Pre Zen Tare de Caz

Prezentare de caz

…………,în vârstă de … ani,s-a internat în data de ……,pt: motivele internării->simptomele ce au adus copilul în spital -ex.respiraţie laborioasă,convulsii din antecedentele copilului reţinem: -totul->provenit din sarcină fiziologică etc. -doar ceea ce este semnificativ->sarcină cu disgravidie precoce aspecte negative corelate cu diagnosticul: -ex.pt.convulsii repetitive: -nu a fost traumatizat la naştere -nu a avut boli ce pot interfera cu dezvoltarea neuropsihică->meningită,TCC -dezvoltare normală din istoricul bolii reţinem: - debutul bolii->cu … zile înainte de internare,cu … zile înainte de momentul prezent - simptome de debut cu descriere - simptome asociate în evoluţie - cum au evoluat aceste simptome la domiciliu/pe perioada de spitalizare - tratament aplicat ambulatoriu - stare la internare - morfograma->stare de nutriţie,talie,greutate raportate la valorile corespunzătoare vârstei examen clinic: -prezentare pe sindroame: -sdr.diareic acut manifestat prin …… -simptomatologie de insuficienţă respiratorie manifestată prin …… -simptome negative->convulsii dar totuşi examenul neurologic este normal diagnostic clinic investigaţii paraclinice grupate -ex.pt.o afecţiune hepatică: -sdr.inflamator manifestat prin …… -sdr.de citoliză manifestat prin …… -sdr.de insuficienţă hepato-celulară manifestată prin …… diagnostic pozitiv: 1. diagnostic de boală->semne şi simptome specifice -bronhopneumonie->raluri crepitante/subcrepitante în focar -Rx->opacităţi diseminate în ambii plămâni 2. diagnostic etiologic -bronhopneumonie->pe criterii de probabilitate statistică -hemoleucogramă,VSH ↑ -hemocultură->stafilococ 3. diagnostic funcţional -fără insuficienţă respiratorie deoarece nu există cianoză centrală,SaO2 > 90% 4. diagnostic evolutiv->RAA între pusee,în puseu 5. diagnosticul complicaţiilor -bronhopneumonia se însoţeşte de cord pulmonar acut deoarece există: -hepatomegalie de stază -tahicardie -cardiomegalie 6. asociaţii morbide -boala evoluează la un sugar cu distrofie gravă/criptorhidie/hernie ombilicală/carii dentare diagnostic diferenţial -cu alte boli ce au mai multe simptome în comun->bronhopneumonie/bronşiolită -în cadrul aceleiaşi boli cu diferite forme de boală->boală diareică acută pretoxică/simplă

tratament aplicat: 1. igieno-dietetic 2. etiologic->nu administrez atb.deoarece rinofaringita este de etiologie virusală 3. patogenetic->tratamentul deshidratării 4. simptomatic -motivaţie->dau penicilină deoarece angina streptococică este influenţată favorabil de penicilină şi nu s-au înregistrat până acum cazuri rezistente la penicilină -doză,cale de administrare,ritm de administrare,durata previzibilă a terapiei,când vom schimba tratamentul,reacţii adverse posibile evoluţia cazului în spital -s-a menţinut acelaşi număr de scaune /24 h -simptomele de la internare povestite ce se intenţionează să se facă în continuare->explorări paraclinice modificarea conduitei terapeutice în funcţie de rezultate epicriza la externare: -sinteza anamnezei -examenul obiectiv la internare->se subliniază datele semnificative pt.diagnostic -se consemnează rezultatele de laborator şi interpretarea -diagnostic şi probleme de diagnostic -ex.sdr.artralgic poate fi debutul unei artrite reumatoide -diagnostic diferenţial -tratament aplicat -evoluţie în timpul spitalizării -stare la externare -recomandări la externare asupra dietei şi regimului de viaţă -dacă este necesar tratament medicamentos->menţiuni asupra medicamentului,dozei, modalităţii de administrare -prezentare la control->ritm,investigaţii necesare la control

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful