Božidar Radišič Kobilje 33f 9227 Kobilje

Okrožno sodišče v Murski Soboti Izvenobravnalni senat

Božidar Radišič v skladu s pravnim poukom vlagam PRITOŽBO zoper sklep o odreditvi pripora IKpd 47924/2012 z dne 23.9.2012, katerega mi je dežurni preiskovalni sodnik odredil z dnem 21.9.2012 od 15.18 ure naprej in sicer trajanju 1 (enega) meseca. Izvenobravnalnemu senatu predlagam, da mi pripor odpravi takoj, saj ni nobenega razloga za odreditev pripora, ne po ZKP in ne po Ustavi RS! OBRAZLOŽITEV Dežurni preiskovalni sodnik (v nadaljevanju DPS) v 1. točki obrazložite navaja, da sem bil priveden k DPS s kazensko ovadbo SKP PUMS ŠT. D2394094/K1322761/6016891 (703/1073268??), iz katere naj bi bilo razvidno oz. iz katere naj bi izhajal utemeljen razlog za sum, da naj bi storil kaznivo dejanje po členu 186/1 KZ-1B, ker sem na domačem vrtu gojil 5 rastlin konoplje (cannabis sativa l.), ter da naj bi posedoval več manjših količin prepovedane droge konoplje, po njegovi razlagi namenjenih za nadaljnjo prodajo. Navedba DPS ne vzdrži, saj mi je policija poleg 5 rastlin zasegla 2 jointa in en napol pokajen joint, ki je bil v kopalnici na polici, ker ga pač zjutraj nisem pokadil do konca – na dan prijetja. Prav tako je nedopustno, da so mi policisti zasegli mlinčke za mletje zelišč in sušilec za sušenje zelišč, v katerem je bila, kot je razvidno iz fotografije SKP 1 (ena) vejica konoplje in listi od te vejice, iz katerih si kuham čaj. 5. člen ZKP v svojem 5. členu določa, da se kot obdolženec imam pravico izjasniti o vseh dejstvih in dokazih, ki me obremenjujejo in da lahko navedem vse dokaze in dejstva, ki so v mojo korist. Sam nisem do sedaj videl ne zaprosila PPMS za izdajo odredbe, ne kazenske ovadbe, tako da se o vseh dejstvih do sedaj še nisem mogel izjasniti. To pomeni kršenje 15. člena ZKP, ki navaja, da si sodišče mora prizadevati, da onemogoči kakršno koli zlorabo pravic udeležencev v postopku. V skladu s 16. členom ZKP bi moral ODT navesti dokaze za svoje trditve, mojo krivdo pa dokazuje samo na podlagi zapisnikov in mojega načina življenja, saj me niti PUMS niti ODT ne bremenijo preprodaje ampak samo posest. Če ima sodišče ali ODT še kakšne dokaze, bi mi jih morali predočiti, da bi se o njih izjasnil in se zagovarjal. V skladu z 18. členom ZKP 2. odstavek, sodišče ne sme opreti sodne odločbe na dokaze, ki so bili pridobljeni na podlagi takega zakona. Še vedno trdim, da je bila hišna preiskava nezakonita, saj so navedbe policistov v odredbi za pridržanje zlagane in je celoten postopek konstrukt PUMS, očitno ob izdatni podpori ODT. Odgovorno trdim, da so postopki vloženi proti meni konstrukt PUMS, in sicer zaradi dejstva, da sem kriminaliste in policiste PUMS že večkrat prijavil zaradi storitve, po mojem mnenju, nezakonitih dejanj.

Dokaz (oz. eden od njih) je samo navajanje policistov v do sedaj dostopni dokumentaciji, saj v odredbi za pridržanje policist Kenda navaja, da so policisti (4) prišli na moj naslov z namenom razjasniti okoliščine, zaradi katerih sem direktorju PUMS dne 5.9.2012 poslal mail, da imam zadosti šikaniranja in zajebancije s strani PUMS, še posebej zato, ker so stvari tako eskalirale, da mi kriminalisti hodijo domov grozit! To lahko potrdim s pričami! Drug razlog za moje pridržanje je verjetno dejstvo, da so policisti PUMS proti moji partnerki Simoni Lopert sprožili nezakonite kazenske postopke spet z izdatno nezakonito pomočjo ODTMS. Proti nekaj policistom, ki nas šikanirajo že vse od odprtja trgovine »Cannajoy«, katero skupaj s sestro vodi moja partnerka. Kriminalisti so že večkrat grozili, da bodo naredili vse, da trgovino zaprejo, za kar prav tako imam priče! Eden od takih postopkov je bil sprožen proti moji partnerici in sicer zaradi dejstva, ker smo proti dvem policistom sprožili oz. vložili pritožbo zaradi dela policistov PUMS, ker so grobo kršili človekove pravice in tem. svoboščine. Oba policista je (tako navajata v kazenski ovadbi) dejstvo, da je bila vložena proti njima pritožba, to dejstvo tako prizadelo, da sta bila razdražena do okolice, se doma kregala s partnerkami, eden od obeh pa je celo zapisal, da zaradi tega ni mogel seksati. Tako sta policista vložila kazensko ovadbo po 160. členu KZ-1 (žaljiva obdolžitev) in vsak od njiju je zahteval po 3000€ za duševne bolečine. Ker sta policista zamudila 90 dnevni rok, ki je predpisan za to vrsto kaznivega dejanja, je ODTMS nezakonito spremenila obtožbo v kaznivo dejanje krive ovadbe po 283. členu KZ-1B! ODT tega v nobenem primeru ne bi smelo storiti, ampak bi moralo kazensko ovadbo ovreči! Da je bil to konstrukt PUMS in ODTMS je več kot očitno, saj je kazensko ovadbo (kar je zelo nenavadno) podpisal sam direktor PUMS. ODTMS je pri obtožbi vztrajalo, vendar je višje sodišče v Mariboru končno ugotovilo, da je kazenska ovadba bila nezakonita! Še posebej zato, ker bi tako direktor PUMS in ODT morala poznati zakonodajo, saj sta obe funkciji zelo pomembni in nikoli ne bi smela vložiti kazenske ovadbe. Sedaj, ko je sodba višjega sodišča pravnomočna, je pa evidentno, da so vsi vpleteni storili kaznivo dejanje krive ovadbe, policisti tudi lažno pričanje, ODTMS in direktor PUMS pa tudi prekoračitev pooblastil in nevestnega dela službi. Takih nezakonitih ovadb s strani policije je še kar nekaj. Kriva ovadba je uradno pregonljivo kaznivo dejanje, ki bi ga moral ODT preganjati po uradni dolžnosti; sicer stori kaznivo dejanje zaradi kršenja 20. člena ZKP! Pa vendar ODT ne ukrepa proti policistoma, ki sta celo večkrat krivo pričala! V skladu z zakonom o orožju in ZPol mora policist imeti določene psihofizične lastnosti, saj ne nazadnje nosi orožje v javnosti in je tako psihično labilna oseba, kot sta oba policista zapisala v kazenski ovadbi absolutno neprimerna za nošenje orožja, še posebej v javnosti. Vse to navajam zato, da razjasnim ozadje šikaniranja POMS. Vse te navedbe skupaj s kopijami sem poslal tudi na MNZ, KPK in varuhu človekovih pravic. Vse to navajam zato, ker se tako ODT in DPS sklicujeta na 3. tč. 201. čl. ZKP, vendar tega nikjer ne obrazložita. Da je odredba o hišni preiskavi nezakonita je razvidno iz odredbe o pridržanju, kjer policist Kenda navaja, da so 4 (štirje) policisti prišli na moj naslov zaradi e-maila, ki sem jim ga dne 5.9.2012 poslal direktorju PUMS, kot že prej omenjeno. Najmanj čudno je, da so policisti potrebovali 2 tedna, da so me obiskali, čeprav za to ni bilo nobene pravne osnove. Če bi policisti želeli opraviti razgovor, bi me morali v skladu z 67. členom ZPol pisno povabiti in šele, če se ne bi odzval vabilu, bi me lahko obiskali na domu. Eklatantno kršenje določil ZKP so policisti storili s tem, da so, ko so pozvonili pri meni doma, protipravno preiskali celotno parcelo, tudi vrt, ki je ograjen in rastlinjak na vrtu, ki je bil zaprt. Policisti nimajo zakonske podlage gibati se in preiskovati prostorov in dvorišča brez dovoljenja lastnika in brez ustrezne sodne odločbe. Če se nisem oglasil na njihovo zvonjenje, bi morali zapustiti kraj in se vrniti kasneje oz. v predalčniku pustiti vabilo! S tem so grobo kršili določila ZPOL in ZKP. Ob pregledu dokumentacije bi tako ODT kot DPS morala te kršitve zaznati. Da je vse skoraj konstrukt PUMS dokazujem na podlagi odredbe o pridržanju, kjer policist Kenda navaja, da so policisti (4 štirje) ob 15.00 odšli na moj naslov (kar bi lahko bilo razvidno iz delovnih nalogov policije) in nato v rekordnih 18-ih minutah prišli iz MS do Kobilja, me iskali, zvonili, preiskali, celotno parcelo, se vrnili cca. 2 km do križišča, kjer so me čakali in me že ob 15.18 priprli. Prav tako so preiskali celoten ograjen vrt in zaprt rastlinjak, kar pomeni grobo kršenje določil ZKP, ZPOL in ustave RS!

Kot navaja DPS, očitanega mi kaznivega dejanja nikakor ne priznavam, saj konopljo uporabljam že 35 let in nikoli v tem času nisem prodal niti 1g konoplje, niti me niso policisti zasačili pri preprodaji, ampak konopljo uporabljam izključno sam in jo tudi gojim za sebe. Preprodajo bi policisti morali dokazati oz. bi me policisti, če bi konopljo prodajal, že zdavnaj zalotili pri preprodaji, saj mi vsakodnevno sledijo. Ker se tako ODT kot DPS sklicujeta na 3. točko 1. odstavka 201. člena ZKP, bi morala verjetno te okoliščine razjasniti oz. obrazložiti, pa jih ne. Zato jih bom moral jaz, saj očitno moje življenje in uporaba konoplje razlog za moj pripor: kot navaja DPS, se res sklicujem na moje ustavne pravice, človekove pravice in temeljne svoboščine, saj ustava RS določa: 1. v III. točki preambule ustava RS določa, da Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije brez sleherne diskriminacije. 2. 2. člen ustave RS določa, da je Slovenija pravna država. 3. 5. člen ustave RS določa, da država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. 4. 14. člen ustave določa, da so v RS vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 5. 15. člen ustave RS določa, da se človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave RS. 6. 27. člen ustave RS določa, da kdor je obdolžen kaznivega dejanja velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. 7. 35. člen ustave RS določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. 8. 41. člen ustave RS določa, da je izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju svobodno! Vse to navajam zato, ker je uživanje konoplje temeljna človekova pravica in svoboščina, in zaradi tega nihče ne sme biti preganjan in kriminaliziran! Edino merodajno pri uvedbi kakršnega koli postopka bi morala biti dokazana prodaja oz. vsaj njen poskus. S tem, da organi pregona oz. PUMS preganja uživalce, grobo kršijo slovensko ustavo. Več kot očitno je namreč, da PUMS in ODTMS preganjajo uživalce konoplje! Dokaz za to so letna poročila slovenske policije, iz katerih je to razvidno! Slovensko povprečje kaznivih dejanj ( po KZ-1 ) in prekrškov (ZPPPD ) je v zadnjih desetih letih 30% kaznivih dejanj in 70% prekrškov. PU Ljubljana 18% KD in 82% prekrškov, na območju PUMS pa je kar 70% kaznivih dejanj in le 30% prekrškov. Zadeve so eskalirale tako daleč, da v letih 2005/06 na območju POMS ni bilo niti enega samega prekrška s področja drog, ampak je POMS z izdatno pomočjo ODTMS vse prekrške prekvalificirala v kazniva dejanja. To je kriminal in državni terorizem in bi za to odgovorni morali odgovarjati, ne pa da še vedno bolj kriminalizirajo uporabnike konoplje. Po zagotovilih Ministrstva za zdravje, ki je pristojno za droge, v republiki Sloveniji ni mogoče izreči zaporne kazni za posest katerekoli droge, če ni dokazane preprodaje. Na lanski mednarodni » Correlation conference«, ki jo je organiziralo Ministrstvo za zdravje, so to slovenski strokovnjaki vehementno zatrjevali, celo zapisali v uradne dokumente. Po zagotovilih »MZ« je edini pogoj za izrek zaporne kazni preprodaja, saj kaznivo dejanje po KZ-1 predstavlja samo preprodaja, ne pa sama posest. Posest brez dokazane preprodaje se mora

obravnavati po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) in sicer na podlagi 33. člena zakona (ZPPPD). Konoplja je na podlagi uredbe res v 1. skupini drog , ki se ne uporablja v medicini, čeprav je to samo zaradi nesposobnosti slovenske politike, saj se to isto zdravilo v EU uporablja že leta . 33. člen ZPPPD v svojem 1. in 2. odstavku natančno določa kazni za posest prepovedane droge. KZ1B naj bi se uporabljal samo za primere preprodaje, posest prepovedane droge pa po ZPPPD. Na podlagi ZPPPD sama posest brez dokazane preprodaje namreč po zagotovilih MZ ne predstavlja kaznivega dejanja. To je še en dokaz grdih zlorab slovenske zakonodaje s področja drog! ZPPPD je bil sprejet in je stopil v veljavo leta 1999 in bi MZ moralo v roku 6. mesecev sprejeti vse tozadevne pravne akte, saj 40. člen ZPPPD natančno določa, da ministri, pristojni za izvajanje tega zakona, izdajo izvršilne predpise po tem zakonu v 6 (šestih) mesecih po njegovi uveljavitvi. Verjetno ni krivda nas uživalcev konoplje, da država ne spoštuje lastnih zakonov. Ta rok so nareč prekoračili za kar 13 LET! Pravzaprav bi morali preganjati resornega ministra. Zadnjih 10 let sem aktiven na področju drog in prav moje glasno opozarjanje na te nepravilnosti in nezakonitosti na PUMS in ODTMS so razlog za moje šikaniranje. O tem sem namreč večkrat opozarjal vlado RS, MNZ, MZ, predsednika republike, varuha človekovih pravic in evropskega komisarja zadolženega za pravosodje. Sam sem opravil tudi nešteto razgovorov tako v uradu predsednika RS, MZ, na raznih konferencah v Sloveniji in v tujini, vendar je očiten namen POMS in ODTMS, da mi učinkovito zaprejo usta, ker sem očitno preveč moteč. Tako postopki PUMS že malo dišijo po gestapovskih metodah. Ker je dekriminalizacija konoplje izključno politično vprašanje, se sam smatram za političnega zapornika. To utemeljujem s tem, da je konoplja mednarodno priznano učinkovito zdravilo, ki ga uporablja večina držav, razen Slovenije in še dveh članic EU. In prav to je razlog, da bom s svojo gladovno stavko nadaljeval do konca. Če me hočete utišati, me boste pač morali likvidirati! O svoji gladovni stavki sem tako obvestil urad predsednika, varuhinjo človekovih pravic in medije. Da je dekriminalizacija konoplje izrecno politično in ne strokovno vprašanje, je tudi mnenje varuhinje človekovih pravic. Večkrat je že poudarila, da je to politično vprašanje, ker če bi bilo strokovno, bi konoplja že zdavnaj bila dekriminalizirana. Prav tako je konoplja v skladu s pravilnikom o razvrstitvi zdravilnih zelišč, bila in je kategorizirana kot zdravilno zelišče. Pravilnik je bil sprejet leta 2003. Zatrjevanje in navajanje DPS in ODT, da naj bi konopljo gojil in hranil z namenom preprodaje je navadna izmišljotina, saj sem konopljo imel izključno zaradi lastne uporabe, in teh svojih trditev z ničemer ne podkrepita. ODT namreč navaja, da naj bi utemeljen sum za storitev kaznivega dejanja izhajal iz zapisnikov o zasegih predmetov, ob enem pa očitno pozablja, da standard razloga za uetmeljeni sum mora biti izkazan pred izdajo odredbe o hišni preiskavi in se v nobenem primeru ne sme dokazovati z dokumenti po izvedbi hišne preiskave. To je nedopustno, predvsem ob odsotnosti dokazov o preprodaji. ODT v ničemer ne obrazloži kakšna ponovitvena nevarnost obstaja, saj so policisti odnesli vso konopljo. Žaljivo je navajanje ODT, da bi naj moje osebnostne lastnosti in moje prejšnje življenje

nakazovalo na ponovitev KD! Očitno se je ODT dodobra informirala o mojem življenju in jo mogoče moti to, da sem celo življenje deloval v dobro družbe. Tako sem delal z mladimi, sem častni član Društva Slovenskih lovcev Furlanije Julijske krajine, iniciator projekta za zmanjšanje škod zaradi drog »GLASIR II«, katerega podpornika sta predsednik republike in varuhinja, sem lovski čuvaj, lovski tehnik, mednarodni strelski sodnik, inštruktor lokostrelstva po »IBEP«, sodeloval sem na festivalu »Zbüjdi se«, kamor so bili vabljeni tudi predstavniki PUMS, vendar jih delo z mladino očitno ne zanima. Prav tako je za mene žaljivo, da ODT navaja, da bom KD nadaljeval zaradi razmer in okolja v katerem živim in je zato pripor nujen, saj ODT ne pozna mojih razmer. Sploh pa te razmere nemorejo biti prejudic, da bi zaradi tega nadaljeval s KD. Res sta proti meni vloženi dve obtožnici. ODTMS me je prav tako bremenil preprodaje orožja, vendar je izvenrazpravni senat ugotovil, da pač nisem mogel prodati orožja, ki so mi ga ob prav tako nezakoniti preiskavi zasegli policisti. ODT je namreč v obtožbo zapisal, da naj bi neznanega dne, neznani osebi, za neznan znesek prodal 4 (štiri) kose orožja, ki so mi ga nezakonito zasegli policisti. Ne samo, da je ODT za mene žaljiva, ampak predstavlja kaznivo dejanje. ODT navaja, da naj bi bil pred sodiščem že večkrat obravnavan tudi za druga kazniva dejanja! Z vsem dolžnim spoštovanjem do funkcije ODT je to navadna laž s poskusom vplivanja na sodišče, ki bi moralo te navedbe vsaj preveriti. Kljub temu, da mi je 7 mesečna zaporna kazen, ki mi jo je izreklo sodišče že prestana (4 mesece) in izbrisana iz registra to omenjam! ODT ne sme navajati izmišljotin niti mi očitati izbrisanega kaznivega dejanja, sploh pa ne z namenom vplivanja na sodniško odločitev. Naj omenim, da sem bil takrat obsojen prvič, brez možnosti pogojne kazni, kar je ob prvi obsodbi in nekaznovanosti nenavadno. Kot sem izjavil v točki 2. in 7. sklepa o priporu smatram, da je pravica vsakega, da si vzgoji konopljo za lastno uporabo. To je moje prepričanje, ki je povsem legitimno tudi po Ustavi RS. Zato je po mojem mnenju nedopustno in žaljivo, da DPS to moje prepričanje izkrivlja in moje zagovarjanje uživanja konoplje kot zdravila navaja kot priporni razlog. Prav tako je nedopustno in žaljivo, da DPS posebej poudarja, da do uživanja konoplje nisem kritičen in tudi to navaja kot priporni razlog. Še bolj nedopustno in žaljivo je, da DPS vehementno prejudicira, da naj bi zaradi tega, ker sem brez zaposlitve in prihodkov, preprodajal konopljo! To ni naloga DPS, ampak je naloga DPS, da podrobno prouči spis in izda zakonite in pravične odločbe. Za pripor bi mi morali organi pregona dokazati vsaj eno preprodajo. DPS očitno meni, da je treba v Republiki Sloveniji zapreti vsakega nezaposlenega uporabnika konoplje, ki je nezaposlen in nima prihodkov. Mogoče je razlog za moj pripor moje pričanje, oz. zaslišanje, ko sem argumentirano podajal razloge za uporabo konoplje, vendar sta se ODT in DPS zaradi tega počutila užaljeno. Prav tako menim, da je taka odločitev DPS verjetno tudi moj e-mail predsedniku Okrožnega sodišča MS, v katerem sem ga opozarjal in spraševal o nekaterih odločitvah sodišča, ki so bila sprejeta v preteklosti!? V točki 9. DPS ponovno prejudicira in me žali z navedbo, da obstaja konkretna in realna nevarnost, da bi , če bi ostal na prostosti, nadaljeval z izvrševanjem kaznivih dejanj, čeprav v nobenem dokumentu ni navedeno, da bi karkoli prodal, ampak da sem imel konopljo le v posesti, za lastno uporabo. Zaradi dejstva, da mi ODT ne očita preprodaje, bi me morali organi pregona obravnavati po 1.odstavku 33. člena ZPPD! Navajanje DPS, da bi moje uživanje konoplje predstavljalo nevarnost takih dejanj, tako za starejšo kot tudi mlajšo populacijo ljudi, ko uživalci prepovedanih drog, za to , da bi prišli do sredstev za nakup droge, izvršujejo druga kazniva dejanja, je žaljivka za vse uporabnike konoplje, saj jih DPS prejudicira

kot kriminalce. V Sloveniji namreč konmopljo uživa vsaj 200.000 prebivalcev in to brez vsakršnih problemov, saj konoplja ni zasvojljiva in razen dobrega počutja ne pušča nobenih posledic. Žaljive in prejudicirane navedbe ODT in DPS so očiten razlog, da za mene naj ne bi prišel v poštev lkaterikoli milejši ukrep. Menim, da je tak pristop popolnoma brez osnove in nezakonit. DPS v svoji 10. Točki navaja, da ustava RS v svojem 1. odstavku 20.člena določa, da se sme oseba, za katero obstaja utemeljen sum, da je storila kaznivo dejanje, pripreti na podlagi odločbe sodišča. Ob tem pa ne navaja, da se sme pripreti samo, kadar je to neizogibno potrebno za potek kazenskega postopka ali z avarnost ljudi. Do sedaj nikoli v življenju nisem nikogar ogrožal, niti na prostosti ne morem vplivati na potek kazenskega postopka, saj ne vem kako bi naj to izvedel. Ponovitvene nevarnosti ni več, ker so mi policisti konopljo zasegli. Po mojem globokem prepričanju je zaključek, da so pri meni podani tako ustavni kot tudizakonski pogoji za odreditev pripora, ki naj bi bil potreben, da se zagotovi varnost ljudi in njihovega zdravja neutemeljen, napačen in nezakonit zaključek DPS. To, da je ODT navajala, da sem bil v preteklosti že večkrat obravnavan, je očitanje kaznivih dejanj z namenom zaničevanja in vplivanja na sodišče. Če je moje uživanje konoplje in moje dolgoletno zavzemanje za ureditev področja drog tako velika nevarnost za slovensko državo, bi mogoče bilo bolj praktično, da me kar likvidirate. Če so že organi pregona uničili podjetje moje partnerke, ki bo zaradi šikaniranja prisiljena zapreti trgovino in nama s tem uničili esistenco, ki smo jo gradili 6 let, mi je prav vseeno, kaj se bo z menoj zgodilo, in ker so mi pokvarjeni (ne vsi) policisti PUMS z izdatno nezakonito pomočjo ODTMS s svojimi nezakonitimi postopki dodobra načeli zdravje. Menim, da je tak pristop DPS in ODT ne samo neprimeren, ampak tudi nezakonit. Tako mi ne preostane nič drugega, da do izpustitve iz nezakonito odrejenega pripora še naprej gladovno stavkam, ker v Sloveniji mora očitno nekdo umreti, da se stvari spremenijo, in prav nič nimam proti če sem to pač jaz. Svojo pritožbo bom objavil v medijih in jo poslal predsedniku republike, predsedniku vlade, ministru za zdravje, pravosodnemu ministru, KPK, Varuhu človekovih pravic in evropskemu komisarju za pravosodje, saj menim, da o takih nepravilnostih moram obvestiti širšo javnost. V svojem pisanju nikogar nisem hotel namerno žaliti, vendar je tak odnos državnih organov do uporabnikov konoplje diskriminatoren, žaljiv in nadvse škodljiv! V upanju, da ste do konca prebrali mojo pritožbo, izvenobravnalni senat naprošam, da mi pripor nemudoma odpravi, saj zanj ni nobenega zakonskega razloga.

M.Sobota, 24.09.2012

Božidar Radišič