Living-in-Style | editie Antwerpen

Simply,

BRILLIANT

September 2012 Jaargang 3 | Nummer 3 | Verschijnt maandelijks | Losse verkoopprijs € 7,50

FOR 99 GENTLEMEN WORLDWIDE ONLY

Living-in-Style | editie Antwerpen September 2012 Jaargang 3 | Nummer 3 | Verschijnt maandelijks Losse verkoopprijs: € 7,50 Antwerpen X - P 911452

CONCIERGE-SERVICE +49(0)160.1188722 WWW.YORK-WATCHES.COM
LONDON

ANT BE € 7,50

EDDY HELEVEN, KapelstraatHAMBURGHasselt • www.heleven.com 48 te 3500

DÜSSELDORF

People & Business | Lifestyle & Fashion | Design & Real Estate Exclusive Toys | Culinair | Travel & Pleasure | Financial & Legal
7/09/12 19:04

0114_LIS-covers-september-2012.indd 6

Art & Culture | Sa ere Henkes

Art & Culture | Sa ere Henkes

Kunst bindt generaties
trekken zodat hij zijn huis niet hoefde te verlaten. Ik heb, toen ik het verhaal van mijn moeder hoorde, meteen toegezegd en ben samen met mijn toenmalige vriend bij hem ingetrokken.” Een intuïtieve beslissing, maar spijt heeft ze er nooit van gehad. Vol toewijding en respect nam ze drie jaar lang de rol van verzorgster voor de toen honderdjarige Sche ers op zich. Ze las de oude man voor en bezocht op zijn verzoek musea om vervolgens bij thuiskomst uitgebreid verslag te doen. Een begrip Het heeft haar leven verrijkt en haar liefde voor kunst nog groter gemaakt. “Het heeft mijn leven veranderd,” vertelt ze terugkijkend. “Ik ben daardoor heel veel dingen anders gaan zien en heb ontzettend veel geleerd. Hij wijdde mij in in de wereld van de kunst. Wees me op bepaalde kunstenaars, die hij veelal persoonlijk kende. Hij vertelde me verhalen. De naam Jef Sche ers is niet voor niets een begrip in de kunstwereld, maar ook ver daarbuiten. Hij bezat zo’n schat aan wijsheid en kennis, dat het haast niet te bevatten was. Dat wekte mijn interesse en leergierigheid. Ik genoot van onze gesprekken waarbij hij onder het genot van een sigaartje en een ‘drupke’ honderduit vertelde.” Kijken voor twee Het legde de basis voor een bijzondere vriendschap die Sa ere tot op de dag van vandaag koestert. “Hij is er helaas niet meer, maar ik zal hem nooit vergeten. Onze band was zo speciaal, mede ook doordat hij door mijn ogen weer kon zien. Door zijn slechtziendheid ging hij zo min mogelijk naar buiten, maar vroeg hij mij om bepaalde plekken te bezoeken om hem vervolgens te vertellen wat ik had gezien. Zo heb ik talloze musea bezocht. Het feit dat ik voor hem keek, veranderde mijn eigen zienswijze. Daardoor ontwikkelde ik ook steeds meer interesse voor kunst. Ik verdiepte me in kunstboeken en bezocht steeds vaker op eigen initiatief exposities en musea. Maar het was ook zijn kijk op het leven waardoor ik veranderde. “Geniet van het leven, blijf niet te lang in nare dingen hangen,” zei hij altijd. Omdat ik mij al heel snel bewust was van de waardevolle lessen die in deze bijzondere ervaring besloten lagen, heb ik alles in dagboeken bijgehouden. Deze boeken houden mijn waardevolle momenten met ‘opaatje’ levend, die koester ik nog steeds.” Since the invention of the wetsuit back in 1952 by founder Jack O’Neill, O’Neill has never stopped innovating and inspiring. Kunst online Hoewel Sa ere momenteel bezig is om samenwerking te zoeken met andere kunsteFor 2012, to mark the 60 yearis uitbreiding van O’Neill, these moments have been captured on a t-shirt range, which in turn have naars anniversary of haar galerie niet het hoogste doel. Bij de zoektocht laat de Maastrichtse zich then been captured by revolutionary photographer Joni Sternbach, alongside some of the greatest surfers on the planet. wederom leiden door haar gevoel en passie. Want met diezelfde passie zwaait Sa ere de scepter over Libasaf. “Ik geloof in kunst,” vervolgt ze enthousiast. “Ik geloof in de grote toegevoegde waarde T-shirt The t-shirt collection brings to lifede manier waarop ze je leven kan verrijken. De schoonheidand black. kan je tot you pour the like a negative, kind of blue van kunst But once ervan, ik geloof in key moments from the rich history of the brand. diepst van je ziel raken. Pas als ik dit gevoelxer eenit, it immediately turns to a positive. Every time somein het From photo prints of the First bij on kunstwerk heb, kan ik het ook verkopen. Ik Surf Shop started by Jack O’Neill, to Jack himself sur het voelen, alleen danwatches that for overbrengen. Ik they men- freaked out body kan ik dat gevoel the rst time, help are so moet er zelf in geloven, ik moet ng the cold Northern Californian waves, the nine organicdat ene speciale werk. Bij Bell’Arte kunnen ze de werken komen bekijken, by how cool it is.” sen bij hun zoektocht naar cotton tees each portray a small part of the wordt ook veel rechtstreeks via internet gekocht. Doordat alle werken online gepresenteerd maar er O’Neill story. worden, krijg je een mooi overzicht van de heleTwist The modern twist to the storyopkomst. In in the men collectie. Online galerieën zijn sterk in can be found Photography Joni Sternbach’s houden galerieën jaarlijks een grootschalige online verkoop, shirts.daar alare: Jordyinge- - one of the wearing the historic dat is They helemaal Smith Amerika photographs serve to bring this history into the present. Using a large format camera and most dynamic and progressive surfers in en world right now, burgerd. Daarbij maakt internet kunst laagdrempelig. Je kunt veel meer mensen bereiken thedat the historic process of vind ik belangrijk, want kunst combines het voegt iets toe en wat is – the young and extreme talent from Hawet-plate collodion, Joni maakt je blij, John John Florence er nou mooier dan dat gevoel nostalgia for the past with modern day sur ng – using the waii’s North Shore, Mark Mathews – breaking down boundardoor te geven aan anderen?” most dynamic and progressive athletes on planet earth as ies in big wave sur ng and Kevin Langeree – world champion her subjects. Speaking of the photographic process Joni said: van dat gevoel heeft Sa ere ‘les’ gehad van een wel heel All have all kiteboarder always pushing at the top of his sport. Bijzondere leermeester In het doorgeven “When the plate has justbijzondere leermeester. Jarenlang verzorgde ze Jef Sche ers, oud-directeur van de Middelbare Kunstbeen developed and rinsed it looks been captured in a moment in time by Joni Sternbach. nijverheidsschool, de huidige Academie Beeldende Kunsten Maastricht. “Zijn dochter, die bevriend is met mijn moeder, gaf op een gegeven moment te kennen dat haar vader niet meer alleen kon blijven wonen,” vertelt Sa ere. “Ze was daarom op zoek naar iemand die bereid was om bij haar vader in te Eervol afscheid Door de dood van Jef Sche ers veranderde het leven van Sa ere ingrijpend. “De laatste weken voor zijn dood heeft hij in een bejaardentehuis doorgebracht, maar ook daar bezocht ik hem nog trouw elke dag,” vervolgt Sa ere. “Toen hij stierf had dat op mijn leven uiteraard een grote impact.” Inmiddels is er in dat leven van Sa ere ook wel het een en ander veranderd. Ze heeft onlangs haar nieuwe huis in België betrokken dat ze naar eigen inzicht liet renoveren en omtoverde tot haar ‘paleisje’. Een wel heel bijzonder paleisje waar haar andere grote passie, haar liefde voor dieren, zichtbaar aanwezig is. Vanuit haar keuken kijkt ze ponti caal uit op de aangrenzende paardenstal. Enkel gescheiden door een raam wekt het de illusie dat haar twee paarden in de woonkamer staan te trappelen. De kroonluchter in de stal versterkt dat e ect nog eens. “Dieren horen bij mij, net zoals kunst dat doet,” bekent ze.”Ik kan me een leven zonder helemaal niet voorstellen. Eén van mijn paarden heb ik van het slachthuis gered. Hij was zwaar verwaarloosd en stond te boek als onhandelbaar. Nu is hij het liefste beest ter wereld. Ik kan niet tegen onrecht, wil helpen waar ik kan. Zo heb ik zelfs een lammetje in huis gehad dat door de moeder verstoten was. Zijn naam was Jefke, helaas heeft hij het niet gered. Ik vind zo’n dingen vanzelfsprekend. Voor de verzorging van opaatje werd ik regelmatig geprezen, dat heb ik nooit begrepen. Zoiets doe je gewoon. Daarbij heeft het mij zoveel wijsheid en inzicht gegeven. Als eerbetoon aan hem en ter herinnering aan onze band wil ik deze drie jaar ooit nog eens vastleggen in een boek. Het vormt voor mij een gepaste afsluiting van een waardevolle periode. Deze man mag nooit vergeten worden. Hij heeft aan mij het vuur doorgegeven, nu is de beurt aan mij.”

O’NEILL TEAM UP WITH PHOTOGRAPHER JONI STERNBACH TO CAPTURE 60 YEARS OF RICH AND ILLUSTRIOUS HISTORY

0114_LIS-covers-september-2012.indd 8

7/09/12 19:04

Art & Culture || Galerie de Kei Art & Culture Marc Rieu

SCHILDERIJEN VAN SVETLANA KALACHNIK
schilderijen van Svetlana vol humor, kleur en verleiding zitten. De humor zit hem
Artistieke vrijheid Hoewel hij met zijn werk dicht bij de realiteit blijft, creëert hij bewust ruimte voornamelijk vrijheid. “Mijn schilderijen zijn suggesties van demannen en vrouwen, maar voor artistieke in de spanning en tegenstellingen tussen werkelijkheid, al blijft die werkelijkheid wel altijd herkenbaar,” legt Rieu uit. “De vrijheid zit in het feit dat, als ik bijvoorbeeld tegelijkertijd voel je een bijzondere liefdevolle band tussen de zonsondergang, het vanmiddag een prachtige boom zie en de volgende week een prachtige personen op dan neem ik de vrijheid om dit in mijn schilderijen te combineren. Daarnaast is het ook geen fotodoek. Mensen vanverteltdag worden inzijn doek dat de skyline van geplaatst waarbij “Op grafische weergave,” alle hij wijzend naar een bijzonder tafereel Hamburg verbeeldt. de het eerste gezicht lijken alle lijnen recht te lopen, maar als je goed kijkt zie je dat dit niet zo is. technieken die ze de charme. gebruikte in haar iconen, nu op een wel heel bijzondere Antwerp womenook voorheen ” Al vindt het publiek die ook main achterliggende gedachte van Mede daarin zit The company's pilot store, located on the in de artery of the city of Antwerp, thede schoonheidFrankrijklei and the Teniersplaats. The de wereld is. Eenthe Rieu dat hij corner of the vangt om te laten zien hoe betoverend atmosphere in idealistische manier terugkomen. Zeer gedetailleerd maar international designers. Our details zorstore is enhanced by themaar vooralof high-fashion toch niet realistisch. Kleinecus- kiest hij doelstelling misschien, multitude ook kenmerkend voor een romanticus. Niet zelden tomers are well weergave voor are very demanding. We use a mix of well-established verrasechter bij die informed and een onconventioneel standpunt, hetgeen zorgt voor een gen resultaat, maar promising designers to create a homogene sta ik met één voet in de brandsvoor de as newook de nodige penibele situaties oplevert. “Dan environment in send as well nodige hilariteit. which people can fantasize. trottoir te balanceren,” geeft hij lachend toe. “Maar het uiteindelijke modder en de andere op het resultaat maakt altijd alles goed.” Antwerp men Throughout the years, Dany-May have sensed an increasing demand in Braziliaans illusionisme Zoals het een hartstochtelijke reason whybetaamt, beschikt hij nog creative menswear and designer labels. This is the romanticus we decided to launcheen uitgebreid arsenaal van dromen waarmee hijwithkunstzinnige aspiraties in de toekomst over a new concept of established labels mixed zijn new, refreshing designers from all over the world. Zo wil hij ooit nog eens het noorderlicht met eigen ogen aanschouwen verder vorm kan geven. en zal hij zeker nog eens terugkeren naar Toscane. Maar voordat het zover is, reist hij in juni met zijn vader naar het Braziliaanse São Paulo. Momenteel legt hij de laatste hand aan een portret van de orkestleider dat hij op zijn expositie daar ten toon wil stellen. “Spannend allemaal,” bekent Marc Rieu. “Ik ben erg benieuwd hoe mijn doeken daar ontvangen worden. Maar benieuwd ben ik ook naar de landschappen en het natuurschoon dat ongetwijfeld weer in duizenden foto’s gevangen zal worden.” Om vervolgens thuis vertaald te worden op doek, want ongetwijfeld zal een groot gedeelte hiervan zijn weg vinden naar toekomstige exposities. ‘Brazilië door de ogen van het suggestief illusionisme’ dat ons niet alleen laat zien hoe mooi de wereld is, maar daarmee ook diezelfde wereld een beetje mooier maakt. Galerie de Kei - Opwettenseweg 74 - 5672 AJ Nuenen - Nederland - Telefoon +31 402841583 Open: vrijdag en zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Zondag 14.00 - 17.00 uur - www.galeriedekei.nl Tenierplaats 5-7-9 - 2000 Antwerpen - T. +32 (0)3 233 11 16

Schitterende schoonheid In navolging van zijn besluit startte hij in 1998 met de opleiding Kunstgeschiedenis en Archeologie in Nijmegen, om deze in 2006 succesvol af te sluiten met een diploma Bachelor of Arts. Daarbij presenteerde hij een scriptie over twee landschapschilders uit de 19e eeuw, Caspar David Friedrich en Johan Christian Dahl. Nog steeds draagt Rieu de kunstgeschiedenis een warm hart toe. Zo geeft hij nog altijd lezingen en is er ook nog steeds de ‘connectie’ met die beroemde meester Caspar David Friedrich, die nog altijd als inspirator fungeert en als voorbeeld dient voor zijn eigen werk. In dat werk spelen stadsgezichten en landschappen een belangrijke rol. Al zijn deze laatstgenoemde sterk in de meerderheid. Zijn hart gaat vooral uit naar romantische taferelen en weidse uitzichten, naar landschappen die betoveren. Verknocht is hij ook aan het Bourgondische leven, waar ‘genieten’ de toon zet. Want dat ‘genieten’ gebeurt in de praktijk veel te weinig volgens Marc Rieu. “Door alle rampen en catastrofes die wereldwijd plaatsvinden, wordt de schoonheid van de wereld uit het oog verloren. Er zijn zoveel schitterende plekken, de aarde herbergt zoveel unieke en mooie locaties, maar die zien veel mensen over het De jonge talentvolle Russischebijvoorbeeld mijn favoriet,Kalachnik is vanop jonge leefhoofd,” vertelt hij bewogen. “Neem kunstenares Svetlana het schilderij al de ENCI-groeve, de kalksteengroeve aan de Maaszijde van de Maastrichtse Sint-Pietersberg. Dat is schoonheid tijd sang. Het contrast het maken van iconen. Door haar verhuizing naar Spanje krijgt pur begonnen met tussen die door mensenhanden gecreëerde bebouwing en het natuurlijke landschap. Nederland bezit talloze plekken waar de natuur nog ongerept is, waar je helemaal tot haarkunt komen,totaal anderede schoonheid van het landschap. Maar je moetervoor dat de rust werk een genietend van wending De westerse invloeden zorgen het wel herkennen en weten te waarderen.”

antwerpen

brasschaat
Brasschaat women Opened in 2000, and located in the famous residential area, this store targets high-end ready-to-wear as well as haute-couture labels. As it's reputation preceded the store the past few years, it has witnessed an intense evolution. It has been completely restyled in 2006 and has doubled in size. Our aim was to duplicate the warm environment of a private dressing room where people feel right at home. Brasschaat men After the successful launch of the Brasschaat women's store in 2000, we decided to open a conceptstore for men where clothing, shoes, accessories, books and even furniture are for sale. As we are located in a residential suburb we have preferred to choose for designers with a mix of sportive classic as well as contemporary luxury. For the furniture we have chosen for the London based designer Andrew Martin who gives the store gentlemen's but also modern atmosphere. Clients can also take a sip from a single malt whiskey or a glass of champagne at the bar while their spouse is making a selection in the women's store across the street.

high-fashion international designers

Bredabaan 166 & 197 - 2930 Brasschaat - T. +32 (0)3 651 93 89

www.danymay.be

SCHILDERIJEN VAN Marc Rieu SVETLANA KALACHNIK
www.danymay.be

Tussen droom en werkelijkheid

0114_LIS-covers-september-2012.indd 9

7/09/12 19:04

Lifestyle & Fashion | dany-may

brasschaat
Brasschaat women Opened in 2000, and located in the famous residential area, this store targets high-end ready-to-wear as well as haute-couture labels. As it's reputation preceded the store the past few years, it has witnessed an intense evolution. It has been completely restyled in 2006 and has doubled in size. Our aim was to duplicate the warm environment of a private dressing room where people feel right at home. Brasschaat men After the successful launch of the Brasschaat women's store in 2000, we decided to open a conceptstore for men where clothing, shoes, accessories, books and even furniture are for sale. As we are located in a residential suburb we have preferred to choose for designers with a mix of sportive classic as well as contemporary luxury. For the furniture we have chosen for the London based designer Andrew Martin who gives the store gentlemen's but also modern atmosphere. Clients can also take a sip from a single malt whiskey or a glass of champagne at the bar while their spouse is making a selection in the women's store across the street.

Bredabaan 166 & 197 - 2930 Brasschaat - T. +32 (0)3 651 93 89

www.danymay.be
Living in Style | september 2012 3

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 3

9/09/12 17:03

Voorwoord
Beste Living in Style lezers,
Heeft u genoten van een fantastische zomer? Heerlijke maanden waarin er tijd was voor ontspanning en vakantie? Ook wij hebben een kleine pauze ingelast. Om met dit septembernummer vol kracht en dynamiek terug te komen. Deze editie staat namelijk bol van de enthousiaste ondernemers, die met recht trots op hun zaak mogen zijn. Want ondernemen anno 2012 is in Nederland en België vooral kansen pakken, risico’s afwegen en lef tonen. Maar ook: geloven in waar je voor staat, geloven in je product of dienst en je onderscheiden van de rest. Ons onderscheiden, dat doen we met dit magazine ook. Want welk ander blad laat u zo proeven van de mooie zaken des levens? Bijna letterlijk proeven, door u mee te nemen naar een selectie van de vele sfeervolle terrassen en restaurants in het prachtige Maastrichtse Jekerkwartier. Van een exclusieve whiskey in Mortsel en van topsigaren in een lounge in Turnhout. Of van een chocolade smaakexplosie in dé pralinezaak van Oud-Turnhout? Maar we proeven ook graag figuurlijk samen met u van hoe fijn het leven kan zijn. Bijvoorbeeld tijdens een rondje shopping in hartje Turnhout, voor de meest bijzondere kinderkleding of een stijlvol pak op maat. En wat dacht u van een outfit met een vleugje glamour met als klapstuk een bijzonder sieraard van een internationaal gerenommeerd goudsmid? Om het geheel te completeren met een nieuwe coupe en schoonheidsbehandeling. Tot slot besteden we niet alleen aandacht aan zaken om u zelf te verwennen, maar ook om huis en tuin te verfraaien. De mogelijkheden zijn eindeloos; van een luxe zwembad in uw eigen achtertuin tot Engels antiek om uw huis te sieren. U snapt: Living in Style geeft u inspiratie. Dus houd dat vakantiegevoel nog even vast, geniet en laad de motor op voor een creatief en dynamisch najaar. Wij hebben er zin in! Namens de redactie, Maarten Bregman

4

Living in Style | september 2012

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 4 4_5_LIS_sept2012_Voorwoord_BELGIE_Colofon_Inhoud.indd 4-5

9/09/12 17:03

Living-in-Style is een maandblad met redactionele artikelen, schrijvers en partners, wat in de breedste zin informatie geeft inzake vele maatschappelijke en commerciële terreinen. Living-in-Style informeert per regio en komt tien keer per jaar uit. Uitgever en eind redacteur: Maarten G. Bregman Mobile: 0032-485-149472 Email: maarten@living-in-style.eu www.living-in-style.eu Art directors / vormgeving: André Schaffers Christel Spits Auteurs: Frieda Geeurickx Lieve Degols Daphne Doemges-Engelen
Textworld

Inhoud
9 15 21 37 53 77 93 111 125 137 143

Belgie Belgie Belgie - Nederland Nederland

Els Spanjer
ALBA public relations

People & Business VIP Interview Lifestyle & Fashion Design & Real Estate Exclusive Toys Health & Beauty Culinair Pleasure & Travel Financial & Legal Young & Dynamic Art & Culture

Columnisten: Manon Donners
Fashion & Styling

Nederland Nederland Belgie - Nederland Belgie Belgie Nederland Belgie - Nederland

W.E.M. Rekko
SVH meesterkok

Prof. Dr. Chris Peeters
Economie & Culinair & Rally’s

Dr. Peter Raus
Wellness

Dr. Ilan Karavani
Dermataloog & Cosmetic Surgeon

Drs. Liesbeth van Herk
Vermogensbeheer

Mr. Eric Donners
Belasting Jurist

Dirk Van Duyse
Bestuurder Reizen De Cauwer & Cruise Plus

Fotografie Griet Verwaest Lies Huyskens Jalisa Oudenaarde ALBA public relations

België België Nederland Nederland

Algemene informatie advertenties info@living-in-style.eu tel. 0032-485-149472 Edities België B- Antwerpen B-Kempen B-Limburg Edities Nederland NL-Limburg NL – Brabant NL- Midden Nederland Abonnementen info@living-in-style.eu tel. 0032-485-149472 de 10 nummers worden u 10 x per jaar toegestuurd na overmaking van € 69.50 op : ING België account nummer: 363-0746945-85 IBAN code: BE89 3630 7469 4585 BIC code: BBRUBEBB Abonnementen zijn direct aan te vragen per mail en dienen per maand opgezegd worden na looptijd van 1 jaar. Alle gepubliceerde nummers kunnen uitsluitend per mail besteld worden, kosten € 7,50 inclusief verzending in België.
Copyright 2012. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is ook niet toegestaan om Living in Style zonder schriftelijke goedkeuring op te nemen in een leesportefeuille.

Living in Style | september 2012

5

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 5

9/09/12 17:03 09-09-2012 14:11:12

Lifestyle & Fashion | Replay & Sons

Replay & Sons

Fall/Winter Catalogue 2012-2013
The Fall/Winter Replay & Sons Catalogue 2012-2013 has been created in a close collaboration with the photographer Stefano Azario and represents a combination of vividness, creativity and playfulness which only kids know how to enjoy. We find ourselves in an imaginary city where streets are safe and have turned into a playground; where bizarre signs warn us to watch out passing spaceships and give directions to Happiness. The young characters from the shooting have interpreted this fairyland by playing fanciful games, having fun and messing around. One can meet a strict police officer giving tickets to reckless drivers who parked their cars over each other, or groups of friends who like acrobats compete in balancing over traffic cones. A message expressing a genuine vision of relationships, of a way of being together and living the world around us – namely urban life context – by sharing sensibly common spaces and public weal.

www.replay.it

6

Living in Style | september 2012

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 6

9/09/12 17:03

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 7

9/09/12 17:03

Explosie van kleuren

Ciao! Ragazzi

Ciao!Ragazzi - T. +32 (0)15/51 80 20

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 8

9/09/12 17:03

LIS 201

People & Business

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 1 1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 9

18-01-12 10:41 9/09/12 17:03

People & Business | Hilde en Gunter Roes van Appelen Roes

‘Het hele jaar door koesteren we ons product’

appelen
Het spreekwoord ‘de appel valt niet ver van de boom’ is bij zowel Hilde als Gunter Roes wel heel toepasselijk. Beide grootouders runden een gemengd landbouwbedrijf, waarna hun grootvaders overstapten op de fruitteelt. Het echtpaar is grootgebracht tussen de appelen; een passie die ook bij hen in het bloed is gaan zitten. Het bedrijf in Oud-Turnhout beslaat maar liefst 27 hectare, bestaande uit uitgestrekte boomgaarden, een uitnodigende winkel en natuurlijk het magazijn, waar onder meer ruimte is voor een appelpers, een sorteermachine en moderne koelcellen om de appelen vers te houden. Met de hand plukken Gunter licht toe: “De fruitteelt is heel intensief; al het plukwerk gebeurt met de hand en iedere tak moet met de hand worden gesnoeid. Na de pluk rollen de appelen op een sorteerband, waar gekeken wordt naar grootte. Iedere appel afzonderlijk wordt hierna met de hand gecontroleerd zodat alleen de meest gave exemplaren worden verpakt.” Dezelfde dag dat de appelen worden geplukt, gaan ze de koelcel in. “Na twee dagen veranderen we de samenstelling van de lucht zodat de rijping van de appel wordt gestopt. Uiteindelijk kunnen we een jaar rond de appelen bewaren en verkopen. Uiteraard verkopen we geen oude oogst.” Naast tien soorten appelen en twee soorten peren uit eigen boomgaard, verkoopt Roes onder meer appelsap, tomaten, honingproducten, cranberry- en blauwe bessenproducten en aardappelen. Kennis overdragen Roes werkt met veertig seizoensarbeiders, naast de vaste krachten; vier verkoopsters, vier inpaksters en twee medewerkers voor de teelt. Piektijd voor het bedrijf is van half september tot eind oktober, als het tijd is om te plukken. Toch maakt het echtpaar juist in deze drukke maanden tijd om kosteloos rondleidingen te geven aan scholen in het basisonderwijs. “We ontvangen hier 1000 kinderen per jaar. Het is mooi om onze kennis over te dragen. We beginnen de rondleiding altijd in de boomgaard waar we uitleg geven over de bloemetjes en de bijtjes. De kinderen doorlopen het hele proces; van pluk totdat de appelen de winkel in gaan. Een glaasje vers appelsap hoort er natuurlijk bij op zo’n leerzame dag. Wij vinden het mooi te laten zien wat er allemaal komt kijken bij een product wat iedereen kent; de appel.” 10 Living in Style | september 2012

In de winkel van Appelen Roes in Oud-Turnhout heerst een gezellige bedrijvigheid. En zodra Hilde en Gunter Roes een rondleiding geven achter de schermen, blijkt ook waarom. Passie en aandacht voor de fruitteelt staat voorop bij dit ondernemersechtpaar. Het resultaat? Trouwe klanten die komen voor de lekkerste kwaliteit appelen, peren, sappen en andere verse producten van ’t land.

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 10 10_13_LIS_sept2012_Roes_Fruit.indd 10-11

9/09/12 17:03

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 11

9/09/12 17:03 01-09-2012 09:58:28

e

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 12 10_13_LIS_sept2012_Roes_Fruit.indd 12-13

9/09/12 17:03

People & Business | Hilde en Gunter Roes van Appelen Roes

Dynamiek van de winkels De winkel in Oud-Turnhout is zeven jaar geleden geopend en vorig jaar kwam daar een tweede vestiging in Herentals bij. Deze winkels geven het echtpaar nog meer voldoening van hun werk. Hilde: “Voorheen leverden we aan de groothandel, maar nu komen we rechtstreeks in contact met de mensen die ons fruit eten. Het is mooi om te zien dat mensen terugkomen voor onze producten. Soms brengen ze zelfs een taart mee om te laten proeven van een nieuw recept! In een hoek van de winkel hebben we een receptenbord, waar klanten tips kunnen uitwisselen; het zijn onze (h)eerlijke recepten!” Koesteren “De natuur plant ons werk”, vertelt Gunter. “Het weer is soms wel eens spelbreker; het kan ons werk en onze planning verstoren als het regent. Maar het enthousiasme voor dit product is groot. Het is mooi om een heel jaar lang met een product bezig te zijn, het te koesteren. De voldoening zit in het feit dat mensen terugkomen. Dat is onze beste reclame. Dankzij de winkels is ons werk dynamischer geworden.”

en peren
Elkaar aanvullen Met de komst van de winkels nam ook de drukte toe. Een drukke onderneming, plus een gezinsleven – Hilde en Gunter hebben twee dochters van 13 en 16 jaar – vergt vooral veel planning. “Het is een hele organisatie, maar dat geldt natuurlijk voor veel ondernemers”, zegt Hilde. “Wij versterken elkaar omdat we allebei uit dezelfde sector komen en onze karakters zich aanvullen. Je begrijpt elkaar met een half woord. Daarnaast heeft ieder zijn eigen kwaliteiten en afgebakende werkzaamheden; Gunter houdt zich voornamelijk bezig met de teelt en het persen, terwijl ik me richt op de winkels en het personeel. Het professionele en gedreven team zorgt ervoor dat we taken ook kunnen overdragen. Je bedrijf kan niet groeien als je niets uit handen kunt geven.” Pure Kempen label Kwaliteit staat voorop bij Roes. Dat geldt niet alleen voor de eigen teelt, maar ook voor de bijproducten die ze in de winkel verkopen zoals vers geteelde tomaten van een bevriende lokale kweker. Hilde: “Daarnaast zijn we ambassadeur van het Pure Kempen label: een initiatief dat de streek en streekproducten promoot. De ondernemers die hieraan verbonden zijn, promoten samen de regio en fungeren als boegbeeld; zoals leveranciers van geitenkaas, wijn of varkensvlees uit de regio. Met onze winkel sluiten we aan op de behoefte van steeds meer mensen dat ze willen weten waar hun producten vandaan komen. Streekgebonden producten nemen in populariteit toe. Daar spelen wij graag op in met ons fruit dat milieubewust is gekweekt. Zo maken we sinds drie jaar ons eigen pure appelsap, ambachtelijk geperst in eigen huis. Een uitgekiende combinatie van zoet en zuur. Aangezien de vrucht zorgt voor de smaak is elke persing weer uniek. En zo hoort het ook: puur natuur!” Winkel Oud-Turnhout: Steenweg op Sevendonk 95 Winkel Herentals: Aarschotseweg 6

www.appelenroes.be
Living in Style | september 2012

13

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 13

9/09/12 17:03 01-09-2012 09:58:47

fleuramour
passion for flowers
Als straks de imposante gebouwen van de Landcommanderij Alden Biesen baden in het zachte nazomerlicht en duizenden bloemen een prachtig schouwspel creëren, dan is daar ongetwijfeld weer dat niet te missen ‘wauw’-gevoel! Unieke bruidsboeketten Het bruidsboeket is het mooiste en persoonlijkste juweel voor de bruid. Voor de florist is het zijn / haar paradepaardje. Meer dan 50 meesterbloembinders laten u hun mooiste creaties zien. Ze zullen de nieuwste collectie van designer Nicky Vankets tooien in de barokke kamers van de landcommandeur of op de catwalk* (*enkel op zaterdag en zondag). Een bloemrijke feestzaal De rijschool wordt door jong aanstormend talent Joelle Ghion, Damien Overputte, Majid El Baze en Olivier Seghin omgetoverd tot een heuse feestruimte. Prachtige Vanda orchideeën in bijzondere kleuren zullen elke bezoeker in vervoering brengen. Fleuramour tot ver over de grenzen Flowerevent Alden Biesen kent ondertussen faam tot ver buiten de grenzen. Zowel bezoekers als exposant-floristen uit alle hoeken van de wereld nemen deel aan dit bloemschikevent, dat door de jaren heen uitgroeide tot één van 's werelds grootste en meest imposante. Jong Talent! Bijzondere aandacht gaat dit jaar ook uit naar jong talent. De Nationale Kampioenschappen voor junioren vinden plaats tijdens fleuramour. 9 jonge floristen strijden om deze titel en aldus een deelname aan de Europese Kampioenschappen van 2013 in Split. Maar ook Talent! zal ons verrassen met vernieuwend werk! Op zaterdag nemen ze het op het grote podium tegen elkaar op en verkiezen we ‘Het nieuwe Fleur Creatief Junior Talent’! Beste Florist van België: winnaar wordt bekroond Tijdens een feestelijke prijsuitreiking op zondagavond worden de finalisten van Beste Florist van België bekendgemaakt en de winnaar bekroond. Artistieke touch op Fleuramour In de franse tuin stellen we u florale kunst voor van Tom De Houwer, maar ook de outdoor kunstobjecten van Borrowski en de sculpturen van Hans-Peter Mader uit de Borrowski showroom Solus (Hasselt) geven een bijzondere artistieke touch aan Fleuramour. Uiteraard: Vrijdag Hoedjesdag! Wie het Flowerevent op vrijdag bezoekt, moet beslist een hoedje dragen! Creatieve bezoekers flaneren er met een zelfgemaakte plantaardige hoed: elegant,discreet of vurig nonchalant. De creativiteit wordt beloond met een korting van 2 euro op de inkomprijs en een glaasje cava. Een professionele jury pikt er de leukste hoeden uit. Er valt tijdens Fleuramour zoveel te beleven en te zien dat bezoekers hier gemakkelijk een hele dag kunnen vertoeven. Neem ook eens de tijd om de permanente expositie over de geschiedenis van de Landcommanderij te bezoeken. En vergeet de prachtige omgeving met zijn boomgaarden niet, ideaal voor een fiets- of wandeltocht naar ieders mogelijkheid. En tot slot, geniet van de Limburgse heerlijkheden op één van de terrassen op en rond het domein! Elke dag is er een uitgebreid aanbod aan workshops met heel wat gekende floristen en ook verrijkende demo’s en presentaties. NIEUW Op zaterdagavond 22/09/2012 exclusieve bruidsmodeshow met vernieuwende bruidsboeketten, galadiner, verschillende demonstraties, bezoek kasteel ....

Vrijdag 21 t.e.m. Maandag 24 september 2012. Elke dag van 10 tot 18.00 uur Landcommanderij Alden Biesen | Kasteelstraat 6 | 3740 Bilzen (België) | www.fleuramour.be 14 Living in Style | september 2012

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 14

9/09/12 17:03

LIS 201

VIP interview

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 2 1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 15

18-01-12 10:41 9/09/12 17:03

Interview | Tom Waes

Tom Waes over ‘Tomtesterom’

‘Ik vind het erg als het programma fake wordt genoemd’
Dinsdagmorgen. Hotel Crowne Plaza in Antwerpen. Het is 10u ’s morgens wanneer ik afspraak heb met Tom Waes (43). Hij is net terug van een weekje Tenerife en ziet er uitgeslapen uit wanneer hij de lobby binnen wandelt. Na drie seizoenen valt het doek over ‘Tomtesterom’. Ik ben benieuwd welke proeven Tom het meest zijn bijgebleven. En aan welke hij liever niet meer wil terugdenken. Waarom zet je een punt achter ‘Tomtesterom’? Omdat het zwaar is om te maken. Ik ben tot het besef gekomen dat het laatste seizoen heel hard in mijn privéleven is gaan kruipen. En dat is teveel. Snap je? Een andere presentator maakt zijn programma en mag ’s avonds naar huis. Ik niet. Ik sleur ‘Tomtesterom’ overal mee naartoe. Toen ik afgelopen zomer op vakantie was, kon ik niet zomaar genieten. Neen, ik moest blijven trainen voor de bodybuilding. Dat is niet meer leuk. Bovendien ben ik tijdens de opnames (die toch wel anderhalf jaar duren) met verschillende opdrachten tegelijk bezig. Zo woog ik tijdens de beklimming van El Capitan op mijn zwaarste, 92 kilo. Alweer voor het bodybuilden. Dat is gewoon niet vol te houden. Anderzijds ga ik het programma ook missen. En dan vooral Nico (cameraman), Pascal (klankman) en de rest van de bende. We hebben samen een groot stuk van de wereld gezien. Onze samenwerking dateert al van ‘De Planckaerts’, dus in totaal zijn we vijftien jaar aan het draaien. Staan er dan geen proeven meer op je verlanglijstje? Proeven niet meer. We bleven wel nadenken over locaties (lacht). Waar willen we nog eens naartoe? Neen, we hebben het laatste seizoen al wat moeite gehad om zeven toffe opdrachten te vinden. Ik heb niet het gevoel dat ik iets mis. Integendeel, ik heb alles gedaan wat ik wou doen. Van waar is vroeger het idee gekomen om ‘Tomtesterom’ te maken? Ik werkte destijds mee achter de schermen van ‘Via Vanoudenhoven’, het programma waarbij Rob Vanoudenhoven bekende Vlamingen naar hun idool bracht. Toen we met Vera Dua naar Raoni gingen in het Amazonewoud, kocht ik het boekje ‘How to survive in the woods’. Dat belandde bij mij thuis op de stapel in de wc... tot ik daar op een bepaald moment begon in te lezen. Je ontdekt onder meer welke planten giftig zijn en wat je moet doen als je een beer tegenkomt (lacht). Ik vroeg mij af hoe ver je zou geraken als je dat boekje letterlijk gaat testen. Het idee was er en we zijn begonnen. Je kan je niet voorstellen hoeveel ‘How to’ boekjes er bestaan. Duizenden. Het programma is verkocht aan Nederland en Duitsland. Hebben ze daar intussen al een lokale Tom Waes gevonden? Neen. In Nederland wordt ‘Tomtesterom’ gewoon ondertiteld en in Duitsland wordt het gedubd en heet het ‘Der Extremtester’. Toen we met het schansspringen in Oostenrijk waren, werden wij daar gewoon herkend. Grappig en belachelijk tegelijk (lacht). Ik vind het echt straf dat ze daar geen presentator vinden. Als je kijkt naar een programma als ‘Jackass’ dacht ik toch dat er in elk land wel iemand te vinden is die zoiets wil presenteren. Maar blijkbaar niet. Mocht je hier in Vlaanderen iemand moeten noemen die ook zulke proeven zou durven ondergaan, aan wie denk je dan? Oei, dat hebben ze mij nu nog nooit gevraagd. Wie zou dat nog kunnen? Dat is echt moeilijk. Axel Daeseleire misschien? Alhoewel hij in de Boeing niet echt op zijn gemak leek. Schrijf maar Frank Deboosere op (lacht). DE UITDAGINGEN OVER DE DRIE SEIZOENEN HEEN Wat was voor jou de moeilijkste opdracht? Absoluut de hondensleerace. Helemaal alleen gedurende vierhonderd kilometer door een bos racen met acht honden. Dag en nacht. Bij temperaturen van -35. Dat was beenhard. Ik dacht dat die honden mij gingen vooruit trekken, maar vanaf het moment dat het pad omhoog liep (en dat was bijna altijd) moest ik

www.tomwaes.be

16

Living in Style | september 2012

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 16

9/09/12 17:03

Interview | Tom Waes

lopen en duwen. Onwaarschijnlijk hard. Bovendien krijg je geen steun van andere deelnemers. Je staat er alleen voor. Logisch, want je bent elkaars concurrenten. Pas wanneer er echt iets ergs aan de hand zou zijn, zullen ze stoppen en hulp bieden. Ik heb vaak gedacht aan opgeven, maar dat ging alleen in de tussenstations. En dan raap je toch telkens weer je moed bij elkaar om door te gaan. Je kan ook niet veel meenemen. Iets van reservekleren, noodgerief (zoals alarmsignalen) en eten voor de honden. Voedsel voor jezelf kan je niet opeten want bij -35 is alles bevroren. Ik had chocolade bij, maar ik kreeg het niet gebeten. Echt ellendig. In totaal waren er 120 deelnemers. Ik eindigde 53ste (voorlaatste). De rest had opgegeven. Mannen met keiveel ervaring die toch hebben opgegeven. Zo hard is die race. Is er een opdracht geweest waarbij je zelf schrik had? Ja, toen ik El Capitan (Californië) gedurende vier dagen aan het beklimmen was. Ik heb me te weinig kunnen voorbereiden. Op amper veertien dagen moest ik leren klimmen. Bovendien wist ik helemaal niet dat ik hoogtevrees had. Tot ik ho-

ger en hoger aan die wand begon te hangen. Zeker op momenten dat je denkt dat je kan vallen. Die hoogtevrees gaat ook niet weg. Ik heb echt schrik gehad. Bij welke uitdaging zag je gezin je niet graag vertrekken? Mijn kinderen hadden het meeste schrik toen ik haaien ging hypnotiseren. Ze hebben toen naar veel documentaires op National Geographic gekeken waardoor ze een volledig verkeerd beeld kregen. Op zich viel die uitdaging goed mee. Zeker omdat je het gedrag van die beesten wat kent en in een speciaal pak ertussen zwemt. Je wordt zeker niet opgegeten (lacht). Wat was fysiek de zwaarste opdracht? Mijn deelname aan het Belgisch kampioenschap bodybuilding! Een marathon kan je nog uitlopen op karakter. Maar bij bodybuilding moet je echt dagelijks trainen. Anders zie je je lichaam niet veranderen. Ik deed mee in de grootste categorie (+1,75 meter). Een gewichtsklasse was er niet. Wat ik het zwaarste vond, was die ijzeren discipline. Elke dag opnieuw uren in de zaal trainen,

www.tomwaes.be

Living in Style | september 2012

17

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 17

9/09/12 17:03

Interview | Tom Waes

1-BK-BA-BL-p3-18-09-2012.indd 18

9/09/12 17:03

Interview | Tom Waes

Tom Waes over ‘Tomtesterom’
gaan lopen of fietsen en eten, eten, eten (lacht). Verschrikkelijk. Ik heb geleefd op gekookte kip, kabeljauw, rijst, sla en zeven proteïneshakes per dag. That’s it! En dat negen maanden lang. De laatste zes weken werd het nog erger. Dan mocht ik zelfs geen sla of rijst meer eten. Door het gebrek aan koolhydraten geraakte ik vermoeid en had ik te weinig energie. En waarom eigenlijk? Wij hebben nog een programma gemaakt. Maar de andere deelnemers staan gewoon twintig minuten op dat podium te poseren en nemen heel misschien een beker mee naar huis. Als ze geluk hebben. Want veel geld valt er niet mee te winnen. Neen, dat doe ik nooit meer! Veel te hard. Zijn er opdrachten geweest met een verrassende wending? Ja. Toen ik als schlagerzanger mijn kans waagde met ‘Dos Cervezas’ en dit gigantisch bleek te scoren. Ik werd overal geïnterviewd en holde van het ene naar het andere optreden. Een onverwacht succes. Maar ook toen ik in het laatste seizoen het vak van dirigent leerde, heb ik vaak met verwondering toegekeken. Ik had het onderschat en dacht dat een dirigent gewoon wat rondzwaaide met een stokje (lacht). Maar niets is minder waar. Wat was voor jou de leukste uitdaging? De allereerste opdracht waarmee alles begon, how to survive in the woods. Samen met de bende in één tent gaan leven in de bossen van Canada. De eerste keer een paar weken weg in een fantastisch landschap. We hebben daar een aflevering gemaakt maar we hebben daar nog veel meer plezier beleefd. Is er een ontroerende opdracht geweest? Ja, toen ik het Kanaal probeerde over te zwemmen van Dover naar Cap Gris-Nez. Ik heb geweend als een klein kind omdat ik het niet haalde en moest opgeven. Toen ik uit het water kwam, stortte ik helemaal in en was ik zo onderkoeld dat ik na een uur nog altijd aan het klappertanden was. Pascal heeft zich toen uitgekleed en mij dicht tegen hem aangedrukt voor zijn lichaamswarmte. En daar zat ik dan bij die ‘grote beer’. Echt een emotioneel moment. Aan welke opdracht heb je de meeste kwetsuren overgehouden? Zonder twijfel de Marathon des Sables. Zes marathons, 250 kilometer op zes dagen, 1200 deelnemers. Ik kwam als 495ste over de streep met kapotte voeten. Ik heb nu nog altijd last van mijn heup als ik lange afstanden loop. De bekende kinesist Lieven Maesschalck probeert mij te helpen. Maar ja, ik heb toen gewoon te veel gedaan. Je hebt zo veel pîjn aan je voeten dat je automatisch gaat scheef lopen. En daardoor overbelast je je heup. Ik zou me kunnen laten opereren, maar dat zie ik niet zitten. Als ik later met een stok loop, heb ik er nog een goed verhaal bij (lacht). Voor welke uitdaging had je de meeste begeleiding nodig? Voor het schansspringen. Zowel technisch als mentaal. Technisch omdat ik niet kon skiën en dus al helemaal niet wist hoe ik moest remmen. En dat is toch wel belangrijk wanneer je tegen honderd per uur afkomt. Mentaal omdat ik geen schrik mocht hebben en mij moest durven smijten. Welke opdracht heeft de meeste commotie veroorzaakt? Ongetwijfeld het laten opstijgen en landen van een Boeing 737. Ik vind het zelf nog steeds onwaarschijnlijk dat ik dat volledig zelf gedaan heb en mogen doen heb. Na een opleiding van amper enkele maanden. Maar voor alle duidelijkheid, we waren met alles in orde. Dat werd ook getoond in de aflevering. Ik had niet zoveel commotie verwacht en hoopte eigenlijk op wat meer relativering van sommige mensen. Maar helaas. Direct werden er klachten ingediend, kwamen er parlementaire vragen en werd er door minister Wathelet een onderzoek gestart. Is dat echt allemaal nodig? Het ergste vind ik dat sommige journalisten het programma als fake bestempelen. ‘Landde Tom Waes zelf of niet?’ Dat is net de premisse van ‘Tomtesterom’, dat het niet hoeft te lukken. Stel dat co-piloot Andre op het laatste moment toch moest ingrijpen, kan dat geen kwaad. We blijven een leuk programma hebben. Wie weet hebben ze mij tijdens de Marathon des Sables wel met de jeep naar de aankomst gereden (lacht). De mensen moeten ons gewoon op ons erewoord geloven: wij faken niks! Als een opdracht niet lukt, dan geef ik gewoon op. Dus waarom zouden we er dan over liegen? Dat vind ik echt heel erg. Ben je intussen met nieuwe televisieprojecten bezig? Ja, maar ik kan er nog niet veel over zeggen. We zijn nog ideeën aan het bedenken en uitwerken. Dus het zal ten vroegste iets zijn voor het voorjaar van 2013. Mochten we plots veel budget hebben, zou ik graag een programma à la ‘Top Gear’ presenteren. Of rondreizen zoals komiek Billy Connolly en de wereld gadeslaan met een blik van verwondering. Leuk om naar te kijken. En ook leuk om te maken, denk ik (lacht).

www.tomwaes.be

Living in Style | september 2012

19

2-BA-p19-34-09-2012.indd 19

9/09/12 17:03

OPTIEK VAN OVERLOOP

ELK BRILMONTUUR VAN SIRE IS EEN UNIEK MEESTERWERK
SIRE WORDT EXCLUSIEF VERDEELD IN VLAANDEREN DOOR OPTIEK VAN OVERLOOP

Optiek Van Overloop - Plezantstraat 18 - 9100 Sint-niklaas - telefoon: 03/776 04 92 www.vanoverloop.be - www.the-sire.com

2-BA-p19-34-09-2012.indd 20 Van Overloop-one-page-04-2012.indd 2

31/03/12 17:03 9/09/12 16:01

LIS 201

Lifestyle & Fashion

12 16:01

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 4 2-BA-p19-34-09-2012.indd 21

18-01-12 10:41 9/09/12 17:03

Lifestyle & Fashion || Manon Donners Fashion Manon Donners

CrisisVoorjaar 2012……… Schokkend Chic niet in de mode!
Als we de modecollecties voor de herfst en voor 2012-2013 bekijken dan zou je niet denken Benieuwd naar de nieuwste modeaccessoireswinterde lente en zomer 2012? Ze zijn spectaculair! dat het crisis is. Het woord met gera neerde details. Supervrouwelijk, keurig en‘crisis’ lijkt in de modewereld niet te bestaan. De mode is chique, maar vooral rijk en opulent. Goud, zilver, brokaat en juweelknopen zijn eerder regel dan uitzondering. Kleur speelt nog de nieuwste schoenen, tassen en Haal je hart op aan steeds een belangrijke rol, maar ook zwart is weer helemaalpetje is terug en haarHoofddeksels: het Baseball terug! sieraden. En zet de trend! Want de meeste accessoires kun je al vroeg in het seizoen dragen. Ze zijn perfect Kleurensnelle mode voorje look. voor een De update van de komende winter is vrouwelijk, chique en rijk. Kleuren als paars, groen, elektrisch blauw en oranje sieren het Schoenen: van klassieke pumps tot kleurrijke kleurenpalet maar ook zwart komt zomer helesleehakken en platte sandalen Deze weer zie je maal veel klassieke pumps en goud en zilverhoge weer terug. Verder spelen sandaaltjes met een zeer belangrijke rol. Barokke en rococo stijlen hakken. Dit kan ook niet anders met de revival van doen wederom hunde catwalksEn accessoires, de jaren ’20 en ’50. Op intrede. zag je weer veel vooral opulente bijous, zorgen voor een extra schoentjes in goudkleurige en zilverkleurige versies, luxebloemetjes zijn zeer trendy. Plateausandalen met ook feeling. hoge hakken zijn dit voorjaar en zomer hot en verZwarteen opvallende trend: de bovenkant van veel tonen Houd je van zwart, dan is winter 20122013 jouw winter! Zwart deze zomer in stof terug. hooggehakte schoenen is is weer helemaal uitgeOp talloze catwalksmet linten of zelfs Total black voerd en zijn verrijkt zie je weer de sjaaltjes die Looks. Je magenkels worden geknoopt. avonds als zwierig om de je deze winter zowel ’s De kleuren overdag van top totkleurtjes het zwartveel pastelzijn vrolijk zoals felle teen in maar ook vertonen. tinten zijn in. Een andere trend is het gebruik van een Felle kleuren de linten en sjaaltjes wordengewend koord. Net zoals Iedereen is inmiddels de kooraan een paar maal rond de enkels gewikkeld en vastden de felle modekleuren die we al seizoenen lang in de modecolleties tegen komen. Ook geknoopt, met dat verschil dat de linten en sjaaltjes deze winter blijven we kleur dragen. De meest veel aangenamer in het dragen zijn dan koorden. Veel geziene kleuren zijn: oranje, roze, verschillende sleehakken zijn (wederom) in natuurlijke materialen groentinten en blauwtinten. Naast effen kleuals hout, kurk, canvas of touw uitgevoerd. ren gaan we deze winter ook weer veel prints zien. Tassen: Rugzakken, minibags & maxibags en vooral chique handtassen De rode lijn voor dit seiHoe draag je felle kleuren uitstraling die de taszoen is vooral de ‘damesachtige’ Houd je niet van al teveel kleur, kies dan één felle kleurmet retro insen hebben. We zien klassieke modellen en combineer die metalle mogelijke uitvoeringen enwit, gevloeden die in neutrale tinten als beige, kleuren broken wit, kaki De zwart.hengels dwingen op safe voorhanden zijn. of korte Wil je helemaal ons om gaan, draag dan deladylike inkleuren of ten hoogdit soort tassen heel gedekte je hand waarin je je gewoonlijk kleedt, maar maak de look af metin je ste aan je arm te dragen. Enveloptassen draag je felgekleurde accessoires. zijn om grote slappe felgehad. Het kan ook heel chic Combineer een tassen kleurde jurkmet behulp van je onderarm lichtjes op heel ladylike met felgekleurde schoenen voor een up-to-date look. Zo mag je best koblaltblauje heup te dragen. Felle kleuren doen het nog steeds we schoenen maar krijgengroene jurk dragen, of heel erg goed, onder een dit seizoen concurrentie omgekeerd. Combineer niet meer dan drie felle van lie ijke pastels. De formaten lopen uiteen van kleuren minibag is een musthave) tot maxi.kleurgemini (de met elkaar. Heb je geen goed banden zijn trendy Een van de meest opvallende verschijningen op de catwalk is het baseball petje, voel, kies twee of drie felle kleuren en draag een accessoire dat door de sportwear invloeden het deze danseizoen weer zijn invloed doet gelden. komende in dezelfde lijn, bijvoorbeeld geel, oranje en rood. Een klassiek accessoire is de haarband die weer helemaal terug is. Goud en Zilver Goud krijgt deze winter concurrentie van zilver. Deopvallende monturen en Brillen: Retro invloeden, fonkelende uitstraling van de edelmetalen is niet beperkt tot accessoivlinderbrillen Ook als het op zonnebrillen aankomt, res maarseizoen keuze te over. De retroDeze winis er dit we gaan voor de Total Looks. invloeden terde mode stralend voor de monturen terug. Vlinin mag je komen ook in de dag komen. Zilverkleurige pailletten, strass, fonkelende stenen in derbrillen zijn hip, gekleurde monturen en glazen zilverkleurige zettingen en betoverende jurken mogen ook nog steeds. Daarnaast zie je ook steeds met een kunstig zilverreliëf. Zilver isAnderswinter meer heel avant-gardische monturen. deze dan je niet zomaar denken,Het zilver voor het najaar misschien zou zilver. vindt de brillentrend vooral bij 2012 is uiterst navolging. Steeds vakerniet alleen de jongeren veel geraffineerd. Zilver verruilen zij voorcontactlenzen voor een bril vooreen opvallend hun de avond maar ook zilver met het dagelijks leven. Verrijkze afstemmen op hun kleding en look. montuur dat je outfit met een zilverkleurige tas. Ga bril is geen ‘noodzakelijk kwaad’ meer maar een De ook voor zilveren schoenen of laarsjes En tip eensen waardig modeaccessoire. Er zijn zelfs jongeecht wat ogenschaduw met een zilverglans op je oogleden. dragen terwijl ze die helemaal niet ren die een bril nodig hebben. Ze gebruiken de bril als mode-item Weelderige Barokke en Rococo Looks dragen en dragen hem met neutrale glazen (in Azië Zilver en zelfs brilmonturenbrokaat,glazen). Enkele advieze goud, maar ook zonder fluweel en rijke versieringen met fonkelende stenen domineren de zen voor het kiezen van het juiste montuur: Heb je najaar- engezicht, dan heb jeDe lookJouweelderig een ovaal wintercollecties. geluk! is staat elke en pompeus, je een zelfs grotesk. ga dan voor een montuur. Heb soms rond gezicht, vrij breed en wat hoekig montuur Heb je een hartDe militaire look dan voor een look dieuiteinden vormig gezicht kies Een andere bril met ik signaleer is de omhoog lopen.die (weer) hoekig gezicht, die schuin militaire look Heb je een terugkomt. Ik hebdan een bril met vrij ronde vormen of ga voor van kies het dan niet over de jasjes met tressen een een paar jaar geleden, maar over strenge, lange cateye bril. overjassen die worden gecombineerd met hoge laarzen en petten met klep. Milllitair groen is Sieraden: Oorbellen en armbanden weer heledan de kleur voor deze horen we niet zeggen: ‘Less maal in beeld Hoe vaak look. is more’, vooral als het om mode gaat. Behalve …. Leer zomer. De trendsvan top tot teen zomer 2012 Deze Zie jij jezelf al voor voorjaar en in zwart of roestbruin leer? Als het te schreeuwen! Hoe meer lijken ‘super accesorize’ aan de modeontwerpers ligt wel! Leer is deze winter weer helemaal in en accessoires, hoe hipper. Tassen, kettingen, haarac-

22

Living in Style | september 2012

22_23_LIS_sept2012_Manon_Donners.indd 22-23 2-BA-p19-34-09-2012.indd 22

9/09/12 17:03

2-BK-B

Crisis Voorjaar 2012 ……… niet in de mode! Schokkend Chic

als je het mij vraagt, zijn de ook jurken, broecessoires, ceintuurs maar vooralleren armbanden. In ken en jasjes die alle mogelijke kleuren, liefst ook groten getale en in we in de collecties zien helemaal te met De leren jurken spannen als een nog eens gek! elkaar gecombineerd. Voor een trendy tweede je niet diep lijf. buidel te tasten. Bind een look hoefhuid om jein deEn denk bij leren jasjes niet alleen aan stoere gekleurd touwtje aan desimpel gekleurd lint, een biker jacks maarof bandje sign jasjes met super vrouwelijke erbij. Ook en een leertje om je pols en je hoortvormen. heel trendy is het om armbandjuwelen met goedkope Comeback van de broek Rokken bijouarmarmbanden te combineren. Goudkleurigeen jurken hebben de afgelopen jaren het modebeeld bebanden scoren deze zomer ook goed, maar draag er heerst en ook dit bij elkaar. En verder gaat het allewel tenminste tweeseizoen spelen ze de hoofdrol. Maar daarnaast en nog broeken een sterke maal om kleur, kleurmaken eens kleur. Oorbellen zijn comeback. En dan heb is het sleutelwoord. over weer superpopulair. Grootik het niet bepaald Steel skinny met maar over stylish broeken met dede showjeansfonkelende chandelier oorbellen of met sign vormen, al dan niet met oren bungelen. kleurige bloemen die vrolijk aan je bandplooi. Deze superchique broeken combineer je met een bijbehorende blazer maar een rijkelijk bewerkte Make-up: metallic of met vooral sensueel vochcoltrui. tige huidjes Het eerste wat mij opvalt bij de nieuwe make-up look zijn de metallics. Je kunt er zowel je Maxivolumes voor winterjassen en blazers ogen mee opmaken als een metallic gloed over je lipGeen wintercollecties zonder ook gebruiken als penstift aanbrengen. En je kunt zewinterjassen. En deze winter mogen ze er zijn! tweede en heel highlights op je jukbeenderen. EenDe jassen voor winter 2012 2013 zijn nadrukkelijk aanwezig. Ze belangrijke make-up look is de humidity skin: een zijn volumieus en lijken soms maten huid die superverzorgde en uiterst geprepareerde te groot. Veel aandacht ook voor de kragen die vaak opdiepte krijgt door met highlights te spelen. Verder staand ook weer zachte , blazers en romantische gaan wezijn. Ook voor de sensuele kiezen de modeontwerpers voor deze winter femme gehalte, make-up looks zien, zonder het sexyvaak XXXL uitvoeringen. maar heel toegankelijke looks.

De Peter Pan kan absoluut niet kraagje is in Het kabeltrui kraagje Het Peter Panontbrekenéén onze garderobe. Men kan hem op en met elk van de hotste fashiontrends voor het komende seikledingstuk combineren. zoen. Het ronde kraagje siert jurken en blouses en De Cape. Vorm en volume, daar draait het om geeft je een meisjesachtige look. Voor de avond kun in deze voor een P.P.-kraagje dat met kraaltjes of je kiezennajaars- en wintercollectie. Dat uit zich in oversized schouders, grote kleurvakken en stras is versierd. En met een los kraagje kun je elke zwierende capes. jurk of blouse omtoveren tot een droom uit je kindertijd. Niet voor niets is dit keurige, ronde kraagje met Dames, uitstraling (zoals weer laten zien in het ‘bon ton’we mogen ons de Fransen het noemen) nieuwe modeseizoen guur voor Pan ieder onnaar de legendarische er is Peter een vernoemd. der ons wordt vaak geassocieerd geheel in kleur, Peter Panwat wils. Total Black of met de kindertijd strak aan het in Print syndroom lijdt (vooral manen wieof wijd, Peter Panof in Barokke. We kunnen ons deze winter van hebben) heeft moeite met nen zouden er lastook heerlijk verhullen en verschuilen in een XXXL kraagje mag dan wat zoet en volwassen worden. Hetwinterjas. Maar onder deze winterjas kunnen wij als je het op de juiste manier lie ijk overkomen, maaronze mannen verrassen in een leren jurk die spant en geschikt voor vrouwen draagt, is het oneindig chicals een tweede huid om ons lijf! van elke leeftijd! Mijn tip: draag een blouse met een Peter Pan- kraagje op een zwartleren broek of met zwartleren hotpants. Het contrast is oneindig sexy! Manon Donners-Stij s Imago-styliste Manon Donners-Stijffs Imago-styliste www.atyourtop.com www.atyourtop.com info@atyourtop.com info@atyourtop.com

Topstukken terug De nieuwe seizoen: Flapper style isvoor hetjaren ’20 komen weer helemaal terug in de mode en dat betekent franjes, Het tweedelige Pak metallics, met prints met pailletten en glasparels, Colberts rode lippen, blote
broeken en sandaaltjes met vallen die je Comschoudersdie hoog in de taillehoge hakken. combineert met bloesjes met seventieskraag. bineer rode lippen met sterk opgemaakte ogen die Aziatische printjurk, met een verfijnd je heleworden geaccentueerd door nepwimpers. Wiloosters tintje, maar abstract toegepast zal dessins commaal meedoen met deze trend dande zelfs de schaar bineer je met powersilhouetten. in je haar moeten! Boblijnen waren kenmerkend voor Leren Broek die je combineert met hoge laarde ‘ apper girls’. Flapper girls waren onafhankelijke zen, jagerstassen. de jaren chic lak hadden aan en sterke vrouwen uitStoer en’20 die in de diepste herfstkleuren. De paardrijstijl is terug de regels en graag een androgyne twist aan hun look A-Lijn rok Bobkapsels zijn nu ook weer helemaal toevoegden. veel volume rokken die gedragen worden zowel boven als ook onder de knie. van in. Voor een moderne interpretatie van de kapsels Gecombineerd bob wat langer en style je korte printtoen, laat je demet lieflijke bloesjes en het haar met jasjes. een goed gede nieerde golfbeweging.

2-BK-BA-BL-p19-34-03-2012.indd 23 2-BA-p19-34-09-2012.indd 23

Column
01-09-2012 09:09:09 4/03/12 11:30 9/09/12 17:03

Lifestyle & Fashion | Hackett London

Hackett London | Kapelstraat 51 | 3500 Hasselt | t 0032 (0)11 49 04 18 | hackett-hasselt@gab.eu 24 Living in Style | september 2012

www.hackett.com

2-BA-p19-34-09-2012.indd 24 24_25_LIS_sept2012_HackettLondon.indd 2-3

9/09/12 17:03

1 9 7 9 Jeremy Hackett and Ashley Lloyd-Jennings meet in the Portobello Road, West London both combing the market for good second-hand traditional British men’s clothing. A business partnership is soon started with a small stall in Portobello themselves, selling on the clothing after cleaning and repairs. 1 9 8 3 With a thriving small business in Portobello, Jeremy Hackett and Ashley LloydJennings make a big step up and open their rst shop under the name “Hackett” at the wrong end (as their bank manager observed) of the New Kings Road in Parson’s Green, London. Still selling ne quality second-hand traditional British clothing and accessories, discovered in house clearances and numerous antique markets, Hackett soon gains cult status aided by interest in “Young Fogeydom” and the “Sloane Ranger handbook”. 1 9 8 5 It becomes apparent that market demand will always exceed supply of quality second-hand clothing and accessories and Hackett and Lloyd-Jennings decide that the answer is to manufacture from new, to complement the second-hand offering. Starting from scratch but working with traditional manufacturers, they are able to create their ideal range of clothing and accessories based on their extensive knowledge of British men’s style. The range contains all their favourites but displays a bold use of colour and pattern, presenting a fresh take on British men’s style attracting the sons of the then archetypal Savile Row customer. 1 9 8 6 Such is the continuing success of the rst shop in Parson’s Green that Hackett opens more shops in the locality; one for shirts and ties, one for tailoring, a specialist formalwear shop, a barber’s and gentlemen’s accessories shop, and nally a sportswear shop. All are within a hundred yards of each other and the area becomes affectionately known by London cabbies as “Hackett Cross”. 1 9 8 7 Hackett rst becomes involved in the sport of polo. Approached by two army of cers looking for sponsorship, the Hackett Polo Team is formed and plays out of Guards Polo Club. This is the beginning of the Hackett polo shirt. Originally made solely for the team, Hackett customers who have spent a pleasant afternoon up at Smith’s Lawn keep asking to buy the shirts. Jeremy and Ashley eventually relent and the rest is history. Hackett is still involved in polo today with teams in the UK, Spain and France. Hackett’s growing appeal to the City professional prompts Hackett to venture out of Parson’s Green and set up shop in the nancial and legal districts of London, taking in Eastcheap, Bishopsgate and Holborn. 1 9 8 8 Hackett starts to advertise in a small way and adopts two devices, which prove to have longevity, the chequer board advertising style and the strapline, “Essential British Kit”, the perfect summation of everything that Hackett is about. 1 9 8 9 By the late eighties, Hackett is attracting considerable interest from anglophile Europeans and in particular Spanish customers. Capitalising on this interest, Hackett opens its rst shop in Madrid with Spanish partners. This provides the foundation for a very successful Spanish business which includes concessions with the Spanish department store group, El Corte Ingles. 1 9 9 2 With a growing footprint in London and abroad, Hackett attracts the attention of Alfred Dunhill (eventually to become the Richemont Luxury Goods Group) who buy a majority shareholding in Hackett. This injection of support enables Hackett to open its still current agship store on Sloane Street, London SW1 in October 1992. 1 9 9 3 Hackett has its rst brush with motoring and becomes the rst sponsor of the Goodwood Festival of Speed. 1 9 9 4 The home of the phrase, “Le style anglais”, becomes the next step in the expansion of Hackett with the opening of a shop on the Left Bank in Paris

1 9 9 5 After repeated requests from customers to make clothes for children just like Daddy’s, Hackett produces its rst range for “Essential British Kids”. 1 9 9 7 Hackett embarks on a long-term sponsorship of the England Rugby team. As the Of cial Formal Wear Suppliers to Sir Clive Woodward’s team, Hackett kits out the players with bespoke blazers and annels, and later on introducing the team’s rst ever team suit. 1 9 9 9 Hackett, with an established reputation for its Tweeds, launches its most enduring one in conjunction with “Horse and Hound” magazine, a bold and colourful tweed with a green base and red overcheck. 2 0 0 0 Charley Hackett, Jeremy’s Sussex Spaniel rescued from Batterseas Dogs’ Home, makes her modelling debut and appears in numerous Hackett campaigns. Reportedly, Charley will now only set foot in the studio for a minimum of 10,000 dog biscuits a day. 2 0 0 2 Jonny Wilkinson becomes the face of Hackett. Although not a household name at this stage, Jonny is the obvious choice to represent the brand thanks to his existing links with Hackett via the England Team sponsorship and due to him being the perfect embodiment of the modern “English Gentleman”. 2 0 0 3 England become Rugby World Champions and are paraded around the streets of London in an open topped bus resplendent in their Hackett tailored suits. Jonny Wilkinson OBE is the hero with his last minute drop goal against Australia. 2 0 0 5 Hackett becomes Of cial Partner to the GT1 works Aston Martin Racing team, providing of cial team clothing and selling a range of licensed clothing and accessories. Aston Martin Racing’s of cial presence in GT racing, the rst since bowing out with victory in the 1959 Le Mans 24 Hours Race, has been successful with some signi cant victories and countless podium nishes. Class victory at Le Mans is the remaining ambition for the team. The Pepe London Group acquires Hackett from Richemont and invests heavily in the development of the brand with the aim of reinforcing its position as the best in British style in the UK and abroad 2 0 0 6 Investment gathers momentum with major revamps of the Sloane Street and Jermyn Street shops completed. In addition to a total of 29 shops across the UK, Spain and France, Hackett is now represented in 15 European countries, Hong Kong and Dubai. The sponsorship portfolio increases with the addition of the London Rowing Club and the British Army Polo Team as well as sponsorship of the Rundle Cup, the long standing and hard fought annual polo match between The Army and The Navy. 2 0 0 9 Hackett expands in Paris on the prestigious ‘Rive Gauche’ along the Boulevard des Capucines as well as in Marunouchi, Japan. Hackett also introduces International Tennis under the sponsorship banner by kitting out the world’s best tennis players at the ATP Finals and the court of cials at the Valencia Open Final, Spain. Snow Polo in Klosters continues to grow in it’s second year, where all the players wear eece lined Hackett shirts. 2 0 1 1 The spotlight falls on Germany as two Hackett stores are opened in Frankfurt and Hamburg, with the sponsorship of the German Open Tennis in Hamburg further supporting this expansion. Tennis continues to play a central role in sponsorship as Hackett becomes a clothing partner at the prestigious BNP Paribas Masters Tennis in Paris, where the world’s top players compete in the nal tournament prior to the ATP nals the following week.

Living in Style | september 2012

25

2-BA-p19-34-09-2012.indd 25

9/09/12 17:03 09-09-2012 13:27:38

Lifestyle & Fashion | World Wide Wealth T shirts

NEW LABEL FOR MEN

World Wide Wealth
‘The world is my playground’ Dat is het motto van fashion entrepreneur Geo rey De Schepper . Bruggeman. Geo rey stampte, na de nodige Fashion Management studies in London, het label World Wide Wealth uit de grond. World Wide in scope maar wel van Belgische oorsprong! World Wide Wealth zet zijn eerste stappen in het luxesegment en doet dat met verve. Het merk brengt T-shirts op de markt die niet zullen misstaan in hippe clubs around the world. Het T-shirt is een vaste waarde in de garderobe van vele mannen. Veelzijdig en functioneel, maar met de juiste afwerking, opdruk en snit toch een modieus item, en daar slaagt World Wide Wealth wonderwel in. Zo is het label bijvoorbeeld aan de binnenkant gedrukt en is er geen vervelend etiket dat constant kriebelt. Luxury is in the details

Breakfast in Paris – Lunch in London – Dinner in New York / Jet Setter / Aspen – Courchevel – Gstaad … My Winter / Golden Boy. Dat zijn slechts enkele van de statements die op de T-shirts van World Wide Wealth prijken. Creativiteit gecombineerd met rock’n roll en een vleugje humor. World Wide Wealth mikt op de stijlvolle man die weet wat hij wilt, en hij wilt het nu. Hij wilt naar exclusieve parties gaan in Saint-Tropez, skieën in Aspen en champagne lurken in New York. Een echte Jet Setter dus, een golden boy met vrienden overal in de wereld. Paris is just a phone call away. Maar meer nog wilt deze stijlvolle man niet zomaar een T-shirt. Hij wilt iets exclusiefs. De T-shirts van World Wide Wealth zijn dan ook slechts in beperkte oplage beschikbaar en elk T-shirt is genummerd. Voor en door jonge mensen, daar staat World Wide Wealth voor. Geo rey werkt dan ook vaak samen met jonge ontwerpers, artiesten of studenten. Een mix aan talenten die de ultieme luxe op de design tafel tevoorschijn kunnen toveren. In het assortiment van Word Wide Wealth vinden we naast T-shirts ook sjaals en lederwaren terug. Alle lederen goodies worden gemaakt uit exotische lederwaren en zijn stuk voor stuk uniek. De sjaals worden in kleine oplagen gemaakt (max. 200 exemplaren) en zijn 100% made in Italy. Je kan kiezen uit een print met kroontjes of een print met $£€-symbolen. Are you a king or a big spende De T-shirts zijn exclusief te koop op www.worldwidewealth.eu en kosten tussen de 50 en 80 EUR . Ze zijn verkrijgbaar in 5 maten. De T-shirts worden opgestuurd in een gepaste doos, namelijk in een doos in de vorm van een goudstaaf!

W
9/09/12 17:03

www.worldwidewealth.eu

26

Living in Style | september 2012

2-BA-p19-34-09-2012.indd 26

W

Lifestyle & Fashion | World Wide Wealth T shirts

2-BA-p19-34-09-2012.indd 27

World Wide Wealth ealth
Living in Style | september 2012 27
9/09/12 17:03

Lifestyle & Fashion | De Cliént

Gloednieuwe kapsalon van

De Cliént Kontich
Een ‘me time moment’ voor iedereen De Cliént Kontich is verhuisd naar een nieuwe locatie en bevindt zich nu op de Mechelsesteenweg 100 te Kontich. Jeanine Kubiak, exechtgenote van de betreurde Glenn Gemeiner, medeoprichtster van kapsalonketen De Cliént en zaakvoerder van De Cliént Kontich voegt op eigen kracht een nieuw hoofdstuk toe aan het succesverhaal van De Cliént. De salon is, zoals we dat van De Cliént gewend zijn, prachtig van inrichting en uniek van sfeer. De waterval aan de achterzijde van de salon geeft een rustig zensfeer terwijl u wacht of de haarkleuren moeten inwerken. Jeanine: “Het was voor mij enorm belangrijk dat deze salon een plaats zou worden waar iedereen zich goed voelt. De salon richt zich dan ook niet uitsluitend op trendy jonge mensen, maar op het hele gezin. Een afspraak bij De Cliént

28

Living in Style | september 2012

28_29_LIS_sept2012_De_Client.indd 28-29 2-BA-p19-34-09-2012.indd 28

9/09/12 17:03

Lifestyle & Fashion | De Cliént

Kontich moet voor iedereen een ‘me time moment’ zijn. Een moment waarop je heerlijk kunt ontspannen, genieten van een lekker drankje en je haar de allerbeste zorgen krijgt.” Meer dan een kapsalon Bij elke bezoek aan De Cliént Kontich zal duidelijk worden dat het inderdaad meer is dan zomaar een kapsalon. “Je vindt hier een Beauty Studio waar iedereen naast de klassieke schoonheidszorgen ook terecht kan voor een huidanalyse, Gellish nagels en medische pedicuren. In de make-up corner kunt u de exclusieve makeup van Nee laten aanbrengen en aankopen. Skinology by DWM zal ook verzorgen dat uw permanente make-up tot in de puntjes perfect is. En speciaal voor de heren hebben we een deel van de salon ingericht als Barber Shop. Na afspraak kan elke man zich hier professioneel laten scheren.”

De Client • Mechelsesteenweg 100, 2550 Kontich B T.: 0032(0)3 290 61 59 • De Client Kontich • info@declient.be

www.declient.be

Living in Style | september 2012

29

2-BA-p19-34-09-2012.indd 29

01-09-2012 09:34:19 9/09/12 17:03

Lifestyle & Fashion | Marylise en Rembo Styling

Meer dan 150 jaar ervaring in bruidsmode
In 2010 fuseerden Marylise en Rembo Styling, twee belangrijke Belgische bruidsfabrikanten. Ze verhuisden naar een nieuw groot pand in Herentals. Samen hebben de merken meer dan 150 jaar ervaring in bruidsmode. De bruidsjurken vinden hun weg naar 600 winkels in 15 landen. De groep Marylise - Rembo Styling is een familiebedrijf in de zuiverste zin van het woord. De groep wordt geleid door Werner De Vlieger en zijn vrouw Karine. Werner neemt het commerciële luik voor zijn rekening en tekent de krijtlijnen uit voor de toekomst. Karine neemt de dagdagelijkse leiding op zich, zoals de opvolging van de productie en de leveringen. Ze worden bijgestaan door een efficiente equipe ervaren medewerkers die waken over het DNA van het bedrijf en jonge mensen die qua leeftijd aansluiten bij de doelgroep van de collecties en voor vernieuwing zorgen. Een van de jongste medewerkers is communicatiespecialiste Chiara De Vlieger die de vierde generatie van het familiebedrijf vertegenwoordigt. Rembo Styling: rijke stijl met eigentijds accent Rembo Styling werd in 1950 opgericht door het Genkse echtpaar Remans-Bolle, vandaar de naam Rembo. Het familiebedrijf was aanvankelijk actief in communiekledij, later volgden feest-en bruidskledij. De Rembo bruidscollectie heeft zich altijd onderscheiden door haar hoog couturegehalte, wat zich vertaalde in perfecte pasvormen en in prachtige, artisanale applicaties van zijden bloemen en parels. Toen het bedrijf gebukt ging onder de crisis, werd het overgenomen door Werner De Vlieger. Rembo Styling kreeg op die manier nieuwe zuurstof die het bedrijf een tweede jeugd bezorgde.

Marylise: van hoedenwinkel tot internationale bruidscollectieDe familie De Vlieger opende in 1926 een hoedenwinkel in Berchem. In 1929 verhuisde de winkel naar de Carnotstraat in Antwerpen, waar nu de bekende bruidswinkel “Le Chapeau” gevestigd is. Naast hoeden verkocht de winkel ook bloemen en “fournituren” aan de plaatselijke naaisters die in die tijd de bruidsjurken op maat maakten. Bruidscollecties bestonden er toen nog niet. De familiezaak groeide uit van winkel tot groothandel in bruidstoebehoren. Onder impuls van Carlo De Vlieger, de vader van Werner, kwam er in de jaren zeventig een eigen, kleine bruidscollectie onder de naam Marylise, een samentrekking van Maryse en Annelise, de dochters van Carlo. In de jaren tachtig kwam Werner in het ouderlijke bedrijf werken. De eigen collectie Marylise werd uitgebreid en evolueerde naar de hoofdactiviteit van het bedrijf. Het merk maakte het verschil op de bruidsmarkt dankzij zijn originele ontwerpen die uit de duizend herkenbaar waren. Het bedrijf heeft altijd geïnvesteerd in creativiteit. Zo is het creatieve team sinds 2000 uitgebreid met Alden Misolas, een ex-student van de Antwerpse Modeacademie.

Rembo Styling is sinds dit jaar uitgebreid met een capsulecollectie die gecreëerd is door de Parijse ontwerpster Géraldine Simonnet. Onder de naam Amarildine runt ze haar eigen modehuis in Parijs waar ze maatjurken volgens de persoonlijkheid en smaak van de bruid creëert. Uit deze moderne couturejurken heeft ze een collectie gedistilleerd die ook in pret-à-porter versie kunnen gebracht worden. Rembo Styling produceert deze jurken in de eigen ateliers en verdeelt ze onder de naam Rembo Styling. De stijl is heel uitgepuurd en vloeiend en toch merk je aan de details een doorgedreven zin voor raffinement. Eigen atelier Rembo Styling heeft altijd eigen ateliers gehad, eerst in België, daarna in Portugal. Ook het Portugese atelier werd door de groep Marylise-Rembo Styling overgekocht zodat de knowhow in huis blijft. Het atelier draait op volle toeren en groeit stilaan uit zijn voegen. Het creatieve team is in nauw contact met het atelier om alles op voet op te volgen. Ook in de gebouwen in Herentals maken de ervaren krachten er volop werk van om jonge medewer-

30

Living in Style | september 2012

2-BA-p19-34-09-2012.indd 30 30_31_LIS_sept2012_RemboBrideswaer.indd 30-31

9/09/12 17:03

Lifestyle & Fashion | Marylise en Rembo Styling

kers op te leiden tot patroonmaaksters en stiksters. Alle ontwerpen worden gerealiseerd in het hoofdkantoor in Herentals. Veel aandacht gaat ook naar de stoffen die vooral uit Italië komen. Vaak worden ze in exclusiviteit gecreëerd voor Rembo Styling en Marylise. Alden Misolas, hoofd van het creatieve team De Antwerpse Modeacademie is een kweekvijver van talent dat in alle takken van de mode zijn stempel drukt. Zoals Alden Misolas, een ontwerper met Filippijnse roots die in 1984 afstudeerde aan de Antwerpse Modeacademie. Twaalf jaar geleden werd hij door Marylise gevraagd voor een freelance opdracht als stilist voor een modeshoot. Het klikte en er volgden nieuwe opdrachten. Nu superviseert hij de creatieve teams van de twee merken. “Ik hou van uitdagingen. Twaalf jaar geleden had ik niets te maken met de bruidsmode, maar ik vond het boeiend om voor de sector te werken,” zegt Alden. “Ik ontwerp niet vanuit mijn ivoren toren. Ik ga mee naar de bruidsbeurzen omdat ik het zo verrijkend vind om naar onze klanten te luisteren. Ik leer immers veel uit hun opmerkingen,

Rembo Styling collectie 2013: Botticelli inspireert Voor de collectie 2013 is het creatieteam van Rembo Styling vertrokken van het beeld van Venus van Botticelli: frêle, romantisch en speels. Om het zachte in de collectie te benadrukken, werd een nieuwe ivoortint ontwikkeld. 80 procent van de collectie bestaat uit ivoorkleurige jurken, de overige in zachte pasteltinten. Het resultaat is een fris, eigentijds bruidsbeeld. De rode draad doorheen de collectie is een royaal gebruik van kant, tule en organza. Onderrokken van tule zorgen voor extra volume. De haltersluiting en de schouderbandjes worden gemaakt van parelsnoeren. Zijden bloemen, grosgrain-lintjes en organza zetten een heel romantisch beeld neer, met een zeker couturegehalte. Capsulecollectie van Amarildine voor Rembo Styling De capsulecollectie van Amarildine straalt een poëtische en tegelijk serene sfeer uit. De jurken vallen sluik om het lichaam en zijn uitgepuurd qua stijl. Lage taille jurken flirten met de jaren twintig en ogen door de pure nobele materialen tegelijk heel vernieuwend. Zoals de

vragen of kritiek. De stijl van Marylise is straight forward. Niet te overladen, niet te ingewikkeld. De nadruk ligt altijd op de elegantie. We letten ook altijd op het comfort, een bruid moet zich immers goed voelen in haar bruidsjurk. Zo mag de jurk niet te zwaar zijn, want de bruid moet er een lange dag in rondlopen. We slagen erin om mooie volumes te creëren, zonder de jurk zwaarder te maken. Sinds kort werk ik ook mee in het team van Rembo Styling. Ik ken de geschiedenis van Rembo Styling en heb mij hiervoor verdiept in de archieven van het merk. Ik vind het belangrijk dat de identiteit van het merk behouden blijft, zonder het verleden te herhalen. Dankzij de twee totaal verschillende collecties en de capsulecollectie kunnen we een grote groep van bruiden bereiken. En we hebben niet alleen de bruid met het maatje 38 voor ogen wanneer we creëren. Het is belangrijk dat ook een bruid met een minder perfect figuur een bruidsjurk vindt die haar flatteert”.

laagjes uitgerafelde mousselinezijde aan de halsuitsnijding of de losse, transparante vlindermouwtjes die heel natuurlijk ogen. Bustierjurken krijgen een transparante haltersluiting aangemeten, goed voor een onderkoelde sensualiteit. Marylise bruidscollectie 2013: uitgepuurde glamour Glamour gebracht op een uitgepuurde manier, zo kunnen we de nieuwe collectie van Marylise omschrijven. De jurken houden het iets bedekter dankzij een boothals, driekwartmouwen en haltersluitingen. Nieuw in de collectie zijn de jurken van bedrukte tule met bloemmotief in schakeringen van rood, paars en bordeaux. Hetzelfde motief wordt ook op organza gedrukt, wat voor een heel romantisch beeld zorgt. Daarnaast zijn er bruidsjurken in felrood, nachtblauw, indigo en donkerpaars, bedoeld voor de bruid die voluit kleur wil bekennen.

Voor verdere inlichtingen: Marylise/Rembo Styling: Chiara De Vlieger, chiara@marylise.be Diamantstraat 10 - bus 102 | B-2200 Herentals | tel.: 00 32 14 75 25 25 | fax 00 32 3 260 60 77

www.marylise.be | www.rembo-styling.com
Living in Style | september 2012 31

2-BA-p19-34-09-2012.indd 31

9/09/12 17:03 04-09-2012 08:59:42

‘Kwalitatieve maatkleding z

‘Kleren maken de man’, wordt wel eens gezegd. Net als de meeste gezegden zit er een kern van waarheid in. Met een mooi kostuum of hemd op maat, voelt u zich al gauw zelfverzekerder. Wie tiptop verzorgd voor de dag wil komen, kan bij Merlet in Oud-Turnhout in alle rust en met persoonlijk advies exclusieve maatkleding en -schoenen naar wens uitzoeken. De passie voor kleding is eigenaar Ben van der Aa al van jongs af aan meegegeven. Zijn grootvader had een confectieatelier waar in de jaren zeventig zo’n 3.600 hemden per dag werden gemaakt. In 1986 zijn borduursels volop in de mode en de vader van Ben van der Aa begint een borduuratelier. “In de loop der jaren heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld en zijn we specialist op het gebied van herenmaatkleding. Mijn vader is inmiddels met pensioen en samen met mijn vrouw run ik de onderneming. Naast exclusieve hemden ‘100% made in Belgium’ vanuit ons eigen atelier, richten we ons ook op (trouw)kostuums. En sinds kort kunnen we alle soorten bedrijfskleding verzorgen.” Vijfhonderd soorten stoffen Het motto ‘alles kan’: dat is een van de krachten van Merlet. “We hebben meer dan vijfhonderd verschillende stoffen in voorraad, zodat ieder hemd, al dan niet met manchetten, volledig naar wens gemaakt kan worden. Op de manchetten staat heel subtiel het logo van de zaak; de merlet is een eendje zonder snavel en pootjes en komt uit ons familiewapen. Verder kan de cliënt ook het type kraag kiezen. Het zit ‘m vaak in de details. Bij maatwerk is ieder onderdeel van het kledingstuk precies op de drager afgestemd. En in ieder hemd wordt in de binnenzijde standaard de naam van de eigenaar geborduurd.”

32

Living in Style | september 2012

2-BA-p19-34-09-2012.indd 32 32_33_LIS_sept2012_Merlet.indd 32-33

9/09/12 17:03

Lifestyle & Fashion | Exclusieve maatkleding voor heren van Merlet

Klassiekers Ben van der Aa houdt de mode in de gaten, maar zorgt voor zijn clientèle ook voor echte ‘klassiekers’. “Sommige mensen vallen terug op een vertrouwd model of geliefde stof; kleding waar ze zich lekker in voelen. Collecties evolueren wel, maar omdat wij alle patronen bewaren, kunnen we indien gewenst ieder jaar precies hetzelfde hemd maken voor iemand. Een trend die momenteel wel vaak wordt gevraagd, is een contrasterende binnenkant van de kraag. Het is ook mogelijk om een vest te maken en de stof van het vest te verwerken in de kraag van het hemd: een chique combinatie.”

g zit ‘m in de details’
Van schort tot maatkleding Om het plaatje af te maken biedt Merlet schoenen van het merk Ambiorix. Hierbij heeft u de keuze uit talloze soorten leer, afwerking van de zool en de kleur: het resultaat is een echt ‘personal pair’. “Wij krijgen veel directeuren en eigenaren van bedrijven in onze zaak. Sinds kort bieden we ook werkkleding aan. Het leek ons niet meer dan logisch dat iemand zijn hele bedrijf letterlijk kan aankleden bij ons. Alle typen werk-, veiligheids- of promotiekleding zijn maakbaar. Onze borduurafdeling personaliseert de kleding door het bedrijfslogo te verwerken.” Advies van de kleermaker Bekende Vlaming Gène Bervoets is het gezicht van de zaak. “Wij zijn bijvoorbeeld zijn kledingsponsor in de nieuwe tv-serie ‘Salamander’ waarin hij speelt.” Bervoets is niet het enige bekende gezicht wat bij Merlet komt. “We kunnen zelfs een lid van het koninklijk huis tot onze vaste clientèle rekenen. Bij ons kan iemand in alle rust uitzoeken wat hij mooi vindt. Al onze cliënten worden persoonlijk verder geholpen door onze vaste kleermaker Michel Waumans en hemdenspecialiste Suzanne Janssen. Die persoonlijke aandacht is, naast vakmanschap en passie, onze grootste meerwaarde.” Merlet, Neringstraat 6 Ambachtzone Bentel, Oud-Turnhout B, tel.: 0032 (0)14 45 32 00, info@merlet.be

www.merlet.be
Living in Style | september 2012

33

2-BA-p19-34-09-2012.indd 33

9/09/12 17:03 01-09-2012 08:38:09

Lifestyle & Fashion | Optiek Van Overloop

Lifestyle & Fashion | Optiek Van Overloop

OPTIEK VAN OVERLOOP
Sire eyewear is handcrafted out of natural horn

of the spectacle is cut out of. In several steps the framecertain esteem. Heare crafted and polished. ORIGIN A Sire was a Gentleman of rank, a Nobleman of and its earpieces was a man of authority, a After they’ve beenItbrought into 13th century on that Sire waspiecesas a title to address someone Cavalier, a Knight. was from the perfect shape the separate used are put together. With the use of aregard. Andframe thenSire had the individualto only wear what was of re unique to every of high laser each as such, a receives its ambition number of reference that is ned quality and single SIRE frame. Finally, thehe would always nd it made open nose part takes advantage of the unique appearance, whereat lenses are inserted. Here the by the hands of the best craftsmen. At material’s natural exibility. To secure the glass, a to themthread is pulled through the opening at SIRE we aim to pursue those traditions and cater special with craftsmanship, sharp designs, and the nose. ne materials – to be worn by Noblemen and Gentlewomen. ABOUT NATURAL HORN SIRE spectacles areishand crafted out of natural horn in collaboration CRAFTING Each single piece of SIRE eyewear handcrafted into exquisite eyewear from water bu alo horn. This productive livestock is one of Southern Asia’s mightiest animalsof Switzerland, between aekae and Swisshorn. A small manufacturing company in the midlands and can grow horns up tohas been working with the high-value bu alo has deceased its horns can be used Swisshorn two meters in length. And once a water material for years. It produced numerous in creating long lasting products. Swisshornline had been every single piece of horneyewear, prototypes of SIRE spectacles before the rst hand selects launched. Designing the used in manufacturing SIRE tradition of using natural a natural material, material for of horn di ers in aekae builds on the spectacles. Because it is horn as a working each piece premium objects. color and pattern – and therefore makes every frame afor a capturing feature ever since the rst The spectacles’ open part just above the nose has made one of a kind. pieces. By bringing together their respective skills and impressions, aekae and Swisshorn create something truly noble and unique. MANUFACTURING PROCESS Take something rough and turn it into something smooth and elegant. This is what happens in the process of making SIRE eyewear. And it happens in numerous steps, entirely by hand. Initially thin layers of horn are laminated to plates from which the frame Optiek Van Overloop - Plezantstraat 18 - 9100 Sint-Niklaas - Telefoon: 03/776 04 92

www.vanoverloop.be www.the-sire.com

34

Living in Style | september 2012

Living in Style | februari 2012

45

2-BA-p19-34-09-2012.indd 34 Van Overloop-04-2012.indd 2 BK-p35-50-0057_LIS-02-2012.indd 45

9/09/12 18:06 31/03/12 17:03 4/02/12 16:01

BK-p35

Lifestyle & Fashion | Optiek Van Overloop

HANDCRAFTED OUT OF NATURAL HORN

of the spectacle is cut out of. In several steps the frame and its earpieces are crafted and polished. After they’ve been brought into perfect shape the separate pieces are put together. With the use of a laser each frame then receives its individual number of reference that is unique to every single SIRE frame. Finally, the lenses are inserted. Here the open nose part takes advantage of the material’s natural exibility. To secure the glass, a special thread is pulled through the opening at the nose. ABOUT NATURAL HORN SIRE spectacles are hand crafted into exquisite eyewear from water bu alo horn. This productive livestock is one of Southern Asia’s mightiest animals and can grow horns up to two meters in length. And once a water bu alo has deceased its horns can be used in creating long lasting products. Swisshorn hand selects every single piece of horn used in manufacturing SIRE spectacles. Because it is a natural material, each piece of horn di ers in color and pattern – and therefore makes every frame a one of a kind.

Optiek Van Overloop - Plezantstraat 18 - 9100 Sint-Niklaas - Telefoon: 03/776 04 92

www.vanoverloop.be

Living in Style | februari 2012

45

12 18:06

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd Van Overloop-04-2012.indd 3 35 45 BK-p35-50-0057_LIS-02-2012.indd

31/03/12 17:05 9/09/12 16:01 4/02/12 18:06

GELIMITEERDE VOORRAAD

DE TESLA ROADSTER

340
RANGE

3,7
0-100 KM/H

100%
ELEKTRISCH

0
EMISSIES

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

VAN 0-100 KM/U IN 3,7 SECONDEN
EN TOCH

FISCAAL AANTREKKELIJK!
136% fiscale afschrijving 0% bijtelling €0 BPM €0 wegenbelasting 120% fiscale afschrijving €0 inschrijvingstax €73,79 wegenbelasting Laagste tarief VAA

Tesla Motors Benelux benelux@teslamotors.com • +31 40 2878999 Huizingalaan 66 • Eindhoven 5628CM • NL www.teslamotors.com/own/testdrive
mm

www.teslamotors.comm
3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 36 9/09/12 17:05

LIS 201

Design & Real Estate

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 3 3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 37

18-01-12 10:41 9/09/12 17:05

Design & Real Estate | De Cock Zwembaden

De Cock Zwembaden Alles in huis voor een exclusieve wellnesservaring
Steeds meer mensen hebben behoefte om in de privacy van hun eigen omgeving te ontspannen. Een eigen zwembad, whirlpool, sauna of stoomcabine creëert het ultieme relaxgevoel. Helemaal als het op maat wordt gemaakt, passend bij omgeving en stijl van de woning. De Cock Zwembaden uit Schoten zorgt voor een exclusief sieraad in huis of tuin. Het glinsterende water van een zwembad of whirlpool is voor veel mensen een aanlokkelijk idee. Bij een maatwerk bad kan de fantasie pas echt de vrije loop worden gelaten. Want de zwembaden en whirlpools van De Cock Zwembaden zijn niet zomaar baden. “Alles kan”, zegt zaakvoerder Dirk de Cock. “We richten ons op exclusiviteit. Met eigen ontwerpen, technici en mozaïekleggers, contacten over de hele wereld en oog voor de mooiste materialen, hebben we alle ingrediënten in huis om een droombad te maken.” ‘Als muziek maken ’ Dirk de Cock runt het familiebedrijf - met inmiddels vijftien medewerkers - al zo’n 35 jaar met veel passie en ervaring. “Mijn vader maakte de zwembadenbusiness in België groot, waarna we letterlijk en fi guurlijk opgroeiden in de zwembaden. Zo werken ook mijn vrouw, broer, dochter en zoon met veel plezier in de zaak. Ieder heeft zijn eigen taken, gebaseerd op onze sterke punten. Het belangrijkste is het teamwork. Het realiseren van een zwembad is als muziek maken. Alle leden van het orkest moeten in de maat spelen; dan creëer je samen een prachtig resultaat.” Waterval Geen twee baden van De Cock Zwembaden zijn hetzelfde, zo zegt Dirk de Cock. “Het mooie van het vak is de persoonlijke aanpak. Het begint vaak met het idee van de klant of een architect. We kijken altijd op locatie om het bad zo goed mogelijk aan te sluiten op de omgeving en het huis. Daarbij letten we op de kleinste details: hoe draait de zon, van welke materialen zijn de dorpels en kozijnen, welke bomen verliezen veel blad en welke beplanting moet behouden blijven? Door de afwerking en bijpassende materialen creëer je de stijl die past bij het huis, bijvoorbeeld landelijk of juist heel strak. Alle wensen van de klant zijn mogelijk. Zoals witgouden mozaïekdetails, een platform om te zonnebaden of een waterval. Of mozaïekinleg op de bodem van het bad in de vorm van een bloem, sterrenbeeld of dolfi jn. Wij adviseren om je niet te veel te laten leiden door trends: een tijdloos bad passend bij je eigen smaak is het mooist.”

www.decockzwembaden.be

38

Living in Style | september 2012

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 38 38_39_LIS_sept2012_DeCockZwembaden.indd 38-39

9/09/12 17:05

Design & Real Estate | De Cock Zwembaden

Eerste ter wereld Ook bij de op maat gemaakte sauna’s en stoombaden geldt: the sky is the limit. “Net zoals de customized whirlpools, die we laten maken op ons vertrouwde adres, een fabrikant net over de grens in Duitsland. Ligbanken, kleuren, licht: alles is naar wens aan te passen. Laatst maakten we voor een klant de eerste whirlpool ter wereld met een automatische afdekking. Overigens bestaat de afdekking van alle zwembaden uit een hoge kwaliteit lamellen; dat maakt het direct volledig kindveilig.” Onbezorgd genieten Wie eenmaal kan genieten van zijn bad, hoeft zich geen zorgen te maken over het onderhoud. Als parameters overschreden worden, bijvoorbeeld bij een te hoge ph-waarde, is het mogelijk dat de installatie volledig automatisch een bericht naar het kantoor van De Cock Zwembaden stuurt. Eigen onderhoudstechnici staan paraat. “We zijn technisch zeer goed onderlegd. Elk plan wordt nagerekend: zeker bij een binnenbad moet de klimaatregeling optimaal werken, zodat het niet benauwd aanvoelt. Onze passie is dat de klant onbezorgd kan genieten van een exclusieve wellnesservaring.”

De Cock Zwembaden, Wijtschotbaan 3, unit 6, Schoten.

www.decockzwembaden.be

Living in Style | september 2012

39

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 39

9/09/12 17:05 03-09-2012 14:17:08

40

Living in Style | september 2012

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 40

9/09/12 17:05

Living in Style | september 2012

41

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 41

9/09/12 17:05

42

Living in Style | september 2012

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 42

9/09/12 17:05

Living in Style | september 2012

43

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 43

9/09/12 17:05

44

Living in Style | september 2012

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 44

9/09/12 17:05

Living in Style | september 2012

45

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 45

9/09/12 17:05

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 46

9/09/12 17:05

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 47

9/09/12 17:05

48

Living in Style | september 2012

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 48

9/09/12 17:05

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 49

9/09/12 17:05

50

Living in Style | september 2012

3-BK-BA-p35-50-09-2012.indd 50

9/09/12 17:05

annual gathering of artists and collectors, experts and critics, presenting a rare opportunity for the public to savour the art world in all of its aspects, in a breath-taking Alpine environment. It is fitting, then, that the representation of the village be both a tool an artist might use – a pen – and an objet d’art embellished with visual representations of St. Moritz itself. To decorate the pens’ barrels, Montegrappa’s designers have chosen four historic posters redolent of St. Moritz’s charms, each image hand-painted by artist Lorena Straffi. The pens are fashioned from celluloid, a costly material made from cotton fibre mixed with natural pigments and mother-of-pearl, and are further adorned with either sterling silver or 18K gold. Montegrappa’s new St. Moritz collection encompasses four themes, represented by period posters of timeless appeal: • Automobile Week 1929, by Baumberger – encapsulated in the image of a sleek red racing car heading toward the mountains at great speed • Grosses Ski Rennen der Schweiz (Big Swiss Ski Race) 1911, by Kupfer – with a pensive skier pondering the race in which he is about to compete • Tea time by the Engadin lake 1920, by Stiefel – showing the restful aspects of St. Moritz, as an elegant resort • Woman in a red jacket 1925, by Daester – redolent of the great Art Deco period during which it was created The 2012 St. Moritz Limited Edition comprises 300 fountain pens and 300 rollerballs with sterling silver trim and a special limited edition of eight fountain pens and eight roller balls with solid 18K gold trim per design. Your Montegrappa St. Moritz pen will serve as a permanent, evocative reminder of Switzerland’s jewel of a resort every time it touches paper. For exactly 100 years, since 1912, Montegrappa has been manufacturing high-quality writing instruments in the same historic building in Bassano del Grappa, North East Italy. Elmo & Montegrappa S.p.A. Via Ca’ Erizzo 43/45 | 36061, Bassano del Grappa | Vicenza - Italy Tel.: 0039 (0)424 522232 | fax: 0039 (0)424 523975 contact@montegrappa.com | www.montegrappa.com

127

127

4-BA-p51-66-09-2012.indd 51

09-09-2012 11:08:56 9/09/12 17:06

Trinny & Susannah zijn terug

en hoe!

MAKEOVER MISSIE – VERANDER JE LEVEN IN 24 UUR
speciaal voor de Nederlandse en de Vlaamse vrouw geschreven.
‘Een heerlijk boek: praktisch, bitchy, maar ook geruststellend, en je hébt er zowaar wat aan.’ -AD
Een no-nonsense, stap-voor-stap handleiding, op dezelfde eer lijke en gr appige manier gesc hr even als men ge wend is v an Trinny & Susannah. Met dit boek kan ieder e vr ouw haar eigen make-over r ealiser en, in

één dag!

ISBN 9789400501829

www.wpg.be

4-BA-p51-66-09-2012.indd 52

9/09/12 17:07

LIS 201

Luxury & Exclusive Toys

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 5 4-BA-p51-66-09-2012.indd 53

18-01-12 10:41 9/09/12 17:07

Luxury & Exclusive Toys | De Fiat 1500 Barchetta

Letterlijk en figuurlijk one of a kind

Wanneer een auto een kunstwerk wordt
Er was eens… een bijzondere auto. Uniek in zijn soort. In de jaren veertig van de vorige eeuw speciaal vervaardigd voor een Italiaanse barones. Anno 2012 straalt de auto na een langdurige restauratie de klasse van weleer uit. En inmiddels is deze zeer bijzondere Fiat 1500 Barchetta in België. Een verhaal wat leest als een sprookje. De ‘speedqueen’; zo werd Baronessa Antonietta Avanzo ook wel genoemd. Deze Italiaanse barones reed in haar jonge jaren in diverse rally’s, zoals de bekende Mille Miglia en Targa Florio. Ze maakte naam en faam en koesterde een hele verzameling sport- en raceauto’s. Deze snelle dame ging op zoek naar een ontwerper voor een uitzonderlijke stijlvolle en snelle sportwagen. Via autocoureur Franco Bertani kwam ze in contact met het atelier van Ala d’Oro. Juist voor de oorlog of ten laatste in 1942 bestelde de barones haar bijzondere Fiat. De auto werd speciaal voor haar ontworpen met een hardtop: één van de eerste hardtops ooit gemaakt. Omdat de barones een krachtige wagen wilde voor haar racewedstrijden, werd er een zescilinder motor gebruikt, die slechts op drie lagers is gebouwd.

54

Living in Style | september 2012

4-BA-p51-66-09-2012.indd 54

9/09/12 17:07

Luxury & Exclusive Toys | De Fiat 1500 Barchetta

Niet op het circuit Na aflevering van de wagen aan de nieuwe eigenaar zou de auto na de oorlog zijn ingeschreven voor de Mille Miglia. De barones had echter inmiddels andere prioriteiten en zou zich teruggetrokken hebben. Geen race-ervaring dus voor de Fiat, die na het overlijden van de barones in 1977 in het familiebezit werd opgenomen. Uiteindelijk wisselde de auto ruim tien jaar later van eigenaar. Ambachtelijk vakwerk De gelukkige nieuwe eigenaar was een Italiaanse textielbaron. Hij liet een complete restauratie aan de auto uitvoeren. Van 1999 tot 2007 werd de Fiat zorgzaam onder handen genomen. Gezien de zeldzaamheid van de auto, bestond de restauratie voornamelijk uit ambachtelijk vakwerk, natuurlijk handmatig en met veel liefde en heel veel geduld. Toen de restauratie voltooid was en de auto in zijn oude glorie hersteld, plaatste de textielbaron de auto op een opmerkelijke plek: zijn living! Tentoonstelling Het geluk van de Italiaanse textielbaron werd echter geremd; door de textielcrisis zag hij zich genoodzaakt een deel van zijn kostbare autocollectie te verkopen. De Fiat 1500 Barchetta is inmiddels in privébezit in België, waar hij met net zo veel passie en liefde wordt gekoesterd. Hij komt alleen van stal voor bijzondere gelegenheden en laat zijn markant vormgegeven neus zien op een tentoonstelling, expositie en aan de pers. Bijzondere lijn Overal waar de Fiat 1500 Barchetta zich toont, gaan harten sneller kloppen door de speciale sierlijke vormen. Met een bijzondere lijn en unieke vormgeving is de auto letterlijk en figuurlijk ‘one of a kind’. De donkerrode kleur siert. De Fiat 1500 Barchetta leefde nog lang en gelukkig. Van auto tot kunstwerk verheven.

Living in Style | september 2012

55

4-BA-p51-66-09-2012.indd 55

9/09/12 17:07

N E HFIAT PA AS NE. M ATSEN. LOVEVERYOROO PLA IEUWE AS 5 ZIT A. SEN. N R E H , E. FO VEURS ONAT PAND AT O L-D EVERYE FI ZITPOM LA . A. 5OR NIEUW, 5 S RONDAAND N. F EURE HAAT PFIAT P S I E E. D LOVWEEUWROOTPLAAA.SE F YONASM ONDT 5- NIEUENI RS HAI RAOM N. EN VEVE 5 F.AT P. . OR ELHAWE EIYOAOAATSE ATS FOVEUOU ,ONR DRL OM LA S PE Z P E TP RE S L-D ENIE T VANT NZI DA. EN. ERY 5 AIM . . AN TS VIA , O 5 5ORE FOR E H Z DAE P FOV RON , N T AA FW EUR EUA S F NIEUEDE LOSSEIPE.WEO5IAZRTPLS.EN. D ER AATNERY, AS I ANDA -RNVUOM OOM 5- 5 F UR VWHFIYOROESHPADA.E.T AATSEN P O U VER-S LOVWTAN TAOOM LN. L IE E H5 DEEU IPEFIYON TPE LR I S N R A NIIAT V RS ZT ZE E ASM A FOR RO L 5 FO VEVERY,O5S.ETANDA.E. LAATSEN. LOD NIEUWELNE EPHROON TP N. RS FOD IVEPY,A I U H5I- VE U R Z SE A 5 RT R 5 5OR LOVWE FOAORO.OM LAAT F- EIEUE ,EF YZENE S, P URSHR D NOR EV 5-S 5UZIT 5-D F VE A , NE. SEN. AT S
LODEVERYO ZITPLA EURS, 5 5FOREUR 5-D

endeurdagen op elektrische personalisaties ] [ PANDA VANAF] 7.990 E zondag [ 50 zaterdag 10 en FIAT 14 opbergruimtes ] mogelijke NIEUWE Centrale 11 maart. ] [ Standaard [ DUAL DRIVE opruiten [Aanbod BTWI en [ deurvergrendeling stuurbekrachtiging ]en START&STOP ]Panda Opendeurdagen [van 1personalisaties [ enkel voor particulieren.11 maart. zaterdag 10 zondag * Speciaal lanceringsaanbod Nieuwe Fiat 50 tem 31 maart. personalisaties ] [ 14 opbergruimtes mogelijke pendeurdagen[* op9.900 € Pandaelektrischeen1Nettoprijs]] 7.990 €. opbergruimtes ] ]Panda ] ] [Standaard [ DUAL 10 stuurbekrachtiging ] geldig zolang de 50 zaterdag 1.910 = zondag 11 maart. mogelijke Pop 1.2 69 pk : Catalogusprijs lanceringsaanbod Nieuwe DRIVE €ruiten maart. Aanbod BTWI en [ deurvergrendeling - Recyclagepremie Panda van tem 31 [ 14 Aanbod enkel voor particulieren. Centrale START&STOP Speciaal Fiat

EUWE FIAT PANDA VANAF 7.990 E * IEUWE FIAT PANDAPANDA VANAF 7.990 E * NIEUWE FIAT VANAF 7.990 E * mogelijke NIEUWE FIAT 14 opbergruimtes ] personalisaties ] [ PANDA VANAF 7.990 E * * AL DRIVE stuurbekrachtiging ] [ START&STOP ] NIEUWE Centrale[ deurvergrendeling ] FIAT 14 opbergruimtes ] [ personalisaties ] [ 14 opbergruimtes ] 0 mogelijke50 mogelijke personalisaties ] PANDA VANAF 7.990 E ndaard elektrische ruiten ] [ DUAL DRIVE stuurbekrachtiging ] START&STOP ] * ] START&STOP ] UAL DRIVE [stuurbekrachtiging NIEUWE [ FIAT PANDA VANAF 7.990 E * NIEUWE [ ruiten [ Centrale VANAF 50 mogelijke personalisaties ]] PANDAdeurvergrendeling ] opbergruimtes ] [ [Standaard elektrische Centrale[ deurvergrendeling ] 7.990 E ] [ FIAT ] [14START&STOP ] tandaard elektrische ruiten * [ DUAL DRIVE stuurbekrachtiging
[ Nieuwe : Catalogusprijs tem € Recyclagepremie 1.910 Nettoprijs [[ 14 Aanbod geldig zolang de * Speciaal lanceringsaanbod 1.2 K.B.DRIVE[ stuurbekrachtiging ] [ = START&STOP 50 mogelijke personalisaties voorraad strekt. Milieu-informatie69 pk vanPanda[van 19.900 31-maart. Aanbod BTWI en€enkel voor particulieren.]Panda deurvergrendeling ] PopDUAL Fiat 19.03.04: www.fiat.be elektrische ruiten ]] 7.990 €.opbergruimtes ] Standaard Centrale Pop 1.2 69 pk : Catalogusprijs 9.900 € - Recyclagepremie 1.910 €ruiten maart. Aanbod BTWI en [ deurvergrendeling ] [* Speciaal lanceringsaanbodDUAL DRIVE stuurbekrachtiging ] geldig voor particulieren.]Panda Standaard elektrische van Nettoprijs] 7.990 €. Aanbod START&STOP [ Nieuwe Fiat Panda = tem 31 voorraad strekt. Milieu-informatie K.B. van 19.03.04:1www.fiat.be[ Centrale enkel zolang de voorraad strekt. Milieu-informatie69 pk van 19.03.04: www.fiat.be elektrische €ruiten ] 7.990 €. Aanbod geldig zolang de Pop 1.2 K.B. : Catalogusprijs 9.900 € - Recyclagepremie 1.910 = Nettoprijs [ Centrale deurvergrendeling ] [ Standaard

EUWE FIAT PANDA VANAF 7.990 E 7.990 UW FIAT NIEUWE VANAF VOOR EN NIEUWENIEUWE NIEUWE VANAFCONCESSIE 99 - 120 GALFA2/KM. ROMEO FIAT PANDAPANDAL/100 KM, 7.990 E EN ALFA2 7.990 FIAT UW CONCESSIE VOOR E FIAT CO ROMEO 3,9 - 5,2
3,9 - 5,2 L/100 KM, 99 - 120 G CO2/KM. 2

Opendeurdagen op zaterdag 10 en zondag 11 maart. www.fiat.be www.fiat.be zaterdag www.fiat.be zondag 3,9 -4,0OpendeurdagenvanSpeciaalKM,- op9910120zondag/KM. voor11Panda Panda 5,2 3,9 -Milieu-informatie K.B. * op99 Panda van 1zaterdagzondagvoor11 enkel particulieren. L/100Opendeurdagen 120FiatGmaart. Aanbod10maart.enAanbod BTWI en maart. KM, oplanceringsaanbod Nieuwetem 10 entem2G enenkel 11particulieren. maart. CO 31/KM. maart. voorraad KM 31 BTWI L/100 strekt.* Speciaal lanceringsaanbod Nieuwewww.fiat.be 92 G/KM 19.03.04: Fiat 500BYGUCCI.BE 5,2 L/100 zaterdag -1.910van€ CO www.fiat. Pop 1.2 pk : Catalogusprijs op tem Panda Aanbod BTWI € Nettoprijs 7.990 www.fia 3,9 -4,0Opendeurdagenvoorraad699.900:Fiat--Recyclagepremie31Pandaen11=tem210maart.enAanbod2/KM.€.voor11Pandade zolang de 5,2 3,9 voorraad69KM, Pop 1.2Nieuwe Milieu-informatie1zaterdagNettoprijsen=enkel€.BTWI en enkel Aanbodmaart. L/100Opendeurdagen19.03.04: www.fiat.beCO G1.9107.990zondag zolanggeldig Panda 99€vanPanda van99€vanRecyclagepremie/KM. voor particulieren.particulieren. 120Fiat --maart. www.fiat.beCO Aanbod geldig pk Catalogusprijs 9.900 G * lanceringsaanbod L/100 KM Speciaalstrekt.L/100 KM, Nieuwe 19.03.04: 31 * 92 G/KMSpeciaalstrekt. Milieu-informatie K.B. 500BYGUCCI.BE -Pop5,2pk CONCESSIE VOOR= FIAT EN ALFA ROMEO 120 K.B. * van www.fiat.b 1.2 69 : Catalogusprijs lanceringsaanbod 9.900 € - Recyclagepremie 1.910 € Nettoprijs 7.990 2 Aanbod geldig zolang de €. * UW FIAT PANDAstrekt.:CONCESSIE VOOR=E 7.990 €. Aanbod geldig zolang de www.fiat.b Pop 1.2 UW - 5,2 69 Milieu-informatie www.fiat.be 99 * € Nettoprijs CO /KM. ROMEO NIEUWE NIEUWE NIEUWEpkVANAF€van- Recyclagepremie 1.910120*-G ENGALFA/KM. voorraad strekt. Milieu-informatie K.B.Catalogusprijs 9.900 van 19.03.04: K.B. 3,9 voorraadL/100 KM, 19.03.04: www.fiat.be 99 120 CO - FIAT 3,9 - 5,2 L/100 KM,
03/12-18599-04
03/12-18599-04
03/12-18599-04

www.fiat.be

03/12-18599-04

[ personalisaties ] [ 14 opbergruimtes ] 0 mogelijke 50 mogelijke personalisaties ] [ 14 opbergruimtes ] [ [DUAL DRIVE stuurbekrachtiging START&STOP UAL mogelijke 50 mogelijke personalisaties ] ] [ [ 14 opbergruimtes ] START&STOP ] 50 DRIVE stuurbekrachtiging ] ] [[ 14 opbergruimtes ] ] personalisaties [ [Standaard ruiten ] [ Centrale] deurvergrendeling ] elektrische ruiten ] [ [Centrale deurvergrendeling ] DUAL DRIVE START&STOP ] andaard elektrische stuurbekrachtiging DUAL DRIVE stuurbekrachtiging ] [ START&STOP ] [ Standaard ruiten ]1 [ Centrale[ deurvergrendelingAmbachtstraat 2-9 · Turnhout · Tel.· 014014 03 03 10:36 elektrische ruiten ] Centrale deurvergrendeling2-9 · 2300 2300 Turnhout Tel. 45 45 1111 24/04/12 Ambachtstraat ] Standaard S01006BNN locale 500cabrio_210x297.indd elektrische Opendeurdagen op zaterdag 10 enAmbachtstraatAmbachtstraat 2-9 Tel. 014 45 03 11 • info@kegelsturnhout.be 24/02/12 09:16 zondag] 11 2300 Turnhout • · 2300 Turnhout · Tel. 014 45 03 10:36 2-9 • maart. info@kegelsturnhout.be S001006BL9 VERT Locale Panda zaterdag 10 en zondag 11 S01006BNN locale 500cabrio_210x297.indd 24/04/12 endeurdagen op NL3.indd 1 1op zaterdag 31 maart. Aanbod BTWI enmaart. 2-9Panda Turnhout · Tel. 014 45 03 1111 09:16 Ambachtstraat info@kegelsturnhout.be · 2300 enkel voor particulieren. ERT Locale Panda NL3.indd 1 * Speciaal lanceringsaanbod Nieuwe Fiat Panda van 1 tem 10 enAmbachtstraat 2-9 • 2300 Turnhout • Tel. 014 45 03 11 • info@kegelsturnhout.be 24/02/12 Opendeurdagen zondag 11 maart. info@kegelsturnhout.be S001006BL9 VERT Locale 1.2 NL3.indd 1 van 1 tem 10 en 24/02/12 09:16 pendeurdagen PopPanda69zaterdag Fiat-maart.van 1 zondagBTWIparticulieren. particulieren. Panda op lanceringsaanbod Nieuwe € Panda Aanbod BTWI en Aanbod 11enmaart. info@kegelsturnhout.be www.fiat.be = Nettoprijs * Speciaal lanceringsaanbod Nieuwepk : Catalogusprijs 9.90031 Recyclagepremie 1.910 €enkel voor 7.990 €. Aanbod geldig zolang de Fiat Panda Panda tem 31 maart. enkel voor 9 VERT Locale Panda NL3.indd 1 * Speciaal 24/02/12 09:16 voorraad www.fiat.be Pop 1.2 69 lanceringsaanbod NieuwepkMilieu-informatie9.90031Panda € Aanbod 1 1.910 €enkel Aanbod geldigAanbod geldig zolang de pk : Catalogusprijs1.2strekt.€ :-Catalogusprijs tem vanmaart. = Nettoprijs 7.990 Nettoprijsparticulieren. Panda 9.900 Fiat Panda van 1 K.B. € - 19.03.04: www.fiat.been = €. voor 7.990 €. zolang de Recyclagepremie 1.910 NL3.indd BTWI S001006BL9 VERT Locale www.fiat.be Pop 69 Recyclagepremie * Speciaal voorraad strekt. Milieu-informatie9.900van- 19.03.04: www.fiat.be € = Nettoprijs 7.990 €. Aanbod geldig zolang de S001006BL9 VERT Locale Milieu-informatie Locale Panda NL3.indd 1 voorraad strekt.€Panda NL3.indd 1 1.910 www.fiat.be Pop 1.2 69 pk : Catalogusprijs K.B. S001006BL9 VERT K.B. van 19.03.04: www.fiat.be Recyclagepremie 4-BA-p51-66-09-2012.indd 56 9/09/12 17:07 56_57_LIS_sept2012_Fiat500L_JosKegels.indd 56-57

2

N. SEN. T TSEN.

N. EN. ATS . .
De familie 500 breidt uit ...

T. ANSEN

N.

Met vreugde kondigen de broertjes 500 en 500C de komst aan van hun (grote) kleine broer 500L.
S01006BR5 FIAT Invitation 500L 165x165 BEL NL v2.indd 1 9/08/12 11:14

4 juli 2012
Ouders : Meneer & Mevrouw Fiat 500 Peter en meter : Fiat 500 Color Therapy

e

.be

be

Wilt u de nieuwste telg van onze familie komen bewonderen?
www.fiat.be
03/12-18599-04

www.fiat.be
www.fiat.be
03/12-18599-04
03/12-18599-04

03/12-18599-04

www.fiat.be

11 :36

Wanneer : Op 22 en 2319h 20/9/2012 à september vind de presentatie plaats bij Joris Kegels, Living in Style nodigt haar lezers Waar : Garage Merckx Chée de van harte 293dit pareltje te bewonderen. Bruxelles, uit 3900 Overijse Openingstijden van 12.00 tot 22.00 uur. Graag een seintje geven voor : per email info@garagemerckx.be of tel 02/555.65.65 voor 18 augustus WWW.KEGELSTURNHOUT.BE

6 24/02/12 09:16

4/02/12 09:16

.be

fiat.be /12 09:16 t.be at.be

02/12 09:16

24/02/12 09:16
4-BA-p51-66-09-2012.indd 57

24/02/12 09:16 24/02/12 09:16

9/09/12 17:07 04-09-2012 09:49:23

Al meer dan 35 jaar is Van Havere een referentie op gebied van klank en beeld. De afgelopen 10 jaar heeft het haar activiteiten echter aanzienlijk uitgebreid - al kunt u er natuurlijk nog steeds terecht indien u een televisietoestel, internetradio of geluidinstallatie wenst. Als één van de eerste bedrijven dat zich specialiseerde in domotica, zoeken de specialisten van Van Havere actief mee naar oplossingen die wonen comfortabeler maken. En omdat iedere vraag anders is, komt daar vaak maatwerk bij kijken. Het is niet noodzakelijk om zelf een specialist te zijn indien u muziek wenst in verschillende ruimtes, interactieve televisie, besturing van licht, verwarming, zonwering, enz. De adviseurs van Van Havere leggen u graag al de mogelijkheden uit. En sommige oplossingen zullen u ongetwijfeld verbazen. Eén van de gebieden waarop Van Havere pioniert, is de integratie van bewakingsystemen in uw woning. Vandaag zijn er tal van mogelijkheden die zorgen voor een optimale veiligheid. Ook als u niet thuis bent, kunt u een oogje in het zeil houden. Omdat Van Havere beschikt over een team van informaticaspecialisten kan er zelfs voor gezorgd worden dat alles naadloos gelinkt wordt met uw smartphone of tabletcomputer!

BANG & OLUFSEN BEOVISION 12 Van Havere is een begrip op gebied van het Deense topmerk Bang & Olufsen. Het is bekend omwille van de ongeëvenaarde klank- en beeld- kwaliteit en het avant-garde design. Bang & Olufsen beschikt over een uitgebreid gamma producten, waaronder BeoVision 12, het meest recente en ultraplat televisietoestel met een 65 inch High Endscherm!

DE COMBINATIE VAN DOMOTICA EN BEWAKINGSYSTEMEN BIEDT VEILIGHEID EN OVERZICHTELIJKHEID

Beeld en klank kan in heel de woning geïntegreerd worden, met muziek, foto’s of films afkomstig van één centrale server.

58

Living in Style | september 2012

4-BA-p51-66-09-2012.indd 58

9/09/12 17:07

WWW.VANHAVERE.BE
BEELD & KLANKSTUDIO VAN HAVERE INTRODUCEERT OPLOSSINGEN MET DE TOEPASSINGEN VAN MORGEN HOME CINEMA Tover de ultieme bioscoopsfeer in uw huiskamer met de Home Cinema oplossingen. Een ongeëvenaarde keuze aan flatscreens, beamers en surroundsound is voorhanden. DOMOTICA Domoticasystemen horen efficiënt te zijn en eenvoudig te bedienen. In de showroom maakt u kennis met de duurzame oplossingen van de voornaamste merken. NETWERK & MULTIROOM Eén druk op de knop volstaat om van een film, digitale TV of muziek te genieten, ongeacht in welke ruimte u zich bevindt. Kwaliteit en eenvoud worden optimaal gecombineerd dankzij de opbouw van uw netwerk door specialisten Van Havere. BANG & OLUFSEN - LOEWE Twee van de meest tot de verbeelding sprekende merken zijn ongetwijfeld Bang & Olufsen en Loewe. Zowel in Kapellen als in Antwerpen vindt u de Bang & Olufsen winkels en Loewe Galleries van Van Havere. Dankzij de constante bijscholing van haar team, slaagt men erin om creatieve oplossingen te vinden voor iedere vraag, van de meest eenvoudige tot de meest complexe. De toepassingen van morgen zijn vandaag al beschikbaar bij Van Havere. Op ergonomisch vlak zijn de mogelijkheden ronduit indrukwekkend: luidsprekers die nauwelijks zichtbaar zijn en muurbeugels en liftsystemen laten uw televisietoestel in de muur, het plafond of zelfs het uiteinde van uw bed verdwijnen wanneer u het uitschakelt. Audio/video, IT toepassingen en domotica kunnen een voudig gecentraliseerd worden in één bedieningspaneel. De technologische ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, waarbij de volgende stap het van op afstand bedienen van uw televisie-toestel is, door middel van spraak en bewegingstechnologie! Bij Van Havere vindt u dus niet alleen zowat alle topmerken op gebied van klank, beeld, domotica en IT, u ontdekt er ook de toekomst! Meer informatie en de openingsuren vindt u op www.vanhavere.be. Van Havere Kapellen Essenhoutstraat 56 - Hoevensebaan 99 - Eikendreef 5A 2950 Kapellen - T. 03 664 75 68 Bang & Olufsen en Loewe Gallery Antwerpen Riemstraat 22 B 2000 Antwerpen - T. 03 288 91 08

Living in Style | september 2012

59

4-BA-p51-66-09-2012.indd 59

9/09/12 17:07

Luxury & Exclusive Toys | Aspen

ASPEN
jEwElry & wAtchES

aspen
The Ute Indians Before the world had ever heard of Aspen, the town was home to the Ute Indians, Colorado’s only native Indian tribe. “Shining Mountains” was the Ute name for the peaks that would later be known to the world as Aspen Mountain. Symbolized by the color orange (which ultimately became the symbol for mountain security), prosperity awaited “Ute City”. Unfortunately, the Ute Indians would be banned to reservations, and prosperity would be bestowed unto prospectors who came in search of gold and silver. For more information about the rich history of Aspen please visit www.aspenhistorysociety.com   Silver mining Aspen was one of the last silver mining towns to be established, and one of the first towns in North America to run on electricity. The area would become the center of silver mining, supplying more than six percent of the world’s total silver production. In 1894 the world’s largest silver nugget was uncovered in Aspen’s Smuggler Mine, just one year after the nationwide silver panic. The Sherman Act (implemented to increase the amount of silver the government was required to buy every month) was repealed, and silver was demonetized. Luckily, gold was discovered nearby and the miners left Aspen alone. For more information about the rich history of Aspen please visit www.aspenhistorysociety.com  

history

meet me at the top
www.aspenjewelryandwatches.com
60 Living in Style | september 2012

4-BA-p51-66-09-2012.indd 60

9/09/12 17:07

ASPEN
jEwElry & wAtchES

meet me at the top
www.aspenjewelryandwatches.com

4-BA-p51-66-09-2012.indd 61

9/09/12 17:07

Luxury & Exclusive Toys | Aspen

ASPEN
jEwElry & wAtchES

Aspen has worldwide fame as ski resort for the rich and famous. Its slopes with the finest powdersnow were first discovered by the 10th Mountain Division and skier Friedl Pfeifer returned after World War II, transforming Aspen into a world-class ski resort. The extension of the area to include Snowmass transformed Aspen in to one of the world’s most convenient ski resorts. The international elite, the fortunate, and the famous, flocked to experience the ski runs, restaurants, and nightclubs for themselves. Many fell in love with Aspen forever. For more information on the beautiful Aspen ski area go to www.aspensnowmass.com. Aspen has a rich past, and will certainly have an equally rich future. Its luxurious hotels and residences, fine restaurants, galleries, shops, bars, and clubs are of the penultimate caliber. And its culture, fame, and unique natural environment will always attract people from around the world, who will enjoy its beauty as it was, as it is, and as it will always be. For more information please go to www.aspenchamber.org   Aspen Mountain, commonly referred to as Ajax, has no beginner runs at all, and famous skiers from around the globe have always enjoyed the finest powder snow. On February 19, 1989, the world’s all-time best skier, Ingemar Stenmark, won his 86th and final World Cup race on Ajax. There is a certain spirituality that one can feel on this mountain with its well-hidden shrines that honor stars from the past. Aspen One, the first timepiece from Aspen Jewelry and Watches is a tribute to Ajax, as well as to Stenmark and to Aspen itself. Its elevation of 3,267 feet from the base of the mountain to its peak forms the basis for Aspen One’s limited edition. With every timepiece comes a virtual and unique foot of this spectacular mountain. A monument that stands on top of Aspen Mountain will carry the name of each Aspen One owner. Wear Aspen One on Ajax, and use the compass ring to locate mountains, cities, and states that surround you. For more information on Aspen Mountain: www.aspenpeak-magazine.com.

ski

aspen today

aspen mountain

meet me at the top
www.aspenjewelryandwatches.com
62 Living in Style | september 2012

4-BA-p51-66-09-2012.indd 62

9/09/12 17:07

ASPEN
jEwElry & wAtchES

meet me at the top
www.aspenjewelryandwatches.com

4-BA-p51-66-09-2012.indd 63

9/09/12 17:07

Let’s play Music !
Geniet maximaal van al uw muziekbestanden op uw PC of Mac! Ontdek hier een aantal mogelijkheden om uw huis te vullen met muziek.
Staan al uw muziekbestanden ook op uw PC of Mac ? Wilt u ook maximaal genieten van uw muziek ? En nog meer genres beluisteren? Tegenwoordig hebben we te maken met een veelvoud aan mogelijkheden om aan muziek te komen en is het zelfs niet meer noodzakelijk om muziek daadwerkelijk in uw bezit te hebben. Met Spotify en andere aanbieders gaat een muzikale wereld open. En waarom dan niet overal in huis genieten van dit muzikale aanbod?

Bij Van Havere ontdekt u alle mogelijkheiden van streaming audio ! Contacteer ons voor een unieke service
Hoevensebaan 99 • Essenhoutstraat 52 • Kapellen Tel.: 03/664 75 68 • info@vanhavere.be

Adv spread Van Havere 2.indd 1

4-BA-p51-66-09-2012.indd 64

9/09/12 17:07

By Van Havere
Het Sonos Wireless HiFi System laat u toe alle muziek ter wereld te streamen naar elke kamer. Begin met één kamer en breid dan overal uit om uw huis van muur tot muur te vullen met HiFi-geluid. Bedien al uw muziek met de gratis apps voor je Android®, iPhone® of iPad®. Met de Bang & Olufsen Playmaker kan je moeiteloos u muziek via uw mobiele apparaten, PC of MAC naar eender welke actieve Bang & Olufsen-luidsprekers streamen. Via het apparaat kunt u immers volledig draadloos vanaf elk toestel dat AirPlay of DLNA ondersteunt uw favoriete muziek streamen. Zo kunt u bestanden vanop de smartphone, tablet, Mac, pc of mediaserver in uw woonkamer doen afspelen. Er zit muziek in de lucht: en desgewenst overal in huis te horen. De Loewe AirSpeaker is speciaal ontwikkeld voor de AirPlay-technologie van Apple, die met deze hoogwaardige en innovatieve luidspreker de muziek tot leven brengt. iTunes , ’s werelds grootste jukebox, wordt door miljoenen mensen gebruikt. Airplay geeft u de mogelijkheid om uw iTunes muziekbibliotheek naar elke ruimte te sturen. Hiervoor heeft u een speaker of muziekinstallatie met Airplay nodig. Alle bekende merken zoals B&W, Denon, Marantz,.... bieden airplay-spelers aan.

Van portabel audio tot High End Hifi.

len

beter, maar niet duurder

28/08/12 11:17

4-BA-p51-66-09-2012.indd 65

9/09/12 17:07

12221046_Pertijs_ADV_RedAc_320x460.indd 1-2 4-BA-p51-66-09-2012.indd 66

9/09/12 17:07

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 67

30-08-12 17:42 9/09/12 17:08

Luxury & Exclusive Toys | Huis Verbaandert in Turnhout

Genieten in stijl van topproducten in sfeervolle loungeruimte
De meest bijzondere whiskeys, exclusieve sigaren, lekkerste rum, tijdschriften en thee: bij Huis Verbaandert in Turnhout is het allemaal te koop. Sinds een jaar is het ook mogelijk om ter plekke te genieten van deze heerlijke zaken des levens, dankzij de Anilla Havanalounge. Een sfeervolle ontmoetingsplek met een hoog comfortgehalte. De oorsprong van Huis Verbaandert ligt in de jaren veertig en inmiddels runt de derde generatie dit familiebedrijf met veel passie en plezier. Stefan en Hilde Broers-Verbaandert zijn met recht trots op hun zaak. Sinds een jaar zijn ze gevestigd op de nieuwe locatie, aan de Renier Sniederstraat 11 in Turnhout. Stefan: “Bijzonder aan deze locatie is de Anilla

68_69_LIS_sept2012_Huis_Verbaandert.indd 68-69 5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 68

9/09/12 17:08

Havanalounge op de bovenverdieping van het historische pand. Beneden verkopen we de producten, zoals alle goede sigaren, niet reguliere whiskeys en de luxe rookartikelen; van betere aanstekers tot waterpijpen. Leuk als cadeauartikel om te geven en vooral ook om zelf te krijgen. Het unieke aan ons concept is dat het op de bovenverdieping direct mogelijk is om te genieten van de dranken en rookwaar.” ‘Iedereen voelt zich thuis’ De klinkende naam Anilla Havanalounge is een verwijzing naar het Spaanse woord anilla: sigarenbandje, en daardoor toepasselijk. In de lounge heerst een gemoedelijke sfeer, waar iedereen zich thuis kan voelen: van arbeider tot architect. “Iedereen komt hier over de vloer en klanten leggen onderling makkelijk contact. Er is altijd een gemeenschappelijke passie om over te praten, namelijk goede sigaren of dranken. De lounge is eigenlijk een privéclub, wat het mogelijk maakt om er te roken. Gezien het rookverbod in de horeca is deze lounge een echte toegevoegde waarde. Iedereen die binnen wil kan een jaarlidmaatschap afsluiten voor vijftien euro, of heel laagdrempelig een gratis dagpas aanvragen.” Klassiek en comfortabel De lounge met bediening is geschikt voor zowel zakelijke als privé ontmoetingen en heeft een uitstraling van een oude Engelse herenclub: klassiek en comfortabel. “De sfeer past perfect bij de producten.” Met de zeer ruime openingstijden en de inkoop, hebben Stefan en Hilde hun handen vol aan de zaak. En met liefde. “Elk nieuw merk sigaren wat hier binnen komt, rook ik; elke whiskey proef ik. We moeten weten wat we verkopen. Of we ook bijzondere dranken schenken? Eigenlijk is elke whiskey op de kaart bijzonder.”

Huis Verbaandert, Renier Sniederstraat 11, 2300 Turnhout B. Tel.: 0032 (0)144 11 962 Open: maandag van 07.00 - 12.30 uur, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 07:00 - 18:00 uur, donderdag van 07.00 - 22.00 uur. Zondag gesloten.

Living in Style | september 2012

69

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 69

08-09-2012 11:45:53 9/09/12 17:08

Luxury & Exclusive Toys | Solar Laptop Charger

Generator Solar Laptop Charger
The Voltaic Generator Solar Laptop Charger powers a mobile office. With an integrated 16 Watt solar panel and a 60 Watt hour battery pack, you'll efficiently power laptops, cell phones, tablets, cameras, and most other hand held electronics. Solar Charger Speci cations 16 Watt Solar Panel generates power in sunlight. Panel is waterproof, lightweight and built to withstand abuse. Power: 16.8 Watts total peak output at 18 Volts Charge times: 1 hour of direct sun will provide about 45 minutes of runtime on e cient laptops Universal Laptop Battery stores power for use anytime and is specially designed to charge e ciently from solar. When not in the sun, the battery can be charged using the included AC Charger or optional DC travel charger Charge times: Battery will be fully charged from 7 hours of direct sun, 6 hours from AC Charger Capacity: 16,000mAh, 60 Watt hour capacity Output: Output: 5V/2A, 12V/4A, 16V/3.5A, 19V/3A (two output ports) Input: 14-20V, up to 4A Connect to High-powered devices via 8 standards adapters. Connect to phones and handhelds via the USB Port and your USB cables or our 5 standard adapters Bag Speci cations Volume: 575 cubic inches (9.5 liters) Dimensions: 18" wide x 13.5" wide x 3.5" deep (46cm x 34cm wide x 9cm deep) Weight: 4.5 lbs (2050 grams) including battery and solar panels Padded laptop pocket: Dedicated pocket ts up to a 17" laptop (17" MacBook, larger 17" laptops may not t and often take more power to charge) Storage: Middle pocket stores documents or a tablet neatly. Front mesh pockets keep charging accessories organized. Removable shoulder strap Fabric: 600D shell made from recycled PET (soda bottles),which is waterproof, lightweight and UV resistant

70

Living in Style | september 2012

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 70

9/09/12 17:08

Luxury & Exclusive Toys | Solar Laptop Charger

www.voltaicsystems.com

Living in Style | september 2012

71

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 71

9/09/12 17:08

Luxury & Exclusive Toys

Huayra
After seven years of hard work I am now able to tell you a little brief history and the path that led to the birth of the Huayra, project name C9. The concept was born in 2003, the year of the introduction of the Zonda S Roadster. As you may recall the early 2000s were prosperous for the world of supercars. The commitment of big car manufacturers have contributed to the rise of extraordinary cars like the Bugatti Veyron, Porsche Carrera GT, Ferrari Enzo, Mercedes McLaren SLR. This context led us to make several observations concerning the future of the Zonda and what could be a new Pagani. Since the original design of the Zonda was done in the early 90s the first thought was that it was now an obsolete project and we decided to imagine the car totally different in form, dimension, dynamics and technology, all this without losing the essence of our approach, to follow a concept born in the Renaissance where Leonardo da Vinci told us that art and science are disciplines that need to walk alongside. The eternal element air in all its forms, especially wind, became determining in defining the concept and it was a great inspiration, a sit is ever present in our lives: a jet turbine, the silence of a glider... the elegance of the movements the wind creates&hellip but also the violence and force that it can unleash. The Huayra is made of more than 4000 components (engine and gearbox not included). To create them and put them together requires creativity, patience and passion that I shared with a fantastic young team and with the most competent partner in all sectors. In defining the size, I immediately thought of a car that would be longer than the Zonda, a track increased by 70 mm, a cabin position shifted 40 mm to the back and even more spacious. The silhouette should be soft, easy to

72

Living in Style | september 2012

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 72

9/09/12 17:08

Luxury & Exclusive Toys

www.pagani.com/huayra

read and form itself from lean and sleek lines that have a clear beginning and an end. As the style is concerned during these five years we have tried to find the best compromise working on 8 scale models and 2 full scale models, as well as hundreds of drawings without never leaving the original idea and taking meticulous care of the details. The ideas were of including elliptical shapes reminding of our brand in the front and at the back, keeping the central exhaust as the completion of the line of the canopy, the line starting at the headlight area that continues and ends into the air intake. We also thought from the beginning of active aerodynamics. Flaps that are activated according to the study of results gathered through calculations and aerodynamic testing. The whole car is shaped as a wing so it was necessary to create a high front to reduce the length of the upper part of this wing to counteract lift. The active suspension in the front and the 4 flaps allow to optimally balance the drag coefficient and downforce. Mercedes-AMG has created a truly unique and lightweight engine, a twin turbo with over 700 HP and 1100 Nm of torque that perfectly complements the car giving a feeling that has motivated our research: that of the brute force of an airplane taking off. The main focus was in a power delivery that

was linear and not with lag, because that could potentially create safety problems or a continuous operation of electronic driving aids. Mercedes-AMG already 5 years ago thought about the coming environmental restrictions by creating a 12-cylinder engine that is at the peak of efficiency in terms of CO2 and consumption.Pirelli has created a very progressive tyre with a exceptional grip in all situations and with low rolling friction. Every aspect of safety was treated taking into account the dynamic by which most accidents with high performance rear engined cars occur. While developing the C9 we witnessed the evolution of the different models of the Zonda and it showed us that the Zonda wasn’t obsolete as I had originally feared. The Zonda R has been a key laboratory for the Huayra. The team was able to work on many projects at the same time driving on different tracks that occasionally came to meet by sharing engineering concepts, materials, safety and scientific or design studies. Horacio Pagani

Living in Style | september 2012

73

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 73

9/09/12 17:08

Meest muzikale familie uit de popgeschiedenis op Night of the Proms

Met The Jacksons zet Night of the Proms opnieuw een legendarische naam uit de muziekgeschiedenis op het programma. De Jackson-broers, die in de jaren zeventig en tachtig met Michael aan hun zijde een wereldwijde sensatie waren, staan van 8 tot en met 17 november samen met Anastacia, Naturally 7, Ozark Henry, harpist Remy van Kesteren en John Miles op het podium van het Antwerpse Sportpaleis.
Aanbeden door miljoenen fans over de hele wereld hebben The Jacksons voor altijd het landschap van de populaire muziek veranderd. De broers Jackie, Jermaine, Marlon en Tito Jackson waren samen met hun betreurde broer Michael als The Jackson 5, later The Jacksons, in de jaren zeventig en tachtig één van de meest geliefde muzikale acts. Meer nog, met hun unieke soulvolle pop-funk, hun vele hits en hun onberispelijke live-optredens herdenieerden ze de popmuziek. Wereldhits als ‘ABC’, ‘Blame It On The Boogie’, ‘I Want You Back’ en ‘I’ll Be There’ maakten van de broers supersterren. Met 9 nummer 1-hits en 14 top 10-hits drukte de band zijn stempel op de hitlijsten. The Jackson 5 schreven geschiedenis door met hun eerste vier singles op de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade terecht te komen. Vanaf 1972 combineerden ze hun activiteiten als band met solocarrières, waarvan die van Michael het succesvolst werd. In 1997 werden The Jacksons toegevoegd in de Rock ‘n Roll Hall of Fame. Ze waren en blijven de jongste groep die deze eer te beurt viel. De laatste tournee van The Jacksons vond plaats naar aanleiding van het album ‘Victory’ in 1984. De Jacksons’ Victory Tour bracht in Amerika meer dan 2,5 miljoen mensen op de been. Het was wachten tot 2012 om de broers weer samen op het podium te zien. Deze zomer speelden The Jacksons in de Verenigde Staten een ink aantal concerten met al hun grote hits en een eerbetoon aan hun overleden broer. Voor hun eerste optredens buiten de VS kiest de bestverkopende familie uit de muziekgeschiedenis ‘onze’ Night of the Proms. Met de aankondiging van The Jacksons is de afche van Night of the Proms compleet. The Jacksons, Anastacia, Naturally 7, Ozark Henry, John Miles, harpist Remy van Kesteren en het symfonisch orkest Il Novecento onder leiding van Robert Groslot zorgen vanaf 8 november voor een ongeëvenaard feest in het Antwerpse Sportpaleis! Meer informatie: www.notp.com/belgie Living in Style | september 2012

Naturally 7

Anastacia

Ozark Henry

Remy Van Kesteren

74

as_livinginstyle_320x230_notp_antwerpen_20120810.indd 1 5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 74

22/08/2012 16:40:34 9/09/12 17:08

as_livin

Het succes van Gotye barst volledig uit zijn voegen
Je moet wel op een andere planeet geleefd hebben als ‘Somebody That I Used To Know’ je niet bekend in de oren klinkt. Het werd de zomerhit van 2011 en zoveel meer. Iedere week nog komt de single opnieuw in de media met het verbreken van één of ander record. Het nummer werd al meermaals gecoverd en heeft ondertussen zelfs de absolute top van de US Billboard Hot 100 bereikt. Maar Gotye is meer dan die ene single. Wouter ‘Wally’ De Backer is de man achter het onmetelijke succes. Geboren in Brugge en opgegroeid in Melbourne, Australië. Wouter is een echte rasmuzikant en is al langer met muziek, klank en opnames bezig. Met Gotye gaat de bal echt aan het rollen. In 2008 breekt hij stilaan door met album ‘Like Drawing Blood’, waar we ook de singles ‘Learnalilgivinanlovin’ en ‘Heart’s A Mess’ op terugvinden. In 2011 ontploft alles met ‘Somebody That I Used To Know’ op Gotye’s derde langspeler ‘Making Mirrors’. Ook opvolgers ‘Eyes Wide Open’ en de nieuwste ‘I Feel Better’ doen het goed. Gotye zit op kruissnelheid en ziet het groots. Hij plant een nieuw concert in België en wel in het Sportpaleis op donderdag 1 november. Reserveer nu je VIParrangement voor dit feest! Surf naar via www.sportpaleis.be/vip

Milk Inc. Miracle vol fantastische en wondere ervaringen
‘Miracle’… Dat is niet alleen de titel van de nieuwe Milk Inc.-single maar ook de naam van de komende shows van de band in het Sportpaleis.
Een productie van PSE-Belgium en Live Nation Belgium

Tijdens de huwelijksplechtigheid van Regi en Elke zong Linda in primeur en in akoestische versie de gloednieuwe single ‘Miracle’. Linda zingt het liefdeslied graag opnieuw live en in een stevige danceversie in het Sportpaleis! Milk Inc. Miracle op 12 en 13 oktober wordt een concert vol fantastische en wondere ervaringen waarbij je jezelf in de arm zal knijpen om zeker te zijn dat wat je meemaakt waar is! Dit wordt een party zoals je die zelden of nooit meemaakt, of het was tijdens de vorige doortochten van Milk Inc. in het Sportpaleis. Kom mee dansen en bestel nu al je VIP-arrangement via www.sportpaleis.be/vip.

Living in Style | september 2012

V.U.: Jan Van Esbroeck en Jan Vereecke, PSE-Belgium nv, Schijnpoor t weg 119, 2170 Merksem

75

16:40:34

as_livinginstyle_320x230_gotye_antwerpen_20120810-2.indd 1 5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 75

22/08/2012 16:53:17 9/09/12 17:08

Het is uw moment
Maak van uw bezoek aan onze zalen een bijzondere belevenis met een VIP-arrangement

De boog kan niet altijd gespannen staan. Een moment van heerlijk relaxen is u dan ook op tijd en stond gegund. Maar waarom zou u ontspanning en succesvol zakendoen niet combineren? Het kan! Met een exclusief VIP-arrangement in het Antwerps Sportpaleis, de Lotto Arena, de Ethias Arena of het Congrestheater Hasselt geniet ook u onbezorgd en met volle teugen van nationale en internationale acts en vedetten. En van nog heel wat meer. Het is uw moment! Enkele suggesties
Reserveer vandaag nog. De meeste evenementen in onze zalen raken namelijk heel snel uitverkocht. Hebt u specifieke vragen of wilt u een arrangement op maat? Stuur een e-mail naar vip@sportpaleis.be. Of bel 03 400 40 44. Ontdek het volledige aanbod in onze zalen op www.sportpaleis.be/vip Julio Iglesias Sportpaleis - 28/10/2012 The Cranberries Lotto Arena - 04/11/2012 Skunk Anansie Lotto Arena - 23/11/2012

76

Living in Style | september 2012

as_livinginstyle_320x230_VIP_antwerpen_20120810.indd 1 5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 76

22/08/2012 16:37:11 9/09/12 17:08

LIS 201

Health & Beauty

16:37:11

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 10 5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 77

18-01-12 10:42 9/09/12 17:08

Health & Beauty | Dr. Peter Raus

Medische verzorging in Europa: waar zijn de grenzen?
Met de actuele mogelijkheden van communicatie en transport is ook de medische wereld een dorp geworden. Dat heeft enorme mogelijkheden gecreëerd. Maar er ligt nog een massa werk voor de boeg Reeds als geneesheer-assistent oogheelkunde aan de universiteit was het evident dat, om mee te zijn, je naar het buitenland moest voor tenminste een deel van je opleiding. Uiteraard volgde je zoveel mogelijk congressen in andere landen. Ik was vereerd te mogen werken aan het wereldberoemde ‘Instituto Barraquer’ in Barcelona en glom van trots als ik lezingen mocht geven in de Filippijnen, India of Nieuw Zeeland. En als ik als jonge arts mijn patiënten soms het minder goede nieuw moest vertellen dat er voor hun probleem geen afdoende behandeling bestond waren die er steevast van overtuigd dat ze ‘in Amerika of zo’ wèl zouden kunnen geholpen worden. Waar vroeger de patiënten slechts naar het buitenland reisden bij extreem zeldzame ziektebeelden of hopeloze medische toestanden is die drempel nu veel lager geworden. Reizen gaat veel vlotter; medische dossiers kunnen via e-mail of skype in een handomdraai worden doorgezonden.. Als arts hoeven we niet meer naar de andere kant van de wereld te reizen om op de hoogte te blijven van nieuwe evoluties in ons vakgebied. Chirurgen kunnen online hun buitenlandse collega adviseren tijdens een ingreep of zèlf een chirurgische robot besturen in een ander land. Zowel artsen als patiënten kunnen via computer of smartphone informatie opzoeken over een aandoening. Niet zelden zie ik patiënten op de raadpleging die zelf een tentatieve diagnose van hun probleem aanbrengen. Dokter Google is een geduchte concurrent geworden En dan mag je als arts alleen maar hopen dat het niet gaat over een syndroom waarvan je zelf de details moet gaan Googlen. Bovendien kunnen patiënten ook checken bij welke arts, waar ook ter wereld ze met hun probleem terechtkunnen. Binnen de Europese Gemeenschap bestaat niet alleen het vrije verkeer van personen; er is ook het vrije verkeer van diensten. Dit betekent dat artsen zich kunnen vestigen in een andere lidstaat van de EEG en daar hun job kunnen uitoefenen. De redenen voor patiënten om zich elders te laten behandelen zijn heel divers. Vermits de uitwisseling van medische kennis tegenwoordig uiterst eenvoudig is geworden, is het meestal mogelijk dat als aan één kant van de wereld een nieuwe behandeling wordt gevonden, deze binnen de kortste keren over heel de aardbol kan worden toegepast. Verhalen als ‘mijn behandeling kan alleen op die bepaalde plaats in dát land worden uitgevoerd’ zijn zeldzaam geworden en factoren als kostprijs, de combinatie met toerisme en, last but not least, de reputatie van Dr.Elsewhere zijn medebepalend. Uiteraard zal de locatie enkel bij niet medisch noodzakelijke ingrepen een rol gaan spelen, zoals bij voorbeeld bij medisch-esthetische operaties. In dit laatste geval wordt meestal de term ‘Medisch toerisme’ gebruikt. Bij medisch noodzakelijke behandelingen verkies ik de term ‘Global Healthcare’. Want het is een beetje sneu dat wanneer je als Amerikaan naar het buitenland moet voor je overbruggingsoperatie omdat die in eigen land niet betaalbaar is, je wordt beschouwd als een toerist… De globalisering van de medische zorgen is een uiterst complexe situatie waar ontzettend veel factoren een rol spelen. Ook voor de zorgverstrekkers en de gastlanden kan globalisering een meerwaarde bieden. De enorme toename van de mogelijkheden in de geneeskunde betekent voor de zorgsector veelal ook een toename in de investeringen. Voor kleine landen als Nederland en België is het dus een meerwaarde als hun potentiële patiënten niet alleen komen uit het lokale dorp maar uit heel Europa, ja zelfs de hele wereld. Het maakt vele investeringen nancieel haalbaar. Op die manier heeft het toerisme het mogelijk gemaakt dat in de Seychellen met zo’n 80.000 inwoners, vorig jaar een levensnoodzakelijk nierdialyse-toestel kon worden aangekocht. Gezien het geogra sch isolement van dit landje moesten patiënten met zware nierproblemen in het verleden bijna verhuizen naar het buitenland –een dialyse moet immers meermaals per week worden toegepast- en anderzijds kunnen ook buitenlandse nierpatiënten, afhankelijk van zo’n toestel, nu met een gerust gemoed

78

Living in Style | september 2012

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 78

9/09/12 17:08

Medische verzorging in Europa: waar zijn de grenzen?

naar de Seychellen reizen. Een win-win situatie. Als patiënt op je computer lezen over een behandeling in het buitenland of de (eventueel verre) verplaatsing maken om die behandeling e ectief ook elders te laten uitvoeren is net nog iets anders. Wie garandeert immers de kwaliteit van de medische behandeling ‘elsewhere’? Een vorm van standaardisatie dringt zich dus op. Als je op reis gaat weet je bij de keuze van een hotel meestal wat je in het buitenland kan verwachten, zeker als je een hotel kiest uit een gekende keten. En voor een restaurant met drie Michelin-sterren geldt hetzelfde. Maar een foute keuze van vakantiebestemming, hotel of touroperator is minder dramatisch dan wanneer het om je lijf gaat. Zo ontstond de accreditatie in de zorgsector. Ziekenhuizen kunnen zich op vrijwillige basis onderwerpen aan een gestandaardiseerde interne en externe controle. Wanneer zij voldoen aan bepaalde strenge criteria qua kwaliteit van de verzorging en veiligheid voor de patiënt krijgen zij een keurmerk. Voor de Amerikaanse patiënt is het, vooraleer zich in een ziekenhuis te laten behandelen, de evidentie zelve om te controleren of het ziekenhuis is geaccrediteerd. Ter vergelijking: in België hebben tot op heden slechts 2 ziekenhuizen een dergelijke accreditatie. Belangrijke kanttekeningen hierbij zijn wel dat enerzijds bij ons reeds van overheidswege een strenge controle gebeurt op ziekenhuizen vermits de geneeskundige verzorging grotendeels door de overheid wordt ge nancierd. En anderzijds zijn vele ziekenhuizen recent een accrediteringstraject gestart. De bekendste organisatie, althans in de Verenigde staten, is de ‘Joint Commission International’, beter bekend als JCI. In Nederland en België kennen we het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) dat internationaal erkend is om dergelijke labels toe te kennen. Ook de Europese organisatie van artsen-specialisten (UEMS) is een belangrijk orgaan geworden: diploma’s en opleidingen moeten in de verschillende lidstaten staan voor hetzelfde. Daarom ook worden eindexamens voor artsen-specialisten veelal Europees georganiseerd. Zelf zal ik vanaf 2013 lid zijn van de EBO (European Board of Ophthalmology) die elk jaar in de maand april het

Europees examen voor oogartsen organiseert in Parijs. En dan is er nog het CEN, het Europees Comité voor Normalisatie, aanvankelijk opgericht om handelsbarrières op te he en tussen Europese industriëlen en consumenten. Het werkt momenteel aan standaardnormen in de verschillende domeinen van de Europese gezondheidszorg. In eerste instantie zal het hier slechts gaan om richtlijnen die later echter kracht van wet zullen hebben. Zo zal Europa onder meer bepalen welke specialist welke handelingen mag uitvoeren en aan welke normen een kabinet, een operatiekamer et cetera moeten voldoen. Gezien de enorme implicaties van deze normering, niet alleen op medisch maar ook op nancieel vlak, is hier een nooit geziene lobbying aan de gang waar iedere deelnemer zijn belangen wil veiligstellen. Maar uiteindelijk moet dit leiden naar een meerwaarde voor àlle partners. En ook de communicatie vanop het thuisfront met de behandelende arts bij de na-behandeling of de interventie bij gebeurlijke complicaties zal een stuk vlotter verlopen. Van een Babylonische spraakverwarring tussen verschillende regio’s kunnen we zo komen tot een prachtige dialoog. Morgen in Europa, overmorgen in de hele wereld: een geneeskunde zonder grenzen.

Dr. Peter Raus

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 79

Column
9/09/12 17:08

Health & Beauty | Gervi

Wellness nieuwe stijl

De drang om te presteren zet ‘de held’ aan tot buitengewone prestaties en aangezien de huidige maatschappij hierop drijft wordt die heldenrol collectief nagejaagd. Het resulteert in een dynamische beweging van hollende helden die zichzelf voorbij draven. Zoals gewoonlijk biedt zo’n maatschappelijk verschijnsel de ultieme voedingsbodem voor een kentering, wat resulteert in een tegenbeweging. De eeuwigdurende strijd tussen these en antithese. De alsmaar groeiende prestatiedrang leidde zo tot een stijgende vraag naar ontspanning, gevoed door de groeiende aandacht voor gezondheid van lijf, leden én geest. En waar een vraag ontstaat, daar ontwikkelt zich een aanbod, dus deed een nieuw fenomeen zijn intrede. Wellness, aanvankelijk gekenmerkt als hype, maar inmiddels sterk verankerd in de samenleving. Het afgelopen decennium schoten de wellnesscentra als paddenstoelen uit de grond wat de behoefte nog meer deed aanwakkeren. Dat vormde de aanzet tot tal van technologische ontwikkelingen met als resultaat: wellness nieuwe stijl. Relaxen en ontspannen in de eigen vertrouwde omgeving. De nieuwe trend in wellnessland, die nu al welig wortelt, heet ‘wellness in huis’.

80

Living in Style | september 2012

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 80

9/09/12 17:08

Health & Beauty | Gervi

Wellness nieuwe stijl
De varianten Het aanbod aan deze wellnessfaciliteiten is inmiddels opzienbarend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen. Zo is er de actieve wellness, gebaseerd op inspanning en de passieve wellness, geënt op ontspanning. De actieve variant geniet al langer een grote bekendheid. Door de massale media-aandacht voor beweging en het belangrijke positieve effect daarvan op de gezondheid, wordt men continu aangezet tot het ontplooien van sportieve activiteiten. Het vooruitzicht op een gezonder leven en de achterliggende gedachte dat sportieve inspanningen leiden tot een hoger energieniveau, dat het aangaan van dagelijkse uitdagingen gemakkelijker maakt, vindt bij velen gehoor. Aangezien niet iedereen gecharmeerd blijkt te zijn van zwoegen en zweten in een fitness- of sportcentrum, nam de particuliere verkoop van fitnessapparatuur een grote vlucht. Logisch, want sporten in de huiselijke omgeving biedt grote voordelen. De privacy is gewaarborgd en het tempo en tijdstip kunnen zelf bepaald worden. Daarbij is de huidige fitnessapparatuur zo mooi vormgegeven en compact uitgevoerd dat het zeker geen afbreuk doet aan het interieur. Al kiest ook een groeiend aantal thuissporters voor actieve wellness in optima forma: een fitnessruimte binnenshuis. Heilzame warmte De faciliteiten die de passieve wellness bood, waren tot voor enkele jaren nog vrij beperkt. Er was wel een aanbod, maar het idee had nog niet collectief postgevat. Door de technologische ontwikkelingen groeide het aantal opties en ging een wereld van wellness open. Een absolute hoofdrol is weggelegd voor de sauna, die deze rol met verve speelt. De opkomst van de thuissauna biedt de mogelijkheid om dagelijks te

www.gervi.be

Living in Style | september 2012

81

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 81

9/09/12 17:08

Health & Beauty | Gervi

Wellness nieuwe stijl
genieten van de heilzame en weldadige warmte. Dat resulteert niet alleen in optimale ontspanning maar is ook uitermate gezond voor lijf en leden. Door het afwisselend opwarmen en afkoelen moet het lichaam zich namelijk continu aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dat zorgt voor een intensieve training, versterkt de weerstand, bevordert de gezondheid van de aderen en stimuleert een goede doorbloeding van alle organen. De hemelse warmte zorgt er daarnaast voor dat de poriën zich openen waardoor de huid wordt schoongespoeld. Zo ontstaat er een 'dieptereiniging', een ware traktatie voor elke huid. Wellness op niveau Vrij nieuw op saunagebied zijn de zogenoemde biosauna’s. Door de comfortabele temperatuur, tussen de veertig en vijfenvijftig graden, in combinatie met een hoge luchtvochtigheid zijn ze minder ‘belastend’ voor het lichaam. In de biosauna wordt daarnaast ook gebruik gemaakt van etherische oliën, kleurentherapie en rustgevende muziek, waardoor de zintuigen nog meer geprikkeld worden. Anno 2012 ontdekken ook steeds meer wellnessliefhebbers de grote toegevoegde waarde van de infraroodcabine. Een unieke formule die weldaad naar een hoger niveau tilt. Bij een uitermate behaaglijke temperatuur van zo’n dertig tot vijfendertig graden worden lijf en leden in een opperste staat van ontspannenheid gebracht. De weldadige warmte zorgt voor een dieptewerking waardoor spieren ontspannen en organen beter doorbloed raken. Het heeft een ontgiftende werking, bevordert de leverfuncties en verbetert de stofwisseling. In de afgelopen 25 jaar is wetenschappelijk aangetoond dat infraroodwarmte tevens een heilzame werking heeft op tal van medische klachten, zoals spier- en gewrichtspijnen, hart- en vaatziekten, reuma en artritis.

82

Living in Style | september 2012

5-BK-BA-p67-82-09-2012.indd 82

9/09/12 17:08

Health & Beauty | Gervi

Wellness nieuwe stijl

Sanitas per Aquam Gezondheid en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al eeuwenlang wordt de heilzame werking van water erkend en gekoesterd. Op wellnessgebied mogen daarom de welbekende spa’s niet ongenoemd blijven. Mede door de opkomst van de wellnesscentra genieten de spabaden een grote bekendheid en is ook de ‘thuisspa’ inmiddels een begrip. Spa staat voor ‘Sanitas per Aquam’ ofwel ‘gezondheid door water’. Een spabad zorgt voor optimale ontspanning. Door de kracht van het water wordt het lichaam als het ware omhooggeduwd waardoor het lichter lijkt. De spieren ontspannen en de doorbloeding wordt bevorderd. Door de rustgevende werking biedt een spa niet zelden de ultieme oplossing voor slaapproblemen. Een redelijk recente ontwikkeling in ‘spa-land’ is de zogenoemde zwemspa, die aangepast kan worden aan de specifieke wensen van de klant. Een pasklaar antwoord voor de wellnessfan die geen plek heeft voor een omvangrijk bad of twijfelt tussen een zwembad en een spa. Een zwemspa biedt eindeloos zwemplezier, is compact in omvang en kan het hele jaar gebruikt worden. Weldaad en weelde Wellness nieuwe stijl biedt ongebreideld genot, aangeboden in zoveel verschillende opzienbarende variaties dat wellness in huis voor iedereen binnen handbereik ligt. Raadzaam is wel om degelijk advies in te winnen bij een vakman zodat de bron van ontspanning die wellness biedt, niet verandert in een bron van ergernissen. Ontdek wellness nieuwe stijl dus met beleid en kom thuis in een wereld van weldaad, weelde en welbevinden.
Tekst: knappe koppen communicatie

www.gervi.be

Living in Style | september 2012

83

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 83

9/09/12 17:08

Health & Beauty | Dr. Ilan Karavani MD

Thuis exfoliëren
Wat is exfoliëren? Exfoliëren ook wel eens peeling genoemd betekent letterlijk “verwijderen van lagen”. De huidcellen groeien in lagen vanuit de diepte naar de oppervlakte, waar ze uiteindelijk afsterven en de huid onopgemerkt verlaten als jne schilfers. Dit proces van continue vernieuwing duurt amper enkele weken, maar kan met het ouder worden aanzienlijk vertragen waardoor er ophopingen van dode cellen aan de oppervlakte blijven “plakken”. De huidoppervlakte wordt ruwer en gezien deze dode cellagen weinig water kunnen vasthouden, voelt de huid droog en schraal aan. Met exfoliëren bedoelen we het proces waarbij dode huidcellen aan de huidoppervlak worden verwijderd. Daardoor wordt een signaal gestuurd naar de onderliggende levende cellagen om zich te vernieuwen. Het resultaat is een frissere nieuwere huid. Exfoliëren voor thuisgebruik wordt hoofdzakelijk bereikt door twee technieken. Een mechanische op basis van korrels die we scrub noemen en een chemische op basis van zuren die we vaak peeling noemen. Bij het scrubben gaan we de dode cellen van de bovenlaag afschuren terwijl de zuren ze eerder losweken door het “lijm” tussen de cellen op te lossen. Topdermatologen die begaan zijn met de esthetiek van de huid zweren al jaren bij het concept van exfoliatie als de belangrijkste remedie tegen veroudering. Zo zetten ze de traditie voort die reeds ten tijde van Cleopatra haar doeltre end-

Hoe zachter de hand hoe mooier de resultaten!

heid bewezen heeft. Uiteraard voelt de opperhuid jn en zacht na het exfoliëren, maar de voordelen reiken veel verder dan dat. De vernieuwde lagen zorgen voor een betere lichtweerkaatsing en dus een mooiere huid. Na het scrubben verdwijnen de droge cellagen en kunnen de actieve bestanddelen in crèmes en serums de diepere lagen bereiken en hun werking uitoefenen. De continue vernieuwing is tevens de beste bescherming tegen het ontwikkelen van keratosen (voorlopers van huidtumoren door de zon) omdat deze ontaarde cellen geen kans krijgen op zich diep in te nestelen. Exfoliëren ontstopt en ver jnt eveneens brede poriën. Deze uitmondingen van de talgklieren raken vaak verstopt de met schilfers die medeverantwoordelijk zijn voor het uitbreken van acné. Na 6 tot 8 weken exfoliatie ontstoppen deze poriën. Pigmentvlekken zijn vaak zichtbaar door ophoping van pigment in de oppervlakkige huidcellen. Regelmatig exfoliëren verhindert dit en verlicht zo de huidskleur. Een ideale preventie tegen pigmentvlekken. Schilfers zetten zich vaak in de groeven en rimpels en bevorderen hun verdere evolutie. Exfoliëren brengt de huid in beweging, zorgt voor de vorming van meer collageen en bestrijdt de rimpelvorming. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, zijn de dunne en meest gevoelige huiden het meest gebaat zijn bij exfoliatie. In eerste instantie lijkt het dat de huid dunner wordt, maar al gauw gaat de huid zich verdedigen

84

Living in Style | september 2012

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 84

9/09/12 17:08

door de levende cellagen te verdikken en meer collageen aan te maken. Hierdoor wordt op termijn de huid net dikker, strakker en minder gevoelig. Om die reden raden we ook een zachte exfoliatie van de dunne huid rond de ogen aan. Mettertijd zal de huid ook daar zijn kracht en soepelheid herwinnen. Vergelijk het maar met een tengere persoon die naar de sportschool gaat. Indien hij met lichte oefeningen start zullen zijn spieren zich op termijn ontwikkelen tot een normaal volume. De kunst is zacht te beginnen en geen letsels veroorzaken door een te enthousiaste exfoliatie. Hoewel het principe van exfoliatie eenvoudig klinkt, is de weg naar een succesvolle huidverjonging geplaveid met valkuilen. Een goede diagnose en een aangepast schema voor exfoliatie is een must. De opperhuid is gemiddeld één tiende van een millimeter dik en bestaat uit 4 lagen. De dode schilfers vormen de opperste laag. Meteen wordt het duidelijk dat agressief handelen snel tot verwondingen kan leiden. Het verwijderen van deze laag met een scrub doe je met zachtheid, regelmaat en liefst op een natte huid, na de douche of bad ’s avonds. Een hoeveelheid scrub de grootte van een amandelnootje volstaat voor een volledig gelaat. De jne korrels onder uw vlakke hand halen door snel draaiende bewegingen en zonder enige vorm van druk, de oude schilfers weg en maken zo plaats voor jonge nieuwe huidcellen. Heel dit proces duurt één minuut en voor gevoelige huiden amper 15 seconden. Hierna worden de korrels grondig weggespoeld en mag de rest van de verzorging met serums en aangepaste crèmes volgen. Een goede scrub bevat naast voldoende korrels tevens de nodige kalmerende en beschermende ingredienten om deze lichte agressie tegen te gaan. De exfoliërende en celvernieuwende zuren bevatten hoofdzakelijk fruitzuren (alfa hydroxy zuren - AHA) met glycolzuur op kop, gevolgd door salicylzuur,

melkzuur en enzymen. Maar ook samenstellingen op basis van vitamine A derivaten zoals retinol en tretinoïne, en vitamine C doen het goed. Het gebruik van sterke zuren is voorbehouden aan klinieken. De zachtere zuren, die tevens gebu erd zijn voor een constante en gedoseerde vrijgave, worden hoofdzakelijk ’s avonds gebruikt op een gereinigd gelaat. Begin steeds om de andere dag met een drupje op de minst gevoelige zones zoals het voorhoofd en de neus om pas na enkele weken applicatie uit te breiden naar de rest van het gelaat en de oogcontour. Vraag steeds advies aan een professioneel in de huidverzorging en ga niet op eigen houtje experimenteren. Exfoliatie geeft verblu ende resultaten maar vraagt ook meerdere weken geduld voor een zichtbaar resultaat. Laat je huid grondig analyseren en vraag steeds naar professioneel advies. Zo ben je zeker dat je energie goed besteed is. Je huid is tenslotte je visitekaartje. Meer info op www.carpe.be

Dr. Ilan Karavani MD

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 85

Column
9/09/12 17:08

Health & Beauty | Marathon New York

NEW Y
Juist na de start, de Verrazano Narrows Bridge over, Brooklyn binnen: 47.000 deelnemers!

RUNNING IN STYLE
Lichaamsbeweging is samen met filosofie en voeding een drie-eenheid voor een gelukkig en gezond leven. Lopen (of hardlopen zoals onze noorderburen het noemen) is voor velen een aantrekkelijke vorm van lichaamsbeweging. In vergelijking met andere sporten heb je met een kleine tijdsbesteding, een uur of zelfs een half uur lopen, al een mooi rendement. Voor sommigen ligt de ambitie hoger. Voor mijn P.A. Johan De Bock veel hoger, hij had de droom ooit een marathon te lopen. Als je de mogelijkheid hebt dit in stijl te doen, dan is de marathon van New York begin november wel een heel aantrekkelijke gedachte. Deze marathon is moeilijk. Het parcours loopt van Staten Island naar Brooklyn, Queens, the Bronx en Manhattan, met de prachtige aankomst in Central Park en heeft veel nijdige klimmen. Deze marathon is mooi: 42 km lang, de meest geweldige stad ter wereld doorkruisen, in het midden van de openbare weg met politiebegeleiding door een woud van wolkenkrabbers en aangemoedigd door het meest enthousiaste publiek ter wereld. Dat is een geweldige ervaring.

conditie wat is teruggevallen en je misschien terug wat meer wandelpauzes moet inlassen. Zo lopen velen onder ons regelmatig vijf, tien of misschien zelfs 15 km. En dit aan een snelheid van misschien 8, 9, 10 of 12 km per uur. Dit is gezond sporten.

Lopen in het kader van onze drie-eenheid bouw je afhankelijk van je basisconditie langzaam op en is voor de meesten onder ons weggelegd. Je begint met enkele kilometers. Best met een hartslagmeter. Misschien begin je aan 7 of 8 km per uur (dus ongeveer het dubbel van het gewone wandelen - ‘lopen’ genoemd door onze noorderburen) en als de hartslag nog te hoog komt wandel je een stukje. Zo bouw je geleidelijk aan je conditie en verbrand je vet. Stap voor stap, kan de snelheid verhoogd worden en/of de afstand verlengd. Ben je een tijdje niet in de mogelijkheid geweest te lopen, dan merk je dat je

Een marathon daarentegen is andere koek. Dit vergt veel voorbereiding. Johan is 38 en heeft steeds veel gesport: basketbal, fietsen (niet zoals de meesten, maar in etappes van minstens honderd kilometer) en vandaag fitness, gevechtsport en uiteraard lopen. De basisconditie is dus goed. Heel goed zelfs. Enkele jaren geleden liep hij de ‘ten miles’ van Antwerpen, na een nachtje stappen en slechts drie uur slaap in een heel behoorlijke tijd en was na enkele uren terug volledig gerecupereerd. Met de hulp van de personal trainer Ruth Saliën (zie kader) van mijn personal coaching praktijk vingen de voorbereidingen voor de NY marathon aan begin van het jaar. Dus een 11 maanden te gaan. In de eerste periode werd aanvankelijk gemiddeld 40 à 50 km per week getraind, afwisselend korte, snelle trainingen met langere afstanden aan een trager tempo. De afstanden werden langzaam opgebouwd, waarbij in de laatste maand voor de marathon een 100 km per week werd getraind. De laatste twee maanden geen alcohol, weinig frisdrank en melkproducten om de verzuring van de spieren door de vele trainingen niet verder in de hand te werken. Een marathon voorbereiden is niet alleen een fysieke aangelegenheid. Ook het moreel moet in orde zijn. Negatieve stress laat je zeer veel energie verliezen. Tijdens een korte vakantie in het zeer warme Lanzarote had Johan lood in de benen. Twijfels duiken op: ga ik het wel kunnen, heb ik wel voldoende ge-

86 86

Living in Style september Living in Style || september 2012

86_87_LIS_sept2012_ChrisPeeters_NewYork.indd 86-87 6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 86

9/09/12 17:08

YORK RUN
Voor supporters is de marathon van New York ook een feest. New York is sowieso een feest, voor mij de meest indrukwekkende stad -niet de mooiste, want dat is Parijs- ter wereld. De dag voor de marathon, op zaterdag, kan de minder getrainde sterveling ook de sfeer aan de lijve ondervinden: een stratenloop van 5 km. Vertrek aan het gebouw van de Verenigde Naties en aankomst eveneens in het magische Central Park. Gewoonweg prachtig. Je geniet van de sfeer en je wordt niet moe! De perfecte combinatie. Voor gastronomen is lopen ook een feest, je kan top restaurants (zie kader) bezoeken zonder dat je in gewicht toeneemt! Om dit te bereiken moet je geen maraDe dag van de Marathon van New York begint voor de lopers voor dag en dauw. Om vijf uur opstaan, goed ontbijt om dan met de ferry naar Staten Island te varen. Nog even opwarmen, juiste vak zoeken en dan wachten. Tot het kippenvelmoment, zoals bij elke sportwedstrijd in de Verenigde Staten, ‘the StarSpangled Banner’, het Volkslied live gezongen wordt. Dan de start, gevolgd door Sinatra’s New York - New York. Johan liep zijn eerste marathon in 3u 43 min, dus iets sneller dan 11 km per uur. Prof. dr. Chris Peeters
Het Policy Research - loopteam na de 10 miles van Antwerpen dit jaar. Johan De Bock, NY als eerste marathon in 3u 43 min. Ruth Saliën, personal trainer. David De Wilde, Chris Peeters, Tania Van Dyck en Johan De Bock: 5 km lopen is een stuk minder vermoeiend dan 42 km. Het Belgische legioen is goed vertegenwoordigd in NY. Ook Kim Gevaert was van de partij om de Belgen aan te moedigen.

traind, ben ik wel goed bezig? Een goede personal coach kan dan uiteraard wonderen verrichten. Drie weken voor de Marathon van New York heeft Johan de halve marathon van Amsterdam gelopen. Op zaterdag 30 km en op zondag de halve marathon in 1u 36 min. Een gemiddelde van iets meer dan 13 km per uur en fris over de finish, is wel heel mooi. De laatste twijfels waren weg. Johan verwoordde het als volgt: ‘heel goed voor het moreel, een marathon is een fysiek en psychisch gevecht tegen jezelf en de tijd’. Tussen haakjes, beroepsmarathon lopers lopen hun marathon aan meer dan 20 km per uur! 42 km aan meer dan 20 km per uur. Inderdaad, onvoorstelbaar. Gezond kan dat uiteraard niet zijn.

thons lopen. Een paar keer per week een 7-tal kilometers volstaan dan ruim. Als je jezelf toch een doel wil stellen zijn de Ten Miles van Antwerpen een plezierige. De eerstkomende is op zondag 21 april 2013. Of eventueel een halve marathon, doch vergt al meer training en is meer belastend voor de gewrichten en geeft meer kans op kwetsuren. Aangepaste schoenen zijn voor elke loper een must. Loopschoenen koop je in een gespecialiseerde zaak waar op basis van een loopanalyse de voor jou geschikte schoenen worden voorgesteld. Waar nodig worden ook steunzolen op maat gemaakt. Niet duur, maar zo belangrijk om kwetsuren te vermijden (zie bijvoorbeeld www. rslab.be).

Top restaurants in New York zijn er bij de vleet Heel plezierig is het sterren­ restaurant DEL POSTO (www.delposto.com) van tv en bestseller chef Joe Bastianich en zijn moeder Lidia. Zoals de namen al verraden, Italiaans. Je stapt zo een gangsterfilm binnen. Mooie tafels, een groot restaurant met balkons, een luxueuze traditionele nachtclub sfeer, zoals je dat in Europa bijna niet meer vindt. Heel lekkere, traditioneel Italiaanse keuken met heel mooie wijnkaart. En wat een service! ALAIN DUCASSE kon ons in New York minder overtuigen (www.adour­stregis.com). De kalfszwezerik kwam in een mooie hoeveelheid, was lekker, maar de saus was vrij over­ heersend. Hetzelfde probleem bij de zeebaars. Tafelgenoten hadden een kreeft thermidor die iets te gaar was, een andere een langoustine (eentje!) a la nage. De black agnus beef was volgens de regels der kunst. Frieten waren niet voorzien, maar in tegenstelling tot wat ik ooit bij Ducasse in Monaco meemaakte, werden ze zonder morren geleverd. Ook de niet op de kaart vermelde Dame Blanche stelde geen probleem. Het vanille ijs was echter waterachtig.

Ruth Saliën, personal trainer Ruth is Licentiate Lichamelijke Opvoeding van KU Leuven en Master in Human Kinetics van de University of Windsor (Canada). Ze werkte als trainer op cruiseschepen en voor het Europese Parlement. Zij is ook Master Trainer voor Life Fitness en samen met Rosy Bas de ‘Zumba’­ autoriteit in België. Ruth liep reeds de Athens Classic Marathon 2010 (3u 56 min) en de Maraton Internacional Benidorm 2010 (3u 48 min). Op 14 oktober staat de Marathon van Keulen op het programma. Het motto van Ruth: ‘Believe you can and you will’. Prof. dr. Chris Peeters Prof. Peeters heeft een bloeiende personal coaching praktijk (EMSO). Klanten zijn ondernemers, top managers en persoonlijkheden uit sport, cultuur en media. Hij is ook Senior Partner van het Belgisch­Nederlands consultancy bureau Policy Re­ search Corporation, dat hij in 1989 oprichtte en is verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Reageren kan via: info@policyresearch.eu

Living in Style september 2012 Living in Style || september 2012

87 87

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 87

08-09-2012 18:13:19 9/09/12 17:08

Health & Beauty | De koudesauna

De weldaad van kou:
Warmlopen voor de koudesauna Denken we aan de sauna, dan denken we aan weldadige warmte. Maar ook kou kan goed voor ons lichaam zijn en het een echte oppepper geven, zo zegt Diana Horemans van CryoSaunaCenter. Zij opende de eerste koudesauna van de Benelux in Merksem, nabij Antwerpen. Het principe van de koudesauna is niet nieuw: een Japanse reumatoloog ontwikkelde al ruim dertig jaar geleden de methode als natuurlijke pijnstiller. De laatste jaren krijgt het idee nu ook in het Westen meer bekendheid. “In Frankrijk zijn er twee, in het Verenigd Koninkrijk één. In Duitsland zijn er ondertussen zo’n tachtig ‘koude kamers’ bij revalidatiecentra en ziekenhuizen opgestart in drie jaar tijd. Het fenomeen staat nu op punt van doorbreken in Europa. Naast mijn CryoSaunaCenter in Merksem, zijn er onlangs nog twee CryoSaunaCenters geopend, één in Zottegem en één in Ohain bij Brussel”, aldus Diana Horemans. Droge kou Hoe gaat het in z’n werk? De koudesauna is immers niet te vergelijken met een traditionele warme luchtof stoomsauna. Je stapt in de cabine met je ondergoed aan en staat rechtop. Je wordt tot aan je schouders omhuld door het cryogene gas; vandaar de naam CryoSaunaCenter. De behandeling duurt in totaal slechts maximaal drie minuten. Je lichaam krijgt dan een kou van -120 tot -160 graden Celsius te verduren. “Maar het is een droge kou. Je voelt niet klam of nat aan, waardoor de kou goed te verdragen valt. Een ijsbad ervaar je als veel kouder!”, verduidelijkt Horemans. “De kou van de koudesauna dringt niet verder dan maximaal 2 mm in de huid. Het lichaam en je gezondheid krijgen als het ware een boost door de schok van de kou. Oorspronkelijk is het idee bedacht als pijnstilling, maar inmiddels gebruiken ook veel sporters het. En iedereen die zijn conditie op peil wil houden en het immuunsysteem sterker wil maken.” ‘Geen tovercabine’ Door de extreem lage temperatuur, waar je slechts kort aan wordt blootgesteld, krijgt het lichaam een thermische schok, wat meerdere fysiologische processen activeert. “Er gaat extra gevoed bloed naar de organen en weefsels. Na tien maanden kwamen de eerste Belgische cliënten terug naar het CryoSaunaCenter voor een tweede kuur. Zij zijn tussen de acht à twaalf maanden pijnvrij geweest

www.cryosaunacenter.com
Living in Style | september 2012

88

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 88 88_89_LIS_sept2012_CryoSaunaCenter.indd 88-89

9/09/12 17:08

Health & Beauty | De koudesauna

zonder enige vorm van pijnmedicatie voor bijvoorbeeld artrose, reuma of fibromyalgie. Het is een natuurlijk aanpak, die weliswaar nog niet wetenschappelijk is bewezen, maar in de praktijk effectief blijkt te zijn. Let wel: het is geen tovercabine. Naar gelang de persoon en het doel van de behandeling, geeft het effect van de kou gelijkmatig een impact op het lichaam. Het is niet zo dat de behandeling mensen geneest, maar wel dat mensen de kracht aanspreken van hun eigen lichaam.” Endorfine Tijdens de paar minuten ‘koukleumen’, wordt het bloed onttrokken aan de ledematen, het gaat naar de romp om de vitale organen te beschermen. “Het lichaam tast dan eventjes op eigen reserves, noem het een staat van overleving. Op zo’n moment komt endorfine, ook wel het gelukshormoon genoemd, vrij. Deze stof werkt ook pijnstillend. Als je uit de sauna stapt, krijg je een gigantische stuwing van het bloed, wat extra zuurstof en endorfine door alle organen stuurt, terug in de ledematen. Hierdoor wordt je lichaam bij elke sessie steeds sterker. We maken gebruik van de helende kracht van de kou, vandaar dat de maximum tijd van een sessie drie minuten bedraagt. Het fysiologisch effect van de sauna vindt dan ook niet plaats gedurende die drie minuten in de cabine, maar in de periode erna.”

Fantastische stimulans Met een achtergrond in de esthetische wereld en chronisch pijnpatiënten in haar direct omgeving, twijfelde Diana Horemans niet lang toen ze hoorde over de koudesauna. “Je wilt mensen helpen. Daarom werk ik onder toezicht van een arts en ook samen met een verpleegkundige, die alles nauwgezet volgt en begeleid. Met de koudesauna kunnen we het verschil maken. Vaak hebben mensen al jaren van alles geprobeerd. Mijn eigen vader ook, die reumapatiënt is. Je grijpt alles aan om minder pijn te voelen, om de kwaliteit van leven te verbeteren. En dat het liefst zonder pijnmedicatie omdat die ook niet zonder gevolg is voor de rest van het lichaam. Dat de koudesauna voor hem helpt, is een fantastische stimulans. Ik vermoed dat de weldaad van kou steeds meer bekendheid gaat krijgen.” Proefsessie Diana Horemans nodigt iedereen uit voor een proefsessie. De koudesauna is echter niet bestemd voor hartpatiënten en mensen met bloeddrukproblemen. Iedereen dient een fitheidsverklaring van de huisarts mee te nemen. De sessies vinden plaats na afspraak, op: ma / wo / vr 19.00 uur en di / do 12.00 uur. De prijs bedraagt 35 euro per CryoSaunasessie. Meer weten: www.cryosaunacenter.com

www.cryosaunacenter.com
Living in Style | september 2012

89

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 89

9/09/12 17:08 04-09-2012 09:02:39

Health & Beauty | Corpus Sanus

S A N T I E S C U T I A VA N D I E E T- E N A N T I - AG I N G C E N T E R CO R P U S S A N U S :

‘Je ziet mensen stralend de deur uit gaan’

Een positief zelfbeeld zorgt voor een mooie uitstraling. Wie zich lekker in zijn vel voelt zitten, komt immers zelfverzekerder over. Bij dieet- en anti-aging center Corpus Sanus staat het welbevinden over het eigen lichaam op een gezonde manier centraal. Naast begeleiding op maat zijn er drie winkels in Schilde, Brasschaat en Turnhout, waar iedereen kan binnenlopen voor producten en tips. De drijvende krachten achter Corpus Sanus zijn Santi Escutia en zijn vrouw Diane. Afslankconsulent Santi Escutia vertelt: “Ik heb altijd iets gehad met gezonde voeding. Vijf jaar geleden vatte ik samen met mijn vrouw het plan op een onderneming te beginnen: Corpus Sanus. In ons dieet- en anti-aging center staat een persoonlijke aanpak voorop. We begeleiden mensen nauwgezet met onder meer een proteïnedieet; ook plaatselijke vetverbranding en huidverjongende gelaatsbehandelingen behoren tot de mogelijkheid. Onze vier afslankconsulenten/diëtisten geven advies op maat zodat cliënten op een gezonde manier bezig zijn met afslanken. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom voor advies en begeleiding op maat.” Goede resultaten Corpus Sanus werkt met afslankprogramma Kyalin. Kort samengevat houdt dit proteïnedieet in dat de consumptie van suikers en vetten wordt beperkt, terwijl er tegelijk eiwitrijke producten aan het menu worden toegevoegd. Gevolg is dat het lichaam na twee of drie dagen de vetmassa’s aanspreekt als energieleverancier. Santi: “Spiermassa blijft behouden,

90

Living in Style | september 2012

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 90 90_91_LIS_sept2012_Corpus_Sanus.indd 90-91

9/09/12 17:08

dus het is puur vetmassa die wordt verbrandt. Vandaar dat we zo’n goede resultaten behalen: cliënten verliezen zo’n zes tot acht kilo per maand. Na een uitgebreide intake stellen we een persoonlijk voedingsprogramma op en komt de cliënt op afspraak langs voor controlesessies. Zelfs na beëindiging van het dieet, begeleiden we mensen om te zorgen dat ze niet terugvallen in oude gewoonten en het behaalde resultaat behouden. Het is een dankbaar werk. Mensen zijn gelukkig. Je ziet ze stralend de deur uit gaan.” ‘Afslanken niet afzien’ Anderhalf jaar geleden begon Santi naast de uitgebreide dieet- en antiaging begeleiding met het winkelconcept. Na een eerste zaak in Schilde, kwam er vrij snel een winkel in Brasschaat en inmiddels is hartje Turnhout ook een Corpus Sanus rijk. “De kracht van de winkels is dat iedereen kan binnenlopen. Het is laagdrempelig terwijl er tegelijkertijd ondersteuning is van opgeleide mensen. Zij kunnen tips en advies geven over voedingssupplementen of een recept. Er is een uitgebreide gamma van eiwitrijke en koolhydraatarme producten; van puddings tot soepen, van brood tot wafels. We besteden veel aandacht aan hoe je gerechten lekker kunt maken, bijvoorbeeld door het gebruik van sauzen. Ons proteïnedieet is vrij uitgebreid waardoor afslanken niet afzien wordt.” Uitbreiding Met de intensieve begeleiding op afspraak en de drie winkels, lopen de zaken goed bij Corpus Sanus. Voor Santi Escutia mag er, als echte ondernemer, nog een uitdaging bij. “We wensen verder uit te bereiken. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Zo is er een franchiseformule voorhanden. We komen graag in contact met enthousiaste mensen die interesse hebben om een franchiseonderneming te runnen. Ons team is gemotiveerd om onze cliënten hun doel te laten behalen op een gezonde en verantwoorde manier.”

Meer weten? Kijk op www.corpussanus.be en www.kyalin.be.
Schilde: Turnhoutsebaan 259. Tel: 03 337 25 80 Brasschaat: Bredabaan 348. Tel: 03 294 36 42 Turnhout: Sint-Antoniusstraat 25. Tel: 014 75 50 70

Living in Style | september 2012

91

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 91

9/09/12 17:08 08-09-2012 08:19:49

Sunday Brunchday
kasteel brasschaat

a runchk B

2 r 201 lende

art ch) 5 ma •2 asbrun ril (Pa nch) 8 ap gebru • (asper april nch) • 29 terbru Pinks mei ( • 27 juni • 24 runch) li rdagb ju oede • 29 tus (m s augu • 15 stus augu • 26 mber nch) septe ildbru • 30 er (w nch) oktob 14 ildbru • r (w ktobe o • 28 mber nove • 11 ber ch) ovem rstbrun 5n •2 er (ke cemb de • 23

6150 incl. gla

s Champagn e aangepaste wijnen waters en ko fe

pp

Wij verwachten U om 11u30 Ontvangst met Champagne en amuse van de Chef Uitgebreide buffetten Seizoenssoep Warm-en koud voorgerechtenbuffet Vis, vlees-en zeevruchtenbuffet Live grill Pastas, Saladbar Assortiment Belgische en Franse kazen Dessertenbuffet “Kasteel van Brasschaet”
kinderen tot 16 jaar betalen € 10,00 + € 2,00 per levensjaar

Reserveer snel +32 3 653 06 06 - info@kasteelvb.be www.kasteelvb.be
6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 92 9/09/12 17:08

LIS 201

Culinair

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 7 6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 93

18-01-12 10:42 9/09/12 17:08

Culinair | The Palace - Hasselt

THE PALA
Het kan niet anders of het binnengaan van The Palace laat een diepe indruk op u na. De gigantische ruimte en het perfect op elkaar afgestemde interieur doen menig mond openvallen. U bent nog maar net van de eerste verbazing bekomen, of u wordt reeds verwelkomd door de zeer vriendelijke en klantgerichte manager John Slort, die samen met u een gewenst plaatsje uitzoekt. Eens gezeten, wordt u werkelijk ondergedompeld in een hele aparte sfeer. Het interieur werd trouwens helemaal ontworpen door de eigenaar, Michel Renquin, zelf. En het mag gezegd worden dat hij in zijn opzet geslaagd is. Het majestueuze goudkleurige tafeldecor, gouden Louis XIV-stoelen, rijkelijk tapijt en kristallen lusters catapulteren ons in één moment naar het roemrijke Parijs, met een knipoog naar het Ritz of de Moulin Rouge. U heeft de keuze uit 350 zitplaatsen, verspreid over drie verdiepingen. De inrichting van elk niveau vult elkaar trouwens perfect aan met het vele licht van de lusters. Maar ook een bezoek aan de kelder is zeker de moeite waard. Hier wordt het pas duidelijk dat u zich in een oud bankgebouw bevindt. Aan de originele indeling werd niets veranderd: u loopt voorbij dikke brandkastdeuren langs de ruime (met tralies afgesloten) wijnkelder om zo te eindigen in de oude ‘kluisjeskamer’, omgetoverd tot champagnekamer en rookruimte, maar nog steeds met de authentieke kluisjes tegen de muur. Ook aan de inrichting van de keuken werd de nodige aandacht gegeven: opgedeeld in drie compartimenten voor desserten, koude en warme keuken, wordt het keukenteam geleid door Chef Luc en Chef Peter. Zij zijn echte restaurateurs en overstijgen hiermee het niveau van kok. Aanvullend op de adembenemende omgeving, zorgen zij voor een ware smaaksensatie bij het bestellen van de talrijke gerechten. Elk bord voelt aan als het opvoeren van een toneelstuk en dient dan ook perfect te zijn. En toch vinden ze nog de

Waan u in Parijs in het hartje van Hasselt

94

Living in Style | september 2012

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 94 94_95_LIS_sept2012_ThePalaceHasselt.indd 2-3

9/09/12 17:08

LACE

tijd om de nodige aandacht te bieden aan de toegankelijkheid van de gerechten. Als klant kan u zelf de accenten op uw bord bepalen. Ook aan kinderen wordt steeds de nodige aandacht geboden, zowel bij de gerechten als bij de animerende goocheltrucs van de portier. Zo wordt elke maaltijd voor iedereen een waar genot. Uitschieters van de menukaart zijn ongetwijfeld het lunchmenu en het luxe-ontbijt met een glas champagne, beiden aan zeer democratische prijzen. Ook de bereidingen aan

tafel zoals de steak tartaar of de aan tafel gesneden Chateau Briand met zoutkorst zijn ware hoogvliegers. In de toekomst zal de kaart verder verfijnd worden met aan tafel bereide gerechten. Om dit alles te verwezenlijken, kan The Palace vertrouwen op een hecht team van 15 tot 20 personeelsleden die er alles aan doen om u een onvergetelijk moment te laten ervaren. Iedereen helpt iedereen, de glimlach op de gezichten van de bediening is nooit ver weg. Eigenaar Michel Renquin en manager John Slort houden alles nauwlettend in de gaten en springen bij waar nodig. Brengt u in het weekend een bezoek, dan kan u ook nog rekenen op een ontvangst door een portier, in gepaste grijszwarte outfit met chapeau buse en witte handschoenen. Het is duidelijk dat in The Palace de precisie van de ontvangst en de culinaire garanties een succesformule vormen. Wil u een bezoek brengen aan deze indrukwekkende zaak op de Havermarkt 47 te Hasselt, kan u best reserveren of via internet een reservatie doorgeven. U kan in The Palace elke dag terecht vanaf 8u00. Goed om weten: deze zaak kent geen sluitingsuur. De aandacht voor elke klant blijft bestaan, zelfs tot in de vroege uurtjes. Zoals het ook hoort in het echte Parijs... Havermarkt 47 | 3500 Hasselt B | Tel.: 0032 (0)11 437830 | info@thepalacehasselt.be | www.thepalacehasselt.be Alle dagen geopend vanaf 8.00 uur. Living in Style | september 2012 95

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 95

9/09/12 17:08 08-09-2012 08:22:04

Culinair | Het Hertebos

een gevoel van 'thuiskomen'

het hertebos
Voor een culinaire wereldreis en een pure verwennerij van uw smaakpapillen bent u hier aan het juiste adres.
Rustige omgeving Genaamd naar de groene wijk waarin het is gelegen, langs de baan tussen Wijnegem en ’s Gravenswezel, vindt u restaurant Het Hertebos. De warmgele gevels van de hoeve getuigen stil van wat u binnen zal aantreffen: een aangenaam welkom en een gezellige atmosfeer in een authentiek kader. Op warme zomerdagen vindt u binnen de verkoeling die u zoekt, of kan u vertoeven op het terras, waar de teakhouten meubels al lang zijn vergeten hoe kil de winter was. Tijdens de wintermaanden verwarmt u zich aan de monumentale open haard, die knetterend de koude uit uw kleren jaagt. Chef Walter Chevalier en gastvrouw Johanna Bruininkx stellen alles tot doel u een gevoel van ‘thuiskomen’ te bezorgen, op welk moment van de dag u hier ook aankomt. Verrassende suggesties Nog belangrijker dan u een tijdelijk onderdak aan te bieden, zijn de gerechten die hier worden geserveerd… allen bereid met een snuifje liefde. Geen vaste kaart hier, maar warm aanbevolen suggesties, waarvoor de seizoensgebonden ingrediënten zorgvuldig door de Chef werden uitgekozen en gepassioneerd worden verwerkt in culinaire creaties. De keuken is klassiek, maar de chef is avontuurlijk, en zowel de gerechten als de wijnkaart ondervinden wereldlijke invloeden, waarbij geen windstreek wordt vergeten. De specialiteit van het huis is Tuboco met zeevruchten, geserveerd in een braadpannetje, maar verder worden bereidt men voor u zowel struisvogel als kangoeroefilet, kalfszwezeriken of rendier en vis, schaal- en schelpdieren.

Het Hertebos - Wijnegemsesteenweg 132-134 - 2970 ‘s Gravenwezel - T: 0032 (0)3-658 65 13

www.hertebos.be
96 Living in Style | september 2012

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 96

9/09/12 17:08

Culinair | Het Hertebos

een gevoel van 'thuiskomen'

het hertebos
Voorstelling en historiek
Wanneer opende het restaurant? We zijn geopend sinds 1995. Wat sprak je aan in dit pand? Een oude hoeve in een landelijke omgeving en dat in de parel der voorkempen. Eigen visie: wat wil men de klant aanbieden? We bereiden alles met dagverse produkten. In een niet al te sjiek entourage creëren we een gezellige huiselijke sfeer. Wat is de favoriete keuken van de Chef, en hoe vertaalt zich dit in de aangeboden gerechten? Super vers is altijd een beetje seizoengebonden. Daar we 4 leefbakken of homariums hebben met levende produkten zijn deze natuurlijk écht vers. Het ambachtelijke in dit beroep is voor mij ook erg belangrijk net als de onze zelf gerookte producten, vis, vlees en kaas. De bereidingen varieren van klassieke gerechten tot hedendaags en een greep uit de wereldkeuken. De inrichting van het restaurant, met zijn huiselijke sfeer, in deze landelijke omgeving maakt het erg populair tijdens het wildseizoen met zijn specifieke gerechten zoals hert, haas, patrijs, fazant everzwijn, rendier enz…

Het Hertebos - Wijnegemsesteenweg 132-134 - 2970 ‘s Gravenwezel - T: 0032 (0)3-658 65 13

www.hertebos.be
Living in Style | september 2012 97

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 97

9/09/12 17:08

Culinair | Louis

Lichtvoetige "Lunch en Dinner" Louis
Lichtaartsebaan 48

2460 Kasterlee • Tel 014/ 230 555 • Fax 014/ 230 556 BTW 0822217629 • KBC BE 38 731 0084196 72

info@restolouis.be

www.restolouis.be
98 Living in Style | september 2012

6-BK-BA-p83-98-09-2012.indd 98

9/09/12 17:08

Culinair | Louis

Lichtvoetige "Lunch en Dinner" Louis
Lichtaartsebaan 48

2460 Kasterlee • Tel 014/ 230 555 • Fax 014/ 230 556 BTW 0822217629 • KBC BE 38 731 0084196 72

info@restolouis.be

Pascal Geerinckx en Karin Klerkx zijn al verschillende jaren actief in de horecawereld maar voor beiden was het een nieuwe uitdaging toen ze eind vorig jaar van start gingen met Lunch en Dinner Louis, midden de uitgestrekte bossen van Kasterlee. Kwaliteit Op de nieuwe locatie werd verstandig omgesprongen met de ruimte waardoor alles licht en luchtig oogt. Het interieur is stijlvol, met comfortabele stoelen en perfect gedekte tafels. Ook de keuken kenmerkt zich op die manier: licht verteerbaar en met een zuiderse toets. Pascal heeft voldoende praktische kennis opgebouwd om zijn culinaire doen en laten op een gezonde manier te sturen. Dat doet hij vaak met regionaal getinte en vooral verse kwaliteitsproducten. Louis Tafel Test de lunch maar eens uit (€27.50 - voor- en hoofdgerecht). Bij een 'Louis Tafel' (€42.50) krijg je vier gerechten voorgeschoteld. De bediening van Karin is zeer attent en nooit opdringerig. Alle gasten zijn het er roerend over eens: dit is een verademing! Keuken Wat Louis serveert, is een eigen, creatieve invulling van de eigentijdse FransBelgische keuken. De sfeer is steeds gemoedelijk en de portemonnee hoef je daarmee niet pijn te doen. Puur welbehagen ...

Lichtaardsebaan 48 - 2460 Kasterlee - T: 014 23 05 55 - info@restolouis.be

www.restolouis.be
Living in Style | september 2012 99

7-BA-p99-114-09-2012.indd 99

10/09/12 17:35

Culinair | Restaurant Dôme

Van een ruw product iets uniek maken. dat is pure magie.

R e s ta u R a n t D ô m e
Restaurant Dôme staat voor een keuken waarin enkel verse producten van topkwaliteit worden gebruikt. Geïnspireerd door de Franse culinaire traditie worden ze intuïtief, à la minute, verwerkt tot zuivere, uitgepuurde seizoensgerechten. Restaurant Dôme past dagelijks haar menukaart aan, afhankelijk van de seizoenen en de beste producten voorhanden. Gasten kunnen ‘à la carte’ een keuze maken tussen een zevental voorgerechten en een zevental hoofdgerechten. Of ze kunnen voluit gaan voor het ‘Menu Carte Blanche’, een samenvatting van de menukaart van de dag in zeven gerechten op maat: drie voorgerechten, een visbereiding, een hoofdgerecht op basis van vlees en twee kleine desserts. Dôme houdt rekening met specifieke wensen van de gasten zodat ook bijvoorbeeld vegetariërs kunnen genieten van de inspiratie van het moment... Het ‘Menu Carte Blanche’ kost 79 euro, met aangepaste wijnen 104 euro. Het lunchmenu kost 41 euro – exclusief dranken - en is een lichte, snelle combinatie van een voorgerecht, hoofdgerecht, kaas of dessert. Restaurant Dôme is gehuisvest in een monumentale art nouveaugebouw dat bouwmeester Jos Bascourt in 1893 liet optrekken in Zurenborg, een van de mooiste wijken van Antwerpen. Het is een architecturaal pareltje, zowel buiten als binnen. Blikvanger en sfeermaker in het voormalige theehuis is de illustere, fraai gedecoreerde koepel. De sobere, stijlvolle inrichting in lichtblauw en bruin, in combinatie met de glanzende, originele mozaïekvloer vergroot de klasse van het gebouw en zorgt voor een intiem gevoel... Restaurant Dôme heeft een Michelin-ster, biedt plaats voor 36 gasten en werkt voor grote evenementen samen met het gastronomisch huis L’Aille ou La Cuisse. Chef Julien Burlat:

“Ik wil het product volledig tot zijn recht laten komen door het perfect te bereiden”
Open van dinsdag tot vrijdag 12.00-15.00 en 19.00-22.30 | zaterdagavond 19.00-22.30 | zondag en maandag gesloten

www.domeweb.be
100 Living in Style | september 2012

7-BA-p99-114-09-2012.indd 100

10/09/12 17:35

Culinair | Restaurant Dôme

Chef Julien Burlat:

"Ik blijf vooral koken voor mijn eigen plezier, niet om sterren te halen of in de mode te zijn”
Restaurant Dôme | Grote Hondstraat 2 | 2018 Antwerpen | T. +32 3 239.90.03

www.domeweb.be
Living in Style | september 2012 101

7-BA-p99-114-09-2012.indd 101

10/09/12 17:35

7-BA-p99-114-09-2012.indd 102 102_103_LIS_sept2012_Finest_Malt_Whisky.indd 102-103

10/09/12 17:35

Culinair | Thosop Handwritten Label

Een wereld ging voor Luc Timmermans open toen hij zo’n vijftien jaar geleden voor het eerst een single malt whisky dronk op vakantie in Zuid-Engeland. In de loop der jaren ontwikkelde hij een ware passie voor deze veelzijdige drank. Drie jaar geleden besloot hij een eigen lijn op de markt te brengen als onafhankelijk bottelaar. In zijn sfeervolle en indrukwekkende proeflokaal beginnen zijn ogen te twinkelen als hij vertelt over zijn liefhebberij, die inmiddels is uitgegroeid tot het exclusieve merk ‘Thosop Handwritten Label’.

Only the finest

“Whisky is de meest aromatische spirit ter wereld; het hele spectrum van aroma’s dat we als mens kunnen waarnemen, vind je in single malt whisky’s terug. Dat maakt het een zeer veelzijdig en interessant drankje”, aldus Luc Timmermans. Voor zijn uitzonderlijke en uitgebreide privécollectie struinde hij de afgelopen jaren binnen- en buitenland af. “Ik koop alleen wat ik zelf echt lekker vind. Daarnaast houd ik proefavondjes met vrienden, maak ik tripjes naar Schotland en bezoek ik speciale festivals.” Pure smaakexplosie Voorheen werkte Timmermans nog intensief in zijn eigen softwarebedrijf, Protime. “In 2009 besloot ik mijn operationele taken neer te leggen. Nu ben ik als aandeelhouder bij het bedrijf betrokken. Zo heb ik tijd gecreëerd om mij verder te verdiepen in single malt whisky’s. Ik besloot professioneel een stap te maken en breng inmiddels als onafhankelijk bottelaar zes selecties per jaar op de markt onder de naam ‘Thosop Handwritten Label’. Ik selecteer zelf de vaten, de smaak van de whisky’s en stel de beschrijvingen voor de kenmerkende etiketten op. De vaten komen van diverse distilleerderijen in Schotland. Deze whisky is op vatsterkte, zonder toevoegingen. Resultaat is een pure smaakexplosie. De lijn is te koop in gespecialiseerde winkels in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Japan. Omdat er een beperkte oplage is, maakt het dit direct gewild en exclusief: Only the finest.” Proeverijen en festival In het sfeervolle proeflokaal in Mortsel zijn particulieren, whiskyclubs en bedrijven welkom voor proeverijen. “Ik heb echt hart voor de whisky en vind het leuk om mijn passie te delen. Daarom organiseer ik ook een whiskyfestival, wat dit jaar op 27 en 28 oktober in Oostende plaatsvindt.” Naast mensen die whisky echt als liefhebberij hebben, is whisky als investering inmiddels ook een hot item. Een manier om te investeren kan zijn om echte pareltjes bij onafhankelijke bottelaars te kopen. Maar wat is een ‘pareltje’? Tijdens de proeverijen vertel ik er graag meer over.”

Meer weten? Kijk op www.thosop.com Lindores Whiskyfest 2012: www.lindores.be

Living in Style | september 2012

103

7-BA-p99-114-09-2012.indd 103

10/09/12 17:35 01-09-2012 09:53:19

Culinair | La Bartavelle

la bartavEllE
unE cuisinE aux insPirations DE ProvEncE
EntréEs
(A la carte 18 €) Dégustation autour du foie gras, poêlé et classique cuit au torchon, rillettes d’oie, macaron de foie gras et son duo de confits. Filet de rougets de roche, foccacia grillée aux herbes et son concassé de tomates. Pesto de basilic. Noix de Saint-Jacques façon « Aller-Retour », crevettes grises, pousses d’épinards, jus de la mer et ses légumes croquants. Pointes vertes et janbon Sérano tranché minute, Parmesan, fleur de sel de camargue, huile d’olive de La Vallée des Baux de provence. Corole de salade parfumée au pamplemousse rose, tomates caviar et trio de crevettes (scampis, gambas, crevettes géantes).

Plats

(A la carte 25 €)

Filet de dorade, fondue de poireaux aux câpres et anchois. Polenta grillée au chorizo. Filet de sandre vapeur, première asperges de Maline et petit flan de courgettesp. Sauce aux crevettes. Souris d’agneau confite au miel de lavande, à l’ail et au romarin. Purée de carottes et légumes de saison. Croute de filet mignon de cochon de lait, mousseline de rave, carottes, oignons grelots. Jus au thym. Tagliatta de bœuf, salade de roquette, tomate, parmesan et vinaigre Balsamique. Os à la moëlle grillé.

Rue Provinciale 138 - 4042 Liers - T : 0032 (0)4/278.51.55 - info@bartavelle.be

www.bartavelle.be
104 Living in Style | september 2012

7-BA-p99-114-09-2012.indd 104

10/09/12 17:35

Culinair | La Bartavelle

la bartavEllE
unE cuisinE aux insPirations DE ProvEncE
DEssErts
(A la carte 8 €) En soirée : A commander de préférence en début de repas. Le choix de trois fromages de notre sélection du jour. Nage à la mangue et son tartare, sorbet aux fruits de la passion. Bien de saison ! Assiette fraîcheur, glace au lait d’amandes, chantilly au mascarponne, fruits frais et coulis. La déclinaison créative autour du chocolat : Sous toutes ses formes et saveur… Trio de crèmes brûlées, vanille Bourbon, Fleur d’oranger et café Bleue Montain de la Jamaïque.

MEnu Du Mois DE sEPtEMbrE 2012
Le choix dans la carte d'une entrée, un plat, un fromage ou un dessert pour 35 € Le menu 3 services avec fromages ou dessert, avec les vins choisis, le tout pour 60 €.

T : 0032 (0)4/278.51.55 - info@bartavelle.be

www.bartavelle.be
Living in Style | september 2012 105

7-BA-p99-114-09-2012.indd 105

10/09/12 17:35

Culinair | GrandCruStore

Topwijnen kopen anno 2012

www.GrandCruStore.com
Het is nog nooit zo makkelijk geweest om zelf rechtstreeks de mooiste wijnen uit Frankrijk te kopen. Optimale condities in de lokale wijnkelders, een grote keuze en scherpe prijzen: GrandCruStore brengt inhoud aan uw wijncollectie.

Of het nu een kostbare Château Latour is of een eenvoudige maar mooi gemaakte wijn van een onbekend domein: bij GrandCruStore is het te vinden. Uit het assortiment wordt direct duidelijk dat deze online winkel gespecialiseerd is in Bordeauxwijnen. Je vindt er vrijwel alle Grands Crus - teruggaand tot de jaren ‘70 – maar ook veel ‘tweede wijnen’ van deze grote merken. Andries Gerritsen en Bart van den Meiracker, de oprichters van GrandCruStore, leggen uit dat deze wijnen veelal gemaakt worden van de jongere wijnstokken en een minder stevige houtlagering hebben gehad. Ze hebben de kwaliteit en het karakter van het château, zijn vaak al jong lekker om te drinken en hebben een zeer interessante prijs. Naast Bordeaux is GrandCruStore continu bezig om de selectie kwaliteitswijnen uit de klassieke wijnlanden verder uit te breiden. De grote champagnehuizen zoals Moët & Chandon, Laurent Perrier en Taittinger zijn goed vertegenwoordigd met zowel de brut champagnes als de speciale cuvées. Recente toevoegingen zijn onder meer enkele ver jnde crus uit de Beaujolais, zoals Fleurie en Moulin-à-Vent, en krachtige syrah-wijnen uit de Rhône. De directe eigen import en de online winkel maken de zeer scherpe prijsstelling mogelijk. Vanuit het magazijn op de oude boerderij Vanouds de Zwaan in Brabant worden de wijnen uit de “huisselectie” van GrandCruStore binnen enkele dagen thuis bezorgd. De rest van het uitgebreide assortiment ligt opgeslagen in Frankrijk en wordt van daaruit binnen 2 tot 4 weken thuisbezorgd. Heeft u behoefte aan advies of vragen rondom relatiegeschenken, horeca mogelijkheden of wijnproeverijen, dan kunt u GrandCruStore bereiken in Nederland op 0411-700 200 en in België op 03-808 38 67 of per email op contact@grandcrustore.com

106

Living in Style | september 2012

7-BA-p99-114-09-2012.indd 106

10/09/12 17:35

7-BA-p99-114-09-2012.indd 107

10/09/12 17:35

en nu... à table

tableS
Danny Pauwels en Francine Van Baelen hadden al een serieuze culinaire achtergrond toen ze bijna drie jaar geleden met Tables startten: eerst met De Werf in hartje Lier en later met Gadivo in Rijmenan. 9 jaar lang hadden ze ook een restaurant in de Franse Périgord. Dankzij hun klassieke opleiding samen met workshops en cursussen bij gerenommeerde sterrenchefs worden klassieke en nieuwe technieken gecombineerd tot culinaire hoogtepunten. De toekomst is ondertussen verzekerd: zoon Dennis en dochter Candice, beiden met een rijke ervaring in de horeca, staan nu Francine en Danny bij. Tables biedt een Frans-Belgische keuken die zich al smakelijk manifesteert in het 'Lunchmenu' (€ 27) en het 'Suggestiemenu' (€ 55). Tables is als privérestaurant beschikbaar vanaf 25 personen voor walking en sitting dinners, vieringen, huwelijksfeesten, babyborrels… Videoconferenties, vergaderen via het internet bij seminaries… het is allemaal mogelijk. Faciliteiten genoeg: een ruim en recentelijk uitgebreid terras met gloednieuwe vijverpartij, een gemakkelijke toegang voor mindervaliden, een goede bereikbaarheid en een riante parking. Francine blijkt bovendien artistiek haar mannetje te staan en zorgde mede door de creatieve inbreng van kunstenaar François Blommaert voor een origineel, stijlvol interieur. Geniet ook van de traiteurdienst: afhalen kan, levering aan huis ook.

Restaurant Tables - Mechelsesteenweg 436 - 2500 Lier - T 0032 (0)3- 283 57 06 GSM: 0472 - 431 699 - tableslier@telenet.be

www.tableslier.be

7-BA-p99-114-09-2012.indd 108

10/09/12 17:35

en nu... à table

tableS
SuggeStie Menu tableS SepteMber 2012
Het Aperitief en « Une Patience » wordt U aangeboden door het Tables team Carpaccio van Belgisch Wit Blauw, Rucola, Pijnboompitten en Parmezaan Kwartel “Farci” met Appel en Prei, Ebly Tarwevlokken en Passievruchten Wilde Zeebaars, Gamba , Crème van Spinazie, Zoete Chili, Kokos en Gember Europees Kaasbordje Of DessertRijst, Aardbei, Paprika en Citroen Menu € 55.00

Restaurant Tables - Mechelsesteenweg 436 - 2500 Lier - T 0032 (0)3- 283 57 06 GSM: 0472 - 431 699 - tableslier@telenet.be

www.tableslier.be

7-BA-p99-114-09-2012.indd 109

10/09/12 17:35

LAURENT DAVID

7-BA-p99-114-09-2012.indd 110

10/09/12 17:35

LIS 201

Travel & Pleasure

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 9 7-BA-p99-114-09-2012.indd 111

18-01-12 10:42 10/09/12 17:35

Pleasure & Travel | kasteelovernachtingen

Een sprookje
Château d’Hassonville
Volledig ingebed in de ongerepte natuur verrijst Château d’Hassonville als een parel in het Ardense heuvelland. Het imposante kasteel met zijn schilderachtige torens lijkt te zijn weggeplukt uit een sprookjesboek. Alsof er sinds de belle époque niets veranderd is, hier heeft de tijd stil gestaan. Het heeft niets ingeboet van de schoonheid, waarmee het eeuwen geleden ook Zonnekoning Lodewijk XIV al wist te betoveren. Nog steeds beneemt het kasteel met al zijn pracht en praal iedereen de adem. Het 55 hectaren tellende privépark, aangelegd door een leerling van de beroemde landschapsarchitect van de Zonnekoning en oorspronkelijk ingericht als jachtpaviljoen, zorgt voor een stijlvolle en even zo sprookjesachtige omlijsting. De fraai aangelegde wandelpaden leiden langs rijen eeuwenoude bomen waaronder ook nog enkele beuken die de Heer van Hassonville, Jean François Remacle de Belhoste, in 1766 door zijn soldaten liet planten na terugkeer van een veldslag tegen de Oostenrijkers. Aan de rand van het park gloort een imposante vijver die in een sluier van waternevel wordt gehuld door een trechtervormige fontein. Het begin van een sprookje.

A la Tienne Een sprookje dat binnen alleen maar mooier wordt. We reizen eeuwen terug in de tijd. Ruimtelijke kamers met authentieke hoge plafonds, krakende parketvloeren en weelderige kristallen kroonluchters. De twintig hotelkamers die Château d’ Hassonville herbergt, ogen allemaal verschillend, maar zijn wel stuk voor stuk ingericht met datzelfde onmiskenbare gevoel voor stijl. Absoluut pronkstuk is volgens eigenaar Alexander Rodrigues de junior suite ‘A la Tienne’ die in het kasteel gehuisvest is en een prachtig uitzicht biedt op het park. Op de voet gevolgd door de Junior Suites ‘Les Prés’ en ‘Sur les Marchands’. Al ademen alle twintig kamers door de kenmerkende inrichting en sfeervolle aankleding dezelfde romantische sfeer. Die stijl wordt consequent doorgevoerd in de diverse salons, waar de gasten in een familiale doch discrete ambiance, bij het romantische licht van een zacht flakkerend haardvuur optimaal kunnen genieten van die speciale ‘Hassonville-sfeer’. Grand Pavillon Maar genieten kunt u ook volop in de rest van het kasteel. Zeker op culinair gebied heeft Château d’Hassonville in de loop der jaren een hoogstaande reputatie opgebouwd. Met zijn restaurant Grand Pavillon wist het verschillende Europese prijzen in de wacht te slepen. Onder de bezielende leiding van chef Olivier De Laere, op wiens indrukwekkende curriculum vitae diverse sterrenrestaurants prijken, worden de meest verrassende en exquise gerechten bereid. Zijn grote culinaire kennis en kunde vormen de basis voor een continue stroom van alsmaar wisselende gerechten, waarbij hoogstaande kwaliteit de constante bindende factor is. Aanbevolen door talrijke culinaire gidsen als Gault Millau en Lemaire, heeft het restaurant een reputatie hoog te houden en dat doet het fier en met verve.

www.kasteelovernachtingen.nl/hassonville

112

Living in Style | september 2012

7-BA-p99-114-09-2012.indd 112

10/09/12 17:35

7-BA-p99-114-09-2012.indd 113

10/09/12 17:35

7-BA-p99-114-09-2012.indd 114

10/09/12 17:35

Pleasure & Travel | Chambres d'Hotes Rekko Pleasure & Travel | kasteelovernachtingen

Cellier de Bacchus Maar Château d’Hassonville staat niet alleen bekend om zijn sublieme spijzen. De culinaire geneugten worden bij voorkeur gecomplementeerd met goddelijk vocht afkomstig uit de eigen wijnkelder ‘Cellier de Bacchus’. Een gerenommeerd sommelier zorgt voor de meest ultieme combinaties zodat alle smaken optimaal tot hun recht komen. Uitgaande van het gezegde ‘de weg naar het hart gaat door de maag’ is het geen wonder dat reeds vele liefhebbers van het goede culinaire leven hier hun hart verpandden. Al zal ook hier wederom de sfeervolle aankleding zeker een aandeel in hebben gehad. Hoewel het restaurant plaats kan bieden aan veertig gasten is de ruimte zo ingericht dat de private sfeer en discrete ambiance gewaarborgd zijn. Bij speciale gelegenheden wordt de spiegelzaal ‘La Salle Blanche’, voormalige eetkamer van Louis XIV en zijn gevolg, omgetoverd tot restaurant waardoor zeventig gasten kunnen genieten van de culinaire kunsten van de sterrenkok. Residentieel vergaderen Door de serene sfeer, de rust en de ruimte heeft Château d’Hassonville ook naam en faam gemaakt als conferentieoord. Met grote regelmaat worden hier zakelijke bijeenkomsten, conferenties en seminars gehouden. Want hoewel de inrichting terugverwijst naar vroeger tijden zijn de faciliteiten up to date. Zo beschikken bijvoorbeeld alle vergaderzalen over draadloos internet. Château d’Hassonville bewijst hiermee dat de charme van weleer en de technologische ontwikkelingen van vandaag de dag prima hand in hand gaan. De vier beschikbare zalen, met de tot verbeelding sprekende namen ‘Les Arcades’, ‘Le Gerny’, ‘La Gallery’ en de grote zaal ‘La Salle Blanche’ bieden respectievelijk plaats aan acht, twintig en veertig personen waardoor een divers aanbod ontstaat. Daarbij biedt Château d’Hassonville all-in residentiële vergaderarrangementen en gepersonaliseerde programma’s waaraan ook diverse ontspanningsmogelijkheden gekoppeld kunnen worden. Le Nôtre Want die ontspanningsmogelijkheden zijn in verschillende variaties op steenworpafstand te vinden. Voor een dag(deel) idyllisch relaxen, laat u zich van top tot teen verwennen in de wellness en thermen van 'Esprit de Nature les Bains', gelegen op twee kilometer afstand van Château d’Hassonville. Daarnaast biedt het kasteel diverse golfarrangementen voor gasten die liever actief en sportief ontspannen. Maar tot rust komen kan uiteraard ook op het schitterende terras in het rustgevende park. Geniet onder het genot van een drankje van het overweldigende natuurschoon en de sprookjesachtige omgeving. Wie goed kijkt ziet de leerling van Le Nôtre, de landschapsarchitect van Louis XIV, verantwoordelijk voor het ontwerp van vele historische tuinen waaronder de tuinen van Versailles, er nog tevreden rondscharrelen. Living in Style biedt haar lezers een speciaal tweepersoonsarrangement tegen gereduceerd tarief. Voor €495,- (excl. dranken en andere diensten) kunt u zelf de proef op de som nemen. Laat u meevoeren in het sprookje van Hassonville. Reserveringscode HAS2012
Tekst: knappe koppen communicatie

www.kasteelovernachtingen.nl/hassonville

Living in Style | september 2012

115

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 115

10/09/12 08:04

Pleasure & Travel | Chambres d'Hotes Rekko

CHAMBRES D’HOTES REKKO

THUISKOMEN IN MAASTRICHT
Maastricht: een ideale bestemming om helemaal bij te komen en te genieten van het goede leven. Want cultuur opsnuiven, winkelen, lekker slenteren en natuurlijk uitgebreid dineren staan centraal in deze charmante stad. Een bijzondere uitvalsbasis om Maastricht te verkennen is Chambres d’Hotes Rekko, gelegen in het mooie en gezellige Jekerkwartier. Het hotel bestaat uit twee monumentale panden uit de 17e eeuw. Dit vroegere leerlooierhuis is omgetoverd tot een knus en gezellig hotel, waar nog oude elementen zichtbaar zijn. Ontbijt in de binnentuin De twee panden worden gescheiden door een mooie binnentuin waar u bij goed weer kunt genieten van een lekker ontbijt. Alle kamers hebben een chique uistraling met leuke details en moderne faciliteiten. Zo beschikt u bijvoorbeeld over gratis wi en heeft iedere kamer een eigen moderne badkamer. Persoonlijke aandacht In Chambres d’Hotes Rekko staan gastvrijheid en persoonlijke aandacht op nummer één. We lichten graag de vele mogelijkheden die de stad biedt aan u toe. Want in ieder jaargetijde is een bezoek aan Maastricht de moeite waard.

EXCLUSIEF LIVING IN STYLE ARRANGEMENT
Hartelijk welkom met ko e/thee en iets lekkers 2 overnachtingen inclusief een ontbijtbu et 4-gangen diner op de vrijdag- of zaterdagavond funshopgids/stadsplattegrond stadswandeling € 199.00 p.p. incl. toeristenbelasting In samenwerking met Restaurant Manje ek - www.manje ek.nl

Chambres d’Hotes Rekko, Kleine Looiersstraat 8, 6211 JL Maastricht - T: 0031 (0)43-3251841 - info@chambre-rekko.nl

www.chambre-rekko.nl
116 Living in Style | september 2012

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 116

10/09/12 08:04

Pleasure & Travel | Chambres d'Hotes Rekko

CHAMBRES D’HOTES REKKO

Living in Style | september 2012

117

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 117

10/09/12 08:04

Hét Cruise Evenement van het jaar

Woensdag 24 oktober 2012 in Noxx Antwerpen
Rederij Presentaties - Bestemmingen in de kijker - Cruise (FAQ) Forums - Cruise Plus Meet & Greet - Walking Dinner Receptie Cruise akties & Aanbiedingen - Première Cruise Plus Magazine

Cruise Plus Cruise Avond

Inschrijving is noodzakelijk en kost 30 euro per persoon.

Cruise Plus
T h e U l t i m at e C r u i s e E x p e r i e n c e
Grote Markt 72 • 03-780.76.60 • SINT-NIKLAAS

“Omdat we meer weten over Cruises”

www.cruiseplus.be
8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 118 10/09/12 08:04

Luxury Cruising met Cruise Plus
Cruise Plus is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een absolute referentie (en marktleider) op ge­ bied van Luxe cruises. Het team van Cruise Plus bestaat zonder uitzondering uit mensen met een enorme passie voor deze ontspannen manier van reizen, met als kapitein Dirk Van Duyse. Met hem hadden we een gesprek over de geschiedenis en de toekomst van Cruise Plus. “Alles begon zo’n 18 jaar geleden en de aanlei­ ding was een scheepsbezoek. Ik herinner het me nog goed: het schip dat ik bezocht was de Crystal Harmony, imposant groot, een enorme keuze aan restaurants, ruime suites... Ik ben altijd uitgegaan van dezelfde filosofie: we bieden enkel reizen aan die we zelf ook willen maken. Tijdens het bezoek van dat cruiseschip wist ik het zeker: ik wil hiermee op reis en ik wil onze klanten dit laten ervaren. Rei­ zen De Cauwer was één van de eersten in België om cruisevakanties aan te bieden en alhoewel we in het begin hard moesten werken om mensen te overtuigen, merkten we dat wie eenmaal op cruise ging enorm enthousiast was! We hebben toen het initiatief genomen om cruiseavonden te organise­ ren. Hierop nodigden we 50 à 60 mensen uit en vertelden we over de voordelen van cruisevakan­ ties. Na een jaar of 5 bleek het zo’n succes dat we beslisten om Cruise Plus op te richten: een onder­ deel van het agentschap, gespecialiseerd in luxe­ cruises. Samen met een aantal medewerkers die al even snel verliefd werden op deze manier van reizen bouwden we een uitstekende reputatie op.” “Iedereen in ons team is helemaal verknocht aan deze manier van reizen en we kennen alle sche­ pen die we aan onze klanten voorstellen. Die ja­ renlange ervaring helpt ons om onze klanten bij te staan bij het maken van de keuze van rederij, bestemming of periode. We kennen hun voorkeur en kunnen hen dus optimaal adviseren. Wanneer nieuwe klanten bij Cruise Plus binnenstappen, hoeven we maar een paar vragen te stellen om voor hen een eerste selectie te maken. Cruise Plus organiseert ook één keer per jaar een grote cruise­ avond, een gezellig evenement waarop meer dan 400 mensen komen om te praten over hun reiser­ varingen en geïnteresseerden kunnen ontdekken wat ze op een cruise zoal kunnen verwachten.” “Ik denk dat er vandaag twee redenen zijn voor die populariteit van de cruises. De eerste is dat wie eenmaal een cruise heeft gemaakt, gewon­ nen is voor deze manier van reizen. Een tweede reden is dat er meer over cruisevakanties wordt geschreven in de media, al moet er wel opge­ let worden wanneer men spreekt van een ‘luxe­ cruise’. Het woord ‘luxe’ wordt nogal snel gebruikt ­ een mastodont van een schip waar duizenden mensen in piepkleine hutten verblijven, dat is voor ons geen luxecruise. Cruise Plus biedt geen mas­ saproducten aan, we gaan resoluut voor de exclu­ sieve cruises. Daarom is het dus belangrijk dat we de schepen zelf bezoeken!” Cruise Plus is dé absolute marktleider in luxe crui­ ses. U kan bij ons terecht voor alle rivier­, expe­ ditie­, zeil­ en zeecruises op absoluut top niveau. Maak gebruik van onze jarenlange ervaring, onze adviesverlening en vooral van onze professionele Cruise Plus medewerkers die allemaal over een enorme en vooral jarenlange cruise ervaring be­ schikken met de betere rederijen. Het team van Cruise Plus heeft in de loop der jaren heel veel schepen bezocht en ook heel wat cruises gemaakt om de enorme verschillen tussen de diverse pro­ ducten persoonlijk te ervaren. Van al deze bezoe­ ken en cruises werden uitgebreide fotoreportages en gedetailleerde verslagen gemaakt die u steeds op onze website www.cruiseplus.be kunt raadple­ gen. Wij wensen u alvast een goede vaart met Cruise Plus.

Dirk Van Duyse

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 119

Column
10/09/12 08:04

Pleasure & Travel | Zwitserland - Graubünden

Zwitserse spoorbaan op werelderfgoedlijst

In een UNESCO-trein door de Alpen
Al veertig jaar stimuleert de UNESCO de bescherming van het werelderfgoed. De lijst telt inmiddels bijna duizend onroerende goederen. Ze hebben alle een uitzonderlijke en universele natuur- en/of cultuurwaarde. Vijf zijn spoorlijnen. Een loopt in het Zwitserse kanton Graubünden van Thusis naar het Italiaanse Tirano. ’s Zomers,en vooral ’s winters, voeren knalrode treinen van de Rhätische Bahn je er door een oogverblindend fraai landschap. Over de hele wereld verspreid liggen 964 werelderfgoederen. Bijna tweehonderd zijn natuurerfgoed, zoals de Waddenzee. Het Yellowstone National Park kwam in 1978 als eerste op de lijst, samen met de Dom van Aken, een van de 725 cultuurerfgoederen. Begin april 2012 kreeg ook het wrak van de Titanic er een plaatsje op. Ook Nederlands en Belgisch erfgoed vind je op de lijst. Zoals het PlantinMoretus museum in Antwerpen en de Amsterdamse grachten. In 2008 kreeg ook de indrukwekkende Albula- en Berninaspoorlijn van de Rhätische Bahn de prestigieuze UNESCO-erkenning. Nederlander in Davos Wie had dat ooit gedacht? Een Nederlander als grondlegger van het kuurtoerisme in Davos! En bovendien ook nog eens de initiator van het spoorwegnet van de Rhätische Bahn in Graubünden. De in Zwolle geboren hotelier Willem Jan Holsboer was inderdaad de man achter de eerste smalspoorlijn in ZuidoostZwitserland. Holsboers Engelse vrouw leed aan een ernstige longziekte. Het echtpaar was voor haar genezing van Londen naar Davos verhuisd. Behandeling in het eerste Davoser Kurhaus van dokter Alexander Spengler mocht niet baten. Zij overleed kort na aankomst. Holsboer stortte zich daarna op de ontwikkeling van Davos en de spooraansluitingen van het kuuroord ‘met de rest van de wereld’. Dat heeft hij niet meer meegemaakt. Hij overleed in het jaar dat de aanleg van de Albulabaan begon. Albulabahn Je moet het de Zwitsers nageven, in het begin van de vorige eeuw hebben ze in Graubünden met hun smalspoorlijnen fantastische, technische hoogstandjes verricht. In betrekkelijk korte tijd lag er van Thusis naar de mondaine wintersportplaats St Moritz een van de meest spectaculaire smalspoorlijnen ter wereld. Over nog geen zeventig kilometer boorden ze tweeënveertig tunnels en bouwden tal van overdekte galerijen ter bescherming tegen vallend gesteente en lawines. Bijna iedere kilometer telt wel twee viaducten of bruggen. Voor trein-afficionados is het een waar paradijs. Kort na Thusis kruist de spoorlijn de Achter-Rijn. Vreemd idee dat al dat voortkabbelende water uiteindelijk de Noordzee instroomt. Op 2 mei 2012 dook de Zwitserse extreemsporter Ernst Bromeis het Tomameer in. Daar, hoog in de Alpen, begint de Rijn zijn 1230 kilometer lange reis door Europa. Binnen een maand, op 31 mei, hoopt Bromeis bij Hoek van Holland de monding van de rivier te bereiken. (Meer info: nl.graubuenden.ch/water). Vlak voor het beroemdste viaduct op de route, het vijfenzestig meter hoge Landwasserviaduct, helt de trein aardig over. Je zou bijna denken dat het door de overal uit de ramen hangende fotografen komt. In werkelijkheid rijdt hij door een extreem scherpe bocht. Aan het eind van het viaduct duikt de spoorbaan zo de loodrechte bergwand in. St Moritz, Top of the World In St Moritz klinkt ’s zomers de droge tik van het cricketbat. Dan kun je er gif op innemen: de eerste toeristen waren upper-class Engelsen. Dat was anderhalve eeuw geleden. Wat later, in 1889, brachten de Britten ook hun golfclubs mee en speelden ze er het eerste golftoernooi in de Alpen. Die chique, elegante, exclusieve uitstraling is het nooit meer kwijtgeraakt. De acht vijfsterrenhotels dragen daaraan ontegenzeglijk een steentje bij. Niet gek voor een dorp met net vijfduizend inwoners. Je flaneert er in een kosmopolitische ambiance, met rondom een schitterende natuur. Met 320 zonnedagen per jaar lijkt het alsof de zon er altijd aan de blauwe hemel staat. ‘Nergens zie je in korte tijd zo veel bontjassen’, is me vooraf verteld. In een half uur scoor ik er elf. De meeste in de Via Serlas en de Palace Galerie. De exclusiefste winkelstraat ter wereld, juicht een brochure. Met deur na deur namen als Bulgari, Chanel, Gucci, Cartier, Chopard, Louis Vuitton, Prada, Van Cleef & Arpels klopt dat aardig. Bündnerfleisch en notentaart St Moritz daagt ook uit op zoek te gaan naar culinaire specialiteiten uit de streek. Zoals in de strak vormgegeven slagerij van Ludwig Hatecke in de Via Maistra. Of een paar deuren verder bij Conditorei Hanselmann: Tradition in Bäckerei - Konditorei - Confiserie – Caféhaus. Bij beide liggen uiterst smakelijke souvenirs in de vitrines. Hun producten kun je tegenwoordig gelukkig ook via internet bestellen (www.hatecke. ch en www.hanselmann.ch). Ludwig Hatecke uit Scuol is wijd en zijd bekend vanwege zijn Bündnerfleisch en salsizworsten. Het

120

Living in Style | september 2012

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 120 120_124_LIS_sept2012_Zwitserland_Graubünden.indd 120-121

10/09/12 08:04

gedroogde rundvlees hangt twee maanden te rijpen en verliest daarbij de helft van zijn gewicht. Zijn salsiz hebben een voor een worst ongebruikelijk driekantige vorm. Het design-etiket is een flinterdun houten plankje met namen als Cervino (hert), Vitello (kalf) en Agnello (lam). Conditorei Hanselmann is letterlijk andere koek. Afgaand op de prijskaartjes van de Engadiner Nusstorten in de vitrine, zo rond de 27 euro, moet dit wel iets heel bijzonders zijn. Ze ogen nogal saai. Kaal, met in het midden een halve walnoot om te verraden wat de vulling is. Hoe een noot, die hier nergens groeit, zo’n belangrijke delicatesse werd, is een verhaal op zich. Heel kort: Zwitserse huurlingen en gastarbeiders brachten walnoten en receptuur mee terug uit Italië. Muottas Muragl Ruim honderd jaar geleden ratelde in Samedan, een kilometer of zeven buiten St Moritz, de Muottas Muraglkabelbaan voor het eerst de steile helling op naar het berghotel

met dezelfde naam. Want een stijgingspercentage van zesenvijftig procent mag je met recht steil noemen. De naam is Rheto-Romaans, een van de drie officiële talen van het kanton, en betekent Stenige Berg. Na goed twee kilometer ben je boven. Daar word je op 2456 meter door de ijle lucht én het formidabele uitzicht over het Engadindal de adem benomen. Het is er niet druk. Je kunt er alleen met de kabelbaan komen. Wel wat lastig voor de hotelgasten. Na een avondje stappen in St Moritz moeten zij op tijd terug zijn voor de laatste rit, zo rond een uur of elf. Met een schaal smakelijke vleeswaren van Ludwig Hatecke, vergezeld door een frisse Malanser pinot gris uit de gerenommeerde kelder van Adolf Boner, is het een waar dolce far niente op het zonovergoten terras. Wel fris, maar de schapenvachtjes op de stoelen doen wonderen. Op de helling pal naast het hotel begint een paraglider na een korte aanloop zijn jaloersmakende vlucht boven het wittte dal. Iglu-dorf Op deze hoogte is de gemiddelde jaartemperatuur -1° C. Om het berghotel

Living in Style | september 2012

121

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 121

10/09/12 08:04 08-09-2012 08:23:02

Pleasure & Travel | Zwitserland - Graubünden

Zwitserse spoorbaan op werelderfgoedlijst In een UNESCO-trein door de Alpen

warm te houden gaat daarom op 330 dagen de verwarming aan. Dat kostte jaarlijks 40.000 liter brandstof. Heel slim installeerde men in 2010 tegelijk met de renovatie en uitbreiding van het hotel allerlei ingewikkelde techniek. Nu wordt er meer energie opgewekt dan verbruikt. Muottas Muragl is daarmee het eerste PlusenergieHotel in de Alpen. Honderd meter verder is het heel andere koek. Ook milieuvriendelijk en CO²- neutraal. Maar hier kun je op een ‘sneeuwbed’ slapen! Of aan een bar van ijs je glühwein drinken. Wel warm aankleden, het is er nul graden. Die grote heldere blokken ijs halen ze overigens helemaal in Nederland. In 1995 bouwde Adrian Günter zijn eerste traditionele iglo om in te overnachten. Dan kon hij hoog in de bergen ’s morgens heel vroeg gaan fotograferen. Tegenwoordig staan er in Zwitserland iedere winter vijf Iglu-dorpen. Elk gemaakt met drieduizend ton aangestapte sneeuw. Je kunt er slapen, dineren, feestvieren en zelfs trouwen. Kunstenaars hebben de sneeuwwanden van de luxe-tweepersoons ‘kamers’ vakkundig versierd met allerlei sculpturen. Van eerste Kerstdag tot Pasen, of eerder als de dooi intreedt, kun je er terecht. Bernina Bahn De eerste spoorbiels van de Albulabaan ligt net op zijn plaats als wat ingenieurs in Zürich het plan opvatten een elektrische treinverbinding van St Moritz over de Berninapas naar Italië aan te leggen. Dat is geen eenvoudige klus. Zo hoog in de Alpen, rond de tweeduizend meter, kunnen ze tussen Ospizio Bernina en Alp Grüm door de vaak extreem barre weersomstandigheden alleen in de zomermaanden werken. Dertien tunnels en galerijen en tweeënvijftig viaducten en bruggen zijn er nodig om het traject door het Berninamassief aan te leggen. In de zomer van 1910 is de opening meteen een groot succes. De interesse voor de spoorlijn overtreft de stoutste verwachtingen. Vooral in de winter is een tocht over de hoogste spoorwegpas in Europa (2253 m) langs gletsjers en bevroren bergmeren een ware belevenis. Boven de boomgrens rijdt de trein met zijn speciale panoramavensters langs het Lago Bianco, dat bedolven ligt onder meters sneeuw. Bij de halte Bernina Diavolezza wordt volop geskied. Full Moon Trip Heel speciaal is de Full Moon Trip die zes keer per jaar (in januari, februari en maart, wel tijdig reserveren!) uit St Moritz op en neer naar Alp Grüm gaat. De reis begint vroeg in de avond in de comfortabele coupés met een glas prosecco. Een uurtje later serveert het Albergo Restaurante in Alp Grüm nog in de trein een

scala aan smakelijke voorgerechten. De maan is intussen boven de Bernina-bergkam verschenen en beschijnt nu feeëriek de Palügletsjer. In het restaurant zet gastvrouw Elisabeth Erber een prima echt-Zwitserse kaasfondue op tafel. Met gedoofde binnenverlichting glijdt de trein onder een volle maan door het maagdelijk-witte sneeuwlandschap terug naar St Moritz. Uit de speakers klinkt Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Intens genot. Het is een indruk om nooit te vergeten. Net zoals de intense stilte op het ijs van een bevroren fjord in Spitsbergen. Een dag later zijn we terug in Alp Grüm. Nu voor een in de Benelux nog vrij onbekende tak van wintersport. We gaan sneeuwschoenwandelen. Sneeuwschoenwandelen Het restaurant van Alp Grüm kun je alleen te voet of per trein bereiken. Het gehucht ligt op 2091 meter net iets lager dan Ospizio Bernina, het hoogst gelegen station van Europa. Voor de knalrode treinen van de Rhätische Bahn is het een hele klim. Met een stijgingspercentage van zeven procent is het een van de steilste spoortrajecten zonder tandrad ter wereld. Rondom pieken de bergen naar vierduizend meter. Het uitzicht op de Bernina bergketen, de Bergamasker Alpen en het meer van Poschiavo, diep beneden in het dal, is oogverblindend mooi. Kolossale ijspegels versieren de rotswand naast het spoor. Elisabeth Erber serveert haar specialiteit: pizzoccheri, een korte tagliatelle van boekweitmeel. Gecombineerd met een verfrissend Calandabiertje - wat krijg je een dorst van die droge lucht - is het een prima lunch voor we aan de lange wandeling naar Cavaglia beginnen. Lariksnaalden Gids Romeo Lardi draagt de uitmonstering van een echte outdoorfanaat. Rode boerenzakdoek rond het grijze haar geknoopt, langlaufpak vol reclameteksten, gamaschen. Behalve berggids is hij ook verzekeringsagent. Behendig monteert hij de sneeuwschoenen onder mijn nieuwe Lowa’s. Ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Het pad volgt af en toe het spoor van de Rhätische Bahn. De kale lariksen herinneren aan het gesprek een paar dagen eerder met Robert Kalberer, chef van de onderhoudswerkplaats van de RhB in Landquart. Hij vertelt dat zij ‘s winters geen probleem hebben met bladeren op de rails. ‘Wel met lariksnaalden. Dat hebben we eenvoudig opgelost door stalen borstels voor de wielen te monteren. We sproeien soms ook kwartszand op de rails om meer grip te krijgen’, legt hij uit. Ideetje voor de Nederlandse Spoorwegen? Piepende wielen in een scherpe bocht verraden de

122

Living in Style | september 2012

120_124_LIS_sept2012_Zwitserland_Graubünden.indd 122-123 8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 122

10/09/12 08:04

komst van een trein. Als een rode streep tegen de blauwe lucht glijdt hij boven ons voorbij. Geboft ‘Het was de laatste tijd nogal warm. En er was al niet zo veel sneeuw gevallen deze winter. Maar jullie boffen, het gaat nog net. Volgende week wordt het weer gewoon wandelen. Dat kun je hier trouwens ook prima’, vertelt Romeo. Af en toe is het klunen geblazen over de bosgrond. Onderweg staan wat routewijzers. Een wijst naar de Giardino dei Chiacchiai, de Gletsjertuin van Cavaglia. Het nu onbewoonde dorpje is beroemd door zijn gletsjermolens, die ze de ‘Pannen van de Reuzen’ noemen. Door de constante druk en stroming van het gletsjerwater slepen ronddraaiende stenen als in een draaikolk tienduizenden jaren lang grote gaten in de rotsbodem. Soms tot wel vijftien meter diep. Beneden in het dal installeren we ons in het wachtkamertje in Cavaglia in afwachting van de trein naar Poschiavo. Ook hier is alles weer spic & span. De meegebrachte

glühwein, koffie en notentaart smaken voortreffelijk na de inspannende tocht. In het pittoreske Poschiavo sluit ik mijn UNESCOspoorreis af. Koop een speciale postzegel met de rode trein. Zwerf wat door de stille straatjes. Proef de Italiaanse sfeer. Bij het knekelhuis van de S. Vittorekerk op het Plazza da Cumon overdenk ik dat aan alles een eind komt. Ook aan deze fantastische reis.

Meer informatie: Graubünden Toerisme: nl.graubuenden.ch Zwitserland Toerisme: www.myswitzerland.com Rhätische Bahn: www.rhb.ch St Moritz: www.engadin.stmoritz.ch Valposchiavo: www.valposchiavo.ch www.swisstravelsystem.com www.swiss.com
© ALBA public relations 2012

Living in Style | september 2012

123

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 123

08-09-2012 08:23:15 10/09/12 08:04

We leven in onzekere en turbulente tijden. Tijden die vragen om nieuwe inzichten, technieken en oplossingen. Belangrijk is dat u als ondernemer bezig bent met ondernemen. Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid: inzicht in de omzet, winst en cashflow. Laat ons daarom doen waar wij goed in zijn: uw financiële beleid. Een online boekhouding maakt dat voor u mogelijk. Overal ter wereld boekhouden via uw laptop of zelfs uw iphone, waar en wanneer u maar wil, in samenwerking met Tell. Voor uw complete boekhouding en het samenstellen van uw jaarrekening, het maken van uw ondernemingsplan en het begeleiden en adviseren bij online boekhouden. Dus, neem contact op met Tell voor een afspraak met één van onze adviseurs. Telefonisch via 0031 (0)45 820 09 10 of via e-mail info@telladvies.nl.

Tell B.V. - Villa Dautzenberg Akerstraat 90, 6411 HD Heerlen - Tel: 0031 (0)45 820 09 10 - E-mail: info@telladvies.nl - www.telladvies.nl

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 124 LIS FEB 12 COLUMN.indd 15

10/09/12 08:04 03-02-12 14:49

LIS 201

Financial & Legal

14:49

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 11 8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 125

18-01-12 10:42 10/09/12 08:04

Inzicht in groei | HENS vermogensbeheer Rubriek | Artikel-naam

Ambachtelijk verwijst naar vakmanschap. Van iemand die weet hoe iets moet, ook als het net anders is....

INZICHT I
Inzicht in groei | HENS vermogensbeheer
126 Living in Style | september 2012

8-BK-BA-BL-p115-130-03-2012.indd 126 126_127_LIS_sept2012_HensVermogensbeheer.indd 126-127 8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 126

4/03/12 13:09 10/09/12 08:04

8-BK-B

Rubriek | Artikel-naam

Vakmanschap. HENS belegt op ambachtelijke wijze. Dat wil zeggen dat wij beleggen in aandelen en obligaties van bedrijven wereldwijd. Dus geen ondoorzichtige financiële instrumenten. En beleggen of beter gezegd investeren betekent voor ons meer dan spreiding alleen. Eenvoud. Groei van de vraag leidt tot schaarste. Waarde zit in efficiëntie en vernieuwing. “Hoe maak ik meer met minder” Zo eenvoudig is het. Wij selecteren branches in sectoren waar wij schaarste verwachten. Op brancheniveau zoeken wij de bedrijven die de beste oplossingen voor deze schaarste bieden. Bedrijven als Koninklijke Olie, Unilever en General Electric zijn natuurlijk prachtig maar veel vernieuwing begint ook bij kleinere, minder bekende bedrijven. En dat is dus wat wij doen. Wij zoeken groeikansen door te lezen, rekenen, luisteren, schrijven en te overleggen. Geduld Ontwikkeling van brandstofcellen hebben nog steeds niet tot auto’s op waterstof geleid maar de technologie levert wel schone, stille aggregaten. Bioplastic uit afval begint zich te bewijzen. Export van olie vraagt om een andere infrastructuur dan import. Kunstmest kent een fossiele basis en die is eindig. En in Afrika groeit het mobiel dataverkeer. Sommige branches en sommige bedrijven volgen we jaren voordat we selecteren. Pas als de technologie en markt voldoende volwassen zijn, maken we onze keuze voor een specifiek aandeel in een prachtig bedrijf waar u waarschijnlijk nooit eerder van hoorde. Maar niet ouderwets Elke dag zien onze relaties achtergrondinformatie bij de bedrijven waarvan zij aandelen bezitten. Ook tonen wij hen dagelijks het actuele netto rendement op hun beleggingsportefeuilles. Geen verborgen kosten. We gebruiken de modernste automatisering voor risicomanagement en communicatie. Wij kunnen met trots zeggen dat HENS de meest transparante vermogensbeheerder van Nederland en België is. En ambachtelijk is geen synoniem voor duur. Rechtstreeks in aandelen beleggen is namelijk altijd goedkoper dan beleggen in beleggingsfondsen of trackers Nieuwsgierig? Wij komen graag eens bij u langs voor uitgebreide informatie.

IN GROEI
HENS VErmogENSbEHEEr
is gevestigd in Drie Hoefijzers aan bij Ceresstraat 13 in Breda en beschikt over een vergunning voor HENS is gevestigd aan de Dr. Batenburglaan 76 de het restaurant Mirabelle in Breda en beschikt over een vergunning het het aanbieden van vermogensbeheerdiensten in Nederland en België. www.hensvermogensbeheer.nl vooraanbieden van vermogensbeheerdiensten in Nederland en België. www.hensvermogensbeheer.nl

Vakmanschap. HENS belegt op ambachtelijke wijze. Dat wil zeggen dat wij beleggen in aandelen en obligaties van bedrijven wereldwijd. Dus geen ondoorzichtige financiële instrumenten. En beleggen of beter gezegd investeren betekent voor ons meer dan spreiding alleen. Eenvoud. Groei van de vraag leidt tot schaarste. Waarde zit in efficiëntie en vernieuwing. “Hoe maak ik meer met minder” Zo eenvoudig is het.
8-BK-BA-BL-p115-130-03-2012.indd 127 8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 127

12 13:09

Wij selecteren branches in sectoren waar wij schaarste verwachten. Op brancheniveau zoeken wij de

4/03/12 13:09 01-09-2012 10:18:55 10/09/12 08:04

Stichting

Op Gelijke Voet

Eerder vertelde ik over het werk dat “Stichting Op Gelijke Voet” al vele jaren doet in het voormalig Frans Congo: Congo Brazzaville. Het kleine land waar onze Stichting uitgegroeid is tot de grootste hulpinstelling voor kinderen met fysieke beperkingen. Joshua. Ik wil u vertellen over Joshua. Joshua dat in het Hebreeuws Jahweh is en “redder” betekent. Joshua kreeg die naam bij zijn geboorte niet voor niets! Het gezin had al 3 meisjes. Maar een jongen geeft Afrikaanse ouders andere verwachtingen. Hoe anders werd het, toen hij op 3 jarige leeftijd polio kreeg! Joshua zou niet de redder meer gaan worden. Hij zou niet de ‘levensverzekering” voor zijn ouders kunnen zijn. Joshua kon zich nog slechts voortbewegen op het zitvlak. Hij werd door de teleurgestelde ouders verstoten. Immers, wat heb je aan zo’n jongen, die geen geld opbrengt maar wel geld kost! Daarbij is er de angst: zijn er misschien vreemde geesten in hem, waarvoor hij gestraft werd? Mijn vrouw Getty was vele malen onderdeel van de medische equipe die onze stichting jaarlijks uitzendt naar Congo Brazzaville. Zij was in Owando in het noorden van Congo, waar zij overnachtte bij de congregatie van paters. Frère Francois vertelde haar over Joshua, die 2 dagen lopen verderop woonde. Opa, die de zorg voor Joshua had overgenomen, kon dat niet opbrengen en kon daardoor niet naar de medische post komen. Dus ging onze equipe met de jeep het oerwoud in. In het dorp Assoko aan de Kouyyou-rivier, vonden onze revalidatieartsen Joshua, zittend op de grond. Hij kon wat kruipen en was vervuild. Het land Congo kan kinderen zoals Joshua geen goede medische zorg bieden. De enige orthopedische chirurg in het land, heeft gebrek aan instrumentarium en materialen. Terwijl de ziekenhuizen in de hoofdstad Brazzaville gebrek aan water hebben. Nu zijn we 14 jaar verder. Jarenlang hebben wij Joshua kunnen volgen. Onze revalidatieartsen maakten hem mobiel met beugels en speciale schoenen. Beugels en prothesen worden gemaakt in de door ons ge nancierde- en ingerichte werkplaats in het “Willem Struijs Revalidatiecentrum” in Brazzaville. Daarmee realiseerde onze stichting een project van zelfwerkzaamheid.” We geven liever een hengel dan een vis…” Ook konden wij een project “van gehandicapten voor gehandicapten” opzetten. Daarbij ging het om jongens met een verstandelijke beperking, die mechanische driewielers bouwen voor kinderen met fysieke beperkingen. Daardoor rijdt “onze” Joshua nu rond in zijn keigave driewieler. Hij racet daarmee op de manier zoals jonge knullen hier rondrijden in hun bolide met sportuitlaat. Dank zij het schooltje dat mijn Congolese vriend André Kabi heeft opgericht voor kinderen met

128

Living in Style | september 2012

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 128

10/09/12 08:04

beperkingen, heeft Joshua toch een opleiding kunnen volgen. Joshua – nu 17 jaar -heeft zich ontpopt tot een creatieve jongen, die graag met naald en draad werkt. Joshua vindt het prachtig om trouwjaponnen te maken. Hij kan dat doen dankzij lessen die hij van de nonnen kreeg en de Pfa naaimachine die wij hem geschonken hebben en het micro kredietje, dat onze stichting hem in bruikleen gaf. Daardoor kan hij de stof kopen en de jurken verkopen. Onze chirurgen zullen binnenkort een nieuwe activiteit aan “Stichting Op Gelijke Voet” ( in Congo wordt de Stichting genoemd “Fondation Sur un Pied d’ Égalité” ) toevoegen. Dit jaar gaan wij jongens en meisjes opereren met een beperking zoals Joshua en wij zorgen met hulp van onze medewerkers voor het noodzakelijke traject van nazorg van revalidatie en fysiotherapie. Ook Joshua zal binnenkort nog een operatie ondergaan. Dank zij onze Stichting kan Joshua zijn leven op een goede manier invullen en kan hij voor zijn omgeving toch de beoogde redder zijn. Joshua is het troetelkind van mijn vrouw Getty geworden en daarmede van onze stichting. Maar Joshua is niet alléén. Op de wachtlijst van onze chirurgen staan bijna 8.000 kinderen. Wij hopen veel van hen te gaan helpen. Hoe? Dat vertel ik u een volgende keer! Onze stichting is een particulier initiatief en kan de hulp alleen verlenen als u bereid blijft om ons nancieel te steunen. Rekening nummer: 69 50 10 514 t.n.v. stichting Op Gelijke Voet te Reeuwijk. Onze stichting is een ANBI instelling. Dit betekent, dat uw bijdrage – onder de geldende voorwaarden – aftrekbaar kan zijn op uw aanslag inkomsten belasting. Weet, dat u met uw gift, redder voor Joshua en 8.000 lotgenoten zult zijn.

Leendert Struijs Voorzitter: “Stichting Op Gelijke Voet.” www.stichtingopgelijkevoet.nl

Living in Style | september 2012

129

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 129

10/09/12 08:04

Financial & Legal | Mr. E.M.J.M. Donners

Mr. E.M.J.M. Donners is sinds 1990 scaal jurist en gespecialiseerd in scale constructies en verleent rechtsbijstand bij scale of juridische geschillen. Hij staat ondernemers en ondernemingen maar ook particulieren en hun accountants bij in geschillen met de diverse overheden. Hij verleent tevens rechtsbijstand op alle onderdelen van het Bestuursrecht, waaronder voor vastgoed tevens het Omgevingsrecht, Planschade, Nadeelcompensatie. Mr. E.M.J.M. Donners Reageren kan via info@adadvies.nl of via telefoonnummer: 0031 (0)45 405 8 405

ARTHUR SCHOPENHAUER: “ER IS GEEN VROUW DIE DEUGT”
Ik ben geen boekenverslinder. Een boek moet voor mij levenslessen bevatten. Eén boek staat mij evenwel nog altijd bij. Dat was een boek van de Duitse losoof Arthur Schopenhauer. Zijn titel deed het ergste vermoeden. “Er is geen vrouw die deugt”. Niets bleek echter minder waar. Het boek was een ode aan de vrouw. Nog nooit las ik dan ook een boek zo snel. Aan dit boek moest ik direct terugdenken toen ik enkele navolgende veranderingen las die thans in België en Nederland belangrijk zijn om te weten. Misschien wel omdat ik een man ben, of jurist. Laten wij eens samen op reis gaan door dit veranderende juridische landschap, tenminste als je vrouw of man je lief is. Huwen? Ja, maar wat is er veranderd? Als ik iemand vertel dat je in Nederland samen volledig eigenaar wordt van elkaars vermogen door te trouwen in gemeenschap van goederen, word je buiten Nederland niet serieus genomen. Als je dan ook nog vertelt dat alles wat die ander erft of als gift ontvangt evenzo van jou wordt, denkt men dat je je vergist. Ouders kunnen in hun testament en in hun schenkingsakte de aangetrouwden evenwel uitsluiten. Dat wordt maar al te vaak vergeten. En dus is dat in Nederland hoe het werkt. In België en in andere landen is dit ondenkbaar! Wetsvoorstellen om dit te veranderen zijn zelfs recentelijk gesneuveld. Sinds 1 januari 2012 ben je zelfs verplicht je partner desgevraagd steeds alle inlichtingen te verstrekken over het bestuur en de stand van jouw vermogen. Dat is dwingend recht, ook in geval er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Vanaf 1 januari 2012 geldt dat als de vrouw vindt dat het kasteel van de prins op het witte paard een nieuwe badkamer of keuken behoeft, zij deze uit haar eigen schatkist mag betalen en dat ze moet weten dat zij dit bedrag na een eventuele echtscheiding weer terug zal ontvangen. Dat is nieuw, doch geen dwingend recht! Ook nieuw is dat vanaf 1 januari 2012 geldt dat als de prinses het kasteel voor meer dan helft betaalt en het kasteel op naam van de prins wordt aangeschaft, bij een eventuele echtscheiding niet alleen de prinses haar geld terugkrijgt, maar ook de volledige meerwaarde die op het kasteel rust. Brengt het kasteel minder op dan de investering van de prinses of dan de door haar aangegane schuld, dan is dat in het nadeel van de prinses. Voortaan bij aanschaf en bij het plegen van investeringen goed onderscheiden en vastleggen dus! Schenkingen aan de kinderen komen alleen ten laste van de partner die deze schenking doet, tenzij deze door beide partners wordt gedaan. Een walhalla dus voor Financial Planners, maar ook een mijnenveld. Bovendien kun je bij huwelijkse voorwaarden bepalen dat je middels een naal verrekenbeding bij overlijden elk voor de helft eigenaar van het geheel bent,

130

Living in Style | september 2012

8-BK-BA-BL-p115-130-09-2012.indd 130

10/09/12 08:04

dus net als bij gemeenschap van goederen. Maar ook dan is dat opletten geblazen aan wiens zijde schenkingen, aanscha ngen en investeringen zijn gelegen! Het is dus goed de huwelijkse voorwaarden hier voldoende op in te laten spelen door deze hierop aan te passen. Scheiden en schuldeisers? Ook veranderd! “Scheiden doet lijden”, luidt het gezegde. In Nederland is sinds 1 januari 2012 de echtscheidingsboedel reeds ontbonden zodra je bij de rechtbank het verzoek indient te scheiden. Schulden van de expartner welke ontstaan na de datum van de indiening van het verzoek gaan jou dus niet meer aan. Dat is prettig om te weten, maar ook verstandig om op te letten. Wil je je huwelijkse voorwaarden wijzigen? Dan hoef je hiervoor niet meer naar de rechter, maar volstaat een notariële akte. Het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden kan dus ook tussen de datum van de indiening van het echtscheidingsverzoek en de datum van de echtscheiding. Schuldeisers van de ene partner kunnen zodoende niet meer bij de andere partner terecht. Er is zelfs in voorzien dat de echtelijke woning kan worden toebedeeld aan één van de partners. Dit kan scale voordelen opleveren. Je huwelijk en je testament, voortaan een kansspel over de landsgrenzen heen! Het maakt uit aan welke kant van de grens je huwt en sterft. België en Nederland kennen elk andere erfdelen, successietarieven maar ook ontervingmogelijkheden. Wat eerst ondenkbaar leek, wordt thans werkelijkheid. Je kunt sterven in het ene land en in jouw huwelijkse voorwaarden of in jouw testament of schenkingsakten de regels van dat andere land van toepassing verklaren. In de akten dient dan een rechtskeuze te worden opgenomen. Belgische partners kunnen dus voortaan plots onterft worden en kinderen kunnen plots nog maar de helft krijgen van het versterferfdeel. Of, erger nog, of je nu in België woont of in Nederland, misschien bevind je je wel in de situatie van de hiervoor beschreven prins of prinses door deze wettelijke aanpassingen.

FiscoTips:
Overkomt u hetzelfde? Lees hierna enkele tips en let met name goed op onderstaande zaken. Leg betalingen goed vast en eis op tijd inlichtingen van je partner. Welk land biedt de grootste juridische mogelijkheden bij scheiden en overlijden? Welk land biedt de gunstigste scale tarieven bij scheiden en overlijden? Pas niet alleen je testament, maar ook je huwelijkse voorwaarden tijdig aan.

Indien je je herkent in één van bovenstaande situaties, óf indien je als ondernemer gehuwd bent en in een of in meerdere landen wenst te opereren met vennootschappen, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Wacht hiermee niet te lang, want, ik zeg het steeds opnieuw, leg je rechten tijdig vast. Ook hier geldt weer dat een goede sturing op het betaalmoment veel “pijn” kan verzachten.

Mr. E.M.J.M. Donners

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 131

Column
9/09/12 17:10

Financial & Legal | Le Doux & Mortelmans

VERZEKERINGEN OP MAAT
Wie een verzekering wil die zekerheid biedt, kan Le Doux & Mortelmans eens raadplegen. Het Antwerpse onafhankelijk verzekeringskantoor is al meer dan 100 jaar een begrip in de verzekeringswereld en staat bekend als dé specialist in het verzekeren van waardevolle zaken. Zaakvoerder Frédéric Hopchet, die de vierde generatie vertegenwoordigt in het kantoor dat door zijn overgrootvader in 1910 werd opgericht, weet als geen ander dat verzekeren een specifieke aanpak vereist. Zo is deze verzekeringsmakelaar ook gespecialiseerd in het verzekeren van prestigewagens. “De eigenaars van prestigewagens verwachten veel van hun voertuigen en dus ook van hun verzekeraars. Deze vaak zeer waardevolle auto’s vragen een verzekering op maat, waarbij wij er toch in slagen een goede dekking aan zeer gunstige voorwaarden te koppelen”. Zo kan het kantoor Le Doux & Mortelmans zelfs een omniumverzekering aanbieden zonder franchise aan een aantrekkelijke premie. Bij dit kantoor hechten ze veel belang aan kwalitatieve en persoonlijke service. “We trachten steeds bij de klant op bezoek te gaan om te bepalen wat de beste formule is”, legt Frédéric Hopchet uit. “Dit is investeren in vertrouwen en kan waargemaakt worden door een dynamisch team van 16 medewerkers”. Naast de exclusieve wagens, biedt dit kantoor ook de mogelijkheid tot het verzekeren van motorfietsen in omnium met interessante voorwaarden aan gunstige prijzen. Frédéric Hopchet, zelf een ervaren motorrijder, weet waarover hij spreekt: “Door onze passie voor motoren, zijn we ook al jarenlang vertrouwd met deze verzekeringsmaterie”. Zowel particulieren als KMO’s kunnen bij dit verzekeringskantoor terecht. Zij nemen kosteloos het volledige verzekeringsdossier onder de loep. Samen met de klant zoeken zij uit aan welke behoeften de verzekering moet voldoen. Kortom, Le Doux en Mortelmans weet dat elke klant zijn eigen vereisten heeft en staat als gespecialiseerde makelaar graag voor u klaar om u de beste voorwaarden aan te bieden.

Verzekeringsmakelaar Le Doux & Mortelmans BVBA Herentalsebaan 51 - 2100 Deurne - T. 03/286 79 82 – F. 03/218 99 10 – fh@ld-m.be - www.ld-m.be 132 Living in Style | september 2012

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd2 132 LeDoux-Mortelmans-05-2012.indd

9/09/12 15:56 19/08/12 17:10

LeDoux

Le Doux & Mortelmans BVBA
Verzekeringsmakelaar
Herentalsebaan 51 - 2100 Antwerpen T. 03/286 79 82 – F. 03/218 99 10 fh@ld-m.be - www.ld-m.be

V8 Vantage coupé
Waarde incl. BTW vanaf Jaarpremie BA & Omnium vanaf

120.000,00 €

1.652,63 €

Bentley Continental GT
Waarde incl. BTW vanaf Jaarpremie BA & Omnium vanaf

192.000,00 €

2.396,82 €

Lamborghini Gallardo
Waarde incl. BTW vanaf Jaarpremie BA & Omnium vanaf

180.300,00 €

2.275,96 €

Ferrari FF
Waarde incl. BTW vanaf Jaarpremie BA & Omnium vanaf

264.000,00 €

3.140,63 €

Porsche 911
Waarde incl. BTW vanaf Jaarpremie BA & Omnium vanaf

105.400,00 €

1.787,60 €

In geval van totaal verlies zal de verzekeraar de eerste 24 maanden 100% vergoeden. Nadien wordt er een afschrijving toegepast van 1% per maand vanaf de 25e maand. Vrijstelling eigen schade is beperkt tot 1% van de verzekerde waarde exclusief BTW. (mogelijkheid tot polissen zonder vrijstelling). De premies zijn taksen inbegrepen en berekend op volgende basis : BM-graad 00, privé gebruik, leeftijd 50 jaar, 2930 Brasschaat en 10.000 km/ jaar. De premies kunnen afwijken naargelang uw persoonlijke gegevens en zijn aanpasbaar zonder voorafgaandelijk bericht. Premies op 01.04.2012

Le Doux & Mortelmans BVBA

FSMA 13894

12 15:56

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd3 133 LeDoux-Mortelmans-05-2012.indd

9/09/12 15:56 19/08/12 17:10

Financial & Fashion Liesbeth van Herk Lifestyle & Legal | | Manon Donners

The Sinister Spirit sneered: “It had to be!”. And again the Spirit of Pity whispered: overbelast. Dat We zijn verslaafd aan ons draadloze internet. En het netwerk raakt hier en daar al “Why?” De Sinistere Geest sneerde: “Het moest zo Want uitbreiding Mededogen is duur, het gebruik geeft de providers kans tot prijsverhoging. zijn!” En de Geest van de capaciteit fluisterde opnieuw: “Waarom?” (Uit: And There modeaccessoires Thomas Hardy, 1918.) van het netwerk is nieuwsteWas A Great Calm, voor de kwaliteit van het bestaande spectaculair! Benieuwd naar de vaak onbenullig en investeren inde lente en zomer 2012? Ze zijnnetwerk komt eerst. Of heeft Cisco, producent van neerde details. Supervrouwelijk, keurig en met gerainternet-netwerken, gelijk en zal ons gebruik de komende 5 jaar verachttienvoudigen? Na de Eerste Wereldoorlog vroeg men zich natuurStille Generatie, geboren voor 1945 met voorHaal je hart op aan de nieuwste schoenen, tassen en Hoofddeksels: het Baseball petje is terug en haarlijk af hoe het zover had kunnen komen. Waarom mannenzijn Wim Kok, Lubbers, meest opvallende sieraden. En zet de trend! Want de meeste accessoires banden als trendy Een van de Van Agt en Den of waardoor? in het seizoen dragen. Ze zeven tieUijl. Deze generatie catwalk Nederland telefoon Een je al vroegDiende dede Veluwe metzijn perfect ik draadloos internet op straat met baseball petje, kun paasweekeind naar Eerste Wereldoorlog een verschijningen op de telt in is het mijn 2,5 milhoger doel? Of was van je moet het gevolg van joenaccessoire dat door in de auto alvast thuis het ners eenvier volwassen. Dat look. kunnen zonder en tablet waarmee ik de sportwear invloedenmilvoor en snelle update het slechts een mensen. Daarna volgden ongeveer 2 de verschillende omstandigheden? joen babyboomers, geboren tussen 1945 en TomTom, zonder kaart en zonder boeken, kranten verwarming aan kan zetten,invloed doet in mijn komende seizoen weer zijn op kantoor gelden. Keynes stelde dacht ik.dat vrije telefoonzoals die 1955. Dekan kijken en de haarband die weer heleof tijdschriften, inklassieke pumps tot kleurrijke koelkast generatie is vanuit huis ons1955 en Schoenen: van 1933 Wel met handel en iPad Een klassiek accessoire geboren tussen kantoor voor 1914 bestond, blijkbaar niet totzomer leidt. 1970beveiligen. grootste groep. Deze de kortste natuurlijk want platte sandalen werk afvredezie je kan terug is. de En zo was ik binnen generatie sleehakken en ik had nog wat Deze te handemaal vormt (National klassieke pumps ik ook die review. erbestaat uit 3,7 ben nu zelfs op zoek naar een len. Met mijn iPhone kon enThe Yalecamping Vol. keren verslaafd. Ik miljoen stemgerechtigden. weer veel Self-Sufficiency, sandaaltjes met hoge 22 no.4,Dit kan ook niet anders met dedat de van Opgevoed door devoor in bad. gens in dat pittoreske dorpje vast wel vinden. prowaterdichte tablet Stilleopvallende monturen en hakken. 1933). Inmiddels weten we revival Brillen: Retro invloeden, Generatie en groot getectionistische’50. Op de die volgde op weer veel worden in de Ook als het op zonnebrillen aankomt, de jaren ’20 en houding catwalks zag je de Eerste vlinderbrillen magere jaren 70 en 80 worden ze Wereldoorlog, het nationalisme juist Vodafonegekenmerkt door enige verslaafde. In 2011ideaO ine Maargoudkleurigebrand in het aanwakkerEner dit seizoende cynisme en De retro aan ginschoentjes in helaas. Een en zilverkleurige versies, is ik ben niet keuze te over. gebrek invloeden de en met Rotterdamtrendy. Plateausandalen met len. Hun naam: Generatie X ofwel de de lucht, centrum inde meest gruwelijke gevolgen. Pasen gen er per maand ook in de monturen terug. Vlinook bloemetjes zijn zeer de woensdag voor in de mode komen 597 petabytes door Verloren Colijnhakken in inditeten. Dit netwerkknooppunt Generatie.zijn hip, gekleurde keer 10 tot de 15e gooideschreef het1940 (Op en zomer hot entwee dat wil zeggen 597 volgensmonturen en glazen hoge roet zijn voorjaar de grens van verderbrillen (Indeling bytes prof. H.Becker) werelden) alleen Rotterdam te voorzien van veel bleek niet opvallende trend: de bovenkant van een macht. ook nog steeds. Daarnaast zie je bytes een tonen een dat de democratie in sommige lanmogen Een ouderwets sms’je is 140 ook steeds den wellichtschoenen is op zomer in stof interDe term Verloren Generatie 20 niet nieuw. 597 3G-netwerk waarmee wedezestraat kunnen uitgegemiddeld YouTube lmpje is megabyte. Het hooggehakte was doorgeschoten. In de oude meer heel avant-gardische monturen. Anders dan je Nederlandse regelt ook onze telefoondiensten. was ook de evenveel vindt de brillentrend vooral bij netten, maarverrijkt met linten of zelfs sjaaltjes die petabyte zou denken, data als op een stapel cd's voerd en zijn democratie waren teveel partijen misschien is benaming van een groep schrijvers ontstaan. de Rotterdam waren Vodafonegebruiin devan 1000 waaronderSteeds Zonder hoesjes! Niet alleen Daardoor worden geknoopt. De kleuren past jaren veelkilometer hoog. vaker verruilen zij zwierig om in enkels werd het onmogelijk om de jongeren 20 navolging. Ernest Hemmingway tijdig strategische beslissingen te nemen over en F.contactlenzen voor De Amerikaanseopvallend kersvrolijk zoalsde hele Randstad waren ze pastel(Bron: Cisco - Global Mobile Tra c een sociolozijn o ine, in felle kleurtjes maar ook veel onbehun Scott Fitzgerald. een bril met Forecast upbijvoorbeeld andere trend is het gebruik niet. In gen Strauss ze afstemmen op hun zal dit gebruik reikbaar. En eendefensie-aangelegenheden. een date 2011-2016.) Volgens Cisco kleding en voor tinten zijn in. Een noodvoorziening was er van montuur dat en Howe gebruiken de naam look. Duistlandzoals de linten en sjaaltjes worden de koorde heleis geen ‘noodzakelijk kwaad’ meer maar een zich de komende 5 jaar elk tussen 1883 en 1900 koord. Net ging de ontwikkeling van de democraDe bril generatie geboren jaar verdubbelen tot tie donderdag had het enkels gewikkeld en vastèn voorwaardig modeaccessoire. Er zijn zelfs jongeOp te snel, waardoor ikde volk enkele verbinding. het 10,8 de generatie geboren tussen 1961 teden een paar maal rond geen een dictator koos. echt en exabytes bedraagt. Exabyte vind je en Was de kon ik het gevolg van linten en of pro1982. eenin het rijtje bytes: kilobyte, megabyte, Vrijdag oorlogdat verschil dat devrijhandelsjaaltjes rug die geknoopt, met weer bellen en zaterdag weer ren achter bril dragen terwijl ze die helemaal niet tectionisme Dachtde schuld bij dan koorden. Veel internetten. of laghet dragen zijn het volk?in Rotgiga-, hebben. Ze gebruiken de bril als mode-item veel aangenamer in ik tenminste. Thuis nodig tera-, peta- en tenslotte exabyte. Mobiel Cyclisch hemgeschiedenisglazen 10 AziëdeDaar terdam, ja,zijn (wederom) in natuurlijke materialen dataverkeer van 10,8 bytes herhaalt tot dragen sleehakken maar niet op de Veluwe! (Of is de en dragen De met neutrale keer (in zich. 18e Waarom inIn Nederlandgewoon niet helpt herdenken echt niet glazen). Enkele bij de dekkingkurk, canvas of touw uitgevoerd. zo lang geGelderland viel nog minder dan ik macht per maand dus. als hout, ze zelfs brilmonturen zonder tegen. Want advieleden het kabinet bleek best lastig; geen roumassa is het kiezen van het juiste montuur: Heb je gewend ben?) Dat over de vraag of we moeten zen voor het de persoonlijke ervaring die blijft bezuinigen om aan de EU-norm te voldoen, de hangen. Volgens Stauss andgeluk! Jou staat elke tebeschrijving online,minibags & geen krant en Drugsdealer Van dan heb je Howe verloopt de Tassen: Rugzakken, geen mail, maxibags een ovaal gezicht, al dit mobiel internetverkeer is belastingen moeten verhogen aan voor dit juist geschiedenis je een rond gezicht, ga dan cyclisch. geen koersen.handtassen De rodeof dat vrijheid 80 procent voor rekening van consumenten.een vooral chique Ik bleek verslaafd lijn de we seimontuur. Heb dan ook niet lineair maar voor En nog wat bijlenen. Wij stemmenhebben die de tasOmbreed te gaan komt montuur Heb je een neer om overal ende ‘damesachtige’ uitstralingseptember daarkort en wat hoekig hun theorie lmpjes bezoen is vooral altijd toegang te hier in tot welke vrij weer 70 procent van bestaat uit erop hartweer. Verkiezingsinzet dat is snel gegaan. partij dat deen uploaden. Het aanbod van goedkope gegevens dan ook! klassieke modellen met retro inkijken gezicht kies danzich herhaaltmet cycli van sen hebben. We zien En van de populistische vormig geschiedenis voor een bril in uiteinden in Nederland alle mogelijke uitvoeringen en kleuren circa tachtig jaar. lopen. Hebom de ervaring uit smartphones en internetabonnementen gezicht, vloeden die in is het verlaten van de euro. die schuin omhoog Genoeg je een hoekig schept NationalistischeDe korte hengels dwingen ons om het dan eenvraag, vergeten en oude drugsdealer In de wolken Pas sentimenten en we thuis onze zijn verleden te precies zoals een offouten opvoorhanden zijn. in 2008 kochten de roep om kies eigen bril met vrij ronde vormen ga voor een handelsbelemmeringen worden computer met nieuw bril. Gratis smartphone met up- en downeerste router: een bakje naast de aanof tenkanten dat doen.maken. dit soort tassen heel ladylike in je hand alle hoogcateye te sterker.je arm te dragen. zouden we niet protectioOp basis van literatuur onderzoek over de petwee antennetjes. Vanaf die dag hoefde ik mijn loaden voor een tientje! Gratis iPad bij de krant, ste aan Want waarom Enveloptassen draag je in je nistisch kan meer aan termijn grote slappe tassen riode voor Oorbellen en armbanden weer helelaptop niet ook heel chic een om lijkt dat beter voor apps 1433alles,1997 vinden zij zeven cycli van had. Het zijn? Op korte zijn draadje te hangen. Sieraden: tot gratis sms’en, bellen, videochathet eigen land en “in the deje run we ik lichtjes op circauitzending gemist, horen we niet zeggen: ‘Less Bijna overal in huis en in long onderarm mijndead” ten, in beeld jaar vaak overal maatschappelijke heel ladylike met behulp van tuin kon are all mail maal tachtig Hoe waarin de de krant lezen! En zei Keynes al. En boeken, pizza’s bestellen, biosamenhang sterkhet om mode vervolgens uitlezen, vakanties het volk krijgt wathet nog steeds alsmore’, vooral als begint en gaat. dan kan …. je heup te dragen. Felle kleuren doen het verdient. is we daar eenmaal aangewend zijn, Behalve de een valt omDe trends voor voorjaar en zomer 2012 scoopkaartjesmaar krijgen dit seizoen In 2010 had prijs omhoog. ontaarden in crisis. (Strauss and heel erg goed, kopen, research doen. concurrentie Deze zomer. te De verloren generatie En wie is het volk, van Howe,‘super accesorize’ te en The Fourth Turning, van lie ijke pastels. De formaten lopen uiteen wie lijken Generations, 1991 schreeuwen! Hoe meer zijn de kiezers van dit moment? We hebben de 1997) mini (de minibag is een musthave) tot maxi. accessoires, hoe hipper. Tassen, kettingen, haarac-

Voorjaar 2012……… Entente Draadloos Schokkend Chic

134

Living in Style | september 2012

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 134 134_135_LIS_sept2012_Hens_Vermogensbeheer.indd 134-135

9/09/12 17:10

2-BK-B 9-BK-B

Voorjaar 2012 ……… Schokkend Chic
Saeculum In enthousiasme tachtig jaar, het Het collectieve de cyclus van maakt het steeds saeculum ofwel de natuurlijke die beschikbaar drukker op de radiofrequentieseeuw, identificecessoires, ceintuurs maar vooral ook armbanden. In ren voor internetverkeer. In stedelijke gebieden zijn Strauss en Howe vier fasen van circa twintig groten getale elk knelpunten al te voelen. De ook jaar waarin de alle archetypische generatie beginnen ween ineen mogelijke kleuren, liefsttoenog eens met elkaar aan netwerkcapaciteit trendy wordt geboren. Het begint elke keer met een nemende behoeftegecombineerd. Voor een wordt look hoefperiode waarin buidel te tasten. zijn en strenge je niet verschillende nieuwe technieken aangepakt met diep in de instituties sterkBind een simpel gekleurd lint, een 3G en in het huidige naar individualisme zwak. Dit was het o oaden saezoals de opvolgers van gekleurd touwtje of bandje en een de netwerken zoals hoort1945 tot 1961. culum leertje om je pols crisis van erbij. Ook op draadlozeperiode na deen jewi . Maar of datheel trendy is om die verachttienvoudiging goedkope De komt het om burgerlijke generatie is aan de tijdvooroorlogse, armbandjuwelen met van Cisco armbanden te idealistische generatie wordt gemacht en maken? mogelijk tede combineren. Goudkleurige bijouarmbanden scoren deze zomer ook goed, maar draag er boren. wel brand bij Vodafone laat zien dat mobielintertenminste twee bij elkaar. En verder gaat het alleDe strenge periode wordt gevolgd door de perimaalvan kleur, kleur en nog eens kleur. Oorbellen zijn ode om ontwaking waarin persoonlijke authennetproviders onvoldoende hebben geïnvesteerd weer superpopulair. Groot continue beschikbaarticiteit centraal staat. Meest recente ontwaking in back-upsystemen om is het sleutelwoord. Steel de show periode van 1961 tot 1981 waarinmet was te garanderen. chandelier oorbellen of de heid de met fonkelende De prijsconcurrentie van kleurige bloemen die vrolijk aan je oren bungelen. idealistische Babyboomers jong-volwassenen de afgelopen jaren is de providers blijkbaar niet waren. in de koude kleren gaan zitten. Dus misschien Make-up: metallic maar vooralvóór uitbreiding Na de periode van ontwaking sensueel vochkomt kwaliteitsverbetering welvolgt de ontrafetige huidjes Het eerste wat mij opvalt bij de kosten ling , tegenovergesteld aan de zullen de nieuwe van de capaciteit En misschien strenge periode. make-up gebruik de waten Je individualisme De instituties zijn zwak omhoog gaan. En dat voor het look zijn welmetallics.het kunt er zowel je ogen mee opmaken als je metallic dat deen 2004 viert hoogtij: onze jaren tussen 1982 huidige kan natuurlijk best als eenbedenktgloed over je lippenstift de Generatie X wordtze ook gebruiken de waarin aanbrengen. En jong gebruikt is en als capaciteit grotendeelsje kunt volwassenvoor het highlights op babyboomers aan de machten heel idealistische je jukbeenderen. Een tweede zijn. up- en downloaden van lmpjes. En verslaafd als belangrijke make-up wel accepteren. skin: een Het saeculum eindigt in een humidity we zijn, zullen we ditlook is de crisis als de ideasuperverzorgde en uiterst geprepareerde huid die listen met pensioen zijn en de leiding is overdiepte krijgt door met highlights te spelen. Verder gedragen aan de heb voor de zekerheid maar Karabijnhaken Ikreactieve, Verloren Generatie. gaan we goedkoop langetermijncontract autoDefaitisme, collectivisme en burgerlijke afgevast eenook weer zachte , sensuele en romantische make-up looks aan kracht. De laatste volledige riteit voor onbeperkt internet via telefoon en slotenwinnen zien, zonder het sexy femme gehalte, maar heel toegankelijke van leuke aanbiedingen). crisisperiode was die looks. iPad (Vodafone had ineens1929 tot 1945. En we zitten in de nog wel wat internetbedrijven in We hebbenaanloop naar een nieuwe escalatie. Flapper style is terug De jaren ’20 technologie in portefeuille, bedrijven die mooiekomen weer helemaal terug of betekende over betekent franjes, Entente Ooit beschikken dat een up-to-date huis hebben in de mode enentente “de verstanpailletten smaakvolle rangschikking lippen, blote dige en en glasparels, marktpositionering. menetwerk en een goede metallics, rode van deMaar schouders en Cisco hebben hoge (P. Weiland, nigvuldige deelen eens geheels” HENS Comde aandelen sandaaltjes met we bijhakken. laatst bineer rode lippen met sterk opgemaakte jaarlijkKunstwoordenboek, 1858). Maar Entente is die met een leuke winst verkocht omdat deogenook worden geaccentueerd door van Europesezich laat de naam van de misschien nog even op je helese verdubbeling voorlopernepwimpers. Wilsamenmaal meedoen met deze trend dan zal zelfs Rusland werking wachten.tussen Frankrijk, Engeland en de schaar in je1904. En Duitsland mocht kenmerkend voor uit haar moeten! Boblijnen waren toen niet meede apper girls’.weekeindje warenVeluwe kwam doen. The het Flapper sneered: onafhankelijke En ‘tijdens Sinister Spiritgirlsop de “It had to be!”. en sterke allemaal goed.Pity whispered: “Why?”. And again the Spirit of We zijn afgekickt aan het nog vrouwen uit de jaren ’20 die lak hadden van de regels en graag een androgyne twist aan hun die Waarom veronderstelt een reden, hele dagen onze verslaving en waren een twee iemand look toevoegden. Bobkapsels zijn nu ook weer helemaal wilsbekwaam en een Om voor ogen weer niet-draadloos.isLetterlijk. doel de kinderenheeft, in. Voor een of laten spelen in van de kapsels ineen buiten te gewoon zelfbehoud. Waardoor eens ideaalmoderne interpretatieplaats van opvan toen, laat je de bob wat langer oorzaak die haar een veronderstelt slechts een en style je het tot met een goed gede nieerde golfbeweging. onvermijdelijk gevolg leidt. Waardoor Nu zijn het niet alleen de babybooternet. We hebben op 20 meter tussen bomen mers die aan wat kabels. In het mannen met gehangenmet pensioen gaan. DeKlimbos bij de Het Peter op kraagjevan Europa wilden en vrijidealen, die eenheid Het Peter Pan kraagje is één ApenheulPande Veluwe zijn parcoursen uitgezet van de jezelf met karabijnhaken aan in het seihandel. Het fashiontrends voor het staalkabels waar jehotsteoptimisme, het geloofkomendeperzoen. Het ronde kraagje siert jurken waarom plansoonlijke verschil, het geloof in en over gaat klikt. Zo kun je hoog tussen de bomen blouses en geefthen met klimmen. Bij elke stap wel netjes met je een meisjesachtige look. Voor de avond de ken en nettenpensioen. Ingehaald door ons,kun je kiezen Generatie. Wij staandat als kraaltjes of Verloren voor een P.P.-kraagje erbij en bedenkt omhangen, die kabels. Best eng met jekijken erstras is versierd.be! met een los kraagje kun op de naar. It had to En hoe gewend we zijn aan draadloos. Terug je elke jurk ofer hoop. Na detot een droom uit wi -verMaar blouse omtoveren Lost Generation kindercampingisbleek er gelukkig een goeie jekomen tijd.helden. Generatie onzewel rondeop YouTube de Niet zodat ik is dit of lmpjes kraagje met binding, voor nietssnel Ykeurige, de Pragmatische ‘bon ton’ uitstraling (zoals de Fransen het noemen) Generatie geboren tussen 1982 en 2004. kon plaatsen. naar de legendarische guur Peter Pan vernoemd. Babyboomers als grootouders, overbeschermd Peter Pan wordt vaak geassocieerd met de kindertijd en verwend maar… optimistisch, zelfverzekerd en wie aan het Peter Pan syndroom lijdt (vooral manen pragmatische teamspelers. Zij leiden ons de nen zouden Herk van hebben) heeft moeite vooruitgang in. Ik Liesbeth van er last heb er thuis twee. En u? met volwassen worden. Het kraagje mag dan wat zoet en lie ijk overkomen, maar als je het op HENS manier Liesbeth van Herk is directeur vande juisteVermodraagt, is het oneindig Liesbeth heeft voor zichzelf gensbeheer te Breda. chic en geschikt voor vrouwen van elke leeftijd! HENS draag een blouse positie Liesbeth van Herk, 20 augustus 2012 en cliënten van Mijn tip:Vermogensbeheermet een Peter Pan- kraagje op die zwartleren broek of dit in sommige aandeleneen genoemd worden inmet zwartleren artikel is niet bedoeld oneindig sexy! Drs. Liesbeth van Herk is directeur van HENS artikel. Dit hotpants. Het contrast isals een advies of Vermogensbeheer te Breda. aandelen. Wilt u peraanbeveling tot beleggen in Wilt u persoonlijk en Manon en professioneel advies, dan kunt u conprofessioneel advies s Imago-styliste soonlijkDonners-Stij dan kunt u contact opnemen www.atyourtop.com via opnemen met HENS Vermogensbeheer. tactwww.HENSvermogensbeheer.nl info@atyourtop.com

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd23135 2-BK-BA-BL-p19-34-03-2012.indd 9-BK-BA-BL-p131-146-04-2012.indd 131

Column
9/09/12 17:10 4/03/12 11:30 01-09-2012 10:14:13 4/05/12 14:24

AMKREUTZ & DONNERS BELASTINGADVISEURS UW GIDS IN HET LABYRINT VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE REGELGEVING
Bij uw nanciële en scale vraagstukken spelen zowel Nederlandse als Belgische regelgeving een rol. Amkreutz & Donners Belastingadviseurs is thuis in dit labyrint van grensoverschrijdende (belasting)vraagstukken. Met duidelijke maatwerkoplossingen gaan wij uw problemen te lijf. Amkreutz & Donners is reeds vele jaren actief op het gebied van grensoverschrijdende advisering en is ook gespecialiseerd in de problematiek van de Nederbelg. Voor ondernemers, zelfstandige beroepsbeoefenaren en particulieren.

Amkreutz & Donners
BELASTINGADVISEURS
Akerstraat 90 in Heerlen (NL), Telefoonnummer: +31 (0)45-405 8 405, e-mail: info@adadvies.nl, www.adadvies.nl
9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 136 LIS FEB 12 COLUMN.indd 16 9/09/12 14:49 03-02-12 17:10

LIS 20

Young & Dynamic

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 8 9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 137

18-01-12 10:42 9/09/12 17:10

12 14:49

Interview | Glenn Claes

Glenn Claes
‘Als artiest heb je doorzettingsvermogen nodig’
Loodgieter Glenn Claes (22) uit Beringen mag zich sinds 17 maart 2012 ‘The Voice van Vlaanderen’ noemen. De pupil van Jasper Steverlinck heeft zijn favorietenrol waargemaakt en won in de finale van Iris, Bert en Silke. Met als inzet een Opel Astra, een platencontract, een album en twee singles. Misschien ook wel eeuwige roem? Ik duim alvast voor hem! Het begon allemaal met jouw blind audition van ‘I Shot the Sheriff’. Waarom dat liedje? Voor ik aan mijn avontuur van The Voice begon, was ik een jaar straatmuzikant. Altijd wanneer ik dat nummer speelde, bleven de mensen staan en kreeg ik enthousiaste reacties. Het is gewoon een heel leuk nummer om te zingen; het is catchy en het heeft een goed arrangement. Als ik nu terugkijk op mijn parcours van blind audition tot finale, denk ik niet dat ik ‘I Shot the Sheriff’ nog heb kunnen evenaren. Behalve dan misschien met mijn versie van ‘The Sound of Silence’ in de liveshows, die ik opgedragen heb aan de slachtoffers van het drama op Pukkelpop. Had je veel zenuwen tijdens je blind audition? Neen, totaal niet. Ik woon in Limburg en moest in Vilvoorde zijn om 10u00. Vroeg vertrekken dus en misschien wel in de file staan. Daarom ben ik samen met mijn papa de avond voordien al naar vtm gereden. Met de mobilhome. Dan kon ik uitslapen en mij rustig klaar maken. Helaas mocht ik wel pas het podium op om 19u30. Ik was de laatste kandidaat van de dag. Dus veel geduld hebben was de boodschap (lacht). Wat ging er door je hoofd toen de coaches zich alle vier zo snel omdraaiden? Er viel toch wel een last van mijn schouders. Maar het gaf vooral een extra boost om nog meer het beste van mezelf te geven. Was het moeilijk om een keuze te maken tussen de coaches? Neen, dat was voor mij al een uitgemaakte zaak nog voor ik aan The Voice begon. Ik had er al over nagedacht en zou voor Jasper Steverlinck kiezen. En ik ben nog steeds enorm blij met die keuze. Wat ik vermoedde, is uitgekomen. Jasper is een toffe kerel. En heel professioneel. Hij bezit een onuitputtelijke bron van inspiratie en blijft met sterke ideeën aankomen. Een enorm talent. Het klikte meteen tussen ons. Maar ook met hulpcoach David Poltrock had ik al snel een goede band. David heeft onder meer het arrangement voor ‘Message in a Bottle’ geschreven. Een al even goede producer dus. Met zulke mannen mogen samenwerken, is een grote eer. Ogen open, oren open en veel leren. Dat is wat ik de voorbije maanden gedaan heb. Als echte muzikant heb je alles in de hand. Van de muzieknoten tot de gitaarakkoorden. En zo perfectionistisch zijn zowel Jasper als David. Ik hoop dat ik ooit de kans krijg om de kennis te vergaren die daarvoor noodzakelijk is. Misschien word ik dan ook wel een professionele muzikant (lacht). Ik weet nu wel al welk soort muziek ik wil maken. Voor The Voice had ik daar totaal geen idee van. Tot ik in één van de liveshows Naive van The Kooks bracht. Daar voelde ik me goed bij.

www.glennclaes.be

138

Living in Style | september 2012

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 138

9/09/12 17:10

Interview | Glenn Claes

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 139

9/09/12 17:10

Interview | Glenn Claes

Glenn Claes ‘Als artiest heb je doorzettingsvermogen nodig’

Je werd van in het begin uitgeroepen tot favoriet. En voor één keer heeft de favoriet ook gewonnen. Ben je daarmee bezig geweest? Ik heb eigenlijk geprobeerd om mij niet bezig te houden met die zogezegde favorietenrol. En dat is redelijk goed gelukt. In mijn dromen had ik mij zo’n parcours als dat van Ben Saunders in ‘The Voice of Holland’ wel voorgesteld. Maar winnen was zeker niet mijn doel. Alles wat na ‘I Shot the Sheriff’ kwam, was mooi meegenomen. Mijn ouders, mijn zus Nathalie en mijn vriendin Selina zijn wel opgelucht dat het hele televisiegebeuren achter de rug is. Ze hebben zoveel moeite gedaan en al hun vrije tijd opgeofferd voor mij. Daar ben ik hen eeuwig dankbaar voor. In ‘de boekskes’ word je gebombardeerd tot nieuw meisjesidool. Sta je daarbij stil? Neen, totaal niet. Ik vind mezelf niet speciaal, want ik heb flaporen en van die dingen (lacht). Maar ik ben blij met wie ik ben. Ik ga zeker niet voor een performance een bepaalde kleur van kledij dragen omdat mijn ogen dan beter zouden uitkomen. Neen, daar ben ik echt niet mee bezig. Wie van de andere kandidaten had jij zelf graag zien winnen? Ik had geen favoriet, omdat er gewoon zoveel talent de revue gepasseerd is. Iedereen was goed in zijn eigen specialiteit. Kijk naar Ludovic, hij is The King of Soul. Wat hij presteert, kan ik niet. We waren met z’n allen een leuke bende. Geen concurrentiestrijd, alleen maar plezante momenten backstage. Hoe is je leven sinds The Voice veranderd? Heel hard. Ik werk momenteel niet meer als loodgieter, maar ik sta nog wel ingeschreven. Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik moet doen: loopbaanonderbreking nemen of niet. Het klinkt misschien raar, maar ik geef wel een job en een bepaalde zekerheid op. Maar ik doe dat graag als ik voor de rest van mijn leven met muziek kan bezig zijn. Als muzikant wil ik graag mijn ding doen, al besef ik dat ik nog een hele weg te gaan heb. Maar ik heb tijd en goesting. Veel goesting. Ik ben enthousiast en wil er echt in vliegen. Met vallen en opstaan. Ik wil mijn best doen om goede singles en een pracht van een album te maken. Alleen zo kan ik mijn fans bedanken voor hun vele sms’jes. Hoe oud was je toen je begon te zingen? Toen ik vijf was, kreeg ik een mixtape. Die kon ik al snel uit mijn hoofd meezingen. Op mijn zesde begon ik te drummen en heb ik lessen slagwerk gevolgd. Gitaar heb ik op mezelf geleerd toen ik twaalf werd. Eigenlijk had mijn zus die gitaar gekocht, maar ze kreeg er pijn aan haar handen van en gaf het op. Pas op, ik heb ook momenten gekend waarop ik liever die gitaar stuk sloeg dan er nog één akkoord op te spelen. Maar dan kon ik beter eerst tien minuten stoom afblazen om dan nadien verder te oefenen. Als ik zie waar ik nu sta, heeft dat doorzettingsvermogen mij echt geholpen. Iedereen die muziek wil maken, moet doorzetten. Want een instrument leer je niet zomaar. Dat vergt tijd. En pijnlijke handen in het geval van gitaar (lacht). Was het een grote droom van jou om zanger te worden? Ja, toch wel. Vroeger wou ik eerder drummer worden. Dat sprak me meer aan omdat ik eigenlijk geen sociaal type was. Ik zat in mijn eentje in de kelder muziek te maken. Tot ik op een dag op café voor de leeuwen werd gegooid. Toen moest ik wel met iedereen praten. Vanaf dan was de sociale Glenn geboren (lacht).

www.glennclaes.be

140

Living in Style | september 2012

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 140

9/09/12 17:10

Interview | Glenn Claes

Glenn Claes ‘Als artiest heb je doorzettingsvermogen nodig’

Had je voor The Voice al meegedaan aan audities? Toen ik zestien was, heb ik meegedaan aan de preselecties van ‘Idool’. Ik werd vier keer verwacht in de Brabanthal in Leuven. En de laatste keer zeiden ze dat ik te jong was. Achteraf gezien misschien wel een geluk bij een ongeluk. Die jaartjes spelen op straat hebben mij veel geleerd en volwassener gemaakt. Wie zijn jouw grote muzikale voorbeelden? Jimi Hendrix, Pink Floyd en Led Zeppelin. Die oude rockhelden kunnen mij bekoren. De eerste liedjes die zij zongen, worden nu niet meeer gemaakt. Jammer genoeg. Een song als ‘Stairway to Heaven’ hoor je nog bitter weinig. In België ben ik natuurlijk fan van Jasper Steverlinck en David Poltrock. Ik heb studiogewijs zoveel van hen geleerd. En Jasper heeft gewoon een heel mooie en herkenbare stem. Wat zijn je ambities voor de toekomst? Ik wil bezig blijven met muziek en ervan kunnen leven. Maar we zien wel wat de toekomst brengt... Ik ga het vel van de beer niet verkopen voordat die geschoten is. De eerste single van Glenn Claes, ‘Knight In Shining Armour’, is te koop op iTunes en bij Free Record Shop.

www.glennclaes.be

Living in Style | september 2012

141

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 141

9/09/12 17:10

STIJLVOL DRUKKEN, MET EEN JEUGDIG ENTHOUSIASME
VAN OFFSET … TOT EN MET DIGITAAL DRUKWERK

NT- & DRUKWERK
Een ROTATIEDRUKKERIJ die zich positioneert op de markt van enkelvoudige en meervoudige kettingformulieren, sets en laser A4. Deze performante 4- en 5-kleuren formulierenpersen zijn een unicum binnen de Euregio.

SET GIJSEMBER
Een VELLENOFFSETDRUKKERIJ waar een vakbekwaam grafisch team kwaliteitsdrukwerk produceert. De moderne 2-, 4- en 5-kleurenpersen staan garant voor een puntgaaf eindresultaat gekoppeld aan een korte doorlooptijd. Een DIGITALE DRUKKERIJ uitgerust met de nieuwste zwart/wit- en kleurenpersen gestuurd door geautomatiseerde workflowsystemen met quasi onbegrensde mogelijkheden: het gebruik van de meest luxueuze papiersoorten, onbeperkte kleur-toepassingen, het volledig personaliseren van mailings en dit alles gaande van één exemplaar tot vele honderden.

Nijverheidslaan 32 • B-3630 Eisden-Maasmechelen (B) Tel. +32 (0)89 76 40 89 • Fax +32 (0)89 76 53 92 E-mail info@gijsemberg.be • Internet www.gijsemberg.be

Drukkerij Gijsemberg bvba

Hertogsingel 9 • 6211 NC Maastricht (NL) Tel. +31 (0)43 321 27 09 • Fax +31 (0)43 325 71 56 E-mail info@to-offset.nl • Internet www.gijsemberg.be

T.O.Offset-Gijsemberg bv

LIS 20 9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 142 9/09/12 17:10

ERG

Art & Culture

LIS 2012 Schutvellen HR.indd 13 9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 143

18-01-12 10:42 9/09/12 17:10

Galerie front

Galerie de Kei, een plek waar al uw bijeenkomsten een succes worden
Galerie de Kei heeft een prachtige galerie met meer dan 100 kunstwerken waar vele particulieren goed begeleid worden in hun zoektocht naar het ultieme kunstwerk waar u nu ook uw eigen evenement kunt organiseren.

Patio

Buiten onze openingstijden stellen wij onze galerie voor verhuur beschikbaar. Wat is er mooier dan in een inspirerende en kunstrijke omgeving mensen die voor u belangrijk zijn te ontmoeten voor een: • • • • • • • • • Vergadering presentatie klantendag netwerkbijeenkomst jubileumbijeenkomst brainstormsessie teambuildingdag workshop training

Galerie

Kunst salon

Onze locatie bestaat uit: • • • • een galerie met vleugel een kunstsalon een kookstudio een patio

Kunst salon

Wat dacht u van een kunstpresentatie om uw bijeenkomst extra luister bij te zetten?

Kookstudio Opwettenseweg 74, 5672 AJ Nuenen • Telefoon: 040-2841583 • Winny Muller: 06-13076801 • www.galeriedekei.nl • info@galeriedekei.nl.

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 144

9/09/12 17:10

Wisten we het maar…..
Het leuke aan het delen van de kunstkriebel is toch wel luisteren naar verhalen. Ik hang altijd aan de lippen van mensen die veel hebben meegemaakt op dit gebied en het vervolgens ook op een boeiende manier weten te verwoorden. Wanneer je kunst maakt of van kunst houdt behoor je toch tot een ander groep, “een apart soort’. Natuurlijk is het zo dat wanneer je veel onderneemt je vanzelf ook meer te vertellen hebt, maar dat dat dan als interessant betracht kan worden, daar ben ik het niet mee eens. Als werkende moeder kan ik wel beamen dat ik in ieder geval veel onderneem. In de ochtend heb ik om 7.00 uur al boeiende gesprekken met mijn zoontje en dochtertje van 6 en 4 jaar. Vervolgens sta je dan om 8.30 uur klaarwakker op schoolplein om de ervaringen met andere moeders te delen. Snel de auto in om een kunstenaar in Amsterdam te bezoeken. En dan zit je ineens in zo’n ervaring waarbij je zo maar in het niets iemand ontmoet die boeit en fascineert. Toeval? Ik zit gezellig in een lunchroom in het hartje van Amsterdam en raak aan de praat met een gedistingeerde man van achter in de 70 of misschien toch wel begin 80. Wanneer ik vertel dat ik een galerie in het Zuiden van het land heb merk ik direct op dat ook hij wat heeft met kunst. Dan is er al snel die wel bekende ‘klik’. Natuurlijk ben ik direct geboeid wanneer meneer verteld dat hij rond 1948 tegenover het stamcafé woonde van de coryfeeën uit de Cobra wereld als Appel, Corneille Wolvecamp en Constant. Galerie de Kei heeft ook een bijzonder cobra collectie van originele Cobra werken dus zijn verhaal was wat mij betreft midden in de roos. Cobra is de beweging ontstaan uit het verzetten tegen alles wat realistisch was. Men wilde loskomen van de vertrouwde manier van werken. Een cobra is wel degelijk een gevaarlijke giftige slang. Maar het woord CoBrA staat ook voor de afkorting van de Franse namen van de steden: Copenhague, Bruxelles en Amsterdam. Uit deze drie steden kwamen de kunstenaars die zich niet meer hielden aan technieken die geleerd werden op de kunstacademie. Nee juist niet. Experimenteren met verf, materialen en vormen. Natuurlijk waren de meeste mensen uit die tijd nog niet toe aan deze “moderne” doeken en werden ze in die tijd niet gewaardeerd als kunst. “Maar wat wij ervan vonden, dat vonden deze heren totaal niet belangrijk”, aldus meneer. “Bij ieder bezoek gooide deze mannen hun laatst gemaakte werk op een grote tafel. Iedereen die wilde, mocht ze meenemen. Wat ben ik stom geweest om niet een keer een greep te doen uit de stapel die ze achterlieten. Nu jaren later hadden ze wel miljoenen kunnen opleveren. En nu….ben ik onlangs in het bezit gekomen van een origineel kunstwerkje op papier van Karel Appel. Tja, dat was een rib uit mijn lijf….had ik maar…”.

Winny Muller Galerie de Kei

.

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 145

Column
9/09/12 17:10

Art & Culture | Galerie de Kei

SCHILDERIJEN VAN SVETLANA KALACHNIK
De jonge talentvolle Russische kunstenares Svetlana Kalachnik is al op jonge leeftijd begonnen met het maken van iconen. Door haar verhuizing naar Spanje krijgt haar werk een totaal andere wending De westerse invloeden zorgen ervoor dat de schilderijen van Svetlana vol humor, kleur en verleiding zitten. De humor zit hem voornamelijk in de spanning en tegenstellingen tussen mannen en vrouwen, maar tegelijkertijd voel je een bijzondere liefdevolle band tussen de personen op het doek. Mensen van alle dag worden in een bijzonder tafereel geplaatst waarbij de technieken die ze voorheen gebruikte in haar iconen, nu op een wel heel bijzondere manier terugkomen. Zeer gedetailleerd maar toch niet realistisch. Kleine details zorgen voor de nodige hilariteit.

Galerie de Kei - Opwettenseweg 74 - 5672 AJ Nuenen - Nederland - Telefoon +31 402841583 Open: vrijdag en zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Zondag 14.00 - 17.00 uur - www.galeriedekei.nl

146

Living in Style | september 2012

9-BK-BA-BL-p131-146-09-2012.indd 146

9/09/12 17:10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful