¨ KULLA E ROJES

15 KORRIK 2011

8

L AJMERON MBRETERINE E JEHOVAIT

¨

¨

¨

¨ BOTIMI PER STUDIM
¨ ¨ ARTIKUJT E STUDIMIT P ER JAV ET:
29 gusht–4 shtator

¨ ¨ A do te ndjekesh ¨ drejtimin e dashur te Jehovait?
FAQJA 10 ¨ ¨ K ENGET: 26, 3

5-11 shtator

¨ A do t’ua vesh veshin ¨ ¨ ¨ paralajmerimeve te qarta te Jehovait?
FAQJA 15 ¨ ¨ K ENGET: 65, 52

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare eshte pushimi i Perendise? ¸
FAQJA 24 ¨ ¨ K ENGET: 19, 27

12-18 shtator

19-25 shtator
FAQJA 28

¨ ¨ ¨ ¨ A ke hyre ne pushimin e Perendise?
¨ ¨ K ENGET: 134, 24

¨ KULLA E ROJES
L AJM ERON M BRET ERIN E E JEHOVAIT
¨ ¨ ¨

8

JULY 15, 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ QELLIMI I KESAJ REVISTE, Kulla e Rojes, eshte te nderoje Perendine Jehova, Sundimtarin me te Larte te ¨ ¨ ¨ ¨ universit. Ashtu si ne kohet e lashta nga kullat e rojave mund te shihej se c’po ndodhte shume larg, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe kjo reviste tregon, nen driten e profecive te Bibles, se c’domethenie kane ngjarjet boterore. Ajo i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ngushellon njerezit me lajmin e mire se Mbreteria e Perendise, e cila eshte nje qeveri reale ne qiell, se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpejti do t’i jape fund ligesise dhe do ta ktheje token ne nje parajse. Nxit besimin te Jezu Krishti, i cili ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vdiq qe te marrim jeten e perhershme dhe tani sundon si Mbreti i Mbreterise se Perendise. Kjo reviste ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ botohet rregullisht nga Deshmitaret e Jehovait qe nga viti 1879 dhe eshte apolitike. Ajo ka si autoritet ¨ Biblen.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ky botim nuk shitet. Ai botohet si pjese e nje vepre boterore te arsimimit biblik, qe perkrahet me kontribute vullnetare. Nese nuk tregohet ndryshe, citimet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Shkrimeve jane marre nga versioni ne gjuhen e sotme, Shkrimet e Shenjta—Perkthimi Bota e Re.

¨ ¨ Q ELLIMI I ARTIKUJVE T E STUDIMIT

¨ ¨ ¨ ¨ GJITHASHTU N E K ET E NUM ER:
¨ 3 Kulla e Rojes: ¨ Botimi ne anglishten e thjeshtuar

ARTIKUJT E STUDIMIT 1, 2 FAQET 10-19 ¨ ¨ Jehovai na paralajmeron me dashuri per ndiki¨ ¨ ¨ met negative qe mund te na devijojne nga rru¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ga qe te con ne jeten e perhershme. Keta dy ar¸ ¨ ¨ ¨ tikuj marrin ne shqyrtim gjashte ndikime te ¨ ¨ keqija dhe tregojne si mund t’i shmangim. ARTIKUJT E STUDIMIT 3, 4 FAQET 24-32 ¨ Bibla thote se pasi krijoi njeriun, Jehovai «pu¨ ¨ ¨ shoi» diten e shtate. (Hebr. 4:4) Artikulli i pare ¨ ¨ ¨ nga kjo seri me dy artikuj do te shpjegoje qelli¨ ¨ ¨ ¨ ¨ min e dites se pushimit te Perendise dhe pse ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendesi per ne. I dyti do te paraqite disa meny¨ ¨ ra se si mund te tregojme personalisht se kemi ¨ ¨ hyre ne pushimin e Jehovait.

¨ ¨ 4 Nje beteje ¨ e gjate ligjore ¨ perfundon me fitore! )

20 Dikur ¨ i frikesohesha vdekjes, ¨ tani pres ‘jete ¨ me bollek’ )

The Watchtower (ISSN 0043-1087) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; M. H. Larson, President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. Vol. 132, No. 14 Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus 5 2011 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved. Printed in Germany. Semimonthly ALBANIAN

¨ Kulla e Rojes ¨ Botimi ne anglishten e thjeshtuar
¨ ¨ ¨ JEMI te lumtur te njoftojme ¨ ¨ ¨ se per nje periudhe prove ¨ prej nje viti, duke filluar me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete numer te botimit per studim te Kulles ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se Rojes, do te kemi njekohesisht cdo muaj nje ¸ ¨ botim ne anglishten e thjeshtuar. Ky botim do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te permbaje artikujt e studimit dhe, nese hape¨ ¨ ¨ ¨ sira e lejon, artikuj dytesore te perzgjedhur. Be¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sojme se kjo do te plotesoje nje nevoje frymore ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jetesore per shume Deshmitare te Jehovait. ¨ Perse? ¨ ¨ ¨ ¨ Anglishtja flitet gjeresisht nga vellezerit tane ¨ ¨ ¨ ne vende te tilla, si: Fixhi, Gane, Ishujt Solomon, Kenia, Liberi, Nigeri dhe Papua Guineja e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Re. Megjithese vellezerit ne keto vende mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te flasin gjuhe te tjera vendese, shpesh perdo¨ ¨ ¨ rin anglishten gjate komunikimit te perdit¨ ¨ ¨ shem ne mbledhjet e kongregacionit dhe ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sherbim. Por, anglishtja qe perdorin eshte me e ¨ thjeshte se ajo e botimeve tona. Po ashtu, mes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ popullit te Jehovait ka te tjere qe jane transfe¨ ¨ ¨ ruar ne vende ku u duhet te perdorin angli¨ ¨ ¨ ¨ shten per te komunikuar, ndonese njohuria qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kane per kete gjuhe eshte mjaft e kufizuar. Per ¨ ¨ ¨ me teper, ata nuk mund te ndjekin mbledhjet e ¨ ¨ kongregacionit ne gjuhen amtare. ¨ ¨ ¨ ¨ Artikujt qe shqyrtojme cdo jave ne Studimin ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Kulles se Rojes, jane mjeti kryesor per te na ¨ ¨ ¨ mbajtur te ushqyer mire me ushqim frymor ne ¨ ¨ ¨ ¨ kohen e duhur. Prandaj, per te ndihmuar te gji¨ ¨ ¨ ¨ ¨ the te pranishmit qe te nxjerrin plotesisht dobi ¨ nga ky material, te botimi ne anglishten e thje¨ ¨ ¨ shtuar perdoret nje fjalor me i reduktuar, me ¨ ¨ ¨ gramatike dhe sintakse te thjeshtuar. Ky botim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i ri do te kete nje kapak te vecante. Nentitujt, ¸ ¨ ¨ ¨ paragrafet, pyetjet e paragrafeve dhe figurat ne ¨ ¨ ¨ artikujt e studimit, do te perkojne me ata ¨ ¨ ¨ ne botimin standard. Keshtu, ne Studimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Kulles se Rojes, te gjithe mund te ndjekin me ¨ ¨ njerin botim ose me tjetrin, dhe te marrin ¨ ¨ ¨ pjese me komente. Per te kuptuar ndryshimin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ midis gjuhes se perdorur ne secilin botim ne ¨ ¨ ¨ anglisht, shihni shembullin me poshte qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte marre nga paragrafi i 2-te i artikullit te ¨ ¨ ¨ ¨ pare te studimit te ketij numri. ¨ ¨ ¨ ¨ Shpresojme qe kjo mase e re t’u pergjigjet lu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjeve te shume vetave qe i kane thene Jehovait: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Me ndihmo te kuptoj, qe te mesoj urdherimet ¨ ¨ e tua.» (Psal. 119:73) Jemi te sigurt se ata qe ¨ ¨ ¨ kane njohuri te kufizuar te anglishtes, si edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ disa femije anglishtfoles, do te arrijne te perga¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ titen me mire per Studimin e Kulles se Rojes ¨ ¨ ¨ cdo jave. Te gjitha falenderimet ia japim Jeho¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait qe nga ‘dashuria per gjithe vellazerine’ po ¨ ¨ ¨ ¨ perdor ‘skllavin e besueshem dhe te matur’ per ¨ ¨ ¨ ¨ te dhene ushqim frymor me bollek.—1 Pjet. 2:17; Mat. 24:45.

¨ ¨ ¨ ¨ Trupi Udheheqes i Deshmitareve te¨ Jehovait

¨ ¨ ¨ NJ¨ E BETEJE E GJATE LIGJORE PERFUNDON ME FITORE!

N

¨ ISI ne vitin 1995 dhe zgjati 15 vjet. Gja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te gjithe kesaj kohe, kundershtaret e li¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rise fetare i vune ne shenjester te krishteret ¨ ¨ ¨ ¨ e vertete ne Rusi dhe ishin te vendosur t’i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpallnin te jashteligjshem Deshmitaret e ¨ ¨ ¨ ¨ Jehovait ne Moske e gjetke. Sidoqofte, Jeho¨ ¨ ¨ vai e pa te arsyeshme ta shperblente me nje ¨ ¨ fitore ligjore integritetin e vellezerve e mo¨ ¨ trave tona te dashura ne Rusi. Por, si arriti ¨ puna deri ketu? ¨ ¨ ME NE FUND LIRI! ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Gjate gjysmes se pare te viteve 90, velle¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zerit tane ne Rusi rifituan lirine fetare qe ¨ ¨ ¨ kishin humbur me 1917. Ne vitin 1991, De¨ shmitaret e Jehovait u regjistruan si fe zyrtare nga qeveria e Bashkimit Sovjetik dhe pas ¨ ¨ ¨ ¨ shperberjes se tij, ata u regjistruan ne Fede¨ ¨ ¨ ¨ raten Ruse. Madje Deshmitaret qe kishin ¨ ¨ vuajtur nga perndjekja fetare dekada me ¨ ¨ pare, u njohen zyrtarisht nga shteti si vikti¨ ¨ ma te shtypjes politike. Ne vitin 1993, De¨ ¨ ¨ ¨ partamenti i Drejtesise ne Moske regjistroi ¨ ¨ ¨ ¨ Komunitetin e Deshmitareve te Jehovait ne ¨ ¨ ¨ Moske, sic¸ njihemi ligjerisht atje. Po ate vit, ¨ ¨ hyri ne fuqi edhe kushtetuta e re e Rusise, e ¨ ¨ ¨ ¨ cila garanton lirine e fese. Ja pse nje vella u ¨ ¨ ¨ ¨ shpreh gjithe gezim: «As e kishim enderruar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndonjehere se do te shijonim kete liri! . . . ¨ Kishim 50 vjet qe e prisnim.» ¨ ¨ ¨ ¨ Vellezerit dhe motrat ne Rusi e shfrytezu¨ ¨ ¨ ¨ an mire ate «kohe te favorshme» duke e rri¨ tur me ritme te shpejta aktivitetin e prediki¨ ¨ ¨ ¨ mit dhe ata qe iu pergjigjen ishin shume. ¨ ¨ ¨ (2 Tim. 4:2) Nje vezhguese tha: «Njerezit ¨ ¨ ¨ ishin mjaft te interesuar per fene.» S’kaloi ¨ ¨ ¨ ¨ shume dhe numri i lajmetareve, i pioniere4
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ve dhe i kongregacioneve u shumefishua. ¨ ¨ Ne fakt, nga viti 1990 deri ne vitin 1995, ¨ ¨ ¨ ¨ numri i Deshmitareve ne Moske nga rreth ¨ ¨ ¨ ¨ 300 arriti ne me shume se 5.000! Ngaqe ra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhet e sherbetoreve te rinj te Jehovait ne ¨ ¨ ¨ ¨ Moske shtoheshin nga dita ne dite, kunder¨ ¨ ¨ ¨ shtaret e lirise fetare u alarmuan. Ne mes te ¨ ¨ viteve 90, ata u hodhen ne sulm duke nxi¨ ¨ ¨ ¨ tur nje lufte ligjore. Para se te zgjidhej per¨ ¨ ¨ ¨ fundimisht, kjo beteje do te kalonte neper ¨ ¨ ¨ kater faza te stergjata. ¨ FILLOJNE HETIMET ¨ ¨ ¨ ¨ Faza e pare e betejes nisi ne qershor te vi¨ ¨ tit 1995. Nje grup njerezish nga Moska, ¨ ¨ ¨ qe perkrahin hapur Kishen Ortodokse Ru¨ ¨ ¨ se, paditi vellezerit tane se merreshin me veprimtari kriminale. Grupi pohonte se ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pronte ne emer te familjareve qe ishin te ¨ ¨ ¨ ¨ indinjuar sepse bashkeshortet ose femijet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e tyre ishin bere Deshmitare. Ne qershor te ¨ ¨ ¨ ¨ 1996-s, hetuesit nisen te kerkonin prova per ¨ ¨ ¨ shkelje ligjore, por nuk gjeten asnje. Mire¨ ¨ ¨ ¨ ¨ po, i njejti grup i paditi serish vellezerit per ¨ ¨ ¨ ¨ akte kriminale. U be nje hetim tjeter dhe te ¨ ¨ ¨ gjitha akuzat u hodhen poshte. Pavaresisht ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga kjo, kundershtaret i paditen perseri, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per here te trete, me te njejtat akuza. De¨ ¨ ¨ shmitaret e Jehovait ne Moske u hetuan ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perseri, por prokurorja arriti ne te njejtin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perfundim—nuk kishte asnje baze per te ni¨ ¨ ¨ ¨ sur nje c¸ eshtje penale. Pastaj, kundershtaret ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i paditen vellezerit per here te katert dhe ¨ ¨ ¨ ¨ perseri prokuroria nuk gjeti asnje prove. ¨ ¨ ¨ ¨ Cuditerisht, i njejti grup kerkoi nje hetim ¸ ¨ ¨ ¨ tjeter. Perfundimisht, me 13 prill 1998, he¨ tuesja e re e mbylli c¸ eshtjen.

¨ ¨ ¨ «Mirepo atehere ndodhi dicka e cudit¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shme»,—thote nje nga avokatet e c¸ eshtjes. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ndonese perfaqesuesja e organit te akuzes ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe drejtoi kete hetim te peste pranoi se nuk ¨ ¨ ¨ kishte asnje prove per veprimtari krimina¨ ¨ ¨ le, sugjeroi qe te ngrihej nje padi civile ku¨ ¨ ¨ nder vellezerve. Ajo pretendoi se Komuni¨ ¨ ¨ ¨ ¨ teti i Deshmitareve te Jehovait ne Moske ¨ ¨ ¨ kishte shkelur ligjin kombetar dhe ate nder¨ kombetar. Prokurori i Qarkut Administrativ ¨ ¨ Verior te Moskes ishte dakord dhe ngriti ¨ ¨ ¨ nje padi civile.1 Me 29 shtator 1998 ne Gjy¨ ¨ ¨ ¨ katen Krahinore te Golovinsikit ne Moske ¨ nisi procesi gjyqesor. Kishte filluar faza e ¨ dyte. ¨ BIBLA NE GJYQ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne nje salle gjyqi te stermbushur ne veri ¨ ¨ te Moskes, prokurorja Tatjana Kondratjeva ¨ ¨ filloi sulmin. Ajo perdori nje ligj federal ¨ ¨ ¨ ¨ qe ishte nenshkruar me 1997, sipas te ci¨ lit fete tradicionale ishin krishterimi ortodoks, islamizmi, judaizmi dhe budizmi.2 ¨ ¨ ¨ Faktikisht, ky ligj ua ka veshtiresuar feve te ¨ tjera njohjen ligjore dhe i lejon gjykatat te ¨ ¨ ndalojne ato fe qe nxitin urrejtjen. Proku¨ ¨ rorja tha se Deshmitaret e Jehovait nxitin urrejtjen e prishin familjet, prandaj duhen ndaluar. ¨ ¨ ¨ ¨ Avokatja qe mbronte vellezerit tane py¨ ¨ ¨ eti: «Cilet individe ne Kongregacionin e ¨ ¨ ¨ ¨ Moskes jane fajtore se kane shkelur ligjin?» ¨ ¨ ¨ Prokurorja nuk mundi te permendte asnje ¨ ¨ ¨ emer. Megjithate, tha se literatura e De¨ ¨ ¨ shmitareve te Jehovait nxit armiqesi fetare. ¨ ¨ ¨ Per te provuar akuzen, ajo lexoi nga Kulla e ¨ ¨ Rojes e Zgjohuni! dhe botime te tjera (shih
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Padia u ngrit me 20 prill 1998. Dy jave me vone, me ¨ ¨ ¨ 5 maj, Rusia ratifikoi Konventen Evropiane per te Drejtat e Njeriut. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 «Ligji u miratua per shkak te presionit te forte te Ki¨ ¨ ¨ shes Ortodokse Ruse, e cila ruan me fanatizem poziten ¨ ¨ ¨ ¨ e saj ne Rusi dhe mezi pret t’i ndaloje Deshmitaret e Jehovait.»—Associated Press, 25 qershor 1999.

¨ ¨ ¨ siper). Kur e pyeten si nxitnin urrejtje keto ¨ ¨ ¨ botime, u pergjigj: «Deshmitaret e Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mesojne se kane fene e vertete.» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje vella avokat i dha nje Bibel gjykateses ¨ ¨ dhe nje prokurores e u lexoi Efesianeve 4:5: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Ka nje Zoteri te vetem, nje besim te vetem, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje pagezim te vetem.» Nuk kaloi shume ¨ ¨ ¨ ¨ dhe te tre, me Bibel ne dore, po shqyrtonin ¨ shkrime te tilla, si Gjoni 17:18 dhe Jakovi ¨ ¨ 1:27. Gjykatesja pyeti: «A nxitin keto shkri¨ me urrejtje fetare?» Prokurorja u pergjigj ¨ se nuk ishte kompetente te komentonte ¨ ¨ ¨ Biblen. Avokati i tregoi botime te Kishes ¨ ¨ ¨ ¨ Ortodokse Ruse qe i kritikojne ashper De¨ shmitaret e Jehovait dhe e pyeti: «A e shke¨ ¨ lin keto pohime ligjin?» Prokurorja u per¨ ¨ gjigj: «Nuk jam kompetente qe te komentoj ¨ per argumente klerikale.»
AKUZA PA PROVA ¨ ¨ Kur i akuzoi Deshmitaret se prishin fami¨ ¨ ljet, nje nga provat qe paraqiti prokurorja ¨ ¨ ¨ ishte se ata nuk bejne festa te tilla, si Krisht¨ ¨ ¨ lindjet. Megjithate, me vone ajo pranoi se ¨ ¨ ¨ ligji rus nuk u kerkon qytetareve te festoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Krishtlindjet. Ruset, perfshire edhe De¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shmitaret e Jehovait ruse, jane te lire te zgjedhin. Prokurorja tha edhe se organizata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jone ‘nuk i lejon femijet te pushojne e te
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

5

¨ ¨ Pse nje vendim i Rusise ¨ ¨ shqyrtohet ne France
¨ ¨ Me 28 shkurt 1996, Rusia nenshkroi ¨ ¨ ¨ Konventen Evropiane per te Drejtat e ¨ Njeriut. (Me 5 maj 1998, Rusia e ratifi¨ ¨ ¨ koi Konventen.) Me nenshkrimin e ketij ¨ traktati, qeveria e Rusise deklaroi se qy¨ ¨ tetaret e saj kane: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Te drejten e lirise se fese dhe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ drejten qe te praktikojne fene e tyre publikisht ose privatisht, si dhe ta ¨ ¨ ndryshojne fene.’—Neni 9. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Te drejten e lirise qe te marrin e te ¨ ¨ japin me pergjegjesi informacione.’ —Neni 10. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Te drejten e lirise qe te mblidhen ¨ paqesisht.’—Neni 11. ¨ ¨ ¨ Individet ose organizatat qe jane vikti¨ ¨ ¨ ¨ ma te shkeljeve te ketij traktati dhe qe ¨ ¨ ¨ ¨ kane ndjekur te gjitha rruget ligjore ne ¨ ¨ vendin e tyre, mund ta cojne c¸ eshtjen ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Gjykaten Evropiane te te Drejtave te ¨ ¨ Njeriut ne Strasburg, France (shih si¨ ¨ ¨ ¨ per). Ajo perbehet nga 47 gjyqtare—aq ¨ ¨ ¨ sa numri i shteteve qe kane nenshkruar ¨ ¨ ¨ Konventen Evropiane per te Drejtat e ¨ ¨ ¨ Njeriut. Vendimet e Gjykates jane te de¨ ¨ tyrueshme dhe shtetet qe kane firmosur ¨ traktatin duhet t’i respektojne ato.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kenaqen si gjithe femijet e tjere’. Prapese¨ ¨ prape, kur e pyeten, ajo pranoi se nuk ki¨ ¨ ¨ ¨ shte folur kurre me ndonje te ri te rritur ¨ ¨ ¨ ¨ nga prinder Deshmitare. Kur nje avokate e ¨ ¨ ¨ pyeti nese prokurorja kishte qene ne ndo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje mbledhje te Deshmitareve te Jehovait, ¨ ajo u pergjigj: «S’ishte e nevojshme.» ¨ ¨ ¨ Prokurorja thirri per te deshmuar si ek¨ spert nje profesor psikiatrie. Ai tha se litera¨ tura jone shkakton probleme mendore. Kur ¨ ¨ ¨ ¨ nje nga avokatet mbrojtes verejti se deklara¨ ta e shkruar ne gjyq e profesorit ishte iden¨ ¨ ¨ tike me nje dokument te pergatitur nga ¨ Patrikana e Moskes, ai pranoi se kishte ko¨ ¨ ¨ pjuar shume nga gjerat qe kishte shkruar ¨ ¨ ¨ ¨ ajo. Nga pyetjet qe iu bene me tej, doli se ¨ ¨ ¨ nuk kishte pasur kurre ndonje pacient De¨ ¨ ¨ shmitar te Jehovait. Nga ana tjeter, nje pro¨ ¨ fesor tjeter psikiatrie deshmoi para gjyqit se ¨ ¨ ¨ ¨ kishte marre ne shqyrtim me shume se 100 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Deshmitare ne Moske. Ai verejti se gezonin ¨ ¨ nje shendet mendor normal dhe shtoi se, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pasi ishin bere Deshmitare, ata ishin bere ¨ ¨ ¨ me tolerante ndaj feve te tjera. ¨ FITORE, POR JO PERFUNDIMTARE ¨ ¨ ¨ Me 12 mars 1999, gjykatesja caktoi pese ¨ ¨ ¨ ¨ akademike te studionin literaturen e De¨ ¨ shmitareve te Jehovait dhe pezulloi gjyqin. ¨ ¨ ¨ ¨ Nga ana tjeter, pa pasur lidhje me kete c¸ e¨ ¨ ¨ shtje, Ministria e Drejtesise e Rusise kishte ¨ ¨ ¨ urdheruar te formohej nje komision me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ akademike qe te studionin literaturen tone. ¨ Ky komision i raportoi me 15 prill 1999 ¨ ¨ ¨ dhe tha se nuk kishin gjetur asgje te dem¨ ¨ ¨ shme ne botimet tona. Keshtu, me 29 prill ¨ ¨ ¨ ¨ 1999, Ministria e Drejtesise vendosi qe De¨ ¨ ¨ shmitaret e Jehovait mund te vazhdonin te ¨ ¨ ¨ ishin nje fe e ligjshme ne Rusi. Pavaresisht ¨ ¨ nga ky raport pozitiv, gjykata e Moskes ke¨ ¨ ¨ mbenguli qe komisioni i saj te shqyrtonte ¨ ¨ ¨ ¨ literaturen tone. Ishte nje situate e cudit¸ ¨ ¨ shme. Ministria e Drejtesise kishte pranuar

¨ ¨ se Deshmitaret e Jehovait i bindeshin ligjit ¨ ¨ dhe mund te ishin nje fe e ligjshme, kurse ¨ ¨ ¨ Departamenti i Drejtesise i Moskes po he¨ ¨ ¨ tonte Deshmitaret sepse akuzoheshin per ¨ shkelje te ligjit. ¨ Kaluan rreth dy vjet para se te rifillonte ¨ ¨ gjyqi dhe me 23 shkurt 2001, gjykatesja ¨ Jelena Prohorejcjeva mori vendimin. Pasi ¸ ¨ shqyrtoi raportin e komisionit qe kishte ¨ ¨ ¨ caktuar, ajo vendosi: «Nuk ka asnje baze per ¨ ¨ te mbyllur dhe ndaluar veprimtarine e ko¨ ¨ ¨ ¨ munitetit fetar te Deshmitareve te Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Moske.» Me ne fund u vendos ligjerisht ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se vellezerit tane ishin te pafajshem per te ¨ gjitha akuzat e ngritura! Megjithate, proku¨ rorja nuk e pranoi vendimin dhe apeloi ne ¨ ¨ ¨ ¨ Gjykaten e Qytetit te Moskes. Tre muaj me ¨ ¨ vone, me 30 maj 2001, gjykata anuloi ve¨ ¨ ¨ ndimin e gjykateses Prohorejcjeva. Urdhe¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ roi hapjen e nje gjyqi tjeter me te njejten ¨ ¨ prokurore, por me gjykates tjeter. Po fillon¨ te faza e trete. ¨ HUMBJE, POR JO PERFUNDIMTARE ¨ ¨ Me 30 tetor 2001, gjykatesja Vera Dubinskaja nisi gjyqin.1 Prokurorja Kondratjeva ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perseriti akuzen se Deshmitaret e Jehovait nxitin urrejtjen. Pastaj shtoi se ndalimi i ko¨ ¨ ¨ ¨ munitetit ligjor te Deshmitareve te Jehova¨ ¨ ¨ ¨ ¨ it do te sherbente per te mbrojtur te drej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tat e Deshmitareve ne Moske. Ne pergjigje ¨ ¨ ¨ ¨ te ketij pretendimi te paarsyeshem, 10.000 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Deshmitaret ne Moske firmosen menje¨ ¨ ¨ ¨ here nje peticion ku i kerkonin gjykates ¨ ¨ ¨ ¨ te hidhte poshte oferten e prokurores per «mbrojtje». ¨ ¨ Prokurorja pohoi se nuk kishte nevoje te ¨ ¨ ¨ jepte prova se Deshmitaret po benin dicka ¸ ¨ ¨ ¨ te gabuar. Sipas saj, gjyqi behej per literatu¨ ¨ ¨ ¨ ren dhe bindjet e Deshmitareve te Jehovait,
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Per ironi, ne te njejten date, dhjete vjet me pare Ru¨ ¨ ¨ sia kishte miratuar ligjin qe i njihte Deshmitaret e Jeho¨ ¨ vait si viktima te shtypjes fetare nen sundimin sovjetik.

¨ ¨ jo per veprimtarine e tyre. Pastaj njoftoi se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te ftonte si ekspert per c¸ eshtjen nje ze¨ ¨ ¨ ¨ dhenes te Kishes Ortodokse Ruse. Sigu¨ risht, ky njoftim tregoi qarte se prapa ske¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nes per te ndaluar Deshmitaret ishin kreret ¨ ¨ ¨ e saj. Me 22 maj 2003, gjykatesja urdheroi ¨ ¨ ¨ ¨ qe nje komision ekspertesh te studionte bo¨ ¨ ¨ ¨ timet e Deshmitareve te Jehovait—edhe nje ¨ here. ¨ ¨ ¨ ¨ Me 17 shkurt 2004, nisi perseri gjyqi per ¨ ¨ te shqyrtuar rezultatet e studimit te komisi¨ ¨ ¨ onit. Ekspertet kishin arritur ne perfundi¨ min se botimet tona i inkurajojne lexuesit ¨ ¨ ¨ te «ruajne familjen dhe martesen» dhe se ¨ ¨ pretendimi qe literatura jone nxit urrejtjen ¨ ishte «i pathemelte». Me ta ishin dakord ¨ ¨ ¨ ¨ edhe studiues te tjere. Gjykatesja pyeti nje ¨ ¨ ¨ ¨ profesor te historise se fese: «Pse predikoj¨ ¨ ¨ ¨ ne Deshmitaret e Jehovait?» Ai iu pergjigj: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Vepra e predikimit eshte nje kerkese per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje te krishtere. Kete thote Ungjilli dhe kete ¨ ¨ detyre u ngarkoi Krishti dishepujve te tij ¨ ¨ —‘shkoni dhe predikoni ne te gjitha ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndet’.» Pavaresisht nga te tera keto, me ¨ 26 mars 2004, gjykatesja ndaloi veprimtari¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne e Deshmitareve te Jehovait ne Moske. ¨ ¨ Me 16 qershor 2004, Gjykata e Qytetit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Moskes mbeshteti vendimin.1 Per kete ve¨ ¨ ¨ ¨ ndim, nje Deshmitar prej shume vitesh ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te verteten tha: «Ne kohen e qeverise sovje¨ ¨ ¨ tike, nje rus duhej te ishte ateist. Sot, nje rus ¨ ¨ duhet te jete ortodoks.» ¨ ¨ ¨ Por si reaguan vellezerit? Si Nehemia ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lashtesi. Kur armiqte e popullit te Perendise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kundershtuan perpjekjet e tij per te rindertuar murin e Jerusalemit, Nehemia dhe po¨ ¨ pulli nuk lejuan te shperqendroheshin nga ¨ ¨ ¨ ¨ asnje forme kundershtimi. Perkundrazi, ata ¨ ‘vazhduan me ndertimin’ dhe ‘punuan me ¨ ¨ gjithe zemer’. (Neh. 4:1-6) Po ashtu edhe
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Ndalimi shperndau entin ligjor qe perfaqesonte ¨ ¨ ¨ ¨ kongregacionet ne Moske. Kundershtaret shpresonin se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kjo do t’i pengonte vellezerit qe te kryenin sherbimin.
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

7

¨ Vendimi i Gjykates
¨ ¨ ¨ Me poshte jepen tri fragmente te shkur¨ tra nga vendimi i Gjykates. ¨ ¨ ¨ ¨ Nje akuze ishte se Deshmitaret e Jehovait prishin familjet. Gjykata vendosi ndryshe. Ajo tha: ¨ «Konflikti buron nga familjaret jofeta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re, te cilet kundershtojne dhe nuk ¨ ¨ ¨ ¨ duan te pranojne e te respektojne liri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne e te afermve qe te shfaqin e prakti¨ ¨ kojne fene e tyre.»—Par. 111. ¨ Gjithashtu, Gjykata nuk gjeti asnje pro¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve qe te mbeshteste akuzen per «kon¨ trollim te mendjes» dhe tha: ¨ ¨ ¨ ¨ «Gjykata veren se eshte e pazakonte ¨ ¨ qe gjykatat [ruse] nuk permendin as ¨ ¨ ¨ edhe nje emer individi, te cilit prete¨ ¨ ¨ ndohet se i eshte dhunuar liria e nder¨ ¨ ¨ gjegjes nepermjet ketyre teknikave.» —Par. 129. ¨ ¨ ¨ ¨ Sipas nje akuze tjeter, Deshmitaret e Je¨ ¨ ¨ hovait demtojne shendetin e tyre duke mos pranuar transfuzion gjaku. Gjykata ¨ ¨ ¨ vendosi te kunderten dhe tha: ¨ ¨ ¨ «Liria per te pranuar apo refuzuar nje ¨ ¨ ¨ trajtim mjekesor specifik, ose per te ¨ ¨ ¨ zgjedhur nje trajtim alternativ, eshte ¨ ¨ jetesore per parimet e vetvendosjes ¨ ¨ dhe autonomise personale. Nje paci¨ ¨ ¨ ent i rritur e i afte per te vendosur, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte i lire te zgjedhe, per shembull, ¨ ¨ ¨ ¨ nese do te operohet apo do te marre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njefare kure ose, per te njejten arsye, ¨ ¨ ¨ ¨ nese do te beje transfuzion gjaku apo jo.»—Par. 136.
8
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vellezerit tane ne Moske nuk i lejuan ku¨ ¨ ¨ ndershtaret t’i shperqendronin nga vepra ¨ ¨ qe duhet kryer sot: predikimi i lajmit te ¨ ¨ mire. (1 Pjet. 4:12, 16) Ishin te sigurt se Je¨ ¨ ¨ hovai do te kujdesej per ta dhe ishin gati te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hynin ne fazen e katert te kesaj beteje te gja¨ te ligjore.
SHTOHEN SULMET ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me 25 gusht 2004, vellezerit tane i dergu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ an nje peticion presidentit te atehershem te ¨ ¨ ¨ Rusise, Vladimir Putinit. Peticioni, ne te ci¨ ¨ lin shprehej shqetesimi i madh per ndali¨ ¨ ¨ min, perbehej nga 76 vellime dhe ishte fir¨ ¨ mosur nga 315.000 veta. Nderkohe, kleri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ortodoks rus tregoi fytyren e vertete. Nje ze¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhenes i Patrikanes se Moskes deklaroi: «Ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jemi plotesisht kunder veprimtarise se De¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shmitareve te Jehovait.» Nje udheheqes ¨ mysliman tha se ndalimi ishte nje «ngjarje historike dhe pozitive». ¨ ¨ ¨ Disa njerez ne Rusi i besuan keto akuza ¨ ¨ ¨ false kunder Deshmitareve dhe filluan t’i ¨ ¨ ¨ sulmonin. Kundershtaret i goditen me gru¨ ¨ ¨ shta e shkelma disa Deshmitare qe prediko¨ ¨ ¨ ¨ nin ne Moske. Nje burre i nevrikosur ndoqi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje moter deri jashte nderteses dhe i gjuajti ¨ ¨ ¨ ¨ aq fort ne kurriz sa ajo u rrezua pertoke e ¨ ¨ ¨ ¨ perplasi koken. Motra perfundoi ne spital e ¨ ¨ ¨ ¨ megjithate, policia nuk beri asgje kunder ¨ ¨ burrit qe e sulmoi. Policia arrestoi Deshmi¨ ¨ ¨ ¨ tare te tjere, u mori shenjat e gishterinjve, ¨ ¨ ¨ i fotografoi dhe i mbajti gjithe naten ne qe¨ ¨ ¨ li. Ne Moske, administratoret e vendeve ku ¨ ¨ ¨ ¨ mbanin mbledhjet vellezerit i kercenuan se ¨ ¨ do t’i hiqnin nga puna nese do te vazhdo¨ ¨ nin t’ua jepnin me qira Deshmitareve. Nuk ¨ kaloi shume dhe mjaft kongregacione s’ki¨ shin me salla mbledhjesh me qira. Dyzet ¨ ¨ ¨ ¨ kongregacione duhej te perdornin te njej¨ ¨ ¨ tin kompleks me kater Salla Mbreterie. Nje ¨ ¨ ¨ ¨ kongregacioni qe shkonte ne kete kompleks i duhej ta mbante Mbledhjen Publike

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne shtate e gjysme te mengjesit. «Per te ar¨ ¨ ¨ ¨ dhur ne mbledhje, lajmetaret coheshin ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ oren pese,—tha nje mbikeqyres udhetues, ¨ ¨ ¨ —megjithate, ata u treguan te gatshem ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ benin kete per me shume se nje vit.» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘PER TE DHENE DESHMI’ ¨ ¨ ¨ Deshmitaret donin te tregonin se vendi¨ ¨ ¨ ¨ mi per te ndaluar vepren e predikimit ne ¨ ¨ ¨ Moske ishte kunder ligjit. Prandaj ne dhje¨ ¨ ¨ ¨ tor te 2004-s avokatet tane i kerkuan ndih¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me Gjykates Evropiane te te Drejtave te Nje¨ ¨ ¨ riut. (Shih kutine «Pse nje vendim i Rusise ¨ ¨ ¨ ¨ shqyrtohet ne France» ne faqen 6.) Gjashte ¨ ¨ ¨ vjet me vone, me 10 qershor 2010, Gjykata ¨ ¨ mori nje vendim unanim, duke shfajesuar ¨ ¨ ¨ krejtesisht Deshmitaret e Jehovait!1 Gjyka¨ ¨ ¨ ¨ ta shqyrtoi te gjitha akuzat qe ishin bere ¨ ¨ ¨ kunder nesh dhe deklaroi se ishin teresisht ¨ pa baze. Ajo vendosi edhe se Rusia kishte ¨ detyrimin ligjor «t’i jepte fund shkeljes qe ¨ ¨ ¨ verejti Gjykata, si dhe te ndreqte sa te ¨ mundte pasojat».—Shih kutine «Vendimi i ¨ ¨ Gjykates» ne faqen 8. ¨ ¨ Trupi gjykues nxori nje perfundim mjaft ¨ ¨ ¨ ¨ te qarte se Konventa Evropiane per te Drej¨ ¨ tat e Njeriut mbron veprimtarine e De¨ ¨ ¨ shmitareve te Jehovait. Vendimi qe mori ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte i detyrueshem jo vetem per Rusine, ¨ ¨ ¨ por edhe per 46 kombet e tjera anetare te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Keshillit te Evropes. Ky vendim do te jete ¨ ¨ ¨ me mjaft interes edhe per shume gjykates, ¨ ¨ ¨ ¨ ligjhartues dhe individe perreth botes qe ¨ ¨ ¨ ¨ studiojne te drejtat e njeriut. Pse? Per te ma¨ ¨ ¨ ¨ rre kete vendim Gjykata u bazua jo vetem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne tete vendimet qe kishte marre me pare ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne favor te Deshmitareve te Jehovait, por ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe ne nente gjyqet qe kishin fituar me
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Me 22 nentor 2010, nje trup gjykues prej pese vetash ¨ ¨ ¨ nga Dhoma e Madhe e Gjykates Evropiane te te Drejta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve te Njeriut, hodhi poshte peticionin qe kishte bere Ru¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sia per ta cuar c¸ eshtjen ne Dhomen e Madhe te Gjykates. ¸ ¨ ¨ ¨ Keshtu, vendimi i 10 qershorit 2010 u be perfundimtar ¨ dhe i detyrueshem.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pare Deshmitaret ne gjykatat me te larta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Afrikes se Jugut, Argjentines, Japonise, ¨ ¨ ¨ ¨ Kanadase, Mbreterise se Bashkuar, Rusi¨ ¨ ¨ se, Spanjes dhe Shteteve te Bashkuara. Ta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ni Deshmitaret e Jehovait ne mbare boten ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund ta perdorin kete vendim te Gjykates ¨ ¨ per te mbrojtur adhurimin e tyre. ¨ ¨ Jezui u tha dishepujve te vet: «Per shka¨ kun tim do t’ju nxjerrin perpara guvernato¨ ¨ ¨ ¨ ¨ reve dhe mbreterve, qe te jepni deshmi para tyre dhe kombeve.» (Mat. 10:18) Lufta ¨ ¨ ¨ ¨ ligjore qe u zhvillua gjate ketyre 15 viteve te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fundit u dha mundesine vellezerve ta be¨ ¨ ¨ ¨ nin te njohur si kurre me pare emrin e Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovait ne Moske e gjetke. Cdo gje qe ndo¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhi ne keto c¸ eshtje, beri qe te jepej ‘deshmi’ ¨ ¨ ¨ e ‘te perparonte lajmi i mire’. (Filip. 1:12) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne fakt, kur Deshmitaret ne Moske predi¨ ¨ ¨ kojne sot, shume njerez i pyesin: «A nuk ju ¨ kishin ndaluar?» Shpesh kjo pyetje u jep ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llezerve mundesine qe t’u japin atyre me ¨ ¨ shume informacion per bindjet tona. Qar¨ ¨ ¨ ¨ te, asgje dhe askush nuk mund te na ndale ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te predikojme lajmin e mire per Mbreteri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne. Lutemi qe Jehovai te vazhdoje te bekoje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e te mbeshtete vellezerit dhe motrat tona te ¨ ¨ ¨ dashura ne Rusi qe tregojne guxim.

9

¨ ¨ A DO TE NDJEKESH DREJTIMIN ¨ E DASHUR TE JEHOVAIT?
¨ ¨ «Urrej cdo shteg te rreme.»—PSAL. 119:128. ¸

I

¨ ¨ ¨ MAGJINO sikur duhet te shkosh ne nje desti¨ ¨ ¨ nacion te caktuar. Per te ditur drejtimin, i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kerkon ndihme nje miku te besueshem qe e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njeh rrugen. Ndersa te jep udhezime te hollesi¨ ¨ ¨ shme, mund te te thote: «Ki kujdes te kthesa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjeter! Tabela te con ne rruge te gabuar. Shume ¸ ¨ ¨ e ndjekin ate dhe ne fund humbasin.» A do ta ¨ vleresoje merakun e tij dhe a do t’ia vije veshin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ paralajmerimit? Ne disa menyra, Jehovai eshte ¨ ¨ si ai mik. Na jep udhezime te kujdesshme se si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mberrijme ne destinacionin tone, jeten e ¨ ¨ ¨ perhershme, por edhe na paralajmeron per ¨ ¨ ¨ ¨ ndikimet e keqija qe mund te na conin ne rru¸ ¨ ¨ ge te gabuar.—Ligj. 5:32; Isa. 30:21. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Ne kete artikull dhe ne ate vijues, do te ¨ ¨ ¨ shqyrtojme disa ndikime per te cilat na paralaj¨ ¨ ¨ ¨ meron Miku yne, Perendia Jehova. Le te mbaj¨ ¨ ¨ me parasysh se Jehovai i jep keto paralajme¨ ¨ rime nga meraku dhe dashuria. Do qe te ¨ ¨ ¨ ¨ mberrijme ne destinacion. Atij i dhemb ne ¨ ¨ shpirt kur sheh se njerezit dorezohen para ndi¨ ¨ ¨ kimeve te keqija dhe humbasin rrugen. (Ezek. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 33:11) Ne kete artikull, do te trajtojme tri ndiki¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me negative. Ndikimi i pare eshte nje force e ¨ ¨ jashtme, i dyti nje force e brendshme. I treti ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk eshte as real, e megjithate eshte shume i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrezikshem. Duhet te dime se cilat jane keto ¨ ¨ ndikime dhe si na meson Ati yne qiellor t’u re¨ ¨ ¨ zistojme. Nje psalmist i frymezuar i tha Jehova¨ ¨ it: «Urrej cdo shteg te rreme.» (Psal. 119:128) Ai ¸ ¨ ¨ urrente gjithcka qe do ta shtynte te mos i bi¸ ¨ ¨ ndej Jehovait. A ndihesh keshtu edhe ti? Le te
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1, 2. (a) Ndersa kerkon drejtim per te mberritur ne ¨ ¨ ¨ ¨ nje destinacion te caktuar, c’lloj paralajmerimi do te ¸ ¨ ¨ ¨ vleresoje dhe pse? (b) Cfare paralajmerimesh u jep ¸ ¨ ¨ ¨ Jehovai atyre qe i sherbejne dhe pse?
10
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ¨ ¨ shohim se si mund te jemi te vendosur te ¨ ¨ shmangim «cdo shteg te rreme». ¸

¨ «Mos shko pas shumices» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ta zeme se je nisur per nje udhetim te gjate. ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare do te besh nese nuk je i sigurt se ci¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ len udhe te marresh? Ndoshta tundohesh te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkosh pas udhetareve te tjere—sidomos nese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sheh qe shume shkojne ne te njejtin drejtim. ¨ ¨ ¨ ¨ Kjo eshte e rrezikshme. Ne fund te fundit, ata ¨ ¨ ¨ ¨ udhetare mund te mos jene duke shkuar atje ¨ ¨ ¨ ku do te shkosh ti ose edhe ata mund te kene ¨ ¨ ¨ ¨ humbur. Lidhur me kete, shqyrto nje parim qe ¨ ¨ ¨ ¨ gjendet ne nje nga ligjet qe iu dha Izraelit te la¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shte. Ata qe sherbenin si gjykates ose deshmita¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re ne c¸ eshtjet gjyqesore, u paralajmeruan per ¨ ¨ ¨ rrezikun qe ‘te shkonin pas shumices’. (Lexo ¨ ¨ ¨ ¨ Daljen 23:2.) Pa dyshim, eshte teper e lehte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per njerezit e papersosur te dorezohen para ¨ ¨ ¨ ¨ presionit te te tjereve, duke shtremberuar drej¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tesine. Por, a kufizohet vetem ne c¸ eshtjet gjyqe¨ ¨ ¨ sore parimi per te mos shkuar pas shumices? Jo, aspak. ¨ ¨ ¨ 4 Faktikisht, presioni qe ‘te shkojme pas shu¨ ¨ ¨ ¨ mices’ mund te ndikoje te ne pothuajse ne cdo ¸ ¨ ¨ ¨ kohe. Mund te linde papritur dhe ta kemi shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te veshtire t’i rezistojme. Mendo, per she¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbull, per presionin qe hasen njehere nga te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tjeret Josiu dhe Kalebi. Benin pjese ne nje grup ¨ ¨ ¨ prej 12 burrash qe shkuan ne Token e Premtuar
3

¨ ¨ ¨ ¨ 3. (a) Pse mund te jete e rrezikshme te shkojme pas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhetareve te tjere kur nuk jemi te sigurt se cilen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhe te marrim? (b) Cilin parim te rendesishem ¨ gjejme te Dalja 23:2? ¨ ¨ ¨ ¨ 4, 5. Si u vune nen presion Josiu dhe Kalebi qe te ¨ ¨ ¨ shkonin pas shumices, por cfare i ndihmoi te rezi¸ stonin?

¨ ¨ ¨ ¨ A tundohesh ndonjehere te shkosh pas shumices?

¨ ¨ ¨ ¨ per ta vezhguar. Kur u kthyen, dhjete burra be¨ ¨ ne nje raport mjaft negativ e shkurajues. Madje ¨ ¨ thane se disa nga banoret e vendit ishin gjigan¨ ¨ ¨ te qe e kishin prejardhjen nga nefilimet, pas¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ardhesit e engjejve rebele dhe te grave qe ¨ paten. (Zan. 6:4) Por kjo ishte absurde. Ata hi¨ ¨ ¨ bride te ligj ishin fshire nga faqja e dheut shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me shekuj me pare me ane te Permbytjes, pa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lene as edhe nje pasardhes. Megjithate, edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ideja me e pabaze mund te ndikoje fuqimisht ¨ ¨ ¨ ¨ tek ata qe kane besim te dobet. Raportet negati¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve te dhjete vezhguesve perhapen me shpejtesi ¨ frike dhe panik mes popullit. Pas pak, shumica ¨ ¨ ¨ ¨ ishin te sigurt se do te ishte nje gabim te hynin ¨ ¨ ¨ ne Token e Premtuar sic¸ kishte urdheruar Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vai. Cfare bene Josiu dhe Kalebi ne ate situate ¸ ¨ ¨ ¨ qe mund te behej e dhunshme?—Num. 13: 25-33. ¨ ¨ 5 Ata nuk shkuan pas shumices. Ndonese ¨ ¨ shumica e izraeliteve nuk donin ta degjonin, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ata dy burra thane te verteten e iu permbajten ¨ ¨ asaj—madje edhe kur i kercenuan se do t’i vrit¨ ¨ nin me gure. Ku e gjeten guximin? Pa dyshim, ¨ ¨ nje pjese e madhe e guximit vinte nga besimi i ¨ ¨ tyre. Njerezit me besim e shohin qarte ndryshi¨ ¨ ¨ min midis pohimeve te pabaza te njerezve dhe ¨ ¨ ¨ ¨ premtimeve te shenjta te Perendise Jehova. Kur ¨ ¨ ¨ ¨ me vone Josiu dhe Kalebi folen per besimin e ¨ ¨ ¨ tyre te Jehovai, u thane te gjitheve se ai i

¨ mban gjithnje premtimet. (Lexo Josiun 14: ¨ 6, 8; 23:2, 14.) Josiu dhe Kalebi ishin te lidhur ¨ ¨ ¨ me Perendine e tyre besnik dhe as qe e conim ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ neper mend ta lendonin vetem e vetem qe te ¨ ¨ ¨ shkonin pas shumices. Prandaj qendruan te pa¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lekundur, duke lene nje shembull te shkelqyer ¨ per ne sot.—Num. 14:1-10. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6 A ndihesh ndonjehere nen presionin qe te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkosh pas shumices? Patjeter, njerezit qe jane ¨ ¨ te larguar nga Jehovai dhe qe tallen me normat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e tij morale jane vertet nje shumice sot. Kur be¨ ¨ ¨ het fjale per zbavitjen dhe defrimin, kjo shumi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ce shpesh nxit ide te pabaza. Mund te kembengulin se imoraliteti, dhuna dhe spiritizmi, ¨ ¨ ¨ ¨ kaq te perhapura ne programet televizive, ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ filmat dhe ne videolojerat, jane te pademshme. (2 Tim. 3:1-5) Po ti, kur zgjedh zbavitjen ¨ ¨ ¨ dhe defrimin per veten e familjen, a lejon qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndergjegjja teper toleruese e te tjereve te ndiko¨ ¨ ¨ ¨ je te vendimet e tua dhe te modeloje ndergje¨ ¨ gjen tende? A nuk do te tregonte kjo se fakti¨ kisht po shkon pas shumices? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Jehovai na ka dhene nje dhurate te cmuar ¸
¨ ¨ ¨ ¨ 6. Ne cilat menyra mund te ndihemi nen presionin ¨ ¨ ¨ ¨ qe te shkojme pas shumices? ¨ ¨ ¨ 7, 8. (a) Si sterviten ‘aftesite tona perceptuese’ dhe ¨ ¨ ¨ ¨ pse kjo stervitje eshte me e dobishme se ndjekja e ¨ ¨ ¨ nje morie me ligje te ngurta? (b) Pse te ngroh zem¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ren shembulli i shume te rinjve te krishtere?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

11

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te na ndihmoje te marrim vendime—«aftesi¨ ¨ ¨ ¨ te perceptuese». Megjithate, keto aftesi duhen ¨ ¨ ¨ ¨ stervitur «nepermjet perdorimit». (Hebr. 5:14) ¨ ¨ ¨ Po te shkonim pas turmes, nuk do t’i stervit¨ ¨ ¨ ¨ nim aftesite perceptuese, dhe as do te na i ster¨ ¨ ¨ ¨ viste keto aftesi nje mori rregullash te ngurta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per c¸ eshtje qe lidhen me ndergjegjen. Ja perse, ¨ ¨ per shembull, popullit te Jehovait nuk i jepet ¨ ¨ ¨ nje liste me filma, libra dhe site Interneti qe du¨ ¨ ¨ ¨ het te shmange. Ngaqe kjo bote ndryshon kaq ¨ ¨ ¨ ¨ shpejt, nje liste e tille do te ishte e vjetruar me¨ ¨ ¨ ¨ njehere pasi te dilte. (1 Kor. 7:31) Dhe me keq ¨ ¨ ¨ akoma, nuk do te na lejonte te permbushnim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pergjegjesine tone jetesore qe te peshonim me ¨ kujdes dhe me lutje parimet biblike, e me pas ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te merrnim vendime ne baze te ketyre parimeve.—Efes. 5:10. ¨ ¨ ¨ 8 Sigurisht, per shkak te vendimeve tona te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bazuara ne Bibel, ndonjehere te tjeret mund te ¨ ¨ ¨ ¨ mos na shohin me sy te mire. Te rinjte e kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtere ne shkolle mund te hasin presion te for¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te nga shumica qe te shohin e te bejne ato gjera ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe shohin e bejne te tjeret. (1 Pjet. 4:4) Prandaj, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte bukur te verejme te krishtere te rinj e te ¨ ¨ ¨ moshuar qe imitojne besimin e Josiut e te Kale¨ ¨ bit, duke mos pranuar te shkojne pas shumi¨ ces.

¨ ¨ Mos ndiq ‘zemren dhe syte’! ¨ ¨ ¨ ¨ 9 Ndikimi i dyte i rrezikshem qe do te disku¨ ¨ ¨ ¨ tojme tani, eshte i brendshem. Mund ta ilu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ strojme ne kete menyre: nese do te beje nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhetim per ne nje destinacion te caktuar, a ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te te shkonte nder mend te lije menjane ¨ ¨ harten dhe thjesht te ndiqje impulset e tua ¨ ¨ ¨ —ndoshta duke shkuar ne cdo rruge qe dukej ¸¨ ¨ ¨ ¨ se ofronte pamje te bukura? Eshte e qarte se po ¨ ¨ ¨ te ndiqje keto impulse, nuk do te arrije atje ku ¨ ¨ ¨ ¨ kishe nder mend. Lidhur me kete, te shqyrtoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me nje ligj tjeter qe Jehovai i dha Izraelit te la¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9. (a) Pse gjate nje udhetimi mund te jete e rrezik¨ shme te ndjekim thjesht impulset tona? (b) Pse ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i rendesishem per popullin e lashte te Perendise ligji ¨ qe gjendet te Numrat 15:37-39?
12
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shte. Shume veta sot ndoshta e kane te veshti¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re te kuptojne ligjin qe iu dha izraeliteve per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vene te rrobat theke dhe nje kordon te holle blu. (Lexo Numrat 15:37-39.) Por, a e kupton ¨ ¨ ¨ ¨ pse ishte i rendesishem ky ligj? Bindja ndaj ke¨ ¨ ¨ tij ligji e ndihmonte popullin e Perendise te ¨ ¨ ¨ ¨ ishte i ndryshem dhe te qendronte i ndare nga ¨ ¨ ¨ kombet pagane perreth. Kjo ishte jetesore nese ¨ ¨ ¨ donin te fitonin dhe te vazhdonin te kishin miratimin e Jehovait. (Lev. 18:24, 25) Gjithse¨ ¨ si, ky ligj zbulon edhe nje ndikim te rrezik¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shem te brendshem qe mund te na largoje nga ¨ ¨ ¨ destinacioni yne, jeta e perhershme. Ne c’kup¸ tim? ¨ ¨ ¨ 10 Ver re nje arsye pse Jehovai ia dha ate ligj ¨ ¨ ¨ popullit te tij: «Nuk do te silleni lart e poshte ¨ ¨ duke ndjekur zemrat dhe syte tuaj, qe po ju ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cojne ne kurveri.» Jehovai e njeh ne thellesi ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ natyren njerezore. Ai e di mire se sa lehte jo¨ ¨ shet zemra, ose personi yne i brendshem, nga ¨ ¨ ¨ gjerat qe shohim. Ja pse Bibla na paralajme¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ron: «Zemra eshte me e pabese se cdo gje tje¸ ¨ ¨ ¨ ter. Ajo eshte e rrezikshme. E kush mund ta ¨ ¨ njohe?» (Jer. 17:9) A e kupton pra, se sa i per¨ ¨ ¨ shtatshem ishte paralajmerimi qe u dha Jeho¨ ¨ ¨ vai izraeliteve? Ai e dinte mire se ata do te pri¨ ¨ ¨ reshin te shihnin popujt pagane perreth dhe ¨ ¨ ¨ ¨ te josheshin nga ajo qe do te shihnin. Mund te ¨ ¨ tundoheshin te dukeshin si ata jobesimtare e ¨ ¨ ¨ ¨ me pas te mendonin, te ndiheshin dhe te silleshin si ata.—Prov. 13:20. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Ne kete kohe, eshte edhe me e lehte qe ¨ ¨ ¨ zemra jone e pabese te joshet nga shqisat. Je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojme ne nje bote qe na e ben te lehte te ndje¨ ¨ ¨ kim deshirat e gabuara. Atehere, si mund ¨ ¨ ta zbatojme parimin qe gjendet te Numrat ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15:39? Mendo kete: nese te tjeret ne shkolle, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne pune ose ne lagje vishen ne menyre gjith¨ ¨ ¨ nje e me provokuese, a mund te ndikohesh ¨ ¨ ¨ edhe ti? A mund te tundohesh ‘te ndjekesh ¨ ¨ ¨ ¨ zemren dhe syte’ e te joshesh nga ajo qe sheh?
¨ ¨ 10. Si ka treguar Jehovai se e njeh ne thellesi naty¨ ¨ ren njerezore? ¨ 11. Si mund te joshemi nga shqisat tona?

¨ ¨ Pastaj mos ndoshta tundohesh te ulesh sta¨ ¨ ¨ ¨ ndardet e tua duke u veshur ne menyre te ngjashme?—Rom. 12:1, 2. ¨ ¨ ¨ 12 Duhet te kultivojme urgjentisht vetekon¨ ¨ ¨ ¨ troll. Nese syte tane priren te enden aty ku nuk ¨ ¨ ¨ ¨ duhet, le te kujtojme vendosmerine e patu¨ ¨ ¨ ¨ ndur te Jobit besnik, i cili beri nje marreveshje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me syte e tij—mori nje vendim te prere per te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mos pare ne menyre romantike asnje grua qe ¨ nuk ishte bashkeshortja e vet. (Jobi 31:1) Po ¨ ashtu, edhe mbreti David mori nje vendim: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Para syve te mi, nuk do te ve asgje te poshter.» ¨ ¨ ¨ ¨ (Psal. 101:3) Cfaredo gjeje qe mund te na e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ demtoje ndergjegjen e paster dhe marredhe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nien tone me Jehovain, eshte ‘gje e poshter’. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ketu do te perfshihej cdo tundim qe u ben ¸ ¨ ¨ thirrje syve dhe rrezikon ta joshe zemren drejt ¨ keqberjes. ¨ ¨ 13 Nga ana tjeter, me siguri nuk do te donim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kurre te beheshim ne njefare kuptimi ‘gje e
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12, 13. (a) Cfare duhet te bejme nese syte tane pri¸ ¨ ¨ ren te enden aty ku nuk duhet? (b) C’mund te na ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxite qe te mos behemi tundim per te tjeret?

¨ ¨ ¨ ¨ poshter’ per te tjeret, duke i tunduar drejt keq¨ ¨ ¨ berjes. Prandaj e marrim seriozisht keshillen e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymezuar ne Bibel qe te vishemi ne menyre te rregullt e me modesti. (1 Tim. 2:9) Modestia ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk eshte dicka qe mund ta percaktojme ¸ ¨ ¨ ¨ thjesht si te na leverdise. Duhet te marrim pa¨ ¨ ¨ rasysh ndergjegjen dhe ndjeshmerine e atyre ¨ ¨ ¨ ¨ qe kemi perreth, duke vene paqen e tyre me¨ ndore dhe mireqenien e tyre para preferencave tona. (Rom. 15:1, 2) Kongregacioni i kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtere eshte bekuar me mijera e mijera te rinj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe lene shembuj te shkelqyer ne kete drejtim. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Sa krenare na bejne ata, ndersa nuk pranojne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘te ndjekin zemrat dhe syte’, por ne vend te ke¨ ¨ ¨ saj zgjedhin t’i pelqejne Jehovait ne gjith¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ cka qe bejne—madje edhe ne menyren si vi¸ shen!

¨ Mos ndiq «gjerat e kota» ose joreale ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Imagjino sikur udhetimi yt te te conte ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje shkretetire te paane. C’do te ndodhte nese ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te nderroje rruge qe te ndiqje nje mirazh? Po ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ndiqje kete iluzion, mund te rrezikoje jeten. ¨ ¨ ¨ Jehovai e njeh mire kete lloj rrezi¨ ku. Shqyrto nje shembull: izraeli¨ ¨ ¨ tet donin te kishin nje mbret nje¨ ¨ rezor, ashtu si kombet perreth. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne fakt, kjo deshire perbente nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mekat te rende, sepse keshtu do ¨ ¨ te hidhnin poshte Jehovain si ¨ Mbretin e tyre. Ndonese Jehovai i ¨ ¨ ¨ lejoi te kishin nje mbret njerezor, ¨ e urdheroi profetin e tij Samuel ¨ ¨ ¨ ¨ qe t’u jepte nje paralajmerim te ¨ ¨ ¨ ¨ qarte per te mos ndjekur «gjerat e kota» ose joreale.—Lexo 1 Samuelit 12:21.
¨ ¨ ¨ 14. Cilin paralajmerim per te mos ¨ ndjekur «gjerat e kota» ose joreale dha Samueli?

¨ ¨ Pse eshte e rrezikshme ¨ ¨ te ndjekesh impulset e tua?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

13

¨ ¨ A po ndjek ndonje gje ¨ ¨ te kote ose joreale?

¨ ¨ 15 Mos valle ata mendonin se nje mbret nje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rezor do te ishte disi me real, me i besueshem ¨ ¨ ¨ se Jehovai? Nese ishte keshtu, po ndiqnin ver¨ ¨ ¨ tet nje gje joreale. Gjithashtu, rrezikonin te ¨ ¨ ndiqnin shume iluzione te tjera satanike. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mbreterit njerezore fare lehte do t’i conin ne ¸ ¨ ¨ idhujtari. Idhujtaret mendojne gabimisht se ¨ ¨ objektet fizike—perendite prej druri ose guri— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jane disi me reale, me te besueshme se Pere¨ ndia i padukshem, Jehovai, i cili krijoi gjithcka. ¸ ¨ ¨ Mirepo, sic¸ theksoi apostulli Pavel, idhujt nuk ¨ ¨ ¨ jane «asgje». (1 Kor. 8:4) Ata nuk mund te sho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hin, te degjojne, te flasin ose te veprojne. ¨ ¨ ¨ Mund te shihen e te preken, por nese do t’i ¨ ¨ adhuroje, faktikisht do te ishe duke ndjekur nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gje joreale—nje iluzion te kote qe do te te sillte ¨ ¨ vetem rrenim.—Psal. 115:4-8. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Satanai eshte ende shume i afte qe t’i bi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nde njerezit te ndjekin gjera joreale. Per she¨ ¨ mbull, ka joshur mjaft njerez qe t’u drejtohen ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjerave materiale per siguri. Parate, gjerat qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zoterojme dhe nje pune me rroge te majme ¨ ¨ mund te duken sikur i zgjidhin te gjitha proble¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15. Ne cilat menyra izraelitet ndoqen gjera joreale? ¨ ¨ ¨ ¨ 16. (a) Si i josh sot Satanai shume njerez qe te ndje¨ ¨ ¨ kin gjera joreale? (b) Pse mund te themi se gjerat ¨ materiale jane thjesht joreale, sidomos krahasuar ¨ ¨ me Perendine Jehova?
14
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

met. Por, c’probleme zgjidhin ato kur nuk ke ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me shendet te mire, kur sistemi ekonomik rre¨ ¨ nohet ose kur godet nje katastrofe natyrore? ¨ C’probleme zgjidhin kur njerezit ndihen bosh ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perbrenda, kane nevoje per nje qellim, drejtim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe pergjigje per pyetjet me te thella te jetes? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare lehtesimi mund te sjellin perballe vde¸ ¨ ¨ ¨ ¨ kjes? Nese u drejtohemi gjerave materiale qe te ¨ ¨ ¨ ¨ plotesojme nevojat frymore, do te zhgenjehe¨ mi. Gjerat materiale nuk i zgjidhin problemet, ¨ ¨ ¨ jane thjesht gjera joreale ose te kota. Me kali¨ ¨ min e kohes, ato madje nuk mund te japin as siguri fizike, sepse nuk mund t’ia zgjatin shu¨ ¨ ¨ ¨ me jeten njeriut ose ta mbrojne nga semundjet ¨ ¨ dhe vdekja. (Prov. 23:4, 5) Por, sa real eshte Pe¨ ¨ ¨ ¨ rendia yne, Jehovai! Vetem duke pasur nje ma¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rredhenie te forte me te, mund te gjejme siguri ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te vertete. C’bekim i cmuar eshte ky! Le te mos ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e braktisim kurre Perendine qe te ndjekim gjera joreale! ¨ ¨ 17 A nuk jemi te bekuar qe kemi Jehovain si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mikun dhe Udherrefyesin tone ne udhetimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jetes? Nese vazhdojme t’u veme veshin paralaj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ merimeve te tij kunder tri ndikimeve te keqija ¨ ¨ ¨ ¨ —shumices, zemres sone dhe gjerave joreale— ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te kemi me shume mundesi te mberrijme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne destinacionin tone, jeten e perhershme. Ne ¨ ¨ artikullin vijues, do te shqyrtojme tri paralaj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ merime te tjera qe na jep Jehovai per te na ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmuar qe te urrejme e te shmangim shti¨ ¨ ¨ gjet e rreme qe largojne nga rruga shume veta. —Psal. 119:128.
¨ ¨ ¨ ¨ 17. Cfare je i vendosur te besh ne lidhje me ndiki¸ ¨ met negative qe kemi trajtuar?

¨ Si mund t’i zbatojme personalisht pari¨ ¨ met qe zbulohen ne shkrimet vijuese? ˙ Dalja 23:2 ˙ Numrat 15:37-39 ˙ 1 Samuelit 12:21 ˙ Psalmi 119:128

¨ Cfare mendon? ¸

¨ A DO T’UA VESH VESHIN ¨ ¨ PARALAJMERIMEVE TE QARTA ¨ TE JEHOVAIT?
¨ ¨ ¨ ¨ «Kjo eshte udha. Ecni ne te!»—ISA. 30:21.

N

¨ ¨ ¨ JE tabele rrugore qe tregon drejtimin e ga¨ ¨ ¨ ¨ ¨ buar jo vetem te con ne rruge te gabuar, ¸ ¨ ¨ ¨ por edhe ka mundesi te jete e rrezikshme. Ima¨ ¨ ¨ ¨ gjino sikur nje mik te ka paralajmeruar se nje ¨ ¨ ¨ njeri i lig e ka ndryshuar qellimisht tabelen qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ t’u beje keq udhetareve te pavemendshem. ¨ A nuk do t’ia vije veshin paralajmerimit? ¨ ¨ ¨ 2 Sigurisht, edhe Satanai eshte nje armik i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lig, i vendosur te na coje ne rruge te gabuar. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ (Zbul. 12:9) Tere ndikimet e keqija qe shqyrtu¨ ¨ ¨ ¨ am ne artikullin e meparshem e kane burimin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tek ai dhe synojne te na largojne nga rruga qe te ¨ ¨ ¨ con ne jeten e perhershme. (Mat. 7:13, 14) Por, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendia yne dashamires na paralajmeron te ¨ mos ndjekim ‘tabelat rrugore devijuese’ te Sa¨ ¨ ¨ tanait. Le te analizojme tani tri ndikime te tjera ¨ ¨ ¨ negative te Satanait. Ndersa shqyrtojme se si na ¨ ¨ ¨ ¨ ndihmon Fjala e Perendise qe te mos devijoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me, mund te imagjinojme Jehovain te ece pas nesh duke na treguar drejtimin e duhur me fja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ let: «Kjo eshte udha. Ecni ne te!» (Isa. 30:21) ¨ ¨ ¨ ¨ Nese meditojme rreth paralajmerimeve te qar¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta te Jehovait, do te jemi me te vendosur per ¨ ¨ t’ua vene veshin atyre.

¨ ¨ Mos ndiq ‘mesuesit e rreme’ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Perfytyro sikur po udheton ne nje vend te ¨ ¨ ¨ ¨ shkrete. Nga larg te ze syri nje pus dhe shkon ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ drejt tij me shprese qe te gjesh uje per te shuar ¨ ¨ ¨ etjen. Por, sapo arrin, sheh se pusi eshte i thare.
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1, 2. Cfare eshte i vendosur te beje Satanai, por si ¸ ¨ ¨ na ndihmon Fjala e Perendise? ¨ ¨ ¨ ¨ 3, 4. (a) Pse mesuesit e rreme jane si puse te thara? ¨ ¨ ¨ ¨ (b) Nga vijne mesuesit e rreme dhe cfare duan? ¸

¨ ¨ ¨ ¨ Sa zhgenjehesh! Mesuesit e rreme jane si puse ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te thara. Kushdo qe shkon tek ata per te marre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ujerat e se vertetes, do te zhgenjehet hidhur. ¨ ¨ ¨ ¨ Nepermjet apostujve Pavel dhe Pjeter, Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ na paralajmeron per mesuesit e rreme. (Lexo ¨ ¨ Veprat 20:29, 30; 2 Pjetrit 2:1-3.) Cilet jane ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keta mesues? Fjalet e frymezuara te dy apostuj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve na ndihmojne te kuptojme se nga vijne me¨ ¨ suesit e rreme dhe si veprojne. ¨ ¨ 4 Pleqve te kongregacionit te Efesit, Pavli u ¨ ¨ ¨ tha: «Nga gjiri juaj do te ngrihen njerez e do te ¨ ¨ ¨ ¨ thone gjera te shtremberuara.» Kurse Pjetri u ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkroi te bashkekrishtereve: «Do te kete edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mes jush mesues te rreme.» Atehere, nga vijne ¨ ¨ ¨ mesuesit e rreme? Mund te dalin nga bre¨ ¨ ¨ nda kongregacionit. Keta jane apostate.1 Cfa¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re duan? Nuk kenaqen vetem duke lene orga¨ ¨ nizaten qe ndoshta dikur e donin, por sic¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpjegoi Pavli, synimi i tyre eshte qe ‘te ter¨ heqin pas vetes dishepujt’. Ver re se fjala «dishe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pujt» eshte ne trajten e shquar. Keta mesues te ¨ ¨ ¨ ¨ rreme nuk dalin jashte kongregacionit qe te ¨ ¨ ¨ ¨ bejne dishepuj, por perpiqen te marrin dishe¨ ¨ ¨ pujt e Krishtit. Si «ujqer grabitqare», mesuesit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e rreme jane te vendosur te perpijne pjesetaret ¨ e kongregacionit, duke ua shkaterruar besimin ¨ dhe duke i larguar nga e verteta.—Mat. 7:15; 2 Tim. 2:18. ¨ ¨ ¨ 5 Si veprojne mesuesit e rreme? Metodat e ty¨ ¨ ¨ ¨ re zbulojne se veprojne me dinakeri. Apostatet
1 Fjala «apostazi» ka kuptimin largim nga adhurimi i ¨ ¨ paster, heqje dore, dezertim, rebelim, braktisje.

¨ ¨ ¨ ¨ 5. Cfare metodash perdorin mesuesit e rreme? ¸
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

15

¨ Si mund t’i ftojne disa ¨ ¨ ¨ apostatet ne shtepi?

¨ «futin tinezisht» ide korruptuese. Ashtu si kon¨ ¨ ¨ ¨ trabandistet, ata veprojne ne fshehtesi, duke fu¨ tur pa u ndier pikepamje apostate. Dhe ashtu si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje falsifikues i afte perpiqet te fute ne qarku¨ ¨ llim dokumente false, edhe apostatet perdorin ¨ ¨ ¨ «fjale te shtira» ose argumente false, duke u per¨ ¨ ¨ pjekur t’i qarkullojne idete e tyre te sajuara sikur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ishin te verteta. Ata perhapin ‘mesime ma¨ ¨ shtruese’ ‘duke i shtremberuar Shkrimet’ qe t’i ¨ ¨ pershtatin me idete e veta. (2 Pjet. 2:1, 3, 13; ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 3:16) Eshte e qarte, apostatet nuk na duan te mi¨ ¨ ren. Po t’i ndiqnim, do te devijonim nga udha ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe te con ne jeten e perhershme. ¸ ¨ ¨ ¨ 6 Si mund te ruhemi nga mesuesit e rreme? ¨ ¨ ¨ Bibla na jep keshilla te qarta se si te sillemi me ¨ ta. (Lexo Romakeve 16:17; 2 Gjonit 9-11.) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Shmangini»,—thote Fjala e Perendise. Ne per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kthime te tjera kjo fraze eshte bere «largohuni ¨ nga ata», «rrini larg tyre» dhe «qendroni larg ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tyre». Nuk ka asgje te mjegullt ne keto keshilla ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te frymezuara. Ta zeme se nje mjek te ka para¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lajmeruar te shmangesh kontaktin me dike qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte infektuar me nje semundje ngjitese vde¨ ¨ ¨ kjeprurese. Do ta kuptoje se cfare donte te tho¸ ¨ ¨ shte mjeku dhe do te beje tamam ashtu. E pra, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ apostatet jane ‘te semure nga mendja’ dhe per¨ ¨ ¨ ¨ 6. Cfare keshillash te qarta na jep Bibla ne lidhje me ¸ ¨ ¨ mesuesit e rreme?
16
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ¨ ¨ ¨ piqen t’i infektojne te tjeret me mesi¨ met e tyre te pabesa. (1 Tim. 6:3, 4) Je¨ hovai, Mjeku i Madh, na paralajmeron ¨ te shmangim kontaktin me ta. E kup¨ ¨ ¨ ¨ tojme se c’do te thote, por a jemi te ve¸ ¨ ¨ ¨ ndosur t’ia veme veshin paralajmeri¨ ¨ ¨ mit te tij ne cdo gje? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ 7 C’do te thote te shmangim mesu¸ ¨ ¨ ¨ esit e rreme? Nuk i futim ne shtepi dhe ¨ ¨ as i pershendetim. Gjithashtu, refuzoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te lexojme literaturen e tyre, te shohim programe televizive ku dalin ¨ ¨ ¨ ata, te lexojme komentet e tyre ne In¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ternet a te shtojme opinionin tone per ate qe ¨ ¨ shkruajne. Pse jemi kaq te vendosur t’i shma¨ ¨ ¨ ngim? Nga dashuria. Se pari, duam ‘Perendine ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e se vertetes’, prandaj nuk na interesojne mesi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ met e shtremberuara qe kundershtojne Fjalen e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tij te se vertetes. (Psal. 31:5; Gjoni 17:17) Se dyti, ¨ duam edhe organizaten e Jehovait, e cila na ka ¨ ¨ ¨ ¨ mesuar te verteta dritheruese: emrin Jehova ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe domethenien e tij, qellimin e Perendise per ¨ ¨ ¨ token, gjendjen e te vdekurve dhe shpresen e ¨ ¨ ringjalljes. A te kujtohet si u ndjeve kur i meso¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve per here te pare keto dhe te verteta te tjera te ¨ ¨ ¨ ¨ cmuara? Pse pra, te lejosh te te helmoje cilido ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe deshiron te pergojoje organizaten qe te me¨ ¨ ¨ soi keto te verteta?—Gjoni 6:66-69. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Pavaresisht se cfare mund te thone mesu¸ ¨ ¨ esit e rreme, ne nuk do t’i ndjekim! Pse te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkojme te keto puse te thara vetem e vetem qe ¨ ¨ ¨ ¨ te mashtrohemi dhe te zhgenjehemi?! Perku¨ ¨ ¨ ¨ ndrazi, le te jemi te vendosur t’i qendrojme ¨ ¨ besnike Jehovait dhe organizates, e cila prej ko¨ ¨ hesh na shuan etjen me ujerat e pastra dhe fre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ skuese te se vertetes nga Fjala e frymezuar e Pe¨ ¨ rendise.—Isa. 55:1-3; Mat. 24:45-47.
¨ ¨ ¨ ¨ 7, 8. (a) C’do te thote te shmangim mesuesit e rre¸ ¨ ¨ ¨ ¨ me? (b) Pse je i vendosur te shmangesh mesuesit e ¨ rreme?

¨ Mos ndiq ‘perrallat’ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ndonjehere mund te jete e lehte te kuptosh ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se nje tabele rrugore eshte ndryshuar qelli¨ ¨ ¨ misht dhe tregon udhen e gabuar. Mirepo, here ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjera mund te jete e veshtire te dallosh ma¨ ¨ ¨ shtrimin. Po njesoj eshte edhe me ndikimet ne¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gative te Satanait; disa jane me te dukshme se te ¨ ¨ ¨ ¨ tjerat. Apostulli Pavel na paralajmeron per nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nga strategjite tinezare te Satanait qe i quan ‘pe¨ ¨ rralla’. (Lexo 1 Timoteut 1:3, 4.) Qe te mos de¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vijojme nga rruga qe te con ne jete, duhet ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te dime se cfare jane keto perralla dhe c’mund ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te bejme per te mos u kushtuar vemendje. ¨ ¨ ¨ ¨ 10 Paralajmerimi i Pavlit per ‘perrallat’ ben ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pjese ne letren e tij te pare drejtuar Timoteut, nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mbikeqyresi te krishtere qe kishte si caktim te ¨ ¨ ruante pastertine e kongregacionit dhe t’i ndih¨ ¨ ¨ ¨ ¨ monte bashkebesimtaret te qendronin besnike. ¨ ¨ ¨ ¨ (1 Tim. 1:18, 19) Pavli perdor nje fjale greke qe ¨ mund t’u referohet trillimeve, miteve ose ge¨ ¨ njeshtrave. Sipas nje enciklopedie, kjo fjale i ¨ ¨ ¨ referohet «nje historie (fetare) qe nuk ka asnje lidhje me realitetin». (The International Stand¨ ard Bible Encyclopaedia) Ndoshta Pavli kishte ne ¨ ¨ ¨ mendje genjeshtrat fetare te nxitura nga rrefe¨ ¨ nja te bujshme ose legjenda.1 Histori te tilla ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tem sa ‘ngrene pyetje qe te harxhojne kohe’ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ —domethene, ngrene pyetje te parendesishme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe cojne ne kerkime te kota. Keto perralla jane ¸ ¨ ¨ ¨ nje taktike e kryemashtruesit, Satanait, i cili per¨ ¨ ¨ ¨ dor genjeshtra fetare dhe mite qe te largoje nga ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udha te pavemendshmit. Keshilla e Pavlit eshte ¨ ¨ ¨ e qarte: mos u kushto vemendje «perrallave»! ¨ ¨ ¨ 11 Cilat jane disa ‘perralla’ qe mund t’i largoj9

¨ ¨ 1 Per shembull, libri apokrif i Tobise, i shkruar rreth ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shekullit te trete p.e.s. dhe qe ekzistonte edhe ne kohen ¨ ¨ ¨ ¨ e Pavlit, eshte plot me besetytni e rrefenja absurde me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ magji e shtrigeri qe paraqiten si te verteta.—Shih Te fi¨ ¨ ¨ ¨ tojme gjykim te thelle nga Shkrimet, vellimi 1, faqja 122, angl.

¨ ¨ 9, 10. C’paralajmerim i dha Pavli Timoteut ne ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lidhje me ‘perrallat’ dhe cfare mund te kete pasur ne ¸ ¨ mendje ai? (Shih edhe shenimin.) ¨ ¨ ¨ 11. Si e ka perdorur me dinakeri Satanai fene e rre¨ ¨ ¨ ¨ me qe t’i largoje njerezit nga udha? Cili paralajme¨ ¨ ¨ ¨ rim do te na ndihmoje te mos devijojme?

¨ ¨ ¨ ¨ ne nga udha te pavemendshmit? Ne parim, kjo ¨ ¨ fjale mund t’i referohet cdo genjeshtre fetare ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ose miti qe mund te na largoje «nga e verteta». ¨ (2 Tim. 4:3, 4) Satanai, i cili hiqet si «engjell dri¨ ¨ ¨ ¨ te», e ka perdorur me dinakeri fene e rreme qe ¨ ¨ ¨ ¨ te mashtroje njerezit. (2 Kor. 11:14) Per she¨ ¨ ¨ ¨ mbull, fete e krishterimit te rreme thone se ¨ ¨ ¨ ndjekin Krishtin, por faktikisht mesojne ge¨ ¨ njeshtra, si triniteti, ferri i zjarrte dhe pavdekesia e shpirtit. Po ashtu, ato nxitin kremtimin ¨ ¨ ¨ e festave te tilla, si Krishtlindjet dhe Pashket, te ¨ ¨ ¨ ¨ cilat perfshijne zakone qe duken te pafajshme, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ por ne te vertete rrenjet i kane ne mitologji dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne fe pagane. Nese i veme veshin paralajmeri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mit te Perendise qe te ndahemi prej tyre dhe ‘te ¨ ¨ ¨ ¨ mos e prekim gjene e papaster’, nuk do te na ¨ ¨ devijojne ‘perrallat’.—2 Kor. 6:14-17. ¨ ¨ ¨ ¨ 12 Satanai ka perhapur genjeshtra te tjera qe ¨ ¨ ¨ ¨ mund te na devijojne nese nuk tregohemi te ¨ ¨ ¨ ¨ kujdesshem. Te shqyrtojme disa shembuj. Bej ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ c’te duash; ti e vendos c’eshte e drejte dhe c’eshte ¸ ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ e gabuar. Kjo ide nxitet ne media dhe ne fushen ¨ ¨ ¨ ¨ e zbavitjes. Nje pikepamje e tille e shtremberu¨ ¨ ¨ ar per normat e Perendise, ushtron presion te ¨ ¨ ¨ ne qe te hedhim tej cdo kufizim moral. E verte¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta eshte se kemi tmerresisht nevoje per udhe¨ ¨ ¨ ¨ heqje morale, te cilen vetem Perendia mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te na e plotesoje. (Jer. 10:23) Perendia nuk do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nderhyje ne ceshtjet e tokes. Kjo ide i ben njere¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zit te mendojne vetem per te sotmen, pa e vrare ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mendjen per te ardhmen a qe t’i pelqejne Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise. Mund te fillojme te mendojme si ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e te behemi «joaktive dhe te pafrytshem» ne ¨ ¨ ¨ ¨ sherbimin ndaj Perendise. (2 Pjet. 1:8) E verteta ¨ ¨ ¨ eshte se dita e Jehovait po afrohet me shpejtesi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe duhet te qendrojme ne pritje te saj. (Mat. ¨ ¨ 24:44) Perendia nuk interesohet per ty si indi¨ ¨ ¨ vid. Po t’i besojme kesaj genjeshtre satanike, ¨ ¨ ¨ mund te dorezohemi duke menduar se kurre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nuk mund te jemi te denje per dashurine e
¨ ¨ ¨ 12, 13. (a) Cfare genjeshtrash ka perhapur Satanai ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe cila eshte e verteta per cdonjeren prej tyre? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (b) C’mund te bejme qe te mos na devijojne perra¸ llat e Satanait?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

17

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise. E verteta eshte se Jehovai i do dhe i ¨ cmon si individe adhuruesit e tij.—Mat. 10: ¸ 29-31. ¨ ¨ ¨ ¨ 13 Duhet te qendrojme vigjilente, pasi me¨ ¨ ¨ ¨ ndimet dhe qendrimet e botes se Satanait ne ¨ ¨ ¨ ¨ pamje te pare mund te duken te arsyeshme. ¨ ¨ ¨ Por, kujto se Satanai eshte mjeshter i mashtri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mit. Vetem nese u veme veshin keshillave dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perkujtuesve te Fjales se Perendise nuk do te na ¨ ¨ ¨ devijojne ‘perrallat e sajuara me mjeshteri’. —2 Pjet. 1:16.

¨ ¨ Si do te pergjigjeshe?
Si mund t’i zbatosh personalisht para¨ ¨ ¨ lajmerimet qe gjenden ne shkrimet vijuese? ˙ 2 Pjetrit 2:1-3 ˙ 1 Timoteut 1:3, 4 ˙ 1 Timoteut 5:11-15 ¨ me thashetheme.» Thashethemet e demshme ¨ ¨ ¨ mund te cojne ne shpifje dhe kjo shpesh ¸ ¨ shkakton grindje. (Prov. 26:20) E kuptojne apo ¨ ¨ ¨ jo, shpifesit dashakeqe imitojne Satana Dja¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llin.1 «Futin hundet ne punet e te tjereve.» Nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kemi te drejte t’u themi te tjereve se c’te bejne ¸ ¨ ¨ ¨ me c¸ eshtjet personale. E gjithe kjo sjellje e kote ¨ ¨ ¨ dhe e bezdisshme mund te na shperqendroje ¨ ¨ ¨ ¨ nga vepra e predikimit per Mbreterine qe na ka ¨ ¨ ¨ ¨ caktuar Perendia. Nese nuk e mbeshtetim me ¨ ¨ ¨ ¨ aktivisht vepren e Jehovait, atehere do te filloj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te ndjekim Satanain. Nuk ka nje rruge te mesme.—Mat. 12:30. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Nese ua veme veshin keshillave te Bibles, ¨ ¨ ¨ ‘nuk do te largohemi qe te ndjekim Satanain’. ¨ ¨ ¨ ¨ Te shqyrtojme disa nga keshillat e mencura te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Pavlit. Kini «shume per te bere ne vepren e Zoteri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ se». (1 Kor. 15:58) Ne rast se jemi te zene me ak¨ ¨ ¨ ¨ tivitetet e Mbreterise, do te jemi te mbrojtur ¨ ¨ ¨ nga rreziqet qe vijne kur rrime kot dhe merre¨ ¨ ¨ ¨ mi me gjera qe na harxhojne kohe. (Mat. 6:33) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Thoni «fjale te mira, qe te ndertojne». (Efes. ¨ ¨ 4:29) Ji i vendosur te mos degjosh thashethe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te demshme e te mos i perhapesh.2 Kultivo ¨ ¨ ¨ ¨ besim dhe respekt per bashkebesimtaret. Ke¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtu do te jemi te prirur te themi fjale qe nder¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojne, ne vend qe te shkaterrojne. ‘Kini si synim ¨ ¨ te shikoni punet tuaja.’ (1 Sel. 4:11) Trego inte´ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Fjala greke e perkthyer «djall» eshte diabolos, qe do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te thote «shpifes». Kjo fjale perdoret si titull tjeter per Sa¨ ¨ ¨ tanain, shpifesin me te madh.—Gjoni 8:44; Zbul. 12: 9, 10. ¨ ¨ ¨ 2 Shih kutine «Pupla ne ajer».

Mos ‘ndiq Satanain’ ¨ ¨ ¨ ¨ Imagjino nje tabele rrugore qe thote: «Rru¨ ¨ ga per te ndjekur Satanain.» Kush prej nesh do ¨ ¨ ¨ ¨ ta ndiqte kete tabele? Megjithate, Pavli na para¨ ¨ ¨ ¨ ¨ lajmeron per disa menyra se si te krishteret e ¨ ¨ ¨ kushtuar mund ‘te largohen qe te ndjekin Sata¨ nain’. (Lexo 1 Timoteut 5:11-15.) Fjalet e Pavlit ¨ u drejtohen disa ‘vejushave te reja’, por parimet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe permend vlejne per te gjithe ne. Ato te kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtere te shekullit te pare mund te mos kene menduar se po ndiqnin Satanain, por veprimet ¨ ¨ ¨ ¨ e tyre tregonin pikerisht kete. Si mund te tregoj¨ ¨ ¨ me kujdes qe te mos e ndjekim as pa dashje Sa¨ ¨ ¨ tanain? Le te shqyrtojme paralajmerimin e Pa¨ ¨ vlit per thashethemet e demshme. ¨ ¨ ¨ ¨ 15 Satanai ka si synim te na beje te heshtim e ¨ ¨ ¨ ¨ te mos flasim per besimin tone—te mos predi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kojme me lajmin e mire. (Zbul. 12:17) Per kete ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qellim, ai perpiqet te na shtyje te jepemi pas ak¨ ¨ ¨ ¨ tiviteteve qe na harxhojne kohe ose shkaktojne ¨ ¨ percarje mes nesh. Ver re disa nga taktikat e Sa¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tanait qe identifikon Pavli. «Rrine pa bere gje ¨ ¨ ¨ ¨ dhe bredhin shtepi me shtepi.» Per shembull, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te harxhojme kot kohen tone dhe ate te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjereve me gjera te parendesishme e nganje¨ ¨ ¨ ¨ here jo te verteta duke lexuar e derguar email-e ¨ ¨ ose mesazhe ne celular, duke folur ne telefon a ¨ ¨ ¨ duke u takuar per te biseduar per to. «Merren
14

¨ ¨ 14. Cfare paralajmerimi u dha Pavli disa vejushave ¸ ¨ ¨ ¨ te reja? Pse te gjithe ne duhet t’i marrim seriozisht ¨ fjalet e tij? ¨ ¨ 15. Cfare synimi ka Satanai? Cilat taktika te Satana¸ it identifikon Pavli?
18
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16. Cfare duhet te bejme nese nuk duam te ndje¸ kim Satanain?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ res personal per te tjeret, por kete beje ne ate ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ menyre qe te tregoje respekt per jeten e tyre pri¨ ¨ vate dhe te mos ua ule dinjitetin. Gjithashtu, ¨ ¨ ¨ kujto se nuk duhet t’ua imponojme te tjereve ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pikepamjet tona per c¸ eshtje qe duhet te vendo¨ sin vete.—Gal. 6:5. ¨ ¨ ¨ ¨ 17 Sa mirenjohes jemi qe Jehovai na thote ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qarte se cfare te mos ndjekim! Sidoqofte, kurre ¸
¨ ¨ ¨ ¨ 17. (a) Pse Jehovai na ka dhene paralajmerimet qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kemi shqyrtuar me siper? (b) Per cfare duhet te jemi ¸ ¨ te vendosur?

¨ ¨ ¨ te mos harrojme se paralajmerimet e Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te shqyrtuara ne kete artikull dhe ne artikullin ¨ ¨ e meparshem, motivohen nga dashuria e tij e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ madhe per ne. Ai do qe te na kurseje vuajtjet qe ¨ vijne duke ndjekur ‘tabelat rrugore devijuese’ ¨ ¨ ¨ ¨ te Satanait. Rruga qe Jehovai do qe te ndjekim ¨ ¨ ¨ mund te jete e kufizuar, por con ne destinaci¸ ¨ ¨ ¨ ¨ onin me te mire—jeta e perhershme. (Mat. ¨ ¨ ¨ ¨ 7:14) Qofshim te vendosur per t’ia vene veshin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kesaj keshille te Jehovait: «Kjo eshte udha. Ecni ¨ ¨ ne te!»—Isa. 30:21.

¨ ¨ Pupla ne ajer
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje rrefenje e vjeter judaike ilustron mire ¨ ¨ ¨ pasojat qe vijne kur perhapen thashetheme ¨ ¨ ¨ te demshme. Edhe pse ka versione te ndry¨ ¨ shme, thelbi eshte ky: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Nje njeri shkoi verdalle neper qytet duke ¨ ¨ ¨ ¨ perhapur shpifje per personin me te mencur ¸ ¨ ¨ ¨ te atij vendi. Me vone, thashethemexhiu dashakeq e kuptoi gabimin dhe shkoi te ky njeri ¨ ¨ ¨ ¨ qe t’i kerkonte falje. I tha se ishte i gatshem te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bente cfaredo gjeje per te ndrequr gabimin. ¸ ¨ ¨ ¨ Njeriu i mencur kishte nje kerkese: i tha tha¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shethemexhiut qe te merrte nje jastek me pu¨ ¨ pla, ta cante dhe puplat t’i shperndante ne ¸ ¨ ¨ ¨ ajer. Edhe pse u cudit nga kjo kerkese, thashe¸ ¨ ¨ themexhiu beri sic¸ i tha ai dhe me pas u kthye tek i mencuri. ¸ ¨ —A me ke falur tani?—e pyeti. ¨ ¨ —Ne fillim, shko mblidh te gjitha puplat,— ¨ u pergjigj i mencuri. ¸ ¨ —Po si t’i mbledh? I ka marre era. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ —Te ndreqesh demin qe ke bere me fjalet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tua, eshte po kaq e veshtire sa te mbledhesh puplat.» ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Mesimi eshte i qarte. Fjalet qe kemi thene, ¨ ¨ ¨ ¨ nuk mund t’i terheqim me, dhe eshte thuaj¨ ¨ ¨ ¨ se e pamundur te ndreqim demin qe kane ¨ ¨ shkaktuar. Prandaj, para se te perhapim ndo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje thashetheme, sado te vogel, bejme mire ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kujtojme qe fjalet jane si pupla ne ajer.

¨ DIKUR I FRIKESOHESHA VDEKJES, TANI PRES ¨ ¨ ‘JETE ME BOLLEK’
˘

TREGUA R NGA

PIERO GATI

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

¨ ¨ ¨ JE uturime e mbytur pak nga pak u be ¨ ¨ ¨ gjithnje e me e forte. Pas saj nisi oshti¨ ¨ ¨ ¨ ma e sirenave qe i lajmeronin njerezit te ¨ ¨ strehoheshin. Me tej filloi fishkellima e bo¨ ¨ ¨ mbave, shkaterrimi dhe nje shungullime e ¨ tmerrshme qe na i plasi daullet e veshit. ¨ ¨ ¨ E gjithe kjo ndodhi ne Milano, Itali, me ¨ 1943-1944. Meqe si ushtar i ri isha caktuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me sherbim ne ate zone, shpesh me urdhe¨ ¨ ronin te mblidhja mbetjet e trupave njerezo¨ ¨ ¨ re te varrosur brenda strehimeve kunder¨ ajrore te bombarduara, ku kishin mbetur si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne gracke. Trupat ishin te copetuar dhe te ¨ ¨ ¨ paidentifikueshem. Por, nuk pashe nga afer ¨ ¨ ¨ ¨ vetem vdekjen e te tjereve. Disa here edhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vete shpetova nga vdekja per nje fije. Ne ato ¨ ¨ ¨ raste i lutesha Perendise duke i premtuar qe, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nese do te shpetoja nga masakrat, do te beja vullnetin e tij.

N

¨ Heq friken nga vdekja ¨ ¨ ¨ U rrita ne nje fshat rreth dhjete kilometra ¨ ¨ larg Komos, Itali, prane kufirit me Zvicren. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Qe ne moshe te njome u gjenda balle per ba¨ ¨ ¨ lle me hidherimin dhe friken nga vdekja. ¨ ¨ Gripi spanjoll me mori dy motra. Pastaj me ¨ ¨ 1930, kur isha vetem gjashte vjec, vdiq ma¸ ¨ maja, Luixha. Ngaqe isha rritur si katolik, ¨ i zbatoja rregullat fetare dhe ndiqja meshen
20
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ¨ e perjavshme. Por, friken nga vdekja e hoqa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vetem vite me vone jo ne kishe, por ne nje berberhane. ¨ ¨ Me 1944, Lufta II Boterore po korrte shu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me jete. Isha nje nga dhjetera mije ushtaret ¨ ¨ ¨ ¨ italiane qe kishin ikur nga zona e luftes per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne Zvicren asnjanese. Me te mberritur atje, ¨ ¨ ¨ na cuan ne disa kampe refugjatesh. Mua me ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ cuan ne nje kamp prane Shtajnahut, ne veri¸ ¨ ¨ ¨ ¨ lindje te vendit. Atje na dhane njefare lirie. ¨ ¨ ¨ ¨ Berberi ne Shtajnah kishte nevoje perkohe¨ ¨ ¨ sisht per ndihme ne dyqan. Jetova e punova ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te vetem nje muaj, por kjo me mjaftoi te ¨ ¨ ¨ ¨ njihja ate qe me ndryshoi jeten. ¨ ¨ Nje nga klientet e berberit ishte AdolfoTe¨ ¨ ¨ ¨ lini, nje italian qe jetonte ne Zvicer. Ishte ¨ ¨ Deshmitar i Jehovait. Nuk kisha degjuar ku¨ ¨ ¨ ¨ rre per kete grup fetar dhe kjo s’ishte cudi, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ meqe ne ate kohe ne mbare Italine kishte jo ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me shume se 150 Deshmitare. Adolfoja me ¨ ¨ ¨ foli per te vertetat e mrekullueshme biblike, ¨ ¨ ¨ premtimet per paqe dhe ‘jete me bollek’. (Gjoni 10:10; Zbul. 21:3, 4) U magjepsa nga ¨ ¨ ¨ ¨ mesazhi per nje te ardhme pa lufte dhe vde¨ ¨ kje. Kur u ktheva ne kampin e refugjateve, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i fola per kete shprese nje te riu italian, Xhu¨ ¨ zepe Tubinit. Edhe atij i beri pershtypje. ¨ ¨ ¨ ¨ Adolfoja dhe Deshmitare te tjere na vizito¨ ¨ nin here pas here ne kamp.

¨ ¨ ¨ Adolfoja me coi ne Arbon, rreth dhjete ki¸ lometra nga Shtajnahu, ku mbante mble¨ ¨ ¨ ¨ dhjet ne italisht nje grup i vogel Deshmita¨ ¨ ¨ ¨ ¨ resh. Isha aq entuziast per ate qe degjova, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ saqe javen vijuese shkova atje ne kembe. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Me vone, ndoqa nje asamble te Deshmitare¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ve ne nje salle kongresesh ne Zyrih. Me la ¨ ¨ mbresa ne vecanti nje prezantim me diapo¸ zitiva lidhur me kampet e shfarosjes, ku tregoheshin pirgje me trupa. Mora vesh se shu¨ ¨ ¨ ¨ me Deshmitare gjermane ishin martirizuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per shkak te besimit te tyre. Ne ate asamble ¨ ¨ takova Maria Picaton. Per shkak te veprimta¨ ¨ rive te saj si Deshmitare, autoritetet fashiste ¨ italiane e kishin denuar me 11 vjet burg. ¨ Kur mbaroi lufta, u ktheva ne Itali dhe u ¨ ¨ bashkova me kongregacionin e vogel ne ¨ ¨ ¨ ¨ Komo. Nuk kisha bere nje studim biblik te ¨ ¨ ¨ ¨ rregullt, por te vertetat thelbesore i kisha te ¨ ¨ qarta ne mendje. Edhe Maria Picato ben¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te pjese ne ate kongregacion. Ajo me foli per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nevojen e pagezimit te krishtere dhe me ftoi ¨ te vizitoja Marcelo Martinelin, i cili jeton¸ ¨ ¨ ¨ te ne Kastione-Andeveno, ne provincen e ¨ ¨ Sondrios. Marceloja ishte nje vella besnik i ¸ ¨ ¨ mirosur qe ishte denuar me 11 vjet burg nga ¨ ¨ regjimi diktatorial. M’u desh te beja 80 kilo¨ ¨ metra me biciklete qe ta takoja. ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Marceloja perdori Biblen qe te me shpje¸ ¨ ¨ ¨ ¨ gonte kerkesat per pagezimin, me pas u lu¨ ¨ ¨ tem dhe shkuam ne lumin Ada, ku u pagezo¨ ¨ va. Ishte shtatori i 1946-s. C’dite e vecante! ¸ ¸ ¨ Isha kaq i emocionuar qe kisha vendosur t’i ¨ ¨ ¨ ¨ sherbeja Jehovait dhe qe kisha nje shprese ¨ ¨ ¨ ¨ te sigurt per te ardhmen, saqe kur erdhi ¨ ¨ ¨ mbremja nuk arrija ta besoja se ate dite kisha pedaluar 160 kilometra! ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne maj te vitit 1947, ne Milano te Italise u ¨ ¨ mbajt asambleja e pare pas luftes. Ishin rreth ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 700 te pranishem, perfshire shume qe kishin ¨ ¨ ¨ mbijetuar nga perndjekja fashiste. Ne ate ¨ asamble ndodhi dicka krejt e pazakonte. Xhu¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zepe Tubini, te cilit i kisha dhene deshmi ne ¨ ¨ kampin e refugjateve, mbajti fjalimin e page¨ ¨ zimit dhe pastaj u pagezua edhe vete. ¨ ¨ ¨ Ne ate asamble pata privilegjin te takoja ¨ ¨ vella Nejthen Norin nga Betheli i Bruklinit. ¨ ¨ ¨ Ai me nxiti mua dhe Xhuzepen qe ta perdor¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nim jeten ne sherbim te Perendise. Vendosa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qe brenda nje muaji te nisja sherbimin ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kohe te plote. Me te mberritur ne shtepi, ¨ i tregova familjes per vendimin tim, por ata ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ u perpoqen te gjithe te ma prishnin me¨ ¨ ndjen. Megjithate, isha i vendosur. Keshtu, ¨ ¨ ¨ ¨ nje muaj me pas fillova sherbimin ne Be¨ ¨ ¨ thel, ne Milano. Atje sherbenin kater misi¨ ¨ onare: Xhuzepe Romano me te shoqen, An¨ ¨ xhelinen dhe Karlo Benanti me te shoqen, ¨ ¨ ¨ Kostancen. Anetari i peste i familjes ishte Xhuzepe Tubini, i cili sapo ishte bashkuar ¨ me ta, kurse une isha i gjashti. ¨ ¨ ¨ Pas nje muaji ne Bethel, u emerova mbi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keqyres qarkor—i pari mbikeqyres vendes. ¨ ¨ ¨ Vella Xhorxh Fredianeli, misionari i pare qe ¨ kishte ardhur ne Itali nga Shtetet e Bashku¨ ¨ ¨ ¨ ara me 1946, tashme sherbente si mbikeqy¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ res udhetues. Ai me sterviti per disa jave dhe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pastaj u nisa vetem per kete aventure. Kujtoj ¨ ¨ ¨ ne vecanti kongregacionin e pare qe vizitova ¸ ¨ ¨ ¨ —Faencen. Imagjinoni: deri atehere nuk ki¨ ¨ sha mbajtur asnje fjalim ne kongregacion. ¨ ¨ Gjithsesi, i nxita te pranishmit, ku perfshi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ heshin shume te rinj, qe te mendonin per te ¨ ¨ ¨ filluar sherbimin e plotkohor. Me vone, disa ¨ ¨ ¨ ¨ nga ata te rinj moren caktime me pergjegjesi ¨ ¨ ¨ ¨ te medha ne fushen italiane. ¨ ¨ Kisha nisur nje jete emocionuese si mbi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ keqyres udhetues. Ishte nje jete plot surpri¨ ¨ ¨ ¨ za, pershtatje, sfida e gezime, dhe vellezerit e ¨ ¨ ¨ ¨ motrat me tregonin shume perzemersi.
¨ ¨ ¨ Skena fetare ne Italine e pasluftes ¨ ¨ ¨ Me lejoni t’ju tregoj dicka per situaten fe¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tare te Italise ne ate kohe. Kisha katolike
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

21

¨ ¨ ¨ 0 Udhes per ne Galaad
BERN
Zyrih Arbon Shtajnah

¨ ZVICER
Me Xhuzepen ¨ ne Galaad
Komo Milano

Kastione-Andeveno

Lumi A da

Faenca

¨ ¨ kishte autoritet absolut. Ndonese me 1948 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hyri ne fuqi nje kushtetute e re, vetem ne vi¨ tin 1956 u shfuqizuan ligjet fashiste qe i ¨ ¨ ¨ ndalonin Deshmitaret te predikonin lirisht. ¨ ¨ Si pasoje e presionit nga kleri, asamblete ¨ ¨ qarkore nderpriteshin shpesh. Por disa here ¨ orvatjet e klerit deshtuan me turp, sic¸ ndo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhi me 1948 ne Sulmona, nje qyteze ne Ita¨ line Qendrore. ¨ ¨ ¨ ¨ Asambleja po mbahej ne nje teater. Te di¨ ¨ elen paradite isha drejtuesi i sesionit, ndersa Xhuzepe Romano po mbante fjalimin pu¨ ¨ blik. Te pranishmit ishin jashtezakonisht ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shume per ate kohe. Ne mbare vendin nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kishte me shume se 500 lajmetare, por ne te¨ ater ishin dyndur 2.000 veta. Nga fundi i fja¨ ¨ ¨ ¨ limit, nje burre, me porosine e dy prifterinj¨ ¨ ¨ ve qe ishin ne auditor, erdhi ne podium. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Meqe donte te bente rremuje, filloi te berti¨ ¨ ¨ ¨ ste me sa i hante zeri. I thashe menjehere: ¨ ¨ ¨ ¨ «Nese do te thuash dicka, merr nje salle me ¸ ¨ qira dhe thuaj c’te duash.» Auditorit nuk i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ beri pershtypje ai person dhe e mbyten ze¨ ¨ rin e tij me shprehje mosmiratimi. Atehere, ¨ ai burre zbriti nga podiumi dhe u zhduk. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Te udhetoje ne ato dite ishte aventure. Ndo¨ ¨ ¨ njehere shkoja nga njeri kongregacion te ¨ ¨ ¨ ¨ tjetri ne kembe, me biciklete, me autobu¸ ¨ ¨ ¨ ¨ se karakatine te stermbushur ose me tren. ¨ ¨ ¨ ¨ Ne disa raste strehohesha ne ndonje stalle
22
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ITALI ose barake veglash. Sapo kishte mbaruar lufta dhe ¨ ¨ shumica e italianeve ishin ROM E ¨ ¨ ¨ te varfer. Kishte pak velle¨ Sulmona zer dhe ata s’kishin shu¨ me nga ana materiale. Pra¨ ¨ ¨ ¨ peseprape, jeta ne sherbim ¨ Ventotene te Jehovait ishte e mrekullueshme. ¨ ¨ Stervitem ne Galaad ¨ ¨ Me 1950, Xhuzepe Tubini dhe une ¨ ¨ ¨ ¨ u ftuam te ndiqnim klasen e 16-te te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shkolles per misionare te Galaadit. Qe ¨ ¨ ¨ ne fillim e kuptova se do ta kisha te ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtire te mesoja anglisht. Bera me te mi¨ ¨ ¨ ¨ ren, por ishte nje sfide. Duhej te lexonim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tere Biblen ne anglisht. Per ta arritur kete, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndonjehere nuk shkoja te haja dreke qe te ¨ ¨ praktikoja leximin me ze. Ne fund, erdhi ra¨ ¨ ¨ dha ime per te mbajtur nje fjalim. I kujtoj si ¨ sot fjalet e instruktorit: «Gjestet dhe entuziaz¨ ¨ ¨ mi yt jane te shkelqyer, por anglishtja jote ¨ ¨ ¨ eshte krejt e pakuptueshme!» Pavaresisht nga ¨ kjo, arrita ta perfundoja kursin me sukses. Pa¨ ¨ staj, Xhuzepe dhe une u ricaktuam ne Itali. Me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ stervitjen shtese qe kishim marre, te dy ishim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me te pajisur qe t’u sherbenim vellezerve. ¨ Me 1955, u martova me Lidian, fjalimin e ¨ ¨ ¨ ¨ pagezimit te se ciles e kisha mbajtur para ¨ ¨ ¨ shtate vjetesh. Domeniko, i ati, ishte nje

¨ ¨ Diten e dasmes ¨ ¨ Gruaja ime e shtrenjte ka qene ¨ ¨ ¨ ¨ perkrah meje per me teper se 55 vjet

¨ baba i dashur qe kishte arritur t’i ndihmon¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te te shtate femijet te pranonin te verteten, ¨ ¨ pavaresisht se ishte perndjekur nga regjimi ¨ fashist dhe ishte denuar me tre vjet inter¨ ¨ ¨ ¨ nim. Edhe Lidia ishte nje luftetare e se verte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tes. Kishte dale tri here ne gjyq para se te na ¨ ¨ ¨ njihej ligjerisht e drejta per te predikuar ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtepi me shtepi. Gjashte vjet pas marteses, ¨ ¨ ¨ na lindi Beniamino, djali yne i pare. Me ¨ ¨ 1972, na lindi Marko, djali tjeter. Jam shume ¨ ¨ ¨ i lumtur qe te dy ata bashke me familjet po i ¨ ¨ sherbejne Jehovait me zell. ¨ ¨ ¨ ¨ Qendroj aktiv ne sherbim te Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ Gjate jetes sime te lumtur duke u sherbyer ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tjereve, kam pasur shume pervoja te paha¨ ¨ ¨ rrueshme. Per shembull, ne fillim te viteve ¨ ¨ 80, vjehrri i shkroi presidentit te ateher¨ ¨ ¨ ¨ shem te Italise, Sandro Pertinit. Gjate dikta¨ ¨ ¨ tures fashiste, te dy i kishin internuar ne ishullin e Ventotenes, ku mbaheshin armiq¨ ¨ ¨ ¨ te e supozuar te regjimit. Vjehrri kerkoi nje ¨ ¨ ¨ takim me qellim qe t’i jepte deshmi presi¨ ¨ dentit. Atij iu pranua kerkesa dhe une e sho¨ ¨ ¨ ¨ qerova. Na priten perzemersisht—dicka me ¸ ¨ ¨ ¨ te cilen nuk ishim mesuar aspak. Presidenti ¨ ¨ ¨ e pershendeti ngrohte vjehrrin tim duke e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perqafuar. Me pas folem per besimin tone ¨ ¨ dhe i dhame ca literature. ¨ ¨ ¨ ¨ Me 1991, pas 44 vjetesh si mbikeqyres ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ udhetues, e lashe vepren qarkore, gjate se ci-

¨ ¨ ¨ les kisha vizituar kongregacione ne mbare ¨ ¨ ¨ ¨ Italine. Per kater vitet vijuese sherbeva si ¨ ¨ ¨ mbikeqyres i nje Salle Asamblesh derisa m’u ¨ ¨ desh ta pakesoja aktivitetin tim per shkak ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te nje semundjeje te rende. Sidoqofte, fale ¨ ¨ ¨ ¨ dashamiresise se pamerituar te Jehovait, ¨ ¨ ¨ jam ende ne sherbimin e plotkohor. Perpi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qem te bej me te miren qe te predikoj e te ¨ ¨ mesoj lajmin e mire, dhe tani drejtoj disa ¨ ¨ ¨ studime biblike. Vellezerit thone ende se ¨ ¨ kur mbaj fjalime, kam nje entuziazem «ek¨ ¨ ¨ sploziv». Falenderoj Jehovain qe nuk me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte pakesuar entuziazmi per shkak te mo¨ shes. ¨ Kur isha i ri, frika nga vdekja me mbante ¨ ¨ nen kthetrat e saj, por njohuria e sakte bibli¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ke me ka dhene shpresen e sigurt te jetes se ¨ ¨ ¨ ¨ perhershme—‘te jetes me bollek’, sic¸ e quajti Jezui. (Gjoni 10:10) Ja pse tani mezi e pres ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ate: nje jete tere paqe, siguri dhe lumturi, ¨ plot bekime te bollshme nga Jehovai. I gji¨ ¨ ¨ ¨ the nderimi i shkofte Krijuesit tone te da¨ ¨ shur, emrin e te cilit kemi privilegjin te ¨ mbajme!—Psal. 83:18.
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

23

¨ ¨ ¨ CFARE ESHTE ¨ ¸ ¨ PUSHIMI I PERENDISE?
¨ ¨ ¨ ¨ «Mbetet nje pushim sabati per popullin e Perendise.»—HEBR. 4:9.

Q

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ E NE kapitullin e pare te Zanafilles, me¨ ¨ ¨ ¨ sojme se Perendia e pergatiti token si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vendbanim per njerezit gjate gjashte diteve te ¨ ¨ ¨ figurshme. Bibla thote per fundin e seciles ¨ ¨ ¨ prej ketyre periudhave: «U be mbremje dhe u ¨ ¨ ¨ be mengjes.» (Zan. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31) Mire¨ ¨ ¨ po, keto fjale nuk i gjejme te Zanafilla 2:1-3 ¨ ¨ ¨ ne lidhje me diten e shtate. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2 Fakti qe keto fjale nuk jane vene, le te ¨ kuptohet se dita e shtate, pra ‘dita’ e pushimit ¨ ¨ ¨ te Perendise, po vazhdonte ende kur u shkrua ¨ Zanafilla. A vazhdon ende dita e pushimit te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise? Nese po, a mund te hyjme ose te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ marrim pjese ne kete pushim sot? Pergjigjet ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e ketyre pyetjeve jane me rendesi jetesore ¨ per ne. ¨ A po pushon ende Perendia? ¨ 3 Ka dy arsye pse mund te themi se dita e ¨ ¨ ¨ ¨ shtate vazhdonte ende gjate shekullit te pare ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te e.s. Arsyen e pare e mesojme nga ajo qe u ¨ tha Jezui disa prej armiqve te tij. Ata ishin ina¨ ¨ ¨ ¨ tosur me te sepse kishte sheruar njerez diten e ¨ ¨ sabatit. Mendonin se ishte e gabuar te sheroje ¨ ¨ ¨ ate dite, meqe Ligji i Moisiut thoshte se sabati ¨ ¨ ¨ ishte dite pushimi. Per t’iu pergjigjur, Jezui ¨ ¨ ¨ tha: «Ati im vazhdon te punoje deri me tani, ¨ ¨ prandaj dhe une vazhdoj te punoj.» (Gjoni 5: ¨ ¨ ¨ ¨ 16, 17) Cfare donte te thoshte ai? Me fjale te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ tjera po thoshte: «Ati dhe une po bejme te ¨ ¨ ¨ njejten lloj pune. Ati ka punuar gjate sabatit ¨ ¨ te tij mijeravjecar dhe po punon ende, pra¸

¨ ¨ ¨ ndaj edhe une mund te punoj ne sabat.» Fja¨ ¨ ¨ ¨ let e Jezuit tregojne se ne kohen e tij po va¨ ¨ zhdonte ende dita e shtate, pra dita kur Pere¨ ¨ ndia po pushon, domethene nuk po merret ¨ ¨ ¨ ¨ me krijimin e gjerave ne toke. Megjithate, Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendia po punonte ende per te plotesuar qe¨ ¨ ¨ llimin e tij per njerezit dhe token.1 ¨ ¨ ¨ 4 Nje arsye tjeter pse themi se dita e shtate ¨ ¨ ¨ ¨ vazhdonte ende gjate shekullit te pare te e.s., ¨ ¨ na e jep apostulli Pavel. Kur citoi Zanafillen ¨ ¨ 2:2 lidhur me pushimin e Perendise, Pavli ¨ ¨ ¨ shkroi nen frymezim: «Ne qe kemi treguar ¨ ¨ ¨ besim, hyjme ne ate pushim.» (Hebr. 4:3, 4, ¨ ¨ 6, 9) Pra, dita e shtate vazhdonte ende ne ko¨ ¨ ¨ ¨ hen e Pavlit. Per sa kohe do te vazhdonte kjo ¨ dite pushimi? ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Qe t’i pergjigjemi kesaj pyetjeje, duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kujtojme qellimin e dites se shtate. Zanafilla ¨ ¨ ¨ 2:3 e shpjegon se cili eshte: «Perendia e be¨ ¨ ¨ koi dhe e shenjteroi diten e shtate.» Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ «e shenjteroi» ose e vecoi qe te conte deri ne ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fund qellimin e tij. Ky qellim eshte qe toka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te banohet nga njerez te bindur, te cilet do te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kujdesen per te dhe per te gjitha krijesat ne te. ¨ ¨ ¨ (Zan. 1:28) Pikerisht drejt realizimit te ketij ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qellimi ‘kane vazhduar te punojne deri me ¨ ¨ tani’ Perendia Jehova dhe Jezu Krishti, ‘Zote¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Prifterinjte e levitet punonin ne tempull diten e sa¨ ¨ ¨ batit dhe kjo nuk ishte kunder Ligjit te Moisiut. Perendia ¨ e zgjodhi Jezuin si kryepriftin tone. Prandaj, nuk ishte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e gabuar qe Jezui te bente ne sabat punen qe i kishte caktuar Jehovai.—Mat. 12:5, 6.

¨ ¨ 1, 2. C’perfundim mund te nxjerrim nga Zanafilla ¸ ¨ ¨ ¨ 2:1-3 ne lidhje me diten e shtate? Cilat pyetje lindin? ¨ ¨ 3. Si e tregojne fjalet e Jezuit te Gjoni 5:16, 17 se dita ¨ ¨ ¨ e shtate po vazhdonte ende ne shekullin e pare?
24
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ¨ 4. C’arsye tjeter jep Pavli se dita e shtate vazhdonte ¸ ¨ ¨ ende ne kohen e tij? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5. Cili ishte qellimi i dites se shtate? Kur do te reali¨ ¨ zohet plotesisht ky qellim?

¨ ria i sabatit’. (Mat. 12:8) Dita e pushimit te Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise do te vazhdoje derisa qellimi i tij te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jete realizuar plotesisht ne fund te Mbreteri¨ ¨ mit Mijevjecar te Krishtit. ¸

¨ ¨ ¨ ¨ Te mos biem «ne te njejtin model mosbindjeje» ¨ ¨ ¨ ¨ 6 Qellimi i Perendise iu shpjegua qarte ¨ ¨ ¨ Adamit dhe Eves, por ata vepruan kunder ke¨ tij qellimi. Sigurisht, Adami dhe Eva ishin ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tem njerezit e pare qe ndoqen udhen e mos¨ ¨ ¨ ¨ ¨ bindjes. Qe nga ajo kohe, miliona te tjere jane ¨ treguar te pabindur. Madje edhe populli i ¨ ¨ zgjedhur i Perendise, kombi i Izraelit, u tre¨ ¨ gua vazhdimisht i pabindur. Po ashtu, eshte ¨ ¨ ¨ per t’u theksuar se Pavli i paralajmeroi te kri¨ ¨ ¨ shteret e shekullit te pare se edhe disa prej ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tyre mund te binin ne te njejten gracke si izra¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ elitet e lashte. Ai shkroi: «Le te bejme cmos qe ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ te hyjme ne ate pushim, se mos ndokush ¨ ¨ ¨ bie ne te njejtin model mosbindjeje.» (Hebr. ¨ ¨ 4:11) Vini re qe Pavli tregon se njerezit e pabi¨ ¨ ¨ ¨ ndur nuk mund te hyjne ne pushimin e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise. Cfare do te thote kjo per ne? A mund te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrezikojme te mos hyjme ne pushimin e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise po te veprojme ne ndonje menyre ku¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nder qellimit te tij? Patjeter, pergjigjja e kesaj ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pyetjeje eshte shume e rendesishme per ne, ¨ ¨ ¨ ¨ dhe do ta trajtojme me tej. Por, se pari, le te ¨ ¨ ¨ flasim per shembullin e keq te izraeliteve dhe ¨ ¨ ¨ ¨ pse nuk hyne ne pushimin e Perendise. ¨ ¨ ¨ «Nuk do te hyjne ne pushimin tim» ¨ ¨ 7 Ne vitin 1513 p.e.s., Jehovai i zbuloi sher¨ ¨ ¨ ¨ ¨ betorit te tij Moisi qellimin qe kishte per izra¨ ¨ ¨ ¨ elitet. Perendia tha: «Po gatitem te zbres qe t’i ¨ cliroj nga dora e egjiptianeve, t’i nxjerr nga ai ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vend [Egjipti] e t’i coj ne nje vend te mire e te ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ gjere, ne nje vend ku rrjedh qumesht dhe ¨ mjalte.» (Dal. 3:8) Sic¸ i kishte premtuar para¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 6. Cilet shembuj sherbejne si paralajmerim per ne? ¨ ¨ C’mesim mund te nxjerrim prej tyre? ¸ ¨ ¨ 7. C’qellim kishte Jehovai kur i cliroi izraelitet nga ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ skllaveria e Egjiptit? Cfare pritej nga izraelitet? ¸

¨ ¨ ¨ ¨ ardhesit te tyre, Abrahamit, qellimi pse Pere¨ ndia po i clironte izraelitet «nga dora e egjipti¸ ¨ ¨ ¨ aneve» ishte qe t’i bente popullin e Tij. (Zan. ¨ ¨ ¨ 22:17) Perendia u dha izraeliteve ligje qe do ¨ ¨ ¨ ¨ t’i ndihmonin te kishin nje marredhenie pa¨ ¨ ¨ qesore me te. (Isa. 48:17, 18) Ai u tha: «Nese i ¨ ¨ ¨ ¨ bindeni pike per pike zerit tim dhe mbani be¨ ¨ ¨ selidhjen time [sic¸ tregohet ne Ligj], nga te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ gjithe popujt e tjere, ju keni per t’u bere pro¨ ¨ ¨ ¨ na ime e vecante, sepse gjithe toka me perket ¸ ¨ ¨ mua.» (Dal. 19:5, 6) Keshtu, izraelitet mund ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te kishin nje marredhenie te privilegjuar me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendine vetem nese u bindeshin ligjeve te tij. ¨ ¨ ¨ ¨ 8 Imagjinoni se c’jete do te kishin bere izra¸ ¨ ¨ ¨ ¨ elitet po t’u ishin bindur ligjeve te Perendise! Jehovai do t’u kishte bekuar arat, vreshtat, ¨ kopete dhe tufat. Gjithashtu, do t’i kishte ¨ ¨ mbrojtur nga armiqte. (Lexo 1 Mbreterve 10: ¨ ¨ ¨ 23-27.) Kur te shfaqej Mesia, ka mundesi qe ¨ do ta kishte gjetur Izraelin si komb te pavarur, i cili nuk vuante nga zgjedha romake. Izraeli ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te kishte qene nje mbreteri model per fqi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ njet, duke dhene nje prove konkrete se bindja ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndaj Perendise se vertete sjell bekime frymore dhe materiale. ¨ ¨ 9 C’privilegj kishte Izraeli: te vepronte ne ¸ ¨ ¨ perputhje me qellimin e Jehovait! Kjo do t’u ¨ ¨ ¨ sillte bekime jo vetem atyre, por ne fund, te ¨ ¨ gjitha familjeve te tokes! (Zan. 22:18) Me¨ ¨ gjithate, shumica e izraeliteve nuk e konside¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ruan te rendesishme mundesine qe te ishin ¨ ¨ ¨ ¨ kombi i Perendise dhe nje mbreteri model ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te tjeret. Madje ata kerkuan te ktheheshin ¨ ¨ ne Egjipt. (Lexo Numrat 14:2-4.) Por, nese do ¨ ¨ ¨ ¨ te ktheheshin ne Egjipt, si do te shkonte per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ para qellimi i Perendise per ta bere Izraelin ¨ ¨ ¨ ¨ nje mbreteri model? Nuk do te mundte. Ne
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 8. C’jete do te kishin bere izraelitet po t’i ishin bi¸ ¨ ¨ ndur Perendise? ¨ ¨ ¨ 9, 10. (a) Pse ishte e gabuar qe izraelitet donin te ¨ ¨ ¨ ¨ ktheheshin ne Egjipt? (b) Nese izraelitet do te kthe¨ ¨ heshin ne Egjipt, si mund te ndikonte kjo tek adhurimi i tyre?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

25

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare duhet te vazhdoje te beje populli i Perendise qe te hyje ne pushimin e Tij? ¸

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fakt, ne qofte se izraelitet do te beheshin se¨ ¨ ¨ ¨ rish skllever ne Egjipt, kurre nuk do te ishin ¨ ¨ ¨ ne gjendje te ndiqnin Ligjin e Moisiut dhe te ¨ ¨ nxirrnin dobi nga masa qe kishte marre Jeho¨ ¨ ¨ ¨ vai per faljen e mekateve te tyre. Kur thane se ¨ ¨ donin te ktheheshin ne Egjipt, ata po mendo¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nin vetem per veten e jo per Perendine e per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qellimin e tij. S’eshte cudi qe Jehovai tha per ¸ ¨ ¨ ata rebele: «M’u neverit ky brez dhe thashe: ‘E ¨ ¨ ¨ ¨ humbasin gjithnje rrugen ne zemren e tyre ¨ ¨ ¨ dhe nuk i njohen udhet e mia.’ Keshtu, i ze¨ ¨ ¨ ¨ meruar u betova: ‘Nuk do te hyjne ne pushimin tim.’»—Hebr. 3:10, 11; Psal. 95:10, 11. ¨ ¨ ¨ 10 Duke kerkuar te kthehej ne Egjipt, ai komb i pabindur tregoi se nuk i cmonte beki¸ ¨ ¨ ¨ met frymore qe kishte marre, perkundrazi ¨ ¨ ¨ preferonte preshte, qepet dhe hudhrat qe ki¨ ¨ shte pasur ne ate vend. (Num. 11:5) Ashtu ¨ ¨ ¨ ¨ si Esau mosmirenjohes, rebelet ishin te gat¨ ¨ ¨ ¨ shem te hiqnin dore nga trashegimia e tyre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ frymore, ne kembim te nje vakti te shijshem. —Zan. 25:30-32; Hebr. 12:16. ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Megjithese izraelitet qe dolen nga Egjipti ¨ nuk treguan besim te Jehovai, ai ‘vazhdoi te ¨ ¨ ¨ punonte’ me durim drejt plotesimit te qelli¨ ¨ ¨ mit te tij, duke e perqendruar vemendjen te ¨ ¨ ¨ brezi i ardhshem. Pjesetaret e atij brezi u tre¨ ¨ ¨ ¨ ¨ guan me te bindur se eterit e tyre. Ne per¨ ¨ ¨ puthje me urdhrin e Jehovait, hyne ne Token ¨ ¨ e Premtuar dhe filluan ta shtinin ne dore. Te
¨ 11. Si ndikoi te qellimi i Jehovait mungesa e besimit ¨ ¨ ¨ ¨ te izraeliteve ne ditet e Moisiut?
26
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ¨ Josiu 24:31 lexojme: «Izraeli i sherbeu Jeho¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vait gjate gjithe kohes qe ishte gjalle Josiu ¨ ¨ ¨ ¨ dhe pleqte qe jetuan pas Josiut, te cilet dinin ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tere ato qe beri Jehovai per Izraelin.» ¨ ¨ 12 Gjithsesi, ai brez i bindur dalengadale u ¨ ¨ shua dhe vendin ia zuri nje brez qe «nuk e ¨ ¨ ¨ ¨ njihte Jehovain, as ato qe kishte bere ai per ¨ ¨ ¨ ¨ Izraelin». Si pasoje, «bijte e Izraelit nisen te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ benin ate qe ishte e keqe ne syte e Jehovait ¨ ¨ dhe t’u sherbenin Baaleve». (Gjyk. 2:10, 11) ¨ Toka e Premtuar nuk qe ‘nje vend pushimi’ ¨ ¨ ¨ ¨ per ta. Per shkak te mosbindjes, nuk gezu¨ ¨ ¨ ¨ an paqe te perhershme me Perendine. Pavli ¨ ¨ ¨ shkroi per keta izraelite: «Sikur Josiu t’i kishte ¨ ¨ cuar drejt nje vendi pushimi, Perendia nuk ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ do te kishte folur me pas per nje tjeter dite.» ¨ ¨ Me tej tha: «Prandaj, mbetet nje pushim saba¨ ¨ ¨ ti per popullin e Perendise.» (Hebr. 4:8, 9) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ‘Populli i Perendise’ qe permendi ketu Pavli ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishin te krishteret. A do te thote kjo se te kri¨ ¨ ¨ ¨ shteret mund te hynin ne pushimin e Pere¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndise? Patjeter qe po, qofte te krishteret ju¨ denj, qofte ata jojudenj!

¨ ¨ ¨ ¨ Disa nuk hyne ne pushimin e Perendise ¨ ¨ 13 Kur u shkroi te krishtereve hebrenj, Pavli ¨ ishte i shqetesuar se mos disa prej tyre po ve¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 12. Si e dime se eshte e mundur te hyjme ne pushi¨ ¨ min e Perendise sot? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 13, 14. Cfare duhej te benin izraelitet ne kohen ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ e Moisiut qe te hynin ne pushimin e Perendise? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ (b) Cfare duhej te benin te krishteret ne kohen e Pa¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vlit qe te hynin ne pushimin e Perendise?

¨ ¨ ¨ Ne mund te hyjme ne pushimin ¨ e Jehovait sot nese i bindemi ¨ ¨ duke vepruar ne perputhje ¨ ¨ ¨ ¨ me qellimin e tij qe eshte ¨ ¨ ¨ ne zhvillim e siper dhe qe na ¨ ¨ ¨ zbulohet me ane te organizates
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pronin kunder qellimit te Perendise qe eshte ¨ ¨ ne zhvillim e siper. (Lexo Hebrenjve 4:1.) ¨ ¨ ¨ ¨ Ne c’kuptim? Per ironi, kjo kishte te bente ¸ ¨ ¨ me zbatimin e Ligjit te Moisiut. Per rreth ¨ ¨ ¨ 1.500 vjet, cdo izraelit qe deshironte te jeton¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te ne perputhje me qellimin e Perendise, du¨ ¨ hej te zbatonte Ligjin. Sidoqofte, me vdekjen ¨ ¨ e Jezuit, Ligji u hoq. Disa te krishtere nuk e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kuptuan kete, prandaj kembengulnin qe te ¨ ¨ vazhdonin te zbatonin disa aspekte te Ligjit.1 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Te krishtereve qe ishin te vendosur te zbatonin Ligjin, Pavli u shpjegoi se kryeprifti ¨ Jezu, beselidhja e re dhe tempulli frymor, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ishin me te larte se ekuivalentet e tyre te ko¨ hes para krishterimit. (Hebr. 7:26-28; 8:7-10; ¨ 9:11, 12) Prandaj, duke pasur ndoshta ne me¨ ¨ ndje sabatin javor te Ligjit te Moisiut, Pavli ¨ ¨ ¨ shkroi per privilegjin e hyrjes ne diten e pu¨ ¨ shimit te Jehovait: «Mbetet nje pushim sabati ¨ ¨ ¨ ¨ per popullin e Perendise. Sepse kush ka hyre ¨ ¨ ¨ ne pushimin e Perendise, ka pushuar edhe ¨ ¨ ¨ vete nga veprat e tij, ashtu si Perendia nga te ¨ ¨ vetat.» (Hebr. 4:8-10) Ata te krishtere hebrenj ¨ ¨ nuk duhej te mendonin me se mund ta fitonin miratimin e Jehovait duke kryer veprat e ¨ ¨ bazuara ne Ligjin e Moisiut. Qe nga festa e Di¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tes se Pesedhjete te vitit 33 te e.s., miratimi i
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Nuk e dime nese ndonje i krishtere hebre arriti deri ¨ ¨ aty sa te paraqiste flijime Diten e Shlyerjes edhe pas fe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ stes se Dites se Pesedhjete te vitit 33 te e.s. Sigurisht, kjo ¨ ¨ ¨ do te tregonte mungese respekti per flijimin e Jezuit. Mi¨ ¨ ¨ ¨ repo, disa te krishtere judenj po ndiqnin tradita te tjera ¨ ¨ ¨ qe ishin pjese e Ligjit te Moisiut.—Gal. 4:9-11.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise eshte nje dhurate qe ai ua jep buja¨ ¨ risht atyre qe tregojne besim te Jezu Krishti. ¨ ¨ ¨ 15 Cfare i kishte penguar izraelitet ne ko¸ ¨ ¨ ¨ ¨ hen e Moisiut te hynin ne Token e Premtuar? ¨ ¨ Mosbindja. Cfare po i pengonte disa te kri¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtere ne kohen e Pavlit te hynin ne pushi¨ ¨ ¨ ¨ min e Perendise? E njejta gje—mosbindja. Ata ¨ nuk besonin se tani Jehovai donte qe populli ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i tij ta adhuronte ne nje menyre tjeter dhe te ¨ ¨ mos i bindej me Ligjit te Moisiut.

¨ ¨ Si mund te hyjme ¨ ¨ ¨ ne pushimin e Perendise sot? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16 Pak te krishtere sot do te kembengulnin
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 15. Pse bindja eshte e domosdoshme qe te hyjme ¨ ¨ ¨ ne pushimin e Perendise? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16, 17. (a) C’do te thote te hyjme ne pushimin e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise sot? (b) Cfare do te shqyrtojme ne artiku¸ llin vijues?

¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Cili ishte qellimi i dites se shtate, pra ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ i dites se pushimit te Perendise? ¨ ¨ ˙ Si e dime se dita e shtate po vazhdon ende sot? ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ Cfare i pengoi izraelitet ne kohen ¸ ¨ ¨ ¨ e Moisiut dhe disa te krishtere ne ¨ ¨ ¨ shekullin e pare te hynin ne pushi¨ ¨ min e Perendise? ¨ ¨ ¨ ¨ ˙ C’do te thote te hysh ne pushimin ¸ ¨ ¨ e Perendise sot?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ Pyetje per meditim

27

¨ ¨ ¨ ¨ qe te ndiqnin disa aspekte te Ligjit te Moisiut ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per te shpetuar. Fjalet e frymezuara te Pavlit ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ drejtuar efesianeve jane me se te qarta: «Fale ¨ ¨ ¨ kesaj dashamiresie te pamerituar, ju keni ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shpetuar nepermjet besimit. Kjo nuk eshte ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fale jush, por eshte dhurate e Perendise. Jo, ¨ ¨ ¨ nuk vjen nga veprat, qe askush te mos kete ar¨ ¨ ¨ sye per t’u mburrur.» (Efes. 2:8, 9) Atehere, si ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te hyjne ose te marrin pjese ne pushi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ min e Perendise te krishteret sot? Te mos ha¨ ¨ ¨ rrojme se Jehovai e zgjodhi diten e tij te pu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shimit qe te jete dita kur ploteson qellimin e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tij per token dhe njerezit e bindur. Nepermjet ¨ ¨ ¨ organizates se tij, Jehovai na tregon qellimin ¨ ¨ ¨ ¨ qe ka dhe cfare deshiron nga ne. Ne mund te ¸ ¨ ¨ ¨ hyjme ne pushimin e Jehovait—ose te bashko-

¨ ¨ ¨ hemi me Te ne pushimin e tij—nese i bindemi ¨ ¨ ¨ ¨ duke vepruar ne perputhje me qellimin e tij qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte ne zhvillim e siper dhe qe na zbulohet me ¨ ¨ ¨ ane te organizates. ¨ ¨ 17 Nga ana tjeter, po t’i minimizonim ke¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shillat e bazuara ne Bibel qe marrim neper¨ ¨ ¨ mjet skllavit te besueshem e te matur ose po ¨ ¨ ¨ te bindeshim vetem kur ne mendojme se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte e rendesishme, do te vepronim kunder ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qellimit te Perendise. Kjo mund te vinte ne ¨ ¨ ¨ ¨ rrezik marredhenien tone paqesore me Jeho¨ ¨ ¨ vain. Ne artikullin vijues, do te shqyrtojme ¨ ¨ ¨ ¨ disa situata qe na japin mundesi te tregojme ¨ ¨ ¨ ¨ nese jemi te bindur. Vendimet qe do te ma¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rrim ne keto situata, do te tregojne nese kemi ¨ ¨ ¨ ¨ hyre ne pushimin e Perendise.

¨ ¨ A KE HYRE NE PUSHIMIN ¨ ¨ E PERENDISE?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Fjala e Perendise eshte e gjalle dhe ushtron fuqi.»—HEBR. 4:12.

N

¨ ¨ ¨ ¨ E ARTIKULLIN e meparshem pame se ¨ ¨ ¨ ¨ mund te hyjme ne pushimin e Perendi¨ ¨ ¨ ¨ se duke vepruar ne perputhje me qellimet e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tij. Kjo mund te jete me e lehte te thuhet sesa ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te behet. Per shembull, kur mesojme se Jeho¨ ¨ vai nuk e miraton dicka qe neve na pelqen, ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ si fillim mund te kundershtojme. Nese na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndodh keshtu, kemi nevoje te mesojme qe te ¨ ¨ ¨ ¨ jemi ‘te gatshem te bindemi’. (Jak. 3:17) Ne ¨ ¨ ¨ ¨ kete artikull, do te shqyrtojme disa situata ku ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mund te vihet ne prove gatishmeria jone per

¨ ¨ ¨ ¨ t’u pershtatur me qellimin e Perendise, pra ¨ per t’u bindur nga zemra. ¨ ¨ ¨ 2 A je gati te bindesh kur te jepen keshilla ¨ ¨ ¨ ¨ te bazuara ne Bibel? Shkrimet thone se vull¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ neti i Perendise eshte qe te mbledhe ne orga¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nizaten e tij «gjerat e deshirueshme te te gjitha kombeve». (Hag. 2:7) Natyrisht, shumica ¨ ¨ ¨ prej nesh nuk ishim aspak te deshirueshem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kur mesuam te verteten. Por, dashuria per ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendine dhe per Birin e tij te shtrenjte na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nxiti te benim ndryshime domethenese ne
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 2, 3. Cfare perpjekjesh duhet te vazhdojme te bej¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me qe te mbetemi te deshirueshem ne syte e Pere¨ ndise?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1. Cila eshte nje menyre si mund te hyjme ne pu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shimin e Perendise sot? Pse kjo mund te jete me e ¨ ¨ ¨ ¨ lehte te thuhet sesa te behet?
28
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ ¨ ¨ ¨ qendrimin dhe ne zakonet tona, qe te ishim ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ plotesisht te kendshem ne syte e Perendise. ¨ ¨ ¨ Ne fund, pas shume lutjesh dhe perpjekjesh ¨ nga ana jone, erdhi dita e lumtur kur mu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndem te pagezoheshim si te krishtere.—Lexo ¨ Kolosianeve 1:9, 10. ¨ ¨ ¨ ¨ 3 Megjithate, beteja kunder papersosmeri¨ ¨ se nuk mbaroi me pagezimin. Ajo vazhdoi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ dhe do te vazhdoje derisa te jemi te paperso¨ ¨ ¨ ¨ sur. Sidoqofte, kemi sigurine qe, nese va¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zhdojme te luftojme dhe jemi te vendosur te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ behemi edhe me te deshirueshem ne syte e ¨ ¨ ¨ ¨ Perendise, Ai do t’i bekoje perpjekjet tona. ¨ Kur nevojiten keshilla ¨ ¨ ¨ ¨ 4 Para se te fillojme te ndreqim paperso¨ ¨ ¨ ¨ ¨ smerite tona, duhet te dime se cilat jane ato. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Nje fjalim ne Sallen e Mbreterise qe zbulon se ¨ ¨ ¨ ¨ c’kemi ne zemer ose nje artikull ne botimet ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tona qe na ben te mendojme, mund te nxje¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rre ne pah nje te mete serioze. Por, edhe sikur ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te mos e kapim nje pike kur paraqitet ne nje ¨ ¨ ¨ ¨ fjalim ose te mos ia zbatojme vetes keshillen ¨ ¨ ¨ ¨ e shkruar ne botim, Jehovai mund te perdore ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje te bashkekrishtere qe te na e drejtoje ve¨ mendjen tek e meta jone.—Lexo Galatasve 6:1. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 5 Nuk eshte e lehte te pranosh keshilla nga ¨ ¨ nje njeri i papersosur, sado me takt dhe da¨ ¨ shuri te te jepen. Gjithsesi, sic¸ theksohet ¨ ¨ te Galatasve 6:1, Jehovai i urdheron ata qe ¨ ¨ ¨ ¨ kane kualifikime frymore ‘te perpiqen’ te na ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ndreqin dhe kete ta bejne «me nje fryme bu¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tesie». Nese reagojme mire, do te behemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ edhe me te deshirueshem ne syte e Perendi¨ ¨ ¨ se. Cuditerisht, kur lutemi, e pranojme kollaj ¸ ¨ ¨ ¨ se jemi te papersosur. Mirepo, kur dikush na ¨ ¨ ¨ ¨ terheq vemendjen te nje e mete specifike,
¨ ¨ ¨ ¨ 4. Cilat jane tri menyra se si mund te marrim keshilla biblike? ¨ ¨ ¨ ¨ 5. Permend disa menyra te padeshirueshme se si ¨ ¨ ¨ mund te reagojme kur na jepen keshilla. Shpjego ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ pse barinjte e krishtere duhet te kembengulin ne ¨ ¨ ¨ perpjekjet e tyre per te na ndihmuar.

¨ ¨ ¨ ¨ kemi prirjen qe te perpiqemi te justifikohe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mi, te minimizojme problemin, te veme ne ¨ ¨ ¨ dyshim motivin e atij qe na keshilloi ose te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kundershtojme menyren si na e dha keshi¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llen. (2 Mbret. 5:11) Pervec¸ kesaj, nese keshi¨ ¨ lla na prek te nje aspekt vecanerisht i ndje¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shem—menyra si ka vepruar nje pjesetar i ¨ familjes, veshja dhe paraqitja jone e jashtme, ¨ ¨ higjiena personale ose nje lloj zbavitjeje qe ¨ ¨ ¨ na pelqen, por qe Jehovai e urren—mund te ¨ reagojme mjaft negativisht. Ky reagim mund ¨ ¨ ¨ te na sjelle trishtim neve dhe atij qe na dha ¨ ¨ ¨ keshillen. Por, pasi qetesohemi, zakonisht e ¨ ¨ pranojme se keshilla ishte me vend. ¨ ¨ 6 Shkrimi baze i ketij artikulli na kujton se ¨ ¨ fjala e Perendise «ushtron fuqi». Po, fjala e Pe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rendise ka fuqine t’ua ndryshoje jeten njerez¨ ¨ ¨ ¨ ve. Eshte po aq e efektshme qe te na ndihmo¨ ¨ ¨ ¨ je te bejme ndryshimet e nevojshme pas ¨ ¨ ¨ pagezimit, sa ishte edhe para se te ndermerr¨ ¨ ¨ ¨ nim kete hap. Ne Letren drejtuar Hebrenjve, ¨ ¨ Pavli shkruan gjithashtu se fjala e Perendise ¨ ¨ «deperton aq sa ndan shpirtin dhe frymen, ¨ ¨ ¨ ¨ nyjat dhe palcen e tyre dhe eshte ne gjendje ¨ ¨ ¨ ¨ te dalloje mendimet dhe qellimet e zemres». ¨ ¨ ¨ (Hebr. 4:12) Me fjale te tjera, kur kuptojme ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qarte se cfare kerkon Perendia prej nesh, me¸ ¨ ¨ ¨ nyra si reagojme me pas tregon se si jemi per¨ ¨ ¨ brenda. A ka ndonjehere nje ndryshim midis ¨ ¨ asaj qe dukemi (‘shpirtit’) dhe asaj qe jemi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne te vertete (‘frymes’)? (Lexo Mateun 23: ¨ ¨ 27, 28.) Mendo se si do te reagoje ti ne situatat vijuese.

¨ ¨ ¨ Qendro ne nje hap ¨ me organizaten e Jehovait ¨ ¨ ¨ ¨ 7 Shume prej nesh mund te citojne per¨ ¨ mendsh Proverbat 4:18: «Shtegu i te drejteve
¨ ¨ ¨ 6. Si i zbulon fjala e Perendise «mendimet dhe qelli¨ met e zemres»? ¨ ¨ ¨ 7, 8. (a) Pse disa te krishtere hebrenj donin te ¨ ¨ ¨ vazhdonin t’u bindeshin disa pjeseve te Ligjit te Mo¨ isiut? (b) Pse mund te themi se ata po vepronin ku¨ ¨ ¨ nder qellimit te Jehovait?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

29

¨ ¨ ¨ ¨ eshte si drita e agimit, qe ndricon gjithnje e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me shume, derisa behet dite e plote.» Kjo ¨ ¨ ¨ nenkupton se sjellja dhe kuptueshmeria jone ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ per qellimet e Perendise do te permiresohen ¨ me kalimin e kohes. ¨ ¨ 8 Sic diskutuam ne artikullin e mepar¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shem, pas vdekjes se Jezuit, shume te krishte¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ re judenj e kishin te veshtire te shkeputeshin ¨ nga Ligji i Moisiut. (Vep. 21:20) Ndonese Pa¨ ¨ ¨ vli argumentoi me mjeshteri se te krishteret ¨ ¨ ¨ ¨ nuk ishin me nen Ligj, disa e hodhen poshte ¨ ¨ arsyetimin e tij te frymezuar. (Kolos. 2:13-15) ¨ ¨ Ndoshta mendonin se, po te vazhdonin te ¨ ¨ ¨ ¨ zbatonin te pakten disa pjese te Ligjit, do ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te shmangnin perndjekjen. Sido qe te kete ¨ ¨ ¨ qene, Pavli u shkroi te krishtereve hebrenj ¨ ¨ dhe u tha troc¸ se po te vazhdonin te vepro¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nin kunder qellimit te Perendise, nuk do te ¨ ¨ mund te hynin ne pushimin e Tij.1 (Hebr. 4: ¨ ¨ 1, 2, 6; lexo Hebrenjve 4:11.) Qe te kishin mi¨ ratimin e Jehovait, duhej te pranonin se tani ¨ ¨ ¨ ai donte qe populli i tij ta adhuronte ne nje ¨ ¨ ¨ menyre tjeter. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 9 Ne kohet tona, ka pasur permiresime ne ¨ ¨ ¨ kuptueshmerine e disa mesimeve biblike. ¨ ¨ ¨ Kjo nuk duhet te na trazoje, perkundrazi du¨ ¨ ¨ ¨ het te na rrite sigurine te skllavi i besueshem ¨ ¨ ¨ dhe i matur. Kur perfaqesues te ‘skllavit’ da¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ llojne se pikepamja jone per disa pika te se ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ vertetes ka nevoje te sqarohet ose te ndreqet, ¨ ¨ ¨ ¨ nuk ngurrojne te bejne ndryshimet. Skllavit i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ intereson me shume te veproje ne perputhje ¨ ¨ ¨ ¨ me qellimin e Perendise, sesa te mbrohet nga ¨ ¨ ¨ kritikat per ndryshimin e kuptueshmerise. Si ¨ ¨ reagon ti kur paraqitet nje ndryshim ne kup¨ ¨ ¨ ¨ tueshmerine tone per Shkrimet?—Lexo Lu¨ ken 5:39.
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Shume udheheqes fetare judenj e zbatonin me kuj¨ des te madh Ligjin e Moisiut, por kur erdhi Mesia, ¨ ¨ ¨ ¨ nuk e pranuan. Ata vepruan kunder qellimit te Pere¨ ndise.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Le te shqyrtojme nje shembull tjeter. Ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ fund te shekullit te 19-te dhe ne fillim te she¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kullit te 20-te, disa Studente te Bibles qe ishin ¨ ¨ ¨ oratore te shkelqyer, mendonin se mund ta ¨ ¨ ¨ ¨ kryenin me mire caktimin per te predikuar ¨ ¨ ¨ duke mbajtur fjalime te pergatitura mire para ¨ ¨ ¨ ¨ njerezve qe kishin cmueshmeri. Atyre u pel¸ ¨ ¨ qente oratoria dhe disa vdisnin per levdatat e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ degjuesve. Megjithate, me vone u be e duk¨ ¨ ¨ shme se Jehovai deshiron qe populli i tij te ¨ ¨ angazhohet ne nje larmi formash predikimi, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ perfshire vepren shtepi me shtepi. Disa ora¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tore te zote refuzuan prerazi te benin nje gje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te tille. Ne pamje te pare dukej sikur ishin bu¨ ¨ ¨ ¨ rra frymore, plotesisht te kushtuar ndaj Zote¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rise. Por, kur u gjenden perballe deshmive te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ qarta te asaj qe deshironte Perendia per ve¨ ¨ ¨ pren e predikimit, dolen ne shesh mendimet, ¨ ¨ ¨ ¨ qellimet dhe motivet e tyre te verteta. Cfare ¸ ¨ mendonte Jehovai per ta? Nuk i bekoi. Ata ¨ ¨ e lane organizaten.—Mat. 10:1-6; Vep. 5:42; 20:20. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 11 Me kete nuk duam te themi se te gjithe ¨ ¨ ¨ ¨ ata qe i qendruan besnike organizates e ki¨ ¨ ¨ shin te lehte te predikonin publikisht. Shu¨ ¨ ¨ ¨ me vetave kjo u dukej e veshtire, sidomos ne ¨ ¨ fillim. Por u treguan te bindur. Me kohe e ka¨ percyen ankthin, dhe Jehovai i bekoi me bo¨ ¨ ¨ ¨ llek. Si reagon ti kur skllavi te thote te ma¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ rresh pjese ne nje forme predikimi qe nuk e ¨ ¨ ¨ ke provuar me pare? A bindesh, edhe nese ¨ ¨ ¨ ¨ kjo forme predikimi te duket shume e ve¨ shtire?
10

¨ Kur dikush qe e duam, largohet nga Jehovai ¨ ¨ 12 Pa dyshim te gjithe jemi dakord me pari¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ min se, qe t’i pelqejme Perendise, duhet te
¨ ¨ ¨ 10, 11. C’mesime mund te nxjerrim nga menyra si ¸ ¨ ¨ ¨ reaguan disa kur u futen metoda te reja per prediki¨ ¨ min e lajmit te mire? ¨ ¨ ¨ ¨ 12, 13. (a) Pse Jehovai kerkon qe te perjashtohen ¨ ¨ ¨ keqberesit e papenduar? (b) Cfare sprove hasin disa ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prinder te krishtere dhe pse eshte kaq e veshtire ajo?

¨ ¨ ¨ 9. C’qendrim duhet te kemi kur behen ndryshime ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ne kuptueshmerine e disa c¸ eshtjeve biblike?
30
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

¨ Prinderit ndihen ¨ ¨ ¨ te derrmuar shpirterisht

¨ ¨ jemi te paster fizikisht, moralisht dhe ¨ frymesisht. (Lexo Titit 2:14.) Por, ka ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ situata qe na e bejne te veshtire t’i bi¨ ¨ ndemi ketij urdhri. Per shembull, ta ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zeme se djali i vetem i nje cifti te kri¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtere shembullor le te verteten. Ai ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ preferon ‘te gezoje kenaqesine e per¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kohshme te mekatit’ ne vend te nje ¨ ¨ marredhenieje personale me Jehova¨ ¨ ¨ in dhe me prinderit e tij te krishtere, ¨ prandaj perjashtohet.—Hebr. 11:25. ¨ ¨ ¨ 13 Prinderit ndihen te derrmuar ¨ ¨ ¨ ¨ shpirterisht. Per sa i perket perjashti¨ ¨ ¨ ¨ mit, ata e dine se Bibla thote qe ‘te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mos perzihemi me ne shoqeri me kedo qe ¨ ¨ ¨ ¨ quhet vella, por qe eshte kurvar, lakmitar, ¨ ¨ idhujtar, shares, pijanec ose zhvates, madje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ as te mos hame me nje njeri te tille’. (1 Kor. 5: ¨ ¨ ¨ 11, 13) Po ashtu, e kuptojne se fjala «kedo» ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete varg, perfshin edhe familjaret qe nuk je¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tojne ne te njejten shtepi me ta. Megjithate, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ prinderit e duan shume te birin. Per shkak te ¨ ¨ kesaj, ndoshta arsyetojne: «Si mund ta ndih¨ ¨ ¨ mojme djalin te kthehet te Jehovai nese e ku¨ ¨ ¨ ¨ fizojme rreptesisht shoqerimin me te? A nuk ¨ ¨ do ta ndihmonim me shume duke mbajtur ¨ ¨ kontakte te rregullta me te?»1 ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 14 Na pikon ne zemer per keta prinder. Dja¨ ¨ li i tyre kishte mundesi te zgjidhte, por ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ zgjodhi te ndiqte nje menyre jetese jo te kri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ shtere, ne vend qe te vazhdonte te gezonte ¨ ¨ ¨ shoqerimin e ngushte me prinderit dhe me ¨ ¨ ¨ ¨ bashkebesimtaret e tjere. Nga ana tjeter, pri¨ ¨ ¨ ¨ nderit nuk kishin gje ne dore. Ja pse ndihen keq.
¨ ¨ ¨ ¨ 1 Shih librin ‘Ruaj veten ne dashurine e Perendise’, faqet 207-209.

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Por, cfare do te bejne keta prinder te da¸ ¨ ¨ ¨ shur? A do t’i binden drejtimit te qarte te Je¨ ¨ ¨ hovait? Apo do te arsyetojne se mund te sho¨ ¨ qerohen rregullisht me djalin e perjashtuar e ¨ ¨ ¨ ¨ t’i quajne keto raste «c¸ eshtje familjare te pa¨ shmangshme»? Kur te marrin vendimin, ata ¨ ¨ ¨ duhet te kene parasysh se cfare mendon Je¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ hovai per ate qe po bejne. Ai ka si qellim qe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ta mbaje te paster organizaten dhe, nese ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte e mundur, t’i nxite keqberesit te vij¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ne ne vete. Si mund te veprojne prinderit e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ krishtere ne perputhje me kete qellim? ¨ ¨ ¨ 16 Aaroni, vellai i Moisiut, hasi nje situate ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te veshtire per shkak te dy prej djemve te tij. ¨ ¨ Mendo si duhet te jete ndier kur ata, Nadabi ¨ ¨ dhe Abihu, paraqiten para Jehovait zjarr te ¨ palejueshem dhe ai i vrau. Natyrisht, kjo i ¨ ¨ dha fund lidhjes se ketyre burrave me pri¨ nderit. Por nuk mbaroi me kaq. Jehovai e ur¨ ¨ ¨ ¨ dheroi Aaronin dhe djemte e tij te tjere bes¨ ¨ ¨ nike: «Mos i lini floket te crregullt e mos i ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ shqyeni rrobat [per te vajtuar], qe te mos ¨ ¨ vdisni e qe [Jehovai] te mos indinjohet
15

¨ ¨ ¨ 14, 15. Cfare vendimi duhet te marrin prinderit e ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ femijeve te perjashtuar?

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 16, 17. Cfare mund te mesojme duke medituar per ¸ shembullin e Aaronit?
¨ KULL A E ROJ ES ˙ 15 KORRIK 2011

31

¨ ¨ ¨ ¨ me tere asamblene.» (Lev. 10:1-6) Mesimi ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte i qarte. Dashuria per Jehovain duhet te ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jete me e forte se dashuria per familjaret jo¨ besnike. ¨ ¨ 17 Sot Jehovai nuk i ekzekuton menjehere ¨ ¨ ata qe shkelin ligjet e tij. Me dashuri u jep nje ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ mundesi qe te pendohen per veprat e tyre te ¨ ¨ padrejta. Por, si do te ndihej Jehovai nese pri¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nderit e nje keqberesi te papenduar do te ¨ ¨ ¨ vazhdonin ta vinin ne prove Ate, duke u sho¨ ¨ ¨ qeruar me djalin ose vajzen e perjashtuar pa ¨ ¨ ndonje arsye te domosdoshme? ¨ ¨ ¨ 18 Shume nga ata qe dikur ishin perjashtu¨ ¨ ar, tani e pranojne hapur se qendrimi i ve¨ ndosur i miqve dhe i familjareve i ndihmoi ¨ ¨ te vinin ne vete. Kur rekomanduan rivendo¨ ¨ ¨ sjen e nje vajze te re, pleqte shkruan se ajo e ¨ ¨ ¨ kishte pastruar jeten e vet «edhe ngaqe vellai ¨ ¨ i saj respektoi masen e perjashtimit». Ajo tha ¨ ¨ se «bindja e tij me besnikeri ndaj udhezime¨ ¨ ¨ ¨ ve biblike, e ndihmoi qe te deshironte te ¨ kthehej ne kongregacion». ¨ ¨ 19 C’perfundim duhet te nxjerrim? Kemi ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nevoje te luftojme kunder prirjes se zemres ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ sone te papersosur per te mos iu bindur ke¨ ¨ shillave biblike. Duhet te jemi absolutisht te
¨ ¨ ¨ ¨ 18, 19. C’bekime mund te kene pjesetaret e famil¸ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jes qe veprojne sipas udhezimeve te Jehovait per te ¨ perjashtuarit?

˙ ˙ ˙

˙

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Cfare nevojitet qe te hyjme ne pushi¸ ¨ ¨ min e Perendise sot? ¨ ¨ ¨ Si e tregojme se duam t’i pelqejme ¨ ¨ ¨ Perendise kur kuptojme nga Bibla ¨ ¨ se cfare kerkon ai prej nesh? ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ Ne cilat situata mund te jete e veshti¨ ¨ ¨ re bindja ndaj drejtimit qe jepet ne ¨ ¨ Shkrime, por pse eshte e domosdo¨ shme te bindemi? ¨ ¨ Cilat jane dy menyrat se si mund ¨ te zbatohet Hebrenjve 4:12?

¨ A te kujtohet?

¨ ¨ bindur se menyra si i trajton Perendia pro¨ ¨ ¨ ¨ blemet tona, eshte gjithnje me e mira. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ «Fjala e Perendise eshte e gjalle» ¨ ¨ 20 Kur Pavli shkroi se «fjala e Perendise ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ eshte e gjalle», nuk po i referohej ne menyre ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ specifike Fjales se shkruar te Perendise, Bi¨ bles.1 Konteksti tregon se ai po u referohej ¨ premtimeve te Jehovait. Pavli po theksonte ¨ ¨ ¨ se Perendia nuk e ben nje premtim e pastaj e ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ harron. Jehovai e perforcoi kete nepermjet ¨ profetit Isaia: «Fjala . . . ime, nuk do te kthe¨ ¨ ¨ ¨ ¨ het prape tek une pa dhene fryt. Perkundrazi, ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ . . . do ta kryeje patjeter ate per te cilen e der¨ ¨ gova.» (Isa. 55:11) Pra, duhet te jemi te duru¨ ¨ ¨ ¨ eshem nese Perendia nuk i ploteson premti¨ ¨ ¨ met e tij atehere kur do te donim ne. Jehovai ¨ ¨ ¨ ¨ «vazhdon te punoje» me synimin qe ta plote¨ ¨ soje me sukses qellimin e tij.—Gjoni 5:17. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 21 Pjesetare me te moshuar dhe besnike te ¨ ¨ ¨ ¨ ‘shumices se madhe’ i kane sherbyer Jehova¨ ¨ ¨ it per dekada. (Zbul. 7:9) Shume nga ata as qe ¨ ¨ ¨ ¨ e mendonin te plakeshin ne kete sistem. Me¨ ¨ gjithate, nuk jane shkurajuar. (Psal. 92:14) ¨ E dine se fjala ose premtimet e Jehovait nuk ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jane te vdekura, perkundrazi jane te gjalla ¨ ¨ ¨ dhe ai po punon per plotesimin e tyre. Meqe ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Perendia e ka per zemer qellimin e tij, e gezoj¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ me ate kur e konsiderojme te rendesishem ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete qellim. Gjate kesaj dite te shtate Jehovai ¨ ¨ ka pushuar, duke qene i sigurt se qellimi i tij ¨ ¨ do te plotesohet dhe se, si grup, populli i ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ tij do te vazhdoje te veproje ne perputhje me ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ kete qellim. C’mund te thuhet per ty? A ke ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ hyre ti ne pushimin e Perendise?
¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 1 Sot, Perendia na flet me ane te Fjales se tij te shkru¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ar, e cila ka fuqine te ndikoje ne jeten tone. Prandaj, ne ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ nje kuptim me te gjere, fjalet e Pavlit te dokumentuara ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ te Hebrenjve 4:12 mund te zbatohen ne menyre te per¨ ¨ shtatshme edhe per Biblen.

¨ ¨ ¨ 20. Cilat jane dy menyrat se si mund te zbatohet ¨ Hebrenjve 4:12? (Shih shenimin.) ¨ ¨ ¨ 21. Si mund t’u jape zemer Hebrenjve 4:12 pjeseta¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ reve me te moshuar dhe besnike te ‘shumices se madhe’?
w11 15/07-AL

www.watchtower.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful