PANDUAN MEMBINA ITEM PERCUBAAN GEOGRAFI KERTAS 2 SPM 2012 BAHAGIAN A ( 40 markah) 1.

(a) namakan bukit tertinggi (1m) (b) namakan rujukan grid 6 angka (2m) 2. (a)namakan simbol garisan (2m) (b)fungsi/kepentingan sungai (3m) (a) Kira jarak jalan raya (2 m) (b) Kira bearing (2m) (a) namakan pola saliran (1m) (b) fungsi saliran (3m) (a) nyatakan ketinggian jalanraya/tanda aras (1 m) (b)fungsi pekan / bandar (3 m) Gambar peredaran bumi 4 musim (a)namakan jenis pergerakan (1 m) (b) tempoh peredaran (1 m) (c) namakan musim berdasarkan 2 kedudukan (2m) (d)namakan kedudukan matahari berdasarkan 2 kedudukan(solstis/ekunoks) (2m) (e) kesan pergerakan (4m) Gambar hutan semulajadi(hutan hujan khatulistiwa) (a) ciri ciri hutan (3m) (b) kepentingan (3 m) (c) usaha pemeliharaan dan pemuliharaan (3m) (d) nama negara selain Malaysia (1 m) BAHAGIAN B (60 markah) 8. (a) Gambar piramid penduduk (piramid progresif) Namakan ciri piramid (4m) (b) Faktor yang mempengaruhi kadar kelahiran tinggi (6 m) (c) (i) Kesan penduduk berlebihan (6 m) (ii) Langkah mengatasi penduduk berlebihan (4m) Pengangkutan (a) namakan pelabuhan dan lapangan terbang(soalan peta) ( 4m) (b)kepentingan pengangkutan udara (5m)

3

4

5.

6.

7.

9.

(c) kesan perkembangan pengangkutan kepada alam sekitar (6 m) (d) kepentingan telekomunikasi (5 m) 10. (a) Bina graf garis(data berkaitan sumber) (7m) (b) (i) kesan penerokaan perlombongan bijihtimah (4m) (ii) langkah-langkah mengatasi kesan perlombongan bijihtimah (5m) (c) kepentingan kegiatan akuakultur (4m) a). Gambar(hujan asid)-faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian fenomena tersebut (5m) (b)(i)Kesan pembandaran (4 m) (ii)langkah-langkah mengatasi kesan pembandaran (6 m) (c) Ciri-ciri bandar satelit (5 m)

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful