You are on page 1of 82

GlaxosmithKline - românia

Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

cuprIns
Modul de raportare 05 GsK În roMânIa 07
Misiunea și valorile după care ne ghidăm Amprenta companiei în domeniul sănătății în România – Lanțul Valoric și Prezentarea generală a activității noastre Patrimoniul nostru - GSK la nivel global: Principalele repere ale business-ului şi ale Responsabilitătii Corporative în 2011 Conducerea GSK: Mesaje de la directorii generali din România din diviziile GSK România - Pharma, Consumer Healthcare, Europharm Distribuţie și Fabrica GSK din Brașov • Guvernanța corporativă: Structura organizațională

08 09 10 11 15

Încrederea, una dIntre valorIle 19 noastre prIncIpale
Măsurarea încrederii Prețuim încrederea partenerilor Sistemul de sănătate din România Industria farmaceutică din România GSK România: Cum câştigăm încrederea

20 20 22 23 25

Responsabilitatea noastRă 35
Domeniul de activitate: Îmbunătățirea accesului la inovație și la serviciile de sănătate, în România Angajații GSK Implicarea în comunitate: Programele de investiții în comunitățile locale

35 42 50 60

Mediu: Performanța și impactul companiei privind protecția mediului

IndIcatorI GrI 69

4

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Modul de raportare
despre raport
Acesta este primul raport local de Responsabilitate Corporativă al GlaxoSmithKline (GSK) România. Raportul prezintă rolul nostru în societatea românească, aria de activități și impactul companiei noastre asupra oamenilor, comunităților și mediului. Raportul descrie modul în care compania noastră abordează Responsabilitatea Corporativă, precum și măsurile luate pe durata anului 2011 cu scopul de a promova practicile de business responsabile, precum și pentru a consolida încrederea acordată de către partenerii noştri (stakeholderii). Ne dorim să publicăm un astfel de raport cel puțin o dată la doi ani.

contextul mai larg al cadrului de sustenabilitate) și Completitudinea (includerea tuturor informațiilor care reflectă un impact economic semnificativ, pentru a le oferi partenerilor posibilitatea de a ne evalua performanța).

Verificarea
Prezentul Raport nu a fost verificat de o terță parte deoarece nu considerăm că în momentul de față acest lucru ar aduce o valoare adăugată. Totuși, pe parcursul colectării informațiilor pentru raport, consultanții noștri externi au fost invitați să verifice toate datele și practicile noastre, au vizitat locații operaționale cheie și au intervievat peste 30 de manageri, inclusiv întreaga echipă de conducere, prin discuții față în față.

Conținutul raportului
La elaborarea raportului am luat în considerare datele furnizate de parteneri în cadrul unei serii de întâlniri organizate pe tot parcursul anului. Pentru mai multe detalii despre partenerii noștri și modul în care interacționăm cu aceștia, consultați capitolul al doilea, Încrederea, una dintre valorile companiei. Conținutul raportului a fost decis în urma unei evaluări exhaustive a întregii noastre activități, a consultării conținutului rapoartelor GSK la nivel mondial și a analizării problemelor concrete din sectorul nostru, raportate și de alte companii farmaceutice. Managerii de top ai GSK România au decis apoi lista finală a temelor abordate, în funcție de relevanța acestora pentru aria noastră de activități.

Inițiativa de Raportare Globală (GRI)
mesaj de feedback primit, ne angajăm să donăm câte 10 euro proiectului nostru „Sănătatea copiilor din Delta Dunării”. Raportul este elaborat conform standardului de raportare GRI (Inițiativa de Raportare Globală). GRI este o organizație non-profit care servește multiple interese și urmărește creșterea transparenței în afaceri prin utilizarea cadrului de lucru GRI pentru raportare voluntară privind Responsabilitatea Corporativă. Acest raport utilizează Nivelul B de raportare, confirmat de către GRI. Pentru mai multe informații, consultați Secțiunea GRI indicatori de la finalul raportului.

Perioada de raportare
Datele din prezentul Raport se referă la anul calendaristic 2011 – în afară de cazurile în care nu se menționează altfel. De asemenea, sunt incluse și informații și studii de caz relevante din prima parte a anului 2012.

Sfera de aplicare a raportului
Raportul acoperă toate operațiunile locale ale grupului GSK în România. În unele cazuri nu sunt disponibile date pentru o parte dintre activitățile derulate de companie aceste cazuri sunt menționate în măsura în care sunt relevante.

Inițiativa Global Compact a Națiunilor Unite
GSK România a aderat la cele zece Principii ale UN Global Compact (Acordul Global al Națiunilor Unite), în baza aderării GSK plc la această inițiativă. În cuprinsul raportului se fac referiri la aderarea noastră la aceste principii.

Părerea ta contează!
Sperăm ca prezentul raport să devină subiectul unui dialog deschis între companie și parteneri, în beneficiul ambelor părți. Apreciem feedback-ul, întrebările și sugestiile voastre cu privire la performanța și impactul GSK în Responsabilitatea Corporativă. Vă rugăm să ne scrieți la CR-Romania@gsk.com sau să luați legătura cu Marilena Hlușcu, Patient Advocacy & CSR Executive, la numărul de telefon +40 21 302 82 08. De asemenea, puteți folosi formularul de feedback de pe site-ul nostru de Internet, www.gsk.ro/pages/contact - pentru fiecare

Principiile de raportare
Raportul a fost elaborat în conformitate cu principiile recomandate de Inițiativa Globală de Raportare (GRI) în ceea ce privește definirea conținutului. Aceste principii sunt: Materialitatea (aspecte semnificative privind evoluția pe termen lung a activității companiei și cele mai relevante pentru parteneri), Incluziunea partenerilor - stakeholderilor (gradul de satisfacere a așteptărilor și intereselor acestora), Contextul privind sustenabilitatea (prezentarea performanțelor noastre în

Autori
Raportul a fost elaborat de reprezentanți ai grupului GSK România și a fost pregătit cu ajutorul unui consultant extern în Responsabilitate Corporativă, Elaine Cohen, de la Beyond Business Ltd. Raportul a fost aprobat de echipa de conducere a GSK România. Mulțumim tututor celor care au contribuit la performanța GSK România în ceea ce privește Responsabilitatea Corporativă și la elaborarea acestui raport.

5

6

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Avem peste

GsK În roMânIa
Elementele cheie cu care ne mândrim

de angajați în România.

1.100

În 2011, am raportat incidente la locul de muncă.

ZERO

din producția din Brașov este exportată. Furnizăm zilnic românilor de vaccinuri GSK pentru a le proteja sănătatea, compania deținând cel mai complex porfotoliu de vaccinuri pediatrice din piaţa locală. Contribuim semnificativ la bugetul de stat, cu peste

Jumătate

În 2011, GSK a investit de euro în comunitățile locale.

719.940

peste 2.000

Suntem companie farmaceutică din România care produce medicamente inovatoare pe plan local, ca rezultat al investiției masive în fabrica noastră de la Brașov.

singura

În 2011, emisiile de carbon la tona de produs.

am redus cu 40%

Credem cu tărie în obiectivul nostru în România, de a contribui la

75 de milioane
de euro taxe plătite în ultimii doi ani.

creșterea speranței de viață
a românilor, cea mai scăzută din Uniunea Europeană.

În GSK Pharma, avem medicamente și vaccinuri în 13 arii terapeutice.

inovatoare

Ne ghidăm după

Codul de Conduită
În 2011, am donat către 11 Asociații de Pacienți. Furnizăm medicamente către peste Dezvoltăm profesional local: șase angajați români deţin poziții de management în afara țării.

De la achiziția Europharm în 1998, am investit peste

29.000 de euro

intern – toți angajații GSK sunt instruiți pentru a respecta etica în afaceri.

141 milioane de euro
în România. În 2011, medicamentele produse la Brașov au ajuns la pacienți din

talentul

4.000 de farmacii,
prin Europharm Distribuție.

peste 80 de țări,
din toată lumea. Deținem un business

În 2011, am investit peste

3.000 de ore în
instruirea angajaților.

diversificat de la producție şi
distribuție, până la comercializarea produselor farmaceutice.

7

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Avem o misiune ambițioasă și care ne inspiră: aceea de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor, oferindu-le acestora posibilitatea de:

a realiza mai multe a se simți mai bine a trăi mai mult
În România, obiectivul nostru este și mai ambițios: vrem să contribuim la creșterea speranței de viață a românilor – în prezent cea mai scăzută din Uniunea Europeană. De asemenea, ne angajăm să contribuim semnificativ la dezvoltarea sistemului de sănătate din România. Pentru a susține această misiune:

Misiunea și valorile după care ne ghidăm

Punem clientul pe primul loc

Ne asigurăm că înțelegem nevoile pacienților și ne străduim să oferim soluțiile adecvate Sprijinim autoritățile din domeniul sănătății și medicii în modelarea sistemului în beneficiul pacienților

Devenim partenerul preferat

Ne desfăşurăm activitățile în mod responsabil și durabil Construim relații de încredere cu toți partenerii Realizăm parteneriate cu sectorul de sănătate în vederea obținerii unor soluții performante

Încurajăm cunoașterea și educația în domeniul sănătății Avem curajul să inovăm
Găsim alternative inovatoare de a îmbunătăți accesul pacienților la medicamentele și produsele noastre

Valorile GSK stau la baza activității noastre și ne așteptăm ca angajații:

Să manifeste o conduită la cel mai înalt standard de integritate Să respecte oamenii Să pună pacientul pe primul loc Să respecte standardele de transparență

8

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Amprenta noastră în România
GSK acoperă, în România, o arie largă de activități, de la dezvoltarea de medicamente și dovedirea eficienției acestora prin studii clinice, până la producția, distribuția şi comercializarea de medicamente. Investiția în educația medicală și încurajarea unui sistem de sănătate orientat către pacient sunt elemente cheie în cadrul strategiei noastre. GSK este unul din cele mai diversificate grupuri farmaceutice din România – suntem singura companie de profil cu propriile studii clinice, producție, distribuție și comercializare de medicamente și vaccinuri, facilitând atât accesul la medicamentele GSK, cât și la produsele de îngrijire GSK pentru uz general. De asemenea, am creat parteneriate cu alte companii farmaceutice, prin care sprijinim accesul pe piața locală şi pentru alte produse. In plus, avem cel mai extins portofoliu de produse distribuite comparativ cu orice altă companie farmaceutică din Romania, ceea ce ne oferă posibilitatea de a ne stabili un obiectiv local ambițios: acela de a contribui la creşterea speranței de viață a românilor - în prezent cea mai scăzută din Uniunea Europeană (conform unui raport al Băncii Mondiale despre Sistemul de Sănătate European, efectuat în 2011) - și, în același timp, de a contribui semnificativ la economia națională și de a sprijini comunitățile locale.

Lanțul valoric în cadrul GSK România
GSK plc – asigură leadership-ul, direcția, strategia, politicile și resursele generale
Peste 100 de angajați GSK vizitează medici, farmacii, clinici, spitale și susțin autoritățile locale și centrale, asigurând informarea cu privire la medicamente și îngrijirea sănătății. Clienții noștri direcți sunt farmaciile, spitalele și clinicile din România. De asemenea, exportăm medicamente în toată lumea. Ajungem la milioane de pacienți români, ajutându-i să realizeze mai multe, să se simtă mai bine și să trăiască mai mult. Colaborăm cu Asociațiile de Pacienți pentru a le susţine drepturile. Asigurăm Cel mai Bun Loc de Muncă pentru peste 1.000 de angajați, oferind oportunități de dezvoltare profesională și personală. Creăm oportunităţi atât pentru angajaţii noştri de a lucra în afara ţării, dar şi importăm talente din alte țări. Lucrăm cu furnizori globali pentru produse farmaceutice, import de produse finite de la subsidiare GSK și cu furnizori locali pentru nevoi operaționale.

PROFESIONIȘtI DIN DOMENIUL SăNătăȚII

CLIENȚI

PACIENȚI

ANGAJAȚI

FURNIZORI

FABRICA DE LA BRAȘOV
Avem 230 de angajați la fabrica noastră, conformă standardelor de Bune Practici de Fabricație (GMP), care produc 16 mărci de medicamente și sute de SKU-uri pentru GSK și alte companii farmaceutice. În 2011, am produs peste 46 mil. de unități.

GSK CONSUMER HEALtHCARE
Coordonăm strategia, politicile publice, prezența pe piață, interacţiunile medicale și vânzările mărcilor GSK Consumer Healthcare în România și în alte țări din Europa Centrală.

GSK PHARMA
Coordonăm strategia, politicile publice, prezența pe piață, interacţiunile medicale, studiile clinice și vânzările de produse farmaceutice și vaccinuri GSK în România.

EUROPHARM DIStRIBUţIE
Europharm Distribuție are 480 de angajați, care lucrează în 11 facilități de depozitare, cu o flotă de 92 vehicule care aprovizionează piața românească.

Comunitățile noastre locale din România – menținem parteneriate active și contribuim la îmbunătățirea calității vieții și creșterea speranței de viață. Statul român – plătim taxe către bugetul de stat și primăriile locale și susținem dezvoltarea infrastructurii sistemului de sănătate.

Produsele noastre principale livrate în România includ: MEDICAMENtE PE BAZă DE PRESCRIPţIE MEDICALă
Portofoliul nostru de medicamente pe bază de prescripţie medicală acoperă tratamente pentru o gamă largă de afecțiuni, precum boli infecțioase, gastroenterologie, boli respiratorii, urologie, oncologie, HIV, boli ale sistemului imunitar, hematologie și tromboză, dermatologie, anestezice, sistem nervos central, afecțiuni musculo-scheletice (osteoporoză).

VACCINURI
Deținem cel mai complex portofoliu de vaccinuri pediatrice, cu peste 10 branduri de vaccinuri, ce previn afecțiuni severe sau cu consecințe grave precum poliomielita, hepatita, pneumonia, meningita și cancerul cervical.

PRODUSE DE UZ GENERAL
Milioane de români beneficiază de produsele noastre de igienă dentară, de întreținere a sănătății căilor respiratorii și ameliorare a durerilor locale. Multe din mărcile noastre, precum Sensodyne, Aquafresh, Panadol și Coldrex se bucură de notorietate în întreaga lume şi în România.

9

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Patrimoniul nostru
Avem în spate peste 300 de ani de inovație: GlaxoSmithKline a luat naștere în 2001, prin fuziunea GlaxoWellcome și SmithKline Beecham, două dintre cele mai mari companii farmaceutice la momentul respectiv, ambele cu o istorie importantă în domeniul inovaţiei. Povestea noastră în România începe în 1989, când compania Glaxo a deschis, în București, un birou cu un singur angajat. Curând după aceea, în Brașov, își începe activitatea producătorul farmaceutic Europharm. În 1995, SmithKline Beecham se înregistrează în România și, în 1998, devine acționar majoritar în cadrul Europharm. Fuziunea se produce în anul 2000, odată cu formarea GlaxoSmithKline, în care au fost incluse atât fabrica din Braşov, cât și Europharm Distribuție. Până în anul 2002, GSK investise aproximativ 65 milioane de euro într-o nouă unitate de producție, conformă standardelor globale de Bune Practici de Fabricație (GMP) în producția farmaceutică. În 2004, Europharm Distribuție devine companie națională de distribuție cu sediul în București. Angajamentul nostru pentru piața din România a continuat: am menținut ritmul investițiilor, al expansiunii, dezvoltării și implicării în societatea românească, devenind una din cele mai mari și mai diversificate companii farmaceutice din țară. Patrimoniul global al GSK a contribuit la formarea culturii, a valorilor, aspirațiilor și angajamentului nostru pentru o activitate responsabilă la nivel local, cu rol benefic pentru societate. Identitatea noastră românească implică Istoria noastră în dorința imensă de a reuși, capacitatea de adaptare la schimbări, precum și România începe cu un puternic sentiment al datoriei și al respectului față de oameni, dublate de o tradiție a implicării în comunitate. Reputația de lider a GSK, consolidată de anul 1989 identificarea cu spiritul local ne inspiră și ne încurajează să fim din ce în ce mai buni în România.

1989
Despre GSK

SIR ANDREW WItty GSK CHIEF ExECUtIVE OFFICER

Ca industrie, existăm pentru a îmbunătăți viața pacienților. Astfel, la GSK punem pacientul pe primul loc în tot ceea ce facem. Peste tot în lume, deci și în România, activitatea noastră reflectă valorile noastre - respect pentru oameni, transparență și integritate - în interacțiunea cu pacienții, cu medicii și cu autoritățile.

PASCAL PRIGENt GENERAL MANAGER GSK ROMâNIA

10

GlaxoSmithKline este un important producător de medicamente la nivel global, implicat în crearea și descoperirea, dezvoltarea, producerea și comercializarea de produse farmaceutice, inclusiv vaccinuri, medicamente care se eliberează fără rețetă (OTC) și produse de îngrijire de uz general. Portofoliul nostru de produse acoperă arii terapeutice importante precum: boli infecțioase, gastroenterologie, boli respiratorii, urologie, oncologie, HIV, boli ale sistemului imunitar, hematologie și tromboză, dermatologie, anestezice, sistem nervos central, afecțiuni musculo-scheletice (osteoporoză). GSK are mai mult de 97.300 de angajați în peste 100 de țări, iar vânzările companiei din anul 2011 au depășit 33 de miliarde de euro. Suntem renumiţi pentru angajamentul nostru în ceea ce privește Responsabilitatea Corporativă și Sustenabilitatea, respectiv pentru rolul activ pe care ni-l asumăm în a contribui la soluţionarea problemelor

sociale, economice și de mediu. Mai mult ne aflăm pe primul loc în cel mai recent clasament al Access to Medicine Index (www.accesstomedicineindex.org, 2010). GSK încurajează inovația liberă și împărtășește drepturile de proprietate intelectuală în vederea găsirii rapide a unor soluții pentru vindecarea unor boli neglijate. Reinvestim 20% din profitul din vânzări de produse farmaceutice în infrastructura locală de sănătate a unor țări mai puțin dezvoltate și asigurăm locuri de muncă într-un mediu stimulant, primitor și orientat realmente către obiective. La nivel internațional, suntem recunoscuţi în topurile indicatorilor de sustenabilitate a investițiilor, precum Indicele de Sustenabilitate Dow Jones și FTSE 4Good. Compania noastră susține transparența și, de peste un deceniu, publică anual un Raport Global de Responsabilitate Corporativă.

Sir Andrew Witty, CEO al GSK din 2008 considerat unul din cei mai influenți oameni din domeniul biofarmaceutic în momentul de față afirmă: În cadrul GSK, avem convingerea că derularea activităților într-un mod responsabil și etic este esențială pentru succesul afacerii noastre. Această convingere stă la baza modului în care lucrăm și în care ne dezvoltăm modelul de afaceri, pentru a ne asigura că realizăm performanțe financiare și că împărtășim aceste principii cu pacienții, cu consumatorii și cu guvernele.

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

GSK în România: Echipa de conducere
Pascal Prigent, General Manager GSK Pharma
Date personale: Născut în Franța, Pascal s-a alăturat echipei GSK România în 2011, ca Director General, după 16 ani de activitate pe diferite poziții în industria farmaceutică. Responsabilități curente: Pascal reprezintă obiectivele industriei farmaceutice în Comitetul Director al Consiliului Investitorilor Străini (Foreign Investors Council), una din cele mai respectate asociații de business din Romania; de asemenea, el este membru al Camerei Americane de Comerț (AmCham) și al altor două asociații din domeniul farmaceutic: Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) și Asociaţia Local American Working Group (LAWG). Pasiuni: Jogging-ul, peisajele din România, vinul. Convingeri: „Companiile au responsabilitatea de a susține egalitatea în societatea noastră.”

Cum contribuie industria farmaceutică la binele societății?
Rolul industriei farmaceutice în viața noastră este deseori supus dezbaterii. Pe de o parte, furnizăm medicamente care salvează vieți, ameliorăm evoluția unor boli incurabile, sprijinim oamenii să realizeze mai multe, să se simtă mai bine și să trăiască mai mult. Pe de altă parte, suntem un business care trebuie să genereze profit pentru a continua să existe. Numeroase aspecte - de la transparența metodelor de cercetare, la etica practicilor de marketing și vânzare, prețul medicamentelor sau accesul echitabil la acestea - au afectat reputația industriei, și, uneori, chiar a GSK. Totuși, suntem conștienți că nu trebuie să existe un conflict între capacitatea de a ne dezvolta ca afacere profitabilă și cea de a contribui la soluţionarea unor probleme sociale sau de protejare a mediului. La nivel mondial, GSK demonstrează că acest lucru este posibil. În România, după modelul companiei-mame, ne străduim în permanență să devenim un partener preferat și de încredere, fiind preocupaţi totodată de creşterea business-ului şi de contribuţia noastră la creşterea speranței de viață a românilor – în prezent, cea mai scăzută din Europa – și a calității stării de sănătate a tuturor.

Ce măsuri ia GSK în România pentru a consolida încrederea?
Pentru GSK în Romania, consolidarea încrederii se face punând pacientul pe primul loc şi asigurându-ne că înțelegem adevăratele nevoi ale societății. O conduită etică, onestă și transparentă și aplicarea celor mai înalte standarde în tot ceea ce facem sunt tot atâtea căi pentru a consolida încrederea partenerilor noştri. De asemenea, susținem economia românească prin taxele pe care le plătim şi contribuim la mândria națională prin exportul de medicamente la standarde internaționale, fabricate în Brașov, precum și prin oportunitățile pe care le oferim angajaţilor noștri talentați de a se dezvolta în România sau în alte țări. Şi nu ne oprim aici.

Consolidarea încrederii partenerilor noştri se face şi prin gestionarea responsabilă a impactului asupra mediului, prin reducerea consumului de energie, apă și materii prime, a emisiilor de carbon și a cantității de deșeuri și asigurându-ne că protejăm patrimoniul natural al României.

De ce ați decis publicarea acestui Raport de Responsabilitate Corporativă?
Acesta este primul nostru Raport local de Responsabilitate Corporativă, elaborat în conformitate cu normele recunoscute la nivel mondial din cadrul Inițiativei Globale privind Raportarea (GRI). Raportul reprezintă angajamentul nostru față de cele mai înalte standarde de transparență. Avem convingerea că acesta este un element necesar în construirea încrederii și sperăm că va deveni și o parte din dialogul curent dintre noi şi partenerii noștri din România – de la autorități la specialiștii din domeniul sănătății, asociațiile de pacienți, organizații neguvernamentale și mass media.

Colaborăm cu autorităţile și cu alți factori de decizie din sistemul de sănătate pentru a susține o abordare complexă a serviciilor de profil din România, în beneficiul tuturor, cât și investiția în educație pentru specialiștii din domeniu, spitale, pacienți și alte grupuri de suport.

Pentru GSK în Romania, consolidarea încrederii se face punând pacientul pe primul loc și asigurându-ne că înțelegem adevăratele nevoi ale societății.

pascal prigent

11

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Victor Geus, General Manager GSK Consumer Healthcare
Date personale: Născut în Olanda, lucrează în cadrul GSK din 2006, unde a ocupat diferite poziții, în Marea Britanie și Ungaria, iar anterior a lucrat în industria FMCG în Europa și America de Nord. S-a alăturat GSK România în 2010.Pe lângă business-ul din România, Victor coordonează și activitatea din Europa Centrală și de Sud. Crede că venirea la București a fost un cadou, deoarece s-a mutat în România chiar de ziua sa de naștere. Pasiuni: Călătoriile și petrecerea timpului cu familia și prietenii, activitățile sportive. Convingeri: „România are cel mai mare potențial de creștere și dezvoltare din regiune.”

Cum promovați Responsabilitatea Corporativă?
Divizia GSK Consumer Healthcare și angajații săi se implică activ în îmbunătățirea calității vieții românilor. Prin natura lor, produsele noastre îi ajută pe oameni să realizeze mai multe, să se simtă mai bine și să trăiască mai mult. Promovăm practicile performante în domeniul sănătății și oferim soluții de prevenire a disconfortului sau durerilor, în vederea obținerii unei stări generale de bine. Produsele noastre îmbunătățesc calitatea vieții pentru nenumărați oameni. Compania noastră este un partener activ al unor organizații neguvernamentale precum Salvați Copiii, United Way Romania, Salvați Dunărea şi Delta și Casa Speranței. De exemplu, în septembrie 2012 am organizat un eveniment amplu de strângere de fonduri pentru o campanie de educaţie în sănătate pentru prevenirea afecțiunilor de la nivelul cavității bucale. Sumele strânse vor fi folosite pentru a echipa complet centrele sociale ale ONG-urilor cu spații de informare privind îngrijirea orală.

46
Gamă de produse de îngrijire de uz general comercializate în românia

Care sunt ariile de interes în România?
Asigurăm accesul la medicamente fără rețetă (OTC-uri) pentru o gamă largă de produse pentru răceală și gripă, ameliorarea durerilor sau îngrijirea pielii. Poziția de lider pe unele dintre aceste segmente implică o responsabilitate și mai mare. Ne străduim să răspundem nevoilor cetățenilor, partenerilor și clienților comerciali, dar și celor ale autorităților și altor specialiști din domeniul sănătății. Sănătatea Orală este una din ariile principale de interes deoarece înţelegem cât de necesare sunt un grad sporit de conștientizare a importanţei igienei dentare şi adoptarea unei conduite mai bune din acest punct de vedere la nivelul întregii populaţii. Circa două treimi din populația României nu merg în mod regulat la dentist – în principal pentru că nu își permit, dar și pentru că le e frică de durere sau nu cred că au nevoie. Asta înseamnă că, atunci când se decid să meargă la dentist, chiar vor avea dureri sau vor necesita tratamente complexe și costisitoare. Prin urmare, susţinem proiecte în parteneriat cu Ministerul Sănătății și cel al Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a dezvolta programe de educație și igienă orală în cât mai multe comunități din România, pentru a preveni afecțiunile la nivelul cavității bucale și, astfel, pentru a contribui la o stare de sănătate generală mai bună.

Puteți da exemple de activități prin care ați promovat Sănătatea Orală ?
Am realizat o campanie educațională prin care purtătorii de proteze să și le poată verifica gratuit și să învețe cum să trăiască mai confortabil cu proteza dentară. De altfel, ne asigurăm că în mod activ contribuim la educația medicilor dentiști din țară – vizităm periodic peste 2.500 de dentiști.

victor Geus

12

Compania noastră este un partener activ al unor organizații neguvernamentale precum Salvați Copiii, United Way România, Salvați Dunărea şi Delta și Casa Speranței. De exemplu, în septembrie 2012 am organizat un eveniment amplu de strângere de fonduri pentru o campanie de educaţie în sănătate pentru prevenirea afecțiunilor de la nivelul cavității bucale. Sumele strânse vor fi folosite pentru a echipa complet centrele sociale ale ONG-urilor cu spații de informare privind îngrijirea orală.

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Margareta Mareș, General Manager Europharm Distribuţie
Date personale: Margareta s-a născut în Târgu Ocna, în județul Bacău. Lucrează în GSK din mai 2002 și în prezent este Director General Europharm Distribuţie. Pasiuni: Oamenii, muzica, lectura și călătoriile. Convingeri: „Lumea este harta minții tale.”

Cum promovează Europharm Distribuție Responsabilitatea Corporativă?
Într-o companie de logistică și distribuție ca a noastră, responsabilitatea corporativă are trei elemente principale: în primul rând, asigurăm un serviciu național de livrări sigur și de înaltă calitate pentru clienții și pacienții noștri; în al doilea rând, asigurăm confortul, siguranța și oportunitatea de dezvoltare pentru cei 363 de membri devotați ai echipei noastre; și în al treilea rând, responsabilitatea față de mediul înconjurător. Cele 92 de vehicule din dotare străbat drumurile României și acoperă zilnic peste 1.300 puncte de livrare, parcurgând anual mai mult de 5 milioane de kilometri, consumând peste jumătate de milion de litri de motorină și generând peste 1.500 tone emisii de carbon.

Cum își reduce Europharm Distribuție impactul asupra mediului?
În 2011, rata de consum de combustibil pentru livrare a fost de 28,62 litri la tona de produs livrat – cu 39% mai mică decât în 2010. Prin urmare, ne îmbunătățim eficiența și reducem impactul asupra mediului. În 2011, toți șoferii de pe vehiculele de livrare au urmat un curs de Șofat Economic și am introdus „Eficiența Consumului” ca indicator în determinarea pachetului de bonusuri. În următorii ani ne așteptăm la reducerea consumului de combustibil, precum și a emisiilor de carbon, datorită achiziționării de vehicule mai puțin poluante. Alt aspect al impactului asupra mediului este consumul de hârtie, având în vedere că operațiunile de livrare implică întotdeauna documente justificative. Anul trecut, pentru a diminua necesarul de documente tipărite, am redus masiv activitatea de printare cu ajutorul echipamentelor noi, prin campanii de conștientizare la nivelul angajaților și printr-o serie de inițiative în colaborarea cu clienții.

39%
Scăderea consumului de combustibil la tona de produs livrat în 2011 față de 2010.

Cum vă implicați în comunitatea locală?
Sprijinim Habitat for Humanity și alte cauze locale – peste jumătate din echipă e implicată în activități de voluntariat. În 2011, angajații Europharm Distribuție au efectuat peste 2.000 de ore de voluntariat.

În 2011, rata de consum de combustibil pentru livrare a fost de 28,62 litri la tona de produs livrat – cu 39% mai mică decât în 2010. Prin urmare, ne îmbunătățim eficiența și reducem impactul asupra mediului.

Margareta Mareş

13

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Mariana Cismaru, General Manager Fabrica GSK din Brașov
Date personale: S-a născut în Ploiești și lucrează la fabrica din Brașov din 1993. Înainte de a deveni director de fabrică la Brașov, cea mai recentă poziție a fost de Director de Producție, în perioada 1998-2011. Pasiuni: Grădinăritul, timpul petrecut cu familia și prietenii. Convingeri: „Onestitatea și prietenia sunt două dintre cele mai importante valori ale omului.”

Cum promovează fabrica din Brașov Responsabilitatea Corporativă?
Într-o fabrică de produse farmaceutice ca a noastră, care necesită respectarea celor mai înalte standarde de calitate, siguranță, calificare tehnică, acuratețe și raportare, Responsabilitatea Corporativă este adânc înrădăcinată în rutina zilnică. Ca unitate de producție locală și angajator important, cu 90% din personal recrutat din Brașov și zonele învecinate, suntem strâns legați de comunitatea locală și conștienți de rolul pe care îl jucăm în dezvoltarea sistemului de sănătate și a economiei românești. Datorită eforturilor constante de a progresa, am devenit nu doar furnizor de medicamente pe piața locală, ci și exportator în alte 80 de țări din toată lumea la nivelul anului 2011 – ceea ce constituie o sursă de mândrie locală și ne asigură în același timp resursele necesare pentru a continua să investim și să ne perfecționăm dotările.

în cadrul programului global de voluntariat „PULSE” – fiind singurul voluntar din program care provine din grupul GSK din România.

Ca directoare de fabrică, cum promovați femeile în poziții pe domeniul producție și tehnic?
Mă bucur să fiu una din puținele femei manageri de fabrică din industria farmaceutică. Mai mult, din cei 9 membri ai echipei de conducere ai unităţii din Brașov, 7 sunt femei – majoritatea dintre acestea activând pe poziții operaționale și tehnice în mod tradițional dominate de bărbați. Per ansamblu, 73% din angajații noştri sunt femei. Acest aspect reprezintă, în opinia mea, un angajament foarte important în promovarea egalității de gen și, fără îndoială, în succesul dezvoltării noastre de-a lungul anilor.

Cum gestionați impactul asupra mediului?

7,5%
Reducerea consumului de energie la Brașov în 2011.

Ne concentrăm pe reducerea consumului de energie și apă și a cantității de deșeuri generate. În 2011, am obținut rezultate importante: am redus consumul total de energie cu 7,5% și cantitatea de deșeuri cu 23%, iar 40% din deșeuri sunt trimise spre reciclare.

Cum vă demonstrați implicarea în comunitatea locală?
Sprijinim proiectul GSK „Orange Day”, la care participă absolut toți angajații noștri, iar în 2011 am efectuat peste 2.100 de ore de voluntariat. Avem o relație pe termen lung cu Fundația HOSPICE Casa Speranței din Brașov și suntem mândri de faptul că unul din angajații noștri, Angela Boghiu, a petrecut cinci luni ajutându-i în activitatea lor,

Mariana cismaru

14

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

GSK în România: Guvernanța corporativă
În România, GSK se compune din patru divizii de activitate, care operează sub patru entități legale diferite, fiecare reprezentând subsidiare în proprietatea integrală a GSK plc: GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L., pentru operațiunile din sectorul farmaceutic. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L, pentru operațiunile din sectorul produselor de îngrijire de uz general. Europharm Holding S.A., pentru Logistică și Distribuție. Europharm S.A., responsabilă cu operațiunile de producție din Brașov.
pHarMa

FaBrIca braşov

GsK roManIa

europHarM DistRibUŢie

consuMer HealtHcare

Toate companiile au Comitete Directoare independente, conform legislației locale. Acestea au în componență manageri seniori GSK din România, precum și un manager senior GSK la nivel european.

MEMBRII COMItEtELOR DIRECtOARE ALE COMPANIILOR GSK DIN ROMâNIA
GLAxOSMItHKLINE CONSUMER HEALtHCARE S.R.L Victor Geus Tonislav Popov Andrew MacMillen (GSK VP & GM CEE)

GLAxOSMItHKLINE (GSK) S.R.L Pascal Prigent Karen Jackson

EUROPHARM HOLDING S.A. Doru Achihai Pascal Prigent Karen Jackson

EUROPHARM S.A. Mariana Cismaru Karen Jackson Pascal Prigent

Comitetele Directoare ale fiecărei companii se asigură că toate operațiunile GSK România sunt aliniate standardelor, politicilor, programelor și strategiilor GSK plc la nivel global. Directorii sunt persoane cu experiență și competențe de afaceri adecvate, inclusiv în ceea ce privește aspecte legate de Responsabilitatea Corporativă și misiunea generală a GSK de a ajuta oamenii să să realizeze mai multe, să se simtă mai bine și să trăiască mai mult. Fiecare Comitet Director include și un expert financiar. Membrii Comitetelor sunt pregătiți pentru rolurile lor printr-un program de inducţie, astfel încât să înțeleagă care le sunt responsabilitățile ca directori. Toți cei care ocupă această funcție trebuie să respecte standarde stricte, să fie în acord cu Codul de Conduită al GSK în ceea ce priveşte asumarea unui comportament etic și să evite conflictul de interese la orice nivel. Procedurile riguroase de respectarea legalităţii şi a regulilor interne instituite de companie garantează respectarea acestor standarde.

Echipa locală de management executiv La nivel local, cei patru Directori Generali răspund individual pentru zonele lor de responsabilitate, iar atunci când este necesar colaborează și organizează întâlniri pentru a discuta aspecte de strategie, politici, standarde și performanță cu relevanță comună.

15

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Conformitatea Ne desfăşurăm activitatea cu onestitate și integritate, în conformitate cu toate prevederile legale și reglementările interne, pentru a asigura dezvoltarea și succesul companiei. În acest sens, dispunem de un program amplu de instruire a angajaților, precum și de standarde și politici scrise privind practicile de business ale companiei. Pentru a menține o abordare corectă de evaluare și eliminare a riscului, dar și pentru a aplica mecanismele adecvate acțiunilor corective pentru toate incidentele legate de conformitate, toți membrii Comitetelor Directoare participă la ședințe trimestriale. În 2012, a fost stabilită o frecvență lunară pentru aceste întâlniri la care participă comitetele fiecărei companii. Membrii acestora participă, de asemenea, frecvent la întâlniri pe teme de mediu, sănătate și siguranță, calitate, administrație, resurse umane și performanță în cadrul companiilor de care aparțin. Din 2012, ne-am extins infrastructura de conformitate cu prevederile şi procedurile interne ale GSK Pharma prin desemnarea a 21 de Campioni de Conformitate din cadrul echipei noastre de Reprezentanți Medicali. „Campionii Conformității” au fost selectați de echipa de management, în funcție de nivelul de înțelegere a standardelor relevante și în baza experienței acestora. Aceste roluri sunt strâns corelate cu departamentele noastre comerciale, cu care Campionii colaborează pentru a identifica problemele de conformitate și a se asigura că toate zonele cu posibile încălcări sunt raportate și remediate adecvat, în acord cu procedurile interne.

Cristina Alexandrescu Head of Legal GSK

Date personale: Cristina lucrează în domeniul legal de peste 9 ani. Ea s-a alăturat echipei GSK în 2011. Pasiuni: Petrecea timpului cu familia, călătoriile. Convingeri: „Nu este greu să iei decizii când știi în ce valori crezi.” Despre conformitate: „O parte majoră a rolului meu din fiecare zi este de a oferi consultanță angajaților și de a mă asigura că inițiativele corporative, precum conformitatea cu Legea Anti-Mită din Marea Britanie (UK Bribery Act) și Legea Statelor Unite privind Practicile de Corupție în Străinătate (US Foreign Corrupt Practices Act), sunt comunicate clar în cadrul organizației.”

16

17

18

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Încrederea, valoarea coMpanIeI
Ernest Hemingway spunea: „Cea mai bună cale de a afla dacă poți sau nu să ai încredere în cineva este să ai încredere”. Nu putem fi de acord cu Hemingway, deoarece noi în cadrul GSK, suntem de părere că încrederea trebuie câștigată an de an, săptămână de săptămână, zi de zi, prin nenumăratele acțiuni individuale care fac parte din modul nostru de a face business și prin respectul pe care-l avem față de toți partenerii. Încrederea nu se oferă ușor, așa cum dă de înțeles Hemingway - odată câștigată, ea rămâne fragilă și trebuie permanent cultivată.

În GSK România, recunoaștem valoarea încrederii și considerăm încrederea o valoare în sine. Știm că trebuie să câștigăm încrederea partenerilor noștri și recunoaștem faptul că încrederea este un element esenţial pentru o companie sănătoasă și de succes. Însă, industria farmaceutică nu s-a bucurat întotdeauna de această încredere. În 2012, aceasta a fost pe locul 7 din 11 industrii studiate în cadrul Edelman Trust Barometer, un sondaj de prestigiu pe tema încrederii și credibilității instituțiilor la nivel global, elaborat anual prin consultarea a 30.000 de respondenți. În cadrul GSK, ca jucător cheie în sectorul farmaceutic la nivel global și – cu siguranță – prin operațiunile noastre complexe din România, credem că jucăm un rol important, atât pentru a deveni un reprezentant de încredere în sistemul de sănătate, cât și pentru a sprijini îmbunătățirea performanțelor industriei farma în general. Avem misiunea de a creşte încrederea în produsele și în activitățile noastre, într-un mod veridic, transparent și constant. În timp, sperăm că partenerii noștri se vor convinge că dorința noastră este să construim un business onest și de încredere, în cadrul căruia putem cu toții „să realizăm mai multe, să ne simțim mai bine și să trăim mai mult”, dar să și generăm valoare socială și economică (Shared Value) pentru comunitățile în care operăm, în România.

„Trebuie să facem şi mai mult: companiile farmaceutice trebuie să inițieze un dialog constructiv cu guvernele în ceea ce privește accesul la medicamente în contextul unor bugete limitate. Trebuie să oferim prețuri cu adevărat flexibile și strategii inovatoare de acces la sănătate, mai ales în țări precum România. GSK se angajează să îşi desfăşoare activitatea în baza conceptului de Valoare („Shared Value”) și să își mărească semnificativ investițiile locale pentru a avea un impact social semnificativ. Dorim să construim o afacere sustenabilă, să investim în angajați, în comunitățile în care operăm și să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a contribui la creşterea speranţei de viață a românilor. Sunt multe de făcut în România; nu trebuie să ne mai concentrăm doar la bugetul pe trimestrul următor, ci trebuie să devenim mult mai ambițioși – să avem o viziune pe termen lung și să ne extindem inițiativele de parteneriat.” Pascal Prigent

pascal prigent GsK romania General Manager

Notă: Conceptul de Shared Value a fost introdus de profesorii Michael Porter și Mark Kramer de la Universitatea Harvard. Acest principiu presupune crearea unui beneficiu social pe lângă cel economic și are în

vedere sănătatea comunităților din jurul companiei. Shared Value înseamnă includerea beneficiului social ca obiectiv în centrul strategiei corporative (Harvard Business Review 2006, 2011).

19

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Măsurarea încrederii
Pentru a construi încredere este important să înțelegem de unde am pornit. Astfel, în 2011, în premieră în România, am realizat un studiu inovator împreună cu Ipsos Mori, utilizând și instrumentul nostru global de evaluare a încrederii (Trust Equity Tracker – TET), pentru a obține o imagine cât mai realistă privind situația actuală. Modelul TET utilizează un set de indicatori de bază ai încrederii, pe trei paliere principale: Resposabilitatea în activitate: Valorile, Respectul față de oameni, Responsabilitatea la locul de muncă, Conformitatea, Etică, Siguranța și calitatea produselor și Gestionarea sustenabilă a lanțului de distribuție. Responsabilitatea în piață: Interacțiunea cu partenerii, Excelența în domeniul medical și științific, Prețurile, distribuția și accesibilitatea. Investiția în comunitate: Sprijinirea comunităților și dezvoltarea sustenabilă a pieței.

9,4
Scor (din 10) în răspuns la afirmația: „GSK comunică în mod clar cu oameni asemănători ție”.

9,4
Scor (din 10), în răspuns la afirmația: „GSK este onest cu oameni asemănători ție”.

Rezultatele sondajului printre specialiștii din domeniul sănătății (medici de familie, specialiști din spitale și experți medicali) au arătat că, în România, nivelul de încredere în GSK este ridicat, confirmând faptul că eforturile noastre de până acum nu au trecut neobservate. Dintre respondenți, 98% sunt de părere că furnizăm produse sigure și de calitate, iar 73% au apreciat angajamentul de a colabora în vederea prevenirii bolilor și a promovării sănătății.

GSK furnizează produse sigure și de calitate GSK este un furnizor de încredere, care distribuie medicamente și vaccinuri la timp și în cantități suficiente GSK este una din companiile farmaceutice internaționale care investesc masiv în România GSK se angajează să colaboreze cu organizațiile civile în domeniul prevenirii bolilor și promovării sănătății

98% 95 % 80 % 73 %

Prețuim încrederea partenerilor
Un element cheie în câștigarea încrederii îl constituie menținerea unui dialog deschis și constructiv cu părțile cointeresate (stakeholderi). Pentru a cultiva încrederea, acordăm atenție tuturor părților cointeresate și interacționăm cu acești factori în mod frecvent și consistent.

Mediul

GSK Global

Angajați

Pacienți și Consumatori

Clienți

Profesioniști din sănătate

ONG-uri şi organizații de apărare a drepturilor

Guvernul României

Industria Farmaceutică în România

Comunități Locale

20

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

GSK plc: Compania mamă ne asigură cadrul de lucru în care ne exercităm activitatea, aprobă strategiile și ne monitorizează performanțele. Aproape zilnic, interacționăm atât cu colegii de la sediul central din Londra, cât și cu alții din toată lumea, în funcție de proiectele în care suntem implicaţi. În mod special, fiind una din piețele cheie din zona Europei Centrale, interacționăm în mod frecvent cu colegii din regiune, pentru a implementa politici regionale, a împărtăși bunele practici în activitate și a asigura suport. Angajați: Angajații constituie coloana vertebrală a organizației, fiind cei care ne asigură succesul. Interacționăm cu angajații atât la nivel colectiv, prin comunicări interne frecvente, dar și la nivel individidual, cel puțin de două ori pe an, prin evaluarea performanțelor profesionale, dar și prin analize interne privind implicarea acestora. Pacienți și consumatori: Pacienții și consumatorii produselor noastre (utilizatorii finali) se află în centrul activităţii noastre. Interacționăm cu aceștia la multiple nivele, prin intermediul agențiilor de monitorizare, prin cercetări de piață efectuate de câteva ori pe an, precum și prin sprijinul semnificativ acordat asociațiilor de pacienți. Clienți: Deservim o gamă largă de companii și organizații, atât prin operațiunile Europharm Distribuție, cât și prin cele doua divizii de comercializare a medicamentelor (GSK Pharma şi GSK Consumer Healthcare). Colaborâm strâns cu alți distribuitori, farmacii și medici, pentru a le înțelege nevoile și a primi feedback în cadrul întâlnirilor de planificare și analiză pe care le organizăm cel puțin o dată pe an pentru clienții noștri strategici. Specialiști din domeniul sănătății: Ne bazăm pe o echipă eficientă de profesioniști din domeniul sănătății și, cu sprijinul lor, contribuim la oferirea de soluții moderne și eficiente de sănătate. Interacționăm cu specialiștii din domeniu, în funcție de competențele lor, în cadrul studiilor clinice, și ne întâlnim zilnic cu sute de experți pentru a le furniza informații prețioase despre produsele noastre, dar și pentru a le asculta nevoile și sugestiile. Autorități române: Guvernul determină aplicabilitatea, calitatea și accesibilitatea serviciilor de sănătate din România, asigurând cadrul local prezent și viitor în care operăm. Credem că este vital să acționăm ca un consultant de încredere și să susținem activitatea Guvernului și a autorităților române. La cerere, furnizăm gratuit informaţii date și cunoștințele noastre pentru a ne asigura că deciziile din domeniul sănătății se bazează pe cele mai obiective date disponibile. ONG-uri și Asociaţii profesionale: Respectăm intervențiile de specialitate ale ONG-urilor și a altor grupuri aparținând societății civile, precum și cele ale diferitelor asociații ale industriei din care facem parte. Aceste organizații ne provoacă să acordăm atenție

sporită partenerilor și în același timp ne ajută să înţelegem direcția sistemului de sănătate din România. GSK susține un dialog permanent în această zonă, având întâlniri periodice pe diferite teme de interes. Industria farmaceutică din România: Ca actor important în sectorul farmaceutic românesc, avem responsabilitatea de a încuraja practicile sustenabile în domeniu, dar și de a acorda o atenție sporită comportamentului etic, nu doar în cadrul propriei companii. În calitate de membru al Asociațiilor în cadrul cărora se discută probleme ale industriei de profil, suntem recunoscuţi pentru prezentarea de noi standarde în ceea ce privește performanța etică. Comunități locale: În condițiile în care România are o populație stabilă de peste 19 milioane de locuitori, un PIB pe cap de locuitor de 10.100 de euro (cf. FMI, 2011) și un deficit continuu la bugetul de sănătate, sprijinul pe care îl acordăm comunităților locale este critic pentru dezvoltarea societăţii şi a economiei. În GSK, privim dincolo de granițele propriului business și investim în comunitățile locale printr-o multitudine de metode, cum ar fi sprijinul pentru comunitățile izolate, reducerea ratei mortalității infantile (cea mai ridicată din Uniunea Europeană, conform celui mai recent raport pe sănătate, realizat de Banca Mondială pentru Europa în 2011) și îmbunătățirea accesului românilor la serviciile de sănătate și tratament. Scopul nostru primordial este să îmbunătățim calitatea vieții românilor și să creștem speranța de viață a acestora – în prezent, cea mai scăzută din Uniunea Europeană. Mediul înconjurător: Conform angajamentului nostru de a ne gestiona activitatea în mod sustenabil, facem eforturi să monitorizăm, să controlăm și să reducem impactul asupra mediului în toate cele patru companii ale grupului GSK România. Ne evaluăm în mod constant performanțele și interacționăm cu experți din domeniul mediului atunci când este nevoie. Principalele probleme ridicate de partenerii noștri se referă la impactul activității noastre care include accesul și disponibilitatea medicamentelor, etica medicală, calitatea, siguranța și rolul nostru în realizarea unei infrastructuri mai solide în România, care va conduce la îmbunătățirea serviciior de sănătate pentru toți cetățenii și implicit la o mai bună calitate a vieţii şi la creşterea speranţei de viață. Mai mult, partenerii noști se așteaptă să fim un angajator responsabil și echitabil și să ne asumăm răspunderea pentru impactul asupra mediului. Informaţiile care răspund acestor aspecte vor fi prezentate în diferitele secţiuni ale raportului.

21

sisteMUl De sănătate Din RoMânia

GSK România dorește să sprijine construirea unui sistem de sănătate puternic, axat pe prevenirea bolilor și asigurarea accesului echitabil la medicamente pentru toți românii, pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieții și creşterea speranței de viață a acestora. O mare parte din eforturile noastre se concentrează pe îmbunătățirea serviciilor de sănătate, pe lângă promovarea propriului portofoliu de medicamente, prin asigurarea de informații științifice dovedite despre afecțiuni, medicamente și opțiuni de tratament, precum și susţinerea educației în domeniul sănătății.

Subfinanțarea infrastructurii sistemului de sănătate
Mai sunt multe de făcut până la atingerea dezideratului unei infrastructuri puternice în sistemul de sănătate din România. În general, se observă o subfinanțare echivalentă cu un deficit anual de 25% față de nevoile de bază ale populației din România în ceea ce privește serviciile de sănătate. Fondurile publice alocate sistemului de sănătate au reprezentat doar 4,7% din PIB (comparativ cu media europeană de 9%) (Sursa: Banca Mondială, 2010). Ponderea serviciilor de sănătate față de totalul cheltuielilor publice este de 10,3% (față de media de 15% în UE) (Banca Mondială, 2010). Deficitul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este în fiecare an acoperit din transferuri de la bugetul de stat. Sectorul sănătății este finanțat în principal din fonduri publice (82%), fondurile private având o pondere de circa 18% (Eurostat, 2010). Acestea din urmă provin mai ales din plăți directe, mai precis din co-plata efectuată de pacienți, plăți pentru servicii și „plăți informale”. În 2009, nivelul contribuției la Fondul Național de Asigurări de Sănătate a fost redus la 10,7% din salariul lunar (5,5% pentru angajat și 5,2% pentru angajator) – cel mai scăzut din Europa. Efectele acestei reduceri, cumulate cu declinul economic, au condus în continuare la scăderea veniturilor la bugetul de sănătate.

Probleme critice de sănătate în România
Românii au cea mai scăzută speranță de viață din Uniunea Europeană: în medie 76,2 ani pentru femei și 69,2 ani pentru bărbați (Date OECD - 2010). Aceasta este cu 4-5 ani mai scăzută față de speranța de viață a femeilor și bărbaților din Europa. Principalele cauze ale decesului în România sunt cancerul, afecțiunile de circulație și cele cardio-respiratorii. În toate aceste cazuri, mortalitatea în România a fost mai ridicată – uneori chiar de două ori mai ridicată – față de media europeană pe anul 2011. În același timp, rata mortalității infantile în România (numărul de copii sub vârsta de un an decedați anual, la mia de nașteri din același an) este printre cele mai ridicate din Europa: 11 decese față de o medie europeană de 5,6 în anul 2011.

22

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

În prezent, sistemul sanitar din România este centralizat şi hiper-reglementat. Un asemenea sistem necesită un control puternic, ceea ce lipseşte. Lipsa acestui control induce un comportament incorect în sistem care este resimţit atât de personalul medical, cât şi de către populaţie. Este nevoie de mai multă transparenţă, dar şi de o mai bună colectare şi alocare a fondurilor din sănătate. Nemulţumirea a crescut în rândul populaţiei pentru serviciile medicale, la fel ca şi nemulţumirea cadrelor medicale din sistem. În aceste condiţii, este nevoie de o nouă lege a sănătăţii, care să aibă în vedere în primul rând, reducerea dezechilibrului financiar şi regândirea organizatorică şi funcţională a întregului sistem sanitar. Este nevoie de un model care să crească baza de colectare a contribuţiilor de asigurări de sănătate, să asigure utilizarea eficientă a rersurselor financiare, păstrând eforturile contribuabililor în actualele limite.

În prezent există circa 6,8 milioane de contributori la sistemul de sănătate, față de 19,5 milioane de cetățeni care beneficiază de acces nelimitat la servicii me-dicale (cf. Expert Forum – Venituri și Cheltuieli în Sistemul de Sănătate, 2012). Din cauza gradului redus de colectare și a nivelului larg de acces la servcii, România cheltuie circa 310 euro anual pe cap de locuitor – semnificativ sub media europeană de 1.600 euro (Eurostat, 2011).

Alocarea defectuoasă a fondurilor
În acest context, se vorbește despre o ineficiență ridicată în utilizarea fondurilor, precum și de incidența crescută a „plăților informale” în sistemul de sănătate. Spitalele consumă în medie 45% din fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, din cauza numărului scăzut al medicilor de familie, cauzat în principal de salariile relativ scăzute ale personalului din sistemul de sănătate românesc în comparație cu alte state europene, un motiv pentru exodul în masă al medicilor români către alte țări, unde contribuția lor profesională este mai bine răsplătită. Această migrație este una din cele mai importante din Europa ajungând la peste 9% din medicii cu experiență. Conform unei estimări, 50% din doctori vor părăsi România până în 2015 dacă situația nu se ameliorează. Conform unui raport din 2012 elaborat de Academia Română, cu sprijinul Asociației Americane a Companiilor Farmaceutice din România (LAWG), economia românească pierde aproximativ 16,8 miliarde de euro (15% din PIB) din producția economică pe termen mediu și lung, ca rezultat al stării precare de sănătate a populației, măsurate conform indicatorului DALY. Pe de altă parte dacă starea sănătății populației din România s-ar situa la nivelul mediei din Uniunea Europeană, producția economică ar crește cu 6,7 miliarde de euro (6% din PIB), datorită creșterii forței de muncă și a productivității. Astfel dacă în următorii 10 ani cheltuielile din sectorul sănătății ar crește secvențial cu 5 procente din PIB, starea sănătății populației din România ar putea atinge media din Uniunea Europeană.

Vasile Cepoi, Ministrul Sănătății

INDUStRIA FARMACEUtICă DIN ROMâNIA
Sectorul farmaceutic este unul dintre cei mai importanți contributori la bugetul de stat
Industria farmaceutică din România contribuie cu peste 1% la formarea PIB-ului național, participând cu peste jumătate de milliard de Euro la economia românească, prin achiziționarea de servicii care sprijină dezvoltarea sistemului de sănătate, inclusiv campanii de evaluare și de conștientizare privind diferitele boli, servicii de educație medicală și altele. Producătorii din sectorul farmaceutic se numără printre cei mai importanți contribuabili la veniturile guvernamentale din taxele pe produsele comercializate; aceștia aducând peste 200 milioane de euro la bugetul de stat din asigurări și impozite în 2011, fapt care a plasat industria farmaceutică pe locul 23 din 103 sectoare industriale, conform unui raport realizat în 2012 de către Academia Română, cu sprijinul Asociației Companiilor Farmaceutice Americane din România – Local American Working Group (LAWG). În ultimii doi ani, GSK a contribuit la bugetul de stat cu peste 75 milioane euro. În 2011, Guvernul a introdus o taxa de clawback pe vânzările de medicamente compensate, fapt ce a ridicat cuantumul de taxare pentru piața medicamentelor pe bază de rețetă la 30%. Conform mecanismului de calcul al taxei clawback, producătorii trebuie să plătească o contribuție reprezentând un anumit procent din vânzările de medicamente aflate pe lista de compensate sau pe lista de consum a spitalelor. Plata se efectuează trimestrial, ca procent vânzările trimestriale suportate din fonduri publice ale producătorului farmaceutic. Creșterea la 30% a taxei pe compensate, de la nivelul anterior de 11%, a transformat industria farmaceutică într-unul din cei mai mari plătitori de impozite din rândul companiilor, cu taxe mai mari chiar decât sectorul jocurilor de noroc (cf. Academiei Române, 2012). Taxele pe produse – care includ în principal TVA, taxele și impozitele pe import și accizele percepute pentru bunuri farmaceutice – reprezintă 1,14% din totalul taxelor colectate la nivel național.

23

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Întârzieri în actualizarea listelor de medicamente compensate Ca răspuns la criza financiară cu care se confruntă România, Guvernul a dispus măsuri de reducere a costurilor. Deși această inițiativă a ajutat la ținerea sub control a anumitor cheltuieli din sistemul de sănătate, reformele au cauzat în același timp o restrângere a accesului la serviciile de sănătate pentru mulți pacienți români. Una dintre măsurile de control al costurilor aplicate de Guvernul român a fost neactualizarea listei de medicamente compensate din anul 2008. În prezent, există peste 140 de molecule şi indicaţii noi cu toate aprobările necesare, dar pentru care se așteaptă o decizie finală în privința includerii pe lista medicamentelor compensate. Fără compensare, aceste tratamente noi nu sunt accesibile românilor, în ciuda faptului că multe dintre ele pot salva vieți. Lista de așteptare include și medicamente inovative, cu potențial de a reduce costurile pentru sistemul de sănătate și implicit pentru bugetul statului şi oferind totodată posibilitatea pacienților, de exemplu, să reducă zilele de spitalizare ale acestora și să revină mai repede în câmpul muncii.

a fi rambursați pentru medicamentele pe care le comercializează pe piața românească. Acest fapt împiedică livrarea la timp a medicamentelor pentru pacienții care au nevoie de ele și, în același timp, încurajează farmaciile să evite furnizarea sau aprovizionarea cu anumite produse.

Reglementarea prețurilor restricționează accesul pacienților la tratament Prețurile medicamentelor ce se eliberează pe bază de prescripție medicală sunt reglementate de Ministerul Sănătății din România, printr-un mecanism de referențiere internațional fiind stabilite la nivelul cel mai scăzut din cadrul unui grup de 12 țări din Uniunea Europeană (Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Germania, Ungaria, Italia, Lituania, Polonia, Slovacia și Spania). Reglementarea prețurilor la acest nivel minim a condus la economii pe termen scurt, dar ridică probleme în ceea ce privește accesul pacienților la medicamente pe termen lung. De exemplu, în unele cazuri, un preț foarte scăzut pentru un produs nou în România poate împiedica producătorii să îl lanseze în alte piețe, deoarece prețul scăzut din România le-ar putea afecta perspectivele de stabilire a preţului. Mai mult, producătorii ar putea decide să nu introducă sau chiar să retragă un produs de pe piața din România, din cauza prețurilor scăzute la medicamente. Ca urmare, sistemul românesc de sănătate și pacienții nu ar avea acces la aceste tratamente.

Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) are ca scop facilitarea accesului pacienților români la progresele industriei farmaceutice în materie de cercetare și dezvoltare de noi tratamente. ARPIM își propune să fie un partener de încredere al autorităților din domeniul sănătății și al comunității medicale. Împreună cu companiile membre, ARPIM contribuie la crearea unui sistem de sănătate performant, care facilitează accesul pacienților în timp util la medicamente de ultimă generație și la servicii medicale performante. Ca membru activ al consiliului director al ARPIM, GSK a facilitat dialogul cu autoritățile române și a contribuit cu propuneri concrete de reformă a sistemului de sănătate pentru a spori accesul pacienților români la medicamente de ultimă generație.

Regis Lhomme, Președinte ARPIM

termenele de plată constrâng furnizarea de medicamente O altă problemă în România, care pune presiune pe producătorii de medicamente, distribuitori și farmacii, o reprezintă termenele lungi de plată pentru medicamente – stabilite de lege la 210 zile, dar care pot ajunge în realitate și la 330 de zile. Prin urmare, producătorii de medicamente trebuie să suporte costurile aproape un an înainte de

24

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

GsK în RoMânia: CâştiGaRea înCReDeRii
Prin tot ceea ce facem, ne propunem să creştem încrederea acordată de partenerii noștri în GSK România. Obiectivul nostru este să avem o conduită etică în toate activitățile desfășurate asumându-ne responsabilitatea pentru impactul activităților noastre în România. În această secțiune a Raportului de Responsabilitate Corporativă, descriem câteva din practicile noastre, despre care credem că reprezintă ingrediente esențiale pentru un business de încredere.

Conduita etică, fundamentul unui business de încredere În România, ne ghidăm după Codul de Conduită GSK, care stă la baza culturii noastre organizaţionale și a modului în care operăm. Acesta garantează respectarea legilor și reglementărilor aplicabile în toate aspectele activităților noastre – inclusiv legislația elaborată de Agenția Națională a Medicamentului din România şi a Dispozitivelor Medicale; în același timp, codul ne setează așteptări în ceea ce ne privește, în respectarea principiilor etice și luarea deciziilor corecte. Codul Global de Conduită GSK este promovat printr-un Ghid al Angajatului GSK privind Etica în Afaceri, disponibil şi în limba română. În conformitate cu legislația din România, am elaborat și un Cod de Conduită local, aliniat prevederilor asumate de către cel global. Instruirea angajaților conform acestor principii se desfășoară prin intermediul unei platforme online. Pentru a finaliza trainingul, fiecare angajat participă la un test pentru a demonstra o bună înțelegere a principiilor, iar apoi semnează un angajament de respectare a acestora. Datorită tuturor acestor reglementări, în anul 2011 nu s-au înregistrat încălcări ale Codului de Conduită de către angajații din România. Potențialele încălcări ale conduitei pot fi raportate la Linia Confidențială de Raportare GSK – detaliile sunt publicate la nivel intern și toți angajații sunt informați în acest sens în cadrul trainingului.

Stabilirea de noi standarde în conduita etică Ca element al conduitei etice, reglementările noaste interne merg dincolo de cele ale industriei inovatoare a produselor farmaceutice, așa cum sunt definite de către Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) și Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA). Ne străduim să ne asigurăm că GSK România demonstrează cele mai înalte standarde etice, care, în unele cazuri, au încurajat și alte companii de profil să-și crească exigențele în acest sens și să stabilească un nou nivel de practici pentru întregul sector. De exemplu, în industria de profil încă se mai practică oferirea de cadouri către medici sau alți profesioniști din domeniul sănătății – deseori obiecte de mici dimensiuni cu valoare nominală. GSK România interzice ferm distribuirea oricărei forme de atenții partenerilor de business, orice calitate ar avea aceștia, pentru a asigura o distincție cât se poate de clară între interesele de afaceri și cele personale. Un alt exemplu se referă la congresele științifice pentru specialiștii din domeniul sănătății, organizate uneori în locații cu facilități de lux, menite să creeze o atmosferă de ospitalitate și bunăvoință. Și în această privință, conduita etică ne dictează faptul că interacțiunea cu specialiștii din domeniul sănătății și cu toți partenerii noștri trebuie să se realizeze într-un mediu modest, printr-o abordare pur profesională, în semn de respect față de aceștia și față de pacienți. În plus, la începutul anului 2012, am creat un nou precedent în materie de angajament și standarde de etică: firma noastră de distribuție, Europharm Distribuție, a inițiat discuții pentru a deveni primul distribuitor de profil care semnează Codul de Etică al industriei farmaceutice.

25

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

De asemenea, în cadrul GSK Consumer Healthcare, respectăm prevederi stricte în ceea ce privește publicitatea adresată copiilor și ne asigurăm că materialele promoționale pentru igienă orală nu sunt direcționate în mod specific către școlari. Recompense pentru reprezentanții medicali din GSK Pharma, în concordanță cu valorile companiei Cei 163 de reprezentanți medicali angajați ai GSK România interacționează cu specialiști din domeniul sănătății pentru a-i informa în legătură cu medicamentele noastre ce se eliberează pe bază de prescripție medicală. Acest rol a fost întotdeauna expus riscului de apariție a unor conflicte de interese. Cu siguranță, există interesul în a ne promova propriile produse, iar reprezentanții medicali GSK erau în trecut recompensați în funcție de rezultatele obținute, respectiv de volumul prescriererilor medicamentelor GSK de către medici. Ne-am dat seama că acesta nu este cel mai potrivit stimulent pentru performanță. Credem că este mai important ca medicii să prescrie medicamentul adecvat pentru pacienți, nu neapărat unul produs de compania noastră. Rolul fundamental al reprezentanților medicali GSK este prin urmare de a informa și a colabora cu medicii astfel încât aceștia să cunoască caracteristicile, modalitatea de administrare și dozele adecvate pentru medicamentele GSK, pentru a putea alege tratamentul optim pentru pacient. Avem convingerea că, dacă medicii iau cele mai bune și mai informate decizii, calitatea vieții pacienților se va îmbunătăți, iar GSK va avea beneficii în consecință. Pentru a realiza acest lucru, reprezentanții medicali GSK urmează o perioadă de training și primesc îndrumare de la un mentor intern pentru cel puțin șase luni, respectarea procedurilor de conduită etică fiind esențială în activitatea lor. Aşadar, pentru a ne asigura că reprezentanții medicali respectă obiectivele noastre orientate către valoare, aceștia sunt recompensați în baza a trei elemente: (1) nivelul de informare al medicilor în ceea ce privește medicamentele GSK – nu neapărat numărul de rețete pe care le prescriu; (2) conduita bazată pe principiile etice asumate ale companiei, și (3) volumul efectiv de vânzări în raport cu obiectivele interne, care nu sunt comunicate reprezentanților medicali, pentru a nu-i influența. Astfel, punem accentul pe recompensarea unei conduite etice, bazate pe valorile companiei – ceea ce considerăm că este în interesul unei societăți durabile și al unui business sustenabil.

GSK este unul dintre cei mai importanți producători de medicamente din lume, cu o activitate substanțială de cercetare și dezvoltare, iar în virtutea acestui rol și a angajamentului nostru față de pacient, considerăm că avem responsabilitatea de a sprijini formarea permanentă a specialiștilor din domeniul sănătății pentru beneficiul pacientului, indiferent dacă acest lucru se traduce sau nu în vânzări suplimentare pentru medicamentele produse de noi. Aspirația GSK este ca profesioniștii din domeniul sănătății să aibă la dispoziție cele mai moderne, exhaustive și exacte informații cu privire la alegerea medicamentelor și înțelegerea modului în care știința evoluează în beneficiul pacienților, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză.

dana constantinescu Medical Director, GSK Pharma

Date personale: Dana are o experiență vastă în domeniul medical lucrând atât ca medic, cât și în industria farmaceutică. S-a alăturat GSK în 1999 ca reprezentant medical și deține funcția de Director Medical din 2011. Pasiuni: Călătoriile ca și element cheie în dezvoltarea personală, arhitectură și design ca și a doua cea mai bună opțiune pentru o carieră. Convingeri: „Sentimentul împlinirii este ceea ce ne motivează să mergem mai departe, sentimentul că am făcut diferența pentru cineva sau ceva, că am lăsat ceva în urmă.” Despre GSK: „Scopul nostru este ca medicii să perceapă GSK ca pe o sursă de informare și un partener, atunci când doresc să fie la curent cu inovațiile științifice. Încercăm să furnizăm informații valoroase pentru a ajuta medicii în misiunea lor de a contribui la îmbunătățirea serviciilor de sănătate pentru pacienți precum și a calității vieții acestora.”
Contribuția la dezvoltarea sectorului de sănătate

Îmbunătățirea accesului la tratament Toate eforturile GSK Pharma în România converg către sprijinirea accesului la sănătate, pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a speranţei de viaţă. Principala metodă pentru creșterea accesului populației la tratamente constă în îmbunătățirea cunoștințelor profesioniștilor din domeniul sănătății în ceea ce privește indicațiile și dozele adecvate. Astfel, perfecționarea profesională conduce la o îngrijire mai bună a pacienților. În domeniul medical, educația permanentă este critică, deoarece știința progresează rapid. Mai mult, din cauza sistemului de sănătate încă deficitar din Europa Centrală și de Est. Accesul medicilor la informaţiile medicale de ultimă oră este anevoios. Prin urmare, medicii din România au nevoie de sprijin în vederea dezvoltării profesionale permanente din toate sursele, inclusiv din partea industriei farmaceutice.

GSK România interacționează cu specialiștii din domeniul medical românesc, considerând că este esențial să facem parte din comunitatea științifică. În acelaşi timp, ne asigurăm că toate inițiativele științifice pe care le susţinem sunt clar delimitate de orice abordare promoțională și că respectă reglementările locale și politicile noastre interne. Astfel, prin programul „Scientific Engagement”, adoptat de GSK în 2011, am stabilit o separare extrem de clară între proiectele noastre științifice și activitățile promoționale, în toate interacțiunile companiei cu specialiștii din sănătate. Prin urmare ne asigurăm că în cadrul întrunirilor științifice, precum şi la congrese medicale naționale și internaționale, nu sunt promovate informații comerciale, compania noastră fiind prezentă doar pentru a prezenta într-un mod echilibrat și neutru noutăți medicale.

26

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Sprijin permanent pentru educația medicilor

În 2011, GSK a sprijinit lansarea primului program online gratuit de învățare (e-learning) pentru medicii de familie din România. Programul constă într-o serie de cursuri care adresează subiecte de interes din domeniul respirator, urologie și dermatologie, urmând a fi adăugate și alte module. Cursurile sunt acreditate cu puncte de educaţie medicală continuă (EMC) de către Colegiul Medicilor din România. Iniţiatorul proiectului de e-learning este Societatea Națională de Medicina Familiei, iar conținutul a fost elaborat de către medici de familie și medici specialiști cu o vastă experiență, renumiți la nivel național. Programul a fost utilizat deja de peste 3.000 de medici până acum și a fost primit cu entuziasm de către comunitatea medicală din România. Pentru mai multe detalii, accesați: www.formaremedicala.ro. Dezvoltarea profesională a specialiștilor în domeniul sănătății Una dintre problemele cele mai presante din sectorul românesc de sănătate este educația medicilor specialiști. Atât societatea, cât și statutul profesiei impun standarde înalte pentru medicii tineri, însă dobândirea de cunoștințe și abilități de specialitate implică timp și cheltuieli suplimentare de care o parte dintre aceștia nu dispun. Pentru a le facilita perfecționarea profesională, am sprijinit în România elaborarea a trei programe educaționale de dezvoltare a cunoștințelor și calificărilor de specialitate – toate lansate în 2011. Până acum, am finanțat participarea a peste 100 de tineri rezidenți în domeniile bolilor Respirator și al Urologiei și dorim să ne extindem inițiativa către alte specializări medicale. Aceasta este o abordare nouă pentru România și sperăm ca și alte companii farmaceutice să se alăture GSK în vederea dezvoltării de specialiști din domeniul medical, contribuind astfel la ridicarea standardelor pentru întregul sistem de sănătate. Facilitarea accesului la informație medicală Căutăm permanent noi metode de a facilita accesul medicilor și profesioniștilor din sănătate la informații relevante pentru zonele lor de interes și de activitate. Avem convingerea că medicii vor fi cu atât mai capabili să ia decizia terapeutică corectă pentru pacienții lor, cu cât vor avea la dispoziție mai multe informații. Ne străduim continuu să înțelegem nevoile de informare ale personalului din sistemul de sănătate și să ne utilizăm resursele în acest sens. În linie cu valorile GSK și pentru îmbunătățirea tratamentului acordat pacienților, asigurăm sprijin financiar pentru diferite grupuri de specialiști din comunitatea medicală, facilitându-le accesul la programe medicale educaționale de înaltă calitate în țară și în străinătate, la care altfel nu ar avea posibilitatea să participe.

Portalul Formare Medicală este un nou pas pentru medicii de familie, iar succesul său se datorează în mare parte sprijinului acordat de GSK România. Acesta va ajuta la creșterea implicării medicilor de familie în sistemul de sănătate, prin îmbunătățirea cunoștințelor profesionale ale acestora. Considerăm că perfecționarea competențelor medicilor în diferite zone de patologie și colaborarea strânsă dintre medicii de familie și alți specialiști vor aduce beneficii importante în ceea ce privește îngrijirea pacienților în România. www.formaremedicala.ro a fost inițiativa noastră comună – un răspuns binevenit la nevoia de instruire și la interesul medicilor de familie români față de noi metode de învățare online.

Dr. Rodica tănăsescu, Președinte, Societatea Națională de Medicina Familiei

27

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

În 2011, GSK și-a consolidat poziția de lider în stabilirea de noi standarde ale industriei, fiind prima companie farmaceutică care a sprijinit Societatea Națională de Medicină a Familiei în organizarea de programe educaționale pentru medici. În cadrul acestora, conținutul științific a fost elaborat și prezentat în întregime de specialiști cunoscuți din domeniu, pe baza nevoilor educaționale reale și fără a face referire la vreun produs GSK. Creşterea accesului la medicamente Accesul la tratamente inovatoare, care uneori pot salva vieți, este încă dificil pentru pacienții din România. Pentru acei pacienți afectați de boli grave cărora li s-au recomandat medicamente GSK neînregistrate în România, depunem eforturi considerabile pentru a obține avizul Ministerului Sănătății și pentru a le furniza gratuit respectivilor pacienți pe întreaga perioadă de tratament. În plus, GSK oferă programe de acces în beneficiul pacienţilor în arii precum oncologie şi boli rare. Creșterea gradului de conștientizare privind importanţa îngrijirii orale Sănătatea orală este esențială pentru calitatea vieții, dar mulți români suferă din cauza problemelor apărute în urma unei igiene orale precare. Astfel de probleme ale cavității bucale pot conduce la riscuri asociate diabetului, artritei reumatologice, complicațiilor în timpul sarcinii și bolilor coronariene de inimă. Soluția, însă, nu stă numai în spălatul dinților. Afecțiunile orale pot fi prevenite printr-o dietă sănătoasă, vizite regulate la medicul stomatolog și obiceiuri zilnice de igienă orală. Cancerul oral este pe locul 8 în rândul formelor de cancer cel mai răspândite în lume. O îngrijire orală eficientă nu numai că îmbunătățește starea de sănătate generală, dar totodată previne tratamente stomatologice costisitoare. De exemplu, în România, conform unui studiu pan-european, publicat în 2010, numai 27% dintre români merg frecvent la

medicul dentist, reprezentând una dintre cele mai mici rate din Europa și mult sub media europeană, de 50%. În același timp, rata vizitelor de urgență este 40% în România, mult peste media europeană de 17%. Întrebați dacă resimt durere sau sensibilitate dentară în mod curent, românii au cea mai mare pondere de răspunsuri afirmative. Pentru a afla mai multe despre starea sănătății orale în Europa, vizitați: www.oralhealthplatform.eu. „Zâmbește România” campanie de conștientizare a importanței sănătății orale GSK Consumer Healthcare este unul din sponsorii principali ai campaniei „Zâmbește România” care face parte din „Platforma Europeană pentru o Igienă Orală mai Bună” și „Zâmbește Europa”. Aceste inițiative își propun informarea și educația societății cu privire la importanța sănătății orale și totodată promovarea de soluții concrete pentru îmbunătățirea sănătăţii orale, peste tot în Europa. Scopul este de a oferi soluții simple, de integrat în rutina zilnică, pentru o igienă orală și dentară mai bună. În 2012, „Zâmbește România” constă într-un program pilot care vizează dezvoltarea campaniei de promovare a îngrijirii orale în școlile din zonele rurale defavorizate din Delta Dunării. Activitățile sunt dedicate copiilor și tinerilor între 6 și 15 ani, printre care: crearea de locuri dedicate igienei orale „Smiling Corners”, furnizarea de produse de bază de igienă orală și desfășurarea unor cursuri de educaţie pentru părinți și copii. „Zâmbește România” este o oportunitate pentru GSK Consumer Healthcare de a promova soluții de îmbunătățire a calității vieții oamenilor în România, conform valorilor susținute de companie la nivel mondial. Colaborarea noastră cu autorități de reglementare din domeniu, asociații de sănătate și școli pentru educația igienei orale, dar și inițiative precum această campanie asigură sustenabilitatea demersului nostru în scopul îmbunătățirii sănătății orale la nivelul întregii țări. Pentru mai multe detalii despre campanie, accesaţi: www.zambesteromania.ro.

Iuliana Andreea Marinescu, Category Activation Manager Oral Care, Consumer Healthcare

Date personale: Andreea s-a alăturat GSK Consumer Healthcare în 2009. În această perioadă, a ocupat diferite poziții de Key Account Manager și Junior Brand Manager Paradontax & Corega. În octombrie 2011, a fost numită în poziția actuală. Convingeri: „Fiecare dintre noi este responsabil în crearea unui viitor mai bun.” Despre Sănătatea Orală: „O igienă orală bună previne afecțiuni ale cavității bucale și tratamente costisitoare. Totodată, sănătatea orală este esențială pentru calitatea vieții și pentru un corp sănătos.”

28

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Promovarea beneficiilor studiilor clinice GSK România are o experiență solidă în ceea ce privește studiile clinice în România, datorită investițiilor masive în dotări locale și într-o rețea diversificată. Derulăm circa 30 de studii clinice pe an, reprezentând 3% din totalul pacienților care sunt implicaţi în studii clinice la nivel European. Suntem unul din cei mai mari investitori în studii clinice din România, alocând în acest sens 7,8 milioane de euro în ultimii patru ani. Toate studiile sunt desfăşurate conform celor mai exigente protocoale internaționale și standarde GSK, foarte stricte pentru astfel de programe. În anul 2011, compania a fost auditată de trei ori pentru Studii Clinice, cu rezultate pozitive și fără nicio solicitare de acțiuni corective. Având în vedere că studiile clinice presupun un anumit nivel de experiență și, deseori, echipamente speciale, compania investește atât în infrastructură, cât și în programe educaționale pentru doctorii români care sunt implicaţi în astfel de studii. Astfel, medicii sunt informaţi cu privire la cele mai noi progrese din domeniu și își perfecționează competențelele necesare. În plus, pacienții tratați în timpul studiilor clinice beneficiază de ce cele mai inovatoare tratamente și investigații medicale și, în numeroase cazuri, beneficiază de îmbunătățirea calității vieții.

Sprijinirea intereselor și drepturilor pacienților În România, colaborăm cu asociațiile de pacienți și cu alte organizații de sprijin al acestora, pentru a oferi asistență și informații despre cum pot trăi dacă suferă de o anume afecțiune. Asociațiile de Pacienți reprezintă interesele pacienților și promovează drepturile lor și ale aparţinătorilor acestora. Sprijinim asociațiile de pacienți ca parte a angajamentului nostru de companie care are în centrul activităţii pacientul, iar colaborarea noastră cu aceste asociații decurge conform standardelor de etică și transparență asumate. În urmă cu câțiva ani, GSK România a avut inițiativa de a organiza primul Forum pentru liderii asociațiilor de pacienți, care a contribuit la crearea primei coaliții de asociații de pacienţi ce continuă să opereze independent şi în prezent. De asemenea la nivel global, GSK a fost prima companie farmaceutică din lume care a publicat detalii privind sprijinul financiar anual acordat asociațiilor de pacienți. Detaliile pot fi găsite și pe site-ul GSK România. Printre asociațiile cu care lucrăm se numără Asociația pentru Prevenirea Osteoporozei din România (ASPOR), Alianța Națională pentru Boli Rare din România (ANBRaRo), Asociația OncoHope, Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV (UNOPA), Asociația Pacienților cu Epilepsie din România și altele. În 2011, am sprijinit în total 11 asociații, prin donații în valoare de 29.000 de euro.

Sprijinim persoanele cu HIV/SIDA din România GSK România are un parteneriat pe termen lung cu Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA din România (UNOPA). În 2011, am marcat Ziua Mondială de Luptă Împotriva HIV/SIDA în colaborare cu Fundația Institutului Național de Boli Infecțioase și cu studenți ai Facultăţii de Sociologie din Bucureşti. Împreună, am lansat campania „Ia-mă de mână! Arată că-ți pasă!”, pentru a promova toleranța și combaterea discriminării tinerilor afectați de virusul HIV.

29

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

70% din românii seropozitivi au fost infectați în copilărie, între anii 1987 și 1991, din cauza calității defectuoase a sistemului de sănătate și a cazurilor de malpraxis din perioada respectivă. Se estimează că, în prezent, peste 16.000 de români au SIDA (Avert.org, 2009), reprezentând o rată de răspândire de 0,1%, similară cu cea a altor țări central-europene. Totuși, în 2009, în România s-au înregistrat aproximativ 1.200 de decese cauzate de SIDA, față de o medie de 100-200 în alte țări din regiune, arătând că românii sunt cei mai vulnerabili la efectele terminale ale bolii (Avert.org, 2009). Persoanele afectate de HIV/SIDA tind să fie stigmatizate de societate și se confruntă cu discriminare la angajare. În acest context, campania „Ia-mă de mână! Arată că-ți pasă!” a avut drept obiectiv să atragă sprijinul oamenilor față de persoanele infectate cu HIV/ SIDA, prin acțiuni inovatoare pe internet sau în media clasice, printre care se numără un website dedicat, o campanie social media, o serie de mese rotunde cu media și autoritățile locale, organizate de UNOPA, precum și un flash mob, unde 50 de voluntari - personal medical și studenți – s-au luat de mână în Piața Unirii din București, formând o fundă roșie umană – simbolul luptei împotriva HIV/SIDA. Campania s-a bucurat de succes: peste 3.000 de oameni s-au înscris pe website și mai mult de 1.000 „au dat share” campaniei prin site-urile de socializare precum Facebook și Twitter. În plus, 18 bloggeri au promovat campania cu postări pe bloggurile personale, iar numeroase canale media tradiționale, inclusiv televiziuni, au menționat campania într-o serie de reportaje, manifestându-și solidaritatea față de persoanele afectate de HIV/SIDA. Pentru mai multe detalii despre campanie, accesați: www.iamademana.ro

Iulian Petre, Director Executiv UNOPA

30

Colaborarea dintre GSK și UNOPA a început acum peste un deceniu, când compania ne-a sprijinit, pe noi și pe alte organizații mai mici, să punem bazele și să dezvoltăm primele programe care promovau interesele persoanelor seropozitive. De atunci, am construit diferite programe în funcție de necesitățile acestora. În perioada noiembrie-decembrie 2011, interval în care, în toată lumea, se organizează evenimente anuale pentru informarea și conștientizarea fenomenului HIV, am colaborat cu GSK la lansarea inițiativei „Ia-mă de mână! Arată că-ți pasă!”. În România, campania a fost bine primită atât de pacienți, cât și de publicul larg, care a avut ocazia să își exprime sprijinul pentru cei ce se luptă în fiecare zi cu HIV. Prin acest program, am reușit să stabilim o legătură directă între public și pacienții seropozitivi, cărora li s-au transmis mesaje de încurajare prin intermediul site-ului creat în acest scop. Utilizarea platformei online a fost o idee nouă, binevenită și cuantificabilă de a atrage atenția tinerei generații de azi. Printr-un click, am putut arăta publicului ce înseamnă să fii infectat cu HIV și i-am conectat cu cei afectați. Răspunsul lor a fost pe măsură, aceștia postând mesaje de încurajare – unele deosebit de impresionante. Pentru UNOPA, această inițiativă ne-a fost de imens ajutor în promovarea serviciilor de sprijin pentru pacienții seropozitivi și în concentrarea atenției publice pe problemele cu care aceștia se confruntă.

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Poziția noastră privind politicile publice
Calitatea sănătății stă la baza misiunii noastre în România. Totodată, sănătatea este un subiect de politică publică, în prezent pe lista de priorități a autorităților din România. Apreciem efortul Guvernului României de a reforma sistemul de sănătate prin adoptarea unui proiect legislativ care să-i îmbunătățească funcționarea și să-i asigure sustenabilitatea. Ca parte a unei organizații mondiale ce furnizează soluții pentru sănătate, ne simțim în mod constant obligați să ne formăm o poziție și să ne exprimăm opinia pe diverse aspecte ce țin de reglementări și schimbări de politici din domeniu. De fapt, nu ne-am îndeplini rolul de membru responsabil al societății dacă nu am lua în considerare și dacă nu am analiza și discuta schimbările de politică de sănătate și implicațiile acestora pentru pacienți. Având în vedere experiența noastră globală, capacitățile științifice și tehnice, înțelegerea tendințelor și angajamentul față de pacienții din România, dar și ca actor important în dezvoltarea de medicamente care să răspundă nevoilor în continuă creștere, avem acces la informații și evenimente marcante din domeniu la nivel internațional care se pot dovedi utile și relevante pentru sistemul local de sănătate din România. Aşadar, avem acces la resurse de asistență medicală la nivel mondial și ne-am exprimat în numeroase ocazii disponibilitatea de a pune la dispoziția autorităţilor de reglementare și factorilor de decizie din România perspectiva specifică a industriei farmaceutice și expertiza noastră în domeniul politicilor publice. Cu toate acestea, GSK nu participă sub nicio formă la activitatea politică. Nu sprijinim în niciun fel partide politice sau politicieni și nu finanțăm campanii electorale sau programe politice. Ne exprimăm disponibilitatea ca partener al autorităților de reglementare și factorilor de decizie politică, putem furniza, dacă suntem solicitați, informații, statistici, cercetări sau tendințe din sectorul sănătății, sau putem participa la consultări la nivelul industriei, alături de alte companii din domeniu. În astfel de ocazii, prezentăm informații care nu sunt legate de produsele companiei sau de interesul comercial, ci se concentrează pe implicațiile politicilor publice. Totodată, ne exprimăm poziția și susținerea acelor măsuri pe care le considerăm benefice pentru pacienți, colaborând cu asociații profesionale și organizații non-guvernamentale care activează la nivel de sector și, totodată, cu autoritățile de reglementare specifice.

În prezent, GSK este membră a patru astfel de Asociații profesionale: ARPIM (Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente): ARPIM este asociația care reprezintă obiectivele celor mai importante companii farmaceutice din România. GSK deține poziția de membru al Consiliului Director al ARPIM. www.arpim.ro FIC (Consiliul Investitorilor Străni): Cea mai influentă organizație de companii străine care operează pe piața din România, cu misiunea de a stimula dezvoltarea economică a țării. GSK deține poziția de membru al Consiliului Director al FIC (Foreign Investor Council). www.fic.ro LAWG (Local American Working Group - Asociația Companiilor Farmaceutice Americane din România): LAWG reprezintă interesele Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), cea mai mare asociație internaţională de companii de cercetare în domeniul biofarmaceutic. AmCham România (Camera de Comerț Americană în România): AmCham este o organizație apolitică și non-profit care promovează interesele comerciale și economice ale comunității de afaceri americane, internaționale și locale. GSK Pharma conduce grupul de lucru pentru Sănătate. www.amcham.ro

Cele mai bune practici în evaluarea tehnologiei din domeniul sănătății (HtA) În 2009, ca urmare a solicitărilor Băncii Mondiale și FMI de îmbunătăţire a proceselor decizionale la nivelul sistemului de sănătate în cadrul acordului de asistenţă financiară, GSK România a luat parte la o un proiect în premieră, derulat cu suportul Camerei de Comerț Româno-Americane (AmCham). Această inițiativă şi-a propus dezvoltarea unui sistem de evaluare a tehnologiilor medicale (HTA) specific pentru România, menit să contribuie la luarea deciziilor pe baza dovezilor evidenţelor privind eficacitatea şi eficienţa, care să conducă la promovarea inovației și îmbunătățirea accesului pacienţilor la tratament. Evaluarea Tehnologiilor Medicale (Health Technology Assessement) reprezintă un proces multidisciplinar prin care se examinează în mod sistematic implicațiile medicale, sociale, etice și economice ale utilizării unei anumite tehnologii din domeniul sănătății medicamente, echipamente și aparatură medicală, precum și programe și sisteme de management. Dezvoltarea unui sistem de Evaluare a Tehnologiilor Medicale pentru România presupune luarea în considerare a numeroși factori, precum politicile europene din domeniul sănătăţii, caracteristicile demografice şi problemele specifice de sănătate din România, prioritățile de sănătate publică, metodele de tratament, influențele culturale și altele. Din aceste considerente, dezvoltarea proiectului strategiei naţionale HTA s-a

31

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

realizat în cadrul unui parteneriat Ministerul Sănătăţii - AmCham, cu implicarea reprezentanţilor mai multor companii farmaceutice, a unor furnizori privați de servicii medicale, companii private de asigurări de sănătate și experți în cercetare de piață, în domeniul juridic şi economic şi consultarea tuturor părţilor potenţial interesate - mediul academic, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, asociații ale pacienților și altele. Rezultatele acestui proces, derulat pe parcursul unui an, s-au concretizat prin introducerea HTA pe agenda publică și printr-o propunere de strategie națională HTA pe trei ani, asumată public de către Ministerul Sănătății și prezentată în evenimentele de profil ale anului 2011. Cele mai importante principii ale strategiei – transparența procesului, implicarea tuturor stakeholderilor, evaluarea tuturor tehnologiilor relevante din domeniul sănătății și autonomia noii entități responsabile de HTA – au constituit parte integrantă din noul proiect de Lege a sănătății, în prezent în curs de dezbatere. Utilizarea rezultatelor HTA în luarea deciziilor contribuie la transformarea sistemului de sănătate, asigurând o punte de legatură între cercetare, nevoile medicale reale şi echilibrul financiar şi va conduce la un proces decizional mai transparent, bazat pe dovezi ştiinţifice, la o mai bună utilizare a resurselor din sistem și la creșterea accesului la serviciile de sănătate. Suntem onoraţi, prin expertiza noastră în domeniul Evaluarii Tehnologiilor Medicale şi a funcţionării sistemului de sănătate, să putem contribui la propunerea acestui nou sistem decizional care își va dovedi cu siguranță eficiența şi care, în mod cert, ar putea contribui la îmbunătățirea sănătății tuturor românilor.

Angajamentul GSK pentru transparență Avem convingerea că transparența este fundamentală pentru un parteneriat de încredere – de aceea menținem un nivel ridicat de transparență în interacțiunile cu toți stakeholderii noștri. Prezentul Raport de Responsabilitate Corporativă demonstrează încă odată angajamentul nostru pentru transparență. Este primul raport voluntar de acest tip publicat de o companie farmaceutică din România și reflectă dorința noastră de a ne consolida relațiile bazate pe încredere, respect reciproc și pe termen lung, printr-un dialog constructiv cu părțile cointeresate. Un raport de Responsabilitate Corporativă reprezintă un mijloc esențial de a sprijini acest demers. Prin urmare, am decis să elaborăm raportul în conformitate cu cel mai avansat cadru de raportare voluntară a sustenabilității – standardul GRI – astfel încât partenerii noștri să aibă un sistem de referință considerat a fi cea mai bună practică la nivel global.

32

33

34

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

responsaBIlItatea noastRă: DoMeniUl De actIvItate
Creșterea accesului la medicamente prin consolidarea parteneriatelor GSK are în România cele mai ample operațiuni dintre toate companiile farmaceutice din țară. Aceasta implică o responsabilitate sporită, în consolidarea relațiilor bazate pe încredere şi respectul reciproc cu toți stakeholderii noștri de la specialiști ai domeniului până la consumatorii finali, prin diviziile de comercializare a medicamentelor (GSK Pharma şi GSK Consumer Healthcare), precum și cu alți parteneri de business sau clienți prin serviciile de distribuție a produselor farmaceutice.
În toate aceste cazuri, standardele activității noastre țin de calitate, fiabilitate și conduită etică, în conformitate cu valorile companiei. Ne dorim să furnizăm pacienților noi medicamente care să corespundă nevoilor lor, și, totodată, să contribuim la creșterea accesului la medicamente și la servicii de sănătate, pentru a contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii românilor. În această secțiune vom descrie anumite aspecte ale activității noastre care țin de piața în care activăm și de lanțul nostru de distribuție. în scopul distribuției și co-promovării medicamentului generic al MSD denumit ETORICOXIBUM, utilizat la tratarea simptomelor de osteoartrită, artrită reumatoidă și a altor forme de dureri musculo-scheletale. Inițiativa a oferit astfel populației varianta unui medicament eficient şi accesibil care ajută pacienții să se simtă mai bine și să realizeze mai multe.

Medicamente la preț accesibil Una din metodele prin care GSK România contribuie la creșterea accesului la medicamente o reprezintă parteneriatele cu alte companii farmaceutice, care pot beneficia de infrastructura solidă a GSK pentru o mai bună distribuție la nivel național, asigurând astfel pacienților o gamă variată de medicamente și la preț accesibil. Dorim să devenim un partener preferat pentru alte companii farmaceutice și am devenit cea mai activă subsidiară GSK la nivel global în ceea ce privește identificarea de potenţiale parteneriate. Ne dorim să dezvoltăm parteneriate cu companii care ne împărtășesc valorile și standardele înalte de calitate și producție. Astfel de parteneriate se dezvoltă în timp, GSK având un sistem detaliat de verificare – inclusiv audituri amănunțite privind calitatea. În numeroase situații, potențialele acorduri de parteneriat sunt anulate chiar după câteva luni de discuţii, întrucât noi nu facem niciun rabat de la calitate. Acest aspect reprezintă cu siguranţă un motiv pentru care, cel puțin deocamdată, GSK este singura companie inovatoare de medicamente care se angajează în astfel de parteneriate în România. Una dintre recentele povești de succes din această zonă este parteneriatul nostru cu Merck România (MSD), subsidiară a Merck & Co. Inc. – una din cele mai mari companii farmaceutice la nivel global –

Ruxandra năstasa Business Development & Primary Care Director, GSK Pharma

Date personale: Biochimist și expert în biologie moleculară, cu experiență de 12 ani în industria farmaceutică din Romania. Deține actuala poziție la GSK Pharma România de aproape 3 ani. Pasiuni: „Atingerea obiectivelor, indiferent de domeniu, dezvoltarea personală a celor din jurul meu.” Convingeri: „Oamenii au în esență o natură pozitivă, dacă am fi sinceri cu noi înșine am putea contribui cu adevărat în a face lumea un loc mai bun.” Despre GSK: „Când m-am alăturat echipei GSK, am fost foarte surprinsă să cunosc oameni cu activitate îndelungată în companie – de la 10 la 15 ani. În GSK oamenii răspund și trăiesc cultura organizațională. E fascinant să te simţi în fiecare zi motivată, după atâția ani în cadrul companiei.”

35

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Distribuție accesibilă și sigură Unul dintre domeniile în care GSK România are o experiență unică și care constituie un element cheie în lanțul valoric al companiei este infrastructura de depozitare, distribuție și logistică a Europharm Distribuție. Ajungem în toate colțurile României cu ajutorul rețelei de 11 depozite și al flotei de livrare dotate cu 92 de vehicule. Nicio altă companie farmaceutică din România nu deține astfel de capacități interne. Prin parteneriate cu peste 100 de furnizori de produse farmaceutice din România și din străinătate, aprovizionăm peste 6.000 puncte de vânzare, efectuând aproape 1.500 de curse în toată România și distribuim peste 4.000 de produse diferite. Per total, avem o cotă de piață constantă de circa 8% pentru produse farmaceutice. În plus, Europharm Distribuție oferă o gamă largă de servicii logistice producătorilor și furnizorilor de produse farmaceutice de pe piața românească: depozitare, facturare, operațiuni, transport și livrare. Compania pune un accent deosebit pe asistența clienților – astfel, în 2011, am înființat un nou Call Center pentru comenzile și solicitările clienților principali. În plus, ne evaluăm regulat performanța prin cercetări de piață și ne adaptăm structura și dotările în consecință. Prin Europharm Distribuție, GSK România contribuie semnificativ la creșterea accesului la medicamente, prin intermediul unui serviciu de distribuție accesibil, sigur și de calitate la standarde internaționale.

Viorel Vodiţă Marketing Director, Europharm Distribuție

Date personale: Viorel s-a născut la Slatina, județul Olt. S-a alăturat Europharm în 1993 și a deținut numeroase posturi de conducere, inclusiv Director Depozitare și Director de Vânzări. În prezent, ocupă poziția de Director de Marketing. Pasiuni: Să petreacă timp cu familia și să fie un bun creștin. Convingeri: „Încrederea este ingredientul de bază în relații, iar relațiile sunt cruciale pentru atingerea scopurilor.”

36

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Producție locală eficientă Fabrica noastră din Brașov este una din cele mai eficiente și moderne unități de producție farmaceutică din România și singura companie farmaceutică ce produce local branduri globale. Fabrica de la Brașov produce doze solide, inclusiv analgezice, antipiretice și antiflamatoare, medicamente pentru sistemul gastrointestinal, sistemul respirator și sistemul nervos. În 2011, fabrica din Brașov a produs peste 46 de milioane de unități în beneficiul pacienților români, dar și al celor din alte 80 de țări din toată lumea – având în vedere că aproximativ 50% din producția fabricii este destinată exportului. Investiția constantă în dotări de producție și de analiză, adoptarea celor mai avansate tehnologii de producție, certificări de calitate și metode de „Lean Manufacturing” dublate de o conducere competitivă, au transformat unitatea dintr-un producător de mărci generice destinate exclusiv pieței locale într-o întreprindere conformă cu exigențele internaționale privind Bunele Practici de Fabricație (Good Manufacturing Practices GMP), certificată cu standardul de calitate ISO 14001 și Standardul de Siguranță OSHAS 18001, și care respectă în același timp toate prevederile Uniunii Europene. Investițiile efectuate în cei 13 ani de la achiziția de către GSK au depășit 90 de milioane de euro, incluzând construcția de la zero a fabricii, linii de producție noi și eficiente și, începând cu 2011, construcția unei noi clădiri ce va găzdui birouri și un laborator de control al calității, ce va fi dată în folosință în 2013. Echipa de la Brașov își setează în permanență obiective noi pentru creșterea eficienței. În doi ani, între 2009 și 2011, a redus costurile de producție pe balot cu 25%. S-au îmbunătățit de asemenea și alți indicatori de performanță: de exemplu, în 2011, consumul de energie a scăzut cu 7,5%, consumul de apă cu 4%, iar cantitatea de deșeuri generată cu 25% - în timp ce randamentul pe angajat a crescut cu 47%, iar indicatorul de livrare către clienți s-a menținut la o valoare ridicată (0,04% zile lipsă stocuri).

37

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Îmbunătățirea stării de sănătate a consumatorilor Prin Consumer Healthcare ne asigurăm că introducem pe piață produsele cele mai relevante și avantajoase, spre beneficiul comunității noastre din România. Ne concentrăm eforturile și resursele pe igiena orală și categoriile de îngrijire (medicamente fără rețetă OTC), ajutând oamenii să realizeze mai multe, să se simtă mai bine și să trăiască mai mult, conform misiunii corporative a GSK la nivel global. Printre brandurile noastre de top se numără Sensodyne, Aquafresh, Parodontax, Corega, Coldrex, Parasinus, Panadol, Panadol Baby, Cetebe și Niquitin. De asemenea, GSK România gestionează divizia de Produse de Îngrijire pentru toată zona de sud a Europei Centrale, care include 12 țări. Această abordare regională ne permite să aliniem mai bine piețele la modele de business dovedite și ne conferă un nivel ridicat de sinergie. GSK Consumer Healthcare este prima companie de îngrijire orală din Slovenia, Croația, Bosnia și Ungaria și se plasează pe un puternic loc 2 în România și Bulgaria. Construim o prezență din ce în ce mai puternică în categoriile de îngrijirea a sănătăţii precum ameliorarea durerilor, tratarea răcelii și gripei și renunțarea la fumat. Întărirea sănătății consumatorilor este principalul scop al extinderii activităților noastre. Promovarea unei culturi a prevenției O abordare esențială în ceea ce privește sănătatea o reprezintă prevenirea înainte de tratament. În multe cazuri, îmbunătățirea obiceiurilor de îngrijire sau tratamentul previne instalarea unei afecțiuni sau boli; în alte situații, diagnosticarea timpurie poate crește semnificativ șansele de vindecare parțială sau totală a pacientului sau calitatea vieții acestuia. În România, în virtutea misiunii noastre globale și a obiectivelor locale, avansăm soluții menite să prevină îmbolnăvirea. Vaccinarea reprezintă unul din elementele cheie în prevenție. Se estimează că imunizarea previne anual 2,5 milioane de decese infantile la nivel global. GSK deține unul din cele mai puternice portofolii din industria vaccinurilor și peste 70% din dozele de vaccin sunt destinate protecției celor mai vulnerabile populații din țările în curs de dezvoltare. GSK este de asemenea implicată în dezvoltarea de vaccinuri pentru cele trei priorități absolute ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) în domeniul bolilor infecțioase: HIV/SIDA, tuberculoză și malarie. Dezvoltarea unui nou vaccin angajează resurse importante și poate dura 12 până la 15 ani, cu costuri de sute de milioane de euro. Noile tehnologii au permis dezvoltarea de vaccinuri mult mai eficiente în modul de abordare al unor antigeni specifici, asigurând utilizarea eficientă în corp a compușilor chimici din vaccin și reducând expunerea nedorită. Ne străduim să informăm medicii cu privire la gama de vaccinuri disponibile, astfel încât aceștia să aibă alternative la administrarea către pacienți, să respecte prevederile guvernamentale în domeniul vaccinării și să ofere în același timp cele mai avansate metode medicale de prevenție.

Vaccinuri avansate și inovatoare în România În Romania, suntem în măsură să asigurăm vaccinurile produse de GSK în beneficiul populației locale. Furnizăm vaccinuri care acoperă peste 60% din cerințele de bază ale Ministerului Sănătății. În viitor, ne așteptăm să devenim un furnizor și mai important de vaccinuri reglementate de către Ministerul Sănătății, în scopul de a promova o gamă mai complexă de vaccinuri cu grad mărit de protecție – zonă în care GSK are o experiență deosebită. Anual se nasc în România aproximativ 210.000 de copii, majoritatea beneficiind de programul național de vaccinare (împotriva difteriei, tetanusului, tusei convulsive, poliomielitei, haemophilus influenzae B, hepatitei B, rubeolei, pojarului, oreionului și tuberculozei). Cu toate acestea, prea puțini copii beneficiază de vaccinări opționale care protejează de alte boli grave precum otita medie, varicela, sau de complicații precum encefalita, pneumonia și alte infecții grave. Doar 3% din copiii din România își fac vaccinul pneumococic, sub 3% sunt protejați împotriva varicelei și doar 2% sunt vaccinați împotriva infecției cu rotavirus. Spre exemplu, gastroenterita cu rotavirus este o afecțiune foarte des întâlnită mai ales la copiii de vârste fragede; se estimează că peste 95% din copii sunt afectați de boală până la vârsta de 5 ani, mulți dintre ei necesitând spitalizare.

38

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

GSK oferă o gamă de vaccinuri opționale care protejează copiii împotriva rotavirusului, varicelei și pneumococilor, în cadrul portofoliului său de vaccinuri pediatrice. De asemenea, oferim un Card de Vaccinuri Pediatrice, care include vaccinuri de marcă ce previn afecțiuni grave precum poliomielita, hepatita, pneumonia și meningita, asigurând o soluție completă pentru boli care pot fi prevenite prin vaccinare în primul an de viață. Acest program crește accesul pacienților la o schemă pediatrică modernă, la prețuri reduse față de cele de referință. Ne bucură faptul că vaccinul DTPa- IPV/Hib-HepB , care protejează nou-născuții de șase boli (difterie, tetanus, pertussis - tuse convulsivă, hepatită B, poliomielită și haemophilus influenzae tip B) printr-o singură doză, a fost inclus în Programul Național de Imunizare. Pentru mai multe informații despre vaccinuri accesați: www.vaccinuri.ro și comunicatul OCDE „Sănătatea, dintr-o privire” (Health at a Glance) din 2010. tratamentul timpuriu al bolilor respiratorii (astmul și bronhopatia obstructivă cronică - BPOC) Organizația Mondială a Sănătății estimează că în prezent 235 de milioane de oameni suferă de astm. Astmul e o afecțiune cronică foarte frecventă la copii de orice origine etnică și exercită o presiune în creștere asupra guvernelor, sistemelor de sănătate, familiilor și pacienților deopotrivă. Conform Societății Române de Pneumologie (www.srp.ro), în România aproximativ un milion de persoane suferă de astm. Numărul este acelaşi și în cazul bronhopatiei obstructive cronice (BPOC). Mai mult, România se află pe locul al treilea în Europa în ceea ce privește mortalitatea cauzată de BPOC la bărbați, care sunt cei mai susceptibili să dezvolte această afecțiune cauzată de fumat și poluare. De asemenea, în ultimii ani a crescut incidența cazurilor de astm la copiii din zonele urbane, atingând o rată de 6,4% pentru cei cu vârste între 13 și 14 ani. România are una din cele mai mari rate de incidență a astmului la adolescenți (cf. OMS Europa, 2007). Cu toate acestea, doar 10% din cazuri sunt identificate și tratate. În prezent, în România sunt disponibile toate tratamentele utilizate la nivel internațional pentru bolile respiratorii obstructive (astm și BPOC). Acestea permit pacienților o îmbunătățire a calității vieții (în cazul BPOC) sau chiar un stil de viață complet normal (în cazul astmului). Totuși, estimăm că numărul pacienților diagnosticați la timp și tratați corespunzător este încă scăzut. Atât la nivel global, cât și în România, GSK este unul din liderii inovației medicale în lupta cu astmul și BPOC. În România, GSK sprijină campanii publice anuale de educație, derulate de asociații medicale pe tema impactului astmului asupra sănătății, precum și campanii care urmăresc îmbunătățirea serviciilor medicale aferente. Pe parcursul anului 2011 am continuat să sprijinim Societatea Română de Pneumologie, contribuind la o campanie națională de testare pentru astm și BPOC în zonele în care locuitorii au acces restrâns la medici de specialitate.

De asemenea, în 2011, GSK România a sprijinit campania de informare națională privind pericolele bronhopatiei obstructive cronice (BPOC), dezvoltată de Centrul pentru Politici de Sănătate și Sănătate Publică. Mesajul campaniei a fost: „Ți-ai pierdut suflul după un pas? Nu-ți lăsa plămânii să îmbătrânească!”. Pe lângă activitățile educaționale, peste 2.500 de oameni au efectuat teste gratuite cu spirometrul și 500 de persoane au fost diagnosticate cu BPOC – dintre aceștia, doar 20% își consultaseră doctorii. Campania s-a derulat atât în orașele mari, cât și în zone rurale. Aceasta a revelat faptul că 9 din 10 români din zonele rurale nu au fost niciodată testați și nici nu au beneficiat de vreun tratament pentru boli respiratorii obstructive. În calitate de lider în domeniu, depunem continuu eforturi pentru a încuraja diagnosticarea timpurie a bolilor respiratorii obstructive – astmul și BPOC. Colaborăm cu specialiștii din domeniul sănătății și sprijinim educația medicală online pentru doctori – activitate menționată înt-o secțiune anterioară a prezentului raport – astfel încât să asigurăm metode mai performante de diagnosticare și tratament. Educația continuă a specialiștilor și perfecționarea tratamentului pentru astm și BPOC vor avea un efect direct asupra îmbunătățirii calității vieți și creșterii speranței de viață pentru un număr mare de români, reducând în același timp costurile suportate de sistemul de sănătate.

39

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Conștientizarea privind afecțiunile prostatei Bolile de prostată afectează unul din doi bărbați români cu vârsta de peste 50 de ani și 80% din cei peste 80 de ani. Anual, 45.000 de bărbați sunt diagnosticați cu adenom de prostată (Hiperplazia Benignă de Prostată – HBP), o mărire a glandei prostatei care cauzează dureri și disconfort la urinare și încetinește sau obstrucționează fluxul urinar. Potrivit Asociației Române de Urologie, aproximativ 900.000 de bărbați români de peste 50 de ani acuză simptome de adenom de prostată, însă doar 200.000 primesc tratament lunar în acest sens. HBP este o afecțiune complexă care apare la bărbații mai în vârstă și care, gestionată necorespunzător, poate avea următoarele efecte: Disconfort la urinare, ceea ce poate afecta negativ calitatea vieții din cauza modificării regimului de somn, a schimbărilor în viața de zi cu zi, în regimul de relaxare, în activitatea sexuală și relațiile interumane, precum și din cauza impactului psihologic asupra pacientului (anxietate, rușine). Unii bărbați pot dezvolta retenție urinară acută (RUA) – incapacitatea totală de a urina din cauza prostatei mărite – care poate necesita intervenție chirurgicală și cateterizarea vezicii urinare. Asociația Română de Urologie urmărește informarea cât mai multor pacienți cu privire la incidența și severitatea bolilor de prostată, în încercarea de a încuraja diagnosticarea timpurie și a reduce complicațiile la pacienții netratați. În septembrie 2011, în cadrul „Săptămânii Europene a Urologiei 2011”, Asociația Română de Urologie a derulat o campanie națională de informare și educare în ceea ce privește problemele cauzate de bolile de prostată, precum și necesitatea examinării respective ași administrării tratamentului corespunzător.

Barbara Cygler Secondary Care Business Unit Director, GSKPharma

Date personale: De origine franceză, Barbara are o experiență de peste 15 ani în industria farmaceutică din această țară, ocupând diferite poziții în domeniul comercial. Este din cadrul GSK Pharma România din 2012. Pasiuni: Să descopere lucruri noi! Convingeri: „Viziunea mea este ca împreună să depunem toate eforturile necesare pentru a le asigura pacienților accesul la îngrijirea de care au nevoie. Mă refer la un efort comun al specialiștilor din domeniul sănătății, al autorităților de reglementare, precum și al reprezentanților industriei farmaceutice. Sănătatea trebuie să se afle mult mai sus pe lista de priorități a guvernelor, iar oamenii ar trebui să se exprime cât mai vocal pentru ca acest lucru să se întâmple.” Despre România: „Îmi doream de mult timp să îmi diversific experiența în cadrul GSK în afara Franței și de aceea am ales să vin în România dintre opțiunile oferite de companie. Integrarea în GSK România a avut loc cu uşurinţă datorită faptului că, cu toții ne ghidăm după aceleași valori, prin urmare deja mă simt în largul meu.”

Subiectul central al campaniei a fost o prostată-gigant cu greutatea de 300 de kg, expusă în trei orașe din România pe parcursul „Săptămânii Europene a Urologiei”. Campania a fost susținută de divizia GSK Pharma din România, în virtutea angajamentului companiei de a contribui la îmbunătățirea calității vieții românilor și la extinderea accesului populației la serviciile de sănătate.

40

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Calitatea înainte de toate Suntem conștienți că fiabilitatea, consecvența și lipsa de compromisuri în asigurarea calității produselor noastre permite pacienților să beneficieze de medicamentele adecvate, în cantitățile corespunzătoare și la timpul potrivit. Orice inexactitate privind calitatea operațiunilor noastre în oricare etapă a procesului de producție poate cauza disconfort sau, în cazuri extreme, situații care pun viața în pericol. Prin urmare, avem o abordare fără compromisuri în asigurarea calității și aplicăm cele mai înalte standarde la nivel mondial, inclusiv certificări de calitate recunoscute global, în toate activitățile pe care le desfășurăm. Respectăm toate standardele de calitate GSK la nivel global. În 2011, nu s-au înregistrat incidente privind calitatea în niciuna dintre operațiunile companiei, nu au avut loc retrageri de produse de pe piață, scurgeri de substanțe la unitățile de producție sau alte incidente majore de calitate care să întrerupă fluxul de producție sau distribuție a produselor noastre către clienții din România sau de oriunde din lume. În cadrul fabricii și a lanţului de distribuție am angajat personal specializat, care supervizează implementarea tuturor standardelor de calitate.

Sorin Marincat Quality Care Director, Fabrica de la Braşov

Date personale: Născut la Tîrgu Mureș, Sorin Marincat lucrează la fabrica GSK din Brașov din 1997. Începând cu 2001, rolul său este de supervizare a tuturor operațiunilor din unitatea de producție, din poziția de Director Calitate. Pasiuni: Călătoriile și vinul bun. Convingeri: Crede în simțul echilibrului și în puterea încrederiie. Despre calitate: „Calitatea este în centrul tuturor activităților de cercetare, distribuție și marketing al produselor noastre către pacienți și clienți. Calitatea este esențială pentru a întări încrederea partenerilor și, prin urmare, pentru a ne consolida succesul în business.“

Certificări de calitate Unitatea de la Braşov
Certificat pentru Bune Practici de Producție (GMP) emis de autoritățile din România, Arabia Saudită, Egipt, Yemen, Turcia, Australia, Japonia și Taiwan

Certificări de calitate Europharm Distribuție
ISO 9001:2008 pentru vânzare engros, distribuție, transport, depozitare, manipulare și servicii logistice pentru medicamente, suplimente alimentare, ierburi medicinale și produse pe bază de ierburi, dispozitive medicale și produse cosmetice. Licență pentru unități de distribuție engros de produse medicale pentru uz uman, autorizate de Agenția Naţională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Autorizație pentru medicamente narcotice și psihotrope, eliberată de Ministerul Sănătății.

ISO 14001

OHSAS 18001

Pe lângă auditurile interne, operațiunile noastre de producție și distribuție sunt supuse frecvent auditului de către auditori GSK, clienți terți, inspectori guvernamentali și alte organisme de certificare. Rezultatul tuturor acțiunilor de audit arată faptul că respectăm permanent standardele existente, fiind în același timp prompți la orice sugestie de îmbunătăţire. De exemplu, în timpul inspecției operațiunilor de depozitare efectuate în 2011 de către Agenția Națională a Medicamentului, ni s-au sugerat anumite îmbunătățiri la dotările de refrigerare. Am instalat imediat echipamentul adecvat, iar inspecția ulterioară a stabilit că toate cerințele au fost respectate. Fabrica de la Brașov are o procedură de verificare internă pusă în practică în ultimii ani. În 2011, de asemenea, Pharma și Europharm Distribuție au inițiat o procedură suplimentară de verificare internă, axată pe identificarea riscurilor potențiale pe care le implică activitățile companiei și procesele aferente lanțului de distribuție, procedură care garantează efectuarea controalelor corespunzătoare. În cadrul acestui proces, ne-am consultat cu colegii GSK din Europa Centrală pentru a ne însuși cele mai bune practici aplicate în alte filiale GSK. Am realizat o analiză completă de risc la fiecare nivel operațional și am stabilit planuri de eliminare și minimizare a tuturor riscurilor identificate.

41

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Obiectivele noastre privind promovarea accesului și îmbunătățirea serviciilor de sănătate 2012 - 2014
Furnizarea continuă de soluții inovatoare în produsele farmaceutice și medicamentele OTC, cu 21,4 % din vânzări generate din lansări noi în fiecare an. Promovarea importanței sănătății orale și creșterea gradului de conștientizare privind obiceiurile de igienă orală. Implementarea unui program de colectare și reciclare sigură a medicamentelor neutilizate până la sfârșitul anului 2012. Derularea cel puţin a două campanii cu asociaţiile de pacienţi pentru drepturile pacienților în fiecare an. Continuarea colaborării cu asociațiile din industria de profil pentru a susține schimbările din sistemul de sănătate care vor genera creșterea accesului la medicamente și vaccinuri în România.

ANGAJAȚII GSK
Nu există stimulent mai important decât să lucrezi pentru o cauză nobilă, iar în interiorul GSK România, întregul personal este motivat de misiunea de a contribui la îmbunătățirea calității vieții și creșterea speranței de viață a românilor. Dezideratul nostru global de a ajuta oamenii să realizeze mai multe, să se simtă mai bine și să trăiască mai mult este la fel de puternic în România ca în orice altă parte a lumii. Munca de echipă pentru realizarea acestui obiectiv, ambiția de a atinge standarde de profesionalism cât mai înalte și de a inova în mod continuu respectul reciproc, capacitatea de ascultare, de învățare, de împărtășire a cunoștințelor și încrederea în puterea noastră de a face diferența caracterizează locul nostru de muncă, un loc ce ne inspiră și ne stimulează inițiativa. Este important de adăugat că respectăm toate legile și reglementările din domeniul muncii, inclusiv convențiile Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea de asociere, combaterea discriminării și interzicerea muncii forțate sau a angajării de minori.

Distincția „Cel mai bun angajator” al anului 2010 Am fost onorați atunci când GSK România a fost desemnată „Cel mai bun angajator din România”, în urma studiului realizate de Hewitt Associates în 2010 (în 2011 nu s-a efectuat niciun sondaj în acest sens). Cel mai bun angajator a fost stabilit pe baza unui sondaj la nivelul managementului companiei, a unui audit al Departamentului de Resurse Umane și pe baza unui chestionar privind implicarea angajaților – 261 de angajați GSK au fost intervievați în intervalul 2009-2010. Rezultatele sondajului au demonstrat clar că echipa noastră este pasionată și dedicată, se simte respectată, are oportunități de dezvoltare și nu în ultimul rând are încredere în conducerea GSK la nivel local și global.

42

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

83%
implicare a angajaților în cadrul GSK România (față de 75% media pe țară)

85%
dintre angajați ar recomanda cu convingere GSK România prietenilor

80%
dintre angajați sunt inspirați de companie să dea tot ce este mai bun în activitatea lor

92%
dintre angajați sunt convinși că valorile GSK se aliniază propriilor valori

89%
dintre angajați sunt convinși că managerii îi încurajează să mențină standarde înalte de performanță

Satisfacția angajatului – o formulă câștigătoare în România!
La începutul anului 2012, am primit rezultatele Studiului Global GSK menit să stimuleze înalta performanță prin implicare a angajaților în cadrul Diviziei Pharma. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de aproape 70.000 de respondenţit, angajații GSK la nivel global, din care 234 au fost din România – reprezentând o rată de răspuns de 73% din totalul angajaților noștri. Am remarcat cu mândrie că rezultatele GSK România au depășit normele globale GSK la fiecare capitol privind implicarea angajaților – în unele cazuri cu diferențe semnificative. Atât cei 91% dintre angajații GSK România care au afirmat că sunt mândri să lucreze pentru companie, cât și cei 89% care au convingerea că GSK acționează responsabil față de comunitate, demonstrează rezultatele eforturilor companiei de a crea un mediu de muncă motivant și bazat pe încredere, oferind în același timp fiecărui angajat oportunități de dezvoltare, perfecționare și posibilitatea de a contribui la realizarea unor obiective comune importante.

Aspecte privind implicarea Sunt mândru că lucrez pentru GSK Recomand GSK ca loc de muncă excelent GSK ia măsurile adecvate de responsabilitate socială Am încredere în viitorul GSK Înțeleg contribuția proprie la succesul GSK
Angajații noștri

Rezultat 2012 GSK România 91% 80% 89% 88% 84%

Rezultat global GSK 2012 82% 74% 75% 75% 81%

La sfârșitul anului 2011, echipa noastră din România era formată din 1.019 angajați, dintre care 62% fiind femei. Majoritatea dintre ei sunt angajați pe bază de contracte nedeterminate cu normă întreagă, însă la sfârșitul anului 2011, 60 de persoane (23 bărbați și 37 femei) au fost angajate cu contracte temporare de muncă pentru proiecte specifice. De asemenea, au fost angajate 109 persoane din partea contractorilor terți în vederea desfășurării activităților din 2011.

43

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Angajați full time la sfârșitul anului 2011
1200

1000

1.019

800
FeMeI

600

400

319
FeMeI

363
FeMeI

270
FeMeI băRbaŢi

200

67
FeMeI băRbaŢi băRbaŢi

băRbaŢi

0
pharma

băRbaŢi

consumer Healthcare

europharm Distribuţie

Fabrica braşov

total

Majoritatea angajaților noştri (75%) au între 30 - 50 de ani; cu toate acestea, oferim oportunități și pentru angajații mai tineri (19%) sau pentru cei cu vârstă mai înaintată (6%). Procesele noastre de recrutare urmăresc angajarea persoanelor celor mai competente pentru postul respectiv, care corespund valorilor și principiilor noastre și au potențial de dezvoltare în cadrul companiei. Avem în vedere potenţiali angajați din toate colțurile țării și asigurăm asistență pentru relocarea candidaților eligibli.

Angajați pe grupe de vârstă la sfârșitul anului 2011
500
482

400 300
286

200
112

100 0

78 19 bărbaţi sub 30 de ani bărbaţi între 30-50 de ani bărbaţi peste 50 de ani Femei sub 30 de ani Femei între 30-50 de ani 42

Femei peste 50 de ani

pharma

consumer Healthcare

europharm Distribuţie

Fabrica braşov

44

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Continuăm să ne dezvoltăm forța de muncă din România în toate sectoarele de activitate, iar în 2011 am angajat 151 de persoane, din care 51% femei. Fluctuația de personal înregistrată în 2011 a fost de 18%, reprezentând o reducere netă cu 27 de angajați, reducere survenită în urma eficientizării operațiunilor de distribuție și producție, în ciuda extinderii activităților. Toți angajații care părăsesc GSK iau parte la un interviu final, prin care compania obține informații utile pentru păstrarea angajaților actuali și își perfecționează practicile de recrutare. În rarele cazuri în care „stilul de conducere” este menționat ca o cauză a demisiei, compania instruiește managerii în vederea îmbunătățirii sprijinului acordat angajaților.

Angajații pe grupe de vârstă la sfârșitul anului 2011
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
bărbaţi sub 30 de ani consumer Healthcare bărbaţi între 30-50 de ani

8.9

5.4

1.7 0.3
bărbaţi peste 50 de ani

1.3 0.2
Femei sub 30 de ani Femei între 30-50 de ani Femei peste 50 de ani pharma (%) total

europharm distribution

Fabrica braşov

Dăm tonul la gestionarea talentului Acordăm o importanță deosebită dezvoltării și perfecționării personale a angajaților noștri. Avem convingerea că, odată cu aceștia, se dezvoltă și compania noastră. Nevoile de dezvoltare individuală sunt identificate pentru toți angajații în urma unei evaluări anuale ce face parte din Programul de Dezvoltare a Performanței, evaluare care se realizează împreună cu managerii de departamente și care este reluată în mod individual pe parcursul anului. Credem cu tărie că formarea continuă la locul de muncă reprezintă cel mai eficient instrument de dezvoltare – de aceea, programele noastre sunt elaborate după o regulă general aplicată, prin care 70% din dezvoltarea profesională se obține prin activitatea de zi cu zi la locul de muncă, 20% prin pregătire, mentorat, tutoriat, construire de relații, învățare colaborativă, iar 10% prin traininguri formale. GSK România are o abordare proactivă în ceea ce privește leadershipul și gestionarea dezvolării talentului. Trimestrial, realizăm o analiză la care participă toți Directorii Generali ai celor patru divizii și discută planurile de succesiune și evaluare pentru viitoare oportunități de dezvoltare pe poziții de senior management sau de specialitate pentru toți managerii cu rol cheie și roluri strategice în România. Acesta este un proces nou în companie; anterior anului 2011, toate discuțiile privind dezvoltarea angajaților aveau loc în cadrul diviziilor individuale de business. Acum întreaga conducere a companiei apreciază potențialul de talente existent în România și poate asigura dezvoltarea planificată a tuturor oportunităților.

100%
Procentul de angajați care au primit analiza performanței lor din 2011.

45

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Excelența Operațională – Dezvoltarea angajaților la Europharm În 2011, Europharm Distribuție a lansat programul de Excelență Operațională, care a inclus un curs complex de Management de Proiect pentru numeroși angajați cu roluri variate în cadrul organizației. O platformă inter-funcțională a fost stabilită în vederea creării unor procese de echipă mai eficiente și pentru a asigura angajaților oportunități individuale de dezvoltare. Angajații care au deprins aceste noi aptitudini au devenit lideri de proiect în cadrul propriilor departamente, transformându-și astfel oportunitatea de dezvoltare personală în valoare adăugată pentru companie. Rolul de manager de proiect ajută angajații ce ocupă pozițiile funcționale obișnuite să aibă o perpectivă mai largă asupra operaţiunilor și să își crească aportul la activitățile companiei. În plus, angajații Europharm Distribuție se bucură de numeroase oportunități de dezvoltare, de la instruirea oficială în Cursuri de Certificare precum Contabilitate, Audit Intern, Conducere Motostivuitoare și altele, până la participarea la conferințe și întruniri externe, pentru a-și diversifica educația profesională. Academia de Management, înființată în 2008, continuă să susțină dezvoltarea profesională a angajaților, inclusiv prin instruirea Reprezentanților Comerciali cu scopul de a răspunde nevoilor în schimbare ale pieței și de a dobândi noi aptitudini. De asemenea, sunt oferite programe de mentorat angajaților care au nevoie de un grad mai mare de sprijin individual pentru dezvoltarea lor personală.

iulia Dobriţoiu HR Director & Commercial Excellence Lead, GSK România

Date personale: După absolvirea studiilor economice în România și a unui Master în Resurse Umane în Belgia, Iulia s-a alăturat GSK în 2002 și a deținut poziții de management în dezvoltarea activităților de distribuție în România, Germania și Egipt. Iulia ocupă poziția actuală în cadrul GSK România de trei ani. Pasiuni: Condusul mașinii, dansul și mâncarea bună. Convingeri: Crede în etică și în puterea fiecărei persoane de a contribui la îmbunătățirea mediului în care trăiește. Despre talent: „GSK România este un loc de muncă atractiv, deoarece acordăm atenție creșterii și dezvoltării oamenilor. Pentru mulți, filiala noastră din România reprezintă o plaftormă de lansare pentru o carieră internațională la GSK.”

Mateea Balaur, fost trainee, Reprezentant Medical Urologie, GSK Pharma

61%
Procentul de femei din managementul GSK România

Femeile au succes la GSK România Într-o lume în care promovarea femeilor în mediul business încă lasă de dorit, suntem mândri să declarăm că GSK este un mediu de lucru în care femeile pot să evolueze și să aibă succes. Statisticile globale arată că participarea femeilor pe piața de muncă a rămas neschimbată în cele două decenii dintre 1990 și 2010, stagnând în jurul a 52% - cu circa 20% sub nivelul bărbaților (cf. ONU, 2010). Mai mult, ponderea femeilor pe poziții de management în țările din Europa de Est variază între 27 și 37% (Catalyst.org, 2010). Rezultatele noastre arată o cu totul altă imagine în ambele privințe, imagine superioară profilelor de distribuție a responsabilității în funcție de sex din companiile de pe mapamond. Nu numai că 62% din forța noastră de muncă este reprezentată de femei, dar un procent similar – 61% – din managerii noștri sunt de sex feminin. Prin comparație, media globală privind femeile aflate în poziții de management în GSK este de 22%, iar ponderea generală a femeilor în management în România este de 34% (Mercer, 2010). Femeile angajate la GSK România ocupă poziții în departamente variate – comercial, juridic, financiar, operațional și resurse umane. Păstrăm un echilibru absolut în ceea ce privește egalitatea de gen la nivelul top managementului – doi din cei patru Directori Generali sunt femei.

46

În cadrul acestui program de traineeship am fost integrată într-o echipă de profesionişti şi am intrat rapid în ritmul real de lucru al colegilor, având propriul plan de dezvoltare personală, obiective şi o direcţie clară de desfășurare a activității mele. Aceste instrumente m-au ajutat să definesc unde mă situez în carieră şi unde vreau să ajung, şi, mai mult decât atât, ce trebuie să realizez în continuare pentru a-mi atinge obiectivele. În fond, experienţa acumulată în GSK mi-a arătat importanţa unei culturi organizaţionale puternice şi m-a făcut să-mi doresc să rămân în echipă şi să cresc alături de noii mei colegi.

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Nu există vreo rețetă standard pentru succesul femeilor în cadrul GSK România. Cu siguranță nu e vorba de un efect cultural, deoarece cifrele realizate de GSK sunt dublul mediei din România și nu există date care să arate diferențe semnificative față de această medie în restul industriei farmaceutice. Pe de altă parte, avem convingerea că suntem o companie unică în România, datorită angajamentului de a oferi femeilor din companie oportunități egale cu cele ale bărbaților. Asigurăm traininguri performante pentru dezvoltare și un mediu de muncă prietenos, favorizând un anume grad de flexibilitate și deschidere, în care toți indivizii sunt motivați să contribuie la obiectivele noastre comune și la misiunea nobilă a companiei.

GSK din străinătate, inclusiv Pascal Prigent, Director General GSK România.

Dezvoltarea talentului românesc în străinătate Suntem mândri de angajații noștri din România și credem că avem personal din cel mai calificat, după orice criterii globale de măsurare avem în vedere. În cadrul planurilor noastre de dezvoltare generală a angajaților, încercăm să identificăm persoane care pot avea un aport la nivel internațional, contribuind astfel la dezvoltarea și creșterea generală a companiei-mamă, dar și la întărirea reputației României ca sursă de înaltă competență și de specialiști cu potențial ridicat. Credem că GSK România este un loc excelent pentru cultivarea talentului, datorită spiritului antreprenorial, dorinței permanente de inovare și a mediului de lucru deschis și flexibil. În 2011, 6 angajați români au ocupat poziții de Marketing și Business Unit Director GSK în filiale din alte state - și este vorba de șase femei! Iată încă o dovadă a angajamentului nostru de a promova femeile.

Dezvoltarea unui cadru de viitori lideri Suntem ferm angajați să dezvoltăm talentul local și să recrutăm manageri locali din România. De peste șase ani, GSK România derulează cu deosebit succes un program de recrutare de absolvenți și cursanți. Inițial, toți candidații intră într-un grup de formare și participă la pregătiri și evaluări în cadrul unui program de 5 zile. La finalul programului de evaluare, cursanții sunt repartizați la una din companiile GSK România, în funcție de dorințele și aptitudinile lor specifice. Acolo își continuă pregătirea și dezvoltarea în cadrul unui program care durează de la 6 până la 12 luni, în funcție de divizia de activitate. În acest timp, cursanții își definesc aptitudinile, învățând despre diferitele aspecte ale activităților noastre și lucrând în același timp la proiecte care au rezultate tangibile și aduc valoare companiei. După perioada de pregătire, pe baza performanței și potențialului demonstrat, cursanții au oportunitatea de a-și continua cariera la GSK. La GSK Pharma, cursanții sunt repartizați pe roluri de vânzări, urmând să-şi continue activitatea ca Reprezentanți Medicali. La fabrica din Brașov și în cadrul diviziei Consumer Healthcare (Produse de Îngrijire de Uz General), perioada de pregătire este de un an. În funcție de oportunitățile interne și posturile vacante, cursanții pot candida pentru alte poziții adecvate aptitudinilor și competențelor dobândite. În 2011, prin „Traineeship Programme”, GSK a recrutat 17 cursanți, din care patru sunt acum Reprezentanți Medicali și doi ocupă alte poziții la sediile noastre din București şi Braşov.

Crina Ancuţa Marketing Director, GSK plc

Date personale: Înainte să se alăture GSK România în 2000, Crina a lucrat atât ca medic, dar și în industria farmaceutică. S-a alăturat GSK, a venit ca Manager de Produs și a avansat apoi pe o poziție de senior în cadrul Marketing & Business Unit Management. În 2008, Crina a fost promovată în funcția de Director General pentru Serbia și Muntenegru, iar în 2012 a devenit Director de Marketing la GSK plc în Londra. Convingere: „Prin multă încredere în viitor și gândire pozitivă poți depăși toate obstacolele.”

O platformă de lansare pentru o carieră internațională GSK România oferă oportunități de educare și dezvoltare profesională pentru numeroși manageri din alte filiale internaționale GSK, datorită amplorii activităților desfășurate, dezvoltării rapide și dinamice și cultivării spiritului de inițiativă. Piața din România se schimbă într-un ritm deosebit de alert, mai ales din cauza frecvenţelor modificări guvernamentale și de reglementare, oferind astfel provocări care oferă experiențe profesionale unice. În 2011, în cadrul filialei din România au fost transferați 5 Manageri

Despre activitatea în străinătate: „Munca în afara României a însemnat noi provocări, la fel ca orice început: de la adaptarea la o nouă cultură la înțelegerea rapidă a clienților noi și a mediului de afaceri extern. Mai există însă un factor în ecuație: șansa de a demonstra că România are profesioniști de top. De asemenea, m-am bucurat să pot promova local valorile noastre care constituie baza modului nostru de lucru şi la nivel internațional. Conducerea organizației locale GSK Serbia a reprezentat o oportunitate extraordinară pentru dezvoltarea mea profesională și personală și mi-a deschis noi orizionturi în carieră.”

47

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

O abordare inovatoare privind beneficiile angajaților
GSK România răsplătește performanța și potențialul și respectă o serie de principii legate de stabilirea nivelului salariului, care includ surse interne și externe și plata pentru performanță. Salariile noastre sunt stabilite astfel încâ să fie atractive și competitive pe piața locală. Compania verifică anual cuantumul remunerațiilor, compensațiilor și beneficiilor din piață, cu ajutorul studiilor și analizelor menite a defini criteriile salariale. Salariile din companie, la toate nivelurile, de la debutant la poziții non-manageriale sau de top, se situează în zona de mijloc în comparație cu piața locală și sunt cu mult mai ridicate față de cerințele minime legale. Unul dintre lucrurile care diferențiază pachetele de remunerare oferite de GSK România este reprezentat de „Planul flexibil de beneficii”, care asigură beneficii non-salariale în plus față de cerințele legale și oferă în același timp o gamă variată de opțiuni. Suntem singura companie farmaceutică din România care oferă acest avantaj. Angajații noștri au la dispoziție două planuri de bază: un plan standard care include vaccinuri gratuite și asigurare de viață pentru angajaţii GSK și un plan flexibil care oferă în plus diferite variante de asigurări de sănătate pentru familie și acoperă și alte aspecte, precum sprijin pentru familie, educație și activități de relaxare. Valoarea totală a planului flexibil care definește opțiunile fiecărui angajat este determinată în funcție de responsabilitatea poziției acestuia și a rolului în cadrul companiei. Angajamentul față de siguranța angajaților Facem tot posibilul să oferim un loc de muncă sigur pentu toți angajații din toate diviziile noastre. Angajaţii noi urmează un Curs de Sănătate și Siguranță în Muncă și trebuie să promoveze un examen pentru a confirma însușirea cunoștințelor, iar semestrial se efectuează instructaje. La majoritatea posturilor de lucru s-au realizat evaluări privind ergonomia, operându-se îmbunătățiri acolo unde a fost cazul. Pentru 2011, suntem mândri să raportăm zero accidente la locul de muncă și zero zile pierdute în urma accidentelor – continuând astfel o lungă tradiție de rezultate excelente privind siguranța. În plus, nu am înregistrat niciun caz de bolă cauzată de profesie și zero decese. Accidente soldate Per total, absenteismul (calculat la cu absență în 2011 100.000 ore lucrate) este foarte scăzut în toate diviziile GSK România potrivit oricărui standard, respectiv 0,03% (un total de 365 de zile) pentru fabrica GSK din Braşov și Europharm Distribuție. Prin comparație, un studiu efectuat de PwC Saratoga și publicat în 2011 consemnează o rată medie de absenteism de 4,2% în sectorul românesc de bunuri de consum. Avem convingerea că atenția sporită acordată mediului de lucru sigur, sănătos și bazat pe dialog contribuie la rezultatele noastre pozitive în ceea ce privește siguranța. În cadrul Europharm Distribuţie, șoferii vehiculelor care se ocupă cu livrarea au parcurs peste 5 milioane de kilometri fără accidente de muncă. Pe parcusul anului 2011, am efectuat un program cu

rezultate de „Condus Preventiv” (Safe Driving) pentru toți șoferii companiei. De asemenea, în cadrul fabricii din Brașov, am lansat la începutul anului 2010 un program intitulat „Cum să trăiești în siguranță” (Living Safety), pentru a îmbunătăți cultura angajaților în acest sens. Pe baza acestui program ce se derulează continuu, numeroase inițiative precum raportarea incidentelor cu potențial de vătămare și implicarea angajaților în prevenirea accidentelor au fost contorizate ceea ce ne ajută în crearea unei culturi bazate pe „risc zero de accident la locul de muncă.”

O cultură deschisă către comunicare și dialog Avem convingerea că informarea angajaților și implicarea lor într-o cultură deschisă constituie un factor important în fidelizarea acestora și garantează respectarea misiunii noastre: de a ajuta oamenii să realizeze mai multe, să se simtă mai bine și să trăiască mai mult. Sediul GSK România din București ilustrează această cultură: activitatea angajaţilor se desfăşoară într-un spaţiu deschis, în care stă inclusiv echipa de conducere, care își desfășoară activitatea într-un spațiu necompartimentat, vizibil și accesibil tuturor. Suntem de părere că această abordare dezvoltă o cultură bazată pe încredere și încurajează considerația și respectul față de colegi, prin minimizarea nivelului de zgomot și a altor factori perturbatori. Canalele formale de comunicare cu angajații includ Portalul de Intranet GSK – „Connect GSK”– unde angajații pot găsi numeroase informații despre activitatea GSK, noutăți din domeniul sănătății și al politicilor din domeniu, precum și programe de interes pentru munca lor. Fiecare department are o pagină proprie, cu conținutul adecvat necesităților acestuia. Mai mult, au loc întâlniri regulate cu angajații: de exemplu, echipele de vânzări din GSK Pharma organizează anual cinci întâlniri denumite „Town Hall”, unde angajaţii se întâlnesc cu conducerea pentru a face schimb de idei și noutăți. Toate evenimentele importante sunt urmate de sondaje printre angajați, pentru a obține feedback-ul lor. De exemplu, când sediul GSK Pharma a fost relocat la noile birouri în 2011, angajații au fost consultați în legătură cu mobilierul ales, numele acordate sălilor de întâlnire și, totodată, cu decorul, pentru a-i ajuta să se simtă implicați, dar și confortabil în noul spațiu.

0

48

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Implicarea angajaților în Olimpiada de la Londra Jocurile Olimpice și Paralimpice de la Londra din 2012 se preconizau a fi cele mai frumoase din istorie. GSK a avut onoarea de a fi furnizorul oficial de servicii de laborator al Jocurilor Olimplice: printr-un parteneriat cu King`s College din Londra, GSK a asigurat facilitățile și echipamentul necesare pentru analizele anti-doping într-un laborator oficial, acreditat de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) în perioada Jocurilor. Pentru mai multe informații, accesați www.gsk.com. Premii în bilete la Jocurile Olimpice Ne-am bucurat să contribuim și în România la eforturile de susținere a sportului responsabil și a spiritului de fair play. Astfel, am participat la competiția globală GSK, în care au fost oferite 100 de invitații duble („Bilete de Aur”) la Jocurile Olimpice din 2012 angajaţilor care au demonstrat prin ceea ce fac, la serviciu sau în afara acestuia una din valorile comune GSK și ale Jocurilor Olimpice: Integritatea, Prietenia, Egalitatea și Excelența. Angajații au fost nominalizați în competiție de către colegi, care le-au apreciat demersul inspirațional și impactul activităților în societate. Câștigătorii au fost selectați de un juriu GSK global, compus din manageri ai companiei, reprezentanți ai angajaților și invitați externi. În România, patru angajați au câștigat „Bilete de Aur” și au avut parte de o experiență unică în viață, participând ca spectator la Jocurile Olimpice costurile fiind acoperite de către companie.

locuri, dar GSK e o companie căreia îi pasă de oameni și care dorește să facă mai mult.” „Acțiunile precum GSK Orange Day nu urmăresc să obțină ceva, ci sunt realizate pentru că oamenilor le pasă.” Între timp, Laura a adoptat o fetiță pe nume Maria, în vârstă de patru ani, și rămâne în continuare un model pentru zona de antreprenoriat social în România. Pentru a vizita site-ul de Laurei și a afla mai multe despre activitățile sale nobile, accesați: www.haisaajutam.ro. Îmbunătățirea serviciilor de Resurse Umane pentru angajați Depunem eforturi continue să îmbunătățim politicile și procedurile la locul de muncă, pentru a asigura practici eficiente, precum și un serviciu mai bun pentru angajați. În 2010/2011, am adoptat abordarea globală GSK „OneHR” – un model integrat de Resurse Umane cu infrastructură îmbunătățită, menit să stimuleze competențele managerilor și ale angajaților, să mărească capacitatea departamentului de Resurse Umane de a susține strategiile de business și să mențină satisfacția angajaților privind serviciile de resurse umane. În România, aceasta a implicat integrarea departamentelor separate de Resurse Umane din fiecare din cele patru entităţi, alinierea proceselor dar și o schimbare semnificativă de abordare. În mai puțin de 6 luni, până la finalul anului 2010, am redus numărul proceselor de HR de la 155 la 50 de proceduri standard, am creat un nou model de Servicii Comune pentru cele patru divizii ale grupului GSK România și am învățat angajații să utilizeze noul sistem, am dezvoltat un set nou de indicatori de performanță (KPI), conform abordării „OneHR”, și am pregătit întreg personalul de resurse umane să-și desfășoare activitatea într-o structură administrativă complet nouă. Aceasta a fost o schimbare fundamentală, care la sfârșitul anului 2011 a generat deja rezultate pozitive. Gradul de satisfacție al angajaților față de serviciile de Resurse Umane, conform măsurătorii din noiembrie 2011, era de 4,38 (pe o scară de la 1 la 5), față de 4,2 cu doar șase luni mai devreme. De fapt, această măsurătoare a făcut parte dintr-un sondaj GSK efectuat la nivel global, iar România a obținut cel mai bun rezultat dintr-un număr de 19 subsidiare GSK, cu rezultate foarte bune la nivel internațional.

Una din cele mai emoționante povești câştigătoare a fost cea a Laurei Dolis. Laura a lucrat în ultimii trei ani pentru GSK Consumer Healthcare ca Reprezentant Medical, dar în afara serviciului, contribuie la fericirea multor copii. Povestea Laurei a început atunci când, pentru că își dorea un copil și nu reușea să rămână însărcinată, a decis să adopte un copil. Înainte de adopție, a vizitat orfelinate din zona Bucureștiului, pentru a înțelege mai multe despre viața și experiențele copiilor abandonați. Astfel, i-a venit ideea primei campanii – „Vrei să fii Moș Crăciun?” – în cadrul căreia oamenii au fost încurajați să ofere cadouri de Crăciun copiilor orfani. Campania a avut un succes răsunător, reușind să strângă jucării în valoare de 5.000 de euro și sute de articole de îmbrăcăminte pentru peste 300 de copii. În prezent, Laura dezvoltă programe pe termen mai lung, pentru a ajuta copiii să primească lucruri necesare creșterii. Laura spune: „Când văd copii mă umplu de fericire!”. Ea mai spune că munca la GSK este diferită față de alte companii. „Am lucrat în multe

49

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Noua metodă de lucru „OneHR” permite angajaților să primească răspunsuri prompte la solicitările lor, prin utilizarea unui nou program global. Fiecare angajat cu computer poate accesa „OneHR” printr-un singur click și poate utiliza un serviciu de solicitare de date, prin care adresează întrebări și primește răspunsuri în timp real. De la lansarea sistemului, angajații au înregistrat peste 2.000 de solicitări, legate de administrare, compensare, cursuri și oportunităţi de dezvoltare, ștate de plată și altele. Pentru a veni în sprijinul dezvoltării Procesului de Transformare în HR și metodei de lucru „OneHR”, am creat o pagină de intranet „OneHR”, care conține politici, proceduri, resurse, instrumente și formulare tip utilizate în toate ariile de Resurse Umane (Administrare și ștate de plată, Recrutare, Compensare și Beneficii, Planificarea performanței și dezvoltării, Managementul talentului, Inducţie). Pagina reprezintă o resursă valoroasă prin care angajații și managerii pot găsi rapid și ușor toate informațiile relevante în domeniul Resurselor Umane.

1
România este pe primul loc din punct de vedere al satisfacției față de serviciile de HR, din 19 subsidiare GSK chestionate în 2011

Obiectivele noastre la locul de muncă 2012 - 2014
Menținerea unui înalt nivel de satisfacție (peste 90%) față de programele departamentelor de Resurse Umane. Analiza posibilităților de creștere a diversității forței de muncă prin incluziunea persoanelor cu dizabilități. Extinderea programului de traineeship dedicat tinerilor (Graduate Trainee Programme) și monitorizarea eficienței acestuia. Includerea unor aspecte de Resposabilitate Corporativă ale GSK în procesele de recrutare. Extinderea programelor de wellness dedicate angajaților.

RESPONSABILItAtEA NOAStRă: COMUNItăȚILE LOCALE
Îmbunătățirea calității vieții în România Obiectivul nostru este să avem o contribuție semnificativă în societate și pentru mediul înconjurător, prin dezvoltarea și implementarea practicilor de business responsabile. Pentru noi, responsabilitatea presupune să contribuim prin medicamentele și vaccinurile noastre la o stare de sănătate mai bună a oamenilor, să aplicăm valorile companiei în tot ceea ce facem și să depunem eforturi în permanență pentru a sprijini comunitățile defavorizate. Abordarea noastră integrată în ceea ce privește responsabilitatea corporativă ne ajută să operăm eficient, să minimizăm riscurile și ne motivează să ne dezvoltăm businessul. Programele noastre în comunitate se concentrează pe termen lung pe o sănătate mai bună a românilor, creșterea calității vieții și a speranței de viață a acestora – în prezent, cea mai scăzută din Uniunea Europeană. Acesta este un aspect critic mai ales în comunitățile defavorizate, unde nevoile sunt stringente, iar accesul pacienților la medicamente și tratament este limitat. Avem convingerea că prin dialog și colaborare cu stakeholderii - angajații, furnizorii, partenerii comunitari și autoritățile de reglementare, putem contribui la îmbunătățirea tuturor acestor aspecte într-o manieră responsabilă.

50

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Investițiile noastre în comunitate se concentrează pe nevoile de sănătate și educație, sprijinind în același timp și cauze sociale în comunitățile locale în care activăm. Modalitatea de contribuţie principală o constituie donațiile în bani pentru sprijinul cauzelor din domeniul sănătății. Acestora li se adaugă un program activ de voluntariat - „Orange Day” - la care participă anual aproape două treimi din angajații noștri.

719.940
Valoarea totală a investițiilor în comunitate GSK România 2011, în euro

81%
Procentul din investițiile totale reprezentând donații în bani

68%
Procentul de angajați voluntari în activitățile în comunitate în 2011

6.282
total ore de voluntariat în comunitate ale angajaților GSK România în 2011

0,34%
Procentul din cifra de afaceri a GSK Pharma pe 2011 investit în comunitate

Măsurarea impactului implicării în comunitate GSK Pharma este una din puținele companii din România și singura din domeniul farmaceutic, care a încheiat un parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare (ARC), în vederea aplicării metodologiei recunoscute la nivel mondial LBG (London Benchmarking Group) pentru măsurarea valorii și a impactului investițiilor în comunitate. Acest lucru ne permite să înțelegem mai exact modul în care investiţiile noastre afectează viețile beneficiarilor și conduce la modificări de comportament și mentalități, ceea ce reprezintă fundamentul schimbării sustenabile în societatea românească. În plus, metoda ne oferă criterii de referință prin care ne putem compara propriile investiții în comunitate cu cele realizate de alte companii românești. Utilizând datele elaborate prin metodologia LBG pentru GSK Pharma și adăugând datele colectate de la celelate companii din grupul GSK din România putem confirma că investiția noastră totală în comunitate se ridică la 707 euro per angajat în anul 2011. Valoarea depășește dublul mediei donațiilor per angajat (236 euro) realizate de alte companii din România, participante la raport. Este interesant de observat că valoarea investiției medii în comunitate, înregistrate în baza globală de date LBG pentru Marea Britanie, este de 560 euro/angajat, iar în SUA de 475 euro/angajat. Considerăm că acest GSK România aspect demonstrează investește de 3 ori angajamentul nostru față de mai mult pe angajat în societatea românească și contribuie comunitate decât alți la reducerea decalajului privind participanți LBG din calitatea vieții comparativ cu alte România. țări din Uniunea Europeană.
NB: Valoarea orelor de voluntariat a fost calculată la 2,84 euro, respectiv 12,04 RON, pe baza unui venit brut de 2.022 RON și utilizând o rată de 4,2379 RON pentru 1 euro.

Andreia Cucu PR& Communication Manager, GSK Pharma

3

Date personale: Născută în București, Andreia și-a început cariera în comunicare în urmă cu 9 ani în cadrul GSK unde, timp de 4 ani a avut diferite roluri în comunicare internă și PR. Începând cu 2008, și-a extins experiența profesională în comunicare în companii multinaționale și agenții de PR. A revenit alături de GSK în 2010 și după un an, în plus față de responsabilităţile poziției curente, a preluat coordonarea comunicării interne pentru Europa Centrală. Pasiuni: Călătoriile, descoperirea de locuri noi și a altor culturi, peisajele verzi, diversitatea oamenilor. Convingeri: „În viață trebuie să existe un echilibru permanent; de aceea, când vorbim de companii, trebuie să avem în vedere importanța unei abordări sustenabile pe termen lung din partea acestora.” Despre CSR: „CSR la GSK înseamnă să contribuim la sănătatea și prosperitatea societății în activitățile noastre de zi cu zi.”

51

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Donațiile în bani din partea GSK Pharma s-au îndreptat în principal către cauze legate de sănătate, însă educația și alte cauze se află și ele în aria noastră de interes la nivel național.
GsK pharma 2011: ponderea donaţiilor în lichidităţi 1% 4%
10% 8% 37% GsK pharma 2011: Distribuţia regională a donaţiilor în lichidităţi 7%

64% 32%
38%

sănătate

educaţie şi tineret

suport social

artă şi cultură

naţional Zona braşov alte zone

Zona bucureşti tulcea (Delta Dunării)

Raportul LBG al GSK Pharma indică faptul că am avut peste 10.000 de beneficiari în 2011. Întrucât 2011 este primul an în care participăm la studiu, cifra este redusă, din cauza răspunsurilor incomplete pe care le-am obținut de la unii din partenerii noștri din comunitățile locale. În următorii ani, odată cu perfecționarea instrumentelor interne de colectare a datelor, ne asteptăm ca numărul să crească semnificativ. Per ansamblu în cadrul grupului GSK România, valoarea totală a investițiilor în comunitate pentru cele patru companii a fost de 719.940 de euro în 2011. Un alt aspect important care a reieşit din analiza LBG este faptul că activitățile în comunitate ale GSK au influențat puternic atât organizațiile non-profit partenere, cât și angajații companiei. De exemplu, datele au arătat că gradul de satisfacție al angajaților a crescut cu 3% ca rezultat al activităților de voluntariat din 2011. Pentru mai multe informații despre ARC și LBG România, accesați: www.arcromania.ro GsK pharma 2011: impactul investiţiilor în comunităţi asupra partenerilor locali
economia de resurse financiare

1%

3% Mai mult timp la dispoziţie pentru deservirea beneficiarilor
sisteme de management mai perfomante Creşterea vizibilităţii şi reputaţiei organizaţiei Creşterea capacităţii de instruire a angajaţilor şi voluntarilor

5%

38%

7%

Programele noastre în comunitate În România, ne bucurăm să sprijinim programele globale GSK dedicate comunității, precum „Orange Day” și „PULSE”, asigurându-ne, în același timp, că intervențiile noastre au relevanță locală. Ne axăm în acest sens pe trei obiective principale: Creșterea speranței de viață a românilor. Reducerea ratei mortalității infantile. Sprijin pentru îngrijirea paliativă. Suport pentru comunităție sărace, izolate. Speranța de viață Mortalitate infantilă Afecţiuni şi cauze grave

▲ ▲ ▲

52

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Bugetul nostru pentru dezvoltarea comunităților în perioada 2007-2011 s-a ridicat la 1,3 milioane de euro și a fost investit în principal în programe care contribuie semnificativ la îmbunătățirea stării de sănătate și la educația în sănătate, conform obiectivelor noastre strategice. Programele noastre principale includ: „Fiecare Copil Contează”, în parteneriat cu Asociația Salvați Copiii. „Sănătatea copiilor din Delta Dunării”, derulat de către Asociația Salvați Dunărea și Delta. Susținerea dezvoltării îngrijirii paliative, prin sprijinul Fundației HOSPICE Casa Speranței. „Fiecare copil în grădiniță”, în parteneriat cu Asociaţia OvidiuRo. Parteneriatul cu United Way care constă într-o campanie de donaţii salariale în rândul angajaţilor. Avem convingerea că fiecare dintre acest programe ne ajută la o mai bună înțelegere a nevoilor în sănătate ale societăţii noastre – un factor important pentru construirea încrederii și realizarea de Shared Value. Orange Day „Orange Day”, eveniment introdus la nivel global de GSK în ianuarie 2009, a reuşit cu ajutorul a mii de angajați din toată lumea să aducă o schimbare semnificativă în comunităţi prin acţiuni de voluntariat. Inițiativa permite angajaților ca într-o zi plătită integral de companie să devină voluntari pentru un proiect în comunitate, o organizație sau cauză selectate de acesta, care respectă valorile GSK și pune în valoare abilitățile, motivația și energia angajatului. În GSK România, organizăm „Orange Day” la nivel național pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru a putea oferi voluntarilor posibilitatea de a alege când să participe la acţiune. În 2011, de exemplu, am consultat comunitățile locale din diferite zone ale României pentru a le afla nevoile locale. De principiu, în activităţile de voluntariat pe care le desfăşuram colaborăm cu partenerii noştri strategici, precum Habitat for Humanity, United Way sau Salvați Copiii, tocmai pentru a avea impact pe termen lung. În perioada „Orange Day”, angajații pot afla mai multe despre programele acestora și, dacă doresc, se pot înscrie ca voluntari ai organizaţiilor în timpul liber. 68% din angajații GSK au desfăşurat activități de voluntariat în 2011. În cadrul unui sondaj intern, 99% dintre angajații respondenți au declarat că vor participa și anul viitor. Punem zâmbete pe hartă În linie cu parteneriatul nostru strategic cu Salvați Copiii România, campania „Orange Day” în anul 2011 a fost intitulată „Punem zâmbete pe hartă” și a implicat peste 200 de angajați ai GSK Pharma și GSK Consumer Healthcare din România, care au participat la o serie de activități cu copii spitalizați, copii fără posibilităţi care merg la grădinițe de vară sau centre educaționale din 18 orașe. În cadrul acţiunilor, am pus accent pe importanţa igienei orale, prin ore de educaţie, dar şi distribuirea de periuțe și paste de dinți către peste 400 de copii.

53

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Sprijinul acordat United Way cu ocazia „Orange Day” Fundația United Way România este afiliată United Way Worldwide și urmărește îmbunătățirea calității vieții oamenilor în comunitate prin încurajarea donaţiilor individuale, corporatiste şi a voluntariatului. Unul din scopurile strategice ale United Way este promovarea unei vieți sănătoase și creșterea numărului de tineri și adulți sănătoși, care evită situaţiile riscante. În Romania, United Way este prezentă în București, Timișoara și Cluj-Napoca. GSK a devenit partener United Way încă din 2005, iar în 2010 programele noastre au avut ca beneficiari peste 5.000 de persoane din categorii vulnerabile și dezavantajate în societate. În 2011 am reuşit ca peste 160 de angajați să doneze sume care au fost ulterior dublate de companie, atingându-se o valoare totală de 25.000 de euro. Cu ocazia „Orange Day”, o echipă de voluntari s-a implicat în renovarea unor terenuri de joacă la un spital din București și la o grădiniță pentru copii cu nevoi speciale din Cluj-Napoca. Pentru mai multe informaţii, accesaţi: www.unitedway.ro.

În iunie și iulie 2011, timp de trei zile, 80 de angajați GSK au fost voluntari alături de United Way România, pentru a reabilita spațiul de joacă al unui spital pediatric, unde sunt internați peste 200 de copii. Mulțumită eforturilor acestor voluntari, copiii pot acum să se plimbe și să se joace în siguranță, într-un parc nou, renovat, cu covoare de protecție instalate în jurul echipamentelor de joacă. Este o schimbare importantă în viața lor, dar acesta nu este singurul proiect pe care GSK și United Way România l-au realizat împreună. Atât în București, cât și în Cluj-Napoca, GSK a colaborat în permanență cu noi pentru susţinerea proiectelor ce au drept beneficiari peste 6.500 de persoane, copii și adulți. Sprijinul a constat atât în voluntariat, cât și în donații ale angajaților și ale companiei. Parteneriatul nostru ilustrează principiul pe care United Way îl urmează în activitățile sale din totă lumea: doar prin efort comun putem aspira la o societate echitabilă, cu oportunități egale de educație, îngrijire și venituri decente. Cristina Damian, Director Executiv, United Way România

„Orange Day” la Brașov Pentru evenimentul „Orange Day” din 2011 de la Brașov, acolo unde au participat angajaţii fabricii GSK din Braşov, au fost alese cinci activități separate, la care au participat aproape toți angajații: Donarea de sânge: 23 angajați brașoveni au donat sânge la cabinetul medical al unității, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov.

54

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Sprijin acordat Fundației HOSPICE Casa Speranței: realizarea de ornamente și podoabe de Crăciun, organizarea unei licitații în companie și strângerea de fonduri pentru organizație. Decorarea grădinițelor de stat: pictarea pereților cu personaje din desenele animate Disney, în parteneriat cu Primăria Brașov. Sprijin acordat Spitalului General Brașov: curățarea și recondiționarea curții exterioare prin tăierea ierbii, colectarea deșeurilor și gunoiului și instalarea de bănci noi pentru pacienți și vizitatori. Curățarea orașului: colectarea a peste două tone de gunoi dintr-o zonă turistică de mari dimensiuni și îndepărtarea și reciclarea ecologică a acestuia.

Angela Boghiu General Services Co-ordinator, Fabrica din Brașov

Date personale: Angela lucrează la fabrica din Brașov de 10 ani, de când a absolvit facultatea. Ea a fost voluntar „PULSE” în 2010. Convingeri: „Cu încredere în viitor și gândire pozitivă poți depăși toate obstacolele.” Despre experiența „PULSE”: „În cadrul programului PULSE am fost repartizată timp de cinci luni la HOSPICE Casa Speranței, pentru a coordona campania 2% pentru centru. Fundația asigură îngrijire medicală gratuită copiilor şi adulţilor cu boli în stadiu terminal din Brașov și București. Rolul meu a constat în coordonarea campaniei. Printre altele m-am asigurat ca donațiile au fost primite şi înregistrate corect. M-am bucurat că am reușit să strâng aproape 1.900 confirmări de donații, cu o valoare anuală de peste 20.000 euro. Perioada mea de voluntariat a reprezentat o experiență personală și profesională extraordinară. Am învățat foarte multe și am putut să împărtășesc şi celorlalți cunoștințele mele. M-am provocat pe mine însămi și am realizat lucruri pe care nu eram sigură că le puteam face. Am avut ocazia să văd cu ochii mei beneficiile activității pe care o desfășurăm la GSK și m-am apropiat de pacienți și de familiile lor - a fost o experiență personală importantă și emoționantă.”

Programul de Voluntariat „PULSE” În luna aprilie 2009, GSK a lansat Programul de Voluntariat „PULSE”, pentru a permite angajaților să-și folosească experiența în programe de voluntariat și să influențeze pozitiv comunitățile din întreaga lume. De atunci, în cadrul „PULSE” aproape 300 de angajați din 49 de țări au lucrat cu 70 de organizații non-profit. Prin „PULSE”, GSK urmărește să aibă un impact pozitiv, sustenabil asupra organizațiilor non-profit și în rândul comunităților, să susțină inițiativa și dezvoltarea angajaților și să promoveze o cultură a creativității, ingeniozității, proactivității și lucrului în echipă atât în cadrul organizației, cât și în interiorul companiei. De la începutul programului, în România s-au înscris un voluntar „PULSE” din România și doi voluntari de la alte subsidiare, care au venit în România şi au făcut voluntariat pentru un ONG local. Puteţi citi mai multe despre programul global pe blogul „PULSE”: http://gskpulsevolunteers.com/

Build trust

empowerment

strengthen culture

55

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

HOSPICE Casa Speranței GSK România are un parteneriat de 10 ani cu HOSPICE Casa Speranței, în vederea extinderii de servicii de îngrijire paliativă la nivel național pentru pacienții cu boli terminale. În acest scop, am sprijinit eforturile organizației, cu peste 1,5 milioane de euro de-a lungul unui deceniu. Cauza susţinută de HOSPICE Casa Speranței a fost recunoscută la nivel global şi în acest context participanții „PULSE” din toată lumea pot alege organizaţia pentru activități voluntare. De asemenea în 2012, doi noi voluntari GSK „PULSE” din SUA și Australia au aplicat și vor lucra în cadrul HOSPICE Casa Speranței. În acest fel, pe lângă sprijinul acordat, contribuim și la vizibilitatea fundației și la sporirea șanselor de a atrage susținere din toate colțurile lumii. Prin parteneriatul nostru cu HOSPICE Casa Speranței, am ajutat la punerea bazelor, respectiv extinderea serviciilor de îngrijire paliativă în România. Acum zece ani, conceptul de îngrijire paliativă era aproape necunoscut pe plan local. Acesta se referă la îmbunătățirea calității vieții pentru pacienții cu boli incurabile în fază avansată sau terminală, prin tratamente de ameliorare a durerii și consiliere psihologică. În România, mai mult de două treimi din bolnavii de cancer sunt diagnosticați în fază terminală, mulți dintre ei fiind trimiși acasă cu sprijin medical minim. Din lipsă de timp și de resurse, mai puțin de 7% dintre pacienți beneficiază de îngrijire paliativă. Acum, HOSPICE Casa Speranței oferă aceste servicii de îngrijire specializată unui număr și mai mare de bolnavi de cancer în România, stabilind astfel un nou standard nu doar în România ci şi în regiune. În 2010, am lansat un program de trei ani împreună cu HOSPICE Casa Speranței, în vederea dezvoltării unui centru de îngrijire în București, care să asigure îngrijire paliativă holistică celor cu boli incurabile și să devină primul Centru regional de Excelență pentru îngrijire paliativă din România. Clădirea va avea două unități – una pentru adulți, dotată cu 20 de paturi, și una de 10 paturi pentru copii. Acestea vor permite aproximativ 750 de internări anual, în timp ce departamentul ambulator va avea o capacitate de 4.000 de consultații pe an. Pe lângă serviciile clinice, centrul va asigura și pregătire teoretică și practică pentru personal de specialitate, devenind un punct de referință pentru alte țări, inclusiv Bulgaria, Serbia, Albania și Moldova. Inaugurarea este programată pentru 2013. Patrick Desbiens, fost Director General GSK România (până la sfârșitul anului 2011), a pus bazele și a condus un Comitet al Patronilor Onofirici, ce reunește manageri, oameni de afaceri, diplomați și filantropi în scopul strângerii de fonduri și promovării acestei cauze. În 2012, Pascal Prigent, actualul Director General al GSK România a continuat inițiativa și s-a alăturat Comitetului, angajându-se să sprijine acest parteneriat valoros, în beneficiul pacienților din România și din regiune.

Graham Perrols, Fondator HOSPICE Casa Speranței

Sănătatea copiilor din Delta Dunării În noiembrie 2011, am încheiat un parteneriat cu Asociația Salvați Dunărea și Delta pentru a lansa programul „Sănătatea copiilor din Delta Dunării”, prin care copiii din această zonă izolată a țării au beneficiat de analize și consultații medicale gratuite și de o campanie de educație în sănătate. Asociația Salvați Dunărea și Delta a fost înființată în 2004 ca ONG dedicat protecției mediului în scopul protejării Rezervației Biosferei Deltei Dunării. Prin parteneriatul nostru cu această organizație, am deschis noi drumuri și posibilități de acțiune, printre care îmbunătățirea calității vieții pentru copiii și familiile lor din această regiune. Campania include analize și consultații medicale și un program de educație în sănătate pentru copiii din comunitățile izolate din zona Deltei, precum și o evaluare completă a obiceiurilor de îngrijire și igienă.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: www.HOSPICE.ro.

56

Cu ajutorul companiei GSK am reușit să punem bazele și să dezvoltăm continuu serviciile de îngrijire paliativă specializată, atât în România, cât și în regiune.

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Delta Dunării este considerată o zonă defavorizată din punct de vedere social, iar principalii factori de risc în ceea ce privește sănătatea sunt cauzați de condițiile unice de mediu ale ecosistemului. Zona se află pe ruta păsărilor migratoare, care, împreună cu cele domestice, cresc probabilitatea de răspândire a infecțiilor și bolilor. De asemenea, Delta Dunării e compusă din zone întinse și izolate, cu acces îngreunat la servicii medicale de urgență, lipsite de personal de specialitate, echipamente și medicamente de bază, iar populația locală perpetuează practici neigienice, precum consumul apei direct din Dunăre. Toți acești factori fac ca populația din Delta Dunării, mai ales copiii, să fie foarte vulnerabilă și expusă la numeroase probleme medicale. Programul a oferit o șansă de îmbunătățire semnificativă a stării de sănătate și calității vieții în Deltă pentru peste 600 de preșcolari și școlari, din șase comunități din regiune, incluzând promovarea obiceiurilor de igienă și conștientizarea riscurilor pentru copii și părinți. Concluziile campaniei au fost publicate într-un raport „Sănătatea Copiilor din Delta Dunării” care centralizează problemele de sănătate cu care se confruntă comunitățile și care servește drept bază de discuție cu reprezentații autorităților locale și centrale din domeniul sănătății. Pe lângă sprijinul financiar, GSK a colaborat cu Asociația în definirea aspectelor principale de educaţie în sănătate din cadrul programului, dar oferind şi expertiză pe partea de comunicare.

Pentru mai multe informații despre Asociația Salvați Dunărea și Delta, accesați: www.salvatidelta.ro.

Liviu Mihaiu, Președinte, Salvați Dunărea și Delta

„Fiecare copil contează”: Reducerea ratei mortalității infantile în România Asociaţia Salvați Copiii urmăreşte la nivel internațional, prin proiectele desfășurate, reducerea ratei de deces a copiilor sub cinci ani din cauze care puteau fi prevenite. În prezent, la nivel global, aproape 9 milioane de copii sub cinci ani mor în fiecare an, iar 63% dintre aceste decese ar fi putut fi prevenite. Din nefericire, România e pe primul loc în Europa în ceea ce privește rata mortalității infantile, cu o medie dublă față de celelalte țări.

Cauzele Mortalităţii infantile în România
anomalii congenitale şi boli dezvoltate înainte de naştere

12% 10%

boli respiratorii, boli infecţioase şi parazitare accidente prevenibile prin educaţia mamelor alte cauze

30%

În acest context, GSK România a încheiat un parteneriat cu Salvați Copiii România pentru un proiect de 5 ani care vizează aspecte precum: creșterea nivelului de conștientizare în rândul femeilor însărcinate a importanței controalelor medicale pre și postnatale, și a consultului periodic al noilor născuți, educarea femeilor însărcinate și a mamelor privind creșterea, îngrijirea și necesitățile nou-născutului și a copilului până în 5 ani, implicarea principalilor actori sociali în vederea reducerii mortalității și morbidității la copiii între 0 și 5 ani și dezvoltarea unor măsuri de intervenție ale autorităților locale și centrale pentru stoparea acestui fenomen. În etapa pilot a programului, derulată în 2010-2011, în 16 zone rurale din țară (în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, dar şi cu sprijinul autorităților locale din domeniul sănătății), au existat ca beneficiari peste 600 de copii sub 5 ani și 400 de femei însărcinate și mame.


48%

Filozofia protecției mediului are drept coloană vertebrală armonia dintre oameni și natură. Iar când spațiul de care vorbim este unic în Europa și parte a patrimoniului UNESCO, atunci devine stringent ca paznicii ancestrali ai locului să fie sănătoși și educați. GlaxoSmithKline România s-a dovedit a fi un partener responsabil, care împărtășește această viziune. GSK s-a alăturat proiectelor noastre de îmbunătățire a stării de sănătate și de educație pentru sănătate a tinerilor locuitori din comunitățile izolate ale Deltei Dunării, participând cu nu numai cu importante resurse financiare, dar și cu prețioasa expertiză a specialiştilor companiei, în domeniul medical sau comunicare.

57

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Printre rezultatele încurajatoare ale acestei etape pilot cu durata de un an includem: Numărul de femei însărcinate care vin la control a crescut cu 10% Interesul gravidelor pentru analize a crescut cu 5% Numărul de copii imunizaţi prin vaccinare a crescut cu 25% Numărul de controale medicale la copii a crescut cu 10% Mai mult, în timpul acestei faze pilot, nu s-a înregistrat niciun caz de deces infantil. În 2012, proiectul va continua și se va extinde în alte 10 localități unde s-au înregistrat rate ale mortalității infantile de până la 13,2%. GSK asigură finanțarea integrală a programului, care acoperă: angajarea de personal medical de către Salvați Copiii, instruirea acestuia, sprijin în activitățile de diagnosticare și analiză, transport, mâncare, suplimente alimentare și nutritive pentru femeile și copiii care participă la program, cât și publicarea de materiale educaționale pentru școli.

Habitat for Humanity România În 2009, Europharm Distribuție a lansat primul său proiect comunitar strategic, „Construim împreună pentru o viață sănătoasă!”, în colaborare cu Habitat for Humanity România, o organizație non-profit a cărei misiune este eradicarea sărăciei pentru familiile din România. Angajații Europharm au efectuat activități de voluntariat, sprijinind programele Habitat for Humanity în beneficiul comunităților românești și oferind familiilor în nevoie un loc în care să trăiască. Programul a continuat în 2010 și 2011, cu rezultate impresionante în cei trei ani de desfășurare: 440 voluntari Europharm, 6.300 ore de muncă voluntară, 30 de familii beneficiare, 40 de copiii care au mers la creșe cu program prelungit, precum și construirea a 17 spații de locuit pentru familii din 12 localități. De asemenea, Europharm a sprijinit financiar programul și a donat toate materialele utilizate la construcția caselor pentru familii. Europharm Distribuţie rămâne dedicată Habitat for Humanity și își continuă colaborarea cu această organizație importantă.

Campania Fiecare Copil Contează reprezintă o prioritate strategică pentru Salvați Copiii România, întrucât dorim ca societatea să fie conștientă că, la fiecare 4 ore, în România moare câte un copil sub un an. Mortalitatea infantilă și speranța de viață a copiilor reflectă nivelul de trai și de educație al populației, accesul la îngrijire și medicamente și starea sănătății publice. Salvați Copiii România se luptă pentru o șansă la viață pentru fiecare copil – pentru că niciun copil nu trebuie să moară. Fără sprijinul GSK, nu ne-am fi putut dezvolta programele pentru mame și nou-născuți din comunitățile defavorizate. În numeroase cazuri, cadrele medicale și alți parteneri implicați în cadrul programului nostru au fost singurele persoane cu care beneficiarii au intrat în contact.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv, Salvați Copiii România

Le suntem recunoscători pentru implicarea socială, inclusiv mobilizarea de studenți, contribuind astfel și la dezvoltarea unei culturi de voluntariat în România.

Gabriela Grigori, Director Dezvoltare Resurse și Comunicare, Habitat for Humanity România

58

Suntem entuziasmați de colaborarea noastră cu Europharm Distribuție, devenită acum aproape o tradiție. Mulțumită Europharm, peste 100 de persoane au fost ajutate să obțină o locuință curată și decentă și 40 de copii au unde să învețe și să se joace.

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Programul „Fiecare copil în grădiniță” La începutul anului 2012, am lansat un nou program, concentrat pe îmbunătățirea stării de sănătate în comunitățile de rromi din Europa Centrală și de Est, afectate de un nivel ridicat de sărăcie. Aceasta este o inițiativă regională susținută prin programul global de finanțare al GSK, „Parteneriate Comunitare Europene” (European Community Partnerships), care sprijină programele de sănătate şi infrastructură în sănătate pentru comunități locale din Europa. Programul constă în acordarea de sprijin financiar pentru medicamente, servicii medicale, activităţi de planificare familială ş.a.m.d., respectiv donații de produse şi timp pentru o stare de sănătate mai bună a comunităților defavorizate. În România, ca parte a acestei inițiative regionale, am dezvoltat o componentă de sănătate a programului „Fiecare copil în grădiniță”, al Asociației OvidiuRo, care are drept scop creșterea semnificativă a numărului de copii din comunitățile defavorizate care se înscriu și merg zilnic la grădiniță. Programul se va derula pe perioada 2012 - 2014.

Obiectivele de implicare comunitară 2012 - 2014
Continuarea investițiilor anuale în „Orange Day” și creșterea ratei de participare a angajaților în acțiuni de voluntariat la peste 90%. Extinderea auditului inițiativelor noastre comunitare prin implicarea partenerilor din comunitate în metodologia LBG. Înbunătățirea metodei de calcul a beneficiarilor susținuți prin programele noastre comunitare. Continuarea și extinderea programelor comunitare actuale și dublarea anuală a numărului de beneficiari.

59

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

RESPONSABILItAtEA NOAStRă: PROtEJAREA MEDIULUI
Protejarea mediului înconjurător reprezintă o precupare zilnică în cadrul GSK, parte integrantă în strategia corporativă și o continuare firească a acțiunilor pe care le desfășurăm atât pe parte socială, cât și economică. Avem convingerea că ne putem dezvolta activitatea de business în România prețuind resursele naturale și ocrotind mediul înconjurător. În acest sens, organizația noastră a adoptat o conduită preventivă concentrându-se pe eficientizarea costurilor. În acest fel, conștientizarea costurilor resurselor ne-a permis să minimizăm impactul asupra mediului în majoritatea operațiunilor desfășurate. Cu toate acestea, știm că mai sunt multe de făcut pentru ca generațiile viitoare să se bucure de un mediu curat și sănătos. Ne străduim să iniţiem cât mai multe proiecte durabile privind impactul asupra mediului și, în același timp, să încurajăm societatea și mediul de afaceri în a-și spori atenția acordată protejării resurselor naturale. Grija față de mediul înconjurător este un aspect principal prin care ne demonstrăm angajamentul ca și organizaţie dedicată îmbunătățirii calității vieții românilor. La nivel global, GSK are o strategie complexă de protejare a mediului înconjurător pe întregul lanț valoric și pe toată durata de viață a produselor, stabilind obiective ambițioase de reducere a amprentei de carbon, a cantităților de apă utilizate și a cantității generate de deșeuri. Pe plan local, principalele efecte directe asupra mediului ale companiei sunt: Utilizarea de materiale, energie, combustibil, apă și generarea de deșeuri la fabrica din Brașov și în cadrul operațiunilor Europharm Distribuție și depozitare, cu sediul în București, care deservește întreaga țară. Prin Europharm Distribuție, operăm 11 depozite și avem o flotă de 92 de vehicule de livrare. Utilizarea combustibilului în GSK Pharma și GSK Consumer Healthcare pentru vizitele periodice ale celor 163 de reprezentanți medicali către doctori, farmacii, clinici și spitale din toată țara. De asemenea, nivelul de consum de energie, apă, hârtie și alte materiale la birourile noastre din București este relativ scăzut. Consumul de energie Consumul general de energie în 2011 a atins 3,86 Gigajouli pe tonă de produs livrat, reprezentând o scădere cu 45% față de 2010 (7,00 Gj/tonă). Această schimbare reflectă eforturile importante depuse de diviziile noastre de logistică și producție pentru a reduce consumul de energie prin numeroase metode. Per ansamblu, consumul absolut a crescut cu 4%, ca urmare a dezvoltării activității companiei.

45%

Reducerea consumului de energie la tona de produs livrat în 2011 față de 2010.

consumul de energie la tona de produs livrat în 2010-2011
Gigajouli 2.500 2.000 1.500 1.118 1.000 0.500 0.000 0.869 0.764 1.111 1.820 1.634 1.586 1.963

electricitate achiziţionată

Gaze naturale 2010 2011

Motorină

benzină

60

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

consum absolut de energie 2010-2011
Gigajouli 20.500 20.000 10.500 10.000 5.000 0.000
17.652 17.776 22.888 19.660 17.132 15.638

22.726 21.200

79.028
total gigajouli energie consumată în România în 2011
electricitate achiziţionată Gaze naturale 2010 Motorină 2011 benzină

Note: Consumul de energie include consumul de electricitate și combustibil auto la Europharm Distribuție, Fabrica Brașov, și sediul din București al GSK Pharma și GSK Consumer Healthcare. Pentru analiza comparativă s-au utilizat datele de consum estimat de electricitate la sediu în 2010 și de benzină la divizia Consumer Healthcare. Toate datele pentru 2011 sunt date măsurate. Întreaga cantitate de electricitate provine din Rețeaua Națională.

Inițiative de reducere a consumului de energie la fabrica de la Brașov Fabrica de medicamente de la Brașov este principalul consumator de resurse energetice în cadrul GSK România, utilizând aproape 80% din necesarul total de electricitate și gaze naturale la nivelul companiei. Fabrica de la Brașov, care funcționează după standarde GMP (Good Manufacturing Practices) are ca obiectiv reducerea consumului absolut de energie cu 5% în fiecare an. În 2011, deși volumul de producție a crescut cu 9%, consumul absolut de energie a fost redus cu 7,5%. Reducerea consumului de energie s-a numărat printre prioritățile fabricii din Brașov pe tot parcursul anului 2011 și, drept urmare, numeroase inițiative au fost puse în practică. Printre acestea se numără:

înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu becuri fluorescente economice. utilizarea luminii naturale în depozitele fabricii, în locul sistemelor electrice. reducerea temperaturii apei calde utilizate la operațiunile de producție până sub 50 grade Celsius. creșterea temperaturilor de refrigerare în procesul de producție și optimizarea funcționalității. îmbunătățirea sistemului de monitorizare a energiei. utilizarea apei de izvor pentru răcire, printr-un proces eficient. îmbunătățirea izolării termice la toate instalațiile de conducte din fabrică. întreruperi ale sistemelor de căldură, ventilație și aer condiționat (HVAC) în week-end-uri.

7,5%
Reducerea consumului de enegie la Brașov în 2011

Emisiile de carbon În România, am generat un nivel total de 5.902 tone emisii de carbon – cu 15% mai mult decât în 2010 (5.127 tone). În același timp, am redus cu 40% emisiile pe tona de produs livrat, o realizare posibilă datorită creșterii eficienței la fabrica din Brașov, precum și în sistemul de livrare din cadrul Distribuției.

61

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

total emisii carbon 2010-2011
tone 2.500 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 867 792 820 2.032 2.046 1.555 1.407 1.509

0,228
tone emisii carbon la tona de produs livrat în 2011 – reducere cu 40% față de 2010.

electricitate achiziţionată

Gaze naturale 2010 2011

Motorină

benzină

Note: Factorii de conversie utilizați la generarea emisiilor de carbon se bazează pe tabelele de conversie ale Agenției Internaționale pentru Electricitate (International Agency for Electricity), Registrului de Emisii al Agenției de Protecția Mediului SUA (U.S. EPA Climate Registry) și ale Ministerului Mediului, Alimentației și Afacerilor Rurale din Marea Britanie.

La Brașov, am instalat o nouă stație de tratare a apei uzate, dotată cu tehnologie MBBR, investiția totală ridicându-se la 402.000 de euro. Tehnologia de epurare pe bază de biofilm (MBBR Moving Bed Biofilm Reactor) este cea mai avansată metodă de tratare a apei, cu fiabilitate crescută, operațiuni simplificate (o singură trecere a apei prin stație) și consum redus de resurse. De asemenea, tehnologia MBBR permite scăderea nivelului de emisii la consumul biochimic de oxigen și consumul chimic de oxigen (CBO / CCO) în apa uzată rezultată din procesele de producție. În urma efectuării unui audit de consum la Brașov, un workshop pe teme de energie a fost organizat în cadrul fabricii, rezultând în noi inițiative și angajamente. Pentru anul 2012, fabrica de la Brașov are 27 de inițiative diferite privind scăderea consumului de energie, menite să diminueze emisiile de carbon cu peste 400 de tone și având un potențial de reducere cu peste 15% al acestora, la același volum de producție.

42%
Deșeurile metalice, plastic și de hârtie sunt reciclate, reprezentând 42% din cantitatea totală generată.

Consumul de apă Consumul total de apă al GSK România pe 2011 s-a ridicat la 13.406 metri cubi, reprezentând o creștere de 21% față de 2010, datorată în principal creșterii volumului de producției și a schimbărilor survenite în procesele de fabricație. Aceste cifre exclud consumul scăzut din sediul GSK din Bucureşti, acesta nefiind luat în considerare, fiind un spațiu închiriat. Pe viitor, ne propunem un sistem de măsurare a consumului de apă în birourile companiei.

Cristina Ciama Environment, Health & Safety Manager, Fabrica GSK din Braşov

Date personale: Cristina s-a alăturat GSK în 2000, având diferite roluri în cadrul departamentului Environment, Health & Safety Manager (EHS) și fiind implicată în numeroase proiecte și audituri legate de evaluarea gradului de risc chimic și creșterea siguranței în cadrul fabricii. Convingeri: „Nu te opri niciodată din a învăța lucruri noi!” Despre activitatea sa: „Angajamentul nostru este de a promova o cultură responsabilă față de mediu și față de angajații noștri la toate nivelurile pentru a reduce riscurile și impactul asupra mediului și a contribui la un cadru de muncă sigur și sănătos.”

62

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Deșeurile Cantitatea de deșeuri a fost măsurată în cadrul fabricii de la Brașov, la care se adaugă un nou proiect de segregare și măsurare a deșeurilor solide pus în practică la sediul nostru din București. În cadrul unității de producție de la Brașov s-a înregistrat o reducere cu 23% a deșeurilor generate în 2011, respectiv 62 tone. Cea mai mare parte din deșeurile generate sunt chimice (60%), din care 65% nu sunt toxice. Deșeurile metalice, plastice și din hârtie sunt reciclate în proporție de 100%.

tipuri deşeuri - 2011
organic Metal plastic Hârtie chimice substanţe chimice periculoase

10%

9% 7%

14%

38% 22%

Birouri mai ecologice În 2011, la sediul GSK din București a fost lansat un program, intitulat „Think Green!” pentru a atrage atenția angajaților privind problema reciclării deșeurilor. În fiecare birou, au fost instalate recipiente de colectare selectivă pentru hârtie, plastic sau alte tipuri de deșeuri. Nu mai puțin de zece Eco-Ambasadori au fost desemnați și s-au organizat workshop-uri pe teme ecologice pentru angajați, în parteneriat cu un Viitor Plus. Astfel doar în 2011, am colectat selectiv aproape o tonă de hârtie și plastic pentru reciclare. Continuăm să încurajăm angajații să evite sau să reducă generarea de deșeuri iar în același timp colectăm selectiv deșeurile pentru a minimiza impactul asupra mediului. Sunt în curs de dezvoltare și alte metode de conservare a resurselor, cum ar fi un sistem automat de închidere al corpurilor de iluminat și al aparatelor de aer condiționat din birouri. De asemenea la Europharm Distribuție am achiziționat imprimante noi cu cititoare individuale de card, astfel încât utilizarea acestora de către personalul de birou să fie monitorizată mai eficient.

Obiectivele noastre privind protecția mediului 2012 - 2014
Reducerea consumului total de energie pentru toate operațiunile cu 5% pe an, utilizând valorile din 2011 ca bază de calcul. Reducerea consumului de combustibil pentru deplasările reprezentanților medicali cu 5% pe kilometru parcurs. Reducerea consumului de combustibil la operațiunile de livrare Europharm Distribuție cu 15% pe tonă de produs livrat până la sfârșitul anului 2014, utilizând valorile din 2011 ca bază de calcul. Eliminarea ambalajelor inutile sau reducerea volumului acestora. Măsurarea eficientă a cantității de deșeuri generate în cadrul tuturor operațiunilor și crearea unei noi baze de calcul în 2012. Reducerea cantității totale a deșeurilor cu 15% până la sfârșitul anului 2014. Reducerea emisiilor de carbon ale operațiunilor GSK din România cu 15% până la sfârșitul anului 2014, utilizând valorile din 2011 ca bază de calcul. Măsurarea consumului de apă din sediul de birouri și stabilirea unui obiectiv de reducere.

63

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Preţuim încrederea voastră
Măsurarea încrederii: Conform sondajului efectuat în rândul profesioniștilor din domeniul sănătății (medici de familie, specialiști din spitale și experți medicali), 98% dintre respondenți sunt de părere că furnizăm pe piață produse sigure și de calitate, iar 73% au apreciat angajamentul companiei și inițiativa de colaborare în vederea prevenirii bolilor și a promovării unui stil de viață sănătos. Conduita etică: Interzicem în mod clar orice formă de cadouri către partenerii de afaceri de orice natură, pentru a delimita cât mai clar posibil interesele de afaceri de cele personale. Recompense în acord cu valorile companiei: Recompensăm reprezentanții medicali în baza a trei elemente care cultivă conduita corectă și nu sunt influența directă a rezultatelor de vânzări. Contribuția la cunoaștere în sectorul de sănătate: În 2011, am fost prima și singura companie de produse farmaceutice care a sponsorizat un workshop pentru medici, coordonat de o organizație externă; în cadrul workshopului nu s-au promovat produse GSK. Educația medicală pentru medici: În 2011, GSK a sponsorizat lansarea programului gratuit de învățare online (e-learning) pentru medicii de familie din România, de care au beneficiat până în prezent peste 3.000 de medici. Sprijinirea specialiștilor: Am finanțat participarea a 100 de tineri medici rezidenți la programe de dezvoltare a cunoștințelor și calificărilor de specialitate – un program inovator pentru România. Creșterea accesului la medicamente: GSK oferă programe de acces în beneficiul pacienţilor în arii precum oncologia şi bolile rare. Promovarea cercetării clinice: Derulăm 30 de studii clinice anual iar în 2011 am înregistrat cel mai mare număr de până acum: peste 1.600 de pacienți înscriși la testări de produse farmaceutice și vaccinuri au utilizat rețeaua noastră de peste 200 de cercetători, în peste 100 de centre din toată țara. Sprijinirea intereselor și drepturilor pacienților: colaborăm cu Asociațiile de Pacienți și cu alte organizații de sprijin al acestora, pentru a le oferi asistență și informații despre cum pot trăi dacă suferă de o anumită afecțiune. În 2011, am sprijinit în total 11 organizații, prin donații în valoare de 29.000 de euro. De asemenea, am încheiat un parteneriat cu Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor afectate de SIDA din România (UNOPA), într-o campanie intitulată „Ia-mă de mână! Arată că-ți pasă!, pentru a promova toleranța și combaterea discriminării persoanelor afectate de HIV/SIDA prin activități media inovatoare în mediul online și offline. Promovarea sănătății orale: Divizia de Consumer Healthcare a GSK România este un sponsor principal al campaniei „Zâmbește România”, care face parte din „Platforma Europeană pentru o Igienă Orală mai Bună” și promovează îngrijirea orală pentru îmbunătățirea sănătății generale și prevenirea tratamentelor costisitoare. Politicile publice: Avem un rol activ în asociațiile profesionale din Industrie: ARPIM, FIC, LAWG și AmCham România. transparența: Acesta este primul Raport de Responsabilitate Corporativă GSK România, elaborat în conformitate cu standardul GRI (Initiațiva Globală de Raportare) și certificat cu Nivelul B.

Raportul de Responsabilitate Corporativă GSK România 2011: Elemente cheie

64

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Piața
Facilităm accesul ridicat al pacienţior la medicamente prin parteneriate cu alte companii, pentru a crește nivelul distribuției de medicamente în România. Prin parteneriate cu peste 100 de furnizori din România și din străinătate, Europharm Distribuție livrează medicamente și produse tip OTC (fără prescripție) către peste 6.000 puncte de vânzare, efectuând zilnic aproape 1.500 de vizite în toate colțurile țării pentru a furniza peste 4.000 de produse diferite. Per total, avem o cotă de piață constantă de circa 8% pentru produse farmaceutice. Fabrica GSK din Brașov produce anual peste 40 milioane de unități pentru România și alte țări, și este certificată pentru Bune Practici de Producție (GMP – Good Manufacturing Practices) de către autoritățile din România, Arabia Saudită, Egipt, Yemen, Turcia, Australia, Japonia și Taiwan. Portofoliul de vaccinuri pe care îl furnizăm acoperă peste 60% din cerințele de bază ale Ministerului Sănătății.

Raportul de Responsabilitate Corporativă GSK România 2011: Elemente cheie

Punem calitatea pe primul loc. În 2011 nu s-au înregistrat incidente de calitate raportabile în niciuna dintre operațiunile companiei în România, nu au avut loc retrageri de produse de pe piață, scurgeri de substanțe la unitățile de producție sau alte incidente majore de calitate. În același an, am lansat o procedură suplimentară de inspecţie, axată pe identificarea riscurilor potențiale pe care le implică activitățile companiei și procesele aferente lanțului de distribuție - procedură care garantează efectuarea controalelor corespunzătoare.

Angajații GSK
În total, la sfârșitul anului 2011, echipa noastră din România era formată din 1.019 angajați, din care 62% femei. Procentul femeilor în poziții de management este de 61% din totalul personalului de profil – cu 22% mai ridicat decât media globală GSK. În 2010, GSK România a fost desemnată „Cel mai bun angajator din România”, în urma unui cercetări realizate de Hewitt Associates. În cadrul Studiului Global GSK, 91% din angajații GSK România au confirmat că sunt mândri să lucreze pentru companie, iar 89% au convingerea că organizația acționează responsabil față de comunitate. Am îmbunătățit infrastructura și procesele de Resurse Umane (HR) și am integrat departamentele separate de HR din fiecare dintre cele patru companii din România, conform abordării globale „OneHR”. În mai puțin de 6 luni, am redus numărul proceselor de HR de la 155 la 50 de proceduri standard, în urma unei cercetări exhaustive a tuturor activităților efectuate în cadrul GSK România. În 2011, Europharm Distribuţie a lansat programul de Excelență Operațională, care a inclus un curs complet de Management de Proiect pentru numeroși angajați cu roluri variate în cadrul organizației. Suntem dedicați oferirii unui loc de muncă sigur pentru toți angajații din România. În 2011, am raportat zero vătămări corporale la locul de muncă și zero zile pierdute în urma accidentelor. În cadrul Europharm Distribuţie, șoferii vehiculelor de livrare au parcurs peste 5 milioane de kilometri fără a suferi sau provoca vătămări corporale.

65

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Comunitățile locale
În 2011 am investit 719.940 de euro în comunitățile locale din România. Valoarea investiției în comunitate per angajat în România este de 707 euro - superioară mediei din Marea Britanie și SUA (conform bazei de date LBG). Investițiile noastre în comunitate se concentrează pe termen lung pentru o mai bună sănătate a românilor, creșterea calității vieții și a speranței de viață a acestora – în prezent cea mai scăzută din România, reducerea mortalității infantile și ameliorarea durerii și suferinței pentru pacienţii cu boli incurabile.

Raportul de Responsabilitate Corporativă GSK România 2011: Elemente cheie

64% din investițiile în comunitate sunt direcționate către cauze din domeniul sănătății. Partenerii noștri principali în proiectele dezvoltate în comunitate sunt: Salvați Copiii România, United Way, Asociația Salvați Dunărea și Delta, Habitat for Humanity și HOSPICE Casa Speranței. 68% din angajați s-au implicat ca voluntari în 2011, activitatea lor benevolă însumând 6.282 ore lucrate în beneficiul comunităților locale. 2011 a fost al doilea an dintr-un program de trei ani desfășurat alături de HOSPICE Casa Speranței, în vederea construirii unui centru în București, care să asigure îngrijire paliativă holistică celor cu boli incurabile și să devină primul Centru regional de Excelență pentru îngrijire paliativă din România. În ultimii 10 ani, am donat peste 1,5 milioane de euro în sprijinul activităților derulate de organizație. În 2011, am lansat un program pentru îmbunătățirea sănătății copiilor din Delta Dunării, în parteneriat cu Asociația Salvați Dunărea și Delta. Campania include analize și consultații medicale, precum și programe educaționale pentru copiii și familiile din această regiune defavorizată. Am inițiat un parteneriat cu Salvați Copiii România pentru un program pe 5 ani în vederea reducerii mortalității infantile din România, intitulat „Fiecare copil contează”. În 2011, peste 600 de copii și 400 de femei însărcinate din 16 zone rurale au primit asistență prin intermediul proiectului pilot. Europharm Distribuție a continuat un parteneriat de trei ani cu Habitat for Humanity. Cifrele vorbesc de la sine: 440 voluntari, 6.300 ore de muncă voluntară, 30 de familii beneficiare, 40 de copii trimiși la creșe cu program de zi și 17 noi spații de locuit construite pentru familii din 12 localități.

66

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Protejarea mediului
Consumul general de energie în 2011 s-a ridicat la 3,86 Gigajouli pe tonă de produs livrat, reprezentând o scădere cu 45% față de 2010 (7,00 Gj/tonă). Această schimbare reflectă eforturile considerabile depuse în zonele de logistică și producție pentru reducerea consumului de energie. La fabrica noastră din Brașov, consumul de energie absolut a scăzut cu 7,5%, datorită programelor de eficientizare, în ciuda unei creșteri cu 9% a volumului de producție. Am generat un nivel total de 5.902 tone emisii de carbon – cu 15% mai mult decât în 2010 (5.127 tone). În același timp, am redus cu 40% emisiile pe tona de produs livrat, o realizare posibilă datorită creșterii eficienței în diviziile de producție și distribuție. Consumul total de apă al GSK România pe 2011 s-a ridicat la 13.406 metri cubi, reprezentând o creștere de 21% față de 2010, în principal pe fondul creșterii volumului de producție și a schimbărilor survenite în procesele de fabricație. Fabrica de la Brașov a înregistrat o reducere cu 23% a cantității totale de deșeuri generate. Deșeurile din metal, material plastic și hârtie sunt reciclate în proporție de 100%. În 2011 la sediul GSK din București a fost lansat programul intitulat „Think Green” pentru a atrage atenția angajaților asupra procesului de reciclare. În cadrul acestuia au fost instalate recipiente de colectare selectivă, au fost desemnați zece Eco-Ambasatori și s-au organizat workshopuri pe teme ecologice pentru angajați. În 2011, am colectat aproape o tonă de hârtie și plastic pentru reciclat.

Raportul de Responsabilitate Corporativă GSK România 2011: Elemente cheie

67

68

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

IndIcatorul GrI
Inițiativa Globală de Raportare (GRI) este o organizație non-profit care servește multiple interese și care urmărește creșterea gradului de transparență în afaceri prin raportarea sustenabilă, în rândul companiilor din toată lumea. Principalul instrument de raportare sustenabilă este cadrul de raportare GRI, care include indicații detaliate de raportare și asigură o structură consistentă aplicată de mii de companii din toată lumea în comunicarea abordărilor și performanței în ceea ce privește sustenabilitatea.

În 2011 au fost publicate peste 6.000 de rapoarte de sustenabilitate elaborate de companii din întreaga lume – multe dintre acestea au utilizat standardul de raportare GRI. Pentru mai multe informații, accesați: www.globalreporting.org. Prezentul raport utilizează principiile GRI la Nivelul de Raportare B. Acest raport a fost evaluat de analistul de raportare GRI, care a confirmat respectarea nivelului menționat. Mai jos vă prezentăm declarația primită din partea GRI.

report application level

c
output
report on: 1.1 2.1 - 2.10 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

c+
Report Externally Assured

B

B+
Report Externally Assured

a
same as requirement for level B

a+
Report Externally Assured

G3 profile disclosures

report on all criteria for level c plus: 1.2 3.9, 3.13 4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Standard Disclosures

not required G3 Management aproach disclosures

output

Management approach disclosures for each Indicator category

Management approach disclosures for each Indicator category

G3 performance Indicators & sector supplement performance Indicators

output

report on a minimum of 10 performance Indicators, including at least one from each of: economic, social and enviromental

report on a minimum of 20 performance Indicators, at least one from each of: economic, enviromental, Human rights, labor, society, product responibility.

report on each core G3 and sector supplement* Indicator with due regard to the Materiity principle by either: a) reporting on the indicator or b) explaning the reason for its omission.

*sector supplement in final version

69

70

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Indic ator G3 1.1

Descriere

Raport

Pag.

Comentarii GSK România are 4 directori

Integral

11-14 11, 19, 22- 24 15 9 15 15 10 15 9 9

1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 de proprietate a companiei 2.10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Persoane de contact pentru feedback privind raportul sau Procesul de realizare a raportului. închiriate, asocieri, furnizori). A se vedea Standardul de Data celui mai recent raport Premii primite pe perioada de raportare. Dimensiunea companiei Adresa sediului central

Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral

relevante pentru aspectele de sustenabilitate abordate în raport

Nu au existat (AP) Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral AP 5 AP 5 5 5 5 5 Acesta este primul Raport de Sustenabilitate al GSK România. perioadei de raportare. Nu s-au acordat premii pe perioada de raportare.

71

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

3.8

Integral

5 Metodele de calcul pentru

3.9

Integral

AP

datelor sunt incluse în corpul relevante. Acesta este primul Raport de

3.10

Integral

AP al GSK România. Acesta este primul Raport de

3.11 aplicate în raport. 3.12 3.13 4.1 organizare sau de supraveghere 4.2 Index GRI

Integral Integral Integral Integral

AP al GSK România. 71 5 15

Integral

15

4.3

non-

Integral

15

4.4

Integral

15

4.5

Integral

15

4.6 4.7

Integral Integral

15 15

4.8

principii acestora.

Integral

8,42

4.9

Integral

15

72

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

4.9

Integral

15

4.10 mediu 4.11 4.12

Integral Integral Integral

15 60 25

4.13

Integral

31

4.14 4.15 4.16 de grup 4.17

Integral Integral Integral Integral

20 21 21 21

Raport economice. ECDMA Impact economic I privind mediul Materii prime Energie I I ntegral Integral 1 ntegral

Pagina

Comentarii

11,19 1,19 9

ENDMA

Integral 6 Integral 6 ntegral

0 0 62

73

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Biodiversitate

Integral

AP biodiversitate. De aceea GSK România nu are o 64 60 60 60 60

Conformitate Transport General

Integral Integral Integral Integral

Angajarea

Integral Integral Integral Integral Integral

42 48 48 47 46

Drepturile Omului Integral Integral Integral Integral Integral Integral Integral N/A proceduri sociale Comunitate Integral Integral Integral Integral Integral 50,51 25 31 31 16 49-50 42 42 42 42 25,49 42 0 noastre din România.

Conformitatea produsele

Integral Integral Integral Integral

35 AP 35 35

74

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Indicator

Raport Nu se

Pag.

Comentarii

EC1 capital EC2 EC3 EC4 EC5 EC6 EC7 locali în structurile de management superior în sediile centrale i a serviciilor oferite pentru binele public, prin

0 -

Nu se Nu se

0 0 AP Guvernului României. 48 0 47

guvernului Raportul salariului standard de intrare comparat cu

Integral Integral Nu se

Integral

EC8

Integral Nu se

AP

GSK Romania nu a efectuat inves

EC9 EN1 EN2 EN3 EN4 EN5

indirecte majore Nu se Procentul de materii prime refolosite Co Nu se Integral Integral Integral Ini

0 0 0 60 60 61 Produsele GSK (medicamentele ) nu a de consum.

EN6

Integral

AP

75

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

EN7 EN8 EN9

Integral Integral Integral

61 62 omânia nu AP

EN10

Integral

AP Niciunul din sediile GSK România nu se

EN11

regiunilor protejate sau a celor cu grad ridicat de biodiversitate

Integral

AP biodiversitate. Produsele GSK România nu au efecte

EN12 biodiversitate EN13 Habitate protejate sau reabilitate

de

Integral

AP

Integral

AP

de protejare sau reabilitare a habitatelor. Niciunul din sediile GSK România nu se biodiversitate. . Niciunul din sediile GSK România nu se

EN14

Strategii, m

Integral

AP

EN15

Integral

AP

EN16 EN17 EN18 EN19 EN20 EN21 greutate

ate.

Integral Integral Integral Integral Integral Nu se

61-62 AP 61-62 AP GSK România n AP 0

76

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

EN22 EN23 i volumul scurgerilor

Integral Integral

63 AP

EN24

Integral

AP toxice sunt tratate local.

v EN25 raportoare EN26 EN27 ambalaj recuperate, pe categorii -monetare survenite de mediu Impact major asupra mediului cauzat de transportul EN29 Nu se mediului, pe categorii Integral Integral iziile principale de LA3 categorii LA4 Perioadele minime de preaviz cu privire la LA5 Integral AP lege – Integral AP ii GSK România nu este acoperit de un contract de GSK România a Integral 48 60,61 Integral Integral Nu se 60 0 -monetare pentru Integral AP

EN28

AP

EN30 LA1 LA2

0 43 44

77

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

LA6

Integral

AP

Ratele de accidentare, boli profesionale, zile LA7 Integral 48

LA8

Nu se amiliilor acestora sau membrilor

0

LA9 LA10

Integral Nu se

AP 0

– prin urmare acest aspect nu este aplicabil.

LA11

Integral

45

LA12 LA13 LA14 HR1 ncipale care includ clauze privind drepturile omului sau au fost monitorizate în acest sens

Integral Raportat Nu se

45 15, 44 0 AP

Integral Nu se

acorduri pe perioada de raportare.

HR2

0

HR3

Nu se

0 În perioada de raportare nu au existat cazuri de discriminare la GSK România.

HR4

luate în acest sens

Integral

AP

78

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

HR6

Integral

AP

HR7 sau obligatorii Procentul de personal de securitate instruit în HR8

Integral

AP

Nu se legate de drepturile omului relevante pentru ope Integral

0

HR9

AP

Nu au existat incidente.

SO1

– inclusiv strategii

Integral

50

SO2 SO3 SO4 SO5 SO6 rea Procentul de ang -

Integral Integral Integral Integral Integral

41 25 AP 31 AP GSK România nu a fost subiectul Nu au existat .

SO7

Integral

AP

SO8

-monetare survenite

Integral

AP

-monetare pentru

PR1

Nu se

0

PR2

efectul produs

Integral

AP

nerespectare a codurilor privind

79

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

icii cerute de PR3 Integral AP

produsele noastre sunt supuse prin

de respectarea acestora în toate cazurile. PR4 Integral AP Nu au nerespectare a codurilor privind

PR5

rezultatele sondajelor în acest sens. i codurilor voluntare legate de comunicarea de

Integral Nu se

36

PR6

0

PR7

, inclusiv publicitatea,

Integral

AP

nerespectare a codurilor privind

cate privind PR8 Integral AP

Nu sGSK România nu a primit amenzi pentru nerespectarea prevederilor cu

PR9

Integral

AP

80

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

Indicatorul UN Global Compact și corespondența cu GRI Principii Global Compact Principiul 1: Indicatori GRI HR1, HR2, HR3, HR4

Principiul 2:

devin complici la î drepturilor omului.

HR2, HR3

Principiul 3:

HR5, LA3, LA4

Principiul 4: torie. Principiul 5: copiilor. Principiul 6: celei profesionale. Companiile tr Principiul 7:

HR7

HR6

HR4,LA10, LA11 3.13, EN1, EN2, EN3, EN4, EN5, EN6, EN7 1.1, EN8, EN9, EN10, EN11, EN12, EN13, EN14, EN15, EN16 EN17 ecologice.

Principiul 8:

Principiul 9:

Principiul 10:

SO2

81

GlaxosmithKline - românia
Raport de Responsabilitate Corporativă 2011

GsK românia raport de responsabilitate Corporativă 2011

82