¨ KULLA E ROJES

15 DHJETOR 2011

8

L AJMERON MBRETERINE E JEHOVAIT

¨

¨

¨

¨ BOTIMI PER STUDIM
¨ ¨ ARTIKUJT E STUDIMIT P ER JAV ET:
30 janar–5 shkurt

¨ ¨ Nje shembull i mire apo ¨ ¨ ¨ nje paralajmerim per ty?
FAQJA 8 ¨ ¨ K ENGET: 61, 57

6 -12 shkurt

¨ ¨ ¨ Pse kemi nevoje te na drejtoje ¨ ¨ fryma e Perendise?
FAQJA 13 ¨ ¨ K ENGET: 71, 63

13-19 shkurt

¨ ¨ ¨ Besniket e lashtesise drejtoheshin ¨ ¨ nga fryma e Perendise
FAQJA 18 ¨ ¨ K ENGET: 81, 51

20-26 shkurt

¨ ¨ ¨ Te drejtuar nga fryma e Perendise ¨ ¨ ne shekullin e pare dhe sot
FAQJA 22 ¨ ¨ K ENGET: 69, 122

¨ KULLA E ROJES
L AJM ERON M BRET ERIN E E JEHOVAIT
¨ ¨ ¨

8

DECEMBER 15, 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ QELLIMI I KESAJ REVISTE, Kulla e Rojes, eshte te nderoje Perendine Jehova, Sundimtarin me te Larte te ¨ ¨ ¨ ¨ universit. Ashtu si ne kohet e lashta nga kullat e rojave mund te shihej se c’po ndodhte shume larg, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe kjo reviste tregon, nen driten e profecive te Bibles, se c’domethenie kane ngjarjet boterore. Ajo i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngushellon njerezit me lajmin e mire se Mbreteria e Perendise, e cila eshte nje qeveri reale ne qiell, se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpejti do t’i jape fund ligesise dhe do ta ktheje token ne nje parajse. Nxit besimin te Jezu Krishti, i cili ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vdiq qe te marrim jeten e perhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbreterise se Perendise. Kjo reviste ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ botohet rregullisht nga Deshmitaret e Jehovait qe nga viti 1879 dhe eshte apolitike. Ajo ka si autoritet ¨ Biblen.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjese e nje vepre boterore te arsimimit biblik, qe perkrahet me kontribute vullnetare. Nese nuk tregohet ndryshe, citimet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Shkrimeve jane marre nga versioni ne gjuhen e sotme, Shkrimet e Shenjta—Perkthimi Bota e Re.

¨ ¨ Q ELLIMI I ARTIKUJVE T E STUDIMIT
ARTIKULLI I STUDIMIT 1 FAQET 8-12 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Disa njerez qe permenden ne Bibel jane she¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbuj te mire per ne, por mund te sherbejne ¨ edhe si shembuj paralajmerues. Ky artikull do ¨ ¨ ¨ te na ndihmoje ta shqyrtojme shembullin e So¨ ¨ ¨ ¨ lomonit nga te dyja kendveshtrimet. C’gje ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te mesojme prej tij qe do te na ndihmo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ je te jetojme si te krishtere? ARTIKULLI I STUDIMIT 2 FAQET 13-17 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ka nje force te fuqishme ne univers qe mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ na drejtoje me sukses ne jete ne kete bote te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lige. Cila eshte ajo, pse duhet te duam te drej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tohemi prej saj dhe cfare mund te bejme qe te ¸ ¨ nxjerrim plotesisht dobi nga ndikimi i saj? ARTIKUJT E STUDIMIT 3, 4 FAQET 18-26 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Shume sherbetore te Perendise ne te kaluaren ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u mbushen me fryme te shenjte. Ne cilat meny¨ ¨ ra veproi tek ata fryma e Perendise? Studimi i ¨ ¨ ¨ ¨ menyres si i drejtoi ata Jehovai do te na jape ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume zemer ne sherbimin tone.

¨ ¨ ¨ ¨ GJITHASHTU N E K ET E NUM ER:
¨ 3 Pershtatja me rregullimet ¨ ¨ ¨ ¨ me ka dhene shperblime

¨ 27 Mos e lejo semundjen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te te rrembeje gezimin!

31

A ju kujtohet?

¨ 32 Treguesi i temave per ¨ ¨ Kullen e Rojes 2011

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Vol. 132, No. 24 Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus 5 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany. Semimonthly ALBANIAN

PERSHTATJA
ME RREGULLIMET ¨ ¨ ¨ ME KA DHENE ¨ SHPERBLIME
˘

¨

TREGUA R NGA

XHEJMS TOMSONI

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne vitin 1928, kur linda une ne jug te Shteteve te Bashkuara, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishte vendosur me ligj qe zezaket te vecoheshin nga te bardhet. ¸ ¨ ¨ ¨ Shkelja e ketij ligji conte ne burgim ose edhe me keq. ¸
¨ ¨ ¨ ¨ SOKOHE, ne disa pjese te Shteteve te Ba¨ ¨ shkuara, Deshmitaret e Jehovait duhej ¨ te kishin kongregacione, qarqe dhe krahina ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vec¸ per te bardhet e vec¸ per zezaket. Ne vitin ¨ ¨ ¨ 1937, babai u be sherbetor kompanie (tani ¨ koordinator i trupit te pleqve) i kongregaci¨ ¨ ¨ ¨ onit te zezakeve ne Catanuga, Tenesi. Vella ¸

A

¨ ¨ Babai dhe vella Nikolsi lane ¨ ¨ ¨ ¨ nje shembull te shkelqyer per mua

¨ ¨ ¨ Henri Nikolsi ishte sherbetor kompanie ne ¨ ¨ kongregacionin e te bardheve. ¨ ¨ ¨ Kam kujtime te bukura nga ditet e rinise, ¨ ¨ kur ulesha darkave ne veranden e pasme dhe ¨ ¨ ¨ degjoja babane e vella Nikolsin tek bisedo¨ nin. Edhe pse s’kuptoja gjithcka qe thoshin, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me pelqente te rrija ne krah te babait ndersa ¨ ¨ ¨ te dy diskutonin se si ta kryenin me mire ve¨ ¨ ¨ pren e predikimit ne rrethanat qe ekzistonin. ¨ ¨ ¨ ¨ Disa vjet me pare, ne vitin 1930, ne famil¨ ¨ ¨ jen tone kishte ndodhur nje tragjedi. Nena, e ¨ cila ishte vetem 20 vjece, kishte vdekur. Ba¸ ¨ ¨ ¨ ¨ bait iu desh te kujdesej i vetem per motren ¨ ¨ ¨ time katervjecare, Dorisin, dhe per mua qe ¸ ¨ ¨ ¨ isha dy vjec. Ai s’kishte shume qe ishte page¸ ¨ ¨ ¨ zuar, por perparoi mire frymesisht. ¨ ¨ ¨ ¨ Shembuj qe i dhane forme jetes sime ¨ ¨ ¨ ¨ Ne vitin 1933, babai takoi nje moter te kri¨ ¨ shtere te mrekullueshme me emrin Lili Mei ¨ ¨ Guendelin Tomas dhe shpejt u martuan. Te ¨ ¨ ¨ ¨ dy, babai dhe nena, lane nje shembull te ¨ ¨ ¨ mire per mua dhe Dorisin se si t’i sherbenim ¨ Jehovait me besnikeri.
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

3

¨ ¨ ¨ Ne vitin 1938, kongregacioneve te Deshmi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tareve te Jehovait iu kerkua te mbeshtetnin ¨ ¨ ¨ ¨ rezoluten qe pleqte ne kongregacionet lokale ¨ ¨ ¨ ¨ te emeroheshin nga selia jone qendrore ne ¨ ¨ ¨ ¨ Bruklin, ne vend qe te zgjidheshin nga velle¨ ¨ ¨ zerit lokale. Disa ne Catanuga ngurruan ta ¸ ¨ ¨ pranonin kete ndryshim organizativ, kurse ¨ babai tha se e mbeshteste pa kushte. She¨ ¨ ¨ mbulli i tij i besnikerise dhe bashkepunimi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me gjithe zemer i nenes me kane ndihmuar ¨ deri sot e kesaj dite.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pagezimi dhe sherbimi ne kohe te plote ¨ ¨ Ne vitin 1940, disa nga kongregacioni yne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ moren me qira nje autobus per te shkuar ne ¨ ¨ kongresin qe u mbajt ne Detroit, Micigan. ¸ ¨ ¨ ¨ Disa nga grupi me te cilin isha une ne auto¨ ¨ ¨ ¨ bus, u pagezuan ne ate kongres. Disa me pye¨ ¨ ¨ ¨ ten pse une nuk isha pagezuar, perderisa dilja ¨ ¨ ¨ ¨ ne sherbim qe nga mosha pesevjecare. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Kur ma bene kete pyetje, ua ktheva: «Nuk e ¨ ¨ ¨ kuptoj cdo gje ne lidhje me pagezimin.» Ba¸ ¨ ¨ bait ia kapi veshi fjalet e mia dhe u habit. Qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga ajo kohe, ai beri edhe me shume perpje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kje qe te me ndihmonte te kuptoja domethe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nien e pagezimit dhe rendesine e tij. Kater ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ muaj me vone, me 1 tetor 1940, ne nje dite te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ acarte dimri u pagezova ne nje rezervuar ne ¨ ¨ periferi te Catanuges. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne moshen 14-vjecare, gjate pushimeve te ¸ ¨ ¨ ¨ veres nisa sherbimin si pionier. Predikoja ne ¨ ¨ ¨ qyteza te vogla te Tenesit dhe te shtetit fqinj ¨ ¨ ¨ te Xhorxhias. Ngrihesha heret, merrja dreken ¨ ¨ me vete dhe nisesha per ne territor me auto¨ ¨ ¨ busin ose trenin e ores 6 te mengjesit. Nuk ¨ ¨ kthehesha para ores 6 pasdite. Ushqimi qe ¨ merrja me vete shpesh avullonte para drekes. ¨ ¨ ¨ Megjithese kisha para, s’mund te hyja ne dy¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qan per te blere ndonje gje per te ngrene, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ meqe isha zezak. Njehere hyra ne nje dyqan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te blere nje akullore me kaush, por me ker¨ ¨ ¨ kuan te dilja. Nje grua e bardhe u tregua e ¨ ¨ ¨ ¨ mire dhe me solli nje akullore jashte.
4
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ Kur fillova shkollen e mesme, ne jug te ¨ ¨ Shteteve te Bashkuara po merrte vrull levizja ¨ ¨ ¨ per te drejta te barabarta. Organizata si Sho¨ ¨ ¨ ¨ qata Kombetare per Perparimin e Njerezve ¨ me Ngjyre (NAACP) nxitnin aktivizimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxenesve. Ne na nxitnin te anetaresoheshim. ¨ ¨ ¨ Disa shkolla zezakesh, nder te cilat edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ imja, vune si synim qe te anetaresonin te gji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ the nxenesit. Me bene presion «te mbeshtetja ¨ ¨ ¨ ¨ racen tone», sic¸ thuhej atehere. Nuk pranova, ¨ ¨ ¨ ¨ perkundrazi, u shpjegova se Perendia eshte ¨ ¨ ¨ asnjanes dhe nuk favorizon asnje race. Ja pse ¨ ¨ ¨ ¨ prisja qe keto padrejtesi t’i ndreqte Perendia. —Gjoni 17:14; Vep. 10:34, 35. ¨ Pak pasi mbarova shkollen e mesme, ve¨ ¨ ¨ ndosa te shperngulesha ne qytetin e Nju-Jor¨ ¨ ¨ kut. Rruges, megjithate, ndalova ne Filadel¨ ¨ ¨ fia, Pensilvani, per te vizituar disa miq qe i ¨ ¨ ¨ ¨ kisha njohur me pare ne nje kongres. Atje pa¨ ¨ ¨ ¨ she te parin kongregacion me te bardhe e ze¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zake bashke. Gjate vizites se tij, mbikeqyresi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhetues me mori menjane e me tha se ne ¨ ¨ mbledhjen e ardhshme me ishte caktuar nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pjese. Kjo ma beri me te lehte ta ndaja me¨ ¨ ¨ ndjen per te qendruar atje. ¨ ¨ Ne Filadelfia bera disa miq, e mes tyre edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje moter ne moshe te re me emrin Xheraldi¨ ¨ na Uajt, ose Xheri, sic¸ e therrisja une. Ajo e ¨ ¨ ¨ njihte mire Biblen dhe ishte shume e zonja ¨ ¨ ¨ ¨ te komunikonte me njerezit gjate sherbimit
¨ ¨ Me Xherin, gati per ne Galaad, 1952

Pas Galaadit, u caktuam ¨ ¨ ¨ ne vepren qarkore ne jug

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtepi me shtepi. Vecanerisht e rendesishme ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ per mua ishte qe edhe ajo synonte te behej pi¨ oniere. U martuam me 23 prill 1949. ¨ ¨ Ftesa per ne Galaad ¨ ¨ ¨ ¨ Qe ne fillim, synimi yne ishte te ndiqnim ¨ ¨ ¨ Shkollen e Galaadit dhe te sherbenim si misi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ onare ne nje vend te huaj. Me kenaqesi i per¨ ¨ ¨ ¨ shtatem rrethanat qe te kualifikoheshim per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Galaad. Pak kohe me pas, na u kerkua te ¨ ¨ ¨ shpernguleshim ne Lonsajd, Nju-Xhersi, me ¨ ¨ ¨ ¨ pas ne Cester, Pensilvani, dhe ne fund ne At¸ ¨ ¨ ¨ lantik-Siti, Nju-Xhersi. Gjate kohes qe ishim ¨ ¨ ¨ ¨ ne Atlantik-Siti, u kualifikuam qe te benim ¨ ¨ ¨ ¨ kerkesen per ne Galaad, sepse tani kishim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bere dy vjet martese. Megjithate, ftesa jone u ¨ ¨ pezullua perkohesisht. Cila ishte arsyeja? ¨ ¨ Nga fillimi i vitit 1950, shume te rinj ishin ¨ ¨ rekrutuar per sherbimin ushtarak dhe kishin

¨ ¨ ¨ shkuar te luftonin ne konfliktin qe po zhvi¨ ¨ llohej ne Kore. Komisioni i rekrutimit ne Fi¨ ¨ ladelfia dukej se i paragjykonte Deshmitaret ¨ ¨ ¨ ¨ e Jehovait ne lidhje me asnjanesine. Ne fund, ¨ ¨ ¨ nje gjykates me njoftoi se FBI-ja kishte hetuar ¨ ¨ ¨ te kaluaren time dhe kishte vertetuar se kisha ¨ ¨ ¨ ¨ qene asnjanes. Keshtu, me 11 janar 1952, Ko¨ ¨ ¨ misioni i Apelit me perjashtoi nga sherbimi ¨ ¨ ¨ ¨ ushtarak meqe me njohu si sherbetor fetar. ¨ ¨ ¨ ¨ Ne gusht te atij viti, une dhe Xheri morem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ftesen per te ndjekur klasen e 20-te te Gala¨ ¨ ¨ adit, e cila nisi ne shtator. Gjate shkolles pris¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nim qe te caktoheshim ne nje vend te huaj. ¨ ¨ Motra ime, Dorisi, ishte diplomuar ne klasen ¨ ¨ ¨ ¨ e 13-te te Galaadit dhe po sherbente ne Bra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zil. Per habine tone te madhe, une dhe Xheri ¨ ¨ ¨ u caktuam ne vepren qarkore! Duhej te vizi¨ ¨ tonim kongregacionet e zezakeve ne shtetin ¨ ¨ ¨ ¨ jugor te Alabames. Kjo na la disi te zhgenjyer, ¨ ¨ ¨ ¨ se e kishim pergatitur zemren te sherbenim ¨ ¨ ¨ ne nje vend te huaj. ¨ ¨ ¨ Kongregacioni i pare qe vizituam ishte ne ¨ ¨ ¨ Hantsvil. Kur mberritem atje, shkuam ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtepine e nje motre te krishtere ku do te qe¨ ndronim. Teksa shkarkonim gjerat, na kapi ¨ ¨ ¨ ¨ veshi qe ajo i tha dikujt ne telefon: «Femijet er¨ ¨ dhen.» Ishim vetem 24 vjec¸ dhe dukeshim ¨ ¨ ¨ edhe me te rinj. Nofka «femijet» nuk na u nda ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjate gjithe kohes qe sherbyem ne ate qark. ¨ Jugu i Shteteve te Bashkuara shpesh quhej ¨ ¨ Bible Belt ose Brezi i Bibles, pasi pjesa me e ¨ ¨ madhe e njerezve e respektonin shume Bi¨ ¨ ¨ blen. Ndaj shpesh i nisnim bisedat me kete ¨ ¨ ¨ prezantim qe perqendrohej ne tri pika: ¨ ¨ ¨ ¨ (1) Disa fjale per situaten boterore. ¨ ¨ (2) Rrugezgjidhja qe jep Bibla. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (3) Cfare duhet te bejme ne sipas Bibles. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Pastaj ofronim nje botim te pershtatshem ¨ ¨ ¨ per studimin e Bibles. Meqe ky prezantim ¨ dha rezultat, me caktuan ta demonstroja gja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te nje pjese ne Asamblene Shoqeria Bota e Re, ¨ ¨ ¨ qe u mbajt ne Nju-Jork ne vitin 1953.
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

5

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ S’kaloi shume dhe ne vere te vitit 1953, me ¨ ¨ ¨ ¨ caktuan te sherbeja si mbikeqyres krahinor ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per qarqet e zezakeve ne jug te Shteteve te Ba¨ ¨ ¨ ¨ shkuara. Territori yne perfshinte gjithe zonen ¨ nga Virxhinia deri ne Florida e shkonte deri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Alabame e Tenesi ne perendim. Po, mbike¨ ¨ ¨ ¨ qyresve udhetues u duhej te pershtateshin me ¨ ¨ gjithcka. Per shembull, shpesh qendronim ¸ ¨ ¨ ¨ ne shtepi qe nuk kishin instalime hidraulike ¨ ¨ ¨ dhe laheshim ne nje vaske llamarine pas so¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bes se kuzhines. Te pakten kjo ishte pjesa me ¨ ¨ ¨ e ngrohte e shtepise!
Sfida e ndarjes raciale ¨ ¨ ¨ ¨ Sherbimi ne jug kerkonte te tregoheshim ¨ ¨ ¨ te zgjuar e mendjemprehte. Zezakeve nuk ¨ ¨ ¨ u lejohej te perdornin lavanderite publike. ¨ ¨ Keshtu qe Xheri shkonte atje dhe shpjegonte se ishin rrobat e «znj. Tomson». Me sa duket, ¨ ¨ ¨ shume kujtonin se ishte sherbetore dhe se ¨ ¨ ¨ «znj. Tomson» ishte zonja e shtepise. Ne peri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhen kur mbikeqyresit krahinore duhej te ¨ ¨ shfaqnin filmin Shoqeria Bota e Re ne veprim, ¨ ¨ i telefonoja nje dyqani dhe rezervoja nje ¨ ¨ ¨ ¨ ekran te madh per «z. Tomson». Me vone, shkoja te dyqani dhe e merrja me qira. Ishim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perhere te sjellshem dhe ne pergjithesi e ¨ kryenim sherbimin pa telashe.
¨ ¨ ¨ ¨ Mbikeqyresit udhetues me grate ¨ ¨ ¨ ¨ gjate pergatitjeve per nje kongres ¨ ¨ ¨ ¨ me vellezer te te dyja racave, 1966

