You are on page 1of 37

Moesz j przeczyta online pod... http://www.rnz.org.

pl/milosc

Josh McDowell - Dawacze, bracze i inne rodzaje kochaczy


Ukazuje ona zdrowe podejcie do problemu seksu i mioci. .Josh McDowell jest pracownikiem Ruchu Nowego ycia, doktorem prawa, teologii i historii, autorem 40 bestsellerw. Przemawia na ponad 900 uniwersytetach w 74 krajach wiata. Nakrci ponad 30 filmw.

Spis treci:
1. Jakiej pragniesz mioci? Wprowadzenie i wstpna prba odpowiedzi na pytanie, czy istot satysfakcjonujcej mioci jest seks. 2. Co si stao ze swobod seksualn? Kilka sw o "szczciu" wyzwolonych kobiet i "mskich" ogierw, zapanych w seksualn puapk. 3. Kto wymyli seks? O rdle seksualnoci, tecie na prawdziw mio oraz prawdziwym celu seksu. 4. Czym jest prawdziwa mio? O trzech rodzajach mioci: (1) mioci "pod warunkiem", (2) mioci "z powodu" oraz (3) mioci "kropka". 5. Co jest najwaniejszym narzdem seksualnym? O odprogramowywaniu i ponownym programowaniu wasnego mzgu, czyli o tym, w jaki sposb uczy si oczekiwania na prawdziwy seks. 6. Czy mona zacz wszystko od nowa? O przebaczeniu jako rdle powodzenia w pracy nad sob. 7. Czy mczyni reaguj inaczej ni kobiety? O tym, jak ustali zdrowe granice poprzez waciwe uwraliwienie si na potrzeby partnera. 8. Jak dobrze si bawi na randkach? O waciwych powodach i celach umawiania si na randki. 9. Zdecyduj si! Cztery powody, dla ktrych czasami si nie udaje...

1. Jakiej pragniesz mioci?


Mioci bogatej, mocnej, trwaej i przynoszcej zaspokojenie? Wszyscy jej pragniemy. Bez niej nasze ycie jest w najlepszym wypadku niepene, a w najgorszym - tragiczne. W sercu kadego z nas drzemie ch dawania i przyjmowania gorcej i nieustajcej mioci. Ow mio, ktrej szukamy, opisa przed wiekami aposto Pawe. Oto jego sowa: Mio cierpliwa jest askawa jest. Mio nie zazdroci, nie szuka poklasku, nie unosi si pych nie dopuszcza si bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi si gniewem, nie pamita zego; nie cieszy si z niesprawiedliwoci, lecz wspweseli si z prawd. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokada nadziej, wszystko przetrzyma. (1 Kor 13,4-8) Od dwch tysicy lat nikt nie wyrazi tego lepiej. Takiej wanie mioci wci szukamy. To poszukiwanie wywoao wicej cierpie i blu ni wszystkie choroby i wojny razem wzite. Nic nas nie powstrzyma od wyraania prawdziwej mioci i od pragnienia, eby jej dowiadczy. Nie potrafimy bez niej y. Niestety, wyglda na to, e nie potrafimy take y z ni. Przynajmniej nie z tak mioci, ktr odnalelimy do tej pory. Panuje powszechna opinia, e mio odkrywa si poprzez seks. I rzeczywicie, seks jest doskonaym dopenieniem mioci, furtk, prowadzc do autentycznego, dajcego zadowolenie uczucia. Co moe by lepszego? Seks i mio pobudzaj cudowne namitnoci, ktre w nas drzemi .

Czy sekret ley w seksie?


Chtnych do mioci jest mnstwo. Dla niektrych jest ona wyzwaniem, rodzajem skomplikowanej gry strategicznej, tote z zapaem ucz si jej regu. Wielu staje si naprawd wspaniaymi graczami. Inni nadal s na etapie poszukiwania pola z napisem "start". A ty? Znajdujesz si gdzie pord nich? Kilkanacie lat temu poznaem Paula Lewisa. Tak si zoyo, e chodzilimy z siostrami -bliniaczkami. Przyja, ktr wtedy zawarlimy, jest do dzi gboka i trwaa. W tym czasie przeywalimy co jeszcze. Obaj zaczlimy poznawa i rozumie, czym jest mio. Nasze dziewczyny - siostry i ich rodzice otoczyli nas mioci, ktrej mgby pozazdroci kady. Wanie dlatego niniejsza ksika jest zadedykowana mamie i tacie Simpsonom. Paul oeni si z jedn z sistr, Leslie. Jedenacie lat maestwa pogbio jeszcze ich wiedz o tym, jak podtrzymywa i pielgnowa prawdziw mio. Dlatego poprosiem Paula, aby przyczy si do pisania tej ksiki. Pniej druga siostra, Dottie, moja ukochana i przyjacika, wysza za m za mnie i od dziewiciu lat cieszymy si bogatym i piknym zwizkiem. Nie bez przyczyny ta ksika nosi tytu: "Dawacze, bracze i inne rodzaje kochaczy". Wszyscy bowiem prbujemy odkry ow bogat, yw, stale pogbiajc si mio na wiele sposobw. Czsto

tumaczy si nam, e tajemnica ley w odrzuceniu i wyzwoleniu si z purytaskich pt przeszoci. No c, z przyjemnoci mog stwierdzi, e ju od duszego czasu jestemy z nich oswobodzeni. Wyparowaa nawet pami o tamtych surowych czasach. A jednak z caego kraju przychodz do mnie listy od ludzi modych i tych starszych, ju po lubie, ktrzy al si, e w ich yciu brakuje dynamicznej mioci. Pragnienie pozostaje nie zaspokojone. By moe z tob te tak jest. Czy nie powinnimy wobec tego zada sobie pytania, dlaczego tak si dzieje? Dlaczego wobec nieograniczonej swobody seksualnej, ktr cieszymy si od dawna, nadal nie jestemy zadowoleni ani zaspokojeni? Dlaczego co tak naturalnego i piknego jak seks nie jest w stanie utrzyma zwizku? Gdzie popeniamy bd? Czy tajemnica mioci rzeczywicie ley w seksie?

2. Co si stao ze swobod seksualn?


Tygodnik "Time" zamieci na swoich amach art rysunkowy, bdcy ilustracj do artykuu "Nowa moralno". Rysunek przedstawia dwie mode kobiety, ktre, zajte rozmow, spaceroway po parku. Jedna z nich mwi do drugiej: "Prawd mwic, woaabym si urodzi, zanim wymylono seks". Wprawdzie jest to do radykalna uwaga, ale s chwile, kiedy kady z nas czuje to samo. Jestemy zalewani informacjami o seksie. Od rana do nocy mass media bombarduj nas bardziej lub mniej subtelnymi obrazami i sowami. Cokolwiek by czyta: dzienniki, pras kobiec, studenck, czy popularnonaukow, wszdzie najprawdopodobniej znajdziesz artyku na temat seksu. W jednym moesz przeczyta jakie s "Przyjemnoci, zwizane ze swobod seksualn", a take "Problemy zwizane ze swobod seksualn". W innym pani psycholog omawia temat: "Seksualna samotno mczyzny". A jeli to ci nie zainteresuje, w nastpnym numerze znajdziesz artyku pana psychologa "Pewno siebie i atrakcyjno seksualna". Moemy te przeczyta, jak wany jest seks w maestwie i o tym, jak wydoby wicej radoci z seksu. Niewane, czy jeste przed lubem, po lubie, stary, czy mody - seks jest dla wszystkich! To samo przesanie wbijaj nam do gw telewizja i kino. Czy to bdzie program rozrywkowy, czy naadowana erotyzmem reklama samochodu lub romantycznej wody po goleniu ("rozbudzi nie tylko twoj twarz"), przesanie jest zrozumiae: swoboda seksualna. Pisarzy i czytelnikw, producentw i widzw, wszystkich interesuje wolno seksualna, spenienie seksualne, fobie seksualne oraz rozkosze seksualne. Znane autorytety, Masters i Johnson, zaoyli organizacj, ktra zajmuje si wycznie badaniami dotyczcymi seksu. Inni badacze, stosujcy mniej naukowe metody i dochodzcy do bardziej zmysowych wnioskw, zalewaj rynek ksikami, opisujcymi nowinki z dziedziny techniki i pozycji uprawiania "mioci". Sprawy seksu omawiane s jednak nie tylko w gazetach, filmach, czy na ekranach telewizorw. Gdziekolwiek gromadz si ludzie - w domach, akademikach, motelach, restauracjach - wszdzie rozprawia si o seksie. I pomimo wszystkich tych komentarzy i pyta, "odpowiedzi" s czsto niejasne i niepewne.

Czy chodzi tylko o zaspokojenie potrzeb ?


Zjawisko wzmoonego zainteresowania seksem stao si rwnie polem do dziaania dla statystykw. Wedug Census Bureau (instytucji zajmujcej si w USA spisami ludnoci), na pocztku lat osiemdziesitych w Stanach Zjednoczonych yo ze sob bez lubu ponad milion par, co stanowio szeset procentowy wzrost tej liczby w cigu dziesiciu lat. Statystycy ustalili te, e wicej udzi ni kiedykolwiek przedtem ma pozamaeskie stosunki pciowe, i to w coraz modszym wieku. To, co w latach pidziesitych byo pocaunkiem na dobranoc, teraz przerodzio si w wieczr bez adnych tajemnic. Caa ta gadanina, swoboda i

eksperymenty sprawiy, e modzi ludzie odczuwaj presj. Dla niektrych zwikszona wiadomo seksualna jest wyzwalajca, dla innych cakowicie przytaczajca. Wrd "wyzwolonych" znalaza si Catherine Breslin, autorka: "Sytuacja kobiety: nowe rozwizania w seksie, mioci i innych kobiecych przyjemnociach". Jak twierdzi, "seks odgrywa ogromn rol w nowej grze. Radosny, dajcy zadowolenie seks bez wyzysku kobiet jest wprawdzie zajciem dla dorosych, lecz nie pozbawionym elementu zabawy". Wspomnian "gr" jest samospenienie i zaspokojenie. "Nowa kobieta" patrzy na ycie i seks z innej perspektywy ni ta z przeszoci. Dla nowej kobiety maestwo przedstawia si jako dziwny, trudny, czasem nawet uciliwy ukad. Jeden mczyzna nie moe zaspokoi wszystkich jej potrzeb. Pani wasnego losu, jak twierdzi Breslin, moe mie omiu, a nawet dziesiciu mczyzn, ktrzy s dla niej rwnie wani: z jednym wiczy jogging w parku, z drugim chodzi do opery, z trzecim wyjeda na narty, jeszcze inny gotuje jej wykwintne potrawy, a dwch lub trzech uprawia z ni seks. Kady z nich dostarcza jej innych zmysowych przyjemnoci. Do tego trzeba jeszcze doda dwch lub trzech dobrych, kochajcych przyjaci, ktrym moe si zwierzy i wypaka w rkaw, gdy jest jej le.

Czy seksualnie wyzwolona kobieta jest szczliwa ?


Co niesie za sob taka perspektywa? Czy przynosi szczcie i spenienie? Czy seks jako gra i co "zabawowego" moe budowa poczucie wasnej wartoci? Czy poycie z wieloma mczyznami odpdza samotno i czy moe zastpi trway zwizek z jedn osoba? Wedug bada naukowych odpowiedzi na te pytania jest "nie". Doktor Theodore I. Rubin twierdzi, e "kobiety czsto angauj si seksualnie z powodw nie zwizanych z seksem. Kobieta umawia si na spotkanie z mczyzn, po czym idzie z nim do ka nie dlatego, e chce, ale dlatego, e czuje, i mczyzna liczy na to i jeli mu nie ulegnie, ju nigdy wicej go nie zobaczy. Zaangaowanie seksualne z tego powodu moe sprawi, e kobieta bdzie si czu nieszczliwa - za, winna i wykorzystana. Czsto ludzie rozpoczynaj ycie seksualne zbyt wczenie, gdy ich poczucie wasnej wartoci nie jest jeszcze na tyle due, eby zdecydowa, czy chc to robi z kim konkretnym, czy tylko dlatego, e, jak sysz, nie ma w tym nic zego. Moe to u nich wywoa uczucie nienawici do samych siebie". Nka je zo i poczucie winy, wiadomo, i s wykorzystywane, oraz nienawi do samych siebie - czyby wyzwolenie seksualne kobiet miao jakie dziaanie uboczne? Dr Rubin nie jest jedyn osob, ktra nadaje sygnay ostrzegawcze. Psycholog Lonnie Garfield Barbach, autorka "For Yourself The Fulfliment of femile Sexuality" (Dla samej siebie: zaspokojenie kobiecej seksualnoci) przyznaje, i najwiksza presja ciy na modych kobietach. Wiele jej pacjentek czuo, i oczekuje si od nich, aby byy "wolne, otwarte, zmysowe, zdolne do namitnej mioci i pozbawione wszelkich zahamowa". Jeli nie potrafi speni tych oczekiwa, s "niesychanie krytyczne w stosunku do siebie". Barbach pisze: "Te dwudziestoparoletnie kobiety s rozdarte midzy filozofi rewolucji seksualnej, a do konserwatywnymi pogldami ich rodzicw".

Mczyni w seksualnej puapce


Cierpi jednak nie tylko kobiety. Psycholog dr Karen Shanor, ktra przez dwa lata prowadzia badania nad msk seksualnoci i opublikowaa swoje wnioski w The Shanor Study (Studium Shanor), twierdzi, e podobnie jak wspczesna kobieta, wspczesny mczyzna dokonuje krytycznej analizy swojego tradycyjnego wizerunku, ktrym, jak pisze Shanor, by "niezaspokojony ogier", i dochodzi do wniosku, e ogranicza on jego potencja jako czowieka. Ponad poowa badanych przez Shanor mczyzn przyznaa, e "daleko im do peni szczcia i nie s zadowoleni ze swojego ycia intymnego". Dlaczego? Z wielu powodw, ale mona je podsumowa mwic, e nader czsto dzisiejszy mczyzna lduje na ziemi niczyjej pomidzy

mitem, ktry ju nie zdaje egzaminu (jeli w ogle kiedykolwiek go zdawa), a marzeniem, ktre jeszcze nie zostao spenione, marzeniem o czuej intymnoci, nieosigalnej podczas jednorazowego stosunku z przygodn osob. W pewnym sensie mczyni s w drodze do lepszego miejsca, jednak nie dotarli jeszcze do celu i coraz bardziej dokucza im w tej podry samotno". Psycholog i znawca kultury pop dr Joyce Brothers wypowiedziaa si na temat owej seksualnej pielgrzymki w artykule "Times'a" dotyczcym "nowej moralnoci". Napisaa: "Nie jestemy a tak bezpruderyjnymi ludmi, za jakich si uwaamy. Wielu z nas doszo do wniosku, e seks na zawoanie daje tyle satysfakcji, co kichnicie. eby mc uprawia seks z wieloma osobami, trzeba duo czasu i zachodu, wielu z nas odkryo wic, e seks nie jest tego wart". Barbara Seaman, autorka Free and Female (Wolno i kobieco), wyrazia to jeszcze bardziej obrazowo. Odwracamy si od przygodnego seksu, poniewa wielu z nas zostao zranionych. To tak, jakbymy jechali pocigiem, ktry coraz bardziej oddala si od krainy Dziewitnastowiecznej Moralnoci, a ktremu w latach dziewidziesitych i siedemdziesitych naszego wieku popsuy si hamulce, w zwizku z czym wielu pasaerw ucierpiao. Teraz hamulce znw zaczynaj dziaa".

Opamitanie
Jedn z poszkodowanych bya Gretchen Kurz, cho wedug jej wasnej diagnozy nie zostaa ciko ranna. Gretchen, studentka Uniwersytetu Stanowego w San Jose, do otwarcie wypowiadaa si na amach czasopisma "Mademoiselle" w jego sierpniowym numerze z 1977 roku. Po wstpieniu na uczelni Gretchen gotowa bya rozpocz "dekadenckie ycie". "I oto zjawiam si - wyposaona w owek HB, legitymacj studenck i odpowiedni zapas piguek antykoncepcyjnych. Ale jako nie udao mi si dosta na statek wyruszajcy w rejs do beztroskiego, pozbawionego poczucia winy seksu. Teraz jestem przekonana, e by to mit, utrwalany przez wielu rozczarowanych studentw, ktrzy bali si powiedzie prawd. No ale jake mieli si do tego przyzna? Tak bardzo czekali na wolno i moliwo amania wszelkich zasad". Gretchen nie wtpia, e po wstpieniu na uniwersytet, bdzie z kim dzielia swoje ycie intymne. Oddajmy jej gos: "Delikatnie mwic, swko "dzieli" byo zdecydowanie nie na miejscu. Podczas mojego pierwszego spotkania z panem Mio Niejedno Ma Imi, wiele rzeczy wprawio mnie w zakopotanie. Czy mam ju wyj, czy zosta na noc? Co mam powiedzie rano? Czy mog poyczy jego szlafrok? Czy byam dobra? On nie by. Czy to znaczy, e dalimy pocztek czemu trwaemu? Nie, jak si okazao. Powiedzenie, e ogarno mnie poczucie winy byoby nieprawd, jednak dowiadczenie to dalekie byo od euforii. Nasz zwizek w sposb najbardziej pozytywny mona by okreli sowem "nijaki". Nie byo w nim uczucia, chyba e skrztnie skrywane pod paszczykiem awangardowej nonszalancji. Szybko przekonaam si, e podobny chd i rezerwa charakteryzoway wszystkie moje kolejne zwizki. Ten brak uczu nie tylko przyprawia mnie o zmieszanie, ale i irytowa. Chciaam wiedzie, skd si wzi i dlaczego by tak niezbdny w seksualnym wyzwoleniu moich przyjaci - studentw. Oczywicie, bya to powszechna podstawa aktywnego ycia intymnego". Zaniepokojona Gretchen zacza wypytywa mczyzn, ktrzy pojawili si w jej yciu, skd braa si ta rezerwa i bezduszno. Jakie mieli pogldy na temat seksu? Odpowiedzi byy podobne. Seks to "zabawa i rodzaj gry", "naturalna reakcja", "dwoje dorosych ludzi i dobra rozrywka". "Sowa takie, jak kocha, dzieli, szczcie nigdy nie pojawiay si w tych rozmowach". Postanowia powrci do cnotliwego, lecz szczliwego stylu ycia i jaki czas po podjciu tej decyzji rozmawiaa z bliskim przyjacielem, ktry narzeka na swobodne i swawolne prowadzenie si studentw, opisujc co czuje, wyraa pogld wikszoci swoich kolegw. Powiedzia: "Najczciej ldowaem w ku z osob, z ktr nigdy nie chciabym zaj a tak daleko. Gdy dochodziem do punktu, w ktrym powiedziaem, e spdz z ni noc,

dalszy cig odbywa si jakby w przyspieszonym tempie. Zachowywaem si jak automat. Czasem chciaem po prostu mie to wszystko jak najszybciej za sob. Opamitaem si, gdy w kocu zdaem obie spraw, e seks jest do niczego, jeli nie ma w nim mioci i zaufania. Bez tego nie warto si nawet trudzi". Gretchen zakoczya swj artyku sowami: "We wrzawie panujcej wok swobody seksualnej raczej trudno jest wsta i przyzna, e nie jest ona tym, co wszyscy sobie wyobraaj; zwaszcza wobec wiata, ktry nie pozwala ucichn rozmowom na jej temat. Siedzimy wic z zacinitymi ustami, zbyt zaenowani, by powiedzie, e jej nie znalelimy. Nie potrafimy si do tego przyzna przed wiatem i, co gorsza, nawet przed sob. By moe naleaby rozpocz odnow mwic, e bez mioci i zaufania nie warto si nawet trudzi".

Gdzie znajduje si odpowied?


Ciekawe, prawda? Wszdzie omawia si i praktykuje swobod seksualn, wolno seksualn, penienie seksualne i wanie w samym rodku rewolucji obyczajowej napotykamy wiele jej ofiar i wyrae takich, jak "pocig, ktremu popsuy si hamulce, daje tyle zadowolenia, co kichnicie, bezduszny niczym owek HB". Czyby tym wanie by seks - to wspaniae, organiczne, emocjonalne dowiadczenie wychwalane przez masy? Co musiao si popsu. Czy seks to rzeczywicie tylko swawolna gra, "co zabawowego", sznureczek kochankw i jednorazowych przygd oraz nieudane maestwa? A moe mio i zaufanie naprawd s wane? Ale jak to uzasadni? I jak rol odgrywa tu seks? Moe tajemnica nie ley w seksie? Na szczcie jest na to odpowied. Nie tylko wyczerpujca i realistyczna, ale te pozytywna i radosna. Czas sign do rda.

3. Kto wymyli seks?


Istnieje obowizek zaopatrywania wszelkich produktw spoywczych w etykiety, podajce ich skadniki. Czy nie byoby wspaniale, gdyby seks te posiada tak etykietk lub gdyby istniaa instrukcja dla uytkownikw seksu, w ktrej producent wyjania, na czym on polega i jak najlepiej z niego korzysta? Uwaga, mam dobre wieci! Istnieje taka instrukcja. Nie znajdziesz jej jednak pomidzy dziesitkami tomw opisujcych techniki miosne. Najbardziej przystpne informacje dotyczce seksu i kochania, jakie kiedykolwiek zostay publikowane, powstay 3500 lat temu, a pochodz od niejakiego Mojesza. Piszc z Boego polecenia samego "Producenta", w sposb autorytatywny przedstawia pochodzenie i rol seksu. Jego instrukcja to biblijna Ksiga Rodzaju. W pierwszych dwch rozdziaach ukazuje proces stworzenia wiata. W punkcie kulminacyjnym tego procesu, jak pisze, "Stworzy (...) Bg czowieka na swj obraz (...) stworzy mczyzn i niewiast (Rdz 1,27). No i prosz: od samego pocztku seksualno stanowia fundamentaln cz istoty ludzkiej, bya zamysem samego Stwrcy. Nie mona by czowiekiem, nie bdc okrelonym seksualnie jako mczyzna lub kobieta. Troch dalej, w rozdziale drugim, dowiadujemy si, w jak niezwyky sposb kobieta i mczyzna zostali dla siebie stworzeni. Oceniwszy swoj prac jako "dobr", Bg powiedzia, e "niedobrze" dla mczyzny jest y samotnie. Zdumiewajce. Jeli kto kiedykolwiek mia idealne warunki bytowania, to by nim pierwszy czowiek - najwspanialsze dzieo Boga. y w doskonaym klimacie, wieczorami przechadza si z samym Panem Bogiem, obdarzony zosta twrczym umysem i wadz nad wszystkimi stworzonymi przez Boga zwierztami. A jednak czego mu brakowao. Nadal y samotnie. Odczuwa wrodzone "pragnienie poczenia". I nawet otaczajca go doskonao nie bya w stanie zaguszy tego pragnienia.

Doskonae uzupenienie

Biblia mwi wic nam, e Bg upi Adama i uksztatowa z jego ebra kobiet. Dla Adama byo to o wiele wicej, ni utrata jednej koci. Adam budzi si i widzc kobiet, mwi: "Ta dopiero jest koci z moich koci i ciaem z ciaa mojego" (w. 23). Uwspczenione tumaczenie z hebrajskiego byoby gonym: "O rany! Gdzie ty bya, kiedy ci nie byo?". Mczyzna i kobieta zostali tak skonstruowani przez Boga, e osobno stanowi dwie niekompletne czci. Dlatego Mojesz napisa: "(...) mczyzna opuszcza ojca swego i matk swoj i czy si ze sw on tak cile, e staj si jednym ciaem" (w. 24). Poszukujc sekretu mioci, pamitaj o tym fragmencie. Wspycie seksualne jest jednym z kluczowych sposobw umoliwiajcych kobiecie i mczynie stanie si "jednym ciaem". C takiego tkwi jednak w kobiecie, co sprawia, e jest ona niezbdna mczynie? Mojesz w Pimie witym uywa dwch poj: "pomocna i pasujca". Chodzi o to, e kobieta jest dla mczyzny najdoskonalszym partnerem, towarzyszk, bdc jego idealnym uzupenieniem. T sam rol w yciu kobiety spenia mczyzna. Owo pierwotne "uzupenianie si" zostao stworzone po to, aby mogy by spenione indywidualne pragnienia obu stron. Kiedy dochodzi do poczenia mczyzny i kobiety, potrafi oni zaspokoi swoje podstawowe psychiczne i emocjonalne potrzeby. Zgodnie z pierwotnym planem Pana Boga, staj si dziki sobie penymi istotami ludzkimi.

Test na rozpoznanie prawdziwej mioci


Jeli zastanawiasz si wanie, czy osoba, z ktr obecnie chodzisz lub ktr kochasz, jest dla ciebie odpowiednia, zadaj sobie pytania: Czy pragn i czy jestem w stanie zaspokoi jej lub jego prawdziwe potrzeby? Czy ta osoba potrafi zdoby si na co wicej, ni tylko zaspokojenie mojego popdu pciowego, wychowanie moich dzieci lub przynoszenie do domu pensji? Czy jestemy osobami, ktre uzupeniaj si wzajemnie w sposb jedyny w swoim rodzaju? Gdy chcesz si z kim spotyka, nie zastanawiaj si, czy jest to osoba, z ktr moesz y. Szukaj takiej osoby, bez ktrej y nie moesz. W pierwszym rozdziale wspomniaem, e poznaem Paula Lewisa, gdy chodzilimy z siostrami - bliniaczkami. Przedtem, kiedy jeszcze studiowaem, przez dwa lata moj dziewczyn bya Paula. Nasz zwizek pogbia si i zostalimy najlepszymi przyjacimi. Tak bardzo lubilimy ze sob przebywa, e nic dziwnego, i zakochalimy si w sobie. Paula bya dla mnie niewyczerpanym rdem otuchy. Pomagaa mi w nauce i w pracy w organizacji chrzecijaskiej. Dzielilimy si nawzajem swoimi marzeniami. Miaa wspaniae poczucie humoru, bya atrakcyjn dziewczyn; tak wanie wyobraaem sobie idealn on. Nasz zwizek trwa, lecz gdy zaczlimy rozmawia o maestwie, w naszych umysach zakiekowao zwtpienie. Brakowao nam idealnego spokoju ducha, ktrego udziela Bg, gdy postpujemy zgodnie z Jego wol. W kocu stao si jasne, e nie pobierzemy si. Nasze rozstanie byo jednym z najbardziej bolesnych dowiadcze w moim yciu. Jednak, mimo i stanowilimy niezwykle dobran par, Paula nie bya t waciw, uzupeniajc mnie osob. Moja ona Dottie jest moim doskonaym dopenieniem, darem od Boga; Paula nim nie bya. Ciekawe, e Paul mia podobne dowiadczenie w latach studenckich. I przez prawie cztery lata chodzi z Carolyn. Wszyscy myleli, e si pobior. Byli wspania par. Mieli wsplne zainteresowania, pracowali razem w samorzdzie uczelnianym i piastowali tam wane stanowiska; mieli takie same cele yciowe. Ich zwizek by szczliwy i radosny. Jednak gdy przyszed czas, eby ostatecznie zobowiza si w kwestii maestwa, co nie grao. Bg nie da Paulowi odczu pokoju. Carolyn nie uzupeniaa go, tak jak teraz Leslie. Nie chodzi mi tu o seks. Mwi o sposobie, w jaki osobowoci, uzdolnienia, potrzeby intelektualne i emocjonalne kobiety i mczyzny cz si, aby tworzy idealny zwizek przez dwadziecia cztery godziny na dob.

Zwizek "jednego ciaa"


Gdy Mojesz napisa "Dlatego to mczyzna opuszcza ojca swego i matk swoj i czy si ze sw on tak cile, e staj si jednym ciaem", wyrazi owo "opuszczenie" i "czenie" najmocniejszymi hebrajskimi sowami, jakich mona byo uy. Opuszczenie oznacza odrzucenie przywizania do rodzicw i zastpienie go przywizaniem do maonki. Powstaa w ten sposb wi ma by tak nierozerwalna, jak przedtem zwizek z rodzicami. Czy mylae kiedykolwiek o tym, jak trudno bdzie ci "wyrodzi si" od swoich naturalnych rodzicw? I to hebrajskie sowo przetumaczone jako "czenie" oznacza nierozerwaln spoin. Potwierdzeniem powstaego zwizku, jego sta cech, ma by stosunek pciowy, podczas ktrego mczyzna i kobieta staj si jednym ciaem. 1500 lat pniej przypomnia o tym Jezus podczas debaty z ydowskimi kapanami. Chcieli wybada, co Sdzi na temat rozwodu. Pytali go o podstawy prawne, umoliwiajce mczynie rozwd z kobiet. Jezus, znajc ich motywy, odpowiedzia im: "Czy nie czytalicie (...) ci bd oboje jednym ciaem. A tak ju nie s dwoje, lecz jedno ciao. Co wic Bg zczy, niech czowiek nie rozdziela" (Mt 19,5-6). Jaki czas pniej aposto Pawe wrci do tej zasady w Pierwszym Licie do Koryntian. Martwiy go praktyki niektrych diakonw i starszych Kocioa. Korynt by wwczas miastem penym pogaskich wity. Odprawiane w nich obrzdy rytualne ku czci bokw sprawiay, e byo to jedno z najbardziej "religijnych" miast wiata. Jedn z form kultu byy stosunki pciowe ze "witymi nierzdnicami". w. Pawe niepokoi si, poniewa niektrzy chrzecijanie powracali do starych praktyk i w rodowe wieczory zagldali do pogaskich wity, eby "pooddawa cze". Bynajmniej nie miao to nic wsplnego z modlitw. w. Pawe pisa: "(...) czy nie wiecie, e ten, kto czy si z nierzdnic stanowi z ni jedno ciao? Bd bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciaem" (1 Kor 6,16). Staj si jednoci w taki sam sposb, w jaki wiara w Jezusa Chrystusa tworzy wi midzy Bogiem, a dusz czowieka, Bg czsto powouje si na zwizek maeski jako analogi swojej wizi z wierzcymi chrzecijanami.

Jaki jest prawdziwy cel seksu ?


C wic mia na myli Bg - "Producent", kiedy planowa seksualno, gdy stwarza mskie i eskie narzdy pciowe oraz popdy i namitnoci prowadzce do cielesnego zblienia? Jego zamysem byo stworzenie jednoci. Stosunek pciowy ma by manifestacj jednoci kobiety i mczyzny. Powiesz moe: "Zaraz, chwileczk. Biblia uczy przecie, e podstawowym celem seksu jest prokreacja, czyli podzenie dzieci. Czy nie tak?" Ale nie! To tylko mit, rozpropagowany przez niedoinformowanych krytykw chrzecijastwa, ktry suy ich wasnym celom. Podzenie dzieci nie jest gwnym powodem, dla ktrego uprawia si seks w maestwie. Jest to powd drugorzdny, cho te bardzo wany. Ale nie dlatego Bg stworzy seks. Najwaniejszym czynnikiem, jak wskazuje to Biblia w Rdz 1,24, jest jedno. "Jednocielesno" to dowiadczenie fizyczne, ilustrujce moc zwizku duchowego kobiety lub mczyzny z Bogiem, gdy s narodzeni w Jezusie Chrystusie. Poczenie podczas stosunku pciowego daje mczynie i kobiecie najtrwalsz przyjemno i najwiksze zaspokojenie, jakie mona sobie wyobrazi, pod warunkiem, e ma miejsce w odpowiednim czasie, z odpowiednim partnerem, w odpowiednim zwizku. Wanie dlatego seks jest tak wspaniay! Dlatego te naduywanie seksu prowadzi w kocu do ogromnego rozczarowania.

Bdne przesanie
Do wielu ludzi powysze przesanie, dotyczce seksu, nie trafio. Nigdy go nie syszeli z powodu faszywych, karykaturalnych wrcz wyobrae o chrzecijaskich pogldach na sprawy seksu. Filozofia "Playboya" i wiele innych tego rodzaju gosw spowodoway, e miliony udzi uwierzyo w negatywne nastawienie Biblii do radoci i zadowolenia czerpanych z seksu. Przekonywano, i eby zosta chrzecijaninem, trzeba odrzuca i tumi popdy seksualne. Nic bardziej mylcego. W rzeczywistoci jeden z najpikniejszych opisw mioci midzy mczyzn i kobiet mona znale w Biblii, w pieni Salomona (Pie nad pieniami). Mowa w niej o parze kochankw, cakowicie pochonitych wzajemnym zadowalaniem si. Zapisana w tych strofach poezja miosna jest zachwycajca! Bg nie jest przeciw seksowi. Jest za nim, i to do tego stopnia, e pragnie, aby wszyscy ludzie nauczyli si z niego czerpa jak najwikszy poytek. Chce, eby zrozumieli, i seks nie jest sposobem na osignicie szybkiej i powierzchownej przyjemnoci, lecz aktem prawdziwej mioci, cakowitego oddania si sobie, ktry naley starannie pielgnowa, bez wzgldu na to, jak zachcajca moe si wydawa przypadkowa przygoda seksualna. Oczywicie, wygoszono w imi chrzecijastwa wiele bzdur na temat seksu. I gdyby tak zebra te bdne wyobraenia razem, powstaaby bardzo aonie wygldajca karykatura. By moe stwarza ona pozory "chrzecijaskiego pogldu na sprawy seksu", ale nie jest nim nawet w przyblieniu. Obalenie tej karykatury niczego nie zmienia. Fakt pozostanie faktem: seks pochodzi od Boga; Bg stworzy seks, eby zaspokoi gbokie pragnienia, ktre uksztatowa w kadym mczynie i w kadej kobiecie, i nic nigdy tego nie zmieni. Kiedy zatrzymamy si odpowiednio wczenie w naszej pogoni za najdoskonalszym wyraeniem si w seksie, zdamy sobie spraw jak gupot jest prba napisania wasnej "instrukcji uytkownika". Tylko "Producent" wie naprawd, jak moemy sprawi, aby dowiadczenie seksualne byo satysfakcjonujce, czyli takie, jakiego pragniemy. Kiedy wreszcie otworzymy oczy na te prawdy, odnajdziemy to, czego szukamy. Odkryjemy tajemnic mioci.

Popd pciowy
Wielu udzi miaoby ochot powiedzie: "Co ty, Josh, seks to tylko czynno fizjologiczna. Przecie stosunek pciowy jest jedynie fizycznym zaspokojeniem jednej z biologicznych potrzeb". No to posuchajcie: moe to i prawda, ale jeli chodzi o kota z ssiedztwa. Dla ciebie i dla mnie seks, taki, jakim stworzy go Bg, jest tym, co angauje cae jestestwo czowieka. Jest to cakowite oddanie si drugiej osobie, cakowite odsonicie si przed ni, dawanie bez adnych ogranicze. Na wielu stronach Starego Testamentu stosunek pciowy jest obrazem zwizku duchowego z Bogiem. Jakiekolwiek inne dowiadczenie nie bdce owym cakowitym oddaniem si, pomimo przyjemnoci, jakie sprawia, nie zostao dla nas stworzone przez Boga. W czasie wit Wielkanocnych omawiaem ten temat w Daytona Beach (a moe to by podniecajce, zwaywszy na przechadzajce si po tamtejszej play ciaa). Kiedykolwiek poruszam t spraw, zawsze kilka osb spord suchaczy zaczyna si denerwowa. Podejrzewam, e uderzam w ich czue miejsca. Ktrego wieczoru naprawd zirytowaem pewnego faceta. Przyszed do motelu, w ktrym mieszkaem, waln pici w drzwi i gdy je otworzyem, wepchn si do rodka. - Nie zgadzam si z kilkoma rzeczami, o ktrych pan dzisiaj mwi - powiedzia. - Trudno, jako to przeyj - odparem.

- No, ale ja chc o tym porozmawia - doda. - Ja te - powiedziaem. - Czy jest co zego w powanym fizycznym zwizku z dziewczyn? - zapyta. - Drogie panie, z pewnoci znacie to wyraenie "trway, powany zwizek". Pewna pani powiedziaa: "Ach tak, w zeszym miesicu miaam ich cztery". - Czy jest co zego w trwaym, powanym zwizku z dziewczyn, ktr si kocha, jeli nikomu to nie robi krzywdy i jeli chce si tylko troch zabawi? Tak, miaem stosunki z dwudziestoma szecioma kobietami - powiedzia mj go. - Ojej, c za zdolno do kochania. Prosz mi powiedzie: gdy bdzie pan chcia si oeni, czy polubiby pan kobiet, ktra bya zaangaowana w jeden z dwudziestu piciu powanych zwizkw innego mczyzny? - zapytaem. - Nie - odpar. - Wobec tego jest pan hipokryt. Czy to jest powane podejcie do seksu? Nie chce pan, aby kto traktowa kobiet, z ktr si pan oeni, tak samo, jak pan traktuje wszystkie swoje kobiety - powiedziaem. Niestety, wielu mczyzn zajmuje tak wanie postaw "braczy".

Czy seks jest dowodem mioci ?


Seks, jako "produkt" Boga, ma ogromne znaczenie. To nie jest co, co si "dostaje", "robi" lub "ma". Ekspresja seksualna wzrasta i rozwija si jako rezultat staego i dojrzewajcego zwizku midzy kobiet i mczyzn. Jest stworzonym przez Boga dowodem i wyrazem idealnej jednoci midzy nimi. Niektrzy uywaj tego jako argumentu przemawiajcego za wspyciem przedmaeskim. Mwi: "Musimy rozpocz wspycie przed lubem, eby sprawdzi, czy pasujemy do siebie". Lecz problem dopasowania si nie dotyczy tylko sfery fizycznej. Pod wzgldem fizycznym zwykle wszystko gra. Dopasowanie si polega na osigniciu doskonaej jednoci wzajemnym uzupenianiu si, ktre powoduje, e stajemy si penymi, oddanymi sobie osobami. A do tego potrzebne jest zaangaowanie wszystkich ster jestestwa - wymiaru duchowego (wraliwo Boska), intelektualnego (wraliwo ludzka) a take fizycznego. Wedle Boego planu, im gbszy zwizek duchowy i intelektualny kobiety i mczyzny, tym wspanialsze czeka ich wspycie seksualne, ktre z czasem bdzie dojrzewa i stawa si coraz bogatsze. W jednym z collegew pracowa pewien profesor, ktry mia osiemdziesit cztery ata. Pewnego razu jedna ze studentek na zajciach z socjologii zapytaa go: "Prosz mi powiedzie, panie profesorze, kiedy seks zaczyna si czowiekowi nudzi?" Odpowiedzia: "Nie wiem, ale na pewno nie przed ukoczeniem osiemdziesiciu czterech lat". I tak zosta pomylany seks. Powinien zawsze dojrzewa i rozwija nas w celu utworzenia idealnego zwizku, doskonaej jednoci. Tego rodzaju wizi, radoci i jednoci nie mona dowiadczy podczas jednonocnej przygody. Prawd mwic, takie wartoci w ogle nie s moliwe do osignicia poza zwizkiem maeskim, ktry jest stay i ostateczny. Seks powsta z tego samego twrczego aktu Boga, w wyniku ktrego powsta czowiek. Moesz w to wierzy lub nie, wybr naley do ciebie. Moesz uwaa, e seksualno czowieka jest jedynie biologiczn funkcj, ktra niczym si nie rni od popdw kacych dwm psom biega za sob po parku. Moesz eksperymentowa i uprawia wszystkie intelektualne i towarzyskie gry, jakie tylko zechcesz. Jednak poszukiwanie dla seksualnoci innych celw oprcz tego jednego, ktry zosta stworzony przez Boga, jest z gry skazane na niepowodzenie, nie bd one bowiem w stanie zaspokoi seksualnych potrzeb i pragnie, tkwicych w nas za spraw Boga. Seks przypomina kady inny proces; uytkujemy go prawidowo tylko wtedy, gdy kierujemy si wskazwkami "Producenta". Pomimo pozornej

mocy i trwaych urokw, seks jest czym bardzo delikatnym. Potrzebuje duo czasu i poczucia bezpieczestwa. Rozkwita tylko wtedy, gdy cieszymy si nim w atmosferze autentycznej, bezwarunkowej mioci. Tak naprawd nikt nie odkryje idealnego seksu, pki nie zrozumie, jak dawa i przyjmowa idealn mio. Czsto mona usysze zdanie, e jeli si kogo kocha, trzeba to wyrazi poprzez seks. Prawda jest taka, e jeli nie potrafisz wyrazi mioci inaczej, jak tylko poprzez seks, wwczas nie jest to prawdziwa mio. Przyjrzyjmy si wic prawdziwej mioci.

4. Czym jest prawdziwa mio?


Gdyby dano mi tylko kilkanacie minut, eby na lekcji psychologii opowiedzie o idealnym seksie, mwibym o mioci. Poniewa to, czym wedug nas jest mio - nasz stosunek do niej, sposb jej wyraania i reagowania na wszystkie psychologiczne gry, ktre rozgrywa si w jej imi - wszystko to zadecyduje, czy kiedykolwiek znajdziemy seksualne zaspokojenie, ktrego pragniemy. To, e ja i moja ona czerpiemy rado z naszego maestwa, jest, jak sdz, wynikiem naszych przygotowa do niego jako osb samotnych. Kilka lat temu wielu ludzi mwio, e jestem pruderyjny i e moje pogldy na temat seksu i maestwa s przestarzae. Teraz jednak ci sami ludzie daliby wszystko, eby mc, tak, jak ja, zbiera owoce mojej wczesnej postawy w stosunku do mioci. Znane jest powiedzenie: "Jeste tym, kim si stajesz". Jake jest ono prawdziwe, zwaszcza w sferze mioci i seksu. Rodzaj mioci, w ktr angaujesz si teraz, wpynie na jako mioci, ktrej dowiadczysz w przyszoci.

Trzy rodzaje mioci


Jeli czujesz si troch zagubiony w sprawach mioci, to prawdopodobnie dlatego, e nie zdajesz sobie sprawy, i istniej trzy jej rodzaje. Opisujc je chciabym, eby posuyy jako lustro, dziki ktremu bdziesz mg oceni wasne zwizki z przyjacimi, rodzin i przedstawicielami pci odmiennej oraz okreli, jak penisz w nim rol: "dawacza" czy te "bracza". A. "Mio pod warunkiem" Pierwszy typ mioci jest dla wielu ludzi jedynym znanym rodzajem. Ja nazwaem j "mioci pod warunkiem". Jest to mio, ktr dajemy lub przyjmujemy, gdy spenione s pewne wymagania. eby na ni zasuy, trzeba co zrobi. "Jak bdziesz grzeczny, tatu bdzie ci kocha". "Jeli sprawdzisz si jako kochanka, jeli zaspokoisz moje pragnienia, jeli pjdziesz ze mn do ka, bd ci kocha". Rodzice czsto wyraaj ten rodzaj mioci, mwic swoim dzieciom: "Jeli bdziesz mia dobre stopnie, jeeli przestaniesz si z nimi zadawa, jeli bdziesz si ubiera i zachowywa tak, jak chcemy, wwczas bdziesz kochany". Tak mioci jest si obdarzanym w zamian za co, czego chce partner. Jej motywacja jest z gruntu egoistyczna. Jej celem jest uzyskanie czego w zamian za mio. Spotkaem wiele kobiet, ktre nie doznay innego rodzaju mioci oprcz tego, ktry mwi: "Pokocham ci, jeli si ze mn przepisz". Nie zdaj sobie sprawy, e mio, ktr spodziewaj si zdoby poprzez spenianie czyich seksualnych zachcianek, jest mioci tani, ktra nie moe przynie zadowolenia i nigdy nie jest warta swojej ceny. Ten typ mioci zademonstrowa pewien student, ktry powiedzia mi: "Dlaczego mam chcie mioci, skoro mog mie seks? Mio jest poddaniem si, a seks podbojem". "Mio pod warunkiem" jest zawsze od czego uzaleniona. Wszystko jest wietnie, dopki speniane s okrelone warunki. Gdy pojawia si niech - do odbycia stosunku, do przeprowadzenia aborcji - wwczas mio znika. To smutne, ale taka uwarunkowana mio prawie zawsze zostaje zniszczona, poniewa prdzej czy pniej jednemu partnerowi nie uda si speni wymaga drugiego. Wiele

maestw rozpada si, bowiem byy zbudowane na tym rodzaju mioci. Okazuje si, e m lub ona nie kocha prawdziwej osobowoci wspmaonka, lecz jego wyidealizowane, romantyczne wyobraenie. Kiedy pojawia si rozczarowanie lub oczekiwania przestaj by speniane, wwczas "mio pod warunkiem" czsto zamienia si w zo, a partnerzy w takim zwizku mog nigdy si nie dowiedzie, dlaczego. B. "Mio z powodu" Drugi typ mioci (pod wpywem ktrej, jak sdz, wikszo ludzi decyduje si na maestwo), to "mio z powodu". Polega ona na tym, e kocha si kogo za to, kim jest, co ma lub co robi. Innymi sowy, mio t tworzy pewien warunek lub cecha w yciu kochanej osoby. "Mio z powodu" czsto mwi: "Kocham ci, poniewa jeste adna", "Kocham ci, bo dajesz mi poczucie bezpieczestwa ", "Kocham ci dlatego, e jeste inny ni wszyscy, popularny, sawny, itd". Wyobracie sobie na przykad kobiet, ktra kocha pewnego mczyzn, poniewa jest wspaniaym sportowcem. Nie dopuszcza myli, e mogaby si zwiza z kim, kto nie jest "numerem jeden". Nie ma dla niej znaczenia, kto jest tym sportowcem. Nie kocha bowiem konkretnego mczyzny, lecz jego pozycj, status, popularno. Czsto sysz: "Wydaje mi si, e "mio z powodu" jest dobra. Chc, eby kochano mnie za to, kim jestem, za to, czego dokonaem w yciu. Czy jest w tym co zego"? By moe nic. Wszyscy chcemy by kochani z jakiego powodu. Z pewnoci te ten rodzaj mioci jest lepszy od "mioci pod warunkiem". "Mio pod warunkiem" musi by zdobywana i wymaga wiele wysiku. Jeli kto nas kocha za to, kim jestemy, sytuacja jest mniej stresujca. Wiemy wtedy, e jest w nas co, co sprawia, e jestemy kochani. Obdarzani tak mioci szybko jednak stajemy si tymi, ktrzy prbuj zdoby "mio pod warunkiem". A jest to niepewny grunt, na ktrym trudno zbudowa maestwo lub jakikolwiek inny trway zwizek. Wemy pod uwag na przykad problem konkurencji. Co si stanie, gdy pojawi si osoba przewyszajca nas wanie w tym, za co jestemy kochani. Przypumy, e jeste kobiet i twoja uroda jest filarem mioci twojego ma. Co si stanie, gdy na scen wkroczy kobieta pikniejsza od ciebie? Jeli mio twojej dziewczyny lub ony uzaleniona jest od posiadanych przez ciebie pienidzy lub od przedmiotw i dowiadcze, ktre mona za nie kupi, co si stanie, gdy stracisz prac, zachorujesz lub z jakich powodw nie bdziesz w stanie zarabia tyle, co kiedy? Albo co si stanie, gdy na scen wkroczy kto z wyszym stanem konta lub z wikszymi moliwociami zarabiania pienidzy? Czy konkurencja moe zagrozi twojej mioci? Jeli tak, to jest ona "mioci z powodu". Istnieje jeszcze inny problem dotyczcy tego rodzaju mioci. Wiadomo, e wikszo z nas ma dwa oblicza. Jedno, zewntrzne, to takie, ktre prezentujemy przed innymi ludmi. Drugie skrywamy bardzo gboko i zna je niewielu, jeli w ogle ktokolwiek. Dowiedziaem si od swoich pacjentw, ktrych zwizki miay charakter "mioci z powodu", e przynajmniej jeden z partnerw boi si ujawni drugiemu, jaki jest naprawd. Obawia si, e jeli prawda wyjdzie na jaw, straci akceptacj i mio, lub e w ogle zostanie odrzucony. Czy jest w twoim yciu co, czego nie moesz wyjawi swojemu partnerowi ze strachu przed najmniejsz nawet przykroci lub odrzuceniem? Jeli tak, trudno ci bdzie dowiadczy satysfakcjonujcego seksu, poniewa pene zespolenie seksualne wymaga stuprocentowego zaufania i oddania. Jeli w twojej mioci brakuje poczucia bezpieczestwa, jeli pojawia si strach, ko bdzie pierwszym miejscem, w ktrym to wyjdzie na jaw. W akcie seksualnym bowiem wyraamy swoje prawdziwe ja i stajemy si zupenie bezbronni - cakowicie otwarci przed drug osob. Wanie to otwarcie sprawia, e moliwe staje si maksymalne seksualne zaspokojenie i oddanie. Z powodu tego otwarcia take moemy by najgbiej zranieni, jeli nie zostaniemy cakowicie zaakceptowani. Tote w zwizku typu "mio z powodu" moesz nigdy nie zazna penego oddania w mioci fizycznej, gdy ryzyko zranienia jest zbyt due. Kiedy mwiem o tym podczas spotkania ze studentami. Nage jedna ze suchaczek wybuchna paczem. Po

wykadzie wyjania mi przyczyny swojej reakcji. Ot miaa ona wyj za m, jednak na krtko przed zaplanowanym lubem ulega wypadkowi samochodowemu. W wyniku obrae jej twarz zostaa z jednej strony zeszpecona bliznami, ktre trzeba byo usun za pomoc operacji plastycznej. Jej zwizek by jednak oparty na "mioci z powodu". Strach natychmiast opanowa umys dziewczyny i jej zwizek rozpad si. By to klasyczny przypadek tego rodzaju mioci, a jego odzwierciedleniem jest zdanie: "Kocham ci i pragn, poniewa..." Tak mio czsto spotykamy w naszym yciu, lecz jej trwao jest bardzo niepewna. C. Mio bezwarunkowa, czyli "mio - koniec, kropka" Dziki Bogu, istnieje jeszcze jeden rodzaj mioci. Mioci tak niesamowitej i tak piknej, e chciabym, aby kady potrafi nagi swoj wol i kocha w ten sposb. Jest to mio bez warunkw. Mio ta mwi: "Kocham ci pomimo tego, co moe gboko w tobie tkwi. Kocham ci bez wzgldu na to, co moe si zmieni. Nie moesz zrobi nic, eby powstrzyma moj mio. Kocham ci - koniec, kropka!". "Mio - koniec, kropka" nie jest lepa. Daleko jej do tego. Wie duo o drugiej osobie. Zna jej niedoskonaoci i wady, a mimo to cakowicie akceptuje t osob, nie dajc niczego w zamian. Tego rodzaju mioci si nie zdobywa. Nic nie mona zrobi, eby bya silniejsza, ani eby j powstrzyma. Nie jest niczym uwarunkowana. Rni si od "mioci z powodu" tym, e nie wywouje jej adna atrakcyjna cecha osoby, ktr si kocha. Tego rodzaju mioci pokocha si nawet najbardziej bezwartociowe indywiduum. "Mioci - koniec, kropka" mog dowiadczy tylko "dawacze", osoby dojrzae i spenione, takie, ktre nie musz bez przerwy wykorzystywa zwizkw midzyludzkich do zapeniania pustki w swoim yciu. Osoba speniona nie jest niczym skrpowana i oddaje si w zwizku, nie dajc niczego w zamian. Czy zdajesz sobie z tego spraw, czy te nie, "mio - koniec, kropka" jest dla ciebie najwaniejsza. Jeli obecnie nie przeywasz tego rodzaju mioci, prawdopodobnie wci ywisz nadziej, e spotkasz j ktrego dnia lub czue wspominasz czasy, kiedy kochano ci w ten sposb. ycie pozbawione uczucia, ktre choby tylko przypominao ten rodzaj mioci, prowadzi w kocu do rozpaczy. "Mio - koniec, kropka" to zwizek oparty wycznie na dawaniu. Dwa pozostae rodzaje mioci przeywaj "bracze". Dawanie to inna nazwa "mioci - koniec, kropka". Jest to nieograniczone oddawanie siebie. W tego rodzaju zwizku nie ma miejsca na strach, frustracj, stres, zawi czy zazdro.

Nowa motywacja do dawania


Kiedy bylimy z Dottie jeszcze zarczeni, przysaa mi list. Napisaa w nim: "Kochanie, wiem, e akceptujesz mnie tak, jaka jestem. Nie musz si przed tob popisywa. Nie musz by nikim specjalnym, nie musz nic robi... ty i tak mnie kochasz". I dodaa: "Czy wiesz, jak to na mnie dziaa? Wywouje to we mnie pragnienie bycia dla ciebie jeszcze lepsz". W tym momencie wielu z was powie: "Zaraz, gdybym kocha swoj dziewczyn pomimo tego, jak wyglda, pomimo tego, co robi, szybko by si zaniedbaa". Ot nie, poniewa "mio koniec, kropka" oparta jest na dawaniu. Waciwie jest to mio Boga, przepywajca przez czowieka, ktra jest tak czysta i tak nieodparta, e wydobywa z drugiej osoby same najlepsze cechy. Wywouje w niej same twrcze zmiany. Te zmiany nie s wymuszone, s po prostu naturaln reakcj na bezwarunkow mio. Moja ona kocha mnie tak bardzo, e nie musz przed ni niczego udawa. Jej niepowstrzymana mio odblokowuje we mnie naturalne pragnienie bycia osob, ktr wedug niej powinienem by. Nie musz by taki, ale chc. Jest to naturalna reakcja na jej "mio - koniec, kropka". Na tym wanie polega Boa mio. Bg, przemawiajc przez proroka Jeremiasza, powiedzia: "Ukochaem ci odwieczn mioci, dlatego te zachowaem dla ciebie askawo" (Jr 31,3). Widzisz, Bg kocha mnie nawet wtedy, gdy nie wierzyem, e ma co do powiedzenia o moim yciu. Kocha mnie pomimo

moich grzechw. I co ciekawe, wywoao to we mnie naturaln reakcj. Zareagowaem na Jego mio. W ten sposb staem si prawdziwym chrzecijaninem. Kiedy, gdy opowiadaem o seksie i mioci na uniwersytecie, pewien student z Niemiec podnis si ze swojego miejsca. Trzyma w rku raport Kinseya* (niezbyt aktualny, oczywicie). Powiedzia: "Panie McDowell, damy faktw, a nie caego tego filozofowania na temat mioci. Raport Kinseya jest rzeczowy i religijnie neutralny. Zaleca dziewcztom, aby zdobyway dowiadczenie seksualne przed maestwem, eby byy do niego odpowiednio przygotowane". Spodobao si to wikszoci panw zgromadzonych na sali i wymagao ode mnie bezzwocznej odpowiedzi. Powiedziaem: "Moe ma pan racj, ale czy przeczyta pan uzasadnienie tego twierdzenia? W "Sexual Behavior in the Human Female" (Zachowania seksualne kobiety) Kinsey zauwaa, e wedug powszechnej opinii wiele dziewczt na pocztku wspycia nie ma przyjemnych dowiadcze seksualnych. Czsto trwa to tygodniami, miesicami a nawet cay rok, zanim kobieta si przystosuje i bdzie w stanie w peni si odpry i cieszy seksem. Nastpnie dr Kinsey opisuje rodzaj mioci, ktrym wielu mw obdarza swoje ony. Pisze, i wikszo mczyzn nie wykazuje cierpliwoci w tej materii w stosunku do swoich on. Tote zaleca kobietom, aby zdobyway dowiadczenie z wieloma partnerami przed maestwem, poniewa mczyni, ktrzy niby je kochaj, nie bd mieli do nich cierpliwoci". Nie mog sobie wyobrazi bardziej bezecnego rozumowania. Mam nadziej, e panie, dla wasnego dobra, poczekaj na tego, ktry pokocha je takimi, jakie s i obdarzy je mioci pen oddania. Na tego, ktry powie "kocham ci - koniec kropka". Na tego, ktry nie odbierze im moliwoci wyraenia swojej mioci w maestwie, lecz okae si na tyle cierpliwy, e pomoe im w przystosowaniu si do poycia intymnego. Nie ma innego pola, na ktrym mczyzna mgby bardziej udowodni swoj mio, ni poprzez okazanie cierpliwoci i czuoci w sferze seksualnego przystosowania si.

Wybr naley do ciebie


Ktrego z wymienionych trzech rodzajw mioci chciaby dowiadczy? Jakiego rodzaju "kochaczem" chciaby by w swoim zwizku? Bardzo niewielu ludzi wiadomie wybiera "mio pod warunkiem". Wymaga ona bowiem cigych wysikw majcych na celu zadowolenie partnera. Pozostaj wic dwa inne rodzaje mioci. Co najdziwniejsze, wielu ludzi wybiera "mio z powodu". By moe jest to pochlebiajce, jeli kto kocha nas w ten sposb. Bycie kochanym za to, kim si jest lub co si posiada przynosi zadowolenie i wzrost poczucia wasnej wartoci. Jest to jednak twr bardzo kruchy, ktry ulega samozniszczeniu. tajemnica kochania ley w trzecim rodzaju mioci. "Mio - koniec, kropka" nie jest zjawiskiem powszechnym, poniewa jedynym jej trwaym rdem jest sam Bg. aden czowiek nie byby w stanie konsekwentnie jej podtrzymywa i by "dawaczem" bez poddania si prowadzeniu Ducha witego. Bg zaszczepia ten rodzaj mioci bez ogranicze kademu, kto przyzna, e jej pragnie i e potrzebuje pomocy Boga w jej przeywaniu. Czemu wic mio bezwarunkowa wystpuje tak rzadko? Poniewa trudno jest j pogodzi z ludzk pych. Nie lubimy przyznawa, e nie moemy sta si tym, kim chcemy, jedynie poprzez si woli i determinacj. Wolelibymy zignorowa tak mio, poniewa gdy pojawia si problem seksu wymaga ona dyscypliny i samokontroli. Wymaga tego, ebymy zadeklarowali, i nasze emocje i popdy fizyczne s podporzdkowane nam, a nie odwrotnie. Czy zmczya ci "mio poci warunkiem" i "mio z powodu"? Czy znuya ci postawa "bracza"? Moesz zazna "mioci - koniec, kropka", w ktrej zawiera si sekret kochania. Jeli chcesz jej dowiadczy w swoich zwizkach z pci odmienn, bdziesz prawdopodobnie musia dokona pewnych zmian w sposobie mylenia. Trzeba bdzie przestawi twj najwaniejszy narzd seksualny. * Kinsey Alfred Charles (1894-1956) - seksuolog amerykaski, ktry prowadzi rozlegle badania ankietowe, dotyczce ycia seksualnego mieszkacw USA. Opracowane statystycznie

wyniki ogosi w Sexual Behavior in the Human Male (1948) i Sexual Behavior in the Human Female (1953) - przyp. red..

5. Co jest najwaniejszym organem seksualnym?


Kiedykolwiek mwi o chrzecijaskich pogldach na sprawy mioci i seksu, zwykle podchodzi do mnie kilku studentw, ktrzy mwi: "Zaraz, zaraz, przecie stosunek pciowy jest tylko czynnoci fizyczn. Niczym si nie rni od wypicia szklanki wody". No wic pozwlcie mi powiedzie, e rnica jest, i to dua. Seks przygodny, czy w trwaym zwizku, zawsze angauje ca nasz osobowo, wszystko to, czym jestemy. Seks nie jest jedynie czynnoci fizyczn. Jak ju wczeniej powiedziaem, z aspektem fizycznym seksu prawie nigdy nie ma problemw. Wszelkie niedocignicia zwykle maj swoje rdo w umyle. To twj umys jest najwaniejszym narzdem seksualnym! Mam nadziej, e przyswoilicie ju sobie, i seks zosta stworzony przez Boga jako sposb na czerpanie radoci i wyraanie idealnej jednoci midzy mczyzn i kobiet, ktrzy s poczeni nierozerwaln wizi. Mam nadziej, e zaczynacie rozumie, i przypadkowy seks nie moe nikogo cakowicie zadowoli lub zaspokoi. Jeli nawet kto czerpie przyjemno z jednonocnych przygd lub te z serii duszych zwizkw, to przyczyniaj si one jedynie do zmniejszenia szansy na przeycie intensywnej, satysfakcjonujcej mioci. A jednak jest to dokadnym zaprzeczeniem tego, co bezustannie i dookoa nam si wpaja. yjemy pod cig presj, zalewani informacjami opartymi na etyce i praktyce seksu, ktre nie daj penego i prawdziwego obrazu sytuacji. Kiedy Kinsey w latach czterdziestych przeprowadza ankiety, dotyczce ycia seksualnego kobiet, odkry, e poowa do dwch trzecich matek miewaa regularne lub czste orgazmy. Trzydzieci lat pniej badania wykazay, e trzy czwarte Amerykanek "zawsze lub prawie zawsze" przeywa orgazm podczas stosunku. Liczba kobiet osigajcych fizyczne zaspokojenie znacznie wzrosa. Biorc to pod uwag, Jody Gaylin Heyward w majowym numerze "Ladies Home Journal" z 1978 roku pyta: "Dlaczego wic stae zwikszajce si rzesze kobiet zgaszaj si do poradni z problemami, dotyczcymi wspycia? I dlaczego jest tyle przypadkw rozczarowanych i zawiedzionych kobiet w najrniejszym wieku? Moe dlatego, e satysfakcja seksualna jest zwizana z czym wicej, ni tylko fizyczn przyjemnoci. Moe dlatego, e czstotliwo orgazmw nie jest miar psychologicznego zaspokojenia".

Seks w trzech wymiarach


Jody miaa racj. Zastanwmy si, dlaczego tak czsto si zdarza, e seks, nawet w maestwie, nie przynosi spenienia. Dzieje si tak dlatego, e seks, taki, jakim stworzy go Bg, wymaga poczenia na trzech poziomach, w trzech rnych wymiarach. Jeli zabraknie jednoci w ktrym z tych wymiarw, wwczas zwizek jest osabiony. Pierwszy wymiar jest oczywisty. Jest to wymiar fizyczny. To ten, w ktrym dwoje ludzi staje si jednym ciaem pod wzgldem fizycznym. Podstawowy zwizek biologiczny. Drugi to wymiar intelektualny, w ktrym ty jako osoba, istota ze wszystkimi jej mylami, pragnieniami i uczuciami, czysz si z drug osob. W trzecim wymiarze - duchowym - dwoje ludzi staje si jednoci pod wzgldem duchowym. Seks jest wic trjwymiarowy i jeli brakuje poczenia w ktrym z wymiarw, twj zwizek bdzie zawsze niepeny i nie zaspokoi wszystkich twoich potrzeb. Wikszo z nas dorasta, nie zdajc sobie sprawy z istnienia tych trzech istotnych wymiarw. Zaczynamy kocha z nastawieniem: Jeli jestem dobry w seksie, jeli naprawd potrafi zadowoli partnera pod wzgldem fizycznym, inne problemy s niewane. Bdziemy w stanie je pokona". Jest to jedno z najwikszych kamstw, ktre si obecnie propaguje. Dobre poycie seksualne bardzo rzadko jest gwarantem dobrego zwizku. Ale wiem jedno: dobre maestwo jest gwarantem fantastycznego poycia seksualnego, poniewa dobre poycie jest rezultatem dobrego zwizku,

a nie jego przyczyn. A mimo to wielu ludzi mczy si, chcc odnale prawdziw jedno tylko poprzez seks fizyczny.

Czy seks rozwizuje problemy ?


Pozwlcie, e podam wam przykad sposobu mylenia niektrych mczyzn. Gdy tylko pojawia si jaki konflikt z kobiet, pierwsz rzecz, ktr robi mczyzna, jest pjcie z ni do ka. Dlaczego? Poniewa myli sobie: jeli zadowol j fizycznie, problem, niewane jaki, sam si rozwie. Zwyke kobieta nie chce, eby mczyzna j dotyka, pki sporna kwestia nie zostanie omwiona. Seks to ostatnia rzecz, ktrej w tym momencie pragnie. To jednak nie powstrzymuje wielu mczyzn i zaczynaj naciska kobiet, dopki si nie podda. Rezultat jest taki, e rozwija si w niej negatywne podejcie do seksu. Dlatego podkrelam fakt, e jeli nie bdziecie dba o jedno w wymiarze intelektualnym i duchowym, wwczas bdziecie okrada siebie i swoich partnerw w wymiarze fizycznym waszego zwizku. Jak wany jest wic wymiar fizyczny? Moim zdaniem jest bardzo wany. Wierz jednak w wi idealn. Wymiar fizyczny stanowi zaledwie koo jednej dwunastej zwizku maeskiego. Ale jaka wspaniaa jest ta jedna dwunasta! Trzeba jednak zachowywa waciwe proporcje. Dlatego wanie umys jest najwaniejszym narzdem seksualnym! Znam wiele par, ktre zniszczyy cudowne zwizki, poniewa ich umysy operoway mylnymi pojciami i nastawieniem do seksu. W ramach przygotowa do napisania niniejszej ksiki, wraz z on zebralimy informacje z wielu wiarygodnych rde, m.in. od ludzi, ktrzy zajmuj si poradnictwem i prowadz badania w dziedzinie seksu i maestwa. Z danych wynika, e a 85 do 90 procent problemw pozornie zwizanych z seksem to w rzeczywistoci problemy dotyczce intelektualnego i duchowego wymiaru poycia. Poniewa wymiar fizyczny jest najbardziej konkretny, to czsto wanie tutaj najpierw uwidoczniaj si problemy. Kiedy o tym mwi, niektrzy staj si krytyczni i przybieraj postaw obronn. Zwykle s to te same osoby, ktre twierdz, e seks jest jak "wypicie szklanki wody". Podchodz do mnie po wykadzie i mwi: "Josh, przecie nie zawsze seks jest czym wanym. Z niektrymi, owszem, jest, ale z innymi nie". Uwaam, e takie podejcie jest cakowicie bdne. Za kadym razem, kiedy dochodzi do fizycznego zblienia, nawet ju przy zaawansowanych pieszczotach, jest to co wanego. Angauje ca nasz osob, w tym take umys.

Programowanie na sukces
A jaki to jest problem z naszym umysem? Trudno polega na tym, e wielu z nas zostao niewaciwie "zaprogramowanych". Zostalimy zalani faszywymi informacjami. Wmawia si nam, e kluczem do spenienia seksualnego jest przyczenie si do rewolucji obyczajowej; odrzucenie starej moralnoci i przyjcie nowej; eksperymentowanie z wieloma partnerami; cige zmiany w celu zaspokojenia potrzeb. Precz z dyscyplin! Niech yje przyjemno! Przypomina to znane powiedzenie z argonu komputerowego "mie w rodku, mie na zewntrz". Jeli zaprogramowano nas (lub dalimy si zaprogramowa), wprowadzajc bdne informacje, wwczas bdziemy wyciga bdne wnioski. Tak wanie jest w przypadku wielu z nas. Kadziemy nacisk na fizyczno, a nie na zmysowo. eby odkry na nowo spenienie w mioci i zadowolenie z seksu, trzeba si przeprogramowa. Kiedy wykadaem na uniwersytecie w Stanford, miaem okazj rozmawia z niezwykym czowiekiem, dr. Gerhardem Dirksem. Jest on jednym z tych, ktrzy przyczynili si do udoskonalenia komputerw. Przeczytaem, e Einstein mia I.Q. rwne 207*. I.Q. dr. Dirksa wynosi 206! To wspaniay umys. Wwczas by on wacicielem najwikszej liczby patentw dla IBM. Podczas czteroipgodzinnej rozmowy opowiedzia mi, jak doskonalono komputer, biorc za wzr ludzkie ciao. To byo niesamowite. Rozmawialimy take o tym, jak programuje si ludzkie

ciao i umys. Dowiedziaem si, e odbywa si to na trzy sposoby: (l) wizualnie (poprzez wzrok), (2) audialnie (poprzez such) i (3) mechanicznie (poprzez czynnoci). Poprosiem dr. Dirksa, eby dokladnie powiedzia mi, jak dochodzi do zaprogramowania ludzkiego ciaa i umysu w sprawach seksu. Podzieli si ze mn wasnymi pogldami na ten temat. "Gdy dziewczyna ma stosunek z chopakiem, dochodzi do zaprogramowania jej reakcji wizualnych, audialnych i mechanicznych na pewien zestaw czynnoci". Dr Dirks mwi dalej: "Moim zdaniem dzieje si rzecz nastpujca: dziewczyna zostaje zaprogramowana przez kilku mczyzn (lub kilkudziesiciu). Potem spotyka swojego ma i nie jest w stanie waciwie reagowa na jego program, poniewa poprzednie dowiadczenia zaprogramoway j inaczej". Po czym doda: "Naprawd myl, e najlepiej jest dla idealnego wspycia, gdy dwoje ludzi programuje si wzajemnie".

Co nas programuje ?
Nastpnie dr Dirks przedstawi spraw z mskiego punktu widzenia. Gdy chopak ma stosunek, nigdy go nie zapomina. Jest on bezporednio programowany w jego umyle. Kobiety programuje si przede wszystkim poprzez dotyk, mczyni natomiast programowani s poprzez wzrok. Podczas gdy kobiety s pobudzane lub stymulowane gwnie dotykiem, mczynie wystarczy tylko popatrze. Kobiet fizycznie pobudzaj pieszczoty. Mczynie wystarczy rzut oka... i zaraz jest w penej gotowoci. Dlatego wanie twj umys jest tak wany - to najwaniejszy organ seksualny, jaki posiadasz. Zaprogramowanie twojego umysu staje si wic spraw najwyszej wagi. My, mczyni, musimy szczeglnie uwaa na to, na co patrzymy. Kobiety za powinny zwraca uwag na swj ubir i jak s dotykane. Zdaj sobie spraw, e w kontekcie powszechnie panujcej swobody obyczajw to, co mwi, graniczy z absurdem. Lecz jeli sposb, w jaki programujemy nasz umys, wpywa bezporednio na potencja seksualnego spenienia, zachowanie powyszych rodkw ostronoci jest gr wart wieczki. Czsto mczyni i kobiety nie przywizuj wagi do tego, co oglda j i jak s dotykani. W rezultacie pozbawiaj si wraliwoci stworzonej przez Boga po to, eby pobudza i zaspokaja ich seksualnie. Mczyzna przyjmujcy postaw swobody i wolnoci wobec seksu, moe si otacza zdjciami nagich piknoci i oglda filmy pornograficzne. Po jakim czasie rezultat bdzie taki, e straci on wraliwo na bodce wizualne, ktre Bg stworzy do zaspokojenia go w zwizku maeskim. Utrata tej wraliwoci spowoduje, e bdzie on potrzebowa coraz intensywniejszych bodcw erotycznych, aby uzyska ten sam stopie podniecenia. Jeli kobieta pozwala lub zachca mczyzn, eby j dotykali i piecili w sposb niedbay albo nawet grubiaski, wwczas jej reakcja na mczyzn, ktremu pewnego dnia bdzie chciaa si odda cakowicie, bdzie w znacznym stopniu osabiona. Aby pokaza wam pozytywn stron zasady programowania, rozwamy jej wpyw na kobiet i mczyzn w maestwie. Jeli pocztkowe programowanie mczyzny odbywa si z jego on, a kobiety z mem, pierwsze zblienie bdzie dla nich obojga rdem pewnej porcji danych i przyjemnoci. W ich pamici zapisane zostan pliki z modelami inicjacji i reakcji. Nastpny stosunek seksualny zapisze nowe pliki rozszerzajce ich programy. Setki kolejnych dowiadcze z ycia maeskiego i wspycia fizycznego nadal bd rozbudowyway i udoskonalay ich umysowe oprogramowanie. Nie jest wic trudno zrozumie, dlaczego seks maeski nie staje si nudny, ale z czasem coraz bardziej satysfakcjonujcy. Odpowiednio zaprogramowane umysy umoliwiaj spenienie seksualne.

Moesz si przeprogramowa!

Abycie mogli dowiadczy maksimum zadowolenia w mioci i seksie, prawdopodobnie wielu z was bdzie zmuszonych do dokonania do radykalnych zmian w oprogramowaniu. Myl, e mog mwi o tym z przekonaniem, poniewa sam przeprogramowaem si dopiero podczas studiw w Kellogg College. Kiedy byem studentem, miaem zamiar zniszczy chrzecijastwo. Uwaaem, e jest ono wielk fars i chciaem to uwiadomi innym. Gdy jednak prbowaem tego dokona, nie byem w stanie intelektualnie odrzuci chrzecijaskiej prawdy. W wyniku dociekliwych bada doszedem do wniosku, e Jezus Chrystus jest tym, za kogo si podawa - Synem Boym, Mesjaszem. I tak w 1959 roku, na drugim roku studiw, zaufaem Chrystusowi jako mojemu Panu i Zbawicielowi i poprosiem, eby wszed w moje ycie. Jezus zacz zmienia mj umys i sposb mylenia. Po ptora roku staem si zupenie nowym czowiekiem. Zmieni si take mj pogld na sprawy seksu. Jezus sprawi, e mogem naprawd dawa, nie dajc niczego w zamian. Wanie wtedy zrozumiaem, jaka jest podstawowa rnica midzy "mioci pod warunkiem" i "mioci z powodu" z jednej strony, a "mioci - koniec, kropka" z drugiej. Gboko wierz, e pierwszym krokiem do odnowy ycia i umysu jest pozwolenie Chrystusowi na dokonanie niezbdnych przerbek. A kiedy ju proces odnowy trwa, kiedy nasza osoba jest budowana na nowo, wwczas naley narzuci sobie troch dyscypliny w stosunkach z pci odmienn. W miasteczku studenckim czsto syszaem teksty z rodzaju: "Jeli mnie kochasz, pozwolisz mi" albo "Nic na to nie poradz - musz". Kiedy je syszysz lub sam je wypowiadasz, pamitaj, e to nic innego jak "mio pod warunkiem" lub "mio z powodu". No i oczywicie jest jeszcze w zanadrzu stare "wszyscy to robi". Co za kiepski powd! Robi co tylko dlatego, e kto inny to robi?!!! Jestem szczliwy, e Jezus Chrystus da mi nowy charakter i sprawi, e nie robi pewnych rzeczy tylko dlatego, e s powszechne lub kto inny je robi. I wreszcie stary, standardowy tekst: "Tylko ten jeden raz". Widziaem ju tyle dugotrwaych zwizkw typu "Tylko ten jeden raz", e straciem rachub. Wszystkie te zwroty i motywacje opieraj si na bardzo tanim, warunkowym rodzaju mioci. Odnawianie umysu rozpoczyna si od zaufania Jezusowi Chrystusowi i trwa nadal poprzez przemian naszych pogldw i postaw a do zwizku typu "mio - koniec, kropka".

Po co czeka do lubu ?
Gdy tylko zaczynam mwi o odnowie umysu i Jezusie Chrystusie, zawsze kto przerywa: "po co cay ten szum? Niby czemu mam czeka na waciwy moment i waciw osob? Dlaczego uwaasz, e Bg chce, aby seks by zarezerwowany dla maestw? A jeli dwoje ludzi si kocha i s sobie oddani, cho nie dopenili formalnoci zwizanych z zawarciem maestwa?". Moja odpowied jest taka: Bg stworzy seks i ma na jego temat duo do powiedzenia. W Biblii mwi midzy innymi: "nie bdziesz cudzooy". Cudzostwo jest biblijnym okreleniem pozamaeskiego seksu, czyli take wszystkich stosunkw seksualnych przedmaeskich. Kiedy po raz pierwszy o tym przeczytaem, nie bdc jeszcze chrzecijaninem, zirytowaem si. Chciaem powiedzie: "Za kogo si uwaasz, za Boga czy co?". Pniej odkryem, e wanie Nim jest. Ale im duej studiowaem t "instrukcj", im wicej rozmawiaem z modymi ludmi i im bardziej zastanawiaem si nad Pismem witym i wasnym yciem, tym bardziej utwierdzaem si w przekonaniu, e za kadym razem, gdy Bg daje nam przykazanie w formie zakazu, zawsze stoj za nim dwa pozytywne motywy. Pierwszym motywem jest ochrona, drugim zabezpieczenie. Bg poprzez to przykazanie mwi mi: "Josh, zaczekaj. Poniewa tak bardzo ci kocham, mam zamiar ci chroni i zabezpiecza, aeby mg si cieszy doskonaym zwizkiem ze swoj przysz on".

Ale po co czeka? Myl, e jednym z powodw jest wyrobienie w sobie samokontroli, ktrej nam wszystkim troch brakuje. Jest wiele sytuacji ju po lubie, kiedy nie mona uprawia seksu, np. ze wzgldu na chorob, rozk, czy pewne etapy ciy. Gdy nauczymy si kontrolowa ycie seksualne przed lubem, bdziemy te mogli je kontrolowa po lubie. Dziki owej samokontroli nasz zwizek wzbogaci si o czynnik zaufania. Jeli moja ona wie, e przed lubem byem w stanie kontrolowa swoje ycie seksualne, nic nie zachwieje jej zaufania do mnie, gdy bd w delegacji. Powiesz pewnie: "To dziecinada". Moe i tak, ale daje to nam i naszemu zwizkowi przewag. Tak jak stworzy go Bg - seks wymaga cakowitego oddania si drugiej osobie. A do tego potrzeba stuprocentowego zaufania. Gdy pomidzy maonkw wkradaj si podejrzenia, zaczyna si le dzia. Dyscyplina przed lubem umoliwia przeywanie w maestwie maksimum seksu i mioci.

Jak porzuci seks?


Niektrzy moe chcieliby zapyta: "Josh, ja chc poczeka z seksem na waciwy czas i waciw osob, ale jak mam to zrobi?" lub: "Wiesz, rozpoczam ju wspycie, ale od tej pory chc przesta. Jak mam to wytumaczy mojemu chopakowi, skoro ju uprawialimy seks?" Prawdziwym problemem jest zaniechanie wspycia, kiedy si je ju rozpoczo. Po prostu bardzo trudno jest z niego zrezygnowa. Sdz jednak, e jest to konieczno. I cho moja odpowied na powysze pytania jest prosta, sprawa nie naley do atwych. Proponuj powiedzie partnerowi bezporednio i zwyczajnie "nie", wyjaniajc jakie s tego powody. Jeli bdzie nalega lub nalegaa, to znaczy, e nie kocha ci naprawd. To co nazywa mioci, w rzeczywistoci jest tylko podaniem. Niewane czy jest to mczyzna narzucajcy kobiecie swoje pogldy w tej dziedzinie, czy odwrotnie. Uwaam, e kto, kto wymusza ulego na jednym polu, nie zawaha si zrobi tego samego na innym. Moe to by kamanie, oszukiwanie lub cokolwiek innego. Taki typ czowieka nie jest dobrym materiaem na wspmaonka. Pamitaj, e to w maestwie realizuje si pena mio i seks. Chyba nikt by nie chcia, eby ojcem lub matk jego dzieci by kto, kto nie traktuje powanie jego pogldw i pragnie.

Kilka praktycznych rad


Jeli chcesz teraz zaprogramowa pozytywnie swj umys, udziel ci kilku praktycznych rad. Poza powierzeniem swego ycia Jezusowi Chrystusowi, co stanowi podstaw, i zachowaniem ostronoci w doborze "tekstw" i w reakcjach na nie, oto jakie mona jeszcze przedsiwzi kroki. Ponad 2700 lat temu autor Ksigi Przysw napisa o czowieku: "Bowiem tak, jak myli, taki jest". A wic to, o czym mylisz, decyduje o tym, kim jeste. Myli - pogldy - czyny osignicia - taka jest kolejno. 750 at pniej w. Pawe, zainspirowany przez Boga, doda te sowa: "Nie bierzcie wic wzoru z tego wiata, lecz przemieniajcie si przez odnawianie umysu" (...) (Rz 12,2). Zasada jest wic nastpujca: stajesz si takim, jakie s twoje myli. Zmieni nasze czyny moemy tylko poprzez zmian sposobu mylenia. Wczeniej wspomniaem komputerowe wyraenie "mie w rodku, mie na zewntrz". Przejdmy do szczegw. Uwaaj na to, co czytasz. Wiesz, co jest dla ciebie dobre, a co nie. Jeli jest jakie pismo lub ksika, ktra wywouje u ciebie fantazje erotyczne, najlepiej bdzie, jeli j odoysz. Fantazje erotyczne mog by rdem nierealnych oczekiwa, ktre pniej, w maestwie, mog nigdy nie zosta spenione. Jeli okazuje si, e filmy, na ktre chodzisz, powoli (lub szybko) odcigaj ci od niedawno powzitych decyzji, moesz by zmuszony przesta je oglda. Nie jeste gupi, wiesz, co ma na ciebie wpyw. Musisz si zdecydowa. Nie jestem w stanie przedstawi ci wzorcw postpowania, ktre dokadnie bd odpowiaday twoim wymaganiom. Mog jednak

powiedzie: "Jak kto myli, taki jest" i zdecydowanie powtrzy, e wszyscy musimy odnowi nasze umysy poprzez Jezusa Chrystusa. Innym polem do dokonania odnowy jest twoja mowa. Sowa maj prawie tak samo duy wpyw na nasze czyny, jak myli. Jeli opowiadasz nieprzyzwoite dowcipy, robisz aluzje erotyczne i prowadzisz prowokujce rozmowy, wpywa to zarwno na ciebie, jak i na twoje otoczenie. Absolutnie nie twierdz, e mwienie o seksie jest ze, trzeba jednak uwaa na kontekst takiej rozmowy. Czy przypadkiem nie wyraasz powszechnego pogldu, e seks jest gr, "czym zabawnym"? By moe jednak twoje sowa podkrelaj pikno, wano i warto cakowitego oddania si oraz wspaniaego seksu we wspaniaym zwizku maeskim? Wreszcie uwaaj na przebieg swoich randek. Po przekroczeniu pewnej granicy trudno jest zawrci. Musisz wiedzie, na co moesz pozwoli sobie i swojemu partnerowi. Uwaga te na tak zwane to. Bez wzgldu na to, jak bardzo "odnowiony" jest twj umys, wsplne leenie na dywanie przy dwikach romantycznej muzyki o drugiej w nocy jest czyst gupot i dowodem, e nie traktujesz powanie witoci seksu. Jednak przeciwstawianie si pokusom wspycia przed lubem to nie wszystko. Trzeba na nowo wypeni te miejsca w naszym umyle, ktre zostay oprnione. Odnowa wymaga przeprogramowania. Psalmista mia pewn rad, ktra do dzi dnia nie stracia na wartoci: "Jak modzieniec zachowa ciek sw w czystoci? - Przestrzegajc sw Twoich" (Ps 119,9). Przywizuj ogromn wag do studiw biblijnych. Poywianie si Sowem Boym neutralizuje cae oprogramowanie, ktre pochodzi ze wiata zewntrznego. Jeli nie zajmowae si jeszcze lektur Biblii, proponuj eby kupi jej wspczesne tumaczenie i zacz czyta. Zacznij od Ewangelii wg w. Jana, a potem przeczytaj Nowy i Stary Testament. Zobaczysz, e odpowiadajc posusznie na Sowo Boe, twoje ycie nabierze niewiarygodnego znaczenia, a pustka, ktr poprzednio prbowae wypeni seksem, zostanie wypeniona mioci Boga do ciebie. Tym jest odnowienie umysu. W kocu umys jest najwaniejszym narzdem seksualnym. * I.Q. - inteligence quotient - iloraz inteligencji; potencjalne zdolnoci czowieka, zmierzone specjalnie w tym celu uoonymi testami. Osob osigajc wynik od 90 do 100 okrela si jako "normaln", od 100 do 130 jako "inteligentn", powyej 130 "uzdolnion", poniej 90 "tp", poniej 75 "opnion w rozwoju"

6. Czy mona zacz wszystko od nowa?


Na tym etapie prawdopodobnie wyrobilicie sobie jedn z trzech opinii dotyczcych tego, co powiedziaem o seksie i kochaniu. Mwicie: "Josh, masz cakowit racj. Zgadzam si z tob i staram si y i kocha tak, jak to opisujesz". Albo: "Josh, chyba zwariowae; przywiao ci chyba z osiemnastego wieku. Ja zamierzam y tak, jak ludzie wspczeni". Albo te: "To dla mnie co nowego, cho przesanie nie jest pozbawione sensu. Mj styl ycia nie jest nawet zbliony do tego, co opisujesz. Czasem jednak byem troch niepewny, jeli chodzi o moje zachowania seksualne; nieraz czuem si przegrany. Teraz mam poczucie winy. Chc rozpocz nowe ycie i zmieni swoje postpowanie pod wzgldem seksu. Chciabym zazna "mioci koniec, kropka", nie wiem jednak, od czego zacz". Poniewa ci z was, ktrzy identyfikuj si z pierwsz wypowiedzi, posiedli ju tajemnic mioci, a ci, ktrych opinia jest podobna do drugiej, nie s zainteresowani, chciabym przez chwil porozmawia z tymi wszystkimi, ktrych reakcje kwalifikuj do trzeciej grupy. Pozwlcie sobie powiedzie na samym pocztku, e jest ogromna nadzieja. Moecie si zmieni i prowadzi ycie, ktrego pragniecie. A oto jak to zrobi.

Cz z was nie jest chrzecijanami. Do was zwrc si najpierw. Potem chciabym pomwi z tymi, ktrzy s chrzecijanami, lecz nada znajduj si niedaleko od celu. Mam tysice sygnaw od tych, ktrych gnbi gbokie poczucie winy, zwizane z zachowaniami seksualnymi.

Zacznij od nowa ju teraz


Jeli jeste jedn z tych osb, ktre nie dowiadczyy jeszcze osobistej wizi z Jezusem Chrystusem, odpowiedzi na twoje poczucie winy nie bdzie duga lista zakazw dotyczcych seksu. Nie bdzie ni te stwierdzenie "Wolny seks jest dla ciebie waciwy". Myl, e najlepszym punktem wyjcia dla ciebie i dla wszystkich innych bdzie to samo, co dla mnie w 1959 roku - odkrycie Jezusa Chrystusa. Tak, osobiste spotkanie z niezwyk osob Jezusa Chrystusa, ktre odmieni twoje ycie. Zanim jednak przestaniesz mnie sucha, pozwl mi poda dwa gwne powody, dlaczego tak uwaam. Pierwszy to kwestia przebaczenia - oczyszczenia sumienia. Sdz, e pierwszym krokiem w kierunku kontroli ycia seksualnego (i, jeli ju o tym mowa, w kadej innej dziedzinie) jest doznanie przebaczenia i usunicie winy. Przebaczenie jest spraw Boga. Jednym z gwnych powodw, dla ktrych Jezus przyszed na ziemi, byo przebaczenie ludziom i oczyszczenie ich sumie. Biblia mwi: "Choby wasze grzechy byy jak szkarat, jak nieg wybielej" (Iz 1,18). To dlatego Jezus Chrystus umar na krzyu - eby przebaczy tobie, mnie, nam wszystkim. Wszyscy bowiem potrzebujemy przebaczenia. Kierownik zakadu dla psychicznie chorych powiedzia podczas seminarium, e 50 procent jego pacjentw mogoby pj do domu, gdyby wiedzieli, e im wybaczono. Gdy dr Billy Graham mia wykady w Honolulu, wysano tam grup psychologw, eby zebrali materia stanowicy podstaw do skrytykowania go. Jednak jednomylnie zgodzili si w pewnej kwestii: gdy dr Graham nawoywa ludzi do okazania skruchy i przyjcia Boego przebaczenia w Chrystusie, byo to nawet z ich psychologicznego punktu widzenia dobre, poniewa ludzie pragn przebaczenia. Czy wiesz, dlaczego ludzie czuj si winni? Poniewa s winni. Biblia podkrela, e wszyscy zgrzeszylimy i nie zasugujemy na chwa Boga. "Wszyscy", to znaczy take ja i ty. Lecz jeli teraz zwrcisz si do Jezusa i poprosisz Go, eby przej wadz nad twoim yciem, otrzymasz Boe przebaczenie. Kiedy powiedziaem to pewnemu studentowi, ten odpar: "Skd wiesz, e Bg mi przebaczy? Nawet nie wiesz, co zrobiem". Powiedziaem: "Chopcze, nie obchodzi mnie, co zrobie, nie obchodzi mnie, jak bardzo bye zepsuty. Bg ci kocha, przebaczy ci i puci w niepami to, co mino". Skd mog to wiedzie? Co daje mi t pewno? Po pierwsze, jest to napisane w Boej ksidze, W Pimie witym. A Bg nie kamie. Z bardzo wielu powodw wierz w Jego Sowo. Po drugie, doskonale pamitam noc na uniwersytecie, kiedy przyjem Chrystusa jako mojego Zbawiciela. Tej nocy spaem jak niemowl i od tamtej pory ani razu poczucie winy nie odebrao mi snu.

Wolno bez ogranicze


Drugim powodem, dla ktrego uwaam, e zwrcenie si do Chrystusa jest niezbdne, jest wolno. Jezus ma moc obdarzania nas prawdziw wolnoci. Widzisz, ycie chrzecijaskie jest yciem nadprzyrodzonym. Jak mwi Pismo wite, a potwierdz moje osobiste dowiadczenia oraz dowiadczenia milionw innych chrzecijan na przestrzeni wiekw, gdy zaufasz Chrystusowi, w twoim yciu w sposb nadprzyrodzony pojawi si Duch wity, ktry cakowicie ci odmieni. Dosownie bdziesz wtedy jak nowo narodzony. Wolno, ktr daje nam Chrystus, jest zupenie inna od jej wspczesnego wyobraenia. wiat mwi nam, e wolno w seksie zdobywa si poprzez oddawanie si mu. Jezus daje

rozsdniejsz propozycj. Mwi: "Wolno w seksie zdobywa si poprzez panowanie nad nim". Z Jezusem moemy kontrolowa t sfer naszego ycia. Jeli si na to nie zdecydujemy, nie bdziemy naprawd wolni. Pozostaniemy niewolnikami naszych zmysw i namitnoci. Powodem, dla ktrego tak wielu ludzi przywizuje si do wolnego seksu jest to, e najwidoczniej nie widz dla siebie innego wyboru. Nie potrafi si kontrolowa. Lecz jeli przyjdziesz do Chrystusa i uznasz Go za swojego Pana i Zbawiciela, przebaczy ci, oczyci ci, stanie si czci twojego ycia i odmieni twe wntrze tak, jak odmieni moje. Obdarzy ci zdolnoci mwienia "nie" w tych sterach twojego ycia, w ktrych jest ono konieczne i "tak" w tych, ktre tego wanie wymagaj. Opisaem osobisty zwizek z Jezusem Chrystusem, ale nie powiedziaem jeszcze, jak go rozpocz. By moe mylisz teraz: "Nie wiedziaem, e chrzecijastwo to zwizek z Jezusem Chrystusem. Chciabym pozna Go osobicie i dowiadczy, e mi przebaczy tak, aby moje sumienie zostao oczyszczone. Chciabym wiedzie na pewno, e Jezus Chrystus yje we mnie". Pamitam, kiedy sam miaem podobne myli i nie wiedziaem, co robi. Jeden z moich przyjaci powiedzia mi: "Josh, pomodl si tak, jak sam si modliem, eby Chrystus wszed do mojego ycia. Moe moje sowa pomog ci wyrazi Bogu twoje pragnienie zaufania Jezusowi". I odkd Jerry zrobi to dla mnie, jestem mu tak wdziczny, e sam pragn robi to samo dla innych ludzi. Podziel si wic z tob tym, czym podzieli si ze mn Jerry. Jeli chcesz zwrci si do Boga tu, gdzie teraz jeste, zrb to. Modlc si pamitaj, co Bg mwi w Ewangelii wg w. Jana 1,12: "Wszystkim tym jednak, ktrzy Go przyjli, da moc, aby si stali dziemi Boymi". Oto modlitwa: Panie Jezu, potrzebuj Ci. Przebacz mi i oczy mnie. Od tego momentu ufam Tobie jako mojemu Panu i Zbawicielowi. Zasid na tronie mojego ycia, odmie moje wntrze. Dzikuj, e mog Ci zaufa. Amen. Nie jest to najbardziej skomplikowana modlitwa, jak syszae. Jest jednak niezwykle doniosa, poniewa moe da pocztek trwaej wizi z Bogiem.

Nowe narodziny
Jeli wanie teraz zdecydowae si zaprosi Jezusa do swojego ycia, proponuj, eby przed pjciem spa trzy razy przeczyta trzeci rozdzia Ewangelii wg w. Jana. Zanim zaczniesz czyta, pomdl si, na przykad w taki sposb: "Boe, jeli jeste Bogiem, a Chrystus Twoim Synem, jeli to, co przeczytam w Biblii jest prawd, jeli rzeczywicie stae si czci mojego ycia w odpowiedzi na prob, ktr wanie do Ciebie skierowaem, a Ty przebaczye mi, prosz spraw, ebym si o tym przekona. Pom mi zdoby wewntrzn pewno, e jest to prawda". Przez nastpne dni i miesice bdziesz mg zaobserwowa zmiany w twoim sposobie mylenia i czynach. Gdy w centrum twojego jestestwa dokona si fundamentalna przemiana, bdzie rzecz naturaln, e zacznie si ona objawia na rne sposoby. Czsto prawie natychmiast pojawia si poczucie nowego wewntrznego spokoju i bezpieczestwa. Zauwaysz, e zmieni si twoje reakcje na rne yciowe wydarzenia. To, co przedtem wywoywao strach lub zo, przestanie tak na ciebie wpywa. Zaczniesz wyraa bardziej bezinteresown mio ni kiedykolwiek przedtem. Moesz take dowiadczy innych zmian w twoim podejciu do ycia i czynach, ktre dane bd przez Boga specjalnie tobie. Aby mg wzrasta w twoim nowym yciu, czytaj regularnie Pismo wite oraz zacznij uczszcza na spotkania jakiej wsplnoty chrzecijaskiej, gdzie bdziesz mg dzieli si z innymi swoj wiar i lepiej poznawa Jezusa.

Chrzecijanie te maj problemy


Pozwlcie, e zwrc si teraz do tych z was, ktrzy ju wczeniej zaprosili Chrystusa do swoich serc. Moe si to wydawa dziwne, ale chrzecijanie maj czasem wicej problemw z kontrolowaniem ycia seksualnego ni niechrzecijanie. Jak ju wczeniej powiedziaem, seks angauje nas fizycznie, umysowo i duchowo. Tote gdy chrzecijanin nawizuje bliski zwizek z chrzecijank, zaczyna si on od wizi duchowej. I jeli ich osobowoci atwo si zintegruj, naturaln tendencj bdzie denie do zblienia fizycznego. Jeli nie zdaj sobie z tego sprawy, moe im by bardzo trudno si kontrolowa. Charlie Sheeld, ktry czsto pisa na ten temat, mwi artobliwie: "Nie zachcabym par, eby modliy si na randkach. Dobra modlitwa prowadzi do dobrego seksu". I ma racj - z waciw osob, we waciwej sytuacji (maestwo), seks jest dobry i wspaniay. To samo mona powiedzie o modlitwie. Jestem gboko przekonany, e im silniejsza wi duchowa, tym silniejsza moe by wi fizyczna. Jaki czas temu przeprowadzono ankiet wrd osb wierzcych i jednym z wnioskw byo, e "przekonania religijne zwikszaj rado z uprawiania seksu". Sdz, e gwnym rdem owej zalenoci jest fakt, e Bg stworzy kadego czowieka jako wartociow osob. Dlatego nie mona nikogo wykorzystywa. Najpierw trzeba myle o tym, co mona da drugiemu czowiekowi, a nie co mona od niego dosta. W maestwie postawa dawania, a nie brania, eliminuje wiele problemw seksualnych. Przed lubem moe ona prowadzi do pewnych problemw, poniewa "mio - koniec, kropka" jest tak nieprzeparta, e ludzie w sposb naturalny d do wikszego zaangaowania fizycznego. Jeli wic jeste chrzecijaninem, ktremu nie udaje si panowa nad odruchami seksualnymi i masz z tego powodu poczucie winy, powiem ci jak si go pozby na zawsze. Pierwszym etapem jest wyznanie swoich grzechw. Uzyskanie przebaczenia jest rwnie wane dla chrzecijanina, jak i dla kogo, kto nim nie jest. Gdy Jezus Chrystus umar na krzyu prawie 2000 lat temu, odda ycie za kady grzech, ktry kiedykolwiek popenie lub popenisz w przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Moesz sobie pomyle: "Zaraz, zaraz, moje przysze grzechy te?" 2000 lat temu wszystkie twoje grzechy byy przysze, a jednak Chrystus umar za nie. Moesz te zapyta: "Jeli zostay mi wybaczone, dlaczego musz je wyznawa?" Myl, e s dwa powody. Powd pierwszy. Pismo wite mwi, abymy to robili. W Pierwszym Licie w. Jana apostoa czytamy: "Jeeli wyznajemy nasze grzechy, Bg jako wierny i sprawiedliwy odpuci je nam i oczyci nas z wszelkiej nieprawoci" (1 J 1,9). Drugi powd jest osobisty i pragmatyczny. Zachcam wierzcych do wyznawania grzechw, eby zaczli praktycznie dowiadcza tego, co ju maj - przebaczenia. Wielu chrzecijan zachowuje si bowiem tak, jakby zwolniono ich warunkowo z wizienia, podczas gdy w rzeczywistoci zostali uaskawieni. Nie zdaj sobie sprawy z rnicy. Gdy kto jest zwolniony warunkowo z wizienia, musi by w staym kontakcie ze swoim kuratorem, lecz nadal jest traktowany jak przestpca i jego ycie jest ograniczone mnstwem zakazw. yje w cigym napiciu i stae ma si na bacznoci, eby nie zrobi czego, co spowoduje, e bdzie musia wrci za kratki. Uaskawienie daje pen wolno. adnych zakazw, adnego kuratora. Tak jakby nigdy nie popeni przestpstwa. eby jeszcze lepiej zrozumie pojcie uaskawienia, przyjrzyjmy si greckiemu sowu "wyznanie". Bibli napisano w jzyku greckim i hebrajskim; aby zrozumie prawdziwy sens niektrych sw, warto czasem pozna ich oryginalne znaczenie. Greckie sowo oznaczajce wyznanie skada si z dwch rdzeni: jeden oznacza "to samo", drugi "powiedzie". Tak wic wyznanie oznacza "powiedzenie tego samego", co Bg mwi o grzechu. A Bg mwi: (l) grzech jest zem, (2) grzech jest przebaczony. Gdy wyznajemy nasze grzechy, Duch wity przekazuje przebaczenie, ktre Chrystus wyjedna nam na krzyu, i zaczynamy go

dowiadcza. Tak wic z cakowitym przekonaniem namawiam chrzecijan, majcych problemy z seksem, aby w pierwszej kolejnoci wyznali Bogu swoje grzechy. Potem zachcam do zaproszenia Chrystusa take do sfery ich ycia seksualnego. Co to znaczy? Jezus bardziej troszczy si o twoje ycie seksualne ni ty sam. Wiem, e niektrzy nie bd chcieli w to uwierzy, ale to prawda, Zaproszenie Jezusa, aby kierowa twoim yciem, oznacza zaufanie Mu we wszystkich dziedzinach. To znaczy, e pozwalasz Duchowi witemu, ktry jest rdem twojej mocy, aby dodawa ci si, gdy mwisz "nie" i chcesz si oprze pokusie grzechu. Oznacza to w kocu, e pozwalasz Bogu, aby odnowi twj umys. I gdy do tego dojdzie, przekonasz si, e odniesiesz sukces i przed lubem (kontrolujc swoje ycie seksualne) i po lubie (osigajc pen satysfakcj ze wspaniaego wspycia seksualnego w zwizku maeskim).

Przebaczenie na trzech poziomach


Do tej pory mwiem osobno do niechrzecijan, a potem do chrzecijan. Teraz chciabym zaj si pojciem przebaczenia bardziej szczegowo. Wielu znanych mi psychologw uwaa, e najwaniejszym problemem, jeli chodzi o samoakceptacj, samookrelenie i zwizki midzyludzkie, jest brak przebaczenia na trzech poziomach: w relacji z Bogiem, z ludmi i samym sob. Mwilimy ju o Boym przebaczeniu. Jezus Chrystus zapaci za nasze grzechy, przebaczenie zostao dokonane i moemy go dowiadczy. Bg mwi o tym i ja w to wierz, poniewa czytaem i syszaem o tym oraz dowiadczyem tego osobicie. To pierwszy poziom. Drugi poziom to dwie postacie przebaczenia w stosunkach midzyludzkich. Pierwsza, to przebaczenie innym - tym, ktrzy wyrzdzili ci krzywd lub wykorzystali ci w mioci, seksie czy w innych sprawach. Nie tylko moemy, ale wrcz mamy obowizek to zrobi. Modlitwa Paska mwi: "Odpu nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". Czy zastanawiae si kiedy nad sensem tych sw? Jest to proba do Boga, aby by dla ciebie tak askawy, kochajcy i wyrozumiay, jak ty dla innych. Jeli po tej modlitwie mamy zawzite serce, wwczas jestemy duchowymi hipokrytami. W Ewangelii wg w. Mateusza Chrystus mwi o przebaczeniu. Gdy Piotr pyta, ile razy ma komu przebaczy, Jezus odpowiada, e nie siedem razy, lecz siedemdziesit razy po siedem (zob. Mt 18,21-22). Niewany jest wynik tego mnoenia, chodzi o zasad. Przebaczaj tyle razy, a stracisz rachub. Zawzite serce rodzi gorycz. Im duej nie przebaczasz, tym bardziej owo ziarno goryczy rozrasta si w tobie i w kocu strawi ci zupenie. Zniszczy nie tylko ciebie, ale i twoich najbliszych. Na pewno niektrzy z was zostali zranieni przez ludzi, ktrym nawet nie przyszo do gowy, eby do was przyj i poprosi o przebaczenie. Mimo to Bg pragnie, bycie im przebaczyli. W Pimie witym nigdzie nie jest napisane: "Przebaczaj tylko wtedy, gdy do ciebie przyjd; w przeciwnym razie nie przebaczaj im w ogle". To ty odnosisz najwiksze korzyci z udzielonego przez siebie przebaczenia. Oczyszcza ono twoje ycie, aby mg dalej kocha i y. Uwalnia ci od zawzitoci i goryczy, aby uczestniczy w Boej obfitoci ycia.

Druga strona medalu


Przebaczenie w stosunkach midzyludzkich ma take inn posta - jest ni przyjmowanie przebaczenia. Jezus naucza, e jeli masz co przeciwko swojemu bratu lub siostrze, rzu wszystko i napraw to (zob. Mt 5,23-24). Jeli wyrzdzilimy komu krzywd, to w wikszoci przypadkw wane jest, abymy poprosili o przebaczenie, po czym je przyjli. Mwi "w wikszoci przypadkw", poniewa uwaam, e s takie sytuacje, w ktrych proszenie o przebaczenie otworzyoby tylko stare rany. Gdyby na przykad poszed do swojej byej dziewczyny, niewidzianej od kilkunastu at, a teraz szczliwej ony kogo innego, mgby

tylko przywoa nieprzyjemne wspomnienia, ktrymi moga si nawet nigdy nie podzieli ze swoim mem. Sdz, e takie sytuacje musisz w modlitwie przekaza dziaaniu Ducha witego. Wiele przykadw przebaczenia znajdziesz w Pimie witym. Niektre synne biblijne postacie to ludzie rozpaczliwie potrzebujcy przebaczenia. Dawid, ktrego serce spodobao si Bogu, dopuci si cudzostwa z Batszeb, a nastpnie zaaranowa zabjstwo jej ma podczas bitwy, aeby mc si z ni oeni. Wyznanie tych grzechw przez Dawida jest za pisane w piknym Psalmie 51. Bg przebaczy mu i pobogosawi go. w. Piotr trzykrotnie wypar si Chrystusa w decydujcym momencie. A jednak Bg przebaczy mu i sprawi, e sta si on opok Kocioa. w. Pawe, zanim sam si nawrci, by odpowiedzialny za mier setek chrzecijan. Lecz Bg mu przebaczy. S to tylko trzy spord wielu przypadkw zapisanych w Biblii. Bg zajmuje si przebaczaniem niejako zawodowo i mamy szans przyj Jego mio i ask. Zamy jednak, e uzyskalimy przebaczenie, lecz pewne konsekwencje popenionych przez nas grzechw nadal istniej. Jeli jeste odpowiedzialny za poczcie dziecka, ktre zostao oddane do adopcji, zawsze bdziesz wiedzia, e ono gdzie yje. Jeli stracia dziewictwo tak dawno temu, e ju nawet nie pamitasz, kiedy, niektre z tych wspomnie mog ci drczy. Chrystus ma jednak zdumiewajc moc leczenia rwnie wspomnie, tote konsekwencje przeszych grzechw nie bd ci paraliowa. R. C. Sproul, mj przyjaciel, twierdzi, e mona odzyska utracone dziewictwo. Oczywicie, nie chodzi mu o dziewictwo fizyczne, lecz duchowe i psychologiczne. Bg mwi bowiem w Pimie witym, e gdy odpuszcza nam winy, tym samym zapomina o nich. Topi je w najgbszym oceanie i jeste dla Niego znw czysty jak za. Dlatego nie musisz dalej dwiga brzemienia popenionych grzechw ciaa. Moesz y dalej jako nowa osoba. Bg przebaczy ci i zapomnia. Bg jest wspaniay: nie tylko przebacza, lecz take zapomina! Puszcza twoje winy w niepami. Moesz poczu si wiey, nowy, czysty, bez wzgldu na to, jak grzeszna bya twoja przeszo. Twoje dobre chci stania si lepszym mog si urzeczywistni poprzez mio Chrystusa i niezasuon ask, jak ci obdarza. Rozpoczcie wszystkiego od nowa jest marzeniem, ktre mona speni. Dziki wyznaniu grzechw i zoonej przez Chrystusa ofierze moe si ono sta rzeczywistoci . Trzeci poziom dotyczy ciebie. Dla wielu ludzi przebaczenie samemu sobie jest bardzo trudne. Maj poczucie, jakby ciar ich grzechw by tak ogromny, e nikt nie jest w stanie im przebaczy. Zbadajmy t postaw. Jeli Stwrca wszechwiata mwi, e ci wybaczy, e wymaza wszystkie twoje winy, to znaczy, e tak jest na pewno. Jeeli sam Bg ci przebaczy, zrb sobie przysug i sam te sobie przebacz. Bg akceptuje ci i kocha mioci bezwarunkow; On mwi, e zostao ci wybaczone. Jeli chcesz, moesz sprawdzi, co mwi na temat przebaczenia Pismo wite. Przeczytaj 1 J 1,9; Ps 103,12; Iz 43,25; Hbr 10,16-18; 1 J 2,1-2. Teraz, kiedy rozpocze wszystko od nowa, pomwmy o tym, co dalej. W dwch nastpnych rozdziaach bdzie mowa o randkach i dobieraniu sobie partnera.

7. Czy mczyni reaguj inaczej ni kobiety?


Czy pamitasz swoj pierwsz randk? Ja owszem i to bardzo dobrze. Byem tak podniecony, e zaczem si kpa cztery godziny wczeniej. To znaczy dorwaem pyn do kpieli mojej siostry, napuciem wody do wanny i wyszorowaem si jak nigdy! Zawizanie krawatu - to dopiero byo wydarzenie. Musiaem na nie przeznaczy p godziny. Wizaem go siedem razy, aby si upewni, e dobrze ley. A potem wosy! Kady kosmyk musia by dobrze uoony. Wziem lusterko mojej siostry (uywane przez ni do wyszukiwania nowych pryszczy) i,

trzymajc je ostronie z tyu gowy, szukaem odstajcych wosw, ktre trzeba byo przyliza wiksz iloci elu. A potem jeszcze woda koloska. Rany, to dopiero byo wane. Poniewa uywaem jej po raz pierwszy, nie miaem pojcia, ile jej na siebie wyla. Mj starszy brat-elegant kupowa sobie drogie kosmetyki, tote w dniu mojej pierwszej randki wkradem si do jego pokoju i zaczem eksperymentowa z jego buteleczkami (z nastawieniem "im wicej, tym lepiej"). Gdy wychodziem z domu, pachniaem jak fabryka wd koloskich. Poszedem po dziewczyn do domu. Byem tak zdenerwowany, e o mao nie zwymiotowaem w pobliskie krzaki. Z chodnika do drzwi jej domu prowadzia cieka. Sprawiaa wraenie tak szerokiej i dugiej, a ja byem tak przeraony, e zanim j pokonaem, obszedem dom naokoo. Pamitam, jak podszedem do drzwi i przycisnem dzwonek. Staem tak w oparach wody koloskiej, zastanawiajc si, czy nie uciec i majc nadziej, e nikt nie otworzy. Kto to jednak zrobi - jej ojciec. - Dzie dobry, jestem Josh - powiedziaem niemrawo. - Wejd, prosz - odpar. Poniewa bya to pierwsza randka jego crki, sdz, e by rwnie zdenerwowany, jak ja, ale nie da tego po sobie pozna. - Dzikuj panu - powiedziaem. Siedzielimy w ciszy przerywanej od czasu do czasu krtkimi pytaniami i jeszcze krtszymi odpowiedziami. - Jak tam w szkole, synu? - Bardzo dobrze, prosz pana. - Jak tam druyna pikarska? - Mhm, niezbyt dobrze, prosz pana. - Jak tam ojciec? - Bardzo dobrze, prosz pana. Wtedy wesza ona. Bya chyba najpikniejsz dziewczyn, jak kiedykolwiek widziaem. Musiaa si zacz szykowa godzin wczeniej ni ja! Poszlimy do kina. Nie by to najprzyjemniejszy wieczr w moim yciu, ze wzgldu na zdenerwowanie, ale rozpieraa mnie duma, gdy otwieraem swj portfel z dziesicioma jednodolarowymi banknotami (dostaem kieszonkowe za dziesi miesicy z gry). Trzymaem go w rku jak Rockefeller; jak gdyby mieci si w nim cay amerykaski dochd narodowy brutto. W kinie nie czuem si swobodnie. Nie wiedziaem, czy podczas filmu mona rozmawia ze swoj dziewczyn. Zaczem si te obficie poci. Zamiast do ucha, szeptaem jej prosto w nos. By to niezapomniany wieczr. Ale, jak wszyscy wiemy, po pierwszej randce jest si bardziej dowiadczonym i bardziej miaym. Po tygodniu mylaem ju o trzymaniu dziewczyny za rk. Nastpnym razem, kiedy przyszedem po ni do domu, zwracaem si do jej ojca per "George", zamiast "prosz pana". Na kolejnej randce w kinie zaplanowaem odwane posunicie. Poprawiem si w fotelu, usztywniem lew nog, podniosem prawy bark i niby od niechcenia objem dziewczyn ramieniem. Siedziaem w tej koszmarnie niewygodnej pozycji, prbujc jednoczenie oglda film. W dziesi minut pniej poczuem bl - najpierw w grnej czci ramienia, potem coraz niej, a zaczem myle, e umr przed zakoczeniem filmu. Z czasem jednak moliwo obejmowania dziewczyny zacza powoli traci na atrakcyjnoci i trzeba byo przej do innych rzeczy. Coraz odwaniej i odwaniej...

Po nawizaniu kontaktu fizycznego. . .


Wszyscy mamy tego rodzaju wspomnienia. Ja, si rzeczy, opowiedziaem je z perspektywy mczyzny, ale jestem pewien, e wy, kobiety, te macie co na ten temat do powiedzenia. Bez wzgldu na to, gdzie i z kim chodzilimy na randki i co na nich robilimy, wszystkie je czy pewne podobiestwo - fizyczna progresja. Owa progresja pociga za sob to, co ja nazywam

Prawem Sabncych Reakcji. Jeden rodzaj fizycznego kontaktu zadowala nas przez pewien czas, po czym jego oddziaywanie sabnie. Potem musimy mie troch wicej, lecz i to powszednieje. Potem jeszcze i jeszcze wicej. Za kadym razem posuwamy si dalej i zanim si zorientujemy, posunlimy si ju za daleko. Chodzenie na randki jest rzecz naturaln. I poniewa Bg obdarzy nas wraliwoci na dotyk i ciepo drugiej osoby, rwnie naturalne jest pragnienie dotykania si. Kryje si w tym jednak niebezpieczestwo. Pragnc od ycia tego, co najlepsze, musimy zdawa sobie spraw z dziaania fizycznej progresji i Prawa Sabncych Reakcji. Kiedy tylko o tym mwi, zawsze sysz pytania: "Dobrze, wic powiedz nam - gdzie ley granica? Na ile moemy sobie pozwoli? Jak daleko moemy si posun? Czy mog dotkn nog w kostce, przegub, okie? Czy mog pozwoli sobie na dotknicie barkw, a moe...? Gdzie ley granica?" Wielu ludzi chce, ebym okreli konkretn granic. Byaby to jednak najgorsza rzecz, jak mgbym zrobi. Niektrzy bowiem poszliby na randk i bez adnych wstpnych ceregieli posunli si jak najbliej granicy, ktr wyznaczyem, po czym zaczliby si zastanawia, w jaki sposb mog j obej. Wanie tak zachowaoby si wielu z nas. Domylam si, e wiecie wic ju chyba, e kady powinien ustali wasn granic i sdz, e wikszo z was jest w stanie powiedzie, jaka jest moja. Jeli nie, zajrzyjcie do Nowego Testamentu. W kadym przypadku wszystko sprowadza si do jednego - kwestii woli. Czego naprawd chcesz od mioci, ycia, seksu i maestwa? To okreli, jak daleko moesz si posun i co masz robi. Kiedy ju ustalisz wasne granice, musisz zawsze zdawa sobie spraw z dwch rzeczy. Po pierwsze, pamitaj, e jeli zrobisz co dwa lub trzy razy, dosy trudno bdzie ci przesta. Gdy ju raz uruchomisz ten silnik, nieatwo bdzie ci go wyczy. Pamitaj o Prawie Sabncych Reakcji. To, co dziaao na ciebie miesic temu, dzi bdzie ci si wydawao czym bardzo zwyczajnym.

Ustalanie wasnych granic


Randki, zasada progresji i Prawo Sabncych Reakcji musz angaowa twj najwaniejszy organ seksualny - umys - jeli chcesz odnie sukces w zwizkach damsko-mskich. Mwic "sukces", absolutnie nie mam na myli "zaliczania". Chodzi o to, eby wasze dowiadczenia nie wywoyway negatywnych uczu, ebycie nie czuli si winni i mieli pozytywne nastawienie do partnerek, samego siebie, Boga i przyszoci. To znaczy, e powinnicie najpierw ustali z dziewczyn, czy wasze pogldy na seks s wsplne i okreli, czym jest dla was maestwo. To znaczy, e musicie odnale prawdziwy cel pieszczot, a jest nim wzajemne przygotowanie si do najbardziej intymnego zblienia stosunku pciowego. To znaczy, e musicie planowa, aby nie znale si w kompromitujcej sytuacji, takiej, do ktrej nie chcielicie doprowadzi. To take znaczy, e musicie zrozumie siebie i pe odmienn. Pogbiajce si zrozumienie spowoduje, e bdziecie mogli przesun wasz granic. Mwilimy ju o pewnych rnicach midzy kobiet i mczyzn. Zreasumujmy nasze wnioski. Rni si oni po pierwsze tym, co ich podnieca. Jak stwierdzi dr Dirks: "Kobiety programuje si gwnie poprzez dotyk, a mczyzn poprzez wzrok". Mj przyjaciel, znany dziaacz modzieowy z Poudniowej Kalifornii, Ken Poure, powiedzia: "W dzisiejszych czasach symbolem kobiecego seksu s piersi. Tote dobrze obdarzona przez natur dziewczyna, ubrana w podkoszulk z napisem "uszczypnij mnie, jestem prawdziwa", powoduje, e chopakowi trudno jest zachowa chd". A mimo to, dziewczyny nie musz by dobrze obdarzone, ani nosi koszulek z prowokujcymi napisami, eby zrobi na chopaku wraenie. Myl, e wikszo kobiet wie, co jest podniecajce, a co nie. Wiedz, e ich wygld ma na mczyzn duy wpyw. Wanie dlatego radz dziewczynom powanie si zastanawia nad tym, co zakadaj, kiedy id na randk. To, co wybior, bdzie emitowa najrniejsze sygnay. Natomiast jeli chopak chce, eby jego zwizek nie posun si za daleko pod wzgldem

fizycznym, musi uwaa na swoje rce. Nie jestem zwolennikiem zachowania typu "rczki przy sobie". Pamitajcie jednak, e dotyk jest tym, co najsilniej dziaa na kobiety i jeli chcecie by odpowiedzialni, musicie zachowa ostrono w tej materii. Inna rnica dotyczy seksu i mioci. Rozmowy z wieloma mczyznami i kobietami przekonay mnie, e w umyle mczyzny dominuje seks, natomiast w umyle kobiety pierwszestwo ma mio. Dam wam przykad, jak to wyglda w maestwie. Powiedzmy, e m jest w pracy i widzi kobiet w obcisym swetrze. Raz, dwa, trzy... i ju mu tylko seks w gowie. Idzie si napi wody, mylc o seksie, idzie na kaw, mylc o seksie, je lunch, mylc o seksie; marzy tylko o powrocie do domu. Jedzie do domu, cigle mylc o seksie. Wpada do mieszkania i znajduje swoj on w fatalnym humorze, poniewa miaa zy dzie. Popsu jej si samochd, wypalia elazkiem dziur w jego koszuli, upucia tuzin jajek, boli j gowa i nie pomog nawet reklamy w telewizji. Ostatnia rzecz, na ktr ma ochot, to seks. Jeli m nie jest cierpliwy i czuy, jeeli bdzie si spieszy, chcc wprowadzi j w stan podniecenia, moe pojawi si spicie. A nawiasem mwic, dlatego wanie wyrobienie w sobie samokontroli przed lubem tak bardzo si opaca take po lubie. Postawmy teraz on w podobnej sytuacji. W drodze do pracy widzi przystojnego mczyzn, czule obejmujcego idc obok niego kobiet. Moe nie wywrze to na niej adnego wraenia, ale w trakcie pracy moe sobie przypomnie czuy dotyk swojego ma i gdy skupia si na tym wspomnieniu, zaczyna myle o mioci. Idzie na kaw, mylc o mioci, pisze na maszynie, mylc o mioci. Nie moe si ju doczeka, kiedy skoczy prac. Podczas przerwy na lunch wskakuje do samochodu i jedzie do domu tylko po to, eby zasta w nim ma, ktry mia zy dzie. Ciasto na naleniki wylao mu si na wieo wypastowan podog, wypali elazkiem dziur w jej spdnicy i z tego wszystkiego wyrwa rczk od lodwki. Na dodatek popsu si telewizor i nie moe obejrze kolejnego odcinka swojego ulubionego serialu - "Dynastii". Ostatnia rzecz, na ktr ma ochot, to seks. ona jednak czule go obejmuje i sodkim gosem mwi: "Jak si masz, misiu? i... mi jest ju gotowy! :) Moecie wierzy lub nie, ale te gupawe historyjki ilustruj dwie prawdy: znaczenie widoku dla mczyzny, a dotyku dla kobiety oraz czasu. Mczyni maj zdolno do szybkiego pobudzenia. U kobiety zainteresowanie i energia seksualna wzrastaj wolniej. Jest to wane dla obu stron. Kobiety powinny zrozumie msk natur, zdajc sobie spraw, e mczyzna moe odczuwa gbokie doznania erotyczne, zanim wystpi one u niej. To, co kobiecie wydaje si zupenie niewinne, moe szybko doprowadzi mczyzn do stanu podniecenia. Mczyni natomiast musz sobie uwiadomi, e na kobiet dziaa gwnie dotyk i czue swka, i to co tobie moe si wydawa niewinne - kilka sodkich zwrotw, zapamitanych z powieci i delikatne przytulenie - mog rozbudzi j bardziej, ni tego chciae. Reasumujc, chciabym powiedzie, e pocig seksualny jest czym dobrym, stworzonym przez Boga po to, eby umoliwi mczynie i kobiecie dowiadczenie nieporwnanej bliskoci, opartej na wzajemnym zaufaniu, mioci i oddaniu. Jednak gdy do seksu podchodzi si w sposb nieodpowiedzialny, mog powsta problemy. Modl si, abycie wraz ze zrozumieniem procesu progresji, Prawa Sabncych Reakcji i rnic seksualnych midzy kobiet i mczyzn, byli w stanie panowa nad owym Boym darem, a nie by przez niego zniewoleni. Teraz przejdmy do szczegowego omwienia sztuki randkowania.

8. Jak dobrze bawi si na randkach?


Wr na chwil pamici do tych czasw i do tych randek, ktre wspominasz jako najlepsze, najszczliwsze, najbardziej zadowalajce i najbardziej beztroskie. Zao si, e wikszo z was pomyli o czasach, gdy w grupie rwienikw, a nawet osb starszych, artowalicie, suchalicie muzyki i po prostu wygupialicie si razem. Nie byy to w waszym rozumieniu typowe randki, ale wanie o to chodzi. eby dobrze i swobodnie czu si na randce, nie mona si koncentrowa na zmysowych "podchodach" i "gierkach". Szczliwa i pozostawiajca

niezatarte wspomnienia randka to taka, podczas ktrej obie strony mog bez skrpowania by sob. Listy, ktre wci dostaj od kobiet i mczyzn, oraz osobiste z nimi rozmowy wykazuj, e w wikszoci przypadkw ich spotkania nawet w przyblieniu nie maj takiego charakteru. Regu, a nie wyjtkiem, s zmysowe rozrywki i seksualne gry strategiczne, czyli mio konsumpcyjna. Nic dziwnego, e tak wielu ludzi czuje si zranionych uczuciowo. Randki mog by rdem radoci, jeli tylko zrozumiesz jaka jest ich rola i jeli sam wyznaczysz sobie pewne cele.

Waciwe powody do umawiania si na randki


Jedn z pierwszych rzeczy, jak musi zrobi chopak lub dziewczyna, jest okrelenie celu, ktry chce osign poprzez umwienie si na randk. Oczywicie, podstawowym powodem, dla ktrego ludzie si umawiaj, jest instynktowny pocig do osoby pci odmiennej. Jednak wiele dziewczt i modych chopcw nie jest jeszcze gotowych do takich spotka, poniewa nie przemyleli powanie czemu one su i jak rol w ich yciu maj odgrywa. Moesz powiedzie: "Przesta, przecie wszyscy chodz na randki. Jest to najzwyklejsza, najbardziej naturalna rzecz". To prawda, ale pominwszy siln presj rwienikw, dlaczego chodzimy na randki? Jednym z pierwszych celw jest przystosowanie spoeczne. Gdy dorastamy, musimy wyrobi w sobie zdolnoci do nawizywania stosunkw midzyludzkich, rozmawiania i porozumiewania si. Randki to wspaniay sposb na gbsze poznanie siebie, na osignicie wprawy w wyczuwaniu potrzeb i uczu innych osb, a take na nauczenie si, jak t wiedz zamieni na odpowiednie reakcje. Udane randki przygotowuj nas do szczliwego, trwaego i wzrastajcego maestwa. Natomiast ze nawyki, nabyte podczas byle jakich randek, przynosz nietrwae, krtkie zwizki maeskie, ktre spotykamy a nazbyt czsto. Drugim kluczowym celem randek jest dobranie sobie partnera. Jest to oczywiste: osoba, ktr polubisz, bdzie jedn z tych, z ktrymi umawiae si na randki. Typowy rozwj "wypadkw" wyglda nastpujco: niezobowizujce spotkania, przyjacielskie randki, chodzenie ze sob, narzeczestwo, lub. Rzadko dzieje si inaczej. Tak wic randki su temu, abycie wyrobili sobie wasny gust i nauczyli si rozpoznawa te cechy charakteru i osobowoci, ktre najlepiej wspgraj z waszymi. Jest to szansa, eby si przekona, czy osoba, z ktr waszym zdaniem chcielibycie spdzi reszt ycia, jest rzeczywicie waciwa. Na tym etapie poznania tajemnicy mioci powinno by dla was oczywiste, e randki nie su seksualnym eksperymentom, doskonaleniu techniki czy podbojowi. Nic tak bardzo nie psuje rozwijajcej si przyjani i pogbiajcego si porozumiewania jak przedwczesne zblienie fizyczne. W ksice pt. "Eros Defiled" (Skalany Eros) John White pisze: "Przedmaeskie podniecenie seksualne zbyt czsto staje si spraw najwyszej wagi, o czym przekonao si wiele par przed lubem. Blokuje, zamiast sprzyja porozumieniu. "Dlaczego?" - zapytasz. Poniewa Bg - "Producent" tak stworzy czowieka. Gdy Bg ksztatowa czowieka na wasne podobiestwo, zasia w nim potrzeb towarzystwa i bliskoci z drugim czowiekiem. Aby to umoliwi, stworzy w istocie ludzkiej pewn ciekaw zdolno - pocig rwnie silny i naturalny jak popd seksualny. Ta duchowa zdolno jest dana tylko czowiekowi, adne inne stworzenia jej nie maj. Powodem, dla ktrego czasem nie doceniamy wanoci owej duchowej zdolnoci, jest zignorowanie Boga i Jego zasad, a zastpienie ich nasz wol i wasnymi potrzebami. Konsekwencj tego jest zawsze samotno i wyobcowanie. Wypala si w nas "duchowe wiato" i wwczas po omacku staramy si odnale sens ycia. Poszukiwania religijne i tsknoty, ktrymi wypeniona jest historia ludzkoci, dowodz prawdziwoci tej okropnej straty. Tak wic jest rzecz zrozumia, e jeli kobieta i mczyzna pragn osign jedno, bdzie to wymagao stworzenia obustronnej, intymnej wsplnoty na poziomie duchowym. Jest to jeden z celw maestwa. A poniewa randki przygotowuj nas do

maestwa, wsplnota duchowa powinna by ich pierwszorzdnym celem. Bez niej nigdy nie osigniemy penej jednoci i spenienia w seksie. Stosunek pciowy, jak sobie przypominacie, zosta stworzony przez Boga jako zewntrzny wyraz owej wewntrznej jednoci dwojga ludzi.

Wspgranie dwch osobowoci


Drugim poziomem jednoci midzy mczyzn i kobiet jest wymiar intelektualny. Bya ju o tym mowa. Chodzi o zazbianie si dwch osobowoci i wspgranie postaw, wartoci, celw, upodoba, przyzwyczaje - wszelkich elementw sprawiajcych, e jestemy tacy, jacy jestemy. Wiele cech, ktre postrzegamy w swoim partnerze pod wpywem "mioci z powodu" istnieje na tym poziomie. Mieci on w sobie take niepodane, negatywne cechy, ktre kady z nas skrywa. S to osobiste ograniczenia, ktre moe pokona tylko "mio - koniec, kropka". Okres chodzenia ze sob przed zarczynami jest optymalnym czasem na rozwinicie wsplnoty intelektualnej i duchowej. Gdy dwoje ludzi przygotowuje si do podjcia decyzji o maestwie, jest to najlepszy moment, eby si przekona, czy mio, ktr nawzajem siebie obdarzaj, to naprawd "mio - koniec, kropka" - dostrzegajca, lecz akceptujca negatywne cechy kochanej osoby. Przedwczesne zblienie fizyczne hamuje ten proces. Oczywicie, trzecim poziomem jednoci kobiety i mczyzny jest wymiar fizyczny. Gdy seks stanowi przypiecztowanie duchowej i intelektualnej wsplnoty, osignitej wczeniej, wwczas zwizek staje si w peni satysfakcjonujcy i twrczy; taki, ktrego wszyscy pragniemy, lecz tylko niewielu go zaznaje. To jest dopiero prawdziwa wolno seksualna. Jakakolwiek inna droga do niej po prostu zawodzi. Jak mwi John White: "yjemy w wiecie, w ktrym wszystko ma swoje przeznaczenie i funkcj. Nie uwalnia si ryby z oceanu (biedna rybka, tak zamknita i ograniczona) lub ptakw z koniecznoci latania. Ptaki stworzono, eby latay, a ryby, eby pyway. Ciesz si najpeniejsz wolnoci, gdy robi to, co zostao im przeznaczone. Podobnie jest z nami - nie zostalimy stworzeni do seksu przedmaeskiego i nigdy nie odczujemy prawdziwej wolnoci, uprawiajc go przedwczenie. Gdy obie strony wzrastaj w wymiarze duchowym, a jednoczenie ich indywidualna wi z Bogiem stale si zacienia - wwczas automatycznie zbliaj si do siebie. Dowiadczenie tej prawdy w twoim yciu doprowadzi ci do najwspanialszego zwizku, o jakim marzye. Na pocztku musisz jednak uwaa, eby nie pomyli euforycznych przey "duchowych", ktre bdziesz dzieli z drug osob, z prawdziw "maesk" mioci. To moe by prawdziwa mio, lecz take po prostu pierwsza bliska wi chopaka i dziewczyny w takim zwizku, ktry jest zgodny z zamysem Boga. Zanim omwimy konkretne czynnoci, ktre sprawi, e bdziemy si doskonale bawi podczas naszych randek, powinnimy spojrze na jeszcze jeden podstawowy model zachowania, zaszczepiony przez Boga w mczynie i kobiecie. Bg stworzy mczyzn jako duchowego przywdc w maestwie, a kobiet jako jego duchowe wyzwanie, jako odpowied. Zadaniem mczyzny jest stworzenie takiego rodzaju przywdztwa, na ktre kobieta zareaguje caym sercem. Nie s to role konkurencyjne, lecz wzajemnie si uzupeniajce. On ma stworzy przywdztwo przepojone "mioci - koniec, kropka". Jej to przywdztwo ma dawa wolno i sprawia, e bdzie reagowaa na nie radonie, racjonalnie i twrczo. I wbrew przeraeniu, jakie ta wizja wywouje u niektrych feministek, jest to najbardziej optymalny, Boy plan, umoliwiajcy rozwj poczucia osobistej wartoci, potencjau i niepowtarzalnoci zarwno mczyzny jak i kobiety. W okresie chodzenia z dziewczyn chopak moe zacz si uczy, jak przejmowa inicjatyw i przewodzi zgodnie z wol Boga, a dziewczyna, jak na to reagowa. Oczywicie, jeli postanowili wczeniej zachowa wspycie seksualne dla partnera w maestwie, to ich randki mog by naprawd pene radoci, wolnoci i fascynacji.

Zadziwiajce, ale nawet dzisiejsi, "wyemancypowani" ludzie, ktrzy zupenie nie dbaj o duchowy wymiar ludzkiej egzystencji, dochodz do przekonania, e przyja wolna od zmysowych gier daje wiele satysfakcji. W kwietniowym numerze pisma "Mademoiselle" z 1978 r. Blair Sabol opowiada o swojej rozmowie z przyjacik, ktra wyrazia zdziwienie, e Blair nie posza do ka z facetem na drugiej randce. Blair skomentowaa to w ten sposb: "Byam zdezorientowana. Oto spdziam jeden z najbardziej intymnych wieczorw moim yciu, po prostu rozmawiajc z kim, i czuam wiksze zadowolenie, gdy dzielilimy si nawzajem osobistymi przeyciami, ni gdybymy dzielili ko... Przedtem zaliczyabym ten wieczr do nieudanych, poniewa rozmowa oznaczaa jedynie zapowied dobrej przyjani. A przyja uwaaam za co wspaniaego, tyle e midzy mn a moim psem. Natomiast midzy mn a mczyzn, schemat by taki: albo przyja, albo mio (...) Teraz interesuj mnie tylko ci mczyni (...) z ktrymi mog prowadzi ciekawe rozmowy (...) By moe now stref erogenn jest u mnie mzg. Teraz pragn, eby to on by stymulowany."

Jaki jest gwny cel randki ?


Podczas randki mona si dobrze bawi, gdy stworzony jest odpowiedni klimat, aby dwoje udzi si zaprzyjanio. Pjcie wic na pierwsz randk do kina jest raczej niewskazane. Siedzisz bowiem przez dwie godziny w ciemnej sali i wlepiasz oczy w ekran, nie majc prawdziwego kontaktu z partnerem. Nie jest to najlepsza atmosfera do wzajemnego poznawania si. Zostawcie wic sobie kino na pniej. Lepszym pomysem bdzie pjcie do muzeum lub galerii, spacer w zoo lub ogldanie wystaw sklepowych w zabytkowej czci miasta. Spotkania tego typu dostarczaj mnstwa tematw do rozmw oraz pozwalaj odkry upodobania i pozna yciowe dowiadczenia drugiej osoby. I nie trzeba si zbytnio wysila, eby byo o czym rozmawia. Tematy same si nasuwaj. Jedn z moich najfajniejszych randek bya ta spdzona na cmentarzu. To byo szalenie frapujce, kiedy spacerowalimy wrd grobw i czytalimy napisy. Nigdy tego nie zapomn. Na wypadek, gdyby wyczerpay si wam pomysy na twrcze randki, pozwlcie, e zaproponuj kilka. Cz propozycji, ktre znajdziecie na poniszej licie, nie jest zbyt oryginalna, ale niektre moe podziaaj na wasz wyobrani. W kadym razie pamitajcie, e wasze wasne pomysy sprawdz si najlepiej, zwaszcza te, ktre pomog wam bliej si pozna. Dobrze pomylana randka powinna umoliwi wam dostrzeenie i zasmakowanie nowych radoci, a take poznanie gbi waszych osobowoci. Pomysy te mog te by bodcem dla maestw, ktre, mam nadziej, nigdy nie przestan chodzi ze sob na randki. - Grajcie w gry planszowe, ukadajcie puzzle. - Uprawiajcie proste sporty, takie jak ping-pong, badminton czy ringo. - Uprawiajcie eglarstwo, surfing, pywanie lub inne sporty wodne. - Rbcie spacery po okolicy, do centrum handlowego lub nowych osiedli. - Razem wykonujcie codzienne czynnoci: zakupy, pranie lub mycie samochodu. - Zabierzcie dzieci ssiadw na wycieczk lub piknik. Nauczcie je czego. - Zrbcie razem obiad w jej lub twoim domu. - Wybierzcie si na wrotki lub ywy. - Zaangaujcie si w jak prac spoeczn, na przykad w harcerstwie. - Pojedcie na wycieczk rowerow . - Odwiedcie miejscowy park narodowy, porozmawiajcie z jego konserwatorami, obejrzyjcie najciekawsze miejsca. - Znajdcie taki temat, o ktrym nic nie wiecie, i spdcie kilka godzin w bibliotece, prbujc dowiedzie si o nim jak najwicej. - Wybadajcie, czego bycie si chcieli od siebie nauczy i na zmian przejmujcie rol nauczyciela.

- Zrbcie wycieczk do miejscowej fabryki (np. sodyczy) i obejrzyjcie, jak przebiega proces produkcyjny. - Zabawcie si w rzemielnikw. Sami zrbcie prezenty witeczne. - Wybierzcie jaki motyw i wyruszcie w teren z aparatem fotograficznym. Moecie robi zdjcia ciekawych zabytkw, klamek, dzieci podczas zabawy, niezwykych samochodw, staruszek, witray lub miesznych napisw. - Zbudujcie latawiec i wyprbujcie go. - Przespacerujcie si w deszczu. - Wybierzcie si do centrum handlowego z magnetofonem i przeprowadcie wywiady z dziemi lub dorosymi. - Spdcie ca sobot na nagrywaniu niezwykych dwikw. - Zorganizujcie przyjcie i zaprocie kilku znajomych z obu stron. - Wymylcie trudny do zdobycia przedmiot i urzdcie na niego polowanie. - Wycignijcie stare rodzinne albumy i zapoznajcie si ze swoimi "korzeniami". - Razem chodcie na naboestwa i spotkania wsplnoty. - Pojedcie pocigiem do pobliskiego miasta i pjdcie tam na obiad lub kolacj. - Wybierzcie si na koncert lub sztuk teatraln. - Wecie udzia w aukcji. To tylko maa cz moliwoci do wykorzystania na randkach. Inne propozycje zwizane s konkretnie z miejscem, w ktrym mieszkacie: - Poprocie w Biurze Informacji Turystycznej o list miejsc najczciej odwiedzanych przez turystw w waszym regionie i pojedcie tam. - Sprawdcie w miejscowych muzeach, uczelniach i centrach administracyjnych, jakie maj si odby wykady, wystawy i inne wydarzenia. - Szukajcie w lokalnych gazetach kolumn, powiconych wydarzeniom kulturalnym. - Zadzwocie do lokalnej radiostacji lub programu telewizyjnego i zapytajcie o specjalne wydarzenia, majce si odby w okolicy. - Poprocie przyjaci o nowe pomysy. Jak ju podkreliem wczeniej, najlepsze pomysy pochodz od was samych. Bdcie twrczy. Pozwlcie zaszale swojej wyobrani. Na pewno przyjdzie wam do gowy co rewelacyjnego.

Pokonywanie problemw
Znajc ju cele i sposoby spdzania randek, pomwmy o niektrych powszechnie spotykanych problemach i nieporozumieniach. Wielu modych ludzi skary si, e ich partnerzy w trosce o zachowanie czystoci ich zwizku, uduchawiaj wszystko, co tylko mona. Doceniam wprawdzie ich dobre chci, jednak przesada w tej materii nie jest najlepszym rozwizaniem. Jeli Duch Boy jest obecny w twoim yciu i Jezus Chrystus odgrywa w nim wan rol, naturalnie, chcesz o tym rozmawia. Nie jest chyba jednak naturalne, gdy temat ten pochania cay czas, ktry spdzacie razem. Wiele par uwaa, e chwila wsplnej modlitwy jest wspaniaym sposobem na rozpoczcie i/ lub zakoczenie randki. Wanym elementem spotka s zajcia, ktre koncentruj si na wsplnie wyznawanych wartociach duchowych, zobowizaniach lub celach. W kocu wartoci biblijne powinny by rdzeniem ycia. Inn istotn spraw, zwaszcza jeli zaczynacie si spotyka z kim na powanie, jest poznanie go z wasz rodzin i krgiem bliskich przyjaci. Jeli wasz zwizek przerodzi si w maestwo, nie tylko polubisz t wybran osob, ale staniesz si take czonkiem jej rodziny. Jeeli wic zaobserwujesz, e co nie gra na tym polu, musisz zda sobie z tego spraw i zrozumie, dlaczego, zanim zaczniesz myle o maestwie. Obserwujc w jaki sposb twj partner odnosi si do swojej rodziny, moesz si dowiedzie, jak radzi sobie z najbliszymi

oraz konfliktami, ktre midzy nimi powstaj. To, czego si dowiesz, moe ci zaoszczdzi wielu przykroci. A oto jeszcze jedna propozycja przeznaczona zwaszcza dla tych, ktrych nie interesuje chodzenie z dziewczyn lub chopakiem, lub ktrzy nie umawiaj si na randki dostatecznie czsto, a mimo to chc nawiza przyja z osob pci odmiennej. Jeli jeste dziewczyn, umw si z grup przyjaciek i zaplanujcie wieczorne przyjcie lub popoudniowy piknik; zaprocie co najmniej czterech lub piciu chopcw. Lub odwrotnie: zbiera si kilku chopcw, ktrzy zapraszaj kilka dziewczt. Liczba osb powinna by nieparzysta, eby unikn dobierania si parami. Skupcie si po prostu na dobrej zabawie. Jednym z aspektw naszej wspczesnej kultury jest to, e wszystko jest dozwolone. Moe to by rdem problemw, lecz take tworzy wiele nowych moliwoci, jeli chodzi o randki. Kobiety mog duo swobodniej przejmowa inicjatyw podczas takich spotka i jest to dobre, oczywicie w ramach zdrowego rozsdku. Ponoszenie przez dziewczyn czci wydatkw, zwizanych z randk, nie kci si ju ze starym wyobraeniem "prawdziwego mczyzny". Wszyscy jestemy mniej skrpowani rolami spoecznymi i bardziej interesuje nas, jak sta si odpowiedzialnymi i godnymi zaufania ludmi. Podczas randek jest to duy plus.

Szokujca wiadomo
Zanim zostaem chrzecijaninem, nie byem zepsuty (mimo i niektre kobiety nazyway mnie "omiornic"). Gdy si nawrciem, zaczem si spotyka z pewn chrzecijank i po szstej czy sidmej randce doszedem do wniosku, e zasuguj na nagrod; zaczem wic robi pewne propozycje. Powiedziaa: "nie". Mylaem, e artuje, wic sprbowaem jeszcze raz. I znw usyszaem: "nie"! Gdybycie wiedzieli, jak mnie to zirytowao; niewiele kobiet przedtem mi odmwio. Powiedziaem wic: "Za kogo ty si uwaasz?" A ona na to: "A ty za kogo si niby uwaasz?" I wtedy wanie ta dziewczyna daa mi lekcj. Gdy moja wi z Chrystusem wzrastaa, zaczem zdawa sobie spraw, e osoba, z ktr id na randk, jest przede wszystkim moj siostr w Chrystusie. Wielu rzeczy, ktre kiedy robiem na randkach, nie zrobibym z moj "siostr". Wkrtce ta wiadomo zmienia moje pogldy. Zaczem myle o tym, w jaki sposb mog si przyczyni do rozwoju duchowego dziewczyny, z ktr si spotykam. W jaki sposb mog sprawi, aby po spdzonym wsplnie czasie stawaa si lepszym czowiekiem? Powiem ci, dziewczyno i chopaku. Jeli idziesz na randk z takim nastawieniem, moe ona by naprawd podniecajca. Jest fajniejsza, ni sobie to wyobraasz. Dobra randka ma zaplanowany pocztek, rodek i koniec. Cay ten czas jest sam radoci, jeli traktujesz drug osob tak sarno, jakby chcia, eby kto inny traktowa kogo, kogo kiedy polubisz. Nie ma lepszego sposobu, eby pokocha osob, z ktr si zwiesz na cae ycie. Postpujc tak, oddasz take sobie samemu wielk przysug. Nauczysz si, jak kocha dan od Boga "mioci - koniec, kropka". Bdziesz si stawa coraz bardziej "waciw" osob - tak, ktrej Bg moe powierzy swojego ukochanego syna lub crk jako wspmaonka. Czy ta obietnica warta jest zobowizania? Czy ta nagroda warta jest wysiku i cierpliwoci? Zastanwmy si nad cen.

9. Zdecyduj si!
Pewien sawny aktor, znany z rl amanta, wystpowa w telewizyjnym programie rozrywkowym. Gospodarz programu zapyta go, co powinnimy umie, eby by "doskonaymi kochankami". Odpowied gwiazdora bya rwnie zaskakujca, co gboka. "Doskonay kochanek to kto, kto potrafi zadowoli jedn kobiet przez cae jej ycie i kogo moe zadowoli jedna kobieta przez cae jego ycie. Doskonay kochanek to nie ten, ktry chodzi od jednej kobiety do drugiej. Kady pies to potrafi". Powinno by ju dla was jasne, e wedug

mnie sekret kochania ley przede wszystkim w obdarowywaniu i przyjmowaniu pochodzcej od Boga mioci typu "kocham ci - koniec, kropka". Po drugie, ley on w stawaniu si osob dojrza poprzez spotkania i zdobywanie dowiadcze yciowych, eby we waciwym momencie, we waciwym zwizku, Bg mg da ci waciw osob, t, ktra jako jedyna bdzie ci uzupenia. Po trzecie, tajemnica kochania ley w intymnym przeywaniu fizycznego wyrazu naszej wielowymiarowej mioci - stosunku pciowego, odbywanego w bezpiecznych ramach zwizku maeskiego. Taki jest cel i strategia. Na to wanie powinnimy si zdecydowa. Dlaczego wic co tak prostego, gbokiego i atrakcyjnego zarazem jest tak trudne? Czemu droga do celu jest usana tyloma porakami i zranieniami? Dlaczego tak wielu wspaniaych ludzi zostao zepchnitych na boczny tor?

Cztery powody, dla ktrych si nie udaje


Jest kilka wanych powodw chc, ebycie przestudiowali cztery z nich. Pierwszy to gupota. Niektrzy ludzie w sprawach mioci i seksu s bezmylni i gupi. Bez namysu wkraczaj w sytuacj, niewiadomi konsekwencji. Zanim otworz im si oczy, s ju w puapce. Niedawno miaem w rku prac naukow na temat trzsie ziemi. Miaa ona intrygujcy tytu: jeli budujesz dom na szczelinie w ziemi, moesz wini tylko siebie. Jest w nim zawarta wana zasada. Laurence J. Peter, autor znanej ksiki, "Peter Principle" (Zasada Piotra), formuuje j w nastpujcy sposb: "Jeli robisz gupstwa, bdziesz pi paskudne piwo, ktrego sarn sobie nawarzye". Uczymy dzieci, e si poparz, jeli bd si bawi ogniem; e grozi im mier, jeli przebiegaj jezdni przed pdzcym samochodem. Podobne ostrzeenie trzeba dawa w kwestii mioci i seksu. Jeeli kto nie kieruje si rozumem i opiera swoje ycie na faszywych zasadach; jeli lekceway funkcje i cele, ktre Bg przeznaczy dla seksu, wtedy musi wypi nawarzone przez siebie piwo. Zwykle tym "piwem" jest bl i nadwerony lub cakowicie zniszczony zwizek. Gupota nie jest adnym wytumaczeniem. Bg da kademu z nas rozum i umiejtno korzystania z niego. Nieostrone i bezmylne wkroczenie na kuszc aren seksu, pozwolenie na to, aby kieroway tob hormony - jest niebezpieczne. I jest gupie. Podobnie, jak przechodzenie przez bagnist rzek, to doskonay sposb, eby znale si w otoczeniu stada krokodyli. Drugim powodem poraek yciowych jest premedytacja. Wielu ludziom wydaje si, e poknli wszystkie rozumy. Ich motto brzmi: "Gupi to ja nie jestem". Taki "kochacz" wie, co Bg ma do powiedzenia w sprawach seksu, lecz rozmylnie postanawia si kierowa wasnymi pragnieniami. Jest za sprytny, eby da si usidli konsekwencjom swojego postpowania. Przynajmniej tak mu si wydaje. Oczywicie, zna biblijne obietnice - i pozytywne, i negatywne - ale ten rodzaj "kochacza " uwaa, e jest wyjtkowym przypadkiem. Wszelkie kopoty nie mog si przytrafi jemu, lecz zawsze komu innemu. "Mnie to ominie. Jestem wyjtkowy. Nie zostan zraniony. Nie zostan zaraony. Nie zniszcz sobie przyszoci. Nie zrobi dziewczynie dziecka. Jestem super. Mam wicej rozumu ni jaki tam przecitniak. Mog igra z ogniem i nic mi si nie stanie". Jest tylko jeden mankament tego punktu widzenia - zawsze zawodzi. adne osobiste yczenia nie zmieni zasad i priorytetw, ktre zostay zaprogramowane dla nas wszystkich przez Boga. Konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad s tak samo pewne jak nastpstwa ulegania popdowi pciowemu. Moesz sobie myle, e upieko ci si - tym razem moe tak. Ale rozmylne amanie Boych zasad prowadzi ostatecznie do katastrofy. Zawsze! Trzeci powd, to brak wasnego zdania. Jak czytalicie w rozdziale drugim, jestemy stale zalewani informacjami o duym adunku erotycznym. Pewne bodce s silniejsze od innych. Bez wzgldu jednak na to, jak bardzo nachalne jest przesanie, jego tre pozostaje niezmienna: "Jeste osob, ktra ma prawo do seksualnego zaspokojenia. Rb to, co sprawia ci przyjemno. Nawet Bg nie moe ci tego zabroni". Pisarz Tom Wolfe nazywa t atmosfer "Dekad Ja !". Wszystko koncentruje si na mnie; na tym, czego ja potrzebuj, czego ja pragn.

Inni uywaj nazwy: "Wiek narcyzmu". Okrelenie to zaczerpnito z mitologii greckiej. Jeden z mitw opowiada o modziecu, ktry tak zapatrzy si we wasne odbicie w wodzie, e nie dba o jedzenie i picie i umar z wycieczenia. To samo, moim zdaniem, robi dzisiaj wielu z nas. Jestemy tak zapatrzeni w siebie, e zamiast y, umieramy. "Wiek narcyzmu" zasypuje nas przesaniami typu "ja". Czy to bd poradniki typu "Jak samemu pociga za sznurki", czy mniej bezporednie przesania emitowane w telewizji przez programy rozrywkowe i reklamy jestemy zalewani erotycznymi wizjami i stae powracajcym motywem: "Jeli co sprawia ci przyjemno, rb to. Jeste odpowiedzialny tylko i wycznie przed samym sob". Poniewa nie moemy cakowicie odci si od naszej kultury, wane jest, abymy wyrobili sobie wasne zdanie. Jednym ze sposobw rwnowaenia negatywnych przesa, ktre do nas zewszd docieraj, jest suchanie wskazwek, ktre pochodz od Boga . Mam przyjaciela, ktry zajmuje si pisaniem recenzji filmowych do gazet. W cigu ostatnich szeciu miesicy uwiadomi sobie, jaki wpyw maj na niego goszone w ogldanych filmach wieckie wartoci i przesania. Nie pisze wprawdzie recenzji filmw pornograficznych, szybko jednak przekona si, jak bardzo swobodny jest stosunek dzisiejszego wiata do seksu. Mj przyjaciel stwierdzi, e jeli chce nadal oglda i pisa recenzje okoo siedemdziesiciu filmw rocznie, bdzie musia powici proporcjonalnie wicej czasu na studiowanie Biblii i spotkania we wsplnocie chrzecijaskiej. Zachowanie rwnowagi jest niezbdne. Musimy wypeni nasze umysy dobrem, jeli chcemy przetrwa "Dekad Ja". Czwartym powodem wykolejania si wielu ludzi jest podanie i brak dyscypliny. Prawdopodobnie najczstsz przyczyn zbaczania z Boej drogi jest to, e korzyci wynikajce z czekania wydaj si bardzo odlege, natomiast przyjemnoci, ktrych mona zazna odrzucajc wstrzemiliwo, osiga si bardzo szybko. Seks poza maestwem moe sprawi przyjemno. Namitna gra wstpna, gwatowny orgazm, uczucie zdobycia i/lub manipulowania partnerem. Poznaem pary, ktre s gboko przekonane, e kochaj si mioci typu "mio - koniec, kropka", i ktre nie s zwizane lubem maeskim. Jestem jednak pewny, e na dusz met skutki takich zwizkw s negatywne. Czy to ludzkie poczucie winy, wyrzuty sumienia, czy najzwyklejszy smutek, towarzyszcy rozpadowi tego typu zwizku z "oddanym partnerem", konsekwencje uprawiania pozamaeskiego seksu s niczym w porwnaniu z korzyciami, ktre si osiga w kontekcie mioci maeskiej. Problem jest nastpujcy: eby czeka, trzeba by zdyscyplinowanym. A wielu z nas nie ma dowiadczenia w sztuce dyscypliny. Moe bdc dziemi, potrafilimy utrzyma si w ryzach przez kilka miesicy, uczc si gry na pianinie lub trenujc pik non, lecz z wiekiem wpadlimy w puapk, ktr jest otrzymywanie natychmiastowego wynagrodzenia. Na czym polega tajemnica dyscypliny? Nie ma na to atwych odpowiedzi, ale udziel kilku najprostszych. Jednym ze sposobw jest skoncentrowanie si na celach, ktre chcesz osign poprzez maestwo. Wyobraaj je sobie, rozmawiaj o nich, spisuj je i czsto przegldaj. Zobaczysz, e twoje czyny podporzdkuj si temu, co mwisz, piszesz i wyobraasz sobie. W sytuacji odwrotnej bdzie tak samo. Jeli bdziesz pisa, rozmawia i wyobraa sobie "robienie tego" z kad osob, z ktr chodzisz na randki, twoje ciao pody bez oporw w tym kierunku. Socjologowie nazywaj to teleologi "cele determinuj czyny". Drug propozycj jest skupianie twojego umysu w jak najwikszym stopniu na Chrystusie i Jego sowach. Im bardziej zbliasz si do Chrystusa, tym wiksza staje si twoja dyscyplina wewntrzna. Im blisza jest twoja wi z Nim, tym bardziej zaley ci na tym, eby Mu si podoba i tym mniej czasu i energii zuywasz na zaspokajanie swoich popdw. w. Jakub mwi o tym w Biblii: "Bdcie wic posuszni Bogu, przeciwstawiajcie si natomiast diabu, a ucieknie od was. Przystpcie bliej do Boga, to i On zbliy si do was" (Jk 4,7-8). Odkryem, e im bliej jestemy Boga, tym wicej daje nam On wskazwek i wewntrznej dyscypliny. Prawie jak zwizek przyczynowo-skutkowy.

Seks w maestwie doskonaym


Podanie seksualne i jego natenie zagodnieje wraz z upywem czasu. Jednak potrzeba wewntrznej dyscypliny w wielu innych sferach ycia pozostaje. Wczeniej nawizaem do faktu, e seks stanowi zaledwie jedn dwunast zwizku maeskiego. Pozwlcie, e dam wam gbszy wgld w t kwesti. W lipcowym numerze pisma "Ebony" z 1978 roku przeprowadzono wywiad z rnymi parami na temat seksu w maestwie. Pastwo Tyson, ktrzy zarzdzaj Instytutem Wzbogacania Maestwa i Studiw nad Seksem w Columbii w stanie Maryland, powiedzieli: "Nie mona oddzieli seksu od innych elementw penego zwizku. Seks pozostaje wany przez cay okres trwania maestwa, cho wydaje si, e w pierwszych latach waniejsza jest ilo, nie jako. Jednak z czasem, gdy zwizek dojrzewa, to jako zaczyna mie wiksze znaczenie. Maonkowie mog uprawia seks dziesi razy w tygodniu, i podczas gdy mczyzna jest z tego powodu szczliwy, dla kobiety moe to by troch za duo. Prawdopodobnie wolaaby mie jeden, a dobry stosunek w tygodniu". Roebuck Staples jest maonkiem Oceoli od czterdziestu trzech lat. Powiedzia w wywiadzie: "Seks odgrywa du i dobroczynn rol w kadym szczliwym maestwie, ale adne maestwo nie moe si opiera tylko i wycznie na seksie. Trzeba jeszcze czego wicej. Pierwsza rzecz, ktra jest niezbdna, to zrozumienie, druga to szacunek. Ludzie musz si kocha i musi im na sobie zalee. Nie wiem jednak jak to mona osign, jeli para nie jest dopasowana pod wzgldem seksu. Kobieta i mczyzna musz odbiera wysyane przez siebie sygnay; maestwo nie moe si oby bez udanego poycia seksualnego. Wielu modych ludzi myli, e maestwo to nic wicej tylko seks, lecz gdy sami go dowiadczaj, uwiadamiaj sobie, e inne rzeczy s rwnie wane". Inna wspaniaa uwaga pochodzi od Shirley Robinson, ktra jest recepcjonistk w Kociele luteraskim w St. Louis. Powiedziaa: "Maestwo musi si opiera na przyjani i mioci, i jeli Bg zajmuje w twoim yciu pierwsze miejsce, wszystko inne bdzie grao. Poniewa jestemy dopasowani pod tyloma wzgldami, nasze poycie seksualne jest bardzo udane. Nie mamy problemu z porozumiewaniem si, ktry wystpuje w tylu zwizkach. Moemy swobodnie rozmawia o seksie i wielu innych sprawach, i jest to dla nas wane. Dobre maestwo nie opiera si tylko na piknie i mioci fizycznej. A jeli partner zostaje fizycznie upoledzony lub zdeformowany, co wtedy? Dobre maestwo jest w stanie przetrwa kad burz i odnale soce". Powysze przemylenia potwierdzaj mj pogld: Czstotliwo odbywania stosunkw seksualnych moe si zmniejszy z upywem lat, pozostanie jednak potrzeba utrzymania dobrej ich jakoci. Aeby poycie byo dobre jakociowo, niezbdna jest mio, cierpliwo i dyscyplina wewntrzna- pragnienie dawania, a nie brania. Zmniejszy mog si dze, potrzeba samodyscypliny - nigdy. Zachowania nacechowane dyscyplin wewntrzn, ktre zaowocuj wraliwym, dynamicznym, zaspokajajcym seksem, s ksztatowane przez ciebie wanie teraz, w ksztatowanych przez ciebie zwizkach. Badajc przyczyny naszych niepowodze w zdobywaniu tego, co zostao nam przeznaczone przez Boga w mioci i seksie, widzimy wiele zjawisk negatywnych: gupot, premedytacj w odrzucaniu Boego planu, brak rozeznania i wasnego zdania, wszechogarniajce podanie i brak dyscypliny wewntrznej. Ale zapewniam was, wszystkie je mona zamieni w zjawiska pozytywne. Gdy wybitny teolog Karl Barth odwiedzi Ameryk, grupa teologw zadaa mu pytanie, jakie jest najwaniejsze teologiczne odkrycie jego ycia. Spodziewali si skomplikowanej odpowiedzi, zdziwili si wic syszc: "Najwaniejsz prawd, ktr odkryem, jest to, e Jezus mnie kocha, o czym wiem, bowiem mwi mi o tym Biblia". Jeli istnieje jedno zdanie twierdzce, ktre chciabym, ebycie zapamitali, to jest nim wanie "Bg ci kocha". Jezus przyby na ziemi, eby to udowodni i usun z drogi grzech,

abymy mogli dowiadczy tego, czego Bg dla nas pragnie - bogatego i cakowicie spenionego ycia. Chce, ebymy codziennie osobicie przekonywali si o Jego mioci, abymy cieszyli si ni i dzielili z innymi. Chce, ebymy dojrzewali tak, jak On to sobie pierwotnie obmyli. Przekaza nam swoje zasady postpowania, aby chroni i zabezpiecza nasz dobrobyt. Jest tak askawy, e oczyszcza nas z naszych win, gdy je wyznamy i przyjmiemy Jego przebaczenie. Poprzez osobisty zwizek z Jezusem Chrystusem dokonuje si w nas przemiana. Nasz umys zostaje odnowiony. Nie musimy ju by gupi i dziaa z negatywn premedytacj, moemy mie wasne zdanie i by zdyscyplinowani. Zostajemy uwolnieni, aby kocha, suy i y w sposb niezwyky, czy to w sypialni, czy gdzie indziej. To jest sekret mioci, nie ma innego. Nie przegap okazji. Rzucam ci wyzwanie...

ZDECYDUJ SI!