You are on page 1of 43

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

No. 28 Jens Nielsen


Jens Nielsen med sin hund, Kvik - 1910

Forldre Brn Navn Fdt Dbt Faddere Gift Stilling Dd Ddsrsag

: nr. 56 Niels Nielsen og nr. 57 Mariane Thomasdatter. : Niels Marinus Nielsen (14)


: Jens Nielsen : 22. februar 1855 i Skelund Kr og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. : 5. april 1855 i Skelund Kirke, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. : Gmd. (Gaardmand) Anders Christensens Kone, Gmd. Peter Nielsen, Snedker Jens Jensen, Gmd. Peter Christensens Kone af Skelund og Gmd. Niels Christensen af Soelberg (Solbjerg). : Den 27. august 1888 i Skelund Kirke med Else Kathrine Nielsen (29). : Tjenestekarl, Constable, Skrdder og Vver samt Boelsmand og Grdmand. : 28. januar 1920 i Als By og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt 64 r gammel. Begravet fra hjemmet Krholm p Skelund Kirkegrd torsdag den 5. februar 1920 kl. 1100. : Flgesygdom i forbindelse med sukkersyge.

Jens Nielsen blev fdt torsdag den 22. februar 1855 i hjemmet Bratbjerggrd, Under Bakken, Skelund Kr og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Hans forldre er Grdmand Niels Nielsen (56) og Husmo- der Mariane Thomasdatter (57). Jens Nielsen var den femte fdte ud af en stor sskende- flok p syv brn. Jens Nielsen blev dbt i Skelund Kirke, torsdag den 5. april 1855 (skrtorsdag), af provsten Andreas Chri- Bratbjerggrd, Jens Nielsens fdehjem - foto 2012 stian Brmer, er ogs var sogneprst i Skelund og Visborg sogne i perioden 1840-1864. (Kirkebog 1854-1882, fdte drengekn, side 3, nr. 2 for 1855, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Skelund K irke
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Leif Christensen

side 1

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Jens Nielsen blev i daglig tale altid kaldt Skrdder-Jens efter hans far Niels Nielsen (56), der havde fet kaldenavnet Skrdder, selvom han ikke var skrdder, men han var vokset op p Skrddergrden i Skelund, og navnet har heref- ter hngt ved slgten i Skelund. Skelund er en gammel landsby med en kirke, der stammer fra 1200-tallet. Skelund har til langt op i 1800-tallet bestet mest af grde, bde selveje og fstegrde under Visborggrd, Havn og Trudsholm ved Havndal. I sidste halvdel af 1800-tallet opstod der en del hndvrk, ligesom en del forretninger blev etableret. I 1888 opfrtes andelsmejeriet Vestervang. Omkring rhundredeskiftet blev AlsSkelund Sognes Foderstofforretning oprettet. I perio- den fra r 1870 til 1923 eksisterede der en folkehjskole med tilhrende realskole i byen. Den strste omvltning i Skelunds historie var da AalborgHadsund banen blev etableret i 1900, og byen fik status som stationsby. Byens udseende skiftede karakter. En del grde mtte flyttes til andre steder for at give plads til banen. Der kom nye huse med forretninger og flere nye beboelseshuse blev bygget. Et par stykker i to etager. Derudover kom der en del til- flyttere til byen. Der blev samme r bygget en ny kro. (Fra Skelund-Vedums hjemmeside http://skelund-veddum.dk/sider/ byerne/ ske- I Folketllingen af 1. februar 1860 ses familien boende i Skelund, Hindsted Herred, lborg Amt, og hustanden bestod af Gaardeier og huusfader Niels Nielsen (56), 43 r, hans kone Mariane Thomassen (57), 44 r, deres brn Thomas Niel- sen, 14 r, Niels Nielsen, 12 r, Niels Christian Nielsen, 10 r, Jens Peter Nielsen, 8 r, Jens Nielsen, 5 r, Ane Dorthea Nielsen, 3 r og Christen Nielsen, 1 r, alle fra sognet. Derudover var der to tjenestefolk, Jens Ottesen, 26 r, og Karen Marie Johansen, 26 r, ogs fra sognet. Endvidere var der en aftgtskone, enken Ane Jensdatter, 73 r, fra Als Sogn, l- borg amt. (Det er Mariane Thomasdatters stedmoder). (Folketllingen fra 1. februar 1860 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Jens Nielsen er alt overvejende sandsynligt begyndt i skolen i Skelund i 1862, som 7-rig, og han havde, jf. sin skudsmlsbog, afgang fra skolen torsdag den 18. marts 1869 afslut- tende med konfirmationsforberedelsen. Han blev bedmt med standpunktskarakterer, Mg+ for kundskab og Ug for opfrsel, jf. Skudsmlsbogen, men iflge registreringerne i kirkebogen er han noteret med Mg og Ug. Han er registreret som vrende vaccineret den 1. august 1856 af Gad (Distriktslgen). Visborg Kirke Jens Nielsen blev mrkeligt nok konfirmeret en mandag, nemlig den 5. april 1869 i Visborg Kirke sammen med to andre drenge. Han blev konfirmeret af pastor Bech fra Als Kirke (Niels Julius Bech, der var prst i Als fra 1863-1883), der substitue- rede for sogneprsten i Visborg og Skelund Sogne, Frederik Christian Pedersen 1864-1890, som var fravrende p grund af sygdom. (Kirkebog 1854-1882, konfirmerede drenge, side 155, nr. 1 for april 1869, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Jens Nielsen fik sin Skudsmlsbog udleveret tirsdag den 13. april 1869, udstedt af prsten for Visborg og Skelund Sog- ne, Frederik Christian Pedersen.
Med Forordning om Skudsmlsbgers Indfrelse for Tjenestetyender af 5. september 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmlsbog, som var en lille fortrykt bog, hvori mange af livets hndel- ser kunne indfres. Frste indfrsel var forldre, fdsel, db og konfirmation i forbindelse med udstedelsen af bogen, og ofte var den lovpligtige koppevaccination ogs registreret. Endvidere blev det ptegnet, nr der skete flytning til et andet sogn og et vidnesbyrd fra prsten. Ved flytning fra et sogn til et andet skulle skudsmlsbogen forelg- ges for sogneprsten i begge sogne. Prsten ptegnede den og frte flytningen ind i kirkebogen i til- og af- gangslisterne. Efter 1873 overgik denne funktion til sognefogeden henholdsvis byfogeden, der frte flytnin- gen ind i tyendeprotokollen. Loven krvede, at alle der sgte arbejde udenfor deres fdesogn, skulle have en skudsmlsbog. En person, der mistede sin skudsmlsbog, kunne derfor straffes for det. Under tjenesten blev skudsmlsbogen opbeva- ret af husbonden. Dermed var det umuligt for den ansatte at forlade pladsen i utide. I 1867 blev det forbudt for husbonden at skrive andet end tjenestetidens varighed i skudsmlsbogen. Ord- ningen med skudsmlsbger blev ophvet i 1921. Endvidere blev husbondens revselsesret ved samme lejlig- hed ophvet. (Delvis fra Wikipedia)

lunds-historie).


Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 2

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie


Leif Christensen


Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 3

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Som det fremgr af foranstende Skudsmlsbog for Jens Nielsen, er de eneste registreringer i Skudsmlsbogen hans forldres navne, hans fdsel, db, vaccination, afsluttende skolegang og konfirmation samt udstedelsesdatoen. Dette har nok sin forklaring i, at han efter konfirmationen startede med at vre hjemme p Bratbjerggrd, hvor han hjlp til med landbruget som tjenestekarl. Jens Nielsen var tjenestekarl, indtil han kom i lre som vver, ogs i Ske- lund by. Der er dog ingen oplysninger om, hvem han stod i lre hos, eller hvilken dato han startede i sin lreplads. Li- gesom der ikke foreligger oplysninger om, hvor lnge lretiden var. I Folketllingen af 1. februar 1870 ses familien fortsat at vre boende i Skelund p en grd, ingen matr.nr., og ved op- tllingen bestod hustanden af Gaardbruger og Huusfader Niels Nielsen (56), 52 r, og huusmoder Mariane Thomsen (57), 53 r samt brnene Niels Nielsen, 22 r, Niels Christian Nielsen, 19 r, Jens Nielsen, 14 r, Ane Dorthea Nielsen, 12 r, Christen Nielsen, 10 r, og Enken og Aftgtskonen Ane Christensen (Jensdatter), 77 r, huusmoderens moder (sted- moder) (Folketllingen fra 1. februar 1870 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Jens Nielsen fortsatte i sin lreplads, indtil han skulle aftjene sin 2 rs militrtjeneste fra sommeren 1877 i Kbenhavn hos 2. Artilleri- bataillons 2 Compagni, som den gang havde kaserne i Frederiksholms Kanal p omrdet, hvor det nuvrende Tjhusmuseum ligger. Jens Nielsen var Constable og havde tjeneste- nummer 177. Han var ikke videre glad for at vre soldat, s han benyttede sig af den lovlige ordning, at kunne han finde en anden person, der ville aftjene hans resterende garnisonstje- neste, s kunne han selv blive fritaget. Han indgik en aftale med Constable J. Jensen, tjenestenummer 172, der kom fra Thorning, Lysgrd Herred, Viborg Amt, om, at han over- tog Jens Nielsens resterende tjenestetid mod, at Jens Nielsen betalte ham 375 kroner, der skulle betales i tre rater. Frste afdrag p 75 kr. skulle falde 28. septem- ber 1878 (formentligt den dag, hvor Jens Nielsen afsluttede sin militrtjeneste). Andet afdrag p 100 kr. skulle falde den 15. december 1878, og sidste afdrag p 200 kr. skulle betales den 15. juni 1879, (formentligt den dag, hvor Jens Nielsens oprindelige skulle have afsluttet sin militrtjeneste). Der blev udfrdiget en lovformlig kontrakt mellem Jens Nielsen og J. Jensen.

Kontrakten mellem Konstablerne nr.177 Jens Nielsen og nr. 172 J. Jensen

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 4

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Soldaterbillede Fra sommeren 1878 var Jens Nielsen sledes hjemme i Skelund igen, og han fortsatte med at vre vver, men nu som selvstndig, og det foregik hjemme fra Bratbjerggrd hos forldrene i den skaldte folkstue (opholds- og spisestue for tjenestefolkene p grdene). Ligeledes hjalp han til i faderens landbrug i de travle perioder. I Folketllingen af 1. februar 1880 fremgr det, at familien boede p en grd, Skelund By og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, og husstanden bestod af Hus- fader og Gaardeier Niels Nielsen (56), 63 r, hans hustru Mariane Thomsen (57), 64 r, og deres ugifte brn Niels Nielsen, 31 r, Niels Christian Nielsen, 30 r, Jens Nielsen, 24 r, Christen Nielsen, 20 r, samt tjenestepigen Karen Marie Pedersen, 21 r, alle fra sognet. (Folketllingen fra 1. februar 1880 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Den 27. august 1888 blev Ungkarl Jens Nielsen, fdt 22. februar 1855 i Skelund der p det tidspunkt boede hjemme hos faderen Gaardmand Niels Nielsen i Ske- lund i en alder af 33 r gift med: Pigen Else Katrine (Kathrine) Nielsen, fdt 21. november 1865 i Asp, Thorup Sogn, lborg Amt der p davrende tidspunktet tjente i Skelund (iflge hendes skuds- Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen (29) blev gift i Skelund Kirke den 27. august 1888 efter, at der var bestilt Tillysning den 28. juli 1888 med bemrkning om , at attest fra den Forsrgende Kommune (Skelund) ikke behves. Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen Forloverne ved vielsen var Gaardmand Niels Nielsen (56) af Skelund (brudgom- mens fader) og Hans Rasmussen af Asp, Thorup Sogn (brudens stedfader). (Kirkebog 1883-1892, viede, side 183, nr. 5 for 1888, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt).
Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Brev dateret 15. december 1878 til Jens Nielsen fra Sergent Wulff om, at betalingen af 2. afdrag er udbetalt til nr. 172 J. Jensen.

mlsbog var hun meldt afgang fra Thorup til Skelund Sogn den 19. juli 1888 og meldt til- gang til Skelund sogn den 26. juli 1888 ) og var 22 r gammel.

side 5

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Efter gteskabets indgelse flyttede Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen (29) over p grden Krholm, der l skrt over for Bratbjerggrd, og som var blevet bygget ret fr p jordparcellerne Matr. no. 15b og 11i, der var skilt fra Brat- bjerggrds jorde (Endelig godkendelse af Indenrigsministeriets skrivelse af 11. september 1889). Den 12. maj 1889 fik Jens Nielsen og hans hustru Else Kathrine Nielsen (29) en sn, der blev fdt p Krholm, og som de lod dbe Niels Marinus Nielsen (14) den 7. juli 1889 i Skelund Kirke. I Folketllingen af 1. februar 1890 ses familien boende i et Huus i Skelund Sogn, Hindsted Herred, borg Amt og hustanden bestod af Huusfader og Huusmand Jens Nielsen, 34 r, af Skelund, Huusmoder Else Kathrine Nielsen (29), 24 r, af Asp, Thorup Sogn, deres Sn Niels Marinus Nielsen (14), under 1 r 12/5 (1889), af Skelund. Derudover boede Huusfader og Aftgtsmand Niels Nielsen (56), 72 r, og Huusmoder Mariane Thomasen (57), 73 r, begge af Skelund. (Folketllingen fra 1. februar 1990 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Den 15. marts 1891 underskrev faderen Niels Nielsen (56) endeligt skde, hvor han slger, skder og overdrager gr- den (Krholm) til sin sn Jens Nielsen, jf. flgende skde, der var endeligt lyst den 31. marts 1891. Prisen var i alt 4.200 kr. samt aftgt til Niels Nielsen og hustru.


Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 6

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie


Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 7

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Den 31. december 1895 dde Jens Nielsens fader Niels Nielsen (56) 78 r gammel p Krholm grd, hvor han var af- tgtsmand. Han blev begravet den 8. januar 1896 p Skelund Kirkegrd. I perioden fra 1901 til 1911 udvidede Jens Nielsen sin grd Krholms jorde med tilkb af matriklerne 17e og 17g i Ske- lund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. I Folketllingen af 1. februar 1901 ses familien boende p Matr.no. 15b og 11i, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, og hustanden er registreret som Boelsmand og Husfader Jens Nielsen, fdt 22. februar 1855 i Skelund, gift i 1887 (1888) med Husmoder Else Katrine (Kathrine) Nielsen (29), fdt 21. november 1865 i Thorup Sogn og tilflyttet sognet i 1887 (1888) fra Thorup, og deres barn Niels Marinus Nielsen (14), fdt 12. maj 1888 (1889) i Skelund, samt Enken og Af- tgtskone Mariane Tommessen (Thomasdatter) (57), fdt 27. marts 1916 i Skelund, gift i 1844 (1845) og blev enke i 1895. Hun er Husfaderens moder, og registreret med fem levende brn og to dde brn. Derudover var der i hustanden Hus- faderens broder, Christen Nielsen, fdt 17. januar 1860 i Skelund, som levede af sin formue. (En Folketlling med mange faktuelle fejl). (Folketllingen fra 1. februar 1901 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsens (29) sn Niels Marinus Nielsen (14) blev konfirmeret den 4. oktober 1903 som 14 rig, og han blev hjemme p grden som tjenestekarl og hjalp til med landbruget. Den 9. november 1904 dde Jens Nielsens moder Mariane Thomasdatter (57) 88 r gammel p Krholm grd, hvor hun var aftgtskone. Hun blev begravet den 16. november 1904 p Skelund Kirkegrd, og familien bestod herefter kun af Jens Nielsen, hans hustru Else Kathrine Nielsen (29) og snnen Niels Marinus Nielsen (14). De havde ingen tjeneste- folk ansat. I Folketllingen af 1. februar 1906 er familien boende p Matr. no. 15b i Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, og hustanden er registreret som Boelsmand og Husfader Jens Nielsen, fdt 22. februar 1855, beskftiget med Ager- brug, hans hustru Husmoder Else Katrine (Kathrine) Nielsen (29), fdt 21. november 1865, og deres barn Niels Marinus Nielsen (14), fdt 12. maj 1889. Ikke yderligere oplysninger. (Folketllingen fra 1. februar 1906 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, l- borg Amt). Den 1. november 1909 mtte Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen (29) dog sige farvel til deres sn, da Niels Marinus Nielsen (14) som 19 rig rejste til Fyn, hvor han blev landvsenselev p Hvidkilde Avlsgrd ved Svendborg. Her var han indtil den 1. november 1910, s for frste gang i mange r var Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen (29) alene p Kr- holm. Familien holdt dog kontakten ved at skrive meget sammen, og her ses et postkort, som Jens Nielsen sendte til sin sn den 8. april 1910, og som det kan ses, var han ikke meget anderledes end nutidens unge mennesker, da han sendte sit vasketj hjem, s det kunne blive vasket hjemme hos hans moder.


Leif Christensen

Jens Nielsens postkort til sin sn

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 8

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

I Folketllingen af 1. februar 1911 boede familien p Matr. no. 15b og 11i i Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, og hustanden er registret som Landbruger og Husfader Jens Nielsen, fdt 22. februar 1855 i Skelund, husmoder Else Kathrine Nielsen (29), fdt 21. november 1865 i Thorup, hvorfra hun er afmeldt i 1888 til Skelund, og deres barn snnen Niels Marinus Nielsen (14), fdt 12. maj 1889 i Skelund. (Folketllingen fra 1. februar 1911 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt). I Folketllingen af 1. februar 1916 er det de samme oplysninger, der er registreret, dog er der medtaget, at Jens Niel- sen har en rlig indkomst p 1100, - kr., og hans formue er p 14.800,- kr. Han har betalt 17,12 kr. i skat til staten og 50, 33 kr. i skat til kommunen. (Folketllingen fra 1. februar 1916 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt).

Familien foran Krholm i 1910 fra venstre er det Niels Marinus Nielsen (14), Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen (29)

Jens Nielsen (Skrdder-Jens) foran Krholm sammen med sin hund, Kvik ca. 1918

Jens Nielsens sn Niels Marinus Nielsen (14) blev gift den 20. marts 1919 i Als Kirke, Als Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, med Pigen Anna Marie Jensen, og efter giftemlet overtog de grden Krholm. Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen (29) gik herefter p aftgt, jf. Dokument lyst den 20. maj 1919, aftgt til Jens Ni- elsen og Else Kathrine Nielsen. Endvidere kbte de et hus i Als Ravndalshus som ligger 2,2 km st for Skelund og flyt- tede dertil.
Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 9

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

De kbte huset af Enken Ane Marie Jensen, som er svigerdatteren Anna Marie Jensens bedstemor. Handlen blev ind- get som en Kapitaliseret Aftgt til en vrdi af 5000,- kr., der hvilede p ejendommen Matr. no. 15b, 11i, 17e og 17g i Skelund, som er grden Krholm med tilhrende jorde. Enken Ane Marie Jensen flyttede herefter ind til Jens Nielsens sn og svigerdatteren (hendes barnebarn), hvor hun heref- ter var p aftgt hos dem, og Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen (29) var p aftgt i hendes gamle hus, Ravndalshus i Als.


Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 10

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie


Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 11

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Det var dog kun et lille r, Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen (29) kunne nyde deres otium, for den 28. januar 1920 dde Jens Nielsen i en alder af 64 r efter flgesygdom p grund af sukkesyge. Han blev begravet torsdag den 5. februar 1920 kl. 1100 p Skelund Kirkegrd, og begravelsen foregik fra hans gamle hjem Krholm i Skelund. (Kirkebog 1912-1928, dde mandskn, side 27, nr. 1-3x for 1920, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt).


Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 12

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Kirkebog fdsel og db

Kirkebog 1854-1882, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, fdte mandekn, side 3, nr. 2 for 1855 Jens Nielsen fdt den 22. februar 1855

Samme kirkebog venstre side


Leif Christensen

Samme kirkebog hjre side

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 13

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Kirkebog konfirmation

Kirkebog 1854-1882, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, konfirmerede drenge, side 155, nr. 1 for 5. april 1869 Jens Nielsen konfirmeret den 5. april 1869

Samme kirkebog venstre side


Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Samme kirkebog hjre side

side 14

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Kirkebog vielse

Kirkebog 1883-1892, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, Copulerede (viede), side 183, nr. 5. Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen gift den 27. august 1888

Samme kirkebog venstre side


Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Samme kirkebog hjre side

side 15

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Kirkebog dde

Kirkebog 1912-1928, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, dde mandkn, side 27, nr. 1x-3 for 1920 Jens Nielsen dd 28. januar 1920

Samme kirkebog venstre side

Samme kirkebog hjre side


Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Leif Christensen

side 16

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Udklip af Folketllingslisterne fra 1860 til 1901


1860

1870

1880


1890

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 17

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Udklip af Folketllingslisterne fra 1901 til 1916

1901

1906

1911

1916


Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Leif Christensen

side 18

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Historiske begivenheder i Jens Nielsens liv1855 Jens Nielsen blev fdt den 22. februar 1855 i Skelund 1857 Lov om kvinders ligeberettigelse med mnd, men hensyn til myndighed og arveret. resundstolden ophves. 1859 15. marts 1859 Arbejdet med at grave Suezkanalen begyndte. Kanalen var frdig 10 r senere. 1860 6. november 1860 Abraham Lincoln vlges til prsident i USA. 1861 12. april 1861 Den amerikanske Borgekrig starter med sydstaternes bombardement og indtagelse af Fort Sumter. 1862 2. september 1862 Jernbanen mellem rhus og Randers bner. 1863 1. januar 1863 Nordstaternes ophvelse af slaveriet i USA trder officielt i kraft. 18. november 1863 Christian den 9. underskriver Novemberforfatningen, der knytter Slesvig til Danmark. 1864 1. februar 1864 Krigen i 1864 eller den 2. Slesvigske Krig, der endte med, at Danmark tabte krigen. 30. oktober 1864 Fredsaftalen indget i Wien mellem Danmark, Preussen og strig, hvor Danmark mtte afst, Slesvig, Holstein og Lauenburg. 1865 Den amerikanske Borgerkrig slutter med Nordstaternes sejr, og USA vedtog et tillg til forfatningen, der afskaffede slaveriet. 1866 De frste partidannelser i Den danske Rigsdag. 1. februar 1866 Ritzaus Bureau stiftes i Kbenhavn af Erik Nicolai Ritzau. 1867 Luxembourg anerkendes som en selvstndig stat ved en traktat i London. 1869 Jens Nielsen blev konfirmeret den 5. april 1869. 17. november 1869 Suezkanalen, der forbinder Middelhavet med Det Rde Hav, indvies. 1870 30. oktober 1870 Partiet Venstre grundlgges. 1871 15. oktober 1871 Den internationale Arbejderforening for Danmark (senere socialdemokratiet) stiftes. 1872 12. 14. november 1872 Ved en Stormflod blev store dele af Lolland og Falster oversvmmet, 80 mennesker omkom og 50 skibe strandede p Sjllands stkyst. Jyllands stkyst og de jyske fjorde var ogs hrdt ramt af Stormfloden. 1873 Kroner og re indfres som fllesskandinavisk mnt i Danmark, Sverige og Norge. 1875 8. april 1875 De tre fngslede socialistledere Pio, Brix og Geleff bendes og lslades fra Statsfngslet i Vridslselille efter nsten 2 r fngsel. 1876 25. juni 1876 Slaget ved Little Bighorn i USA, hvor Sitting Bull og Crazy Horse vandt en sejr over det 7. Kavaleri under ledelse af Custer. 1877 Jens Nielsen aftjente sin vrnepligt hos 2. Artilleribataillons 2. Compagni som Constable nr. 177 i Kbenhavn fra sommeren 1877 til 1878. 6. december 1877 Thomas Edison demonstrerer den frste fonografoptagelse. 1878 30. december 1878 P et offentlig mde udtaler venstrelederen Viggo Hrup de bermte ord: Ingen over og ingen ved siden af Folketin- get. 1879 31. december 1879 Thomas Edison demonstrerer sin opfindelse gldelampen. 1882 22. november 1882 Rovmorderen Anders Nielsen Sllnder halshugges uden for Nakskov, den sidste offentlige henrettelse i Danmark. 1884 Ved valget den 25. juni 1884 fr Socialdemokratiet valgt sine to frste medlemmer til Rigsdagen. 3. oktober 1884 Den anden Christiansborgs brand. 1886 8. maj 1886 Coca Cola opfindes i USA af John S. Pemberton. 1887 Wilhelm Hellesen opfandt trelementbatteriet. 1888 Jens Nielsen og Else Kathrine Nielsen blev gift den 27. august 1888. 1889 Jens Nielsens og Else Kathrine Nielsens sn Niels Marinus Nielsen blev fdt den 12. maj 1889. Den frste danske kvindelige lge, Nielsine Nielsen, bner praksis i Kbenhavn. I Paris, Frankrig, rejses Eiffeltrnet. 1891 De politiske partier Hjre og Venstre gr sammen om at lave den nye fattiglovgivning. 1892 - Sygekasseloven bliver vedtaget. Kbenhavn fr sin frste elektriske gadebelysning. 1893 - Statstelefonen oprettes. Ogs kaldet Rigstelefonen. 1894 I Kbenhavn pbegynder de installation af toiletter med wc inde i beboelsesejendommene. 1895 - Den frste udenlandske bil ankommer til Kbenhavn, og den frste offentlige filmforvisning finder sted. 1896 De Olympiske lege genoptages, efter en pause siden r 393 e. Kr. 1897 - K oprettes. 1898 - Arbejdsgiverforeningen og Samvirkende Fagforbund bliver oprettet. fortsttes
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Leif Christensen

side 19

Jens Nielsen (28)


Slgtshistorie

1900 - 2. juli - Frste flyvning med en Zeppeliner. Aalborg-Hadsundbanen etableres. 1901 - Nobelprisen uddeles for frste gang. 1. februar - Folketlling i Kongeriget Danmark samt p Grnland og Frerne. Iflge optllingen bor der 2.449.540 mennesker i Danmark. 13. april - Den internationale Domstol i Haag oprettes 1902 - Den bermte Solvognen fra ldre bronzealder bliver fundet under pljning i Trundholm Mose ved Nykbing Sjlland. 1903 Jens Nielsens sn Niels Marinus Nielsen blev konfirmeret den 4. oktober 1903. 17. december - Brdrene Wright gennemfrer historiens frste flyvning i en motoriseret flyvemaskine tungere end luften 1904 - 6. december - Verdens frste julemrke udsendes. Det sker i Danmark efter id af postmester Einar Holbll. 1905 - 7. juni - Norge erklrer oplsningen af unionen med Sverige 12. september Kbenhavns Rdhus indvies (blev bygget fra 1892-1905) 18. november Den danske Prins Carl bliver konge af Norge under navnet Haakon 7. 1906 - 30. januar - Frederik 8. bestiger den danske trone. 12. september - Jacob Ellehammer foretager den frste flyvning i Norden 1907 - 4. maj - Loven om indfrelse af metersystemet i Danmark vedtages. Spejderbevgelsen starter i England. 1908 - 8. september - Tidligere justitsminister, gehejmekonferensrd Peter Alberti melder sig selv til politiet for bedrageri og falskneri for 15 mio. kr. 1910 12. januar - Daells Varehus fr sin frste postordrebestilling, og datoen regnes som varehusets stiftelsesdag. 21. maj - Danmarks frste lov om biler trder i kraft. Man m kre bil fra en halv time fr solopgang til en halv time efter. Samtidig indfres vgtafgift. 1911 25. maj - Kbenhavns Idrtspark indvies. 4. november - Selandia, verdens frste dieseldrevne skib ssttes fra Burmeister og Wain. 1912 - 15. april - Det "synkefri" Titanic forliser i Nordatlanten og tager 1503 liv med sig. 14. maj - Kong Christian den 10. bliver konge af Danmark. 1913 - 1. April - Samlebndet tages i brug af industrien, og den frste Ford Model T ruller af samlebndet. 23. august - Statuen Den lille Havfrue opstilles p Langelinie i Kbenhavn 1914 - 28. juli erklrer strig-Ungarn Serbien krig, og starter dermed 1. verdenskrig 1915 - 5. juni - Den 2. junigrundlov underskrives, kvinder i Danmark fr valgret 1916 - 15. maj-30. september - Sommertid afprves for frste gang i Danmark. 14. december - Ved den frste danske folkeafstemning med deltagelse af kvinder stemmer 284.000 for at slge De dansk vestindiske er til USA, mens 158.000 stemmer imod. 1917 - 31. marts - Danmark afhnder De dansk vestindiske er til USA for 25 millioner dollars. 1918 - Den spanske syge, en influenza med en srligt ondartet virus, bliver rsag til mellem 50 og 100 millioner ddsfald verden over, heraf 14.000 i Danmark. 11. november - 1. verdenskrig afslutter. 1919 Jens Nielsens sn Niels Marinus Nielsen blev gift med Anna Marie Jensen den 20. marts 1919. Jens Nielsen gik p aftgt og overlod grden Krholm til snnen den 20. maj 1919. 16. januar - Alkoholforbud i USA bliver indfrt 1920 Jens Nielsen dde den 28. januar 1920 i Als. Det meste fra Wikipedia

Fortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 20

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

lborg og Kbenhavn Amt, Herreder og Sogne


Leif Christensen

lborg Amt

Kbenhavn Amt

Jens Nielsen blev fdt den 22. februar 1855 i Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt, og har han opholdt sig flgende steder: 18551877 Skelund by og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. 18771878 2. Artilleribataillons 2 Compagni, Christiansborg Sogn, Sokkelund Herred, Kbenhavn Amt. 18781919 Skelund by og Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. 19191920 Als Mark, Als Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt.

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 21

Jens Nielsen (28) Kilder:

Slgtshistorie

Personlig overleveringer af Jens Nielsens sn Niels Marinus Nielsen (14). Personlig overleveringer af Niels Marinus Nielsens datter Johanne Kathrine Nielsen (7). Personlig overleveringer af Johanne Kathrine Nielsens datter Henny Pedersen (3). Niels Marinus Nielsens (14) og Andrea Petrea Jensens (15) fotoalbum. Niels Marinus Nielsens (14) og Andrea Petrea Jensens (15) arkivmappe. Kirkebog 1854-1882, fdte drengekn, side 3, nr. 2 for 1855, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Kirkebog 1854-1882, konfirmerede drenge, side 155, nr. 1 for april 1869, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Kirkebog 1883-1892, viede, side 183, nr. 5 for 1888, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Kirkebog 1912-1928, dde mandskn, side 27, nr. 1-3x for 1920, Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1860 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1870 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1880 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1890 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1901 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1906 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1911 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Folketllingen fra 1. februar 1916 for Skelund Sogn, Hindsted Herred, lborg Amt. Akivalieronline.dk. Dansk demografisk Database. Skelund-Vedums hjemmeside http://skelund-veddum.dk/sider/byerne/skelunds-historie. Wikipedia den frie encyklopdi. MyHeritage. DK-Gravsten.dk. http://familytreemaker.genealogy.com/users/t/h/o/Doris-Thorius/WEBSITE-0001/UHP-0001.html. Vor Sogns Historie. http://www.myheritage.dk/site-154593021/familien-nielsen. Slgtshistorisk Forening for Aalborgegnen.


Leif Christensen

Jens Nielsens aner

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 22

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Eftertavle for forldrene


Niels Nielsen (56) og hustru Mariane Thomasdatter (57)


Brn

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters brn

1) boelsmand Thomas Nielsen gift med * 18-08-1846 05-05-1874 Skelund, Hindsted, lborg Skelund Kirke efter 1911 (hvor nvnt i FT) Ukendt Brn: 1) Jens Peter Thomasen 2) Ane Dorthea Thomasen 3) Laura Kathrine Thomasen (dd som barn) 4) Niels Marinus Thomasen (dd som lille)

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Thomas Nielsen Niels Nielsen Niels Christian Nielsen Jens Peter Nielsen (dd som barn) Jens Nielsen (28) Ane Dorthea Nielsen (dd som barn) Christen Nielsen

Mette Marie Laugesen * 02-07-1845 Korup Skovhuse, Solbjerg, lborg efter 1911 (hvor nvnt i FT) Ukendt

2) grdmand overtog fdehjemmet Bratbjerggrd. Niels Nielsen gift med Jrgensine Karoline Jensen * 24-07-1848 15-10-1889 * 25-03-1859 Skelund, Hindsted, lborg Als Kirke Als Udflyttere, Hindsted, lborg 23-05-1927 05-10-1843 Skelund, Hindsted, lborg Skelund, Hindsted, lborg Brn: 1) Peter Korsgaard (Jrgensines ugte barn. Udlagt barnefader er Hans Hansen Korsgaard fra Als) 2) Andrea el. Anders (Niels ugte barn) 3) Niels Peter Nielsen (dd som barn) 4) Alfred Christian Nielsen (dd som barn) 5) Maria Dorthea Nielsen (dd som lille) 3) boelsmand Niels Christian Nielsen gift med Hansine Christine Christensen * 13-06-1850 28-02-1885 * 10-03-1862 Skelund, Hindsted, lborg Als Kirke Helberskov, Als, Hindsted, lborg 10-03-1936 23-04-1918 sterenge, Storvorde, Hindsted, lborg sterenge, Storvorde, Hindsted, l- borg Brn: 1) Niels Nielsen 2) Christen Nielsen 3) Anton Nielsen 4) Jens Peter Nielsen 5) Marius Nielsen 6) Mariane Nielsen
Leif Christensen
Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

De flyttede til Solbjerg i 1879 og boede i et hus matr. 2-I. De ses registreret i folketllingen af 1. februar 1911 for Solbjerg, men ikke i folketllingen 1916 for Solbjerg. Der findes ikke umiddelbart oplysninger om, hvor de herefter flyttede hen.

side 23

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

4) Jens Peter Nielsen * 09-08-1852 Skelund, Hindsted, lborg 22-02-1867 Skelund, Hindsted, lborg 5) grdmand og vver Jens Nielsen (28) * 22-02-1855 Skelund, Hindsted, lborg 28-01-1920 Als, Hindsted, lborg Brn: 1) Niels Marinus Nielsen (14)

dd 15 r gammel

gift med 27-08-1888 Skelund Kirke

Else Kathrine Nielsen (29) * 21-11-1865 Asp, Thorup, lborg 07-08-1931 Skelund, Hindsted, lborg

Niels p hest, Jens og Else Kathrine

Nrvrende Person - se mere fra denne streng under Niels Marinus Nielsen (14) og Andrea Petrea Jensen (15).

6) Ane Dorthea Nielsen * 07-05-1857 Skelund, Hindsted, lborg 02-02-1873 Skelund, Hindsted, lborg

dd 15 r gammel

7) indsidder Christen Nielsen * 17-01-1860 Skelund Kr, Hindsted, lborg 11-05-1903 Skelund, Hindsted, lborg

ugift

Fortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 24

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie Brnebrn

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters brnebrn 1) Thomas Nielsens og Mette Marie Laugesens brn

1-1) indsidder Jens Peter Thomasen gift med * 05-05-1872 Skelund, Hindsted, lborg Ukendt Brn: 1) Laurits Bech Thomsen 1-2) Ane Dorthe Thomasen gift med * 24-07-1875 27-10-1900 Skelund, Hindsted, lborg Solbjerg Kirke 03-08-1926 Graverhusene, Solbjerg, Hellum, lborg Brn: 1) Torvald Poulsen (fdt fr vielsen, forldrene som ovennvnt) 2) Agnete Kirstine Thomsen (fdt fr vielsen, faderen ikke nvnt) 3) Elna Marie Pouline Poulsen 4) Poul Thomas Poulsen 5) Holger Enevold Poulsen 1-3) Laura Kathrine Thomasen dd 15 r gammel * 08-11-1877 Skelund, Hindsted, lborg 21-07-1893 Graverhusene, Solbjerg, Hellum, lborg 1-4) Niels Marinus Thomasen dd 1 r gammel * 28-01-1881 Graverhusene, Solbjerg, Hellum, lborg 26-04-1882 Graverhusene, Solbjerg, Hellum, lborg
Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters brnebrn 2) Niels Nielsens og Jrgensine Karoline Jensens brn

Dorthea Kirstine Marie Olsen * 1884 Ukendt Ukendt

Sren Poulsen 30-04-1875 Blum, Hellum, lborg 10-02-1957 De Gamles Hjem i Terndrup, Lyngby, Hellum, lborg

husmand, skovarbejder og fiskehandler

2-1) (ugte barn af ugift Jrgensine Karoline Jensen og udlagt barnefader Gaardbestyrer Hans Hansen Korsgaard) Peter Korsgaard yderligere data ukendt * 31-08-1887 Als, Hindsted, lborg Ukendt

Den udlagte barnefader Hans Hansen Korsgaard, var grdbestyrer af slgtsgrden Snogens grd, matr.nr. 21 i Als, og han blev senere gift med Be- nedikte Rothausen.

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 25

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

2-2) (ugte barn af Niels Nielsen og ukendt) Andrea eller Anders ? (Nielsen) * Ukendt Ukendt 2-3) Niels Peter Nielsen * 15-04-1890 Skelund, Hindsted, lborg 01-07-1906 Skelund, Hindsted, lborg 2-4) Alfred Christian Nielsen * 29-02-1892 Skelund, Hindsted, lborg 17-10-1909 Skelund, Hindsted, lborg 2-5) Maria Dorthea Nielsen * 10-06-1893 Skelund, Hindsted, lborg 24-07-1893 Skelund, Hindsted, lborg

yderligere data ukendt

dd 16 r gammel

dd 17 r gammel

dde 1 mned gammel

3-1) boelsmand og landarbejder Niels Nielsen gift med * 05-03-1886 03-11-1910 sterenge, Storvorde, Fleskum, lborg Gudumholm Kirke 29-10-1957 Amtssygehuset, Ansgar Sogn, lborg Boede i Mou, Fleskum, lborg Brn: 1) Niels Christian Nielsen (fdt fr gteskabet) 2) Henry Sigvard Nielsen 3) Peter Emil Nielsen 4) Martin Nielsen 3-2) Christen Nielsen yderligere data ukendt * 02-09-1888 sterenge, Storvorde, Fleskum, lborg Ukendt
Leif Christensen

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters brnebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens brn

Juliane Margrethe Poulsen * 16-12-1887 sterkr, Klarup, Fleskum, lborg 29-04-1959 De Gamles Hjem, Mou, Fleskum, lborg

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 26

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

3-3) Anton Nielsen gift med * 17-11-1889 28-11-1922 sterenge, Storvorde, Fleskum, lborg Als Kirke 06-05-1968 Mou Alderdomshjem, Mou, Fleskum, lborg Brn: 1) Jensine Kathrine Srensen (faderen ikke kendt) 2) Harding Sigvald Nielsen 3) Niels Kristian Nielsen 4) Henning Marinus Nielsen 5) Leo Nielsen

Anna Johanne Marie Srensen * 30-09-1897 Buddum, Als, Hindsted, lborg 1973 Mou, Fleskum, lborg

Anton Nielsen Anna Johanne Marie Srensen

3-4) Jens Peter Nielsen * 09-06-1891 sterenge, Storvorde, Fleskum, lborg Ukendt

yderligere data ukendt


Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Leif Christensen

side 27

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

3-5) boelsmand Marius Nielsen * 15-11-1893 sterenge, Storvorde, Fleskum, lborg 12-02-1958 sterenge, Storvorde, Fleskum, lborg Brn: 1) Birte Nielsen 3-6) Mariane Nielsen * 29-11-1898 sterenge, Storvorde, Fleskum, lborg Ukendt

gift med 30-08-1936 Borgelig vielse Sognefogeden i Storvorde Olga Kristine Nielsen * 16-06-1904 Ukendt 25-01-1986 Storvorde, Fleskum, lborg

yderligere data ukendt

Fortsttes nste side

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 28

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

Oldebrn Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters oldebrn 1) Thomas Nielsens og Mette Marie Laugesens brnebrn 1-1) Jens Peter Thomasens og Dorthea Kirstine Marie Olsens brn

1-1-1) Laurits Bech Thomsen * 29-05-1904 Graverhusene, Solbjerg, Hellum, lborg Ukendt

yderligere data ukendt

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters oldebrn 1) Thomas Nielsens og Mette Marie Laugesens brnebrn 1-2) Ane Dorthea Thomasens og Sren Poulsens brn

1-2-1) (ugte barn af ugift Ane Dorthea Thomsen, og udlagt barnefader Sren Poulsen) Torvald Poulsen yderligere data ukendt *27-10-1898 Lyngby, Hellum, lborg Ukendt 1-2-2) (faderen ikke nvnt, men sandsynligheden taler for, at det er Sren Poulsen) Agnete Kirstine Thomsen yderligere data ukendt * 23-01-1900 Korup Skovhuse, Solbjerg, Hellum, lborg Ukendt 1-2-3) Elna Marie Pauline Poulsen yderligere data ukendt * 26-06-1902 Graverhusene, Solbjerg, Hellum, lborg Ukendt 1-2-4) Poul Thomas Poulsen gift med * 10-05-1905 27-12-1928 Graverhusene, Solbjerg, Hellum, lborg Blum Kirke 07-07-1986 Smidie, Blum, Hellum, lborg Brn: 1) Doris Poulsen 2) Jens Jrgen Poulsen (dd som lille) 3) Jens Jrn Asbjrn Poulsen (dd som lille)
Leif Christensen

Klara Auguste Therese Nielsen * 28-08-1909 Lere Mark, Svenstrup, Onsild, lborg 30-05-1998 Blum, Hellum, lborg

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 29

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

1-2-5) Holger Enevold Poulsen * 19-02-1909 Graverhusene, Solbjerg, Hellum, lborg Ukendt

yderligere data ukendt

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters oldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens brnebrn 3-1) Niels Nielsens og Juliane Margrethe Poulsens brn

3-1-1) (ugte barn af ugifte Juliane Margrethe Poulsen, og udlagt barnefader er Niels Nielsen) Niels Christian Nielsen yderligere data ukendt * 19-04-1910 Mou Kr og Sogn, Fleskum, lborg Ukendt 3-1-2) arbejdsmand Henry Sigvard Nielsen * 05-10-1911 Haals Hede, Gunderup, Fleskum, lborg Ukendt Brn: 1) Jrn Nielsen 2) Niels Nielsen 3) Elin Nielsen 3-1-3) arbejdsmand Peter Emil Nielsen * 01-10-1921 Mou Hede, Mou, Fleskum, lborg 2000 Mou, Nordjylland Brn: 1) Inge Lis Nielsen 2) Anna Marie Nielsen 3) Karen Margrethe Nielsen 4) Niels Kristian Nielsen 5) Maja Bodil Nielsen 6) Ukendt Nielsen 7) Ukendt Nielsen 3-1-4) (under ndssvageforsorgen) Martin Nielsen * 23-09-1928 Mou Hede, Mou, Fleskum, lborg 16-03-1956 (sygdom) Mou, Fleskum, lborg
Leif Christensen (reg. i Gudum KB den 18-08-1910)

gift med 09-06-1940 Mou Kirke, Fleskum

Marie Elisabeth Grndahl * 18-08-1919 Mou, Fleskum, lborg Ukendt

gift med 13-05-1951 Voer Kirke, Dronninglund

Anna Metha Larsen * 12-04-1929 Dronninglund, Hjrring 1981 (sygdom krft) Mou, Nordjylland

ugift

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 30

Jens Nielsen (28) Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters oldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens brnebrn 3-3) Anton Nielsens og Anna Johanne Marie Srensens brn

Slgtshistorie

3-3-1) Jensine Kathrine Srensen * 20-01-1921 Buddum, Als, Hindsted, lborg 20-12-2000 Gudum, Fleskum, lborg Brn: 1) Birge Bloch 2) Karsten Bloch 3) Eli Bloch 4) Erik Bloch 5) Sren Bloch 6) Hans Bloch 3-3-2) Harding Sigvald Nielsen * 01-03-1924 Mou, Fleskum, lborg Mou, Fleskum, lborg Brn: 1) Jytte Nielsen 2) Flemming Nielsen 3) Brge Nielsen 3-3-3) Niels Kristian Nielsen * 01-07-1928 Mou, Fleskum, lborg 14-04-1995 Storvorde, Fleskum, lborg Brn: 1) Anna Elisabeth Nielsen

gift med 07-12-1941 Mou Kirke

arbejdsmand og forpagter Otto Halvor Bloch * 03-02-1918 Gudum, Fleskum, lborg 26-02-1998 Gudum, Fleskum, lborg

gift med 28-11-1948 Nr. Kongerslev Kirke

Sorine Marie Laustsen * 17-01-1928 Nr. Kongerslev, Hellum, lborg Ukendt

gift med 25-11-1951 Gudum Kirke

Ester Arvesen * 23-06-1933 Tiendegrds Mark, Gudum, lborg Ukendt

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 31

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

3-3-4) Henning Marinus Nielsen * 16-10-1929 Hstemark, Mou, Fleskum, lborg Ukendt Brn: 1) Marianne Nielsen 2) Allan Nielsen 3) Steen Nielsen
Fra Familien Nielsen Web Site v/ Steen Nielsen

gift med 18-12-1954 Als Kirke

Lilly Olesen Brock * 04-03-1936 Skibsted, Hellum, lborg Ukendt

Til hjre Hennings og Lillys hjem i Hstemark Skov i Mou - indtil ca. 1960 og for neden er det Hennings og Lillys hjem fra 1960 til 1969.

Tove Ukendt * Ukendt Ukendt

3-3-5) Leo Nielsen * 06-10-1938 Hstemark, Mou, Fleskum, lborg 22-09-2003 Mou, Fleskum, lborg

Leif Christensen

gift med

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 32

Jens Nielsen (28) Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters oldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens brnebrn 3-5) Marius Nielsens og Olga Kirstine Nielsens brn

Slgtshistorie

3-5-1) Birte Nielsen * 04-03-1937 sterenge, Storvorde, Hellum, lborg Ukendt


Fortsttes nste side

yderligere data ukendt

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 33

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie Tip-oldebrn

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tipoldebrn 1) Thomas Nielsens og Mette Marie Laugesens oldebrn 1-2) Ane Dorthea Thomasens og Sren Poulsens brnebrn 1-2-4 Poul Thomas Poulsens og Klara Auguste Therese Nielsens brn

1-2-4-1) Doris Poulsen * 06-04-1940 Smidie, Blum, Hellum, lborg Ukendt Doris Poulsen

Fra familytreemaker.genealogy.com

gift med 07-11-1959 Blum Kirke

landbrugsmedhjlper Svend Krog Thorius * 01-10-1925 Ansgar Sogn, lborg 19-07-1997 Skibsted, Hellum, lborg

Svend Krog Thorius

Deres brn:

Fra familytreemaker.genealogy.com

1-2-4-2) Jens Jrgen Poulsen * 26-04-1942 Smidie, Blum, Hellum, lborg 23-12-1942 Terndrup Sygehus, Lyngby, Hellum, lborg 1-2-4-3) Jens Jrn Asbjrn Poulsen * 03-06-1943 Smidie, Blum, Hellum, lborg 27-11-1943 Smidie, Blum, Hellum, lborg
Leif Christensen

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Poul Emil Thorius Henrik Thorius Steen Thorius Ruth Majbrith Thorius Brge Thorius Anders Thorius Peter Thorius (dd som lille) Torben Thorius Bente Thorius

dd 8 mneder gammel

dd 5 mneder gammel

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 34

Jens Nielsen (28) Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tipoldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens oldebrn 3-1) Niels Nielsens og Juliane Margrethe Poulsens brnebrn 3-1-2) Henry Sigvard Nielsens og Marie Elisabeth Grndahls brn

Slgtshistorie

3-1-2-1) Jrn Nielsen * 18-08-1944 Mou, Fleskum, lborg Ukendt 3-1-2-2) Niels Nielsen * 18-02-1950 Mou, Fleskum, lborg Ukendt 3-1-2-3) Elin Nielsen * 29-09-1955 Mou, Fleskum, lborg Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tipoldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens oldebrn 3-1) Niels Nielsens og Juliane Margrethe Poulsens brnebrn 3-1-3) Peter Emil Nielsens og Anna Mette Larsens brn

3-1-3-1) Inge Lis Nielsen * 13-09-1951 Mou, Fleskum, lborg Juli 2010 (slagtilflde) Terndrup, Lyngby, Hellum, lborg Brn: 1) Ukendt Christensen 2) Ukendt Christensen
Fortsttes nste side

gift med

Ukendt Christensen * Ukendt Ukendt

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 35

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

3-1-3-2) Anna Marie Nielsen * 10-08-1953 Mou, Fleskum, lborg Ukendt Brn: 1) Ukendt Korsgaard Brn: 1) Ukendt Nielsen Brn: 1) Ukendt Nielsen 2) Ukendt Nielsen 3-1-3-3) Karen Margrethe Nielsen * 23-08-1954 Mou, Fleskum, lborg Ukendt Brn: 1) Ukendt Larsen 2) Ukendt Larsen 3-1-3-4) Niels Kristian Nielsen * 13-09-1955 Mou, Fleskum, lborg Ukendt Brn: 1) Ukendt Nielsen 3-1-3-5) rengringsassistent Maja Bodil Nielsen * 25-02-1960 Mou, Fleskum lborg Ukendt Brn: 1) Ukendt 2) Ukendt

1. gteskab 1977 skilt 1987

Niels Korsgaard * 23-12-1950 Skagen, Horns, Hjrring 06-11-2012 (slagtilflde) Skagen, Frederikshavn, Nordjylland

2. partner 3. partner

Ukendt Christensen * Ukendt Ukendt Ukendt Jensen * Ukendt Ukendt

1. gteskab

Orla Flemming Larsen * Ukendt 05-06-2005 Dokkedal, Nordjylland

2. gteskab gift med skilt

Ukendt Ritter * Ukendt Ukendt Inge Madsen * Ukendt 2012 (sygdom) Mou, Nordjylland

gift med

Ukendt * Ukendt Ukendt

Maja Bodil Nielsen - Foto fra mou-skole.dk

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 36

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

3-1-3-6) Ukendt Nielsen * Ukendt Ukendt 3-1-3-7) Ukendt Nielsen * Ukendt Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tipoldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens oldebrn 3-3) Anton Nielsens og Anna Johanne Marie Srensens brnebrn 3-3-1 Jensine Kathrine Srensens og Otto Halvor Blochs brn

3-3-1-1) fdt uden for gteskab, udlagt barnefader Otto Halvor Bloch Birge Bloch yderligere data ukendt * 03-11-1941 Hstemark, Mou, Fleskum, lborg Ukendt 3-3-1-2) Karsten Bloch yderligere data ukendt * 04-07-1946 Gudum, Fleskum, lborg Ukendt 3-3-1-3) Eli Bloch yderligere data ukendt * 18-08-1950 Gudum, Fleskum, lborg Ukendt 3-3-1-4) yderligere data ukendt Erik Bloch * 12-10-1952 Gudum, Fleskum, lborg Ukendt 3-3-1-5) Sren Bloch gift med * 25-12-1953 Gudum, Fleskum, lborg Skilt Ukendt
Leif Christensen

Kirsten Margrethe Asmussen * 13-09-1955 Hrby, Hindsted, lborg 14-02-2010 Valsgrd, Hindsted, lborg

Sren Bloch - 2007

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 37

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

3-3-1-6) Hans Bloch * 25-02-1960 Kongshjgrd, Gudum, Fleskum, lborg Ukendt

yderligere data ukendt

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tipoldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens oldebrn 3-3) Anton Nielsens og Anna Johanne Marie Srensens brnebrn 3-3-2) Harding Sigvard Nielsens og Sorine Marie Laustens brn

3-3-2-1) Jytte Nielsen * 23-03-1949 Mou, Fleskum, lborg Ukendt 3-3-2-2) Flemming Nielsen * 30-12-1950 Mou, Fleskum, lborg Ukendt 3-3-2-3) Brge Nielsen * 02-05-1953 Mou, Fleskum, lborg Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

3-3-3-1) Anna Elisabeth Nielsen * 25-07-1953 Mou, Fleskum, lborg Ukendt


Fortsttes nste side

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tipoldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens oldebrn 3-3) Anton Nielsens og Anna Johanne Marie Srensens brnebrn 3-3-3) Niels Christian Nielsens og Ester Arvesens brn

yderligere data ukendt

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 38

Jens Nielsen (28) Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tipoldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens oldebrn 3-3) Anton Nielsens og Anna Johanne Marie Srensens brnebrn 3-3-4) Henning Marius Nielsens og Lilly Olesen Brocks brn

Slgtshistorie

3-3-4-1) Marianne Nielsen gift med * 21-12-1955 16-10-1976 Hstemark, Mou, Fleskum, lborg skilt Ukendt Brn: 1) Richard Ingemann Christensen 3-3-4-2) Allan Nielsen gift med * 29-10-1958 28-10-1988 Hstemark, Mou, Fleskum, lborg skilt Ukendt Brn: 1) Sabine Nielsen 2) Kathrine Nielsen 3-3-4-3) Steen Nielsen gift med * 08-12-1962 06-12-1986 lborg Hammer Kirke Kr, lborg Ukendt Brn: 1) Julie Nielsen 2) Mathias Nielsen 3) Andreas Nielsen

Egon Christensen * Ukendt Ukendt

Janet Jacobsen * Ukendt Ukendt

Annette Knudsen * 13-06-1986 Frederikshavn, Horns, Hjrring Ukendt

Fra Familien Nielsen Web Site v/ Steen Nielsen

Steen Nielsen

Fortsttes nste side


Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

Leif Christensen

side 39

Jens Nielsen (28) Tip2- oldebrn

Slgtshistorie

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tip2-oldebrn 1) Thomas Nielsens og Mette Marie Laugesens tipoldebrn 1-2) Ane Dorthea Thomasens og Sren Poulsens oldebrn 1-2-4) Poul Thomas Poulsens og Klara Auguste Therese Nielsens brnebrn 1-2-4-1) Doris Poulsens og Svend Krog Thorius brn

1-2-4-1-1) Poul Erik Thorius * 17-07-1961 Skibsted, Hellum, lborg Ukendt 1-2-4-1-2) Henrik Thorius * Ukendt Ukendt 1-2-4-1-3) Steen Thorius * Ukendt Ukendt 1-2-4-1-4) Ruth Majbrith Thorius * Ukendt Ukendt 1-2-4-1-5) Brge Thorius * Ukendt Ukendt 1-2-4-1-6) Anders Thorius * Ukendt Ukendt 1-2-4-1-7) Peter Thorius * 26-02-1970 Bjerregrd, Skibsted, Hellum, lborg 15-11-1970 Bjerregrd, Skibsted, Hellum, lborg
Leif Christensen

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

dd 9 mneder gammel

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 40

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie

1-2-4-1-8) Torben Thorius * Ukendt Ukendt 1-2-4-1-9) Bente Thorius * Ukendt Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tip2-oldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens tipoldebrn 3-1) Niels Nielsens og Juliane Margrethe Poulsens oldebrn 3-1-3) Peter Emil Nielsens og Anna Mette Larsens brnebrn 3-1-3-4) Niels Kristian Nielsens og Inge Madsens brn

3-1-3-4-1) Flemming Nielsen * Ukendt Ukendt 3-1-3-4-2) Lasse Nielsen * Ukendt Ukendt

yderligere data ukendt yderligere data ukendt

3-3-4-1-1) Richard Ingemann Christensen gift med * 04-02-1980 Sulsted, Kr, lborg Ukendt Brn: 1) Isabella Lilly Ingemann Christensen
Fortsttes nste side

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tip2-oldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens tipoldebrn 3-3) Anton Nielsens og Anna Johanne Marie Srensens oldebrn 3-3-4) Henning Marius Nielsens og Lilly Olesen Brocks brnebrn 3-3-4-1) Marianne Nielsens og Egon Christensens brn

Karina Andersen * 02-03-1980 lborg Sygehus, Fleskum, lborg Ukendt

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 41

Jens Nielsen (28) Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tip2-oldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens tipoldebrn 3-3) Anton Nielsens og Anna Johanne Marie Srensens oldebrn 3-3-4) Henning Marius Nielsens og Lilly Olesen Brocks brnebrn 3-3-4-2) Allan Nielsens og Janet Jacobsens brn

Slgtshistorie

3-3-4-2-1) Sabine Nielsen * 22-11-1989 lborg Ukendt 3-3-4-2-2) Kathrine Nielsen * 06-12-1993 lborg Ukendt

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tip2-oldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens tipoldebrn 3-3) Anton Nielsens og Anna Johanne Marie Srensens oldebrn 3-3-4) Henning Marius Nielsens og Lilly Olesen Brocks brnebrn 3-3-4-3) Steen Nielsens og Annette Knudsens brn

3-3-4-3-1) Julie Nielsen * 10-11-1987 lborg Ukendt 3-3-4-3-2) Mathias Nielsen * 30-06-1991 lborg Ukendt 3-3-4-3-3) Andreas Nielsen * 11-09-1999 lborg Ukendt
Leif Christensen

yderligere data ukendt

yderligere data ukendt

Fra Familien Nielsen Web Site v/ Steen Nielsen

Mathias Nielsen

yderligere data ukendt

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 42

Jens Nielsen (28)

Slgtshistorie Tip3- oldebrn

Niels Nielsens og Mariane Thomasdatters tip3-oldebrn 3) Niels Christian Nielsens og Hansine Christine Christensens tip2-oldebrn 3-3) Anton Nielsens og Anna Johanne Marie Srensens tipoldebrn 3-3-4) Henning Marius Nielsens og Lilly Olesen Brocks oldebrn 3-3-4-1) Marianne Nielsens og Egon Christensens brnebrn 3-3-4-1-1) Richard Ingemann Christensens og Karina Andersens brn

3-3-4-1-1-1) Isabella Lilly Ingemann Christensen * 06-02-2011 lborg Sygehus, Nordjylland Ukendt

yderligere data ukendt

Leif Christensen

Redigeret 06-10-2012 opdateret 05-07-2013

side 43