¨ ¨ ¨ ¨ Ne ate zone kishte edhe nje paragjykim tje¨ ¨ ¨ ter kunder atyre nga pjesa veriore e Shteteve te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Bashkuara. Njehere, ne nje gazete lokale u njoftua se Xhejms Tomson i Riu, nga Shoqata ¨ Watchtower Bible and Tract, Nju-Jork, do te ¨ ¨ ¨ ¨ mbante fjalen ne nje asamble. Disa e moren ¨ ¨ sikur une isha nga Nju-Jorku dhe kontrata per ¨ ¨ perdorimin e nje auditori shkolle u anulua. ¨ ¨ Keshtu shkova ne drejtori dhe shpjegova se e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kisha bere shkollen ne Catanuga. Pas kesaj, na ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ e dhane lejen per te perdorur auditorin. ¨ ¨ Tensioni racial u ndez edhe me shume nga mesi i vitit 1950 dhe me raste sporadike pati ¨ ¨ ¨ ¨ edhe dhune. Ne disa kongrese qe u mbajten ¨ ¨ ¨ ¨ ne vitin 1954, pati Deshmitare qe u fyen nga¨ ¨ ¨ qe s’kishte asnje orator zezak ne program. Ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i inkurajuam vellezerit tane zezake te benin ¨ ¨ ¨ durim. Veren qe pasoi, mua me caktuan si ¨ ¨ ¨ ¨ orator ne nje asamble. Me pas, ne programe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u perfshine edhe me shume vellezer zezake. ¨ ¨ Me kalimin e kohes, dhuna raciale ne jug u ¨ ¨ pakesua dhe kongregacionet filluan dale¨ ¨ ¨ ngadale te shkriheshin me njeri-tjetrin. Kjo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kerkonte qe te ricaktoheshin lajmetaret ne ¨ ¨ kongregacione te ndryshme, te riorganizo¨ ¨ ¨ heshin territoret dhe te ndaheshin pergjegje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ site e vellezerve qe mbikeqyrnin. Disa velle¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zer, te te dyja racave, nuk e mirepriten kete ¨ ¨ ¨ rregullim te ri. Megjithate, pjesa me e ma¨ ¨ ¨ ¨ dhe u treguan te paanshem, ashtu sic¸ eshte ¨ ¨ ¨ Ati yne qiellor. Ne fakt, shume prej tyre ishin ¨ ¨ ¨ miq te ngushte pavaresisht nga ngjyra. Fa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ milja jone e kishte perjetuar kete qe ne vitet ¨ ¨ ¨ 30 dhe 40, kur une isha ende femije.
¨ Nje caktim i ri ¨ ¨ ¨ Ne janar te vitit 1969, une dhe Xheri mo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rem ftesen per te shkuar ne Guajane, ne Ame¨ ¨ ¨ ¨ riken e Jugut, ftese qe e pranuam me shume ¨ ¨ gezim. Fillimisht shkuam ne Bruklin, Nju¨ ¨ ¨ ¨ ¨ -Jork, ku une u stervita te mbikeqyrja vepren e ¨ ¨ ¨ ¨ predikimit ne Guajane. Arritem atje ne korrik ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te vitit 1969. Pas 16 vjetesh ne vepren udhe-

6

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sherbimi si misionare ne Guajane na dha gezim

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tuese, na duhej shume pershtatje qe te qe¨ ¨ ¨ ndronim ne nje vend. Xheri e kalonte pjesen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te madhe te dites ne sherbim si misionare, ¨ ¨ ¨ ¨ kurse une punoja ne zyren e deges. ¨ Puna ime perfshinte gjithcka, nga kositja e ¸ ¨ ¨ barit, plotesimi i nevojave te 28 kongregaci¨ ¨ oneve per literature e deri te korrespondenca ¨ ¨ me seline qendrore ne Bruklin. Punoja 14 de¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ri ne 15 ore ne dite. Ishte goxha pune per te ¨ dy, por na pelqente caktimi. Kur shkuam ne, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Guajane kishte 950 lajmetare; sot ka me ¨ shume se 2.500. ¨ ¨ Megjithese jemi kenaqur me temperaturat ¨ ¨ ¨ ¨ dhe frutat e perimet ekzotike, gezim te vertete ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ na kane dhene njerezit e perulur e te etur per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mesuar te verteten per Mbreterine e Pere¨ ndise. Shpesh Xheri drejtonte 20 studime bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ blike ne jave dhe shume nga ata me te cilet ¨ ¨ studiuam, jane pagezuar. Disa, me kalimin e ¨ ¨ ¨ ¨ kohes, u bene pioniere, pleq kongregacioni e ¨ ¨ ¨ ¨ madje shkuan ne Galaad per t’u bere misi¨ onare. ¨ Sfida, sidomos me shendetin ¨ ¨ ¨ Ne vitin 1983, prinderit e mi ne Shtetet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Bashkuara paten nevoje per ndihme. Une, ¨ Xheri dhe Dorisi u mblodhem si familje. Do¨ ¨ ¨ risi, qe kishte sherbyer per 35 vjet si misiona¨ ¨ ¨ re ne Brazil, zgjodhi te kthehej e te kujdesej

¨ ¨ ¨ per ta. Pse te heqim nga fusha dy misionare, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tha ajo, kur kete pune mund ta beje vetem ¨ ¨ ¨ ¨ nje? Pas vdekjes se prinderve, Dorisi qendroi ¨ ¨ ¨ ¨ ne Catanuga dhe vazhdon te sherbeje si pi¸ oniere speciale. ¨ Ne vitin 1995, u diagnostikova me kancer ¨ ¨ ¨ ¨ ne prostate dhe na u desh te ktheheshim ne ¨ ¨ Shtetet e Bashkuara. U vendosem ne Goldsbo¨ ro, Karolina e Veriut, sepse ishte diku ndermjet Tenesit, ku ishte familja ime, dhe Pensil¨ vanise, ku ishte familja e Xherit. Kanceri e ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kaluar fazen kritike, keshtu qe tani sherbejme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si pioniere speciale me kuote te zvogeluar ¨ ¨ oresh ne kongregacionin e Goldsboros. ¨ ¨ ¨ Kur sjell nder mend 65 vitet e sherbimit ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kohe te plote, i jam vertet mirenjohes Jehova¨ ¨ ¨ it qe me ka bekuar mua dhe Xherin ngaqe, ¨ ¨ ¨ per t’i sherbyer atij, jemi pershtatur me rre¨ ¨ ¨ ¨ gullimet. Sa te verteta jane fjalet e Davidit: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Me ate qe eshte besnik, Jehovai do te veproje ¨ me besnikeri.’—2 Sam. 22:26.

¨ ¨ NJ¨ E SHEMBULL I MIRE ¨ ¨ APO NJE PARALAJMERIM PER TY?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Perendia i Jakobit do te na mesoje udhet e tij, ¨ ¨ dhe ne do te ecim ne shtigjet e tij.’—ISA. 2:3.
¨ E SIGURI je dakord se mund te nxje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rresh dobi nga ajo qe eshte shkruar ne ¨ ¨ Bibel. Aty gjen shembuj te burrave e grave bes¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nike, jeten dhe cilesite e te cileve do te te pel¨ qente t’i imitoje. (Hebr. 11:32-34) Megjithate, ¨ ¨ ndoshta ke verejtur edhe shembuj paralajme¨ ¨ rues—burra dhe gra, veprat ose qendrimet e te ¨ ¨ ¨ ¨ cileve ben mire t’i shmangesh. ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Faktikisht, disa individe qe permenden ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Bibel sherbejne si shembuj te mire te udhes qe ¨ ¨ ¨ duhet te ndjekim, por edhe si paralajmerim te ¨ ¨ ¨ asaj qe duhet te shmangim. Mendo per Davi¨ ¨ ¨ ¨ din, nje bari i perulur e me pas nje mbret i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fuqishem. Ai eshte nje shembull i mire i nje ¨ ¨ ¨ ¨ njeriu qe e donte te verteten dhe besonte te Je¨ ¨ ¨ hovai. Megjithate, Davidi u be fajtor per ga¨ bime serioze, sic¸ ishin ato me Betsheben, ¨ Uriahun dhe regjistrimin e pamencur te po¸ ¨ ¨ ¨ pullsise. Por le te perqendrohemi te biri i tij, ¨ ¨ Solomoni, mbret dhe shkrimtar i Bibles. Se ¨ ¨ pari do te shohim dy menyra se si ai ishte she¨ mbull i mire.

M

‘Mencuria e Solomonit’ ¸ ¨ Solomoni me i Madh, Jezu Krishti, foli po¨ zitivisht per mbretin Solomon, duke na e pa¨ ¨ ¨ raqitur si nje shembull te mire. Jezui u tha disa ¨ ¨ judenjve dyshues: «Mbreteresha e jugut do te ¨ ¨ ¨ ringjallet me kete brez Diten e Gjykimit dhe ¨ ¨ ¨ do ta denoje, sepse ajo erdhi nga fundi i botes ¨ ¨ ¨ ¨ per te degjuar mencurine e Solomonit. Por ja, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ketu eshte dikush me i madh se Solomoni.»
3

¨ (Mat. 12:42) Po, Solomoni ishte i famshem ¨ ¨ ¨ ¨ per mencurine e tij dhe na nxit qe ta fitojme ¸ ¨ mencurine. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Ne fillim te mbreterimit te tij, Perendia iu ¨ ¨ ¨ ¨ shfaq Solomonit ne nje enderr dhe e ftoi t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bente nje kerkese. I vetedijshem se kishte per¨ ¨ ¨ voje te kufizuar, Solomoni kerkoi mencuri. ¸ ¨ ¨ ¨ (Lexo 1 Mbreterve 3:5-9.) I kenaqur qe mbreti ¨ ¨ kerkoi mencuri dhe jo pasuri e lavdi, Perendia ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ i dha «nje zemer te mencur e me kuptueshme¸ ¨ ri»—si edhe begati. (1 Mbret. 3:10-14) Sic¸ permendi Jezui, mencuria e Solomonit ishte kaq ¸ ¨ ¨ ¨ e jashtezakonshme saqe mbreteresha e She¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bes degjoi per te dhe beri nje udhetim te gjate ¨ ¨ ¨ qe ta degjonte me veshet e vet.—1 Mbret. 10:1, 4-9. ¨ 5 Ne personalisht nuk presim te na jepet ¨ ¨ ¨ ¨ mencuri ne menyre te mrekullueshme. Solo¸ moni tha se «Jehovai jep mencuri», por ai ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkroi se duhet te perpiqemi ta fitojme kete ci¨ ¨ ¨ lesi hyjnore: «Me veshin tend t’i kushtosh ve¨ ¨ ¨ mendje mencurise, per ta prirur zemren drejt ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ aftesise dalluese.» Ne fakt ai perdori shprehje ¨ ¨ ¨ ¨ te tilla, si ‘therrit’, ‘vazhdo te kerkosh’ dhe ¨ ¨ ¨ ‘vazhdo te rremosh’. (Prov. 2:1-6) Qarte, ne ¨ ¨ mund te fitojme mencuri. ¸ ¨ ¨ ¨ 6 Do te ishte mire te pyesnim veten: «A ndi¨ ¨ kon tek une shembulli i Solomonit, qe e kon¨ ¨ sideronte nje thesar mencurine hyjnore?» ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pasigurite ekonomike i kane bere disa te per¨ ¨ qendrohen te puna dhe parate ose kane ndi¨ ¨ 4, 5. Si e fitoi mencurine Solomoni, por ne c’kup¸ ¸ ¨ ¨ tim ne e fitojme ndryshe mencurine? ¸ ¨ ¨ 6. Si mund te tregojme se po nxjerrim dobi nga ¨ ¨ ¨ shembulli i mire i Solomonit per sa i perket mencu¸ ¨ rise?

¨ ¨ ¨ ¨ 1, 2. Ne cilat menyra mund te nxjerresh dobi nga ¨ shembujt biblike? ¨ ¨ 3. Pse mund te themi se Solomoni la nje shembull ¨ ¨ ¨ te mire per ne?
8
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ Solomoni e perdori mencurine ¸ ¨ ¨ qe i dha Perendia

¨ ¨ ¨ kuar te vendimet qe duhej te merrnin ne li¨ dhje me llojin dhe sasine e arsimimit. C’mund ¸ ¨ ¨ ¨ te thuhet per ty dhe familjen tende? A tregoj¨ ¨ ne zgjedhjet tuaja se e konsideroni nje thesar ¨ ¨ ¨ mencurine hyjnore dhe po e kerkoni ate? Mos ¸ ¨ ¨ ndoshta duhet te beni ndryshime lidhur me ¨ ¨ gjerat ku jeni perqendruar dhe synimet tuaja, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me qellim qe te fitoni me shume mencuri? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne te vertete, te fitoni mencuri dhe ta perdor¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ni ate eshte per te miren tuaj te perhershme. ¨ ¨ ¨ Solomoni shkroi: «Atehere do te kuptosh drej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tesine, gjykimin dhe ndershmerine, gjithe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhen e asaj qe eshte e mire.»—Prov. 2:9.

¨ ¨ ¨ ¨ pare ndertimin e nje tempulli, dhe me pas Pe¨ ¨ ¨ rendia i dha Davidit projekte te detajuara per tempullin dhe pajisjet e tij. Dhe Davidi dha ¨ ¨ ¨ ¨ nje kontribut te madh per te financuar pu¨ nen. (2 Sam. 7:2, 12, 13; 1 Kron. 22:14-16) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Gjithsesi, pergjegjesine per ta realizuar kete ¨ ¨ ¨ ¨ projekt ndertimi qe zgjati shtate vjet e gjysme, e pati Solomoni.—1 Mbret. 6:37, 38; 7:51. ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Keshtu Solomoni la nje shembull te mire ¨ ¨ ¨ ¨ per ne duke ngulmuar ne vepra te mira qe li¨ dheshin me ndertimin e tempullit, dhe ai u ¨ ¨ perqendrua ne adhurimin e Jehovait. Kur ¨ ¨ tempulli perfundoi dhe arka e beselidhjes u ¨ ¨ vendos brenda tij, Solomoni beri nje lutje pu¨ ¨ blike. Nder te tjera ai iu lut Jehovait: «Mbaji ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ syte dite e nate te kjo shtepi, te vendi per te ci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lin the: ‘Emri im do te jete atje’, per te degjuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lutjen qe ben sherbetori yt drejt ketij vendi.» ¨ ¨ (1 Mbret. 8:6, 29) Izraelitet dhe te huajt mund ¨ ¨ te luteshin drejt kesaj strukture ku thirrej emri ¨ ¨ i Perendise.—1 Mbret. 8:30, 41-43, 60. ¨ ¨ ¨ 9 Cfare ndodhi ngaqe Solomoni e lartesoi ¸ ¨ ¨ ¨ adhurimin e vertete? Pasi festoi perurimin e ¨ tempullit, populli ishte ‘i gezuar dhe plot me
¨ ¨ 8, 9. (a) Ne c’kuptim Solomoni la nje shembull ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mire per ne duke ngulmuar ne vepra te mira? ¨ ¨ ¨ (b) Cfare ndodhi ngaqe Solomoni e lartesoi adhuri¸ ¨ ¨ min e vertete?

¨ ¨ ¨ ¨ Lartesimi i adhurimit te vertete solli paqe ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Ne fillim te mbreterimit te tij, Solomoni ¨ ¨ ¨ ¨ ndermori hapa per ta zevendesuar tabernaku¨ ¨ llin, i cili po perdorej qe nga koha e Moisiut, ¨ ¨ me nje tempull madheshtor. (1 Mbret. 6:1) ¨ Mund ta quajme tempulli i Solomonit, por ky ¨ ¨ projekt nuk ishte ideja e tij ose menyra e tij per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te bere emer si arkitekt a bamires i pasur. Ne ¨ ¨ ¨ ¨ fakt, ishte Davidi ai qe propozoi per here te
¨ ¨ ¨ ¨ 7. Si u arrit te ndertohej nje tempull madheshtor ¨ ¨ ¨ per Perendine?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hare ne zemer per gjithe miresine qe i kishte ¨ ¨ ¨ treguar Jehovai Davidit, sherbetorit te vet, dhe ¨ ¨ Izraelit’. (1 Mbret. 8:65, 66) Ne fakt, mbreterimi 40-vjecar i Solomonit u karakterizua nga ¸ ¨ ¨ nje paqe dhe begati e jashtezakonshme. (Lexo ¨ 1 Mbreterve 4:20, 21, 25.) Psalmi 72 e pasqy¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ron kete dhe na ndihmon te kuptojme me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mire bekimet qe do te gezojme nen sundimin ¨ ¨ e Solomonit me te Madh, Jezu Krishtit.—Psal. 72:6-8, 16.

¨ Shembulli paralajmerues i Solomonit ¨ 10 Po pse mund te themi se jeta e Solomonit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perben edhe nje paralajmerim? Ndoshta te ¨ ¨ ¨ ¨ vijne ne mendje grate dhe konkubinat e tij te ¨ ¨ ¨ huaja. Ne Bibel lexojme: «Kur Solomoni u ¨ ¨ ¨ ¨ plak, grate ia kishin kthyer zemren qe te ndiq¨ ¨ ¨ te perendi te tjera. Keshtu ai nuk iu kushtua ¨ ¨ me gjithe zemer Jehovait.» (1 Mbret. 11:1-6) ¨ Pa dyshim, je i vendosur te mos e imitosh ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rre udhen e tij te marre. Por, a eshte ky i vetmi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ paralajmerim qe gjejme ne jeten e Solomo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nit? Shqyrto disa hollesi te jetes se tij qe kaloj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne lehte pa u vene re dhe shih se c’paralajme¸ rim gjen. ¨ 11 Solomoni mbreteroi 40 vjet. (2 Kron. ¨ ¨ ¨ ¨ 9:30) Atehere, c’perfundim mund te nxje¸ ¨ ¨ rresh nga 1 Mbreterve 14:21? (Lexoje.) Sipas ¨ ketij vargu, kur vdiq Solomoni, biri i tij, Re¨ ¨ ¨ hoboami, u be mbret ne moshen 41-vjecare. ¸ ¨ Nena e tij e kishte emrin «Namah dhe ishte ¨ ¨ ¨ amonite». Kjo do te thote qe, para se Solomo¨ ¨ ¨ ¨ ni te behej mbret, u martua me nje te huaj ¨ ¨ ¨ nga nje komb armik qe u sherbente idhujve. (Gjyk. 10:6; 2 Sam. 10:6) A i adhuronte ajo? ¨ ¨ Edhe nese dikur i adhuronte, mund t’i kete ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ braktisur idhujt e te jete bere nje adhuruese e ¨ ¨ vertete ashtu si Rahaba dhe Rutha. (Rutha ¨ 1:16; 4:13-17; Mat. 1:5, 6) Megjithate, ka shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te ngjare qe Solomoni te kete pasur krushq ¨ ¨ ¨ amonite qe nuk i sherbenin Jehovait.
¨ ¨ ¨ 10. Cili gabim i Solomonit mund te na vije menje¨ ¨ here ne mendje? ¨ ¨ ¨ 11. Cilat ishin pasojat qe erdhen nga martesa e pare e Solomonit?
10
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ 12 Gjerat moren perfundimisht nje drejtim ¨ ¨ te keq pasi ai u be mbret. Solomoni lidhi «krushqi me faraonin, mbretin e Egjiptit. Ai mori ¨ ¨ bijen e faraonit, [dhe] e coi ne Qytetin e Davi¸ ¨ dit». (1 Mbret. 3:1) A imitoi Ruthen kjo egjipti¨ ¨ ¨ ane duke perqafuar adhurimin e vertete? As¨ ¨ ¨ gje nuk tregon se veproi keshtu. Perkundrazi, ¨ ¨ ¨ me kalimin e kohes Solomoni ndertoi nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtepi per te (dhe ndoshta per sherbyeset e ¨ ¨ saj egjiptiane) jashte Qytetit te Davidit. Pse? ¨ ¨ Shkrimet thone se veproi keshtu pasi nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ishte e pershtatshme per nje adhuruese te rre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te banonte prane arkes se beselidhjes. —2 Kron. 8:11. ¨ ¨ ¨ 13 Solomoni mund te kete menduar se do te ¨ kishte dobi nga ana politike po te martohej ¨ ¨ me nje princeshe egjiptiane, por ky nuk ishte ¨ ¨ ¨ ¨ justifikim. Kohe me pare, Perendia kishte nda¨ ¨ luar martesat me kananitet pagane, madje du¨ ¨ ¨ ke permendur me emer disa popuj kananite. (Dal. 34:11-16) A arsyetoi Solomoni se Egjipti ¨ nuk ishte mes atyre kombeve? Edhe nese po, a ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te ishte i vlefshem ky arsyetim? Ne te ver¨ ¨ ¨ tete, sjellja e tij shperfilli rrezikun e qarte ¨ ¨ ¨ ¨ qe kishte permendur Jehovai—qe nje izraelit ¨ ¨ ¨ ¨ mund te largohej nga adhurimi i vertete e te ¨ ¨ jepej pas adhurimit te rreme.—Lexo Ligjin e ¨ ¨ ¨ perterire 7:1-4. ¨ ¨ ¨ ¨ 14 A do te lejojme qe sjellja e Solomonit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jete nje shembull paralajmerues per ne? Nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ moter mund te perpiqet te gjeje justifikime ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te nisur nje lidhje romantike qe shperfill ¨ ¨ ¨ ¨ drejtimin e Perendise per t’u martuar «vetem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Zoterine». (1 Kor. 7:39) Po keshtu mund te ¨ ¨ ¨ ¨ gjeje justifikime edhe dikush qe perfshihet ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sporte qe nuk bejne pjese ne programin e ¨ ¨ ¨ shkolles ose ne rrethe shkollore, qe raporton ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me pak te ardhura per te cilat duhet te paguaje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ taksa ose nuk thote te verteten kur i kerkohet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tregoje per disa veprime qe mund te jene te
¨ ¨ 12, 13. C’vendim jo te mencur mori Solomoni ne ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fillim te mbreterimit te tij? Si mund te kete arsyetuar? ¨ ¨ 14. Si mund te nxjerrim dobi duke i kushtuar veme¨ ¨ ndje shembullit paralajmerues te Solomonit?

¨ ¨ ¨ sikletshme. Pika per t’u theksuar eshte se So¨ ¨ ¨ ¨ lomoni mund te kete perdorur arsyetime te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ papersosura per t’i bere bisht asaj qe kishte ur¨ ¨ ¨ dheruar Perendia, dhe i njejti rrezik ekziston ¨ edhe per ne. ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Eshte interesante qe pasi permend marte¨ ¨ ¨ ¨ sen e Solomonit me ate princeshe te huaj, Bi¨ ¨ ¨ ¨ bla tregon se Perendia ia plotesoi atij kerkesen ¨ per mencuri e i dha edhe pasuri. (1 Mbret. 3: ¸ ¨ ¨ 10-13) Solomoni i kishte shperfillur urdheri¨ ¨ ¨ met e Perendise, megjithate askund nuk tre¨ ¨ ¨ ¨ gohet qe Jehovai e hodhi poshte me te shpejte ¨ ¨ ¨ si mbret ose qe e disiplinoi ashper. Kjo perpu¨ ¨ thet me faktin se Perendia e kupton qe jemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njerez te papersosur, te bere nga pluhuri. ¨ ¨ (Psal. 103:10, 13, 14) Por te mos harrojme: ve¨ ¨ primet tona mund te kene pasoja tani ose ¨ ¨ ndoshta ne te ardhmen.

¨ Sa shume gra! ¨ ¨ ¨ 16 Ne Kengen e Solomonit, mbreti foli me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ admirim per nje virgjereshe qe ishte me e bu¨ kur se 60 mbreteresha dhe 80 konkubina. ¨ ¨ ¨ ¨ (Keng. 6:1, 8-10) Nese keto fjale i referohen si¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tuates se Solomonit, ai kishte marre tere ato ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gra ne ate periudhe te mbreterimit. Edhe sikur ¨ ¨ shumica prej tyre, ose te gjitha, te ishin adhu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ruese te verteta, Perendia kishte urdheruar ne¨ ¨ ¨ permjet Moisiut qe nje mbret i Izraelit nuk du¨ ¨ ¨ ¨ hej ‘te shtonte grate e veta, qe zemra e tij te mos shmangej nga udha’. (Ligj.17:17) Gjithse¨ ¨ ¨ ¨ si, edhe kete here Jehovai nuk e hodhi poshte ¨ ¨ ¨ ¨ Solomonin. Ne fakt, Perendia e bekoi perseri ¨ ¨ ¨ duke e perdorur qe te kompozonte librin bi¨ blik Kenga e Solomonit. ¨ ¨ ¨ ¨ 17 A le te nenkuptoje kjo se Solomoni mu¨ ¨ ¨ ndi ta shperfillte urdhrin e Perendise pa u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndeshkuar ose qe edhe ne mund te bejme po ¨ ¨ ¨ njesoj? Jo. Perkundrazi, tregon se Perendia
¨ ¨ ¨ ¨ 15. Si tregoi meshire Perendia ne rastin e Solomo¨ ¨ ¨ ¨ nit, por cfare nuk duhet te harrojme ne lidhje me ¸ ¨ ¨ kete? ¨ ¨ ¨ 16. Cfare po shperfillte Solomoni duke marre shu¸ ¨ me gra? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17. C’te vertete nuk duhet te shperfillim? ¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund vazhdoje te shfaqe vetepermbajtje per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ca kohe. Por fakti qe nje sherbetor i Perendise ¨ ¨ shperfill urdherimet e tij pa pasur pasoja ne¨ ¨ ¨ ¨ gative te menjehershme, s’do te thote se nuk ¨ ¨ ¨ do t’i kete kurre. Kujto cfare shkroi Solomoni: ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Ngaqe denimi kunder nje vepre te keqe nuk ¨ ¨ ¨ eshte ekzekutuar me shpejtesi, zemra e bijve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te njerezve eshte plotesisht e vendosur per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bere keq.» Ai shtoi: «Une e di mire se atyre qe i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frikesohen Perendise se vertete do t’u dale per ¨ ¨ ¨ mire, sepse kane pasur frike nga ai.»—Ekl. 8: 11, 12. ¨ 18 Ah sikur Solomoni te kishte vazhduar t’i ¨ ¨ ¨ vinte veshin kesaj te vertete hyjnore! Po, ai ki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shte bere shume te mira dhe kishte gezuar per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje kohe te gjate bekimet e Perendise. Por me ¨ ¨ ¨ ¨ kalimin e kohes, beri hapa te gabuar njeri pas ¨ ¨ ¨ tjetrit. Ai e beri zakon mosbindjen. Sa te ver¨ ¨ ¨ ¨ teta ishin fjalet qe apostulli Pavel u frymezua ¨ ¨ ¨ te shkruante me vone: «Mos u mashtroni: Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendia nuk vihet ne loje. Cfaredo qe te mbjelle ¸ ¨ ¨ ¨ njeriu, ate edhe do te korre.» (Gal. 6:7) Me ka¨ ¨ limin e kohes Solomoni korri fryte te trishtue¨ ¨ ¨ shme ngaqe shperfilli urdherimet e Jehovait. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne Bibel lexojme: «Pervec¸ bijes se faraonit, ¨ ¨ mbreti Solomon dashuroi shume gra te huaja: moabite, amonite, edomite, sidonite dhe hiti¨ ¨ ¨ ¨ te.» (1 Mbret. 11:1) Ka te ngjare qe shume prej ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tyre te kene qendruar te lidhura pas perendive ¨ te rreme dhe Solomoni nuk ishte i imunizuar. Ai u largua nga udha dhe humbi miratimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise tone te durueshem.—Lexo 1 Mbre¨ terve 11:4-8.

¨ Meso nga shembulli i tij: ¨ I mire dhe i keq ¨ ¨ 19 Nga dashamiresia Jehovai e frymezoi Pa¨ ¨ ¨ vlin te shkruante: «Gjithcka qe u shkrua kohe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me pare, u shkrua per mesimin tone, qe, me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ane te qendrueshmerise sone dhe me ane te ¨ ¨ ¨ ngushellimit nga Shkrimet, te kemi shprese.»
¨ ¨ ¨ ¨ 18. Si e ilustron rasti i Solomonit te verteten qe gjej¨ me te Galatasve 6:7? ¨ ¨ ¨ 19. Pse themi se Bibla permban shume shembuj te ¨ mire?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

11

A po nxjerr dobi nga shembulli ¨ paralajmerues i Solomonit?

¨ ¨ ¨ (Rom. 15:4) Ne gjerat e shkruara perfshihen ¨ ¨ ¨ ¨ shume shembuj te mire te burrave dhe grave ¨ ¨ ¨ ¨ me besim te jashtezakonshem. Pavli mundi te ¨ ¨ ¨ ¨ thoshte: «E c’te them me? Sepse nuk do te me ¸ ¨ ¨ ¨ dilte koha, po te vazhdoja te tregoja per Gideonin, Barakun, Samsonin, Jefteun, Davidin, si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe per Samuelin e profetet e tjere, qe neper¨ ¨ ¨ ¨ mjet besimit munden mbreteri, vune ne ve¨ ¨ ¨ ¨ prim drejtesine, moren premtimet, . . . nga te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dobet u bene te fuqishem.» (Hebr. 11:32-34) ¨ Ne mund dhe duhet te nxjerrim dobi nga she¨ ¨ ¨ mbujt e mire qe gjenden ne Shkrime, duke ¨ ¨ ¨ ndjekur ose imituar ate qe paraqitet ne ato tre¨ ¨ gime te shkelqyera biblike. ¨ ¨ 20 Megjithate, disa tregime biblike perfshij¨ ¨ ¨ ¨ ne shembuj paralajmerues. Shembuj te tille ¨ ¨ ¨ ¨ ishin disa burra dhe gra qe, ne nje moment te ¨ ¨ caktuar, Jehovai i pranoi dhe i perdori si sher¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ betore te tij. Kur lexojme Biblen, mund te ve¨ ¨ ¨ rejme se ne cilat rrethana dhe menyra disa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbetore te Perendise u larguan nga udha e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u bene keshtu shembuj paralajmerues per ne. ¨ ¨ Ndoshta dallojme se disa zhvilluan dalenga¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 20, 21. Pse deshiron qe te vazhdosh te mesosh nga ¨ ¨ ¨ ¨ shembujt paralajmerues qe gjenden ne Bibel?
12
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dale qendrime ose prirje te gabuara qe ne ¨ ¨ fund sollen pasoja te trishtueshme. Si mund ¨ ¨ ¨ te nxjerrim mesime nga keto tregime? Mund ¨ ¨ ¨ t’i bejme vetes pyetje te tilla: «Si u zhvillua ajo ¨ ¨ ¨ prirje? A mund te zhvillohet nje prirje e tille ¨ ¨ ¨ ¨ edhe tek une? C’mund te bej qe ta shmang ¸ ¨ ¨ ¨ kete dhe te nxjerr dobi nga ky shembull para¨ lajmerues?» ¨ 21 Sigurisht qe duhet t’i marrim seriozisht ¨ ¨ ¨ keta shembuj, pasi Pavli u frymezua te shkru¨ ¨ ante: «Keto gjera u ndodhnin atyre si shembuj ¨ ¨ ¨ dhe u shkruan si nje paralajmerim per ne, ¨ ¨ ¨ mbi te cilet ka mberritur fundi i sistemeve.» —1 Kor. 10:11.

¨ ¨ ¨ ˙ Pse mund te thuash se ne Bibel ka ¨ ¨ shembuj te mire dhe shembuj para¨ lajmerues? ¨ ˙ Si e beri zakon mosbindjen Solomoni ¨ ¨ ¨ gjate jetes se tij? ¨ ¨ ˙ Si mund te nxjerresh dobi nga she¨ mbulli paralajmerues i Solomonit?

¨ ¨ Cfare ke mesuar? ¸

¨ ¨ ¨ PSE KEMI NEVOJE TE NA DREJTOJE ¨ ¨ FRYMA E PERENDISE?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Fryma jote eshte e mire. Le te me coje ne vendin e drejtesise.»—PSAL. 143:10. ¸
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ KE perdorur ndonjehere nje busull per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjetur rrugen? Busulla eshte nje pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jisje e thjeshte vetem me nje pjese te le¨ ¨ ¨ ¨ vizshme, nje gjilpere magnetike qe tregon ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithmone veriun. Per shkak te nje force te ¨ ¨ padukshme te njohur si magnetizmi, gjilpera ¨ ¨ e busulles pozicionohet sipas fushes magne¨ ¨ ¨ ¨ tike qe rrethon token nga njeri pol ne tje¨ ¨ trin. Per shekuj, eksploruesit dhe shtegtaret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e kane perdorur per te gjetur rrugen ne toke e ¨ ne det. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Ka nje force tjeter te padukshme qe eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe me e rendesishme per ne. Eshte ajo qe ¨ ¨ ¨ ¨ pershkruhet ne vargjet e para te Bibles. Duke ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ folur per ate qe beri Jehovai epoka me pare, ¨ ¨ te Zanafilla thuhet: «Ne fillim Perendia krijoi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qiejt dhe token.» Ai dergoi nje force te fuqishme, pasi tregimi vazhdon: «Forca vepruese ¨ ¨ ¨ e Perendise endej andej-ketej.» (Zan. 1:1, 2) ¨ ¨ Cila ishte kjo force? Fryma e shenjte, forca di¨ ¨ ¨ namike qe perdori Jehovai ne krijim. Ne ia ¨ ¨ ¨ ¨ detyrojme ekzistencen tone faktit qe Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perdori kete fryme per te sjelle ne jete gjithcka.—Jobi 33:4; Psal. 104:30. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Si njerez te gjalle, a duhet te presim qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ forca vepruese e Perendise te ndikoje edhe ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ menyra te tjera ne jeten tone? Po, sepse Jezui, ¨ ¨ ¨ Biri i Perendise, u tha dishepujve te tij: «Fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ma . . . do t’ju drejtoje qe te kuptoni gjithe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ verteten.» (Gjoni 16:13) Cfare eshte kjo fry¸ ¨ ¨ me? Pse duhet te duam drejtimin e saj?

A

¨ ¨ ¨ ¨ Cfare eshte fryma e shenjte? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Ka te ngjare qe disa nga njerezit me te ci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ let flet ne sherbim te besojne te triniteti. ¨ ¨ ¨ Keshtu, ata mbahen pas idese se gabuar se ¨ ¨ ¨ ¨ fryma e shenjte eshte nje person frymor i ba¨ ¨ ¨ rabarte me Perendine, Atin. (1 Kor. 8:6) Sipas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ketij arsyetimi, shume perkthime te Bibles ¨ ¨ shprehjen «fryma e shenjte» e shkruajne me ¨ ¨ ¨ shkronja te medha, pra Fryma e Shenjte. Me¨ ¨ ¨ ¨ gjithate, vlen te permendet se disa perkthyes ¨ ¨ ¨ ¨ kane vendosur ta shkruajne kete shprehje me ¨ ¨ shkronja te vogla, pasi e dinin se ne Shkrime ¨ shprehja nuk i referohet nje personi.1 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Atehere, cfare eshte ne te vertete fryma e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shenjte? Ne nje shenim te Zanafilla 1:2 ne ¨ Perkthimin Bota e Re, me referime (angl.) thu´ ¨ ¨ het: «Pervecse ‘fryme’ fjala ruach [hebraisht] ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perkthehet edhe ‘ere’ ose me fjale te tjera qe ¨ ¨ ¨ ¨ tregojne nje force vepruese te padukshme.» ¨ (Krahaso shenimet te Zanafilla 3:8; 8:1, angl.) ¨ ¨ Ashtu si era eshte e padukshme, por ushtron ¨ ¨ fuqi, edhe fryma e shenjte, ndonese nuk shi¨ het e nuk preket, shkakton pasoje. Ajo nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte nje person, por nje energji qe Perendia ¨ ¨ ¨ ¨ e leshon mbi njerezit dhe gjerat, e qe ndikon ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbi ta per te plotesuar vullnetin e tij. A eshte
¨ ¨ 1 Per shembull, Joan F. Mira, nje profesor i njohur i greqishtes, shpjegoi pse vendosi ta shkruante me shkro¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nja te vogla kete shprehje ne perkthimin e tij te ungjij¨ ¨ ¨ ¨ ve. Ne parathenie, ai shkroi: «Lexuesit e shekujve te dyte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e te trete as qe e conin neper mend se kjo [. . .] fryme ¸ ¨ ¨ mund te ishte nje person hyjnor, i pavarur dhe i ndry¨ ¨ shem nga Ati e Biri, pasi . . . dogma e trinitetit as qe ekzistonte asokohe.»

¨ ¨ ¨ 1. Ilustro se si mund te drejtohet nje njeri nga nje ¨ force e padukshme. ¨ ¨ ¨ ¨ 2, 3. Cilen force te fuqishme perdori Jehovai epoka ¨ ¨ ¨ ¨ me pare? (b) Pse duhet te presim qe forca vepruese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e padukshme e Perendise te drejtoje jeten tone sot?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4, 5. (a) Cfare mendojne ne menyre te gabuar per ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ frymen e shenjte ata qe besojne te triniteti? (b) Si do ¨ ¨ ¨ ¨ ta shpjegoje se cfare eshte fryma e shenjte? ¸
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

13

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e veshtire te besojme se kjo force e mreku¨ ¨ llueshme vjen nga Burimi i shenjte, Pere¨ ¨ ndia i Plotfuqishem? Aspak.—Lexo Isaine 40: 12, 13. ¨ ¨ ¨ ¨ 6 A mund te vazhdoje ta perdore Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymen e tij per te na drejtuar ne jete? Ai i ¨ ¨ ¨ ¨ premtoi Davidit: «Une do te te jap gjykim te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thelle dhe do te te mesoj udhen qe duhet te ¨ ¨ ¨ ndjekesh.» (Psal. 32:8) A e donte Davidi kete? ¨ ¨ ¨ ¨ Po, sepse ai iu lut Jehovait: «Me meso te bej ¨ ¨ vullnetin tend, sepse ti je Perendia im. Fryma ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jote eshte e mire. Le te me coje ne vendin e ¸ ¨ ¨ ¨ drejtesise.» (Psal. 143:10) Edhe ne duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kemi te njejten deshire e gatishmeri per t’u ¨ ¨ ¨ ¨ drejtuar nga fryma e Perendise. Perse? Le te ¨ shohim kater arsye. ¨ Nuk jemi ne gjendje ¨ ¨ te drejtojme veten ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Arsyeja e pare pse duhet te duam qe te ¨ ¨ ¨ ¨ drejtohemi nga fryma e Perendise eshte se ne ¨ ¨ ¨ ¨ nuk jemi ne gjendje te drejtojme veten. «Te ¨ ¨ ¨ drejtosh» do te thote «te tregosh drejtimin ¨ ¨ ¨ ose rrugen qe duhet ndjekur». Megjithate, Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovai nuk na krijoi me aftesine qe kete ta be¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nim vete, aq me teper qe jemi edhe te papersosur. Profeti i tij, Jeremia, shkroi: «E di, o Zot, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe s’eshte ne dore te njeriut udha e tij, qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ s’eshte i zoti ai qe ecen qe t’i drejtoje hapat e ¨ ¨ vet.» (Jer. 10:23, Simon Filipaj) Perse? Pere¨ ¨ ¨ ndia na tregoi nepermjet Jeremise pse jemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kaq te paafte kur behet fjale per te drejtuar veten. Duke treguar se si jemi ne nga brenda, Je¨ ¨ ¨ ¨ hovai tha: «Zemra eshte me e pabese se cdo ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ gje tjeter. Ajo eshte e rrezikshme. E kush ¨ mund ta njohe?»—Jer. 17:9; Mat. 15:19. ¨ ¨ ¨ 8 A nuk do te ishte kokekrisur nje njeri i pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pervoje qe, pa nje udherrefyes e aq me teper ¨ ¨ ¨ ¨ pa nje busull, te shkonte ne ekskursion thelle ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne nje vend te shkrete e te paeksploruar?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6. C’kerkese domethenese i beri Davidi Jehovait? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7, 8. (a) Pse nuk jemi te afte te drejtojme veten te ¨ ¨ pavarur nga Perendia? (b) Ilustro pse nuk duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ guxojme ta gjejme vete rrugen ne kete sistem te lig.
14
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nese nuk di si te mbijetoje ne nje vend aspak ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ miqesor e nuk eshte i zoti te gjeje rrugen, do ¨ ¨ ta vinte jeten ne rrezik. Po ashtu, kush pa¨ ndeh se mund t’i drejtoje si duhet hapat e vet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne kete bote te lige pa e lejuar Perendine qe t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tregoje udhen e drejte, e ve veten ne rrezik te ¨ ¨ ¨ madh. Menyra e vetme per te kaluar me suk¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ses kete sistem, eshte t’i kerkojme me lutje Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait ate qe i kerkoi edhe Davidi: «Me bej te ¨ ¨ ¨ njoh udhet e tua, o Jehova, me meso shtigjet ¨ e tua.» (Psal. 25:4; 23:3) Si mund ta sigurojme ¨ ¨ kete drejtim? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9 Nese jemi te perulur dhe te gatshem per ¨ ¨ ¨ t’u mbeshtetur te Jehovai, ai do te na jape fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ men e shenjte qe te na i drejtoje hapat si nje ¨ ¨ ¨ ¨ udherrefyese e sigurt. Si do te na ndihmoje ¨ kjo force vepruese? Jezui u shpjegoi dishe¨ ¨ ¨ ¨ pujve te tij: «Ndihmesi, fryma e shenjte, te ci¨ ¨ ¨ ¨ 9. Sic¸ paraqitet ne faqen 17, ne c’menyre fryma e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise mund te jete si nje udherrefyese e sigurt ¨ per ne?

¨ ¨ ¨ ¨ len Ati do ta dergoje ne emrin tim, do t’ju ¨ ¨ ¨ ¨ mesoje gjithcka dhe do t’ju sjelle nder mend ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjitha gjerat qe ju thashe.» (Gjoni 14:26) ¨ Teksa e studiojme rregullisht dhe me lutje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Fjalen e Perendise, pa lene menjane asnje nga ¨ ¨ ¨ mesimet e Krishtit, fryma e shenjte do te na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtoje kuptueshmerine per mencurine e the¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lle te Jehovait, qe te permbushim vullnetin e ¨ ¨ ¨ ¨ tij ne cdo gje. (1 Kor. 2:10) Vec¸ kesaj, ne cdo ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kthese te papritur ne udhen e jetes, fryma do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te na tregoje si te veprojme. Ajo do te na sjelle ¨ ¨ ¨ nder mend parimet biblike qe tashme kemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mesuar dhe do te na ndihmoje te kuptojme ¨ ¨ ¨ ¨ se si t’i zbatojme per te hedhur hapin tjeter. ¨ ¨ Jezuin e drejtonte fryma e Perendise ¨ ¨ ¨ 10 Arsyeja e dyte pse duhet te duam te na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ drejtoje fryma e shenjte eshte se Perendia ¨ ¨ drejtoi edhe Birin e tij nepermjet saj. Para se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te vinte ne toke, Biri i vetemlindur i Perendise ¨ ¨ ¨ e njihte kete profeci: «Tek ai do te prehet fry¨ ma e Jehovait, fryma e mencurise dhe e kup¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tueshmerise, fryma e keshilles dhe e fuqise, ¨ ¨ fryma e njohurise dhe e frikes nga Jehovai.»
¨ ¨ ¨ ¨ 10, 11. Cfare priste Biri i vetemlindur i Perendise ¸ ¨ ¨ ¨ nga fryma e shenjte dhe cfare perjetoi? ¸

¨ ¨ (Isa. 11:2) Tani perfytyro sa shume e donte Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zui ndihmen e frymes se Perendise ne nje ¨ ¨ ¨ mjedis me te cilin u perball vetem kur erdhi ¨ ¨ ¨ ketu ne toke! ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Fjalet e Jehovait dolen te verteta. Ne Un¨ ¨ ¨ gjillin e Lukes tregohet cfare ndodhi menje¸ ¨ ¨ ¨ ¨ here pas pagezimit te Jezuit: «Plot me fryme ¨ ¨ te shenjte, Jezui u largua nga Jordani dhe fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ma e coi tutje-tehu neper shkretetire.» (Luka ¸ ¨ ¨ 4:1) Atje, ndersa Jezui agjeronte, lutej e medi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tonte, ka te ngjare qe Jehovai ta kete udhezu¨ ¨ ¨ ¨ ar e pergatitur te Birin per cfare e priste. Forca ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ vepruese e Perendise ishte ne veprim ne me¨ ndjen dhe zemren e Jezuit, duke drejtuar me¨ ndimet dhe vendimet e tij. Keshtu, Jezui din¨ ¨ ¨ ¨ te si te vepronte ne cdo situate dhe beri ¸ ¨ ¨ ¨ saktesisht ate qe Ati donte prej tij. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12 Duke qene i vetedijshem per dobite qe i ¨ ¨ ¨ ¨ solli fryma e Perendise ne jete, Jezui u nguliti ¨ ¨ ¨ ne mendje dishepujve sa e rendesishme ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe ta kerkonin frymen e shenjte dhe te drejto¨ heshin prej saj. (Lexo Luken 11:9-13.) Pse du¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het ta bejme edhe ne kete? Sepse ajo mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shnderroje menyren tone te te menduarit, qe ¨ edhe ne te kemi mendjen e Krishtit. (Rom. ¨ ¨ ¨ 12:2; 1 Kor. 2:16) Duke lejuar qe te na drejtoje ¨ ¨ ¨ ¨ fryma e Perendise, mund te mendojme si Kri¨ ¨ shti e te imitojme shembullin e tij.—1 Pjet. 2:21.

¨ Fryma e botes ¨ ¨ ¨ na con ne rruge te keqe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Arsyeja e trete pse duam qe te na drejtoje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fryma e Perendise eshte se pa te, fryma e bo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tes qe vepron ne jeten e shumices se njerezve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sot, mund te na coje ne rruge te keqe. Edhe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ bota ka forcen e saj te fuqishme e nxitese qe
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12. Pse duhet t’i kerkojme Perendise te na drejtoje ¨ me frymen e tij? ¨ ¨ ¨ ¨ 13. C’eshte fryma e botes dhe cfare sjell ajo? ¸ ¸

¨ ¨ Fryma e Perendise ishte forca ¨ ¨ ¨ qe e nxiste Jezuin gjate jetes

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ na shtyn te bejme krejt te kunderten e asaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe na nxit te bejme fryma e shenjte. Ne vend ¨ ¨ ¨ ¨ qe te fute te njerezit mendjen e Krishtit, fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ma e botes i ben ata te mendojne e te veproj¨ ¨ ne si sundimtari i botes, Satanai. (Lexo Efesi¨ ¨ aneve 2:1-3; Titit 3:3.) Kur nje person i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dorezohet frymes se botes dhe nis te prakti¨ ¨ ¨ koje veprat e mishit, ai korr pasoja te keqija, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe e pengojne te trashegoje Mbreterine e Pe¨ ¨ rendise.—Gal. 5:19-21. ¨ ¨ 14 Jehovai na ka pajisur me ate qe na nevo¨ ¨ ¨ ¨ jitet per t’i rezistuar frymes se botes. Apostulli ¨ ¨ ¨ ¨ Pavel na nxit ‘te vazhdojme te marrim fuqi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Zoterine dhe ne madheshtine e forces se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tij, qe te jemi ne gjendje t’i kundervihemi ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dite te lige’. (Efes. 6:10, 13) Me ane te frymes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se tij, Jehovai na jep force t’u bejme balle per¨ ¨ ¨ pjekjeve te Satanait per te na mashtruar. ¨ ¨ ¨ (Zbul. 12:9) Fryma e botes eshte e fuqishme ¨ dhe ne s’mund ta shmangim plotesisht. Me¨ ¨ gjithate, nuk ka pse te ndotemi prej saj. Fry¨ ¨ ¨ ¨ ma e shenjte eshte edhe me e fuqishme dhe ¨ ¨ do te na ndihmoje! ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Per ata qe braktisen krishterimin ne she¨ ¨ kullin e pare, apostulli Pjeter tha: «Duke ¨ ¨ braktisur shtegun e drejte, ata jane mashtru¨ ¨ ¨ ar.» (2 Pjet. 2:15) Sa mirenjohes duhet te jemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe «nuk morem frymen e botes, por frymen ¨ ¨ ¨ ¨ qe eshte nga Perendia»! (1 Kor. 2:12) Duke e ¨ ¨ ¨ ¨ lejuar frymen e shenjte te na drejtoje dhe ¨ ¨ ¨ ¨ duke nxjerre dobi te plote nga te gjitha masat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe ka marre Jehovai per te qendruar ne ¨ ¨ ¨ udhen e drejte, mund t’ia dalim mbane t’i re¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zistojme frymes satanike te kesaj bote te lige. —Gal. 5:16. ¨ ¨ ¨ Fryma e shenjte prodhon fryt te mire ¨ ¨ 16 Arsyeja e katert pse duam qe fryma e Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise te veproje brenda nesh eshte se ajo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prodhon fryt te mire ne jeten e atyre qe drej¨ ¨ 14, 15. Si mund t’ia dalim mbane t’i rezistojme fry¨ ¨ ¨ mes se botes? ¨ ¨ ¨ 16. Cfare fryti mund te prodhoje te ne fryma e ¸ ¨ shenjte?
16
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

tohen prej saj. (Lexo Galatasve 5:22, 23.) ¨ ¨ ¨ Cili nga ne s’do te donte te ishte me i dashur, ¨ ¨ ¨ ¨ me i gezuar e me paqesor? Cilit nga ne nuk ¨ ¨ ¨ ¨ do t’i pelqente te shfaqte sa me shume shpirt¨ ¨ ¨ gjeresi, dashamiresi e miresi? Cili nga ne nuk ¨ ¨ ¨ do te nxirrte me shume dobi duke rritur besi¨ ¨ ¨ min, duke shtuar butesine e vetekontrollin? ¨ ¨ ¨ ¨ Fryma e Perendise prodhon te ne cilesi te ¨ ¨ shkelqyera qe na sjellin dobi neve dhe atyre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te cilet jetojme e sherbejme. Per te kultivu¨ ¨ ¨ ar kete fryt duhet pune e vazhdueshme dhe ¨ ¨ e pandalur, sepse nuk ka kufij per sasine e fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tit te frymes qe na nevojitet dhe qe ne mund te shfaqim. ¨ ¨ ¨ 17 Do te ishte e mencur qe secili nga ne te ¸ ¨ ¨ ¨ shqyrtonte veten per t’u siguruar qe fjalet dhe ¨ ¨ veprimet e tij deshmojne se po drejtohet nga ¨ fryma e shenjte dhe po prodhon frytin e saj. ¨ ¨ ¨ (2 Kor. 13:5a; Gal. 5:25) Nese shohim se eshte ¨ ¨ ¨ e nevojshme te kultivojme disa aspekte te fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tit te frymes, mund te bashkeveprojme me ¨ ¨ ¨ ¨ shume me frymen e shenjte qe t’i shfaqim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ato cilesi. E bejme kete duke studiuar secilin ¨ ¨ ¨ ¨ aspekt nepermjet faqeve te Bibles dhe boti¨ ¨ ¨ ¨ meve te krishtere. Keshtu mund te kuptojme ¨ ¨ ¨ se si duhet shfaqur fryti i frymes ne jeten e ¨ ¨ ¨ ¨ perditshme e me pas te perpiqemi ta kultivoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ate ne mase me te madhe.1 Tek verejme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rezultatet e veprimit te frymes se Perendise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne jeten tone dhe ne jeten e te bashke¨ ¨ ¨ ¨ krishtereve tane, kuptojme qartesisht pse du¨ het te drejtohemi prej saj.

¨ ¨ ¨ A po e lejon frymen e Perendise ¨ ¨ ¨ te te drejtoje? ¨ ¨ ¨ 18 Si ‘kryemjeshtri’ i Perendise ne krijimin ¨ ¨ e universit, Jezui dinte gjithcka per fushen ¸
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Per nje shqyrtim te cdo aspekti, shih temen «Fryti ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i frymes se Perendise» dhe nentemen «Renditja sipas ¨ aspektit» ne Treguesit e botimeve Watch Tower.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17. Si mund te kultivojme ne mase me te madhe nje ¨ ¨ ¨ aspekt te frytit te frymes? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18. Si eshte Jezui shembull per ne ne menyren si iu ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pergjigj frymes se Perendise?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Fryma e Perendise vepron ne mendjet dhe ne zemrat e njerezve duke i nxitur e drejtuar

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ magnetike te tokes, te cilen njerezit e perdo¨ ¨ ¨ ¨ rin per te pershkuar token. (Prov. 8:30; Gjoni ¨ ¨ ¨ ¨ 1:3) Megjithate, Bibla nuk thote asnjehere se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jezui e perdori ne ndonje rast ate force per te ¨ ¨ ¨ gjetur rrugen kur ishte ne toke. Bibla tho¨ ¨ te se si njeri, ai provoi se c’force e fuqishme ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishte fryma e shenjte e Perendise ne jeten e ¨ tij. Ai e mirepriti ndikimin e saj dhe kur ajo e ¨ ¨ nxiste ne nje drejtim, ai vepronte sipas atij drejtimi. (Mar. 1:12, 13; Luka 4:14) A vepron edhe ti si Jezui? ¨ ¨ 19 Forca vepruese e Perendise ende vepron ¨ ¨ e drejton ata me zemer dhe mendje te gat¨ ¨ ¨ shme. Si mund ta lejosh te veproje mbi ty qe ¨ ¨ ¨ ¨ te te drejtoje ne shtegun e duhur? Lutju va¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zhdimisht Jehovait qe te leshoje frymen e tij ¨ ¨ ¨ mbi ty dhe te te ndihmoje ta pranosh drejti¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19. Cfare duhet te bejme qe fryma e shenjte te be¸ ¨ ¨ ¨ het forca qe na drejton ne jete?

¨ min e saj. (Lexo Efesianeve 3:14-16.) Vepro ¨ ¨ ¨ ne harmoni me lutjet e tua duke kerkuar ke¨ ¨ shilla nga Fjala e Perendise, Bibla—produkt ¨ ¨ ¨ i frymes se shenjte. (2 Tim. 3:16, 17) Bindju ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhezimeve te mencura te saj e me pas per¸ ¨ ¨ ¨ ¨ gjigjju me gatishmeri drejtimit te frymes se ¨ ¨ shenjte. Vepro me besim se Jehovai ka afte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sine te te drejtoje sic¸ duhet ne kete bote te ¨ lige.

¨ ¨ ¨ ˙ Si mund te ndikoje fryma e shenjte ¨ ¨ ¨ ne jeten tone? ¨ ¨ ¨ ˙ Cilat jane kater arsye pse duhet te du¨ ¨ ¨ ¨ am te na drejtoje fryma e Perendise? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Si mund te bejme pjesen tone qe te ¨ ¨ nxjerrim dobi te plote nga drejtimi ¨ ¨ ¨ i frymes se shenjte?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

A i kuptove pikat kryesore?

17

¨ ¨ ¨ BESNIKET E LASHTESISE DREJTOHESHIN NGA ¨ ¨ FRYMA E PERENDISE
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Zoteria Sovran Jehova me ka derguar mua bashke me frymen e tij.»—ISA. 48:16.
¨ ¨ ¨ EGJITHESE shume kane treguar besim ¨ qe nga koha e Abelit, «besimi nuk zo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ terohet nga te gjithe». (2 Sel. 3:2) Atehere, pse ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ disa e kane kete cilesi dhe cfare i ben te je¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne besnike? Ne nje mase te madhe, besimi ¨ ¨ ¨ ¨ vjen pasi dikush ka degjuar Fjalen e Perendise. ¨ ¨ ¨ ¨ (Rom. 10:17) Ai eshte nje aspekt i frytit te fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mes se shenjte te Perendise. (Gal. 5:22, 23) Pra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndaj, qe te tregojme besim, kemi nevoje per ¨ ¨ frymen e shenjte. ¨ ¨ ¨ 2 Do te ishte gabim te nxirrnim perfundi¨ ¨ min se burrat dhe grate me besim kane lindur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tille, se besimi vjen natyrshem. Sherbetoret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shembullore per te cilet lexojme ne Bibel ishin ¨ njerez «me ndjenja si tonat». (Jak. 5:17) Ata ki¨ ¨ shin dyshime, pasiguri dhe dobesi, por «u be¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne te fuqishem» fale frymes se Perendise qe te ¨ perballonin sfidat. (Hebr. 11:34) Duke shqyr¨ tuar se si fryma e Jehovait veproi mbi ta, do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ marrim zemer qe te vazhdojme ne udhen e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ besnikerise pasi jetojme ne nje kohe kur besi¨ ¨ ¨ mi eshte nen sulm. ¨ ¨ Fryma e Perendise fuqizoi Moisiun ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Nga te gjithe njerezit qe jetonin ne vitin ¨ ¨ 1513 p.e.s., Moisiu ishte «me zemerbuti». ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (Num. 12:3) Ketij sherbetori me natyre te bute ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ iu besua nje pergjegjesi e stermadhe ne ko¨ ¨ mbin e Izraelit. Fryma e Perendise e fuqizoi

M

¨ ¨ ¨ ¨ 1, 2. Cfare nevojitet qe te tregojme besim? C’inku¸ ¸ ¨ rajim do te marrim duke shqyrtuar shembullin e bes¨ ¨ ¨ ¨ nikeve te lashtesise? ¨ ¨ 3-5. (a) Si e dime se Moisiu veproi me ndihmen e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymes se shenjte? (b) Cfare na meson shembulli i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Moisiut per menyren si na jep Jehovai frymen e tij?
18
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ Moisiun te profetizonte, te gjykonte, te shkru¨ ¨ ante, te drejtonte dhe te kryente mrekulli. ¨ ¨ ¨ (Lexo Isaine 63:11-14.) Megjithate, pas njefa¨ ¨ ¨ re kohe, Moisiu u ankua se kjo barre ishte teper ¨ ¨ e rende. (Num. 11:14, 15) Prandaj, Jehovai ¨ mori «ca nga fryma» qe ishte mbi Moisiun dhe ¨ ¨ ¨ ¨ e vuri mbi 70 te tjere qe ta ndihmonin te ¨ ¨ mbante barren e punes. (Num. 11:16, 17) Ndo¨ ¨ ¨ ¨ nese barra e Moisiut dukej teper e rende, fakti¨ kisht ai nuk e kishte mbajtur vetem—as 70 bu¨ ¨ rrat qe u emeruan ta ndihmonin nuk do ta ¨ mbanin vetem. ¨ ¨ 4 Moisiut iu dha mjaftueshem fryme e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shenjte per detyren qe iu caktua. Pas ketij ndry¨ shimi, ai kishte ende aq fryme sa i nevojitej. Moisiu nuk kishte pak dhe 70 burrat nuk ki¨ ¨ shin teper. Jehovai jep aq fryme sa kemi nevo¨ ¨ je, sipas rrethanave tona. «Ai nuk e jep frymen ¨ me kursim», por me bollek.—Gjoni 3:34. ¨ ¨ ¨ 5 A po kalon sprova? A te duhet me teper ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kohe per te bere gjerat e nevojshme? A po per¨ piqesh te sigurosh nevojat frymore dhe fizike ¨ ¨ ¨ ¨ te familjes, ndersa perballon shpenzimet qe ¨ ¨ ¨ rriten ose ankthet per shendetin? A ke pergje¨ ¨ ¨ gjesi me peshe ne kongregacion? Ji i sigurt ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se me ane te frymes se tij, Perendia mund te te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jape forcen qe te nevojitet per te perballuar cdo ¸ ¨ situate.—Rom. 15:13. ¨ Fryma e shenjte e kualifikoi Bezalelin ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Pervoja e bashkekohesit te Moisiut, Beza¨ ¨ ¨ ¨ 6-8. (a) Cfare munden te benin Bezaleli dhe Oho¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ liabi fale frymes se Perendise? (b) C’gje tregon se ¸ ¨ Bezaleli dhe Oholiabi drejtoheshin nga fryma e Pere¨ ¨ ¨ ndise? (c) Pse pervoja e Bezalelit na nxit ne vecanti? ¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lelit, zbulon shume per menyren si mund te ¨ ¨ ¨ veproje fryma e Perendise. (Lexo Daljen 35: ¨ ¨ 30-35.) Bezaleli u caktua te drejtonte punen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te bere pajisjet e nevojshme per taberna¨ ¨ ¨ kullin. A dinte ndonje mjeshteri para ketij ¨ ¨ ¨ ¨ projekti te stermadh? Mbase, por ka shume te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngjare qe puna e tij me e fundit te kete qene ¨ ¨ ¨ berja e tullave per egjiptianet. (Dal. 1:13, 14) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Atehere, si do ta kryente Bezaleli kete pune te ¨ ¨ nderlikuar? Jehovai ‘e mbushi me frymen e ¨ ¨ ¨ Perendise, me mencuri, kuptueshmeri e njo¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ huri, qe te ishte i afte ne cdo lloj zanati: te ski¸ ¨ ¨ conte modele dhe te bente prodhime mje¨ ¨ ¨ shterore te cdo lloji’. Ndonese Bezaleli mund ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te kete pasur disa aftesi te lindura, fryma e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shenjte e beri edhe me te afte. Po njesoj ishte edhe me Oholiabin. Bezaleli dhe Oholiabi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duhet te kene mesuar mire, sepse jo vetem i ¨ ¨ kryen detyrat e tyre, por edhe mesuan te tje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret se cfare te benin. Po, Perendia u vuri ne ze¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mer se si te mesonin te tjeret. ¨ ¨ ¨ 7 Nje deshmi tjeter se Bezaleli dhe Oholi¨ ¨ ¨ ¨ abi drejtoheshin nga fryma e Perendise, eshte ¨ ¨ ¨ kohezgjatja e jashtezakonshme e rezultatit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ punes se tyre. Produktet qe bene, ishin ende ¨ ¨ ¨ ¨ ne perdorim rreth 500 vjet me vone. (2 Kron. ¨ 1:2-6) Ndryshe nga prodhuesit e sotem, Beza¨ ¨ leli dhe Oholiabi nuk kishin asnje interes te ¨ ¨ ¨ vinin firmen ose marken ne punimet e tyre. ¨ ¨ E gjithe merita per ato arritje i shkoi Jehovait. —Dal. 36:1, 2. ¨ ¨ ¨ 8 Sot mund te na duhet te kryejme disa de¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tyra qe na frikesojne ngaqe kerkojne aftesi te ¨ ¨ vecanta, si: ndertimi, shtypja e literatures, or¸ ganizimi i kongreseve, administrimi i ndih¨ mave ne raste katastrofash dhe komunikimi ¨ ¨ me mjeket dhe personelin e spitaleve ne li¨ ¨ ¨ dhje me qendrimin tone biblik rreth perdori¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mit te gjakut. Ndonjehere keto pune i kryejne ¨ ¨ ¨ ¨ persona qe kane aftesi, por me shpesh i kryej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne vullnetare qe s’kane mjaft njohuri ne nje ¨ ¨ ¨ fushe specifike. Megjithate, fryma e Perendi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se ben qe perpjekjet e tyre te kene sukses. ¨ ¨ ¨ ¨ A ke ngurruar te pranosh nje caktim ne sher-

¨ ¨ ¨ bim te Jehovait, duke menduar se te tjeret ¨ ¨ ¨ ishin me te kualifikuar? Kujto qe fryma e Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait mund te ta shtoje njohurine, te te beje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te afte dhe te te ndihmoje te permbu¨ ¨ ¨ ¨ shesh cfaredo caktimi qe ai te jep. ¸

Josiu pati sukses ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ndihmen e frymes se Perendise ¨ ¨ ¨ 9 Fryma e Perendise drejtoi edhe nje ba¨ ¨ ¨ ¨ shkekohes tjeter te Moisiut dhe Bezalelit. Pak ¨ ¨ ¨ kohe pas daljes nga Egjipti, amalekitet nisen ¨ ¨ ¨ ¨ nje sulm te paprovokuar kunder popullit te ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise. Kishte ardhur koha qe izraelitet ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zmbrapsnin kete kercenim. Ndonese ishin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fare te pamesuar me luften, izraelitet duhej te ¨ ¨ ¨ ¨ merrnin pjese ne betejen e pare ushtarake si popull i cliruar. (Dal. 13:17; 17:8) Dikush du¸ ¨ ¨ ¨ hej t’i drejtonte ne lufte. Kush do te ishte? ¨ ¨ 10 U zgjodh Josiu. Por, cfare punesh kishte ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bere me pare ai qe mund ta kualifikonin per ¨ ¨ ¨ ¨ ate mision? Pune krahu si skllav, perzieres ka¨ ¨ shte, mbledhes mane. Vertet gjyshi i Josiut, ¨ ¨ Elishami, ishte prijes i fisit te Efraimit dhe me ¨ ¨ sa duket u printe 108.100 burrave te nje prej ¨ ¨ ndarjeve trifiseshe te Izraelit. (Num. 2:18, 24; ¨ ¨ 1 Kron. 7:26, 27) Sidoqofte, Jehovai urdhe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ roi nepermjet Moisiut se ushtrine qe do te ¨ mposhtte armikun nuk do ta udhehiqte as Elishami, as biri i tij Nuni, por Josiu. Beteja ¨ ¨ ¨ ¨ zgjati gati gjithe diten. Ngaqe Josiu u bind ne ¨ ¨ ¨ ¨ menyre absolute dhe tregoi vleresim te madh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per drejtimin e frymes se shenjte te Perendi¨ se, Izraeli doli fitimtar.—Dal. 17:9-13. ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Me vone Josiu, «plot fryme mencurie», ze¸ ¨ ¨ vendesoi Moisiun. (Ligj. 34:9) Fryma e shenjte ¨ ¨ ¨ ¨ nuk i dha atij aftesine qe te profetizonte ose ¨ ¨ ¨ te kryente mrekulli sic¸ i kishte dhene Moisiut, ¨ ¨ ¨ ¨ por e ndihmoi te udhehiqte Izraelin ne nje fu¨ ¨ ¨ 9. Ne cilat rrethana u gjenden izraelitet pas daljes nga Egjipti? Cila pyetje lindi? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10. Pse dolen fitimtare ne beteje izraelitet e udhehequr nga Josiu? ¨ ¨ ¨ ¨ 11. Si mund te kemi sukses ne sherbimin e shenjte ashtu si Josiu?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

19

¨ ¨ ¨ shate ushtarake qe coi ne pushtimin e Kanaa¸ ¨ ¨ ¨ ¨ nit. Sot mund te ndihemi te papervoje ose pa ¨ ¨ kualifikimin e duhur per te kryer disa aspekte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te sherbimit tone te shenjte. Megjithate, ashtu ¨ ¨ ¨ si Josiu, jemi te sigurt se do te kemi sukses nese ¨ ¨ ¨ u permbahemi ngushtesisht udhezimeve hyjnore.—Jos. 1:7-9.

«Fryma e Jehovait pushtoi Gideonin» ¨ ¨ 12 Pas vdekjes se Josiut, Jehovai vazhdoi te ¨ tregonte se si fuqia e tij mund t’i forcoje bes¨ ¨ ¨ ¨ niket. Libri i Gjykatesve eshte plot me tregi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me per njerez qe «nga te dobet u bene te fuqi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem». (Hebr. 11:34) Me ane te frymes se ¨ ¨ ¨ shenjte, Perendia e shtyu Gideonin te lufton¨ te per popullin e Tij. (Gjyk. 6:34) Por, ushtria ¨ ¨ ¨ ¨ qe mblodhi Gideoni ishte kater here me e ¨ ¨ ¨ vogel se forcat midianite. Ne syte e Jehovait ¨ edhe ky regjiment i vogel izraelit ishte te¨ ¨ ¨ jet i madh. Ai urdheroi dy here qe Gideoni ¨ ¨ ¨ ¨ ta pakesonte ushtrine derisa armiqte te ishin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 450 here me shume se luftetaret izraelite. ¨ ¨ ¨ (Gjyk. 7:2-8; 8:10) Jehovai parapelqeu kete ra¨ ¨ ¨ ¨ port forcash. Ne rast te nje fitoreje mahnitese, ¨ ¨ kush mund te mburrej se ishte arritur fale ¨ ¨ ¨ perpjekjeve ose mencurise njerezore? ¸ 13 Gideoni dhe trupat e tij ishin pothuajse ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gati. Po te beje pjese ne ate grup te vogel, a do ¨ ¨ te ndiheshe i sigurt duke ditur se ne kompani ¨ ¨ ¨ nuk kishte me burra te trembur dhe me pak ¨ ¨ ¨ vigjilente? Apo do te kishe pak frike teksa me¨ ¨ ndoje se si mund te venin gjerat? Nuk kemi ¨ pse te hamendemi se si u ndie Gideoni. Ai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beri ate qe iu tha te bente. (Lexo Gjykatesit 7: ¨ 9-14.) Jehovai nuk e qortoi Gideonin ngaqe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kerkoi nje shenje si prove se Perendia do te ¨ ¨ ishte me te. (Gjyk. 6:36-40) Perkundrazi, ia forcoi besimin. ¨ ¨ ¨ 14 Fuqia shpetuese e Jehovait eshte e pa¨ ¨ fund. Ai mund ta shpetoje popullin e tij nga
¨ ¨ ¨ 12-14. (a) Cfare zbulon fakti qe 300 burra munden ¸ ¨ ¨ te shpartallonin hordhite midianite? (b) Si e siguroi ¨ Jehovai Gideonin? (c) C’siguri nga Perendia marrim ¸ sot?
20
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cfaredo situate e veshtire, madje duke e bere ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete me ane te atyre qe duken te dobet ose te ¨ ¨ ¨ ¨ pafuqishem. Ndonjehere mund te mendoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me se jemi te pakte ne numer ose te ndihemi ¨ ¨ ¨ ne ngushtice te madhe. Nuk presim shenja ¨ ¨ ¨ miratimi me ane te mrekullive sic¸ iu dhane ¨ ¨ Gideonit, por mund te marrim me bollek ¨ ¨ drejtim dhe siguri nga Fjala e Perendise dhe ¨ ¨ ¨ ¨ nepermjet kongregacionit te tij te drejtuar nga fryma. (Rom. 8:31, 32) Premtimet e da¨ ¨ shura te Jehovait na forcojne besimin dhe na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bindin se ai eshte vertet Ndihmesi yne. ¨ ¨ «Atehere fryma e Jehovait erdhi mbi Jefteun» ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Te shqyrtojme nje shembull tjeter. Kur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ izraeliteve iu desh te perballeshin ne beteje ¨ me amonitet, fryma e Jehovait «erdhi mbi Je¨ ¨ ¨ ¨ fteun». Nga deshira e zjarrte per fitore ne la¨ ¨ ¨ ¨ vdi te Jehovait, Jefteu beri nje zotim qe i ku¨ ¨ ¨ ¨ shtoi shtrenjte. U zotua qe, nese Perendia do ¨ ¨ ¨ ¨ t’ia jepte ne dore Amonin, i pari qe do te dilte ¨ ¨ ¨ ¨ nga dera e shtepise se tij kur te kthehej, do t’i ¨ perkiste Jehovait. Kur Jefteu u kthye, pasi kishte mposhtur Amonin, vajza e tij doli me ¨ vrap per ta takuar. (Gjyk. 11:29-31, 34) A u be¨ ¨ ¨ fasua Jefteu nga kjo? Ka te ngjare qe jo, sepse ¨ ¨ ¨ ¨ ai kishte vetem nje femije. Jefteu e mbajti zo¨ ¨ ¨ ¨ timin duke ia kushtuar te bijen sherbimit ne ¨ ¨ ¨ shenjteroren e Jehovait ne Shiloh. Duke qene ¨ nje adhuruese besnike e Jehovait, vajza e Je¨ fteut ishte e bindur se zotimi i te atit duhej ¨ ¨ plotesuar. (Lexo Gjykatesit 11:36.) Fryma e ¨ ¨ ¨ Jehovait u dha te dyve forcen qe u nevojitej. ¨ ¨ ¨ 16 Si e zhvilloi vajza e Jefteut nje fryme te ti¨ ¨ lle vetesakrifikuese? Pa dyshim, besimi i saj u ¨ ¨ ¨ ndertua tek vezhgonte zellin dhe perkushti¨ ¨ ¨ min hyjnor te te atit. Prinder, shembulli juaj ¨ ¨ ¨ ¨ nuk kalon pa u vene re nga femijet. Vendimet ¨ ¨ ¨ ¨ tuaja tregojne se ju e besoni ate qe thoni. Fe¨ ¨ ¨ ¨ mijet e verejne se si lutjet tuaja te zjarrta dhe
¨ ¨ ¨ 15, 16. Pse vajza e Jefteut kishte nje qendrim te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkelqyer dhe perse kjo eshte inkurajuese per prinderit?

¨ Prinder, shembulli juaj i zellit ¨ ¨ ndikon te femijet

¨ ¨ ¨ mesimdhenia juaj e efektshme nderthuren ¨ ¨ me shembullin qe lini duke treguar se c’do te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thote t’i sherbesh Jehovait me zemer te plote. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Keshtu femijet ka shume te ngjare te zhvilloj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne nje deshire te forte qe te tregohen te gat¨ ¨ ¨ shem per t’i sherbyer Jehovait. Kjo do t’ju sje¨ ¨ ¨ lle shume gezim.

«Fryma e Jehovait nisi ¨ te vepronte» te Samsoni ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Te shqyrtojme nje shembull tjeter. Kur ¨ ¨ ¨ ¨ Izraeli ra ne roberine e filistineve, «pas ca ko¨ hesh, fryma e Jehovait nisi ta shtynte» Sam¨ ¨ sonin qe te clironte Izraelin. (Gjyk. 13:24, 25) ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Samsoni u fuqizua te kryente bema qe kerko¨ ¨ ¨ nin force mahnitese dhe te pakrahasueshme. ¨ ¨ ¨ Kur filistinet ua mbushen mendjen bashke¨ ¨ ¨ kombesve te Samsonit qe ta kapnin, «fryma e ¨ ¨ ¨ Jehovait nisi te vepronte tek ai dhe litaret qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kishte ne krahe u bene si fije liri te zhuritura ¨ ¨ nga zjarri. Ato u shkrine dhe i rane nga du¨ art». (Gjyk. 15:14) Edhe kur ishte i dobet fizi¨ ¨ ¨ kisht ngaqe nuk tregoi gjykim te mire, Sam¨ ¨ ¨ ¨ soni u be i fuqishem «nepermjet besimit». (Hebr. 11:32-34; Gjyk. 16:18-21, 28-30) Fryma ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Jehovait veproi mbi te ne nje menyre unike ¨ ¨ ¨ per shkak te rrethanave te pazakonta. Me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17. Cfare beri Samsoni nepermjet frymes se Pere¸ ¨ ndise?

¨ ¨ ¨ gjithate, keto ngjarje historike na inkurajojne ¨ ¨ shume. Ne c’kuptim? ¸ ¨ ¨ ¨ 18 Ne sot mbeshtetemi tek e njejta fryme e ¨ ¨ ¨ ¨ shenjte si Samsoni. Veprojme keshtu ndersa ¨ ¨ ¨ kryejme vepren qe Jezui u dha dishepujve, do¨ ¨ ¨ methene, ‘t’i predikojme popullit dhe t’i japim ¨ ¨ ¨ ¨ deshmi te plote’. (Vep. 10:42) Ky caktim kerkon ¨ ¨ ¨ ¨ aftesi qe mund te mos i kemi te lindura. Sa mi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ renjohes jemi qe Jehovai perdor frymen e tij ¨ ¨ ¨ ¨ per te na ndihmuar te permbushim detyrat e ¨ ¨ ¨ ¨ ndryshme qe na jane besuar! Keshtu, ndersa ¨ ¨ ¨ ¨ plotesojme caktimin tone, mund te themi si ¨ ¨ ¨ profeti Isaia: «Zoteria Sovran Jehova me ka der¨ ¨ guar mua bashke me frymen e tij.» (Isa. 48:16) ¨ ¨ ¨ ¨ I kushtohemi me gjithe zemer kesaj vepre, te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sigurt se Jehovai do te na beje edhe me te
¨ 18, 19. (a) C’siguri na jep pervoja e Samsonit? ¸ ¨ (b) Si ke nxjerre dobi nga shqyrtimi i shembujve bes¨ ¨ ¨ ¨ nike ne kete artikull?

¨ Pse duhet t e dish ¨ ¨ se si fryma e Perendise veproi te . . .
˙ Moisiu ˙ Josiu ˙ Jefteu ˙ Bezaleli ˙ Gideoni ˙ Samsoni
21

¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

kualifikuar, sic¸ veproi me Moisiun, Bezalelin dhe Josi¨ un. Ne marrim «shpaten e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymes, qe eshte fjala e Pere¨ ¨ ¨ ndise», te sigurt se ai do te na ¨ ¨ fuqizoje sic¸ beri me Gideonin, Jefteun dhe Samsonin. ¨ (Efes. 6:17, 18) Duke u mbe¨ shtetur te Jehovai per ndih¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me qe te kapercejme penge¨ ¨ sat, mund te jemi po aq te ¨ ¨ fuqishem frymesisht sa ishte edhe Samsoni fizikisht. ¨ 19 Qarte, Jehovai i bekon ¨ ¨ ¨ ata qe marrin nje qendrim ¨ ¨ te guximshem pro adhuri-

¨ ¨ Fryma e Perendise ¨ ¨ ¨ ¨ mund te na beje te ¨ ¨ fuqishem frymesisht sa ishte edhe Samsoni fizikisht

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mit te vertete. Ndersa i per¨ ¨ gjigjemi veprimit te frymes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se shenjte te Perendise, besi¨ ¨ mi yne rritet. Prandaj do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jete nje kenaqesi te shqyrtoj¨ me edhe disa ngjarje emocio¨ ¨ nuese te dokumentuara ne Shkrimet e Krishtere Greke. ¨ ¨ Kjo do te zbuloje se si fryma e ¨ ¨ ¨ Jehovait veproi te sherbetoret ¨ ¨ e tij besnike ne shekullin e ¨ ¨ ¨ pare, para dhe pas festes se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Dites se Pesedhjete te vitit 33 ¨ ¨ te e.s. Keto tregime do t’i ¨ ¨ shqyrtojme ne artikullin vijues.

¨ TE DREJTUAR NGA ¨ ¨ ¨ FRYMA E PERENDISE NE ¨ SHEKULLIN E PARE DHE SOT
¨ ¨ ¨ ¨ «Te gjitha keto veprime i kryen e vetmja dhe e njejta fryme.»—1 KOR. 12:11.

F

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ESTA e Dites se Pesedhjete e vitit 33 te e.s. ¨ C’ngjarje emocionuese na sjell nder ¸ ¨ ¨ mend ajo feste! (Vep. 2:1-4) Derdhja e frymes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se shenjte ne ate rast ne shekullin e pare she¨ ¨ ¨ ¨ noi nje ndryshim historik ne marredheniet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise me sherbetoret e tij. Ne artikullin e ¨ ¨ ¨ meparshem, shqyrtuam disa nga menyrat ¨ ¨ ¨ se si fryma e Perendise i fuqizoi besniket e la¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtesise te kryenin caktime te veshtira e qe ¨ ¨ ¨ perfshinin shume hollesi. Por, c’ndryshim ka ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ mes menyres si vepronte fryma e Perendise ¨ ¨ ¨ ¨ ne kohet para krishterimit dhe menyres si ve-

¨ ¨ pronte ne shekullin e pare? Si nxjerrin dobi ¨ ¨ ¨ ¨ sot te krishteret nga veprimi i frymes se shenj¨ ¨ ¨ ¨ te te Perendise? Le ta shohim.

«Ja, skllavja e Jehovait!» ¨ ¨ ¨ ¨ Maria ishte e pranishme ne ate dhome te ¨ ¨ ¨ siperme e te madhe ne Jerusalem kur u derdh ¨ fryma e shenjte e premtuar. (Vep. 1:13, 14) ¨ ¨ ¨ ¨ Megjithate, per me shume se tri dekada para ¨ asaj ngjarjeje, ajo kishte pare ndikimin e fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mes se Jehovait ne menyra te jashtezakon2

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1. Cilat pika do te shqyrtojme ne kete studim?
22
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ 2. Si e kishte pare Maria ndikimin e frymes se ¨ shenjte?

¨ shme. Jehovai e kishte transferuar jeten e Bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rit te tij nga qielli ne toke, duke bere qe Maria ¨ ¨ ¨ te ngjizej ndersa ishte ende e virgjer. C’ishte ¸ ¨ ¨ ¨ ngjizur ne te, ishte «nga fryma e shenjte». —Mat. 1:20. ¨ 3 Pse iu dha Marise ai privilegj i pashoq? ¨ Pasi engjelli i shpjegoi vullnetin e Jehovait ¨ ¨ per te, Maria thirri: «Ja, skllavja e Jehovait! Le ¨ ¨ ¨ ¨ te me ndodhe sipas fjales sate.» (Luka 1:38) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kur u shpreh ne ate menyre, Maria shfaqi nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qendrim te zemres qe Perendia e kishte verej¨ ¨ ¨ tur tashme. Pergjigjja e saj e menjehershme tregon se ajo ishte gati ta pranonte vullnetin e ¨ ¨ ¨ tij per ate c¸ eshtje. Maria nuk pyeti se si do ta ¨ ¨ ¨ ¨ shihnin njerezit shtatzenine e saj ose si do te ¨ ¨ ¨ ¨ ndikonte ajo ne marredhenien e saj me te fe¨ ¨ ¨ juarin. Duke e quajtur veten si sherbetorja me ¨ ¨ e ulet, Maria tregoi se kishte besim te plo¨ ¨ te te Jehovai si Zoteria i saj. ¨ ¨ 4 A je ndier ndonjehere disi i mbytur nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sfidat ose pergjegjesite qe ke teksa i sherben ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise? Secili nga ne ben mire te pyese ve¨ ¨ ten: «A kam besim te plote se Jehovai do t’i ¨ ¨ ¨ ¨ zgjidhe gjerat ne perputhje me vullnetin e tij? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A po shfaq vertet nje fryme te gatshme?» Te ¨ ¨ jesh i sigurt se Perendia ua jep frymen e tij ¨ ¨ ¨ ¨ atyre qe besojne tek ai me gjithe zemer dhe ¨ pranojne vullnetin e tij sovran.—Vep. 5:32.

¨ Fryma e shenjte e ndihmoi Pjetrin ¨ 5 Ashtu si Maria, edhe apostulli Pjeter e ki¨ shte perjetuar personalisht veprimin e fuqi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem te frymes se shenjte te Perendise para ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ festes se Dites se Pesedhjete te vitit 33 te e.s. ¨ ¨ ¨ ¨ Jezui u kishte dhene atij dhe apostujve te tjere ¨ ¨ ¨ ¨ autoritetin qe te debonin demone. (Mar. 3: ¨ ¨ 14-16) Megjithese Shkrimet nuk japin shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hollesi, ka te ngjare qe Pjetri ta kete perdorur ¨ ¨ ¨ ate autoritet. Fuqia e Perendise u shfaq edhe
¨ 3, 4. C’qendrim shfaqi Maria dhe si mund ta imi¸ ¨ tojme? ¨ ¨ ¨ 5. Ne cilat menyra Pjetri e kishte pare veprimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymes se shenjte para festes se Dites se Pesedhjete te ¨ vitit 33 te e.s.?

¨ kur Jezui e ftoi Pjetrin te ecte drejt tij mbi de¨ ¨ tin e Galilese, dhe Pjetri eci vertet. (Lexo Ma¨ ¨ teun 14:25-29.) Qarte, Pjetri u mbeshtet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihma e frymes se shenjte per te kryer vepra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te fuqishme. Pak kohe me pas, ajo fryme do te ¨ ¨ vepronte mbi Pjetrin dhe dishepujt e tjere ne ¨ ¨ menyra te reja. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Ne festen e Dites se Pesedhjete te vitit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 33 te e.s., Pjetri dhe te tjeret moren aftesine e ¨ ¨ ¨ ¨ mrekullueshme per te komunikuar ne gjuhet ¨ ¨ ¨ ¨ e udhetareve qe po vizitonin Jerusalemin. Me ¨ pas, Pjetri mori drejtimin per t’i folur asa¨ ¨ ¨ ¨ mblese. (Vep. 2:14-36) Po, ky burre qe ne disa ¨ raste ishte treguar i rrembyer dhe kishte shfa¨ ¨ ¨ ¨ qur frike, u mbush me guxim qe te deshmon¨ ¨ ¨ te pa u trembur pavaresisht nga kercenimet ¨ dhe perndjekja. (Vep. 4:18-20, 31) Fryma e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise i dha njohuri per c¸ eshtje te vecan¸ ¨ ¨ ta. (Vep. 5:8, 9) Madje i dha fuqi per te kryer ¨ nje ringjallje.—Vep. 9:40. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Edhe para festes se Dites se Pesedhjete, ¨ ¨ ¨ Pjetri e kishte kapur kuptimin e shume te ver¨ ¨ tetave qe mesoi Jezui. (Mat. 16:16, 17; Gjoni 6: ¨ ¨ ¨ ¨ 68) Mirepo disa aspekte te mesimeve te Jezuit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishin te paqarta per te para festes se Dites ¨ ¨ ¨ ¨ se Pesedhjete. Per shembull, Pjetri nuk e ki¨ ¨ ¨ shte kuptuar qe Krishti do te ringjallej diten e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ trete si nje fryme apo qe Mbreteria do te ishte ¨ ne qiell. (Gjoni 20:6-10; Vep. 1:6) Koncepti ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe njerezit te beheshin krijesa frymore e te ¨ ¨ ¨ sundonin ne nje Mbreteri qiellore, ishte i ¨ ¨ ¨ panjohur per Pjetrin. Pasi ai vete u page¨ ¨ ¨ ¨ zua me fryme te shenjte dhe mori shpresen ¨ ¨ ¨ qiellore, arriti te kapte domethenien e mesi¨ ¨ ¨ meve te Jezuit per keto pika. ¨ ¨ ¨ 8 Pasi moren frymen e shenjte, dishepujt e ¨ ¨ ¨ Jezuit ishin ne gjendje te kuptonin mesime
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6. Cfare mundi te bente Pjetri fale frymes se Pere¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise gjate dhe pas festes se Dites se Pesedhjete te vi¨ tit 33 te e.s.? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7. Cilat mesime te Jezuit iu bene te qarta Pjetrit ve¨ tem pasi u miros? ¨ ¨ ¨ 8. C’njohuri kane ne dispozicion si te mirosurit, ¸ edhe ‘delet e tjera’?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

23

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe me pare nuk i kuptonin. Nen frymezim, ¨ ¨ shkrimtaret e Shkrimeve te Krishtere Greke ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxoren ne pah—per dobine tone—aspekte te ¨ ¨ ¨ mrekullueshme te qellimit te Jehovait. (Efes. ¨ ¨ ¨ 3:8-11, 18) Sot, si te mirosurit, edhe pjesetaret ¨ ¨ ¨ e ‘deleve te tjera’ ushqehen se bashku fryme¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sisht, duke pervetesuar te njejtat te verteta. ¨ (Gjoni 10:16) A e cmon njohurine dhe kuptu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshmerine nga Fjala e Perendise qe ke ne dis¨ ¨ ¨ ¨ pozicion fale frymes se shenjte?

¨ ¨ ¨ Pavli, «i mbushur me fryme te shenjte» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9 Pak a shume nje vit pas festes se Dites se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pesedhjete te vitit 33 te e.s., dhuraten hyjnore ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te frymes se shenjte e mori edhe dikush tjeter. ¨ ¨ Ai ishte Sauli, qe u be i njohur si Pavli. Fryma ¨ ¨ ¨ veproi tek ai ne menyra qe na sjellin dobi ¨ ¨ ¨ edhe neve sot. Apostulli Pavel u frymezua te ¨ ¨ ¨ shkruante 14 libra te Bibles. Ashtu si ne rastin ¨ ¨ ¨ e Pjetrit, fryma e Perendise i dha mundesi Pa¨ ¨ ¨ ¨ vlit te kuptonte e te shkruante qartesisht per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpresen e pavdekesise dhe te paprishjes ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qiej. Fale frymes se shenjte, Pavli kreu she¨ ¨ ¨ rime, deboi demone, madje ngjalli te vdekur! ¨ ¨ ¨ ¨ Sidoqofte, fuqia qe mori ai nepermjet fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mes se shenjte e ndihmoi te permbushte nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ caktim me te rendesishem, caktim qe e per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbushin sot te gjithe sherbetoret e Perendise, ¨ ¨ ¨ ndonese jo me ane te mrekullive. ¨ ¨ ¨ 10 Pavli, qe ishte «i mbushur me fryme te ¨ ¨ ¨ shenjte», iu kundervu me guxim nje magji¨ stari. C’ndikim te madh pati kjo te prokonsu¸ ¨ ¨ ¨ lli i Qipros qe po ndiqte gjithe biseden! Ai e ¨ ¨ ¨ ¨ pranoi te verteten «pasi u mahnit nga mesimi ¨ i Jehovait». (Vep. 13:8-12) Qarte, Pavli e dinte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mire sa e rendesishme eshte fryma e shenjte e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise per te folur per te verteten. (Mat. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10:20) Me vone, ai iu pergjerua vellezerve ne ¨ ¨ kongregacionin e Efesit te luteshin qe t’i jepej ¨ ¨ ¨ «aftesia per te folur».—Efes. 6:18-20.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9. Cfare ishte ne gjendje te bente Pavli fale frymes ¸ ¨ ¨ se shenjte? ¨ ¨ ¨ ¨ 10. Si ndikoi fryma e shenjte tek aftesia per te folur e Pavlit?
24
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ Fryma e shenjte i dha mundesi Pavlit te ¨ ¨ fliste, por, me raste, edhe e ndaloi te fliste ne ¨ ¨ ¨ disa vende. Neper udhetimet e tij misionare, ¨ ¨ Pavli u drejtua nga fryma e Perendise. (Vep. 13:2; lexo Veprat 16:6-10.) Jehovai ende e ¨ ¨ ¨ drejton vepren e predikimit nepermjet fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mes se tij. Ashtu si Pavli, te gjithe sherbetoret ¨ ¨ ¨ e bindur te Jehovait perpiqen ta shpallin te ¨ ¨ ¨ ¨ verteten me guxim e zell. Megjithese menyra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se si Perendia e perdor frymen e tij per te na ¨ ¨ ¨ drejtuar eshte e ndryshme nga menyra si ¨ ¨ ¨ drejtoi Pavlin, mund te jemi te sigurt se, ne¨ ¨ ¨ ¨ ¨ permjet frymes se shenjte, Jehovai i «terheq» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ende njerezit e sinqerte drejt se vertetes. —Gjoni 6:44. ¨ ¨ «Shumellojshmeri veprimesh» ¨ 12 Menyra si e bekoi Jehovai kongregaci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ onin e te mirosurve ne shekullin e pare, eshte ¨ ¨ ¨ ¨ mjaft inkurajuese per sherbetoret e kushtuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Perendise sot. Sill nder mend keto fjale te ¨ ¨ frymezuara te Pavlit drejtuar kongregacionit ¨ ¨ ¨ te Korintit per dhuratat e mrekullueshme te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymes ne ate kohe: «Ka nje shumellojshmeri ¨ ¨ ¨ ¨ dhuratash, por eshte e njejta fryme, dhe ka
11

¨ ¨ 11. Si u drejtua Pavli nga fryma e Perendise? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12-14. A vepron fryma e Perendise njesoj te te gjithe ¨ ¨ ¨ sherbetoret e tij? Shpjego.

¨ ¨ Fryma e Perendise e ndihmoi Pavlin ¨ t’i fliste me guxim nje magjistari

¨ ¨ ¨ ¨ nje shumellojshmeri sherbimesh, e megjith¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ate eshte i njejti Zoteri. Ka edhe nje shumelloj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shmeri veprimesh, e megjithate eshte i njejti ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendi, qe i kryen te gjitha ato te te gjithe ¨ njerezit.» (1 Kor. 12:4-6, 11) Po, fryma e shenj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mund te veproje ne menyra te ndryshme te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbetore te ndryshem te Perendise, per nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qellim te caktuar. Ne te vertete, fryma e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shenjte eshte ne dispozicion edhe te ‘kope¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se se vogel’ te Krishtit, edhe te ‘deleve te tjera’ ¨ te tij. (Luka 12:32; Gjoni 10:16) Gjithsesi, ajo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk vepron gjithnje ne te njejten menyre te ¨ secili pjesetar i kongregacionit. ¨ ¨ ¨ 13 Per shembull, pleqte emerohen nga fry¨ ¨ ¨ ¨ ma e shenjte. (Vep. 20:28) Mirepo, jo te gjithe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ata qe jane te mirosur nga fryma, sherbejne si ¨ ¨ ¨ ¨ mbikeqyres ne kongregacion. C’perfundim ¸ ¨ duhet te nxjerrim nga kjo? Thjesht, fryma e ¨ ¨ ¨ ¨ shenjte vepron ne menyra te ndryshme te ¨ ¨ pjesetaret e kongregacionit. ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Fryma qe rrenjos te te mirosurit «nje fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me biresimi», ose nje ndjenje bijesie, eshte e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njejta fryme permes se ciles Jehovai ngriti Bi¨ ¨ ¨ ¨ rin e tij te vetemlindur nga te vdekurit ne je¨ ¨ ¨ ten e pavdekshme ne qiell. (Lexo Romakeve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8:11, 15.) Eshte e njejta fryme permes se ciles ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai solli ne ekzistence tere universin. ¨ ¨ ¨ (Zan. 1:1-3) Nepermjet po asaj fryme te shenj¨ ¨ ¨ te, Jehovai e kualifikoi Bezalelin per punen e ¨ ¨ vecante ne tabernakull, e fuqizoi Samsonin ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kryente bema qe kerkonin force te jashteza¨ ¨ ¨ ¨ konshme dhe beri qe Pjetri te ecte mbi uje. ¨ ¨ ¨ ¨ Prandaj, te mos e ngaterrojme: te kesh fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ men e Perendise eshte ndryshe nga te jesh i ¨ ¨ ¨ mirosur me frymen e Perendise. Mirosja me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fryme eshte vetem nje veprim i vecante i fry¸ ¨ ¨ ¨ ¨ mes. Perendia zgjedh se ke miros me fryme. ¨ ¨ ¨ 15 Forca e shenjte aktive e Perendise ka ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pruar ne menyra te ndryshme te sherbetoret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e tij besnike per sa kohe qe ka pasur sherbeto¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re besnike, po, per mijera vjet para se te niste
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15. A do te vazhdoje pergjithmone pagezimi me ¨ ¨ ¨ fryme te shenjte? Shpjego.

¨ ¨ mirosja me fryme. Ky veprim i ri filloi ne fe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sten e Dites se Pesedhjete te vitit 33 te e.s., por ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk do te vazhdoje pergjithmone. Pagezimi ¨ ¨ ¨ ¨ me fryme do te perfundoje, kurse fryma e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shenjte do te vazhdoje te veproje te sherbeto¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ret e Perendise qe te bejne vullnetin e tij per ¨ ¨ ¨ ¨ gjithe perjetesine. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16 C’gje e vecante po ndodh tani ne toke ne¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ permjet frymes se shenjte te Jehovait? Zbulesa ¨ ¨ 22:17 pergjigjet: «Fryma dhe nusja vazhdojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te thone: ‘Eja!’ Dhe kushdo qe degjon, le te ¨ ¨ ¨ ¨ thote: ‘Eja!’ Kush ka etje, le te vije. Kush deshi¨ ¨ ¨ ¨ ron, le te marre falas ujin e jetes.»Te nxitur nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fryma e Perendise, te krishteret sot ia bejne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete ftese jeteshpetuese nga Jehovai ‘kujtdo qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ deshiron’ te pranoje ujin e jetes. Te krishteret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e mirosur jane ne balle te kesaj vepre. Por edhe ¨ ¨ ¨ pjesetaret e deleve te tjera bashkohen me ta, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duke u bere te tjereve kete ftese. Te dyja klasat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bashkeveprojne me te njejten fryme te shenjte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te kryer kete veper. Pjesetaret e te dyja kla¨ save e kane simbolizuar kushtimin ndaj Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait duke u pagezuar «ne emer te Atit, te Birit ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te frymes se shenjte». (Mat. 28:19) Po ¨ ¨ ¨ ¨ ashtu, te gjithe ata i nenshtrohen veprimit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymes se Perendise ne jeten e tyre, duke e leju¨ ¨ ¨ ar qe te prodhoje tek ata frytin e saj. (Gal. 5: ¨ 22, 23) Ashtu si te mirosurit, edhe delet e tjera ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e lejojne frymen e Perendise t’i ndihmoje. Me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmen e saj, ata bejne cmos qe te jene ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lartesine e kerkesave te Jehovait per shenjteri¨ ne.—2 Kor. 7:1; Zbul. 7:9, 14.

¨ ¨ ¨ ¨ Vazhdo te kerkosh frymen e shenjte ¨ ¨ ¨ 17 Prandaj, pavaresisht nga shpresa qe te ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhene Perendia, jete te perhershme ne qiell ose ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne toke, Jehovai mund te te jape ‘fuqi pertej ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ asaj qe eshte normale’ qe te mbash integritetin ¨ ¨ ¨ ¨ e te marresh shperblimin. (2 Kor. 4:7) Nder¨ ¨ ¨ sa vazhdon te predikosh lajmin e mire per
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16. Cfare po bejne tani sherbetoret e Perendise ne¸ ¨ ¨ ¨ permjet frymes se tij? ¨ ¨ ¨ 17. Si mund te japim prova se kemi frymen e Pere¨ ndise?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

25

¨ ¨ ¨ ¨ Sot, fryma e shenjte eshte ne dispozicion ¨ ¨ ¨ ¨ per te ndihmuar te krishteret, ¨ ¨ ¨ pavaresisht nga shpresa qe kane

¨ ¨ ¨ ¨ Mbreterine, mund te te tallin. Por mos harro ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe, ‘nese po te poshterojne per emrin e Kri¨ shtit, lum ti, sepse fryma e lavdise, madje fry¨ ¨ ma e Perendise, po prehet mbi ty’.—1 Pjet. 4:14. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18 Fryma e shenjte eshte nje dhurate falas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe Perendia ua jep atyre qe e kerkojne me sin¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qeritet. Ajo mund te permiresoje jo vetem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ aftesite e tua, por edhe deshiren per te bere ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te miren ne sherbim te tij. «Perendia eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ai qe, ne saje te pelqimit te tij, po vepron ¨ ¨ ¨ brenda jush, me qellim qe te keni vullnet dhe ¨ ¨ ¨ te veproni.» Dhurata e cmuar e frymes se ¸ ¨ ¨ ¨ shenjte, bashke me perpjekjet tona serioze ¨ ¨ ¨ ¨ per ‘t’u mbajtur fort pas fjales se jetes’, do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te na ndihmojne ‘te vazhdojme te punojme ¨ ¨ ¨ per shpetimin e vetes me frike dhe me dridhma’.—Filip. 2:12, 13, 16. ¨ ¨ ¨ 19 Keshtu, me siguri te plote te fryma e Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise, jepu me gjithe zemer ne cdo caktim, ¸
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18, 19. Si do te te ndihmoje Jehovai me ane te fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mes se shenjte dhe cfare je i vendosur te besh ne ¸ ¨ ¨ kete drejtim?
26
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ aftesohu ne punet qe te jepen per te bere dhe ¨ ¨ ¨ ¨ kerkoji ndihme Jehovait. (Jak. 1:5) Ai do te te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jape gjithcka qe te nevojitet per te kuptuar ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Fjalen e tij, per te perballuar problemet e jetes ¨ ¨ ¨ dhe per te predikuar lajmin e mire. Jezui ¨ ¨ premtoi: «Vazhdoni te kerkoni dhe do t’ju je¨ ¨ ¨ pet, vazhdoni te kerkoni dhe do te gjeni, ¨ vazhdoni te trokitni dhe do t’ju hapet.» (Luka ¨ ¨ ¨ ¨ 11:9, 13) Kjo perfshin te kerkosh frymen e ¨ ¨ ¨ shenjte. Po, vazhdo t’i pergjerohesh Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te jesh si sherbetoret e tij besnike—te lashte ¨ ¨ ¨ e moderne—te cilet u drejtuan nga fryma e ¨ shenjte.

¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Cilin qendrim te Marise mund te ¨ shfaqim dhe c’bekime do te kemi? ¸ ¨ ˙ Ne c’kuptim Pavli u drejtua nga ¸ ¨ ¨ fryma e Perendise? ¨ ¨ ˙ Si i drejton sot fryma e Perendise ¨ ¨ ¨ sherbetoret e tij?

¨ A mund te shpjegosh?

Mos e lejo ¨ ¨ semundjen¨ ¨ ¨ te te rrembeje ¨ gezimin!

M

¨ ¨ ¨ ¨ ENDO sikur te zgjohesh me deshiren qe ¨ ¨ ¨ dita te mbaroje pa nisur ende. Te duhet ¨ ¨ te perballosh dhembjen fizike dhe emoci¨ ¨ ¨ onale edhe nje dite tjeter. Mbase ndihesh si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jobi qe tha: «Vdekja eshte me e mire se nje ¨ ¨ ¨ jete e ketille!» (Jobi 7:15, Bibla ECM) Po sikur ¨ ¨ ¨ ¨ kjo situate te vazhdoje, madje per vite? ¨ Keshtu ndihej Mefibosheti, biri i Jonata¨ nit, mik i mbretit David. Kur ishte pese vjec, ¸ ¨ Mefibosheti «ra dhe mbeti i cale». (2 Sam. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ 4:4) Kur me vone e akuzuan padrejtesisht per ¨ ¨ tradhti ndaj mbretit e me pas humbi gjerat materiale, dhembja emocionale duhet t’ia ¨ ¨ ¨ kete shtuar dhembjen fizike. Prapeseprape, ai ¨ ¨ ¨ ¨ vazhdoi te ishte nje shembull i shkelqyer per ¨ ¨ ¨ ¨ sa i perket perballimit te semundjes, shpifjes ¨ ¨ e zhgenjimit, duke mos i lejuar t’i rrembenin ¨ gezimin.—2 Sam. 9:6-10; 16:1-4; 19:24-30. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Apostulli Pavel eshte nje shembull tjeter. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje here, ai shkroi per «nje gjemb ne mish» ¨ ¨ me te cilin duhej te luftonte. (2 Kor. 12:7) ¨ ¨ ¨ ¨ Gjembi per te cilin flet Pavli mund te kete ¨ ¨ ¨ ¨ qene ndonje paaftesi fizike qe kishte prej ko¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hesh ose mund te kene qene njerezit qe sfi¨ ¨ ¨ donin poziten e tij si apostull. Cilido te kete ¨ qene ky problem, vazhdonte, dhe Pavli duhej ¨ ¨ te perballonte dhembjen fizike ose emoci¨ ¨ onale qe vinte si pasoje.—2 Kor. 12:9, 10. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Disa sherbetore te Perendise sot vuajne ¨ ¨ nga semundjet kronike ligeshtuese ose stresi

emocional. Kur ishte 18 vjece, Magdalena u ¸ diagnostikua me lupus eritematoz sistemik, ¨ ¨ nje semundje ku sistemi imunitar sulmon ¨ vete organet e trupit. Ajo tregon: «Isha e tme¨ rruar! Teksa koha kalonte, gjendja ime perke¨ ¨ ¨ qesohej dhe u rendua me tej nga crregullimet ¸ ¨ ¨ ¨ ne tretje, ulcera ne goje dhe probleme me ti¨ ¨ ¨ roidet.» Nga ana tjeter, Izabela duhej te perba¨ ¨ ¨ llonte probleme qe nuk jane kaq te dukshme. ¨ ¨ ¨ Ajo shpjegon: «Qe nga femijeria kisha vuaj¨ tur nga depresioni. Si pasoje kam kriza pani¨ ¨ ku, probleme me frymemarrjen e spazma ne stomak. Zakonisht jam e sfilitur.»

¨ ¨ Te perballesh me realitetin ¨ ¨ ¨ Semundjet dhe lengatat mund te ta ndry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shojne komplet jeten. Kur je ne kete gjendje, ¨ ¨ ¨ ¨ eshte e dobishme te ulesh e me ndershmeri ¨ ¨ ¨ ¨ te shqyrtosh situaten tende. Te pranosh kufi¨ ¨ ¨ zimet e tua mund te mos jete e lehte. Magda¨ ¨ ¨ ¨ lena thote: «Semundja ime eshte progresive. Shpesh ndihem kaq e sfilitur sa nuk ngrihem dot nga shtrati. Natyra e paparashikueshme e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ semundjes sime ma ben shume te veshtire te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ planifikoj gjera. Ajo qe me merzit me shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte se nuk mund te bej me aq sa beja ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me pare ne sherbim te Jehovait.» ¨ ¨ Zbignievi shpjegon: «Ndersa vitet shkojne, ¨ ¨ ¨ artriti reumatoid me thith gjithe energjite, ¨ ¨ ¨ duke m’i demtuar kycet nje e nga nje. Ka ¸
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

27

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ raste qe mahisja eshte aq e rende, sa nuk jam ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne gjendje te bej as gjerat me te thjeshta. Kjo ¨ ¨ me brengos jashte mase.» ¨ Para disa vjetesh, Barbara u diagnostikua me ¨ ¨ ¨ nje tumor progresiv ne tru. Ajo thote: «Trupi ¨ ¨ im ka pesuar ndryshime te papritura. Ndihem ¨ si e shuar, kam dhembje te shpeshta koke dhe ¨ ¨ ¨ ¨ probleme me perqendrimin. Per shkak te ke¨ ¨ tyre kufizimeve te papritura m’u desh te ri¨ ¨ ¨ shqyrtoja cdo gje ne jete.» ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te tre keta individe jane sherbetore te ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtuar te Jehovait. Gjeja paresore per ta eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te bejne vullnetin e tij. Ata besojne plotesisht ¨ ¨ te Perendia dhe nxjerrin dobi nga mbeshtetja ¨ qe u jep ai.—Prov. 3:5, 6.

Si ndihmon Jehovai? ¨ ¨ ¨ Nuk duhet te mendojme se vuajtjet qe po ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kalojme, tregojne qe Perendia eshte i pakenaqur me ne. (Vajt. 3:33) Mendo c’hoqi Jobi, ¸ ¨ edhe pse ishte ‘i paqortueshem dhe i drej¨ ¨ ¨ te’. (Jobi 1:8) Perendia nuk sprovon askend ¨ ¨ ¨ ¨ me gjera te liga. (Jak. 1:13) Te gjitha semu-

¨ ¨ ndjet—perfshire ato kronike dhe emociona¨ ¨ ¨ le—jane nje trashegimi e mjerueshme nga ¨ ¨ ¨ ¨ prinderit tane te pare, Adami dhe Eva.—Rom. 5:12. ¨ Megjithate, Jehovai dhe Jezui nuk do t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lene pa ndihme te drejtet. (Psal. 34:15) Sido¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mos ne momente te veshtira te jetes, arrijme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kuptojme se Perendia eshte ‘streha dhe ka¨ ¨ ¨ laja jone’. (Psal. 91:2) Prandaj, ndersa perba¨ ¨ ¨ llon situata qe nuk zgjidhen lehte, cfare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te te ndihmoje te ruash gezimin? ¨ ¨ ¨ Lutja. Duke ndjekur modelin e sherbetore¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve besnike te Perendise ne lashtesi, mund t’ia ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hedhesh barren Atit tone qiellor me ane te ¨ ¨ ¨ lutjes. (Psal. 55:22) Ndersa ben keshtu, mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ndiesh ‘paqen e Perendise qe kapercen cdo ¸ ¨ ¨ mendim’. Kjo paqe e brendshme ‘do te ruaje ¨ ¨ zemren dhe fuqite e tua mendore’. (Filip. 4: ¨ ¨ ¨ ¨ 6, 7) Magdalena arrin t’i beje balle semu¨ ¨ ¨ ndjes se saj ligeshtuese duke u mbeshtetur te ¨ ¨ ¨ ¨ Perendia me ane te lutjes. Ajo thote: «Ia zbraz ¨ ¨ ¨ zemren Jehovait dhe kjo me sjell lehtesim e ¨ ¨ ¨ me rikthen gezimin. Tani e kuptoj vertet se

¨ Vazhdojne ¨ ¨ te predikojne edhe ¨ pse me semundje kronike

¨ ¨ ¨ «Nuk mund te eci me vetem, ¨ ¨ ¨ keshtu qe gruaja ose ndonje ¨ ¨ ¨ nga vellezerit e motrat me ¨ ¨ ¨ ¨ shoqeron ne sherbim. Mesoj ¨ permendsh prezantime dhe shkrime nga Bibla.»—Jezhi, me probleme shikimi.

¨ ¨ ¨ ¨ «Pervec deshmise me ane ¸ ¨ te telefonit, shkruaj letra e ¨ mbaj korrespondence me ¨ disa te interesuar. Kur jam ¨ ¨ ne spital, mbaj prane shtra¨ tit Biblen dhe botimet tona. ¨ ¨ Kjo me ka ndihmuar te nis ¨ ¨ shume biseda te bukura.» —Magdalena, e diagnostikuar me lupus eritematoz sistemik. ¨ ¨ ¨ ¨ «Me pelqen sherbimi shtepi ¨ ¨ me shtepi, por, kur nuk jam ¨ ¨ mire, jap deshmi me telefon.»—Izabela, e cila vuan nga depresioni.

28

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cfare do te thote te mbeshtetesh te Perendia ¸ ¨ ¨ ¨ dite per dite.»—2 Kor. 1:3, 4. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne pergjigje te lutjeve te tua, Jehovai do te te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jape force nepermjet frymes se shenjte, Fjales ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se tij dhe vellazerise se krishtere. Mos prit qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendia ta heqe semundjen tende me ane te ¨ ¨ ¨ ndonje mrekullie. Sidoqofte, mund te jesh i si¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gurt se do te te jape mencurine dhe forcen qe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te nevojitet per te perballuar cdo mundim. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (Prov. 2:7) Ai mund te te forcoje duke te dhene ¨ ¨ ¨ ¨ ‘fuqi pertej asaj qe eshte normale’.—2 Kor. 4:7. ¨ ¨ ¨ Familja. Nje atmosfere e dashur dhe mire¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kuptuese ne shtepi mund te te ndihmoje te ¨ durosh semundjen. Por mos harro se edhe fa¨ ¨ ¨ miljaret e tu po vuajne. Ata mund te ndihen ¨ ¨ ¨ ¨ po aq te pafuqishem sa ti. Megjithate, te gje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nden prane edhe ne kohe te veshtira. Duke u ¨ ¨ ¨ ¨ lutur se bashku, do ta kesh me te lehte ta ¨ ¨ ¨ mbash zemren te qete.—Prov. 14:30. ¨ ¨ Barbara tregon per vajzen e saj dhe motrat ¨ ¨ ¨ ¨ e tjera te reja ne kongregacion: «Ato me mbe¨ ¨ ¨ shtetin ne sherbim. Zelli i tyre me ngroh ¨ ¨ ¨ zemren.» Zbignievi e cmon pa mase mbe¸

¨ shtetjen e gruas se tij. «Ajo merret me shumi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cen e puneve te shtepise. Me ndihmon edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te vishem dhe shpesh me pergatit canten per ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ne mbledhje e per ne sherbim.» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Bashkebesimtaret. Kur jemi ne shoqerine ¨ ¨ e bashkebesimtareve, marrim inkurajim e ¨ ¨ ¨ ¨ ngushellim. Por, si t’ia besh nese semundja ¨ ¨ ¨ ¨ jote ta ben te pamundur te shkosh ne mbledhje? Magdalena komenton: «Kongregacioni ¨ ¨ ¨ kujdeset qe te perfitoj nga mbledhjet duke i ¨ incizuar ato. Bashkadhuruesit e mi me ma¨ ¨ ¨ ¨ rrin shpesh ne telefon qe te me pyesin se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ c’mund te bejne tjeter per mua. Po ashtu, me ¸ ¨ ¨ dergojne letra inkurajuese. Mendimi se nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me harrojne dhe se shqetesohen per mireqe¨ ¨ ¨ ¨ nien time, me ndihmon te qendroj e forte.» Izabela, e cila vuan nga depresioni, tregon: ¨ «Brenda kongregacionit kam ‘baballare’ dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘nena’ qe me degjojne e perpiqen te me kup¨ ¨ ¨ tojne. Kongregacioni eshte familja ime—atje ¨ ndiej paqe e gezim.» ¨ ¨ ¨ Ata qe vuajne nga sprova te ndryshme, ¨ ¨ nuk duhet ‘te vecohen’. Perkundrazi, duhet ¸

¨ ¨ «Mund te mbaj vetem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje cante shume te lehte per ¸ ¨ ¨ ¨ revistat. Qendroj ne sherbim ¨ aq sa me lejon dhembja e kyceve.»—Zbignievi, ¸ me artrit reumatoid.

¨ ¨ ¨ ¨ «Me pelqen te bej rivizita ¨ ¨ e te ndihmoj gjate studimeve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ biblike. Ne ditet qe jam me mire, ¨ ¨ ¨ ¨ me pelqen te jap deshmi nga ¨ ¨ ¨ shtepia ne shtepi.»—Barbara, ¨ e cila ka tumor ne tru.

¨ ¨ ¨ ¨ Te rinj e te rritur mund te jene burim inkurajimi

¨ ¨ ¨ ¨ ta cmojne shume shoqerine e kongregaci¸ ¨ ¨ ¨ ¨ onit. (Prov. 18:1) Keshtu do te behen nje bu¨ ¨ ¨ ¨ rim i madh inkurajimi per te tjeret. Ne fillim ¨ ¨ ¨ mund te ngurrosh t’u tregosh vellezerve e ¨ ¨ ¨ ¨ motrave se per cfare ke nevoje. Por, bashkebe¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ simtaret do ta vleresojne ciltersine tende. Kjo ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do t’u jape mundesi te tregojne «perzemersi ¨ ¨ ¨ vellazerore pa hipokrizi». (1 Pjet. 1:22) Pse te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mos t’u besh te ditur se ke nevoje te te marrin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me makine per ne mbledhje, se do te te pel¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qente te dilnit bashke ne sherbim a te bisedo¨ ¨ je me zemer te hapur me ta? Sigurisht, nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duhet te behemi teper kerkues, por te jemi ¨ ¨ ¨ ¨ mirenjohes per ndihmen e tyre. ¨ ¨ ¨ ¨ Ji pozitiv. Celesi per ta perballuar semu¸ ¨ ndjen kronike pa humbur gezimin, shpesh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte ne doren tende. Nje qendrim i zymte ¨ ¨ ¨ ¨ dhe ndjenjat e deshperimit, mund te cojne ¸ ¨ ¨ ne mendime negative. Bibla thote: «Fryma e ¨ ¨ ¨ njeriut mund ta perballoje semundjen e tij, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ por kush mund ta duroje nje fryme te derrmuar?»—Prov. 18:14. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Magdalena veren: «Bej te pamunduren qe ¨ ¨ te mos perqendrohem te problemet e mia. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perpiqem te shijoj ditet kur ndihem me mire. ¨ ¨ ¨ ¨ Me inkurajojne shume jeteshkrimet e atyre
30
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe kane qendruar besnike, pavaresisht nga ¨ ¨ semundjet kronike.» Izabela merr force nga ¨ mendimi se Jehovai e do dhe e vlereson. Ajo ¨ ¨ thote: «Ndihem e dobishme dhe kam dike ¨ ¨ ¨ ¨ per te cilin te jetoj. Gjithashtu, kam nje ¨ ¨ ¨ ¨ shprese te mrekullueshme per te ardhmen.» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Zbignievi thote: «Semundja me meson te ¨ ¨ jem i perulur dhe i bindur edhe ne rrethana ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te veshtira. Me meson edhe te tregoj gjykim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mire e te fal me gjithe zemer. Kam mesuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kenaqem ne sherbim te Jehovait, pa ndier ¨ ¨ ¨ keqardhje per veten. Ne fakt, jam nxitur te ¨ ¨ ¨ vazhdoj te perparoj frymesisht.» ¨ Mbaj parasysh se Jehovai e veren me kujdes ¨ ¨ ¨ ¨ qendrueshmerine tende. Ai ndien dhembshu¨ ¨ ri kur ti vuan dhe kujdeset per ty. Nuk ‘do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ harroje vepren tende dhe dashurine qe ke tre¨ guar per emrin e tij’. (Hebr. 6:10) Mos harro ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ premtimin qe u ben Perendia atyre qe i frike¨ ¨ ¨ sohen: «Kurrsesi nuk do te te le dhe kurrsesi ¨ ¨ nuk do te te braktis.»—Hebr. 13:5. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nese ndonjehere ndihesh pertoke, per¨ qendrohu te shpresa e mrekullueshme e jetes ¨ ¨ ¨ ¨ ne boten e re. Po afrohet me te shpejte koha ¨ ¨ ¨ ¨ kur do te shohesh me syte e tu bekimet qe do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te sjelle ne toke Mbreteria e Perendise!

A ju kujtohet?
¨ ¨ ¨ ¨ A i keni lexuar me kujdes numrat e fundit te Kulles se Rojes? ¨ ¨ ¨ ¨ Atehere, provoni nese mund t’u pergjigjeni pyetjeve vijuese:
¨ ˙ Kush ishte Olivetani dhe pse duhet te na ¨ interesoje vepra e tij? ¨ ¨ ¨ ¨ Me kete emer njihej francezi Pjer Rober. Gjate ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Reformes ne shekullin e 16-te perktheu Biblen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne frengjisht. Ai preferoi te perdorte fjalen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «mbikeqyres» ne vend te fjales «peshkop» dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «kongregacion» ne vend te fjales «kishe». Ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ disa vende te Bibles perdori emrin e Perendise, «Jehova».—1/9, faqet 18-20. ¨ ¨ ¨ ˙ Cfare donte te thoshte Perendia kur u tha ¸ ¨ ¨ leviteve: ‘Une jam pjesa juaj.’ ¨ ¨ ¨ Secilit prej fiseve te Izraelit iu dha nje pjese e ve¨ ¨ ndit, por levitet kishin Jehovain si ‘pjesen’ e tyre. ¨ (Num. 18:20) Atyre nuk do t’u jepej toke si tra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shegimi, megjithate moren nje privilegj sherbi¨ ¨ ¨ ¨ mi te vecante. Prapeseprape, Jehovai u kujdes ¸ ¨ ¨ ¨ per nevojat e tyre materiale baze. Sot, ata qe ¨ ¨ ¨ ¨ kane privilegjin te cojne perpara interesat e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mbreterise, mund te jene te sigurt se do t’u plo¨ ¨ tesohen nevojat e jetes.—15/9, faqet 7-8, 13. ¨ ¨ ¨ ˙ Si e dime kur ra Jerusalemi i lashte ne duart e babilonasve? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Historianet klasike japin hollesi te perziera e te ¨ ¨ ¨ ¨ kunderta per mbreterit babilonas dhe mbrete¨ rimet e tyre. Gjithsesi, studiuesit jane dakord se ¨ ¨ Kiri II e pushtoi Babilonine ne vitin 539 p.e.s, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e cila eshte nje date kyce. Judenjte u lane te lire ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe mberriten ne atdheun e tyre ne vitin ¨ ¨ 537 p.e.s. Bibla thote se mergimi i tyre zgjati ¨ ¨ ¨ ¨ 70 vjet. Prandaj, Jerusalemi duhet te kete rene ¨ ne vitin 607 p.e.s. (2 Kron. 36:21, 22; Jer. 29:10; Dan. 9:1, 2)—1/10, faqet 26-31. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Cfare mund ta ndihmoje nje te krishtere ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te vendose nese nje lloj zbavitjeje eshte ¨ apo jo dobiprurese? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per te percaktuar nese nje lloj zbavitjeje do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jete dobiprurese dhe e kendshme ne syte e Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise, eshte mire t’i bejme vetes keto pyetje: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Cfare perfshin? Sa do te zbavitem? Cilet do te ¸ ¨ ¨ jene shoket e mi?»—15/10, faqet 9-12. ¨ ¨ ¨ ˙ Pse eshte e gabuar te abortosh? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per Perendine jeta eshte e shenjte dhe, ne syte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e tij, edhe nje embrion eshte nje person me ¨ ¨ vete dhe i gjalle. (Psal. 139:16) T’i japesh fund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jetes se nje femije te palindur eshte vrasje, sic¸ ¨ tregohet nga fakti se nen Ligjin e Moisiut, kush ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ demtonte nje femije te palindur do te jepte llogari. (Dal. 21:22, 23)—1/11, faqja 6. ¨ ¨ ˙ Si mund te na ndihmoje tregimi te Pro¨ ¨ ¨ verbat 7:6-23 qe te mos shikojme pornografi? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne ate tregim flitet per nje te ri qe ecte ne nje ¨ ¨ rruge ku dihej se banonte nje grua imorale. Ajo ¨ ¨ e joshi. Sot, duhet te shmangim sitet ne Inter¨ ¨ ¨ ¨ ¨ net qe permbajne pamje provokuese dhe eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e rendesishme te kerkojme ndihmen e Perendi¨ ¨ ¨ ¨ se me ane te lutjes, madje para se te hasim ¨ ¨ pamje te tilla ne Internet.—15/11, faqet 9-10. ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Si e dime nese do te mbijetoje apo jo toka ¨ ne vitin 2012? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per shkak te cikleve te nje kalendari te lashte ¨ ¨ ¨ maja, disa mendojne se bota do te shkaterrohet ¨ ¨ ¨ ne vitin 2012. Por kjo nuk ka per te ndodhur, ¨ ¨ ¨ sepse Jehovai e krijoi token qe te banohej. Bibla ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thote se toka do te ekzistoje pergjithmone. (Ekl. 1:4; Isa. 45:18)—1/12, faqja 10. ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Cilet nga shkrimtaret biblike ishin te pra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nishem ne festen e Dites se Pesedhjete te vi¨ tit 33 te e.s.? ¨ ¨ ¨ ¨ Duket se ishin te pranishem gjashte shkrimtare ¨ ¨ te Shkrimeve te Krishtere Greke. Ishin tre apostuj: Mateu, Gjoni dhe Pjetri. Gjithashtu, ishin ¨ ¨ ¨ ¨ dy gjysmevellezer te Jezuit: Jakovi dhe Juda. ¨ ¨ ¨ Dhe ka mundesi qe te ishte edhe i riu Mark. —1/12, faqja 22.
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 DHJETOR 2011

31

¨ ¨ ¨ TREGUESI I TEMAVE PER KULLEN E ROJ ES 2011
¨ Tregon numrin e revistes ku ndodhet artikulli
Diplomimet e Galaadit, 1/2, 1/8 ¨ ¨ Kongreset krahinore «Ardhte Mbreteria e ¨ ¨ Perendise!», 1/6 ¨ Kongreset krahinore ne Rusi, 1/3 ¨ «Kundershtimi i tyre meriton respekt» (Gjermania naziste), 1/10 ¨ Leter nga . . . , 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 Mbledhja vjetore, 15/8 ¨ ¨ Mbrojne emrin e mire (Rusi), 1/5 ¨ ¨ ¨ Nje beteje ligjore perfundon me fitore! (Rusi), 15/7 ¨ ¨ ‘Privilegji i dhenies me dashamiresi’ (kontributet), 15/11 ¨ Shifrat ne raportin vjetor, 15/8 ¨ ¨ ¨ A banon vetem ne nje vend? 1/8 ¨ ¨ A e dinte se Adami dhe Eva do te mekatonin? 1/1 A e krijoi ai Djallin? 1/3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A e vlereson nje race me teper? 1/7 ¨ ¨ A interesohet vertet per ty? 1/1 ¨ ¨ A ka nje organizate? 1/6 ¨ ¨ Afrojuni Perendise, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare duhet te mesojne femijet? 1/8 ¸ ¨ ¨ Demaskohen pese genjeshtra, 1/10 Dobi nga ligjet e tij, 1/11 ¨ ¨ ¨ Emri ne lugine (Zvicer), 15/1 ¨ ¨ ¨ Kush eshte Perendia? 1/2 ¨ ¨ Ligjet qe drejtojne universin, 1/7 ¨ ¨ ¨ Pse i lejon Perendia ligesine dhe vuajtjet? 1/5 ¨ Pse i ushqeu izraelitet me shkurta? 1/9 ¨ ¨ Pse te mesosh nga ai? 1/1 ¨ ¨ ¨ Qellimi i tij per token, 1/4 ¨ ¨ ¨ ¨ A do t’ua vesh veshin paralajmerimeve te qarta te Jehovait? 15/7 ¨ ¨ ¨ A do te ndjekesh drejtimin e dashur te Jehovait? 15/7 ¨ ¨ A e urren paligjshmerine? 15/2 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A eshte ai nje shembull i mire apo nje paralajmerim ¨ per ty? 15/12 ¨ ¨ ¨ A eshte dobiprurese zbavitja jote? 15/10 ¨ ¨ ¨ ¨ A ke hyre ne pushimin e Perendise? 15/7 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A po e le frymen e Perendise te te drejtoje? 15/4 ¨ ¨ ¨ A po e le Jehovain te jete pjesa jote? 15/9 ¨ A te njeh Jehovai? 15/9 ¨ ¨ Ata gjeten Mesine! 15/8 ¨ Ata pritnin Mesine, 15/8 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Banore te perkohshem» ne nje bote te lige, 15/11 ¨ Besimi i plote te Jehovai na jep siguri, 15/5 ¨ ¨ ¨ Besniket e lashtesise drejtoheshin nga fryma e ¨ ¨ Perendise, 15/12 ¨ ¨ Beso te Jehovai, «Perendia i cdo ngushellimi», 15/10 ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare eshte pushimi i Perendise? 15/7 ¸ ¨ ¨ Dhurata e dashur e Perendise, 15/6 ¨ ¨ ¨ ¨ Ec sipas frymes qe te kesh jete e paqe, 15/11 ¨ Familje te krishtere: «Rrini gati», 15/5 ¨ Familje te krishtere: ‘Rrini zgjuar’, 15/5 ¨ ¨ ¨ Fryma e shenjte ne veprim gjate krijimit, 15/2 ¨ ¨ ¨ «Fryti i frymes» i jep lavdi Perendise, 15/4 ¨ ‘Gjej strehe tek emri i Jehovait’, 15/1 ¨ ¨ Jehovai eshte pjesa ime, 15/9 ¨ ¨ Jehovai—«Perendia qe jep paqe», 15/8 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Keshilla te mencura per beqarine dhe martesen, 15/10 ¸ Ki besim te Jehova teksa fundi afrohet, 15/3 ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Kini vleresim per ata qe po punojne pa u lodhur mes jush’, 15/6 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Kulloteni kopene e Perendise qe eshte nen kujdesin tuaj», 15/6 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kush eshte personi me i rendesishem ne jeten tende? 15/5 ¨ ¨ ¨ Kush fiton miratimin e Perendise, merr jeten ¨ e perhershme, 15/2 ¨ ¨ ¨ ¨ Le te perpiqemi te ruajme paqen, 15/8 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Mos u mbeshtet ne kuptueshmerine tende», 15/11 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje lajm i mire per te cilin kane nevoje te gjithe, 15/6 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘O thellesi e mencurise se Perendise!’ (Ro 11), 15/5 ¸ ¨ ¨ Perfito plotesisht nga beqaria, 15/1 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pse kemi nevoje te na drejtoje fryma e Perendise? 15/12 ¨ ¨ ¨ ¨ Respektoni martesen, dhuraten e Perendise, 15/1 Rri gati! 15/3 ¨ Rri sycele si Jeremia, 15/3 ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Stervitini te tjeret qe te synojne privilegje, 15/11 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ T’i ndihmojme burrat te perparojne frymesisht, 15/11 ¨ ¨ T’i sherbejme Jehovait me plot seriozitet, 15/4 ¨ ¨ ¨ ¨ Ta duam drejtesine me gjithe zemer, 15/2 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te drejtuar nga fryma e Perendise ne shekullin e pare dhe sot, 15/12 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te fuqizuar qe t’i bejme balle cdo sprove, 15/1 ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Te fuqizuar qe ¨ t’i kundervihemi tundimit dhe te ¨ perballojme shkurajimin, 15/1 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te marrim frymen e Perendise e jo te botes, 15/3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te marrim vendime qe nderojne Perendine, 15/4 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te ngushellojme te gjithe ata qe vuajne, 15/10 ¨ ¨ ¨ ¨ Vraponi ne gare me qendrueshmeri, 15/9 ¨ Vraponi qe ta fitoni cmimin, 15/9 ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A gjen kenaqesi ne Fjalen e Perendise? 15/5 ¨ ¨ ¨ Gjashte profeci biblike qe po permbushen, 1/5 Koha, 1/5 Kur u shkrua, 6/1 ¨ ¨ Olivetani—‘Perkthyesi i perulur’, 1/9 ¨ ¨ ¨ Per te rinjte, 1/1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 ¨ ¨ ¨ ¨ Perpjekjet e Zamores per saktesi, 1/12 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Shkrimtaret e Shkrimeve te Krishtere te pranishem ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ festen e Dites se Pesedhjete te vitit 33 te e.s., 1/12 ¨ ¨ Te ndryshon jeten, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11 ¨ ¨ A pranojne trajtim mjekesor? 1/2 ¨ ¨ ¨ ¨ Arsye qe te gezojne (organizata), 15/3 ¨ Botimi ne anglishten e thjeshtuar (revista Kulla ¨ e Rojes), 15/7

ARTIKUJT E STUDIMIT

Si vajza e Jefteut (Xh. Soansi), 1/12 ¨ ¨ ¨ ¨ Sherbimi ndaj Jehovait ka qene kenaqesia ime (F. Raski), 15/10 ¨ A vdiq ne kryq? 1/3 Gjyqi, 1/4 ¨ ¨ Kush eshte Jezu Krishti? 1/3 ¨ ¨ ¨ Ndiq Krishtin, udheheqesin e persosur, 15/5 Nga erdhi; si jetoi; pse vdiq, 1/4 ¨ ¨ ¨ Ora kur e vune ne shtylle, 15/11 Sa profeci mesianike? 15/8 ¨ Shprehja «ti vete e the», 1/6 ¨ ¨ ¨ ¨ A do te jete e merzitshme jeta e perhershme? 1/5 ¨ ¨ ¨ A do te shkaterrohet toka ne vitin 2012? 1/12 ¨ ¨ ¨ A eshte Gehena nje vend mundimi me zjarr? 1/4 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A eshte Mbreteria e Perendise nje gjendje e ¨ zemres? 1/3 ¨ ¨ ¨ A eshte papa ‘pasardhesi i Pjetrit’? 1/8 ¨ ¨ ¨ A jane ndeshkim nga Perendia katastrofat natyrore? 1/12 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A jeni te pergatitur per diten me te rendesishme te vitit? 1/2 A kishte deve Abrahami? 15/6 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A shkojne ne qiell gjithe te krishteret besnike? 1/6 ¨ ¨ Ajo mbrojti popullin e Perendise (Estera), 1/10 ¨ ¨ Apostujt duhej te merrnin shkopinj e te vishnin sandale, 15/3 ¨ ¨ ¨ ¨ «Ata te shtepise se Cezarit» (Fi 4:22), 1/3 Baraba, 1/4 Bixhozi, 1/3 ¨ ¨ Cilat krime ndeshkoheshin me vdekje si te Jezuit? 1/4 ¨ ¨ ¨ Cfare eshte Harmagedoni? 1/9 ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare eshte Mbreteria e Perendise? 1/7 ¸ ¨ Domethenia e emrit Cezar, 1/7 ¨ Emrat ne vulat e lashta, 1/5 Festa e kushtimit (Gjo 10:22), 1/9 ¨ ¨ ¨ ‘Filli ngjyre kermezi’, 1/12 ¨ ¨ Fundi i varferise, 1/6 ¨ ¨ ¨ Jehu lufton per adhurimin e vertete, 15/11 ¨ ¨ ¨ ¨ Jepi kuptim te vertete jetes, 1/7 ¨ ¨ Kembyesit e parave ne tempull, 1/10 Kopshti i Edenit, 1/1 ¨ Kur u shkaterrua Jerusalemi? 1/10, 1/11 ¨ ¨ ¨ Kush eshte sundimtari i botes? 1/9 ¨ ¨ Kush mund t’i interpretoje profecite? 1/12 ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Lajmi i mire per Mbreterine’, 1/3 Martesa me kunatin, 1/3 ¨ Mbledhja e prodhimeve te mbetura, 1/2 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje banor i Azise Lindore ne Italine e lashte, 1/1 ¨ Nje njeri sic¸ ia do zemra Jehovait, 1/9 ¨ ¨ ¨ «Nje vend ku rrjedh qumesht dhe mjalte», 1/3 ¨ ¨ «Nje zonje, madje disa zonja» (Ek 2:8), 15/3 ¨ Pagezimi i foshnjave, 1/10 ¨ ¨ Parate (kohet biblike), 1/5 ¨ ¨ Pemet e ullirit ishin te cmuara, 1/10 ¸ ¨ ¨ ¨ Pikepamja e Bibles per seksin, 1/11 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pjetri qendroi te nje regjes lekuresh, 1/6 ¨ ¨ Projektet e ndertimit te Nabukodonosorit, 1/11 ¨ ¨ ¨ Pse Satanai perdori nje gjarper? 1/1 Pse Solomoni importoi dru nga Libani? 1/2 ¨ ¨ Pse u zemerua Moisiu me bijte e Aaronit? (Le 10: 16-20), 15/2 ¨ ¨ ¨ Qendroi i patundur pavaresisht nga zhgenjimet (Samueli), 1/1 ¨ Si e dinin sa ishte ora naten? 1/8 ¨ ¨ Si financoheshin sherbimet ne tempull? 1/11 ¨ ¨ ¨ ¨ Si i konsideronin kreret fetare njerezit e thjeshte? 1/7 ¨ ¨ Si ta dallosh adhurimin e vertete? 1/8 ‘Sill rrotullat, sidomos pergamenat’, 15/6 ¨ ¨ ¨ Shprese per te vdekurit, 1/6 ¨ ¨ ¨ «Shtate llojet» e vendit te mire, 1/9 ¨ ¨ ¨ Shtepia ku mund te kete banuar Abrami, 1/1 ¨ «T’u gjuash me shqelm hosteneve» (Ve 26:14), 1/8 ¨ Te jetosh me aq sa ke, 1/6 ¨ ¨ U ngushellua nga Perendia (Elija), 1/7 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Uje ne Izrael gjate stines se thate, 1/1 ¨ «Une kam besuar» (Marta), 1/4

JEZU KRISHTI

JEHOVAI

¨ TE NDRYSHME

BIBLA

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A duhet t’i mesojne prinderit femijet per seksin? 1/11 ¨ ¨ ¨ ¨ A duhet te pagezohen te rinjte? 15/6 A i cmoni bekimet? 15/2 ¸ ¨ A mund te jeni si Finehasi kur hasni sfida? 15/9 Adhurimi familjar, 15/8 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare e ben jetegjate nje martese? 1/2 ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Dallo shenjat e udheheqjes se Perendise, 15/4 ¨ ¨ Ia vlejne perpjekjet! (Adhurimi familjar), 15/2 ¨ ¨ ¨ Kurre mos i harro bashkebesimtaret, 15/3 ¨ ¨ ¨ ¨ Le te gezojme se bashku! 15/10 ¨ ¨ ¨ ¨ Mbaj mendjen tek ajo qe Jehovai ka bere per ty, 15/1 ¨ ¨ ¨ Mesojini femijet, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mesojini femijet te jene te respektueshem, 15/2 ¨ ¨ Mos e genje veten me arsyetime te rreme, 15/3 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mos e lejo semundjen te te rrembeje gezimin! 15/12 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ndryshimet qe sjellin femijet ne martese, 1/5 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Nje kohe per te dashur dhe nje kohe per te urryer», 1/12 Pyetje biblike, problem personal? 15/10 ¨ Si ta perdorni Internetin? 15/8 ¨ ¨ Si te kesh familje te lumtur? 1/10 ¨ ¨ ¨ ¨ Si ‘te kesh sukses ne udhen tende’? 15/6 ¨ ¨ ¨ Si te mbaje lidhje te ngushta babai me djalin? 1/11 ¨ ¨ ¨ Si te zgjedhim miq te mire? 1/12 Taksat, 1/9 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Te bindesh eshte me mire se flijimi», 15/2 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te ndershem ne nje bote te pandershme, 15/4 ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Te qendrojme vigjilente’, 15/10 ¨ ¨ Te trajtosh me respekt bashkeshortin, 1/8 ¨ ¨ Vlera morale te femijet, 1/2 Zhvilloni karakterin frymor si cift, 1/11 ¸

¨ ¨ JETA DHE CILESITE E KRISHTERE

¨ ¨ DESHMITARET E JEHOVAIT

¨ ¨ ¨ Dikur i frikesohesha vdekjes, tani pres ‘jete me bollek’ ¨ (P. Gati), 15/7¨ ¨ ¨ Enderroja nje jete mbi rrota (Z. Dimitrova), 1/6 ¨ ¨ ¨ ¨ I kam sherbyer Jehovait nen sprova (M. de Jonge-van ¨ den Hoveli), 15/1 ¨ ¨ «Invalide tani, por jo pergjithmone!» (S. van der Mondi), 15/11 ¨ Kam pasur shume bekime (A. Bonoja), 15/4 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Leximi i Bibles: Burimi i forces gjate gjithe jetes sime ¨ (M. Leruaja), 15/9 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Nje mbikeqyres i shkelqyer dhe nje mik i dashur» (Xh. Barri), 15/5 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pershtatja me rregullimet me ka dhene shperblime (Xh. Tomsoni), 15/12

¨ JETESHKRIME

www.watchtower.org

w11 15/12-AL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful