MINGGU

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN TAHUN 3

DESKRIPTOR

EVIDENS

ELEMEN SAINS 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK Murid boleh: 1.1.1 Memerhati 1.1.2 Mengelas 1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor 1.1.4 Meramal 1.1.5 Membuat inferens 1.1.6 Berkomunikasi Murid boleh: 1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. 1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. 1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Murid boleh: B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6

1.1 Memahami kemahiran proses sains

B3D1 Kemahiran Proses Sains

B3D2 Kemahiran Manipulatif

B3D2E1

1.2 Memahami kemahiran manipulatif

B3D2E2 B4D1 Kemahiran Manipulatif B5D1 Kemahiran Manipulatif

B4D1E1

B5D1E1

B5D1E2

2. MANUSIA 2.1 B1D1

salur darah dan gusi.2 Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi.2. Murid boleh: 2. 2. 2. dentin.3 Membanding dan membezakan set gigi susu dengan set gigi kekal daripada aspek bilangan.1. saraf.1 Mengenal pasti ciri haiwan iaitu:  litupan badan: bercangkerang. HAIWAN 3.1.1.1. berbulu pelepah.1 Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi kacip.1. bersisik  anggota badan: Kegigian Manusia B1D1E1 B2D1 Kegigian Manusia B2D1E1 B3D3 Kegigian Manusia B3D3E1 B3D3E2 2.1 Mempraktikkan amalan harian terhadap kesihatan gigi daripada aspek:  Pemakanan  Penjagaan Murid boleh: 3. gigi taring dan gigi geraham.4 Melabelkan struktur gigi iaitu enamel. 2.Memahami pengetahuan tentang kegigian manusia 2. berbulu. kekuatan dan jangka hayat.2 Mengamalkan penjagaan gigi B6D1 Kegigian Manusia B6D1E1 B6D1E2 3.1 Memahami ciri haiwan B1D2 Ciri Haiwan B1D2E1 B1D2E2 B1D2E3 .

Murid boleh: 3. berkuku tajam  cara membiak: bertelur. omnivor 3.1. karnivor. melahirkan anak  habitat: hidup di air.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih. berparuh.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu haiwan yang dipilih.berkaki.2. karnivor dan omnivor dengan makanan yang dimakan. bersayap. 3.1. berekor.2. di darat.1 Mengenal pasti ciri tumbuhan iaitu: B1D2E4 B2D2 Ciri Haiwan B3D4 Ciri Haiwan B2D2E1 B3D4E1 B1D3 Kegigian Haiwan B1D3E1 B2D3 Kegigian Haiwan 3.1.1 Menyatakan tabiat makan haiwan: herbivor.2. TUMBUHAN Murid boleh: 4.2 Memahami kegigian haiwan B2D3E1 B5D3 Kegigian Haiwan B5D3E1 B1D4 Ciri Tumbuhan B1D4E1 . di darat dan air 3.2 Menghubungkaitkan kegigian herbivor. 3. bertanduk.1 Memahami ciri tumbuhan 4.3 Meramalkan jika semua haiwan mempunyai satu jenis tabiat makan sahaja. 4.

akar serabut  habitat: hidup di air. keratan batang.daun: jenis urat daun  bunga: berbunga. tidak berkayu  akar: akar tunjang. 4. anak pokok. daun.  B1D4E2 B1D4E3 B1D4E4 B1D4E5 B1D4E6 B1D4E7 B2D4 Ciri Tumbuhan B3D5 Ciri Tumbuhan B5D2 Ciri Tumbuhan B2D4E1 B3D5E1 B5D2E1 B1D5 Magnet B1D5E1 . 5. di darat. tidak berbuah  batang: berkayu.1.1. batang bawah tanah. MAGNET Murid boleh: 5.1 Mengenal pasti bentuk magnet seperti magnet bar.3 Mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat pada satu tumbuhan yang dipilih. 4. ladam.  cara membiak: melalui biji benih. tidak berbunga  buah: berbuah.4 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia dan haiwan.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet 5.2 Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri pengelasan yang dipilih.1.1. 4. spora. silinder.

1.6 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan dengan kutub magnet dengan menjalankan aktiviti.2 Mencipta objek berasaskan penggunaan magnet.1 Mengenal pasti objek B3D6 Magnet B3D6E1 B3D6E2 B4D2E1 B4D2 Magnet B4D2E2 B5D3 Magnet B5D3E1 B4D2 B4D2E3 B6D2 Magnet B6D2E1 B2D5 Penyerapan Air . 6. PENYERAPAN 6. 5.1. 5.2.2. 5. butang dan cincin. 5. 5.4 Menyatakan bahan yang diperbuat daripada besi adalah bahan magnet.1.1 Menganalisis pengetahuan tentang keupayaan bahan menyerap air Murid boleh: 6.2 Mereka cipta objek berasaskan penggunaan magnet 5. 5.1 Memberi contoh kegunaan magnet dalam kehidupan.3 Mengelas objek berdasarkan tindakan magnet ke atasnya. Murid boleh: 5.1.5 Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai saiz.1.1.2 Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai objek dengan menjalankan penyiasatan.bentuk U.

1.2 Mereka cipta objek berdasarkan kebolehan menyerap air 6.2. 6. 6. Murid boleh: 6.1 Mengenal pasti kandungan yang terdapat di dalam beberapa jenis tanah seperti tanah liat.5 Menaakul kepentingan bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang kalis air dalam kehidupan.1.2 Mengenal pasti bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.1. tanah kebun dan pasir B2D5E1 B2D5E2 B3D7 Penyerapan Air B3D7E1 B4D3 Penyerapan Air B4D3E1 B5D4 Penyerapan Air B5D4E1 B6D3 Penyerapan Air B6D3E1 B3D8 Tanah B3D8E1 .1 Mencipta objek dengan menggunakan bahan yang menyerap atau kalis air. 7.1.1 Menganalisis kandungan tanah 7. TANAH Murid boleh: 7.3 Mengelas bahan yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.yang boleh menyerap air dan kalis air dengan menjalankan aktiviti.4 Membuat urutan jenis bahan mengikut keupayaan menyerap air dengan menjalankan penyiasatan. 6.1. 6.

7 Melakarkan hasil binaan menggunakan bentuk B4D4E1 B4D4 Tanah B4D4E2 B1D6 Set Binaan Berfungsi B1D6E1 B1D6E2 8.2 Membaca dan menerangkan manual.1.1 Memilih set binaan berfungsi yang hendak dibina 8.dengan cara menjalankan penyiasatan.1 Memasang dan membuka set binaan berfungsi secara mekanikal berpandukan manual yang mempunyai konsep asas mesin ringkas B1D6E3 B2D6 Set Binaan Berfungsi B3D9 Set Binaan Berfungsi B4D5 Set Binaan B2D6E1 B3D9E1 B3D9E2 B4D5E1 .1.1.1. ASAS TEKNOLOGI Murid boleh: 8. 7. 8.3 Mengitlak jenis tanah yang sesuai untuk menanam pokok berdasarkan penyiasatan di atas.1.2 Membuat urutan jenis tanah mengikut keupayaan air mengalir melaluinya dengan menjalankan penyiasatan.4 Mengenal pasti sistem pergerakan model. 7.1. 8.5 Memilih komponen model berpandukan manual bergambar. 8. 8. 8.1.3 Mengenal pasti komponen model berpandukan manual. 8.1.6 Memasang komponen model berpandukan manual bergambar.1.

B3DT1 B3DT1E1 Mengenalpasti perkakasan komputer berfungsi dengan baik atau sebaliknya.8 Menceritakan hasil binaan secara lisan.0 1.9 Membuka hasil binaan mengikut urutan.3 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian. 1. B1DT1E1 .1 Memastikan perkakasan komputer berfungsi dengan baik.1.1. ELEMEN TMK 1.1. Berfungsi B5D5 Set Binaan Berfungsi B6D4 Set Binaan Berfungsi B5D5E1 B6D4E1 B6D4E2 1.10 Menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan. 8.2 Mengamalkan langkah keselamatan siber dengan menggunakan Daftar Masuk dan Daftar Keluar keahlian sesuatu akaun e-mel. B1DT1 Menyatakan sumber maklumat yang diperolehi dalam talian.asas. 8. B2DT2 B2DT2E1 Menggunakan Daftar Masuk dan B2DT2E2 Daftar Keluar keahlian akaun emel serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan siber. 8.

B4DT1E1 B4DT1E2 B4DT1E3 2.4 Mengamalkan penjimatan tenaga dengan mengurangkan kecerahan paparan monitor dan bunyi. B3DT2 Menyisipkan B2DT1E1 B2DT1E2 2. B4DT1 Mengaplikasikan penjajaran tengah dan penuh pada teks serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering. B4DT2E1 B4DT2E2 2.4 Menyisip video dalam perisian B3DT2E1 .3 Membuat animasi menggunakan objek mudah menggunakan teknik animasi slaid. B2DT1 Memahami tahap kecerahan paparan monitor dan bunyi dalam penjimatan tenaga.2 Membuat animasi pada teks dan imej dalam perisian persembahan (MS PowerPoint).1 Menyediakan teks dengan penjajaran tengah dan penjajaran penuh serta membuat senarai menggunakan Bullets dan Numbering.0 2.1. B5DT1E1 2. B4DT2 Mengaplikasikan animasi pada teks dan imej dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B5DT1 Mengaplikasikan teknik animasi slaid dengan menggunakan objek mudah.

B5DT2E1 .2 Mempersembahkan data dalam bentuk carta pai berdasarkan jadual yang dibina dalam hamparan elektronik (MS Excel). video dalam perisian persembahan (Microsoft PowerPoint) B3DT3 Membentuk jadual 2 lajur x 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberi. B3DT4E1 3.5 Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris dengan memasukkan teks dan nombor berpandukan sel yang diberikan. B3DT4 Menguasai penggunaan fungsi Autosum untuk menjumlahkan secara automatik dalam perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) B5DT2 Menukarkan data daripada jadual dalam bentuk carta pai menggunakan perisian hamparan elektronik 2. B3DT3E1 B3DT3E2 B3DT3E3 3.persembahan (MS PowerPoint).0 3.1 Menggunakan fungsi Autosum untuk menjumlah secara automatik dalam hamparan elektronik (MS Excel).

Microsoft PowerPoint atau Microsoft Word) melalui e-mel untuk penyebaran maklumat . B6DT1E1 B6DT1E2 . B3DT6 Mengakses fail yang dikepil melalui e-mel.1 Menggunakan kemahiran perisian hamparan elektronik (MS Excel) dengan menggunakan rumus (tambah dan tolak) bagi membuat analisa mudah seperti membuat perbandingan terhadap sesuatau data yang diperolehi.2 Membuka fail yang dikepil melalui e-mel.1 Menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian (MS Excel. B6DT1 Mengaplikasikan rumus (tambah dan tolak) menggunakan perisian hamparan elektronik (Microsoft Excel) bagi 4.0 5. B5DT3 Mengepilkan tugasan menggunakan perisian aplikasi (Microsoft Excel.0 B3DT5E1 4.1 Mengepil fail melalui e-mel.(Microsoft Excel) 4. B5DT3E1 B5DT3E2 6. MS PowerPoint atau MS Word) untuk dikepilkan melalui e-mel bagi menyelesaikan sesuatu tugasan dalam penyebaran maklumat.0 6. B3DT6E1 5. B3DT5 Mengepilkan fail melalui e-mel.

7. .1 Menghasilkan produk digital yang mengintegrasikan perisian hamparan elektronik dan perisian persembahan (MS Excel dan MS PowerPoint) secara kreatif. B6DT2 Mengintegrasikan B6DT2E1 B6DT2E2 perisian B6DT2E3 hamparan elektronik dan perisian persembahan (Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint) untuk menghasilkan produk digital secara kreatif.0 7.membuat analisa mudah terhadap sesuatu data yang diperolehi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful