You are on page 1of 4

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

25 IX 2012 ========================================================================================== ========================================================================================== powiatw R z d po lit yc zny Eu ro py wag finansow gmin,ich szacun-i Poowy tygodnia wojewdztw. Wedug czyli IV Rzesza i Wielka kw brakuje im 8 mld z rocznie. tygodnia Poowy Eurazja. Obud si Polsko! Aby zaradzi zej sytuacji financo nowego na blogach tygodniowy serwis blogerw

Dawniej bylimy mdrym spoeczestwem, ktre umiao czyta midzy wierszami i nie dawao si nabra silnej i przebiegej propagandzie. [abp. Henryk Hoser] gupione przez media spoeczestwo niedugo obudzi si ze snu o Zielonej Wyspie i jej Wielkim Wodzu. Czy obudzi si odpowiednio wczenie, eby uratowa resztki swoich oszczdnoci zgromadzonych na lokatach zagranicznych bankw i w OFE? Ministerstwo Finansw poinformowao, e od stycznia do koca sierpnia, dochody budetu pastwa przekroczyy 189.5 mld z, a wydatki signy 212,5 mld z. Dziura w budecie to blisko 23 mld zotych. Tych pienidzy nie ma i nie bdzie. Oficjalnie dug publiczny Polski na koniec drugiego kwartau 2012 roku wynis 842,7 mld z i w cigu roku wzrs o 56,7 mld z, jest znacznie wikszy przez zmiany dokonane przez rzd w statystyce zaduenia. O 17,7 mld z zwikszyy si zobowizania pastwa po przesunicie dwch trzecich skadki z OFE w maju 2011 r. na tzw. indywidualne konta w ZUS. Wedug wyliczenia Departamentu Statystki NBP przygotowanych przez prof. Janusza Jabonowskiego dug siga ju 3 bilionw zotych czyli 220 proc. PKB. Rzdowe Centrum Legislacji w swojej opinii do projektu zaoe do nowelizacji ustawy o finansach publicznych i VAT, e przygotowana przez resort finansw propozycja modyfikuje warunki stosowania procedur naprawczych w sposb, ktry moe prowadzi do opnionego uruchomienia rodkw sucych powstrzymaniu narastania dugu publicznego. Moe to w konsekwencji skutkowa zwikszeniem ryzyka przekroczenia przez pastwowy dug publiczny poziomu 60 proc. PKB objtego konstytucyjnie umocowan gwarancj ochrony. Zaduenie Skarbu Pastwa na koniec lipca tego roku: krajowe wynioso na koniec lipca 548 mld 350,4 mln z, zagraniczne w lipcu br. wynioso 250 mld 833,3 mln z. Wedug danych z MF najwiksz grup wierzycieli (okoo 48 proc. udziau w dugu krajowym Skarbu Pastwa) jest krajowy sektor pozabankowy - przede wszystkim pozabankowe instytucje finansowe, inwestorzy zagraniczni posiadali na koniec lipca 52 proc. dugu Skarbu Pastwa. Dla porwnania polski produkt krajowy brutto w ubiegym roku wynis 370 mld euro liczc wedug metodologii Eurostatu. To oznacza, e zobowizania wobec zagranicy wynosz ju ponad 104 procent produktu krajowego. W Warszawie odbdzie si marsz protestacyjny samorzdowcw, ktrzy bij na alarm: decyzje wadz centralnych zaburzyy rwno-

sowej samorzdowcy chc przesunicia pienidzy podatnikw z budetu centralnego do gmin. Proponuj, by w przypadku gmin zwikszy udzia w podatku PIT z 39,34 proc. do 48,78 proc., w przypadku powiatw z 10,25 proc. do 13,03 proc., a w przypadku wojewdztw z 1,6 proc. do 2,3 proc. Do 2014 roku z mapy Polski moe znikn nawet pi tysicy szk - informuje Dziennik Gazeta Prawna. Niechlubny rekord liczby likwidowanych szk pad w tym roku. MEN twier-

114
i komentatorw

upi Rybak, gupi. Podda si faszystowskiej propagandzie i uwaa, e pastwo si wali. Wadze (PO i PSL) powiedziay, e to nie pastwo si wali, a konkret. Rzecz rozwin prezydent Komorowski. To kwestia ludzi ze sabo wyksztaconym nawykiem niezalenoci, a czasami po prostu o sabym charakterze. Mona mu wierzy, dobrze wie co mwi... Prawie wszystkie wskaniki lec w d. Faszystowsk propagand wspary Eurostat (zobowizania wobec zagranicy wynosz 104 proc. PKB), NBP (Sytuacja sektora przedsibiorstw wyranie si pogorszya wzgldem ub.r. oraz poprzedniego kwartau) i GUS (prod. przem. w sierpniu wzrosa o 0,5 proc. r/r, przecitne wynagrodzenie brutto wzroso o 2,7 proc. r/r, ale miesic do miesica spado o 0,4 proc. Wzrost pac by niszy od sierpniowej inflacji 3,8 proc.). O tym, e w kraju nie jest le przekonaa nas prezydent Warszawy (wiceprezes PO) Gronkiewicz-Waltz. Na obsug trzech stron stolicy na Facebooku wydaa p miliona. I dodatkowo na obsug swojego profilu 3 tys. miesicznie dla kogo poleconego. Warto zauway, e to oszczdno, gdy jak wiadomo HGW ma dwa profile i jeszcze przd oraz ty. W zwizku z tym pena obsuga kosztowaby cztery razy wicej... Suby specjalne ledz posw opozycji. Wiar Rybaka wspary sowa szefa Wojskowej Prokuratury Okrgowej w Warszawie twierdzcego, e zachodzi uzasadnione podejrzenie popenienia przestpstwa. Na dobr drog sprowadzi Rybaka rzecznik rzdu (PO i PSL) Gra. Zdementowa pode pogoski nastpujcymi sowy: Ja myl, e jest to chyba jaki art. Najciekawsze w tym zdaniu byo: ja myl... Okazao si, e w grobie Walentynowicz nie ma Walentynowicz. Pisowska propaganda ju zacza szuka winnych, ale chr mdrcw wyprowadza opini z bdu. A najbardziej pk Szelg, ktry stwierdzi, e nie ma mowy o czyjej winie: mamy do czynienia dzisiaj z wtpliwociami. Wiceminister sprawiedliwoci uprzedzi kolegw z Gdaska, e bd mieli kontrol. To efekt sabego wyksztacenia. Wiar Rybaka wspara dymisja wiceministra. Minister zdementowa plotki twierdzc, e to tylko zbieg okolicznoci... Gupi Rybak, gupi. A gupi, bo lepy. A lepy, bo prawdy nie widzi... Prawda? C jest prawda... tu.rybak, 22/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60065

dzi, e powodem jest ni demograficzny - od 2006 roku liczba uczniw zmniejszya si prawie o milion - oraz puste kasy samorzdw. Po bankructwach firm budowlanych zapowiadaj si kolejne zwolnienia . Zdaniem prezesa Polskiego Zwizku Pracodawcw Budownictwa Marka Michaowskiego, w zwizku z brakiem zamwie dla brany w przyszym roku nastpi spadek sprzeday na poziomie 20 proc. To oznacza gorsz rentowno i zwolnienia, ktre mog obj jedn pit z 750 tys. osb zatrudnionych w budownictwie. GUS poda , e produkcja przemysowa w sierpniu wzrosa tylko o 0,5 proc. rdr. .We wrzeniu 2012 r. tempo produkcji sprzedanej przemysu bdzie nisze o 2 proc. ni przed rokiem, gwnie na skutek mniejszej liczby dni roboczych. Rzd polityczny Europy czyli IV Rzesza. W marcu 2012 r. Sarkozy zaproponowa obok gospodarczego rzd polityczny Europy,co oznacza faktyczny demonta fundamentw UE i powstanie jednego ponadnarodowego rzdu kierowanego przez Niemcy i Francj. Oznacza to utrat suwerennoci rzdw pastwowych 27 krajw UE i faktyczne 2

przejcie wadzy polityczno-gospodarczej nad wszystkimi gospodarkami , czyli jeden Eurokochoz na wzr ZSRR, tylko z wiksz wadz faktyczn. Dzisiaj dobitnie jest wyraane :Stanowimy serce Europy - owiadczy Francois Hollande, podkrelajc, e zjednoczona Europa jest przeznaczeniem obu krajw. Prezydent Francji zastrzeg, e nie powinno si ogranicza integracji tylko do sektorw finansowego i bankowego, lecz naley dy do europejskiej unii politycznej i socjalnej. Angela Merkel wezwaa do cilejszej wsppracy krajw strefy euro. Unia ma zapewni lepsz kontrol nad bankami eurolandu, co jest warunkiem udzielenia pomocy tym instytutom finansowym, ktre przeywaj trudnoci. Komisja Europejska ogosia projekt nowego nadzoru bankowego dla strefy euro. To pierwszy krok na drodze do utworzenia unii bankowej, dziki ktrej instytucje finansowe bd pod cilejszym nadzorem. Kraje spoza strefy euro, jak Polska, bd mogy na wasn prob doczy do systemu, ale bdzie si to wizao z utrat autonomii. Kraje spoza strefy euro bd mogy doczy do systemu, ale wiadomo, e godzc si na utrat autonomii nie zyskaj prawa gosu w radzie nadzoru europejskiego i tym samym wpyw na decyzj. Podobnie jak w pakcie fiskalnym, do ktrego Tusk z Rostowskim zapisali nas bez prawa gosu.

16

O Lnie napisaa Konopnicka. Kto nam pisze bajk o Jak to z wdce? Zaczo si od informacji o zatruciach, w tym wdk byo miertelnych na terenie Czech. Trujcym rdem zawierajcym metanol byy podrabiane wdki znanych czeskich marek. Komunikaty podaway w kolejnych dniach o zwikszajcej si liczbie zatru i o dziaaniach wadz. bm. dowiadujemy si za porednic twem polskich mediw, e zatruty alkohol moe pochodzi z Polski. Novinky.cz przypominaj, e rwnie w Kielcach zarejestrowano niedawno dwa przypadki zgonw po zatruciu alkoholem. Gwny inspektor sanitarny kraju zakaza w Polsce sprzeday wszystkich alkoholi pochodzcych z Czech. To brzmi co najmniej dziwnie, bo sfaszowany alkohol moe pochodzi wanie z Polski - twierdzi portal (...) Inny portal informacyjny Idnes.cz te sugeruje, e rdo zatru moe pochodzi z Polski. Zwraca uwag, e najwicej przypadkw zatru w Czechach wykryto w pnocnych Morawach, blisko granic z Polsk [PAP; money.pl; 16 IX 2012 r.] 17 bm. te same informacje powtarzane s przez czesk pras. Alkohol, ktrym zatruy si ju dziesitki Czechw, mg pochodzi z Polski - pisze czeski dziennik Lidove Noviny w swoim dzisiejszym wydaniu. Tym razem jest to jedna z wersji zespou ledczego o nazwie Metanol. [r. jw.; 17 IX 2012 r.] Mona byo mie przekonanie, e to zwyke zrzucanie odpowiedzialnoci na ssiadw, plotka rzucona na rynek czeski majca odwrci kota ogonem. Tym bardziej, e rwnie 17 bm. czeskie stanowisko oficjalne odrzucio spekulacje o polskim pochodzeniu trucizny: Wiceszef czeskiego MSW i komendant policji zdementowali sugestie czeskich mediw, e metanol, ktrym zatruo si ju dziesitki Czechw, mia jakoby pochodzi z Polski. Zaapelowali te do dziennikarzy, aby informowali rzetelnie o wynikach ledztwa. [ r. jw. ]. W midzyczasie w Czechach wstrzymano obrt mocnym alkoholem, a w Polsce import tego od ssiadw z poudnia. I to by koczyo spraw. Ale nie. Jeszcze tego samego dnia do gry wesza Rosja. Powoujc si na doniesienia z innych krajw Terytorialne organy rosyjskiej suby sanitarnoepidemiologicznej (Rospotriebnadzor) maj zaostrzy nadzr nad wwozem do Rosji wyprodukowanych w Czechach i Polsce napojw zawierajcych 20 i wicej procent alkoholu, a take kontrol obrotu nimi. Rospotriebnadzor poinformowa te, e w celu ochrony zdrowia i uniknicia zatru metanolem zaapelowano do obywateli Rosji, w tym do udajcych si do Czech, Polski, na Sowacj lub przebywajcym w tych krajach i w innych pastwach Unii Europejskiej, by nie konsumowali wyprodukowanych w Czechach i Polsce napojw alkoholowych o mocy ponad 20 proc. [r. jw.] No, to ju wiemy kto pisze bajk o wdce. Scenariusz wydaje si do prosty. Pojawi si due kopoty ze sprzeda polskiego alkoholu w Rosji (by moe nawet zakaz). Po tym, jak problem zostanie w Czechach opanowany, Rosjanie zdejm utrudnienia dotyczce czeskiej wdki, ale bynajmniej nie polskiej. Powrt do sytuacji sprzed afery alkoholowej bdzie jak zwykle dugotrway. Jak na doni wida w jaki sposb sterowana informacja ewoluowaa od postaci plotki (pocztkowo nieduy portal, potem wikszy, potem prasa, radio i telewizja) do konkretnych dziaa i oficjalnych stanowisk. Tak sprawnie wspomaga si gospodark w Rosji przy okazji pokazujc kto i gdzie rzdzi. A co na to nasze wadze? Jak zareagoway na pierwsze i kolejne symptomy nadchodzcych kopotw? Nijak. tu.rybak, 18/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/59988

I znw powtrka z rozywki, czyli oszukiwanie Polakw. Polska nie wyklucza stowarzyszenia z europejskim nadzorem bankowym, jeli w wyniku negocjacji prawa pastw spoza eurolandu bd wzmocnione - powiedzia minister ds. europejskich Piotr Serafin. Bruksela chce, by wsplny nadzr sprawowa Europejski Bank Centralny. Ma on sprawdza ich wymogi kapitaowe dotyczce pynnoci, czy zaleca zwikszenie ich limitw. Ma tez decydowa o dawaniu bd odbieraniu licencji na dziaalno i ustala polityk kredytow. Pastwa Eurolandu bd musiay podporzdkowa si wymogom. Budet jest podstaw suwerennoci. W krajach anglosaskich mwi si o nim skarb pastwa. A ten, kto kontroluje skarb, kontroluje pastwo. Grupa refleksyjna ds. przyszoci Unii Europejskiej zatwierdzia projekt reformy, ktra polega na wprowadzeniu stanowiska prezydenta Unii Europejskiej, wybieranego w drodze powszechnego gosowania, wsplnej wizy wjazdowej, zaoeniu MSZ UE i prawdopodobnie stworzeniu wsplnego wojska. Maryla, 22/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60066

=========================================================== wyniki gospodarcze (raport NBP i inforBruksela czy cela? macja GUS) s duo waniejsze i choW zeszym tygodniu przemkna przez polskie media informacja o ewentualnej kandydaturze Tuska na szefa Komisji Europejskiej. Pogoska ta powraca rwnie i w tym tygodniu za spraw publicystw i politykw. Rzecz - niewarta rozwaa - jest przede wszystkim prb przykrycia istotnych faktw, ktre podwaaj wizerunek Tuska jako ma stanu. by nie wiem jak bardzo media rzdowe si staray, ile razy na tym pasku nie pojawiyby si informacje o tym jak to pastwo nie zawodzi i trzyma rk na pulsie w sprawie rodziny zastpczej, to nie dadz rady. Komentarze do awansu Tuska - w zalenoci kto komentuje - s mniej wicej takie: to wyrnienie dla Polski, zawsze bdziemy popiera Polaka na europejskie stanowisko, to bdzie pozycja figuranta, ale dobrze, e dla Polaka itp. Zabrako mi jednego tylko komentarza i std mj: Ot nie ma znaczenia czy Tusk ma szanse czy ich nie ma, czy to dobrze dla Polski czy niedobrze. Wane jest by Tusk po zdaniu urzdu premiera poszed siedzie i to nie w Brukseli tylko gdzie w Polsce, w wizieniu (dawniej bym napisa: stan przed sdem, ale dzi zabrzmiao by to do zabawnie). Oczywistoci nie trzeba uzasadnia...tu.rybak, 19/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60015

usk szefem KE jest tak sam wrzut jak ostatnie informacje o rodzinie zastpczej co to mordowaa dzieci (telewizja pokazaa / wiee groby maych dzieci / wiee groby zawsze wzrusz / niezalenie gdzie kopane), o lubie crki byego prezydenta czy o skandalu w szkole Salezjanw. Amber Gold i cigle odkrywane nowe wtki (w tym sdziowski), inwigilacja posa, skandal z grobami ofiar spod Smoleska (myliem si, wiee groby nie zawsze wzrusz) i opublikowane

Nie chcemy waszej misji!

Drugie

Schizofrenia lewacka, ktra opanowaa wadze III RP niele eskaluje. jednej strony skutecznie dy do przeksztacenia ludzi w konsumentw dbr dyktowanych reklamami, a z drugiej strony kae za te reklamy jeszcze dopaca. Tak, pisz o telewizji. Sam wystawiem dawno temu pudo za drzwi. Dlaczego? Wziem do rki tygodniowy program telewizyjny oraz owek i postanowiem, e zostanie pod warunkiem, e w programie znajd przynajmniej 4 godziny czego wartociowego wyczajc fajne filmy, ktre ogldaem i chce obejrze ponownie, ale s starsze ni 5 lat. Od czasu do czasu ponawiam ten test. Bdc w gociach sigam po program i sprawdzam. Jest co raz gorzej. Telewizja publiczna bazujc na wpywie najprostszego medium na ludzkie umysy, oprcz manipulacji w celu pozyskania konsumentw dbr, prowadzi wielk, poczon i prawie globaln manipulacj polityczn. Najpierw doprowadzili ludzi do takiej biedy, e pozostawili ci, zgodnie z trjktem Maslowa odcili sami sobie inne rda informacji, doprowadzajc do monopolu, a teraz cigaj jak diler narkomanw. A w ludziach jest gd informacji. Gdy przejedam miastem widz jak ludzie wyskakuj z tramwaju i przebiegaj na czerwonym, byle tylko chwyci trujce Metro. Sowo drukowane ma moc. Niestety prawa rynku i uczciwo wykluczaj wydawanie globalnej prawicowej gazety, telewizja Trwam jest tpiona na kadym kroku. Bez pienidzy nic si nie zrobi. Ale wracajc do wadzy. Maj problem. Wytresowanych wyborcw, ktrych codziennie karmi reklam, serialami przemycajcymi treci, lokowaniem produktw. Jednoczenie ci sami odbiorcy przestali paci abonament. Dostrzegajc blad jako emitowanych programw i zdroworozsdkowo domniemajc, e skoro publiczna telewizja odbiega poziomem od bezpatnej, prywatnej telewizji, branie za to pienidzy jest nieuczciwe. Na koniec zabawa. Trwa akcja zalegego abonamentu od zarejestrowanych odbiornikw. Jednoczenie pracownicy poczty prbuj uzupeni list telepajczarzy o tych, ktrzy nigdy telewizora nie zarejestrowali. Poczmy ten fakt z e-sdami, ktre z kolei naginajc prawo wystawiaj nakazy zapaty praktycznie wprost dla komornikw, bez sprawdzenia choby adresu pozywanego. Za chwilk przeforsowana zostanie ustawa ktra bdzie zakadaa e kade gospodarstwo domowe posiada odbiornik. A jeli nie posiada to powinno przynajmniej zapaci. Akcja si nasila. Pytanie brzmi. Dlaczego majc za sob podlege wiodce media prywatne rzd nadal forsuje TVP? Czyby aska paska jedzia na pstrym koniu? Czyby rzd chcia si zabezpieczy przed zmian frontu nadawcw prywatnych? A moe jest to czci drenau kieszeni spoeczestwa? Jeeli sdz e Polak nie przeyje bez telewizji to s w bdzie. Przeyje bez telewizji, radia, frykasw, misa codziennie i koncertw. Nie raz przey. K o n kludujc jestemy testowani, czy naleymy ju mentalnie do cywilizacji turaskiej. Shork, 20/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60022

dno

DNA

Po mediach kry ju powtarzana z dzibkw do dzibkw manipulacja. Rodzina Anny Walentynowicz pierwszego dnia stwierdzia, e to nie jest jej ciao, drugiego dnia ju nie bya taka pewna. ajnie brzmi, jakby zmienili zdanie. Niestety media z dziennikarzami przez due K nie dodaj, e mowa jest o dwch rnych ciaach. O tym z Gdaska na pewno nie i o tym z Warszawy - chyba nie. Po mediach kry jeszcze jedna, duo groniejsza manipulacja. Odmieniane jest na wiele sposobw sowo zamienione, ktre sugeruje wymian jeden do jednego. W grobie X ley Y i odwrotnie. Bazowanie na brakach nauczania w szkole matematyki ze szczeglnym uwzgldnieniem logiki ju nie raz si sprawdzio w tym systemie. Nie dajmy si. Ot trzeba sprawdzi nie tylko czy DNA nie naley Anny Walentynowicz. Naley sprawdzi czy naley do KTREJKOLWIEK z ofiar katastrofy smoleskiej.

A ja jestem w stanie zaoy si o wiadro moich ulubionych pigw, e jeeli po smutnym owiadczeniu prokuratury, e nie jest to ciao Anny Walentynowicz padnie pytanie w takim razie czyje? Zostanie natychmiast zbyte, zapomniane , a prokurator-sprawozdawca przejdzie do drugiego punktu programu mwic Tego nie badalimy, ale tamto ciao jest na pewno jej. Dodajc w domyle: w wikszoci. Bo pobierano prbki do momentu a trafiono na waciwe.

=========================================================== Osobom powyej trzydziestki w tym Rozproszona lewica momencie powinna si zacz tuc po p.w. witego Spokoja gowie pewna piosenka. W Polsk
Kompletnie bez zdziwienia obserwuj rozproszenie ludzi Platformy Obywatelskiej i jej starych oraz nowych przystawek (vide pikny Roman). ako e dzieciom diabelstwa brak kreatywnoci, bazujc na naladownictwie, puszczaj partie w rozsypk odrywajc po kawaku elektoratu. I jedni, i drudzy maj cechy ktre je jednocz. Mamy widoczne dwie grupy: Rzdzcych pod chorgwi z Knurem i Korytem, ktrzy traktuj wadz jako miejsce naarcia si na zapas, zabrania dbr pozostaym, bez adnej wizji przyszoci, bez adnej koncepcji rzdzenia. Z zerow znajomoci makroekonomii.I sprbujcie si nie zgodzi z tym okreleniem po piciu latach ich rzdzenia. I ich wyborcw piecztujcych si herbem Grill z Parujcym Kociokiem i Dwiema Kratkami taniego piwa. Modlcych si do witego Spokoja. Dopki ci pierwsi zapewni tym drugim tekturow kiebas, seropodobn kostk prasowanego tuszczu i piwo z proszku za 1,70 mog czu si bezpieczni. W zamian za to ci drudzy, zatykajc uszy bd ucieka od kadej nieprawomylnoci, a w kocu i od myli wszelakiej w gowie majc jedynie melanyk weekendowy. A czasem podburzeni, dwigajc pod pach worek wgla, wysycz protestujcym w twarz, e to wstyd.

Co pozwoli mi skrajnie fanatycznie i sekciarsko domniema, e w kadym grobie ley sowiecki frankenstein, ktremu fragmenty mogce zdradzi przyczyn tragedii, zostay podmienione na cakowicie obce. Shork, 21/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60047

idziemy drodzy panowie... Historia si powtarza. Mamy proste marzenia: pracowa, mieszka, zje, wypi i raz na dwa lata wczasy nad Batykiem. Albo z tego samego kabaretu o hobbystach. Raz dziennie zje co gorcego i eby do pierwszego starczyo. To dokadnie ta grupa. To ci ktrzy gosuj na to samo, oraz ci ktrzy nie gosuj bo nie chc nic zmienia. Oczywicie naladownictwo nie ma adnych granic i podobnie jak patriotw czy religia katolicka bd choby szacunek do jej wartoci, grillowcw czy umiowanie witego Spokoja, Matki Tolerancji i Ojca Brukselskiego. Fanatycznie. Kade odstpstwo budzi oburzenie. A postlewica wywodzca si wprost z PZPR nadal nie moe si pozbiera z traumy, gdy partia nazywajca si liberaln okazaa si od nich bardziej socjalistyczna, a nawet bardziej bolszewicka od ich pierwowzoru. Shork, 22/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60056

=============================
co nowego na blogach
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.

Zapraszamy wszystkich do Warszawy na Marsz Obud si, Polsko!

Zblia si termin manifestacji, w ktrej decyzj Komisji Krajowej, wemie udzia rwnie NSZZ "Solidarno". rotest Obud si Polsko!, ktry odbdzie si 29 wrzenia w Warszawie, gdzie oprcz nas pojawi si wiele organizacji spoecznych i politycznych odbywa si pod hasami: wolnoci dla mediw i zgromadze, podwyszenia pacy minimalnej, wycofania si z ustawy wyduajcej wiek emerytalny, ograniczenia patologii rynku pracy (w tym stosowania umw mieciowych) oraz na rzecz stabilnego zatrudnienia. Przyjazd do Warszawy planowany jest na godz. 11.00. Solidarno grupuje si w trzech miejscach: 1. Muzeum Wojska Polskiego, al. Jerozolimskie (Regiony: Gdaski, Warmisko-Mazurski, Elblg, Supsk, Koszalin i inne przyjedajce od tej strony do Warszawy). 2. Pomnik Armii Krajowej, ul. Matejki, (Regiony: Mazowsze, lsko-Dbrowski, Maopolska, witokrzyski, i inne jadce z tej strony). 3. ul. Krucza przy Ministerstwie Skarbu i Gwnej Inspekcji Pracy, (Regiony: Ziemia Radomska, Ziemia dzka, Wielkopolska i inne). Po uformowaniu si grup, manifestacja uda si na Plac Trzech Krzyy, a autokary przywoce uczestnikw marszu zaparkuj tradycyjnie na Torwarze. Przewidywany program marszu: 11.00 zbirka w miejscach koncentracji i przejcie na Plac Trzech Krzyy. 12.00 Plac Trzech Krzyy. Patriotyczny program sowno-muzyczny. Msza w. w intencji Ojczyzny. 14.00 Przemarsz uczestnikw na Plac Zamkowy. Koncert patriotyczny. Wystpienia. Planowane zakoczenie Marszu Obud si Polsko! o godz. 18.00. NSZZ Solidarno bdzie stanowia zwart i zorganizowan grup, idc ze swoimi znakami, hasami i postulatami. W kadym autokarze bdzie wyznaczona suba porzdkowa. Osoby chcce wzi udzia w marszu, a nie bdce czonkami Solidarnoci, powinny si zgasza do Zarzdw Regionw NSZZ Solidarno, ktre s odpowiedzialne za sprawy organizacyjne. List regionw wraz z adresami i numerami kontaktowymi mona znale na stronie gwnej naszego Zwizku (www.solidarnosc.org.pl) na interaktywnej mapce w lewym dolnym rogu strony. Serdecznie zapraszamy! Dzia Informacji KK

Jasna Gra Pielgrzymka Ludzi Pracy

Kilkadziesit tysicy osb, w tym czonkowie Solidarnoci z caej Polski, przybyo na Jasn Gr z 30. Pielgrzymk Ludzi Pracy. - Rzd premiera Tuska to rzd antypracowniczy - powiedzia na boniach jasnogrskich lider "S" Piotr Duda.

olski pracownik i polska praca umiera. Umiera, bo rzdzcy w naszym kraju, z pracownika chc zrobi bezduszny automat do produkcji dbr, z ktrych korzysta maj tylko nieliczni. Dzi coraz wicej polskich pracownikw to pracujcy biedacy, pracuj ciko i mimo to musz korzysta z pomocy spoecznej - powiedzia Duda do zgromadzonych na Jasnej Grze zwizkowcw. Lider "S" przypomnia sowa b. ksidza Jerzego Popieuszki: czowiek nie jest w stanie dobrze pracowa, gdy nie widzi sensu pracy. Powiedzia, e obecnie ju prawie cztery miliony ludzi pracuje na umowach mieciowych. - Umowach, ktre traktuj czowieka jak przedmiot, pozbawiaj go stabilizacji w zatrudnieniu, prawa do urlopu wypoczynkowego, bezpieczestwa socjalnego, bez skadek emerytalno-rentowych. Doda, e ten problem w szczeglnoci dotyczy ludzi modych. To przecie premier i jego koalicja rzdzca postanowiy odebra resztk nadziei Polakom na spokojn staro po wieloletniej cikiej pracy, skazujc na prac a do mierci i trzeba z tego miejsca powiedzie to, co wiemy od piciu lat, gono: rzd premiera Tuska to rzd antypracowniczy - powiedzia. Duda zapowiedzia, e w czasie planowanego na 29 wrzenia Marszu "Obud si Polsko" bd broni praw pracownikw i wolnego dostpu do wszystkich mediw, w tym TV Trwam. Uroczystej sumie przewodniczy kardyna senior z Wrocawia Henryk Gulbinowicz. Homili wygosi bp drohiczyski Antoni Dydycz. mwi m.in. o trudnej sytuacji ludzi pracuj-

=============================
cych, o wartoci pracy oraz problemach wynikajcych z jej braku, a take o potrzebie godziwej zapaty, ktra powoduje, e ludzie decyduj si na emigracj zarobkow. - Dzisiaj wielu przyznaje si do solidarnociowego rodowodu. Ale jak to rozumie, skoro przed laty zabiegali o wolne soboty, o przejcie na emerytur w wieku lat 50. dla kobiet, 55. dla mczyzn. A czego domagaj si obecnie ? I do tego nie oferujc adnej pracy - mwi w homilii. Odnoszc si do 21. postulatw sierpniowych bp Dydycz powiedzia: Naliczylibymy czternacie postulatw, ktre nie s zachowanywane obecnie. A wic kochani tzw. solidarnociowcy z ekip rzdzcych, jak to jest z wasz pamici, jak to jest z wiernoci sowu?. Przykadem jest 3. postulat, dotyczcy udostpnienia rodkw masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyzna. Bp Dydycz mwi o niejasnych przepisach i problemach w egzekucji prawa. Sejm powinien w tej materii kontrolowa rzd, jedynie Sejm moe rzd kontrolowa, a jest cakiem odwrotnie, Sejm zupenie nie wypenia swojej podstawowej misji; opozycja jest totalnie torpedowana; bo wychodzi na to, e to nie Sejm kontroluje rzd, ale rzd steruje wbrew konstytucji Sejmem; Sejm jawnie nie wypenia swoich podstawowych misji, powinien by rozwizany.

Protestujemy w dniu w. Michaa Archanioa pogromcy szatana!

atronie nasz, wity Michale Archaniele, Obroco Kocioa i Wodzu potny wojska niebieskiego, przybd nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw z niebezpieczestw duszy i ciaa, ktrymi zagraaj duchy ciemnoci. Mio Twoja i moc, wity Archaniele, wiksza jest nieli ich nieprawo i szkodliwo. Gdy oni cign nas do obrazy Boga, Ty nas hamowa racz od grzechu. Gdy oni siej wrd nas niezgod, Ty jako Anio pokoju i jeden z ksit Grnego Syjonu racz nas zachowa i utwierdzi w jednoci. Gdy oni rozkadaj przed nami sida zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam pozna wszelkie ich podstpy. Obronie Twojej poruczony jest Koci cay. Strze go w Ojczynie naszej od upadku i ratuj od zamachw nieprzyjaci, aby chwaa Boa szerzya si i wzrastaa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. P. wity Michale Archaniele, bro nas w walce, W. Abymy nie zginli na straszliwym sdzie. P. wity Michale, pierwszy obroco Krlestwa Chrystusowego, W. Mdl si za nami. .