You are on page 1of 6

BACH REMEDIES

Groep

 

I

Angst

II

Onzekerheid

III

Onvoldoende interesse in het hier en nu

IV

Eenzaamheid

V

Overgevoeligheid (denkbeelden)

VI

Moedeloosheid en wanhoop

VII

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

# Remedie (NL) Groep Remedie (EN) Emotie Foto 01 Agrimonie V Agrimony Zorgen achter humor
#
Remedie (NL)
Groep
Remedie (EN)
Emotie
Foto
01
Agrimonie
V
Agrimony
Zorgen achter humor en scherts
verbergen (geheime zorgen), geen
confrontatie aangaan, afleiding zoeken in
gezelschap, geestelijke kwelling,
schijnbaar opgewekt zijn
02
Ratelpopulier
I
Aspen
Onverklaarbare angst, onbestemd
voorgevoel, ongerustheid
03
Beuk
VII
Beech
Onverdraagzaamheid, kritisch en
intolerant tegenover anderen, neiging tot
projecteren, oordeel vellen (snel)
04
Duizendgulde
V
Centaury
n-kruid
Weinig wilskracht, gewillige dienaren,
geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te
imponeren, uit te buiten, te misbruiken,
individualiteit (slecht ontwikkeld)
05
Loodkruid
II
Cerato
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit,
beïnvloedbaar, terugkomen op besluiten,
raad en bevestiging vragen aan anderen,
concentratie (gebrek aan), twijfel aan
eigen intuïtie, veranderlijk,
zelfvertrouwen (gebrek aan)
06
Kerspruim
I
Cherry Plum
Angst voor innerlijke overgave,
controleverlies, verlies zelfbeheersing,
irrationele gedachten, onbeheerstheid,
verstand verliezen (vrees), vertwijfeling
# Remedie (NL) Groep Remedie (EN) Emotie Foto 07 Kastanjeknop III Chestnut Bud Niets leren
#
Remedie (NL)
Groep
Remedie (EN)
Emotie
Foto
07
Kastanjeknop
III
Chestnut Bud
Niets leren van ervaringen, voortdurende
herhaling van dezelfde fouten,
onachtzaamheid, onbeholpen
08
Cichorei
VII
Chicory
Hebzucht, kritisch, zelfmedelijden, snel
afgewezen voelen, gekwetst (snel),
overheersend in de zorg voor anderen,
egocentrisch, betuttelend, bemoederen
(graag), aandacht claimen,
verlatingsangst.
09
Bosrank
III
Clematis
Onoplettendheid, dromerigheid,
verstrooidheid, dreigend bewustzijns-
verlies, bewusteloosheid
10
Appel
VI
Crab Apple
De "reinigings remedie" (reinigend), zelf-
afkeer/zelfafschuw, zelfkritiek,
schaamte, gefixeerd op details (ideefixe),
reinheidscomplex.
11
Iep
VI
Elm
Tijdelijk overstelpt door
oververantwoordelijkheid overbelasting
(tijdelijk). Gevoel voor ontoereikendheid,
tekort schieten (gevoel), uitputting
(tijdelijk)
12
Gentiaan
II
Gentian
Ontmoediging, pessimisme, neerslachtig-
heid, terugval (in ontwikkeling bij
ziekte), ongeloof, twijfel
13
Gaspeldoorn
II
Gorse
Wanhoop, verslagenheid, hopeloosheid,
moedeloosheid , niet meer durven hopen
op herstel, bij chronische problemen of
ziekte, verloren vertrouwen,
14
Struikheide
IV
Heather
Egocentrisch , geobsedeerd door eigen
problemen en ervaringen, spraakzaam,
zich vastklampen aan toehoorder.
15
Hulst
V
Holly
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht,
wantrouwen(anderen), wraakgevoelens,
driftbuien en agressiviteit.

#

Remedie (NL)

Groep

Remedie (EN)

Emotie

Foto

16

Kamperfoelie

III

Honeysuckle

Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst, goede, oude tijd,

III Honeysuckle Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst, goede, oude

17

Haagbeuk

II

Hornbeam

Het "maandagmorgen" gevoel, talmen, uitstellen.

17 Haagbeuk II Hornbeam Het "maandagmorgen" gevoel, talmen, uitstellen.

18

Reuzebalsemi

IV

Impatiens

Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo, nerveuze gebaren, uitputtingsverschijn- selen door te hoog toerental, alles moet vlug,kan niet tegen mensen die lang- zamer zijn "laat mij dat maar doen", de neiging hebben zinnen van anderen af te maken.

 

en

en

19

Lariks

VI

Larch

Gebrek aan zelfvertrouwen, onzeker- heid, faalangst, minderwaardigheids- gevoel, verwachting te falen, "ik kan het niet", twijfel aan eigen kunnen

heid, faalangst, minderwaardigheids- gevoel, verwachting te falen, "ik kan het niet", twijfel aan eigen kunnen

20

Maskerbloem

I

Mimulus

Angst (bekende oorzaak), verlegenheid, bedeesdheid, zenuwachtigheid

20 Maskerbloem I Mimulus Angst (bekende oorzaak), verlegenheid, bedeesdheid, zenuwachtigheid

21

Herik

III

Mustard

Somberheid, zwaarmoedigheid, neerslachtig (diepe), droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

III Mustard Somberheid, zwaarmoedigheid, neerslachtig (diepe), droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

22

Eik

VI

Oak

Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en of tegenspoed, uitputting (chronisch)

van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en of tegenspoed, uitputting (chronisch)

23

Olijf

III

Olive

Uitgeput (algehele), afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid (algehele), beroofd van energie, leegte (innerlijke)

(algehele), afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid (algehele), beroofd van energie, leegte (innerlijke)

#

Remedie (NL)

Groep

Remedie (EN)

Emotie

Foto

24

Den

VI

Pine

Schuldgevoelens, schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde

schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde

25

Rode kastanje

I

Red Chestnut

Geobsedeerd door angstige over- bezorgdheid, bezorgdheid voor het welzijn van anderen.

25 Rode kastanje I Red Chestnut Geobsedeerd door angstige over- bezorgdheid, bezorgdheid voor het welzijn van

26

Zonneroosje

I

Rock Rose

Nachtmerrie , paniek, schrik, levensbedreigende vrees (uiterste), snel schrikken.

26 Zonneroosje I Rock Rose Nachtmerrie , paniek, schrik, levensbedreigende vrees (uiterste), snel schrikken.

27

Bronwater

VII

Rock Water

Strikte levenswijze, zelfbeteugeling, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf, martelaarschap voor eigen ideaal, zelfverloochening

weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf, martelaarschap voor eigen ideaal, zelfverloochening

28

Hardbloem

II

Scleranthus

Talmen, uitstellen, uitputting (geestelijke), Afgemat, onstandvastig- heid, besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

(geestelijke), Afgemat, onstandvastig- heid, besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

29

Vogelmelk

VI

Star of

Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval, verdriet (ontroostbaar)

VI Star of Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval, verdriet (ontroostbaar)

Bethlehem

30

Tamme

VI

Sweet

Uiterste wanhoop, diepe neeslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

30 Tamme VI Sweet Uiterste wanhoop, diepe neeslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

Kastanje

Chestnut

31

Ijzerhard

VII

Vervain

Overenthousiasme (geestdrift te grote), innerlijke gejaagdheid, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend, zichzelf dwingen door te gaan ook al zijn fysieke krachten uitgeput, leven ten kosten van zijn zenuwgestel, waardoor uitputtingsverschijnselen, opgeschroefd gevoel (overspanning), gespannenheid (uiterste)

van zijn zenuwgestel, waardoor uitputtingsverschijnselen, opgeschroefd gevoel (overspanning), gespannenheid (uiterste)

32

Wijnrank

VII

Vine

Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tolerantie (weinig, geen), tiranniek, geen tegen- spraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders, autoritair

tolerantie (weinig, geen), tiranniek, geen tegen- spraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders, autoritair
# Remedie (NL) Groep Remedie (EN) Emotie Foto 33 Walnoot V Walnut Helpt oude banden
#
Remedie (NL)
Groep
Remedie (EN)
Emotie
Foto
33
Walnoot
V
Walnut
Helpt oude banden verbreken en
aanpassen aan overgangs- situaties,
nieuwe levensfase bijv. Verhuizing,
puberteit, etc. Verandering (moeite
met), verbreken (oude banden)
34
Waterviolier
IV
Water Violet
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te
uiten, trots, gereserveerdheid, graag
alleen, hekel aan bemoeienis.
35
Paardekastanj
III
White
e
Chestnut
Aanhoudende ongewenste zorgelijke
gedachten, denken en piekeren
overheerst, redeneren in gedachten,
discussies (in gedachten),
Malende gedachten,
Ongewenste gedachten
36
Dravik
II
Wild Oat
Helpt richting geven aan iemands
levensbestemming, vinden van de rode
draad in de levensbestemming,
ontevredenheid
37
Hondsreus
III
Wild Rose
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting
(passief), lusteloosheid, vermoeidheid,
matigheid
38
Wilg
VI
Willow
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot,
verbittering, verbolgenheid, "arme-ik-
gevoel", wrok, angst, achterdocht
39
1e hulp
Rescue
Remedie
Remedy
Samengesteld
(Voor
uit Cherry
noodsituaties)
Plum,
Impatiens,
Rock Rose,
Noodgevallen, paniek, schok.
Voor eerste hulp bij gevolgen en of
effecten van ongeluk, ongeval, slecht
nieuws, examen, bezoek aan tandarts/
arts, beginnende ziekteverschijnselen,
enz. Bemoedigend, kalmerend, gerust-
stellend en het evenwicht herstellend.
Clematis en
Star of
Bethlehem.

Groep

#

Remedie (NL)

 
 

02

Ratelpopulier

 

06

Kerspruim

Angst

I 20

 

Maskerbloem

25

Rode kastanje

26

Zonneroosje

 

05

Loodkruid

 

12

Gentiaan

II 13

 

Gaspeldoorn

Onzekerheid

17

Haagbeuk

28

Hardbloem

 

36

Dravik

 

07

Kastanjeknop

 

09

Bosrank

III 16

 

Kamperfoelie

Onvoldoende interesse in het hier en nu

21

Herik

 

23

Olijf

 

35

Paardekastanje

37

Hondsreus

IV 14

 

Struikheide

Eenzaamheid

18

Reuzebalsemien

 

34

Waterviolier

 

01

Agrimonie

 

V 04

 

Duizendgulden-kruid

Overgevoeligheid (denkbeelden)

15

Hulst

33

Walnoot

 
 

10

Appel

 

11

Iep

19

Lariks

VI 22

 

Eik

Moedeloosheid en wanhoop

24

Den

29

Vogelmelk

30

Tamme Kastanje

38

Wilg

 

03

Beuk

 

08

Cichorei

VII 27

 

Bronwater

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

31

Ijzerhard

32

Wijnrank