ispitna pitanja

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD KATEDRA ZA OPŠTU MEDICINU ŠEF KATEDRE: Doc. dr Radoslava Doder Datum: 10.10.2011.

ISPITNA PITANJA ZA STUDENETE STOMATOLOGIJE, III GODINA, NA PREDMETU OPŠTA MEDICINA
I OBLAST:DERMATOVENEROLOGIJA Praktični deo ispita 1. Histološko-anatomska graña kože 2. Funkcije kože 3. Važnije patohistološke promene u koži 4. Eflorescencije u ravni kože 5. Eflorescencije iznad ravni kože (keratoza, papula, plak, tumor, multiformni eritem) 6. Eflorescencije iznad ravni kože (urtika, vezikula, pustula, bula, skvama, krusta) 7. Eflorescencije ispod ravni kože 8. Dokazivanje treponeme u lezijama 9. Nespecifične serološke reakcije za dokazivanje sifilisa 10. Specifične serološke reakcije za dokazivanje sifilisa 11. Terapija u dermatovenerologiji Usmeni deo ispita 1. Parazitarna oboljenja kože 2. Gljivična oboljenja kože 3. Bakterijska oboljenja kože 4. Virusna oboljenja- Herpes simplex 5. Virusna oboljenja – Herpes zoster 6. Verruca vulgaris, verruca plana, mollusca contagiosa 7. Eritemoskvamozne dermatoze- Psoriasis vulgaris 8. Papulozne dermatoze- Lichen ruber planus 9. Bulozne dermatoze- Pemphigus chronicus 10. Bulozne dermatoze- Dermatitis herpetiformis Duhring 11. Bulozne dermatoze: Pemphigoid bullosum

Promene na sluznicama u okviru dermatoveneroloških bolesti 25. dif. Kongenitalni sifilis. Neuralgije glave i lica (KS. Cirkulatorna oboljenja kože 21. Sifilis II stadijum 27. IV i VI kranijalni nerv) 3. Primarne glavobolje (migrenska. Patologija nervusa trigeminusa 4. dg i lečenje) . Bol u neurologiji. hemifacijalni spazam) 5. disfagija i disfonija 7. Kontaktni dermatitis 17. klaster) 11. Patologija nervusa hypoglossusa 9. Maligni tumori kože 24. Patologija nervusa glossopharingeusa i nervusa vagusa 6. Urtikarija i angioedem 14. Dermatomiozitis 20.12. Anafilaktički šok 13. tenziona. Bulbarna i pseudobulbarna paraliza 8. Sifilis III stadijum 28. Prekanceroze 22. II OBLAST: NEUROLOGIJA 1. Sifilis I stadijum 26. Benigni tumori kože 23. Dizartrija. Sindrom multiformnog eritema 15. Bellova paraliza. Atopijski dermatitis 16. Lupus erythematodes 18. Nervus opticus i patologija vidnog puta 2. klasifikacija bola i lečenje 10. Sekundarne glavobolje 12. Patologija nervusa facijalisa (periferna i centralna paraliza facijalisa. Patologija bulbomotora (III. Oboljenja sa sklerozom kože 19.

Epilepsije-definicija. D i E 3. Stomatološke intervencije u dece sa uroñenim bolestima krvarenja 4. Skrining testovi hemostaze i njihov značaj u stomatologiji 2. Parotitis epidemica 11. Typhus abdominalis 6. Sindrom angine 14. Bakterijske infekcije CNS-a 9. lečenje 14. Opšte karakteristike crevnih infekcija 4. klasifikacija. Meningealni sindrom 8. Salmoneloze 5. C. Infektivna mononukleoza 16. tranzitorni ishemički atak (TIA)-klasifikacija. Bacilarna dizenterija 7. Tromboze venskih sinusa mozga III OBLAST INFEKTIVNE BOLESTI 1. Ekstrapiramidalni sindromi 15. Stomatološke intervencije u dece sa Diabetes mellitusom 6. B. Stomatološke intervencije u dece na oralnoj antikoagulantnoj terapiji 5. Streptokokoze 13. Virusni hepatitisi A. faktori rizika. Alergijske bolesti i stomatološke intervencije . Ishemijski moždani udar (IMU). HIV infekcija IV OBLAST PEDIJATRIJA 1. Intracerebralna hemoragija i subarahnoidalna hemoragija-dijagnostički postupak. Virusni hepatitisi-opšti deo 2. terapiski pristup 16. Sindrom seroznih meningitisa 10. Stomatološke inetrvencije u dece sa trombocitopenijom 3. Osipne groznice 12. Herpes virusne infekcije 15. Hronične bolesti i stomatološke intervencije 7. komplikacije i lečenje. 17.13.

Lečenje depresivnih poremećaja 5. Promene na gingivi u trudnoći 2. Lečenje anksioznih poremećaja 2. Simptomi depresivnog poremećaja 3. Stomatološki pristup detetu sa naslednim bolestima GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA 1. Prevencija i terapija konvulzivnih stanja i stomatološke intervencije 11. Alergija na lokalne anestetike 9. Epidemiologija depresivnih poremećaja . Stomatološke intervencije u dece sa bolestima srca I prevencija subakutnog bakterijskog endokarditisa 12.8. Imunološki poremećaji i stomatološke intervencije 10. Fobični anksiozni poremećaji 6. Podela anksioznih poremećaja 4. Nega zuba u trudnoći 3. Ishrana u trudnoći PSIHIJATRIJA 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful