TUGASAN 2 :FOLIO FORMAT TERBUKA:UPSI119 Lecturer Description Abd Rahim bin Mohd Shariff 1.

Pelajar dikehendaki menyediakan satu folio berkenaan Teaching Game For Understanding (TGFU) dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. 2. Dalam folio tersebut, pelajar hendaklah berupaya mengurus, melakukan sintesis dan membincangkan dengan jelas tentang konsep TGFU berdasarkan objektif yang disenaraikan seperti berikut: a. b. c. Mendefinisikan TGFU, Menerangkan kepentingan TGFU. Menyatakan komponen TGFU.

d. Menjelaskan kepentingan pengajaran PJ menggunakan kaedah TGFU. e. Membandingkan dan membezakan antara pengajaran secara tradisional dengan kaedah TGFU. f. Menyediakan 1 contoh Rancangan Pengajaran Harian bagi 1 tajuk kemahiran yang mengaplikasikan kaedah TGFU. g. Memasukkan maklumat lain berkenaan TGFU yang dirasakan penting dan relevan . 3. Untuk menghasilkan portfolio yang berkualiti, pelajar dikehendaki: a. Menyediakan bukti sokongan dalam perbincangan tersebut dengan menggunakan bahan seperti dapatan kajian, gamba rajah, carta, statistik dan sebagainya yang diperoleh sumbernya selain daripada buku teks. b. Setiap bukti dan penjelasan yang dihasilkan mesti disertakan bersama rasional dan refleksi kendiri oleh pelajar. c. Menggunakan kreativiti secara maksimum untuk menghasilkan portfolio yang bernas, bermutu, menarik dan mudah difahami pembaca. 4. a. b. c. d. Format penulisan portfolio: Mengandungi muka hadapan Mengandungi bahagian isi kandungan. Mempunyai tajuk, sub tajuk dan rujukan Di taip langkau 1.5.

TUGASAN 3 :KERTAS KONSEP :UPSI119 Lecturer Description Abd Rahim bin Mohd Shariff 1. Bincangkan tentang kepentingan Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) dalam Kurikulum Pendidikan Kesihatan, serta implikasinya ke atas perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif murid. 20

Full Mark

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful