grbom.

stamparsku masinu na kojoj je osma godina kasnije utisnuta “Biblija” na latinskom jeziku. u jednoj reviji. odnosno u Antverpenu 1605. koje izlaze u Londonu od 1702. kadro da kao aktivan subjekt utice na postupke vlasti. izlazio je do 1822.Srpski zuranilzam? Srpski zunarilam rodio se u dijaspori pre vise od dva stoleca.Svet u ogledalu medija? Mediji postoje od vremena u kome su nastale prve informacije za prenosenje. raznovrsnog i javnog stiva na trzistu propulzivnijem od klasicnog. stampane u Becu 1971. (list “Nienje Tijdigihen). 61. – 1735. koja vise nije vezana za mesto na kome novinari sede vec za ubojitost pera koje dre u rukama. pod imenom “Novine Serbske iz carsvujusceg grada Vivijan”. * prva srpska juznoslovenska publikacija “Slaveno-serpski magazin”. * na tipografskoj jednobraznosti zasnovane su prve novine. kao rezultat potrebe listova za brzom. osnovana 1943 u Jajcu. Od 1835.. * prve srpske novine “Serpskija posednevnije novine”. novinarstvo pokusava da istrazi uzrocno posledicnu vezu izmedju dogadjaj. stampana u Veneciji 1768.Agencijsko novinarstvo? Agencijski zurnalizam javio se dva i po stoleca posle novinskog. Nemacki graficar Gutenberg. Nasa najdugovecnija i najuticajnij agencija je “Tanjug” – telegrafska agencija nove Jugoslavije. “Covek od pera” kao zasebna profesija: vesti se nemogu samo sakupljati i prenositi. ojavljene u Kelnu 1594.Kada je pocela pojava javnog mnenja i “coveka od pera”? Porast broja informisanih ljudi doveo je na istorijsku scenu javno mnenje. tragajuci svuda na sve cetri stane sveta. one izlaze u Beogradu. * “medijska dijareja” mnogo tecnog. Prve dnevne novine bile su “Daily Courant”. Od 1944. On srbiju vidi i doziva ne samo preko nego i pre njenih stvarnih administrativnih granica. Stampane su jednom nedeljno. Ubrzana je standardizacija nacionalnih jezika i olaksan proces centralizovanje drzave. od medijasfere.57. * prve novine stampane u Srbiji izasle su u Kraguejvsu 1834 kao “Novine srbske”. drugi engleski istoricar tokom niza konferencija odrzanih u Londonu 1840. posle petnestog broja proemnjeno ime u “Serpskije novine” * prvi srpski dnevni list pojavio se u Becu 1813. 60. Prva novinska agencija u nas bila je “Avala”. gde. Pored stampe s pronalaskom baruta i kompasa . akademskog. * sintagmu cetvrta sila prvi je upotrebio istoricar Babigton 1828. 59. .engleske kombinacije mass-media) omogucili su samostalnost novinarske profesije i specijalizaciju uloga i funkcije. Medija (skracenica od latinsko . oznacio je upotrebu izraza sedma sila. (“Mercurius gallobelicus”). Vestina prenosenja vesti sa jednog mesta na drugo definitivno su trijumfali XV veku pronalskom stamparske prese. Tanjug posluje u Beogradu kao zvanicna drzavna agecnija. 58. vec se moraju praviti. da odgovri na nova pitanja. kako i zasto.* 5 polaznih pitanja u novinarstvu su: sta. Prva novinska agencija na svetu je bila “Avas” osnovana u Parizu 1825. kratkom i tacnim informacijama sa lica mesta. iz Majnca izumeo je 1440. ova tri izuma izmenila su sustinu citavog sveta. godine.

Sediste je u Novom Sadu. lisena interpretativnih dodataka i autorskog pristupa. reportaza i feljton. izvestaji. koja se sastoji od nepouzadnih i neproverenih informacija 63. * Pet osnovnih pitanja koje moderno novinarstvo postavlja autorima: ko. • beletristicki zanrovi (reportaza. subjektivnom dozivljaju i dopustaju visok stepen autorkse slobode u vrednovanju dogadjaja.* najstariji srpski knjizevni casopis “Letopis Matice sroske” poceo je da izlazi u Budimpesti 1825. • analiticki zanrovi (uvodnik. prvi predsednik je pesnik Laza Kostic. gde. SAD. Prva grupa obuhvata vesti i zvestaje. komentar. * na prvom Saboru dijaspore odrzana u Beogradu 1999. • faktografski zanrovi (vest. Takav jedan slucaj nagradjen je Pulcerovom nagradom. kada i zasto?. Vest se najpre otkriva. to je jedan od najstarijih knjizevnih glasila u Evropi. I danas izlazi. misljenja i komentare. vec samo ono sto je novo. intervju. odnosno koje izvor informacija. 62. Na drugom Saboru dijaspore odrzanog 2000. istrazuje. Tada je jasno afirmisan kriterijum po kome maticnost nekog glasila ne odredjuje geografija. komentare. takodje u Beogradu preduzeti su konkretni koraci na objedinjavanju srpskih zurnalistickih snaga na planeti.vrsta). intervjue i kolumne. najrasprostranjeniji i najuticajniji oblik novinarskog izrazavanja kojom se javnost obavestava o nekom dogadjaju. clanak) – da se dogadja i zbivanja uzrocno – posledicno osvetle. ima i novinara i da odgovre na pitanje sta dalje?. kasnije je ubaceno i sesto pitanje kako?. ali nao bjektivno zasnovanim podacima. kao Srpsko novinarsko udruzenje. osim u retkim prilikama kod izuzetno vestih profesionalaca. * najstariji srpski list koji i dans izlazi u dijaspori je “Amerikanski Srbobran” osnovan 1906. glasno je ukazano na ranije nedovoljno koriscenje potencijala srpskog zurnalizma izvan granice zemlje. umetnicka kritika) temelji se na licnom. * Vesti ne trpe ni stilske ukrase i zanatske egzibicije. dobitnik je americki novinar koji je autor neobicne komponovane vesti od samo jedne prosirene recenice. U prirucniku Beogradskog instituta izdvojeno je sedam osnovnih zanrova: vesti. * prva novinarska organizacija u Srbiji osnovana je u Beogradu 1882. proverava pa tek onda pise. TABLOID – zuta stampa. u Pitsburgu. feljton. i njihovo svrstavanje u odredjeni red. sta. izvestaj i intervju) – novinar se oslanja na nepobitne cinjenice i netreba da daje svoje ocene. nemacki novinari predlozili su da se odgovori na pitanje odakle. komentar. nekad i na dva dodatna. humoristicki tekstovi. poceo je rad na izradi prvog potpunog adresara srpskih novinira koji deluju u svetu. kolumna.Osnovni oblici novinarskog izrazavanja? Dovodjenjie cinilaca u posebne odnose. Vest su temelj informativne dealtnosti. bez njih ne moze da opstane nijedan mediji. aktuelno ili zanimljivo.* vizuelne vesti one koje svoju poruku saopstavaju slikom. clanak. Klasifikovanje novinarskih radova i vrsta prema srodnosti i dominantnim odlikama je zanr (rod. filmovane i televizijske vesti. imala je 60 clanova. sadrzina dobija pravo znacenje. * angloamericka stiva se dele na dve vrste: na informativne i zanrove misljenja. vec pripadnost istom jeziku. sa nizom podvrsta. 64. a druga uvodnike. Ona treba da je jezgrovita. Dele se u tri grupe: foto-vesti.Vesti? Vesti su najkrace. * prosirene vesti – informacija takodje mora da odgovri na pet kljucnih pitanja.Izvestaj? . Vest nije svaki dogadjaj po sebi . pojavi ili drustvenom fenomenu od zajednickog interesa.

Izvestaj (prikaz. Prema nacinu obrade gradje. Podela intervjua: klasican intervju u kome su zadrzani pitanja i odgovor. od novina preko radija i televizije. U zurnalistici intervju je razgovor novinara sa nekom licnoscu u cilju objavljivanja u medijima. fiskiranog obima i stalnog nadnaslova i vrste slova. 69. sazetoscu. zanimljivnoscu i duhovnoscu. opisima i parafrazama delova izjave. i formirati sopstveni stav prema dogadjaju) i reporterski ( osnovne cinjenice zaodeva u nesto pitkiju pricu.Reportaza? Reportaza je novinarski rod u kome se u reci. ali i odabirom citata iz neposrednog razgovora. analiticki (se cinjenice tako rasporedjuju da citalac lakse moze spoznati zasto se nesto dogodilo. Komentar se pise posle dogadjaja i ima zadatak da snaznije osvetli nove cinjenice i usmeri pogled javnosti na sustinske karakterisitke zbivanja koje su povod pisanja teksta. razvoju i posledicama nekog dogadjaja. 66. zvuku i slici na originalan. intervju-portret u kome su sagovornik profilise iz vise razlicitih uglova. svedocenje) je jedan od njacescih oblika novinarskog izrazavanja. izvestaj se moze podeliti u tri grupe: standardni (odslikava najbitnije karakterisitke dogadjaja). informativnoscu. ne dakle svaki dijalog nego samo onaj u kome se novinar obraca odabranom sagovorniku sa molbom da da svoje vidjenje. Intervju je veoma popularna vrsta novinarskog izrazavanja. naziv za brojen informativne sastave oljavljene u novinama. kombinovni intervju u kome su odgovri preplitani novinarskim opaskama.Kolumna? Komentatorski tekstovi pisani u prvom licu.Komentar? Komentar je ime za pisanu ili govorni oblik novinarskog izrazavanja u kome se javno iznosi stav. rec je o kratkom roku. politickog ili sportskog karaktera. stampan drugim tipom slova). kulturnog. ekonomskog. Prvi domaci kolumnista je bio Jug Grizelj u “Vecernjim novostima” kolumna “Iz mog ugla” 68. pojave ili konkretne akcije. predistoriji. o slici nacinjenoj u prolazu. sportskog ili . produbljeno i sveobuhvatno obradjuje slozene teme drustvenog. 67. Dobra reportaza odlikuje se aktuelnoscu tema. u uzem slmislu. on dublje tumaci uzorke i ukazuje na moguca skrivena znacenja odredjene pojave. zivahno i slikovito obrajuju neka katuelna tema politickog. kulturnog. prisutna u svim tipovima medija.Clanak i intervju? Clanak je u sirem smislu. 65. sa neskrivenim satiricnim oblezjima i smislom za humorno iskazivanje nazivaju se kolumnama (na latinskim columna = stub. U novinama kolumna je uvek na istom mestu. a u stamparstvu kolumna oznacava i naslovni red na svojoj stranici.Fejton? Fejton (podlistak) knjizevno-zurnalisticki sastav u kome se. Rec je o fotografskom zanru u kome se s lica mesta izvestava o nekim dogadjajima i najbitnijim okolnostima u kojma se odigrao uz detaljan opis njegovog toka ishoda. komponzicionoj strukturi i stilskim karakterisitkama. fragmentarnom zapisu nekog dogadjaj. to je oblik novinarskog izrazavanja u kome se siroko. u vise nastavka. kroz vidjenje drugih. docaravajuci atmosferu nizom slikovitih detalja). individualan i istrazivacki nacin docarava atmosfera i prikazuje najbitnij momenti nekog zbivanja ili karakterisitcne odlike ljudi. ekonomskog. Reportazeta je mala reportaza. ocena ili sud o unutrasnjem sklopu.

a najtirazniji su “Vecernje novosti. posto postoje brojni mediji izvan stampe u uzem smislu).” 74. u manastiru Gracanica. pise se po formuli koja vazi za vest (kako. i koji se mogu svrstati u neku od nekih zurnalisitckih vrsta. a novinarski su samo oni koje pisu novinari. 75. komentare osim kada je rec o oglasnoj reportazi i reklamnom feljtonu. njenog preuzimanja i usavrsavanja od strane Arapa i prenosenja u Evropu u XII veku.Oglasavanje u novinama? Oglasi su najbolje uredjeni i najatraktivniji deo magazina. na stalnom mestu. u manastiru Rijno kod Uzica druga stamparija osnovana je na Kosovu. Remitenda? Broj odstampanih primeraka nekog lista je tiraz (vucenje). kasnije preneta na Cetinje.Tehnoloski napredak i stampa? Istorijski razvoj stampe ukljucuje pronalazak tehnologije pravljenja papira u Kini u I veku. mogu biti otvorene (za sve akreditovane novinare). dvosmerna i stalna. razdvojena vodoravnom ili vertikalnom linijom od stalnog stiva. Razvijena . Komunikacija putem radija je stvarna. Feljton se objavljuje uglanom u dnevnim ili periodicnim publikacijama. ona sluzi kao neki vid internog informisanja ili usmeravanja. lokalnu i fabricku. saziva se konferencija za stampu (pres-konferencija).Konferencija za stampu? Za plasiranje informacija o krupnim dogadjajima. Po dometu odnosno pokrivenosti teritorije moze biti nacionalna. sta. To je u novije vreme sve popularniji oblik komuniciranja s javnoscu. Na tlu danasnje Srbije prva stamparija osnovana je 1536. Naprodati primerci novina nazivaju se remitenda (poslati natrag). najotvorenije i najelasticnije sredstvo masovnog komuniciranja.drugog karaktera. U njoj je stampana prva knjiga “Oktoix” (osmoglasnik). Za svakidasnje ali ipak ne sasvim obicne vesti koristi se forma informacije za stampu (ili pres-informacija. U njima se rodio i izrastao zurnalizam.Tiraz.Radio? Radio je najbrze. Tiraz zavisi od mnogo cinilaca a ne samo od kvaliteta novine. Brifing su zatvorena konferencija za stampu sa koje se neizvestava. najeftinije. Gotovo svi prilozi u novinama su novinski (cak i oglasi). Krajem XV veka Ivan Crnojevic osnovao je na Obodu prvu stampariju. koji trazi dodatna obavestenja odgornih kompatetnih lica. regionalna i specijalizovana. Upotrebljava se mnozina NOVINE. Pod ucestalosti izlazenja stampe se deli na dnevnu. Oni pomazu da se uspostavi ravnoteza izmedju dobrih i rdjavih vesti. Novine su sinonim za stampu u uzem smislu. PR menadzer nece pisati reportazi. 70. 71. gde. Najstariji srpski dnevni list je “Politika” izlazi od 1904. a uzima se i kao uporediva velicina za obracu efekata propagandne poruke. jasnim i nedvosmislenim jezikom. za odabrane ucesnike i zatvorene (za glavne urednike i resorne specijaliste). feljtonu. Tiraz novine odredjuje cenu oglasnog prostora. Novine su nezamnjivo sredstvo masovne komunikacije.Stampa? Stampa je odigrala prekretnu ulogu u pretvaranju usmenog drustva u pismeno. 73. Ova informacija treba da sadrzi neku znacajnu novost o poslovanju firme. zasto?). vanredne i specijalne.Brifing? Konferencija za stampu klasifikuje se kao redovne. periodicnu. 72. 76.

Radio je vizibilan. a termini koji se koriste-dostupni i razumljivi vecini slusalaca. 85. pa i dvosmislenost tisine. svrstavaju je u osmu umetnost.radiofonija razvila je kulturu slusanja i proizvela raznovrsne saznajne i estetske potrebe zasnovane na fenomenu slusanja. humoristicke itd.Fonogenicnost? da bi na radiju delovali uverljivo. Ono sto je u oglasu vazno mora biti ponovljeno dva puta. Kultura radija apsorbovala je iskustva ranijih faza pisane reci i prevela ih u fonosferu. najuticajnija i najpopularnije sredstvo masovne komunikacije 81. moguca je programska specijalizacija. 77. 79. Istina je prva zrtva takvog zurnalizma. Artikulacija trebada bude meka i prirodna. koji se finasiraju iz budzetskih ili parobudzetskih izvora (pretplata) i imaju obaveze javnog servisa. neophodno je da se vas glas odlikuje fonogenicnoscu. “cujnost sveta” sastavljenu od obilja akusticnih signala.Sedma i osma umetnost? Posto je film davno prihvacen kao sedma po redu umetnost. Na radiju se kreativno preplice mnogo vrsta zvukova. 82. Mikrofon i ostala tehnicka pomagala naglasavaju izvestacenost u izgovoru. stihovne. Recenice moraju da budu kratke. 80. drugi program ( namenjena kulturi u najsirem smislu). moze trajati do 15 sekundi) i oglas (najskuplja i najduza do 60 sekundi). 84. Od 1989.3) ima dobru profesionalnu lepezu: prvi program (program univerzane usmerenosti). prvi predajnik radio Beograda u Rakovici 1924. 78.Sta znaci termin globalno selo? Marsal Makluan tvorac teorije o “globalnom selu” u kome su elektronski mediji produzeci covekovog nervnog sistema.. Posredstvom malog ekrana moguce je plasirati odredjeni sadrzaj ciljnim grupama definisanih na osnovu demografskih i teritorijalnih kriterijumima. deo televizijske produkcije koja izaziva estecka zadovoljstva i eticki stav. a osnovne forme tehnoloski se svrstavaju u cetri grupe: maska (najkraca forma u trajanju od 5 sekundi). usvojena je konvencija koja . treci program (kulturno usmerenje). medju kojima je jedinstven spektar nijansi ljudskog glasa. 83. Radio Beograd (95. slogan (iste duzini ali sa naglaskoim na odredjeni proizvod ili uslugu). Reklame na radiju po sadrzaju mogu biti narativne.Doktor za pletivo-spin doctors – u sluzbi vlada i centara vojne ili ekonomske moci cak su i ratovi programirali prema satnici globalnih televizijskih mreza.Ogranicavanje kvantiteta televizijskih oglasa? Mnoge zemlje pristupile su delimicnom ogranicenju kvantiteta televizijskih oglasa i definisnaju programa koji se nemogu prekidat EPP. tvrdi da je Nikson imao pobedu u dzepu dok ga Kenedi njie pobedio u cuvenom duelu 1960.Televizija? Televizija je najmladja.Specijalizacija (radijskog programa)? U velikim radijskim sistemima.Kada je televizija dobila ime? Na skupu strucnjaka odrzanog u Parizu 1909. parola (opsirniji slogan.Oglasavanje na radiju? U radio-reklamama se mora strogo ekonomisati recima. a olaksana je i multimedijalna distribucija marketiskih poruka.

duvan. 3. Virtualne lokacije i posebno kreiran sadrzaj na serverskom racunaru..osnovana je prva telematska mreza za prosledjivanje poruka. kada se afirmisu i prvi veliki provajderi. crtanih ili lutkarskih elemenata slicicu po slicicu). naziva se spot ili klip. *ARPA-net? Kada i gde je stvoren www? 1969.pevna reklama (spot u kome muzika ima naglasenu ulogu). 87. vatreno oruzje. 6. 1989 upravljanje ARPA-netom zvanicno je iz vojnih ruku presla na akademsko i naucne institucije.zapadnoevropskim emljama dozvoljava emitovaje 15 odstvo emitovanje poruka u toku ukupnog trajanja programa u jendom danu.svedocanstvo (proizvod ili uslugu preporucuje neko poznata osoba iz svet filma.dokumentarna reklama (prica o fabrici koja je proizvela robu. 7. 4. obuhvata lokacije i sadrzaje kojima se moze pristupit sa bilo koje tacke u svetu. 8 vrsta TV reklame? 1.Spot-klip? Reklamen poruke snimljene filmskom ili televizijskom tehnikom.dramtizacija (prioizvod se prikazuje u nekoj vrsti price). Iste godine u Zenevi u Evropskoj labaratoriji za mikrocestice stvoren www (“svetska mreza”). Provajderi su firme koje . najpopularniji sistem za koriscenje Interneta. 5. kombinovani oglas (najmanje dve od spomenutih tehnika) 89. zivotinje ili predmeti imaju preciznu ulogu). 2.reklama-podsetnik (kratko podsecanje na ime ili slogan reklame ili usluge). kulturne ciljeve. veb lokacija odnosno prezentacija. trik (tehnicki zahvat koji kod gledalaca stvara iluziju vizuelne promene). dostupni non-stop naziva se sajt. ili veb sajt.Kada nastaju prvi sajtovi namenjeni e-trgovine (e-commerce)?Sta su provajderi? Prvi sajtovi namenjeni upotrebi elektronske trgovine putem Interneta (e-commerce) pojavljuje se 1994. reklama sa spikerom ( u kojoj profesionalna obucena osoba reklamira proizvod i demonstrira njegovu upotrebu). to je ime za kraci video insert u televizijskom prenosu ili emisiji. Internet je sacinjen od racunara koji su ravnopravno povezani hijerarhijski.Sa tehnicke strane TV spotovi najcesce se izradjuju kao: igrana reklama (svesno organizovan prizor i situacija u kojia ljudi. posvecena nekoj organizaciji ili pojedincu naziva se kucna stranica (home page). animacija ( snimanjegrafickih.).. ili pridobijanje gledalista za neke drustvene.Glavna lokacija na internetu.telop (staticna slika sa imenom ili kratkim tekstom o proizodu ili uslugi). radila je na principu pakovnaja informacija i nosila je ime ARP–net (agencija za razvijene istrazivacke projekte). politicke. U vecini zemalja postoji lista proizvoda koja se nemoze rekamirati na televizji (alkool. 90. 88.Internet? Koren onoga sto nazivamo internetom dotira iz pocetka XX veka. ili izvestaj o i skustvima potrosaca).. 8. namenjen komercjalnoj akciji.) 86. namenjena razmeni podataka.demonstracija (prikazivanje upotrebnih vrednosti proizvoda). Primena tehnologije i internetskih resenja unutar jedne kompanijske mreze naziva se intranet.. Internet je najveća i najpoznatija globalna računarska mreža.

graficki i zvucno organizovan sadrzaj koji putuje mrezom naziva se hipertekst. a kasnije su zamenjene samostalnijim sajtovima sa clancima. salju sirovi materjal ili sami montiraju sliku i ton. tekstualni krivolov i razni vidici “kulturne diverzije). i moze da putuje brzinom svetlosti.Virtuelna stvarnost? Kiber prostor? Tehnologija i stvaralacka invencija na Internetu stapaju se u multimedjalnoj tacki koja se naziva virtuelna stvarnost. zvukova. na kojem korisnika cekaju brojen hiper-reci. koji cine tzv. pokretnih i nepokretnih slika. pretnja. Vizuelno. Informaticki terorizam? Drustvena neprozirnost? Opcinjeni mogucnostima novog medija. 92. On-line novine su objavljene prvi put u1992 “Chicago Tribune”. kameru i laptop. Razliciti oblici povezivanja elekronskih sistema s ljudskim bicima nazivaju se kiber-prostor. intrevjuisu.Svi ucesnici su duzni da se pridrzavaju odredjenih pravila rada na mrezi. u pokusaju da informacione jedinice koliko toliko poveze u strukturu mreze grafike. da pokazu svoju pamet.Bit? Bit (binarni broj) oznacava minimalnu kolicinu informacije koju moze da obradi racunar. 91.olaksavaju tehnicko prikljucenje sistemima kojima se poruke predaju. Hiper reci upucuju na neku drugu stranicu ili izvor koji se nalazi u memoriji racunara udaljenog hiljadama kilometara od onpg za koji sedi korisnik. 94. standardni format za prenosenje tekstova. Umesto pisace masine oni cesce koriste mikrofon. Pridev virtuelan korisit se u opisivanju pojava koje su lsicne stvarnim i mogu se posmatrati kao realne. mreznu etikeciju (Net etiquette). izvorima i tempom azuriranja vesti koja ih je udaljila od obicnih novina.Digitalna revolucija? Brzu razmenu i koriscenje raznovrsnog informisanog materijala omogucavala je digitalna revolucija. Bit neposeduje boju. 96. cetvrta po redu tehnoloska revolucija u povesti ljudi.Sta je digitalizacija? Digitalizacija je proces pretvaranja analognih signala i podataka u binarni kod koji “razumeju” i koriste elektronska kola informatickih uredjaja. to je merna jedinica ovog koda. pisu tekst. istovremeno. u tekstu obicno su istaknute drugom bojom ili tipom slova.Informacijski autoput? Hiper reci? Hiper tekst? Koriscenje softverskih alata omogucilo je korisniku da bude navigator.. takva komunikacija je nelinearna ili ineraktivna. zvucne ili video-sekvence. 97. a iza njih nalazi se detaljno objasnjenje ili informacija u obliku slike. prilozima. mnogi koji se umreze imaju zelju da vam izloze svoju viziju boljeg sveta. i odakle se povlace na zahtev primaoca. 95. i predstavlja mocan licni most ka informacijskom autoputu. U pocetku su on-line novine bile prosta elektornska kopija stampanog izdanja. Nesto od toga prelazi u oblik informatickog terorizma (virus. grafikona. snimaju. 93. 98.Video novinari? Online novine? Video novinari spremni da se sa bilo koje tacke ukljuce u zivi program radija ili televizije. velicinu i tezinu. Prevelika kolicina informacija ima za posledicu pojavu fenomena . da bi opisao vestacke prostore kompjuterskih simulacija. mastu ili moc.

Potom. uveo je Internet “intelektualnu mrezu” pod imenom “Intelent” .Mnostvo morala i jedinstvene etike? Etika i moral. Prvi je “Savrseni zlocin”. To podrazumeva razmah poseben dimenzije kompjuterske umetnosti-da se jedna zamisao paralerno ostvaruje kao knjizevno. Ruski autor Epstejn 1995. U okviru signalizma zanrovski se izdvojila posebna vrsta kompjuterskep pezije. 102. advokatski itd. komercijalno komuniciranje (com) izmenilo je oblik i status oglasnih poruka i donelo biznisu nove vidove prezentacije ideja. 101. kao posebni metaprostor u kome se slobodno mogu razvijati najrazlicitije interdisciplinirane ideje i diskursi. Ustanovljenem domena za poslovno. Sta je to antisocijalna grupa? Osima zakonima. drustva. krsenje normi sankcionise se formalizovanim sistemom pravila koja se najcesce nazivaju kodeks. sta ce da se desi zavisni od citaoceve maste.Umetnost na mrezi? Na Internetu knjiga je transformisana u beskrajne “hipertekstulane strukture” u kojima se korisnik moze pojaviti kao autor. Mreza. Moral je vid delatnosti odnosenja coveka prema svetu.EDU i COM? U okviru edukativnog domena (edu). drustvene grupe ili zajednice bavi se etika (ethos – obicaj). muzicko i likovno delo. bande adolecenata itd. Moral oznacava obicaje ili vladanje.Kodeks. internet predstavlja dragocenu informaticku autostradu koja omogucava da se prevazidju ogranicenja konvercionlnih metoda i inoviranje znanja. ponegde i filozovsko htenje. pravedno. Kao filozovska disciplina poznata pod imenom moralna filozofija ili nauka o moralu. Poznati je lekarski kodeks (Hipokrata). socijalne grupe ili pojedinca. spreman da podeli nedpredvidivu sudbinu u kiber prostoru. najpre sluzi kao nezamnjivi informacioni kanal.E-mail romani. Internet je cinilac koji podstice savladavanje novih vestina i usvajanje znanja. a drugi “Tek sto smo otvorili postu”. zatim novinarski. to su prozna dela ostvarena nelinearnim pismom. sa ekonomijom to su oblici drustvene svesti i ljudske prakse podlozne promenama. u kojoj se rec kao osnovna izrazajna jeidnica. 99. filmsko. . vrednovanje ponasanja pojedinca. Ona bespostedno sudi o moralu kao njegova otvoren kriticna svest. prema drugim ljudima i prema samom sebi. Antisocijalne grupe su: narkomani. 103.Moralna filozofija?Poslovna etika? Procenjivanje sadrzaja i dometa moralnih nacela. roba i usluga.koji teoreticari nazivaju “drustvenom neprozirnoscu” neki od njih predvidjaju da ce ljudi nositi kompjutera kao vokmene. 101. Postupak po moralnim normama. 100. i sto ce se smatrati normalnim. spaja sa drugim recima ili isntetickim nizovima uz pomoc masdine i po zakonomernoj putanji (permutacija i kombinacije) koje masina izvodi u milionitom delu sekunde. etika dublje istrazuje motive i otvoreno postavlja norme ljudskog delovanja koje ima za cilje dobro. u Beogradu se pojavio prvi totalno e-mail roman. su reci istog znacenja a razlicitog oblika. U informatickoj sumi devojcica moze postane baka. mafija. To je pre svegap osledica multimedijalnosti i interaktivnosti elektronske komunikacione mreze. signalizam? 1999. Usvajanje moralne norme se interanilzuje i postaje savest vremena. cak i onim imaju svoje kodeks. ili samo teznja ka tome tvori moralni cin.

mas-medija i javnost. drustvene grupe. stavove i ponasanje velikih broja ljudi. drustveno i osobeno ljudsko bice koje je razvilo univerzalne sposobnosti i funkcije.na manipulaciju upozorio je reditelj Miroslav Jokic u jednoj epizodi serije “Ribarenje Ljudskih dusa” emitovana na RTS 1 2002. . * Definicjija socijalizacije i manipulacije? Pod socijalizacijom se podrazumeva procec modelovanja socijalno pozeljne licnosti posredovanjem skole. Rezultat tog procesa treba da bude zrelo. * u knjizi “Ribari ljudskih dusa” Djuro Susnjic (1976) potice definicija manipulacije to je skup postupaka pomocu kojih manilpulator. stereskopskih (opticka i psiholosko-bioloska iluzija) i drugih efekata. *Knjiga “Reklamokratija”? primenom suptilnijih metode ubedjivanja. . odredjene poruke s namerom da utice na uverenje. medija itd. . zabranjen je zakonom i etickim kodeksima. Socijalizacija imap ozitivni predznak i traje citavog zivota. “Pet reci koje ti sastavis dovljno je da za samo nekoliko nedelja ili meseci potpuno izmeni nacin zivota pola miliona potrosaca” : knjiga “Reklamokratija” Pol i Kornbult. drzavnih ustanova. stavovima i vrednostima manipulator. a da toga nisu svesni. odgovrno. Komunikaicjska sema medijskog istrazivanja Nedeljkovica pokazuje kako se na podrucju zatvorene i otvorene komuniacije dramaticno suoceljava delovanjem cetri vazna cinioca: drzava. gde se uvazava pravo na pluralizam i neguje kriticno misljenje. . epizoda “Satnizam u rokenrolu”. *Tehnolski tirkovi u slizbi komunikaicje? medijske manipulacije se najcesce izvode iz ekonomksih i politickih razloga – da se potrosacima sugerise na kupovinu odredjene robe ili usluge. kreativno i interaktivno ispoljavaju kljucni elementi komunikacijskog cina. “hevi-metal”.zloubotreba televizijske tehnike u politicke svrhe umnozile su se u izbornim kompanijam promenom kaleidoskopskih (broj likova po zelji).Manipulacija umesto socijalizacije? *Zatvorena i otvorena komunikacija? Otvorena komunikacija u kome se slobodno.Tako je Susnjic one koje manipulisu nazvao ublazenim imenom: skriveni ubedjivadji. u kojoj su indetifikovane ideje satanisitckog pokreta u muzici najznacajnijih svetskihj muzickih asambala. porodice.I ako je etika filozofska disciplina u teoriji i praksi poslovna etika (poslovno-eticko ponasanje) pretezno pirmenjuje metode i strategije sociologije kao opste nauke o drustvu. ribari ljudskih dusa. da se navedu da misle i urade ono sto komunikator zeli. 104. sredstvima komunikacije. dosao do teorije o tzv. Ovi principi zajednoc stvaraju dogovor izmedju biznisa i drustva po kom kompanija deluje kao “moralni agent” 105.Teorija korporativnog drustvenog ucinka? Arci Kerol kombinuje filozovske ideje o drustvenoj odgovrnosti s nacelima primenjene ekonomije. poznat pod imenom “backward-masking”. usmerili prema ubedjenju. korporativnom drustvenom ucinku po kojoj celinu drustvene odgovrnosti cine ekonomski.u oglasavanju ekonomskih i politickih sadrzaja koricene podsvesni efekti. .modalitet postizanja narocito zvucnih i vizuelnih efekata labaratorijskom obradom fotografija. pravni i eticki principi. koristecx simbolicka sredstva. za njega pogodnim psihosocijalnim uslovima. da se prikriveni interesi pojedinca. od kojih zavisi tip javnosti. odasilje u masu. profesori ubedjivanja itd. politicke partije pokazu kao svi interesi clanova drustva. a za koje su zivotno zainteresovani. tona i pokretnih slika zove se “prljavi trikovi”. a da toga nije svesan. tako da bi se oni u stvarima o kojima nepostoji opsta saglasnost.

Tada je usla u opstu upotrebu sigma medijski rat kao skup zurnalisitickih i propagandnih aktivnosti kojima se – uz podrsku najsavrsenijih komunikacjiskih sredstava – konstruise negativna predstava o pojedinim narodima. “Spin doctori” imaju zadatak da obezbede pozitivan ambijent za razumevanje. a ne samo ono sto govori u nastojanju da obezbedi podrsku javnosti. ispredat). Osnovno sredstvo ovog vida manipulacije bilo je apelovanje na cula umesto na intelekt. upotrebljen je za postizanje tenzije. * “psi rata” su novinari placenici – opisuje se kao dogadjaji kojim se namirjuje neka visa skoro kosmicka pravda. 108. Uzajamnost je njavanziji princip koji treba da slede kompanije i pojedinci. selektivnog bombardovanja ili totalnog rata. novinari su naduvalio dogadaje i lagali u interesu izdavaca.Kodofikovanje poslovno-eticke prakse? Eiku neke kompanije odredjuje sve sto ona cini. strpljenje. da javni interes odvaja od parcijalnog i da u svakodnevnom delovanju tezi prepoznavnaju zajednicke mere prihvatanja konkurentskih interesa. Infomacije su tekle dobor kontrolisanim kanalima a kriticna funkcija javnosti bila je zamenjena manipulacijom. perspektiva 107. a glavni cilj izazivanje konformizma u misljenju i ponasanju i obezbedjeje (lazne) plebisticiarnosti neophodne za “vladavinu pomocu aplauza” i masovnog odobravanja” . i uvek su usmereni protiv nekog. ponos. *politicka instrumetualizacija medija dobila je razmere “medijskog fazisma”.Etika prvo lice mnozine? * vladavina pomocu aplauza? u jednopartijskom sistemu. opravdanje stvarno nepopularnih poteza. javno komuniciranje bilo je pretezno jednosmerno. Spin doctoring (od engleske reci spining = presti. pripremu agresije. Sredstva medijskog rata prilagodjavaju se vojnopolitickim ili eknomskim ciljevima. ali tako da konzument neprimeti da su nasamareni. nuzno je da se iz p slovnja vidi kako organizacija zeli da sluzi opstem dobru. upornost. From u svoji mdelima insistira na pravicnosti. kao prethodnica vazdusnog udara. 109. diskriminaciji po osnovu pola uvecava prostor za druge potcinjena. rec je o nekoj vrsti “umetnickog splektrarenja”. *5 nacela enticke snage po knjizi “Snaga etickog menadzmenta”: • svrha. tako se rodio senzacionalizam – novinarski pristup koji pociva na opisu bizarnih dogadjaja ili licnosti. drzavama ili njihovim liderima.Medijski rat i militantno novinarstvo? *U pocetnoj fazi razvoja zurnalizma.106.Zloubotreba zenske seksualnosti? Etika PR mora biti osetljiva i na predrasude ove vrste jer one stoje na putu jednakim mogucnostima u brojnim oblastima. Solidarnost nije samo zadatak to je zadovoljstvo i najbolja garancija sigurnosti pise From podsecati na jednakost prava znaci staviti svakom na raspolaganju sredstva za ostvaranje sebe u potpunosti. kritikuje sebicnost. kojom se za veliki novac informacija menja sadrzajm smer i karakter kako bi najbolje posluzila modelovanju stava sire javnosi u zeljneom smislu. novinari su postali ne samo zlosutna prethodnica velikih sukoba vec i pravi izazivaci rata. Osim sto se iskazuje kao ozbiljna prepreka istinskoj komunikaciji. na prenaglasavanju pojedinih detalja ili pukom fabrikovanju cinjenica *u poslednjih decenija XX veka zloupotreba medija dobija planetarne razmene.

koj vam omogucava da na jednostavan nacin publicirate svoje tekstove. po Gaju Kliniju Meceni (Maecenas. *medjunarodna organizacija – Reporter bez granica? O klimi u kojoj deluju mediji svedoci i rang-lista medjunarodne organizacije “Reporteri bez granica” za 2003. Drugi koriste blog da bi se obratili svetskoj publici. 112. zastitinik knjizevnika. uglednom Rimljaninu. godinu dana ranije bila je na 60 mestu. Blog vam omogucava da se vas glas cuje na internetu. nije upotpunosti bila jos uvek nije donela potpunu slobodu. da obilazi kongresmana i stalno objasnjava probleme za koje se kokus zalaze.*cenzuar i autocenzura? U dirigovanom novinarstu su postojali oblici javne ili prikrivene cenzure i autocenzure (nametnuti odnosno dobrovoljni oblici odustajanja od sopstvenog misljenja). umetnika. Mnogo ljudi koristi blog da bi organizovali svoje ideje ili publicirali novosti. Kokusom neko mora eskluzivno da se bavi. naucnika. Blog je neka vrsta privatne web stranice. zurnalisitcka scena obilovala je profesionalnim i ljudskom odvaznoscu i visokog umeca da se istina saopsti makar “izmedju redova”. 111. Treci da skupe na Blog-u interesantne stvari koje nadju na bespucima interneta u jednu lako potrazivu stranicu. 110. Srpski kokus u americkom kongresu ne brani interese Srbije niti to sme da radi. . narucito Vergija i Horacija. 70 pre nove do 8 nove ere). Septembra 2004 prvi put u Vasingtonu je osnovan “srpski kokus” sastavljen od 4 kongresmena. po kojoj je Srbija i Crna Gora po stepenu slobode medija svrstana na 85. Nesto poput chata. Vazna je razlika od lobi grupe. Profesionalni i amaterski novinari koriste Blog da objave najnovije i najzanimljivije vesti. ljubimcu cara Avgusta. jer kokus grupe se ne placaju.Blog? Blog je on-line dnevnik. ljudi se dopisuju na njemu i daju komentare na razne teme. niti iskljucila citanje izmedju redova. *pas cuvari demokratije? Doneti su zakoni o informisanju idelovanju elektronskih medija koji bi bar formalno reformisali znacaj javne sfere i novinara kao ”psi cuvari demokratije” verbalno zalganje za ravnopravni pristup izvorima informacija i slobode medija.mesto od 166 zemalja. zastitniku i prijatelju naucnika i pesnika.Kokus? Kokus je uobicajno grupisanje politicara u Americkom kongresu.Mecena? Mecena pokrovitelj. nego brani interese americkiih drzavljana srpskog porekla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful