You are on page 1of 9

KI Akcenta VU SA U

s

Nr. 8 Mieli skaitytojai, Nors lietingi orai ir baigia užkariauti mus niūriomis nuotaikomis, tačiau MES (“Akcento” redakcija) joms nepasiduodame ir siekiame Jums pateikti, kuo daugiau naudingos informacijos spalio mėnesio naujienlaiškyje. Reikia paskolos? Paaiškinsime, kaip ją gauti. Integruosime Jūsų elektroninius paštus ir paaiškinsime, kodėl tokios svarbios apklausos, kurias nuolat gaunate į paštus. Papasakosime, ką slepia “Studentų atsovybės” durys bei pasiūlysime prisijungti prie neformalioje aplinkoje vykstančių susitikimų su dėstytojais, o vienos dėstytojos interviu net pateikėme šiame numeryje! Pasidalinsime įspūdžiais iš rugsėjo 1-osios šventės ir, žinoma, akies krašteliu supažindinsime su magiškuoju krikštynų pasauliu! Vieningai už studentų ateitį, Už kasdienybę idealiai.

2012-10-07

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Užsienio kalbų institute http://uki-sa.blogspot.com

Šiame numeryje: Paskolos 1

Akcija “INTEGRUOKIS” 2 Apklausų svarba Rugsėjis – darbų metas 3 4

Paskolos
Studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas: 1. paskolą studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies, ši paskola pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą kiekvieną semestrą); 2. paskolą gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos BSI 50 dydžių (papildomų paraiškų, teikiamų pavasario semestre – 25 BSI, ši paskola pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį); 3. paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienerius metus negali viršyti 60 BSI dydžių (7800 Lt), ši paskola pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa suma iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą).

Už jaukios kamaraitės 4 Nes gera būti kartu Krikštynos Rugsėjo 1-oji Interviu 5 5 6 7

1

VU SA UKI Akcentas

Paskolos
Valstybės remiama paskola pradedama grąžinti ne vėliau kaip po 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar išbraukimo, ir grąžinama ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios. Tais atvejais, kai lėšų valstybės remiamoms paskoloms teikti poreikis neviršija valstybės remiamos paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami visi studentai, tinkamai užpildę prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti. Tais atvejais, kai lėšų poreikis valstybės remiamoms paskoloms teikti viršija numatytą lėšų sumą, studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su kredito įstaiga, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, studento socialinę padėtį, studijų pakopą, studijų formą, studentų studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamojo balo sumą). Visų rūšių valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet rudens semestre. Paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis bei paskolos gyvenimo išlaidoms papildomai teikiamos ir pavasario semestre. Studentas, norintis gauti paskolą, turi registruotis Fondo interneto svetainėje užpildydamas nustatytos formos prašymą-anketą. Informacija iš http://www.vusa.lt/paskolos

Akcija “INTEGRUOKIS”
Studente! Ar atsibodo nuolatinis prisijunginėjimas prie skirtingų paštų? Sugaišti daug laiko? Ar kada galvojai, kaip būtų paprasta tikrinti savo VU paštą neprisijungiant prie jo, o tiesiog tikrinant Gmail, kaip ir esi įpratęs? Turime puikų pasiūlymą! Dalyvauk akcijoje “Integruokis” ir mes tau padėsime integruoti VU paštą į asmeninį Gmail paštą, kad prisijungimas būtų paprastas ir neužimtų brangaus laiko. Artimiausiu metu paskelbsime integravimosi instrukcijas VU SA UKI facebook puslapyje, blog`e ir kursų elektroniniais paštais. Taipogi paskirsime ir dienas, kai galėsi apsilankyti VU SA UKI patalpose ir integruoti savo paštą vietoje! Tad nepraleisk progos ir „Integruokis“!

2

VU SA UKI Akcentas

Apklausų svarba
Turbūt visi esame girdėję, kad Vilniaus universiteto mastu yra vykdomos įvairiausios apklausos. Galbūt daugelis neturime laiko ar tingime tokioms apklausoms skirti savo brangaus laiko. Bet ar esame susimąstę, kuo šios apklausos yra svarbios ir naudingos tiek jas sudarantiems žmonėms, tiek mums patiems? Tad kam ir kodėl tos apklausos reikalingos? Kiekviena organizacija nori tobulinti ir gerinti savo veiklą. Tai ji daro veikdama pagal savo nustatytą planą bei besimokydama iš padarytų klaidų. Tad apklausos būtent ir yra vienas iš tų būdų sužinoti, ar plano veiksmai pasitvirtino, ar visgi buvo šiokių tokių klaidų. O dabar pagalvokime, kas gi nutinka, jei nė vienas studentas neužpildo apklausos? Jei apklausos nebūna užpildytos, tai organizacija neturi galimybės toliau tobulėti, keistis ir mokytis iš savo klaidų. Gautieji rezultatai suteikia ne tik naujų minčių ir idėjų, bet jų pagalba galima sudėlioti naują veiklos planą. Tačiau tam, kad viską realizuotum, reikia turėti kuo išsamesnius ir nuoširdesnius atsakymus. Labai dažnai būna taip, kad dėl greito gyvenimo tempo nekreipiame didelio dėmesio į pateiktus klausimus, o atsakymus rašome per daug jų nesureikšmindami. Tokiu atveju organizacija gauna klaidingus duomenis ir, jei tokius duomenis panaudoja, tai taip prisidaro sau nemažai žalos, o rezultatai irgi nedžiugina. Todėl geriausia būtų, jei į apklausą žiūrėtumėte, kaip į Jums suteiktą galimybę išsakyti, kas, Jūsų manymu, yra negerai, į ką vertėtų atsižvelgti ir ką būtų galima keisti Jus netenkinančiuose dalykuose. Galbūt vienintelis balsas ne visada gali kažką pakeisti, bet dažnai atsitinka taip, jog tas vienas balsas gali būti tuo lemtinguoju, kurio dėka organizacija priims naują gerą sprendimą ir sėkmingai veiks toliau. Bet jei jūs nusprendžiate ir toliau nekreipti dėmesio į tokias apklausas ar pildyti jas atmestinai, tai susimąstykite, kam tada išvis reikia reikšti savo nepasitenkinimą vienu ar kitu klausimu. Tad visi Universiteto studentai, veikdami išvien, gali taip bent minimaliai prisidėti ir padėti Universiteto bendruomenei pakeisti esamus trūkumus. Taigi kitą kartą, kai gausite prašymą užpildyti apklausą, skirkite šiam reikalui bent kelias minutes, ir pamatysite, kaip Jūsų atsakymai padės ne tik jums patiems pajusti pokyčius, bet leis ir toliau mums kokybiškai atstovauti savo studentus. Paruošė Greta Opulskytė

Ar žinojai kad... ... kiekvienas VU studentas turi teisę naudotis akademine minties ir žodžio laisve, reikšti savo mintis bei įsitikinimus visais moksliniais, visuomeniniais ir kultūriniais klausimais, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir Universiteto teisės aktams, bet tuo pačiu privalo laikytis bendrųjų moralės normų ir akademinės etikos.

3

VU SA UKI Akcentas

Rugsėjis – darbų metas
Startuojant studijų metams suaktyvėja VU SA UKI veikla. Jei vasarą galime pavadinti organizavimo ir daugiau statiškų darbų laikotarpiu, tai pirmasis studijų mėnuo yra naujų vėjų, susitikimų ir nutarimų laikas. Rugsėjo mėnesį mūsų studentų atstovai spėjo sudalyvauti daugybėje susitikimų. Jau rinkosi VU UKI Taryba ir abu Studijų programų komitetai, pirmą kartą susirinko Apeliacinė komisija. Dalyvauta VU SA Tarybos ir Parlamento posėdžiuose. Vidinė VU SA UKI veikla irgi nestovi vietoje – vyko VU SA UKI Valdybos posėdis, tiek socialinis, tiek akademinis komitetai jau buvo susitikę ir pasiskirstė tolimesniais darbais ir veiklomis. Svarbesni nutarimai, kurie buvo priimti susitikimų metu:
     

Patvirtinta praktikos rengimo tvarka. Šis tvarkos variantas maksimaliai atspindi studentų pageidavimus. Sumažintas mokėjimas kartojant šiuolaikinių kalbų dalykų atskiras dalis. Vidinės šiuolaikinių kalbų dalys išskirstytos konkrečiomis procentinėmis dalimis (paliekant procentines dalis ir kursiniams darbam). Aptartos kursinių ir bakalaurinių darbų temos. Atnaujinami dalykų aprašai, kurių dauguma šiuo metu jau yra redaguojami. Inicijuota rašto darbų reglamento peržiūra ir pertvarka (šiuo metu yra aktyviai dirbama ir tikimasi jau po kiek laiko turėti puikiai paruoštą reglamentą, kuriuo galės vadovautis visi dėstytojai ir studentai).

Visko viename, mažame straipsnelyje, ir neišvardinsi, dėl to skatiname Jus domėtis, sekti VU SA UKI blog`o naujienas, tikrintis savo VU paštus, kur nuolat pateikiame Jums visą informaciją apie vykdomus pokyčius. Taip pat, jei matote, jog kažkas negerai ir tai turi būti aptariama ar sprendžiama, tai sakykite, kalbėkite ir mes jums padėsime. VU SA UKI

Už jaukios kamaraitės durų...
Kaip dažniausiai išnaudoji laiką tarp paskaitų? Prisipažink, sėdi auditorijoje (jei dėstytojas nenusprendžia pravėdinti patalpos), ar, jei sukrapštai smulkių, leki iki valgyklos ar parduotuvės, ar tiesiog išlendi į lauką ,,pakvėpuoti grynu oru“. Jei ir tuomet dar lieka laiko ar tiesiog nori jį praleisti įdomiau, kodėl Tau neužsukus į mūsų mažutę kamarėlę su užrašu ,,Studentų atstovybė“? Tuo labiau jog, šaltukas jau pradeda po truputį kandžiotis ir puodelis karštos arbatos tik į sveikatą. O prie puodelio arbatos ir pasikalbėti galima, pailsėti po sunkios paskaitos ir nusiteikti dar sunkesnei. Atidaręs duris turėtum rasti bent vieną kamaraitės gyventoją, kuris su malonumu su tavim paplepės ar atsakys į kokį klausimėlį. Juk daug smagiau eiti į paskaitas, kai jautiesi ,,savu“ ne tik kurse, bet ir visame institute. Taip pat ant visai nedulkėtų kamaraitės spintelių ar lentynaičių galima rasti ši tą įdomaus (pavyzdžiui, patyrinėti atstovybės praeitį metraštyje) ir pasigrožėti ant sienų kabančiomis nuotraukytėmis bei plakačiukais. Kas liko nepaminėta? Tai, jog kamarėlės gyventojai tam ir triūsia, kad visų mūsų gyvenimas būtų šviesesnis, ir labai laukia Tavo grįžtamosios reakcijos, nuomonės ir šilumos, beje. Taigi, dalinkimės šiluma ( ir sveikinu visus su išdykusiai margu rudeniu). Paruošė Sigita Venckutė
4

VU SA UKI Akcentas

Nes gera būti kartu
Egzistuoja prietaras - geriau nesipykti su dėstytojais, nes per egzaminą ištiks bėda. Bet nėra tokio prietaro, kuris draustų išgerti puodelį arbatos ir pabendrauti su dėstytoju kaip su draugu - ne tik apie akademinius, bet labiau apie kasdienius, gyvenimiškus ar net asmeninius reikalus. Juk santykiai tuomet tampa paprastesni ir šiltesni. Kalbu apie studentų ir dėstytojų susitikimą prie arbatos puodelio, prie pyrago kąsnelio. Tai nebe naujiena Užsienio kalbų institute – praėjusiais metais vyko net du susitikimai. Kadangi, visi kartu labai šauniai praleidome laiką, ši graži tradicija tęsiama ir šiais metais. Per ankstesnius du susitikimus buvo atsakinėjama į iš anksto paruoštus klausimus, dalinamasi požiūriais, pasakojama apie pomėgius, laisvalaikį ir t.t. Tiesiog jaukus pasisėdėjimas, suartinęs UKI‘o šeimyną. Kada šiais metais vyks studentų ir dėstytojų susitikimas? Data tikslinama. Laukite naujienų. Ką daryti, jei iškyla klausimas? Rašyk laišką VU SA UKI socialinio komiteto koordinatorei elektroniniu adresu soc@uki.vusa.lt. Parengė Sigita Venckutė

Pirmakursių Hogwarts’as!
Paslaptingame Donelaičio kieme jau spalio 18 dieną vyks nepakartojamai magiški dalykai... Kas? Pirmakursių, oi, atsiprašau už klaidą, jaunųjų magų įšventinimas. Tačiau viskas nebus taip paprasta, kaip iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, nes kaip ir kasmet patyrę magai savo atžaloms paruoš tikrą iššūkių ir išbandymų dieną! Pirmojoje dalyje fux’ai būdami vis dar nuliais turės įrodyti, kad yra magiškosios lingvistikos verti specialistai ne tik moksle, bet ir orientacinėse varžybose. Kas tą dieną vyks toliau? Palikime nedidelę intrigą... Tačiau kitą dieną visi susitiksime magų universitete ir apdovanosime stebuklingąja TAURE geriausius iš geriausių magus... O ar taurės nenorės kas nors pavogti?... O gal pats Voldemortas norės sudrumsti šią šventę? Pamatysime... Taigi kaip magai pasakytų: “Abrakadabra susimatysime krikštynose!”.

Parengė Brigita Adomaitytė

5

VU SA UKI Akcentas

Rugsėjo 1-oji
Rugsėjo 1-oji (šiais metais vyko rugsėjo 3d.), tai diena, kuri praneša, jog prasidėjo naujieji mokslo metai. Šiai šventei VU UKI studentai pradėjo ruoštis dar rugpjūčio 31d. Ankstų penktadienio rytą visi pirmakursiai ir kai kurie vyresnieji studentai susirinko UKI kiemelyje. Prieš pradedant dirbti buvo prisiminti fuksų stovykloje išmokti šokiai. Tai buvo lyg rytinė mankšta, kuri suteikė energijos. Po trumpų linksmybių vyko darbų pasiskirstymas. Tie, kas turi talentą piešti, darė dekoracijas, o tie, kurie neieško žodžio kišenėje ir sugeba puikiai rimuoti eiles, kūrė linksmus ir originalius šūkius. Bendraujant, juokaujant, bet sunkiai ir ilgai dirbant, buvo pasiruošta šventinei eisenai. Rugsėjo 3-iosios rytą šventiniai renginiai prasidėjo VU Bibliotekos kiemelyje. Čia kaip ir kiekvienais metais buvo iškelta Universiteto vėliava, kurią šį kartą iškėlė Fizikos fakulteto dekanas prof. dr. Vytautas Balevičius. Sveikinamąjį žodį tarė Vilniaus universiteto rektorius prof. dr. Benediktas Juodka, kuris džiaugėsi, jog tiek jaunų žmonių įstojo į seniausią Lietuvoje universitetą. Taip oficialiai buvo paskelbta mokslo metų pradžia. Po pietų vyko smagiausia ir labiausiai studentų laukiama šventės dalis - eisena. Nuo Seimo iki Vilniaus universiteto žygiavome visi drauge: studentai, rektorius, prorektoriai, dekanai ir dėstytojai. UKI studentai iš minios išsiskyrė ryškios raudonos spalvos drabužiais, garsiais šūkiais bei perdarytomis populiariomis dainomis: ,, Bailando bailando UKI pašoks pašoks, bet dainuot nemoka", ,,La cucaracha, la cucaracha mes visi viena šeima'', ,,Labas rytas, UKI's čia, mes vėl žygiuosim Vilniaus gatvėm, vėl bandysim daug išmokt''. Gera nuotaika, vieningos skanduotės, ryški apranga, spalvingos dekoracijos, kurios atspindėjo Ispanijos, Rusijos ir Didžiosios Britanijos kultūrą - visa tai pristatė mūsų institutą. Grįžus į universitetą visi susirinkome VU Didžiajame kieme, kuriame studentams sveikinamąjį žodį tarė Vilniaus meras Artūras Zuokas bei Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Koncertavo ir studentus linksmino VU dainų ir šokių ansamblio choras bei Vilniaus universiteto pučiamųjų orkestras ,,Oktava". Po tokios linksmos ir įspūdžių kupinos dienos visi jautėsi laimingi, galbūt šiek tiek pavargę, dauguma užkimę, tačiau vis dar turintys kruopelytę jėgų. Paskutiniosios jėgos buvo išnaudotos vakare, linksmame pasisėdėjime, kurio metu buvo visko: kalbų apie studijas, susipažinimas su dar nematytais studentais ir šiaip linksmi pokalbiai apie viską. Taigi, ši Rugsėjo 1-osios šventė tikrai bus viena iš tų dienų, kurią smagiai prisimins kiekvienas studentas. Parengė Radvilė Mikalčiūtė

6

VU SA UKI Akcentas

R. Širiakovaitė „Kiekvienas esame savo gyvenimo dizaineriai“
Susipažinkite, tai - Rūta Širiakovaitė. Ši jauna Vilniaus Universiteto Užsienio kalbų Instituto (UKI) asistentė dėsto bendrinę ispanų kalbą. Studijuodama Vilniaus Universiteto Filologijos fakultete lietuvių – ispanų kalbas, negalvojo apie dėstytojavimą, tačiau dabar dirbdama šį darbą supranta, kad taip jai sekasi realizuoti save. 1) Papasakokite apie save. Kaip Jūs save apibūdintumėte bent trimis žodžiais? Esu labai atvira, nepataisoma estetė ir tikrų tikriausios svarstyklės. 2) Ar Jūs pavadinta kieno nors garbei? Jei taip, tai kieno? Gavau Rūtos vardą, nes būtent šis vardas patiko visai šeimai. Be to, tuo metu mama perskaitė straipsnį apie Rūtą Lee, garsią lietuvių kilmės amerikiečių aktorę, ir ši graži moteris bei jos sėkmės istorija pridėjo dar daugiau simpatijų Rūtos vardui. 3) Koks buvo Jūsų pirmasis darbas? Trečiame kurse pradėjau dirbti Ispanijos karalystės ambasadoje vertėja-asistente. Ten dirbau beveik ketverius metus. Nors dirbdavau tik kelis pusdienius per savaitę, įtampos netrūkdavo. Ten daug ko išmokau – ne tik terminų, susijusių su teise ir nusikaltimais, bet ir bendravimo su žmonėmis. 4) Ar visada svajojote būti dėstytoja? Apie kokias profesijas galvojote? Kas padarė įtaką Jūsų sprendimui? Niekada nesvajojau tapti dėstytoja. Gal net priešingai, atrodė, kad tokio darbo tikrai niekada nedirbsiu. Trys mano šeimos nariai dirbo Šiaulių universitete, todėl, kai buvau maža, kartais ir mane pasiimdavo kartu, tad man ten atrodė viskas pažįstama, norėjau studijuoti nepažįstamame universitete. O pradėjusi studijas negalvojau, kokį darbą pasirinksiu. Buvau tikra, kad viskas susiklostys savaime ir kad dirbsiu su savo svajonių kalba. Taip ir buvo. Dabar esu tikra, kad ispanų kalba mano gyvenime yra labai svarbi, o jos dėka aš atsiduriu tinkamu laiku bei tinkamoje vietoje. Aš iš tiesų pavydžiu sau baltu pavydu, kad dirbu tokį darbą, kur galiu save realizuoti. 5) Kokia buvote studentė? Ar daugiau studijavote ar studentavote? Dabar suprantu, kad buvau visai nebloga studentė. Praleidau labai mažai paskaitų, jei dalykas mane iš tiesų domino, tikrai įdėdavau daug darbo. Tačiau dabar mokyčiausi kiek kitaip – pirmiausia, kur kas ramiau žiūrėčiau į vertinimus, atsirinkčiau tai, kas man iš tiesų svarbiausia. Bet vienas iš studijų tikslų ir yra susidėlioti prioritetus ir įgyti patirties. 6) Apibūdinkite gerą dėstytoją. Koks jis turėtų būti? Gerą dėstytoją apibūdinti lengva taip pat, kaip gerą orą. Vieni mėgsta karštį, kitiems labiau patinka maloni vėsa, yra kas mėgsta lietų... Taip ir su geru dėstytoju. Kiekvienas jį įsivaizduoja skirtingai (tikiu, kad tai priklauso ir nuo nuotaikos), tačiau, manau, visi norėtų, kad dėstytojas pirmiausia būtų įdomus ir įkvepiantis žmogus. 7) Kokių studentų norėtumėte sulaukti kiekvienais metais? Nors dėstau kalbą, dažnai įterpiu ir šiek tiek kultūros, stengiuosi, kad manęs besiklausantiems būtų įdomu. Yra du nuostabūs dalykai, kai jaučiuosi įvertinta už pastangas: kai studentų nereikia tildyti ir kai jų akys net švyti iš susidomėjimo. Neįmanoma sudominti visų, bet jei auditorijoje matau nors kelis susidomėjusius veidus ar šypsenas, tada gaunu įkvėpimo stengtis toliau. Mano dideliam džiaugsmui, šiemet turiu nemažai studentų, švytinčiomis akimis. Tikuosi, jų nemažės.

7

VU SA UKI Akcentas

R. Širiakovaitė „Kiekvienas esame savo gyvenimo dizaineriai“ 8) Kuo dar užsiimate be dėstytojavimo? Dėstytojavimas nėra darbas – tai gyvenimo būdas. Yra žmonių, kurie dirba nuo 8 val. iki 17 val., o visą likusį laiką skiria sau. Mums kartais pavydi, kad dieną kartais turime laisvo laiko, kartais neturime pirmųjų paskaitų, bet grįžę namo, dažnai ir savaitgaliais, mes toliau dirbame – ruošiamės paskaitoms, taisome darbus. Be darbo universitete, dažnai turiu ir privačių mokinių. 9) Filmų, muzikos užimama vieta jūsų gyvenime. Ir visas kitas Jūsų laisvalaikis. Be galo mėgstu filmus. Filmai įkvepia, nes dažnai mums atrodo, kad tos neįtikėtinos istorijos, kurias jie pasakoja, būna tik filmuose, bet juk didžiausias bet kurio režisieriaus įkvėpimas - gyvenimas. Muziką tai primirštu, bet negaliu neklausyti kai kurių dainų. Šiuo metu esu didžiausia Bruno Mars gerbėja. Didelė dalis mano laisvalaikio skirta Flirtui (mano kątik pirmąjį gimtadienį atšventusiam taksui) – tris kartus per dieną einame nors trumpam pasivaikščioti, kartą per savaitę mokausi jį dresuoti, o jis manęs klausyti, na, o vakarais jis neša man visus savo žaislus ir labai nori dėmesio. 10) Gyvenimas yra įtemptas ir pilnas nesibaigiančių darbų... Kaip susidorojate su stresu? Kaip Jums pavyksta išsaugoti gerą nuotaiką ir šypseną veide? Kodėl manote, kad aš visada šypsausi? Norėčiau, kad taip būtų, bet visiems pasitaiko pilkų dienų. Tačiau ryte perskaitau nors vieną įkvepiančią citatą, kurių prikabinta mano vonios kambaryje, pusryčiaudama išgeriu puodelį žalios arbatos ir nusiteikiu darbui. Na, o per paskaitas kaskart išgirstu ką nors, kas priverčia nusišypsoti. 11) Kiek daug reikalaujate iš savęs ir iš aplinkinių? Iš savęs visada reikalauju kur kas daugiau nei iš aplinkinių. Apskritai esu idealistė, o tokie žmonės reikalavimų sau kartelę nuolat kelia aukštyn. 12) Ko pasimokėte iš savo didžiausių sėkmių ir nesėkmių? Pirmiausia, kad niekas gyvenime nevyksta šiaip sau. O pastaruoju metu supratau, kad dažniausiai savęs klausiame, kodėl mums taip nutiko tik po negatyvių patirčių, bet kai nutinka kas nors gero, juk toks klausimas niekada nekyla. O gyvenime reikia visko. 13) Pasvajokime. Jei būtumėte automobilis… medis… gyvūnas... ar dar kas nors, tik ne žmogus, kuo būtumėte? Ir kodėl? Niekada apie tai negalvojau... Jei galiu pasirinkti bet ką, tada gal rinkčiausi būti veidrodžiu ir stebėti, kaip žmonės keičiasi, kaip moteris bando prakalbinti savo veidrodį ir išpešti, kas vis dėlto pasaulyje gražiausia, kiek daug apie žmogų pasako jo žvilgsnis į veidrodį ryte ir vakare.

8

VU SA UKI Akcentas

R. Širiakovaitė „Kiekvienas esame savo gyvenimo dizaineriai“ 14) Įsivaizduokite, jog pagavote auksinę žuvelę. 3 norai, kuriuos prašysite jos išpildyti. Aš turiu kur kas daugiau nei tris norus. Tikiu, kad pirmiausia reikia turėti įkvėpimo kurti norus, o norai kartais pildosi savaime, jei yra tikri ir pajudini nors mažąjį pirštelį, kad jie lengviau išsipildytų. 15) Kaip jūs save įsivaizduojate po 10 metų? Iš tiesų, sunku įsivaizduoti, kas bus po metų, o kas bus po dešimties tikrai nesiimsiu fantazuoti. Kad ir kaip bus, tikiuosi, bus puiku. Svarbiausia, kad pakaktų savitos ugnelės viskam ir nepritrūktų entuziasmo. 16) Kokius asmeniškus patarimus norėtumėte duoti studentams? Niekas netiki, kad studijų metai yra vieni gražiausių, kol studijuoja, netikėjau ir aš. Bet iš tiesų, tai be galo įdomūs ir kupini atradimų metai. Tik nepraleiskite jų laukdami, kol gausite pirmą darbą, kol baigsite studijas, kol tapsite „rimti“. Gyvenimas yra čia ir dabar, tad imkite iš jo viską, ką galite. Ir dažniau juo džiaukitės. 17) Gal turite ką palinkėti „Akcento“ skaitytojams? Šiuo metu mano mėgstamiausia citata yra ši: „Mes patys esame savo gyvenimo dizaineriai. Gyvenkime taip, kad matytųsi, jog mylime savo gyvenimą.“ Deja, nežinau, kieno tai žodžiai, bet jie auksiniai. Nuoširdžiai linkiu gyventi taip, kad patys sau pavydėtumėte tokio gyvenimo. O aš neabejoju, kad esate puikūs dizaineriai. Dėkoju už išsamius ir nuoširdžius atsakymus. Kalbino Kamilė Gumbaragytė

Vilniaus universiteto Stundetų atstovybė Užsienio kalbų institute Universiteto g. 5, Vilnius, Lietuva El. Paštas info@uki.vusa.lt Tel. nr. 865669510 http://uki-sa.blogspot.com
9