¨ KULLA E ROJES

¨ 15 NENTOR 2011

8

L AJMERON MBRETERINE E JEHOVAIT

¨

¨

¨

¨ BOTIMI PER STUDIM
¨ ¨ ARTIKUJT E STUDIMIT P ER JAV ET:
26 dhjetor–1 janar

¨ «Mos u mbeshtet ¨ ¨ ¨ ¨ ne kuptueshmerine tende»
FAQJA 6 ¨ ¨ K ENGET: 133, 23

2-8 janar
FAQJA 10

¨ ¨ ¨ ¨ Ec sipas frymes qe te kesh jete e paqe
¨ ¨ K ENGET: 83, 120

9-15 janar

¨ ¨ ¨ ¨ «Banore te perkohshem» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne nje bote te lige
FAQJA 16 ¨ ¨ K ENGET: 40, 85

16-22 janar

¨ T’i ndihmojme burrat ¨ ¨ ¨ ¨ te perparojne frymesisht
FAQJA 24 ¨ ¨ K ENGET: 123, 95

23-29 janar

¨ ¨ ¨ ¨ Stervitini te tjeret qe ¨ ¨ te synojne privilegje
FAQJA 28 ¨ ¨ K ENGET: 45, 10

¨ KULLA E ROJES
L AJM ERON M BRET ERIN E E JEHOVAIT
¨ ¨ ¨

8

NOVEMBER 15, 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ QELLIMI I KESAJ REVISTE, Kulla e Rojes, eshte te nderoje Perendine Jehova, Sundimtarin me te Larte te ¨ ¨ ¨ ¨ universit. Ashtu si ne kohet e lashta nga kullat e rojave mund te shihej se c’po ndodhte shume larg, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe kjo reviste tregon, nen driten e profecive te Bibles, se c’domethenie kane ngjarjet boterore. Ajo i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngushellon njerezit me lajmin e mire se Mbreteria e Perendise, e cila eshte nje qeveri reale ne qiell, se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpejti do t’i jape fund ligesise dhe do ta ktheje token ne nje parajse. Nxit besimin te Jezu Krishti, i cili ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vdiq qe te marrim jeten e perhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbreterise se Perendise. Kjo reviste ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ botohet rregullisht nga Deshmitaret e Jehovait qe nga viti 1879 dhe eshte apolitike. Ajo ka si autoritet ¨ Biblen.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjese e nje vepre boterore te arsimimit biblik, qe perkrahet me kontribute vullnetare. Nese nuk tregohet ndryshe, citimet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Shkrimeve jane marre nga versioni ne gjuhen e sotme, Shkrimet e Shenjta—Perkthimi Bota e Re.

¨ ¨ Q ELLIMI I ARTIKUJVE T E STUDIMIT
ARTIKULLI I STUDIMIT 1 FAQET 6-10 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Lutja eshte nje dhurate nga Perendia. A po ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxjerr dobi sa me te plote nga kjo mase? Meso ¨ ¨ ¨ ¨ se si mund te te ndihmoje lutja kur has situata te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ veshtira, kur duhet te marresh vendime te re¨ ¨ ndesishme ose kur perpiqesh t’u rezistosh tundimeve. ARTIKULLI I STUDIMIT 2 FAQET 10-14 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Apostulli Pavel u tregoi te krishtereve ne Rome ¨ ¨ ¨ se ku duhej ta mbanin mendjen qe te kishin jete ¨ ¨ ¨ e paqe. Meso se si mund te nxjerresh dobi nga ¨ ¨ keshilla qe u dha Pavli atyre. ARTIKULLI I STUDIMIT 3 FAQET 16-20 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sic¸ tregohet ne kete artikull, njerezit besnike te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lashtesise jetuan si «banore te perkohshem». ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Keshtu bene edhe ithtaret e hershem te Jezuit. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Po te krishteret e vertete sot? Meso c’do te thote ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te jetosh si banor i perkohshem ne kete bote te ¨ lige. ARTIKUJT E STUDIMIT 4, 5 FAQET 24-32 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ka shume nevoje per burra qe te marrin drejti¨ ¨ ¨ min ne c¸ eshtjet frymore. Jezui ndihmoi shume ¨ ¨ ¨ ¨ burra te pranonin lajmin e mire dhe me pas te ¨ ¨ kualifikoheshin per privilegje sherbimi. Duke

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ studiuar metodat qe perdori ai, do te mesojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se si te ndihmojme burrat qe takojme ne sher¨ ¨ ¨ bim dhe se si te ndihmojme burrat e pagezuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne kongregacion qe te synojne per pergjegjesi ¨ ¨ ne organizaten e Jehovait.

¨ ¨ ¨ ¨ GJITHASHTU N E K ET E NUM ER:
¨ 3 Jehu lufton per ¨ ¨ adhurimin e vertete 15 «Invalide tani, por jo ¨ ¨ pergjithmone!» 21 Pyetje nga lexuesit ¨ ¨ 22 A gjen gezim ne ¨ ‘privilegjin e dhenies ¨ me dashamiresi’?

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Vol. 132, No. 22 Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus 5 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany. Semimonthly ALBANIAN

JEHU

¨ LUFTON PER ¨ ¨ ADHURIMIN E VERTETE

¨ ¨ ¨ EHU luftoi per adhurimin e vertete. Ai e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beri kete ne menyre energjike, te shpejte, ¨ ¨ ¨ te paepur, te zellshme e te guximshme. Jehu ¨ ¨ ¨ kishte cilesi qe duhet t’i imitojme. ¨ Jehut iu besua nje caktim kur kombi i Izra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ elit ishte ne situate te veshtire. Vendi ishte ¨ ¨ ¨ nen ndikimin e lig te Jezebeles, e veja e Aka¨ ¨ bit dhe e ema e mbretit ne pushtet, Jehora¨ ¨ ¨ mit. Ajo nxiti kultin e Baalit ne dem te adhu¨ ¨ ¨ ¨ rimit te Jehovait, vrau profetet e Perendise ¨ ¨ dhe e korruptoi popullin me «kurverite» dhe ¨ ¨ «shtrigerite» e saj. (2 Mbret. 9:22; 1 Mbret. 18: ¨ ¨ ¨ 4, 13) Jehovai dekretoi shfarosjen e tere shte¨ ¨ ¨ ¨ pise se Akabit, perfshire Jehoramin dhe Jeze¨ ¨ ¨ ¨ ¨ belen, e Jehu duhej te ishte ne krye te ketij misioni. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per here te pare, Jehu permendet ne Shkri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me i ulur me kreret ushtarake, nderkohe qe ¨ ¨ ¨ ¨ izraelitet po luftonin kunder sirianeve ne Ra¨ ¨ mot-Galaad. Jehu ishte nje zyrtar i rangut te ¨ ¨ ¨ larte dhe mbase komandanti i ushtrise se Iz¨ ¨ ¨ raelit. Profeti Elise dergoi nje nga bijte e pro¨ ¨ feteve qe ta miroste Jehun si mbret dhe ta

J

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhezonte qe te vriste te gjithe meshkujt e ¨ ¨ ¨ shtepise apostate te Akabit.—2 Mbret. 8:28; 9: 1-10. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kur zyrtaret e tjere e pyeten per qellimin e asaj vizite, Jehu ngurroi t’ua thoshte. Por kur ¨ ngulmuan, ua tha arsyen dhe bashke me ¨ ¨ ¨ shoket e tij nisi te komplotonte kunder Jeho¨ ¨ ¨ ramit. (2 Mbret. 9:11-14) Ka te ngjare qe ¨ politikat e oborrit mbreteror dhe ndikimi i Je¨ ¨ ¨ ¨ zebeles te kishin ngjallur indinjate e kunder¨ ¨ ¨ ¨ shtim mes radheve te ushtrise. Sidoqofte, ¨ ¨ Jehu mendoi me kujdes se si te gjente meny¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ren me te mire per te permbushur caktimin e tij. ¨ ¨ Mbreti Jehoram ishte plagosur ne beteje ¨ ¨ dhe ishte terhequr ne qytetin e Jezreelit, me ¨ shprese se do ta merrte veten. Jehu e dinte se, ¨ ¨ ¨ qe plani i tij te kishte sukses, nuk duhej te ¨ ¨ ¨ shkonte asnje fjale ne Jezreel. «Mos lini as¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kend qe t’ia mbathe nga qyteti e te shkoje te ¨ ¨ njoftoje ne Jezreel»,—tha Jehu. (2 Mbret. 9: ¨ ¨ 14, 15) Ndoshta ai priste njefare rezistence ¨ nga trupat besnike te Jehoramit. Jehu donte ¨ ¨ ¨ te sigurohej qe askush te mos ia prishte planin. ¨ NGET SI I TERBUAR ¨ ¨ ¨ ¨ Qe t’i zinte ne befasi, Jehu beri me karroce ¨ 72 kilometra nga Ramot-Galaadi ne Jezreel. ¨ ¨ ¨ Teksa nxitonte per ne vendmberritjen e tij, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje roje mbi kulle pa «nje mori njerezish qe ¨ po vinin, njerezit e Jehut». (2 Mbret. 9:17) Ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume te ngjare qe Jehu te kete marre shume ¨ ¨ trupa ushtarake me vete qe t’ia arrinte qellimit.
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

3

¨ Jehu ne histori
¨ ¨ ¨ Historianet shpesh kane ngritur pike¨ ¨ ¨ pyetje nese personazhet e permendura ne ¨ ¨ ¨ Shkrime kane ekzistuar vertet. A ka ndonje ¨ ¨ ¨ prove jobiblike per ekzistencen e Jehut? ¨ ¨ Te pakten tri dokumente nga Asiria e la¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shte e permendin me emer kete mbret te Iz¨ ¨ raelit. Ne njerin prej tyre pretendohet se aty ¨ ¨ ¨ tregohet qe Jehu ose ndoshta nje nga te ¨ ¨ derguarit e tij, po perkulet para mbretit asi¨ rian Shalmaneserit III dhe po i jep nje ha¨ ¨ rac. Ne mbishkrimin shoqerues thuhet: ¸ ´ «Haraci i Jehut (Ia-u-a), bir i Omrit ¸ ¨ (Hu-um-ri); mora prej tij argjend, ar, nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kupe te arte saplu, nje vazo te arte me fund ¨ ¨ ¨ me maje, gota te arta, kova te arta, kallaj, ¨ ¨ ¨ ¨ nje skepter (dhe) nje puruhtu [domethenia ¨ e kesaj fjale nuk dihet] druri.» Faktikisht, ¨ Jehu nuk ishte vertet «bir i Omrit», por kjo ¨ ¨ ¨ ¨ shprehje perdorej per mbreterit e mevon¨ ¨ ¨ shem te Izraelit, ndoshta ngaqe Omri ishte ¨ ¨ ¨ i famshem dhe ndertoi Samarine, kryeqytetin e Izraelit. ¨ Pretendimi i mbretit asirian ne lidhje me ¨ ¨ haracin qe gjoja pagoi Jehu, nuk mund te ¸ ¨ ¨ ¨ vertetohet. Gjithsesi, ai e permend tri here ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehun—ne nje stele, ne nje statuje te Shal¨ ¨ maneserit dhe ne analet mbreterore asiri¨ ¨ ¨ ane. Keto referime nuk lene dyshime se ky ¨ personazh biblik ka qene real.

¨ ¨ ¨ Meqe dalloi se ne nje nga karrocat ishte Jehu guximtar, roja thirri: «E nget si i cme¸ ¨ ndur.» (2 Mbret. 9:20) Nese Jehu normalisht ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e ngiste keshtu karrocen, nxitimi per kete mi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sion te vecante duhet ta kete bere te ngiste ta¸ ¨ mam si i terbuar. ¨ ¨ ¨ ¨ Dy lajmetareve qe i derguan, Jehu nuk u ¨ tha asgje, por takoi mbretin Jehoram dhe ale¨ ¨ atin e tij Ahaziah, mbretin e Judes, secilin ne ¨ karrocen e vet. Jehorami e pyeti: «A vjen
4
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ne paqe, Jehu?» Por ky ia ktheu: «C’paqe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te kete perderisa vazhdojne kurverite e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jezebeles, nenes sate, dhe shtrigerite e saj te ¨ shumta?» I alarmuar nga kjo pergjigje, Jehorami u kthye t’ia mbathte. Por Jehu ishte shu¨ ¨ ¨ ¨ me me i shpejte. Ai nxori nje hark, e goditi ¨ ¨ ¨ me shigjete ne zemer Jehoramin dhe mbreti ¨ ¨ ¨ ra i vdekur ne karrocen e tij. Megjithese Aha¨ ¨ ziahu arriti t’ia mbathte, me vone Jehu e ¨ ndoqi dhe urdheroi ta vritnin.—2 Mbret. 9: 22-24, 27. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pjesetari tjeter i shtepise se Akabit qe duhej ¨ ¨ eliminuar ishte Jezebela, mbreteresha e lige. ¨ ¨ ¨ ¨ Me te drejte Jehu e quajti ate «te mallkuar». ¨ ¨ Kur Jehu shkoi ne Jezreel, pa Jezebelen tek ¨ ¨ ¨ veshtronte poshte nga nje dritare e pallatit. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pa bere shume fjale, Jehu i urdheroi zyrtaret e ¨ ¨ oborrit qe ta hidhnin Jezebelen nga dritarja. ¨ ¨ ¨ Pastaj vuri kuajt qe ta shkelnin ate njeri qe ki¨ ¨ ¨ shte pasur nje ndikim aq negativ ne mbare ¨ ¨ Izraelin. Pas kesaj, Jehu eliminoi dhjetera pje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ setare te tjere te shtepise se Akabit te lig. —2 Mbret. 9:30-34; 10:1-14. ¨ ¨ ¨ Ndonese askujt s’i pelqen dhuna, duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kuptojme se ne ate kohe, Jehovai perdorte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbetoret e vet per te zbatuar gjykimet e tij. ¨ ¨ ¨ ¨ Shkrimet thone: «Ishte Perendia ai qe e beri ¨ ¨ Ahaziahun te shkonte te Jehorami, me qe¨ llim qe atij t’i vinte fundi. Kur erdhi, ai doli ¨ ¨ me Jehoramin kunder Jehut, nipit te Nim¨ ¨ ¨ shit, te cilin Jehovai e kishte mirosur per te ¨ ¨ shfarosur shtepine e Akabit.» (2 Kron. 22:7) ¨ ¨ Kur urdheroi qe trupin e Jehoramit ta hidh¨ ¨ ¨ ¨ nin ne pjesen e ares se Nabotit, Jehu pranoi ¨ ¨ qe ky veprim permbushi premtimin e Jeho¨ ¨ vait se do ta ndeshkonte Akabin per vrasjen e ¨ ¨ ¨ ¨ Nabotit. Per me teper, Jehu ishte urdheruar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe ‘te hakmerrej per gjakun e sherbetoreve te ¨ ¨ ¨ Perendise’ te derdhur nga Jezebela.—2 Mbret. 9:7, 25, 26; 1 Mbret. 21:17-19. ¨ ¨ ¨ ¨ Sot, asnje sherbetor i Jehovait nuk perdor ¨ ¨ ¨ forcen fizike me kundershtaret e adhurimit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te vertete. «Hakmarrja me perket mua»,—tho-

¨ ¨ ¨ te Perendia. (Hebr. 10:30) Por, per ta mbrojtur kongregacionin nga ndikimet korruptue¨ ¨ ¨ ¨ se, mund te jete e nevojshme qe pleqte ¨ ¨ ¨ e krishtere te veprojne me guxim si Jehu. ¨ ¨ ¨ ¨ (1 Kor. 5:9-13) Po ashtu, te gjithe pjesetaret e ¨ kongregacionit duhet te shmangin me ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndosmeri shoqerine me individet e perjashtuar.—2 Gjon. 9-11. ¨ ¨ JEHU NUK LEJOI ASGJE ¨ QE TE MATEJ ME JEHOVAIN ¨ ¨ ¨ Motivi qe e shtyu Jehun te permbushte mi¨ ¨ ¨ ¨ sionin e tij, duket qarte nga fjalet qe i tha me pas Jehonadabit besnik: «Eja me mua dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shiko qe une nuk lejoj asgje qe te matet me ¨ Jehovain.» Jehonadabi e pranoi ftesen, hipi ¨ ¨ ¨ ¨ ne karrocen e Jehut dhe shkuan bashke ne ¨ ¨ Samari. Atje, Jehu «veproi dhelperisht, qe t’i shfaroste adhuruesit e Baalit».—2 Mbret. 10: 15-17, 19. ¨ ¨ ¨ Jehu njoftoi se kishte nder mend te bente ¨ ¨ ¨ «nje flijim te madh» per Baalin. (2 Mbret. 10: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18, 19) «Kjo eshte nje loje fjalesh e zgjuar ¨ ¨ nga ana e Jehut»,—thote nje studiues. Edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pse termi i perdorur ketu «ne pergjithesi do ¨ ¨ ¨ ¨ te thote ‘flijim’, perdoret edhe per ‘vrasjen ¨ ¨ ¨ e apostateve’». Ngaqe Jehu donte te mos mu¨ ¨ ngonte asnje adhurues i Baalit, i mblodhi te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithe ne shtepine e Baalit dhe urdheroi qe te ¨ visheshin me veshje te dallueshme. «Sapo ¨ mbaroi se paraqituri blatimin e djegur», Jehu ¨ ¨ ¨ ¨ urdheroi 80 burra te armatosur qe te vritnin ¨ ¨ ¨ ¨ besimtaret e devotshem te Baalit. Me pas ur¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dheroi qe shtepia e Baalit te shkaterrohej e te ¨ ¨ ¨ kthehej ne nevojtore, vend i papershtatshem ¨ per adhurim.—2 Mbret. 10:20-27. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Eshte e vertete se Jehu derdhi shume gjak. ¨ ¨ ¨ ¨ Megjithate, Shkrimet e pershkruajne si nje ¨ ¨ ¨ ¨ burre te guximshem qe cliroi Izraelin nga su¸ ¨ ¨ ¨ ndimi shtypes i Jezebeles dhe i familjes se saj. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Qe nje udheheqes i Izraelit te arrinte te bente ¨ ¨ ¨ ¨ kete, duhej te kishte guxim, vendosmeri dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zell. «Ishte nje detyre e veshtire qe u cua ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ menyre te paepur deri ne fund,—komentohet

¨ ¨ ¨ ¨ ne nje fjalor biblik.—Ndoshta masa me te bu¨ ta nuk do ta kishin crrenjosur adhurimin e ¸ Baalit nga Izraeli.» ¨ Pa dyshim kuptohet se rrethanat qe hasin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te krishteret sot kerkojne qe te shfaqin disa ci¨ ¨ ¨ ¨ lesi qe kishte Jehu. Per shembull, si duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ reagojme nese tundohemi te perfshihemi ne ¨ ¨ ¨ ndonje aktivitet qe Jehovai e denon? Duhet ¨ ¨ ¨ te refuzojme me shpejtesi, guxim dhe zell. ¨ ¨ ¨ ¨ Kur behet fjale per perkushtimin hyjnor, nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te lejojme asgje qe te matet me Jehovain. ¨ ¨ ¨ TREGO KUJDES QE TE ECESH ¨ NE LIGJIN E JEHOVAIT ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Fundi i kesaj historie perben nje paralajme¨ ¨ rim. Jehu ‘nuk u largua nga vicat e arte ne Be¸ ¨ ¨ thel dhe ne Dan’. (2 Mbret. 10:29) Si mund te ¨ ¨ ¨ toleronte idhujtarine nje njeri qe dukej aq i ¨ ¨ ¨ ¨ zellshem per adhurimin e vertete? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jehu mund te kete menduar se per te qene ¨ e pavarur nga Juda, mbreteria e Izraelit duhej ¨ te ndahej prej saj nga ana fetare. Prandaj, ¨ ¨ ¨ ¨ ashtu si mbreterit e meparshem te Izraelit, ai ¨ ¨ u perpoq t’i mbante te ndara duke ruajtur ¨ adhurimin e vicit. Por keshtu tregoi se nuk ¸ ¨ ¨ pati siguri te plote te Jehovai, i cili e kishte ¨ ¨ bere mbret. ¨ Jehovai e lavderoi Jehun, sepse ‘veproi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mire, duke bere ate qe ishte e drejte ne syte e ¨ ¨ ¨ Tij’. Megjithate, Jehu «nuk tregoi kujdes qe te ¨ ¨ ¨ ecte me gjithe zemer ne ligjin e Jehovait, ¨ ¨ ¨ Perendise se Izraelit». (2 Mbret. 10:30, 31) ¨ ¨ ¨ ¨ Kur mendon gjithcka qe beri Jehu me pare, ¸ ¨ ¨ mund te te duket e habitshme dhe e trishtue¨ ¨ ¨ ¨ shme kjo gje. Sidoqofte, ne nxjerrim nje me¨ ¨ ¨ sim. Kurre nuk duhet ta shohim marredheni¨ en me Jehovain si dicka te zakonshme. Cdo ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ dite duhet ta kultivojme besnikerine ndaj Pe¨ ¨ ¨ rendise duke studiuar Fjalen e tij, duke medi¨ tuar rreth saj dhe duke iu lutur me gjithe ze¨ ¨ ¨ ¨ mer Atit tone qiellor. Prandaj, le te tregojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jashtezakonisht kujdes qe te vazhdojme te ¨ ¨ ¨ ecim ne ligjin e Jehovait me gjithe zemer! —1 Kor. 10:12.
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

5

¨ ¨ «MOS U MBESHTET NE ¨ ¨ ¨ KUPTUESHMERINE TENDE»
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Beso te Jehovai me gjithe zemer dhe mos u mbeshtet ne kuptueshmerine tende.»
—PROV. 3:5.

S

¨ ¨ ¨ ILVIA1 punon ne nje kompani ku tashme ¨ pronari ka mbyllur disa sektore dhe ka ¨ ¨ pushuar nga puna mjaft punetore. Silvia ¨ ¨ mendon se tani e ka radhen ajo. C’do te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beje po te humbase punen? Si do t’i paguaje ¨ ¨ faturat? Nje e krishtere me emrin Pamela ¨ ¨ ¨ deshiron te transferohet atje ku ka me shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me nevoje per lajmetare te Mbreterise, por ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk eshte e sigurt per kete. Nje i ri me emrin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Samuel ka nje problem tjeter. Ne moshe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njome ka pare pornografi. Tani qe eshte ne ¨ ¨ ¨ te 20-at, ka tundime te forta per t’iu kthyer ¨ ¨ ketij vesi. Si mund t’u rezistoje? ¨ ¨ 2 Te kush mbeshtetesh kur has situata te ¨ ¨ ¨ veshtira, kur duhet te marresh vendime ¨ ¨ ¨ ¨ te rendesishme ose kur perpiqesh t’u rezi¨ ¨ stosh tundimeve? A mbeshtetesh vetem te ¨ ¨ vetja apo ‘ia hedh barren tende Jehovait’? ¨ (Psal. 55:22) Bibla thote: «Jehovai i kthen ¨ ¨ ¨ ¨ syte nga te drejtet, dhe veshet nga thirrja ¨ ¨ ¨ e tyre per ndihme.» (Psal. 34:15) Pra, sa e re¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndesishme eshte qe te besojme te Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ me gjithe zemer dhe te mos mbeshtetemi ¨ ¨ ¨ ¨ ne kuptueshmerine tone!—Prov. 3:5. ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Te besojme te Jehovai me gjithe zemer ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te thote t’i bejme gjerat sipas menyres se
¨ 1 Emrat jane ndryshuar.

¨ ¨ 1, 2. (a) Cfare situatash mund te hasim? (b) Te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ kush duhet te mbeshtetemi kur hasim situata te ve¨ ¨ ¨ ¨ shtira, kur duhet te marrim vendime te rendesi¨ ¨ shme ose kur perpiqemi t’u rezistojme tundimeve, dhe pse? ¨ ¨ ¨ ¨ 3. (a) Cfare do te thote te besosh te Jehovai? (b) Pse ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ disa mund te kene prirjen te mbeshteten ne kuptue¨ ¨ shmerine e tyre?
6
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tij, sipas vullnetit te tij. Per kete eshte thel¨ ¨ ¨ besore qe t’i afrohemi vazhdimisht atij ne¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ permjet lutjes dhe t’i bejme kerkesa te per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zemerta qe te na drejtoje. Megjithate, per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume veta eshte nje sfide te mbeshteten ¨ ¨ ¨ plotesisht te Jehovai. Per shembull, nje e ¨ ¨ ¨ ¨ krishtere me emrin Lina thote: «Ka qene nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lufte e vazhdueshme per mua qe te mesoj te ¨ ¨ kem besim te plote te Jehovai.» Pse? Lina ¨ shpjegon: «Nuk kam asnje lidhje me baba¨ ¨ ne, kurse mamaja nuk kujdesej per mua emocionalisht ose fizikisht. Prandaj, shu¨ ¨ ¨ ¨ me shpejt mesova te kujdesem per veten.» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Keta faktore ia bene te veshtire Lines te be¨ ¨ sonte plotesisht te dikush. Gjithashtu, nje ¨ ¨ ¨ ¨ njeri mund te kete prirjen te mbeshtetet ¨ ¨ ¨ te vetja per shkak te aftesive personale dhe ¨ ¨ ¨ te suksesit. Duke u mbeshtetur te pervoja e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vet, nje plak mund te filloje te kujdeset per ¨ ¨ c¸ eshtjet e kongregacionit pa iu lutur ne fi¨ ¨ llim Perendise. ¨ ¨ ¨ 4 Jehovai pret qe te perpiqemi sinqerisht ¨ ¨ ¨ ¨ per te jetuar ne perputhje me lutjet tona ¨ ¨ ¨ ¨ dhe per te vepruar sipas vullnetit te tij. Ate¨ ¨ ¨ ¨ here, si mund te gjejme ekuilibrin ndersa ¨ ¨ ¨ nga njera ane ia zbrazim Atij shqetesimet ¨ ¨ tona dhe nga ana tjeter perpiqemi per¨ ¨ sonalisht te zgjidhim problemet e veshti¨ ¨ ra? C’kujdes duhet te tregojme para se ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te marrim vendime? Pse eshte e rendesi¨ ¨ shme lutja kur perpiqemi t’u rezistojme tu¨ ¨ ndimeve? Do t’i shqyrtojme keto pyetje ¨ duke medituar rreth shembujve biblike.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 4. Cfare do te shqyrtohet ne kete artikull? ¸

Kur ke ankth ¨ ¨ ¨ 5 Bibla thote per Hezekine, mbretin e Ju¨ ¨ ¨ des: «Ai qendroi i lidhur ngushte me Jehovain dhe nuk u largua prej tij, por e ¨ ¨ ¨ ndoqi gjithmone dhe mbajti urdherimet qe ¨ ¨ i kishte dhene Jehovai Moisiut.» Po, ai ¨ «pati besim te Jehovai, Perendia i Izraelit». (2 Mbret. 18:5, 6) Si reagoi Hezekia kur ¨ ¨ ¨ mbreti i Asirise, Senakeribi, dergoi ne Jeru¨ ¨ ¨ ¨ salem perfaqesuesit e tij—perfshire rabsha¨ ¨ ¨ ¨ kehun—bashke me nje force ushtarake te ¨ madhe? Tashme ushtria e fuqishme asiri¨ ane kishte pushtuar disa qytete te fortifiku¨ ¨ ara te Judes dhe tani Senakeribi ia kishte ¨ ¨ ¨ vene syrin Jerusalemit. Hezekia shkoi ne ¨ ¨ ¨ shtepine e Jehovait dhe nisi te lutej: «O Je¨ ¨ ¨ ¨ hova, Perendia yne, te lutem, na shpeto nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duart e tij, qe tere mbreterite e tokes ta dine ¨ ¨ se vetem ti, o Jehova, je Perendi.»—2 Mbret. 19:14-19. ¨ ¨ 6 Hezekia veproi ne perputhje me lutjen. ¨ ¨ ¨ Edhe para se te shkonte ne tempull per t’u ¨ ¨ ¨ lutur, ai e kishte udhezuar popullin qe te ¨ ¨ mos u pergjigjej talljeve te rabshakehut. ¨ ¨ Gjithashtu, Hezekia dergoi nje delegacion ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te profeti Isaia qe te kerkonte keshillen e tij. ¨ (2 Mbret. 18:36; 19:1, 2) Hezekia ndermori ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ata hapa qe mund te merrte. Ne kete rast, ai ¨ ¨ ¨ ¨ nuk u perpoq te gjente nje zgjidhje qe nuk ¨ ¨ ishte sipas vullnetit te Jehovait duke kerku¨ ar mbeshtetje nga Egjipti ose nga kombet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fqinje. Ne vend qe te mbeshtetej ne kuptue¨ ¨ shmerine e vet, Hezekia besoi te Jehovai. ¨ ¨ Ne fakt engjelli i Jehovait vrau 185.000 nje¨ ¨ ¨ rez te Senakeribit dhe me pas, Senakeribi «u ¨ ¨ terhoq» e u kthye ne Ninevi.—2 Mbret. 19: 35, 36. 7 Edhe Hana, gruaja e levitit Elkanah, ¨ u mbeshtet te Jehovai kur kishte ankth nga¨ ¨ 5, 6. Si reagoi Hezekia kur u kercenua nga mbreti i ¨ Asirise? ¨ ¨ ¨ 7. Si ngushellohemi nga lutjet e Hanes dhe te Jonait?

¨ ¨ ¨ ¨ qe nuk mund te lindte femije. (1 Sam. 1: ´ 9-11, 18) Profeti Jona u clirua nga barku i ¸ ¨ ¨ ¨ nje peshku te madh pasi u lut: «Ne ankthin ¨ tim i thirra Jehovait dhe ai m’u pergjigj. ¨ ¨ Nga barku i Sheolit thirra per ndihme. Ti e ¨ ¨ degjove zerin tim.» (Jon. 2:1, 2, 10) Sa ngu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shelluese eshte te dime se, pavaresisht sa e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rende mund te jete situata jone, mund t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ therrasim Jehovait duke i bere ‘kerkese per hir’!—Lexo Psalmin 55:1, 16. ¨ ¨ 8 Shembujt e Hezekise, Hanes dhe Jonait ¨ ¨ ¨ ¨ na japin edhe nje mesim jetesor se cfare ¸ ¨ ¨ ¨ nuk duhet te harrojme ndersa lutemi kur ¨ ¨ ¨ jemi ne shtrengime. Te tre ndien dhembje ¨ emocionale kur e kishin punen pisk. Sido¨ ¨ ¨ qofte, lutjet e tyre tregojne se nuk shqeteso¨ ¨ ¨ heshin vetem per veten dhe se si te clirohe¸ ¨ ¨ ¨ shin nga problemet. Per ta kishin rendesi ¨ ¨ ¨ paresore emri i Perendise, adhurimi dhe ¨ kryerja e vullnetit te tij. Hezekia ishte i hi¨ ¨ dheruar qe po shahej emri i Jehovait. Hana ¨ ¨ ¨ ¨ premtoi se femijen qe e kishte deshiruar aq ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume, do ta jepte per te sherbyer ne taber¨ nakull, ne Shiloh. Kurse Jonai tha: «Zoti¨ ¨ min qe kam marre, do ta mbaj.»—Jon. 2:9. ¨ ¨ ¨ 9 Kur lutemi qe te clirohemi nga nje situ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ate e veshtire, eshte e mencur te shqyrtoj¸ ¨ ¨ ¨ me motivet tona. A shqetesohemi vetem ¨ ¨ si te clirohemi nga problemi apo mbajme ¸ ¨ ¨ nder mend Jehovain dhe qellimin e tij? ¨ ¨ ¨ Per shkak te vuajtjeve personale, fare lehte ¨ ¨ ¨ mund te jepemi aq shume pas situates ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sone, saqe shqetesimi per gjerat frymore te ¨ ¨ ¨ ¨ kaloje ne vend te dyte. Kur t’i lutemi Jeho¨ ¨ ¨ ¨ vait per ndihme, le ta mbajme mendjen te ¨ ¨ perqendruar tek ai, te shenjterimi i emrit ¨ ¨ ¨ te tij dhe te shfajesimi i sovranitetit te ¨ ¨ ¨ ¨ tij. Kjo mund te na ndihmoje te ruajme ¨ ¨ nje pikepamje pozitive edhe sikur zgjidhja ¨ ¨ ¨ qe shpresonim te mos realizohet. Pergji¨ ¨ gjja e lutjeve tona mund te jete se duhet
¨ ¨ ¨ ¨ 8, 9. Cfare shqetesimesh shprehen ne lutjet e tyre ¸ ¨ ¨ ¨ Hezekia, Hana dhe Jonai? Cfare mesojme nga kjo? ¸
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

7

¨ ¨ ¨ ¨ ta durojme ate situate me ndihmen e Pe¨ ¨ ¨ ¨ rendise.—Lexo Isaine 40:29; Filipianeve 4:13. ¨ ¨ Kur duhet te marresh vendime ¨ ¨ ¨ 10 Si i merr vendimet e rendesishme ne ¨ ¨ ¨ ¨ jete? Mos ndoshta me pare vendos e me pas ¨ ¨ ¨ ¨ i lutesh Jehovait qe te bekoje vendimin qe ¨ ¨ ¨ ke marre? Shqyrto se cfare beri Jehozafati, ¸ ¨ ¨ mbreti i Judes, kur forcat e bashkuara te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ moabiteve dhe te amoniteve erdhen te lu¨ ¨ ftonin kunder tij. Juda nuk ishte ne gjendje ¨ ¨ ¨ ¨ t’u bente balle. C’veprim duhej te nder¸ merrte Jehozafati? ¨ ¨ 11 Bibla thote: «Jehozafati u frikesua dhe ¨ ¨ vendosi te kerkonte Jehovain.» Ai shpalli ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje agjerim per gjithe Juden dhe mblodhi ¨ ¨ ¨ bashke popullin «per te pyetur Jehovain». ¨ ¨ ¨ Pastaj u cua ne kembe para kongregacionit ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Judes e te Jerusalemit dhe u lut. Nder te ¨ ¨ ¨ ¨ tjera u pergjerua: «O Perendia yne, a nuk do ¨ te ekzekutosh gjykimin mbi ta? Sepse ne ¨ ¨ ¨ ¨ jemi te pafuqishem para kesaj turme te ma¨ ¨ ¨ dhe qe po vjen kunder nesh dhe nuk dime ¨ ¨ ¨ ¨ se c’duhet te bejme, por syte i kemi drejtuar ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ nga ti.» Perendia i vertete e degjoi lutjen e ¨ ¨ ¨ ¨ Jehozafatit dhe i cliroi ne menyre te mreku¸ llueshme. (2 Kron. 20:3-12, 17) Kur marrim ¨ ¨ ¨ vendime, sidomos ato qe mund te ndikojne ¨ ¨ ne gjendjen tone frymore, a nuk duhet ¨ ¨ te mbeshtetemi te Jehovai e jo te kuptue¨ ¨ shmeria jone? ¨ ¨ ¨ ¨ 12 Cfare duhet te bejme kur hasim situata ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe mund te duken me te lehta per t’u zgji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhur—ndoshta ngaqe fale pervojes mund te ¨ ¨ ¨ ¨ na vije shpejt ne mendje nje zgjidhje? Nje ¨ tregim rreth mbretit David hedh drite mbi ¨ ¨ ¨ ¨ kete. Kur amalekitet bastisen qytetin e Zi¨ ¨ ¨ ¨ klagut, moren grate dhe femijet e Davidit, si
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10, 11. Cfare beri Jehozafati kur hasi nje situate qe ¸ nuk dinte si ta zgjidhte? 12, 13. C’shembull la mbreti David kur merrte ve¸ ndime?
8
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ dhe te burrave qe ishin me te. Davidi pyeti ¨ Jehovain: «A duhet t’i shkoj pas kesaj bande ¨ ¨ kusaresh?» Jehovai iu pergjigj: «Bjeru pas, ¨ ¨ ¨ ¨ sepse ke per t’i arritur dhe ke per te sjelle cli¸ ¨ rim.» Davidi veproi ashtu dhe «arriti te ¨ ¨ merrte gjithcka qe i kishin marre amaleki¸ ¨ tet».—1 Sam. 30:7-9, 18-20. ¨ ¨ 13 Ca kohe pas bastisjes nga amalekitet, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kunder Izraelit erdhen filistinet. Perseri Da¨ ¨ ¨ vidi pyeti Jehovain dhe mori nje pergjigje te ¨ ¨ ¨ qarte. Perendia i tha: «Ngjitu, sepse une pa¨ ¨ ¨ ¨ tjeter do t’i dorezoj filistinet ne duart e tua.» ¨ ¨ ¨ (2 Sam. 5:18, 19) Pak kohe me pas, filistinet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ erdhen serish kunder Davidit. C’do te bente ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ kete here? Mund te kishte arsyetuar: «Ta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shme e kam kaluar dy here kete situate. Do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ngjitem kunder armiqve te Perendise sic¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bera atehere.» Apo do te kerkonte drejtimin ¨ ¨ e Jehovait? Davidi nuk u mbeshtet te pervo¨ ¨ ¨ ¨ ja e se kaluares. Ai iu lut perseri Jehovait. Sa ¨ ¨ ¨ ¨ i lumtur duhet te jete ndier qe veproi ke¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtu! Udhezimet qe mori kete here ishin te ¨ ndryshme. (2 Sam. 5:22, 23) Kur hasim nje ¨ ¨ ¨ situate a problem te njohur, duhet te tre¨ ¨ ¨ ¨ gojme kujdes qe te mos mbeshtetemi ve¨ ¨ ¨ ¨ tem te pervoja e se kaluares.—Lexo Jeremi¨ ne 10:23. ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Si te papersosur, te gjithe ne—madje ¨ ¨ ¨ ¨ edhe pleqte me pervoje—duhet te kemi kuj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ des qe te mos harrojme t’i kerkojme drej¨ tim Jehovait kur duhet te marrim vendime. Shqyrto se si reaguan Josiu, pasuesi i Moisi¨ ¨ ut, dhe pleqte e Izraelit kur me ta folen gi¨ ¨ ¨ ¨ beonitet mendjeholle qe u hoqen sikur ¨ ¨ vinin nga nje vend i larget. Pa pyetur Jeho¨ ¨ ¨ ¨ vain, Josiu dhe te tjeret bene paqe me gibe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ onitet duke bere nje beselidhje me ta. Me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithese ne fund Jehovai e mbeshteti kete ¨ ¨ ¨ ¨ beselidhje, ai beri qe ky rast kur nuk u ker¨ ¨ kua drejtimi i tij, te regjistrohej ne Shkrime ¨ ¨ ¨ per dobine tone.—Jos. 9:3-6, 14, 15.
¨ ¨ ¨ 14. C’mesim mund te nxjerrim nga menyra se si ve¸ ¨ ¨ pruan Josiu dhe pleqte e Izraelit me gibeonitet?

¨ Kur lufton per t’u rezistuar tundimeve ¨ ¨ ¨ 15 Ngaqe ne gjymtyret tona kemi ‘ligjin e ¨ ¨ ¨ ¨ mekatit’, duhet te luftojme fort kunder pri¨ ¨ rjeve mekatare. (Rom. 7:21-25) Kjo lufte ¨ mund te fitohet. Si? Jezui u tha dishepujve ¨ ¨ ¨ ¨ se lutja eshte jetesore per t’i rezistuar tundi¨ ¨ mit. (Lexo Luken 22:40.) Edhe sikur deshi¨ ¨ rat ose mendimet e gabuara te mos jene lar¨ ¨ ¨ guar pasi t’i jemi lutur Perendise, duhet ‘te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vazhdojme t’i kerkojme Perendise’ mencu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rine qe te perballojme kete sprove. Jemi te ¨ ¨ sigurt se «ai u jep te gjitheve bujarisht dhe pa i qortuar». (Jak. 1:5) Gjithashtu, Jakovi ¨ ¨ ¨ shkroi: «A ka mes jush ndonje te semu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re [frymesisht]? Le te therrase prane vetes ¨ ¨ pleqte e kongregacionit dhe ata le te luten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te, duke e lyer me vaj ne emer te Jehova¨ ¨ ¨ it. E lutja e besimit do ta sheroje te pamundurin.»—Jak. 5:14, 15. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Lutja eshte e rendesishme qe t’i rezi¨ ¨ ¨ ¨ stojme tundimit, por duhet te jemi te vete¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dijshem se eshte e nevojshme te lutemi ne ¨ ¨ ¨ ¨ kohen e duhur. Shqyrto rastin e nje te riu qe ¨ ¨ ¨ permendet te Proverbat 7:6-23. Gjate ore¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve te muzgut, ai po ecen ne nje rruge ku di¨ het se banon nje grua imorale. I mashtruar ¨ nga forca e saj bindese dhe i joshur nga laj¨ ¨ ¨ ¨ kat e buzeve te saj, i shkon pas, si nje dem qe ¨ shkon te theret. Pse kishte shkuar atje ky i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ri? Meqenese ishte i papervoje, ka te ngjare ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe e kishte te veshtire te luftonte me deshirat e gabuara. (Prov. 7:7) Kur do t’i kishte ¨ ¨ ¨ sjelle me shume dobi lutja? Sigurisht, lutja ¨ ¨ per t’i rezistuar tundimit ne cdo moment ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ gjate takimit me ate grua, do te kishte qene ¨ ¨ ¨ e vlefshme. Por momenti me i mire per t’u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lutur do te kishte qene kur per here te pare i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkoi neper mend te ecte ne ate rruge. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Sot, nje burre mund te jete duke u per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15. Shpjego pse lutja eshte e rendesishme qe t’i re¨ zistojme tundimit. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16, 17. Cili eshte momenti me i mire per t’u lutur, ¨ ¨ ¨ ¨ kur kerkojme ndihme per t’i rezistuar tundimit?

¨ ¨ ¨ Kur eshte me e dobishme ¨ ¨ te lutesh per t’i rezistuar tundimit?

¨ ¨ ¨ ¨ pjekur shume qe t’i rezistoje pornografise. ¨ ¨ ¨ ¨ Por, ta zeme se ai do te vizitonte site ne In¨ ¨ ternet qe e di se kane pamje ose video pro¨ vokuese. A nuk do te ishte rasti i tij i ngja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem me te te riut qe permendet te kapitulli ¨ ¨ ¨ i 7-te i Proverbave? C’udhe e rrezikshme per ¸ ¨ ¨ ¨ t’u ndjekur! Qe nje individ t’i rezistoje tu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndimit per te pare pornografi, duhet te ker¨ ¨ ¨ ¨ koje ndihmen e Jehovait me ane te lutjes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ para se te filloje te «ece» ne ate udhe ne Internet. ¨ ¨ ¨ 18 Nuk eshte e lehte t’i rezistosh tundimit ¨ ¨ ¨ ose te mposhtesh zakonet e keqija. Apostu¨ ¨ lli Pavel shkroi: «Me deshirat e tij, mishi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte kunder frymes dhe fryma kunder
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18, 19. (a) Pse mund te jete nje sfide t’i rezistojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tundimit, por si mund ta perballojme kete sfide me ¨ ¨ sukses? (b) Per cfare je i vendosur? ¸
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

9

¨ ¨ ¨ mishit.» Prandaj, ‘pikerisht ato gjera qe do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te na pelqente te benim, nuk i bejme’. (Gal. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5:17) Per ta perballuar kete sfide, duhet te ¨ ¨ ¨ lutemi me zjarr sapo te na vijne ne me¨ ndje mendime te gabuara ose tundime, dhe ¨ ¨ ¨ ¨ pastaj te veprojme ne perputhje me lutjet ¨ ¨ ¨ ¨ tona. «Asnje tundim nuk [na] ka rene, per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vec¸ asaj qe eshte e zakonshme per njerezit» ¨ ¨ ¨ dhe me ndihmen e Jehovait, mund te qe¨ ¨ ndrojme besnike ndaj Tij.—1 Kor. 10:13. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 19 Pavaresisht nese po hasim nje situate te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ veshtire, duhet te marrim nje vendim te re¨ ¨ ¨ ¨ ndesishem ose po perpiqemi t’i rezistojme ¨ ¨ ¨ tundimit, Jehovai na ka dhene nje dhura¨ ¨ ¨ ¨ te te mrekullueshme—masen e cmuar te lu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ tjes. Me ane te saj tregojme se mbeshtete¨ ¨ mi tek ai. Po ashtu duhet te vazhdojme

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’i kerkojme Perendise frymen e shenjte, e ¨ cila na udheheq e na forcon. (Luka 11:9-13) ¨ ¨ Dhe, me cdo kusht le te besojme te Jehovai ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e te mos mbeshtetemi ne kuptueshmerine ¨ tone.

¨ A te kujtohet?
¨ ¨ ˙ Cfare mesove nga Hezekia, Hana dhe ¸ ¨ Jonai ne lidhje me besimin te Jehovai? ¨ ˙ Si e theksojne shembujt e Davidit dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Josiut nevojen qe te tregojme kujdes kur marrim vendime? ¨ ¨ ¨ ˙ Kur duhet te lutemi ne vecanti per ¸ t’u rezistuar tundimeve?

¨ ¨ EC SIPAS FRYMES ¨ ¨ QE TE KESH JETE E PAQE
¨ ¨ ‘Te mos ecim sipas mishit, por sipas frymes.’—ROM. 8:4.

«S

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ HOFERET e shperqendruar jane bere nje ¨ epidemi, dhe duket se po behen cdo vit e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me keq.» Kete vleresim beri ministri ameri¨ ¨ ¨ kan i transportit. Celularet jane nder pajisjet ¨ ¨ ¨ ¨ qe mund t’i shperqendrojne shoferet nga e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vetmja gje qe pritet te bejne—te ngasin ma¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kinen. Me teper se nje e treta e te intervistu¨ ¨ arve ne nje sondazh tha se i kishte goditur, ¨ ¨ ose per pak sa i kishte goditur, nje mjet ¨ ¨ ku shoferi po perdorte celularin. Te merresh
¨ ¨ ¨ 1, 2. (a) Cila situate serioze eshte krijuar nga¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe shoferet e ngasin makinen te shperqendruar? ¨ ¨ ¨ ¨ (b) C’rezultat mund te vije nese shperqendrohemi ¸ ¨ frymesisht?
10
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me shume gjera njeheresh ndersa nget ma¨ kinen ndoshta duket dicka praktike, por re¸ ¨ ¨ zultati mund te jete katastrofik. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 E njejta gje mund te jete e vertete edhe ¨ ¨ ¨ ¨ per mireqenien tone frymore. Ashtu si nje ¨ ¨ shofer i shperqendruar shpesh nuk i veren ¨ ¨ ¨ tabelat rrugore qe paralajmerojne rreziqe, ¨ ¨ ¨ ¨ nje person qe shperqendrohet frymesisht ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te gjendet fare lehte ne nje situate te ¨ ¨ ¨ ¨ rrezikshme. Nese lejojme te na marre rryma ¨ si nje anije, duke u larguar nga kursi i kri¨ ¨ shtere dhe aktivitetet teokratike, si pasoje ¨ ¨ mund te na rrenohet besimi. (1 Tim. 1: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18, 19) Apostulli Pavel paralajmeroi per kete

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrezik kur i keshilloi te bashkekrishteret ne ¨ ¨ Rome: «Po te mbash mendjen te mishi, kjo ¨ ¨ do te thote vdekje, kurse po ta mbash me¨ ¨ ¨ ndjen te fryma, kjo do te thote jete dhe ¨ ¨ paqe.» (Rom. 8:6) Cfare donte te thoshte Pa¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vli me kete? C’mund te bejme qe te mos ‘e ¸ ¨ mbajme mendjen te mishi’, por «te fryma»? ¨ ¨ «Nuk ka asnje denim» ¨ ¨ ¨ 3 Ne Letren drejtuar Romakeve, Pavli ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkroi per nje beteje qe ai vete po perjetonte ¨ —konfliktin midis mishit dhe frymes. (Lexo ¨ Romakeve 7:21-23.) Pavli nuk po justifiko¨ ¨ ¨ ¨ hej ose vetemeshirohej sikur te ishte aq i re¨ ¨ ¨ nduar nga mekati, sa te mos ia dilte mbane. ¨ ¨ ¨ ¨ Ne fund te fundit, ai ishte nje i krishtere i ¨ pjekur i mirosur nga fryma qe ishte zgjedhur si «apostull i kombeve». (Rom. 1:1; ¨ ¨ ¨ ¨ 11:13) Pse atehere Pavli shkroi per betejen e tij personale? ¨ 4 Pavli po pranonte ndershmerisht se me ¨ ¨ ¨ forcat e tij nuk ishte ne gjendje te bente vull¨ ¨ ¨ netin e Perendise aq sa deshironte. Arsyeja? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Te gjithe kane mekatuar dhe nuk e kane ¨ ¨ ¨ arritur lavdine e Perendise»,—tha ai. (Rom. ¨ ¨ 3:23) Si pasardhes i Adamit, Pavli ishte nen ¨ ¨ ¨ ¨ ndikimin e mekatit te mishit te papersosur. ¨ ¨ ¨ Ne mund ta kuptojme Pavlin, pasi te gjithe ¨ ¨ ¨ ¨ jemi te papersosur dhe duhet te perballoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me beteja te ngjashme cdo dite. Per me te¸ ¨ ¨ ¨ ¨ per, ka mjaft shperqendrime qe mund te ¨ ¨ ¨ na e largojne vemendjen dhe te na nxjerrin ¨ ¨ ¨ ¨ nga ‘rruga e kufizuar qe te con ne jete’. ¸ ¨ (Mat. 7:14) Megjithate, situata nuk ishte e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pashprese per Pavlin dhe nuk eshte e tille ¨ as per ne. ¨ ¨ ¨ 5 Pavli shkroi: «Kush do te me cliroje . . . ? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Faleminderit Perendise nepermjet Jezu Kri¨ ¨ ¨ shtit, Zoterise tone!» (Rom. 7:24, 25) Pastaj ¨ ¨ ¨ iu drejtua atyre «qe jane ne unitet me Kri¨ ¨ ¨ 3, 4. (a) Per cilen beteje personale shkroi Pavli? ¨ ¨ ¨ (b) Pse duhet te interesohemi per situaten e Pavlit? ¨ ¨ 5. Ku gjeti ndihme dhe lehtesim Pavli?

¨ ¨ ¨ shtin Jezu»—te krishtereve te mirosur. (Lexo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Romakeve 8:1, 2.) Nepermjet frymes se tij ¨ ¨ ¨ te shenjte, Jehovai i bireson ata duke i thi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrur qe te jene «bashketrashegimtare me Kri¨ ¨ shtin». (Rom. 8:14-17) Fryma e Perendise ba¨ ¨ shke me besimin e tyre te flijimi shperblyes i ¨ ¨ ¨ Krishtit, u japin mundesi te dalin fitimtare ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne betejen qe pershkroi Pavli e keshtu per ta ¨ ¨ «nuk ka asnje denim». Ata lirohen «nga ligji ¨ i mekatit dhe i vdekjes». ¨ ¨ ¨ 6 Ndonese fjalet e Pavlit u drejtoheshin te ¨ ¨ ¨ ¨ krishtereve te mirosur, ajo qe tha ai per fry¨ ¨ ¨ ¨ ¨ men e Perendise dhe flijimin shperblyes te ¨ ¨ ¨ ¨ Krishtit mund t’u sjelle dobi te gjithe sher¨ ¨ ¨ ¨ betoreve te Jehovait pavaresisht nga shpresa ¨ ¨ ¨ ¨ qe kane. Megjithese Pavli u frymezua t’u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jepte keto keshilla te krishtereve te mirosur, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte jetesore qe te gjithe sherbetoret e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise te kuptojne ate qe shkroi ai dhe te per¨ piqen te nxjerrin dobi prej saj. ¨ ¨ ¨ ¨ Si «e denoi mekatin ne mish» Perendia? ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Ne kapitullin e 7-te te Romakeve, Pavli ¨ ¨ ¨ pranoi fuqine e mekatit mbi mishin e paper¨ ¨ ¨ ¨ sosur. Ne kapitullin e 8-te, ai foli per fuqine ¨ ¨ ¨ e frymes se shenjte. Apostulli shpjegoi se si ¨ ¨ ¨ ¨ fryma e Perendise mund t’i ndihmoje te kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shteret ne betejen kunder fuqise se mekatit, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne menyre qe te jetojne ne perputhje me ¨ ¨ vullnetin e Jehovait dhe te fitojne mirati¨ ¨ ¨ min e tij. Pavli theksoi se nepermjet frymes ¨ ¨ ¨ ¨ se Tij dhe flijimit shperblyes te Birit, Pere¨ ¨ ndia ka arritur ate qe nuk mund ta arrinte Ligji i Moisiut. ¨ ¨ ¨ 8 Ligji me urdherimet e tij te shumta i de¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nonte mekataret. Per me teper, kryeprifte¨ ¨ ¨ ¨ rinjte e Izraelit qe sherbenin nen Ligjin e ¨ ¨ Moisiut, ishin te papersosur dhe nuk mund
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6. Pse te gjithe sherbetoret e Perendise duhet t’u ku¨ ¨ ¨ ¨ shtojne vemendje fjaleve te Pavlit? ¨ ¨ ¨ 7, 8. (a) Ne c’kuptim Ligji ishte «i dobet per shkak ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mishit»? (b) Cfare ka arritur Perendia nepermjet ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ frymes se tij dhe shperbleses?
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

11

¨ ¨ A ecen sipas mishit apo sipas frymes?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te paraqitnin nje flijim te mjaftueshem per ¨ ¨ ¨ mekatin. Prandaj, Ligji ishte «i dobet per ¨ ¨ shkak te mishit». Por «duke derguar Birin e ¨ ¨ ¨ ¨ vet ne forme te ngjashme me mishin meka¨ ¨ ¨ tar» dhe duke e paraqitur si shperblese, Pere¨ ¨ ¨ ndia «e denoi mekatin ne mish», ndryshe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga Ligji qe ne kete drejtim «s’mund te ben¨ ¨ ¨ te gje». Si rrjedhim, te krishteret e mirosur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ konsiderohen te drejte ne baze te besimit te ¨ ¨ flijimi shperblyes i Jezuit. Ata nxiten qe ¨ ¨ ‘te mos ecin sipas mishit, por sipas frymes’. ¨ ¨ (Lexo Romakeve 8:3, 4.) Ne fakt, ata duhet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta bejne kete me besnikeri deri ne fund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhes se tyre tokesore, me qellim qe t’u je¨ pet ‘kurora e jetes’.—Zbul. 2:10. ¨ ¨ 9 Pervec ‘Ligjit’, Pavli permendi ‘ligjin e ¸ ¨ ¨ asaj fryme’ dhe ‘ligjin e mekatit e te vdekjes’. ¨ ¨ ¨ (Rom. 8:2) Cfare jane keto ligje? Fjala «ligj» ¸ ¨ ketu nuk u referohet disa rregullave, si ato ¨ ¨ ¨ ¨ ne Ligjin e Moisiut. Nje veper referimi thote ¨ ¨ ¨ ¨ se fjala greke e perkthyer «ligj» ne kete varg, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nenkupton gjerat e mira ose te keqija qe bej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne njerezit dhe qe i kontrollojne ata si te ¨ ¨ ¨ ¨ ishin nje ligj. Mund te nenkuptoje edhe pa¨ ¨ ¨ rimet sipas te cilave ata zgjedhin te jetojne.
¨ ¨ ¨ ¨ 9. Cili eshte kuptimi i fjales «ligj» sic¸ perdoret te Ro¨ makeve 8:2?
12
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ Apostulli Pavel shkroi: «Ashtu si mekati ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hyri ne bote nepermjet nje njeriu te vetem, ¨ ¨ ¨ dhe vdekja nepermjet mekatit, ashtu edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vdekja u perhap ne te gjithe njerezit, sepse te ¨ ¨ gjithe kishin mekatuar.» (Rom. 5:12) Si pas¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ardhes te Adamit, te gjithe ne jemi te nen¨ ¨ ¨ shtruar ndaj ligjit te mekatit dhe te vdekjes. ¨ ¨ ¨ Mishi yne mekatar vazhdimisht na nxit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bejme gjera qe nuk i pelqejne Perendise, te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cilat te cojne vetem drejt vdekjes. Ne Letren ¸ ¨ drejtuar Galatasve, Pavli i quajti keto veprime dhe tipare «veprat e mishit». Pastaj shtoi: ¨ ¨ ¨ ¨ «Ata qe praktikojne gjera te tilla, nuk do ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ trashegojne mbreterine e Perendise.» (Gal. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5:19-21) Njerez te tille jane njesoj si ata qe ecin sipas mishit. (Rom. 8:4) ‘Parimi i tyre i ¨ brendshem i veprimit’ dhe ‘standardi i tyre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per jeten’ jane teresisht mishore. Por, a ecin ¨ ¨ ¨ ¨ sipas mishit vetem ata qe kryejne kurveri, ¨ ¨ qe merren me idhujtari dhe spiritizem ose ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe perfshihen ne mekate te tjera te renda? ¨ ¨ Jo, pasi veprat e mishit perfshijne edhe ato ¨ ¨ ¨ qe disa mund t’i konsiderojne thjesht te ¨ ¨ meta te personalitetit te tilla, si xhelozia, ¨ ¨ shperthimet e zemerimit, grindjet dhe zili10

¨ ¨ ¨ ¨ 10. Ne c’kuptim jemi te nenshtruar ndaj ligjit te ¸ ¨ ¨ mekatit dhe te vdekjes?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te. Kush mund te thote se eshte cliruar plote¸ ¨ ¨ sisht dhe nuk ecen me sipas mishit? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Sa te lumtur jemi qe Jehovai ka bere te ¨ ¨ ¨ mundur te mposhtim ligjin e mekatit dhe te ¨ vdekjes! Jezui tha: «Perendia e deshi aq shu¨ ¨ ¨ ¨ me boten, sa dha Birin e tij te vetemlindur, ¨ ¨ ¨ qe kushdo qe tregon besim tek ai, te mos ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkaterrohet, por te kete jete te perher¨ ¨ ¨ shme.» Duke pranuar dashurine e Perendise ¨ dhe duke treguar besim te flijimi shperblyes ¨ ¨ i Jezu Krishtit, mund te lirohemi nga denimi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe vjen per shkak te mekatit te trasheguar. ¨ ¨ (Gjoni 3:16-18) Prandaj mund te nxitemi te ¨ ¨ therrasim me gezim si Pavli: «Faleminderit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise nepermjet Jezu Krishtit, Zoterise ¨ tone!» ¨ ¨ ¨ ¨ 12 Situata jone eshte e ngjashme me sheri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ min nga nje semundje e rende. Nese duam ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te sherohemi plotesisht, duhet te bejme ate ¨ ¨ ¨ qe na thote mjeku. Megjithese duke treguar ¨ ¨ besim te shperblesa mund te lirohemi nga ¨ ¨ ¨ ligji i mekatit dhe i vdekjes, prapeseprape ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jemi te papersosur dhe mekatare. Qe te ge¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zojme nje shendet te mire frymor dhe te
¨ ¨ ¨ ¨ 11, 12. C’mase ka marre Jehovai per te na ndihmu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ar te mposhtim ligjin e mekatit e te vdekjes? Cfare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duhet te bejme qe te kemi miratimin e Perendise?

¨ ¨ ¨ kemi miratimin e bekimin e Perendise, ker¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kohet me shume. Nese duam qe te sherohe¨ ¨ ¨ ¨ mi nga semundja e papersosmerise, Pavli na ¨ ¨ ¨ thote se duhet te ecim sipas frymes.
¨ ¨ ¨ Si te ecesh sipas frymes? ¨ ¨ 13 Kur ecim, levizim hap pas hapi drejt nje ¨ ¨ destinacioni ose synimi te caktuar. Keshtu, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te ecim sipas frymes, kerkohet perparim ¨ ¨ ¨ ¨ frymor i qendrueshem—jo persosmeri fry¨ ¨ ¨ ¨ more. (1 Tim. 4:15) Dite per dite dhe sa me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume te kemi mundesi, duhet te perpiqe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mi te ecim, ose te jetojme, ne perputhje ¨ ¨ me drejtimin e frymes. Po ‘te ecim sipas ¨ ¨ ¨ ¨ frymes’, do te kemi miratimin e Perendise. —Gal. 5:16. ¨ ¨ ¨ 14 Ne Letren drejtuar Romakeve, Pavli foli ¨ ¨ ¨ me pas per dy lloje njerezish me prirje me¨ ¨ ¨ ndore te kunderta. (Lexo Romakeve 8:5.) ¨ Ketu fjala mish nuk i referohet medoemos ¨ ¨ ¨ trupit fizik. Ne Bibel, fjala «mish» perdoret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndonjehere per te treguar natyren e paper¨ ¨ ¨ sosur dhe mekatare te mishit qe ka humbur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ persosmerine. Pikerisht kjo natyre shkakton ¨ konfliktin midis mishit dhe mendjes qe
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13. C’do te thote te ecesh sipas frymes? ¸ ¨ ¨ ¨ 14. C’prirje kane ata qe jane «sipas mishit»? ¸
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

13

¨ ¨ ¨ permendi Pavli me pare. Por, ndryshe nga ¨ ¨ Pavli, ata qe «jane sipas mishit» madje as ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk luftojne. Ne vend qe te shqyrtojne se ¨ ¨ ¨ ¨ cfare kerkon Perendia prej tyre dhe te pra¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nojne ndihmen qe u ka siguruar, ata jane te ¨ ¨ prirur ‘ta kene mendjen te gjerat e mishit’. ¨ ¨ ¨ Shpesh perqendrohen te rehatite dhe deshi¨ rat e tyre fizike. Ne kontrast me ta, prirja e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ atyre qe jane «sipas frymes» eshte qe ta kene ¨ ¨ mendjen te «gjerat e frymes», pra te masat dhe aktivitetet frymore. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Lexo Romakeve 8:6. Qe te bejme cfare¸ ¨ ¨ ¨ ¨ do gjeje—te mire a te keqe—duhet ta kemi ¨ ¨ mendjen tek ajo. Njerezit qe vazhdimisht e ¨ ¨ kane mendjen te gjerat e mishit, shpejt zhvi¨ ¨ ¨ ¨ llojne nje qendrim ose prirje mendore qe ¨ ¨ ¨ perqendrohet plotesisht te gjerat e mishit. ¨ ¨ Zakonisht ndjenjat, interesat dhe perzemer¨ ¨ ¨ ¨ site e tyre perqendrohen krejtesisht te keto ¨ gjera. ¨ 16 Me cilat gjera merret sot shumica e nje¨ rezve? Apostulli Gjon shkroi: «Gjithcka e bo¸ ¨ ¨ ¨ tes: deshirat e mishit, deshirat e syve dhe ka¨ ¨ pardisja per t’u dukur me te mirat materiale, nuk vjen nga Ati, por nga bota.» (1 Gjon. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2:16) Keto deshira perfshijne gjera te tilla, si: ¨ imoraliteti, fama dhe zoterimet materiale. Librat, revistat, gazetat, filmat, shfaqjet tele¨ ¨ ¨ ¨ 15, 16. (a) Si ndikon ne qendrimin mendor te nje ¨ ¨ njeriu fakti qe e ka mendjen te dicka? (b) C’mund te ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ themi per prirjen mendore te shumices se njerezve sot?

¨ ¨ ¨ ˙ Ne c’kuptim «Ligji s’mund te bente ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ gje», por cfare beri Perendia ndryshe ¸ nga ai? ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Cfare eshte «ligji i mekatit dhe i vde¸ ¨ kjes» dhe si mund te lirohemi prej tij? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ C’duhet te bejme qe te arrijme ¸ ¨ ‘ta mbajme mendjen te fryma’?
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ A mund te shpjegosh?

¨ ¨ ¨ vizive dhe Interneti, jane te stermbushura ¨ ¨ ¨ me materiale te ketij lloji, kryesisht ngaqe ¨ ¨ ¨ shumica e njerezve e ka mendjen te keto gje¨ ¨ ra dhe i do vertet. Gjithsesi, «po te mbash ¨ ¨ mendjen te mishi, kjo do te thote vdekje» ¨ ¨ —vdekje frymore tani dhe fizike ne te ardh¨ men e afert. Pse? «Sepse, po ta mbash me¨ ¨ ¨ ndjen te mishi, kjo do te thote armiqesi me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendine, pasi ai nuk eshte i nenshtruar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndaj ligjit te Perendise, madje, as qe mund te ¨ ¨ ¨ ¨ jete. Prandaj, ata qe jane ne harmoni me mi¨ ¨ ¨ ¨ shin, nuk mund t’i pelqejne Perendise.» —Rom. 8:7, 8. ¨ 17 Nga ana tjeter «po ta mbash mendjen te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fryma, kjo do te thote jete dhe paqe»—jete te ¨ ¨ ¨ ¨ perhershme ne te ardhmen, si edhe paqe te ¨ ¨ brendshme e paqe me Perendine tani. Si ¨ ¨ ¨ mund te arrijme ‘ta mbajme mendjen te fryma’? Duke e pasur rregullisht mendjen te ¨ ¨ ¨ gjerat e frymes dhe duke lejuar te zhvillohet ¨ ¨ ¨ te ne nje prirje dhe qendrim frymor. Ndersa ¨ ¨ ¨ ¨ veprojme keshtu, do te kemi ate lloj prirjeje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mendore qe ‘eshte e nenshtruar ndaj ligjit te ¨ ¨ ¨ Perendise’ dhe «ne harmoni me» mendimet ¨ ¨ e tij. Kur hasim tundim, nuk do te jemi te pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sigurt per udhen qe duhet te ndjekim. Do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxitemi te bejme zgjedhjen e duhur—ate qe ¨ ¨ ¨ eshte sipas frymes. ¨ ¨ ¨ 18 Prandaj eshte jetesore ta kemi mendjen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjerat e frymes. E bejme kete ‘duke mble¨ dhur forcat tona mendore per aktivitet’, ¨ ¨ ¨ duke e ndertuar jeten rreth nje rutine fry¨ ¨ more qe perfshin lutjen, leximin dhe studi¨ ¨ min e Bibles, mbledhjet dhe sherbimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ krishtere. (1 Pjet. 1:13) Ne vend qe te lejojme ¨ ¨ ¨ ¨ te na shperqendrojne gjerat e mishit, le ta ¨ ¨ ¨ kemi mendjen te gjerat e frymes. Keshtu do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te vazhdojme te ecim sipas frymes. Kjo do te ¨ ¨ na sjelle bekime, sepse po ta mbajme me¨ ¨ ¨ ndjen te fryma, kjo do te thote jete dhe paqe. —Gal. 6:7, 8.
¨ ¨ ¨ 17, 18. Si mund te arrijme ‘ta mbajme mendjen te ¨ ¨ fryma’ dhe cili do te jete rezultati?

14

«INVALIDE TANI, POR ¨ ¨ JO PERGJITHMONE!»
˘

TREGUA R NGA

SARA VAN DER MONDI

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Shpesh, njerezit me thone: «Sara, sa buzeqeshje te bukur qe ke. Pse je gjithnje kaq ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e lumtur?» Une u them se kam nje shprese te vecante. Mund ta permbledh me keto ¸ ¨ ¨ ¨ fjale: «Jam invalide tani, por jo pergjithmone!»

L

¨ ¨ ¨ ¨ INDA ne Paris te Frances me 1974. Lindja ¨ ¨ ¨ ¨ ime ishte e veshtire dhe me vone u diag¨ ¨ nostikova me paralize cerebrale. Gjymtyret i ¨ ¨ ¨ ¨ levizja me veshtiresi dhe te folurit e mi mezi ¨ kuptohej. U semura edhe me epilepsi dhe isha e prirur ndaj infeksioneve. Kur isha dy vjece, familja ime u transferua ¸ ¨ ¨ ¨ ne Melburn, Australi. Dy vjet me vone, babai ¨ ¨ na braktisi. Ajo ishte hera e pare qe kujtoj se u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndjeva prane Perendise. Mamaja, nje Deshmi¨ ¨ tare e Jehovait, me merrte rregullisht ne mble¨ ¨ ¨ dhjet e krishtere ku mesova se Perendia me ¨ ¨ donte e kujdesej per mua. Kjo, bashke me da¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shurine dhe sigurine qe me jepte mamaja, me ¨ ¨ ndihmuan te ndihesha e sigurt, pavaresisht se rrethanat tona kishin ndryshuar. ¨ ¨ Mamaja me mesoi edhe si t’i lutesha Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait. Faktikisht, e kam shume me te lehte te lu¨ ¨ ¨ tem se te flas. Kur lutem, s’me duhet te luftoj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te shprehur fjalet, por «i degjoj» te formo¨ ¨ ¨ ¨ hen qarte ne mendjen time. E meqe te folurit ¨ ¨ e mi mezi kuptohet, me jep siguri fakti qe Je¨ ¨ hovai kupton gjithcka, sido qe ta them, ne ¸ ¨ ¨ ¨ heshtje me mendje apo me fjale te ngaterruara.—Psal. 65:2.

¨ Perballoj pengesat ¨ ¨ Kur isha pese vjece, paraliza kishte perparu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar aq shume, saqe per te ecur kisha nevoje te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me lidhnin te kembet paterica te renda meta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ like. Ne te vertete, me shume lekundesha sa ¨ ¨ majtas-djathtas sesa ecja. Ne moshen 11-vjeca¸ ¨ ¨ ¨ ¨ re, nuk mund te ecja me. Me vone, futesha e ¨ ¨ ¨ ¨ dilja nga shtrati vetem me ane te nje pajisjeje ¨ ¨ ¨ ¨ elektrike qe me ngrinte e me ulte ne karrigen ¨ ¨ ¨ me rrota te motorizuar, te cilen e manovroja ¨ ¨ me nje leve dore. ¨ ¨ ¨ ¨ E pranoj se disa here paaftesite fizike me ¨ ¨ shkurajojne. Por ne ato raste kujtoj moton ¨ ¨ e familjes sone: «Mos u merakos per ato ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe s’mund te besh dot. Vazhdo te besh ato qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te besh.» Kjo me ka ndihmuar te arrij te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bej gjera te tilla, si te kaleroj, te lundroj me var¨ ¨ ¨ ¨ ke e me kanoe, te bej kamping, madje edhe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngas makinen ne nje rruge te zbrazet! Natyren time artistike e shpreh duke pikturuar, duke ¨ ¨ ¨ ¨ qepur, duke bere jorgane, duke qendisur dhe ¨ ¨ duke bere punime qeramike. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per shkak te paaftesive te renda fizike, disa ¨ ¨ ¨ jane shprehur se nuk jam mjaft e afte sa te ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndos vete per te adhuruar Perendine. Kur isha
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

15

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 18 vjece, nje mesuese me nxiti te ikja nga shte¸ ¨ ¨ ¨ ¨ pia qe «te shpetoja» nga feja e mamase. Madje ¨ ¨ ajo u tregua e gatshme te me gjente strehim. ¨ ¨ ¨ Sidoqofte, i thashe se nuk do ta braktisja kurre ¨ ¨ besimin tim dhe se do te largohesha nga shte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pia vetem kur te isha gati per te qene me e pavarur. ¨ ¨ ¨ ¨ Jo shume kohe pas ketij episodi, u pagezova ¨ ¨ ¨ si Deshmitare e Jehovait. Dy vjet me vone, u ¨ ¨ ¨ ¨ transferova ne nje apartament te vogel. Ndi¨ ¨ hem e lumtur ketu, sepse kam edhe ndihmen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e nevojshme, edhe mundesine per te qene e pavarur.

¨ Nje propozim i papritur ¨ ¨ Gjate viteve jam perballur edhe me sprova ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjera besimi. Nje dite shtanga e tera kur nje ¨ ¨ ¨ ¨ djale ne shkolle—edhe ai me paaftesi fizike— ¨ ¨ ¨ ¨ me kerkoi qe te martoheshim. Fillimisht, u ¨ ndjeva e lajkatuar. Si shumica e vajzave te reja, ¨ ¨ ¨ ¨ edhe une deshiroja te kisha nje shok jete. Me-

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithate, fakti qe ishim te dy invalide, nuk per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bente garanci per nje martese te lumtur. Per ¨ ¨ ¨ me teper, ai djale nuk kishte besimin tim. Bindjet, aktivitetet dhe synimet tona ishin krejt ¨ ¨ ¨ ¨ te kunderta. Pra, si mund te jetonim se bashku? Po ashtu, isha e vendosur t’i bindesha ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ drejtimit te qarte te Perendise per t’u martuar ¨ ¨ ¨ vetem me nje bashkebesimtar. (1 Kor. 7:39) ¨ ¨ Prandaj, me miresjellje i thashe atij djali se nuk mund ta pranoja propozimin. ¨ ¨ Sot e kesaj dite, e di se bera zgjedhjen e du¨ ¨ hur. Ne mendjen time nuk kam pike dyshimi ¨ ¨ ¨ ¨ se do te jem e lumtur ne boten e re qe ka prem¨ ¨ tuar Perendia. (Psal. 145:16; 2 Pjet. 3:13) Nder¨ kohe, jam e vendosur t’i mbetem besnike Je¨ ¨ hovait e te jem e kenaqur me rrethanat e tanishme. ¨ ¨ ¨ Mezi pres diten kur te kercej nga karrigia ¨ ¨ ¨ ¨ me rrota e te vrapoj si sorkadhe. Atehere do te ¨ ¨ therras: «Isha invalide, por tani jam shendo¨ ¨ ¨ ¨ she e mire—pergjithmone!»

¨ ¨ ¨ ¨ «BANORE ¨ TE PERKOHSHEM» ¨ ¨ ¨ ¨ NE NJE BOTE TE LIGE
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Te gjithe keta me besim shpallen boterisht se ishin te huaj dhe banore ¨ ¨ ¨ ¨ te perkohshem ne vend.’—HEBR. 11:13.

«A

¨ ¨ ¨ ¨ TA jane ne bote»,—tha Jezui per dishe¨ ¨ pujt. Por shpjegoi: «[Ata] nuk jane pjese ¨ ¨ ¨ ¨ e botes, ashtu si une nuk jam pjese e botes.» ¨ ¨ (Gjoni 17:11, 14) Keshtu, Jezui tregoi qarte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ poziten e dishepujve te tij te vertete ne lidhje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ‘kete bote’, perendi i se ciles eshte Sata¨ ¨ ¨ nai. (2 Kor. 4:4) Ndonese do te jetonin ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete bote te lige, nuk do te ishin pjese e saj. ¨ ¨ ¨ ¨ Gjendja e tyre ne kete sistem do te ishte si ajo
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1. Cfare tha Jezui per poziten e dishepujve te tij ne ¸ ¨ lidhje me boten?
16
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ e ‘te ardhurve dhe e banoreve te perkoh¨ shem’.—1 Pjet. 2:11. ¨ ¨ ¨ ¨ Jetuan si «banore te perkohshem» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Qe ne kohet me te hershme, sherbetoret ¨ ¨ e Jehovait dalloheshin si te ndryshem nga ¨ ¨ ¨ ¨ njerezit e botes se paperendishme ku je¨ tonin. Para Permbytjes, Enoku dhe Noeja
¨ 2, 3. Pse mund te thuhet se Enoku, Noeja dhe ¨ ¨ ¨ ¨ Abrahami e Sara jetuan si «te huaj dhe banore te per¨ ¨ kohshem ne vend»?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘ecen me Perendine e vertete’. (Zan. 5:22-24; ¨ ¨ ¨ ¨ 6:9) Te dy ishin predikues te guximshem te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjykimeve te Jehovait kunder botes se lige te ¨ Satanait. (Lexo 2 Pjetrit 2:5; Juden 14, 15.) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ngaqe ecen me Perendine ne nje bote te pa¨ ¨ ¨ ¨ perendishme, Enoku ‘i pelqeu Perendise’ ¨ ¨ ¨ dhe Noeja «ishte i patemete mes bashke¨ ¨ kohesve te tij».—Hebr. 11:5; Zan. 6:9. ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Me ftese te Perendise, Abrahami dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sara hoqen dore nga rehatite e jetes ne qyte¨ ¨ ¨ tin e Urit te kaldeasve dhe pranuan te benin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje jete te veshtire si nomade ne nje vend te ¨ huaj. (Zan. 11:27, 28; 12:1) Apostulli Pavel ¨ ¨ shkroi: «Me ane te besimit, Abrahami, kur ¨ ¨ ¨ ¨ u thirr, u bind te shkonte ne nje vend qe do ¨ ta merrte si trashegimi. Ai shkoi, edhe pse ¨ ¨ nuk e dinte se ku po shkonte. Me ane te besi¨ ¨ mit, banoi si i ardhur ne token e premtimit, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si ne nje toke te huaj, dhe banoi ne tenda me ¨ ¨ ¨ ¨ Isakun e Jakobin, trashegimtare me ate te ¨ ¨ ¨ ¨ te njejtit premtim.» (Hebr. 11:8, 9) Per ke¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta sherbetore besnike te Jehovait, Pavli tha: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Te gjithe keta vdiqen me besim, megjithe¨ ¨ se nuk e moren permbushjen e premti¨ ¨ meve, por i pane ato nga larg e i mirepri¨ ¨ ¨ ¨ ten dhe shpallen boterisht se ishin te huaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe banore te perkohshem ne vend.»—Hebr. 11:13. ¨ ¨ ¨ ¨ Nje paralajmerim per izraelitet ¨ ¨ ¨ 4 Pasardhesit e Abrahamit, izraelitet, u be¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne te shumte dhe perfundimisht u bene nje ¨ ¨ komb i organizuar qe kishte ligje dhe nje ¨ ¨ vend per te banuar. (Zan. 48:4; Ligj. 6:1) Po¨ ¨ pulli i Izraelit nuk duhej te harronte kurre se ¨ ¨ ¨ Pronari i vertete i vendit te tyre ishte Jehovai. ¨ (Lev. 25:23) Ata ishin si qiraxhinj qe kishin ¨ ¨ detyrimin te respektonin deshirat e Pronarit. ¨ ¨ ¨ ¨ Per me teper, duhej te kujtonin se «njeriu ¨ ¨ ¨ nuk jeton vetem me buke»; nuk duhej te le¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jonin qe per shkak te begatise materiale te
¨ ¨ ¨ 4. Cili paralajmerim iu dha izraeliteve para se te ba¨ nonin ne vendin e tyre?

¨ harronin Jehovain. (Ligj. 8:1-3) Para se te ve¨ ¨ ndosej ne vendin e tij, popullit te Izraelit iu ¨ ¨ dha ky paralajmerim: «Kur Jehovai, Perendia ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ yt, te te coje ne vendin qe u betua para para¸ ¨ ¨ ardhesve te tu, Abrahamit, Isakut dhe Jako¨ ¨ ¨ ¨ bit, te ta jepte ty, me qytete te medha e te bu¨ ¨ ¨ kura qe nuk i ndertove ti, me shtepi plot me ¨ ¨ ¨ gjithe te mirat qe nuk i mbushe ti, me sterna ¨ ¨ ¨ te hapura qe nuk i germove ti, me vreshta ¨ ¨ dhe ullinj qe nuk i mbolle ti e qe ti do t’i ¨ ¨ hash e do te ngopesh, ruhu te mos e harrosh Jehovain.»—Ligj. 6:10-12. ¨ ¨ ¨ 5 Ky paralajmerim nuk ishte pa baze. Ne ¨ ¨ ¨ ¨ ditet e Nehemise, nje grup levitesh kujtuan ¨ ¨ ¨ ¨ me turp ate qe ndodhi pasi izraelitet shtine ¨ ¨ ¨ ¨ ne dore Token e Premtuar. Pasi izraelitet ¨ ¨ ¨ zune shtepi te rehatshme dhe kishin ushqim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e vere me bollek, «nisen te hanin, te ngo¨ peshin, [e] te majmeshin». Ata u rebeluan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kunder Perendise, duke vrare madje profetet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe dergoi per t’i paralajmeruar. Per kete ar¨ ¨ ¨ sye Jehovai i braktisi ne dore te armiqve. ¨ ¨ (Lexo Nehemine 9:25-27; Hoz. 13:6-9) Me ¨ ¨ ¨ vone, nen sundimin romak, judenjte e pabe¨ ¨ ¨ se shkuan deri aty sa vrane Mesine e premtu¨ ¨ ar. Jehovai i hodhi poshte dhe i tregoi hir nje ¨ kombi te ri, Izraelit frymor.—Mat. 21:43; Vep. 7:51, 52; Gal. 6:16. ¨ ¨ «Nuk jeni pjese e botes» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Sic treguam me pare ne kete artikull, ¸ ¨ ¨ Kreu i kongregacionit te krishtere, Jezu Kri¨ ¨ ¨ ¨ shti, e beri te qarte se dishepujt e tij do te ¨ ¨ ¨ qendronin te ndare nga bota, pra nga sistemi ¨ i lig i Satanait. Pak kohe para vdekjes, Jezui u ¨ ¨ ¨ tha dishepujve: «Po te ishit pjese e botes, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bota do te tregonte perzemersi per ate qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte e veta. Ngaqe nuk jeni pjese e botes,
¨ 5. Pse Jehovai e hodhi poshte Izraelin dhe cilit ¨ komb te ri i tregoi hir? ¨ ¨ ¨ 6, 7. (a) Si do ta shpjegoje ate qe tha Jezui per po¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ziten e dishepujve te tij ne bote? (b) Pse te krishteret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e vertete nuk duhej te beheshin pjese e sistemit te Satanait?
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

17

¨ ¨ ¨ Te krishteret e hershem ¨ nuk perfshiheshin ¨ ne zbavitje ¨ te dhunshme dhe imorale

¨ por une ju kam zgjedhur nga bota, bota ju urren.»—Gjoni 15:19. ¨ ¨ 7 Teksa krishterimi perhapej, a duhej te bi¨ ¨ ¨ ¨ nin ne ujdi me boten te krishteret, duke u ¨ ¨ ¨ pershtatur me praktikat e saj dhe duke u bere ¨ ¨ ¨ ¨ pjese e saj? Jo. Kudo qe te jetonin, duhej te ¨ ¨ ¨ dalloheshin si te ndryshem ne sistemin e Sa¨ tanait. Rreth 30 vjet pas vdekjes se Krishtit, ¨ ¨ ¨ ¨ apostulli Pavel u shkroi te krishtereve qe je¨ ¨ ¨ ¨ tonin ne vise te ndryshme te botes romake: ¨ ¨ ¨ ¨ «Te dashur, ju nxit si te ardhur e banore te ¨ ¨ ¨ ¨ perkohshem, te vazhdoni te rrini larg nga ¨ ¨ ¨ ¨ deshirat e mishit, te cilat jane po ato qe zhvi¨ ¨ ¨ llojne nje konflikt kunder shpirtit. Mbajeni ¨ ¨ ¨ te shkelqyer sjelljen tuaj mes njerezve nga bota.»—1 Pjet. 1:1; 2:11, 12. ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Duke vertetuar se te krishteret e hershem ¨ ¨ ¨ ¨ silleshin si «te ardhur e banore te perkoh¨ ¨ ¨ shem» ne boten romake, historiani Keneth ¨ ¨ ¨ Skot Laturet shkroi: «Eshte nje fakt i njohur ¨ ¨ ¨ ne histori se ne tre shekujt e pare, krishteri¨ ¨ mi hasi perndjekje te pareshtur dhe shpesh ¨ ¨ ¨ ¨ te ashper . . . Akuzat ishin nga me te ndry¨ ¨ ¨ ¨ shmet. Ngaqe refuzonin te merrnin pjese ne
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8. Si e pershkroi nje historian marredhenien e te ¨ ¨ ¨ ¨ krishtereve te hershem me boten?
18
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ ceremonite pagane, te krishteret i quanin ¨ ¨ ¨ ¨ ateiste. Duke qene se nuk perfshiheshin ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pjesen me te madhe te jetes se komunitetit ¨ ¨ —ne festat pagane, si dhe ne zbavitjet publi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ke qe per te krishteret ishin plot e perplot me bindje e praktika pagane dhe me imorali¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tet—ata i perqeshnin si urrejtes te races njerezore.» ¨ ¨ ¨ Nuk e perdorim plotesisht boten ¨ ¨ ¨ ¨ 9 Cila eshte situata sot? Per sa i perket ‘si¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ stemit te tanishem te lig’, mbajme te njejtin ¨ ¨ ¨ ¨ qendrim si te krishteret e hershem. (Gal. 1:4) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per shkak te kesaj, shume na keqkuptojne ¨ ¨ dhe madje disa na urrejne. Megjithate, ne si¨ ¨ ¨ ¨ gurisht nuk jemi «urrejtes te races njerezo¨ ¨ ¨ ¨ re». Nga dashuria per njerezit shkojme shte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pi me shtepi duke bere cdo perpjekje qe t’i ¸ ¨ ¨ ¨ flasim cdo banori rreth ‘lajmit te mire per ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ mbreterine’ e Perendise. (Mat. 22:39; 24:14) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ E bejme kete sepse jemi te bindur qe Mbrete¨ ria e Jehovait me mbret Krishtin, se shpejti ¨ ¨ ¨ ¨ do t’i jape fund sundimit njerezor te paper¨ ¨ ¨ ¨ sosur duke e zevendesuar me nje sistem te ri ¨ ¨ e te drejte.—Dan. 2:44; 2 Pjet. 3:13.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9. Si te krishtere te vertete, si e tregojme se nuk jemi ¨ ¨ ¨ ¨ «urrejtes te races njerezore»?

¨ ¨ Duke pasur parasysh fundin e afert te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sistemit te sotem, si sherbetore te Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kuptojme se kjo nuk eshte koha qe te rehato¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hemi ne kete bote qe po vdes. U veme veshin ¨ ¨ ¨ fjaleve te apostullit Pavel: «Po ju them edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete, vellezer, se koha qe mbetet eshte shkur¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tuar. Qe sot e tutje, . . . ata qe blejne, [te jene] ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si ata qe nuk zoterojne gje, dhe ata qe perdo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rin kete bote, si ata qe nuk e perdorin plote¨ sisht, sepse skena e kesaj bote po ndryshon.» ¨ ¨ ¨ (1 Kor. 7:29-31) Por, si e perdorin boten te ¨ ¨ ¨ krishteret sot? Duke perdorur teknologjine ¨ ¨ moderne dhe mjetet e komunikimit per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perhapur njohurine biblike ne mbare boten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne qindra gjuhe. E perdorin ne menyre te ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fizuar boten qe te sigurojne jetesen. Blejne ¨ ¨ ¨ gjerat dhe sherbimet e nevojshme qe ofro¨ ¨ ¨ ¨ hen ne bote. Megjithate, nuk e perdorin plo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tesisht boten ne kuptimin qe i mbajne ne ve¨ ¨ ndin e duhur zoterimet materiale dhe punet ¨ ¨ ne bote.—Lexo 1 Timoteut 6:9, 10. ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Te krishteret vigjilente nuk e perdorin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ plotesisht boten per sa i perket arsimit te lar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te. Shume njerez ne kete bote e konsiderojne ¨ ¨ ¨ ¨ arsimin e larte nje hap te domosdoshem ¨ ¨ drejt prestigjit dhe nje jete te kamur. Por ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te krishteret jetojme si banore te perkoh¨ ¨ shem dhe ndjekim synime te tjera. Ne ‘nuk ¨ ¨ e kemi mendjen te gjerat e medha’. (Rom. ¨ ¨ 12:16; Jer. 45:5) Meqe jemi dishepuj te Jezu¨ ¨ ¨ ¨ it, i veme veshin ketij paralajmerimi: «Rrini syhapur dhe ruhuni nga cdo lloj lakmie, ¸ ¨ sepse edhe kur dikush ka me bollek, jeta e tij ¨ ¨ ¨ nuk varet nga gjerat qe zoteron.» (Luka ¨ ¨ ¨ 12:15) Si rrjedhim, te rinjte e krishtere nxi¨ ten te ndjekin synime frymore, duke u arsi¨ ¨ ¨ ¨ muar aq sa kerkohet per te plotesuar nevojat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ baze. Nderkohe, perqendrohen per t’u per¨ ¨ ¨ ¨ gatitur qe t’i sherbejne Jehovait ‘me gjithe ¨ shpirtin, forcen dhe mendjen e tyre’. (Luka
10

¨ ¨ ¨ 10:27) Duke vepruar keshtu, mund te behen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘te pasur ne syte e Perendise’.—Luka 12:21; lexo Mateun 6:19-21. ¨ ¨ ¨ Ruhemi qe te mos rendohemi ¨ nga ankthet e jetes ¨ ¨ ¨ ¨ 12 Sherbetoret e Jehovait ndryshojne nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njerezit e botes per sa i perket qendrimit ndaj ¨ ¨ ¨ ¨ gjerave materiale. Ne kete drejtim, Jezui u ¨ ¨ tha dishepujve: «Mos jini kurre ne ankth e ¨ ¨ ¨ mos thoni: ‘C’do te hame?’ ose ‘C’do te ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ pime?’ ose ‘Cfare do te veshim?’ Sepse te gji¸ ¨ ¨ ¨ tha keto i kerkojne me etje kombet, por Ati ¨ ¨ ¨ juaj qiellor e di se ju keni nevoje per te gjitha ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keto gjera. Vazhdoni te kerkoni ne radhe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pare mbreterine dhe drejtesine e Perendise, ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te gjitha keto gjera te tjera do t’ju shto¨ hen.» (Mat. 6:31-33) Nga pervoja persona¨ ¨ ¨ ¨ ¨ le, shume nga bashkebesimtaret tane kane ¨ ¨ ¨ ¨ pare se Ati yne qiellor u siguron gjerat qe u nevojiten. ¨ ¨ ¨ 13 «Perkushtimi hyjnor bashke me kenaq¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jen me ate qe kemi, eshte nje mjet per fitim ¨ ¨ ¨ te madh.» (1 Tim. 6:6) Kjo eshte krejt e ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndert me pikepamjen e njerezve ne boten e ¨ ¨ ¨ sotme. Per shembull, kur te rinjte martohen, ¨ ¨ ¨ shume prej tyre presin ‘te kene gjithcka’ me¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njehere—nje shtepi ose nje apartament te¨ ¨ ¨ ¨ resisht te mobiluar dhe me orendite me ¨ ¨ ¨ ¨ te mira, nje makine te bukur dhe pajisjet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te fundit elektronike. Por, te krishteret qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jetojne si banore te perkohshem, nuk lejojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe deshirat e tyre te shkojne pertej asaj qe ¨ ¨ ¨ eshte e arsyeshme dhe e mundur per ta. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Eshte per t’u lavderuar qe shume heqin dore ¨ ¨ nga disa rehati materiale, qe t’i kushtojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me teper kohe dhe energji sherbimit te Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait si lajmetare te zellshem te Mbreterise. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te tjere sherbejne si pioniere, ne Bethel, ¨ ¨ ¨ ¨ ne vepren udhetuese ose si misionare. Sa e
¨ ¨ ¨ 12, 13. Si na dallon nga njerezit e botes fakti qe u ¨ ¨ ¨ ¨ veme veshin fjaleve te Jezuit te Mateu 6:31-33?
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 10, 11. (a) Ne c’kuptim e perdorim ne menyre te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ kufizuar boten? (b) Cilat jane disa menyra se si te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ krishteret vigjilente nuk e perdorin plotesisht boten?

19

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cmojme te gjithe ne sherbimin me gjithe ze¸ ¨ ¨ ¨ mer te bashkadhuruesve tane! ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Ne shembelltyren e mbjellesit, Jezui tha ¨ se «ankthet e kesaj bote dhe fuqia mashtrue¨ ¨ ¨ se e pasurise» mund ta mbytin fjalen e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise ne zemren tone dhe te na bejne te ¨ ¨ ¨ pafrytshem. (Mat. 13:22) Duke jetuar te ke¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ naqur si banore te perkohshem ne kete si¨ ¨ ¨ stem, e shmangim kete gracke. Kjo na ndih¨ ¨ ¨ ¨ mon ta mbajme syrin ‘te thjeshte’, ose te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perqendruar, e qe sheh vetem ne nje drej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tim, drejt Mbreterise se Perendise, dhe i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mban interesat e saj ne vend te pare ne jete. —Mat. 6:22. «Bota po kalon» ¨ ¨ Nje arsye themelore pse ne si te krish¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tere te vertete e konsiderojme veten «te ar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhur e banore te perkohshem» ne kete bote, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte bindja se ditet e saj jane te numeruara. ¨ ¨ (1 Pjet. 2:11; 2 Pjet. 3:7) Ky kendveshtrim ¨ ¨ ¨ ¨ percakton zgjedhjet tona ne jete, deshirat ¨ dhe aspiratat. Apostulli Gjon i keshilloi ba¨ ¨ ¨ ¨ shkebesimtaret te mos e donin boten ose ¨ ¨ ¨ ¨ gjerat ne bote, pasi «bota po kalon, e po ke¨ ¨ ¨ shtu edhe deshirat e saj, kurse ai qe ben vull¨ ¨ ¨ ¨ netin e Perendise, mbetet pergjithmone». —1 Gjon. 2:15-17. ¨ 16 Izraeliteve iu tha se po t’i bindeshin Je¨ ¨ ¨ ¨ hovait, do te beheshin ‘nga te gjithe popujt e ¨ ¨ tjere, prona e tij e vecante’. (Dal. 19:5) Kur ¸ ¨ ishte besnik, Izraeli ndryshonte nga te gjitha ¨ ¨ kombet e tjera per sa i perket adhurimit dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ menyres se jeteses. Ne menyre te ngjashme ¨ ¨ ¨ ¨ sot, Jehovai ka ndare per veten nje popull qe ¨ ¨ dallohet qarte si i ndryshem nga bota e Sata¨ ¨ ¨ ¨ nait. Ne Bibel na thuhet: «Te hedhim poshte
15

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ paperendishmerine dhe deshirat e botes e te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jetojme me mendje te shendoshe, drejtesi ¨ ¨ ¨ dhe perkushtim hyjnor mes kesaj bote, nder¨ sa presim shpresen e lumtur dhe shfaqjen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e lavdishme te Perendise madheshtor e te ¨ ¨ Shpetimtarit tone, Krishtit Jezu. Ai dha veten ¨ ¨ ¨ per ne, qe te na clironte nga cdo lloj paligj¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shmerie dhe te pastronte per vete nje popull ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ posac¸ erisht te vetin, te zellshem per vepra te ¨ ¨ shkelqyera.» (Titit 2:11-14) Ky «popull» per¨ ¨ ¨ ¨ behet nga te krishtere te mirosur dhe milio¨ ¨ ¨ ¨ na «dele te tjera» te Jezuit qe i ndihmojne e i ¨ mbeshtetin.—Gjoni 10:16. ¨ ¨ ¨ 17 Te mirosurit kane «shpresen e lum¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tur» qe te mbreterojne me Krishtin ne qiell. ¨ ¨ ¨ (Zbul. 5:10) Kur shpresa e jetes se perher¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shme ne toke te permbushet per delet e tjera, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ata nuk do te jene me banore te perkohshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne nje bote te lige. Do te kene shtepi te buku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ra dhe nje bollek per te ngrene e per te pire. (Psal. 37:10, 11; Isa. 25:6; 65:21, 22) Ndryshe ¨ ¨ ¨ ¨ nga izraelitet, nuk do te harrojne kurre se e ¨ ¨ ¨ ¨ gjithe kjo eshte nga Jehovai, «Perendia i gji¨ ¨ ¨ the tokes». (Isa. 54:5) As te mirosurve, as de¨ ¨ ¨ ¨ leve te tjera nuk do t’u vije keq qe kane jetuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si banore te perkohshem ne kete bote te lige.
¨ ¨ ¨ 17. Pse te mirosurve dhe shokeve te tyre nuk do t’u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vije kurre keq qe kane jetuar si banore te perkoh¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem ne kete bote te lige?

˙ ˙ ˙ ˙

¨ ¨ ¨ ¨ 14. C’mesim mund te nxjerrim nga shembelltyra e ¸ ¨ ¨ Jezuit per mbjellesin? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15. Cilat fjale te apostullit Gjon percaktojne kend¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ veshtrimin dhe sjelljen e te krishtereve te vertete ¨ ¨ ndaj botes se sotme? ¨ ¨ ¨ 16. Si mund ta tregojme se jemi ndare si nje popull ¨ ¨ ¨ qe dallon nga te tjeret?
20
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne c’menyre njerez besnike te lashte¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sise jetuan si banore te perkohshem? ¨ ¨ ¨ ¨ Si silleshin te krishteret e hershem per ¨ ¨ sa i perket botes? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne c’kuptim te krishteret e vertete e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perdorin ne menyre te kufizuar bo¨ ten? ¨ ¨ ¨ ¨ Pse nuk do te na vije kurre keq qe ¨ ¨ ¨ ¨ kemi jetuar si banore te perkohshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne kete bote te lige?

¨ ¨ Si do te pergjigjeshit?

Pyetje nga lexuesit
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ A eshte e mundur te percaktojme oren ¨ ¨ ¨ ¨ e sakte kur e vune ne shtylle Jezu Krishtin? ¨ ¨ ¨ Kjo pyetje lind per shkak te mosperputhjes ¨ ¨ ¨ ¨ ne dukje midis tregimeve te frymezuara per ¨ vdekjen e Jezuit te dokumentuara nga Marku, shkrimtar i Ungjillit, dhe nga apostulli ¨ ¨ Gjon. Marku thote: «Ishte ora e trete, dhe ata ¨ ¨ ¨ ¨ [ushtaret] e vune ne shtylle.» (Mar. 15:25) ¨ ¨ Sipas Gjonit, ishte «afersisht ora e gjashte» ¨ ¨ kur Pilati ua dorezoi Jezuin judenjve qe ta vi¨ ¨ nin ne shtylle. (Gjoni 19:14-16) Komentuesit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ biblike kane dhene shpjegime te ndryshme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne perpjekje per te zgjidhur kete kontra¨ ¨ ¨ dikte ne dukje. Megjithate, nuk ka mjaft ¨ ¨ ¨ informacione nga Shkrimet qe te shpjegojne ¨ ¨ kete ndryshim midis dy tregimeve. Gjithse¨ ¨ ¨ si, shqyrtimi i menyres se si matej koha ate¨ ¨ ¨ here, mund te na ndihmoje. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne shekullin e pare te eres sone, judenjte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e ndanin periudhen me drite te dites ne ¨ 12 ore, duke filluar nga lindja e diellit. (Gjo¨ ni 11:9) Prandaj, «ora e trete» shtrihej nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tete deri ne nente te mengjesit dhe «ora ¨ ¨ ¨ e gjashte» perfundonte rreth drekes. Naty¨ ¨ ¨ risht, dielli lindte dhe perendonte ne orare te ¨ ¨ ndryshme gjate vitit, prandaj gjatesia e peri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhes me drite te dites ndryshonte ne varesi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te stines. Per me teper, ora e dites per¨ caktohej duke vezhguar pozicionin e diellit. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pra, referimet per kohen ishin te peraferta. ¨ ¨ ¨ Shkrimet e Krishtere Greke ne pergjithesi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ permendin ngjarje qe kane ndodhur ne oren ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e trete, te gjashte ose te nente, dhe shpesh ¨ ¨ nenkuptojne rreth asaj ore. (Mat. 20:3, 5; ¨ ¨ Vep. 10:3, 9, 30) Percaktime me specifike, ¨ ¨ ¨ si per shembull, ‘ora e shtate’, beheshin ve¨ ¨ ¨ tem kur koha ishte thelbesore per tregimin. —Gjoni 4:52. ¨ ¨ ¨ Tregimet e ungjijve perputhen per sa i per¨ ¨ ¨ ¨ ket kohes kur ndodhen ngjarjet gjate dites ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se fundit te Jezuit ne toke. Te kater ungjijte ¨ ¨ ¨ ¨ tregojne se prifterinjte dhe pleqte u mblo¨ ¨ dhen se bashku pasi zbardhi dita dhe e cuan Jezuin te guvernatori romak Ponc Pilati. ¸ (Mat. 27:1; Mar. 15:1; Luka 22:66; Gjoni ¨ 18:28) Mateu, Marku dhe Luka raportojne se ¨ ¨ ¨ nga ora e gjashte, kur Jezui ishte tashme ne ¨ ¨ ¨ shtylle, vendin e mbuloi erresira «deri oren e ¨ ¨ nente».—Mat. 27:45, 46; Mar. 15:33, 34; Luka 23:44. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje faktor domethenes qe mund te kete ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lidhje me oren e venies ne shtylle te Jezuit ¨ ¨ eshte ky: fshikullimi ose rrahja me kamxhik ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ konsiderohej pjese e procedures se venies ne ¨ ¨ ¨ shtylle. Ndonjehere fshikullimi ishte kaq i ¨ ¨ tmerrshem sa personi vdiste. Ne rastin e Je¨ ¨ ¨ ¨ zuit duhet te kete qene mjaft i ashper, pasi ¨ ¨ ¨ ne fillim ai e mbajti vete shtyllen, por pastaj ¨ ¨ u be e nevojshme ta merrte dikush tjeter. ¨ (Luka 23:26; Gjoni 19:17) Ndoshta per disa ¨ ¨ ekzekutimi i denimit perfshinte fshikullimin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe venien ne shtylle, kurse per disa te tjere ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perfshinte vetem venien ne shtylle. Nese ¨ fshikullimi konsiderohej si fillimi i procedures ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se venies ne shtylle, do te kalonte ca kohe ¨ ¨ ¨ para gozhdimit te Jezuit ne shtyllen e tortu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ res. Ja perse mund te jene raportuar orare te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndryshme per venien ne shtylle te Jezuit. Apostulli Gjon e shkroi tregimin e tij disa ¨ ¨ ¨ ¨ dekada pas shkrimtareve te tjere te ungjijve. ¨ Pra, ai mund t’i lexonte tregimet e tyre. Ver¨ ¨ ¨ ¨ tet, Gjoni permendi nje ore qe duket se ndry¨ ¨ shon nga ajo qe permendi Marku. Por kjo ¨ ¨ deshmon qarte se Gjoni nuk kopjoi tregimin ¨ e Markut. Edhe Gjoni, edhe Marku ishin te ¨ ¨ ¨ frymezuar nga Perendia. Ndonese nuk ka in¨ ¨ formacione te mjaftueshme nga Shkrimet qe ¨ ¨ ¨ te shpjegojne ndryshimin, mund te kemi besim te tregimet e ungjijve.
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

21

¨ ¨ A gjen gezim ne ¨ ‘privilegjin e dhenies ¨ me dashamiresi’?

T

¨ ¨ ¨ ¨ E KRISHTERET e hershem ne Filipi njihe¨ ¨ ¨ shin per mbeshtetjen bujare qe jepnin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per adhurimin e vertete. Ne letren e frymezu¨ ¨ ar qe u drejtoi atyre, apostulli Pavel shkroi: ¨ ¨ ¨ ¨ «E falenderoj gjithmone Perendine tim, sa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ here qe ju kujtoj, ne cdo pergjerim timin per ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjithe ju. Bej pergjerime me gezim, per

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kontributin qe keni dhene per perhapjen e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lajmit te mire qe nga dita e pare e deri ne kete ¨ cast.» (Filip. 1:3-5) Pavli e kujtonte mire ko¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hen kur Lidia e ata te shtepise se saj u pagezu¨ ¨ ¨ ¨ an, dhe ajo kembenguli qe ai dhe shoket e tij ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te predikimit te qendronin ne shtepine e saj. —Vep. 16:14, 15. ¨ ¨ ¨ ¨ Jo shume kohe me vone, kongregacioni i ¨ ¨ ¨ sapoformuar ne Filipi i dergoi dy here Pavlit ¨ ¨ ¨ kontribute gjate qendrimit te tij disajavor me ¨ ¨ ¨ bashkebesimtaret ne Selanik, rreth 160 kilo¨ ¨ metra larg. (Filip. 4:15, 16) Disa vjet me vone, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndersa filipianet dhe vellezer te tjere maqe¨ ¨ ¨ donas po perjetonin mundim dhe ‘varferi te

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ MENYRA QE ZGJEDHIN DISA PER TE DHENE
¨ ¨ ¨ ¨ KONTRIBUTE PER VEPREN MBAREBOTERORE

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Shume veta lene menjane ose grumbullojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje sasi parash, te cilen e hedhin ne kutite e kon¨ ¨ ¨ tributeve me etiketen «Vepra mbareboterore». ¨ ¨ ¨ ¨ Cdo muaj, kongregacionet ia dergojne kete ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sasi parash zyres se Deshmitareve te Jehovait qe ¨ ¨ sherben ne vendin e tyre. Gjithashtu dhuratat ¨ ¨ ¨ vullnetare ne para mund te dergohen drejt¨ ¨ ¨ perdrejt ne adresen: Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc., Attention Treasurer’s Office, 25 Columbia Heights, ¨ ¨ Brooklyn, New York 11201-2483, ose ne zyren e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ deges se Deshmitareve te Jehovait qe sherben ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vendin tuaj. Ceqet qe dergohen ne adresen e me¸ ¨ ¨ ¨ ¨ siperme duhet t’i behen te pagueshme Shoqates ¨ «Watchtower». Mund te dhurohen, gjithashtu, bi¨ ¨ ¨ ¨ zhuteri ose gjera te tjera te cmuara. Keto kontribu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te duhet te shoqerohen me nje leter te shkurter ¨ ¨ ku thuhet se keto jane dhurata pa kusht.

¨ ¨ ¨ Zyren e Thesarit duke shkruar ne adresen e tregu¨ ¨ ¨ ar me siper ose duke telefonuar ne numrin (718) 560-7500.
¨ DHENIE E PLANIFIKUAR

¨ ¨ ¨ RREGULLIMI PER PARATE E LENA ¨ ¨ NE MIREBESIM ME KUSHT

¨ ¨ ¨ Parate mund t’i lihen ne mirebesim Watch ¨ Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’i perdorur ne mbare boten. Megjithate, me ker¨ ¨ ¨ kese te dhuruesit, fondet do t’i kthehen atij. Per ¨ ¨ ¨ me shume informacion, ju lutemi te kontaktoni
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ Pervec¸ dhurimeve pa kusht ne para, ka edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ metoda te tjera dhenieje per ta cuar perpara sher¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bimin e Mbreterise ne te gjithe boten. Keto per¨ fshijne: ¨ Sigurimet: Shoqata Watch Tower mund te ¨ ¨ ¨ ¨ emerohet si perfituesja e nje police sigurimi per ¨ ¨ jeten ose i nje plan pensioni. ¨ ¨ Llogarite bankare: Llogarite bankare, certifika¨ ¨ tat e depozitave ose llogarite individuale te pensi¨ ¨ ¨ oneve, mund t’i lihen ne mirebesim ose t’i behen ¨ ¨ te pagueshme pas vdekjes Shoqates Watch To¨ ¨ wer, sipas kerkesave bankare vendese. Aksionet dhe obligacionet: Aksionet dhe obli¨ gacionet mund t’i dhurohen Shoqates Watch To¨ ¨ wer si nje dhurate pa kusht. Pronat e paluajtshme: Pronat e paluajtshme ¨ ¨ ¨ qe mund te shiten, mund te dhurohen ose duke ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bere nje dhurate pa kusht, ose ne rastin e nje pro¨ ¨ ne banimi, duke i rezervuar nje prone dhuruesit, i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cili mund te vazhdoje te jetoje aty gjate jetes se tij ¨ ¨ ¨ ¨ ose te saj. Kontaktoni zyren e deges ne vendin ¨ ¨ ¨ ¨ tuaj, para se te kaloni nje prone te paluajtshme.

22

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thelle’, degjuan per nevojen qe kishin te kri¨ ¨ ¨ shteret e perndjekur ne Jerusalem dhe donin ¨ ¨ t’i ndihmonin. Pavli deshmoi se kjo ishte ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te vertete «pertej mundesive te tyre reale». ¨ ¨ ¨ Megjithate, ai shkroi: «Ata nisen te na lute¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shin e te na pergjeroheshin . . . qe te ki¨ ¨ shin privilegjin te jepnin me dashamiresi.» —2 Kor. 8:1-4; Rom. 15:26. ¨ ¨ ¨ Rreth dhjete vjet pasi filipianet perqafuan ¨ ¨ ¨ krishterimin, po tregonin ende te njejten fry¨ ¨ ¨ me bujare. Ngaqe kishin degjuar se Pavli ¨ ¨ ¨ ishte burgosur ne Rome, derguan Epafrodi¨ ¨ ¨ ¨ tin ne nje udhetim prej 1.287 kilometrash ne ¨ ¨ ¨ ¨ toke e ne det, qe t’i conte nje kontribut apo¸

¨ ¨ stullit. Qarte, filipianet donin t’i siguronin ¨ ¨ ¨ ¨ Pavlit gjera te nevojshme qe te vazhdonte ¨ ¨ ¨ ¨ predikimin dhe te forconte vellezerit nderko¨ ¨ ¨ he qe ishte ne burg.—Filip. 1:12-14; 2:25-30; 4:18. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sot, te krishteret e vertete e konsiderojne ¨ ¨ ¨ ¨ nje privilegj te mbeshtetin vepren e prediki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mit per Mbreterine dhe te berjes se dishepuj¨ ¨ ve. (Mat. 28:19, 20) Ata cojne perpara intere¸ ¨ ¨ sat e Mbreterise duke kontribuar nga koha, ¨ ¨ ¨ ¨ energjite dhe fondet e tyre. Ne kutine shoqe¨ ¨ ruese tregohen disa menyra se si mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ besh edhe ti pjesen tende per te mbeshtetur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete veper qe na ka dhene Perendia.

¨ ¨ Dhurimi i te ardhurave duke pasur nje pa¨ ¨ gese vjetore: Dhurimi i te ardhurave duke pasur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje pagese vjetore eshte nje rregullim ku dikush i ¨ ¨ transferon para ose sigurime nje korporate te cak¨ ¨ ¨ ¨ tuar qe perdoret nga Deshmitaret e Jehovait. Si ¨ shkembim, dhuruesi ose dikush i caktuar nga ¨ ¨ ¨ ¨ dhuruesi, merr nje pagese vjetore te percaktuar, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per cdo vit te jetes. Per vitin ne te cilin eshte bere ¸ ¨ ¨ ¨ dhurimi i te ardhurave, dhuruesi mund te kete ¨ ¨ ¨ lehtesime ne tatimin mbi te ardhurat. ¨ ¨ ¨ Testamente dhe lenie ne mirebesim: Pronat ¨ ¨ ¨ ¨ ose parate mund t’i lihen ne trashegimi Shoqates Watch Tower and Tract Society of Pennsylvania ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ane te nje testamenti te bere ligjerisht ose Shoqata Watch Tower and Tract Society of Pen¨ ¨ ¨ ¨ nsylvania mund te emerohet si perfituesja e nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ marreveshjeje mirebesimi. Nje marreveshje mire¨ ¨ ¨ ¨ besimi ne dobi te nje organizate fetare mund te ¨ ¨ sjelle disa lehtesime nga taksat. ¨ ¨ Sic¸ nenkuptohet nga termi «dhenie e planifi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kuar», keto lloj dhurimesh kerkojne ne menyre te ¨ ¨ vecante disa planifikime nga ana e dhuruesit. Per ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’i ndihmuar individet qe deshirojne te perkrahin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vepren mbareboterore te Deshmitareve te Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait me ane te ndonje forme te dhenies se planifi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kuar, eshte pergatitur ne gjuhen angleze dhe ¨ ¨ ¨ spanjolle nje broshure e titulluar Dhenie e plani-

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fikuar ne dobi te sherbimit te Mbreterise ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbare boten. Broshura u shkrua per te dhene in¨ ¨ ¨ formacione per disa menyra dhurimesh, qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te behen tani ose qe mund te lihen ne tra¨ ¨ ¨ shegimi pas vdekjes. Pas leximit te broshures dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keshillimit me keshilltaret e tyre ligjore a fiskale, ¨ ¨ ¨ ¨ shume veta kane mundur te mbeshtetin veprim¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tarite tona fetare e humanitare ne te gjithe boten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e nderkohe te kene me shume lehtesime nga tak¨ ¨ ¨ sat. Kjo broshure mund te merret duke i kerkuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje kopje drejtperdrejt Zyres se Dhenies se Planifikuar. ¨ ¨ ¨ ¨ Per me teper informacione mund te kontaktoni ¨ ¨ ¨ ¨ Zyren e Dhenies se Planifikuar, qofte me shkrim, ¨ ¨ ¨ ¨ qofte me telefon, ne adresen e treguar me po¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shte, ose mund te kontaktoni zyren e deges ne vendin tuaj.

Charitable Planning Office Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 100 Watchtower Drive Patterson, New York 12563-9204 Telefon: (845) 306-0707
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

23

¨ T’I ¨ NDIHMOJME BURRAT ¨ ¨ ¨ TE PERPAROJNE FRYMESISHT
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Qe tani e tutje do te zini njerez te gjalle.’—LUKA 5:10.

G

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ JATE nje udhetimi predikimi neper Gali¨ ¨ ¨ le, Jezui dhe dishepujt e tij hipen ne nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ barke per te shkuar ne nje vend te vetmuar. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mirepo turmat i ndoqen ne kembe. Ata qe er¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhen ate dite ishin «rreth pese mije burra, ¨ ¨ ¨ ¨ pervec¸ grave dhe femijeve». (Mat. 14:21) Ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje rast tjeter, Jezuit iu afrua nje turme njere¨ ¨ ¨ ¨ zish qe donin te sheroheshin e ta degjonin tek ¨ ¨ ¨ fliste. Ishin «kater mije burra, pervec¸ grave ¨ ¨ ¨ ¨ dhe femijeve». (Mat. 15:38) Qarte, mes njere¨ ¨ ¨ zve qe vajten te Jezui dhe treguan interes per ¨ ¨ ¨ mesimet e tij, kishte edhe shume burra. Ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fakt, ai priste qe edhe shume te tjere te reago¨ ¨ ¨ nin mire, sepse, pasi kishte ndihmuar ne me¨ ¨ ¨ ¨ nyre te mrekullueshme ne kapjen e nje sasie ¨ ¨ te madhe peshku, Jezui i tha Simonit: «Qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tani e tutje do te zesh njerez te gjalle.» (Luka 5:10) Dishepujt e tij duhej t’i hidhnin rrjetat ¨ ¨ ¨ ¨ ne detin e njerezimit dhe mund te pritnin qe ¨ ¨ mes tyre ‘te zinin’ shume burra. ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Ne menyre te ngjashme, sot burrat tregoj¨ ¨ ¨ ¨ ne interes per mesazhin e Bibles qe ne predi¨ ¨ ¨ kojme dhe reagojne mire ndaj tij. (Mat. 5:3) ¨ ¨ ¨ Megjithate, shume prej tyre ngurrojne dhe ¨ ¨ ¨ nuk perparojne frymesisht. Si mund t’i ndih¨ ¨ ¨ mojme? Ndonese Jezui nuk organizoi ndonje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbim te vecante per te kerkuar burrat, me ¸ ¨ ¨ ¨ siguri trajtoi c¸ eshtje qe ishin problem per bu¨ rrat e asaj kohe. Duke perdorur shembullin e ¨ ¨ ¨ tij, le te shqyrtojme se si t’i ndihmojme burrat ¨ ¨ ¨ ¨ te kapercejne tri probleme te zakonshme sot: ¨ ¨ (1) sigurimin e jeteses, (2) friken nga opinioni ¨ ¨ dhe (3) ndjenjat e pazotesise.

¨ Sigurimi i jeteses ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Nje skrib i tha Jezuit: «Mesues, une do te ¨ ¨ vij pas teje kudo qe te shkosh.» Por, kur Jezui i ¨ ¨ tha se ‘Biri i njeriut s’kishte ku te mbeshteste ¨ ¨ ¨ koken’, skribi u mendua edhe nje here. Pasi¨ guria se ku do ta gjente ushqimin per vaktin ¨ ¨ tjeter apo se ku do te jetonte, duket se nuk i ¨ ¨ pelqeu skribit, pasi nuk ka asnje tregues se ai u ¨ be dishepull i Krishtit.—Mat. 8:19, 20. ¨ ¨ ¨ 4 Shpesh, burrat e vene sigurine materiale ¨ ¨ para synimeve frymore. Shume prej tyre kane ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si perparesi arsimimin e larte dhe nje pune ¨ ¨ ¨ ¨ me rroge te mire. Sipas mentalitetit te tyre, ¨ ¨ ´ ¨ ¨ ¨ ¨ te besh para eshte me urgjente dhe me prakti¨ ¨ ¨ ke se cdo dobi qe mund te vije nga studimi ¸ ¨ ¨ i Shkrimeve dhe nga miqesia e ngushte me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendine. Mesimet e Bibles mund t’i terhe¨ qin, por «ankthet e kesaj bote [dhe] fuqia ma¨ ¨ shtruese e pasurise» mbytin cfaredolloj inte¸ ¨ ¨ ¨ ¨ resi qe mund te kene. (Mar. 4:18, 19) Te ¨ ¨ ¨ shqyrtojme si i ndihmoi Jezui dishepujt qe te ¨ ¨ ¨ ndreqnin perparesite e tyre. ¨ 5 Andrea dhe i vellai, Simon Pjetri, ishin or¨ ¨ ¨ ¨ take ne nje biznes peshkimi. Po keshtu ishin ¨ edhe Gjoni, vellai i tij, Jakovi, dhe babai i tyre, ¨ Zebedeu. Biznesi dukej se po ecte goxha mire, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sepse kishin nevoje per ndihmen e medites¨ ve. (Mar. 1:16-20) Kur Andrea dhe Gjoni me¨ ¨ ¨ ¨ ¨ suan per here te pare per Jezuin nga Gjon ¨ ¨ ¨ Pagezori, u binden se kishin gjetur Mesine.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3, 4. (a) Cili eshte nje problem i madh per shume ¨ ¨ ¨ ¨ burra? (b) Perse disa burra e vene sigurimin e jeteses para synimeve frymore? ¨ 5, 6. Cfare i ndihmoi Andrean, Pjetrin, Jakovin dhe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Gjonin te ndreqnin perparesite ne lidhje me vepren ¨ e predikimit dhe sigurimin e jeteses?

¨ 1, 2. (a) Si reaguan disa burra ndaj predikimit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Jezuit? (b) C’do te shqyrtojme ne kete artikull? ¸
24
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ Andrea ia dha kete lajm te vellait, Simon Pje¨ ¨ ¨ trit, dhe ndoshta po njesoj beri Gjoni me te ¨ ¨ ¨ vellane, Jakovin. (Gjoni 1:29, 35-41) Ne muajt ¨ ¨ ¨ ¨ qe pasuan, ata te kater kaluan kohe me Jezuin ¨ ¨ ndersa ai predikonte ne Galile, Jude dhe Sa¨ ¨ mari. Pastaj, te kater dishepujt iu kthyen biz¨ ¨ nesit te peshkimit. Ata kishin interes per ¨ ¨ gjerat frymore, por sherbimi nuk ishte shqe¨ tesimi i tyre kryesor. ¨ ¨ ¨ 6 Ca kohe me vone, Jezui i ftoi Pjetrin dhe ¨ ¨ ¨ Andrean ta ndiqnin e te beheshin «peshkatare ¨ ¨ ¨ ¨ njerezish». Si reaguan? «Ata i lane menjehere ¨ ¨ ¨ ¨ rrjetat dhe e ndoqen.» Njesoj bene Jakovi ¨ ¨ ¨ ¨ e Gjoni. «Ata e lane menjehere barken e baba¨ ¨ ¨ ne, dhe e ndoqen.» (Mat. 4:18-22) Cfare i ¸ ¨ ¨ ndihmoi ata burra te nisnin sherbimin e plot¨ ¨ kohor? A ishte nje vendim emocional ose nje ¨ ¨ ¨ nxitje e castit? Aspak! Ne muajt e meparshem, ¸ ¨ ¨ ata burra e kishin degjuar Jezuin, kishin pare ¨ ¨ ¨ mrekullite e tij, kishin verejtur zellin e tij per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ drejtesine dhe kishin qene deshmitare te re¨ ¨ ¨ ¨ agimit te mrekullueshem te njerezve ndaj ¨ predikimit te tij. Rrjedhimisht, besimi dhe ¨ siguria e tyre te Jehovai u forcuan edhe me ¨ shume. ¨ ¨ 7 Si mund te imitojme Jezuin e t’i ndihmoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me studentet e Bibles te zhvillojne besimin te ¨ ¨ ¨ Jehovai? (Prov. 3:5, 6) Menyra si i mesojme ka ¨ ¨ ¨ ¨ ndikim te madh. Kur i mesojme, mund te ¨ ¨ ¨ ¨ theksojme se Perendia premton qe do te na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bekoje nese veme ne radhe te pare interesat e ¨ ¨ ¨ Mbreterise. (Lexo Malakine 3:10; Mateun 6: ¨ ¨ ¨ ¨ 33.) Ndonese mund te perdorim vargje te ¨ ¨ ndryshme per te treguar se si Jehovai ua plo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teson nevojat sherbetoreve te tij, nuk duhet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te nenvleresojme ndikimin qe ka shembulli ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ yne. Pervojat qe u tregojme nga jeta jone, ¨ ¨ ¨ ¨ mund t’i ndihmojne shume studentet qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mesojne te mbeshteten te Jehovai. Mund
¨ ¨ ¨ ¨ 7. Si mund t’i ndihmojme studentet e Bibles te zhvi¨ ¨ ¨ ¨ llojne besimin tek aftesia e Jehovait per t’ua plotesu¨ ¨ ¨ ¨ ar nevojat sherbetoreve te tij?

¨ ¨ A krijojme mundesi ¨ ¨ ¨ ¨ per t’u dhene burrave lajmin e mire?

¨ ¨ ¨ t’u tregojme edhe pervoja inkurajuese qe le¨ ¨ ¨ ¨ xojme ne literaturen tone.1 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Per te zhvilluar besim te forte, duhet me ¨ ¨ ¨ ¨ shume se thjesht te lexosh e te degjosh se si e ¨ ¨ ¨ ¨ kane perjetuar te tjeret bekimin e Jehovait. ¨ ¨ ¨ ¨ Nje student i Bibles ka nevoje edhe ta perjeto¨ ¨ ¨ je personalisht miresine e Jehovait. Psalmisti ¨ ¨ ¨ ¨ kendoi: «Provoni dhe shijoni se sa i mire eshte ¨ Jehovai! Lum kush gjen strehe tek ai!» (Psal. ¨ ¨ 34:8) Si mund ta ndihmojme studentin te shi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ joje se Jehovai eshte i mire? Ta zeme se nje stu¨ ¨ dent qe ka probleme financiare, po perpiqet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te lere edhe ndonje zakon te keq, si duhanin, bixhozin ose pirjen me tepri. (Prov. 23:20, 21; 2 Kor. 7:1; 1 Tim. 6:10) A nuk do ta ndihmon¨ ¨ ¨ ¨ te studentin te perjetonte miresine e Jehovait, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ po ta mesonim t’i lutej Perendise qe te lin¨ ¨ ¨ ¨ te nje zakon te keq? Te shqyrtojme, gjitha¨ ¨ ¨ shtu, se c’mund te ndodhe kur e inkurajojme ¸
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Shih Librat vjetore te Deshmitareve te Jehovait dhe je¨ ¨ ¨ ¨ teshkrime te botuara ne revistat Kulla e Rojes dhe Zgjohuni!

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8. (a) Perse eshte e rendesishme qe nje student i Bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bles ‘te provoje dhe te shijoje se sa i mire eshte Jeho¨ ¨ ¨ vai’? (b) Si mund ta ndihmojme studentin tone te ¨ ¨ ¨ ¨ perjetoje personalisht miresine e Jehovait?
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

25

¨ ¨ ¨ ¨ studentin t’u jape perparesi gjerave frymore, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duke lene kohe per studimin javor te Bibles ¨ ¨ dhe per pergatitjen e ndjekjen e mbledhjeve ¨ ¨ te krishtere. Po, teksa perjeton personalisht se ¨ Jehovai po i bekon perpjekjet e tij, do t’i forcohet besimi.

Frika nga opinioni ¨ ¨ Disa burra mund te ngurrojne ta ndjekin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ plotesisht Krishtin per shkak te presionit te te ¨ tjereve. Nikodemi dhe Jozefi nga Arimatea e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbajten te fshehte interesin per mesimet e Je¨ ¨ ¨ zuit, ngaqe kishin frike se c’mund te thoshin ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ apo te benin judenjte e tjere po ta merrnin ¨ vesh. (Gjoni 3:1, 2; 19:38) Kjo nuk ishte nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frike e kote. Urrejtja e krereve fetare per Jezuin ¨ ¨ ¨ u be aq e madhe, saqe kushdo qe thoshte ¨ se besonte tek ai, perjashtohej nga sinagoga. —Gjoni 9:22. ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Ne disa vende sot, nese nje burre tregon ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume interes per Perendine, Biblen ose ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fene, atehere shoket e punes, miqte ose ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te afermit mund te mos e lene rehat. Madje, ¨ ¨ ¨ ¨ ne vende te tjera mund te jete e rrezikshme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe te flasesh per te nderruar fene. Presi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ oni i te tjereve mund te jete vecanerisht i for¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kur nje burre sherben ne menyre akti¨ ¨ ¨ ve ne ushtri, politike ose ne komunitetin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vendes. Per shembull, nje burre ne Gjerma¨ ¨ ni pranoi: «Ajo qe mesoni ju ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Deshmitaret per Biblen eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e vertete. Por, nese une be¨ ¨ hem Deshmitar sot, neser do ¨ ¨ ¨ ¨ ta kene marre vesh te gjithe. ¨ ¨ ¨ ¨ C’do te mendojne ne pune, ¸ ¨ ¨ ne lagje dhe ne rrethin ku
9

¨ ¨ ¨ ¨ bejme pjese familja ime dhe une? Nuk do ta ¨ perballoja dot.» ¨ ¨ 11 Ndonese asnje nga apostujt e Jezuit nuk ¨ ¨ ¨ ishte frikacak, te gjithe luftuan me friken nga njeriu. (Mar. 14:50, 66-72) Si i ndihmoi Je¨ ¨ ¨ zui te perparonin, pavaresisht nga presioni ¨ ¨ ¨ ¨ i madh qe kishin? Ndermori hapa qe t’i per¨ ¨ ¨ gatiste dishepujt per kundershtimin qe i pri¨ ¨ ¨ ste me vone. Ai tha: «Lum ju kur njerezit ¨ ¨ ¨ t’ju urrejne, kur t’ju menjanojne e t’ju po¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shterojne dhe, per shkak te Birit te njeriut, ¨ ¨ ¨ ta hedhin poshte emrin tuaj si te ishit te ¨ ligj.» (Luka 6:22) Jezui i paralajmeroi se do ¨ ¨ ¨ t’i poshteronin. Cdo poshterim do te vinte ¸ ¨ ¨ ¨ «per shkak te Birit te njeriut». Gjithashtu, Je¨ ¨ zui i siguroi se Perendia do t’i mbeshte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ste per sa kohe qe ata do te mbeshteteshin ¨ ¨ tek Ai per ndihme dhe fuqi. (Luka 12:4-12) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Per me teper, Jezui i ftoi te rinjte qe te shoqe¨ ¨ roheshin lirisht me dishepujt e tij e te miqesoheshin me ta.—Mar. 10:29, 30. ¨ ¨ 12 Edhe ne duhet t’i ndihmojme studentet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Bibles qe te kapercejne friken nga njeriu. Sfi¨ ¨ ¨ ¨ dat i perballojme me kollaj kur u paraprijme. ¨ ¨ ¨ (Gjoni 15:19) Per shembull, perse te mos e
¨ ¨ ¨ 11. Si i ndihmoi Jezui dishepujt qe te perballonin ¨ friken nga njeriu? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12. Si mund t’i ndihmojme te rinjte te kapercejne ¨ friken nga njeriu?

¨ 9, 10. (a) Perse Nikodemi dhe Jo¨ ¨ zefi nga Arimatea e mbajten te ¨ ¨ ¨ fshehte interesin per mesimet e Jezuit? (b) Pse sot disa burra ngurroj¨ ¨ ne te ndjekin Krishtin?

¨ Si mund ta pergatitim ¨ ¨ ¨ nje student te Bibles ¨ ¨ ¨ ¨ qe te perballoje sprovat?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmojme studentin te pergatite pergjigje te ¨ ¨ ¨ ¨ thjeshta, te arsyeshme e te bazuara ne Bibel, ¨ ¨ ¨ ¨ per pyetjet dhe kundershtimet qe mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxjerrin koleget e punes ose te tjere? Pervecse ¸ ¨ ¨ te jemi personalisht mik me te, mund ta pre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zantojme me pjesetare te tjere te kongregaci¨ ¨ ¨ ¨ onit, sidomos me ata qe mund te kete dicka te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perbashket. Mbi te gjitha, duhet ta mesojme ¨ te lutet rregullisht e nga zemra. Kjo mund ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmoje t’i afrohet Perendise e ta beje Jeho¨ ¨ vain Strehen dhe Shkembin e tij.—Lexo Psalmin 94:21-23; Jakovin 4:8. ¨ ¨ Ndjenjat e pazotesise ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Disa burra ngurrojne te perfshihen ne ¨ ¨ ¨ ¨ c¸ eshtje frymore, sepse nuk dine te lexojne ¨ ¨ ¨ mire, nuk mund te shprehen rrjedhshem ose ¨ ¨ ¨ ¨ thjesht ngaqe jane te ndrojtur. Disa te tje¨ ¨ re nuk ndihen rehat t’i shprehin pikepamjet ¨ ¨ ose ndjenjat e tyre ne publik. Ideja se duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ studiojne, te komentojne ne mbledhjet e kri¨ ¨ ¨ ¨ shtere ose te flasin me te tjeret per besimin e ¨ ¨ ¨ tyre, duket sikur i mbyt. Nje vella i krishtere ¨ pranon: «Kur isha i ri, shkoja shpejt te nje ¨ ¨ dere, beja sikur i bija ziles dhe largohesha pa u ¨ ¨ ¨ ¨ ndier, duke shpresuar qe te mos me kishte de¨ ¨ gjuar a pare njeri. . . . Mendimi se do te shkoja ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga shtepia ne shtepi, me semurte.» ¨ 14 Mendoni se c’mungese besimi te vetja ¸ ¨ ¨ mund te kene ndier dishepujt e Jezuit kur nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ munden te sheronin nje djale te pushtuar nga ¨ demonet. Babai i atij djali vajti te Jezui dhe i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tha: «[Im bir] eshte epileptik e ne gjendje te re¨ ¨ ¨ ¨ nde, dhe shpesh bie ne zjarr e ne uje. E cova te ¸ ¨ ¨ dishepujt e tu, por ata nuk munden ta shero¨ ¨ nin.» Jezui e deboi demonin dhe e sheroi dja¨ ¨ lin. Me vone, dishepujt iu afruan Jezuit dhe e ¨ ¨ ¨ ¨ pyeten: «Perse ne nuk mundem ta debonim?» ¨ ¨ ¨ ¨ Ai iu pergjigj: «Per shkak te besimit tuaj te pak¨ ¨ ¨ ¨ te. Vertet po ju them se po te keni besim sa nje
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13. Pse disa ngurrojne te perfshihen ne c¸ eshtje frymore? ¨ ¨ ¨ 14. Pse dishepujt e Jezuit nuk munden te sheronin ¨ ¨ ¨ ¨ nje djale te pushtuar nga demonet?

¨ ¨ ¨ kokerr sinapi, do t’i thoni ketij mali: ‘Leviz ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga ketu atje’, dhe ai do te levize, e asgje nuk ¨ ¨ ¨ do te jete e pamundur per ju.» (Mat. 17:14-20) ¨ ¨ ¨ ¨ Per te kapercyer pengesa ngjashem maleve, ¨ ¨ duhet te kemi besim te Jehovai. Cfare ndodh ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nese dikush e harron kete dhe nis te perqe¨ ¨ ¨ ¨ ndrohet tek aftesite e veta? Deshtimet do te ¨ sjellin mungesen e besimit te vetja. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Nje menyre e mire per te ndihmuar dike ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe po lufton me ndjenjat e pazotesise, eshte ta ¨ ¨ ¨ inkurajojme te perqendrohet te Jehovai e jo te ¨ ¨ ¨ vetja. Pjetri shkroi: «Peruluni nen doren e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fuqishme te Perendise, qe ai t’ju lartesoje ne ¨ ¨ ¨ kohen e duhur, ndersa hidhni gjithe ankthin ¨ ¨ ¨ tuaj mbi te.» (1 Pjet. 5:6, 7) Kjo kerkon qe ta ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmojme studentin e Bibles te zhvilloje ka¨ rakterin frymor. Nje person me prirje frymo¨ ¨ ¨ ¨ re i vlereson me gjithe zemer gjerat frymore. ¨ ¨ ¨ Ai e do Fjalen e Perendise dhe shfaq¨ ‘frytin e ¨ ¨ ¨ ¨ frymes’ ne jeten e tij. (Gal. 5:22, 23) Eshte nje¨ ¨ ¨ ¨ ri qe lutet. (Filip. 4:6, 7) Per me teper, ai i ¨ ¨ ¨ ¨ mban syte nga Perendia qe t’i jape guximin ¨ ¨ ¨ ¨ dhe fuqine e nevojshme per te perballuar cdo ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ situate ose per te permbushur me sukses cdo ¸ caktim.—Lexo 2 Timoteut 1:7, 8. ¨ ¨ ¨ 16 Nga ana tjeter, disa studente mund te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kene nevoje per ndihme praktike qe te permi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ resojne aftesine per te lexuar, per te biseduar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ose per te folur. Disa te tjere mund te ndihen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te padenje per t’i sherbyer Perendise, per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkak te veprimeve te keqija qe kane kryer
¨ ¨ ¨ 15, 16. Si mund ta ndihmojme nje student te Bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bles qe te kaperceje ndjenjat e pazotesise?

¨ ¨ ˙ Si mund t’i ndihmojme burrat qe ¨ ¨ t’u japin perparesi synimeve frymore? ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Si mund t’i ndihmojme te rinjte ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te verteten te perballojne presionin ¨ ¨ e te tjereve? ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Cfare mund t’i ndihmoje disa te kaper¸ ¨ ¨ ¨ cejne ndjenjat e pazotesise?
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ Si do te pergjigjeshit?

27

¨ ¨ para se te njihnin Jehovain. Cilado qofte arsy¨ eja, ndihma jone e dashur dhe me durim ¨ ¨ ¨ mund te jete gjithcka qe u nevojitet. Jezui tha: ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Te shendetshmit nuk kane nevoje per mjek, ¨ ¨ ¨ kurse te semuret po.»—Mat. 9:12.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Te zeme’ me shume burra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Deshira jone eshte qe edhe me shume ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ burra t’i pergjigjen mesazhit qe te jep kenaqe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si te thelle, i cili gjendet vetem ne Bibel. ¨ (2 Tim. 3:16, 17) Prandaj, si mund te kontak¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojme me sa me shume burra ne sherbim? ¨ ¨ ¨ ¨ Duke deshmuar me shume mbremjeve, pas¨ ¨ ¨ diteve te fundjaveve ose gjate pushimeve, kur
¨ ¨ ¨ 17, 18. (a) Si mund te kontaktojme me sa me shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me burra ne sherbim? (b) Cfare do te studiojme ne ¸ artikullin vijues?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mjaft burra jane ne shtepi. Kur eshte e mu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndur, vellezerit mund te kerkojme te flasim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te zotin e shtepise. Kur eshte e pershtat¨ ¨ ¨ ¨ shme, t’u predikojme ne menyre joformale ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kolegeve te punes dhe te perpiqemi te fla¨ ¨ ¨ ¨ sim me bashkeshortet jobesimtare te motrave ¨ ne kongregacion. ¨ ¨ ¨ 18 Kur i predikojme kujtdo qe takojme, ¨ ¨ ¨ ¨ mund te kemi besim se ata qe kane zemer ¨ ¨ ¨ me cmueshmeri, do te reagojne pozitivisht. ¸ ¨ ¨ ¨ Le t’i ndihmojme me durim te gjithe ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe tregojne interes te sinqerte per te verteten. ¨ ¨ Por, si mund t’i ndihmojme burrat e pagezuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne kongregacion qe te synojne e te kualifiko¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hen per te marre pergjegjesi ne organizaten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Perendise? Artikulli vijues do te trajtoje kete pyetje.

¨ ¨ ¨ ¨ STERVITINI TE TJERET ¨ ¨ QE TE SYNOJNE PRIVILEGJE
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Kushdo qe mesohet ne menyre te persosur, do te behet si mesuesi.»—LUKA 6:40.

N

¨ ¨ ¨ E MBYLLJE te Ungjillit te tij, apostulli ¨ ¨ ¨ Gjon shkroi: «Jezui beri edhe shume gje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ra te tjera, qe po te shkruheshin nje per nje, ¨ ma ha mendja se as bota vete nuk do t’i mbante rrotullat e shkruara.» (Gjoni 21:25) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nder gjithe gjerat qe beri Jezui gjate sherbimit ¨ ¨ ¨ te tij te shkurter, por dinamik, ishin gjetja, ¨ ¨ ¨ stervitja dhe organizimi i burrave qe do te ¨ merrnin drejtimin pasi ai te largohej nga toka. ¨ ¨ ¨ Kur u kthye ne qiell ne vitin 33 te e.s., Jezui ki¨ shte hedhur themelin e nje kongregacioni ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te jashtezakonshem qe shpejt do te perbe¨ ¨ ¨ hej nga mijera pjesetare.—Vep. 2:41, 42; 4:4; 6:7.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sot, qe ka me teper se shtate milione laj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ metare aktive te Mbreterise ne mbi 100.000 ¨ ¨ ¨ ¨ kongregacione ne mbare boten, vazhdon te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete nevoje per burra qe te marrin drejtimin ¨ ¨ ¨ ne c¸ eshtjet frymore. Per shembull, nevojiten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tej mase pleq te krishtere. Ata qe synojne kete ¨ ¨ ¨ ¨ privilegj sherbimi jane per t’u lavderuar, pasi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘deshirojne nje pune te shkelqyer’.—1 Tim. 3:1. 3 Gjithsesi, burrat nuk kualifikohen vet¨ ¨ ¨ vetiu per privilegje ne kongregacion. Vetem ¨ ¨ ¨ ¨ arsimimi i botes ose pervoja e jetes nuk e per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gatitin nje burre per kete lloj pune. Qe te sher¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beje sic¸ duhet ne kete detyre, nje burre duhet
2

¨ ¨ 1. Si e hodhi Jezui themelin e nje kongregacioni te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jashtezakonshem gjate sherbimit te tij ne toke?
28
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ 2, 3. (a) Pse ka nje nevoje te ngutshme qe burrat e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pagezuar te synojne privilegje sherbimi? (b) Cfare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ do te shqyrtohet ne kete artikull?

¨ ¨ ¨ ¨ te kualifikohet frymesisht. Me shume sesa ¨ ¨ ¨ ¨ aftesi ose arritje, ai duhet te kete cilesi frymo¨ ¨ re. Si mund te ndihmohen burrat ne kongre¨ ¨ ¨ ¨ gacion qe te kualifikohen? «Kushdo qe meso¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het ne menyre te persosur, do te behet si ¨ ¨ ¨ ¨ mesuesi»,—tha Jezui. (Luka 6:40) Ne kete arti¨ ¨ ¨ ¨ kull do te shqyrtojme disa menyra se si Mesuesi i Madh, Jezu Krishti, i ndihmoi dishepujt ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kualifikoheshin per pergjegjesi me te me¨ ¨ ¨ dha dhe do te shohim se c’mesime mund te ¸ ¨ ¨ nxjerrim nga ajo qe beri.

«Ju kam quajtur miq» ¨ Jezui i trajtonte dishepujt si miq e jo si me ¨ ¨ ¨ ¨ te ulet. Ai kalonte kohe me ta, u thoshte gjera ¨ ¨ konfidenciale dhe ‘u bente te njohur gjithcka ¸ ¨ ¨ qe kishte degjuar nga Ati’. (Lexo Gjonin ¨ 15:15.) Imagjinoni sa te entuziazmuar ishin ¨ ¨ ¨ kur Jezui iu pergjigj pyetjes se tyre: «Cila do te ¨ ¨ ¨ ¨ jete shenja e pranise sate dhe e perfundimit te sistemit?» (Mat. 24:3, 4) Gjithashtu, ai i ndante me dishepujt mendimet dhe ndjenjat per¨ ¨ ¨ ¨ sonale. Per shembull, naten qe do te tradhto¨ hej, Jezui mori Pjetrin, Jakovin dhe Gjonin ne ¨ kopshtin e Getsemanise ku u lut me zjarr. Ai nuk ua fshehu tre apostujve se sa i trazuar ¨ ishte. Ata duhet ta kene ndier sa serioz ishte ai ¨ rast. (Mar. 14:33-38) Mendoni edhe per ndiki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ min qe duhet te kete pasur me pare shperfyty¨ rimi i Jezuit tek ata te tre. (Mar. 9:2-8; 2 Pjet. 1: ¨ ¨ ¨ ¨ 16-18) Miqesia e ngushte qe farketoi Jezui ¨ ¨ ¨ me dishepujt ishte nje spirance per ta teksa ¨ ¨ ¨ me vone kujdeseshin per caktime serioze. ¨ ¨ ¨ 5 Ashtu si Jezui, pleqte e krishtere sot behen ¨ ¨ ¨ miq me te tjeret dhe i ndihmojne. Ata kulti¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vojne nje marredhenie te ngrohte e te ngu¨ ¨ ¨ ¨ shte me bashkebesimtaret duke gjetur kohe ¨ ¨ ¨ ¨ qe te interesohen personalisht per ta. Pleqte e ¨ ¨ ¨ ¨ kuptojne rendesine e konfidencialitetit, por ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga ana tjeter u tregojne vellezerve gjerat qe
4

¨ ¨ ¨ ¨ kane mesuar nga Bibla. Ata kane besim te ve¨ ¨ ¨ ¨ llezerit. Pleqte nuk e trajtojne aspak si me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ulet nje sherbetor ndihmes qe ne krahasim ¨ ¨ ¨ ¨ me ta mund te jete me i ri. Perkundrazi, e sho¨ ¨ hin si nje burre frymor me potencial, i cili ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kryen nje sherbim te vlefshem ne dobi te kongregacionit. ¨ ¨ «Une ju lashe modelin» ¨ 6 Megjithese dishepujt e Jezuit i cmonin ¸ ¨ gjerat frymore, mentaliteti i tyre ndikohej ¨ ¨ ndonjehere nga prejardhja ose kultura. (Mat. ¨ 19:9, 10; Luka 9:46-48; Gjoni 4:27) Sidoqofte, ¨ ¨ ¨ Jezui nuk u bente leksion ose nuk i kercenon¨ ¨ ¨ te dishepujt. Ai as i rendonte me kerkesa te pa¨ ¨ ¨ arsyeshme, as i keshillonte te benin dicka ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nderkohe qe ai vete vepronte ndryshe. Per¨ ¨ ¨ kundrazi, Jezui i mesonte me ane te shembullit.—Lexo Gjonin 13:15. 7 C’lloj modeli u la Jezui dishepujve? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (1 Pjet. 2:21) Ai bente nje jete te thjeshte qe t’u ¨ ¨ ¨ sherbente lirisht te tjereve. (Luka 9:58) Jezui ¨ ¨ ishte modest dhe gjithnje i bazonte mesimet ¨ e tij ne Shkrime. (Gjoni 5:19; 17:14, 17) Ishte i ¨ ¨ ¨ afrueshem dhe miredashes. Dashuria e moti¨ ¨ ¨ vonte per gjithcka qe bente. (Mat. 19:13-15; ¸ ¨ Gjoni 15:12) Shembulli i Jezuit ndikoi per ¨ ¨ mire tek apostujt. Per shembull, Jakovi nuk u ¨ ¨ ¨ zmbraps perballe vdekjes, por i sherbeu bes¨ ¨ ¨ nikerisht Perendise derisa u ekzekutua. (Vep. ¨ ¨ 12:1, 2) Gjoni i ndoqi me besnikeri gjurmet e ¨ ¨ ¨ Jezuit per me teper se 60 vjet.—Zbul. 1:1, 2, 9. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Pleqte qe jane vetesakrifikues, te perulur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te dashur, lene ate lloj shembulli per te ci¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lin kane nevoje te rinjte. (1 Pjet. 5:2, 3) Per me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teper, pleqte qe jane shembullore ne besim, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne mesimdhenie, ne jeten e krishtere dhe ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbim, perjetojne kenaqesine qe vjen nga ¨ ¨ ¨ ¨ dijenia se te tjeret mund te imitojne besimin e tyre.—Hebr. 13:7.
¨ ¨ 6, 7. Pershkruani shembullin qe u la Jezui dishe¨ pujve dhe ndikimin qe pati kjo tek ata. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8. Cfare shembulli lene pleqte per te rinjte dhe per ¸ ¨ ¨ te tjeret?
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ ¨ 4. Si tregoi Jezui se ishte nje mik i vertete per dishepujt? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5. Ne cilat menyra pleqte e krishtere mund te vihen ¨ ¨ ¨ ¨ ne dispozicion te te tjereve?

29

¨ ‘Jezui i urdheroi dhe i nisi’ ¨ ¨ ¨ ¨ Pasi mori pjese me zell ne sherbim per rreth dy vjet, Jezui e zgjeroi aktivitetin e predi¨ ¨ ¨ kimit duke i derguar 12 apostujt per te predi¨ ¨ ¨ kuar. Megjithate, ne fillim ai u dha udhezime. ¨ ¨ (Mat. 10:5-14) Pak para se te ushqente me ane ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te nje mrekullie nje turme me mijera njerez, Jezui u tha dishepujve se si t’i organizonin ¨ ¨ ¨ njerezit dhe te shperndanin ushqimin. (Luka ¨ ¨ ¨ ¨ 9:12-17) Eshte e qarte, pra, se Jezui i sterviti di¨ ¨ ¨ ¨ shepujt duke u dhene drejtim te qarte dhe ¨ ¨ specifik. Ky model stervitjeje, bashke me ndi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kimin e fuqishem te frymes se shenjte, i pajisi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me vone apostujt qe te organizonin vepren ¨ ¨ ¨ e zgjeruar te predikimit qe u krye ne vitin ¨ ¨ 33 te e.s. e me pas. ¨ ¨ ¨ 10 Sot, stervitja frymore nis kur nje burre ¨ pranon nje studim biblik. Ndoshta duhet ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmojme te lexoje mire. Ndersa drejtojme ¨ ¨ studimin biblik me te, mund ta ndihmojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe ne menyra te tjera. Kur ai fillon te ndjeke ¨ rregullisht mbledhjet e krishtere, do te va¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zhdoje te stervitet frymesisht teksa merr pjese ¨ ¨ ¨ ¨ ne Shkollen e Sherbimit Teokratik, behet laj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ metar i papagezuar etj. Pas pagezimit, ne ster¨ ¨ ¨ ¨ vitjen e tij mund te perfshihen gjera te tilla, si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihma qe jep per te mirembajtur Sallen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Mbreterise. Me kalimin e kohes, nje vella ¨ ¨ ¨ ¨ mund te ndihmohet per te kuptuar se cfare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duhet te beje qe te kualifikohet si sherbetor ¨ ndihmes. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Kur nje plak i jep nje caktim nje vellai te ¨ ¨ ¨ pagezuar, i shpjegon me kenaqesi procedurat ¨ ¨ ¨ organizative perkatese dhe i jep udhezimet e ¨ ¨ ¨ ¨ nevojshme. Vellai qe po stervitet duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kuptoje se cfare pritet prej tij. Nese ka veshtire¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ si ne lidhje me ate qe i eshte kerkuar te beje, ¨ ¨ nje plak i dashur nuk nxjerr shpejt perfundi¨ ¨ ¨ ¨ min se vellai nuk eshte i kualifikuar. Perku¨ ndrazi, me dashamiresi plaku i tregon pika
9

¨ ¨ ¨ ¨ specifike ku mund te permiresoje dhe rishi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kon me te se cfare duhet te beje, si edhe proce¸ ¨ ¨ ¨ durat. Kur shohin burra qe reagojne mire ¨ ¨ ¨ ndaj perpjekjeve te tilla dhe si rrjedhim perje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojne gezimin qe vjen duke u sherbyer te tjere¨ ¨ ve, pleqte ndihen te lumtur.—Vep. 20:35. ¨ ¨ «I mencur eshte ai ¨ ¨ ¸ ¨ ¨ qe e degjon keshillen» ¨ ¨ ¨ 12 Jezui i sterviste dishepujt duke u dhene ¨ ¨ ¨ keshilla personale sipas nevojave te tyre. Per shembull, ai e qortoi Jakovin dhe Gjonin nga¨ ¨ qe donin te zbriste zjarr nga qielli mbi disa sa¨ ¨ ¨ maritane qe nuk e kishin mirepritur. (Luka 9: ¨ 52-55) Kur nena e Jakovit dhe e Gjonit iu ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ afrua Jezuit qe t’i kerkonte ne emer te tyre t’u ¨ ¨ ¨ jepeshin pozita te privilegjuara ne Mbreteri, ¨ ¨ ¨ Jezui iu drejtua drejtperdrejt vellezerve duke u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thene: «Nuk me takon mua t’ju ul ne te djath¨ ¨ ¨ ¨ ten dhe ne te majten time. Ai vend u takon ¨ ¨ ¨ atyre qe ua ka bere gati Ati im.» (Mat. 20: ¨ ¨ ¨ 20-23) Gjithmone Jezui jepte keshilla qe ishin ¨ ¨ ¨ ¨ te qarta, praktike dhe plotesisht te bazuara ne ¨ ¨ parimet hyjnore. Ai i mesonte dishepujt te ¨ ¨ ¨ ¨ arsyetonin ne baze te ketyre parimeve. (Mat. 17:24-27) Po ashtu, Jezui kuptonte kufizimet ¨ ¨ e dishepujve dhe nuk priste persosmeri prej ¨ tyre. Keshillat e tij motivoheshin nga dashuria ¨ e sinqerte.—Gjoni 13:1. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Cdo burre qe synon pergjegjesi ne ko¸ ¨ ¨ ¨ ngregacionin e krishtere, heret a vone ka ne¨ ¨ ¨ ¨ ¨ voje per keshilla nga Bibla. «I mencur eshte ai ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ qe e degjon keshillen»,—thuhet te Proverbat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12:15. Nje vella i ri ne moshe thote: «Kuptova ¨ ¨ ¨ se sfida ime me e madhe ishte te perballesha ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me papersosmerite e mia. Keshillat e nje pla¨ ¨ ¨ ku me ndihmuan ta shihja kete problem ¨ ¨ nga kendveshtrimi i duhur.» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Nese pleqte verejne se ndonje sjellje e di¨ ¨ skutueshme po vonon perparimin frymor te
¨ ¨ 12. Pse keshillat e Jezuit ishin te efektshme? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13, 14. (a) Cilet kane nevoje per keshilla? (b) Jepni ¨ ¨ ¨ shembuj se c’keshilla personale mund t’i jape nje ¸ ¨ ¨ ¨ plak dikujt qe nuk po perparon frymesisht.

¨ ¨ ¨ 9. Si e dime se Jezui i sterviti dishepujt te kryenin ¨ ¨ vepren e ungjillezimit? ¨ ¨ ¨ ¨ 10, 11. Ne cilat menyra mund te sterviten hap pas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hapi te rinjte ne te verteten?
30
¨ ¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 N ENTOR 2011

¨ ¨ ¨ nje burri, ata marrin iniciativen qe ta ndreqin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me nje fryme butesie. (Gal. 6:1) Ndonjehere ¨ ¨ ¨ ¨ nevojiten keshilla per shkak te ndonje tipari ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te personalitetit. Per shembull, nese nje vella ¨ ¨ duket se e kursen disi veten, mund te jete e ¨ ¨ ¨ ¨ dobishme qe nje plak t’i tregoje se vete Jezui ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe u dha ithtareve caktimin per te bere dishe¨ ¨ ¨ ¨ puj, ishte lajmetar i zellshem i Mbreterise. ¨ ¨ ¨ (Mat. 28:19, 20; Luka 8:1) Nese nje vella duket ¨ ¨ ambicioz, nje plak mund t’i tregoje se si i ¨ ndihmoi Jezui dishepujt te kuptonin rreziqet ¨ ¨ ¨ ¨ qe vijne kur kerkon pozite. (Luka 22:24-27) Po ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sikur nje vella te kete prirjen qe te mos i fale te ¨ ¨ ¨ tjeret? Ilustrimi i skllavit qe nuk pranoi te fal¨ ¨ ¨ te nje borxh te vogel, edhe pse atij i kishin fa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lur shume me teper, mund te ndikoje fuqi¨ misht. (Mat. 18:21-35) Kur nevojiten keshilla, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte mire qe pleqte t’i japin sa me pare. —Lexo Proverbat 27:9.

¨ «Stervitu» ¨ ¨ ¨ 15 Pleqte marrin drejtimin per t’i stervitur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ burrat qe te synojne pergjegjesi, por edhe te ¨ ¨ ¨ tjeret mund t’i mbeshtetin perpjekjet e tyre. ¨ ¨ Per shembull, familja e nje burri mund dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ duhet ta ndihmoje qe te synoje pergjegjesi. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Dhe, nese tashme ai eshte plak, do te nxjerre ¨ ¨ dobi nga mbeshtetja e gruas se dashur dhe e
¨ ¨ ¨ ¨ 15. Si mund ta ndihmoje familja nje burre qe t’u ¨ ¨ ¨ ¨ sherbeje te tjereve?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ femijeve altruiste. Qe kryefamiljari te arrije te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbaje pergjegjesine e tij si i emeruar, eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ thelbesore qe familjaret te pranojne me gati¨ ¨ ¨ shmeri se ai duhet te kujdeset edhe per ko¨ ¨ ngregacionin. Fryma e tyre vetemohuese e ge¨ ¨ ¨ ¨ zon ate dhe cmohet shume nga te tjeret. ¸ —Prov. 15:20; 31:10, 23. ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Ndonese te tjeret mund ta ndihmojne e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta mbeshtetin, pergjegjesine kryesore per te ¨ synuar e ka vete personi. (Lexo Galatas¨ ¨ ¨ ¨ ve 6:5.) Natyrisht, nje vella nuk duhet te jete ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ medoemos sherbetor ndihmes ose plak qe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmoje te tjeret dhe te marre pjese plote¨ ¨ ¨ sisht ne sherbim. Gjithsesi, te synosh privile¨ ¨ gje ne kongregacion faktikisht do te tho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te te perpiqesh te plotesosh kualifikimet qe ¨ tregohen ne Shkrime. (1 Tim. 3:1-13; Titit 1: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5-9; 1 Pjet. 5:1-3) Keshtu, nese nje burre deshi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ron te sherbeje si sherbetor ndihmes ose plak, ¨ ¨ ¨ por ende nuk eshte emeruar, duhet t’u ku¨ ¨ ¨ ¨ shtoje vemendje atyre fushave ku ka nevoje te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ beje perparim frymor. Kjo kerkon lexim te ¨ ¨ ¨ rregullt te Bibles, studim personal te zell¨ ¨ ¨ ¨ shem, meditim serioz, lutje te perzemerta dhe ¨ ¨ ¨ ¨ pjesemarrje te zellshme ne sherbimin e kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtere. Ne keto menyra, ai mund te zbato¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ je personalisht kete keshille qe Pavli i dha
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16. (a) Kush e ka pergjegjesine per te synuar privi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ legje? (b) Si mund te synoje nje burre privilegje ne kongregacion?

¨ C’stervitje mund t’i jepni ¸ ¨ ¨ studentit tuaj te Bibles ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndersa perpiqet te perparoje?

¨ ¨ Si mund te tregojne burrat ¨ se po synojne privilegje?

¨ ¨ Timoteut: «Stervitu, duke pasur si synim perkushtimin hyjnor.»—1 Tim. 4:7. ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Po sikur nje burre te mos jete duke synu¨ ¨ ¨ ar ngaqe ka ankth ose ndihet i pazote? Atehe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re duhet te mendoje se sa shume bejne per ne ¨ ¨ Perendia Jehova dhe Jezu Krishti. Ne fakt, ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovai «perdite mban barren tone». (Psal. ¨ 68:19) Prandaj, Ati yne qiellor mund ta ndih¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ moje nje vella qe te marre pergjegjesi ne ¨ ¨ ¨ ¨ kongregacion. Gjithashtu, per nje vella qe ¨ ¨ ¨ ¨ nuk po sherben si sherbetor ndihmes ose ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ plak, do te jete dobiprurese te shqyrtoje faktin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se ka shume nevoje per burra te pjekur qe te ¨ ¨ ¨ ¨ pranojne privilegje sherbimi ne organizaten ¨ ¨ ¨ e Perendise. Meditimi rreth ketyre pikave ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund ta nxite nje vella te beje perpjekje per te ¨ ¨ kapercyer ndjenjat negative. Ai mund te lutet ¨ ¨ ¨ per frymen e shenjte, duke mbajtur parasysh ¨ ¨ se fryti i saj perfshin paqen dhe vetekontrollin ¨ ¨ ¨ ¨ —cilesi qe i nevojiten per te larguar ankthin ¨ ¨ ose ndjenjat e pazotesise. (Luka 11:13; Gal. 5:
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 17, 18. C’mund te beje nje vella i pagezuar nese ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ngurron per shkak te ankthit, ndjenjave te pazotesi¨ ¨ ¨ se ose mungeses se motivimit?

¨ ¨ ¨ ¨ 22, 23) Dhe nje person i tille mund te jete plo¨ ¨ ¨ tesisht i sigurt se Jehovai i bekon te gjithe ata ¨ ¨ qe synojne me motivin e duhur. ¨ ¨ ¨ 18 Mos ndoshta nje burre i pagezuar nuk sy¨ ¨ non ngaqe nuk ka motivimin e duhur? Cfare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund ta ndihmoje nje vella qe nuk ka deshi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ren per te sherbyer? Apostulli Pavel shkroi: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «[Perendia], ne saje te pelqimit te tij, po ve¨ ¨ ¨ pron brenda jush, me qellim qe te keni vull¨ ¨ ¨ net dhe te veproni.» (Filip. 2:13) Deshira per ¨ ¨ ¨ te sherbyer vjen nga Perendia, dhe fryma e Tij ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund t’i jape force nje personi qe te beje sher¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bim te shenjte. (Filip. 4:13) Per me teper, nje i ¨ ¨ ¨ ¨ krishtere mund te lutet qe Perendia ta ndih¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ moje te beje ate qe eshte e drejte.—Psal. 25: 4, 5. ¨ ¨ ¨ 19 Jehovai i bekon perpjekjet e pleqve per te ¨ ¨ ¨ ¨ stervitur te tjeret. Ai i bekon edhe ata qe re¨ ¨ ¨ ¨ ¨ agojne mire ndaj kesaj stervitjeje dhe synojne ¨ privilegje ne kongregacion. Shkrimet na sigu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rojne se mes popullit te Perendise do te ngri¨ ¨ ¨ hen «shtate barinj, po, tete duke»—numri i ¨ ¨ ¨ ¨ duhur i burrave te afte—qe do te marrin drej¨ ¨ timin ne organizaten e Jehovait. (Mik. 5:5) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ C’bekim eshte qe kaq shume burra te krishte¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re po sterviten dhe po synojne perulesisht pri¨ ¨ ¨ vilegje sherbimi per lavdi te Jehovait!
¨ ¨ ¨ 19. Per cfare na siguron ngritja e ‘shtate barinjve, ¸ ¨ ¨ po, e tete dukeve’?

¨ ¨ ˙ Si i ndihmoi Jezui dishepujt qe te ku¨ ¨ ¨ ¨ alifikoheshin per pergjegjesi me ¨ ¨ te medha? ¨ ¨ ˙ Si mund ta imitojne pleqte Jezuin, ¨ ¨ teksa ndihmojne burra ne kongrega¨ ¨ cion qe te marrin drejtimin? ¨ ¨ ˙ C’rol luan familja e nje burri per ¸ ¨ ¨ ¨ ta ndihmuar qe te synoje privilegje? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ C’mund te beje vete nje burre qe ¸ ¨ ¨ te synoje privilegje?

¨ ¨ Si do te pergjigjeshit?

www.watchtower.org

w11 15/11-AL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful