¨ KULLA E ROJES

1 5 JA N A R 2 0 1 1

LAJM ERON MBRETERINE E JEHOVAIT

¨

¨

¨

FAQJA 3

¨ ‘Gjej strehe tek emri i Jehovait’ ¨ ¨
7-13 mars

28 shkurt–6 mars

KENGET: 49, 74

¨ Respekto martes en, ¨ ¨ ¨ dhuraten e ¨Perendis e ¨
FAQJA 13 KENGET: 36, 94

¨ ¨ P erfito plotesisht nga beqaria ¨ ¨
FAQJA 23 KENGET: 85, 121

14-20 mars

¨ ¨ Botim me shkronja t e m edha

PJESA I

¨ KULLA E ROJES
L A JM E RO N M B R ET E R I N E
¨ ¨ ¨ E JE HOVA IT

JANUARY 15, 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ QELLIMI I KESAJ REVISTE, Kulla e Rojes, eshte te nderoje Perendine Jehova, Sundimtarin me te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Larte te universit. Ashtu si ne kohet e lashta nga kullat e rojave mund te shihej se c’po ndodhte ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume larg, edhe kjo reviste tregon, nen driten e profecive te Bibles, se c’domethenie kane ngjarjet ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ boterore. Ajo i ngushellon njerezit me lajmin e mire se Mbreteria e Perendise, e cila eshte nje qeveri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ reale ne qiell, se shpejti do t’i jape fund ligesise dhe do ta ktheje token ne nje parajse. Nxit besimin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Jezu Krishti, i cili vdiq qe te marrim jeten e perhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbreterise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se Perendise. Kjo reviste botohet rregullisht nga Deshmitaret e Jehovait qe nga viti 1879 dhe eshte ¨ apolitike. Ajo ka si autoritet Biblen.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjese e nje vepre boterore te arsimimit biblik, qe¨ perkrahet me kontribute vullnetare. Nese nuk tregohet ndryshe, ¨ ¨ ¨ ¨ citimet e Shkrimeve jane marre nga versioni ne gjuhen e sotme, Shkrimet e Shenjta—Perkthimi Bota e Re.

¨ ¨ QELLIMI I ARTIKUJVE TE STUDIMIT

ARTIKULLI I STUDIMIT 1 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ku mund te gjejme strehe ne keto kohe kritike? Fjala e Perendise ¨ ¨ ¨ shpjegon se mund te gjejme strehe tek emri i Jehovait. Ky artikull ¨ ¨ ¨ ¨ shqyrton se si mund te gjejme mbrojtje tani dhe kur te vije «dita e ¨ ¨ madhe e Jehovait». Ai ve theksin te shkrimi i vitit per 2011-n. ARTIKUJT E STUDIMIT 2, 3 ¨ ¨ ¨ ¨ Martesa dhe beqaria jane dhurata nga Perendia dhe qe te dyja ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kane bekimin e tij. Pavaresisht nese jemi te martuar ose beqare, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keta artikuj do te shqyrtojne arsyet pse t’i cmojme keto dhurata ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe do te shpjegojne si ta tregojme cmueshmerine per to. ¸

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY 12589-3299. Vol. 132, No. 2 Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus ˘ 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany. Semimonthly ALBANIAN ¨ ¨ ¨ Mitteilung gemaß § 5 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes uber Freiheit und Recht der Presse: Die Mittel fur die Herausgabe dieser Zeitschrift werden von der Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus, aufgebracht.

¨ ‘Gjej streh e tek emri i Jehovait’
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Do t e l e . . . nj e popull t e p erulur e t e thjesht e, q e do t e gjej e ¨ streh e tek emri i Jehovait.»—SOF. 3:12.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A TE eshte dashur ndonjehere te kerkosh strehe nen nje ure p er ¨ ¨ ¨ ¨ t’u mbrojtur nga nje stuhi me shi ose bresher? Ura mund te te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbroje fare mire nga nje stuhi e tille, por ndoshta mund te mos ¨ ¨ ¨ te mbroje nga nje ciklon ose uragan. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Po afrohet nje lloj tjeter stuhie, nje stuhi qe kercenon vete ek¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zistencen e races njerezore. Ajo eshte nje «dite shtrengate» e fi¨ ¨ ¨ ¨ gurshme. Kjo ‘dite e madhe e Jehovait’ do te ndikoje tek i gjithe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njerezimi. Gjithsesi, mund te gjejme strehen qe na nevojitet. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (Lexo Sofonin e 1:14-18.) Si mund ta b ejme kete gjate ‘dites se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zemerimit te furishem te Jehovait’, e cila do te filloje se shpejti? ¨ ¨ ¨ ¨ Dite shtrengatash n e kohet biblike ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Dita e Jehovait do te filloje me shkaterrimin e te gjithe fese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se rreme ne toke. Per te ditur se si te gjejme strehe, mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shqyrtojme historine e popullit te lashte te Perendise. Isaia, i cili ¨ ¨ jetoi ne shekullin e tete p.e.s., e krahasoi gjykimin e Jehovait ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nder mbreterise dhjetefiseshe apostate te Izraelit me «nje shtre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngate» qe njerezit nuk do te ishin ne gjendje ta ndalnin. (Lexo
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1, 2. Cila shtrengate e figurshme do te godas e s e shpejti njerezimin? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3. Cila «shtrengate» erdhi kunder mbreteris e dhjetefis eshe te Izraelit? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011

3

¨ ¨ ¨ Isain e 28:1, 2.) Kjo profeci u p ermbush ne vitin 740 p.e.s. kur ¨ ¨ ¨ Asiria pushtoi vendin e atyre fiseve, me i spikatshmi nder te ci¨ let ishte Efraimi. ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Gjykimi kunder Izraelit te pabese u pasua ne vitin 607 p.e.s. ¨ ¨ ¨ ¨ nga ‘nje dite e madhe e Jehovait’ kunder Jerusalemit dhe mbrete¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rise se Judes. Ajo ngjarje ndodhi ngaqe edhe populli i Judes ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bere apostat. Nen udheheqjen e Nabukodonosorit, babilonasit ker¨ ¨ ¨ cenuan Juden dhe kryeqytetin e saj, Jerusalemin. Judenjte ishin ¨ ¨ ¨ ¨ drejtuar per ndihme te ‘streha e genjeshtres’, pra tek aleanca e ¨ ¨ ¨ tyre politike me Egjiptin. Sidoqofte, si nje stuhi shkaterrimtare me ¨ ¨ ¨ ¨ bresher, babilonasit e fshine tej ate ‘strehe’.—Isa. 28:14, 17. ¨ ¨ 5 Dita e madhe e Jehovait qe goditi Jerusalemin na tregon p er ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjykimin qe do te vije kunder krishterimit apostat ne kohen tone. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pervec tij do te shkaterrohet edhe pjesa tjeter e ‘Babilonise se Ma¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe’, perandorise boterore te fese se rreme. Pas kesaj, elementet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbetura te sistemit te lig te Satanait do te asgjesohen. Gjithsesi, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ populli i Perendise si grup do te mbijetoje sepse po gjen strehe te Jehovai.—Zbul. 7:14; 18:2, 8; 19:19-21. ¨ Strehe frymore dhe fizike ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Si mund te gjeje strehe populli i Perendise edhe tani gjate
¨ ¨ ¨ 4. Si e goditi Jerusalemin ne vitin 607 p.e.s. ‘nj e dite e madhe e Jehovait’? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5. C’do te ndodh e me popullin e Perendis e si grup gjate shkaterrimit te te gji¸ ¨ ¨ ¨ th e fes e s e rreme? ¨ ¨ ¨ 6. Si mund te gjej e streh e populli i Jehovait? ¨ 4 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ kesaj kohe te fundit? Gjejme strehe frymore kur me nderim ‘me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndojme thelle p er emrin e Perendise’ dhe i sherbejme Atij me zell. ¨ ¨ ¨ ¨ (Lexo Malakin e 3:16-18.) Megjithate, kuptohet qe nuk duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ mjaftohemi vetem duke menduar p er emrin e tij. Ne Bib el lexoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me: «Kushdo qe therret emrin e Jehovait, do te shp etoje.» (Rom. ¨ ¨ ¨ ¨ 10:13) Ka nje lidhje mes thirrjes se emrit te Jehovait dhe shp e¨ ¨ ¨ ¨ ¨ timit qe vjen prej Tij. Dhe shume njerez me zemer te ndershme ¨ ¨ ¨ ¨ mund te shohin ndryshimin midis atyre qe nuk po i sherbejne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise dhe te krishtereve te vertete, te cilet me nderim ‘me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndojne thelle p er emrin e tij’ e i sherbejne si Deshmitare. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Prap eseprap e, kjo mundesi shp etimi nuk ka te b eje vetem me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjetjen e strehes frymore. Popullit te Perendise i premtohet shp e¨ ¨ ¨ ¨ ¨ timi fizik. Kete e tregon ajo qe ndodhi ne vitin 66 te e.s., pasi ¨ ¨ ushtria romake sulmoi Jerusalemin nen komanden e Cest Galit. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jezui kishte parathene se ditet e atij shtrengimi ‘do te shkurtoheshin’. (Mat. 24:15, 16, 21, 22) Kjo ndodhi kur forcat romake ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ papritur hoqen dore nga rrethimi i qytetit, duke i dhene munde¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si disa ‘mishi’, domethene te krishtereve te vertete, qe ‘te shp eto¨ ¨ ¨ nin’. Ata munden te iknin nga qyteti e nga zona p erreth. Disa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kaluan Jordanin dhe gjeten strehe ne malet ne lindje te atij lumi. ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Mund te nxjerrim nje paralele midis atyre te krishtereve dhe
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7, 8. N e c’menyre te krishteret e shekullit te pare shp etuan fizikisht? C’pa¸ ¸ ralele nxjerrim sot? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 5

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ popullit te Perendise sot. Ne te kaluaren, te krishteret e sheku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llit te pare kerkuan strehe dhe po keshtu do te b ejne sherb etoret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e sotem te Perendise. Megjithate, kesaj radhe nuk do te ikin ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje vend te caktuar gjeografik, pasi te krishteret e vertete gjenden ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne mbare globin. Sidoqofte, si popull, ‘te zgjedhurit’ dhe shoket ¨ ¨ ¨ e tyre besnike do te mbijetojne fizikisht nga fundi i krishterimit ¨ apostat duke gjetur strehe te Jehovai dhe tek organizata e tij si ¨ nje mal. ¨ ¨ ¨ 9 Nga ana tjeter, krishterimi apostat e meriton shkaterrimin qe ¨ ¨ ¨ ¨ po vjen, sepse i ka lene analfabete nga ana frymore besimtaret e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vet dhe shfaq urrejtje p er emrin e Perendise. Ne Mesjete, emri i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise njihej gjeresisht ne Evrop e. Ky emer, qe paraqitet me ¨ ¨ ¨ kater germa hebraike te quajtura Tetragrami dhe qe zakonisht ¨ ¨ ¨ transliterohet JHVH, shkruhej ne monedha, ne fasada shtepish, ¨ ¨ ¨ ne shume libra e Bibla dhe madje ne disa kisha katolike e prote¨ ¨ ¨ ¨ ¨ stante. Mirepo, kohet e fundit ekziston prirja p er te mos e p er¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dorur emrin e Perendise ne p erkthimet e Bibles dhe ne menyra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjera. Per shembull, kete e tregon letra drejtuar konferencave te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ peshkop eve katolike ne lidhje me ‘emrin e Perendise’, me date ¨ 29 qershor 2008, nga Kongregacioni p er Adhurimin Hyjnor dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Disiplinen e Riteve Fetare. Ne kete leter Kisha Katolike njofton¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9. Cilet jan e p erpjekur te b ejn e te harrohet emri i Perendis e? Jepni nj e shembull. ¨ 6 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te se Tetragrami, sido qe te jete shkruar, duhet zevendesuar me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fjalen «Zoteri». Vatikani udhezonte se emri i Perendise nuk du¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het p erdorur ose shqiptuar ne kenget dhe lutjet gjate sherbesave ¨ ¨ ¨ fetare katolike. Po ashtu, edhe udheheqesit e feve te tjera, brenda ¨ ¨ ¨ e jashte krishterimit apostat, ua kane fshehur identitetin e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ndise se vertete miliona e miliona adhuruesve. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mbrojtje p er ata qe shenjterojne emrin e Perendis e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Ne kontrast me ate qe po b ejne fe te tjera, Deshmitaret e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovait e nderojne dhe e levdojne emrin e Perendise. Ata e shenj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ terojne duke e p erdorur ne menyre dinjitoze. Jehovai gjen kena¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qesi tek ata qe i besojne dhe b ehet cfaredo qe te jete e nevojshme ¸ ¨ ¨ ¨ p er te bekuar dhe mbrojtur popullin e tij. «E di se kush kerkon ¨ strehe tek ai.»—Nau. 1:7; Vep. 15:14. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Megjithese shumica e njerezve ne Juden e lashte ishin b ere ¨ ¨ ¨ ¨ apostate, kishte disa qe gjeten «strehe tek emri i Jehovait». (Lexo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sofonin e 3:12, 13.) Po, kur Perendia ndeshkoi Juden e pabese ¨ ¨ duke lejuar babilonasit te pushtonin vendin dhe te merrnin po¨ ¨ ¨ pullin rob, disa individe te tille, si Jeremia, Baruku dhe Ebed-Me¨ ¨ ¨ leku, shp etuan. Ata kishin jetuar «ne gjirin» e nje kombi apo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ stat. Te tjere qendruan besnike ndersa ishin ne rob eri. Ne vitin
¨ ¨ 10. Si po nderohet emri i Perendis e sot? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11, 12. (a) Cilet qendruan besnike ndaj Jehovait ne Juden e lashte? (b) Cilet ¨ ¨ ¨ ¨ kan e vepruar keshtu n e ditet tona? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 7

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 539 p.e.s., medet dhe perset pushtuan Babilonine nen udheheq¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jen e Kirit. Jo shume kohe me pas, Kiri nxori nje dekret qe e le¨ ¨ jonte mbetjen e judenjve te kthehej ne atdheun e vet. ¨ ¨ ¨ ¨ 12 Ne lidhje me ata qe do te p erjetonin rivendosjen e adhuri¨ ¨ ¨ ¨ mit te vertete, Sofonia paratha se Jehovai do t’i shp etonte dhe do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gezonte p er ta. (Lexo Sofonin e 3:14-17.) Kjo ka dale e ver¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tete edhe ne kohen tone. Pasi Mbreteria e Perendise u vendos ne ¨ ¨ ¨ qiell, Jehovai cliroi mbetjen besnike te te mirosurve nga rob eria ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymore ne Babilonine e Madhe. Dhe ai gezon p er ta gjer me sot. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Edhe ata qe kane shpresen te jetojne p ergjithmone ne toke, ¨ ¨ ¨ ¨ kane dale nga Babilonia e Madhe dhe gezojne clirimin frymor ¸ ¨ ¨ ¨ nga mesimet e fese se rreme. (Zbul. 18:4) Pra, Sofonia 2:3 e ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p ermbushjen kryesore ne kohen tone: «Kerkoni Jehovain te gji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ the ju zemerbutet e dheut.» Zemerbutet nga t e gjitha kombet, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pavaresisht nese kane shprese qiellore ose tokesore, po gjejne ¨ strehe tek emri i Jehovait. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Emri i Perendis e nuk eshte nj e hajmali ¨ ¨ ¨ 14 Disa izraelite e shihnin tempullin si nje hajmali qe do t’i ¨ ¨ ¨ ¨ mbronte nga armiqte. (Jer. 7:1-4) Me pare, izraelitet shihnin ar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ken e beselidhjes si nje hajmali qe do t’i mbronte ne beteje.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13. Cfare clirimi po p erjetojn e njerez nga te gjitha kombet? ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14, 15. (a) Cfare kan e p erdorur disa si hajmali? (b) Cfare nuk duhet p erdo¸ ¸ rur si hajmali? ¨ 8 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

(1 Sam. 4:3, 10, 11) Kostandini i Madh vizatoi te mburojat e ¨ ¨ ¨ ushtareve te vet germat greke khi dhe rho, dy germat e para te ¨ ¨ titullit «Krisht» ne greqisht, me shpresen se kjo do t’i mbronte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ushtaret ne beteje. Po keshtu, mbreti i Suedise Gustav Adolfi II, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe mori pjese ne nje lufte fetare te dhunshme ne Evrop e, mendo¨ ¨ ¨ ¨ het se ka veshur armaturen qe tregohet ne faqen 7 (ne botimin ¨ ¨ ¨ normal). Ver re se ne qafore duket qarte emri Iehova. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Disa pjesetare te popullit te Perendise qe jane sulmuar nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ demonet, kane gjetur strehe te Jehovai duke thirrur me ze te lar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te emrin e tij. Megjithate, nje objekt me emrin e Perendise nuk ¨ ¨ duhet konsideruar ose p erdorur si hajmali, sikur te kishte ndo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje fuqi te mbinatyrshme p er te mbrojtur. Nuk eshte kjo meny¨ ¨ ¨ ra si te gjejme strehe tek emri i Jehovait. ¨ ¨ ¨ Si te gjejm e strehe sot? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Sot gjejme strehe ne sigurine frymore qe gezon populli i Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise si i tere. (Psal. 91:1) Nep ermjet ‘skllavit te besueshem e ¨ ¨ ¨ ¨ te matur’ dhe pleqve ne kongregacion, paralajmerohemi p er pri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rjet e botes qe mund ta kercenojne kete siguri. (Mat. 24:45-47; ¨ ¨ ¨ ¨ Isa. 32:1, 2) Te mendojme sa shpesh jemi paralajmeruar p er ma¨ ¨ ¨ terializmin dhe se si na kane mbrojtur keto paralajmerime nga ¨ ¨ ¨ gjemat frymore. C’mund te themi pastaj p er rrezikun e zhvilli¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mit te nje qendrimi moskokecares, si pasoje e te cilit mund te ¸
¨ ¨ ¨ ¨ 16. Si mund te gjejme streh e n e kuptimin frymor sot? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011
9

¨ ¨ ¨ Shkrimi i vitit per 2011-n eshte: ¨ ‘Gjej strehe tek emri i Jehovait.’ —Sofonia 3:12.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ b ehemi joaktive ne sherbimin ndaj Jehovait? Fjala e Perendise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thote: «Rebelimi i te pap ervojeve do t’i vrase dhe moskokecarja ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e budallenjve do t’i shkaterroje. Ai qe me degjon, do te banoje i ¨ ¨ sigurt dhe i patrazuar nga tmerri i gjemes.» (Prov. 1:32, 33) Edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p erpjekjet p er te qendruar te paster moralisht na ndihmojne te ¨ ¨ mos humbim sigurine tone frymore. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Te mendojme edhe p er inkurajimin e skllavit te besueshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te zbatojme urdhrin e Jezuit p er te predikuar lajmin e mire ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p er Mbreterine ne gjithe token e banuar. (Mat. 24:14; 28:19, 20) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sofonia p ermendi nje ndryshim qe do t’i ndihmonte njerezit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjenin strehe tek emri i Perendise. Ne Bib el lexojme: «Ne ate ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kohe do t’ua ndryshoj popujve gjuhen ne nje gjuhe te kulluar, qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjithe te therrasin emrin e Jehovait e t’i sherbejne atij sup ¨ me sup.»—Sof. 3:9. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18 Cfare eshte kjo gjuhe e kulluar? Gjuha e kulluar eshte e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ verteta rreth Perendise Jehova dhe qellimeve te tij, e cila gjendet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Fjalen e tij te frymezuar. Ne njefare kuptimi, ti e p erdor kete
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17, 18. Cfare po i ndihmon sot miliona njerez qe te gjejn e streh e tek emri i ¸ Jehovait? ¨ 10 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjuhe kur ndan me te tjeret kuptueshmerine e sakte p er Mbrete¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rine e Perendise dhe p er menyren si do te shenjteroje ajo emrin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e tij. Gjithashtu, e p erdor kete gjuhe kur thekson shfajesimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sovranitetit te Perendise dhe kur flet me gezim p er bekimet e p er¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jetshme qe do te gezojne njerezit besnike. Ngaqe shume po fla¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sin kete gjuhe te figurshme, gjithnje e me tep er njerez ‘po the¨ ¨ ¨ rrasin emrin e Jehovait’ dhe ‘po i sherbejne atij sup me sup’. Po, ¨ ¨ ¨ ¨ miliona veta p erreth botes po gjejne strehe te Jehovai.—Psal. 1:1, 3. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Njerezit ne bote duhet te p erballojne probleme te pakap er¨ ¨ ¨ cyeshme ne dukje. Nga deshira e madhe p er t’i zgjidhur ato, shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me u drejtohen njerezve te pap ersosur. Ose shpresojne qe institu¨ ¨ ¨ cionet politike t’u gjejne zgjidhje, ashtu si Izraeli i lashte here pas ¨ ¨ ¨ ¨ here u drejtohej kombeve fqinje p er ndihme duke b ere aleanca ¨ me to. Por, sic e di, kjo nuk e ndihmoi Izraelin. Dhe, asnje shtet ¸ ¨ ¨ sot, as Organizata e Kombeve te Bashkuara, nuk do t’i zgjidhe ¨ ¨ ¨ ¨ plotesisht problemet e njerezimit. Atehere, pse duhet t’i shohim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si nje strehe institucionet dhe aleancat politike? Ne menyre pro¨ ¨ fetike Bibla i quan ato ‘streha e genjeshtres’. Mund t’i konside¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ roni me te drejte si te tilla, sepse te gjithe njerezit qe shpresojne ¨ ¨ ¨ tek ato, do te zhgenjehen tej mase.—Lexo Isain e 28:15, 17.
19

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19, 20. Si deshtoi besimi te ‘streha e genjeshtres’ n e koh et biblike? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011

11

¨ ¨ ¨ ¨ S e shpejti token do ta godase shtrengata e figurshme me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bresher e dites se Jehovait. Planet njerezore nuk do te jene ne ¨ ¨ ¨ ¨ gjendje te sigurojne mbrojtje e po keshtu edhe strehimet b er20

thamore ose pasuria. Isaia 28:17 thekson: «Breshri do ta fshi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ je tej strehen e genjeshtres dhe ujerat do ta p ermbytin vendin e fshehjes.» ¨ ¨ Si tani, ashtu edhe gjate atyre ngjarjeve te ardhshme, popu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lli i Perendise do te gjeje siguri te Perendia i tij, Jehovai. Emri ¨ ¨ ¨ ¨ Sofonia, qe do te thote «Jehovai ka fshehur», e ve theksin te ky ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vend i vertete fshehjeje. Ne menyre te p ershtatshme, p er 2011-n ¨ ¨ ¨ kemi si shkrimin e vitit keshillen e mencur: ‘Gjej strehe tek emri ¸ ¨ ¨ i Jehovait.’ (Sof. 3:12) Edhe tani mund dhe duhet te gjejme stre¨ ¨ ¨ he tek emri i Jehovait, duke besuar tek ai me gjithe zemer. (Psal. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9:10) Le te mbajme nder mend cdo dite sigurine qe na jep ky ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ varg i frymezuar: «Emri i Jehovait eshte nje kulle e forte. Tek ai
21

vrapon i drejti dhe gjen mbrojtje.»—Prov. 18:10.
¨ ¨ 21. C’dobi mund te kemi duke zbatuar shkrimin e vitit p er 2011-n? ¸

¨ A t e kujtohet?
˙ ˙ ˙
12

¨ ¨ ¨ Si mund te gjejme strehe tek emri i Jehovait tani? ¨ ¨ ¨ Pse nuk duhet te kemi besim te ‘streha e genjeshtres’? ¨ ¨ ¨ Cfare strehe na sigurohet p er te ardhmen? ¸
KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011
¨ PJESA I

¨ Respektoni martes en, ¨ ¨ ¨ dhurat en e Per endis e
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Ja p erse burri do t e l er e baban e dhe n¨ en en e do t e lidhet ngusht e me ¨ ¨ ¨ gruan e vet, dhe ata do t e b ehen nj e mish i vet em.»—ZAN. 2:24.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ PER ENDIA JEHOVA, Nismetari i marteses, patjeter qe e meriton ¨ ¨ ¨ respektin tone. Si Krijuesi, Sovrani dhe Ati yne qiellor, me te drej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te p ershkruhet si Ai qe jep ‘cdo dhurate te mire dhe cdo gje te p er¸ ¸ ¨ sosur’. (Jak. 1:17; Zbul. 4:11) Kjo tregon se sa shume na do. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (1 Gjon. 4:8) Cdo gje qe na ka mesuar, cdo gje qe na ka kerkuar, ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cdo gje qe na ka dhene, e ka bere vetem p er te miren dhe dobine ¸ ¨ tone.—Isa. 48:17. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Bibla tregon se martesa eshte nje nga keto dhurata ‘te mira’ te ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise. (Rutha 1:9; 2:12) Kur lidhi martesen e pare, Jehovai i ¨ ¨ ¨ dha ciftit, pra Adamit dhe Eves, udhezime specifike qe t’ia dilnin ¸ ¨ ¨ ¨ mbane. (Lexo Mateun 19:4-6.) Nese do t’i zbatonin ato, do te ishin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p erhere te lumtur. Mirepo, ne menyre te pamend, ata e shp erfillen ¨ ¨ ¨ ¨ drejtimin e Perendise dhe korren pasoja tejet te hidhura.—Zan. 3:6-13, 16-19, 23. ¨ ¨ ¨ ¨ Ashtu si cifti i pare, shume veta sot ia vene veshin pak ose ¸ ¨ ¨ ¨ aspak drejtimit te Jehovait kur marrin vendime p er martesen.
3

1. 2. 3, ¨ ne

¨ Pse Jehovai e meriton respektin tone? ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare udhezimesh i dha Jehovai ciftit t e pare? ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4. (a) N e c’menyre shume veta sot nuk respektojne martes en dhe Perendi¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehova? (b) Cilet shembuj do te shqyrtojme ne kete artikull? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 13

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Disa e hedhin poshte haptas martesen, kurse te tjere p erpiqen ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndryshojne konceptin p er te, qe t’ua p ershtatin deshirave te tyre. ¨ ¨ ¨ (Rom. 1:24-32; 2 Tim. 3:1-5) Ata shp erfillin faktin se martesa eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje dhurate nga Perendia dhe, meqe nuk respektojne kete dhurate, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk respektojne as Ate qe e ka dhene, Perendine Jehova. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Nganjehere, edhe disa nga populli i Perendise nuk e kane me te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qarte pikepamjen e Jehovait p er martesen. Disa cifte te krishtere ve¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ndosin te ndahen ose te divorcohen pa ndonje baze biblike. Si mund ¨ ¨ te shmanget kjo? Si mund t’i ndihmoje ciftet e krishtere drejtimi i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise te Zanafilla 2:24 qe te forcojne martesen? Po ata qe po ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mendojne p er martesen, si mund te p ergatiten p er te? Le te shqyr¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojme tri martesa te suksesshme te koheve biblike qe tregojne se re¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ spekti p er Jehovain eshte faktor kyc p er nje martese te qendrueshme. ¸ ¨ ¨ Kultivoni besnikerine ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Zakaria dhe Elizabeta b ene gjithcka drejt. Zgjodhen nje ba¸ ¨ ¨ shkeshort me mendje frymore. Zakaria i kreu me besnikeri detyrat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e tij prifterore dhe te dy b ene cmos te zbatonin ligjin e Perendise. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sigurisht qe gezonin mjaft gjera p er te qene mirenjohes. Megjith¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ate, po te shkoje ne shtepine e tyre ne Jude, shume shpejt do te ¨ ¨ kuptoje se dicka u mungonte. Nuk kishin femije. Elizabeta ishte ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shterp e dhe te dy ishin mjaft te shkuar ne moshe.—Luka 1:5-7. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Ne Izraelin e lashte, te lindje femij e ishte tejet e rendesishme,
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5, 6. Cila situat e mund te ket e qene nj e sprove p er Zakarine dhe Elizabet en, ¨ ¨ dhe si u shp erblye besnikeria e tyre? ¨ 14 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

¨ ¨ ¨ dhe familjet shpesh ishin shume te medha. (1 Sam. 1:2, 6, 10; Psal. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 128:3, 4) Nje burre izraelit ne ate kohe mund te vepronte pabesisht ¨ ¨ ¨ duke e divorcuar gruan nese ajo nuk i lindte femije. Por Zakaria u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tregua besnik dhe qendroi me Elizabeten. Ata nuk u p erpoqen te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjenin ndonje sebep p er t’i dhene fund marteses. Ndonese ndienin ¨ ¨ ¨ ¨ trishtim ngaqe nuk kishin femije, vazhduan t’i sherbenin Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se bashku me besnikeri. Me kalimin e kohes, p ermes nje mreku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llie, Jehovai u dha nje shp erblim te madh: nje djale ne pleqeri. —Luka 1:8-14. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Elizabeta tregoi besnikeri te lavderueshme edhe ne nje menyre ¨ ¨ ¨ tjeter. Kur lindi i biri, Gjoni, Zakaria nuk mund te fliste. Engjelli ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i Perendise i kishte thene se do te mbetej i pagoje meqe dyshoi ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fjalet e tij. Mirepo, Zakaria ne ndonje menyre duhet t’i kete tregu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar se shoqes qe engjelli i Jehovait i kishte thene se femija do te qu¨ ¨ ¨ ¨ hej Gjon. Fqinjet dhe te afermit donin t’i vinin djalit emrin e te ¨ ¨ ¨ atit. Por Elizabeta me besnikeri mb eshteti drejtimin e te shoqit dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tha: «Ne asnje menyre! Ai do te quhet Gjon.»—Luka 1:59-63. ¨ 8 Ashtu si Zakaria dhe Elizabeta, edhe sot ciftet e martuara p er¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ballen me zhgenjime e sfida te ndryshme. Nje martese pa besnike¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ri nuk do te lulezoje. Flirtimi, pornografia, kuroreshkelja dhe ker¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cenime te tjera mund ta shkaterrojne fare besimin ne nje martese
7

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7. N e c’menyre tjet er tregoi besnikeri ndaj burrit Elizabeta? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8, 9. (a) Si e forcon besnikeria martes en? (b) N e c’menyra specifike mund t e ¸ ¨ ¨ tregojne besnikeri burri dhe gruaja? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 15

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te shendoshe. Dhe, kur ne nje martese thyhet besimi, dashuria fi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llon te venitet. Mund te themi se besnikeria eshte si nje gardh rreth ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje shtepie qe e mbron nga vizitore te padeshirueshem e rreziqe, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe u jep njefare sigurie atyre qe jane brenda shtepise. Keshtu, kur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ burri dhe gruaja i qendrojne besnike njeri-tjetrit, mund te banojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te sigurt se bashku dhe mund t’i hapin zemren njeri-tjetrit, ndersa ¨ ¨ ¨ ¨ dashuria e tyre rritet. Po, besnikeria eshte jetesore. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9 Jehovai i tha Adamit: «Burri do te lere babane dhe nenen e do ¨ ¨ ¨ ¨ t e lidhet ngusht e me gruan e vet.» (Zan. 2:24) C’do te thote kjo? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pas marteses, cifti nuk mund te mbaje te njejtat lidhje si me pare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me shoket dhe te afermit. Bashkeshortet se pari duhet t’i kushtoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne kohe dhe vemendje njeri-tjetrit. Shoket dhe te afermit nuk mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kene me p erparesi ne kurriz te familjes se re dhe cifti s’duhet t’i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lejoje as prinderit te nderhyjne ne vendimet ose mosmarreveshjet fa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ miljare. Tani cifti duhet te lidhet ngushte me njeri-tjetrin. Ky eshte ¸ ¨ ¨ drejtimi i Perendise. ¨ ¨ ¨ 10 Besnikeria shp erblen edhe familjet e ndara nga ana fetare. Nj e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ moter me burre jobesimtar thote: «I jam shume mirenjohese Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait qe me meson t’i nenshtrohem burrit dhe ta respektoj thelle. ¨ ¨ ¨ Fale besnikerise, kemi kaluar 47 vjet me dashuri dhe respekt.» ¨ ¨ ¨ (1 Kor. 7:10, 11; 1 Pjet. 3:1, 2) Prandaj, b ej cmos qe bashkeshor¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ti te ndihet i sigurt ne martese. Gjej menyra qofte me fjale, qofte
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10. Cfare do t’i ndihmoj e bashkeshort et t e kultivojne besnikerine? ¸ ¨ 16 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011
PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me veprime, qe ta sigurosh se p er ty, ai ose ajo eshte personi me i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendesishem ne toke. Per aq sa varet nga ti, mos lejo askend ose ¨ ¨ asgje te futet mes jush. (Lexo Proverbat 5:15-20.) Roni dhe Zha¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ neta, qe kane gezuar 35 vjet martese, thone: «Ngaqe me besnikeri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ b ejme ate qe kerkon Perendia prej nesh, kemi nje martese te lum¨ tur e te suksesshme.» ¨ Uniteti forcon martes en ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Kur apostulli Pavel fliste p er miqte e tij, Akuilen dhe Prishi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ len, i p ermendte gjithmone bashke. Ky cift i bashkuar pasqyroi me ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ se miri modelin qe Perendia kishte nder mend kur tha se burri e ¨ ¨ ¨ gruaja do te b eheshin «nje mish». (Zan. 2:24) Ata punuan vazhdi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ misht bashke ne shtepi, ne pune dhe ne sherbimin e krishtere. Per ¨ ¨ ¨ shembull, kur Pavli mb erriti ne fillim ne Korint, Akuila dhe Pri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shila e ftuan me dashamiresi te rrinte ne shtepine e tyre, te cilen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ai duket se e p erdori p er njefare kohe si baze p er aktivitetet e veta. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me vone, kur shkuan ne Efes, e hap en shtepine p er mbledhjet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kongregacionit dhe punuan se bashku qe te ndihmonin te rinjte ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te verteten, si Apoli, qe te rriteshin frymesisht. (Vep. 18:2, 18-26) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me pas, ky cift i zellshem shkoi ne Rome, ku serish e vuri ne dis¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pozicion shtepine p er mbledhjet e kongregacionit. Me vone u kthy¨ ¨ ¨ en ne Efes dhe forcuan vellezerit.—Rom. 16:3-5.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11, 12. Si bashkepunuan Akuila dhe Prishila (a) ne sht epi, (b) ne pune, (c) ne ¨ ¨ sherbimin e krishtere? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 17

¨ ¨ ¨ ¨ Per njefare kohe, Akuila dhe Prishila punuan me Pavlin si b e¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ res tendash, zanati i tyre i p erbashket. I shohim p erseri te dy, duke ¨ ¨ ¨ bashkepunuar ne paqe e pa konkurrence. (Vep. 18:3) Sigurisht, ¨ ¨ ¨ ¨ ngaqe kalonin kohe se bashku ne aktivitetet e krishtere, martesa e ¨ ¨ ¨ tyre qendronte mbi themele te forta frymore. Si ne Korint, Efes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe Rome, njiheshin gjeresisht si ‘bashkepunetore ne Krishtin ¨ ¨ ¨ Jezu’. (Rom. 16:3) Kudo qe sherbyen, ata punuan krah p er krah ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p er te mb eshtetur vepren e predikimit p er Mbreterine. ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Ne fakt, synimet dhe aktivitetet e p erbashketa e forcojne mar¨ ¨ ¨ ¨ tesen. (Ekl. 4:9, 10) Mjerisht, shume cifte sot kalojne fare pak kohe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se bashku. Ata punojne me ore te tera secili ne punen e vet. Te tje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re udhetojne shpesh p er pune ose shkojne jashte pa familjen, qe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ punojne e t’u dergojne para. Mirepo, edhe ne shtepi, disa ba¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkeshorte ndihen te vetmuar ngaqe kalojne kohe para televizorit, ¨ ¨ ¨ me ndonje hob, me sporte, videolojera ose Internet. A ndodh ke¨ ¨ ¨ shtu edhe me familjen tende? Nese po, a mund t’i rregulloni gje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rat qe te kaloni me tep er kohe me njeri-tjetrin? Po sikur te p erga¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ titni bashke ndonje vakt, te lani enet ose te b eni punet e shtepise? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A mund te kujdeseni te dy p er femijet ose p er prinderit e moshuar? ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Megjithate, mbi te gjitha kushtojini kohe se bashku rregullisht ¨ aktiviteteve qe lidhen me adhurimin e Jehovait. Shqyrtimi tok i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkrimit te dites dhe adhurimi familjar jane mundesi te shkelqye12

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13, 14. (a) Cilat situata mund t e cenojne unitetin ne martes e? (b) C’gj era ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund t e b ejne bashkeshort et q e te forcojne lidhjen si «nj e mish»? ¨ 18 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ra qe familja te mbaje unitetin ne mendime e synime. Gjithashtu, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dilni ne sherbim me njeri-tjetrin. Nese keni mundesi, p erpiquni te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jeni pioniere te dy, edhe sikur rrethanat t’jua lejojne kete vetem p er ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje muaj ose nje vit. (Lexo 1 Korintasve 15:58.) Nje moter qe sher¨ ¨ ¨ ¨ beu si pioniere me te shoqin, thote: «Sherbimi ishte nje nga rastet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe mund te kalonim kohe se bashku dhe te flitnim hapur. Meqe te ¨ ¨ ¨ ¨ dy kishim synim te ndihmonim te tjeret frymesisht, ndjeva se ishim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tamam nje skuader. E ndjeva me te afert, jo vetem si burre, por ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe si shok te mire.» Do te shihni se, ndersa p erfshiheni se ba¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shku ne aktivitete qe ia vlejne, interesat, p erparesite dhe zakonet ¨ ¨ ¨ tuaja, gradualisht do te harmonizohen me ato te bashkeshortit gjer¨ ¨ ¨ ¨ sa, ashtu si Akuila dhe Prishila, do te arrini gjithnje e me shume ¨ ¨ ¨ ¨ te mendoni, te ndieni dhe te veproni si «nje mish». ¨ ¨ Ndiqni drejtimin e Perendis e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Jezui e dinte sa e rendesishme eshte qe Perendia te zere ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndin e pare ne martese. Ai pa Jehovain te lidhte martesen e pare. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Verejti sa te lumtur ishin Adami dhe Eva p er aq kohe sa ndoqen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ drejtimin e Perendise, si edhe pa vete telashet qe rrodhen nga shp er¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fillja e atij drejtimi. Keshtu, kur i mesoi te tjeret, Jezui i b eri jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne drejtimit te te Atit te Zanafilla 2:24. Gjithashtu, shtoi: «Ate qe ¨ ¨ ¨ Perendia e ka bashkuar, asnjeri te mos e ndaje.» (Mat. 19:6) Pra, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ respekti i thelle p er Jehovain eshte ende celesi p er nje martese te ¸
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15. Cili esht e celesi p er nj e martes e te suksesshme? Shpjegoni. ¸ ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011
19

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lumtur e te suksesshme. Ne kete aspekt, prinderit tokesore te Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zuit, Jozefi dhe Maria, lane nje shembull te jashtezakonshem. ¨ ¨ ¨ 16 Jozefi sillej me respekt e miredashje me Marine. Ne fillim, kur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mori vesh se ajo ishte shtatzene, donte te ishte i meshirshem me te, ¨ ¨ ¨ ¨ ndonese engjelli i Perendise ende nuk i kishte shpjeguar se c’kishte ¸ ¨ ¨ ¨ ndodhur me Marine. (Mat. 1:18-20) Si cift, iu binden dekretit te ¸ ¨ ¨ Cezarit dhe zbatuan me p erpikeri Ligjin e Moisiut. (Luka 2:1-5, ¨ ¨ ¨ 21, 22) Edhe pse ne festat fetare kryesore ne Jerusalem kerkohej ¨ ¨ ¨ te shkonin vetem meshkujt, Jozefi dhe Maria, bashke me familjen, ¨ ¨ ¨ merrnin pjese cdo vit. (Ligj. 16:16; Luka 2:41) Si ne keto raste, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ por edhe ne menyra te tjera, ky cift i p erkushtuar u p erpoq t’i p el¸ ¨ ¨ ¨ ¨ qente Jehovait dhe tregoi respekt te thelle p er gjerat frymore. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ S’eshte p er t’u habitur qe Jehovai i zgjodhi qe te kujdeseshin p er ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Birin e tij gjate pjeses se pare te jetes se tij ne toke. ¨ ¨ ¨ 17 A po ndjek edhe familja juaj drejtimin e Perendise? Per she¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbull, kur merrni vendime te rendesishme, a b eni kerkime p er te ¨ ¨ ¨ ¨ gjetur parimet biblike, a luteni p er ceshtjen dhe me pas a kerkoni ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ keshille nga ndonje i krishtere i pjekur? Ose keni prirjen t’i zgjidh¨ ¨ ¨ ¨ ni problemet duke degjuar ndjenjat, familjaret dhe miqte? A p erpi¨ ¨ qeni t’i zbatoni sugjerimet e shumta praktike qe skllavi i besueshem ¨ ¨ ¨ boton p er martesen dhe jeten familjare? Apo thjesht ndiqni zako¨ ¨ ¨ 16. Si shfaq en karakter frymor Jozefi dhe Maria ne jet en familjare? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17, 18. (a) N e c’menyra nj e cift mund t e vere ne vend t e pare gj erat frymo¸ ¸ ¨ re? (b) C’dobi do t’u sjelle kjo? ¸ ¨ 20 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

¨ ¨ ¨ net e vendit ose keshillat e p erhapura qe ofron bota? A luteni dhe ¨ studioni rregullisht se bashku? A vendosni synime frymore dhe a ¨ ¨ ¨ ¨ diskutoni p er p erparesite e familjes? ¨ ¨ ¨ ¨ 18 Per 50 vitet e lumtura te jetes martesore, Rei thote: «Nuk na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ka ndodhur kurre qe te kemi pasur ndonje problem dhe te mos e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kemi p erballuar, sepse p er ne Jehovai ka qene gjithnje pjese e ‘li¨ tarit tresh’.» (Lexo Eklisiastiun 4:12.) Edhe Dani e Trina jane ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dakord: «Pasi i kemi sherbyer se bashku Perendise, martesa jone ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte forcuar me shume.» Ata kane gezuar nje martese te lumtur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prej me se 34 vjetesh. Nese vini gjithnje Jehovain te parin ne mar¨ ¨ ¨ ¨ tese, ai do t’ju ndihmoje te keni sukses dhe do t’ju bekoje me bo¨ llek.—Psal. 127:1. ¨ ¨ ¨ ¨ Vazhdoni te respektoni dhuraten e Perendis e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19 Per shume njerez sot, gjeja e vetme e rendesishme eshte lum¨ ¨ ¨ ¨ ¨ turia personale. Mirepo, nje sherb etor i Jehovait i sheh ndryshe gje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rat. Ai e di se Perendia e dha martesen si nje dhurate p er te mb e¨ ¨ shtetur qellimin e tij. (Zan. 1:26-28) Nese Adami dhe Eva do ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kishin respektuar kete dhurate, mbare toka do te ishte nje parajse, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ plot me sherb etore te lumtur e te drejte te Perendise. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 20 Mbi te gjitha, sherb etoret e Perendise e shohin martesen si
¨ ¨ ¨ 19. Pse Perendia e dha dhuraten e martes es? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 20, 21. (a) Pse duhet ta konsiderojme te shenjte martes en? (b) P er cilen dhu¨ ¨ ¨ rat e flet studimi javen tjeter? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 21

¨ ¨ ¨ nje mundesi qe t’i japin lavdi Jehovait. (Lexo 1 Korintasve 10:31.) ¨ ¨ ¨ ¨ Sic e kemi pare, cilesite hyjnore si besnikeria e uniteti, si edhe ka¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rakteri frymor e forcojne martesen. Keshtu, qofte nese po p ergati¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ temi p er martese, qofte nese po e forcojme ose po p erpiqemi ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shp etojme ate, se pari duhet ta shohim martesen p er ate qe eshte: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje institucion hyjnor dhe i shenjte. Me kete te vertete ne mendje, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te nxitemi te b ejme me te miren qe vendimet lidhur me marte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sen t’i bazojme ne Fjalen e Perendise. Prandaj, tregojme respekt jo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vetem p er dhuraten e marteses, por edhe p er Ate qe e dha kete ¨ ¨ ¨ dhurate, Perendine Jehova. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 21 Sigurisht, martesa nuk eshte dhurata e vetme qe na ka b ere ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai, as e vetmja menyre qe te sjell lumturi ne jete. Ne artiku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llin vijues, do te flasim p er nje tjeter dhurate te cmuar nga Pere¸ ¨ ndia—beqarine.

¨ ¨ Si do t e p ergjigjeshe?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Si duhet te ndikoje besnikeria te te krishteret e martuar? ¨ ˙ Pse forcohet martesa duke punuar ne unitet? ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Ne c’menyra te martuarit mund te ndjekin drejtimin ¸ ¨ ¨ e Perendise? ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Si mund te tregojme respekt p er Jehovain, Nismetarin ¨ e marteses?
22

KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011

¨

PJESA I

¨ ¨ P erfito plotesisht nga beqaria
¨ ¨ ¨ ¨ «Kush mund ta pranoj e k et e, le ta pranoj e.»—MAT. 19:12.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ PA DYSHIM, martesa eshte nje nga dhuratat me te cmuara qe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendia i ka b ere njerezimit. (Prov. 19:14) Megjithate, edhe shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te krishtere beqare gezojne nje jete te pasur e te kenaqshme. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Haroldi, nje vella 95-vjecar qe nuk u martua kurre, thote: «Edhe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pse kenaqem ne shoqeri me te tjeret dhe cdo here qe tregoj mik¸ ¨ ¨ pritje, kur jam vetem, nuk ndihem aspak i vetmuar. Mendoj qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te vertete mund te thuhet se gezoj dhuraten e beqarise.» ¨ ¨ ¨ 2 Ne fakt, edhe Jezu Krishti, edhe apostulli Pavel e quajten be¨ ¨ ¨ ¨ qarine, ashtu si martesen, dhurate nga Perendia. (Lexo Mateun ¨ 19:11, 12; 1 Korintasve 7:7.) Gjithsesi, duhet pranuar se jo te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithe te pamartuarit kane zgjedhur te jene beqare. Disa here, p er ¨ ¨ shkak te rrethanave nuk kane gjetur njeriun e duhur. Ose pas vi¨ ¨ ¨ tesh martese, papritur, disa mbeten vetem p er shkak te divorcit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ose vdekjes se bashkeshortit. Atehere, ne c’kuptim beqaria mund ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te jete nje dhurate? Si mund te p erfitojne plotesisht nga beqaria ¨ ¨ ¨ keta te krishtere? ¨ Dhurate unike ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Nj e beqar shpesh ka me tep er kohe dhe eshte me i lire se nj e
¨ ¨ ¨ ¨ 1, 2. (a) Si e konsideronin beqarin e Jezui, Pavli dhe t e tjere? (b) Pse p er disa ¨ ¨ ¨ ¨ beqaria mund te mos jete nj e dhurate? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3. Cfare avantazhesh gezojn e shpesh te krishteret beqare? ¸ ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 23

¨ ¨ ¨ ¨ i martuar. (1 Kor. 7:32-35) Keto jane avantazhe unike fale te ci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lave mund te shtoje sherbimin, te zgjerohet ne dashuri dhe te afro¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het me shume me Jehovain. Prandaj, disa te krishtere, i vleresoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne dobite e beqarise dhe kane vendosur ‘ta pranojne kete’ dhurate, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te pakten p er njefare kohe. Te tjere mund te mos e kishin nder ¨ ¨ mend te ishin beqare por, kur iu ndryshuan rrethanat, medituan ¨ duke iu lutur Jehovait dhe kuptuan se me ndihmen e Tij edhe ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te ndiheshin te kenaqur. Ndaj, u p ershtaten me rrethanat ¨ e reja dhe e pranuan beqarine.—1 Kor. 7:37, 38. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Te krishteret beqare e dine se nuk ka pse te jene medoemos ¨ ¨ ¨ te martuar qe Jehovai dhe organizata e tij t’i pranojne ose t’i vle¨ ¨ ¨ resojne. Ai na do ne si individe. (Mat. 10:29-31) Askush dhe as¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gje nuk mund te na ndaje nga dashuria e Perendise. (Rom. 8: ¨ ¨ ¨ ¨ 38, 39) Te martuar apo beqare qofshim, kemi cdo arsye qe te ndi¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hemi te plote ne sherbimin e Perendise. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Prap eseprap e, ashtu si p er dhunti te tilla si talenti p er muzi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ke apo atletike, edhe p er dhuraten e beqarise duhen b ere p erpje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kje qe te nxirret plotesisht dobi prej saj. Prandaj, si mund te p er¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fitojne sa me shume nga situata e tyre te krishteret beqare, qofshin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vellezer a motra, te rinj a me te rritur, beqare qe kane zgjedhur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vete te rrine keshtu a p er shkak te rrethanave? Le te shqyrtojme
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4. Pse beqaret mund te ndihen te plote n e sh erbimin e Perendis e? ¨ ¨ ¨ ¨ 5. Cfare nevojitet qe te nxirret plotesisht dobi nga beqaria? ¸ ¨ 24 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011

PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ disa shembuj zemerdhenes nga te krishteret e hershem dhe te sho¨ ¨ ¨ him c’mund te mesojme. ¸ ¨ B eqari ne rini ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Ungjillezuesi Filip kishte kater bija virgj eresha, te cilat ishin ¨ ¨ po aq te zellshme ne predikim sa i ati. (Vep. 21:8, 9) Profetizimi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishte nje nga dhuratat e frymes se shenjte dhe keto te reja e p er¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ doren kete dhurate, duke p ermbushur keshtu Joelin 2:28, 29. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Timoteu ishte nj e i ri qe e p erdori me se miri beqarine. Q e ¨ ¨ ¨ ¨ ne foshnjeri, e ema, Eunika, dhe gjyshja, Loida, i kishin mesuar ¨ ¨ ¨ «shkrimet e shenjta». (2 Tim. 1:5; 3:14, 15) Por ka te ngjare qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ato ta kene p erqafuar krishterimin vetem gjate vizites se pare te ¨ ¨ ¨ Pavlit ne Lister, qyteti i tyre i lindjes, rreth vitit 47 te e.s. Dy vjet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me vone, gjate vizites se dyte te Pavlit atje, Timoteu mbase ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne fund te adoleshenc es ose ne fillim te te 20-ave. Edhe pse ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pak a shume i ri ne moshe dhe ne te verteten, pleqte ne Lister dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Ikonine fqinje «flitnin mire» p er te. (Vep. 16:1, 2) Keshtu, Pa¨ ¨ ¨ vli e ftoi Timoteun te b ehej shoku i tij i udhetimit. (1 Tim. 1:18; ¨ ¨ 4:14) Nuk mund te themi me siguri nese Timoteu nuk u martua ¨ ¨ ¨ ¨ kurre. Megjithate, dime se kur ishte i ri, e pranoi me gatishmeri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ftesen e Pavlit, dhe p er vite me radhe, sherbeu me gezim si misi¨ ¨ onar dhe mbikeqyres beqar.—Filip. 2:20-22.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6, 7. (a) C’privilegj paten bijat e Filipit ne sh erbimin e Perendis e? (b) Si e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p erdori me s e miri beqarin e Timoteu dhe si u bekua ngaqe u tregua i gatshem ¨ ¨ ¨ te sh erbente n e rini? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 25

¨ ¨ ¨ Edhe Gjon Marku kur ishte i ri i p erdori me se miri vitet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beqarise. Bashke me te emen, Marine, si dhe me kusheririn, Bar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nab en, ishin pjesetaret e pare te kongregacionit te Jerusalemit. Fa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ milja e tij mund te kete qene ne gjendje, ngaqe kishin nje shtepi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tyren ne qytet dhe nje sherb etore. (Vep. 12:12, 13) Edhe pse ¨ ¨ kishte keto avantazhe, kur ishte i ri, Marku nuk jetoi p er qejfin ¨ ¨ e vet dhe nuk u p erqendrua te vetja, as u mjaftua te rehatohej e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te b ente nje jete familjare te qete. Shoqerimi me apostujt qe ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rini ka te ngjare t’i kete zgjuar deshiren p er sherbimin misionar. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Keshtu, ai shoqeroi me gatishmeri Pavlin dhe Barnab en ne udhe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ timin e tyre te dyte misionar si ndihmes. (Vep. 13:5) Me vone, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhetoi me Barnab en, dhe akoma me vone e shohim te sherbeje ¨ ¨ me Pjetrin ne Babiloni. (Vep. 15:39; 1 Pjet. 5:13) Nuk e dime sa ¨ ¨ ¨ ¨ gjate ndenji beqar Marku. Por ai fitoi emer te shkelqyer si njeri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe ishte i gatshem t’u sherbente te tjereve dhe te b ente me shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne sherbim te Perendise. ¨ ¨ ¨ ¨ 9 Po ashtu, edhe sot shume te rinj ne kongregacion i p erdorin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me gezim vitet e tyre te beqarise qe te b ejne me tep er ne sherbim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Perendise. Ashtu si Marku dhe Timoteu, ata e vleresojne beqa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rine si nje mundesi qe te b ejne ‘sherbim te vazhdueshem ndaj Zo8

¨ ¨ ¨ 8. Cfare ndikoi te Gjon Marku qe te ndiqte synime frymore dhe cilat bekime ¸ mori? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9, 10. Cfare mundesish kan e te rinjte e krishtere beqare qe te zgjerojn e sh er¸ ¨ bimin? Jep nj e shembull. ¨ 26 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ terise, pa shp erqendrim’. (1 Kor. 7:35) Ky eshte avantazh i shkel¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qyer. Mundesite jane te bollshme: te sherbejne si pioniere ose aty ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ku ka me tep er nevoje p er predikues te Mbreterise, te mesojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje gjuhe te huaj, te ndihmojne ne ndertimin e Sallave te Mbrete¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rise dhe te degeve, te ndjekin Shkollen e Stervitjes p er Sherbim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te sherbejne ne Bethel. Nese je ende i ri dhe i pamartuar, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ a po i shfrytezon me se miri keto mundesi? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Nj e vella me emrin Mark filloi te sherbente si pionier ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fund te adoleshenc es, ndoqi Shkollen e Stervitjes p er Sherbim dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ka sherbyer ne caktime te ndryshme p erreth botes. Per 25 vitet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe kaloi ne sherbim te plotkohor, ai thote: «Jam p erpjekur t’i ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtoj vemendje cdonjerit ne kongregacion, duke dale ne sherbim ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ta, duke u b ere vizita baritore, duke i ftuar p er te ngrene ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtepine time dhe duke organizuar festa qe i ndertonin frymesisht. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te gjitha keto me kane sjelle gezim te pamase.» Sic e shohim edhe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga fjalet e Markut, gezimi me i madh ne jete vjen kur jep, dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje jete e p erqendruar plotesisht ne sherbimin e shenjte, te krijon ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje sere mundesish qe t’u jap esh te tjereve. (Vep. 20:35) Pavare¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sisht nga interesat, aftesite ose p ervoja qe keni ne jete, ju te rinj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sot mund te b eni shume ne vepren e Zoterise.—1 Kor. 15:58. ¨ ¨ ¨ 11 Edhe pse pjesa me e madhe e te rinjve duan te martohen, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kane plot arsye te vlefshme te mos nguten. Pavli i nxit te rinjte
¨ ¨ 11. C’dobi ke po te mos ngutesh te martohesh? ¸ ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011
27

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te presin te pakten derisa te kaloje ‘lulja e rinise’ kur deshirat sek¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ suale jane me te forta. (1 Kor. 7:36) Te duhet kohe te njohesh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ veten dhe te fitosh p ervojen e nevojshme p er te zgjedhur shokun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e duhur te jetes. Zotimi p er t’u martuar eshte nje vendim serioz, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe duhet te zgjate p er gjithe jeten.—Ekl. 5:2-5. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ B eqari ne nj e moshe me te madhe ¨ ¨ ¨ ¨ 12 Ana, e p ermendur tek Ungjilli i Lukes, duhet te jete trishtu¨ ¨ ¨ ar pa mase kur i shoqi vdiq papritur vetem pas shtate vitesh mar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tese. Nuk e dime nese kishin femije apo nese ajo kishte menduar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te rimartohej. Por, ne Bibel thuhet se ne moshen 84-vjecare Ana ¸ ¨ ¨ ¨ ishte ende vejushe. Nga ajo qe na tregon Bibla, duket se Ana per¨ ¨ ¨ ¨ fitoi nga rrethanat e reja qe te lidhej me ngushte me Jehovain. «Nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mungonte kurre ne tempull dhe bente sherbim te shenjte nate e ¨ ¨ ¨ ¨ dite me agjerime dhe p ergjerime.» (Luka 2:36, 37) Pra, adhurimi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i Jehovait ishte gjeja me e rendesishme ne jeten e saj. Iu desh ver¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tet vendosmeri dhe mjaft p erpjekje, megjithate u shp erblye pa mase. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pati privilegjin te shihte foshnjen Jezu, dhe u deshmoi te tjereve p er ¨ ¨ clirimin qe ky do te sillte si Mesia.—Luka 2:38. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Nj e grua me emrin Dorka, ose Tabita, jetonte ne Jop e, nj e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qytet-port i lashte ne veriperendim te Jerusalemit. Meqe Bibla nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e p ermend burrin e saj, ka te ngjare qe ne ate kohe te kete qene
¨ ¨ 12. (a) Si i p erballoi rrethanat e reja vejusha Ana? (b) Cfare privilegji pati? ¸ ¨ ¨ 13. (a) Cfare tregon se Dorka ishte goxha aktive ne kongregacion? (b) Si u ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shp erblye p er dashamiresin e dhe miresin e e saj? ¨ 28 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ e pamartuar. Dorka «b ente plot vepra te mira dhe jepte lemoshe ¨ ¨ ¨ ¨ me bollek». Me sa duket, ajo b ente shume veshje p er vejushat e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjeret ne nevoje, ndaj u kishte hyre ne zemer atyre. Prandaj, ¨ ¨ ¨ kur ajo papritur u semur e vdiq, i tere kongregacioni thirri Pje¨ ¨ ¨ ¨ trin dhe iu lut ta ringjallte motren e tyre te shtrenjte. Lajmi p er ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ringjalljen e saj u p erhap ne mbare Jop en dhe shume u b ene be¨ ¨ ¨ simtare. (Vep. 9:36-42) Nga dashamiresia e jashtezakonshme, ¨ ¨ Dorka mund te kete ndihmuar disa prej tyre. ¨ ¨ ¨ 14 Ashtu si Ana dhe Dorka, ne kongregacione ka shume velle¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zer e motra ne moshe qe jane beqare. Disa mbase mund te mos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kene gjetur njeriun e duhur. Te tjere mund te jene divorcuar ose ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kane mbetur te ve. Meqe nuk kane nje bashkeshort me te cilin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te hapen, te krishteret beqare shpesh mesojne te mb eshteten ako¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ma me tep er te Jehovai. (Prov. 16:3) Per Silvian, nje moter beqa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re qe ka sherbyer p er me se 38 vjet ne Bethel, kjo eshte nje be¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kim. Ajo thote: «Disa here lodhem duke qene gjithnje une ajo qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ inkurajon te tjeret dhe pyes veten: ‘Kush do te me jap e zemer ¨ ¨ ¨ ¨ mua?’» Pastaj shton: «Besimi se Jehovai e di me mire se une p er ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cfare kam nevoje, me ndihmon t’i afrohem edhe me shume atij. ¸ ¨ ¨ Dhe inkurajimi vjen gjithnje, madje disa here nga s’e pret.» ¨ ¨ ¨ ¨ Sa here i afrohemi edhe me tep er Jehovait, ai na p ergjigjet gjith¨ ¨ nje me dhembshuri e na qeteson shpirtin.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14. Cfare i nxit te krishteret beqare t’i afrohen me shume Jehovait? ¸ ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011
29

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Beqaria te jep mundesi te vecante ‘te zgjerohesh’ ne dashu¸ ¨ ¨ ¨ ri. (Lexo 2 Korintasve 6:11-13.) Zholina, nje moter beqare qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ka kaluar 34 vjet ne sherbim te plotkohor, thote: «Jam p erpjekur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me gjithe zemer te ndertoj marredhenie te ngrohta, jo vetem me ¨ ¨ ¨ ¨ ata te moshes sime, por me cdo njeri. Beqaria te krijon vertet mu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndesi t’i jap esh Jehovait, familjes, vellezerve e motrave, si dhe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjereve. Sa me shume kalojne vitet, aq me e lumtur ndihem si be¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qare.» Te moshuarit, te semuret, prinderit e vetem, te rinjte dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjeret ne kongregacion pa dyshim e cmojne mb eshtetjen pa in¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teres qe u japin beqaret. Ne fakt, sa here qe tregojme dashuri p er ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjeret, ndihemi me mire me veten. A mund ‘te zgjerohesh’ ne
15

dashuri edhe ti? ¨ ¨ ¨ B eqari p er gjithe jeten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Jezui nuk u martua. Iu desh te p ergatitej p er sherbimin qe ¨ ¨ ¨ ¨ i ishte caktuar dhe ta kryente ate. Udhetoi gjeresisht, punoi qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ heret ne mengjes deri naten vone dhe ne fund, dha jeten si flijim. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Beqaria e ndihmoi te p ermbushte kete caktim. Apostulli Pavel ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhetoi mijera kilometra dhe hasi veshtiresi te medha gjate sher¨ ¨ ¨ bimit. (2 Kor. 11:23-27) Edhe pse mund te kete qene i martuar ¨ ¨ dikur, Pavli zgjodhi te mbetej beqar pasi u emerua si apostull. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (1 Kor. 7:7; 9:5) Per hir te sherbimit, si Jezui, si Pavli i nxiten te
¨ ¨ ¨ ¨ 15. Si mund ‘te zgjerohen’ n e dashuri te krishteret e pamartuar? ¨ ¨ ¨ 16. (a) Pse Jezui ndenji beqar gjith e jeten? (b) Si e p erdori me men curi be¸ ¨ qarin e Pavli? ¨ 30 KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 PJESA I

¨ ¨ ¨ ¨ tjeret te imitonin shembullin e tyre po te ishte e mundur. Mire¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ po, asnjeri prej tyre nuk e vendosi beqarine si kerkese p er sher¨ ¨ ¨ ¨ b etoret e Perendise.—1 Tim. 4:1-3. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Edhe sot, disa kane zgjedhur qellimisht te mbeten beqare qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’i kushtohen sa me tep er sherbimit. Haroldi, i p ermendur me si¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ p er, ka gezuar sherbimin ne Bethel p er me se 56 vjet. Ai thote: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Gjate dhjete viteve te para ne Bethel, kam pare shume cifte te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ largohen p er shkak te ndonje semundjeje ose sepse u duhej te ¨ ¨ ¨ kujdeseshin p er prinderit e moshuar. Prinderit e mi kishin vdekur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te dy. E doja aq shume Bethelin, sa nuk deshiroja te rrezikoja ¨ ¨ ¨ ta humbitja duke u martuar.» Po njesoj, vite me pare, Margari¨ ¨ ¨ ¨ ta, nje pioniere prej vitesh, verejti: «Kam pasur mundesi p er t’u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ martuar, por isha aq e zene ne sherbim sa thjesht nuk me shkon¨ ¨ ¨ ¨ te mendja. Lirine e madhe si beqare e p erdora qe te angazho¨ ¨ ¨ ¨ hesha pa rezerva ne sherbim dhe kjo me ka sjelle mjaft lum¨ ¨ ¨ ¨ ¨ turi.» Me siguri, Jehovai nuk do te harroje kurre askend qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sakrifikon me altruizem p er adhurimin e vertete.—Lexo Isain e 56:4, 5. ¨ ¨ P erfito plotesisht nga rrethanat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18 Te gjithe te krishteret e pamartuar qe po b ejne cmos t’i sher¸ ¨ ¨ ¨ ¨ bejne Jehovait, meritojne t’i lavderojme sinqerisht dhe t’u japim
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17. N e c’menyre disa sot po ndjekin gjurm et e Jezuit dhe te Pavlit? Pse mund ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te jemi te sigurt se Jehovai i cmon ata qe b ejn e sakrifica te tilla? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18. Si mund t’i inkurajojme dhe t’i mb eshtetim te krishteret beqare? ¨ PJESA I KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011 31

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zemer. E duam shume secilin dhe u jemi mirenjohes p er ndihme¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sen e rendesishme ne kongregacion. Ata nuk kane pse te ndihen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kurre te vetmuar, nese vertet b ehemi p er ta ‘vellezer, motra, nena ¨ ¨ dhe femije’.—Lexo Markun 10:28-30. ¨ ¨ ¨ ¨ 19 Nese je beqar p er shkak te rrethanave ose ngaqe ke zgjedhur ¨ ¨ ¨ vete, shembujt nga Shkrimet dhe nga ditet e sotme qofshin p er ty ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje siguri se mund te kesh nje jete te lumtur e frytdhenese. Disa ¨ ¨ ¨ dhurata i presim me padurim, ndersa te tjera na vijne krejt papri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tur. Disa i vleresojme menjehere, ndersa te tjera i cmojme vetem ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me kalimin e kohes. Shume varet nga qendrimi yne. Cfare mund ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te b esh qe te p erfitosh plotesisht nga beqaria? Afroju me tep er Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait, ki shume p er te b ere ne sherbim te tij dhe zgjerohu ne da¨ ¨ ¨ ¨ shuri. Ashtu si martesa, dhurata e beqaris e mund te jete shp er¨ ¨ ¨ ¨ ¨ blyese kur e sheh nga kendveshtrimi i Perendise dhe e p erdor me mencuri. ¸
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19. Cfare mund te b esh qe te p erfitosh plotesisht nga beqaria? ¸

¨ A t e kujtohet?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Ne c’menyra beqaria mund te jete nje dhurate? ¸ ¨ ¨ ¨ ˙ Si mund te jete beqaria bekim ne rini? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ C’mundesi kane te krishteret beqare qe t’i afrohen me ¸ ¨ ¨ ¨ shume Jehovait dhe te zgjerohen ne dashuri?
KULLA E ROJ ES—15 JANAR 2011
¨ www.watchtower.org wlp 11 15/01-AL-1

32