ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547.

LECTURI OBLIGATORII PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ - LITERATURA ROMÂNĂ Versiune Nr. crt . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Autor Titlu Anul de studiu CLASA a V-a Literatura populară Vasile Alecsandri Tudor Arghezi Ion Creangă Mihai Eminescu Petre Ispirescu Alexandru Mitru Gellu Naum Cezar Petrescu Mihail Sadoveanu Marin Sorescu Ioan Slavici Basme populare româneşti Pasteluri Cartea cu jucării Poveşti şi povestiri Basme Basmele românilor Legendele Olimpului Cărţile cu Apolodor Fram, ursul polar Dumbrava minunată Unde fugim de-acasă Basme clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a clasa a V-a CLASA a VI-a clasa a VI-a clasa a VI-a x x x x x x x x x x x x Original Adaptare Integral Pasaje Modalitate În clasă Acasă

x x x x -

x x x x x x x x

x -

x x x -

-

x

-

x

x x x x x x x x x x x

1. 2.

Grigore Alexandrescu I.L.Caragiale

Fabule Momente şi schiţe

x x

-

-

-

1

x

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Petre Dulfu Barbu Delavrancea Calistrat Hogaş Costache Negruzzi Literatură populară Ion Pillat George Topârceanu Ionel Teodoreanu Mihail Sadoveanu Mircea Sântimbreanu Vasile Alecsandri Lucian Blaga Geo Bogza Mircea Cărtărescu Mihai Eminescu Calistrat Hogaş Nicolae Labiş Fănuş Neagu Anton Pann Literatură populară Poveştile lui Păcală clasa a VI-a Nuvele clasa a VI-a Pe drumuri de munte clasa a VI-a Cum am învăţat româneşte clasa a VI-a Legende populare româneşti clasa a VI-a Pe Argeş în sus, Satul meu, Poeme clasa a VI-a într-un vers, Balcic, Florica Balade vesele şi triste clasa a VI-a Uliţa copilăriei clasa a VI-a Ţara de dincolo de negură clasa a VI-a Recreaţia mare clasa a VI-a CLASA a VII-a Noaptea Sfântului Andrii Hronicul şi cântecul şi vârstelor Cartea Oltului Enciclopedia zmeilor Poezii Amintiri dintr-o călătorie Moartea căprioarei În văpaia lunii Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea Doine şi balade populare româneşti clasa a VIIa clasa a VIIa clasa a VIIa clasa a VIIa clasa a VII-a clasa a VII-a clasa a VIIa clasa a VIIa clasa a VIIa clasa a VIIx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2

-

x x x x

-

x -

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547. 11. 12. Mihail Sadoveanu Nichita Stănescu Anii de ucenicie Veche întâmplare a clasa a VIIa clasa a VIIa CLASA a VIII-a x x x x x

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Vasile Alecsandri Tudor Arghezi Lucian Blaga Ion Minulescu I.L.Caragiale Constantin Chiriţă Mircea Eliade Magda Isanos Literatura populară Alecu Russo Nichita Stănescu Radu Tudoran

Chiriţa în provinţie

clasa a VIII-a Poezii clasa a VIII-a Cântecul bradului clasa a VIII-a Corigent la limba română clasa a VIII-a Teatru clasa a VIII-a Cireşarii - Vol. II;Castelul fetei în alb clasa a VIII-a Romanul adolescentului miop clasa a VIII-a Cântarea munţilor clasa a VIII-a Teatrul popular românesc (tradiţii) clasa a VIII-a Cântarea României clasa a VIII-a Poezii clasa a VIII-a Toate pânzele sus clasa a VIII-a CLASA a IX-a

x x x x x x x x x x x x

-

x x x

x x x -

x -

x x x x x x x x x x

-

x -

x

-

x
x x x

x x

3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. Lucian Blaga M. Cărtărescu I.L.Caragiale Petru Dumitriu Mihai Eminescu Ion Groşan Octavian Paler Simona Popescu Ion Slavici Mihail Sadoveanu G. Bălăiţă A Babeti, M. Mihăieş, M. Nedelciu George Călinescu G. Ibrăileanu Gib Mihăescu Camil Petrescu Ştef.an Petică Liviu Rebreanu Mihail Sadoveanu Tudor Arghezi Ion Barbu Lucian Blaga Versuri Poeme de amor, Poveste adevarata La hanul lui Mânjoală Cronică de familie Versuri Caravana cinematografică Deşertul pentru totdeauna Exuvii Moara cu noroc Hanu Ancuţei (Cealaltă Ancuţă) Lumea în două zile Femeia în roşu Enigma Otiliei Adela Donna Alba Patul lui Procust Poezii Pădurea spânzuraţilor Ion Creanga de aur Versuri Versuri Versuri clasa a IX-a clasa a IX-a clasa a X-a clasa a IX-a clasa a IX-a clasa a IX-a clasa a IX-a clasa a IX-a clasa a IX-a clasa a X-a CLASA a X-a clasa a X-a clasa a X-a clasa a X-a clasa a X-a clasa a X-a clasa a X-a clasa a X-a clasa a X-a clasa a X-a clasa a X-a CLASA a XI-a clasa a XI-a clasa a XI-a clasa a XI-a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x
x

x

x

x
x

x x x x x x x x x x

x

x x

x

x
x

x

x
x x

-

-

x

x x
x

x -

x -

x

x
x x x

x

x x

x

x

x
x 4

-

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. G. Călinescu M. Eliade Titu Maiorescu C. Noica Mihail Sebastian Nichita Stănescu N. Steinhardt Vasile Voiculescu Scrinul negru Nunta în cer Jurnal Sentimentul românesc al fiinţei Jurnal Versuri Jurnalul fericirii Călătorie spre locul inimii clasa a XI-a clasa a XI-a clasa a XI-a clasa a XI-a clasa a XI-a clasa a XI-a clasa a XI-a clasa a XIIa CLASA a XII-a clasa a XII-a clasa a XIIa clasa a XIIa clasa a XIIa clasa a XIIa clasa a XII-a clasa a XII-a clasa a XIIa clasa a XII-a clasa a XII-a clasa a XIIa x x x x x x x x

x

x x x

x x x -

x x
x

-

-

x x

-

-

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ion Băieşu Lucian Blaga

Teatru Teatru

x x x x x x x x x x x

x x
x

x

x
x

Nicolae Breban
Traian T. Coşovei Mateiu Caragiale M. Cărtărescu E. Ionescu Camil Petrescu M. Preda Radu Stanca Marin Sorescu

Animale bolnave
Antologia generaţiei ’80 Craii de Curtea-Veche Nostalgia Cântăreaţa cheală Act veneţian Cel mai iubit dintre pământeni Buffalo Bill Iona

x

x

x x

-

x x
x

-

x
5

x x

x x -

x

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Str.G-ral Berthelot 28 - 30, sect.1, Bucureşti Tel/Fax: (+4021) 3135547. 12 Matei Vişniec Caii la fereastră clasa a XIIa Director General, Liliana Preoteasa Director, Gabriela Guţu Inspectori Generali, Mina-Maria Rusu Anca-Denisa Petrache x x x

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful