You are on page 1of 32

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

A. MC CH, YU CU V PHM VI P DNG 1. Mc ch, yu cu


1.1 Mc ch
Nhm gip nhn vin TKTU tnh nm vng cch o Driving test v phn tch logfile, trn c s tin hnh o kim mng li pht hin v khc phc cc li trn h thng.

1.2 Yu cu
Ban ti u- CNKT tnh nm c nhim v v tm quan trng ca qu trnh o kim v x l Driving test. Cc Phng, Ban lin quan v cc TKTU tnh nm c nhim v ca mnh trong qu trnh phi hp lm vic vi nhau.

2. Phm vi p dng
Cc phng/ban mng thit k ti u thuc CNKT tnh: Ban Ti u v tuyn -Cc Chi nhnh K thut tnh;

3. Cc t vit tt
TKTU: Thit k v Ti u CNKT: Chi nhnh K thut KPI: Key Performance Index - B ch s nh gi hiu nng ca mng li BTS: Base Transceiver Station - Tram thu phat gc

B. NI DUNG
I. CNG TC CHUN B
1. Thit b o Driving Test Thit b Drive_test gm c:

Mt phn mm o Driving Test ( Tems Investigation) v mt my tnh sch tay. Mt in thoi di ng kt ni vi my tnh thng qua mt cp ni (my Tems T610 Ericssion).

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Mt SimCard Test. Mt GPS kt ni v tinh. Mt b chuyn i ngun ( chuyn i in t Accu ca xe thnh in 220V cho my tnh v GPS).

2. C s d liu cho cng tc o. Cc c s d liu phc v qu trnh Driving Test. Tu theo mc ch o kim nh o kim trm mi tch hp pht sng hoc o kim vng ph, cht lng phc v qu trnh ti u trm..m ngi o chun b cc c s d liu khc nhau. Sau y l nhng c s d liu chnh.

Cellfile: file.cel dng hin th cc v tr, tn cell ca trm BTS trong mng ( bao gm c site ang hot ng v site danh nh) trn cc ca s lm vic ca phn mm o Tems Investigation. CSDL ( c s d liu trm BTS): bao gm a ch, to , cu hnh trm, cao anten, gc tilt, Azimult. Mt CDD cha cc thng s ca mt trm BTS nh CGI, LAC, BCCH, BSIC, TCH, POWER, v cc thng s khc. Mt bn dng nh hng ng i trong trng hp i o khng nm c a hnh khu vc cn o kim. Mt Labn xc nh gc Azimul ca cell

Trong trng hp o kim phc v cng tc ti u trm th cn chun b thm bng KPIs ca cell phc v cng tc phn tich s liu KPIs cn ti u. 3. Cc th tc chun b. Trc khi thc hin o kim mt cell hay mt nhm cell ( Cluster) th i o phi xy dng k hoch o nh xc nh ng i, thi gian o cng nh s cuc o, tc xe trong qu trnh o kim:

ng i phi i c hng chnh ca cell ( hng bp sng chnh) xc nh bn knh ph sng ca cell ( trong trng hp o Idle) hoc xc nh c bin chuyn giao ( bin cell trong ch o Dedicate). Nu o

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

mt nhm cell th ng i phi bao gm tt c cc cell trong nhm cell . Tuy nhin tu theo a hnh thc t xy dng ng i cho ph hp.

t nht tt c cc tuyn ng chnh phi c o v c nhiu thu bao di chuyn trn cc tuyn ng ny do vy cn o kim iu chnh vng ph sao cho gim thiu s cuc chuyn giao khng cn thit gia cc cell (ping-pong HandOver), gim thiu s cuc cp nht v tr (location Update) khu vc bin LAC ( trong trng hp bin LAC ct ngang ng chnh). Hoc xc nh cell phc v chnh cho cc tuyn ng ny ( o ch ri). Trong trng hp o ch Dedicate th nu c th th ng i phi o c 2 chiu ( chiu ra khi cell v chiu hng vo cell) o c HandOver 2 chiu. Tc xe di chuyn: Tc xe nu c th th duy tr mt tc n nh nhng khng qu 60Km/h gim thiu nh hng ca s thng ging tn hiu c mt kt ca ng tin cy.

4. Ci t thit b m bo qu trnh o kim c chnh xc v thun tin th qu trnh kt ni my tnh vi cc thit b ngoi phi c kim tra k lng. 4.1 Kt ni thit b Kt ni my tnh vi my TEMS Investigation v GPS. m bo qu trnh kt ni cc thit b nh TEMS, GPS vi my tnh. Chng ta nn tun th theo cc bc sau:

Kt ni my TEMS Investigation Sony Erricson T610


Kch biu tng Add Equipment Xut hin hp thoi:

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

chn cng cm thit b v chn T610 kch OK ng ca s ny. Kch vo biu tng CONNEC kt ni my TEMS.

Kt ni GPS HOLUX
Cch lm tng t nh trn, Kch biu tng Add Equipment Xut hin hp thoi:

chn cng cm thit b v chn NMEA 0183 kch OK ng ca s ny. Kch vo biu tng CONNEC kt ni my GPS.

Mt cch khc kt ni cho tt c cc loi thit b cng lc:

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Click vo biu tng Identify Equipment trn toolbar Equipment Control. Mt hp thoi c tn l Port Properties s xut hin, chn tt c cc cng kt ni vi thit b OK. My tnh s scan cc cng cc thit b c kh nng. Click Connect All trn Connections toolbar kt ni tt c cc thit b.

Lu : Tuy nhin do qu trnh kt ni cc thit b thng xy ra xung t gia cc thit b vi nhau khi kt ni ng thi, do khng nn s dng phng thc ny kt ni. 4.1 Ngt kt ni MS, GPS Click Disconnect All trn Connections toolbar ngt tt c cc kt ni vi my tnh (TEMS v GPS). Click Disconnect trn Connections toolbar ngt kt ni mun chn. 5. Ghi d liu ( ghi Logfile) Qu trnh i o kim tra c chia lm mc ch khc nhau. Ngoi nhng li c th pht hin ngay khi o th qu trnh phn tch, tng hp d liu cng nh cc bo co thu c t ton b kt qu o l rt quan trng. Do , qu trnh ghi d liu l rt quan trng. Kch vo biu tng Start Recording bt u ghi kt qu o, chn ni bn ghi v tn ca bn ghi. Kch vo biu tng Stop recording kt thc bn ghi.

Lu : Trong qu trnh ghi d liu o, nu v mt nguyn nhn no my tnh b mt kt ni vi thit b, hay bn ghi b dng th logfile vn c lu n thi im b mt kt ni. Do chng ta s thc hin ghi tip bng mt logfile mi (khng c ghi nn logfile c) 6. Thit lp ch ghi
5

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Ty thuc vo mc ch o khc nhau m chng ta c cc ch ghi khc nhau. 6.1 o vng ph o c vng ph chnh xc ca cc cell th cn ghi d liu trong ch Idle mode (MS ri). 6.2 o ch thoi

Thit lp di cuc gi v khong thi gian gia 2 ln thit lp cuc gi lin tip: Khong thi gian ny tu theo tnh hnh thc t, a hnh, tuy nhin thi gian ny phi m bo s cuc gi ln ( trong trng hp o Dedicate) c th cung cp mt s liu ng tin cy. Ph thuc vo mc ch o kim a ra thi gian o cho mi trng hp c th. o kh nng thit lp cuc gi: V mc ch o kim kh nng thit lp cuc gi ca cell nn s cuc gi phi ln, khong thi gian gia 2 ln thit lp cuc gi v thi gian cuc gi khng qu di. Thng thng khong thi gian gia 2 ln thit lp cuc gi: 10s Thi gian trung bnh 1 cuc gi: 30s o kim tra rt cuc gi: kim tra chnh xc tnh trng rt cuc gi ti cell th s cuc gi phi ln v thi gian trung bnh mt cuc gi cng khng c qu ngn. Thng thng khong thi gian gia 2 ln thit lp cuc gi: 10s Thi gian trung bnh 1 cuc gi: 90s o kim tra kh nng HandOver gia cc cell: o kh nng HO ca 2 cell th NV thc hin phi thc hin o 2 chiu, mi chiu nn o t nht 5 ln, thi gian trung bnh 1 cuc gi: 200-300s, c th t di hn ph thuc vo khong cch gia 2 cell cn o, trnh trng hp cuc gi kt thc trc khi kp chuyn giao sang cell khc.

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

o kim phc v cng tc ti u: Nu mc ch o kim phc v cng tc ti u trm ( o thit lp cuc gi, HO..) th thi gian t khng qu ngn hoc qu di: Thng thng khong thi gian gia 2 ln thit lp cuc gi: 15s Thi gian trung bnh 1 cuc gi: 90s

Cch thit lp ch o: o Trong Worksheet Control ca TEMS Investigation chn ca s Command Sequence, kch vo biu tng Add thit lp:

o Ca s Add Command xut hin, chn theo cc ch dn di y:

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

o Tip tc chn thi gian ch 90s:

o Chn kt thc cuc gi

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

o Chn thi gian ngh

Sau khi thit lp ta c Command sequence nh hnh sau:

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Nh vy ta thit lp xong ch t ng quay s ca MS. bt u cho MS t ng quay s, kch vo biu tng Start (mu xanh) bt u ch quay s, v kch vo biu tng Stop (mi tn mu ) dng ch quay s, a MS v ch Idle mode (ri).

kch hot ch MS tt ng quay li s sau khi kt thc cuc gi v kt thc thi gian i ta lm nh sau Trong ca s Command Sequence, kch vo mc Properties ( biu tng ch i) -> Comand Sequence Properties -> Sequence Handing -> nh du vo Repeat (no.of time) -> Ok 6.3 o kt hp

10

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

kt hp nh gi c v vng ph cng nh trong cht lng thoi, chuyn giao ta c th t nhiu ch quay khc nhau. Ta c th t MS gi trong 60s th kt thc, ngh trong 60s ri li gi. (Ch thit lp nh trn) II.

LA CHN CH O
Khi o Driving Test c 2 ch thng c thit lp: 1. o kim vng ph ca cell ( o ch Idle Mode) V ch ri BTS lun pht vi cng sut ln nht, gi tr ny chnh l gi tr cng sut c khai trn h thng do vy o ch ny ta c th xc nh c vng ph thc t ca cell. a) Thit lp bi o:

MS sau khi kt ni c t ch ri, khng thit lp cuc gi. Ln lt i v hng ca tng cell n khi khng no khng thu c tn hiu ca cell hoc MS c chuyn sang phc v bi cell khc th dng li. Trong trng hp mun o vng ph thc t ca cell m khng mun MS chuyn sang phc v bi cell khc th ta c th o bng cch lock tn BCCH ca cell cn o v i theo hng cell n khi no khng thu c tn hiu ca cell th dng li. Nn chn tuyn ng c th i c xung quanh trm xc nh c vng phc v chnh ca trm, tuyn ng c chn khng nn qu gn trm. khu vc nng thn, chn tuyn ng nn cch chn trm khong 1.5 -2km. khu vc thnh ph, th x th nn chn tuyn ng cch chn trm khong 300-500m. Tuy nhin tu theo a hnh thc t chn tuyn ng sao cho ph hp.

b) Cch o

c) Cc thng s GSM

11

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Rxlev: y l mc thu o c trn tn BCCH ca cell serving v cell Neighbour. Cc gi tr RxQual, SQI,FER, BER khng o c ch ny.

2. o cht lng tn hiu ( Dedicate Mode) Ch o c s dng xc nh, kim tra kh nng ph v ca cell nh: Thit lp cuc gi, tnh trng rt cuc gi ti cell, chuyn giao vi cc cell ln cnCh ny cng xc nh bin chuyn giao ca cell hay c gi l bin cell trong ch Dedicate. a) Thit lp : MS sau khi kt ni c thc hin thit lp cuc gi trong mt thi gian nht nh v chu trnh c lp li. b) Cch o

Tin hnh o kim thit lp cuc gi v cht lng cuc gi: Ngi o ng cch trm 300-500m (vi trm phc v khu vc x , huyn), 100m ( vi cc trm trong khu vc thnh ph) trnh trong qu trnh o MS b Ping-Pong HandOver nhiu ln. Ti ta tin hnh thc hin cuc gi , s cuc gi thit lp phi ln c c mt kt qa tin cy ( thng thng mi cell s cuc gi >=10 cuc) i v hng cc Neighbour kim tra HandOver vi cc cell l Neighbour chnh ca n v cell cng site. Nn chn tuyn ng c th i c xung quanh trm xc nh c vng phc v chnh ca trm, tuyn ng c chn khng nn qu gn trm. khu vc nng thn, chn tuyn ng nn cch chn trm khong 1.5 -2km. khu vc thnh ph, th x th nn chn tuyn ng cch chn trm khong 300-500m. Tuy nhin tu theo a hnh thc t chn tuyn ng sao cho ph hp.

c) Cc thng s GSM

Rxlev: Mc thu trn kt ni ca cell serving v mc thu trn tn BCCH ca cell Neighbour.

12

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

o RxQual, SQI,FER, BER ca cc kt ni ng xung ca cell phc v.

3. La chn ch o cho cc mc ch o kim 3.1 o vng ph. S dng bi o Idle Mode (MS ch ri). 3.2 o kim cht lng thoi, chuyn giao, kim tra sai feeder Trong trng hp ny s dng bi o Dedicated Mode (MS ch thoi) Trong cng tc tht k ti u, o kim trm mi pht sng, o kim v ti u vng ph..th tng ng vi mc ch o chng ta la chn bi o cho ph hp. III.

PHN TCH LOGFILE


Khi thc hin Driving ngoi nhng li c th pht hin v x l ngay nh li trm, sai feeder, sai g anten..th vic phn tch cc s kin thng qua d liu thu c qua qu trnh o driving s cho php pht hin ra cc vn cn tn ti trong mng nh vn v vng ph, cht lng mng nh kh nng HandOver, rt cuc gi..trn c s a ra cc thay i ci thin cht lng mng. Phn ny m t mt s li thng thng c tm thy trong mng li khi o Driving v cch gii quyt.

1. Vn vng ph Mc cng tn hiu thp l mt trong cc vn ln nht ca mng. Vng ph ca mt cell ch yu ph thuc vo hiu qu ca vic thit k v tr t trm, hng cell, c im ca a hnh. V mc cng thp c th l h qu ca cc v tr khng hp l. Mt vi trng hp lin quan ti vn thiu vng ph. 1.1. Mc thu cng tn hiu thp.

13

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

nh gi, phn tch Mc thu cng tn hiu thp thng cc vng tha trm hoc khu vc c a hnh phc tp, nhiu i ni hoc nhng khu vc c qu nhiu nh cao tng che khut. Khi mt s v tr ca MS s b che chn, tn hiu b suy gim nhiu .., nhng vng nh th c coi l cc vng lm m y mc thu tn hiu rt thp. Nhn trn ca s Line Chart thy rng mc thu m MS thu c ca c cell Serving ln cell Ngheibour gim ng k v c th xng qa thp. Khi gi tr C/I gim theo v t l li khung (FER) v t l li bt (BER) cng tng ln v lm tng kh nng rt cuc gi. Nu khi

14

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Driving Test ta thy rng mc thu cc cell xung qu thp (< 100dBm) v cuc gi b rt th nguyn nhn l do thiu vng ph. Nu trong trng hp mc thu ca cc cell u gim nhng vn mc tt th y cng l mt trong cc trng hp thiu vng ph. Trong trng hp ny nu ngi phn tch s liu nh gi nhiu trc khi nh gi mc thu tn hiu ( hoc nhn vo ca s Line Chart thy Rxqual tng ln) th c kh nng nhn nh vn b nhiu v hng hnh ng ca mnh vo vic tm ngun nhiu nh kim tra quy hoch tn s th iu ny s lm lng ph thi gian v khng gii quyt c vn tn ti. ( ch rng mc thu tn hiu thp -> C/I gim -> Cht lng kt ni gim)

15

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

H1: Nhiu cell c mc thu cng tn hiu tng i. Cch bin php:

Khi thiu vng ph xy ra khu vc tha trm hoc khu vc i ni th da vo a hnh, khong cch v tr c mc thu thp ti cc trm xung quanh a ra tc ng mt cch hiu qu, trnh tc ng khng cn thit. Cc tc ng c th: iu chnh li tilt, Azimult ca cc Anten, nng cao anten. Trong trng hp ny, tu theo v tr vng ph yu a ra quyt nh hp l. Sau y mt vi trng hp

Nu vng ph tn ti nm gn v tr mt site, nguyn nhn l

do che chn th c th nng cao anten vt qua vt che chn.

Nu vng ph tn ti nm gn site v gia 2 sector th c

th iu chnh gc Azimult. Ch l trc khi iu chnh Azimult th phi kim tra v tr ng vi gc Azimult hin ti xem nu iu chnh th c b mt vng ph hay khng. Nu b mt vng ph hoc c kh nng ph km th khng c iu chnh Azimult.

Nu vng ph b mt hoc c mc thu km v gn trm,

khng c vt che chn th nn kim tra li g anten . Kim tra li suy hao ca BTS ( trong trng hp a hnh

khng b che chn v gn v tr trm) hoc kim tra li g ca anten v nu anten lp sai g th khi bp sng chnh ca anten s hng ln trn dn ti mc thu khu vc chn trm cng nh khong cch gn ( 500-800m) rt thp. Kim tra li suy hao ca BTS, feeder, sai CSDL

16

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Trong trng hp ny v tr vng ph km cng gn trm, khng c vt che chn, khi nn kim tra li suy hao BTS, Feeder, sai feeder.. Kim tra cng sut pht ca BTS, tng cng sut nu BTS cha pht vi cng sut cc i ( GSM900: 47dBm, GSM1800: 45dBm) Nu bn knh khu vc mt sng hoc sng yu nh ( <1.5km) th c th dng gii php Repeater ph cc vng lm ny. Xy dng thm trm mi. 1.2. Vng thiu cell phc v chnh Trong mt vng phc v m c nhiu cell hng ti, cc cell ny c mc thu tng i gn nhau khi mng s mt cn bng vng ph, v xy ra nhiu HandOver khng cn thit v gy nhiu ln nhau.

17

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

H2:

Thiu vng ph chnh dn ti HandOver nhiu

Khi i DrivingTest ta thy rng mc thu ca cell serving v cc cell Neighbour l tng i gn nhau v c th cng mc thu tt hoc thp. ( Nh hnh minh ho trn mc thu ca cell Serving v Neighbour cng mc thu thp). Trong trng hp ny ta ch quan st thm s lng cc Neighbour c mc thu gn vi mc thu ca cell serving ( quan st ca s Serving +Neighbour). Trng hp ch c 1-2 cell Neighbour c mc thu gn bng mc thu cell serving, cn cc Neighbour khc c mc thu thp hn nhiu:

Nu mc thu trn cc cell gn nhau v mc thp th c kh nng l do thiu vng ph. Nu mc thu trn cc cell gn nhau v mc tt th vn vng ph y l thiu cell phc v chnh. Trong trng hp ny NVTU phi kim tra li gc Azimult v tilt ca cell Serving v Neighbour khng ch vng ph cc cell cho hp l. Khng nn cell phc v qu xa hoc qu gn gy mt cn bng vng ph, gy nhiu v phn b lu lng khng u. Nu v tr ny nm trn ng quc l hoc nhng ng chnh th nn iu chnh sao cho trn ng t cell phc v nht.

Trng hp c ti 5-6 cell Neighbour c mc thu gn bng mc thu cell serving nh hnh minh ho di:

18

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

H3 :

C qu nhiu cell c mc thu gn bng cell serving

Nu mt v tr m c qu nhiu cell c mc thu gn bng vi mc thu ca cell phc v, mc thu ny c th cng mc thu tt hoc cng mc yu tu theo a hnh, v tr cc trm, v tr v khong cch ca MS ti cc cell v ta thy rng y khng c mt cell no vt tri hn so vi cc cell khc (nu xt theo tiu ch cng tn hiu) v MS c phc v y s b Ping-Pong HandOver lin tc gy tn ti nguyn mng v tng kh nng rt cuc gi. kha cch khc, khi c nhiu cell hng vo mt khu vc th s gy mt cn bng vng ph trong mng, cc khu vc ln cn c th thiu vng ph do thiu cell phc v . Trong trng hp ny NVTU phi cn c vo a hnh hin ti, cn c vo s phn b v tr trm hin c c th iu chnh li Azimult, tilt ca nhm cell ny sao cho vng ph c

19

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

phn b u. khu vc ng bng ta c th thit k theo gc chun hoc iu chnh cc bp sng chnh ca cc cell an xen nhau ( bp sng chnh ca cell ny hng vo vng gia 2 bp sng ca site cn cn) ..khi ta c c mt vng ph tng i u nhau v mt cng . a hnh c nhiu vt che chn, i ni th iu chnh theo hng dn c, ng chnh.. 1.3. Gim tn hiu mt cch t ngt hoc xut hin cc Neighbour mt cch t ngt a) Gim tn hiu mt cch t ngt Trong trng hp ny nu nhn trn ca s Line Chart ta thy mc thu cell Serving v Neighbour gim t ngt trong mt khong thi gian nht nh dn ti HandOver nhiu v c kh nng dn ti rt cuc gi mt cch t ngt. V tr ny nhiu kh nng c vt cao che chn lm gim t ngt tn hiu ca cell phc v. Khi NVTU nn quan st a hnh trc khi a ra quyt nh tc ng v i khi iu chnh tilt v Azimult ca cell phc v cng khng th gii quyt vn , NVTU nn kim tra cc cell ln cn tm ra cell c th khc phc c khu vc ny. Nu khng tm c cell no c kh nng khc phc c khu vc ny th NVTU c th ngh ti cc gii php khc nh thay i cao anten cell phc v vt qua vt che chn hoc tm gii php Repeater..

20

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

H4: Gim tn hiu mt cch t ngt b) Neighbour xut hin t ngt. Trong khi driving test, ta thy rng mc thu ca cell serving vn gi mc n nh, tuy nhin ti v tr o mt vi Neighbour c cng tng t ngt trong khong thi gian ngn dn ti c nhiu HandOver xy ra lin tc, iu chng t rng MS ang di chuyn vo bp sng chnh ca cell Neighbour ny nhng v a hnh phc tp, nhiu vt che chn m cng tn hiu ca cc cell Neighbour b thng ging lin tc dn ti HandOver nhiu. Trong trng ny NVTU nn kim tra li vng ph ca cc cell Neighbour ny v c th gii hn li vng ph ca cc cell gim HandOver khng cn thit

21

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Mc thu Neighbour tng t ngt 2. Vn cht lng cuc gi S suy gim cht lng mng c th gy ra bi nhiu ln v fading v cht lng ti c th bao gm : Cht lng thoi ti cng tng Tc chuyn i trong GPRS gim vi s ln truyn li tng ln Rt cuc gi tng Chuyn giao khng thnh cng v rt chuyn giao tng ln S ln thit lp cuc gi khng thnh cng tng

2.1 Cht lng ti do mc thu tn hiu

22

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Khi mc thu xung qu thp th cht lng ca cuc thoi b nh hng bi nhiu v fading. Ngun nhiu y c th l nhiu ngoi ( do nhiu ng knh hoc cn knh), nhiu nhit ( nhiu nn), y l nhiu khng th gii quyt c bng vic thay i tn s bi v n tn ti trong chnh ni mng. Khi driving test, chng ta quan st thy nhiu tng ln ( Rxqual tng ln trong ca s Line chart) khi tng ng vi cung tn hiu xung qu thp , khi chng ta phi ch ti gi tr FER (t l li khung). Nu FER ti ( <16.5) th vn cht lng ti y c th kt lun l do cng qu thp gy ra v NVTU phi kt hp vi vng ph ca cell, a hnh a ra cc tc ng v mt vng ph ci thin mc thu tn hiu thay v hng cc tc ng ca mnh v mt tn s v thay i tn s khng mang li hiu qu. ( Xem hnh minh ho).

23

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Rxlev thp, Rxqual thp, FER thp

Nu FER tt th vn cht lng ti y cng c th do nhiu gy ra, khi ta c th kim tra li thit k tn s ca cc cell ln cn trnh trng hp nhiu ng knh, cn knh.

Rxlev thp, Rxqual thp, FER tt 2.2 Cht lng ti do nhiu ng knh hoc cn knh

24

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Khi driving test chng ta thy rng mc thu tn hiu vn mc tt nhng rxqual rt ti. khi ta nn quan st tn s ca cell ln cn xem c cng tn s hoc cn tn s vi tn s ca cell serving hay khng.

Tn s ca cell ln cn cn knh vi tn s cell serving 3. Vn v handover Khi thc hin o HO, ngoi quyt nh handover thng thng ta cn thng gp mt s vn lin quan ti HandOver nh tr chuyn giao, chuyn giao lin tc (ping-pong Handover), Intracell-Handover..cc hin tng ny u gn lin vi cc vn chnh ca mng nh thiu vng ph, vng ph cc cell b chng ln ln nhau, do nhiu..Do vy cn phi phn tch, phn on chnh xc tm ra nhng vn ang tn ti trong mng. Sau y l nhng trng hp Handover thng gp khi thc hin Driving test.
25

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

3.1 Tr chuyn giao y l hin tng khi thu bao di chuyn ra xa vng phc v ca cell serving v ti gn cc cell ln cn v v tr ny mc thu ca cell phc v thp, cell ln cn c mc thu tt hn nhiu trong mt khong thi gian kh di, khi mi c quyt nh chuyn giao sang cell Neighbour.

Mc thu cell Neighbour cao hn cell serving trong khong thi gian di mi HandOver C nhiu nguyn nhn dn ti HandOver chm: c th th l thit lp thng s HandOver cha hp l, do cu trc cell (cell G1800 v G900), hoc do thu bao di chuyn nhanh, BTS s dng iu khin cng sut . Khi NVTU tnh gi thng tin phn nh ln TKTU KV kim tra cc thng s thit lp v x l. 3.2 Chuyn giao nhiu, lin tc (Ping Pong HandOver).
26

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Hin tng Ping-Pong dn ti tn knh bo hiu ca mng, tng kh nng rt cuc gi do chuyn giao khng thnh cng. Nguyn nhn chnh dn ti nhiu quyt nh Handover ch yu l do vn v vng ph m ti v tr ny thiu cell phc v chnh hoc c qu nhiu cell phc v khu vc ny m chng c mc thu tng i gn nhau v n nh dn ti BSC s quyt nh HandOver nhiu. Khi NVTU hng tc ng ca mnh v mt vng ph ca cc cell sao cho hn ch c qu nhiu cell hng ti cng mt khu vc v iu chnh c mt serving chnh y (xem mc III/1.2), ngoi ra NVTU tnh nn phi hp cng NVTU KV thay i thng s HandOver. 3.3 Chuyn giao khng thnh cng Trng hp xy ra khi MS ang c phc v bi cell A v chuyn giao sang cell B l Neighbour ca n v b li sau MS quay tr li v c phc v bi cell A. Khi NVTU phi kim tra Handover chiu ngc li t cell B sang cell A xem c chuyn giao c, chuyn giao t cell A sang cc cell ln cn khc (nu c) xem c chuyn giao c hay khng t mi nhn nh v tm nguyn nhn. Quyt nh HandOver ph thuc vo nhiu yu t nh thit lp thng s chuyn giao, cell ch khc BSC, thiu vng ph..Trong trng hp ny NVTU tnh ln trao i vi TKTU KV tho lun, phn tch tm hiu nguyn nhn. Tuy nhin NVTU tnh c th kim tra ngay mt s vn nh:

Cell ch c b li hay khng? Kim tra li tn s, c bit l kim tra xem trong danh sch Neighbour c cell no trng tn s BCCH v BSIC hay khng? Kim tra vng ph ca cell Neighbour v nu cell Neighbour c mc thu km th cng l nguyn nhn gy chuyn giao khng thnh cng.

3.4 Thiu Neighbour Khi mt cell thiu Relation th s khng c chuyn giao sang cc cell trong trng hp cc cell ln cn c mc thu mnh hn cell phc v dn ti MS i

27

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

xa cell phc v v c kh nng rt cuc gi Lowss UL. Trong khu vc dy trm, nu thiu mt vi Relation th c th khng b rt cuc gi v khu vc ny thng c rt nhiu Neighbour, tuy nhin khi MS s khng c phc v bi cel tt nht ( trong trng hp Neighbour b thiu c mc thu tt hn cell phc v) v cng c th xy ra nhiu HandOver khng cn thit. Khi driving test, nhn vo ca s Line Chart ta thy rng mc thu ca cell Neighbour cao hn mc thu cell serving nhng khng c mt quyt nh chuyn giao no xy ra, trng hp ny c th Neighbour khng c khai vi cell phc v hoc khai mt chiu ( cell Neighbour khc BSC). Tuy nhin hin ti mng Viettel ang s dng iu khin cng sut BTS, MS, khi mt thi im no cell phc v c mc thu nh hn cell Neighbour nhng vn khng c chuyn giao mc d cell phc v v cell Neighbour c khai bo quan h Relation y . V vy trong trng hp ny NVTU nn kim tra li cc khai bo Neighbour loi b nguyn nhn thiu Neighbour v phn tch tip cc thng s khai bo khc. Hoc phi hp cng NVTKTU KV kim tra cc khai bo thng s.

Tuy nhin khi Driving test cch pht hin d nht vic pht hin thiu Neighbour l nhn vo ca s Map trong ca s lm vic Workspace ca Tems Investigation. Cc ng nt t ni cell serving v cell khc biu th

28

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Neighbour ca cell phc v, nu khng c ng kt ni ny v MS n gn khu vc trm m khng c chuyn giao xy ra th c y l hin tng ca vic thiu Neighbour.

4. Mt s vn khc khi driving test 4.1 Sai CSDL

29

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

Sai CSDL dn n rt nhiu li ko theo nh thiu neighbour, sai mc ch vng ph, Do khi i o cn c bit lu ti vn ny. Nhng li thng gp l: sai ta (i n ta trn bn nhng khng c trm, hay khi n trm ta hin th sai lch trn bn s). 4.2 Sai feeder a) Sai feeder c cp: y l li kh thng gp v d nhn bit: khi my ang v tr cell ny li bt c sng ca cell kia, cng tn hiu gia knh BCCH (lc Idle mode) v trn knh TCH (lc thoi) kh n nh

30

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

b) Sai feeder theo tng si: y l mt li kh nhy cm, khi i o cn lu n cng tn hiu ca MS khi thoi: cng tn hiu trn knh BCCH v TCH s chnh lch nhau rt nhiu, trong ch thoi MS lin tc Handover intracell gia tn BCCH v TCH.

4.3 Nhm lung

31

CNG TY VIETTEL TELECOM

M hiu: Ngy c hiu lc: / 02/2009 Ln ban hnh: 01 Trang: 31/32

HNG DN O KIM DRIVING TEST V PHN TCH LOGFILE


Hy ni theo cch ca bn

y l li 2 trm c load d liu ngc cho nhau. Li ny nhn bit bng cch khi n trm mun o li thu c thng s ca trm khc, thiu rt nhiu relation . 4.4 Li card y l li kh nhy cm, n c hin tng sau: kh thit lp cuc gi, cht lng gi ti, sng tt nhng ch s C/I rt ti, chuyn giao li .Trong trng hp ny NVTU nn tro card sang cell khc kim tra. IV.

KT LUN
m bo tnh n nh ca mng li v nng cao kh nng phc v khch hng chu trnh ti u l mt qu trnh khng lin tc khng dng, v l mt chu trnh khng th thiu c. Trong chu trnh ti u ny Drive test l mt th tc quan trng gp phn cho chu trnh ti u c hon ho hn, do vy vic thc c tm quan trng ca Drive test v hiu r qu trnh phn tch Drive test s gip cho k s a ra nhng quyt nh ti u mng li.

32