BACH REMEDIES

Groep I II III IV V VI VII Angst Onzekerheid Onvoldoende interesse in het hier en nu Eenzaamheid Overgevoeligheid (denkbeelden) Moedeloosheid en wanhoop Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

# 01

Remedie (NL) Agrimonie

Groep V

Remedie (EN) Agrimony

Emotie Zorgen achter humor en scherts verbergen (geheime zorgen), geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap, geestelijke kwelling, schijnbaar opgewekt zijn

Foto

02

Ratelpopulier

I

Aspen

Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel, ongerustheid

03

Beuk

VII

Beech

Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren, oordeel vellen (snel)

04

Duizendgulde n-kruid

V

Centaury

Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken, individualiteit (slecht ontwikkeld)

05

Loodkruid

II

Cerato

Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, beïnvloedbaar, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen, concentratie (gebrek aan), twijfel aan eigen intuïtie, veranderlijk, zelfvertrouwen (gebrek aan) Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten, onbeheerstheid, verstand verliezen (vrees), vertwijfeling

06

Kerspruim

I

Cherry Plum

# 07

Remedie (NL) Kastanjeknop

Groep III

Remedie (EN) Chestnut Bud

Emotie Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten, onachtzaamheid, onbeholpen

Foto

08

Cichorei

VII

Chicory

09

Bosrank

III

Clematis

Hebzucht, kritisch, zelfmedelijden, snel afgewezen voelen, gekwetst (snel), overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, bemoederen (graag), aandacht claimen, verlatingsangst. Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies, bewusteloosheid De "reinigings remedie" (reinigend), zelfafkeer/zelfafschuw, zelfkritiek, schaamte, gefixeerd op details (ideefixe), reinheidscomplex. Tijdelijk overstelpt door oververantwoordelijkheid overbelasting (tijdelijk). Gevoel voor ontoereikendheid, tekort schieten (gevoel), uitputting (tijdelijk)

10

Appel

VI

Crab Apple

11

Iep

VI

Elm

12

Gentiaan

II

Gentian

Ontmoediging, pessimisme, neerslachtigheid, terugval (in ontwikkeling bij ziekte), ongeloof, twijfel

13

Gaspeldoorn

II

Gorse

Wanhoop, verslagenheid, hopeloosheid, moedeloosheid , niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte, verloren vertrouwen,

14

Struikheide

IV

Heather

Egocentrisch , geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

15

Hulst

V

Holly

Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wantrouwen(anderen), wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

# 16

Remedie (NL) Kamperfoelie

Groep III

Remedie (EN) Honeysuckle

Emotie Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst, goede, oude tijd,

Foto

17

Haagbeuk

II

Hornbeam

Het "maandagmorgen" gevoel, talmen, uitstellen.

18

Reuzebalsemi en

IV

Impatiens

19

Lariks

VI

Larch

Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo, nerveuze gebaren, uitputtingsverschijnselen door te hoog toerental, alles moet vlug,kan niet tegen mensen die langzamer zijn "laat mij dat maar doen", de neiging hebben zinnen van anderen af te maken. Gebrek aan zelfvertrouwen, onzekerheid, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, "ik kan het niet", twijfel aan eigen kunnen

20

Maskerbloem

I

Mimulus

Angst (bekende oorzaak), verlegenheid, bedeesdheid, zenuwachtigheid

21

Herik

III

Mustard

Somberheid, zwaarmoedigheid, neerslachtig (diepe), droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak. Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en of tegenspoed, uitputting (chronisch)

22

Eik

VI

Oak

23

Olijf

III

Olive

Uitgeput (algehele), afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid (algehele), beroofd van energie, leegte (innerlijke)

# 24

Remedie (NL) Den

Groep VI

Remedie (EN) Pine

Emotie Schuldgevoelens, schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde

Foto

25

Rode kastanje

I

Red Chestnut

Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid, bezorgdheid voor het welzijn van anderen.

26

Zonneroosje

I

Rock Rose

Nachtmerrie , paniek, schrik, levensbedreigende vrees (uiterste), snel schrikken.

27

Bronwater

VII

Rock Water

Strikte levenswijze, zelfbeteugeling, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf, martelaarschap voor eigen ideaal, zelfverloochening

28

Hardbloem

II

Scleranthus

29

Vogelmelk

VI

Star of Bethlehem

Talmen, uitstellen, uitputting (geestelijke), Afgemat, onstandvastigheid, besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid. Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval, verdriet (ontroostbaar)

30

Tamme Kastanje

VI

Sweet Chestnut

Uiterste wanhoop, diepe neeslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

31

Ijzerhard

VII

Vervain

32

Wijnrank

VII

Vine

Overenthousiasme (geestdrift te grote), innerlijke gejaagdheid, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend, zichzelf dwingen door te gaan ook al zijn fysieke krachten uitgeput, leven ten kosten van zijn zenuwgestel, waardoor uitputtingsverschijnselen, opgeschroefd gevoel (overspanning), gespannenheid (uiterste) Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tolerantie (weinig, geen), tiranniek, geen tegen- spraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders, autoritair

# 33

Remedie (NL) Walnoot

Groep V

Remedie (EN) Walnut

Emotie Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangs- situaties, nieuwe levensfase bijv. Verhuizing, puberteit, etc. Verandering (moeite met), verbreken (oude banden) Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.

Foto

34

Waterviolier

IV

Water Violet

35

Paardekastanj e

III

White Chestnut

Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten, discussies (in gedachten), Malende gedachten, Ongewenste gedachten Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming, ontevredenheid

36

Dravik

II

Wild Oat

37

Hondsreus

III

Wild Rose

Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting (passief), lusteloosheid, vermoeidheid, matigheid

38

Wilg

VI

Willow

Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, "arme-ikgevoel", wrok, angst, achterdocht

39

1e hulp Remedie Samengesteld uit Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose, Clematis en Star of Bethlehem.

Rescue Remedy (Voor noodsituaties)

Noodgevallen, paniek, schok. Voor eerste hulp bij gevolgen en of effecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, bezoek aan tandarts/ arts, beginnende ziekteverschijnselen, enz. Bemoedigend, kalmerend, geruststellend en het evenwicht herstellend.

Groep

I

II

# 02 06 20 25 26 05 12 13 17 28 36 07 09 16 21 23 35 37 14 18 34 01 04 15 33 10 11 19 22 24 29 30 38 03 08 27 31 32

Remedie (NL) Ratelpopulier Kerspruim Maskerbloem Rode kastanje Zonneroosje Loodkruid Gentiaan Gaspeldoorn Haagbeuk Hardbloem Dravik Kastanjeknop Bosrank Kamperfoelie Herik Olijf Paardekastanje Hondsreus Struikheide Reuzebalsemien Waterviolier Agrimonie Duizendgulden-kruid Hulst Walnoot Appel Iep Lariks Eik Den Vogelmelk Tamme Kastanje Wilg Beuk Cichorei Bronwater Ijzerhard Wijnrank

Angst

Onzekerheid

III

Onvoldoende interesse in het hier en nu

IV

Eenzaamheid

V

Overgevoeligheid (denkbeelden)

VI

Moedeloosheid en wanhoop

VII

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen