¨ KULLA E ROJES

15 JANAR 2012

8

L AJMERON MBRETERINE E JEHOVAIT
¨ BOTIMI PER STUDIM

¨

¨

¨

D

ARTIKUJT¨ E STUDIMIT ¨ P ER JAV ET:

¨ ¨ ¨ ¨ Te krishteret ¨e vertete e respektojne ¨ ¨ ¨ Fjalen e Perendise
¨ ¨ FAQJA 4 ˙ KENGET: 113, 116 5-11 MARS

27 SHKURT–4 MARS

¨ ¨ ¨ ¨ Te mesojme vigjilencen nga apostujt e Jezuit
¨ ¨ FAQJA 9 ˙ KENGET: 125, 43 12-18 MARS

¨ ¨ ¨ Te mesojme ¨ nga ¨ aspektet ¨ ¨ ¨ baze te se vertetes
¨ ¨ FAQJA 16 ˙ KENGET: 107, 13 19-25 MARS

¨ ¨ ¨ ¨ Te bejme flijime me gjithe ¨ shpirt per Jehovain
¨ ¨ FAQJA 21 ˙ KENGET: 66, 56 26 MARS–1 PRILL

¨ ¨ ¨ ¨ Nje prifteri mbreterore per ¨ ¨ ¨ dobine e gjithe njerezimit
¨ ¨ FAQJA 26 ˙ KENGET: 60, 102

KULLA E ROJES
¨ L AJM ERON ¨ ¨ M BRET ERIN E E JEHOVAIT

8

¨

¨ ¨ QELLIMI I ARTIKUJVE TE STUDIMIT

JANUARY 15, 2012

Vol. 133, No. 2 Semimonthly ALBANIAN

¨ ¨ QELLIMI I KESAJ REVISTE, Kulla ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Rojes, eshte te nderoje Perendi¨ ¨ ¨ ne Jehova, Sundimtarin me te ¨ ¨ ¨ Larte te universit. Ashtu si ne ko¨ het e lashta nga kullat e rojave ¨ mund te shihej se c’po ndodhte ¸ ¨ ¨ shume larg, edhe kjo reviste tre¨ ¨ ¨ gon, nen driten e profecive te ¨ ¨ ¨ Bibles, se c’domethenie kane ¸ ¨ ¨ ngjarjet boterore. Ajo i ngushellon ¨ ¨ njerezit me lajmin e mire se Mbre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teria e Perendise, e cila eshte nje ¨ ¨ qeveri reale ne qiell, se shpejti do ¨ ¨ ¨ t’i jape fund ligesise dhe do ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ktheje token ne nje parajse. Nxit besimin te Jezu Krishti, i cili vdiq ¨ ¨ ¨ ¨ qe te marrim jeten e perhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ terise se Perendise. Kjo reviste ¨ botohet rregullisht nga Deshmita¨ ¨ ret e Jehovait qe nga viti 1879 ¨ ¨ dhe eshte apolitike. Ajo ka si au¨ toritet Biblen.

ARTIKULLI I STUDIMIT 1 FAQET 4-8 ¨ ¨ ¨ ¨ Ky artikull do te tregoje se si te krishteret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e vertete gjate shekujve jane perpjekur te ¨ ¨ ¨ drejtohen nga Fjala e Perendise. Aty do te ¨ ¨ ¨ mesojme shkrimin per vitin 2012.

ARTIKULLI I STUDIMIT 2 FAQET 9-13 ¨ ¨ Ky artikull merr ne shqyrtim tri mesime ¨ ¨ ¨ qe mund te nxjerrim nga apostujt dhe te ¨ ¨ ¨ ¨ krishteret e tjere ne shekullin e pare se si ¨ ¨ ¨ ¨ te qendrojme vigjilente. Ky studim duhet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te na beje edhe me te vendosur qe te ja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pim deshmi te plote per Mbreterine e ¨ ¨ Perendise.

ARTIKUJT E STUDIMIT 3, 4 FAQET 16-25 ¨ ¨ ¨ ¨ Ligji i Moisiut kerkonte qe izraelitet ne la¨ ¨ ¨ ¨ shtesi t’i benin flijime Jehovait ne shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ raste. Te krishteret nuk jane nen kete Ligj. ¨ ¨ Megjithate, nga parimet qe gjenden aty, ¨ ¨ ¨ ¨ nxjerrim mesime per frymen e mirenjohjes ¨ qe Jehovai pret nga adhuruesit e tij sot, sic ¸ ¨ ¨ shpjegohet ne keta artikuj.

¨ KOPERTINA: Nje ¨ pazar ne San-Kristobal-de-las-Kasas, ¨ ¨ Meksike. Nje cift pionie¸ ¨ ¨ ¨ ¨ resh qe mesuan gjuhen ¨ tzotzile i japin deshmi ¨ nje familjeje indigjene

¨ Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjese e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje vepre boterore te arsimimit biblik, qe per¨ krahet me kontribute vullnetare. Nese nuk ¨ tregohet ndryshe, citimet e Shkrimeve jane ¨ ¨ ¨ marre nga versioni ne gjuhen e sotme, ¨ Shkrimet e Shenjta—Perkthimi Bota e Re.

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus 5 2012 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany.

ARTIKULLI I STUDIMIT 5 FAQET 26-30 ¨ ¨ ¨ ¨ Nevoja me e madhe e njerezimit eshte ¨ ¨ ¨ ¨ qe te pajtohet me Perendine. Ky artikull ¨ ¨ ¨ ¨ shpjegon se si nje prifteri mbreterore do te ¨ ¨ ¨ ndihmoje qe te kryhet ky pajtim dhe si do ¨ te nxjerrim dobi ne. ¨ ¨ ¨ ¨ GJITHASHTU NE KETE NUMER:

MEKSIKA
POPULLSIA

108.782.804
¨ ¨ LAJMETARE

710.454
¨ ¨ PERKTHEHET NE:

¨ ¨ ¨ 3 PO, ESHTE VERTET ¨ BOTIMI PER STUDIM!

¨ 30 gjuhe indigjene

¨ ¨ ¨ ¨ 14 «SI MUND TE PREDIKOJE NJE SI UNE?» ¨ ¨ ¨ 15 SI TA BEJME STUDIMIN ME ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ TE KENDSHEM E FRYTDHENES? ¨ 31 NGA ARKIVAT TANE

¨ ¨ ¨ Po, eshte vertet ¨ botimi per studim!
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ E kemi ripunuar botimin per studim qe te jete me terhe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qes dhe dobiprures per ju ndersa studioni te verteten qe ¨ ¨ ¨ gjendet ne Fjalen e cmuar te Jehovait.—Psal. 1:2; 119:97. ¸
¨ ¨ ¨ ¨ Para kater vjetesh nisem te shtyp¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nim dy botime te Kulles se Rojes, nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per publikun dhe nje per te gjithe ne ¨ ¨ —Deshmitaret e Jehovait dhe studen¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tet e Bibles qe po bejne perparim. ¨ ¨ ¨ ¨ Nje i krishtere qe i sherben Jehova¨ ¨ it prej vitesh, shkroi per botimin per ¨ studim: «I mrekullueshem dhe mbre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ selenes—kjo ishte pershtypja ime per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ botimin e pare per studim te Kulles se ¨ ¨ ¨ Rojes. Gjuha dhe shprehjet me te the¨ lla frymore i flitnin drejtperdrejt zem¨ ¨ ¨ ¨ ¨ res. Faleminderit shume per kete mjet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ri te jashtezakonshem.» Nje vella ¨ ¨ ¨ ¨ tjeter shkroi: «Mezi pres te kaloj ore te ¨ ¨ ¨ kendshme duke studiuar kete botim ¨ ¨ ¨ bashke me Biblen.» Besojme se edhe ¨ ju ndiheni po njesoj. ¨ ¨ Sic e dini, Kulla e Rojes botohet qe ¸ ¨ ¨ prej vitit 1879 dhe kjo eshte arritur ¨ ¨ ¨ ¨ vetem fale frymes e bekimit te Jehova¨ ¨ it. (Zak. 4:6) Gjate ketyre 133 viteve, ¨ ka pasur disa ndryshime ne koperti¨ ¨ ¨ nen e revistes. Per vitin 2012, cdo nu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mer i botimit per studim do te kete ne ¨ ¨ ¨ ¨ kopertine nje pershkrim te bukur ar¨ ¨ tistik te nje skene predikimi, e cila do ¨ ¨ ¨ ¨ te na kujtoje caktimin qe na ka dhe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Perendia per te dhene deshmi per ¨ ¨ Mbreterine e Jehovait. (Vep. 28:23) ¨ ¨ ¨ ¨ Ne faqen 2 te revistes, do te gjeni fo¨ ¨ ¨ ¨ tografine ku eshte bazuar figura ne ¨ ¨ ¨ ¨ kopertine, bashke me nje pershkrim ¨ ¨ ¨ qe tregon se cfare po ndodh dhe ne ¸ ¨ ¨ cilin vend. Gjate vitit kjo do te na kuj¨ toje se populli i Jehovait po predikon ¨ ¨ ¨ ¨ lajmin e mire «ne gjithe token e banuar».—Mat. 24:14. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ C’ndryshime te tjera jane bere ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete reviste? Pyetjet per rishikim jane ¨ ¨ ¨ vendosur ne fillim te cdo artikulli per ¸ ¨ ¨ studim. Keshtu do te theksohen pikat ¨ ¨ ¨ kryesore qe duhet te kerkoni teksa lexoni dhe studioni artikullin. Naty¨ ¨ ¨ risht, drejtuesit e Studimit te Kulles se ¨ ¨ ¨ ¨ Rojes duhet te vazhdojne t’i perdorin ¨ ¨ ¨ keto pyetje per te rishikuar materia¨ ¨ ¨ lin ne fund te studimit. Do te vini re ¨ ¨ se hapesirat anash faqes jane zgjeruar paksa dhe se numri i faqes e i pa¨ ¨ ¨ ragrafeve dallohet me teper. ¨ ¨ Sic shpjegohet ne numrin e ketij ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ muaji, eshte shtuar nje rubrike e re, ¨ ¨ «Nga arkivat tane», ku do te tregohen ¨ ¨ ¨ ¨ zhvillime domethenese ne historine ¨ ¨ ¨ ¨ moderne te Deshmitareve te Jehova¨ ¨ it. Gjithashtu, here pas here do te da¨ ¨ ¨ ¨ lin pervoja nen rubriken «U paraqiten ¨ ¨ ¨ vullnetarisht». Ne to do te pershkru¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hen me gjuhe te gjalle gezimi, kenaqe¨ ¨ ¨ ¨ sia dhe lumturia qe kane perjetuar ve¨ ¨ llezerit dhe motrat duke sherbyer atje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ku ka me shume nevoje per lajmeta¨ ¨ ¨ ¨ re te Mbreterise. ¨ ¨ ¨ ¨ Urojme te kenaqeni jashte mase ¨ ¨ ¨ ¨ ndersa studioni Fjalen e Perendise me ¨ ¨ ndihmen e kesaj reviste! Botuesit
2008 1879

1895

1931

1950

1974

¨ ¨ TE KRISHTERET ¨ ¨ E VERTETE ¨ E RESPEKTOJNE ¨ ¨ ¨ FJALEN E PERENDISE
¨ ¨ «Fjala jote eshte ¨ e verteta.»—GJONI
¨ GJENI KETO PIKA:

K
17:17.

¨ ¨ ¨ Ne c’kuptim nje mbledhje qe u ¸ ¨ ¨ mbajt ne Jerusalem ne vitin 49 ¨ ¨ ¨ te e.s., ishte ne kontrast me ke¨ ¨ ¨ shillat kishtare qe u mblodhen ¨ me pas?

¨ ¨ ¨ Cilet ishin disa individe qe ¨ ¨ ¨ ¨ mbrojten Fjalen e Perendise ¨ ¨ gjate mesjetes?

¨ ¨ ¨ C’metode per studimin e Bibles ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perdoren te krishteret besnike ¨ ¨ ¨ ¨ ne fund te shekullit te 19-te dhe pse ishte e efektshme?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ UJTO pak heren e pare kur bere nje bisede ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ domethenese me nje Deshmitar te Jehovait. ¨ ¨ ¨ Cfare mban mend? Shume do te thoshin: ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Me beri pershtypje fakti qe Deshmitari perdori Bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ blen per t’iu pergjigjur te gjitha pyetjeve te mia.» Sa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te lumtur ishim qe zbuluam qellimin e Perendise per ¨ ¨ token, cfare ndodh kur vdesim dhe c’e ardhme i pret ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njerezit tane te dashur qe kane vdekur! ¨ ¨ ¨ 2 Por, ndersa studiuam me shume, kuptuam se Bi¨ ¨ bla nuk mjaftohet vetem duke iu pergjigjur pyetjeve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per jeten, vdekjen dhe te ardhmen. Arritem te kup¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tonim se Bibla eshte libri me praktik ne bote. Ke¨ ¨ shillat e saj nuk njohin kohe dhe ata qe i ndjekin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me kujdes, kane nje jete te suksesshme e te lumtur. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (Lexo Psalmin 1:1-3.) Te krishteret e vertete e kane ¨ ¨ ¨ ¨ pranuar gjithmone Biblen «jo si fjale njerezish, por ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sic eshte me te vertete, si fjalen e Perendise». (1 Sel. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2:13) Nje rishikim i shkurter historik do te nxjerre ne ¨ ¨ ¨ pah kontrastin midis atyre qe e respektojne Fjalen e ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise dhe atyre qe nuk e respektojne. ¨ ¨ ZGJIDHET NJE CESHTJE E KOKLAVITUR ¸ ¨ ¨ 3 Gjate 13 vjeteve pasi u miros Korneli, jojudeu i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pare i parrethprere, lindi nje ceshtje qe kercenon¸ ¨ ¨ ¨ te unitetin e kongregacionit te krishtere. Gjithnje e ¨ ¨ ¨ ¨ me teper jojudenj po perqafonin besimin e krishtere. ¨ Prandaj, pyetja qe ngrihej, ishte: a duheshin rreth¨ ¨ ¨ prere burrat sipas zakonit judaik, para se te pagezo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ heshin? Per nje jude nuk ishte e lehte t’i pergjigjej ke¨ ¨ saj pyetjeje. Judenjte qe zbatonin Ligjin e Moisiut as
1. Permend nga pervoja jote nje aspekt te rendesishem se si

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Deshmitaret e Jehovait ndryshojne nga grupet e tjera fetare. ¨ ¨ 2. Cilat jane disa arsye pse e cmon ti Biblen? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ 3. Cila ceshtje kercenoi unitetin e kongregacionit te krishte¸ ¨ ¨ ¨ ¨ re ne shekullin e pare dhe ku qendronte rreziku?

4

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe hynin ne shtepine e nje jojudeu, e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jo me te krijonin shoqeri te ngushte me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te. Te krishteret judenj tashme po per¨ ¨ ndiqeshin egersisht ngaqe kishin brak¨ ¨ ¨ tisur fene e meparshme. Nese shkonin ¨ ¨ deri aty sa te futnin ne gjirin e tyre jo¨ ¨ ¨ judenj te parrethprere, kjo vetem sa do ta thellonte hendekun mes judenjve be¨ ¨ ¨ ¨ simtare dhe te krishtereve duke u sjelle ¨ ¨ edhe me shume sharje.—Gal. 2:11-14. ¨ ¨ 4 Ne vitin 49 te e.s., apostujt dhe pleq¨ ¨ ¨ ¨ te ne Jerusalem qe ishin judenj te rreth¨ ¨ ¨ ¨ prere, «u mblodhen se bashku per ta ¨ ¨ ¨ ¨ pare kete ceshtje». (Vep. 15:6) Ajo cka ¸ ¸ ¨ vijoi nuk ishte nje debat teologjik ba¨ ¨ ¨ jat per hollesi teknike, por nje diskutim ¨ ¨ i gjalle doktrinal. Kishte dy pale me opi¨ ¨ ¨ nione te forta qe shprehen mendimin e ¨ ¨ ¨ tyre rreth ceshtjes. A do te mbizoteronin ¸ ¨ parapelqimet ose paragjykimet? A do ta ¨ ¨ ¨ ¨ shtynin per me vone vendimin pleqte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pergjegjes derisa te permiresohej per ta ¨ ¨ klima fetare ne Izrael? Apo do te arrihej ¨ ¨ ndonje lloj kompromisi, ku secila pale ¨ ¨ do ta zbuste qendrimin derisa te binin ¨ ¨ ¨ pak a shume ne nje mendje? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Ne keshillat kishtare kane qene te zakonshme kompromiset dhe presionet. ¨ ¨ ¨ Por, ne ate mbledhje ne Jerusalem, nuk ¨ ¨ ¨ u be asnje kompromis dhe as iu be pre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sion njeres pale qe te votonte ne favor te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pales tjeter. Per me teper, u arrit nje ve¨ ¨ ndim unanim. Si valle? Pavaresisht se sa ¨ ¨ ¨ ¨ pikepamje te forte mund te kishte secili ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pjesemarres, te gjithe e respektonin Fjalen ¨ ¨ ¨ ¨ e Perendise dhe keto shkrime te shenjta ¨ ¨ ¨ ¨ permbanin celesin per zgjidhjen e ce¸ ¸ shtjes.—Lexo Psalmin 119:97-101.
¨ ¨ ¨ lat pyetje mund t’u kene lindur ne mendje ¨ vezhguesve? ¨ ¨ ¨ ¨ 5. Ne cilat aspekte te rendesishme ndryshonte ¨ ¨ ¨ mbledhja e vitit 49 te e.s. ne Jerusalem, nga ke¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shillat kishtare qe u mblodhen ne shekujt e me¨ vonshem?
4. Cilet u thirren per te zgjidhur ceshtjen? Ci¸ 15 JANAR 2012

¨

¨

¨

¨

¨ ¨ Fragmenti qe ndihmoi per zgjidhjen ¨ e ceshtjes ishte Amosi 9:11, 12. Sic ci¸ ¸ ¨ ¨ tohet te Veprat 15:16, 17, ne te thuhet: ¨ ¨ ¨ «‘Do te kthehem e do te rindertoj kaso¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llen e Davidit, qe ka rene. Do te rinder¨ ¨ toj rrenojat e saj dhe do ta ngre serish, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me qellim qe ata njerez qe mbeten, bashke ¨ ¨ ¨ me njerez nga te gjitha kombet, qe thirren ¨ ¨ ¨ me emrin tim, te kerkojne me ngulm Je¨ hovain’,—thote Jehovai.» ¨ ¨ 7 Por dikush mund te kund ershto¨ ¨ ¨ ¨ je duke thene se shkrimi nuk tregon qe ¨ ishte e panevojshme te rrethpriteshin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ besimtaret jojudenj. Kjo eshte e vertete, ¨ ¨ ¨ megjithate te krishteret judenj duhet ta ¨ ¨ kene kapur piken. Ata nuk i konsidero¨ ¨ ¨ ¨ nin jojudenjte e rrethprere si ‘njerez te ko¨ ¨ mbeve’, por si vellezer. (Dal. 12:48, 49) ¨ ¨ Per shembull, sipas versionit te Septua¨ gintes nga Bagsteri, tek Estera 8:17 thu¨ ¨ het: «Shume jojudenj u rrethprene dhe ¨ ¨ ¨ u bene judenj.» Keshtu, kur Shkrimet pa¨ ¨ rathoshin se ata qe do te mbeteshin nga ¨ ¨ shtepia e Izraelit (judenjte dhe prozeli¨ ¨ ¨ ¨ tet e rrethprere) bashke me «njerez nga ¨ ¨ te gjitha kombet» (jojudenjte e parreth¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prere) do te beheshin nje popull per em¨ ¨ ¨ rin e Perendise, mesazhi ishte i qarte. ¨ ¨ ¨ ¨ Rrethprerja nuk ishte nje kerkese per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jojudenjte qe donin te beheshin te kri¨ shtere. ¨ ¨ 8 Fjala e Perendise dhe fryma e tij i ¨ ¨ ¨ ¨ drejtuan ata t e krishtere te sinqert e ¨ ¨ ¨ ¨ ‘qe te binin dakord njezeri’. (Vep. 15:25) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ndonese kishte shume te ngjare qe ve¨ ¨ ¨ ndimi te shtonte perndjekjen ndaj te kri¨ ¨ ¨ shtereve judenj, ata besnike e mbeshte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ten plotesisht ate vendim te bazuar ne ¨ Bibel.—Vep. 16:4, 5.
6

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ c¸ eshtjen? ¨ ¨ ¨ ¨ 8. Pse te krishteret judenj kishin nevoje per gu¨ ¨ ¨ ¨ xim qe te merrnin vendimin qe moren?

6, 7. Si u perdoren Shkrimet per te zgjidhur

5

¨ ¨ NJE KONTRAST I THELLE ¨ 9 Apostulli Pavel paratha se pas vde¨ ¨ kjes se apostujve, besimi i krishtere do ¨ ¨ te ndotej nga mesimet e rreme. (Lexo ¨ 2 Selanikasve 2:3, 7.) Mes atyre qe nuk ¨ ¨ do ta duronin dot «mesimin e shendo¨ ¨ ¨ ¨ she», ishin disa me pergjegjesi ne kongregacion. (2 Tim. 4:3) Pavli i paralaj¨ ¨ ¨ ¨ meroi pleqte ne kohen e tij: «Nga gjiri juaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te ngrihen njerez e do te thone gje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ra te shtremberuara, per te terhequr pas ¨ vetes dishepujt.» (Vep. 20:30) Nje enci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ klopedi pershkruan nje faktor te rende¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sishem qe coi ne arsyetime te shtrembe¸ ¨ ¨ ¨ ruara: «Te krishteret qe kishin studiuar ¨ ¨ ¨ disi filozofine greke, nisen te ndienin ne¨ ¨ vojen qe ta shprehnin besimin e tyre me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ termat e saj, qofte per kenaqesine e tyre ¨ ¨ ¨ ¨ intelektuale, qofte per te kthyer ne be¨ sim paganet e arsimuar.» (The New En¨ ¨ ¨ cyclopædia Britannica) Nje doktrine e re¨ ¨ ¨ ¨ ndesishme qe u shtremberua nga nje ide ¨ pagane, ishte ajo qe lidhej me identitetin ¨ e Jezu Krishtit. Bibla e quan ate Biri i Pe¨ ¨ ¨ ¨ rendise, por ata qe e donin filozofine gre¨ ¨ ¨ ke kembengulnin se ai ishte Perendia. ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Ky argument u debatua ne nje sere ¨ ¨ ¨ ¨ keshillash kishtare. Ceshtja mund te ¸ ¨ ¨ ¨ ishte zgjidhur fare lehte nese delegatet ¨ ¨ ¨ do t’u kishin dhen e peshen e duhur ¨ ¨ ¨ Shkrimeve, por shumica nuk e beri kete. ¨ Madje pjesa me e madhe e tyre e ki¨ ¨ ¨ ¨ shin ndare mendjen qe para se te mbe¨ ¨ ¨ rrinin ne keta keshilla dhe largoheshin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prej tyre me te vendosur se kurre ne qendrimet e veta. Kanonet dhe deklaratat ¨ ¨ qe dilnin nga keto mbledhje, thuajse nuk u referoheshin fare Shkrimeve.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9. Cili ishte nje faktor i rendesishem qe coi ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ndotjen e adhurimit te vertete? Cili mesim i kri¨ ¨ ¨ ¨ shtere i rendesishem u ndot? ¨ ¨ 10. Si mund te ishte zgjidhur ceshtja e identite¸ ¨ tit te Krishtit?

¨ ¨ ¨ ¨ Pse udheheqesit e kishes nuk i per¨ ¨ dornin me teper Shkrimet kur merrnin vendime? Sipas studiuesit Carls Frimen, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ata qe besonin se Jezui eshte Perendia ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «e kishin te veshtire te hidhnin poshte ¨ ¨ ¨ ¨ shume thenie te Jezuit qe tregonin se ¨ ¨ ¨ ¨ ai ishte me i ulet se Perendia Ate». Si ¨ pasoje, vendin e ungjijve e zuri tradita ¨ kishtare dhe opinionet e autoriteteve te ¨ ¨ mevonshme. Deri sot e kesaj dite, mjaft ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ klerike i ngrene theniet jo te frymezua¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ra te te ashtuquajturve eter te kishes me ¨ ¨ ¨ lart se Fjalen e Perendise. Ndoshta e ke ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vene re kete nese ke folur ndonjehere ¨ ¨ ¨ ¨ per doktrinen e Trinitetit me dike qe ka ¨ studiuar per teologji. ¨ ¨ ¨ 12 Nje karakteristike e vecante e deba¸ ¨ ¨ ¨ ¨ teve ne keshillat kishtare ishte nderhyr¨ ¨ ¨ ja e perandoreve romake. Ne lidhje me ¨ ¨ kete, profesori Ricard Rubenstajn shkroi ¸ ¨ ¨ ¨ per Keshillin e Nicese: «Kostandini i kishte favorizuar dhe pasuruar [peshko¨ ¨ ¨ ¨ pet] pertej cdo imagjinate. Ne me pak se ¸ ¨ nje vit, perandori i ri kishte rikthyer ose ¨ ¨ rindertuar thuajse te gjitha kishat e tyre, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u kishte dhene perseri punen dhe presti¨ ¨ gjin qe u ishin hequr . . . Ai u kishte dhe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne klerikeve te krishtere privilegje qe di¨ ¨ kur u jepeshin prifterinjve pagane.» Si ¨ ¨ ¨ pasoje, «Kostandini ishte ne gjendje te ¨ ¨ ¨ ¨ ushtronte nje ndikim te forte—madje te ¨ ¨ diktonte—rrjedhen e ngjarjeve ne Nice». ¨ Carls Frimeni verteton: «Tani ishte ve¸ ¨ ¨ ¨ ndosur precedenti qe perandori te nder¨ ¨ ¨ ¨ hynte jo vetem per te forcuar Kishen, por ¨ ¨ edhe per te ndikuar te doktrina e saj.» —Lexo Jakovin 4:4. ¨ ¨ ¨ 13 Ndersa funksionaret kishtare e ki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shin te veshtire te percaktonin identite11

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ quajturve eter te kishes dhe pse? 12. C’ndikim negativ ushtronte perandori? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13. Cfare mund t’i kete shtyre udheheqesit e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mevonshem kishtare te shperfillnin te vertetat ¨ ¨ e qarta te Bibles?

11. Sa rendesi iu dha autoritetit te te ashtu-

¨

6

Valdo

Uajklif

Tindal

Gru

Stors

¨ ¨ ¨ ¨ tin e sakte te Jezu Krishtit, per shume ¨ ¨ ¨ ¨ njerez te thjeshte s’ishte problem. Meqe ¨ nuk u interesonte te mbushnin qeset me ¨ ¨ arin e perandorit ose te benin karrie¨ ¨ ¨ re ne hierarkine kishtare, mund t’i shih¨ ¨ ¨ ¨ nin gjerat me me objektivitet, nen driten ¨ ¨ ¨ e Shkrimeve. E me sa duket keshtu bene. ¨ ¨ Nje teolog i asaj kohe, Gregori i Nises, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beri kete koment percmues per njerezit ¸ ¨ ¨ ¨ e thjeshte: «Tregtaret e rrobave, kembye¨ sit e parave dhe shitesit e ushqimeve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jane te gjithe teologe. Kur pyet per vle¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ren e parase, njefare filozofi te shpjegon se ku ndryshon Biri nga Ati. Kur pyet ¨ ¨ ¨ ¨ per cmimin e bukes, te tregojne se Ati ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte me i madh se Biri. Kur pyet a eshte ¨ ¨ ¨ ¨ gati banja per t’u lare, te thone se Biri ¨ ¨ ¨ eshte krijuar.» Po, ndryshe nga pjeseta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret e hierarkise, plot njerez te thjeshte i ¨ ¨ ¨ mbeshtetnin perfundimet e tyre ne Fja¨ ¨ ¨ ¨ len e Perendise. Gregori dhe koleget e tij ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te kishin bere mire t’i degjonin.
«GRURI» DHE «EGJRAT» ¨ RRITEN BASHKE ¨ ¨ ¨ 14 Ne nje ilustrim, Jezui tregoi se, qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prej shekullit te pare e me tej, ne toke ¨ ¨ ¨ do te kishte gjithmone disa te krishte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re te vertete te mirosur. Ai i krahasoi ata
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prej shekullit te pare e me tej, duhet te kete ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pasur gjithnje disa te krishtere te mirosur ne ¨ toke?
15 JANAR 2012 14. Pse mund te nxjerrim perfundimin se, qe

¨ me «grurin» qe rritet mes ‘egjrave’. (Mat. ¨ 13:30) Natyrisht, ne nuk mund te the¨ ¨ mi me siguri se cilet individe ose gru¨ ¨ ¨ ¨ pe i perkitnin klases se te mirosurve, por ¨ nuk diskutohet se ka pasur gjithnje disa ¨ ¨ ¨ qe kane mbrojtur me guxim Fjalen e Pe¨ ¨ ¨ ¨ rendise dhe kane demaskuar mesimet ¨ ¨ kishtare jobiblike. Le te shqyrtojme disa shembuj. 15 Kryepeshkopi Agobard i Lionit, ¨ ¨ ¨ Franc e (779-840 te e.s.), foli kund er ¨ ¨ ¨ adhurimit te shembelltyrave, kishave ku¨ shtuar shenjtoreve dhe liturgjive e prak¨ ¨ ¨ tikave jobiblike te kishes. Edhe nje nga ¨ ¨ bashkekohesit e tij, peshkopi Klaud, ho¨ ¨ dhi poshte traditen kishtare dhe lutjet ¨ ¨ ¨ ¨ qe u beheshin shenjtoreve, si edhe per¨ ¨ nderimin e sendeve te ashtuquajtura te ¨ ¨ shenjta. Ne shekullin e 11-te, kryedhja¨ ¨ ¨ kun Berengar te Turit, France, e shkishe¨ ¨ ¨ ruan ngaqe hidhte poshte mesimin kato¨ ¨ ¨ ¨ lik te transubstancimit. Per me teper, ai ¨ ¨ pohonte se Bibla qendron me lart se tradita kishtare. ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Ne shekullin e 12-te, dolen ne ske¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne dy individe qe e donin te verteten bi¨ blike, Pierri i Bruise dhe Henri i Loza¨ ¨ ¨ ¨ nes. Pierri hoqi dore nga prifteria ngaqe ¨ ¨ nuk mund te pajtonte Shkrimet me me¨ simet katolike, si pagezimi i foshnjave,
¨ ¨ ¨ Perendise.
15, 16. Permend disa qe e respektonin Fjalen e

¨

¨

7

¨ ¨ transubstancimi, lutjet per te vdekurit ¨ dhe adhurimi i kryqit. Ne vitin 1140, Pie¨ ¨ rri i pagoi me jete bindjet e tij. Henri, nje ¨ ¨ murg, foli kunder praktikave te korrup¨ ¨ ¨ tuara te kishes, si edhe kunder aspekte¨ ¨ ve jobiblike te liturgjise kishtare. E arre¨ ¨ ¨ stuan ne vitin 1148 dhe e kaloi jeten ne burg. ¨ ¨ 17 Rreth kohes kur Pierrin e Bruise ¨ ¨ ¨ ¨ e dogjen te gjalle sepse guxoi te kriti¨ ¨ ¨ ¨ konte kishen, lindi dikush qe me vone ¨ ¨ ¨ do te ndikonte fuqimisht ne perhapjen ¨ ¨ ¨ e se vertetes biblike. Mbiemri i tij ishte Valdez ose Valdo.1 Ndryshe nga Pierri i ¨ ¨ Bruise dhe Henri i Lozanes, ai ishte laik,

¨ Shkrimi i vitit per 2012-n ¨ ¨ ¨ ¨ eshte: «Fjala jote eshte ¨ e verteta.»—Gjoni 17:17
¨ ¨ ¨ ¨ por e vleresonte aq shume Fjalen e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ndise, saqe hoqi dore nga te mirat ma¨ ¨ ¨ teriale dhe mori masa qe te perkthehe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shin pjese te Bibles ne nje gjuhe qe flitej ¨ ¨ ¨ ¨ gjeresisht ne juglindje te Frances. Disa ¨ ¨ ishin aq te entuziazmuar kur degjonin ¨ ¨ ¨ ¨ mesazhin e Bibles ne gjuhen e tyre, saqe ¨ ¨ i falen edhe ata te mirat e tyre e ia ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtuan jeten perhapjes se te vertetes bi¨ ¨ ¨ ¨ blike. Kjo e shqetesoi shume kishen. Ne ¨ ¨ ¨ vitin 1184, keta burra e gra te zellshem, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe me vone u quajten valdeze, u shki¨ ¨ sheruan nga papa dhe peshkopi i de¨ ¨ boi nga shtepite e tyre. Faktikisht ky ve¨ ¨ ¨ ¨ prim sherbeu per te perhapur mesazhin ¨ ¨ ¨ ¨ e Bibles ne zona te tjera. Ne fund, ith¨ ¨ ¨ ¨ taret e Valdos, te Pierrit te Bruise dhe
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Valdezi eshte quajtur ndonjehere Pierr Valdez ¨ ¨ ose Piter Valdo, por emri i tij nuk mund te vertetohet.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Henrit te Lozanes, si edhe disidente te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjere te kishes gjendeshin ne shume vise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Evropes. Ne shekujt e mevonshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pati edhe te tjere qe mbrojten te ver¨ ¨ teten biblike, si p er shembull: Xhon Uajklif (rr. 1330-1384), Uilliam Tindal (rr. 1494-1536), Henri Gru (1781-1862) dhe Xhorxh Stors (1796-1879). ¨ ¨ ¨ ¨ «FJALA E PERENDISE NUK ESHTE E LIDHUR ME VARGONJ» ¨ ¨ ¨ ¨ 18 Sado qe jane perpjekur, armiqte e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se vertetes biblike nuk kane mundur te ¨ ¨ ¨ ndalin perhapjen e saj. «Fjala e Perendise ¨ ¨ nuk eshte e lidhur me vargonj»,—thuhet ¨ ¨ te 2 Timoteut 2:9. Ne vitin 1870, nje grup ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ studentesh te sinqerte te Bibles filluan te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kerkonin te verteten. Cfare metode stu¸ ¨ ¨ dimi perdornin? Dikush ngrinte nje pye¨ ¨ tje, pastaj e diskutonin. Kerkonin te gji¨ ¨ ¨ tha shkrimet qe lidheshin me ate pike ¨ ¨ ¨ dhe, kur ishin te kenaqur me harmonine ¨ ¨ e ketyre vargjeve, e pohonin perfundimin e tyre dhe e dokumentonin. Ashtu si ¨ ¨ ¨ apostujt dhe pleqte ne shekullin e pare, ¨ ¨ ¨ ¨ keta besnike, «paraardhesit tane frymo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re» te fundit te shekullit te 19-te, ishin te ¨ vendosur t’i pajtonin plotesisht bindjet e ¨ ¨ ¨ ¨ tyre me Fjalen e Perendise. A nuk te jep siguri kjo? ¨ ¨ 19 Bibla eshte ende themeli i bindjeve ¨ ¨ ¨ ¨ tona. Me kete ne mendje, Trupi Udhehe¨ ¨ ¨ ¨ qes i Deshmitareve te Jehovait ka zgje¨ ¨ dhur si shkrim p er vitin 2012 fjal et ¨ ¨ ¨ qe tha plot siguri Jezui: «Fjala jote eshte ¨ ¨ ¨ e verteta.» (Gjoni 17:17) Meqe kushdo qe ¨ ¨ ¨ ¨ deshiron miratimin e Perendise duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ece ne te verteten, le te perpiqemi te gji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ the qe te vazhdojme te drejtohemi nga ¨ ¨ Fjala e Perendise.
¨ ¨ ¨ ¨ 18. Shpjego metoden e studimit te Bibles qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perdornin studente te sinqerte te Bibles ne she¨ kullin e 19-te. Pse ishte e efektshme kjo me¨ tode? ¨ ¨ ¨ ¨ 19. Cili eshte shkrimi i vitit 2012? Pse eshte me vend?

¨ ¨ ¨ ja dhe ithtaret e tij?

17. Cilet hapa te rendesishem ndermori Valdo-

¨

¨

¨

¨

8

¨ ¨ ¨ TE MESOJME ¨ VIGJILENCEN NGA APOSTUJT E JEZUIT
¨ ¨ «Qendroni vigjilente ba¨ shke me mua.»
—MAT. 26:38.
¨ ¨ ¨ CFARE MUND TE MESOSH ¸ ¨ ¨ ¨ PER MENYREN SE SI:

P

¨ ¨ ¨ Te presesh me vigjilence drejtim ¨ se ku te predikosh?

¨ ¨ Te jesh vigjilent ne lidhje me lutjet?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ERFYTYRO skenen e nates se fundit te Jezuit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne toke. Ai ka ardhur ne nje nga vendet e tij te ¨ ¨ preferuara, ne kopshtin e Getsemanise, pak¨ ¨ sa ne lindje te Jerusalemit. Ka ardhur aty me apo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ stujt besnike. Ngaqe ne mendje e ne zemer i vershoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne shume mendime e ndjenja, Jezui ka nevoje te gjeje ¨ ¨ ¨ ¨ nje vend te vetmuar qe te lutet.—Mat. 26:36; Gjoni 18: 1, 2. ¨ 2 Tre apostuj—Pjetri, Jakovi dhe Gjoni—e shoqeroj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Jezuin me ne brendesi te kopshtit. «Rrini ketu dhe ¨ ¨ ¨ ¨ qendroni vigjilente bashke me mua»,—u thote ai dhe ¨ ¨ ¨ ¨ largohet qe te lutet. Kur kthehet, i gjen miqte ne gju¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te thelle. U pergjerohet perseri: «Qendroni vigji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lente.» Por, ata i ze gjumi edhe dy here te tjera. Me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vone po ate nate, te gjithe apostujt nuk arrijne te qe¨ ¨ ndrojne zgjuar frymesisht. Ata madje e braktisin Jezuin dhe ia mbathin.—Mat. 26:38, 41, 56. ¨ ¨ ¨ 3 Patjeter, apostujve u erdhi keq qe nuk arriten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te qendronin vigjilente. Ata burra besnike mesuan shpejt nga gabimi i tyre. Libri biblik i Veprave tregon ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se ata u bene nje shembull i shkelqyer se si te qe¨ ¨ ¨ ¨ ndrojme vigjilente. Shembulli i tyre i besnikerise du¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het te kete ndikuar te te krishteret e tjere qe te benin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ po njesoj. Tani me shume se kurre kemi nevoje te qe¨ ¨ ¨ ¨ ndrojme vigjilente. (Mat. 24:42) Le te shqyrtojme tri ¨ ¨ ¨ ¨ mesime nga libri i Veprave se si te qendrojme vigji¨ lente.
¨ PRITNIN ME VIGJILENCE ¨ DREJTIM SE KU TE PREDIKONIN
4

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te japesh deshmi te plote pava¨ resisht nga pengesat?

¨ ¨ ¨ Pikesepari, apostujt pritnin me vigjilence drejtim

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1-3. Ne c’menyre apostujt nuk qendruan vigjilente naten e ¨¸ ¨ ¨ ¨ ¨ fundit te Jezuit ne toke? Cfare e tregon se ata mesuan nga ga¸ bimi i tyre? ¨ ¨ ¨ 4, 5. Si e drejtoi fryma e shenjte Pavlin dhe shoket e tij te ¨ udhetimit?

9

¨ ¨ ¨ ¨ se ku te predikonin. Ne nje tregim me¨ ¨ ¨ sojme se si Jezui perdori frymen e shenj¨ ¨ ¨ ¨ te qe i vuri ne dispozicion Jehovai, per ¨ ¨ ¨ te drejtuar apostullin Pavel dhe shoket e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tij gjate nje udhetimi tejet te pazakonte. ¨ ¨ ¨ ¨ (Vep. 2:33) Le te udhetojme bashke me ta.—Lexo Veprat 16:6-10. ¨ ¨ 5 Pavli, Sila dhe Timoteu kishin lene ¨ ¨ ¨ ¨ pas qytetin e Listres ne jug te Galatise. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pas disa ditesh, arriten ne nje rruge krye¨ ¨ ¨ ¨ sore romake qe i conte ne perendim, per ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne zonen me te populluar te krahines se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Azise. Ata donin te merrnin ate rruge, qe ¨ ¨ ¨ te vizitonin qytetet ku mijera njerez ki¨ ¨ ¨ ¨ shin nevoje te degjonin per Krishtin. Por ¨ dicka i ndali. Ne vargun 6 thuhet: «Ata ¸ ¨ ¨ ¨ kaluan permes Frigjise dhe Galatise, se¨ pse fryma e shenjte ua kishte ndaluar ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thoshin fjalen ne krahinen e Azise.» Ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndonje menyre qe s’eshte treguar, fryma ¨ ¨ e shenjte i pengoi ata burra te predikonin ¨ ¨ ¨ ne provincen e Azise. Me sa duket, Jezui ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ —me ane te frymes se Perendise—donte ¨ ¨ ¨ ta udhehiqte Pavlin dhe shoket e tij ne ¨ ¨ nje drejtim tjeter. ¨ ¨ 6 Ku shkuan ata burra te zellshem? ¨ ¨ ¨ Vargu 7 shpjegon: «Si mberriten ne Misi, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bene perpjekje te shkonin ne Bitini, ¨ ¨ ¨ por Jezui nepermjet frymes nuk i lejoi.» ¨ ¨ ¨ Meqe nuk u lejuan te predikonin ne Azi, ¨ ¨ Pavli dhe shoket e tij u kthyen ne drej¨ ¨ ¨ ¨ tim te veriut, qe te predikonin ne qyte¨ ¨ tet e Bitinise. Por, kur iu afruan Bitinise, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perseri Jezui perdori frymen e shenjte qe ¨ ¨ t’i pengonte. Burrat duhet te jene hutu¨ ¨ ¨ ar. Dinin per ¸cfare te predikonin dhe si ¨ ¨ te predikonin, por nuk dinin ku te predi¨ ¨ konin. Mund ta permbledhim keshtu: ki¨ ¨ ¨ ¨ shin trokitur ne deren qe conte ne Azi, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ por me kot. Kishin trokitur ne deren qe ¨ ¨ ¨ ¨ conte ne Bitini, por perseri me kot. A re¸
¨ ¨ ¨ 6, 7. (a) Cfare i ndodhi Pavlit dhe shokeve te ¸ ¨ ¨ ¨ tij prane Bitinise? (b) C’vendim moren dishe¸ pujt dhe me c’rezultat? ¸

¨ ¨ ¨ ¨ shten se trokituri keta predikues te zell¨ shem? Aspak! ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Ne kete pike, burrat moren nje ve¨ ¨ ¨ ndim qe mund te jete dukur paksa i cu¸ ¨ ¨ ¨ ditshem. Vargu 8 thote: «Kaluan Misine ¨ ¨ ¨ dhe zbriten ne Troade.» Pra, ata u kthy¨ ¨ ¨ en ne perendim dhe ecen rreth 550 kilo¨ metra duke anashkaluar qytetet njeri pas ¨ ¨ ¨ tjetrit, derisa mberriten ne portin e Troa¨ ¨ ¨ ¨ des, pikenisja drejt Maqedonise. Atje per ¨ ¨ ¨ ¨ here te trete Pavli dhe shoket e tij troki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ten ne nje dere dhe kete here ajo u hap ¨ ¨ e tera. Vargu 9 raporton se c’ndodhi me ¸ ¨ ¨ ¨ pas: «Gjate nates, Pavlit iu shfaq ne ve¨ ¨ ¨ ¨ gim nje burre maqedonas, qe rrinte ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kembe dhe i pergjerohej: ‘Kalo ne Maqe¨ ¨ doni dhe na ndihmo!’» Me ne fund Pavli ¨ ¨ e dinte se ku te predikonte. Pa vonese, ¨ ¨ ¨ burrat i hipen anijes per ne Maqedoni. ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Cfare mund te mesojme nga ky tre¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gim? Ver re qe fryma e Perendise nderhy¨ ¨ ¨ ri vetem pasi Pavli u nis per ne Azi. Pastaj, ¨ ¨ Jezui nderhyri vetem pasi Pavli iu afrua ¨ ¨ Bitinise. Dhe, se fundi, Jezui e drejtoi Pa¨ ¨ ¨ ¨ vlin per ne Maqedoni vetem pasi ai mbe¨ ¨ rriti ne Troade. Si Kreu i kongregacionit, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jezui mund te veproje ne menyre te ngja¨ shme me ne. (Kolos. 1:18) Per shembull, ¨ ¨ ndoshta mendon te sherbesh si pionier ¨ ¨ ¨ ¨ ose te transferohesh ne nje zone ku ka ¨ ¨ ¨ ¨ me shume nevoje. Por, mbase Jezui do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te drejtoje me ane te frymes se Perendi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se vetem pasi te ndermarresh hapat per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta arritur synimin tend. Te bejme nje ilu¨ ¨ strim: nje shofer mund ta drejtoje ma¨ ¨ kinen majtas ose djathtas, por vetem po ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te jete ne levizje. Po keshtu, Jezui mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te na drejtoje qe te zgjerojme sherbimin, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ por vetem nese jemi ne levizje, pra, nese ¨ ¨ ¨ ¨ po bejme perpjekje per ta arritur syni¨ min tone. ¨ ¨ 9 Po sikur perpjekjet e tua te mos sje¨ ¨ ¨ udhetimin e Pavlit?
8, 9. C’mund t e m esojm e nga tregimi p er ¸

¨

¨

10

¨ ¨ ¨ ¨ llin menjehere fryt? A duhet te dorezo¨ hesh me mendimin se fryma e Perendi¨ ¨ ¨ se nuk po te drejton? Mire pra, kujto ¨ ¨ qe edhe Pavli hasi pengesa. Megjithate, ¨ ¨ ¨ vazhdoi te kerkonte dhe te trokiste deri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sa gjeti nje dere qe u hap. Po keshtu, nese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngulmon duke kerkuar ‘nje dere te gjere ¨ ¨ ¨ ¨ qe con ne aktivitet’, mund te shperble¸ hesh edhe ti.—1 Kor. 16:9.
¨ ¨ VIGJILENTE NE LIDHJE ME LUTJET

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te shqyrtojme tani nje mesim te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dyte per vigjilencen qe mund te nxje¨ ¨ ¨ ¨ rrim nga vellezerit e krishtere ne sheku¨ ¨ ¨ llin e pare: ata ishin vigjilente ne lidhje ¨ me lutjet. (1 Pjet. 4:7) Ngulmimi ne lutje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte thelbesor qe te qendrojme vigjilen¨ ¨ ¨ te. Kujto se ne kopshtin e Getsemanise, pak para arrestimit, Jezui u tha tre apo¨ ¨ stujve: «Qendroni vigjilente dhe lutuni vazhdimisht.»—Mat. 26:41. ¨ ¨ 11 Pjetri, i cili ishte i pranishem ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ate rast, me vone e perjetoi vete fuqi¨ ¨ ne e lutjeve te zjarrta. (Lexo Veprat 12: ¨ ¨ ¨ ¨ 1-6.) Ne vargjet hapese te ketij tregimi ¨ ¨ ¨ mesojme se Herodi i keqtrajtoi te kri¨ ¨ ¨ ¨ shteret qe te kishte pelqimin e judenj¨ ve. Ai duhet ta dinte se Jakovi ishte nje ¨ ¨ apostull qe kishte qene mjaft i lidhur ¨ me Jezuin. Prandaj, Herodi dha urdher ¨ ¨ ¨ qe Jakovi te vritej «me shpate». (Vargu 2) ¨ ¨ Keshtu kongregacioni humbi nje apostull ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te shtrenjte. C’sprove per vellezerit! ¸ ¨ ¨ ¨ 12 Cfare beri me tej Herodi? Vargu 3 ¸ ¨ shpjegon: «Kur pa se kjo u pelqente judenjve, arrestoi edhe Pjetrin.» Por jo ¨ gjithnje burgjet kishin arritur t’i mbanin ¨ ¨ kycur apostujt, perfshire edhe Pjetrin. ¸ ¨ (Vep. 5:17-20) Herodi mund ta kete ditur ¨ ¨ ¨ fare mire kete. Ky politikan dinak i mori
10

¨ ¨ ¨ mire masat. Ai ua dorezoi Pjetrin «kater ¨ ¨ skuadrave me nga kater ushtare secila, ¨ ¨ qe ta ruanin me turne, pasi kishte nder ¨ ¨ mend qe pas pashkes ta nxirrte para popullit». (Vargu 4) Imagjino! Herodi kishte ¨ ¨ ¨ ¨ urdheruar qe Pjetri te lidhej me zinxhire mes dy rojave dhe 16 roja punonin me ¨ ¨ ¨ ¨ turne dite e nate per t’u siguruar qe ky ¨ apostull te mos arratisej. Herodi kishte ¨ ¨ ¨ nder mend qe pas Pashkes ta nxirrte Pje¨ trin para popullit. Denimi me vdekje do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ishte nje dhurate per te kenaqur tur¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mat. Cfare mund te benin vellezerit ne ¸ ¨ ¨ keto rrethana te tmerrshme? ¨ 13 Kongregacioni e dinte fare mire cfa¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re te bente. Ne vargun 5 lexojme: «Ke¨ ¨ shtu, Pjetri po mbahej ne burg, ndersa ¨ kongregacioni i lutej me zjarr Perendi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se per te.» Po, lutjet per vellane e tyre te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtrenjte ishin pergjerime te zjarrta e te ¨ ¨ perzemerta. Pra, vdekja e Jakovit nuk i ¨ ¨ ¨ kishte zhytur ne deshperim dhe as kishte ¨ ¨ ¨ ¨ bere qe t’i shihnin lutjet si te paefekt¨ shme. Perkundrazi, ata e dinin se lutjet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e adhuruesve besnike jane shume te re¨ ¨ ¨ ¨ ndesishme per Jehovain. Nese keto lutje ¨ ¨ ¨ jane ne perputhje me vullnetin e tij, ai u ¨ pergjigjet.—Hebr. 13:18, 19; Jak. 5:16. ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Cfare mund te mesojme nga reagi¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mi i vellezerve ne rastin e Pjetrit? Per te ¨ ¨ ¨ qendruar vigjilente duhet te lutemi jo ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tem per veten, por edhe per vellezerit e ¨ motrat tona. (Efes. 6:18) A njeh bashke¨ ¨ besimtare qe po heqin telashe? Ndoshta ¨ ¨ disa po vuajne nga perndjekja, ndalimet ¨ qeveritare ose katastrofat natyrore. Pse te ¨ mos lutesh per ta nga zemra? Mbase njeh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjere qe po kalojne veshtiresi me pak ¨ ¨ ¨ te dukshme. Ndoshta po perballojne pro¨ bleme familjare, shkurajim ose shendet
13, 14. (a) Si reagoi kongregacioni kur Pjetrin ¨ ¨ ¨ ¨ e burgosen? (b) C’mund te mesojme nga she¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbulli qe lane vellezerit ne ate rast ne lidhje me lutjet?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duhet te lutemi vazhdimisht? ¨ 11, 12. Pse dhe si i keqtrajtoi Herodi te kri¨ ¨ ¨ shteret, perfshire edhe Pjetrin?
10. Cfare e tregon se per te qendruar vigjilente ¸ 15 JANAR 2012

11

¨ ¨ ¨ ¨ te dobet. Pse te mos mendosh per indivi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ de specifike qe mund te permendesh me ¨ ¨ ¨ ¨ emer ndersa i flet Jehovait, ‘Degjuesit te lutjes’?—Psal. 65:2. ¨ ¨ 15 Por, si shkuan gjerat per Pjetrin? ¨ ¨ ¨ ¨ Naten e tij te fundit ne burg, ndersa po ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bente nje gjume te thelle mes dy rojave, ¨ ¨ ¨ ¨ Pjetrit i ndodhen nje sere ngjarjesh mah¨ nitese. (Lexo Veprat 12:7-11.) Imagjino se ¨ c’ndodhi: papritur, qeline e tij e ndricoi ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje drite e forte. Aty erdhi nje engjell, te cilin me sa duket rojat nuk e shihnin, dhe e zgjoi me nxitim Pjetrin. Sakaq zinxhi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret i rane nga duart. Atehere engjelli e nxori Pjetrin nga qelia, duke kaluar mu ¨ ¨ ¨ ¨ prane rojave qe qendronin jashte, pastaj ¨ ¨ ¨ nga porta e rende prej hekuri qe u hap ¨ ¨ ¨ «vete». Kur ishin jashte burgut, engjelli u ¨ zhduk dhe Pjetri ishte i lire.
¨ ¨ cliroi Pjetrin nga burgu. (Shih figuren me po¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shte.) (b) Pse ngushellohemi kur mendojme per ¨ ¨ ¨ menyren si e shpetoi Pjetrin Jehovai? ¨ ¨ ¨ ¨ Nje engjell e nxori Pjetrin nga porta e rende prej hekuri
15, 16. (a) Pershkruaj se si engjelli i Jehovait e

16 A nuk na forcohet besimi kur me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndojme rreth fuqise se Jehovait per te ¨ ¨ ¨ ¨ shpetuar sherbetoret e vet? Natyrisht, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne kete kohe ne nuk presim qe Jehovai te ¨ ¨ ¨ ¨ na cliroje me ane te nje mrekullie. Me¸ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithate, kemi besim te plote se ai e per¨ ¨ ¨ ¨ dor fuqine ne dobi te popullit te tij sot. ¨ ¨ ¨ ¨ (2 Kron. 16:9) Me ane te frymes se shenj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te e te fuqishme, ai mund te na aftesoje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te perballojme cfaredolloj sprove qe ha¸ ¨ sim. (2 Kor. 4:7; 2 Pjet. 2:9) Dhe se shpej¨ ¨ ¨ ¨ ti Jehovai do t’i jape fuqi Birit te tij qe te ¨ ¨ cliroje miliona e miliona njerez nga bur¸ ¨ ¨ ¨ gu me i pameshirshem, vdekja. (Gjoni 5: ¨ ¨ 28, 29) Besimi yne te premtimet e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise mund te na jape guxim te jashteza¨ konshem kur hasim sprova sot.

¨

¨

¨ ¨ ¨ JEPNIN DESHMI TE PLOTE ¨ PAVARESISHT NGA PENGESAT

¨ ¨ ¨ ¨ Te shohim mesimin e trete per vigji¨ ¨ lencen qe nxjerrim nga apostujt: ata ¨ ¨ ¨ ¨ vazhduan te jepnin deshmi te plote pava¨ ¨ ¨ ¨ ¨ resisht nga pengesat. Qe te qendrojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vigjilente, eshte jetesore te predikojme ¨ ¨ me zell dhe urgjence. Apostulli Pavel ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishte nje shembull i shkelqyer ne kete ¨ drejtim. Ai p erpiqej me zell, duke ¨ udhetuar ngado e duke themeluar shu¨ ¨ me kongregacione. Hasi mjaft veshti¨ ¨ ¨ resi, megjithate nuk e humbi kurre ze¨ ¨ llin ose ndjenjen e urgjences.—2 Kor. 11: 23-29. ¨ ¨ ¨ 18 Te shqyrtojme heren e fundit ku ¨ ¨ permendet Pavli ne librin e Veprave, sic¸ ¨ ¨ ¨ eshte dokumentuar te kapitulli i 28-te. ¨ ¨ ¨ ¨ Pavli mberriti ne Rome, ku duhej te dil¨ ¨ te para Neronit. Ate e mbanin ne arrest, ¨ ¨ ndoshta te lidhur me zinxhir me rojen e ¨ ¨ ¨ tij. Por asnje zinxhir nuk e bente dot te
17

¨ ¨ predikuar me zell dhe urgjence? ¨ ¨ 18. Si vazhdoi te jepte deshmi Pavli kur ishte ¨ ¨ ¨ ne arrest ne Rome?

17. Si la Pavli nje shembull te shkelqyer duke

¨

¨

¨ heshtte apostullin e zellshem. Pavli vazh¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ doi te gjente menyra per te dhene deshmi. (Lexo Veprat 28:17, 23, 24.) Pas tri ¨ ¨ ¨ ¨ ditesh mblodhi te paret e judenjve qe t’u ¨ ¨ ¨ jepte deshmi. Pastaj caktuan nje dite dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ai u dha nje deshmi edhe me te plote. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Vargu 23 thote: «Si lane nje dite me te [ju¨ ¨ denjte e atij vendi], shkuan edhe me shu¨ ¨ ¨ me njerez atje ku rrinte. Nga mengjesi ¨ ¨ ¨ deri ne mbremje, ai ua shpjegoi c¸ eshtjen, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duke u dhene deshmi te plote per mbre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ terine e Perendise dhe duke perdorur ar¨ ¨ gumentime bindese per Jezuin, si nga li¨ gji i Moisiut, edhe nga Profetet.» ¨ 19 Pse ishte kaq e efektshme deshmia ¨ qe dha Pavli? Vargu 23 thekson disa ar¨ ¨ sye. (1) Ai u perqendrua te Mbreteria e ¨ ¨ ¨ Perendise dhe te Jezu Krishti. (2) U per¨ ¨ ¨ poq t’i terhiqte degjuesit «duke perdorur ¨ argumentime bindese». (3) Arsyetoi nga ¨ Shkrimet. (4) U tregua altruist duke dhe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne deshmi «nga mengjesi deri ne mbre¨ ¨ ¨ mje». Pavli dha nje deshmi te fuqishme, ¨ ¨ ¨ por jo te gjithe reaguan mire. Vargu 24 ¨ ¨ ¨ thote: «Disa nisen t’i besonin ato qe u ¨ ¨ thoshte, te tjere nuk i besonin.» Kjo solli ¨ ferkime dhe ata u larguan. ¨ 20 A u shkurajua Pavli ngaqe nuk e ¨ ¨ ¨ pranuan te gjithe lajmin e mire? Aspak! ¨ Te Veprat 28:30, 31 thuhet: «Ai qendroi ¨ ¨ ¨ ¨ plot dy vjet ne shtepine qe kishte ma¨ ¨ ¨ rre me qira dhe priste me dashamiresi te ¨ ¨ gjithe ata qe shkonin tek ai. Ai u predi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ konte mbreterine e Perendise dhe u me¨ ¨ ¨ sonte me shume lirshmeri fjale, pa asnje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pengese, gjerat per Zoterine Jezu Krisht.» ¨ ¨ ¨ Me keto fjale mjaft te ngrohta mbyllet li¨ bri i frymezuar i Veprave. ¨ ¨ ¨ ¨ 21 Cfare mund te mesojme nga she¸
¨ Pavli? (b) Si reagoi Pavli kur nuk e pranuan te ¨ ¨ gjithe lajmin e mire? ¨ ¨ 21. C’mesojme nga shembulli i Pavlit kur ishte ¸ ¨ ¨ ne arrest shtepie?
15 JANAR 2012 19, 20. Pse ishte e efektshme deshmia qe dha

¨ «PER MUA LIBRI I VEPRAVE ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ S’DO TE JETE ME KURRE SI ME PARE» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pasi lexoi librin ‘Te japim deshmi te plote’ per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mbreterine e Perendise, nje mbikeqyres udhetues u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpreh: «Per mua libri i Veprave s’do te jete me kurre ¨ ¨ ¨ ¨ si me pare. Kam ‘ecur’ shpesh neper tregimet e Ve¨ ¨ prave, por me dukej sikur po mbaja nje qiri dhe kisha ¨ ¨ ¨ syze te ndotura. Tani kam bekimin te shoh madhe¨ ¨ ¨ ¨ shtine e ketij libri biblik nen driten e diellit.»

¨

¨

¨ ¨ mbulli i Pavlit? Kur ishte ne arrest shte¨ ¨ ¨ ¨ pie, ai s’ishte i lire te deshmonte shte¨ ¨ ¨ ¨ pi me shtepi. Gjithsesi, mbajti nje kend¨ ¨ ¨ veshtrim pozitiv, duke u deshmuar te ¨ ¨ ¨ gjithe atyre qe shkonin tek ai. Po ke¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtu, shume sherbetore te Perendise sot ¨ ¨ ¨ ¨ e ruajne gezimin dhe vazhdojne te predi¨ ¨ ¨ kojne, pavaresisht se jane burgosur pa¨ ¨ ¨ drejtesisht per shkak te besimit. Disa nga ¨ ¨ ¨ ¨ motrat dhe vellezerit tane te cmuar s’da¸ ¨ ¨ ¨ lin dot nga shtepia e ndoshta jetojne ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ azil ngaqe jane te moshuar ose te semu¨ ¨ ¨ re. Per aq sa munden, u predikojne mje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keve, personelit, vizitoreve e te tjereve qe ¨ ¨ ¨ ¨ shkojne tek ata. Deshirojne me gjithe ze¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mer te japin deshmi te plote per Mbrete¨ ¨ ¨ ¨ rine e Perendise. Sa e cmojme shembu¸ ¨ ¨ ¨ llin qe lene! ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 22 Qarte, kemi shume per te mesuar ¨ nga vigjilenca e apostujve dhe e te kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtereve te tjere ne shekullin e pare qe ¨ ¨ ¨ permenden ne librin biblik te Veprave. ¨ ¨ Teksa presim fundin e ketij sistemi te vje¨ ¨ ¨ ¨ ter, le te jemi te vendosur t’i imitojme ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te krishtere te shekullit te pare duke dhe¨ ¨ ne deshmi me guxim e zell. Nuk ka privi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ legj me te madh se sa ‘te japim deshmi te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ plote’ per Mbreterine e Perendise.—Vep. 28:23.
¨ dobi nga libri biblik i Veprave? (Shih kutine si¨ ¨ ¨ ¨ per.) (b) Cfare je i vendosur te besh teksa pret ¸ ¨ ¨ ¨ fundin e ketij sistemi te vjeter?
22. (a) Cili mjet po na ndihmon te nxjerrim

¨

13

«Si mund¨ ¨ te predikoje ¨ ¨ nje si une?»
¨ ¨ Anembane botes kemi she¨ ¨ ¨ ¨ mbuj te jashtezakonshem te ¨ ¨ ¨ vellezerve dhe motrave qe ma¨ ¨ ¨ rrin pjese me besnikeri ne ¨ ¨ vepren e predikimit, pavare¨ sisht nga problemet e renda ¨ ¨ ¨ shendetesore. Te marrim si ¨ shembull Daline, e cila jeton ¨ ne Vilnjus, kryeqyteti ¨ i Lituanise.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Dalia eshte nje moter ne mes te te ¨ 30-ve. Qe kur lindi, ka vuajtur nga pa¨ ¨ sojat e apopleksise se trurit. Ky crre¸ ¨ ¨ ¨ gullim e ka lene te paralizuar dhe ¨ ¨ ¨ ¨ me veshtiresi serioze ne te folur. Si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pasoje, vetem familjaret jane ne gje¨ ¨ ndje ta kuptojne mire. Dalia jeton me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te emen, Galinen, e cila kujdeset per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te. Ndonese jeta e Dalise eshte plot ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ veshtiresi dhe ankth, ajo perpiqet te jete pozitive. Si ka mu¨ ndesi? ¨ ¨ ¨ ¨ Galina shpjegon: «Ne vitin 1999, erdhi per vizite kusherira ¨ ¨ ¨ ¨ ime, Apolonija. Vume re se Apolonija, e cila eshte Deshmita¨ ¨ ¨ re e Jehovait, e njihte mire Biblen dhe Dalia nisi t’i bente shu¨ ¨ ¨ me pyetje. S’kaloi shume dhe Dalia filloi nje studim biblik. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me raste merrja pjese edhe une qe te interpretoja fjalet e saj. ¨ ¨ ¨ Por, vija re se gjithcka qe mesonte, i sillte dobi vertet. Shpejt, ¸ ¨ ¨ ¨ edhe une kerkova nje studim biblik.» ¨ ¨ ¨ ¨ Ndersa Dalia filloi te kuptonte te vertetat biblike, nisi ta tra¨ ¨ ¨ ¨ zonte gjithnje e me shume dicka. Ne fund foli hapur dhe e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pyeti Apolonijen: «Si mund te predikoje nje si une, e parali¨ zuar?» (Mat. 28:19, 20) Apolonija e siguroi me qetesi: «Mos ki ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frike! Jehovai do te te ndihmoje.» E vertet, Jehovai e ndihmon. ¨ ¨ ¨ Por, si predikon Dalia? Ne disa menyra. Motra te krishtere ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e ndihmojne te pergatite letra qe permbajne nje mesazh bi¨ blik. Ne fillim, Dalia ua shpreh mendimet motrave. Pastaj, ato ¨ ¨ ¨ ¨ shkruajne nje leter me mendimet e saj. Po ashtu, Dalia de¨ ¨ ¨ shmon duke derguar mesazhe me celular. Kur koha eshte e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mire, pjesetaret e kongregacionit e nxjerrin qe te flasin me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njerezit qe takojne ne parqet e zones dhe ne rruge. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Dalia dhe e ema vazhdojne te bejne perparim frymor. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te dyja ia kushtuan jeten Jehovait dhe u pagezuan ne nentor ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te 2004-s. Ne shtator te vitit 2008, ne Vilnjus u formua nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ grup i gjuhes polake. Meqe kishte nevoje per me shume laj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ metare te Mbreterise, Dalia dhe e ema u bashkuan me grupin. ¨ ¨ ¨ ¨ Dalia thote: «Nganjehere merakosem kur ende nuk kam dale ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne sherbim gjate muajit. Por, pasi i lutem Jehovait per kete, ¨ ¨ ¨ ¨ shpejt dikush merr takim me mua qe te dalim ne sherbim.» ¨ ¨ ¨ Si ndihet motra jone e shtrenjte, Dalia, per gjendjen e saj? ¨ ¨ ¨ Ajo thote: «Semundja me ka paralizuar trupin, por jo me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndjen. Jam shume e lumtur qe mund t’u flas te tjereve per Jehovain!»

14

¨ ¨ Si ¨ta ¨ bejme studimin ¨ ¨ me te kendshem ¨ ¨ e frytdhenes?
¨ ¨ ¨ ¨ Si mund te gjejme me teper ¨ ¨ ¨ kenaqesi duke studiuar Biblen? Si mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta bejme me frytdhenes studimin? ¨ ¨ Le te shqyrtojme shkurtimisht tre hapa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te rendesishem qe do te na ndihmojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te perfitojme sa me shume nga studimi ¨ personal i Bibles.

1

¨ ¨ ¨ ¨ LUTJA: Hapi i pare eshte te lutemi. (Psal. ¨ ¨ ¨ 42:8) Pse? Sepse studimi i Fjales se Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise eshte pjese e adhurimit tone. Pra¨ ¨ ¨ ¨ ndaj, duhet t’i kerkojme Jehovait qe te na ¨ ¨ ¨ jape qendrimin e duhur mendor dhe frymen e ¨ ¨ shenjte. (Luka 11:13) Barbara, misionare prej nje ¨ ¨ ¨ ¨ kohe te gjate, thote: «Lutem gjithmone para se ta ¨ ¨ lexoj ose ta studioj Biblen. Me pas e ndiej se Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vai eshte me mua dhe e miraton ate qe po bej.» ¨ Lutja para studimit na hap mendjen dhe zemren ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te pranojme plotesisht ushqimin e bollshem ¨ ¨ frymor qe kemi perpara.

3

¨ ¨ ZBATIMI: Kur shohim vleren praktike te ¨ ¨ ¨ nje aktiviteti, nxjerrim me shume dobi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prej tij. Patjeter, kjo eshte e vertete edhe ¨ ¨ ¨ ¨ per studimin e Bibles. Gabrieli, nje vella ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i ri qe ka nje program te rregullt te studimit te Bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bles, thote: «Fale studimit arrij te kapercej proble¨ ¨ ¨ ¨ ¨ met e jetes se perditshme dhe ndihem me i perga¨ ¨ ¨ ¨ titur te ndihmoj te tjeret.» Ai shton: «Perpiqem ¨ ¨ ¨ ¨ ta zbatoj ne jeten time gjithcka qe mesoj.» (Ligj. ¸ ¨ ¨ 11:18; Jos. 1:8) Po, ka nje thesar te madh njohurie ¨ ¨ ¨ ¨ hyjnore qe mund ta pervetesojme dhe ta zbatoj¨ me.—Prov. 2:1-5.

2

¨ ¨ ¨ MEDITIMI: Ngaq e s’kan e koh e, disa ¨ ¨ ¨ mjaftohen vetem me nje lexim siperfa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qesor te Fjales se Perendise. Por keshtu ¨ ¨ ¨ humbasin dobite qe mund te kishin nga ¨ ¨ studimi i Bibles. Karlosi, i cili i sherben Jehova¨ ¨ ¨ it prej me shume se 50 vjetesh, ka kuptuar sa e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendesishme eshte te lere kohe per te medituar, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe studimi i tij te jete me frytdhenes. Ai thote: ¨ ¨ ¨ ¨ «Tani lexoj me pak faqe te Bibles cdo here—rreth ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ dy faqe ne dite. Me pas mund t’i kushtoj me te¨ ¨ ¨ ¨ per kohe meditimit rreth asaj qe kam lexuar, qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te nxjerr mesime te rendesishme.» (Psal. 77:12) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kur leme kohe per te medituar, na shtohet njohu¨ ¨ ¨ ¨ ria dhe kuptueshmeria per vullnetin e Perendise. —Kolos. 1:9-11.
15 JANAR 2012

¨ ¨ ¨ PERMBLEDHJE: C’privilegj kemi te hulumtojme ¸ ¨ ¨ ¨ njohurine qe siguron Jehovai, Burimi i gjithe ¨ ¨ mencurise! (Rom. 11:33) Prandaj, kur te studiosh ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ heren tjeter, sigurohu qe se pari t’i lutesh Jehova¨ ¨ ¨ ¨ ¨ it dhe t’i kerkosh te te jape qendrimin e duhur ¨ ¨ ¨ mendor dhe frymen e tij te shenjte. Pastaj ndalu ¨ ¨ ¨ ¨ here pas here qe te meditosh rreth asaj qe ke le¨ ¨ ¨ xuar. Gjithashtu, perpiqu t’i zbatosh ne jeten e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perditshme gjerat qe meson. Nese ben keta hapa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te rendesishem, do te veresh se studimi i Bibles ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te behet mjaft i kendshem dhe frytdhenes.

15

¨ ¨ ¨ TE MESOJME NGA ¨ ASPEKTET BAZE ¨ ¨ ¨ ¨ TE SE VERTETES
¨ «Ne Ligj ke aspektet ¨ ¨ ¨ ¨ baze te njohurise e te ¨ ¨ ¨ se vertetes.»—ROM. 2:20,
BR me referime, angl.

¨ GJEJ PERGJIGJET ¨ E KETYRE PYETJEVE:

¨ ¨ Cfare paraqitnin flijimet e per¸ ¨ caktuara ne Ligjin e Moisiut?

C’paralele ekziston mes disa fli¸ ¨ ¨ ¨ jimeve qe benin izraelitet dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ atyre qe bejne te krishteret sot?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cilet faktore percaktojne nese ¨ ¨ ¨ ¨ nje flijim do te jete i pranueshem ¨ ose jo per Jehovain?

¨ ¨ ¨ ¨ O TE mos ishte per shkrimet e frymezuara te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ apostullit Pavel, do ta kishim te veshtire te ¨ ¨ kuptonim domethenien e shume aspekteve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Ligjit te Moisiut. Per shembull, ne Letren drejtu¨ ¨ ¨ ar Hebrenjve, Pavli sqaron se ne c’menyre Jezui si ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘kryeprift i besueshem’ mund te paraqiste njehere e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pergjithmone «nje flijim pajtues», duke bere te mu¨ ¨ ¨ ¨ ndur qe ata qe tregojne besim te ky flijim, te fitoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne «nje clirim te perhershem». (Hebr. 2:17; 9:11, 12) ¸ ¨ ¨ Pavli shpjegoi se tabernakulli ishte vetem nje «hije ¨ ¨ ¨ ¨ e gjerave qiellore» dhe se Jezui u be Ndermjetesi i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘nje beselidhjeje me te mire’ se ajo me ndermjetes ¨ ¨ Moisiun. (Hebr. 7:22; 8:1-5) Ne ditet e Pavlit, shpje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gime te tilla te Ligjit ishin me vlere te madhe per te ¨ ¨ ¨ krishteret, e te tilla jane edhe sot. Ato na ndihmoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne te kuptojme me plotesisht vleren e masave qe ka ¨ ¨ ¨ marre Perendia per ne. ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Kur Pavli u shkroi te krishtereve ne Rome, disa ¨ ¨ ¨ ¨ prej fjaleve ua drejtoi pjesetareve te kongregacionit ¨ ¨ ¨ qe ishin me prejardhje judaike dhe qe u ishte me¨ ¨ suar Ligji i Moisiut. Ai pohoi se, ngaqe e njihnin ate ¨ ¨ ¨ Ligj hyjnor, ata kishin epersine te dinin «aspektet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ baze te njohurise dhe te se vertetes» rreth Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ dhe parimeve te tij te drejta. Kuptueshmeria per ato ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘aspekte baze’ ose «formen» e se vertetes dhe re¨ ¨ ¨ spekti nga zemra per to, i ndihmuan te krishteret ¨ ¨ ¨ ¨ judenj, ashtu si judenjte besnike para tyre, qe te ¨ ¨ ¨ ¨ drejtonin, te mesonin dhe te ndriconin ata qe s’e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ njihnin Ligjin qe Jehovai i kishte dhene popullit te ¨ tij.—Lexo Romakeve 2:17-20.

P

1. Pse na intereson te kuptojme domethenien e Ligjit te Moi-

¨

¨

¨

¨

siut? ¨ ¨ ¨ 2. C’epersi kishin te krishteret judenj ndaj jojudenjve? ¸

16

¨ ¨ HIJE TE FLIJIMIT TE JEZUIT

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Aspektet baze te se vertetes per te ¨ ¨ ¨ ¨ cilat foli Pavli, jane ende te rendesi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shme per ne, qe te kuptojme qellimet ¨ ¨ e Jehovait. Parimet ne themel te Ligjit ¨ ¨ ¨ ¨ te Moisiut nuk e kane humbur rendesi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne ose vleren. Me kete ne mendje, le te ¨ ¨ ¨ ¨ shqyrtojme vetem nje aspekt te atij Li¨ ¨ ¨ gji—ne c’menyre flijimet dhe blatimet e ¸ ¨ ¨ ndryshme i drejtonin judenjte e perulur ¨ te Krishti dhe i ndihmonin te kuptonin ¨ ¨ ¨ se cfare kerkonte Perendia prej tyre. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ E meqe kerkesat baze te Jehovait per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbetoret e tij nuk ndryshojne kurre, ¨ ¨ ¨ do te shohim edhe se ligjet qe Perendia ¨ ¨ u dha izraeliteve ne lidhje me flijimet ¨ ¨ ¨ dhe blatimet, mund te na ndihmojne te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ analizojme cilesine e sherbimit tone te ¨ shenjte.—Mal. 3:6. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Veshtire qe judenjte e lashte te mos ¨ ¨ ¨ e kuptonin se shume aspekte te Ligjit te ¨ Moisiut theksonin gjendjen e tyre me¨ ¨ katare. Per shembull, kushdo qe prek¨ ¨ ¨ ¨ te nje kufome duhej te pastrohej. Per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete qellim therej dhe digjej nje lope ¨ e shendetshme e kuqe. Hiri i saj ru¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hej per te bere «ujin e pastrimit», me te ¨ ¨ cilin sperkatej personi qe pastrohej di¨ ¨ ¨ ¨ ten e trete dhe te shtate pasi ishte ndo¨ tur. (Num. 19:1-13) Gjithashtu, si nje ¨ ¨ ¨ ¨ perkujtues se nepermjet riprodhimit te ¨ ¨ ¨ njerezve transmetohej papersosmeria ¨ ¨ ¨ dhe mekati, nje grua qe lindte, duhej ¨ ¨ ¨ ¨ te respektonte nje periudhe papastertie ¨ ¨ ¨ ¨ pas se ciles duhej te bente shlyerjen me ¨ ¨ ¨ ane te nje flijimi.—Lev. 12:1-8. ¨ ¨ ¨ 5 Flijimet n e kafsh e k erkoheshin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe ne shume situata te tjera te jetes
3

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se perditshme, qe te shlyheshin meka¨ ¨ tet. Pavaresisht nese e kuptonte ose jo ¨ ¨ adhuruesi, keto flijime—dhe ato qe pa¨ ¨ ¨ raqiteshin me vone ne tempullin e Jeho¨ ¨ ¨ vait—ishin «nje hije» e flijimit te perso¨ sur te Jezuit.—Hebr. 10:1-10.
FRYMA E DUHUR ¨ KUR BEHEN FLIJIME

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje kerkese themelore per cfaredo¸ ¨ lloj kafshe qe i flijohej Jehovait, ishte se ¨ ¨ ¨ ajo duhej te ishte ‘e shendetshme’ ne ¨ cdo drejtim—jo e verber, e plagosur, e ¸ ¨ ¨ deformuar ose e semure. (Lev. 22:20-22) ¨ Kur izraelitet i paraqitnin fruta ose dri6

¨ ¨ ¨ Kerkesat baze te Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ per sherbetoret e tij ¨ ¨ nuk ndryshojne kurre
¨ ¨ thera Jehovait, duhej te ishin «frytet e ¨ ¨ ¨ para», «me te mirat» qe kishin mble¨ dhur. (Num. 18:12, 29) Nje blatim i do¨ ¨ ¨ ¨ res se dyte nuk ishte i pranueshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per Jehovain. Kjo kerkese e rendesi¨ ¨ ¨ shme ne lidhje me flijimet ne kafshe ¨ tregonte se flijimi i Jezuit do te ishte i ¨ ¨ ¨ panjolle e i patemete dhe se Jehovai do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te flijonte ate qe ishte me e mire e me e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtrenjte per te, qe te shpengonte nje¨ rezimin.—1 Pjet. 1:18, 19. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Nese ai qe do te bente nje flijim i ¨ ¨ ¨ ¨ ishte vertet mirenjohes Jehovait per gji¨ ¨ ¨ ¨ the miresine e Tij, a nuk do te zgjidhte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me kenaqesi me te miren qe kishte? Ci¨ ¨ ¨ ¨ lesia e blatimit lihej ne dore te individit. ¨ ¨ Megjithate, ai e dinte se Perendia nuk ¨ ¨ ¨ ¨ do te kenaqej me nje blatim me te meta,
¨ ¨ 6, 7. (a) Cfare mbanin parasysh izraelitet para ¸ ¨ se te zgjidhnin flijimet dhe c’tregonte kjo? ¸ ¨ ¨ (b) Cilat pyetje mund t’i bejme vetes?

3. Si nxjerrim dobi duke studiuar flijimet e la-

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llit te Perendise? (b) Ku e drejtonte vemendjen ¨ ¨ ¨ ligji i Perendise per flijimet?
4, 5. (a) Cfare i kujtonte Ligji i Moisiut popu¸ 15 JANAR 2012

shta judaike?

17

¨ ¨ Cilen kafshe do t’i paraqitje Jehovait?

¨ pasi kjo do te tregonte se personi e kon¨ sideronte flijimin thjesht nje formali¨ ¨ ¨ tet, madje nje barre. (Lexo Malakine 1: ¨ ¨ ¨ 6-8, 13.) Kjo duhet te na nxite te me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndojme thelle per sherbimin qe i bej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me Perendise: «Me c’fryme po i sherbej ¸ ¨ Jehovait? Mos ndoshta duhet te shqyr¨ ¨ ¨ toj cilesine e sherbimit dhe motivet pse ¨ po i sherbej?» ¨ ¨ ¨ 8 Nese flijimi i nje izraeliti ishte nje ¨ ¨ shfaqje e vullnetshme e mirenjohjes se ¨ ¨ ¨ sinqerte per Jehovain ose, si ne rastin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e nje blatimi te djegur, nje kerkese per ¨ ¨ ¨ te pasur miratimin e tij, atehere nuk do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta kishte te veshtire te zgjidhte nje ka¨ ¨ ¨ fshe te pershtatshme. Adhuruesi do t’i ¨ ¨ ¨ ¨ jepte me kenaqesi Jehovait me te mi¨ ¨ ¨ ren. Te krishteret sot nuk paraqitin fliji¨ ¨ ¨ me te mirefillta sic¸ kerkohej nga Li¨ ¨ ¨ gji i Moisiut; megjithate bejne flijime ¨ ¨ ¨ ¨ kur perdorin kohen, energjine dhe te ¨ ¨ ardhurat per t’i sherbyer Jehovait. Si¨ ¨ ¨ len i benin flijimet izraelitet?
8, 9. Pse duhet te shqyrtojme frymen me te ci-

¨ pas apostullit Pavel, kur ‘shpallim pu¨ ¨ ¨ blikisht’ shpresen e krishtere dhe ‘bej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te mira e ndajme gjerat me te tjeret’, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ po bejme flijime qe i pelqejne Perendi¨ ¨ ¨ se. (Hebr. 13:15, 16) Fryma me te cilen ¨ ¨ populli i Jehovait i ben keto, zbulon se ¨ ¨ ¨ sa mirenjohje dhe cmueshmeri ka per ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithcka qe Perendia i ka dhene. Pra, ¸ ¨ ¨ ekziston nje paralele mes qendrimeve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e motiveve te atyre qe bejne sherbimin ¨ ¨ ¨ e krishtere sot dhe te atyre qe paraqit¨ ¨ ¨ nin flijime te vullnetshme ne kohet e lashta. ¨ ¨ 9 Por, c’mund te thuhet per rastin ¸ ¨ ¨ kur Ligji i Moisiut kerkonte nje blatim ¨ ¨ ¨ ¨ per mekatin ose nje blatim per fajin nga ¨ ¨ shkelesi? A mendon se, meqe flijimi ¨ ¨ ishte i detyrueshem, kjo do te ndikonte ¨ ¨ ¨ ¨ te gatishmeria dhe qendrimi qe do te kishte personi kur ta paraqiste? Mos va¨ ¨ lle flijime te tilla paraqiteshin me pahir? ¨ ¨ (Lev. 4:27, 28) Nese personi deshironte ¨ ¨ ¨ ¨ me sinqeritet te mbante nje marredhe¨ ¨ nie te mire me Jehovain, nuk ndodhte ¨ keshtu. ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Po keshtu sot, mund te ndodhe qe pa menduar, pa dashje ose nga shkuj¨ ¨ ¨ ¨ desja, te kesh fyer nje vella. Ndergje¨ ¨ ¨ ¨ gjja mund te te thote se je sjelle gabim. ¨ ¨ Kushdo qe e merr seriozisht sherbimin ¨ ¨ ¨ ¨ ndaj Jehovait, ben gjithe c’ka ne dore ¸ ¨ ¨ ¨ per ta ndrequr gabimin. Kjo do te thote ¨ ¨ ¨ t’i kerkoje falje nga zemra atij qe ka fyer ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ose, ne rastin e nje keqberjeje te rende, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kerkoje ndihmen frymore te mbike¨ ¨ ¨ ¨ qyresve te dashur te krishtere. (Mat. 5: ¨ ¨ ¨ 23, 24; Jak. 5:14, 15) Keshtu, per te ndre¨ ¨ ¨ ¨ qur nje mekat qe kemi kryer kunder ¨ ¨ ¨ ¨ nje njeriu ose kunder Perendise na ku¨ ¨ shton dicka. Gjithsesi, kur bejme «fliji¸
¨ ¨ ¨ ¨ 10. Cfare «flijimesh» mund t’u duhet te bejne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te krishtereve per te ndrequr marredheniet e ¨ demtuara?

¨

¨

¨

¨

18

¨ ¨ ¨ me» te tilla, rivendosim marredhenien ¨ ¨ ¨ tone me Jehovain e me vellane dhe fitoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me nje ndergjegje te paster. Kjo pastaj ¨ ¨ ¨ na siguron se udha e Jehovait eshte me e mira. ¨ ¨ ¨ 11 Disa flijime te percaktuara ne Ligjin e Moisiut konsideroheshin blati¨ ¨ ¨ me ne bashkesi. Ato nenkuptonin paqe ¨ ¨ ¨ me Jehovain. Ai qe bente nje blatim ¨ ¨ ¨ te tille, hante bashke me familjen mi¨ ¨ ¨ ¨ shin e kafshes se flijuar, ndoshta ne nje ¨ ¨ nga dhomat e ngrenies ne tempull. Pri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fti qe ishte ne detyre merrte nje pjese ¨ ¨ ¨ te mishit, e po ashtu edhe prifterinjte ¨ ¨ ¨ ¨ e tjere qe sherbenin ne tempull. (Lev. ¨ 3:1; 7:31-33) Adhuruesi e bente flijimin ¨ ¨ ¨ ¨ thjesht nga deshira e sinqerte qe te ki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shte nje marredhenie te mire me Pere¨ ndine. Ishte sikur adhuruesi, familja e ¨ ¨ ¨ ¨ tij, prifterinjte dhe vete Jehovai te hanin ¨ ¨ ¨ ¨ bashke nje vakt me gezim e ne paqe. ¨ ¨ ¨ 12 A mund te kishte privilegj me te ¨ ¨ ¨ madh adhuruesi sesa, ne menyre si¨ ¨ ¨ mbolike, te ftonte Jehovain ne nje vakt ¨ ¨ ¨ te tille dhe Ai ta pranonte ftesen? Naty¨ ¨ risht, mikpritesi do te donte t’i paraqi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ste me te miren ketij mysafiri te nde¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ruar. Mundesia per te bere flijime ne ¨ ¨ ¨ bashkesi, ishte pjese e aspekteve baze ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te se vertetes qe gjendej ne Ligj. Kjo ¨ ¨ e drejtonte vemendjen te fakti se te gji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ the ata qe deshirojne te kene nje marre¨ ¨ ¨ ¨ dhenie paqesore dhe te ngushte me Kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ juesin, mund ta arrijne kete nepermjet ¨ ¨ ¨ flijimit me te madh te Jezuit. Sot mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gezojme miqesine dhe shoqerine e ¨ ¨ Jehovait kur ofrojme vullnetarisht te ¨ ¨ ¨ mirat dhe energjite tona ne sherbim ¨ te tij.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (b) C’lidhje kane flijimet ne bashkesi me adhu¸ ¨ rimin e paster sot?
11, 12. (a) Cfare ishin flijimet ne bashkesi? ¸ 15 JANAR 2012

¨ ¨ PARALAJMERIME PER FLIJIMET

¨ ¨ 13 Sigurisht, qe flijimet e percaktuara ¨ ¨ ne Ligjin e Moisiut te pranoheshin nga ¨ Jehovai, duheshin paraqitur me frymen ¨ ¨ dhe gjendjen e duhur te zemres. Sido¨ ¨ qofte, Bibla permban edhe shembuj pa¨ ¨ ¨ ¨ ralajmerues per flijimet qe nuk ishin te ¨ ¨ ¨ pranueshme per Perendine. Pse i hodhi ¨ ¨ ¨ poshte ai? Le te shqyrtojme dy situata. 14 Profeti Samuel i tha mbretit Saul ¨ ¨ se kishte ardhur koha qe Jehovai te ek¨ ¨ zekutonte gjykimin kunder amalekite¨ ve. Prandaj, Sauli duhej ta shfaroste ate ¨ ¨ ¨ komb armik bashke me bagetine. Por ¨ ¨ ¨ pasi fitoi betejen, Sauli lejoi qe ushtaret ¨ ¨ te linin gjalle Agagun, mbretin e amale¨ ¨ ¨ ¨ kiteve. Gjithashtu, kurseu bagetine me ¨ ¨ ¨ te mire qe t’ia flijonte Jehovait. (1 Sam.
¨ ¨ ¨ qiste mbreti Saul, nuk ishte i pranueshem per Jehovain?
13, 14. Pse flijimi qe kishte nder mend te para-

¨

¨

¨ ¨ Ata qe i paraqitin Jehovait flijime te pranueshme ¨ ¨ gezojne miratimin e tij

19

15:2, 3, 21) Si reagoi Jehovai? E hodhi ¨ ¨ ¨ poshte Saulin per mosbindjen qe tre¨ goi. (Lexo 1 Samuelit 15:22, 23.) Cfare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mesojme nga kjo? Qe nje flijim te jete i ¨ ¨ ¨ ¨ pranueshem per Perendine, duhet edhe ¨ ¨ t’u bindemi urdherimeve te tij. ¨ ¨ 15 Nje shembull i ngjashem gjendet ¨ ¨ ¨ ¨ ne librin e Isaise. Ne kohen e tij, izrae¨ ¨ ¨ ¨ litet i benin Jehovait flijime sa per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thene. Per shkak te sjelljes se tyre te ¨ ¨ ¨ keqe, flijimet qe benin ishin pa pike vle¨ re. « C’m e duhen mua flijimet tuaja ¸ ¨ te shumta?—i pyeti Jehovai.—U ngopa ¨ ¨ me blatimet e plota te djegura te deshve ¨ ¨ dhe me dhjamin e kafsheve te majme. ¨ Gjaku i demave te rinj, i qengjave me¨ ¨ shkuj dhe i cjepve nuk me kenaqi. . . . ¨ ¨ ¨ ¨ Mjaft sollet blatime ne drithe pa asnje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vlere. Temjani me eshte peshtirosur.» ¨ Cili ishte problemi? Perendia u tha: ¨ ¨ «Edhe pse lutjet tuaja jane te shum¨ ¨ ¨ ta, une nuk i degjoj. Duart tuaja jane ¨ ¨ tere gjak. Lahuni, pastrohuni. M’i hiq¨ ¨ ¨ ¨ ni sysh ligesite tuaja. Mjaft bete keq.» —Isa. 1:11-16. ¨ 16 Jehovai nuk kenaqej me flijimet ¨ ¨ ¨ ¨ e mekatareve te papenduar. Megjithate, ¨ ¨ lutjet dhe blatimet e atyre qe perpiqe¨ ¨ shin sinqerisht te jetonin sipas urdheri¨ ¨ ¨ ¨ meve te Perendise, ishin te pranueshme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te. Aspektet baze te Ligjit u meso¨ ¨ ¨ ¨ nin ketyre individeve se ishin mekatare ¨ ¨ ¨ dhe kishin nevoje per faljen e mekate¨ ¨ ve. (Gal. 3:19) Kjo vetedije i bente me ¨ ¨ ¨ te drejte te ndienin keqardhje nga zem¨ ¨ ra. Po ashtu sot, duhet te pranojme se ¨ ¨ kemi nevoje per flijimin e Krishtit, i cili ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte vertet ne gjendje te shlyeje meka¨ ¨ ¨ ¨ tet. Nese e kuptojme dhe e vleresojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete, atehere Jehovai ‘do te kenaqet’ ¨ ¨ ¨ ¨ me gjithcka qe i ofrojme ne sherbi¸
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve qe benin flijime ne kohen e Isaise? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16. Cfare e percakton nese nje flijim eshte i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ pranueshem per Perendine?
15. Cfare tregonte sjellja e keqe e disa izraelite¸

¨ ¨ min tone si adhurues te kushtuar.—Lexo Psalmin 51:17, 19.
¨ ¨ TE TREGOJME BESIM TE FLIJIMI I JEZUIT

¨ ¨ ¨ Epersia qe kemi ne ndaj atyre qe ¨ ¨ jetonin n e kohen para krishterimit, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte se nuk kemi vetem «nje hije» te ¨ ¨ ¨ ¨ qellimeve te Perendise. (Hebr. 10:1) Li¨ ¨ ¨ gjet per flijimet i nxitnin judenjte te ¨ ¨ ¨ zhvillonin qendrimet e duhura per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fituar nje marredhenie te mire me Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendine—mirenjohje te sinqerte per te, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ deshiren per t’i dhene me te miren dhe ¨ ¨ ¨ pranimin e nevojes per shpengim. Fale ¨ shpjegimeve ne Shkrimet e Krishtere ¨ ¨ ¨ ¨ Greke mund te kuptojme se, nepermjet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shperbleses, Jehovai do te heqe njehe¨ ¨ ¨ ¨ re e mire pasojat e mekatit dhe se qe ¨ ¨ ¨ ¨ tani na lejon te kemi nje ndergjegje te ¨ ¨ paster para tij. Flijimi shperblyes i Je¨ ¨ ¨ ¨ zuit eshte nje mase e mrekullueshme! —Gal. 3:13; Hebr. 9:9, 14. ¨ ¨ ¨ 18 Patjeter, qe te nxjerrim dobi nga ¨ ¨ ¨ flijimi shperblyes, nuk mjafton vetem te ¨ ¨ ¨ ¨ kuptojme se cfare eshte ai. Apostulli Pa¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vel shkroi: «Ligji eshte bere edukatori ¨ ¨ ¨ ¨ yne qe con te Krishti, qe te shpallemi ¸ ¨ ¨ ¨ te drejte fale besimit.» (Gal. 3:24) Ky be¨ ¨ sim nuk mund te jete pa vepra. (Jak. ¨ ¨ 2:26) Prandaj, Pavli i nxiti te krishteret ¨ ¨ ¨ e shekullit te pare qe njihnin aspektet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ baze te njohurise qe percillte Ligji i Mo¨ ¨ ¨ ¨ isiut, ta vinin ne praktike kete njohuri. ¨ ¨ ¨ Keshtu sjellja e tyre do te ishte ne har¨ ¨ moni me parimet hyjnore qe u mesonin ¨ ¨ ¨ te tjereve.—Lexo Romakeve 2:21-23. ¨ ¨ ¨ 19 Ndonese te krishtereve sot nuk u ¨ ¨ ¨ kerkohet te zbatojne Ligjin e Moisiut, ¨ ¨ ¨ prapeseprape duhet te paraqitin flijime ¨ ¨ ¨ te pranueshme per Jehovain. Ne artiku¨ llin vijues do te flasim se si mund ta ¨ ¨ ¨ ¨ bejme kete.
17

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17-19. (a) Si mund t’ia tregojme ne menyre te ¨ ¨ ¨ ¨ pershtatshme Jehovait mirenjohjen tone per fli¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jimin shperblyes te Jezuit? (b) Per cfare do te ¸ ¨ flasim ne artikullin vijues?

20

¨ ¨ ¨ TE BEJME ¨ FLIJIME ME GJITHE SHPIRT ¨ PER JEHOVAIN
¨ ¨ ¨ ¨ «Cfaredo qe te beni, ¸ ¨ ¨ ¨ perpiquni per te me ¨ ¨ gjithe shpirt si per Jehovain.»—KOLOS. 3:23.
¨ ¨ A MUND TE PERGJIGJESH:

N

¨ Si mund ta nderojme Jehovain ¨ ¨ ne aktivitetet e perditshme?

¨ ¨ ¨ ¨ Cfare flijimesh bejme ne adhuri¸ ¨ ¨ min e Perendise?

¨ ¨ ¨ E SHEKULLIN e pare te e.s., Jehovai i zbu¨ ¨ loi popullit te tij se flijimi shperblyes i Jezuit e kishte shfuqizuar Ligjin e Moisiut. ¨ ¨ ¨ (Kolos. 2:13, 14) Te gjitha flijimet qe judenjte kishin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bere per shekuj te tere, nuk ishin me te nevojshme ¨ ¨ ¨ ¨ dhe s’kishin me ndonje vlere. Ligji e kishte permbu¨ shur funksionin e tij si ‘edukatori qe conte te Kri¸ shti’.—Gal. 3:24. ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Kjo s’do te thote se te krishtereve nuk u intere¨ ¨ ¨ ¨ sojne me flijimet. Perkundrazi, apostulli Pjeter tha ¨ ¨ ¨ ¨ se nevojitet ‘te bejme flijime frymore te pranueshme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per Perendine nepermjet Jezu Krishtit’. (1 Pjet. 2:5) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per me teper, apostulli Pavel e kishte bere te qarte se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jeta e nje te krishteri te kushtuar, domethene cdo as¸ ¨ ¨ ¨ ¨ pekt i saj, mund te konsiderohet me te drejte «nje flijim».—Rom. 12:1. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Pra, nje i krishtere ben flijime per Jehovain qofte ¨ ¨ ¨ duke i ofruar disa gjera, qofte duke hequr dore nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ disa gjera per hir te tij. Ne baze te asaj qe dime per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kerkesat qe ekzistonin per izraelitet, si mund te si¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gurohemi qe te gjitha flijimet tona sot te jene te pra¨ nueshme per Jehovain?
¨ ¨ ¨ NE JETEN E PERDITSHME

¨ ¨ Si mund t’ia ofrojme gjerat tona materiale Jehovait?

¨ ¨ ¨ ¨ Ndersa merremi me aktivitetet e jetes se per¨ ¨ ¨ ditshme, mund te na duket e veshtire t’i lidhim ato ¨ ¨ ¨ ¨ me berjen e flijimeve per Jehovain. Punet e shtepi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se, detyrat e shkolles, puna ne bote, pazari dhe gje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ra te ngjashme, ne pamje te pare mund te na du4

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se Jehovai nuk kerkonte me nga ne asnje lloj flijimi? Shpjego. ¨ ¨ (b) Cila pyetje lind per sa u perket flijimeve sot? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4. Cfare duhet te kujtojme per sa u perket aktiviteteve te je¸ ¨ ¨ ¨ tes se perditshme?
1-3. (a) A nenkuptonte vdekja e Jezuit ne shtyllen e tortures

¨

21

¨ ¨ ¨ ket se s’kane shume lidhje me gjerat fry¨ ¨ more. Por, nese ia ke kushtuar jeten Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait ose shpreson ta besh kete ne te ar¨ ¨ ¨ dhmen e afert, fryma me te cilen i kryen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ aktivitetet e jetes se perditshme, eshte e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendesishme. Jemi te krishtere 24 ore ne ¨ ¨ dite. Parimet biblike duhen zbatuar ne ¨ ¨ cdo aspekt te jetes. Ja pse Pavli na nxiti: ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Cfaredo qe te beni, perpiquni per te me ¸ ¨ ¨ ¨ gjithe shpirt si per Jehovain e jo si per ¨ ¨ njerezit.»—Lexo Kolosianeve 3:18-24. ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Aktivitetet e jetes se perditshme te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje te krishteri nuk perbejne sherbim ¨ ¨ ¨ ¨ te shenjte. Megjithate, fakti qe Pavli na ¨ ¨ ¨ nxit te perpiqemi «me gjithe shpirt si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per Jehovain», na ben te mendojme per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jeten tone ne teresi. Si mund ta zbatoj¨ ¨ ¨ ¨ me kete per veten? A sillemi dhe vishe¨ ¨ ¨ mi sic¸ duhet ne cdo kohe? Apo ndersa ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ merremi me aktivitete te jetes se per¨ ¨ ¨ ¨ sim se si te sillemi e te vishemi?
5, 6. C’duhet te mbajme parasysh kur vendo¸

¨ ¨ ditshme, ndoshta ndihemi ne siklet te ¨ ¨ ¨ identifikohemi si Deshmitare te Jehova¨ ¨ ¨ ¨ it per shkak te menyres si sillemi ose vi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shemi? Kurre mos qofte keshtu! Sherbe¨ ¨ ¨ ¨ toret e Jehovait nuk do te benin asgje ¨ ¨ ¨ ¨ qe mund te njolloste emrin e Perendise. —Isa. 43:10; 2 Kor. 6:3, 4, 9. ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Le te shqyrtojme se si deshira per t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bere gjerat «me gjithe shpirt si per Jeho¨ ¨ ¨ vain» ndikon ne disa fusha te jetes. Tek¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sa bejme kete shqyrtim, te mbajme pa¨ ¨ ¨ rasysh se te gjitha flijimet qe izraelitet i ¨ ¨ paraqitnin Jehovait, duhej te ishin me e ¨ mira qe kishin.—Dal. 23:19.
¨ ¨ ¨ ¨ SI NDIKOJNE NE JETEN TENDE?

¨ ¨ ¨ ¨ A nuk eshte e vertete se, kur ia ku¨ ¨ ¨ shtove jeten Jehovait, e more kete ve¨ ndim pa rezerva? Faktikisht the se ne ¨ ¨ ¨ cdo aspekt te jetes, do te vendosje Je¸ ¨ ¨ ¨ hovain ne vend te pare. (Lexo Hebrenj¨ ve 10:7.) Ky ishte nje vendim i men¨ ¨ cur. Pa dyshim ke pare se kur kerkon ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te dish cili eshte vullneti i Jehovait per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje c¸ eshtje dhe perpiqesh te veprosh ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perputhje me te, rezultatet jane te shkel¨ ¨ qyera. (Isa. 48:17, 18) Populli i Perendise ¨ ¨ ¨ ¨ eshte i shenjte dhe i gezuar sepse pas¨ ¨ ¨ ¨ qyron cilesite e Atij qe e meson.—Lev. 11:44; 1 Tim. 1:11. ¨ ¨ ¨ 8 Flijimet qe izraelitet i benin Jehovait, ¨ konsideroheshin te shenjta. (Lev. 6:25; ¨ 7:1) Termi hebraik i perkthyer «shenj¨ ¨ ¨ ¨ teri» percjell idene e dickaje te vecuar ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ose te shenjteruar per Perendine. Qe fli¨ ¨ ¨ ¨ jimet tona te jene te pranueshme per ¨ ¨ ¨ Jehovain, duhet te jene te vecuara dhe ¸ ¨ ¨ te pandotura nga ndikimet e botes. Nuk ¨ ¨ ¨ mund te duam asgje qe Jehovai e urren. ¨ ¨ (Lexo 1 Gjonit 2:15-17.) Qarte, kjo do te ¨ ¨ ¨ thote se nuk duhet te shoqerohemi me
7

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8. Pse eshte e rendesishme te kujtojme se fliji¨ ¨ ¨ met e izraeliteve ishin te shenjta per Jehovain?
7. Cfare perfshin kushtimi i krishtere? ¸

22

¨ ¨ ¨ ¨ askend ose nuk duhet te perfshihemi ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ asgje qe do te na ndotte ne syte e Pere¨ ndise. (Isa. 2:4; Zbul. 18:4) Gjithashtu, ¨ ¨ ¨ ¨ do te thote se nuk mund t’i lejojme syte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te vazhdojne te shohin gjera te papa¨ ¨ ¨ ¨ stra a imorale ose qe ta leme mendjen te ¨ ¨ ¨ fantazoje gjera te tilla.—Kolos. 3:5, 6. ¨ ¨ 9 Pavli i nxiti bashkebesimtaret: «Mos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ harroni te beni te mira dhe te ndani gje¨ ¨ ¨ ¨ rat me te tjeret, sepse Perendia kenaqet ¨ me flijime te tilla.» (Hebr. 13:16) Pra, ta ¨ ¨ ¨ kesh shprehi te jesh i mire dhe t’u besh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mira te tjereve, eshte dicka qe Jehovai ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e sheh si nje flijim te pranueshem per te. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Meraku i dashur per te tjeret eshte she¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje dalluese e te krishtereve te vertete. —Gjoni 13:34, 35; Kolos. 1:10.
¨ FLIJIME NE ADHURIM

¨ ¨ ¨ ¨ Nje nga menyrat me te qarta se si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u bejme te mira te tjereve ne si te kri¨ ¨ ¨ shtere, eshte duke «shpallur publikisht ¨ ¨ ¨ shpresen tone». A shfrytezon cdo rast ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te dhene deshmi? Kete aktivitet te ¨ ¨ ¨ krishtere thelbesor Pavli e quajti «nje fli¨ ¨ ¨ ¨ jim levdimi, domethene frytin e buze¨ ¨ ve qe shpallin publikisht emrin e [Pere¨ ndise]». (Hebr. 10:23; 13:15; Hoz. 14:2) ¨ ¨ ¨ ¨ Mund te thuhet shume per sasine dhe ci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lesine e kohes qe kalojme duke pre¨ ¨ ¨ ¨ dikuar lajmin e mire per Mbreterine, ¨ ¨ ¨ dhe mjaft pjese ne Mbledhjen e Sher¨ ¨ ¨ ¨ bimit behen qe te na nxitin te mendoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me per kete. Por, per ta thene shkurt, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ meqe sherbimi ne fushe dhe deshmia jo¨ ¨ ¨ ¨ formale jane «nje flijim levdimi», pjese ¨ ¨ ¨ e adhurimit tone, ky flijim duhet te jete ¨ ¨ ¨ ¨ me e mira qe mund te ofrojme. Edhe pse ¨ ¨ rrethanat jane te ndryshme, sasia e ko10

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A shfrytezon cdo rast per te dhene deshmi? ¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te tjeret? ¨ 10, 11. Si i sheh Jehovai sherbimin dhe adhu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rimin tone te krishtere? C’ndikim duhet te kete ¸ kjo te ne?
15 JANAR 2012

9. Pse eshte e rendesishme menyra si sillemi

¨ ¨ ¨ ¨ hes qe i kushtojme shpalljes se lajmit ¨ ¨ ¨ te mire, shpesh pasqyron cmueshmeri¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ne tone per gjerat frymore. ¨ ¨ ¨ 11 Te krishteret i kushtojne rregullisht ¨ kohe adhurimit si grup dhe atij perso¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nal. Jehovai e kerkon nje gje te tille. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Eshte e vertete se nuk na duhet me ¨ ¨ ¨ ¨ te mbajme nje pushim sabati ose te ¨ ¨ ¨ shkojme rregullisht per festa te caktu¨ ¨ ara ne Jerusalem. Gjithsesi, keto prak¨ ¨ ¨ tika te lashta kane ekuivalentet e tyre ¨ ¨ ¨ ¨ ne jeten e krishtere. Perendia ende pret ¨ ¨ ¨ qe te heqim dore nga veprat e vdekura ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te studiojme Fjalen e tij, te lutemi ¨ dhe te ndjekim mbledhjet e krishtere.

23

¨ ¨ Po ashtu, kryefamiljaret e krishtere ma¨ ¨ ¨ ¨ rrin iniciativen qe te drejtojne adhurimin familjar. (1 Sel. 5:17; Hebr. 10: ¨ 24, 25) Ne lidhje me aktivitetet tona fry¨ ¨ ¨ ¨ more, esht e mir e t e pyesim veten: ¨ ¨ ¨ ¨ «A mund ta permiresoj cilesine e adhurimit?» ¨ 12 Mbreti David i kendoi Jehovait: ¨ ¨ «Lutja ime qofte e pergatitur si temjan ¨ para teje.» (Psal. 141:2) Mendo pak per ¨ ¨ ¨ lutjet e tua—per rregullsine dhe cile¨ ¨ sine e tyre. Libri i Zbuleses i krahason ¨ ¨ ¨ «lutjet e te shenjteve» me temjanin, ne ¨ kuptimin qe lutjet e pranueshme ngji¨ ¨ ¨ ¨ ten te Jehovai si nje arome eremire dhe ¨ ¨ e kendshme. (Zbul. 5:8) Ne Izraelin e la¨ ¨ ¨ shte, temjani qe paraqitej rregullisht ne ¨ altarin e Jehovait, duhej pergatitur me ¨ ¨ kujdes dhe saktesi. Ishte i pranueshem ¨ ¨ ¨ per Jehovain vetem po te paraqitej si¨ ¨ ¨ pas udhezimeve qe kishte percaktuar ¨ ai. (Dal. 30:34-37; Lev. 10:1, 2) Nese lu¨ ¨ ¨ tjet tona te sinqerta pergatiten po njesoj, ¨ ¨ ¨ ¨ jemi te sigurt se do te jene te pranue¨ shme per Jehovain.
JAPIM DHE MARRIM

¨ ¨ ¨ hera e pare qe filipianet tregoheshin bu¨ ¨ ¨ ¨ jare me Pavlin. Me kete gjest mireda¨ ¨ ¨ ¨ shes, donin qe Pavli te mos shqeteso¨ ¨ hej per gjendjen e tij financiare, q e ¨ ¨ ¨ ¨ t’i kushtonte me teper kohe sherbimit. ¨ Si e konsideroi Pavli dhuraten? E quajti ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «nje arome eremire, nje flijim te pranue¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem, shume te pelqyer nga Perendia». ¨ (Lexo Filipianeve 4:15-19.) Pavli e cmoi ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vertet gjestin miredashes te filipianeve e po ashtu edhe Jehovai. ¨ 14 Po njesoj edhe sot, Jehovai i cmon ¸ ¨ ¨ ¨ shum e kontributet tona p er vepren ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbareboterore. Per me teper, ai prem¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ton qe, nese vazhdojme te veme ne vend ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te pare ne jete interesat e Mbreterise, ¨ ¨ ¨ do te kujdeset per te gjitha nevojat tona, frymore dhe fizike.—Mat. 6:33; Luka 6:38.
¨ TREGOJE MIRENJOHJEN

¨ ¨ Kontributet financiare qe behen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te mbeshtetur vepren mbarebotero¨ ¨ re mund te krahasohen me nje flijim, ¨ ¨ ¨ pavaresisht nese japim shume ose pak. ¨ ¨ ¨ (Mar. 12:41-44) Ne shekullin e pare te ¨ ¨ ¨ e.s., kongregacioni i Filipise dergoi ne ¨ ¨ ¨ ¨ Rome Epafroditin qe te kujdesej per ne¨ ¨ vojat fizike te Pavlit. Ky i derguar, me sa ¨ ¨ duket, kishte me vete nje dhurate monetare nga kongregacioni. Kjo nuk ishte
13

¨ ¨ 12. (a) Me cfare mund te krahasohet sot para¸ ¨ ¨ qitja e temjanit ne adhurimin e lashte? (b) Si ¨ ¨ ¨ ¨ duhet te ndikoje ky krahasim ne permbajtjen e lutjeve tona? ¨ ¨ ¨ 13, 14. (a) Cfare bene Epafroditi dhe kongre¸ ¨ ¨ ¨ gacioni i Filipise per Pavlin? Si u ndie Pavli per ¨ ¨ ¨ kete? (b) Si mund te ndjekim shembullin e Epa¨ ¨ froditit dhe te filipianeve?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Do te duhej mjaft kohe per te permendur arsyet e shumta pse duhet t’i je¨ ¨ ¨ ¨ mi mirenjohes Jehovait. A nuk eshte e ¨ ¨ ¨ ¨ vertete se duhet ta falenderojme cdo ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ dite per dhuraten e jetes? Ai na jep ¨ ¨ ¨ gjithcka qe na nevojitet per te jetuar ¸ ¨ —ushqim, veshje e strehe, si edhe ajrin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe thithim. Per me teper, besimi yne, i ¨ ¨ ¨ bazuar ne njohurine e sakte, na jep ¨ ¨ ¨ shprese. Thjesht per shkak te personit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe eshte Jehovai dhe te asaj qe ka bere ¨ ¨ ¨ ¨ per ne, eshte me vend ta adhurojme dhe ¨ ¨ t’i ofrojme flijime levdimi.—Lexo Zbule¨ sen 4:11. ¨ ¨ ¨ 16 Sic kemi pare ne artikullin e mepar¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shem, nje dhurate vecanerisht e cmuar ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe Perendia i ka bere njerezimit eshte fli¨ ¨ ¨ ¨ jimi shperblyes i Krishtit. Kjo eshte nje ¨ shfaqje e jashtezakonshme e dashuri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se se Perendise per ne. (1 Gjon. 4:10)
15

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16. Si mund ta tregojme mirenjohjen tone per ¨ ¨ flijimin shperblyes te Krishtit?
15. Per cilat gjera i je mirenjohes Jehovait?

¨

¨

24

¨ Si duhet t’i pergjigjemi asaj? Pavli tha: ¨ «Dashuria qe ka Krishti, na detyron, se¨ ¨ ¨ pse kemi gjykuar qe nje njeri i vetem ¨ ¨ ¨ ¨ vdiq per te gjithe. . . . Dhe ai vdiq per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjithe, qe ata qe jetojne, te mos jetoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne me per vete, por per ate qe vdiq per ¨ ta dhe u ngrit nga te vdekurit.» (2 Kor. ¨ ¨ 5:14, 15) Ne thelb, Pavli po thoshte qe, ¨ ¨ ¨ ¨ nese e cmojme dashamiresine e pameri¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tuar te Perendise, do ta perdorim jeten ¨ ¨ ¨ per te nderuar Ate dhe Birin e tij. Da¨ ¨ ¨ ¨ shuria dhe cmueshmeria per Perendine ¸ ¨ e Krishtin tregohen me bindjen tone dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me deshiren per te predikuar e per te ¨ ¨ bere dishepuj.—1 Tim. 2:3, 4; 1 Gjon. 5:3. ¨ ¨ ¨ 17 A ke mundesi t’i paraqitesh Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise nje flijim levdimi edhe me te mire? ¨ ¨ ¨ ¨ Pasi kane medituar per gjithe te mirat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe ka bere Jehovai per ta, shume jane ¨ ¨ nxitur ta organizojne kohen dhe aktivi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tetet e tyre qe te marrin pjese me teper ¨ ¨ ¨ ne vepren e predikimit ose ne aktivite¨ ¨ te te tjera teokratike. Disa kane mundur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te sherbejne si pioniere ndihmes per nje ¨ ¨ ¨ ose me shume muaj cdo vit, kurse te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjere kane mundur te hyjne ne radhet ¨ ¨ ¨ ¨ e pioniereve te rregullt. Te tjere akoma ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kane marre pjese ne ndertimin e godina¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve qe perdoren ne sherbim te Jehovait. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A nuk jane keto menyra te shkelqyera ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te treguar cmueshmerine? Nese be¸ ¨ ¨ hen me motivin e duhur—per te treguar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mirenjohje dhe per te falenderuar—keto ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ akte sherbimi te shenjte jane te pranue¨ ¨ ¨ shme per Perendine. ¨ ¨ ¨ 18 Shume te krishtere ndihen borxh¨ linj ndaj Jehovait dhe mirenjohja i ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxitur te bejne dicka. Nje prej tyre eshte ¸ ¨ ¨ Morena. Ajo kerkoi pergjigjet e pyetjeve ¨ ¨ ¨ te saj frymore te katolicizmi, feja ne te ¨ cilen ishte rritur, dhe te filozofia aziati¨ ¨ ¨ ke. Por nuk gjeti pergjigje te kenaqshme
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ min e levdimit per Jehovain? Jep nje shembull.
15 JANAR 2012 17, 18. Ne cilat menyra e kane shtuar disa fliji-

¨ ¨ ¨ tek asnjera prej tyre. Vetem kur filloi te ¨ ¨ ¨ studionte Biblen me Deshmitaret e Jehovait iu shua etja frymore. Morena ishte ¨ ¨ ¨ ¨ kaq mirenjohese per pergjigjet biblike ¨ ¨ ¨ ¨ qe moren te gjitha pyetjet e saj dhe per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ stabilitetin qe i sollen ne jete ato pergji¨ ¨ gje, saqe donte ta falenderonte Jehovain ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duke i perdorur tere energjite ne sher¨ ¨ ¨ ¨ bim te tij. Menjehere pas pagezimit filloi ¨ ¨ te sherbente rregullisht si pioniere ndih-

¨ ¨ A te nxit miresia ¨ ¨ e Jehovait qe t’i besh ¨ ¨ nje flijim levdimi edhe ¨ ¨ ¨ me te mire?
¨ ¨ mese dhe, sapo ia lejuan rrethanat, u be pioniere e rregullt. Kjo ndodhi 30 vjet ¨ ¨ ¨ ¨ me pare dhe Morena sherben ende ne ¨ ¨ ¨ kohe te plote. ¨ ¨ ¨ ¨ 19 Sigurisht, ka shum e sh erb etor e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ besnike te Jehovait qe per shkak te rre¨ ¨ thanave nuk sherbejne dot si pionie¨ ¨ ¨ ¨ r e. Pavar esisht se sa mund t e b ej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ne sherbim te Jehovait, te gjithe ¨ mund t’i paraqitim flijime frymore te ¨ ¨ pranueshme. Sjellja jone duhet te pas¨ ¨ ¨ qyroje plotesisht parimet e tij te drej¨ ¨ ¨ ta, duke pasur parasysh se perfaqesojme ¨ ¨ ¨ ¨ ate ne cdo moment. Per sa i perket besi¸ ¨ ¨ ¨ mit, jemi krejtesisht te sigurt se qellimet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Perendise do te permbushen. Per sa u ¨ ¨ ¨ perket veprave te shkelqyera, ndihmoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me per perhapjen e lajmit te mire. Nga ¨ ¨ ¨ nje zemer e mbushur plot dhe nga mire¨ ¨ ¨ ¨ njohja per gjithcka qe Jehovai ka bere ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per ne, le te vazhdojme t’i bejme flijime ¨ me gjithe shpirt!
19. Si mund t’i shtosh flijimet per Jehovain?

¨

25

¨ ¨ NJE PRIFTERI ¨ ¨ MBRETERORE PER ¨ ¨ DOBINE ¨ E GJITHE NJEREZIMIT
¨ «Ju jeni ‘race e ¨ zgjedhur, prifteri ¨ mbreterore, komb ¨ ¨ i shenjte, popull per ¨ ¨ ¨ zoterim te vecante’.» ¸
—1 PJET. 2:9.

M

¨ A MUND TE SHPJEGOSH?

¨ ¨ ¨ ¨ Kur u premtua per here te pare ¨ ¨ ¨ nje prifteri mbreterore?

¨ ¨ ¨ Si del nje prifteri mbreterore nga ¨ beselidhja e re?

¨ ¨ C’dobi do t’i sjelle njerezimit ¸ ¨ ¨ prifteria mbreterore?

¨ ¨ ¨ BREMJEN e 14 nisanit te vitit 33 te e.s., Jezu ¨ ¨ ¨ ¨ Krishti dhe 12 apostujt mbajten per here te ¨ fundit pashken judaike. Pasi largoi tradh¨ ¨ tarin Jude Iskarioti, Jezui themeloi nje kremtim tje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ter, qe me vone u quajt ‘darka e Zoterise’. (1 Kor. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11:20) Jezui tha dy here: «Vazhdoni ta beni kete ne ¨ ¨ kujtimin tim.» Kjo ngjarje quhet edhe Perkujtimi, nje ¨ ¨ ¨ ¨ rast perkujtimor per Jezuin qe e ve theksin te vdekja ¨ e tij. (1 Kor. 11:24, 25) Duke iu bindur ketij urdhri, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Deshmitaret e Jehovait ne mbare boten e mbajne cdo ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ vit kete Perkujtim. Ne vitin 2012, 14 nisani i kalenda¨ ¨ ¨ ¨ rit judaik fillon pas perendimit te diellit, te enjten me 5 prill. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Dishepulli Luke e permbledh ne dy vargje ate qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beri e tha Jezui ne ate rast: «Mori nje buke, falende¨ ¨ ¨ roi Perendine, e theu, ua dha atyre dhe tha: ‘Kjo per¨ ¨ ¨ ¨ faqeson trupin tim, qe do te jepet per ju. Vazhdoni ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beni kete ne kujtimin tim.’ Pasi hengren darken, ai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beri te njejten gje edhe me kupen dhe tha: ‘Kjo kupe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perfaqeson beselidhjen e re ne baze te gjakut tim, qe ¨ ¨ do te derdhet per ju.’» (Luka 22:19, 20) Si do t’i ki¨ ¨ shin kuptuar apostujt keto fjale? ¨ ¨ 3 Ngaqe ishin judenj, apostujt i njihnin mire fliji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ met e kafsheve qe prifterinjte i paraqitnin Perendise ¨ ¨ ¨ ¨ ne tempullin e Jerusalemit. Keto flijime beheshin per ¨ ¨ te fituar miratimin e Jehovait dhe shume prej tyre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbenin ne menyre simbolike per te mbuluar mekatin. (Lev. 1:4; 22:17-29) Pra, kur Jezui tha se trupi ¨ ¨ ¨ dhe gjaku i tij ‘do te jepej dhe do te derdhej per ta’,
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

1. Pse ‘darka e Zoterise’ quhet edhe Perkujtimi? Cili eshte qe-

llimi i saj? ¨ ¨ ¨ ¨ 2. Cfare tha Jezui per simbolet qe perdori? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ 3. C’domethenie do te kishin per apostujt simbolet e Perkuj¸ timit?

26

¨ apostujt mund te kuptonin pa problem ¨ ¨ ¨ se ai po thoshte qe do te jepte jeten e tij ¨ ¨ ¨ ¨ te persosur si flijim. Do te ishte nje flijim ¨ ¨ ¨ me vlere ku e ku me te madhe se flijimi ¨ i kafsheve. ¨ ¨ ¨ 4 C’te themi per fjalet e Jezuit: «Kjo ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kupe perfaqeson beselidhjen e re ne ¨ ¨ baze te gjakut tim.» Apostujt e njihnin ¨ ¨ ¨ ¨ profecine per beselidhjen e re, te dokumentuar te Jeremia 31:31-33. (Lexo¨ je.) Fjalet e Jezuit tregonin se ai po the¨ ¨ ¨ ¨ melonte ate beselidhje te re, e cila do te ¨ ¨ ¨ ¨ zevendesonte beselidhjen e Ligjit qe ki¨ ¨ ¨ ¨ shte bere Jehovai me Izraelin nepermjet ¨ ¨ Moisiut. A kishin lidhje me njera-tjetren ¨ ¨ keto dy beselidhje? ¨ ¨ 5 Po, qellimet e dy beselidhjeve lidhe¨ ¨ ¨ shin ngushte me njera-tjetren. Kur the¨ meloi beselidhjen e Ligjit, Jehovai i tha ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kombit: «Nese i bindeni pike per pike ze¨ rit tim dhe mbani beselidhjen time, nga ¨ ¨ ¨ ¨ te gjithe popujt e tjere, ju keni per t’u ¨ ¨ ¨ ¨ bere prona ime e vecante, sepse gjithe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ toka me perket mua. Ju do te beheni per ¨ ¨ ¨ ¨ mua nje mbreteri prifterinjsh dhe nje ¨ komb i shenjte.» (Dal. 19:5, 6) Si do t’i ki¨ ¨ ¨ shin kuptuar izraelitet keto fjale?
¨ ¨ ¨ PREMTIMI PER NJE PRIFTERI ¨ MBRETERORE

¨ ¨ ¨ Izraelitet e kuptonin fjalen «beseli¨ ¨ ¨ dhje», sepse Jehovai kishte bere marre¨ ¨ veshje te tilla solemne me paraardhe¨ sit e tyre, Noene dhe Abrahamin. (Zan. ¨ 6:18; 9:8-17; 15:18; 17:1-9) Si pjese e be¨ selidhjes me Abrahamin, Jehovai kishte ¨ ¨ ¨ ¨ premtuar: «Me ane te fares sate do te ¨ ¨ ¨ arrijne te marrin bekime te gjitha ko¨ ¨ mbet e tokes.» (Zan. 22:18) Beselidhja e
6

¨ ¨ ¨ ¨ Ligjit ishte nje zhvillim i metejshem i ke¨ ¨ ¨ tij premtimi. Ne baze te saj, Izraeli mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te behej ‘nga te gjithe popujt e tjere, pro¨ ¨ ¨ na e vecante’ e Jehovait. Per c’qellim? ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Qe ‘te behej per te nje mbreteri prifterinjsh’. ¨ ¨ ¨ 7 Izraelitet ishin mesuar me mbreter ¨ ¨ ¨ ¨ dhe prifterinj, por ne te kaluaren, ve¨ ¨ ¨ tem Melkisedeku i kishte pasur njekohe¨ ¨ sisht te dyja keto detyra me miratimin e Jehovait. (Zan. 14:18) Tani Jeho¨ ¨ ¨ vai po i jepte kombit mundesine qe prej ¨ ¨ ¨ ¨ tij te dilte «nje mbreteri prifterinjsh». ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me vone Shkrimet i quajten keta te zgje¨ ¨ ¨ dhur nj e «prift eri mbret erore», pra ¨ ¨ ¨ ¨ mbreter qe do te ishin edhe prifterinj.—1 Pjet. 2:9. ¨ ¨ ¨ 8 Mbreti ka si rol qe te sundoje. Po prifti? Te Hebrenjve 5:1 shpjegohet: «Cdo ¸ ¨ ¨ ¨ kryeprift qe merret nga njerezit, emero¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het qe te kryeje sherbimin e Perendise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne dobi te njerezve, qe te paraqese dhu¨ ¨ ¨ rata dhe flijime per mekatet.» Pra, nje ¨ ¨ ¨ prift i emeruar nga Jehovai perfaqeson ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njerezit mekatare para Tij nepermjet bla¨ ¨ ¨ ¨ timeve te percaktuara, duke iu pergje¨ ¨ ¨ ¨ ruar Perendise ne dobi te tyre. Nga ana ¨ ¨ ¨ ¨ tjeter, nje prift perfaqeson Jehovain para ¨ popullit duke i mesuar ligjin hyjnor. ¨ ¨ ¨ (Lev. 10:8-11; Mal. 2:7) Ne keto menyra, ¨ ¨ ¨ nje prift i emeruar nga Perendia punon ¨ ¨ ¨ per te pajtuar popullin me Te. ¨ ¨ 9 Keshtu, beselidhja e Ligjit i jepte Iz¨ ¨ ¨ ¨ ¨ raelit mundesine qe prej tij te dilte nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prifteri mbreterore ne dobi te ‘gjithe po¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prifterinjsh»? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8. Cfare sherbimesh bejne prifterinjte e eme¸ ¨ ruar nga Perendia? ¨ ¨ 9. (a) Me c’kusht do te plotesohej premtimi ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe prej izraeliteve te dilte «nje mbreteri prifte¨ ¨ ¨ rinjsh»? (b) Pse Jehovai vendosi nje prifteri ne ¨ ¨ gjirin e Izraelit? (c) Cfare e pengonte Izraelin qe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prej tij te dilte «nje mbreteri prifterinjsh» nen ¨ beselidhjen e Ligjit?
7. Cfare do te thoshte shprehja «nje mbreteri ¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kupe perfaqeson beselidhjen e re ne baze te gjakut tim.» ¨ ¨ 5. C’mundesi i jepte Izraelit beselidhja e Ligjit? ¸ ¨ ¨ 6. Zhvillim i metejshem i cilit premtim ishte ¨ beselidhja e Ligjit?
15 JANAR 2012

4. Cfare donte te thoshte Jezui me fjalet: «Kjo ¸

27

¨ ¨ ¨ ¨ pujve te tjere’. Por, ata do ta kishin kete ¨ ¨ ¨ perspektive te mrekullueshme vetem me ¨ ¨ ¨ ¨ nje kusht, sic¸ ishte thene: «Nese i binde¨ ¨ ¨ ¨ ni pike per pike zerit tim dhe mbani be¨ selidhjen time.» A mund ‘t’i bindeshin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pike per pike zerit te Jehovait’ izraeli¨ ¨ ¨ ¨ tet? Deri ne njefare mase po. A mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta benin kete ne menyre te persosur? Jo. ¨ ¨ ¨ (Rom. 3:19, 20) Per kete arsye, Jehovai ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndosi nderkohe nje prifteri ne gjirin e Iz¨ ¨ ¨ ¨ ¨ raelit, pjesetaret e se ciles nuk sherbenin ¨ ¨ ¨ si mbreter. Kjo prifteri do te paraqiste fli¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jime ne kafshe per mekatet qe izraelitet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te kryenin ne menyre te pashmang¨ ¨ ¨ ¨ shme. (Lev. 4:1–6:7) Ne keto mekate per¨ ¨ ¨ fshiheshin edhe ato te vete prifterinjve. ¨ (Hebr. 5:1-3; 8:3) Jehovai i pranonte keto ¨ flijime, por ato nuk mund te kompenso¨ ¨ ¨ nin plotesisht mekatet e izraeliteve. Pri¨ ¨ ¨ fteria e themeluar nen beselidhjen e Li¨ ¨ gjit nuk mund te pajtonte plotesisht me ¨ ¨ ¨ ¨ Perendine as edhe izraelitet e sinqerte. Ja ¨ ¨ ¨ si e shpjegoi apostulli Pavel: «Eshte e pa¨ mundur qe gjaku i demave dhe i cjepve ¨ ¨ ¨ t’i heqe mekatet.» (Hebr. 10:1-4) Ngaqe ¨ ¨ kishin shkelur Ligjin, izraelitet ishin nen ¨ ¨ ¨ mallkim. (Gal. 3:10) Ne kete gjendje, ata ¨ ¨ ¨ nuk mund t’i sherbenin mbare botes si ¨ ¨ ¨ nje prifteri mbreterore. ¨ ¨ ¨ 10 Atehere, a ishin nje premtim bosh ¨ ¨ ¨ fjalet e Jehovait se nga izraelitet mund te ¨ ¨ ¨ dilte «nje mbreteri prifterinjsh»? Aspak. ¨ ¨ ¨ ¨ Nese ata do te perpiqeshin sinqerisht qe ¨ ¨ ¨ ¨ te bindeshin, do ta kishin kete mundesi, ¨ ¨ por ama jo ndersa ishin ne Ligj. Pse jo? (Lexo Galatasve 3:19-25.) Ligji i mbronte ¨ ¨ izraelitet e bindur nga adhurimi i rreme. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ai i bente ata te vetedijshem per shkel¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jet dhe per nevojen e nje flijimi me te ¨ ¨ madh se ai qe mund te paraqiste kryepri¨ ¨ fti i tyre. Ligji ishte nje edukator qe do t’i ¨ conte ata te Krishti, ose Mesia, tituj qe do ¸
10. Per c’qellim sherbeu beselidhja e Ligjit? ¸

¨ ¨ ¨ ¨ te thone «i Mirosuri». Megjithate, kur te ¨ ¨ vinte Mesia, ai do te themelonte beseli¨ ¨ ¨ dhjen e re te parathene nga Jeremia. Ata ¨ ¨ ¨ qe e pranuan Krishtin, u ftuan te behe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shin pale e beselidhjes se re dhe do te be¨ ¨ ¨ ¨ heshin vertet «nje mbreteri prifterinjsh». ¨ Le te shohim se si.
¨ ¨ NGA BESELIDHJA E RE DEL NJE ¨ ¨ PRIFTERI MBRETERORE

¨ ¨ Ne vitin 29 te e.s., Jezui i Nazaretit u ¨ ¨ be Mesia. Rreth moshes 30-vjecare, Jezui ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ u paraqit para Jehovait per te bere vull¨ ¨ ¨ ¨ netin e vecante qe kishte Ai per te, duke ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e simbolizuar kete me ane te pagezimit ¨ ¨ ¨ ne uje. Jehovai e quajti ate «Biri im, i dashuri» dhe e mirosi jo me vaj, por me fry¨ ¨ ¨ me te shenjte. (Mat. 3:13-17; Vep. 10:38) ¨ Me ate mirosje ai u caktua si Kryeprift ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te gjithe ata qe do te besonin, por ¨ edhe si Mbreti i tyre i ardhshem. (Hebr. ¨ ¨ 1:8, 9; 5:5, 6) Ai do te ishte themeli i nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prifterie mbreterore te vertete. ¨ ¨ 12 Si Kryeprift, cfare flijimi mund te ¸ ¨ ¨ ¨ paraqiste Jezui qe do te mbulonte plote¨ ¨ ¨ ¨ sisht mekatin e trasheguar te besimtare¨ ve? Ashtu sic¸ tregoi kur themeloi Perkuj¨ ¨ timin e vdekjes se tij, flijimi ishte vete ¨ ¨ jeta e tij njerezore e persosur. (Lexo He¨ ¨ ¨ brenjve 9:11, 12.) Qe kur u pagezua ne vi¨ tin 29 te e.s., Jezui, si Kryeprift, u spro¨ vua dhe u stervit derisa vdiq. (Hebr. 4:15; ¨ 5:7-10) Pasi u ringjall, u ngjit ne qiell ¨ ¨ dhe i paraqiti Jehovait vleren e flijimit te ¨ ¨ tij. (Hebr. 9:24) Qe nga ajo kohe, Jezui ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te ndermjetesonte ne dobi te aty¨ ¨ re qe do te ushtronin besim te flijimi i tij ¨ ¨ shperblyes dhe t’i ndihmonte t’i sherbe¨ ¨ ¨ ¨ nin Jehovait me shpresen e jetes se perhershme. (Hebr. 7:25) Gjithashtu, flijimi
11

11. Si u be Jezui themeli i nje prifterie mbrete-

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

rore? ¨ ¨ ¨ ¨ 12. Cfare u be e mundur fale flijimit te Jezuit? ¸
JANUARY 15, 2012

28

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i tij sherbeu edhe per ta bere te vlefshme ¨ beselidhjen e re.—Hebr. 8:6; 9:15. ¨ ¨ ¨ 13 Edhe ata qe u ftuan te perfshihe¨ ¨ shin ne beselidhjen e re, duheshin mi¨ ¨ ¨ rosur me fryme te shenjte. (2 Kor. 1:21) ¨ ¨ Mes tyre ishin judenj besnike e me pas ¨ jojudenj. (Efes. 3:5, 6) Cfare perspekti¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vash kishin ata qe benin pjese ne bese¨ ¨ lidhjen e re? Do t’u faleshin vertet me¨ katet. Jehovai kishte premtuar: «Une do ¨ t’ua fal fajin dhe nuk do t’ua kujtoj me ¨ ¨ ¨ mekatin.» (Jer. 31:34) Tani qe mekatet ¨ ¨ do t’u fshiheshin ligjerisht, do te ishin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne gjendje te beheshin «nje mbreteri pri¨ ¨ ¨ fterinjsh». Pjetri iu drejtua te krishtere¨ ¨ ¨ ¨ ve te mirosur me keto fjale: «Ju jeni ‘race ¨ ¨ e zgjedhur, prifteri mbreterore, komb i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shenjte, popull per zoterim te vecante, ¸ ¨ ¨ ¨ qe te shpallni kudo virtytet’ e atij qe ju ¨ ¨ ¨ ¨ thirri nga erresira ne driten e tij te mre¨ kullueshme.» (1 Pjet. 2:9) Ketu Pjetri ci¨ ¨ ton fjalet qe Jehovai i drejtoi Izraelit kur ¨ ¨ i dha Ligjin, dhe i zbaton ato per te kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shteret qe bejne pjese ne beselidhjen e re.—Dal. 19:5, 6.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te benin pjese ne beselidhjen e re?
13. Cfare perspektivash kishin ata qe u ftuan ¸

¨ ¨ ¨ NJE PRIFTERI MBRETERORE I SJELL ¨ ¨ ¨ DOBI TE GJITHE NJEREZIMIT

¨

¨ ¨ ¨ ¨ Ku do te sherbenin ata te bese¨ ¨ ¨ ¨ lidhjes se re? Ne toke, ku si grup do te ¨ ¨ ¨ ¨ sherbenin si prifterinj, pasi do te per¨ faqesonin Jehovain para popullit ‘duke shpallur kudo virtytet e Tij’ dhe duke siguruar ushqim frymor. (Mat. 24:45; 1 Pjet. 2:4, 5) Pas vdekjes dhe ringjalljes, ¨ ¨ ¨ do te sherbenin me Krishtin ne qiell si ¨ ¨ ¨ mbreter dhe prifterinj, duke kryer plote¨ sisht funksionet e te dyja detyrave. (Luka ¨ 22:29; 1 Pjet. 1:3-5; Zbul. 1:6) Duke e ver¨ ¨ ¨ ¨ tetuar kete, apostulli Gjon pa ne nje ve¨ ¨ gim shume krijesa frymore prane fronit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Jehovait ne qiell. Ne «nje kenge te re» ¨ ¨ drejtuar «Qengjit», ata kendojne: «Me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjakun tend bleve per Perendine njerez ¨ nga cdo fis, gjuhe, popull dhe komb, i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bere nje mbreteri dhe prifterinj per Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendine tone, dhe ata do te mbreterojne ¨ ¨ ¨ mbi token.» (Zbul. 5:8-10) Ne nje vegim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mevonshem, Gjoni thote per keta su¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndimtare: «Ata do te jene prifterinj te Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise e te Krishtit, dhe do te mbreteroj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne me te per nje mije vjet.» (Zbul. 20:6)
14

14. Ku do te sherbente prifteria mbreterore?

¨

¨

¨

¨

¨ ¨ ¨ ¨ Prifteria mbreterore do t’i sjelle njerezimit ¨ ¨ bekime te perhershme

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Bashke me Krishtin, ata perbejne nje pri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fteri mbreterore per dobine e gjithe nje¨ rezimit. ¨ ¨ 15 C’dobi do t’u sjellin njerezve ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ toke 144.000 pjesetaret e prifterise mbre¨ ¨ ¨ terore? Kapitulli i 21-te i Zbuleses i por¨ tretizon ata si nje qytet qiellor, Jerusalemi i Ri, i quajtur ‘gruaja e Qengjit’. (Zbul. ¨ 21:9) Ne vargjet 2 deri 4, thuhet: «Pa¨ ¨ she, gjithashtu, qytetin e shenjte, Jerusa¨ ¨ lemin e Ri, te zbriste nga qielli, nga Pere¨ ¨ ndia, i pergatitur si nje nuse e stolisur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per burrin e saj. Atehere, degjova nje ze ¨ ¨ ¨ te forte nga froni qe tha: ‘Ja, tenda e Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise eshte me njerezit. Ai do te bano¨ ¨ ¨ je me ta, e ata do te jene populli i tij. Po, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vete Perendia do te jete me ta. Ai do te ¨ ¨ ¨ fshije cdo lot nga syte e tyre. Nuk do te ¸ ¨ ¨ ¨ kete me vdekje. As vajtim, as klithme, as ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhembje nuk do te kete me. Gjerat e me¨ parshme shkuan.’» C’bekime te mreku¸ ¨ llueshme! Me eliminimin e vdekjes do te ¨ zhduket shkaku kryesor i loteve, i vajtimeve, i klithmave dhe i dhembjeve. Kjo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te thote se njerezit besnike do te be¨ ¨ ¨ hen te persosur dhe do te pajtohen plo¨ ¨ ¨ tesisht me Perendine. ¨ ¨ ¨ 16 Duke pershkruar me tej bekimet qe ¨ ¨ ¨ ¨ do te sjelle kjo prifteri mbreterore, Zbu¨ ¨ ¨ lesa 22:1, 2 thote: «[Ai] me tregoi nje ¨ ¨ lume me ujin e jetes, i kulluar si kristal, ¨ ¨ ¨ qe rridhte nga froni i Perendise dhe i Qe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngjit, e zbriste permes udhes se gjere te ¨ ¨ [Jerusalemit te Ri]. Ketej e andej lumit ¨ ¨ ¨ ¨ ishin pemet e jetes, qe prodhojne fryt ¨ ¨ ¨ ¨ dymbedhjete here ne vit, po, japin fryt ¨ ¨ ¨ muaj per muaj. Ndersa gjethet e pemeve ¨ ¨ ¨ ¨ ishin per sherimin e kombeve.» Fale ketyre masave simbolike, ‘kombet’, ose fa¨ ¨ ¨ ¨ miljet e tokes, do te sherohen plotesisht ¨ ¨ ¨ ¨ nga papersosmeria qe trasheguan prej ¨ ¨ ¨ Adamit. Vertet, ‘gjerat e meparshme do ¨ ¨ te kene shkuar’.
¨ ¨ ¨ prifteria mbreterore?
15, 16. Cfare bekimesh do t’i sjelle njerezimit ¸

¨ ¨ PRIFTERIA MBRETERORE ¨ ¨ PERFUNDON PUNEN E SAJ

¨ ¨ ¨ 17 Ne fund te 1.000 viteve sherbimi ¨ ¨ ¨ ¨ te dobishem, prifteria mbreterore do t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete ndihmuar nenshtetasit tokesore te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ behen te persosur. Atehere, Krishti, si ¨ Kryeprift dhe Mbret, do t’ia paraqite Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait familjen njerezore te riperterire ¨ plotesisht. (Lexo 1 Korintasve 15:22-26.) ¨ ¨ ¨ ¨ Prifteria mbreterore do ta kete permbu¨ ¨ shur plotesisht qellimin e saj. ¨ ¨ ¨ 18 Si do t’i perdore me pas Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keta bashkepunetore tejet te privilegjuar ¨ ¨ te Krishtit? Sipas Zbuleses 22:5, «ata do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mbreterojne ne jete te jeteve». Mbi ci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ let? Bibla nuk e thote. Por, fale cilesise se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jetes qe do te zoterojne dhe pervojes qe ¨ ¨ ¨ ¨ do te kene fituar duke ndihmuar nje bote ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me njerez te papersosur, do te jene te pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jisur per te mbajtur pergjithmone nje po¨ ¨ ¨ ¨ zite mbreterore ne qellimet e Jehovait. ¨ ¨ ¨ 19 Kur te mblidhemi per te mbajtur ¨ ¨ ¨ Perkujtimin e vdekjes se Jezuit te enjten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me 5 prill 2012, do te degjojme serish ¨ ¨ ¨ ¨ per keto mesime biblike. Mbetja e vogel ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e te krishtereve te mirosur qe eshte ende ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne toke do te marre simbolet e bukes pa ¨ ¨ ¨ ¨ maja dhe te veres se kuqe, veprim qe do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te nenkuptoje se jane pale e beselidhjes ¨ ¨ ¨ ¨ se re. Keto simbole te flijimit te Krishtit ¨ do t’u kujtojne atyre privilegjet e mreku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llueshme dhe pergjegjesite ne qellimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perjetshem te Perendise. Le te marrim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pjese ne ate rast me mirenjohje te thelle ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per masen qe ka marre Perendia Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ va per nje prifteri mbreterore ne dobi te ¨ ¨ ¨ te gjithe njerezimit.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17. Cfare do te permbushe ne fund prifteria ¸ ¨ mbreterore? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18. Si do t’i perdore Jehovai bashkepunetoret e ¨ ¨ ¨ ¨ Krishtit pasi prifteria mbreterore te kete kryer ¨ ¨ plotesisht punen e saj? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19. Cfare do te degjojne serish te pranishmit ¸ ¨ ¨ ne Perkujtim?

¨

¨

30

¨ ¨ Te ruajme xhevahiret ¨ ¨ ¨ e se kaluares sone
¨ POPULLI i Jehovait ka nje tra¨ ¨ shegimi frymore mjaft te pasur. Dokumentimi interesant ¨ ¨ ¨ ¨ i trashegimise sone mund te ¨ nxirret jo vetem nga botimet, ¨ por edhe nga fotografite, letrat, tregimet personale e se¨ ¨ ndet qe lidhen me adhurimin, vepren e prediki¨ ¨ mit dhe historine tone. Por, c’dobi ka ruajtja e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ materialeve te tilla dhe kredhja ne te kaluaren? ¨ ¨ ¨ Po ja, kryefamiljaret ne Izraelin e lashte duhej t’u ¨ ¨ tregonin bijve te tyre ligjet dhe bemat e mreku¨ ¨ ¨ llueshme te Jehovait, qe ai ‘te ishte burimi i sigu¨ ¨ rise se tyre’.—Psal. 78:1-7. ¨ ¨ ¨ Prej kohesh, burimet arkivore kane luajtur nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rol te rendesishem ne plotesimin e qellimit te Je¨ ¨ ¨ ¨ hovait. Per shembull, kur kundershtaret u perpo¨ ¨ ¨ qen te ndalnin punimet e tempullit ne Jerusalem, ¨ ¨ nga nje hetim zyrtar i regjistrimeve ne arkivat e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kryeqytetit te Medise, Ekbatana, doli ne drite nje ¨ dokument i leshuar nga mbreti Kir, i cili autori¨ ¨ ¨ ¨ zonte kete pune. (Ezd. 6:1-4, 12) Keshtu, tempu¨ ¨ ¨ lli u rindertua ne perputhje me vullnetin e Pe¨ ¨ ¨ rendise. Burimet arkivore i perdori edhe Luka, ¨ ¨ shkrimtari i Ungjillit, i cili ‘gjurmoi me saktesi te ¨ ¨ gjitha gjerat qe nga fillimi’.—Luka 1:1-4. ¨ ¨ ¨ ¨ Trupi Udheheqes interesohet thellesisht per hi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ storine tone teokratike. Duke folur per nevojen qe

¨ ¨ ¨ ¨ Nje veshtrim me nga afer
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Gjate pergatitjes se literatures se krishtere, DVD-ve ¨ ¨ ¨ ¨ dhe materialeve te tjera te bazuara ne Bibel, shkrimta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret, artistet, kerkuesit dhe te tjere, perdorin burimet ar¨ ¨ ¨ kivore. Per kete arsye, Reparti i Arkivit tregon mjaft kuj¨ ¨ ¨ ¨ des dhe ndermerr hapa praktike per te grumbulluar ¨ ¨ ¨ ¨ dhe ruajtur nje game te gjere materialesh historike ¨ ¨ nga burime te tilla, si zyrat e degeve, repartet e Bethe¨ lit, kongregacionet, individet dhe institucionet jofetare. ¨ Le te shohim pak si kryhet puna: ¨ Marrja dhe analizimi i materialeve: Koleksionit te ¨ Arkivit i shtohen vazhdimisht sende unike. Shume prej ¨ ¨ ketyre dhurohen me dashamiresi ose jepen hua nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ individe, familjet e te cileve i kane sherbyer me besni¨ keri Jehovait prej dekadash. Analizimi dhe krahasimi i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ketij materiali ndihmon qe te mesojme me teper per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ historine tone dhe per ata qe ishin pjese e saj. ¨ ¨ ¨ Katalogimi: Koleksioni i Repartit te Arkivit perbehet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga mijera sende, disa prej te cilave jane me teper se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje shekull te vjetra. Ato jane ne forma, permasa e
15 JANAR 2012

¨ formate te ndryshme dhe duhen kataloguar me kuj¨ ¨ ¨ ¨ des per t’u perdorur ne te ardhmen. Restaurimi dhe ruajtja: Librat dhe objektet e brishta riparohen dhe ru¨ hen duke perdorur metoda restaurimi profesionale. ¨ ¨ Dokumentet, fotografite, pjeset e prera nga gazetat, fil¨ mimet dhe regjistrimet, kthehen ne format dixhital. Si ¨ ¨ ¨ rrjedhim mund shihen ne kompjuter per te mos pre¨ ¨ kur drejtperdrejt dokumentet ose gjerat e tjera origji¨ nale me vlere historike. Magazinimi dhe gjetja: Materialet arkivore maga¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zinohen ne nje menyre te rregullt e te sigurt per te ¨ shmangur humbjet dhe per t’i mbrojtur nga drita e la¨ ¨ ¨ ¨ ¨ geshtia. Po krijohet nje banke elektronike te dhenash ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si mjet ndihmes per kerkimin dhe perdorimin e ketyre ¨ ¨ ¨ ¨ xhevahireve te cmuara te se kaluares. ¸

31

1

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ruajme, te dokumentojme e t’ua leme te tjereve tra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shegimine tone frymore, nje anetar i Trupit Udhehe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qes tha: «Qe te dime ku po shkojme, duhet te dime ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga kemi ardhur.» Per kete qellim, ne seline boterore ¨ ne Bruklin, Nju-Jork, u krijua Reparti i Arkivit, i cili ¨ mbikeqyret nga Komiteti i Shkrimit. ¨ «ALBUMI I FAMILJES» SON E ¨ ¨ DHE «STOLIT E» E TRASH EGUARA ¨ Me kalimin e kohes, e kaluara venitet dhe mbase ¨ ¨ shumica prej nesh behet pishman qe nuk ka ruajtur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje dokumentim me te plote te historise familjare. Ne ¨ ¨ ¨ ¨ Repartin e Arkivit po behet nje pune e zellshme per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ruajtur dhe dokumentuar trashegimine tone te pa¨ ¨ ¨ ¨ sur e qe shtohet. Fotografite qe mbahen me kujdes ne ¨ ¨ ¨ Arkiv, mund te konsiderohen pjese e «albumit te fa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ miljes» sone. Nder xhevahiret qe ruhen ne Arkiv jane ¨ ¨ edhe botimet tona te hershme, pervojat emocionuese ¨ ¨ ¨ ¨ dhe sendet qe lidhen me kujtime te cmuara. Keto jane ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «stoli» te trasheguara qe hedhin drite mbi trashegimi¨ ¨ ¨ ne tone teokratike dhe na ndihmojne ta shohim me si¨ ¨ guri te ardhmen e familjes sone frymore. ¨ ¨ ¨ ¨ Ju ftojme te vizitoni Repartin e Arkivit permes kesaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rubrike te re, «Nga arkivat tane», e cila do te dale ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ menyre periodike ne botimin per studim te Kulles se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Rojes. Per shembull, ne nje numer te ardhshem kemi ¨ ¨ ¨ ¨ planifikuar te botojme nje tregim me ilustrime qe do ¨ ¨ ¨ t’u pergjigjet ketyre pyetjeve: cfare ishte Valixhja me ¸ ¨ ¨ ¨ rrota «Agimi»? Kush e perdorte? Kur dhe per c’qellim? ¸ ¨ Ashtu si nje album familjar plot kujtime, edhe ko¨ ¨ ¨ ¨ leksioni qe gjendet ne Arkiv, tregon shume per ne dhe ¨ ¨ ¨ ¨ paraardhesit tane frymore—per besimin dhe guximin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e atyre qe kane qene para nesh, per gezimin e sfidat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne sherbim te Atit te dashur qiellor dhe per udheheq¨ ¨ ¨ jen e mbeshtetjen nga Perendia qe s’i ka munguar ku¨ ¨ ¨ rre popullit te tij. (Ligj. 33:27) Jemi te sigurt se Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ do t’i bekoje perpjekjet e vazhdueshme per te ruajtur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ historine tone frymore, qe te jemi gjithnje e me te ba¨ ¨ ¨ shkuar e te forcuar per te kryer vullnetin e tij.
¨ ¨ 1. Afishe per «Foto-Dramen e Krijimit». 2. Regjistrim i ¨ ¨ abonimeve. 3. Makine me altoparlant. 4. Kopertina e Kulles ¨ ¨ ¨ se Rojes 15 prill 1912. 5. Formular i burgosjes se ¨ Xh. F. Radherfordit. 6. Mikrofon i stacionit radiofonik WBBR. ¨ ¨ ¨ 7. Gramafon. 8. Cante e posacme per libra. 9. Shenime ¸ ¸ ¨ personale. 10. Telegram drejtuar Xh. F. Radherfordit.

2 3

5

6

4

7

8

9

10

www.watchtower.org

w12 15/01-AL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful