¨ KULLA E ROJES

15 GUS HT 2012

8

L AJMERON MBRETERINE E JEHOVAIT
¨ BOTIMI PER STUDIM

¨

¨

¨

D

ARTIKUJT¨ E STUDIMIT ¨ P ER JAV ET:

¨ «Une jam me ju»

24-30 SHTATOR

¨ ¨ FAQJA 3 ˙ KENGET: 65, 2

1-7 TETOR

¨ Silluni si ¨qytetare ¨ ¨ te Mbreterise!

¨ ¨ FAQJA 11 ˙ KENGET: 16, 98

8-14 TETOR

Ruhu nga grackat e Djallit!

¨ ¨ FAQJA 20 ˙ KENGET: 61, 25

¨ Qendro i patundur e shmang grackat e Satanait!

15-21 TETOR

¨ ¨ FAQJA 25 ˙ KENGET: 32, 83

KULLA E ROJES
¨ L AJM ERON ¨ ¨ M BRET ERIN E E JEHOVAIT

8

¨

¨ ¨ QELLIMI I ARTIKUJVE TE STUDIMIT

AUGUST 15, 2012

Vol. 133, No. 16 Semimonthly ALBANIAN

¨ ¨ QELLIMI I KESAJ REVISTE, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kulla e Rojes, eshte te nderoje ¨ ¨ Perendine Jehova, Sundimtarin ¨ ¨ ¨ ¨ me te Larte te universit. Ashtu si ¨ ¨ ne kohet e lashta nga kullat e ro¨ jave mund te shihej se c’po ¸ ¨ ndodhte shume larg, edhe kjo re¨ ¨ ¨ viste tregon, nen driten e ¨ ¨ ¨ profecive te Bibles, se c’domethe¸ ¨ ¨ nie kane ngjarjet boterore. Ajo i ¨ ¨ ngushellon njerezit me lajmin e ¨ ¨ ¨ ¨ mire se Mbreteria e Perendise, e ¨ ¨ ¨ ¨ cila eshte nje qeveri reale ne qiell, ¨ ¨ ¨ ¨ se shpejti do t’i jape fund ligesise ¨ ¨ ¨ ¨ dhe do ta ktheje token ne nje pa¨ rajse. Nxit besimin te Jezu Krishti, ¨ ¨ ¨ ¨ i cili vdiq qe te marrim jeten e perhershme dhe tani sundon si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mbreti i Mbreterise se Perendise. ¨ Kjo reviste botohet rregullisht ¨ ¨ ¨ nga Deshmitaret e Jehovait qe ¨ ¨ nga viti 1879 dhe eshte apolitike. ¨ Ajo ka si autoritet Biblen.

ARTIKULLI I STUDIMIT 1 FAQET 3-7 ¨ Profecia e Danielit parathoshte se ne ¨ ¨ ¨ «kohen e fundit . . . njohuria e vertete» ¨ do te ishte e bollshme. (Dan. 12:4) Ky arti¨ ¨ kull shpjegon se si kjo profeci eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ permbushur ne menyre te jashtezakon¨ ¨ shme. Gjithashtu, jep prova se Jezui eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ata qe i sherbejne Perendise Jehova.

ARTIKULLI I STUDIMIT 2 FAQET 11-15 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mesoni cilet jane ne te vertete qytetaret ¨ ¨ ¨ e Mbreterise. Ky artikull shqyrton se cfare ¸ ¨ kerkohet prej tyre. Gjithashtu, thekson se si ¨ ¨ tregojne ata dashuri per normat e Jehovait.

¨ KOPERTINA: Nje ¨ ¨ ¨ lajmetar i Mbreterise ¨ ¨ po i deshmon nje bariu ¨ ¨ ¨ ne krahinen e Bafatase ¨ ne Guineja-Bisau

¨ Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjese e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje vepre boterore te arsimimit biblik, qe per¨ krahet me kontribute vullnetare. Nese nuk ¨ tregohet ndryshe, citimet e Shkrimeve jane ¨ ¨ ¨ marre nga versioni ne gjuhen e sotme, ¨ Shkrimet e Shenjta—Perkthimi Bota e Re.

ARTIKUJT E STUDIMIT 3, 4 FAQET 20-29 ¨ ¨ Shpesh Satanai perdor gracka te maskuara ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me dinakeri qe te na shkaterroje besimin. ¨ ¨ ¨ Keta artikuj tregojne si te mbrohemi nga ¨ ¨ ¨ pese gracka te tij: te folurit e pakontrolluar, frika e presionet, ndjenja e tepruar e fajit, ¨ ¨ ¨ materializmi dhe tundimi per te kryer kuroreshkelje. ¨ ¨ ¨ ¨ GJITHASHTU NE KET E NUMER:

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY 12589-3299. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus 5 2012 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8 «PER KETE DO TE SHPERBLEHENI»

¨ 16 NJE MBLEDHJE E KARAKTERIZUAR NGA UNITETI DHE PLANET EMOCIONUESE 30 A JU KUJTOHET? ¨ 31 NGA ARKIVAT TANE

GUINEJA-BISAU
POPULLSIA

1.515.000
¨ ¨ LAJMETARE

120
STUDIME BIBLIKE

389

¨ «UNE JAM ME JU»
¨ ¨ «Shume do te enden ¨ lart e poshte dhe ¨ ¨ njohuria e vertete ¨ ¨ do te jete e bollshme.»
—DAN. 12:4.

¨ ¨ SI DO TE PERGJIGJESHE?

¨ ¨ ¨ Si ka dale ne drite «njohuria ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e vertete» ne kohen tone?

¨ ¨ ¨ ¨ Si jane bere «shume» ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe perqafojne te verteten?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne c’menyra eshte bere ¸ ¨ «e bollshme» njohuria e sakte?

¨ ¨ ¨ ¨ ERFYTYROJE veten ne Parajse. Cdo mengjes, ¸ ¨ ¨ zgjohesh i clodhur dhe mezi pret te nisesh ¸ ¨ ¨ ¨ nje dite te re. Nuk ke dhembje a vuajtje. Cdo ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ semundje qe ke pasur dikur eshte zhdukur. Gjithe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shqisat e tua—te parit, te degjuarit, te nuhaturit, te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prekurit dhe te shijuarit—funksionojne ne menyre te ¨ ¨ ¨ ¨ persosur. Ke energji te pashtershme, puna qe ben ¨ ¨ ¨ ¨ te fal gezim, ke plot miq dhe gjithe shqetesimet e ¨ ¨ ¨ ¨ tua kane marre fund. Te tilla bekime mund te shi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ josh nen sundimin e Mbreterise se Perendise. Kri¨ ¨ shti Jezu, Mbreti qe ka caktuar Perendia, do t’i be¨ ¨ ¨ koje nenshtetasit e vet dhe do t’i arsimoje duke u ¨ ¨ ¨ dhene njohurine e Jehovait. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Jehovai do te jete me sherbetoret e tij besnike ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kur te marrin pjese ne te ardhmen ne ate veper ar¨ ¨ ¨ ¨ simimi mbareboterore. Perendia dhe Biri i tij kane ¨ ¨ ¨ ¨ qene me besniket nder shekuj. Para se te ngjitej ¨ ¨ ¨ ne qiell, Jezui i siguroi dishepujt besnike se do te ¨ ¨ ishte me ta. (Lexo Mateun 28:19, 20.) Qe te na forco¨ ¨ ¨ het besimi te ky premtim, le te shqyrtojme vetem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje fjali nga nje profeci qe frymezoi Perendia dhe ¨ ¨ ¨ ¨ qe u shkrua ne Babilonine e lashte mbi 2.500 vjet ¨ ¨ ¨ ¨ me pare. Profeti Daniel shkroi per «kohen e fundit» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne te cilen jetojme sot: «Shume do te enden lart ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e poshte dhe njohuria e vertete do te jete e boll¨ ¨ ¨ shme.» (Dan. 12:4) E pare ne kuptimin e figurshem ¨ ¨ dhe ne harmoni me faktet e diteve tona, folja hebra¨ ¨ ¨ ¨ ike e perkthyer «enden lart e poshte» percjell idene ¨ ¨ ¨ ¨ e nje shqyrtimi te kujdesshem. C’bekime te mreku¸ ¨ ¨ llueshme do te sillte ajo ‘endje’! Ata qe do t’i stu¨ dionin me kujdes Shkrimet, do te bekoheshin me

P

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe se do te jete me ta ne te ardhmen? (b) Sipas Danielit 12: 4, ¨ ¨ ¨ c’do te vinte nga nje studim i kujdesshem i Shkrimeve? ¸

1, 2. (a) Nga e dime se Jezui eshte me nenshtetasit e tij sot

3

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njohurine e vertete ose te sakte te Fjales ¨ ¨ ¨ ¨ se Perendise. Vec¸ kesaj, profecia thoshte ¨ ¨ ¨ ¨ se shume njerez do te perqafonin ‘njo¨ ¨ ¨ hurine e vertete’. Gjithashtu, kjo njohu¨ ¨ ¨ ri do te ishte e bollshme. Do te perhapej ¨ ¨ ¨ gjeresisht dhe do te ishte ne dispozici¨ ¨ ¨ ¨ ¨ on te te gjitheve. Ndersa shqyrtojme si ¨ ¨ ¨ ¨ eshte plotesuar kjo profeci, do te shohim ¨ ¨ se Jezui eshte me dishepujt e tij sot dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se Jehovai eshte plotesisht i afte te per¨ ¨ mbushe gjithcka qe ka premtuar. ¸
¨ ¨ «NJOHURIA E VERTETE» ¨ ¨ DEL NE DRITE

¨ Pas vdekjes se apostujve, u zhvillua ¨ dhe u perhap si zjarr apostazia ose brak¨ ¨ ¨ ¨ tisja e parathene e krishterimit te verte¨ ¨ te. (Vep. 20:28-30; 2 Sel. 2:1-3) Shekuj te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tere pas kesaj, as behej fjale qe «njohu¨ ¨ ¨ ria e vertete» te ishte e bollshme—jo ve¨ ¨ ¨ tem mes atyre qe s’dinin asgje nga Bibla, ¨ por edhe mes atyre qe pohonin se ishin ¨ ¨ ¨ te krishtere. Kreret e krishterimit, edhe pse pretendonin se besonin te Shkrimet, ¨ ¨ ¨ mesonin genjeshtra fetare, pra ‘mesime ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te demoneve’ qe e cnderonin Perendine. ¸ ¨ (1 Tim. 4:1) Masat e gjera mbaheshin ne ¨ ¨ injorance frymore. Nder doktrinat apo¨ ¨ ¨ ¨ state ishin keto mesime te rreme: Pere¨ ¨ ndia eshte Trinitet, shpirti nuk vdes dhe ¨ ¨ ¨ disa shpirtra torturohen perjetesisht ne ¨ ferrin e zjarrte. ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Sidoqofte, ne vitet 70 te shekullit te ¨ ¨ ¨ 19-te—afro kater dekada para se te fi¨ ¨ ¨ llonin «ditet e fundit»—nje grup i vogel ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te krishteresh te sinqerte ne Pensilvani, ¨ ¨ ¨ SHBA, u mblodhen te studionin Biblen ¨ ¨ ¨ me kujdes dhe te kerkonin ‘njohurine e ¨ ¨ ¨ vertete’. (2 Tim. 3:1) Ata e quajten veten
3

¨ ¨ ¨ ¨ Studente te Bibles. Nuk ishin ‘te mencu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ rit e te zgjuarit’ per te cilet Jezui tha se njohuria do t’u mbahej e fshehur. (Mat. ¨ ¨ ¨ ¨ 11:25) Ishin njerez te perulur qe donin ¨ ¨ ¨ sinqerisht te benin vullnetin e Perendi¨ se. Ata lexonin, diskutonin e meditonin ¨ ¨ per Shkrimet gjithe kujdes dhe duke u lutur. Gjithashtu, krahasonin vargjet bi¨ blike me njeri-tjetrin dhe shqyrtonin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkrime te te tjereve qe kishin bere ker¨ ¨ ¨ kime te ngjashme. Dalengadale, ata Stu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dente te Bibles dalluan te verteta qe i kish mbuluar terri prej shekujsh. ¨ ¨ 5 Edhe pse ishin te entuziazmuar per ¨ ¨ ¨ ¨ gjerat qe po mesonin, Studentet e Bi¨ ¨ bles nuk lejuan qe njohuria e sapozbulu¨ ¨ ar t’i krekoste dhe as moren meriten si¨ kur po shpallnin dicka te re. (1 Kor. 8:1) ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne vend te kesaj, botuan nje sere fletu¨ shkash me titull Teologjia e vjeter. Synimi ¨ ¨ ishte t’i njihnin lexuesit me te vertetat e ¨ ¨ dokumentuara ne Bibel. E para nga ato ¨ ¨ ¨ ¨ fletushka ofronte ‘literature shtese per te ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmuar ne studimin e Bibles, qe te fla¨ ¨ keshin tej traditat e njerezve dhe te rive¨ ¨ ndosej plotesisht teologjia e vjeter e Zo¨ ¨ ¨ terise tone dhe e apostujve’.—Teologjia e ¨ vjeter, nr. 1, prill 1889, f. 32. ¨ ¨ ¨ ¨ 6 C’te verteta te mrekullueshme jane ¸ ¨ ¨ zbuluar qe nga koha kur u hodhen ata ¨ ¨ ¨ ¨ hapa te vegjel mbi 100 vjet me pare!1 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Keto te verteta nuk jane gjera te merzit¨ shme e akademike per t’i diskutuar teo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ loget. Jane te verteta dritheruese e cli¸ ¨ ¨ ¨ ruese qe i japin kuptim jetes sone dhe
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Do te nxjerresh dobi po te shohesh DVD-te De¨ ¨ ¨ shmitaret e Jehovait—Besimi ne veprim, Pjesa 1: Nga erre¨ ¨ ¨ ¨ sira ne drite frymore dhe Deshmitaret e Jehovait—Besimi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne veprim, Pjesa 2: E kane lene driten te ndri ¸coje.

¨ ¨ ¨ ¨ vdekjes se apostujve? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4. Si filluan te kerkonin ‘njohurine e vertete’ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje grup te krishteresh ne vitet 70 te shekullit ¨ ¨ te 19-te?

3. Cfare ndodhi me ‘njohurine e vertete’ pas ¸

¨

¨ vjeter? ¨ ¨ ¨ 6, 7. (a) Cilat te verteta na ka ndihmuar Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndia te kuptojme qe nga vitet 70 te shekullit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19-te? (b) Nga te vertetat qe mesove, cilat vlere¨ sove ne vecanti? ¸

5. Pse u botuan fletushkat me titull Teologjia e

4

¨ ¨ na mbushin plot gezim e shprese. Ato ¨ ¨ na ndihmojne te njohim Jehovain—per¨ ¨ sonalitetin e tij te dashur dhe qellimet e ¨ ¨ tij. Gjithashtu, qartesojne rolin e Jezuit, ¨ shpjegojne pse jetoi e vdiq dhe tregoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne c’po ben tani. Keto te verteta te vye¸ ¨ ¨ ¨ ra zbulojne pse e lejon Perendia ligesi¨ ¨ ne, pse vdesim, si duhet te lutemi dhe si ¨ ¨ ¨ mund te jemi vertet te lumtur. ¨ 7 Sot mund te kapim kuptimin e pro¨ ¨ ¨ ¨ fecive qe mbeten «te fshehta» per shekuj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tere, por qe po permbushen ne keto ¨ ¨ kohe te fundit. (Dan. 12:9) Ato gjenden ¨ ¨ kudo ne Shkrime, sidomos ne ungjij dhe ¨ ¨ ne librin e Zbuleses. Jehovai madje na ¨ ¨ ¨ ka ndihmuar te kuptojme ngjarje qe nuk ¨ ¨ mund t’i shihnim me syte tane—hipjen ¨ ¨ ¨ ¨ ne fron te Jezuit, luften ne qiell dhe fla¨ ¨ kjen e Satanait ne toke. (Zbul. 12:7-12) ¨ ¨ ¨ ¨ Vec¸ kesaj, Perendia na ka dhene gjykim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te thelle per domethenien e gjerave qe ¨ ¨ mund t’i shohim—luftera, termete, epide¨ ¨ ¨ mi, mungese ushqimi, si edhe njerez qe ¨ ¨ ¨ ¨ s’besojne tek Ai e i bejne kohet tona ako¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ma me «kritike, te veshtira per t’u perballuar».—2 Tim. 3:1-5; Luka 21:10, 11. ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Sot e gjejme veten ne fjalet qe u tha ¨ ¨ ¨ Jezui dishepujve te tij: «Lum syte qe sho¨ ¨ ¨ hin gjerat qe po shihni ju! Sepse une po ¨ ¨ ¨ ¨ ju them: shume profete dhe mbreter de¨ ¨ shiruan t’i shihnin gjerat qe po shihni ¨ ¨ ¨ ¨ ju, por nuk i pane, dhe te degjonin gje¨ ¨ ¨ rat qe po degjoni ju, por nuk i degjuan.» ¨ ¨ (Luka 10:23, 24) Ia japim meriten Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise Jehova qe na ka dhene mundesi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne t’i shohim e t’i degjojme keto gjera. ¨ ¨ ¨ ¨ Sa mirenjohes jemi qe «ndihmesi», fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ma e shenjte e Perendise, eshte derguar ¨ ¨ ¨ t’i drejtoje dishepujt e Jezuit ‘qe te kup¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojne gjithe te verteten’! (Lexo Gjonin 16: ¨ ¨ 7, 13.) Le ta cmojme gjithmone ‘njohuri¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne e vertete’ dhe t’ia mesojme edhe te tje¨ reve pa u kursyer!
¨ ¨ e degjojme?
8. Kujt ia japim meriten per gjerat qe shohim

¨ ¨ ¨ «SHUME» PERQAFOJNE ¨ ¨ ¨ ‘NJOHURINE E VERTETE’

¨ ¨ Ne prill 1881, me pak se dy vjet pasi ¨ ¨ ¨ ¨ doli numri i pare i Kulles se Rojes, kjo re¨ ¨ ¨ ¨ viste beri nje thirrje per 1.000 predikues. ¨ ¨ Artikulli thoshte: «Atyre qe i kane rre¨ ¨ ¨ thanat t’i kushtojne gjysme ore a me te¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per vepres se Zoterise, u sugjerojme nje ¨ ¨ ¨ plan. . . . Shkoni ne qytete te medha a ¨ ¨ ¨ te vogla, sipas mundesive tuaja, si Per¨ ¨ ¨ ¨ hapes ose Ungjillezues, kerkoni kudo te ¨ ¨ ¨ ¨ krishteret e zellshem, shume nga te ci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ let do te shihni se kane zell per Perendi¨ ¨ ¨ ne, por jo sipas njohurise; perpiquni t’u ¨ ¨ ¨ tregoni atyre pasurite e hirit te Atit tone ¨ ¨ ¨ dhe bukurite e fjales se Tij.» ¨ 10 Ajo thirrje tregoi se Studentet e ¨ Bibles e pranonin se predikimi i laj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mit te mire eshte nje veper teper e re¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndesishme e te krishtereve te vertete. Por ¨ ¨ ¨ ama, thirrja per 1.000 predikues ne kohe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te plote ishte optimiste, pasi atehere ne ¨ ¨ ¨ mbledhjet e Studenteve te Bibles kishte ¨ ¨ ¨ vetem disa qindra pjesemarres. Pasi le¨ ¨ ¨ xonin ndonje fletushke a reviste, shu¨ ¨ ¨ ¨ me njerez e dallonin tingullin e se ver¨ ¨ ¨ tetes dhe i pergjigjeshin me gatishmeri ¨ ¨ thirrjes. Per shembull, pasi lexoi nje nu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mer te Kulles se Rojes dhe nje broshure te ¨ ¨ ¨ botuar nga Studentet e Bibles, nje lexues ¨ nga Londra, Angli, shkroi me 1882: «Ju ¨ ¨ ¨ ¨ lutem, me mesoni si dhe cfare te predi¸ ¨ ¨ ¨ ¨ koj qe te kryej vepren e bekuar qe do Pe¨ rendia.» ¨ ¨ ¨ 11 Ne vitin 1885, sherbenin si perha¨ ¨ ¨ ¨ pes rreth 300 Studente te Bibles. Ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbetore ne kohe te plote kishin te
9

¨

¨

¨

¨

¨ ¨ ¨ ¨ kesaj reviste? ¨ ¨ ¨ ¨ 10. Si iu pergjigjen njerezit thirrjes per predi¨ ¨ ¨ ¨ kues ne kohe te plote? ¨ ¨ ¨ 11, 12. (a) Cfare synimi kishin perhapesit, ¸ ¨ njesoj si edhe ne sot? (b) Si formonin «klasa» ¨ ¨ ose kongregacione perhapesit?
9. Cila thirrje u be ne numrin e prillit 1881 te

15 GUSHT 2012

5

¨ ¨ ¨ ¨ njejtin synim qe kemi ne sot—te bej¨ ¨ me dishepuj te Jezu Krishtit. Megjith¨ ate, metodat e tyre ndryshonin nga to¨ ¨ nat. Sot, zakonisht e studiojme Biblen ¨ ¨ me njerezit vec¸ e vec, duke i mesuar ¸ ¨ individualisht. Pastaj e ftojme studentin ¨ ¨ ¨ ¨ e Bibles te shoqerohet me nje kongre¨ ¨ ¨ gacion ekzistues. Ne ato kohe te her¨ ¨ ¨ shme, perhapesit shperndanin libra e ¨ ¨ ¨ me pas i mblidhnin te interesuarit te ¨ ¨ studionin Shkrimet si grup. Ne vend qe ¨ te studionin me secilin vec¸ e vec, formo¸ nin «klasa» ose kongregacione. ¨ ¨ ¨ 12 Per shembull, n e vitin 1907 nj e ¨ ¨ ¨ ¨ grup perhapesish i rane kryq e terthor ¨ ¨ ¨ ¨ nje qyteti qe te gjenin kush i kishte velli¨ ¨ met Agimi i Mijevje ¸carit (te quajtura edhe ¨ Studime mbi Shkrimet). Kulla e Rojes tre¨ ¨ ¨ gonte: «Atyre [te interesuarve] u bene ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje mbledhje te vogel ne nje nga shte¨ ¨ ¨ ¨ pite e tyre. Perhapesi u foli gjithe di¨ ¨ ¨ ten e diel per planin hyjnor te epokave, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndersa te dielen tjeter i nxiti te mbanin ¨ ¨ ¨ mbledhje rregullisht.» Me 1911, velleze¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Studentet e hershem te Bibles ishin njerez te perulur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe donin sinqerisht te benin vullnetin e Perendise

¨ ¨ rit e ndryshuan disi proceduren. Pese¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhjete e tete mbikeqyres udhetues mbaj¨ ¨ ¨ ten fjalime publike anekend Shteteve te ¨ ¨ ¨ Bashkuara dhe Kanadase. Ata vellezer ¨ ¨ moren emrat dhe adresat e te interesuar¨ ¨ ve qe ndoqen fjalimet dhe i organizuan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mblidheshin neper shtepi qe te for¨ ¨ ¨ monin «klasa» te reja. Ne vitin 1914, ne ¨ ¨ mbare boten kishte 1.200 kongregacione ¨ ¨ ¨ ¨ te Studenteve te Bibles. ¨ ¨ 13 Sot, anembane botes ka 109.400 ¨ ¨ kongregacione, dhe sherbejne si pioni¨ ¨ ¨ ere rreth 895.800 vellezer e motra. Afro ¨ ¨ ¨ ¨ tete milione njerez e pranojne ‘njohu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rine e vertete’ duke e zbatuar ne jete. ¨ ¨ ¨ (Lexo Isaine 60:22.)1 Kjo te ben shu¨ ¨ ¨ me pershtypje, sidomos ngaq e Jezui paratha se dishepujt e tij ‘do t’i urrenin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjithe’ per shkak te emrit te tij. Ai ¨ shtoi se dishepujt do t’i perndiqnin, do t’i burgosnin, madje edhe do t’i vritnin. ¨ ¨ (Luka 21:12-17) Me gjithe kundershti¨ ¨ ¨ ¨ met e Satanait, te demoneve te tij dhe te ¨ ¨ ¨ armiqve ne radhet e njerezimit, popu¨ ¨ lli i Jehovait ka korrur sukses te papare ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndersa permbush detyren per te bere di¨ ¨ ¨ shepuj. Sot, ata po predikojne «ne gjithe ¨ token e banuar», nga xhunglat tropika¨ ¨ ¨ ¨ ¨ le gjer ne tundren e acarte, ne male, ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkretetira, ne qytete e ne fshatrat me te ¨ thella. (Mat. 24:14) Kjo s’mund te ishte ¨ ¨ arritur kurrsesi pa mbeshtetjen e Pere¨ ndise.
¨ ¨ «NJOHURIA E VERTETE» ¨ BEHET «E BOLLSHME»

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Njohuria e vertete» eshte bere e ¨ ¨ ¨ ¨ bollshme nepermjet shume vetave qe
14

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Shih Profecite e Isaise—Drite per gjithe njerezimin II, faqja 320.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e ‘njohurise se vertete’ sot? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14. Si eshte perhapur «njohuria e vertete» ne¨ permjet botimeve?

13. C’te ben pershtypje ne lidhje me perhapjen ¸

¨

¨

¨ po shpallin lajmin e mire. Gjithashtu, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte bere e bollshme nepermjet boti¨ ¨ meve. Ne korrik 1879, Studentet e Bi¨ ¨ ¨ ¨ bles botuan numrin e pare te kesaj re¨ ¨ viste, qe mbante titullin Kulla e Rojes e ¨ ¨ ¨ Sionit dhe Shpallesja e pranise se Krishtit. ¨ ¨ ¨ ¨ Ai numer, te cilin e shtypi nje firme treg¨ ¨ ¨ tare, doli vetem ne anglisht me nje tirazh prej 6.000 kopjesh. Carls Tejz Ra¸ ¨ selli 27-vjecar u zgjodh kryeredaktor i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ revistes, dhe pese Studente te tjere te ¨ ¨ pjekur te Bibles kontribuonin rregu¨ llisht me artikuj. Kulla e Rojes sot bo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tohet ne 195 gjuhe. Eshte revista me ¨ ¨ ¨ ¨ e perhapur ne bote, me nje tirazh prej ¨ ¨ ¨ 42.182.000 kopjesh per cdo numer. Ne ¸ ¨ ¨ ¨ vend te dyte vjen revista e saj shoqeru¨ ese Zgjohuni! me 41.042.000 kopje ne 84 ¨ ¨ gjuhe. Vec¸ kesaj, cdo vit shtypen rreth ¸ ¨ 100 milione libra dhe Bibla. ¨ 15 Kjo veper kolosale financohet me kontribute vullnetare. (Lexo Mateun ¨ ¨ ¨ 10:8.) Edhe vetem ky fakt i le pa fjale ¨ ¨ ¨ ¨ ata qe punojne ne industrine tipografi¨ ¨ ¨ ¨ ke dhe qe e dine mire sa kushtojne ma¨ kinerite, letra, boja e materialet e tjera. ¨ ¨ ¨ ¨ Nje vella qe merret me blerjen e kety¨ re materialeve, tha: «Njerezit e biznesit ¨ ¨ qe vizitojne shtypshkronjat tona cudi¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ten qe nje ndertese me teknologji kaq te ¨ ¨ ¨ perparuar dhe rendiment te larte finan¨ cohet me kontribute vullnetare. U ben ¨ ¨ pershtypje edhe kur shohin se sa te rinj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e te lumtur jane ata qe punojne ne Bethel.»
¨ ¨ NJOHURIA E PERENDISE ¨ ¨ ¨ DO TE MBUSHE TOKEN

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai i vlereson perpjekjet e tua per te perhapur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘njohurine e vertete’ te Perendise

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Njohuria e vertete» eshte bere e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bollshme per nje qellim te mire. Vull¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ neti i Perendise eshte qe «njerez te cdo ¸
16

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16. Per cfare q ellimi po perhapet «njohuria ¸ ¨ ¨ e vertete»?
15. Si financohet shtypja e literatures sone? 15 GUSHT 2012

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lloji te shpetojne dhe te fitojne njohu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rine e sakte te se vertetes». (1 Tim. 2: ¨ ¨ ¨ ¨ 3, 4) Jehovai deshiron qe njerezit te njo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hin te verteten, e keshtu ta adhurojne ¨ sic¸ duhet dhe te marrin bekimet e tij. ¨ ¨ ¨ ¨ Duke perhapur ‘njohurine e vertete’, Je¨ hovai ka mbledhur nje mbetje besnike ¨ ¨ ¨ ¨ te krishteresh te mirosur. Vec¸ kesaj, ai ¨ po mbledh ‘nga te gjitha kombet, fiset, ¨ ¨ ¨ ¨ popujt dhe gjuhet nje shumice te ma¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe’ qe ka shpresen te jetoje pergjith¨ ¨ ¨ mone ne toke.—Zbul. 7:9. ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Perhapja e adhurimit te vertete gja¨ ¨ ¨ te 130 viteve te fundit jep prova te pa¨ diskutueshme se Perendia dhe Mbre¨ ¨ ti qe ka caktuar ai, Jezu Krishti, kane ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qene me sherbetoret e Jehovait ne toke ¨ —i kane drejtuar, mbrojtur, organizuar dhe arsimuar. Gjithashtu, rritja e popu¨ ¨ llit te Jehovait thekson se s’ka asnje fije ¨ ¨ dyshimi se premtimet e Tij per te ar¨ ¨ ¨ dhmen do te plotesohen. «Toka do te ¨ mbushet me njohurine e Jehovait, ashtu ¨ si ujerat mbushin detin.» (Isa. 11:9) Cfa¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re bekimesh do te shijoje njerezimi ate¨ here!
17. C’tregon perhapja e adhurimit te vertete? ¸

¨

¨

¨

¨

7

¨ ¨ ¨ «Per kete ¨ ¨ do te shperbleheni»

N

¨ ¨ ¨ ¨ E KRYE te ushtrise se tij, mbreti Asa rend ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teposhte lugines se thelle. Ai leshohet ¨ ¨ nga zona malore e Judese deri ne dysti¨ nen bregdetare. Aty ku lugina zgjerohet, Asa nda¨ ¨ ¨ let dhe ngrin i teri. Poshte tij sheh nje kamp armik ¨ ¨ ¨ —dhe sa i madh qe eshte! Trupat etiopase duket ¨ ¨ ¨ se arrijne ne nje milion, pa ekzagjerim. Ushtria e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ases eshte vec¸ pak me shume se gjysma e tyre. ¨ ¨ ¨ ¨ Perballe betejes qe kanoset, ku e ka mendjen ¨ ¨ ¨ ¨ Asa? T’u jape urdhra gjeneraleve? Te inkurajoje ¨ ¨ njerezit e tij? T’i coje letra familjes? Jo, aspak! Para ¸ ¨ ¨ ketij halli te madh, Asa lutet. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Para se te flasim per ate lutje dhe te analizojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cfare ndodhi ne ate rast, le te shohim cfare njeriu ¸ ¸ ¨ ¨ ishte Asa. C’gje e shtyu te vepronte ashtu si ve¸ ¨ ¨ proi? A kishte arsye te besonte se Perendia do ta ¨ ¨ ¨ ndihmonte? Tregimi per Asen na meson se si Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovai e bekon ate qe bejne sherbetoret e tij.
¨ ¨ EMRI Q E B ERI ASA

¨ ¨ ¨ e fese. Asa nuk u mjaftua vetem me keto spastri¨ ¨ me. Ai e nxiti popullin «te kerkonte Jehovain, Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendine e paraardhesve te tyre, dhe te zbatonte li¨ gjin dhe urdherimet» e Tij.—1 Mbret. 15:12, 13; 2 Kron. 14:4. ¨ ¨ ¨ ¨ I kenaqur nga zelli i Ases per adhurimin e ver¨ ¨ ¨ tete, Jehovai e shperbleu me shume vite paqe. ¨ ¨ Prandaj, mbreti mundi te thoshte: «Kemi kerkuar ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovain, Perendine tone. Ne e kemi kerkuar dhe ¨ ai na jep prehje rreth e qark.» Populli e shfrytezoi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete situate per te fortifikuar qytetet e mbreteri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se se Judes. Tregimi i Bibles thote: «Ata ndertuan ¨ dhe paten sukses.»—2 Kron. 14:1, 6, 7.
¨ ¨ N E SHESHIN E BETEJ ES

¨ ¨ ¨ Gjate 20 viteve qe pasuan ndarjen e Izraelit ne ¨ ¨ ¨ dy mbreteri, Juda ishte zhytur deri ne fyt ne ¨ ¨ praktika pagane. Kur u be mbret Asa, ne vitin ¨ 977 p.e.s., edhe oborri mbreteror ishte njollosur ¨ ¨ ¨ me adhurimin e perendive kananite te pjellorise. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Megjithate, ne kroniken e frymezuar qe flet per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbreterimin e Ases thuhet se ai «beri ate qe ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e mire dhe e drejte ne syte e Jehovait, Perendise ¨ ¨ se tij». Asa «hoqi altaret e huaj dhe vendet e larta, ¨ ¨ ¨ ¨ beri cope-cope kolonat e shenjta dhe rrezoi shty¨ ¨ llat e shenjta». (2 Kron. 14:2, 3) Vec¸ ketyre, Asa de¨ ¨ ¨ boi nga mbreteria e Judes «prostitutat-meshkuj te ¨ ¨ ¨ tempullit» qe praktikonin sodomine nen petkun

¨ ¨ Ndersa mendojme se si ishte Asa, nuk ka pse ¨ ¨ ¨ ¨ te habitemi qe ai u lut kur u gjend perballe ushtri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se me te madhe qe permendet ne Shkrime. Asa e ¨ ¨ dinte se Perendia i shperblente veprat e besimit. ¨ ¨ Ne lutjen e tij, mbreti i kerkoi me ngulm Jehova¨ ¨ ¨ it ndihme. Asa e kuptoi se nese e linte veten ne ¨ ¨ ¨ duart e Perendise dhe kishte mbeshtetjen e tij, ¨ ¨ ¨ ¨ s’kishte rendesi sa i madh ne numer ose i fuqi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem ishte armiku. Ne kete konflikt perfshihej ¨ ¨ ¨ ¨ emri i Jehovait, ndaj Asa iu lut Perendise mbi kete ¨ ¨ ¨ baze. Mbreti u pergjerua: «Na ndihmo, o Jehova, ¨ ¨ ¨ ¨ Perendia yne, se te ti mbeshtetemi dhe ne emrin ¨ ¨ ¨ ¨ tend kemi dale kunder kesaj turme! O Jehova, ti ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ je Perendia yne! Mos ler qe njeriu i vdekshem te ¨ ¨ ¨ ¨ dale me i forte se ti!» (2 Kron. 14:11) Ishte sikur te ¨ ¨ ¨ thoshte: «Pushtimi i etiopasve eshte sulm kunder ¨ ¨ ¨ teje, o Jehova. Mos ler qe emri yt te cnderohet ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duke lejuar qe ca njerez te dobet te mposhtin ata

8

¨ Jehovai i shperblen ¨ ¨ ¨ ¨ besniket qe bejne ¨ luften frymore

¨ ¨ ¨ ¨ qe mbajne emrin tend.» Keshtu «Jehovai i mundi ¨ ¨ etiopasit para Ases e para Judes, dhe etiopasit ia ¨ mbathen».—2 Kron. 14:12. ¨ ¨ Sot, populli i Jehovait perballet me shume ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndershtare te fuqishem. Ne nuk do t’i luftojme ¨ ¨ ¨ ¨ me arme ne sheshin e betejes. Por mund te jemi ¨ ¨ ¨ ¨ te sigurt se Jehovai do t’i shperbleje me fitore te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithe besniket qe bejne luften frymore ne emer ¨ ¨ ¨ ¨ te tij. Betejat tona personale mund te perfshijne ¨ ¨ ¨ ¨ perpjekjet per t’i rezistuar frymes mbizoteruese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te shthurjes morale, per te luftuar dobesite tona ¨ ¨ ¨ ose per te mbrojtur familjen nga ndikimet ndote¨ ¨ ¨ ¨ se. Megjithate, para cfaredolloj veshtiresie, mund ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjejme inkurajim ne lutjen e Ases. Fitorja e tij ¨ ishte fitorja e Jehovait. Ajo tregoi se cfare mund ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te presin te gjithe ata qe mbeshteten te Perendia. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Asnje fuqi njerezore s’mund t’i beje balle Jehovait.
INKURAJIM DHE ¨ ¨ NJ E PARALAJM ERIM

Kur po kthehej nga beteja, Asa takoi profe¨ tin Azariah. Ky e inkurajoi dhe e paralajmeroi: ¨ ¨ ¨ ¨ «O Ase, gjithe Juda dhe Beniamini, me degjoni! ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai do te jete me ju per sa kohe te jeni me te. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nese e kerkoni, ai do t’ju lere ta gjeni, por nese e ¨ braktisni, do t’ju braktise. . . . E pra, jini guximta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re dhe te mos ju leshoje zemra, sepse per kete do ¨ ¨ te shperbleheni.»—2 Kron. 15:1, 2, 7. ¨ ¨ ¨ ¨ Keto fjale mund te na e forcojne besimin. Ato ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tregojne se Jehovai do te jete me ne per aq kohe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sa i sherbejme me besnikeri. Kur i therrasim per ¨ ¨ ¨ ¨ ndihme mund te jemi te sigurt se ai na degjon.
15 GUSHT 2012

¨ «Jini guximtare»,—tha Azariahu. Shpesh duhet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume guxim per te bere ate qe eshte e drejte, por ¨ ¨ e dime se me ndihmen e Jehovait mund t’ia dalim. ¨ ¨ ¨ ¨ Gjyshja e Ases, Makaha, kishte bere «nje idhull ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te llahtarshem per adhurimin e shtylles se shenj¨ ¨ ¨ te», ndaj nga Asa pritej qe ta hiqte ate nga pozi¨ ¨ ¨ ta si «nena mbretereshe» dhe kjo s’ishte aspak e ¨ ¨ ¨ lehte. Ai nuk i beri bisht detyres dhe dogji edhe ¨ idhullin e saj. (1 Mbret. 15:13) Asa u bekua per ¨ ¨ vendosmerine dhe guximin e tij. Edhe ne duhet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mbeshtetemi ne menyre te paepur te Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ dhe normat e tij te drejta, edhe nese te afermit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tane nuk jane besnike ndaj tij. Nese e bejme kete, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai do te na shperbleje per besnikerine tone. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje pjese e shperblimit te Ases ishte qe pa shu¨ ¨ ¨ ¨ me izraelite nga mbreteria apostate veriore te dy¨ ¨ ¨ ndeshin ne Jude ngaqe kuptuan se Jehovai ishte ¨ ¨ ¨ me te. Ata e vleresonin aq shume adhurimin e pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ster, sa zgjodhen te linin shtepite qe te jetonin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mes sherbetoreve te Jehovait. Pas kesaj, Asa dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithe Juda me gezim bene ‘nje beselidhje per te ¨ ¨ ¨ ¨ kerkuar Jehovain me gjithe zemer dhe me gjithe ¨ shpirt’. Rezultati? Perendia «i la ta gjenin. Dhe Jehovai vazhdoi t’u jepte prehje ngado». (2 Kron. 15: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9-15) Sa gezojme ne kur ata qe e duan drejtesine ¨ ¨ ¨ ¨ perqafojne adhurimin e paster te Jehovait! ¨ ¨ ¨ Megjithate, fjalet e profetit Azariah permbanin ¨ ¨ ¨ edhe nje paralajmerim. Ai tha: «Nese e braktis¨ ni, [Jehovai] do t’ju braktise.» Kjo mos ndodh¨ ¨ ¨ ¨ te kurre me ne, sepse pasojat mund te jene tra¨ gjike! (2 Pjet. 2:20-22) Ne Shkrime nuk tregohet

9

¨ Kerkohet guxim ¨ ¨ ¨ ¨ per te bere ¨ ¨ ¨ ¨ ate qe eshte ¨ ¨ ¨ e drejte ne syte e Jehovait
¨ ¨ ¨ ¨ pse Jehovai i dha kete paralajmerim Ases, gjithsesi mbreti nuk ia vuri veshin.
«KE VEPRUAR PA MEND»

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne vitin e 36-te te mbreterimit te Ases, mbreti ¨ ¨ ¨ i Izraelit, Baasha, ndermori sulme kunder Judes. ¨ ¨ ¨ Mbase qe te mos i linte nenshtetasit e tij t’i trego¨ ¨ ¨ ¨ nin besnikeri Ases dhe adhurimit te paster, Baa¨ ¨ sha nisi te fortifikonte qytetin kufitar te Ramahut, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tete kilometra ne veri te Jerusalemit. Ne vend qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’i kerkonte ndihme Perendise, sic¸ kish bere kur ¨ ¨ ishte gjendur para sulmit te etiopasve, Asa u ker¨ ¨ ¨ ¨ koi ndihme njerezve. Ai i nisi nje dhurate mbre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tit te Sirise dhe i kerkoi te sulmonte mbreterine ¨ ¨ ¨ veriore te Izraelit. Pas disa sulmeve te sirianeve, ¨ Baasha u terhoq nga Ramahu.—2 Kron. 16:1-5. ¨ ¨ ¨ Jehovai ishte i pakenaqur me Asen dhe dergoi ¨ ¨ ¨ ¨ profetin Hanan qe t’ia thoshte. I vetedijshem per ¨ ¨ ¨ ¨ ate qe u kishte bere Jehovai etiopasve, Asa du¨ ¨ ¨ ¨ hej te kishte mesuar se «syte e Jehovait enden ne¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per gjithe token per te treguar forcen e tij ne dobi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te atyre qe i jane kushtuar me gjithe zemer atij». ¨ ¨ ¨ ¨ Mbase Ases i dhane keshilla jo te mira ose ai nuk ¨ ¨ ¨ ¨ e konsideroi Baashen dhe trupat e tij nje kerce¨ nim te madh e mendoi se mund t’ia dilte me for¨ ¨ cat e veta. Sidoqofte, Asa perdori arsyetimin nje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rezor dhe nuk u mbeshtet te Jehovai. «Ne kete rast ¨ ti ke vepruar pa mend,—tha Hanani,—dhe qe tani ¨ ¨ ¨ ¨ e tutje kunder teje do te kete luftera.»—2 Kron. 16: 7-9. ¨ ¨ Asa reagoi keq. I terbuar, ai e mbertheu profe¨ ¨ tin Hanan ne fallaka. (2 Kron. 16:10) Asa mund te

¨ ¨ ¨ kete menduar: «A e meritoj kete qortim pasi kam ¨ ¨ ¨ ¨ sherbyer kaq shume vjet me besnikeri?» Tani ne ¨ ¨ ¨ moshe te shkuar, mos valle kishte humbur arsyen? Bibla nuk e tregon. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Vitin e 39-te te mbreterimit, Asa u semur rende ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga kembet. «Edhe pse i semure, ai nuk kerkoi Je¨ ¨ hovain, por sheruesit»,—thote tregimi. Duket se ¨ ¨ ¨ asokohe Asa e kishte lene pas dore shendetin e tij ¨ ¨ frymor. Me sa duket, ai vdiq vitin e 41-te te mbre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ terimit ne kete gjendje dhe me kete prirje misho¨ re te mendjes.—2 Kron. 16:12-14. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Megjithate, cilesite e mira te Ases dhe zelli per ¨ adhurimin e paster, duket se i tejkalonin gabimet ¨ ¨ e tij. Ai nuk reshti se sherbyeri Jehovait. (1 Mbret. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15:14) Atehere, nisur nga keto, cfare mesimi nxje¸ ¨ ¨ rrim nga jeta e tij? Na ndihmon te kuptojme se ¨ ¨ duhet te sjellim nder mend se si na ka ndihmuar ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai ne te kaluaren, pasi ato kujtime te cmua¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ra mund te na nxitin t’i lutemi qe te na ndihmoje ¨ ¨ kur gjendemi para sfidave te reja. Nga ana tjeter, ¨ ¨ ¨ nuk duhet te mendojme se nuk na duhen keshi¨ ¨ llat nga Shkrimet perderisa i kemi sherbyer me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ besnikeri Perendise per vite. Sido te kete qene e ¨ ¨ ¨ ¨ kaluara jone, Jehovai do te na qortoje nese gaboj¨ ¨ ¨ me. Ne duhet ta pranojme ndreqjen me butesi ¨ ¨ ¨ ¨ qe te nxjerrim dobi. Mbi te gjitha, Ati yne qiellor ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te jete me ne per aq kohe sa ne jemi me te. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Syte e Jehovait kerkojne ne te kater cepat e tokes ¨ ¨ ¨ ¨ ata qe veprojne me besnikeri ndaj tij. Ai i shper¨ ¨ ¨ ¨ blen duke treguar fuqine e tij ne dobi te tyre. Ke¨ ¨ ¨ ¨ shtu beri Jehovai me Asen dhe mund ta beje edhe me ne.
15 GUSHT 2012

10

¨ ¨ QYTETARE ¨ TE MBRETERISE!
¨ ¨ ¨ «Silluni ne menyre ¨ ¨ ¨ te denje per lajmin ¨ e mire.»—FILIP. 1:27.
¨ ¨ SI DO TE PERGJIGJESHIT?

SILLUNI SI ¨

A

¨ ¨ ¨ Cilet mund te jene ¨ ¨ ¨ ¨ qytetare te Mbreterise?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare duhet te bejme ne lidhje ¸ ¨ ¨ me gjuhen, historine dhe ligjet ¨ ¨ e Mbreterise?

¨ ¨ ¨ Si e tregojne qytetaret e Mbrete¨ rise se i duan normat ¨ ¨ e Perendise?

¨ POSTULLI Pavel e nxiti kongregacionin e Fi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lipise: «Silluni ne menyre te denje per laj¨ ¨ min e mire.» (Lexo Filipianeve 1:27.) Shpreh¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ja greke qe perdori Pavli per fjalen «silluni» mund te ¨ ¨ ¨ ¨ perkthehet edhe «silluni si qytetare». Keto fjale ki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shin domethenie te vecante per kongregacionin ne Fi¸ ¨ lipi. Pse? Sepse duket se Filipia ishte zgjedhur si nje ¨ ¨ ¨ ¨ nder qytetet, ku banoreve u ishte dhene qytetaria ro¨ ¨ ¨ ¨ ¨ make. Qytetaret romake ne Filipi dhe ne mbare Pera¨ ¨ ¨ ndorine Romake krenoheshin me kete status dhe li¨ ¨ gji romak u siguronte mbrojtje te vecante. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Pjesetaret e kongregacionit te Filipise kishin ar¨ ¨ ¨ sye edhe me te madhe per t’u krenuar. Pavli u kujtoi ¨ ¨ ¨ se, si te krishtere te mirosur, qytetaria e tyre gjendej ¨ ¨ ¨ ¨ «ne qiej». (Filip. 3:20) Ata nuk ishin qytetare te nje pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ randorie te zakonshme, por te Mbreterise se Perendi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se. Si te tille, gezonin mbrojtje dhe privilegje te pashoqe.—Efes. 2:19-22. ¨ ¨ 3 Keshilla e Pavlit, «silluni si qytetare», zbatohet ¨ ¨ ¨ ¨ kryesisht per ata qe do te sundojne me Krishtin ¨ ¨ ne qiell. (Filip. 3:20) Por, parimisht, mund te zbato¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het edhe per ata qe do te jene nenshtetas tokesore ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Mbreterise se Perendise. Pse e themi kete? Sepse ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjithe te krishteret e kushtuar i sherbejne te njej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tit Mbret, Jehovait, dhe duhet te jetojne ne lartesine ¨ ¨ ¨ ¨ e te njejtave norma. (Efes. 4:4-6) Sot, njerezit perpi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qen shume te kualifikohen per t’u bere qytetare te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje shteti te pasur. Sa me shume duhet ta vleresoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ne mundesine per t’u bere qytetare te Mbreteri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se se Perendise! Per ta cmuar edhe me shume kete ¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per kongregacionin e Filipise? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3. (a) Cilet kane mundesi te jene qytetare te Mbreterise se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise? (b) Cfare do te shqyrtojme ne kete artikull? ¸

1, 2. Pse keshilla qe dha Pavli kishte domethenie te vecante ¸

11

¨ ¨ privilegj, le te shohim disa ngjashmeri ¨ ¨ ¨ ¨ mes kerkesave qe duhen plotesuar per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’u bere qytetare te nje shteti dhe qyteta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re te Mbreterise. Me pas, do te shqyrtoj¨ ¨ ¨ ¨ me tri fusha se si te vazhdojme te kemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ privilegjin per te qene qytetare te Mbre¨ ¨ terise.
¨ ¨ KERKESAT E QYTETARISE ¨ ¨ ¨ 4 Gjuha. Disa shtete kerkojne qe para ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se te dorezoje aplikimin per te fituar qy¨ ¨ ¨ ¨ tetarine, individi duhet te dije gjuhen e ¨ vendit. Edhe pasi merr qytetarine, mund ¨ ¨ ¨ ¨ te nevojiten vite te tera derisa ta zotero¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ je mire gjuhen e re. Ai mund te mesoje ¨ shpejt rregullat e gramatikes, por do t’i ¨ ¨ ¨ ¨ duhet kohe te mesoje shqiptimin e sak¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te te fjaleve. Po njesoj, Mbreteria e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise kerkon qe qytetaret e saj te mesoj¨ ¨ ¨ ne ate qe Bibla e quan ‘gjuha e kulluar’. ¨ ¨ ¨ ¨ (Lexo Sofonine 3:9.) C’eshte kjo gjuhe? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Eshte e verteta per Perendine dhe per qe¨ ¨ ¨ ¨ llimet e tij qe gjejme ne Bibel. Ne «fla¨ ¨ ¨ sim» gjuhen e kulluar kur sillemi ne per¨ ¨ puthje me ligjet dhe parimet e Perendise. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Qytetaret e Mbreteris e s e Perendis e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund t’i mesojne shpejt mesimet baze te ¨ ¨ ¨ ¨ Bibles e te pagezohen. Megjithate, edhe ¨ ¨ ¨ pas pagezimit ata duhet te perpiqen «ta ¨ ¨ ¨ flasin» gjuhen e kulluar gjithnje e me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mire. Ne c’menyre? Secili nga ne duhet te ¸ ¨ ¨ ¨ mbushe hendekun mes asaj qe di per pa¨ ¨ ¨ rimet e Bibles dhe asaj qe ben. ¨ ¨ ¨ 5 Historia. Shpesh, atij qe deshiron te ¨ ¨ ¨ behet qytetar i nje shteti te huaj, i duhet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mesoje dicka rreth historise se atij ve¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndi. Ngjashem, edhe ata qe deshirojne te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jene qytetare te Mbreterise bejne mire te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mesojne gjithe sa munden per Mbreteri¨ ¨ ¨ ¨ ne e Perendise. Te marrim shembullin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bijve te Korahut qe sherbyen ne kohen e ¨ ¨ ¨ ¨ Izraelit te lashte. Atyre u pelqente shume
¨ ¨ ¨ 4. Cfare eshte gjuha e kulluar dhe si «ta fla¸ sim»? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5. Pse duhet te mesojme sa te mundemi per hi¨ ¨ ¨ storine e organizates se Jehovait?

¨ ¨ ¨ A gjen endje ne adhurimin e paster dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ne historine e tij, njesoj si bijte e Korahut?

¨ Jerusalemi dhe vendi i adhurimit qe gje¨ ¨ ndej atje, si dhe te tregonin historine e ¨ ¨ qytetit. Nuk u bente pershtypje thjesht ¨ ¨ ¨ ¨ bukuria e ndertesave, por ajo qe perfaqesonin qyteti dhe vendi i adhurimit. Jeru¨ salemi ishte «qyteti i Mbretit te Madh», Jehovait, sepse ishte qendra e adhurimit ¨ ¨ ¨ te paster. Atje mesohej Ligji i Jehovait ¨ dhe atje ai i tregonte dashamiresi popu¨ ¨ ¨ llit qe i nenshtrohej mbretit te zgjedhur ¨ prej tij ne Jerusalem. (Lexo Psalmin 48: ¨ ¨ 1, 2, 9, 12, 13.) Njesoj si ata, a ke de¨ ¨ ¨ ¨ shire te studiosh e te tregosh historine e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pjeses tokesore te organizates se Jehova¨ ¨ ¨ ¨ ¨ it? Sa me shume te mesosh per organiza¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ten e Perendise dhe menyren si e mbe¨ shtet Jehovai popullin e tij, aq me reale ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te jete per ty Mbreteria e Perendise. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Deshira per te predikuar lajmin e mire te ¨ ¨ ¨ ¨ Mbreterise do te te rritet vetvetiu.—Jer. 9: 24; Luka 4:43.

12

¨ ¨ ¨ Ligjet. Cdo shtet kerkon qe nenshte¸ ¨ ¨ ¨ tasit e tij te mesojne e t’u binden ligjeve ¨ ¨ ¨ ¨ te vendit. Pra, eshte me se e arsyeshme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe Jehovai te prese nga ne te mesoj¨ ¨ me dhe t’u bindemi ligjeve e parimeve qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ drejtojne te gjithe qytetaret e Mbreterise. (Isa. 2:3; Gjoni 15:10; 1 Gjon. 5:3) Ligjet ¨ ¨ e nxjerra nga njeriu shpesh jane me te ¨ ¨ ¨ meta e mund te jene edhe te padrejta. ¨ ¨ ¨ Kurse «ligji i Jehovait eshte i persosur». ¨ ¨ ¨ (Psal. 19:7) A gjejme endje ne ligjin e Pe¨ ¨ ¨ ¨ rendise dhe a e lexojme Fjalen e tij cdo ¸ ¨ ¨ ¨ dite? (Psal. 1:1, 2) Menyra e vetme per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mesuar ligjin e Perendise eshte duke ¨ ¨ e studiuar vete. Askush tjeter s’mund ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beje kete ne vendin tone. ¨ ¨ ¨ QYTETARET E MBRETERISE ¨ ¨ I DUAN NORMAT E PERENDISE ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Qe te mbetemi qytetare te Mbreteri¨ ¨ se, jo vetem duhet t’i njohim normat e ¨ ¨ ¨ Perendise, por edhe t’i duam. Shume nje¨ ¨ ¨ rez pohojne se i pranojne ligjet dhe nor¨ ¨ mat e shtetit ku jetojne. Megjithate, kur ¨ ¨ ¨ nje kerkese nuk u leverdis dhe mendoj¨ ¨ ne se s’po i shikon njeri, e thyejne ligjin. ¨ ¨ Shpesh, keta thjesht ‘duan t’u pelqej¨ ¨ ¨ ¨ ne njerezve’. (Kolos. 3:22) Si qytetare te ¨ ¨ ¨ ¨ Mbreterise ne ndjekim nje standard me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te larte. U bindemi me kenaqesi ligjeve te ¨ ¨ Perendise, edhe kur s’na sheh kush. Pse? ¨ ¨ Sepse e duam Ligjdhenesin.—Isa. 33:22; ¨ lexo Luken 10:27. ¨ ¨ 8 Si mund ta dish nese i do vertet li¨ ¨ gjet e Perendise? Shiko se si reagon kur ¨ ¨ ¨ ¨ merr keshilla lidhur me ndonje gje qe ti ¨ ¨ ¨ e sheh si preference, per shembull, ne lidhje me veshjen dhe paraqitjen e jasht6

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ koje te mesojme e t’u bindemi ligjeve e parime¨ ¨ ¨ ve te Mbreterise? ¨ ¨ ¨ ¨ 7. Cilin standard me te larte ndjekin qytetaret ¨ ¨ e Mbreterise? ¨ ¨ 8, 9. Si mund ta dish nese i do vertet ligjet e ¨ ¨ Perendise?
6. Pse eshte e arsyeshme qe Jehovai te na ker15 GUSHT 2012

¨ ¨ ¨ me. Para se te beheshe qytetar i Mbreteri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se, mbase te pelqente te visheshe ne me¨ ¨ nyre te shkujdesur ose provokuese. Tek¨ ¨ ¨ ¨ sa dashuria per Perendine rritej, mesove ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te visheshe ne nje menyre qe e nderon ¨ ate. (1 Tim. 2:9, 10; 1 Pjet. 3:3, 4) Ndoshta mendon se tani vishesh me modesti. ¨ ¨ ¨ ¨ Po sikur nje plak te vinte e te te thoshte ¨ ¨ ¨ ¨ se shijet e tua ne veshje po vene shume ¨ ¨ ¨ ¨ ne siklet disa lajmetare ne kongregaci¨ ¨ ¨ on? Si do te reagoje? A do te perpiqeshe ¨ ¨ ¨ te mbroheshe, do te zemeroheshe ose do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tregoheshe kokeforte? Nje ligj baze ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i Mbreterise se Perendise eshte qe te gji¨ ¨ ¨ ¨ the qytetaret te imitojne Krishtin. (1 Pjet. ¨ ¨ ¨ 2:21) Ja cfare tha apostulli Pavel per she¸ ¨ ¨ mbullin e Jezuit: «Secili nga ne te kena¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te afermin me ate qe eshte e mire per ¨ ¨ ta ndertuar. Sepse edhe Krishti nuk ke¨ ¨ naqi veten.» (Rom. 15:2, 3) Per hir te pa¨ ¨ ¨ qes ne kongregacion, nje i krishtere i pje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kur eshte gati t’i hape rruge ndergjegjes ¨ ¨ ¨ se te tjereve pa u fyer.—Rom. 14:19-21. ¨ ¨ ¨ 9 Le te shqyrtojme edhe dy pika te tje¨ ¨ ¨ ¨ ra me rendesi jetesore: qendrimi ndaj ¨ ¨ ¨ seksit dhe pikepamja per martesen. Ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe nuk jane ende qytetare te Mbreteri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se se Perendise mund ta tolerojne homoseksualizmin, mund ta konsideroj¨ ¨ ¨ ¨ ne pornografine zbavitje te pademshme ¨ ¨ ¨ dhe te mendojne se kuroreshkelja e di¨ ¨ ¨ vorci jane ceshtje krejtesisht persona¸ ¨ ¨ ¨ ¨ le. Qytetaret e Mbreterise i kane brakti¨ ¨ ¨ sur keto qendrime driteshkurtra dhe ¨ ¨ ¨ qe perqendrohen vetem tek uni. Megji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ these me pare shume te krishtere kane ¨ ¨ ¨ ¨ bere nje jete imorale, tani e shohin sek¨ ¨ ¨ sin dhe martesen si dhurate nga Pere¨ ¨ ndia. Ata i cmojne normat e larta te Je¸ ¨ ¨ hovait dhe pajtohen me gjithe zemer ¨ ¨ me mendimin se kush vazhdon te kete ¨ sjellje te gabuar seksuale nuk e meri¨ ¨ ¨ ¨ ton te jete qytetar i Mbreterise. (1 Kor. 6: ¨ ¨ 9-11) Megjithate, ata e pranojne edhe se ¨ ¨ ¨ zemra eshte e pabese. (Jer. 17:9) Prandaj

13

¨ ¨ ¨ i cmojne paralajmerimet specifike qe i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmojne te ruajne norma te larta morale. ¨ ¨ ¨ QYTETARET E MBRETERISE ¨ ¨ I CMOJNE PARALAJMERIMET ¸ ¨ 10 Ne disa vende, shteti nxjerr paralaj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ merime per ndonje semundje qe mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kete pasoja te renda per shendetin. Di¨ ¨ ¨ het qe jo per cdo semundje vihet alarmi. ¸ ¨ ¨ ¨ Por nese nje semundje e caktuar mbart ¨ ¨ ndonje rrezik serioz, shteti mund te nxje¨ ¨ ¨ ¨ rre paralajmerime te drejtpeshuara per ¨ ¨ ¨ ¨ te mbrojtur shendetin e qytetareve. Nese ¨ ¨ ¨ nuk do ta bente, do te quhej i paper¨ ¨ ¨ ¨ gjegjshem dhe do te mbante pergjegjesi

¨ A ua ve veshin ¨ ¨ paralajmerimeve te bazuara ¨ ¨ ¨ ne Bibel per Internetin?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per kete. Ngjashem, Mbreteria e Perendi¨ ¨ ¨ ¨ se nxjerr paralajmerime ne kohen e du¨ hur per rreziqe specifike morale e frymo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re. Per shembull, Interneti eshte bere nje ¨ mjet i dobishem komunikimi, arsimimi ¨ ¨ dhe zbavitjeje. Organizata e Perendise e ¨ ¨ ¨ ¨ perdor Internetin dhe arrin te beje shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me gjera nepermjet tij. Megjithate, shu¨ ¨ ¨ ¨ me site ne Internet jane te rrezikshme ¨ moralisht dhe frymesisht. Faqet e Inter¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ netit qe nxitin pornografine perbejne nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kercenim te hapur per shendetin frymor ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te qytetareve te Mbreterise. Per dekada, ¨ ¨ klasa e skllavit te besueshem na ka pa¨ ¨ ¨ ralajmeruar qe te kemi kujdes nga site ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tilla. Sa mirenjohes jemi per keto pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ralajmerime qe mbrojne shendetin tone frymor!
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise ne kohen e duhur dhe si i sheh ti ato?
10, 11. C’paralajmerime nxjerr Mbreteria e Pe¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Vitet e fundit, jane bere shume te ¨ ¨ njohura lloje te tjera sitesh, te cilat mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te jene te dobishme nese perdoren me ¨ ¨ ¨ shume kujdes. Megjithate, perdorimi i ¨ ¨ ¨ ketyre siteve, te njohura si rrjete shoqe¨ ¨ ¨ ¨ rore, mund te sjelle edhe pasoja shume te ¨ ¨ ¨ demshme. Ato mund ta ekspozojne nje ¨ ¨ individ para rrezikut qe sjellin shoqeri¨ ¨ te e keqija. (1 Kor. 15:33) Pra, nuk habite¨ ¨ ¨ mi pse organizata e Perendise ka nxjerre ¨ ¨ paralajmerime te drejtpeshuara lidhur ¨ ¨ me perdorimin e ketyre siteve. A i ke le¨ ¨ xuar te gjitha materialet e fundit te botua¨ ¨ ra nga skllavi i besueshem lidhur me per¨ ¨ ¨ dorimin e rrjeteve shoqerore nepermjet ¨ Internetit? Sa e pamend do te ishte t’i ¨ ¨ ¨ ¨ perdornim keto site pa e lexuar me pare ¨ ¨ ¨ ate material!1 Do te ishte sikur te merr¨ ¨ ¨ ¨ nim nje ilac te forte pa lexuar ne fillim ci¸ ¨ ¨ lat jane efektet e padeshirueshme. ¨ ¨ ¨ 12 Ata qe i shperfillin paralajmerimet ¨ ¨ ¨ ¨ e skllavit te besueshem heret a vone ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ demtojne veten dhe ata qe kane per ze¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mer. Disa jane bere rober te pornogra¨ ¨ ¨ fise ne Internet ose kane kryer imora¨ ¨ ¨ litet e, me pas, kane genjyer veten se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai s’mund ta kete pare ate qe bene. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sa mendjelehtesi eshte te mendojme se ¨ ¨ ¨ mund t’ia fshehim Jehovait ate qe bej¨ me! (Prov. 15:3; lexo Hebrenjve 4:13.) Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendia do qe t’i ndihmoje keta individe, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prandaj nxit perfaqesuesit e tij ne toke qe ¨ ¨ ¨ te kujdesen per ta. (Gal. 6:1) Ashtu si nje ¨ ¨ shtet mund t’ia heqe qytetarine dikujt ¨ ¨ ¨ qe ben disa shkelje, Jehovai do t’ua heqe ¨ ¨ qytetarine atyre qe shkelin normat e tij pa u penduar.2 (1 Kor. 5:11-13) Megjith¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ate, ai eshte i meshirshem. Ata qe pendo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hen dhe nderrojne rruge mund te fitojne
11

¨ 1 Per shembull, shih Zgjohuni! korrik 2011, faqet 24-27; gusht 2011, faqet 10-13 dhe shkurt 2012, faqet 3-9. ¨ ¨ ¨ 2 Shih Kullen e Rojes te 15 marsit 2012, faqet 30, 31.

¨ ¨ ¨ ralajmerimet?

12. Pse eshte mendjelehtesi te shperfillim pa-

¨

¨

¨

14

¨ ¨ ¨ perseri miratimin e Jehovait dhe te mbe¨ ¨ ¨ ¨ ten qytetare te Mbreterise. (2 Kor. 2:5-8) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sa te privilegjuar jemi qe i sherbejme nje ¨ Mbreti kaq te dashur!
¨ ¨ ¨ QYTETARET E MBRETERISE ¨ ¨ E VLERESOJNE ARSIMIMIN

¨ ¨ ¨ Shume shtete perpiqen mjaft qe t’i ¨ ¨ ¨ arsimojne qytetaret. Organizojne shkolla ¨ ¨ ¨ per te luftuar analfabetizmin dhe mesoj¨ ¨ ¨ ne zanate te dobishme. Qytetaret e Mbre¨ ¨ ¨ terise e cmojne shkollimin dhe marrin ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ arsimimin e nevojshem qe te mbajne ve¨ ¨ ten financiarisht. Ata cmojne edhe me ¸ ¨ ¨ shume arsimimin qe marrin si qyteta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re te Mbreterise se Perendise. Nepermjet ¨ ¨ kongregacionit te krishtere, Jehovai nxit ¨ ¨ shkollimin. Prinderit nxiten t’u lexojne ¨ ¨ ¨ femijeve. Cdo muaj, skllavi i besueshem ¸ ¨ ¨ boton ne revistat Kulla e Rojes dhe Zgjohu¨ ¨ ni! mjaft faqe me materiale te bazuara ne ¨ ¨ ¨ ¨ Bibel. Nese lexon rreth dy faqe ne dite, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te jesh gjithnje ne nje hap me kete ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kanal te rendesishem te arsimimit per ¨ ¨ Mbreterine. ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Cdo jave, qytetaret e Mbreterise ar¸ ¨ ¨ simohen ne mbledhjet e tyre te kongre¨ ¨ gacionit. Per shembull, Shkolla e Sher¨ ¨ ¨ bimit Teokratik ka me shume se gjashte ¨ ¨ ¨ ¨ dekada qe i ndihmon studentet te jene ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mesues te efektshem te Fjales se Perendi¨ ¨ ¨ ¨ se. A je regjistruar edhe ti ne kete shko¨ ¨ lle? Vitet e fundit, skllavi i besueshem ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ inkurajuar ne menyre te vecante te behet ¸ ¨ ¨ cdo jave mbremja e Adhurimit Familjar. ¸ ¨ Kjo mase e forcon familjen. A i ke zba¨ ¨ tuar sugjerimet e botuara ne literaturen ¨ tone?1
13

¨ ¨ Mbremja e Adhurimit Familjar na ndihmon shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne e familjaret te behemi qytetare te mire te Mbreterise

¨ ¨ 1 Shih Kullen e Rojes 15 gusht 2011, faqet 6, 7 dhe ¨ ¨ ¨ ¨ Sherbimi yne i Mbreterise janar 2011, faqet 3-6.

¨ ¨ ¨ ¨ 13. Si tregojne qytetaret e Mbreterise se e cmo¸ ¨ jne arsimimin? ¨ 14. (a) Cfare arsimimi marrim? (b) Cilat sugje¸ ¨ ¨ ¨ rime per mbremjen e Adhurimit Familjar te ¨ ¨ kane sjelle dobi?
15 GUSHT 2012

¨ ¨ ¨ Qytetaret e nje shteti e mbeshtetin ¨ ¨ ¨ publikisht nepermjet fushatave partine e ¨ ¨ tyre politike, duke shkuar edhe dere me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dere. Ne nje shkalle shume me te ma¨ ¨ ¨ ¨ dhe, qytetaret e Mbreterise e mbeshte¨ ¨ ¨ ¨ tin fuqimisht Mbreterine e Perendise qo¨ ¨ ¨ ¨ fte duke predikuar ne rruge, qofte nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtepia ne shtepi. Ne fakt, sic¸ u tha ne ¨ ¨ ¨ artikullin e meparshem te studimit, Kulla ¨ ¨ ¨ ¨ e Rojes qe njofton Mbreterine e Jehovait, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tani eshte botimi me i shperndare ne bote. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje nga privilegjet me te medha qe gezoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me, eshte t’u flasim te tjereve per Mbrete¨ ¨ ¨ ¨ rine e Perendise. A po merr pjese me zell ¨ ¨ ne vepren e predikimit?—Mat. 28:19, 20. ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Se shpejti, Mbreteria e Perendise do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te jete e vetmja qeveri qe do te sundoje ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ toke. Ajo do te mbikeqyre te gjitha aspek¨ ¨ ¨ ¨ tet e jetes se perditshme, jo vetem frymo¨ ¨ re, por edhe civile. A do te jesh nje qytetar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i mire i Mbreterise se Perendise asokohe? ¨ ¨ ¨ ¨ Tani eshte koha te tregosh se do te jesh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vertet i tille. Ne cdo vendim qe merr dite ¸ ¨ ¨ ¨ pas dite, bej gjithcka per lavdi te Jehovait ¸ ¨ dhe keshtu trego se po sillesh si qytetar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i mire i Mbreterise se Perendise.—1 Kor. 10:31.
15

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15. Cili eshte nje nga privilegjet me te medha ¨ ¨ ¨ qe gezojme? ¨ ¨ 16. Si mund te tregosh se je qytetar i mire i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mbreterise se Perendise?

15

¨ RAPORT P ER MBLEDHJEN VJETORE

¨ Nje mbledhje e karakterizuar nga uniteti dhe planet emocionuese
¨ MBLEDHJET vjetore te Watch Tower Bible and ¨ ¨ Tract Society of Pennsylvania ngjallin perhere emo¨ ¨ cion. E tille ishte edhe mbledhja e 127-te vjetore, ¨ ¨ ¨ ¨ e cila u mbajt te shtunen me 1 tetor 2011. Te ftu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar nga te kater anet e botes u mblodhen ne Sallen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Asambleve te Deshmitareve te Jehovait ne Xher¨ si-Siti te Nju-Xhersit, SHBA. ¨ ¨ ¨ ¨ Gerrit Leshi, anetar i Trupit Udheheqes, i uroi ¨ ¨ ¨ ¨ mireseardhjen kesaj morie me njerez te lumtur. Ai ¨ ¨ ¨ ¨ u tha delegateve nga rreth 85 vende se gezojne nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ unitet nderkombetar te pashoq. Ky unitet eshte nje ¨ ¨ ¨ deshmi e mire dhe i jep lavdi Jehovait. Ne fakt, uni¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teti ishte nje teme qe u prek disa here gjate kesaj mbledhjeje. ¨ ¨ NJ E RAPORT I MIR E NGA MEKSIKA ¨ Pjesa e pare e programit tregoi me shembuj kon¨ ¨ ¨ krete unitetin qe gezon populli i Jehovait. Baltasar ¨ ¨ ¨ ¨ Perla intervistoi tre pjesetare te familjes Bethel te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Meksikes, te cilet treguan per shkrirjen e gjashte zy¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rave te degeve ne Ameriken Qendrore me degen
¨ ¨ ¨ Gjashte dege u bashkuan nen drejtimin ¨ ¨ ¨ e deges se Meksikes
¨ MEKSIKE

¨ GUATEMALE

HONDURAS

SALVADOR

NIKARAGUA

¨ KOSTA-RIKE PANAMA

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Meksikes. Fale kesaj, familja Bethel ne Meksike ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte bere shumekombeshe dhe me nje larmi kul¨ ¨ ¨ turash. Ardhja e bashkebesimtareve nga vende te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndryshme ka sjelle nje shkembim inkurajimi. Eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sikur Perendia te kete fshire kufijte me nje gome gjigante. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje sfide qe solli shkrirja e degeve ishte te ndih¨ ¨ ¨ ¨ moje lajmetaret te ndienin se, edhe pse ne vendet e ¨ ¨ ¨ tyre nuk ka me zyre dege, ata nuk jane vecuar nga ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ organizata e Jehovait. Per kete qellim, cdo kongre¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gacion ka nje lidhje te sigurt me zyren nepermjet ¨ ¨ ¨ ¨ postes elektronike, qe edhe ata ne zona te izoluara ¨ ¨ ¨ ¨ te komunikojne drejtperdrejt me degen. ¨ ¨ LAJMET M E T E FUNDIT NGA JAPONIA ¨ Xhejms Lintoni nga dega e Japonise shpjegoi ¨ ¨ se si ndikoi termeti dhe tsunami i marsit te vitit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kaluar te vellezerit ne ate vend. Shume Deshmi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tare humben njerezit e dashur dhe te mirat. De¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shmitare jashte zones se prekur ofruan me shume ¨ se 3.100 vende per strehim dhe qindra automjete ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te prekurit nga termeti. Vullnetare qe bashke¨ ¨ punonin me Komitetet Rajonale te Ndertimit punu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ an pa u ndalur per te meremetuar shtepite e velle¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zerve. Me shume se 1.700 veta dolen vullnetare per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te sherbyer ku te kishte nevoje. Nje skuader vullne¨ ¨ taresh nga Shtetet e Bashkuara ndihmoi per resta¨ ¨ ¨ ¨ urimin e Sallave te Mbreterise dhe 575 vullnetare ¨ ¨ ¨ punuan ne kete projekt. ¨ ¨ Vemendje e madhe iu kushtua mireqenies fry¨ ¨ more dhe emocionale te te prekurve nga kjo kata¨ ¨ ¨ ¨ ¨ strofe. Me shume se 400 pleq kane sherbyer ku ne¨ ¨ vojitej kujdes baritor. Meraku i Trupit Udheheqes u ¨ ¨ ¨ ¨ duk qarte kur dy mbikeqyres zone nga selia botero¨ ¨ ¨ ¨ re shkuan ne zonen e prekur nga katastrofa per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhene inkurajim. Meraku qe shprehen Deshmita¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret anekend botes ka qene nje burim i madh inkurajimi.

FITORET LIGJORE ¨ ¨ ¨ Auditori degjoi me vemendje te madhe teksa Sti¨ ¨ ¨ ven Hardi nga dega e Britanise diskutoi per fito¨ ¨ ¨ ret me te fundit ligjore. Per shembull, qeveria fran¨ ¨ ¨ ¨ ceze e kishte taksuar shoqaten tone ne France me ¨ ¨ 58 milione euro. Kjo ceshtje u zgjidh kur Gjykata ¸ ¨ ¨ Evropiane e te Drejtave te Njeriut (GJEDNJ) vendo¨ ¨ si ne favorin tone, duke deklaruar se qeveria france¨ ¨ ze kishte dhunuar nenin 9 te Konventes Evropiane, ¨ e cila mbron lirine fetare. Formulimi i vendimit tre¨ ¨ gon se ky rast nuk kishte lidhje me parate, pasi ne ¨ ¨ te thuhej: «Mosnjohja e nje shoqate fetare, shkrirja ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e saj, perdorimi i nje gjuhe percmuese ndaj nje levi¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zjeje fetare, perbejne shembuj te shkeljes te se drej¨ ¨ ¨ tes se garantuar nga neni 9 i Konventes.» ¨ ¨ Gjithashtu, GJEDNJ-ja vendosi ne favorin tone ¨ ¨ ¨ ¨ per nje rast ne Armeni. Qe nga viti 1965, GJEDNJ-ja ishte shprehur se Konventa Evropiane nuk i mbron¨ ¨ te individet nga sherbimi i detyruar ushtarak. Dho¨ ¨ ¨ ma e Madhe—organi me i larte i Gjykates Evropia¨ ¨ ¨ ne—vendosi qe «kundershtimi i sherbimit ushtarak, ¨ atje ku motivohet nga nje konflikt serioz dhe i pa¨ ¨ ¨ kapercyeshem», duhet te garantohet nga Konven¨ ta Evropiane. Ky vendim e detyron Armenine dhe ¨ ¨ ¨ vende si Azerbajxhani e Turqia ta njohin kete te ¨ drejte. ¨ PROJEKTET E ND ERTIMIT ¨ ¨ ¨ ¨ Me pas, foli Gaj Piersi i Trupit Udheheqes, i cili ¨ ¨ ¨ ¨ tha se te gjithe te pranishmit ishin kureshtare ¨ ¨ ¨ ¨ per projektet tona te ndertimit ne Shtetin e Nju¨ ¨ -Jorkut. Ai prezantoi nje video qe tregonte zhvilli¨ ¨ ¨ met ne Uollkill, Paterson dhe ne pronat e blera se ¨ ¨ fundi ne Uoruik dhe Tuksedo, Nju-Jork. Ne Uollkill ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ po ngrihet nje ndertese e re qe duhet perfundu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar ne vitin 2014 e qe do te siguroje me shume se ¨ 300 ambiente te tjera banimi. ¨ ¨ ¨ ¨ Po planifikohet t e shfryt ezohet nj e pron e ¨ ¨ ¨ 100-hektareshe ne Uoruik. «Megjithese nuk jemi ¨ ¨ ¨ ¨ ende te sigurt se cili eshte vullneti i Jehovait per pro¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nen ne Uoruik,—tha vella Piersi,—po pergatitim te¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrenin qe aty te shperngulim seline boterore te De¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shmitareve te Jehovait.» Gjithashtu, jane bere plane ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe 20 hektare toke 10 kilometra ne veri te Uoruikut ¨ ¨ ¨ ¨ te perdoren per vendosjen e makinerive dhe te ma15 GUSHT 2012

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Planimetria e selise boterore te Deshmitareve ¨ ¨ te Jehovait ne Uoruik, Nju-Jork

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ terialeve te ndertimit. «Pas marrjes se lejes se nder¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ timit, shpresojme qe gjithe projekti te perfundoje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ brenda kater vjetesh,—tha vella Piersi.—Pas kesaj, ¨ ¨ ¨ prona jone ne Bruklin mund te shitet.» ¨ ¨ «A ka ndryshuar mendje Trupi Udheheqes li¨ ¨ ¨ ¨ dhur me sa afer eshte shtrengimi i madh?»—pyeti ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vella Piersi. «Aspak,—u pergjigj ai.—Nese shtrengi¨ ¨ mi i madh i nderpret planet tona, do te ishte e mre¨ kullueshme, jashtezakonisht e mrekullueshme!» ¨ ¨ ¨ HAPNI SYT E NGA LUANI Q E UL ERIN ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me pas, Stiven Leti, nje tjeter anetar i Trupit ¨ ¨ ¨ Udheheqes, diskutoi per 1 Pjetrit 5:8: «Ruani gjyki¨ ¨ min, jini sycele. Kundershtari juaj, Djalli, vjen rro¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tull si nje luan qe ulerin, duke kerkuar te gllaberoje ¨ ¨ ¨ ¨ dike.»Vella Leti tha se disa karakteristika te luaneve ¨ ¨ ¨ ¨ e bejne ilustrimin e Pjetrit nje pershkrim me vend ¨ per Djallin. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perderisa luanet jane me te forte e me te shpejte ¨ ¨ ¨ ¨ se njerezit, nuk duhet te provojme ta luftojme ose ¨ ta mundim Satanain me forcat tona. Kemi nevoje ¨ ¨ per ndihmen e Jehovait. (Isa. 40:31) Luani gjuan vje¨ ¨ ¨ dhurazi, prandaj duhet t’i rrime larg erresires fry¨ ¨ more ku Satanai kerkon prene e tij. Ashtu si luani ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vret nje antilope qe s’ben kurre keq ose nje kelysh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zebre ne gjume, edhe Satanai eshte i pameshirshem ¨ ¨ ¨ dhe do te donte te na vriste frymesisht. Pasi luani ka ¨ ¨ shuar urine, preja zakonisht nuk njihet me, ashtu

17

¨ ¨ si ‘gjendja ne fund’ e viktimave frymore te Satana¨ ¨ ¨ ¨ it «eshte me e keqe se ne fillim». (2 Pjet. 2:20) Pra¨ ¨ ndaj duhet t’i kundervihemi Satanait dhe t’u per¨ ¨ mbahemi me vendosmeri parimeve biblike qe kemi ¨ mesuar.—1 Pjet. 5:9.
CMOJENI VENDIN TUAJ ¸¨ ¨ ¨ N E SHT EPIN E E JEHOVAIT ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Te gjithe kemi nje vend ne shtepine e Jehovait», ¨ ¨ —tha oratori pasues, Samuel Herdi i Trupit Udhehe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qes. Te gjithe te krishteret kane nje vend ne «shtepi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne» e Perendise, ne tempullin e tij frymor, qe eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ masa per ta adhuruar ate ne baze te flijimit shper¨ ¨ ¨ ¨ ¨ blyes te Jezuit. Eshte nje vend qe duhet cmuar si pri¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vilegj i shtrenjte. Njesoj si Davidi, ne deshirojme ‘te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ banojme ne shtepine e Jehovait gjate gjithe jetes’. —Psal. 27:4. ¨ ¨ Vella Herdi iu referua Psalmit 92:12-14 dhe pye¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ti: «Si na ben Jehovai te lulezojme?» Ai u pergjigj: ¨ ¨ ¨ ¨ «Ne parajsen frymore Perendia na mban ngrohte, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ na mbron dhe na jep ujerat freskuese te se vertetes. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ta falenderojme per kete.» Me pas, vella Herdi i nxi-

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ti te pranishmit: «Le te jemi te kenaqur qe qendroj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ne shtepine e Jehovait, jo vetem per pak, por ¨ ¨ pergjithmone.» ¨ ¨ ¨ T E KRISHTER ET E RESPEKTOJN E ¨ ¨ ¨ FJAL EN E PER ENDIS E ¨ ¨ Dejvid Splejni, gjithashtu anetar i Trupit Udhe¨ ¨ ¨ ¨ heqes, shpjegoi ne fjalimin vijues se te krishteret e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vertete e kane respektuar gjithmone Fjalen e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise. Ne shekullin e pare, ata u mbeshteten tek ¨ ¨ ¨ ajo qe te zgjidhnin ceshtjen e rrethprerjes. (Vep. 15: ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16, 17) Mirepo disa te ashtuquajtur te krishtere te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shekullit te dyte qe kishin mesuar filozofine greke, ¨ ¨ ¨ ¨ filluan te vinin kenaqesine intelektuale para Shkri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ meve. Me vone, te tjere i zevendesuan mesimet e Bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bles me opinionet e perandoreve te Romes dhe te te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ashtuquajturve eter te kishes e u hapen rrugen shu¨ ¨ me doktrinave te rreme. ¨ ¨ ¨ Vella Splejni tregoi se ne nje ilustrim Jezui tha se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te kishte vazhdimisht te krishtere te mirosur te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vertete ne toke per te mbrojtur te verteten. (Mat. 13: ¨ 24-30) Nuk mund ta themi me siguri se cilet ishin. ¨ ¨ ¨ Megjithate, gjate shekujve ka pasur shume nga ata

¨ TE NJIHEMI ¨ ¨ ME MIRE

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Gjate programit u zhvillua edhe nje interviste me pese nga nente vejushat ende ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjalle te anetareve te Trupit Udheheqes. Motrat Marina Sidlik, Edit Suiter, Melita ¨ ¨ ¨ ¨ Xharaz, Melba Beri dhe Sidni Barber treguan se si e njohen te verteten dhe si fillu¨ ¨ ¨ an sherbimin e plotkohor. Secila prej tyre ndau me te pranishmit kujtime te cmuara, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shprehu mendime per bashkeshortin dhe tregoi per bekimet qe shijuan se bashku. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Si nje mbyllje prekese te ketyre intervistave, te pranishmit kenduan kengen numer ¨ 86 me titull «Gra besnike, motra te krishtere».

18

15 GUSHT 2012

¨ ¨ ¨ qe kane denuar bindje dhe praktika jobiblike. Disa ¨ prej tyre ishin kryepeshkopi Agobard i Lionit ne ¨ ¨ ¨ shekullin e 9-te, Pierri i Bruise, Henri i Lozanes dhe ¨ ¨ Valdezi (ose Valdoja) ne shekullin e 12-te, Xhon Uaj¨ ¨ ¨ klifi ne shekullin e 14-te, Uilliam Tindali ne sheku¨ ¨ llin e 16-te dhe Henri Gruja e Xhorxh Storsi ne she¨ ¨ ¨ ¨ kullin e 19-te. Deshmitaret e Jehovait sot vazhdojne ¨ ¨ ¨ ¨ te perkrahin normat biblike dhe ta pranojne Biblen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si themelin e se vertetes. Ja pse Trupi Udheheqes ka ¨ zgjedhur si shkrim per vitin 2012 Gjonin 17:17: «Fja¨ ¨ ¨ la jote eshte e verteta.» ¨ MASA EMOCIONUESE P ER ¨ ARSIMIMIN DHE SH ERBIMIN ¨ ¨ Entoni Morisi i Trupit Udheheqes njoftoi disa ¨ ¨ ¨ ndryshime ne lidhje me misionaret dhe pionieret ¨ ¨ ¨ speciale. Qe nga shtatori i vitit 2012, ne disa vende ¨ ¨ ¨ ¨ te zgjedhura do te mbahen disa klasa te Shkolles Bi¨ ¨ ¨ blike per Ciftet e Krishtere. Objektivi i Shkolles se ¸ ¨ Galaadit ka ndryshuar. Duke filluar qe nga tetori i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vitit te kaluar, te gjithe ata qe bejne Galaadin ta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shme duhet te jene ne ndonje forme te sherbimit

¨ ¨ ¨ ¨ special te plotkohor, si per shembull misionare qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk kane qene ne Galaad, pioniere speciale, mbike¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qyres udhetues ose bethelite. Te diplomuarit do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perdoren per te forcuar dhe per te stabilizuar popu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llin e Perendise qofte nga zyrat e degeve, ne vepren ¨ ¨ ¨ udhetuese ose ne zonat me popullsi te dendur ku ¨ ¨ ¨ ¨ mund te inkurajojne kongregacionet ne vepren e predikimit. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pioniere speciale te tjere do te hapin territore te ¨ ¨ ¨ ¨ reja ne zona te largeta e te izoluara. Nga 1 janari ¨ ¨ ¨ 2012, disa te diplomuar nga Shkolla Biblike per Ve¨ ¨ ¨ llezerit Beqare dhe nga Shkolla Biblike per Ciftet e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Krishtere do te emerohen pioniere speciale te per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kohshem dhe do te perdoren per te hapur dhe per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te shtrire vepren ne zonat e largeta. Ata do te eme¨ ¨ ¨ rohen pioniere speciale vit pas viti, deri ne tre vjet ¨ ¨ ¨ rresht. Ata qe kane rezultate mund te marrin cakti¨ ¨ me te perhershme. ¨ ¨ ¨ Mbledhja vjetore per vitin 2011 ishte nje kohe e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gezueshme. I mbajme syte te Jehovai qe te bekoje ¨ ¨ ¨ ¨ masat e reja per rritjen e vepres sone te predikimit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe per unifikimin e metejshem te vellazerise, e gji¨ ¨ ¨ tha per t’i sjelle lavdi dhe levdim Atij.

(Lart) Daniel dhe Marina Sidlik; Grant dhe Edit Suiter; Teodor dhe Melita Xharaz ¨ (Poshte) Loid dhe Melba Beri; Keri dhe Sidni Barber

RUHU NGA
GRACKAT E DJALLIT!
‘Dil nga laku i Djallit.’
—2 TIM. 2:26.
¨ ¨ SI DO TE PERGJIGJESHE?

D

¨ ¨ Cfare veteshqyrtimi duhet ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te besh nese ke prirjen te jesh ¨ ¨ ¨ gjithnje kritik ndaj te tjereve?

¨ ¨ ¨ Cfare mund te mesosh nga ¸ ¨ Pilati dhe Pjetri se si te mos ¨ ¨ dorezohesh para frikes dhe presioneve?

¨ ¨ ¨ ¨ JALLI i ndjek tinez sherbetoret e Jehovait. Ai ¨ ¨ ¨ nuk ka medoemos si synim t’i vrase, sic¸ ben nje ¨ ¨ ¨ ¨ gjahtar qe vret kafshe per sport. Perkundrazi, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ synimi i tij eshte qe ta zere te gjalle prene dhe ta perdo¨ re sipas qejfit.—Lexo 2 Timoteut 2:24-26. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Per ta zene prene te gjalle, nje gjahtar mund te per¨ ¨ ¨ ¨ dore gracka te ndryshme. Ndoshta perpiqet ta nxjerre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kafshen ne vend te hapur qe ta kape me lak. Ose mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ngreje nje gracke qe shkrehet dhe e ze kafshen ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ befasi. Djalli perdor gracka te ngjashme per t’i zene te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjalle sherbetoret e Perendise. Nese nuk duam te na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zere, duhet te qendrojme sycele dhe t’u veme veshin ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shenjave paralajmeruese qe tregojne se eshte afer nje ¨ ¨ nga grackat e Satanait. Ky artikull do te shqyrtoje se si ¨ ¨ ¨ mund te ruhemi nga tri gracka qe Djalli i ka perdorur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me njefare suksesi. Keto jane: (1) te folurit e pakontrolluar, (2) frika e presionet dhe (3) ndjenja e tepruar e ¨ ¨ ¨ fajit. Artikulli vijues do te shqyrtoje dy gracka te tjera ¨ te Satanait.
¨ ¨ SHMANG ZJARRIN E TE FOLURIT TE PAKONTROLLUAR

¨ ¨ Si mund te shmangesh ndjenjat ¨ e tepruara te fajit?

¨ ¨ ¨ ¨ Per t’i nxjerre kafshet nga vendi ku jane fshehur, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje gjahtar mund t’i vere flaken nje zone me bimesi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe pastaj t’i zere kafshet ndersa perpiqen t’ia mba¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thin. Ne kuptim te figurshem, Djalli do qe t’i vere fla¨ ¨ ¨ ¨ ken kongregacionit te krishtere. Po t’ia arrije, ai mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’i perzere pjesetaret e kongregacionit nga kjo strehe e ¨ ¨ ¨ ¨ sigurt qe te bien direkt ne kthetrat e tij. Si mund te ba¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkepunojme pa dashje me Djallin e keshtu te biem ne ¨ gracken e tij?
3

1, 2. Cilat gracka te Djallit do te shqyrtojme ne kete artikull? 3, 4. Cfare mund te vije nga moskontrollimi i gjuhes? Jepni nje ¸

¨

¨

¨

¨

¨ ¨

¨

¨

¨

¨

¨

shembull.

20

15 GUSHT 2012

¨ Dishepulli Jakov e krahasoi gjuhen me ¨ ¨ nje zjarr. (Lexo Jakovin 3:6-8.) Po te mos e ¨ ¨ ¨ ¨ kontrollojme gjuhen, mund te ndezim ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ menyre te figurshme nje zjarr shkaterrim¨ ¨ ¨ tar ne kongregacion. Si mund te ndodhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kjo? Te shqyrtojme skenen vijuese: ne nje ¨ mbledhje kongregacioni behet njoftimi se ¨ ¨ ¨ ¨ filan moter eshte emeruar pioniere e rre¨ gullt. Pas mbledhjes, dy lajmetare disku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojne per kete njoftim. Njera shpreh gezim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe deshiron me te miren per pionieren e ¨ ¨ re. Tjetra ve ne dyshim motivet e pionieres ¨ ¨ ¨ ¨ dhe le te kuptohet se ajo vetem sa po per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ piqet te bjere ne sy ne kongregacion. Cilen ¨ ¨ ¨ ¨ prej ketyre dy lajmetareve do te doje te ki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ she shoqe? Nuk eshte e veshtire te kuptosh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cila ka me shume te ngjare t’i vere zjarrin ¨ kongregacionit me te folurit e saj.
4

¨ ¨ ¨ ¨ Te folurit e pakontrolluar mund te ndeze nje zjarr ¨ ¨ ne kongregacion duke shkaktuar shume probleme

¨ Si mund ta shmangim zjarrin e te folu¨ rit te pakontrolluar? Jezui tha: «Goja flet ¨ nga mbushullia e zemres.» (Mat. 12:34) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pra, hapi i pare eshte te shqyrtojme zem¨ ¨ ¨ ren. A shmangim ndjenjat e keqija q e ¨ ¨ ¨ ¨ ushqejn e t e folurit shkat errimtar? Per ¨ ¨ ¨ ¨ shembull, kur degjojme se nje vella sy¨ ¨ non ndonje privilegj sherbimi, a mendoj¨ ¨ ¨ ¨ me menjehere se ka motive te pastra apo ¨ ¨ ¨ dyshojme se po shtyhet nga ndonje per¨ ¨ ¨ fitim personal? Nese kemi prirjen per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qene dyshues, eshte mire te kujtojme se ¨ ¨ ¨ Djalli vuri ne dyshim motivet e sherbeto¨ ¨ ¨ rit besnik te Perendise, Jobit. (Jobi 1:9-11) ¨ ¨ ¨ ¨ Ne vend qe te jemi dyshues ndaj vellait, ¨ ¨ duhet te shqyrtojme veten pse po tregohe¨ ¨ ¨ mi kritike ndaj tij. A kemi vertet arsye te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shendosha per te qene te tille? Apo zemra ¨ ¨ ¨ jone eshte helmuar nga fryma pa dashuri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe mbizoteron kaq shume ne keto dite te fundit?—2 Tim. 3:1-4. ¨ ¨ ¨ 6 Te shqyrtojme disa arsye te tjera pse ¨ ¨ ¨ ¨ mund te jemi kritike ndaj te tjereve. Ndo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shta nje arsye eshte se deshirojme t’i nxje¨ ¨ rrim me ne pah arritjet tona. Faktikisht ¨ ¨ ¨ ¨ mund te jemi duke u perpjekur qe, si te ¨ ¨ ¨ ¨ thuash, te dukemi me te larte duke i ulur ¨ ¨ ¨ ¨ te tjeret. Ose ndoshta po perpiqemi te ju¨ ¨ ¨ ¨ ¨ stifikojme veten qe s’kemi arritur te bejme ¨ ¨ ¨ ¨ dicka qe duhej ta kishim bere. Pavaresisht ¸ ¨ nese nxitemi nga krenaria, zilia ose pasigu¨ ¨ ¨ ria, rezultati eshte shkaterrimtar. ¨ ¨ ¨ 7 Ndoshta ndihemi te justifikuar per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ folur ne menyre kritike per dike. Mbase ¨ ¨ ¨ ¨ kemi qene viktime e te folurit te tij ose ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te saj te pakontrolluar. Nese eshte keshtu, ¨ ¨ nuk duhet te reagojme duke ia kthyer me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te njejten monedhe. Keshtu vetem sa i ¨ ¨ hedhim benzine zjarrit dhe veprojme si¨ ¨ ¨ ¨ pas vullnetit te Djallit e jo te Perendise.
5

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngim zjarrin e te folurit te pakontrolluar? ¨ ¨ 6, 7. (a) Cilat jane disa arsye pse mund te jemi kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tike ndaj te tjereve? (b) Si duhet te reagojme kur na ¨ shajne?
5. Cfare veteshqyrtimi duhet te bejme qe te shma¸

¨

¨

21

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (2 Tim. 2:26) Bejme mire te imitojme Jezu¨ ¨ ¨ in ne kete drejtim. Kur e shanin, «ai nuk e ¨ kthente sharjen». Perkundrazi, «e linte ve¨ ¨ ¨ ten ne duart e atij qe gjykon me drejtesi». (1 Pjet. 2:21-23) Jezui ishte i sigurt se Jeho¨ ¨ ¨ ¨ vai do te merrej me keto gjera sipas meny¨ ¨ ¨ ¨ res se Tij dhe ne kohen e duhur. Edhe ne ¨ ¨ ¨ ¨ duhet te kemi te njejtin besim te Perendia. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kur e perdorim te folurit tone per te she¨ ¨ ¨ ruar, ndihmojme qe te ruhet ‘lidhja e pa¨ ¨ qes’ ne kongregacionin tone.—Lexo Efesi¨ aneve 4:1-3.
¨ IK NGA LAKU I FRIKES DHE I PRESIONEVE

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Nje kafshe e zene ne lak nuk mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ levize me e lire. Po keshtu, dikush qe do¨ ¨ ¨ rezohet para frikes dhe presioneve qe li¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhen me te, nuk eshte i lire, nuk e ka jeten ¨ ¨ e tij plotesisht ne kontroll. (Lexo Prover¨ ¨ bat 29:25.) Le te shqyrtojme shembujt e dy ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njerezve krejt te ndryshem qe u dorezuan ¨ ¨ para presioneve dhe frikes, e te shohim se ¨ ¨ ¨ ¨ c’mund te mesojme nga pervoja e tyre. ¸ 9 Guvernatori romak Ponc Pilati e dinte ¨ se Jezui ishte i pafajshem dhe, me sa du¨ ¨ ket, nuk donte t’i bente keq. Ne fakt, Pila¨ ¨ ¨ ¨ ti tha se Jezui nuk kishte bere ‘asgje qe me¨ ritonte vdekjen’. Gjithsesi, Pilati e denoi ¨ me vdekje. Pse? Sepse iu dorezua presionit ¨ ¨ te turmes. (Luka 23:15, 21-25) «Po e lirove ¨ ¨ ¨ ¨ kete njeri, nuk je mik i Cezarit», bertiten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ata kundershtare, duke i bere keshtu pre¨ sion qe t’u dilte e tyrja. (Gjoni 19:12) Pilati ¨ ¨ ¨ ¨ mund te kete pasur frike se, po te merrte ¨ ¨ ¨ anen e Krishtit, do te humbiste poziten e ¨ ¨ madje edhe jeten. Prandaj u dorezua para ¨ ¨ ¨ presionit dhe beri ate qe donte Djalli. ¨ ¨ ¨ 10 Apostulli Pjeter ishte nje nga miqte ¨ ¨ ¨ ¨ me te ngushte te Jezuit. Ai deklaroi publikisht se Jezui ishte Mesia. (Mat. 16:16) Pje¨ ¨ tri qendroi besnik kur dishepujt e tjere nuk
¨ ¨ ¨ 10. Cfare e shtyu Pjetrin te mohonte Krishtin? ¸
8, 9. Pse Pilati e denoi Jezuin?

¨ ¨ ¨ e kapen kuptimin e fjaleve te Jezuit dhe ¨ e braktisen. (Gjoni 6:66-69) Po ashtu, kur ¨ ¨ armiqte erdhen ta arrestonin Jezuin, Pje¨ ¨ ¨ ¨ tri perdori shpaten per ta mbrojtur Zoteri¨ ¨ ¨ ¨ ne. (Gjoni 18:10, 11) Megjithate, me vone ¨ ¨ Pjetri iu dorezua frikes dhe madje mohoi ¨ ¨ ¨ ¨ se e njihte Jezu Krishtin. Per nje kohe te ¨ ¨ ¨ shkurter, apostulli ngeci ne lakun e frikes ¨ ¨ se njeriut dhe lejoi qe ai lak ta pengonte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ndermerrte nje veprim te guximshem. —Mat. 26:74, 75. ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Si te krishtere duhet te luftojme ndaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ presioneve per te bere gjera qe nuk i pel¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qejne Perendise. Punedhenesit ose te tje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret mund te orvaten te na detyrojne qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te jemi te pandershem ose te na shtyjne ¨ ¨ ¨ ne imoralitet. Nxenesve mund t’u duhet ¨ ¨ ¨ ¨ te merren me moshataret qe perpiqen t’u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bejne presion qe te bejne hile ne provi¨ ¨ ¨ ¨ me, te shohin pornografi, te pine duhan, te ¨ ¨ ¨ marrin droge, te abuzojne me alkoolin ose ¨ ¨ ¨ ¨ te perfshihen ne sjellje te gabuar seksua¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ le. Atehere, cfare mund te na ndihmoje te ¸ ¨ ¨ ikim nga laku i frikes dhe i presioneve qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ na shtyjne te bejme ate qe nuk i pelqen Jehovait? ¨ 12 Le te shohim pse Pilati dhe Pjetri u ¨ ¨ dorezuan para frikes dhe presioneve. Pi¨ lati kishte pak njohuri per Krishtin. Sido¨ ¨ qofte, e dinte se Jezui ishte i pafajshem ¨ dhe se s’ishte njeri i zakonshem. Por Pi¨ ¨ ¨ lati nuk kishte as perulesi, as dashuri per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendine e vertete. Djalli e zuri lehte te ¨ ¨ ¨ gjalle. Pjetri kishte edhe njohuri te sakte, ¨ ¨ ¨ ¨ edhe dashuri per Perendine. Por ndonje¨ ¨ here i mungoi modestia, u frikesua dhe iu ¨ ¨ dorezua presioneve. Para se te arrestonin ¨ Jezuin, Pjetri u mburr: «Edhe sikur gjithe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjeret te largohen, une nuk do te largo¨ hem.» (Mar. 14:29) Apostulli do te kishte
¨ ¨ ¨ ftojme? ¨ ¨ 12. Pse Pilati dhe Pjetri u dorezuan para frikes dhe presioneve?
11. Ndaj cilave presione mund te na duhet te lu-

22

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qene me i pergatitur per sprovat qe e prit¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nin, nese do te kishte marre te njejtin qe¨ ndrim si psalmisti, i cili besoi te Perendia ¨ ¨ ¨ ¨ dhe kendoi: «Jehovai eshte ne krahun tim, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk do te kem frike. C’mund te me beje ¸ ¨ ¨ njeriu?» (Psal. 118:6) Naten e tij te fundit ¨ ¨ ne toke, Jezui i mori vecmas Pjetrin dhe dy ¸ ¨ ¨ ¨ apostuj te tjere ne kopshtin e Getsemani¨ ¨ ¨ ¨ se. Por, ne vend qe te rrinin zgjuar, Pjetrin ¨ dhe shoket e tij i zuri gjumi. Jezui i zgjoi ¨ ¨ dhe u tha: «Qendroni vigjilente dhe lutuni, ¨ ¨ qe te mos tundoheni.» (Mar. 14:38) Por Pje¨ ¨ ¨ ¨ trin e zuri gjumi perseri dhe me vone u do¨ ¨ rezua para frikes dhe presioneve. ¨ 13 Shembulli i Pilatit dhe i Pjetrit na me¨ son se per t’u rezistuar me sukses presi¨ ¨ ¨ ¨ oneve, kemi nevoje per njohuri te sakte, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perulesi, modesti, dashuri per Perendine ¨ ¨ ¨ dhe frike nga Ai e jo nga njerezit. Nese be¨ ¨ ¨ ¨ simi yne ndertohet mbi njohurine e sakte, ¨ ¨ do te flasim me guxim per bindjet tona. ¨ ¨ ¨ Kjo do te na ndihmoje t’u rezistojme presi¨ ¨ oneve dhe te mposhtim friken nga njeriu. ¨ ¨ Sigurisht, kurre nuk duhet t’i mbivlere¨ ¨ ¨ sojme forcat tona. Perkundrazi, duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pranojme perulesisht se kemi nevoje per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fuqine e Perendise qe t’u rezistojme presi¨ ¨ ¨ oneve. Duhet te lutemi per frymen e Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait dhe te lejojme qe dashuria per te te na ¨ ¨ ¨ motivoje te perkrahim emrin dhe standar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ det e tij. Per me teper, duhet te pergatite¨ ¨ ¨ mi per presionet para se te hasim nje spro¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve. Per shembull, pergatitja qe me perpara ¨ ¨ ¨ ¨ dhe lutjet, mund t’i ndihmoje femijet tane ¨ ¨ ¨ te pergjigjen sic¸ duhet kur moshataret t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxitin qe te bejne dicka te gabuar.—2 Kor. ¸ 13:7.1
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Eshte mire qe prinderit te shqyrtojne me femijet ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tine «Kur shoket te bejne presion» qe gjendet ne faqet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 132, 133 te librit Te rinjte pyesin . . . Pergjigje praktike, velli¨ ¨ ¨ ¨ mi 2. Ky material mund te trajtohet gjate mbremjes se Adhurimit Familjar. 13. C’mund te mesojme nga Pilati dhe Pjetri? ¸ 15 GUSHT 2012

¨ ¨ ¨ SHMANG GRACKEN QE DERRMON ¨ ¨ —NDJENJEN E TEPRUAR TE FAJIT

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ndonjehere si gracke perdoret nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ trung ose nje gur i rende qe qendron va¨ ¨ ¨ rur mbi nje shteg shume te rrahur nga pre¨ ja. Kafsha e pavetedijshme prek telin ose ¨ litarin e grackes, dhe trungu ose guri bie ¨ ¨ mbi te duke e shtypur a derrmuar. Ndje¨ ¨ njat e tepruara te fajit mund te krahaso¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hen me nje barre te rende qe te derrmon. ¨ ¨ ¨ ¨ Kur mendojme per gabimet e se kaluares, ¨ ¨ ¨ mund te ndihemi ‘te derrmuar sa s’ka ku ¨ ¨ te veje’. (Lexo Psalmin 38:3-5, 8.) Satanait ¨ ¨ ¨ do t’i pelqente te nxirrnim perfundimin se ¨ ¨ ¨ nuk e meritojme meshiren e Jehovait dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ s’jemi te zote te jetojme sipas kerkesave te Tij. ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Si mund ta shmangesh kete gracke ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te derrmon? Nese ke bere nje mekat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te rende, vepro tani qe ta rivendosesh mi¨ ¨ ¨ qesine me Jehovain. Lidhu me pleqte dhe ¨ ¨ ¨ kerko ndihmen e tyre. (Jak. 5:14-16) Bej ¨ ¨ gjithcka mundesh qe ta ndreqesh gabimin. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ (2 Kor. 7:11) Nese te jepet disipline, te mos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te leshoje zemra. Disiplina eshte nje she¨ ¨ nje e sigurt se Jehovai te do. (Hebr. 12:6) Ji ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i vendosur te mos i perseritesh hapat qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te cuan ne mekat dhe vepro ne perputhje ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ me kete vendosmeri. Pasi te jesh penduar ¨ ¨ e te kesh kthyer rruge, ki besim se flijimi ¨ ¨ shperblyes i Jezu Krishtit mund te t’i mbu¨ ¨ loje vertet gabimet.—1 Gjon. 4:9, 14. ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Disa individe vazhdojne te kene ndje¨ ¨ ¨ ¨ nja faji per mekate qe faktikisht u jane fa¨ ¨ ¨ ¨ lur. Nese eshte keshtu me ty, mos harro se ¨ ¨ Jehovai e fali Pjetrin dhe apostujt e tjere qe ¨ ¨ ¨ e braktisen Birin e Tij te dashur ne momen¨ ¨ ¨ tin kur kishte me teper nevoje. Jehovai e ¨ ¨ fali njeriun qe u perjashtua nga kongrega¨ cioni i Korintit per imoralitet flagrant, por
14

¨

¨

¨

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per gabimet tona te se kaluares? ¨ ¨ ¨ ¨ 15, 16. Si mund te shmangesh gracken e ndjenjes ¨ ¨ se tepruar te fajit?
14. C’perfundim do t’i pelqente Djallit te nxirrnim ¸

23

¨ ¨ ¨ ¨ byer Perendise me gjithe zemren, mendjen ¨ dhe shpirtin tend.—Mat. 22:37.
¨ NUK JEMI NE PADIJE ¨ ¨ TE INTRIGAVE TE SATANAIT

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mund ta heqesh barren e ndjenjes se tepruar te fajit

¨ ¨ ¨ qe me vone u pendua. (1 Kor. 5:1-5; 2 Kor. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2:6-8) Fjala e Perendise flet per njerez qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bene mekate te renda, u penduan dhe Pe¨ rendia i fali.—2 Kron. 33:2, 10-13; 1 Kor. 6: 9-11. ¨ ¨ 17 Jehovai do t’i fale dhe do t’i harroje ¨ ¨ ¨ ¨ gabimet e tua te se kaluares, nese pendo¨ ¨ ¨ hesh vertet dhe pranon meshiren e tij. Ku¨ ¨ rre mos mendo se flijimi shperblyes i Jezuit ¨ ¨ ¨ nuk mund t’i mbuloje mekatet e tua. Ke¨ ¨ ¨ ¨ shtu do te beheshe viktime e nje prej gra¨ ¨ ¨ ¨ ckave te Satanait. Pavaresisht se cfare ker¸ ¨ ¨ ¨ kon Djalli te besosh, shperblesa mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbuloje mekatet e te gjithe atyre qe kane ¨ ¨ mekatuar dhe jane penduar. (Prov. 24:16) ¨ ¨ ¨ Besimi te shperblesa mund te ta heqe nga ¨ ¨ ¨ ¨ shpatullat barren e ndjenjes se tepruar te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fajit dhe mund te te jape forcen per t’i sher17. Cfare mund te beje per ne shperblesa? ¸

¨ ¨ Satanai s’e vret mendjen se ne cilen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gracke biem, rendesi ka qe te biem. Meqe ¨ ¨ ¨ nuk jemi ne padije te intrigave te Satanait, ¨ ¨ nuk ka pse te na e hedhe. (2 Kor. 2:10, 11) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nese lutemi per mencuri qe te perballojme ¸ ¨ ¨ sprovat, nuk do te zihemi ne grackat e tij. ¨ ¨ Jakovi shkroi: «Nese ndonjeri nga ju nuk ¨ ¨ ¨ ka mjaft mencuri, le te vazhdoje t’ia kerko¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ je Perendise, sepse ai u jep te gjitheve bujarisht dhe pa i qortuar, e do t’i jepet.» (Jak. ¨ ¨ ¨ ¨ 1:5) Duhet te veprojme ne perputhje me ¨ ¨ lutjet tona duke bere rregullisht studimin ¨ ¨ personal dhe duke e zbatuar Fjalen e Pere¨ ¨ ¨ ndise. Mjetet ndihmese per studimin e Bi¨ ¨ ¨ bles qe na siguron klasa e skllavit te besue¨ ¨ ¨ shem e te matur hedhin drite mbi grackat ¨ ¨ qe ngre Djalli dhe na ndihmojne t’i shmangim ato. ¨ 19 Lutja dhe studimi i Bibles na ndih¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mojne ta duam me shume te miren. Por ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte po aq e rendesishme te zhvillojme ¨ ¨ urrejtje per te keqen. (Psal. 97:10) Mediti¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mi per pasojat qe vijne po te shkojme pas ¨ ¨ ¨ deshirave egoiste, mund te na ndihmoje t’i ¨ shmangim ato. (Jak. 1:14, 15) Kur mesoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te urrejme te keqen dhe te duam vertet ¨ ¨ ¨ ¨ te miren, karremi qe ve Satanai na neveritet; nuk na josh aspak. ¨ ¨ ¨ ¨ 20 Sa mirenjohes jemi qe Perendia na ¨ ¨ ndihmon te mos na e hedhe Satanai! Me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ane te frymes, te Fjales dhe te organizates ¨ se tij, Jehovai nga cliron «nga i ligu». (Mat. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ 6:13) Ne artikullin vijues do te mesojme si ¨ ¨ ¨ te shmangim dy gracka te tjera qe Djalli i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ka perdorur per t’i zene te gjalle sherbeto¨ ¨ ¨ ret e Perendise.
18

¨

¨

¨ ¨

¨

¨

18. Si mund t’i shmangim grackat e Djallit? 19, 20. Pse duhet te urrejme te keqen? 15 GUSHT 2012

¨

¨

¨

24

¨ QENDRO I PATUNDUR E SHMANG GRACKAT E SATANAIT!
¨ ¨ «Qendroni te patundur ¨ kunder intrigave ¨ te Djallit.»—EFES. 6:11.
¨ ¨ SI DO TE PERGJIGJESHE?

¨ Si mund ta shmange ¨ ¨ ¨ nje sherbetor i Jehovait ¨ gracken e materializmit?

¨ ¨ C’mund ta ndihmoje nje ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te krishtere te martuar qe ¨ ¨ ¨ ¨ te mos bjere ne gropen ¨ e kuroreshkeljes?

¨ ¨ ATANA DJALLI s’ka pike dhembshurie per nje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rezit, sidomos per ata qe i sherbejne Jehovait. ¨ ¨ ¨ Ne fakt, Satanai po lufton kunder mbetjes se ¨ ¨ ¨ ¨ mirosur. (Zbul. 12:17) Keta te krishtere te paepur i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kane prire vepres se sotme te predikimit per Mbrete¨ ¨ rine dhe e kane demaskuar Satanain si sundimtarin ¨ ¨ e kesaj bote. Djalli nuk ka fare dashuri as per ‘delet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjera’ qe mbeshtetin te mirosurit dhe kane shpresen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e jetes se perhershme—nje mundesi qe Satanai nuk e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ka me. (Gjoni 10:16) Nuk habitemi qe ai eshte terbu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar! Qofte nese kemi shpresen qiellore, qofte ate toke¨ ¨ sore, pa dyshim Satanai nuk na do aspak te miren. Ka ¨ ¨ ¨ si synim te na ktheje ne viktimat e tij.—1 Pjet. 5:8. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Qe te arrije qellimin, Satanai ka ngritur gracka te ¨ ndryshme. Meqe «u ka verbuar mendjen» jobesimta¨ ¨ ¨ reve, ata nuk e pranojne lajmin e mire dhe s’mund t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shohin keto gracka. Mirepo, Djalli ka zene ne gracke ¨ ¨ ¨ ¨ edhe disa qe e kane pranuar mesazhin per Mbreteri¨ ¨ ¨ ¨ ne. (2 Kor. 4:3, 4) Ne artikullin e meparshem trego¨ ¨ hej se si mund te shmangim tri gracka te Satana¨ it: (1) te folurit e pakontrolluar, (2) frika e presionet ¨ dhe (3) ndjenja e tepruar e fajit. Le te shohim tani si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te qendrojme te patundur kunder dy gracka¨ ¨ ¨ ve te tjera satanike—materializmi dhe tundimi per te ¨ kryer kuroreshkelje.

S

¨ ¨ MATERIALIZMI—GRACKA QE TE MBYT

¨ ¨ Pse mendon se eshte dobi¨ ¨ ¨ prurese te qendrosh i patundur ¨ kunder materializmit dhe imoralitetit seksual?

¨ ¨ ¨ 3 Ne nje nga ilustrimet e tij, Jezui permendi farat ¨ ¨ ¨ qe u mbollen mes gjembave. Ai theksoi se nje njeri ¨ ¨ ¨ ¨ mund ta degjoje fjalen, «por ankthet e kesaj bote
¨ ¨ ¨ ¨ dhe ‘delet e tjera’? (b) Cilat gracka te Satanait do te diskuto¨ ¨ ¨ hen ne kete artikull? ¨ ¨ ¨ ¨ 3, 4. Si mund te na cojne ne gracken e materializmit ankthet ¸ ¨ e kesaj bote?
1, 2. (a) Pse Satanai s’ka pike dhembshurie per te mirosurit

¨

25

¨ dhe fuqia mashtruese e pasurise e mby¨ ¨ ¨ tin fjalen, dhe ai behet i pafrytshem». ¨ ¨ ¨ (Mat. 13:22) Po, materializmi eshte nje ¨ ¨ ¨ nga grackat qe perdor armiku yne, Satanai. ¨ ¨ ¨ 4 Ka dy faktore qe, kur nderthuren, ¨ ¨ ¨ e mbytin fjalen. Faktori i pare jane «an¨ ¨ ¨ ¨ kthet e kesaj bote». Ne keto «kohe kritike, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te veshtira per t’u perballuar» ka shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjera qe mund te te shkaktojne ankth. ¨ ¨ ¨ (2 Tim. 3:1) Me koston e larte te jeteses ¨ ¨ dhe me rritjen e papunesise, mbase mezi ¨ ¨ ia del. Ndoshta je ne ankth edhe per ¨ ¨ te ardhmen e pyet veten: «A do te kem ¨ ¨ ¨ mjaft te ardhura kur te dal ne pension?» ¨ ¨ ¨ ¨ Per shkak te ketij ankthi, disa kane re¨ ndur pas pasurise duke menduar se pa¨ ¨ rate do t’u garantojne siguri. ¨ ¨ ¨ 5 Jezui foli per nje faktor tjeter—«fuqia ¨ ¨ mashtruese e pasurise». Ky element, i nderthurur me ankthin, mund ta mbytin fja¨ ¨ ¨ l en. Bibla e pranon se ‘paraja esht e ¨ mbrojtje’. (Ekl. 7:12) Gjithsesi, te re¨ ¨ ¨ ¨ ndesh pas pasurise nuk eshte e mencur. ¸ ¨ ¨ ¨ Shume veta kane kuptuar se sa me shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me luftojne te fitojne pasuri, aq me shu¨ ¨ ¨ ¨ me materializmi i ze ne gracken e tij. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Disa jane bere skllever te pasurise.—Mat. 6:24. ¨ ¨ ¨ 6 Deshira per t’u pasuruar mund te ¨ ¨ ¨ nise pa dashje. Per shembull, mendo per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete skene. Punedhenesi te afrohet e te ¨ ¨ thote: «Kam lajme te mira! Kompania ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fituar nje tender te rendesishem. Kjo do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te thote qe muajt e ardhshem do te pu¨ ¨ ¨ nojme shpesh jashte orarit. Por te sigu¨ ¨ ¨ roj se do t’ia vlejne te gjitha perpjekjet, ¨ ¨ ¨ sepse do te paguhesh mire.» Si do te re¨ ¨ ¨ agoje para nje oferte te tille? Natyrisht,
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5. Ne c’menyre mund te behet mashtruese ¸ ¨ ‘fuqia e pasurise’? ¨ ¨ ¨ 6, 7. (a) Si mund te kthehet ne nje rrezik ma¨ ¨ ¨ ¨ terializmi ne vendin e punes? (b) Per cfare du¸ ¨ ¨ ¨ ¨ het te shqetesohet nje i krishtere kur i ofrohet ¨ ¨ ¨ ¨ mundesia te punoje jashte orarit?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ti ke pergjegjesine serioze qe te sigurosh ¨ ¨ ¨ gjerat materiale per familjen tende, por ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kjo nuk eshte e vetmja pergjegjesi qe ke. ¨ ¨ (1 Tim. 5:8) Duhet te marresh parasysh ¨ ¨ ¨ edhe disa c¸ eshtje te tjera. Sa do te pu¨ ¨ ¨ ¨ nosh jashte orarit? A do te nderhyje puna ¨ ¨ ¨ ne aktivitetet frymore, perfshire mble¨ dhjet e kongregacionit dhe mbremjen e Adhurimit Familjar? ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Cili eshte shqetesimi yt kryesor nder¨ ¨ ¨ sa peshon vendimin qe do te marresh: si ¨ ¨ ¨ do te ndikoje puna jashte orarit te lloga¨ ¨ ria jote bankare apo si mund te ndikoje ¨ ¨ te gjendja jote frymore? A do te fillosh te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mos i vesh me ne vend te pare ne jete in¨ ¨ ¨ teresat e Mbreterise, nga deshira e ma¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ´ dhe per te bere me shume para? A mund ¨ ¨ ¨ te dallosh se c’ndikim do te kete materi¸ ¨ ¨ alizmi te ti, po ta lesh pas dore shendetin
¨ ¨ ¨ ¨ Materializmi mund te te mbyte frymesisht. ¨ ¨ ¨ Mos lejo te te ndodhe kjo!

26

¨ ¨ ¨ ¨ tend frymor dhe ate te familjes? Nese kjo ¨ ¨ ¨ po te ndodh tani, si mund te qendrosh ¨ ¨ ¨ i patundur e te mos te mbyte materializmi?—Lexo 1 Timoteut 6:9, 10. ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Qe te mos te mbyte materializmi, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ analizo here pas here menyren tende te ¨ ¨ ¨ jeteses. Kurre nuk duhet te jesh si Esau ¨ ¨ qe me veprimet e veta tregoi se i per¨ buzte gjerat frymore! (Zan. 25:34; Hebr. ¨ ¨ ¨ 12:16) E patjeter, nuk duhet te behesh si ¨ ¨ ¨ i pasuri qe Jezui e ftoi te shiste zoterimet ¨ ¨ ¨ e veta, t’ua jepte parate te varferve dhe ta ¨ ¨ ¨ ndiqte. Ne vend te kesaj, burri «iku i hi¨ ¨ ¨ dheruar, sepse kishte shume zoterime». ¨ ¨ ¨ ¨ (Mat. 19:21, 22) I zene ne gracken e pa¨ ¨ ¨ surise, ai humbi nje privilegj te pashoq ¨ ¨ ¨ ¨ —te ndiqte njeriun me te madh qe ka je¨ ¨ tuar ndonjehere! Ki kujdes se mos hu¨ mbet privilegjin te jesh dishepull i Jezu Krishtit! ¨ ¨ ¨ ¨ 9 Qe te frenosh shqetesimin e tepert ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per gjerat materiale, veri veshin keshilles ¨ ¨ ¨ se Jezuit: «Mos jini kurre ne ankth e mos ¨ ¨ ¨ ¨ thoni: ‘C’do te hame?’ ose ‘C’do te pime?’ ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ose ‘Cfare do te veshim?’ Sepse te gjitha ¸ ¨ ¨ ¨ keto i kerkojne me etje kombet, por Ati ¨ ¨ ¨ juaj qiellor e di se ju keni nevoje per te ¨ ¨ gjitha keto gjera.»—Mat. 6:31, 32; Luka 21:34, 35. ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Ne vend qe te biesh viktime e fu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qise mashtruese te pasurise, perpiqu te ¨ ¨ ¨ pervetesosh pikepamjen e shkrimtarit ¨ ¨ ¨ ¨ biblik, Agurit, qe tha: «Mos me ler te jem ¨ ¨ ¨ ¨ as teper i varfer, as teper i pasur. Me jep ¨ ¨ ¨ ¨ vetem ate qe me nevojitet.» (Prov. 30: ¨ 8, Contemporary English Version) Qarte, ¨ ¨ Aguri e kuptonte se paraja esht e ¨ mbrojtje, por kuptonte edhe fuqine ma¨ ¨ shtruese te pasurise. E dinte se ankthet
¨ ¨ ¨ 8. Shqyrtimi i cileve shembuj biblike mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ na ndihmoje te analizojme menyren tone te je¨ teses? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9, 10. Cila eshte pikepamja biblike per gjerat materiale?
15 GUSHT 2012

¨ e kesaj bote dhe fuqia mashtruese e pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ surise mund te te cojne ne rrenim fry¸ ¨ ¨ ¨ ¨ mor. Shqetesimi i tepert per gjerat ma¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teriale mund te te harxhoje kohen, te te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shteroje energjite dhe te te lere pak ose ¨ ¨ ¨ aspak motivim qe te ndjekesh interesat e ¨ ¨ ¨ Mbreterise. Prandaj, ji i vendosur te mos ¨ ¨ ¨ te zere gracka satanike e materializmit! —Lexo Hebrenjve 13:5.
¨ ¨ ¨ KURORESHKELJA—NJE GROPE E FSHEHUR ME ZGJUARSI

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Gjuetaret qe duan te zene nje ka¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fshe te fuqishme, mund te germojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje grope pergjate nje shtegu te rrahur ¨ ¨ shpesh nga preja. Gropen e maskojne ¨ ¨ ¨ ¨ ´ me nje shtrese te holle me purteka e dhe. ¨ ¨ ¨ ¨ Nje nga tundimet me te suksesshme te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Satanait ngjan me kete gracke. Eshte mekati i imoralitetit. (Prov. 22:14; 23:27) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Disa te krishtere kane rene ne kete grope ¨ duke e futur veten ne situata ku mund ¨ ¨ te behet fare kollaj kompromis me pari¨ ¨ ¨ ¨ ¨ met biblike. Te krishtere te tjere te mar¨ ¨ tuar kane kryer kuroreshkelje pasi kishin ¨ ¨ ¨ zhvilluar nje lidhje romantike te papershtatshme. ¨ ¨ 12 Nje lidhje romantike e papershtat¨ ¨ shme mund te zhvillohet ne vendin e pu¨ ¨ ¨ nes. Ne fakt, nje studim shekullar zbuloi ¨ ¨ se me shume se gjysma e grave kuro¨ ¨ ¨ ¨ reshkelese dhe gati tre te katertat e bu¨ ¨ ¨ rrave kuroreshkeles kishin lidhje te pa¨ ¨ pershtatshme me nje koleg pune. A ta ¨ ¨ ¨ ¨ kerkon puna qe te shoqerohesh me nje¨ ¨ ¨ ¨ rez te seksit tjeter? Nese po, c’lloj lidhje¸ ¨ ¨ ¨ ¨ je ke me ta? A ve kufij qe marredhenia ¨ ¨ ¨ juaj te jete thjesht profesionale e te mos ¨ ¨ ¨ ¨ behet dicka me teper? Per shembull, pas ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bisedave te perseritura e te rastesishme ¨ ¨ ¨ me nje koleg pune, nje e krishtere mund
11

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtere mund te bjere viktime e kuroreshkeljes ¨ ¨ ne vendin e punes?
11, 12. Ne c’menyre nje i krishtere ose e kri¸

27

¨ t’i hapet atij, madje edhe per problemet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ martesore. Ne nje situate tjeter, pasi te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jete bere mik me nje kolege, nje i krishte¨ ¨ ¨ ¨ re mund te arsyetoje: «Ajo e vlereson me¨ ¨ ¨ ndimin tim dhe me degjon vertet kur i ¨ ¨ ¨ ¨ flas. Ajo me ¸cmon. Sa do te doja te me ¨ ¨ ¨ trajtonin keshtu ne shtepi!» A e sheh se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si te krishteret ne keto situata rrezikojne ¨ ¨ ¨ te kryejne kuroreshkelje? ¨ ¨ 13 Nje lidhje romantike e papershtat¨ shme mund te zhvillohet edhe brenda ¨ ¨ ¨ ¨ kongregacionit. Te shqyrtojme kete shembull real. Danieli dhe e shoqja, Sara,1 ¨ ¨ ishin pioniere te rregullt. Danieli ishte ¨ ¨ ¨ «nje plak qe kurre nuk thoshte jo», sic¸ shprehet ai. Me zell pranonte cdo privi¸ ¨ ¨ legj qe i jepej. Ai drejtonte pese studime ¨ ¨ ¨ ¨ biblike me te rinj ne moshe—tre prej te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cileve u pagezuan. Keta vellezer te sapo¨ ¨ ¨ pagezuar kishin nevoje per mjaft ndih¨ ¨ ¨ me. Kur Danieli ishte i zene me cakti¨ me te ndryshme teokratike, shpesh ata i ndihmonte Sara. Shpejt u krijua ky za¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kon: studentet e meparshem biblike te ¨ ¨ ¨ Danielit kishin nevoje per mbeshtetje ¨ ¨ ¨ emocionale dhe kete ua plotesonte Sara. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ajo kishte nevoje per vemendje dhe kete ¨ ¨ ¨ ia tregonin studentet biblike te Danie¨ ¨ lit. Ishte ngritur nje gracke vdekjepru¨ ¨ ¨ rese. Danieli thote: «Ngaqe gruaja jepte vazhdimisht nga vetja, u shterua fry¨ ¨ mesisht dhe emocionalisht. Kjo, bashke ¨ ¨ ¨ ¨ me faktin qe e kisha lene pas dore, coi ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ nje kthese shkaterrimtare te ngjarjeve. ¨ ¨ Gruaja kreu kuroreshkelje me nje nga ¨ ¨ ish-studentet e mi. Ajo ishte dobesuar ¨ ¨ ¨ ¨ frymesisht nen hunden time, si te thu¨ ¨ ¨ ash, kurse une isha kaq i shqetesuar per ¨ privilegjet e mia saqe s’e vija re fare.» Si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te shmangesh nje tragjedi te tille?
¨ 1 Emrat jane ndryshuar.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Qe te shmangesh gropen e kurore¨ ¨ shkeljes, medito per domethenien e beti¨ ¨ ¨ mit martesor. Jezui tha: «Ate qe Perendia ¨ ¨ e ka bashkuar, asnjeri te mos e ndaje.» ¨ (Mat. 19:6) Kurre mos mendo se privile¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjet e tua teokratike jane me te rende¨ ¨ ¨ ¨ sishme se bashkeshorti. Per me teper, ji ¨ ¨ ¨ i vetedijshem se kur kalon shpesh kohe ¨ ¨ ¨ larg bashkeshortit per aktivitete jo te do¨ ¨ ¨ mosdoshme, kjo mund te tregoje nje do¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ besi ne martesen tende dhe mund te coje ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne tundim e ka mundesi ne mekat te re¨ nde. ¨ ¨ ¨ 15 Por, nese je plak, si i behet per ko¨ ¨ pene? Apostulli Pjeter shkroi: «Kulloteni ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kopene e Perendise qe eshte nen kujdesin tuaj, jo me detyrim, por vullnetarisht, ¨ ¨ ¨ as per fitim te pandershem, por me ga¨ ¨ tishmeri.» (1 Pjet. 5:2) Natyrisht, pjese¨ ¨ ¨ ¨ taret e kongregacionit qe jane nen kuj¨ ¨ ¨ desin tend, nuk duhen lene pas dore. ¨ ¨ ¨ Megjithate, nuk duhet ta permbushesh ¨ ¨ ¨ ¨ rolin tend si bari ne kurriz te rolit tend ¨ ¨ ¨ si bashkeshort. Do te ishte e pakuptimte, ¨ ¨ ¨ madje e rrezikshme, t’i perqendroje tere ¨ ¨ ¨ perpjekjet e tua per te ushqyer kongrega¨ ¨ cionin, ndersa gruaja «po te vdes urie». ¨ ¨ ¨ Danieli thote: «Jeta nuk duhet te jete ve¨ ¨ ¨ ¨ tem rropatje pas privilegjeve ne dem te familjes.» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Ne faqet e Kulles se Rojes dhe te Zgjo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ huni! kane dale shume keshilla te mira ¨ ¨ ¨ ¨ qe i ndihmojne te krishteret e martuar ¨ ¨ ¨ ¨ te mos bien ne gracken e kuroreshkeljes. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per shembull, ne Kullen e Rojes te 15 shta¨ ¨ ¨ torit 2006 jepej kjo keshille: «Ne vendin e
14

¨ ¨ ¨ nit nje lidhje romantike e papershtatshme?

13. Si mund te zhvillohet brenda kongregacio-

¨ ¨ ¨ ¨ 14, 15. Cilet faktore mund t’i ndihmojne te ¨ ¨ ¨ krishteret e martuar te shmangin gropen e ku¨ roreshkeljes? ¨ ¨ 16, 17. (a) C’masa praktike mund te marrin te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ krishteret ne vendin e punes qe ta bejne te qar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te se nuk kane nder mend te perfshihen ne nje ¨ ¨ ¨ lidhje romantike? (b) Jep nje shembull per nje ¨ ¨ ¨ ¨ material te botuar qe mund t’i ndihmoje te kri¨ ¨ ¨ shteret te shmangin kuroreshkeljen.

28

¨ ¨ Po te flirtosh, ose po te pranosh flirtimin, ¨ ¨ ¨ ¨ mund te behesh viktime e kuroreshkeljes

¨ ¨ punes dhe kudo gjetke ki kujdes nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ situatat qe mund te krijojne marredhe¨ ¨ ¨ nie intime. Per shembull, te kalosh ore ja¨ ¨ ¨ shte orarit duke punuar ngushte me dike ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te seksit tjeter mund te te coje ne tu¸ ndim. Si i martuar a e martuar, duhet ta ¨ ¨ ¨ ¨ besh te qarte me te folurit dhe me sjell¨ ¨ ¨ ¨ jen tende se nuk ke nder mend te per¨ ¨ ¨ fshihesh ne nje lidhje romantike. Si nje ¨ ¨ njeri qe ndjek perkushtimin hyjnor, si¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gurisht qe nuk duhet te terheqesh veme¨ ¨ ndje te papershtatshme duke flirtuar ose ¨ duke mos qene modest me veshjen dhe ¨ ¨ me rregullimin tend. . . . Nese mban fo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tografi te bashkeshortit dhe te femijeve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne vendin e punes, kjo do te te kujtoje ty ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te tjereve qe i shohin, se per ty famil¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ja eshte e rendesishme. Ji i vendosur te ¨ ¨ mos i nxitesh, madje as te mos i tolerosh ¨ ¨ ¨ propozimet joshese te nje tjetri.»
15 GUSHT 2012

¨ ¨ ¨ Artikulli «C’do te thote te jesh bes¸ ¨ ¨ ¨ ¨ nik ne martese?» ne revisten Zgjohuni! ¨ ¨ ¨ te prillit 2009, paralajmeronte per rrezi¨ ¨ ¨ kun e fantazive seksuale per dike qe nuk ¨ ¨ ¨ eshte bashkeshorti yt. Artikulli tregonte ¨ ¨ se duke u dhene pas fantazive seksuale, ¨ ¨ ¨ rritet rreziku qe te kryesh kuroreshkel¨ ¨ je. (Jak. 1:14, 15) Nese je i martuar, do te ¨ ¨ ishte e mencur qe ti dhe bashkeshorti t’i ¸ ¨ ¨ ¨ rishikonit bashke keto informacione here ¨ pas here. Martesen e ka themeluar Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vai dhe ajo eshte e shenjte. Nje menyre e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkelqyer per te treguar se i vlereson gje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rat e shenjta eshte duke lene kohe per ¨ ¨ ¨ ¨ te folur me bashkeshortin per martesen. —Zan. 2:21-24. ¨ ¨ ¨ 18 Nese tundohesh te zhvillosh nje li¨ ¨ dhje romantike te papershtatshme, me¨ ¨ ¨ ¨ ndo mire per pasojat e demshme te kur¨ ¨ ¨ ¨ verise dhe te kuroreshkeljes. (Prov. 7: ¨ ¨ 22, 23; Gal. 6:7) Ata qe kryejne imorali¨ ¨ ¨ ¨ tet nuk i pelqejne Jehovait dhe lendojne ¨ ¨ bashkeshortin e veten. (Lexo Malakine 2: ¨ ¨ ¨ ¨ 13, 14.) Ne kontrast me kete, medito per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dobite qe kane ata qe mbajne nje sjellje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te delire. Jo vetem kane shpresen te jetoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne pergjithmone, por edhe gezojne jeten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te mire sot, perfshire nje ndergjegje ¨ ¨ te paster.—Lexo Proverbat 3:1, 2. ¨ ¨ 19 Psalmisti kendoi: «Ata qe e duan li¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjin tend [te Perendise], kane paqe te ma¨ ¨ ¨ dhe, dhe s’ka gje qe t’i pengoje.» (Psal. ¨ ¨ ¨ ¨ 119:165) Prandaj, ne keto kohe te liga, ¨ ¨ ¨ ¨ duaje te verteten dhe ‘vazhdo te shikosh ¨ ¨ ¨ ¨ me kujdes qe menyra se si ecen, te mos ¨ ¨ ¨ ¨ jete si te pamendet, por si te mencurit’. ¸ ¨ ¨ (Efes. 5:15, 16) Shtigjet qe ndjekim jane ¨ ¨ ¨ plot gracka qe Satanai i ka ngritur per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zene adhuruesit e vertete. Por jemi te pa¨ ¨ ¨ jisur mire qe te mbrohemi. Jehovai na ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhene ate cka na duhet qe ‘te qendroj¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te patundur’ dhe ‘te shuajme te gji¨ ¨ tha shigjetat e zjarrta te te ligut’!—Efes. 6: 11, 16.
17

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (b) C’dobi vijne nga besnikeria ne martese? ¸

18, 19. (a) Cilat jane pasojat e kuroreshkeljes?

29

¨ ¨ ¨ ¨ A i keni lexuar me kujdes numrat e fundit te Kulles se Rojes? ¨ ¨ Shihni nese mund t’u pergjigjeni pyetjeve vijuese:
¨ ¨ ¨ A ishin floket burimi i forces se Samsonit? ¨ ¨ ¨ ¨ Burimi i forces se Samsonit nuk ishin floket ne vet¨ ¨ ¨ ¨ vete. Floket simbolizonin marredhenien e tij te ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cante si nazire me Perendine. Kjo marredhenie u ¸ ¨ ndikua kur Delila ia preu floket me brisk.—15/4, faqja 9. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ashtu si ne zemren fizike, cilat jane tri gjera qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te ndikojne per mire ne zemren tone ¨ te figurshme? ¨ ¨ (1) Ushqimi. Ashtu si zemra fizike ka nevoje per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ushqim te shendetshem, po keshtu kemi nevoje ¨ ¨ ¨ ¨ per sasi te mjaftueshme me ushqim frymor te she¨ ¨ ndetshem. (2) Ushtrimet. Pjesemarrja e zellshme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne sherbim mund ta mbaje zemren tone te figur¨ ¨ ¨ shme ne gjendje te mire. (3) Mjedisi. Mund ta pa¨ ¨ ¨ ¨ kesojme stresin duke u shoqeruar me bashkebe¨ ¨ ¨ ¨ simtaret, te cilet merakosen per ne.—15/4, faqja 16. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Si mund te rindertojne bashkeshortet besimin ¨ ¨ te njeri-tjetri pasi njeri ka kryer tradhti? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ata duhet (1) te jene te ndershem me njeri-tjetrin; ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (2) te punojne si skuader; (3) te zevendesojne za¨ ¨ ¨ konet e vjetra me te reja dhe (4) te kuptojne se kur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte koha per te mos mbajtur me meri, duke u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perpjekur ta sherojne te caren mes tyre.—1/5, fa¸ qet 12-15. ¨ ¨ Pse ne fjalimin e nje funerali nuk duhet aplikuar ¨ ¨ per te ndjerin Psalmi 116:15? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Vargu thote: «Ne syte e Jehovait eshte e shtrenjte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vdekja e besnikeve te tij.» Kjo do te thote se Pere¨ ¨ ¨ ndia e konsideron aq te cmuar vdekjen e te gjithe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ besnikeve te tij, sa nuk mund ta lejoje te ndodhe. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ai nuk do te lejoje qe sherbetoret e tij si grup te shfarosen nga toka.—15/5, faqja 22. ¨ ¨ ¨ Cilet ishin perhapesit?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cilet jane disa faktore qe tregojne se Bibla nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte thjesht nje liber i shkruar nga njerezit? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Bibla permban shume profeci qe jane permbushur. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne te eshte dokumentuar histori e sakte, e jo mite. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ajo eshte ne perputhje me shkencen e sakte dhe ¨ ¨ ¨ librat e saj jane ne harmoni me njeri-tjetrin. Bibla ¨ ¨ ¨ ¨ eshte praktike per ditet e sotme.—1/6, faqet 4-8. ¨ ¨ ¨ Cileve u referohet shprehja «te gjitha ketyre ¨ mbreterive» te Danieli 2:44? ¨ ¨ Kjo profeci u referohet mbreterive ose qeverive te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ paraqitura me ane te pjeseve te ndryshme te she¨ ¨ ¨ mbelltyres prej metali qe shpjegoi Danieli.—15/6, faqja 17.

¨ ¨ Kur u be fuqia boterore anglo-amerikane fuqia ¨ ¨ ¨ e shtate boterore e profecise biblike? ¨ ¨ ¨ ¨ Kjo fuqi e nderthurur boterore erdhi ne ekzistence ¨ kur Britania dhe Shtetet e Bashkuara bashkevepru¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ an ne menyre domethenese gjate Luftes I Boterore. —15/6, faqja 19. ¨ ¨ ¨ Ne c’kuptim Perendia i fal dhe i harron mekatet ¸ ¨ e atyre qe pendohen? ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai thote per ata qe kane miratimin e tij: «Nuk ¨ ¨ do t’ua kujtoj me mekatin.» (Jer. 31:34) Ai mund t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fale mekatet ne baze te shperbleses. Kur i harron ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mekatet, Perendia e ben kete ne kuptimin qe nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do t’i kujtoje ato per t’i ndeshkuar mekataret.—1/7, faqja 18. ¨ ¨ Pse mund t’u besojme mrekullive te dokumentua¨ ¨ ra ne Bibel? ¨ Shpesh ato u kryen ne vende publike e jo fshehtas. ¨ ¨ Mrekullite karakterizoheshin nga thjeshtesia dhe ¨ nuk kishte mjete skenike. Ato u kryen qe t’i sill¨ ¨ ¨ ¨ nin lavdi Perendise e jo njerezve. U kryen nje lar¨ ¨ mi mrekullish dhe kundershtaret e asaj kohe s’e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vune ne dyshim qe ato ndodhen. Keto jane per ne ¨ ¨ ¨ arsye qe te kemi besim te mrekullite e dokumentu¨ ¨ ara ne Bibel.—1/8, faqet 7-8.

¨ ¨ ¨ ¨ Para vitit 1931, termi «perhapes» perdorej per ata ¨ ¨ qe tani quhen pioniere.—15/5, faqja 31.

30

¨ ¨ Nje udhetim¨ me pelegrinet
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «UNE nuk shkoj dot shtepi me shtepi!» Sa shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ studente te rinj te Bibles jane ndier keshtu per ¨ ¨ predikimin te te panjohurit! Por keshtu u shpreh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe nje nga oratoret publike dhe mesuesit e Bibles ¨ ¨ qe quheshin pelegrine. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Shume lexues te Kulles se Rojes te Sionit qe brak¨ ¨ ¨ ¨ tisen kishat e tyre, deshironin me zjarr shoqerine ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e atyre qe kishin te njejten etje si ta per te verte¨ ¨ ¨ ¨ ten biblike. Revista u bente thirrje lexuesve qe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kerkonin persona te tjere me besim te tille te cmu¸ ¨ ¨ ¨ ar dhe te mblidheshin rregullisht per te studiuar ¨ Biblen. Rreth vitit 1894, Shoqata Watch Tower fi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lloi te dergonte perfaqesues udhetues qe te vizitonin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ grupet qe e kerkonin nje gje te tille. Keta burra te pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lodhur e me pervoje, qe me vone u quajten peleg¨ ¨ ¨ ¨ rine, zgjidheshin ngaqe ishin te bute, kishin njohu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ri per Biblen e aftesi te shkelqyera ne oratori e ne ¨ ¨ ¨ ¨ mesimdhenie dhe tregonin besnikeri ndaj shperble¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ses. Nje vizite e zakonshme zgjaste vetem nje ose dy ¨ ¨ ¨ dite, por ato ishin dite te ngarkuara. Mjaft Studen¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te te Bibles e provuan per here te pare sherbimin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne fushe duke shperndare ftesa per fjalimin publik ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ndonje pelegrini. Pas fjalimit te tij nje mbremje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne nje shkolle, Hugo Rimeri, qe me vone u be anetar ¨ ¨ ¨ i Trupit Udheheqes, iu pergjigj pyetjeve biblike deri pas mesnate. I lodhur, por i lumtur, ai tha se mble¨ dhja kishte qene «e bukur». ¨ ¨ Kulla e Rojes thoshte se «qellimi kryesor» i pele¨ ¨ ¨ ¨ ¨ grineve ishte te ndertonin «shtepine e besimit» me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ane te mbledhjeve ne shtepite e besimtareve. Stu¨ ¨ ¨ ¨ dentet e Bibles nga zonat perreth vinin per fjalimet ¨ ¨ dhe per sesionet kur mund t’u benin pyetje pele¨ ¨ grineve. Pastaj vinte momenti i mikpritjes se kri¨ ¨ ¨ shtere. Kur ishte vajze, Mod Aboti ndoqi nje fja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lim nje mengjes dhe me pas te gjithe u mblodhen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rreth nje tryeze te gjate ne oborr. «Kishte kaq shume ¨ ¨ ushqime te mrekullueshme—proshute fshati, pula ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te skuqura, lloj-lloj bukesh dhe embelsira! Te gjithe ¨ ¨ ¨ hengrem sa kishim fuqi dhe rreth ores dy u mblo15 GUSHT 2012

¨ ¨ ¨ Gjate itinerarit te tij me 1905, Benxhamin Bartoni ¨ beri rreth 170 vizita

¨ ¨ ¨ ¨ dhem per nje fjalim tjeter.» Por, ajo pranon: «Ta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shme te gjithe ishim te pergjumur.» Benxhamin Bar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ toni, qe sherbeu si pelegrin per nje kohe te gjate, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ verejti: «Po te kisha ngrene tere ato gjera te renda qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ofronin, do ta kisha lene me kohe vepren e pe¨ ¨ ¨ legrinit.» Ne fund, nga selia ne Bruklin u dergua ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje leter qe i keshillonte motrat qellimmira se do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishte me mire per te gjithe qe t’u siguronin pelegri¨ ¨ ¨ ¨ neve «ushqimin e thjeshte te cdo dite» dhe «gjume ¸ ¨ ¨ te pashqetesuar». ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pelegrinet shkelqenin ne mesimdhenie dhe ne ¨ ¨ ¨ ¨ perdorimin e hartave, modeleve ose te cfaredo gje¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ je qe kishin, per t’i bere te gjalla temat qe trajtonin. ¨ ¨ Fjalimet e R. H. Barberit «ishin gjithnje me kripe». ¨ ¨ ¨ U. Xh. Thorni, me natyre aterore, fliste «si nje patri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ark i lashtesise». Nje dite, ndersa udhetonte ne nje ¨ makine Ford modeli A, Shilld Tutxhani thirri papri¨ ¨ tur: «Ndalo!» Ai kerceu nga makina, keputi disa lule ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te egra dhe u improvizoi shokeve nje mesim per krijimin e Jehovait. ¨ ¨ Vepra e pelegrineve kishte shume sfida, sidomos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per ata te moshes se mesme ose me te moshuar.

31

Wollter Xh. Thorni ¨ ishte nje pelegrin ¨ qe e thirrnin ¨ ¨ perzemersisht ¨ «Babi» per shkak ¨ ¨ ¨ te natyres se tij ¨ aterore

Xh. A. Brauni ¨ ¨ u dergua ne ¨ Xhamajke si pelegrin rreth vitit 1902 ¨ ¨ qe te forconte ¨ dhe te inkurajonte 14 grupet e vogla

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Por, per disa, sprova me e madhe erdhi kur ndry- gjermanishtfoles, shkroi per deshmine shtepi me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shoi qellimi kryesor i kesaj vepre. Prej tyre tani pri- shtepi: «Kjo pjese e vepres se pelegrinit ia shton be¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tej te merrnin drejtimin ne vepren e predikimit shte- kimet udhetimit.» Pelegrini Xhon A. Bonet raportoi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pi me shtepi. Kulla e Rojes e 15 marsit 1924 thoshte se vellezerit ne pergjithesi ishin dakord me gjithe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se «nje nga detyrat kryesore» te te krishtereve te ver- zemer per theksin qe iu vu predikimit per Mbrete¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tete «eshte te japin deshmi per mbreterine. Pelegri- rine. Sipas tij, shumica «digjej nga zelli per te qene ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ net dergohen per kete qellim». ne radhet e para te betejes». ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me sa duket, disa pelegrine mbeten keq nga ky Gjate viteve, vellezerit udhetues besnike kane ¨ ¨ ¨ ¨ ndryshim, sepse e lane vepren udhetuese, madje ndikuar fuqimisht. «E vereja se vlera dhe dobia e pe¨ ¨ ¨ ¨ disa te pakenaqur formuan grupet e veta fetare. legrineve ishte e padiskutueshme, edhe pse isha nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Robi D. Adkensi tregonte se nje pelegrin qe ishte djalosh ne ate kohe,—tha Norman Larsoni, nje De¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ orator i shkelqyer, u ankua me hidherim: «Di vetem shmitar i vjeter.—Ata bene shume qe te me modelo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te predikoj nga podiumi. Une nuk shkoj dot shtepi nin ne udhen e drejte.» Edhe sot e kesaj dite, keta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me shtepi!» Vella Adkensi kujtonte: «E pashe ate me mbikeqyres udhetues vetemohues dhe besnike po i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pas ne nje kongres me 1924, ne Kolumbus te Oha- ndihmojne bashkebesimtaret te thone: «Ne mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jos. Ishte njeriu me pamjen me te mjere, duke qend- shkojme shtepi me shtepi!» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ruar i vetem nen hijen e nje peme te vogel, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje qyqar mes mijera vellezerve te gezuar. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ S’e pashe me kurre. Shume shpejt e la or- Vepra e pelegrineve ndertonte besimin, forconte unitetin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ganizaten.» Nga ana tjeter, «mjaft vellezer e krishtere dhe i afronte vellezerit me organizaten ¨ ¨ ¨ te lumtur kalonin prane duke cuar libra ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ makinat e tyre», natyrisht te etur qe te de¨ ¨ ¨ shmonin shtepi me shtepi.—Vep. 20:20, 21. ¨ ¨ ¨ Shume pelegrine, megjithese ishin po ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ aq ne ankth sa vellezerit qe do te stervit¨ ¨ ¨ nin, iu kushtuan me gjithe zemer vepres. ¨ Maksuell G. Frendi (Fresheli), nje pelegrin

¨ ¨ Ishte nje dite e lumtur kur vinte pelegrini

www.jw.org

w12 15/08-AL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful