You are on page 1of 3

Gaztetxo eta beren laguntzaileen fitxa (Ibilaldi laburra) Ficha para Gaztetxoak (Marcha corta)

Abizenak* Apellidos* Izena* Nombre* Gaztetxoa / Joven Adina* Taldea/Herria* Edad* Grupo/Municipo* Posta elektronikoa Correo electrnico

Abizenak* Apellidos*

Laguntzailea(k) / Acompaante(s) Izena* Taldea/Herria* Nombre* Grupo/Municipo*

Posta elektronikoa Correo electrnico

* Eremu hauek ezinbestean bete behar dira, parte hartu nahi duen pertsona bakoitzeko. * Campos que se deben rellenar obligatoriamente, por cada persona participante.

DATU GUZTIAK LETRA LARRIZ BETE BEHAR DIRA (MAIUSKULAZ ALEGIA), POSTA ELEKTRONIKOA IZAN EZIK. TODOS LOS DATOS DEBEN SER RELLENADOS CON MAYSCULAS, EXCEPTO EL CORREO ELECTRNICO