You are on page 1of 173

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie

©

20 08
Septembrie 2007

C

pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor şi prestării serviciilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie

N

G

Norme de timp

C

FT

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

©

20 08
— 2 —

C

N

G

C

FT

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

SUMAR
Instrucţiuni de aplicare a Normelor de timp pentru operaţiile necesare execuţiei lucrărilor şi prestării serviciilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie Tabla de materii Capitolul A - Documentare, proiectare, recunoaşterea terenului Capitolul B - Semnale geodezice Capitolul C - Borne, stâlpi, picheţi Capitolul D - Repere, mărci Capitolul E - Măsurători terestre 5 26 30 55 59 65 69 79 97 111 119 125 139 141 143 151 153 159 167

Capitolul F - Operaţii speciale în cadrul măsurătorilor terestre

Capitolul H - Cartografierea planurilor şi hărţilor

Capitolul J - Fotogrammetrie

Capitolul K – Operaţii speciale în cadrul lucrărilor fotogrammetrice

©

20 08
Capitolul O - Cercetare Capitolul P - Verificarea lucrărilor

Capitolul L - Teledetecţie

Capitolul M - Operaţii speciale în cadrul lucrărilor de cadastru Capitolul N - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor

Capitolul R - Servicii furnizate de CNGCFT

C
— 3 —

Capitolul I - Operaţii speciale în cadrul lucrărilor de cartografiere

N

Capitolul G - Calcule

G

C

FT

Ca r t o gr af ie.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P © 20 08 — 4 — C N G C FT .

negocierea ofertelor/contractelor/comenzilor/solicitărilor/temelor de studii şi ale serviciilor prestate. teme de studii încheiate cu beneficiari externi).Activităţi pentru terţi (oferte.Activităţi pentru ANCPI şi OCPI (lucrări de specialitate şi servicii comandate de ANCPI sau solicitate de OCPI şi aprobate de ANCPI). stabilită de la 1 aprilie la 31 octombrie. c) cuantificarea valorică a lucrărilor de specialitate şi serviciilor realizate de CNGCFT. administrarea patrimoniului). © 20 08 C — 5 — N G C FT . Ele sunt exprimate în ore medii convenţionale (OMC) pe baza cărora se pot stabili valori orientative de referinţă ale operaţiilor de realizare a lucrărilor pregătitoare. în regiunile de şes şi de deal şi de la 1 mai la 30 septembrie în regiunile de munte. Articolele conţin o singură operaţie sau grupe de operaţii din cadrul lucrărilor de specialitate sau serviciilor furnizate. în ore – om. pentru realizarea colectivă a operaţiilor. comenzi. topografice. lucrărilor de birou sau laborator care susţin întocmirea. cartografice. cu modificările şi completările ulterioare. în conformitate cu H. fotogrammetrice şi de teledetecţie. aplicaţii GIS. Normele de timp s-au stabilit pe articole pentru operaţii cu o singură durată. programe de cercetare. Normele de timp se referă la execuţia şi verificarea lucrărilor precum şi la prestarea serviciilor de specialitate pentru care Centrul Naţional de Geodezie. baze de date. . d) decontarea şi încasarea contravalorii lucrărilor de specialitate. Ele se utilizează pentru : a) organizarea. Fotogrammetrie şi Teledetecţie (CNGCFT) are atribuţii să desfăşoare activităţi. prezentarea. e) stabilirea şi perceperea tarifelor aferente serviciilor furnizate. Ca r t o gr af ie. 4.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Pentru operaţiile cuprinse în lucrările de teren executate în afara perioadelor optime. b) repartizarea şi retribuirea echitabilă a forţei de muncă în activitatea de realizare a lucrărilor de specialitate.G 1210/2005.Activităţi pentru dezvoltarea proprie (sisteme informatice. Normele de timp sunt stabilite pentru operaţiile ce se desfăşoară în perioada optimă normală de lucru la teren. . planificarea şi estimarea costurilor lucrărilor de specialitate. La grupele de operaţii se admit norme de timp în condiţiile prevăzute în instrucţiunile specifice cuprinse în partea de Generalităţi a fiecărui capitol. Cartografie. contracte. normele de timp se majorează cu cotele procentuale din Tabelul 1. arhive şi protecţia informaţiilor. Cartografie. pentru cele trei grupe de activităţi desfăşurate în cadrul acestuia : . Normele de timp sunt grupate pe capitole şi sunt diferenţiate pe articole ce cuprind operaţii şi proceduri specifice realizării lucrărilor geodezice. solicitări. 3. pentru realizarea individuală a operaţiilor sau în ore – echipă. Fotogrammetrie şi Teledetecţie 1. lucrărilor de teren. 2. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P INSTRUCŢIUNI de aplicare Norme de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor şi prestării serviciilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Geodezie. denumite în continuare lucrări de specialitate şi prestării serviciilor furnizate de CNGCFT.

Teren foarte accidentat. În aceste zone valoare medie a pantelor (calculată pe hartă) depăşeşte 22. Tabelul 2 II 1. specific regiunilor de munte sau de trecere de la deal la munte. caracterizat prin adâncimea văilor de 20 – 200 m şi prin ridicături şi depresiuni distanţate la 50 – 700 m.20 1. Notă : La categoriile III. specific regiunilor de câmpie. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Tabelul 1 Zona de Ianuarie Februarie lucru a. iar transportul se face cu mijloace hipo sau auto este posibil parţial. În aceste zone valoarea medie a pantelor (calculată pe hartă) este cuprinsă între 15 şi 22. Şes şi 35 % 35 % deal b. cu relief foarte variat.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . specific regiunilor de trecere de la şes la deal. caracterizat prin coaste repezi şi depresiuni adânci cu văi foarte neregulate şi talveguri în general înguste. determinate de relief sau de gradul de acoperire cu construcţii sau vegetaţie : A. IV şi V criteriul de încadrare a lucrării este panta terenului Influenţa reliefului este cuprinsă în normele de timp conform coeficienţilor stabiliţi în Tabelul 2. lipsit de relief sau cu relief slab pronunţat. Teren uşor accidentat. dunelor şi mameloanelor sau teren ondulat cu forme de relief mari şi puţin înclinate. cu excepţia capitolelor în care se prevăd coeficienţi specifici acestora. iar transportul se poate face cu cai sau parţial cu căruţa. specific regiunilor de munte cu stânci proeminente şi relief prăpăstios caracterizat prin coaste abrupte şi pante foarte repezi. Teren accidentat.15 III 1. cu microrelief caracterizat prin existenţa frecventă a găvanelor. În aceste zone valoarea medie a pantelor este ( calculată pe hartă ) este cuprinsă între 7 şi 15. în care transportul cu mijloace hipo sau auto se face uşor peste tot. Ca r t o gr af ie.00 C — 6 — N G C FT .35 IV 1. Martie 25 % 30 % Aprilie Octombrie Noiembrie Decembrie 20 % 10 % 15 % 20 % 30 % 30 % Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de teren sunt diferenţiate în raport cu următoarele categorii de dificultate a terenurilor.70 V 2. Categoriile de dificultate a terenurilor în funcţie de relief Categoria I Categoria a II-a Categoria a III-a Categoria a IV-a © 20 08 Categoria a V-a Categoria de dificultate I Coeficientul Teren şes. Munte 40 % 40 % 5. în care transportul cu mijloace hipo sau auto este posibil. Teren specific regiunilor de dealuri. iar transportul se face cu căruţa şi parţial cu mijloace auto.

interiorul pădurilor dese fără subarboret în care nu se execută deschideri de linii. interiorul suprafeţelor acoperite de culturi cu talie mică (sub 1 m înălţime). stuf şi papură cu înălţimea de peste 1. şantierele de construcţii şi alte obiective similare acestora. cu excepţia capitolelor în care se prevăd coeficienţi specifici acestora. interiorul perimetrelor industriale* în activitatea care posedă un fascicul de linii de garaj ocupate situate axial. Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă 20 – 25% din totalul suprafeţei lucrării. . carosabilul şoselelor sau străzilor cu circulaţie. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P B. Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă 25–30% din totalul suprafeţei lucrării. mărăciniş. Categoriile de dificultate a terenului în funcţie de gradul de acoperire Categoria I Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă până la 20% din totalul suprafeţei lucrării. Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă peste 50% din totalul suprafeţei lucrării. exprimată prin coeficienţii din Tabelul 3 nu este cuprinsă în normele de timp. interiorul perimetrelor industriale* în ne activitate. vii pe spaliere sau araci etc. interiorul tarlalelor sau parcelelor acoperite de culturi cu talie mare (porumb şi floarea-soarelui. tuneluri şi incinte subterane.coeficientul se aplică la normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de teren şi se adaugă la acestea. Teren din interiorul pădurilor dese cu subarboret. zone mlăştinoase fără vegetaţie înaltă. uzinele. în care vizibilitatea între puncte se asigură numai prin îndepărtarea (culcarea) vegetaţiei şi cu unele tăieri ale acesteia: triaje de cale ferată. Prin perimetre industriale se înţeleg fabricile.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . întreprinderile industriale. arături desfundate de ploi şi zăpezi.5 m. Ca r t o gr af ie. interiorul perimetrelor industriale* în activitatea care posedă o linie de garaj ocupată situată axial. interiorul perimetrelor industriale* în activitate în care circulaţia mijloacelor de transport nu provoacă greutăţi: staţii de cale ferată cu 2–3 linii. prin lăstăriş. Categoria a II-a Categoria a III. Teren în care suprafaţa construcţiilor ocupă 31–50% din totalul suprafeţei lucrării. care provoacă greutăţi în deplasarea pe teren a echipei.) care depăşesc înălţimea de 1 m în care nu se execută deschideri de linii. staţii şi noduri de cale ferată cu peste 8 linii. staţii de cale ferată cu 6–8 linii. staţii de cale ferată sau fascicule cu 4–5 linii: axele căilor ferate curente. Această influenţă se stabileşte şi se aplică normelor de timp. interiorul pădurilor rare când nu se execută deschideri de linii. — 7 — C N G C FT . cătiniş. în galerii.se stabileşte pe total suprafaţă a lucrării şi se extrage din Tabelul 3 coeficientul influenţei acoperirii. după cum urmează : . interiorul perimetrelor industriale* în activitatea care posedă o linie de garaj laterală ocupată. corespunzătoare celor două categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire şi de relief.a Categoria a IV-a Categoria a V-a Categoria a VI-a © 20 08 * Influenţa acoperirii terenului.

06 0. este determinată de reprezentarea grafică a reliefului şi/sau de gradul de acoperire cu detalii planimetrice sau hidrografice şi se efectuează conform modelelor prezentate în Tabelul 4.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .09 0.04 0.12 0.20 V © 20 08 — 8 — C N G Încadrarea în normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de birou sau de laborator care sunt diferenţiate în raport de categoriile de dificultate a terenurilor.16 .09 0.16 0. C FT 0.08 0.07 0.03 0.06 0.28 0.18 0.05 0.13 0.21 0.13 0.15 0.31 III 0.15 0.05 0.24 0.10 0.35 II 0.20 0.11 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Tabelul 3 Categoria de dificultate în funcţie de gradul de acoperire 1 2 3 4 5 6 6.09 0.02 0.26 IV 0. Ca r t o gr af ie. Categoria de dificultate în funcţie de relief I 0.

Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P 2. Relief . grafice Categoria I 1. Conţinutul reprezentării Imaginea grafică Crt. Ca r t o gr af ie. Plan cadastral © 20 08 — 9 — C N G C FT Încadrarea în categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire şi relief pentru lucrările de birou/laborator Tabelul 4 Nr.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .

Plan topografic Imaginea grafică 4. Ca r t o gr af ie. Plan topografic în localităţi © 20 08 — 10 — C N G C FT . Conţinutul reprezentării Crt. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Nr.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . grafice 3.

Relief © 20 08 — 11 — C Categoria a II-a N G C FT . grafice 5. Ca r t o gr af ie.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Nr. Conţinutul reprezentării Crt. Hidrografie Imaginea grafică 3.

Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Nr. Conţinutul reprezentării Crt.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Plan cadastral Imaginea grafică 3. grafice 2. Plan topografic © 20 08 — 12 — C N G C FT . Ca r t o gr af ie.

Ca r t o gr af ie. Plan topografic în localităţi Imaginea grafică . Relief © 20 08 — 13 — C Categoria a III-a N G C FT Nr. grafice 4. Conţinutul reprezentării Crt. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P 1.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Nr. Ca r t o gr af ie. Plan cadastral Imaginea grafică 3. Plan topografic © 20 08 — 14 — C N G C FT . Conţinutul reprezentării Crt. grafice 2.

Plan topografic în localităţi Imaginea grafică 1.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Conţinutul reprezentării Crt. Relief © 20 08 — 15 — C Categoria a IV-a N G C FT . grafice 4. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Nr. Ca r t o gr af ie.

grafice 2. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Nr. Ca r t o gr af ie. Plan topografic © 20 08 — 16 — C N G C FT .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Plan cadastral Imaginea grafică 3. Conţinutul reprezentării Crt.

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

5.

Plan topografic tematic

©

20 08
— 17 —

C

N

G

C

FT

Nr. Conţinutul reprezentării Crt. grafice 4. Plan topografic în localităţi

Imaginea grafică

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

Nr. Conţinutul reprezentării Crt. grafice Categoria a V-a 1. Relief

Imaginea grafică

2.

Plan cadastral

©

20 08
— 18 —

C

N

G

C

FT

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

Nr. Conţinutul reprezentării Crt. grafice 3. Plan topografic

Imaginea grafică

4.

Plan topografic în localităţi

©

20 08
— 19 —

C

N

G

C

FT

Conţinutul reprezentării Crt. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Nr. Relief © 20 08 — 20 — C Categoria a VI-a N G C FT .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Ca r t o gr af ie. Plan topografic tematic Imaginea grafică 1. grafice 5.

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . grafice 2. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Nr. Ca r t o gr af ie. Conţinutul reprezentării Crt. Plan/hartă topografică © 20 08 — 21 — C N G C FT . Plan/hartă cadastrală Imaginea grafică 3.

este estimat pe total lucrare în funcţie de componenţa formaţiilor de lucru şi numărul participanţilor şi se adaugă la timpul normat al lucrării. . Când formaţia de lucru nu este dotată cu un mijloc de transport. Ca r t o gr af ie.2 km/oră la executarea ridicărilor topografice planimetrice şi de nivelment prin drumuiri. fie din imposibilitatea utilizării lui din cauza formelor de relief şi nu este dotată cu cazarmamentul necesar (cort. Distanţe până la lucrare (km) 0 . 8. stabilit pe baza procentelor din Tabelul 6.3 km/oră la lucrările geodezice.când transportul formaţiei de lucru între punctele de lucru se face cu mijloace auto. fie din lipsa acestuia. axe de operaţii. în apropierea locului de muncă. Sub 5 1% 5 10 15 20 2% 3% 5% 7% C 30 40 — 22 — Mărimea lucrării exprimată în km 50 60 N G 70 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % © Procentele din Tabelul 6 se aplică totalului orelor normate pentru lucrările de teren. conform Tabelului 5. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P 7. Timpul necesar efectuării acestor acţiuni este stabilit pentru fiecare membru care participă la efectuarea lucrării.600 FT Tabelul 5 Timpul pentru deplasarea personalului care execută lucrarea în localitatea pe teritoriul căreia se execută lucrarea. C 18 80 90 Peste 90 25 % 450 . Tabelul 6 2 20 08 9..10 km/oră pentru lucrările menţionate la aliniatul precedent. saci de dormit etc. Timpul normat necesar deplasării pe teren a formaţiei de lucru pentru executarea lucrărilor s-a stabilit pe baza distanţelor medii avute în vedere la fiecare articol la care deplasarea pe teren este evidenţiată în conţinutul normei de timp şi a următoarelor viteze de transport : . când transportul formaţiei de lucru între punctele de lucru se face cu mijloace hipo. de reperaj fotogrammetric şi alte operaţii sau lucrări care nu au o desfăşurare continuă. aliniamente etc. timpul de organizare a cantonamentului şi de întoarcere nu este prevăzut în normele de timp. . se acordă timpul normat corespunzător transportului efectuat pe jos. abscise şi ordonate. puncte radiate. .300 12 300 .150 9 150 . timpul privind legătura cu autorităţile locale. Mărimea lucrării se obţine prin împărţirea suprafeţei de lucru exprimate în km2 la numărul localităţilor existente în perimetrul lucrării.450 15 Normele de timp din Tabelul 5 se aplică la totalul OMC pentru lucrările de teren.) organizării unui cantonament în afara localităţilor.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .

birou sau laborator şi ale serviciilor realizate în cadrul CNGCFT. al unor studii tehnice superioare de lungă durată. prin cursuri de reconversie profesională aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Calificarea executanţilor cuprinşi în formaţia de lucru este : . subinginer topograf minier. tehnician topograf. de scurtă durată. Normarea operaţiilor necesare realizării lucrărilor şi prestării serviciilor de specialitate precum şi stabilirea valorilor orientative de referinţă ale lucrărilor de teren. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P 10.economist = absolvent al unor studii superioare de specialitate de lungă durată din domeniul economic sau asimilaţi ai acestora. . al unor studii medii care au vechime înscrisă în cartea de muncă de minimum 10 ani ca operator măsurători terestre. aerofotogrammetriei cu durată de minimum trei semestre (pentru studii superioare).inginer IT&C = absolvent al unor studii superioare de specialitate de lungă durată (inginer automatizări – calculatoare. matematician – informatician. . muncitor topograf şi o vechime de minimum 2 ani ca tehnician topograf sau tehnician cadastru. topografiei. subinginer topograf. subinginer geodez. în domeniile cadastrului.muncitor = absolvent al unor studii medii sau studii generale având calificări de specialitate prin atestate la locul de muncă sau şcoli profesionale.tehnician = absolvent al unor studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician cadastru. . . cadastrului. electronist.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . tehnician cartograf). vor fi efectuate conform modelelor din Tabelul 7. inginer geodez.subinginer = absolvent al unor studii superioare de specialitate de scurtă durată (subinginer cadastru. inginer topograf minier sau asimilaţi ai acestora).inginer = absolvent al unor studii superioare de specialitate de lungă durată (inginer cadastru. subinginer cartograf sau asimilaţi ai acestora). Ca r t o gr af ie. al unor studii organizate de instituţiile de învăţământ atestate definitiv de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. economist – cibernetician sau asimilaţi ai acestora) . C — 23 — N G C FT . geodeziei şi cartografiei. © 20 08 11. postliceale care posedă o diplomă emisă sau echivalată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi care dovedesc prin foaia matricolă că au efectuat cursuri de specialitate în domeniile geodeziei. inginer topograf. respectiv trei trimestre (pentru studii postliceale) la câte una din disciplinele menţionate. cartografiei.

Ca r t o gr af ie.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Simbol Normă de Timp Denumire Normă de Timp UM Cantitate Ore Medii Convenţionale (OMC) Pe UM Pe Articol Total A B Operaţii de teren 1 2 … n C 1 2 … n Total B Operaţii de birou (laborator) Total C Total OMC pe lucrare 20 08 Întocmit. © N G C A Operaţii pregătitoare 1 2 … n FT Observaţii . — 24 — C Verificat. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Tabelul 7 Lucrarea : ……………………………………………. Crt. Standardul Operaţiilor Nr.

cazarea. N Manoperă directă(1) Materiale C.S.5 % din 1 2 % din 1 6 % din 1 0.A. vehiculelor şi alte cheltuieli indirecte. Contribuţie fond şomaj C.S.V.A. transportul şi alte cheltuieli directe C — 25 — Întocmit. telefonul. utilajelor. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Devizul lucrării (Situaţia de plată) Nr.611 % din 1 0. căldura. Fond de risc Fond garantare şomaj Total costuri (cheltuieli) directe Costuri (cheltuieli) regie (2) Costuri (cheltuieli) generale (3) Total costuri (cheltuieli) generale directe Profit Total costuri (cheltuieli) generale T. Ca r t o gr af ie. maşinilor. FT Articol de Deviz (Situaţie de plată) Calculaţie Valoare (lei) . – conţin costuri (cheltuieli) efectuate cu diurna. de teren şi de birou/laborator din cadrul acestora. Crt. mentenanţa şi amortizarea mijloacelor de calcul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 © 20 08 (1) (2) (3) – stabilirea valorii OMC în limita 20 – 40 lei pentru determinarea manoperei directe se face ţinând cont de complexitatea lucrărilor normate şi de componenţa tipurilor de operaţii pregătitoare. apa.25 % din 1 1+2+3+4+5+6+7 5 – 20 % din 8 15 – 30 % din 8 C Verificat. chiria. – conţin costuri (cheltuieli) efectuate cu întreţinerea. lumina.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .A Total costuri (cheltuieli) lucrare G 8+9+10 10 – 20 % din 11 11+12 19 % din 13 13+14 Total OMC x (20 – 40) lei/OMC 10 – 30 % din 1 19.S.

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . îndesire şi ridicare Proiect pentru executarea lucrărilor de aerofotografiere Proiect pentru executarea lucrărilor topografice Pagina Proiect pentru executarea lucrărilor topografice în localităţi Proiect parcelar G Proiect pentru actualizarea planurilor topografice ale localităţilor Proiect pentru realizarea lucrărilor fotogrammetrice de teren Proiect pentru realizarea lucrărilor fotogrammetrice de laborator Proiect pentru fotografiere în fotogrammetria terestră N — 26 — Recunoaşterea amplasamentului reperelor de nivelment geometric Recunoaşterea terenului în lucrările topografice Recunoaşterea terenului în lucrările topografice din localităţi Capitolul B . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Tabla de materii Indicativul Denumirea articolului articolului Capitolul A . recunoaşterea terenului OA 1 OA 2 OA 3 OA 4 OA 5 OA 6 OA 7 OA 8 OA 9 OA 10 OA 11 OA 12 OA 13 OA 14 OA 15 OA 16 Pregătirea şi derularea contractelor de execuţie Proiect pentru reţele geodezice Proiect pentru nivelment geometric Proiect pentru reţeaua de sprijin. stâlpi. Ca r t o gr af ie. mărci 65 © Borne subterane Borne pentru materializarea punctelor de pe limita imobilelor şi punctelor reţelelor de ridicare Stâlpi pentru marcarea reperelor azimutale C FT 33 35 35 36 38 39 40 41 42 45 47 48 50 51 52 55 56 57 30 . picheţi 60 61 62 63 63 Capitolul D – Repere.Borne.Documentare. proiectare.Construcţii de semnale geodezice C Recunoaşterea amplasamentului punctelor reţelei geodezice 20 08 OB 1 OB 2 OB 3 Baliză Baliză avertizoare Piramidă OC 1 OC 2 OC 3 OC 4 OC 5 Borne de suprafaţă Picheţi OD 1 Repere de nivelment Capitolul C .

trasări Inventarierea punctelor reţelei geodezice naţionale Executarea foii de centrare a punctelor geodezice semnalizate Determinarea analitică a înălţimii pilastrului şi a semnalului de vizare Reconstituirea punctelor geodezice Transmiterea nivelmentului de înaltă precizie peste obstacole acvatice Capitolul G . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Indicativul articolului OD 2 OD 3 Denumirea articolului Repere de nivelment de adâncime Mărci de nivelment de perete Capitolul E – Măsurători terestre Pagina 66 67 OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 Măsurători de distanţe Măsurători de direcţii Măsurători combinate Măsurători cu tehnologie GNSS Măsurători altimetrice Capitolul F – Operaţii speciale în cadrul măsurătorilor terestre OF 1 OF 2 OF 3 OF 4 OF 5 OF 6 OF 7 OF 8 OF 9 OF 10 OF 11 OF 12 OF 13 OF 14 OF 15 Profile prin cursuri de apă Profile prin lacuri şi bălţi Deschideri de linii G Jalonări .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Ca r t o gr af ie.Calcule Calculul distanţelor C 20 08 OG 1 OG 2 OG 3 OG 4 OG 5 Calculul orientărilor Calculul coordonatelor Calculul cotelor © Calculul corecţiilor de centrare şi reducere C FT 69 71 73 76 77 79 80 81 82 83 84 84 86 87 88 91 92 93 93 95 97 99 100 103 104 .alinieri N — 27 — Deschideri de linii în zone mlăştinoase sau acoperite cu stuf Lucrări de relevee pentru poduri Transmiterea la sol a punctelor staţionabile Transmiterea la sol a punctelor nestaţionabile Determinarea unui aliniament între două puncte care nu se văd prin procedeul jalonării Aplicări.

Ca r t o gr af ie.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .Fotogrammetrie C — 28 — Executarea diapozitivelor originalelor de teren sau de editare N Marcarea reperilor fotogrammetrici Descifrarea fotogrammetrică Exploatarea fotogramelor aeriene Exploatarea fotogramelor terestre Realizarea modelului digital al terenului Executarea ortofotoplanului/ortofotoharţii © Capitolul K – Operaţii speciale în cadrul lucrărilor fotogrammetrice Pregătirea planşelor pentru redactarea originalelor de laborator Scanarea fotogramelor aeriene 139 140 C FT 107 107 108 111 112 115 125 127 128 130 134 136 137 106 . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Indicativul articolului OG 6 OG 7 OG 8 OG 9 OG 10 OG 11 Denumirea articolului Calculul reducerii în proiecţie a observaţiilor azimutale Calculul coordonatelor frânturii de drum Calculul coordonatelor capului de drum Calculul detaşărilor/parcelărilor Calculul suprafeţelor Calculul volumelor Capitolul H – Cartografierea planurilor şi hărţilor Pagina 105 105 OH 1 OH 2 OH 3 Redactarea planurilor şi hărţilor Editarea planurilor şi hărţilor Multiplicarea planurilor şi hărţilor G Capitolul I – Operaţii speciale în cadrul lucrărilor de cartografiere OI 1 OI 2 OI 3 OI 4 OI 5 OI 6 OI 7 Redactarea profilelor 119 120 121 121 122 123 124 Transformarea planurilor şi hărţilor de la o scară la alta Copierea planurilor/hărţilor originale Generalizarea elementelor planurilor şi hărţilor Scanarea planurilor şi hărţilor 20 08 OJ 1 OJ 2 OJ 3 OJ 4 OJ 5 OJ 6 OJ 7 Aerofotografierea OK 1 OK 2 Georeferenţierea planurilor şi hărţilor scanate Capitolul J .

Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor ON 1 ON 2 Sisteme Hardware şi Reţele LAN/WAN Sisteme Software. reţele de sprijin.Cercetare OO 1 OO 2 OO 3 Pregătirea proiectelor de cercetare Realizarea proiectelor de cercetare G N — 29 — Finalizarea proiectelor de cercetare Capitolul P – Verificarea lucrărilor OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 OP 7 OP 8 Lucrări de aerofotografiere 159 160 161 162 163 164 165 166 Lucrări topografice. Ca r t o gr af ie. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Indicativul articolului OL 1 Denumirea articolului Capitolul L .Teledetecţie Exploatarea imaginilor de teledetecţie Pagina 141 OM 1 OM 2 OM 3 OM 4 OM 5 Identificarea amplasamentelor imobilelor Inventarierea tehnică a imobilelor Cartarea bunurilor imobile Delimitarea şi marcarea hotarelor unităţilor administrativ teritoriale Scoaterea din circuit a terenurilor agricole Capitolul N . planuri topografice şi parcelare Reţele geodezice.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . editarea sau multiplicarea planurilor şi hărţilor Verificarea tiparului de probă pentru „bun de tipar” Capitolul R .Operaţii speciale în cadrul lucrărilor de cadastru . îndesire şi ridicare Reperaj fotogrammetric sau premarcaj Descifrarea fotogramelor/ortofotoplanurilor Exploatarea fotogramelor aeriene şi terestre. modelul digital al terenului/suprafeţei Redactarea.Servicii furnizate de CNGCFT 167 168 170 171 172 © 20 08 OR 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 Închiriere aparatură Furnizarea de date privind reţelele de referinţă şi punctele de detaliu Furnizarea de produse cartografice analogice Furnizarea de produse cartografice digitale Consultanţă şi asistenţă tehnică C C FT 143 144 146 148 149 151 152 153 155 156 Capitolul M . nivelment geometric. de Baze de Date şi GIS Capitolul O .

asigurarea condiţiilor şi mijloacelor pentru verificarea.pregătirea formelor pentru avizele de execuţie prevăzute de reglementările în vigoare. se referă la operaţiunile de documentare cu privire la pregătirea şi derularea contractelor de execuţie. contract). caiet de sarcini. OCPI sau o altă autoritate contractantă ori beneficiar . Procurarea datelor. C — 30 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 1 © N G C OA 1 Normele de timp cuprinse în capitolul A.documentare şi identificarea informaţiilor. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL A DOCUMENTARE.asigurarea controlului calităţii lucrărilor pe faze. proiectelor şi acţiunilor cuprinse în acest capitol. RECUNOAŞTEREA TERENULUI Pregătirea şi derularea contractelor de execuţie 20 08 Unitatea de măsură : kilometrul pătrat Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Economist Norma de timp cuprinde : . . deviz estimativ. . întocmirea proiectelor pentru executarea lucrărilor de specialitate şi efectuarea recunoaşterii terenului pentru aceste lucrări. . prin examinarea rezultatelor şi cercetarea actelor de verificare internă. FT Generalităţi .furnizarea elementelor şi efectuarea operaţiunilor necesare contractării lucrării sau prestării serviciului (documentaţie de atribuire. documentelor şi informaţiilor necesare operaţiunilor. . Ca r t o gr af ie. analizarea modului de utilizare a acestora la realizarea lucrărilor solicitate. solicitării şi temei de studii puse la dispoziţie de ANCPI. comenzii. . se realizează conform reglementărilor legale în vigoare şi nu este inclusă în normele de timp. recepţia şi predarea lucrărilor. datelor şi lucrărilor existente în zonă.urmărirea derulării pe parcurs a lucrărilor cu verificarea soluţiilor de execuţie în concordanţă cu normativele tehnice şi instrucţiunile în vigoare. necesar de mijloace.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . PROIECTARE. Normele de timp sunt stabilite pentru condiţiile de muncă arătate în instrucţiunile de aplicare ale acestora şi se execută de personalul specializat în lucrările respective. caietului de sarcini.studierea documentaţiei de atribuire. grafic de realizare. .

10 – 0. la scara 1 : 20 000 Idem.20 0.00 10. la scara 1 : 15 000 Idem.15 0.30 – 0.40 Simbol normă Felul lucrării OMC . cu densitatea de 0.00 1.00 2. la scara 1 : 10 000 Idem.50 – 1. la scara 1 : 500 N — 31 — Lucrări topografice. pe suprafeţe de peste 500 km2 Reperaj fotogrammetric sau premarcaj cu densitatea sub 0.75 0. Ca r t o gr af ie. la scara 1 : 1 000 Idem. pe suprafeţe de 25 – 100 km2 Idem.03 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore-echipă) 0 OA 1 Aa Ab Ac Ad Ae Af Ag OA 1 Ba Bb Bc Bd Be Bf OA 1 Ca 1 Lucrări de aerofotografiere la scara 1 : 4 000 şi mai mare Idem.00 5. planuri topografice şi parcelare la scara 1 : 200 Idem. cu densitatea de 0.00 15. cu densitatea de 0.30 FT 2 1. la scara 1 : 25 000 şi mai mică Lucrări de teledetecţie G Idem. pe suprafeţe de 100 – 500 km2 Idem.02 30.00 reperi / km2 C 0.00 25.50 0. la scara 1 : 5 000 Idem.10 reperi / km2 Idem. cu densitatea de 0. pe suprafeţe de 5 – 25 km2 Idem.30 reperi / km2 © Idem. la scara 1 : 2 000 C Idem. nivelment geometric.00 20. reţele de sprijin.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .05 – 0.00 3.25 0. îndesire şi ridicare executate pe suprafeţe de 1 – 5 km2 Idem.50 reperi / km2 Idem. la scara 1 : 10 000 20 08 Cb Cc Cd Ce OA 1 Da Db Dc Dd De Reţele geodezice.10 0.05 reperi / km2 Idem.50 0.10 0.75 0.05 0.00 0. la scara 1 : 7 000 Idem.

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

Df Dg OA 1 Ea Eb OA 1 Fa Fb Fc Fd Fe Ff Fg OA 1 Ga Gb Gc Gd Ge Gf

Idem, cu densitatea de 1,00 – 1,50 reperi / km2 Idem, cu densitatea de peste 1,50 reperi / km2 Descifrarea fotogramelor/ortofotoplanurilor în afara localităţilor Idem, în localităţi

0,35 0,40

Exploatarea fotogramelor aeriene şi terestre, model digital al terenului/suprafeţei la scara 1: 200 şi mai mare Idem la scara 1: 500 Idem la scara 1: 1 000 Idem la scara 1: 2 000 Idem la scara 1: 5 000 Idem la scara 1: 10 000

G

Redactarea planurilor şi hărţilor la scara 1: 200 Idem la scara 1: 500

N
— 32 —

Idem la scara 1: 25 000 şi mai mică

Idem la scara 1: 1 000 Idem la scara 1: 2 000

C

Idem la scara 1: 5 000

20 08
Gg Gh Ha OA 1 Hb Hc He Hf Hd

Idem la scara 1: 10 000

Idem la scara 1: 25 000 Idem la scara 1: 50 000 şi mai mică Editarea sau multiplicarea planurilor şi hărţilor la scara 1: 1 000 şi mai mare Idem la scara 1: 5 000 Idem la scara 1: 25 000

Idem la scara 1: 2 000 Idem la scara 1: 10 000 Idem la scara 1: 50 000 şi mai mică

©

C
4,00 1,70 0,30 0,15 0,10 70,00 16,00 3,20 1,30 0,70 0,35 0,17 0,10 1,40 0,70 0,35 0,17 0,08 0,04

FT
0,60 2,40 90,00 20,00

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

OA 2 Proiect pentru reţelele geodezice A – Pentru reţele geodezice clasice B – Pentru reţele geodezice determinate prin tehnologie GNSS Norma de timp cuprinde :

20 08
Unitatea de măsură : punctul Calificarea executanţilor Inginer

În cazul B : - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1C; - cerinţe de precizie, metodologie, aparatură; - stabilirea valorilor ratei de înregistrare, a măştii de elevaţie şi a timpului de ocupare a staţiilor GPS; - date privind aspectul reţelei, mărimea medie a vectorilor GPS, densitatea punctelor; - schema şi schiţele dispunerii punctelor; - modul de sincronizare a operaţiilor (asigurarea comunicaţiilor radio, estimarea timpului necesar de deplasare/instalare/ observare); - instrucţiuni specifice de lucru pentru fiecare echipă; - modele şi formulare de teren; - proiectarea sesiunilor de observaţii GPS; - indicaţii şi trasee privind recunoaşterea terenului; - cerinţe privind materializarea şi marcarea punctelor. - întocmirea proiectului reţelei geodezice GPS.

C
— 33 —

FORMAŢIA DE MUNCĂ Reţele clasice 1 Reţele GNSS 1

©

N

În cazul A : - studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1C; - raportarea punctelor de sprijin la scări cuprinse între 1 : 200 000 şi 1 : 25 000; - proiectarea punctelor noi sau a bazelor geodezice; - studiul şi stabilirea vizibilităţii; - stabilirea poziţiei punctelor şi înălţimii construcţiilor; - calculul calităţii construcţiei geometrice a figurilor reţelelor; - segmentarea bazei geodezice; - controlul pantei (întocmirea profilelor); - întocmirea proiectului reţelei geodezice.

G

C

FT

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

NORMA DE TIMP (Ore-om) A. Reţele geodezice clasice A.1 – Puncte geodezice Punct geodezic cu latura (km) Felul lucrării 40-25 a Proiect 8,00 24-15 b 3,20 14-8 c 1,60 7-6 d 0,80 5-3 e 0,40 sub 3 f 0,20 Punct de microtriangulaţie g 0,30

A.2 - Baze geodezice Felul lucrării Proiect Ordinul I 13,60 Ordinul II 10,00

G
4-6 km 8,00 Baze lungi de 4-6 km c 1,60 Reţele GPS de clasa B 4,00 C 2,00 0,30

A.3 - Puncte din reţeaua de dezvoltare a bazelor Felul lucrării Proiect Baze de ordinul I a 8,00 Baze de ordinul II b 3,20

N
A prin metode — 34 —

B. Pentru reţele geodezice determinate prin tehnologie GNSS

20 08
Felul lucrării Proiect reţele GPS determinate prin metoda statică Felul lucrării puncte Proiect determinare cinematice GPS

B.1 - Reţele GPS determinate prin metoda statică

C
8,00

B.2 - Puncte GPS determinate prin metode cinematice Puncte GPS determinate prin metode cinematice

©

C
0,60 D

FT
Punct al reţelei de trasare până la peste 10 10 puncte puncte h i 0,40 sub 1 km 2,00 Baze sub 1 km d 0,30 1,00

Ca r t o gr af ie. a reperilor la sol tip I-III şi a mărcilor de nivelment. .amplasarea punctelor de triangulaţie şi a reţelei de sprijin determinate anterior. .proiectarea punctelor de sprijin şi îndesire. .07 II 0.raportarea liniilor de nivelment vechi şi a caroiajului hărţii. © C OA 4 FT .proiectarea traseelor drumuirilor principale şi secundare ale reţelei de ridicare. precum şi studiul datelor gravimetrice.08 — 35 — NORMA DE TIMP (Ore-om) Felul lucrării Proiect pentru nivelment geometric a C Ordinul nivelmentului d IV 0. .întocmirea proiectului de nivelment geometric.studiul pantelor şi al profilelor.raportarea punctelor de triangulaţie care urmează să fie cotate prin nivelmentul de precizie. .delimitarea zonei de lucru pe un plan existent. FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer N b c III 0. îndesire şi ridicare Norma de timp cuprinde : .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .stabilirea şi trasarea liniilor de nivelment noi.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1C. . . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OA 3 Proiect pentru nivelmentul geometric Norma de timp cuprinde : .stabilirea şi amplasarea reperilor de nivelment de adâncime (RNA).06 e V 0. . . .05 0 sau I 20 08 0.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1C.10 G 1 Unitatea de măsură : kilometrul Nivelment geometric Proiect pentru reţeaua de sprijin.

întocmirea memoriului justificativ şi proiectului.sprijin 0. Ca r t o gr af ie. . Cu camere digitale Norma de timp cuprinde: © 20 08 În cazul A : .întocmirea schemei cu dispunere a benzilor de aerofotografiere şi a reperilor de orientare. C — 36 — N C b . .îndesire 0.10 FORMAŢIA DE MUNCĂ . .studiul zonei de aerofotografiere .30 G Proiect pentru executarea lucrărilor de aerofotografiere A. În cazul B : .stabilirea soluţiilor tehnice de execuţie cu precizarea tipurilor de aparate şi a metodelor de măsurători în acord cu precizia cerută. .ridicare 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P .studiul zonei de aerofotografiere.întocmirea schemei cu dispunere a benzilor de aerofotografiere şi a reperilor de orientare. Cu camere analogice B. . . .20 OA 5 FT c .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . .calculul elementelor de aerofotografiere .analiza caracteristicilor lucrării de aerofotografiere solicitate a se executa. .studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1A.calculul elementelor de aerofotografiere .analiza caracteristicilor lucrării de aerofotografiere solicitate a se executa.calculul necesarului de materiale şi forţa de muncă .studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1A.întocmirea memoriului justificativ şi a proiectului Unitatea de măsură : punctul Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Numărul de executanţi 1 NORMA DE TIMP(ore-om) Felul lucrării Proiectul reţelei a . . .

Idem.04 FT Unitatea de măsură : kilometrul pătrat . norma de timp stabilită pentru OA 4-B. redusă cu 40 %.întocmirea memoriului justificativ şi proiectului.10 0.5 1. Idem.00 1. FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Tehnician Numărul de executanţi 1 1 A. scara 1 : 10 000 d. . scara 1 : 15 000 e. Ca r t o gr af ie.05 © 1. stânci. Pentru aerofotografiere cu camere digitale Operaţia a. scara 1 : 10 000 d. scara 1 : 20 000 G NORMA DE TIMP (Ore-echipă) N — 37 — C f. scara 1 : 25 000 şi mai mici OMC 3.calculul necesarului de materiale şi forţa de muncă . Idem. Pentru aerofotografiere cu camere analogice Felul lucrării Proiect pentru executarea lucrărilor de aerofotografiere cu camere analogice a. Întocmirea proiectului de aerofotografiere la scara 1 : 4 000 şi mai mare b. scara 1 : 25 000 şi mai mică 20 08 Felul lucrării Proiect pentru executarea lucrărilor de aerofotografiere cu camere digitale Notă : B. scara 1 : 4 000 şi mai mare b. scara 1 : 7 000 c.) din cadrul benzilor de aerofotografiere în care se vor alege şi se vor premarca reperii fotogrammetrici. colţuri de bazin.15 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .20 0. scara 1 : 15 000 e.08 0. capace canal.50 0. C OMC 2. . Idem. scara 1 : 20 000 f. f. etc.75 0.2 0. prin asimilare. scara 1 : 7 000 c. Idem.6 0. – În cazul proiectelor pentru executarea lucrărilor de teledetecţie se aplică.selectarea şi identificarea pe documente existente a zonelor şi/sau detalii topografice de mici dimensiuni (stâlpi.

variante sau etape conform termenelor de execuţie.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1B. . . scara 1 : 10 000 NORMA DE TIMP (Ore-om) OMC 60. documentaţii de schimbare a categoriilor de folosinţă. .pregătirea datelor şi documentelor din zona de lucru funcţie de categoria de dificultate a terenului .00 © 20 08 Proiect pentru executarea lucrărilor topografice Notă : 1. temelor de studii pentru lucrările topografice speciale din extravilan. solicitărilor. conform OA 1 B. scara 1 : 200 c.00 20. .stabilirea soluţiilor tehnologice de execuţie cu detalierea lor în memoriul justificativ. . comenzilor.analiza şi planificarea necesarului de mijloace . scara 1 : 100 b.00 15. G Numărul de executanţi 1 C FT . reţele edilitare supraterane.întocmirea proiectului de execuţie a lucrărilor topografice. proiecte în vederea întocmirii documentaţiei de expropriere. scara 1 : 5 000 g.00 10. .încadrarea lucrării în sistemul de referinţă cerut . se efectuează prin asimilare.analiza economică şi planificarea execuţiei lucrării pe soluţii. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OA 6 Proiect pentru executarea lucrărilor topografice Norma de timp cuprinde : . .00 25. Ca r t o gr af ie.Pregătirea şi derularea contractelor. scara 1 : 500 d. . documentaţii de scoatere definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol sau forestier. scara 1 : 1 000 e.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .Norma se aplică şi pentru lucrările topografice speciale din extravilan şi anume: planuri de trasare la obiectivele şi platformele industriale. Unitatea de măsură : kilometrul pătrat FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer N — 38 — Felul lucrării C a.00 30. 2. reabilitări şi construcţii de drumuri şi căi ferate.elaborarea documentelor necesare obţinerii avizelor de execuţie a lucrării . sistematizare şi dezvoltarea localităţilor. terane şi subterane.00 50. scara 1 : 2 000 f. .

00 33.stabilirea soluţiilor tehnice şi evaluarea volumului de lucrări . întocmirea şi predarea proiectului. .00 36. Lucrări cu suprafaţa între 51 şi 100 ha NORMA DE TIMP (Ore-om) Scara planului 1 : 1 000 şi mai mare 1 : 2 000 1 : 5 000 11. . clauze speciale. verificarea.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1B.00 54. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OA 7 Proiect pentru executarea lucrărilor topografice în localităţi Norma de timp cuprinde : . Unitatea de măsură : lucrarea Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer C — 39 — FORMAŢIA DE MUNCĂ N 14.00 22.00 22. Lucrări cu suprafaţa între 11 şi 25 ha d. vegetaţie. Ca r t o gr af ie.00 © f. intensitatea traficului rutier.00 25. . dispunerea arterelor de comunicaţie.00 20 08 Felul lucrării a. Lucrări cu suprafeţe mai mari de 500 ha G 1 Numărul de executanţi C FT .identificarea lucrărilor existente în zonă şi evaluarea calităţii şi completitudinii acestora. echiparea tehnico-edilitară.00 18.00 18. Lucrări cu suprafaţa între 26 şi 50 ha e.analiza şi calculul necesarului de mijloace. . .elaborarea documentaţiei necesare organizarea execuţiei lucrării pe faze. existenţa şi caracteristicile incintelor industriale şi dotărilor social-culturale.00 29.legătura cu beneficiarul (proiectant general) pentru precizări suplimentare şi analize referitoare la conţinut.00 15.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Lucrări cu suprafaţa între 101 şi 500 ha g. Lucrări cu suprafaţa între 5 şi 10 ha c.00 40. Lucrări cu suprafaţa până la 5 ha b. delimitare. termene. densitatea de acoperire cu construcţii. .00 50.stabilirea metodelor şi tehnologiilor de aplicat funcţie de formele de relief.studiul de încadrare a lucrării în sistemul de referinţă şi în prevederile normativelor tehnice în vigoare. definitivarea.

planuri de reţele edilitare. . construcţii civile şi sistematizare.confruntarea planurilor cu terenul. Unitatea de măsură : hectarul 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Muncitor topograf C — 40 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi © N C OA 8 FT . inventarieri tehnico-imobiliare. 2. se efectuează prin asimilare. . planuri de trasare.identificarea punctelor reţelei de sprijin. îndesire şi ridicare.analizarea caracteristicilor tehnice sub raportul metodelor.Pregătirea şi derularea contractelor. solicitărilor.constatarea şi schiţarea pe plan a modificărilor survenite.întocmirea proiectului şi memoriului justificativ cu precizarea metodelor de actualizare a conţinutului planului topografic a localităţii. comenzilor. preciziei şi calităţii datelor analogice şi digitale privind planurile topografice de actualizat. proiecte în vederea întocmirii documentaţiei de expropriere.procurarea datelor analogice şi digitale privind planurile topografice ce urmează a fi actualizate. .studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1B.Norma se aplica şi pentru lucrările topografice speciale din intravilan şi anume : lucrări topografice din cadrul sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate realizate de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective. conform OA 1 B. urbanism şi amenajarea teritoriului. . G 1 2 Proiect pentru actualizarea planurilor topografice ale localităţilor Norma de timp cuprinde : . . documentaţii de scoatere definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol. . . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . temelor de studii pentru lucrările topografice speciale din intravilan. Ca r t o gr af ie.

planurilor de reţele edilitare. anexele validate. . se efectuează prin asimilare. . după caz.30 3. construcţii civile şi sistematizare.10 0. procesele verbale de punere în posesie. . .Norma se aplică şi pentru actualizarea planurilor topografice speciale din intravilan: planurile topografice din cadrul sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate realizate de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective. 2.50 IV 4.preluarea şi analizarea documentaţiilor cuprinzând. prezentate pe scheme grafice pentru ansamblul teritoriului administrativ. planurile topografice.60 0.elaborarea soluţiilor proiectate. C OA 9 FT .Pregătirea şi derularea contractelor.00 2. eventualele invalidări. .20 1.20 0. inventarieri tehnico-imobiliare.40 III 3.70 1. . planurilor de trasare.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .recunoaşterea terenului pe teritoriu administrativ şi în cadrul acestuia pe fiecare zonă în parte. după caz. cuprinzând : — punctele reţelei geodezice. după caz.60 V 5. hotărârile judecătoreşti rămase definitive.contactarea comisiei locale pentru verificarea documentaţiilor şi. completarea sau corectarea planurilor parcelare existente prin măsurători topografice. schiţele terenurilor şi gruparea acestora pe teritorii administrative şi pe zone (intravilan şi extravilan). planurilor în vederea întocmirii documentaţiei de expropriere şi documentaţiilor de scoatere definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol.30 2. temelor de studii pentru actualizarea planurilor topografice speciale din intravilan. Ca r t o gr af ie. urbanism şi amenajarea teritoriului. consemnarea sau corectarea situaţiilor privind punerile în posesie provizorii. actualizarea.40 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Categorii de dificultate a terenurilor în funcţie de relief I Proiect pentru actualizarea planurilor topografice ale localităţilor Notă: a) scara 1 : 500 b) scara 1 : 1 000 c) scara 1 : 2 000 d) scara 1 : 5 000 1.80 4.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei de studii întocmite conform OA1B.20 1.60 2. solicitărilor.10 0. G © 20 08 Norma de timp cuprinde : . conform OA 1 B. anulări sau rectificări de titluri de proprietate precum şi alte situaţii care conduc la modificări ale documentaţiilor iniţiale.50 1. completarea sau corectarea planurilor parcelare existente prin măsurători expeditive. comenzilor. — punctele sau traseele reţelelor de îndesire şi ridicare situate în zonele stabilite pentru întocmirea sau.20 II 3.70 Felul lucrării C Proiect parcelar N — 41 — 1. — zonele stabilite pentru actualizarea.50 0.

observarea fotogramelor. Proiect de descifrare fotogrammetrică Proiect pentru realizarea lucrărilor fotogrammetrice de teren © 20 08 Norma de timp cuprinde : În cazul A: . . Ca r t o gr af ie.întocmirea proiectului de reperaj fotogrammetric. .preluarea proiectului de reperaj fotogrammetric.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Proiect de reperaj fotogrammetric B. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P . . . alegerea zonelor şi marcarea pe fotograme a punctelor de reper.asigurarea racordărilor cu trapezele vecine.50 OA 10 C OMC FT Unitatea de măsură : hectarul . FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician NORMA DE TIMP (Ore-om) Felul lucrării Proiect parcelar Numărul de executanţi 1 N A. .întocmirea memoriului justificativ şi redactarea proiectului parcelar. măsurători topografice şi măsurători expeditive pentru întocmirea.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1D. actualizarea. .preluarea şi analizarea proiectului de aerofotografiere. .estimarea mijloacelor materiale şi umane pentru fiecare categorie de lucrări (reţele geodezice.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1D. . Proiect de determinare pe teren a reperilor fotogrammetrici C. completarea sau corectarea planurilor parcelare existente. — 42 — C G 0. Reperaj fotogrammetric : .studierea acoperirilor longitudinale şi transversale pentru stabilirea felului de reperaj (în serie sau pe cuple independente).analizarea materialelor rezultate din aerofotografiere şi alegerea fotogramelor necesare pentru reperaj. În cazul B: 1. redactarea planurilor parcelare în format digital).

a b c d e f g Felul lucrării Proiect privind alegerea şi marcarea pe fotograme a reperilor cu densitatea sub 0. Unitatea de măsură : kilometrul pătrat Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer N sub 2 1. .identificarea reperilor proiectaţi şi stabilirea metodelor de determinare a acestora.definitivarea şi predarea proiectului de reperaj. cu densitatea de 0.100. .35 0.60 În cazul C: . 2.15 0.10 1.20 0.întocmirea tabelului cu denumirile topice pe bază de date şi documente existente.50 100 600 0.001.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1D. . .analizarea materialelor rezultate din aerofotografiere şi alegerea fotogramelor necesare pentru descifrare. Premarcaj fotogrammetric : . . Ca r t o gr af ie.30 0.75 0.70 0.10 0.delimitarea zonei de lucru şi raportarea punctelor reţelei geodezice existente.50 reperi/km2 Idem.20 0. .15 0. Numărul de executanţi C FT .definitivarea şi predarea proiectului de premarcaj.preluarea şi analizarea proiectului de reperi fotogrammetrici.30 reperi/km2 Idem. .40 0. cu densitatea peste 1.identificarea reperilor proiectaţi şi a modului de premarcare şi determinare a acestora.15 2-5 0.10 reperi/km2 Idem.25 0. .30 0.25 0. cu densitatea de 0.20 0.40 20 08 A.40 0.65 0.050.00 reperi/km2 Idem.30 0.300.30 0.50 0.35 0.05 reperi/km2 Idem.50 reperi/km2 Idem.35 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . .45 0.05 1. cu densitatea de 1. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P .trasarea pe fotograme a zonelor utile.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1E.45 peste 600 0.25 0.50 reperi/km2 © G 1 0. cu densitatea de 0.00 1.delimitarea zonei de lucru şi raportarea punctelor reţelei geodezice existente.35 0.80 — 43 — FORMAŢIA DE MUNCĂ C NORMA DE TIMP (Ore-om) Mărimea suprafeţei în km2 5-25 25100 0.40 0. . cu densitatea de 0.definitivarea şi predarea proiectului de descifrare fotogrammetrică.45 0. a văilor şi crestelor folosind stereoscopul.60 0.501.

45 0.10 reperi/km2 Idem.501.18 0.001.00 0.65 0.55 0.50 reperi/km2 Proiect de descifrare fotogrammetrică în afara localităţilor 1.35 0.45 0.05 0.35 0.30 0.35 0.50 reperi/km2 Idem.26 0.45 0.2 a b c d e f g 20 08 C. cu densitatea de 0.85 - 0. cu densitatea de 0.35 0.15 0.50 6.30 0.25 0.25 0.65 0.50 reperi/km2 Idem. Ca r t o gr af ie. cu densitatea peste 1.70 0.50 reperi/km2 Idem.05 reperi/km2 Idem.45 0. cu densitatea de 1.30 0.35 0.100.00 8.30 reperi/km2 Idem. a b Idem.55 0.10 0.10 3.501.300.05 reperi/km2 Idem.20 0.40 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .50 0.45 0.20 0.30 0.10 0.70 0.40 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P B.050. cu densitatea de 0.20 0.30 0.40 0.80 2.15 1.050.23 0.50 0.20 0.100.20 - 0.05 1.32 0.25 G 0.30 reperi/km2 Idem.50 1.40 - .10 reperi/km2 Idem.00 — 44 — C C 0.21 0.15 0. cu densitatea de 0.30 0.40 0. cu densitatea de 0.75 2.60 - 0.50 0.25 0.35 0.15 0. cu densitatea de 0.40 0.15 0.25 0.75 0.00 reperi/km2 Idem.30 0.40 0.29 0.300. cu densitatea de 0.40 N 0.25 0.60 - © FT 0.35 0. în localităţi Proiect privind determinarea pe teren a reperilor cu densitatea sub 0.001.50 reperi/km2 Idem.45 0.1 a b c d e f g B.80 0. cu densitatea de 1.20 0.00 reperi/km2 Idem.40 0. cu densitatea de 0.60 1.55 0.60 0. cu densitatea peste 1.10 1.50 reperi/km2 Proiect privind premarcarea pe teren a reperilor cu densitatea sub 0.

N G C Norma de timp cuprinde : FT A. C.studierea documentaţiei lucrării.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F. . . . Proiect pentru executarea lucrărilor de aerotriangulaţie. . .studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F. . compensarea planimetrică sau spaţială.definitivarea şi predarea proiectului. . . toleranţe).C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . . .preluarea coordonatelor colţurilor şi decuparea imaginilor pe blocuri şi pe planşe. Ca r t o gr af ie. E. .stabilirea rezoluţiei ortofotoplanului/ortofotohărţii funcţie de rezoluţiile imaginilor. alegerea şi marcarea punctelor de reper.alegerea şi marcarea punctelor de aerotriangulaţie pe fotograme şi negative sau pe fişierele digitale. Proiect de întocmire a fotoelevaţiei. Proiect pentru întocmirea modelului digital al terenului şi ortofotoplanului/ortofotohărţii D.preluarea proiectului de reperaj sau premarcaj fotogrammetric.preluarea şi analizarea fişierelor de date de aerotriangulaţie. Proiect de întocmire a fotoplanului. aparatura de măsurat.stabilirea rezoluţiei modelului digital şi dimensiunile de exploatare pe benzi.întocmirea schiţei de racordare a elementelor descifrate. C — 45 — În cazul A : .studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F. . . .definitivarea şi predarea proiectului de aerotriangulaţie. fotoschemei.preluarea şi analizarea materialelor de fotografiere analogice sau digitale şi fixarea benzilor de aerotriangulaţie. În cazul C : . Proiect pentru întocmirea planurilor /hărţilor prin stereorestituţie.stabilirea condiţiilor de execuţie şi criteriilor de racordare a elementelor geometrice. . .stabilirea corecţiilor radiometrice şi a fundalului pentru îmbunătăţirea exploatării imaginilor.întocmirea schemei cu dispunerea reperilor pentru exploatare. . . . B.întocmirea graficului de racordare a planşelor pentru lucrarea respectivă. .identificarea şi marcarea pe fotograme şi negative sau pe fişierele digitale a punctelor de triangulaţie şi a reperelor anterior determinate.completarea datelor de bază în carnetele de aparate întocmite pe trapeze sau planşe la scara de exploatare. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OA 11 Proiect pentru realizarea lucrărilor fotogrammetrice de laborator © 20 08 În cazul B : .stabilirea soluţiei tehnice de rezolvare a aerotriangulaţiei (benzi izolate sau bloc.definitivarea şi predarea proiectului.

00 - NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Scara de exploatare 4 1 : 2 000 5 1 : 5 000 6 1 : 10 000 şi mai mici 0.întocmirea schemei de dispunerea reperilor pentru exploatare. .stabilirea soluţiilor de redresare a fotogramelor în funcţie de aparat şi a soluţiilor de fotografiere.50 0. .studierea documentaţiei de teren şi a soluţiilor aplicate în fotografiere.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . D hectarul .25 20 08 Cazul A B C Proiect pentru executarea lucrărilor de aerotriangulaţie Proiect pentru întocmirea planurilor /hărţilor prin stereorestituţie Proiect pentru întocmirea modelului digital al terenului şi ortofotoplanului/ ortofotohărţii G 1 1 2. .completarea carnetelor pentru întocmirea fotoplanurilor.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F. C. subinginer Tehnician N 2 3 1 : 1 000 21.70 — 46 — C Felul lucrării 1 1 : 200 1 : 500 106. .00 6. Ca r t o gr af ie.în cazul A.30 5.10 1.50 2. . .verificarea soluţiilor tehnice prin teste. B.în cazul E Numărul de executanţi © C 0. .00 7.40 În cazul E : .definitivarea şi predarea proiectului. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer.20 În cazul D : . FT 0. .pregătirea fotogramelor şi a negativelor.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1F.30 0.00 20.studierea documentaţiei de teren. .15 0.00 24.40 kilometrul pătrat . .întocmirea schemei de dispunere a reperilor şi fotogramelor.

40 - - . Ca r t o gr af ie.studiul vizibilităţii pe direcţiile de fotografiere.alegerea bazelor şi punctelor de reperi fotogrammetrici corespunzători bazelor.00 Proiectul fotografierii în fotogrammetria terestră © N Norma de timp cuprinde : .10 1. .30 0. G C FT OA 12 E Proiect de întocmire a fotoplanului. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P D Proiect pentru fotografiere în fotogrammetria terestră Calificarea executanţilor C — 47 — Unitatea de măsură : baza de fotografiere FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 20 08 Inginer Felul lucrării NORMA DE TIMP (Ore-om) Ore-om 2. .delimitarea zonei de fotografiere pentru fiecare bază. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . .stabilirea ordinii şi a modului de determinare a bazelor şi reperilor fotogrammetrici.raportarea punctelor de sprijin existente.20 0.70 3.studierea contractului/comenzii/solicitării/temei întocmite conform OA1.15 42. fotoschemei sau ortofotoplanului Proiect de întocmire a fotoelevaţiilor - 20.20 0.80 1.50 6. .

.preluarea şi analizarea proiectului reţelei geodezice. pentru planificarea observaţiilor.definitivarea metodelor optime de observare.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . ferite de distrugere). prin mutarea punctului faţă de poziţia proiectată. inexistenţa suprafeţelor reflectorizante în apropierea antenelor.confruntarea cu terenul şi definitivarea elementelor de materializare şi semnalizare stabilite prin proiect. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OA 13 Recunoaşterea amplasamentului punctelor reţelei geodezice În cazul B : a.întocmirea documentaţiei finale. .completarea carnetului de recunoaştere pe teren. . . de preferinţă cu maşina. G C FT A. duratelor sesiunilor de lucru şi numărul de staţionări duble pentru asigurarea unei determinări corespunzătoare a reţelei şi a unei precizii scontate de poziţionare planimetrice a punctelor.întocmirea descrierii topografice. Ca r t o gr af ie. La teren . numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului. Reţele geodezice determinate prin tehnologie GNSS . accesul facil. . La teren . inexistenţa instalaţiilor electrice de putere mare sau relee de emisie. Reţele geodezice clasice B. . . . La birou . completată cu fotografii ale amplasamentului şi împrejurimilor. b.stabilirea itinerariului şi a modului de transport al materialelor de construcţii .alegerea şi pichetarea în teren a locului reperilor azimutali.preluarea şi analizarea proiectului reţelei geodezice.definitivarea proiectului reţelei geodezice .stabilirea drumurilor de acces la punct şi timpului de deplasare la punct.soluţionarea eventualelor probleme legate de existenţa unor obstacole înalte şi apropiate.marcarea preliminară a punctelor şi reprezentarea poziţiei acestora pe hartă. . . La birou .alegerea şi pichetarea în teren a locului punctului şi determinarea înălţimii semnalului. amplasarea în locuri protejate. coordonatele aproximative ale punctului precum şi cu alte date necesare pentru organizarea materializării punctului şi executării măsurătorilor. . b.confruntarea cu terenul şi definitivarea elementelor privind amplasarea punctelor reţelei GNSS (inexistenţa obstacolelor care obturează orizontul peste elevaţia de 15o. completată cu fotografii ale amplasamentului şi împrejurimilor.întocmirea descrierii topografice. densitate zonală optimă. numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului. completată cu schiţa reperajului apropiat şi cu schiţa obstrucţiilor şi schiţa vizelor spre eventualele puncte vechi din zonă. . coordonatele aproximative ale punctului precum şi cu alte date necesare pentru organizarea materializării şi semnalizării punctului şi executării măsurătorilor. © 20 08 C — 48 — N Norma de timp cuprinde: În cazul A : a.

norma de timp se majorează cu 20 % pentru categoriile I şi II de dificultate şi 10 % pentru categoriile III şi IV de dificultate.50 6.00 1.40 5. în scopul realizării unor puncte noi sau utilizării ca puncte de sprijin.În cazul recunoaşterii existenţei punctelor vechi din reţelele geodezice determinate prin metode clasice.30 1. 2. reduse cu 30 %.40 4. 3.30 14.00 — 49 — 3.80 7.30 2. I Recunoaşterea amplasamentului punctelor reţelei geodezice clasice a.60 5.80 12.20 9.60 1. II C 4.20 V 21. 6 şi b”. sub 3 km 1.70 11.10 7.30 G C FT 1 - Calificarea executanţilor Reţele geodezice determinate prin tehnologie GNSS a.În cazul recunoaşterii amplasamentului punctelor noi din reţelele de îndesire şi ridicare sau din microreţele cu laturi sub 1 Km. IV 5.30 4.50 6.20 2.70 1. N 5. îndesire sau ridicare. 6” reduse cu 40 %.80 2.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .20 6. V 2.00 3. . indiferent de ordinul punctului.50 3.70 3. . La birou Notă : 1. La birou . Ca r t o gr af ie.10 3.70 10. se aplică normele de timp de la „a. La birou 1 - 1 1 NORMA DE TIMP (Ore-echipă) A.00 2. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : punctul FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi Reţele geodezice clasice a. . Reţele geodezice clasice Ordinul reţelei geodezice 1.La recunoaşterea amplasamentului punctelor noi din reţelele geodezice ce vor fi determinate în intravilan precum şi pentru punctele noi ce vor fi amplasate în jurul acestuia pe o distanţa de până la 5 km. se aplică normele de la „a. III © 20 08 b.90 8. La teren Inginer Muncitor topograf 1 2 b. La teren b.00 2. La teren Felul lucrării Categoria de dificultate a terenurilor în funcţie de relief I II III IV 16.

indiferent de clasa punctului. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P B.20 4. B. în scopul realizării unor puncte GNSS noi cu coordonate comune sau utilizării ca puncte de sprijin.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .identificarea locului reperului cu ajutorul elementelor din proiect şi a elementelor de reperaj (în cazul reperelor vechi). . norma de timp se majorează cu 20 % pentru categoriile I şi II de dificultate şi 10 % pentru categoriile III şi IV de dificultate. La birou C — 50 — N Notă : 1. fotografii ale amplasamentului. clasa A 2.deplasări în zona de lucru.70 7. clasa C 4. se aplică normele de la „a. . întocmiriea schiţei şi fotografierea reperelor şi mărcilor vechi. La teren : . Ca r t o gr af ie.00 1. . clasa D Categoria de dificultate a terenurilor în funcţie de relief I 8. La teren punctelor reţelei geodezice determinate prin tehnologie GNSS b.În cazul recunoaşterii existenţei punctelor geodezice vechi determinate prin tehnologie GNSS. clasa B 3.30 V 25.preluarea şi analizarea proiectului de nivelment geometric.alegerea şi pichetarea provizorie pe teren a locului de plantare a reperului. C OA 14 FT . .80 13.00 IV 19.culegerea elementelor necesare reperării.La recunoaşterea amplasamentului punctelor geodezice noi ce vor fi determinate prin tehnologie GNSS în intravilan precum şi pentru punctele noi ce vor fi amplasate în jurul acestuia pe o distanţa de până la 5 km. .30 10.20 1.10 16.80 2.50 II 11. 4” reduse cu 60 %.20 Felul lucrării Recunoaşterea amplasamentului a.20 6.20 8. coordonatele aproximative ale reperului.80 11. . .80 3.50 4. .confruntarea proiectului cu terenul.30 5. îndesire sau ridicare. . Reţele geodezice determinate prin tehnologie GNSS Clasa reţelei geodezice 1. G Recunoaşterea amplasamentului reperelor de nivelment geometric © 20 08 Norma de timp cuprinde : A.identificarea bornei şi a mărcilor în cazul reperelor vechi. completată cu crochiurie de poziţie ale mărcilor şi a fişelor reperelor la sol.80 5. numele şi adresa proprietarului sau deţinătorului legal al terenului.95 III 15.întocmirea descrierii topografice. 2. La birou: .întocmirea listei mărcilor şi a reperelor de pe linia de nivelment.predarea în custodie a reperelor şi mărcilor plantate.55 1.

schiţarea elementelor studiate. d” reduse cu 50 %. norma de timp se majorează cu 20 %.20 OA 15 FT FORMAŢIA DE MUNCĂ . 2.50 N — 51 — 20 08 Notă : 1.caracterizarea liniei de nivelment recunoscută. indiferent de tipul reperului. La recunoaşterea amplasamentului reperelor noi de nivelment geometric în intravilan.preluarea şi analiza proiectului. se aplică normele de la „A. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P . La teren Recunoaşterea amplasamentului reperelor de nivelment geometric B.înregistrarea datelor caracteristice. În cazul recunoaşterii existenţei reperelor de nivelment geometric vechi. Ca r t o gr af ie.00 11.parcurgerea terenului şi identificarea punctelor caracteristice cu ajutorul elementelor din proiect şi busolei. . sau reper de stâncă (TS) 10. C d Marcă la sol (încastrată) Marcă de perete (Bornă la zi tip IV) 2. .00 G c 7.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . .redactarea schiţei liniei de nivelment cu poziţia mărcilor şi a reperelor precum şi a schemelor nodurilor de legătură la liniile vechi sau noi de nivelment. La birou Tipul reperului b Reper la sol tip II.20 2. C Recunoaşterea terenului în lucrările topografice © Norma de timp cuprinde : . . în scopul realizării unor puncte noi sau utilizării ca puncte de cotă. III. Unitatea de măsură : reperul Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Muncitor topograf Numărul executanţilor la teren la birou 1 1 1 - NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Felul lucrării a Reper la sol tip I şi RNA A.

.80 .20 N 2.înregistrarea datelor caracteristice.preluarea şi analizarea proiectului. .obţinerea accesului în proprietăţi şi incinte.01 0. .07 0.04 0.04 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .03 G 0.02 0.15 0.parcurgerea terenului şi identificarea punctelor caracteristice cu ajutorul elementelor proiectului şi busolei. .06 0.schiţarea elementelor studiate.25 1.40 — 52 — 1. .09 0.05 0.40 1. Ca r t o gr af ie.20 4.00 4.03 0.05 0.60 II 0. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : hectarul FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer Muncitor NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Scara lucrării pentru care se face recunoaşterea a b c d e f Notă : 1 : 10 000 şi mai mică 1 : 5 000 1 : 2 000 1 : 1 000 1 : 500 1 : 200 şi mai mare Număr de executanţi 1 1 I 0.06 0.00 OA 16 Categoria de dificultate a terenurilor în funcţie de relief V FT 0.Norma se aplică în cazul lucrărilor pentru care se întocmesc proiecte de execuţie a lucrărilor topografice 20 08 Unitatea de măsură : hectarul C Recunoaşterea terenului în lucrările topografice din localităţi © Norma de timp cuprinde: .10 0.04 0.05 0.80 3. C IV 0.verificarea posibilităţilor de aplicare a metodelor de ridicare proiectate.30 1.definitivarea proiectului. .20 0.02 0.60 III 0.

60 2. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer Muncitor NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Scara lucrării pentru care se face recunoaşterea b c d e f Notă : 1 : 5 000 şi mai mică 1 : 2 000 1 : 1 000 1 : 500 1 : 200 şi mai mare Numărul de executanţi 1 Categoria de dificultate a terenurilor în funcţie de relief I 0.60 III 0. N C 0.28 1.80 © 20 08 — 53 — C 1.20 G 12.24 0.16 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .60 6.00 16.40 II 0.20 4.80 3.20 2 .20 0.00 FT 0. .40 1.12 0.16 IV V 0.40 9.20 0.36 1.00 4.Norma se aplică pentru lucrările pentru care se întocmesc proiecte de execuţie a lucrărilor topografice în localităţi şi de actualizare a planurilor topografice ale localităţilor.08 0. Ca r t o gr af ie.24 0.80 17.

Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P © 20 08 — 54 — C N G C FT . Ca r t o gr af ie.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .

iar formaţia de muncă este transportată la locul construcţiei. © C OB 1 FT Generalităţi . .poziţionarea şi montarea ancorelor. . Categoria a-III-a : Teren accidentat specific regiunilor de munte. Pentru normele de timp s-au prevăzut trei categorii de dificultate în funcţie de relief. Forma şi dimensiunile balizei avertizoare pentru protecţia marcajelor punctelor geodezice şi a traseelor de nivelment. cu respectarea specificaţiilor şi dimensiunilor din Standardul Român SR 3330/1996 şi Standardul de Stat STAS 11130-78 şi că se găsesc transportate la locul construcţiei. . condiţiile tehnice pe care trebuie să la îndeplinească precum şi formele şi dimensiunile acestora sunt prevăzute în “Standardul Român SR 3330/1996 – Măsurări terestre. specifice capitolului B. . Ca r t o gr af ie. . Pentru terenurile situate în Categoria a-II-a norma se măreşte cu 30 %. asamblarea şi montarea lor se execută cu scule şi dispozitive manevrate manual. Pentru terenurile situate în Categoria aIII-a norma se măreşte cu 70 %. caracterizate astfel : G Norma de timp cuprinde : . Categoria a-II-a : Teren frământat specific regiunilor de dealuri.confecţionarea balizei.executarea săpăturii şi fixarea cutiei pentru baliză plantată la sol sau ridicarea materialului pentru baliză plantată pe construcţii. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL B CONSTRUCŢII DE SEMNALE GEODEZICE Normele de timp sunt stabilite pentru terenurile situate în Categoria I. . Semnale pentru puncte geodezice”. Normele de timp sunt stabilite în ipoteza că dimensionarea materialelor. Clasificarea semnalelor. sunt prevăzute în „Standardul de Stat STAS 11130-78 Baliză avertizoare pentru protecţia marcajelor punctelor geodezice” Materialele necesare executării acestor construcţii se consideră că au fost procurate şi confecţionate anticipat.alegerea materialului şi dimensionarea pieselor componente.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . se referă la confecţionarea şi plantarea semnalelor de lemn şi metalice care servesc la semnalizarea punctelor geodezice în vederea executării măsurătorilor.poziţionarea şi montarea fluturilor.vopsirea şi văruirea fluturelui şi a balizei.confecţionarea fluturilor. . 20 08 C Baliză — 55 — Categoria I: Teren şes specific regiunilor de câmpie.confecţionarea cutiei din patru scânduri. N Normele de timp cuprinse în capitolul B.

verticalizarea şi consolidarea semnalului. 3 . .baliză metalică instalată pe pilastru de beton cu 200 %.montarea balizei.şănţuirea şi movilirea punctului în cazul balizei plantate la sol sau proiectarea la sol în cazul balizei plantate pe construcţii. norma se măreşte după cum urmează : a . .baliză metalică instalată pe clădiri cu 100 %. .00 OB 2 FT . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P . norma se măreşte cu 25 %. C — 56 — N Baliză avertizoare Norma de timp cuprinde: . confecţionată din lemn şi pentru baliză plantată pe construcţii prin ancorare.aşezarea.montarea plăcii avertizoare.00 4. Unitatea de măsură: bucata FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor constructor Numărul de executanţi B. Baliză plantată la sol construcţii 1 2 NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Felul lucrării Confecţionare şi plantare baliză Materializare A .Norma de timp este stabilită la semnalizarea punctelor de triangulaţie de ord. © C OMC 2. V şi punctelor din reţeaua de îndesire şi ridicare pentru baliză plantată la sol.La sol 1 3 G B .Pe construcţii Nota : 20 08 1 . vopsirea şi inscripţionarea plăcii avertizoare. Baliză plantată pe A. c .Pentru baliză plantată la sol confecţionată din metal. 2 . confecţionată din metal.alegerea materialului şi dimensionarea pieselor componente.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . confecţionată din metal. b .confecţionarea plăcii avertizoare. . . .Pentru baliză plantată pe construcţii.confecţionarea balizei.confecţionarea bornei port baliză. Ca r t o gr af ie.baliză metalică instalată pe pilastru metalic cu 150 %. .vopsirea balizei.

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .văruirea şi/sau vopsirea semnalului propriu-zis şi a semnalului de vizare.fixarea în teren prin astuparea gropilor.ridicarea subansamblelor şi fixarea lor. C — 57 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 1 2 NORMA DE TIMP (Ore-echipă) OMC 6. .asamblarea pieselor şi săparea gropilor.00 © N Piramidă C OB 3 FT 1 . . . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură: bucata FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor constructor NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Felul lucrării Confecţionare şi plantare baliză avertizoare OMC 2.00 Numărul de executanţi 1 G 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Tehnician Muncitor constructor Felul lucrării Piramidă de lemn la sol cu trei picioare Unitatea de măsură : bucata Norma de muncă cuprinde: . . Ca r t o gr af ie.alegerea materialului şi dimensionarea pieselor componente.

. 3.Pentru piramidele cu mai multe poduri. Ca r t o gr af ie.Pentru piramidă cu patru picioare confecţionată din lemn. . norma se măreşte cu 20 %.La piramidele construite pentru semnalizarea punctelor de triangulaţie de ordinul III. 4. 2. .La piramidele construite pentru semnalizarea punctelor de triangulaţie de ordinul II. . pentru fiecare pod se adaugă încă două norme întregi. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1. 6. IV şi punctelor din reţeaua sprijin pentru piramidă cu trei picioare confecţionată din lemn.Norma de timp este stabilită la semnalizarea punctelor de triangulaţie de ord. norma se măreşte cu 75 %. norma se măreşte cu 50 %. . 5. .La piramidele construite pentru semnalizarea punctelor de triangulaţie de ordinul I. norma se măreşte cu 50 %. .Pentru piramidă confecţionată din metal. © 20 08 — 58 — C N G C FT . 7.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . norma se măreşte cu 25 %.

Teren stâncos. specifice capitolului C. Clasificarea bornelor.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . stâlpilor şi picheţilor precum şi condiţiile tehnice şi materialele necesare sunt prevăzute în subcapitolele C 3. Materialele necesare executării acestor construcţii se consideră că au fost procurate anticipat. Teren mlăştinos şi delta Dunării. Teren nisipos cu pietriş şi/sau bolovăniş. Pentru normele de timp s-au prevăzut cinci categorii de dificultate în funcţie de natura terenului. Teren situat în intravilanul localităţilor. construite din alte materiale decât beton armat sau piatră. stâlpi. aspectul. argilos. materialele. PICHEŢI Normele de timp cuprinse în capitolul C. Ca r t o gr af ie. Pentru terenurile situate în Categoria C norma se măreşte cu 50 %. C 5 din prezentele norme. C 4. ţăruşi) se găsesc transportate la locul construcţiei. Pentru terenurile situate în Categoria E norma se măreşte cu 100 %. Borne pentru puncte de triangulaţie şi repere azimutale”. cu respectarea specificaţiilor şi dimensiunilor din Standardul Român SR 3330/1996 şi Standardul de Stat STAS 4294-73 şi că elementele prefabricate (borne. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL C BORNE. caracterizate astfel : © 20 08 Categoria A : Categoria B : Categoria C: Categoria D : Categoria E : Teren nisipos. Pentru terenurile situate în Categoria B norma se măreşte cu 25 %. C — 59 — N G C FT Generalităţi . prefabricarea şi punerea lor în operă se execută cu scule şi dispozitive manevrate manual. Pentru terenurile situate în Categoria D norma se măreşte cu 75 %. condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească. iar formaţia de muncă este transportată la locul construcţiei. norma de timp se reduce cu 25 %. prescripţiile de execuţie. Normele de timp sunt stabilite în ipoteza că dimensionarea materialelor. se referă la confecţionarea şi plantarea bornelor de beton sau piatră şi picheţilor care servesc la marcarea punctelor geodezice în vederea executării măsurătorilor. STÂLPI. Mărcile la sol (mărci tip A) pentru materializarea punctelor geodezice sunt prevăzute în “Standardul de Stat STAS 4294-73 – Mărci pentru nivelment şi pentru triangulaţie geodezică”. În cazul elementelor prefabricate executate în ateliere specializate cu scule şi dispozitive semiautomate sau automate sau în cazul celor omologate asimilate cu bornele standard. Normele de timp sunt stabilite pentru terenurile situate în Categoria A. regulile pentru verificarea calităţii şi metodele de verificare precum şi formele de transport sunt prevăzute în “Standardul Român SR 3446-1/1996 – Măsurări terestre. Clasificarea bornelor pentru materializarea punctelor de pe limita imobilelor şi a punctelor reţelelor de ridicare.

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . 4. norma de timp se măreşte cu 30 %.executarea şanţului protector: . . Ca r t o gr af ie. mijlocie sau mare confecţionată din piatră. .săparea gropii. . NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Felul lucrării OMC 6. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OC 1 Borne de suprafaţă Norma de muncă cuprinde: . . confecţionată din beton armat.pregătirea tiparului metalic.confecţionarea armăturii. – Pentru bornă de suprafaţă mijlocie. . norma de timp se măreşte cu 25 %.confecţionarea. . – Pentru bornă de suprafaţă mică. Unitatea de măsură : punctul FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Muncitor constructor N — 60 — C G 20 08 Notă : 1. 6. norma de timp se măreşte cu 50 %.confecţionarea.fotografierea punctului şi culegerea elementelor necesare întocmirii schiţei reperajului şi descrierii topografice.fixarea centrului bornei. poansonarea şi încastrarea în bornă a mărcii la sol (tip A). norma de timp se măreşte cu 70 %. 2.aşezarea şi axarea centrului. 3. tratarea şi sclivisitul bornei. 5. – Pentru bornă de suprafaţă pilastru (ordinul I). norma de timp se măreşte cu 100 %.00 Confecţionare şi plantare bornă de suprafaţă © – Norma de timp este stabilită pentru bornă de suprafaţă mică. C Numărul de executanţi 1 2 2 FT . . .prepararea manuală a betonului. – Pentru pilon. – Pentru bornă de suprafaţă mare.astuparea gropii şi baterea pământului cu maiul. .

. – Pentru bornă subterană de tipul I confecţionată din piatră. 3. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OC 2 Borne subterane Norma de muncă cuprinde : .00 FT . 2. . .aşezarea şi centrarea centrului. – Pentru bornă subterană de tipul II. norma de timp se măreşte cu 50 %.astuparea gropii şi baterea pământului cu maiul Unitatea de măsură : bucata FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Muncitor constructor N — 61 — G C NORMA DE TIMP (Ore – echipă) 20 08 Notă : Felul lucrării Confecţionare şi plantare bornă subterană 1.fixarea centrului bornei subterane. . .prepararea manuală a betonului. . – Pentru bornă subterană de tipul I. poansonarea şi încastrarea în bornă a mărcii la sol.săparea gropii. Ca r t o gr af ie. confecţionată din beton armat.pregătirea tiparului metalic. norma de timp se măreşte cu 30 %.confecţionarea. norma de timp se măreşte cu 60 %. – Norma de timp este stabilită pentru bornă subterană de tipul III.confecţionarea armăturii.confecţionarea. 4.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . tratarea şi sclivisitul blocului. © C Numărul de executanţi 1 2 2 OMC 4. . .

prepararea betonului. Ca r t o gr af ie.fixarea centrului bornei. .pregătirea tiparului metalic (15 x 15 cm baza de jos. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OC 3 Bornă pentru materializarea punctelor de pe limita imobilelor şi a punctelor reţelelor de ridicare Norma de muncă cuprinde: .confecţionarea armăturii.confecţionarea.predarea bornei beneficiarului. . – Pentru bornă confecţionată din piatră. . .Materializarea punctelor de pe limita imobilelor poate fi efectuată la solicitarea proprietarului/beneficiarului cu orice alt tip de bornă de suprafaţă şi/sau subterană.00 Confecţionare şi plantare bornă pentru materializarea punctelor de pe limita imobilelor şi a punctelor reţelelor de ridicare © 1.inscripţionarea bornei. poansonarea şi încastrarea în bornă a mărcii la sol.deplasarea bornei de la locul de unde a fost descărcată până la groapă. tratarea şi sclivisitul bornei.introducerea bornei în groapă. N G C FT .executarea săpăturii. .completarea umpluturii prin baterea pământului cu maiul. .centrarea bornei şi astuparea gropii. Unitatea de măsură : punctul C — 62 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 1 1 Calificarea executanţilor 20 08 Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Muncitor constructor Notă : NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Felul lucrării OMC 2. .culegerea elementelor necesare descrierii topografice şi întocmirea schiţei cu elemente de reperaj. . . 12 x 12 cm baza de sus şi 40 cm înălţime). . . norma de timp se măreşte cu 50 %. . . . .aşezarea şi centrarea reperului. .identificarea şi stabilirea amplasamentului şi pichetarea provizorie (cu ţăruşi şi muşuroi).C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .confecţionarea. 2.

00 OC 5 Unitatea de măsură : punctul FT Norma de muncă cuprinde: .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .fixarea locului punctului. metal). Ca r t o gr af ie. . .baterea pichetului. .echipă) Felul lucrării C — 63 — Confecţionare şi plantare stâlp pentru repere azimutale 20 08 Notă : 1. – Pentru diametre şi dimensiuni mai mari. – Pentru stâlpi confecţionaţi din ţeavă de metal sau din materiale compozite (beton.măsurarea a trei distanţe şi întocmirea schiţei de reperaj. .fasonarea şi stivuirea pichetului. norma de timp se măreşte proporţional.tăierea la dimensiuni a materialului . norma de timp se măreşte cu 70 %. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OC 4 Stâlpi pentru marcarea reperelor azimutale FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Muncitor constructor G N Picheţi NORMA DE TIMP (Ore . .baterea pichetului şi întocmirea schiţei C Numărul de executanţi 1 1 1 Ore-echipă 1. 2. . © Norma de muncă cuprinde: .fixarea amplasamentului punctului. 3.prelucrarea capătului superior şi montarea ancorelor. – Norma de timp este stabilită pentru stâlp de lemn cu diametrul de 10 cm şi lungimea 70 cm.aşezarea şi tăierea materialului. . plastic dur.

– Pentru diametre şi dimensiuni mai mari. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură: punctul FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Muncitor constructor NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Felul lucrării Confecţionare şi plantare pichet Notă : Numărul de executanţi 1 1 1 © 20 08 — 64 — C N 1. 2. norma de timp se măreşte proporţional.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . din plastic dur sau din metal cu diametrul de 3 cm şi lungimea de 25 cm. – Pentru picheţi confecţionaţi din ţeavă de oţel. Ca r t o gr af ie.50 FT . 3. norma de timp se măreşte cu 50 %. – Norma de timp este stabilită pentru pichet de lemn cu diametrul de 5 cm şi lungimea 35 cm. G C OMC 0.

Repere de nivelment”. poansonarea şi încastrarea în bornă a mărcii la sol (tip A). Pentru terenurile situate în Categoria a-II-a norma se măreşte cu 25 %. condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească.confecţionarea.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Pentru terenurile situate în Categoria aIII-a norma se măreşte cu 50 %. Normele de timp sunt stabilite în ipoteza că dimensionarea materialelor. regulile pentru verificarea calităţii şi metodele de verificare precum şi formele de transport sunt prevăzute în “Standardul Român SR 7008/1996 – Măsurări terestre. caracterizate astfel : N G © Repere de nivelment Norma de timp cuprinde: . C OD 1 FT Generalităţi . MĂRCI 20 08 Categoria I: Teren şes specific regiunilor de câmpie. Clasificarea reperelor.confecţionarea. Pentru. dală de beton. în vederea executării măsurătorilor. specifice capitolului D. construite din alte materiale decât beton armat sau piatră. tratarea şi sclivisitul bornei de beton. materialele. Ca r t o gr af ie. bornă-martor.pregătirea manuală a betonului. normele de timp s-au prevăzut trei categorii de dificultate în funcţie de relief. prefabricarea şi punerea lor în operă se execută cu scule şi dispozitive manevrate manual. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL D REPERE. Materialele necesare executării acestor construcţii se consideră că au fost procurate anticipat. . Categoria a-III-a : Teren accidentat specific regiunilor de munte. norma de timp se reduce cu 25 %. capac de protecţie. se referă la confecţionarea şi plantarea reperelor de nivelment şi mărcilor care materializează pe teren punctele de nivelment sau punctele geodezic. Normele de timp sunt stabilite pentru terenurile situate în Categoria I. C — 65 — Normele de timp cuprinse în capitolul D. prescripţiile de execuţie. . Mărcile pentru materializarea punctelor de nivelment sunt prevăzute în “Standardul de Stat STAS 4294-73 – Mărci pentru nivelment şi pentru triangulaţie geodezică”. .confecţionarea cofrajului. Categoria a-II-a : Teren frământat specific regiunilor de dealuri. aspectul. În cazul elementelor prefabricate executate în ateliere specializate cu scule şi dispozitive semiautomate sau automate sau în cazul celor omologate asimilate cu reperele standard. iar formaţia de muncă este transportată la locul construcţiei. baliză avertizoare) se găsesc transportate la locul construcţiei. cu respectarea specificaţiilor şi dimensiunilor din Standardul Român SR 7008/1996 şi Standardul de Stat STAS 4294-73 şi că elementele prefabricate (pilastru de beton.

C G OMC 16. culegerea elementelor necesare întocmirii schiţei reperajului şi descrierii topografice a punctului. . capacelor şi reperului. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P - săparea gropii în care se plantează reperul. Unitatea de măsură: punctul FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Muncitor topograf Muncitor constructor Numărul de executanţi 1 2 1 NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Felul lucrării Confecţionarea şi plantarea reperului de nivelment de tipul III Notă : N — 66 — 20 08 1. .stabilire locului de plantare pe baza documentaţiei rezultate din recunoaşterea efectuată anterior. norma de timp se măreşte cu 20 %. astuparea gropii. © C FT . 4. montarea ţevii. norma de timp se măreşte cu 40 %. Ca r t o gr af ie.alegerea ţevilor de protecţie şi a ţevilor portreper în funcţie de adâncimea de plantare stabilită. norma de timp se măreşte cu 50 %.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . – Pentru reper de nivelment de tipul reper de stâncă (TS) folosit în cazul rocilor stâncoase şi semistâncoase. ancorelor.plantarea reperului de adâncime prin presarea tronsoanelor succesive cu ajutorul unui utilaj adecvat (penetrometru).00 OD 2 Repere de nivelment de adâncime Norma de timp cuprinde : . săparea şanţului protector şi movilirea reperului. – Norma de timp este stabilită pentru reper de nivelment de tipul III. confecţionat din beton armat. 3. . – Pentru reper de nivelment de tipul I.amenajarea terenului la suprafaţă şi săparea unei gropi cu adâncimea cu circa 2 m. 2. – Pentru reper de nivelment de tipul II.

se adaugă 4.00 OD 3 FT Unitatea de măsură : reperul . b) când distanţa între repere este mai mare de 20 km. .executarea găurii în zidul construcţiei. . . .întocmirea schiţei reperului.plantarea reperului.00 N 22. . . .00 ore – echipă pentru alegerea locului şi transportul materialului şi utilajelor la cel de-al doilea amplasament. astuparea găurii şi măsurarea înălţimii reperului faţă de sol.deplasări în zona de lucru.00 33.astuparea gropii şi executarea movilei de protecţie. Ca r t o gr af ie.Când după începerea operaţiei de plantare anumite obstacole întâlnite pe verticală impun schimbarea amplasamentului.săparea gropii şi montarea camerei de vizitare cu pereţi din elemente prefabricate şi căpăcele turnate la faţa locului.măsurarea elementelor de reperaj.00 20 08 1.00 29. FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer Muncitor topograf Muncitor constructor Numărul de executanţi 1 1 1 NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Felul lucrării Plantarea reperelor de nivelment de adâncime: a) când plantarea reperelor se face în poligon de 3 puncte distanţate până la 20 km. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P . Notă : 18.confecţionarea şi poansonarea mărcii de perete .alegerea locului de încastrare. © C 21-30 m peste30 m 30.00 — 67 — sub 10 m G Adâncimea de plantare 11-20 m 26.00 C 25.00 37. Mărci de nivelment de perete Norma de timp cuprinde : .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .

Încastrarea în construcţii de cărămidă b. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : bucata FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer Muncitor topograf NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Felul lucrării a. piatră sau stâncă OMC 1.00 1.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Ca r t o gr af ie. Încastrarea în construcţii de beton.50 Numărul de executanţi 1 © 20 08 — 68 — C N G C FT 1 .

etalonate şi asigurate cu toate anexele necesare efectuării operaţiilor de măsurare.deplasarea la punctul de măsurat. Măsurătoare cu aparatură de măsurat prin unde © 20 08 Unitatea de măsură : operaţia Norma detimp cuprinde : În cazul A : . . direcţiilor. efectuate în scopul culegerii datelor necesare realizării lucrărilor de specialitate.orientarea aparatelor. măsurarea şi înregistrarea înălţimii.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Mijloacele folosite la măsurătorile terestre. normele de timp cuprinzând şi timpul necesar consemnării rezultatelor (citirilor) în carnetele de observaţii sau în sistemele de înregistrare. panglica sau ruleta.vizarea.despachetarea. A. .citirea şi înregistrarea rezultatului.deplasarea în teren pe direcţiile de măsurat.măsurarea distanţei cu înregistrarea datelor. Măsurătoare cu stadia verticală. Măsurătoare cu firul. B.alinierea şi întinderea instrumentului de măsurat lungimi. În cazul C : . În cazul B : . măsurători combinate. se consideră că sunt verificate. . instalarea. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL E MĂSURĂTORI TERESTRE N — 69 — G Normele de timp din capitolul E se referă la operaţiile de măsurare la teren a distanţelor. C. citirea şi înregistrarea rezultatelor. Normele de timp sunt stabilite pentru lucrările efectuate la lumina directă a zilei pe timp prielnic şi în limita orarului prevăzut în normele tehnice pentru genul de lucrare respectiv. demontarea şi împachetarea aparatelor şi anexelor. măsurători cu tehnologie GNSS şi măsurători altimetrice. . C Măsurători de distanţe C OE 1 FT Generalităţi . Ca r t o gr af ie.deplasarea pe aliniamentul de măsurat. La stabilirea normelor s-a considerat că aparatura şi formaţia de muncă este transportată în punctul de lucru. .aşezarea şi poziţionarea verticală a stadiei pe punct. punctarea. . .

28 0.48 0.echipă) În cazul A : Felul lucrării a.05 0.07 0.04 0.56 1. Măsurarea cu firul de 100 m b.03 II 4 0.44 0.05 0.400 400 .04 0.51 0.50 0.41 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .02 Numărul de executanţi 1 2 Categoria de dificultate funcţie de relief II 0.26 0.26 0.04 0.05 FT V 0.04 0.75 V 7 0.89 © G C III 0.03 Felul lucrării C I 2 I 3 0. Pentru fiecare întindere suplimentară se va adăuga încă 50 % din norma de timp stabilită pentru o singură întindere.56 0.03 0.57 0.67 0.800 800 – 1600 Peste 1600 — 70 — În cazul B : N II 0.03 0.09 0.06 V 0.06 0.07 0.46 0.55 0.06 0.48 0. – Norma de timp este stabilită pentru o singură întindere a instrumentului. Ca r t o gr af ie.45 0. Categoria de dificultate funcţie de relief III 0. Electrooptic a.05 IV 0.78 0.66 0.06 0.42 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf NORMA DE TIMP (Ore .24 0.51 Până în 200 200 . Citire la trei fire reticulare În cazul C : Tipul de aparat 1 a. Măsurarea cu ruleta de 20 m Notă : I 0. Măsurarea cu panglica de 50 m c.04 IV 0.05 0.62 IV 6 0.29 0.06 .07 20 08 b.02 0. Citire la două fire reticulare Intervale de distanţă (m) Categorii de dificultate funcţie de relief III 5 0.

03 1.800 800 – 1600 1600 .90 2.73 0.32 0. – Norma de timp este stabilită pentru o singură distanţă.87 0. C 1.deblocarea alidadei. .39 0.04 0.51 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P b.47 0.40 0. 2.65 0.84 1.37 0.42 0.54 1.30 2.20 0.87 1. norma de timp se majorează cu 30 %.78 0.35 0.43 0.38 0.39 0.78 0. . presiunea şi umiditatea.49 0.57 0.00 1.78 0. Pentru fiecare distanţă suplimentară se va adăuga încă 20 % din norma de timp stabilită pentru o singură distanţă.35 0.50 1.34 0.31 0.14 1.00 2. instalarea în staţie şi împachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia. N Măsurători de direcţii © Norma de timp cuprinde: .53 c.69 0. .73 0.42 0.40 0.46 0.57 .32 0. Radioelectronic Până în 500 500 – 1 000 1 000 – 2 000 2 000 – 5 000 5 000 – 10 000 10 000 – 15 000 Peste 15 000 1.despachetarea. .60 1.căutarea punctului şi blocarea alidadei.30 0.34 1.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .10 0.33 0.61 0.37 0.citirea şi înregistrarea direcţiei.28 0.37 0.3000 Peste 3000 0.50 0.48 Notă : 20 08 Unitatea de măsură : observaţia C — 71 — 1.68 0.44 2.37 0.90 1.94 1.23 1. Ca r t o gr af ie. – În cazul măsurării elementelor meteorologice pentru aplicarea corecţiilor fizice şi înregistrării datelor privind temperatura.29 0. Electronic Până în 200 200 – 400 400 .vizarea şi punctarea semnului.10 OE 2 FT 0.36 1.70 1.58 0.24 G 1.

3. b. se va adăuga 10 % din norma de timp pentru fiecare direcţie măsurată.23 © 20 08 1. c. cu 100 %. retrointersecţii 0. e. cu 50 %.22 1 . C — 72 — N G C FT C puncte radiate 0. 2. Ca r t o gr af ie. Pentru celelalte categorii de dificultate. – pentru ordinul I. d. – pentru ordinul III. – Norma de timp este stabilită pentru măsurarea azimutală sau zenitală a unei direcţii într-o singură poziţie a lunetei. – pentru categoria III. – În cazul măsurătorilor în punctele reţelei de triangulaţie norma de timp de la cazul “A” se măreşte după cum urmează: a. cu 40 %. d. c. – pentru categoria V. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf NORMA DE TIMP (Ore – echipă) A Felul lucrării Măsurarea azimutală sau zenitală a unei direcţii într-o singură poziţie a lunetei Notă: intersecţii.24 B Numărul de executanţi 1 drumuiri 0. cu 80 %. – pentru ordinul II. – pentru categoria II. cu 20 %. cu 40 %. norma de timp se măreşte după cum urmează: a. – pentru categoria IV. cu 30 %. – pentru ordinul IV.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . – În cazul măsurătorilor azimutale şi/sau zenitale în cele două poziţii ale lunetei sau cu mai multe serii. cu 60 %. b. pentru categoria I de dificultate în funcţie de relief. – pentru ordinul V. cu 20 %.

.69 0.30 0.64 Norma de timp cuprinde: .43 0. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OE 3 Măsurători combinate A. Numărul de executanţi Categorii de dificultate funcţie de relief IV 6 0.deplasarea în teren la punctele de măsurat. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .26 0.28 0. În reţele poligonale Unitatea de măsură : observaţia combinată FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf N I 3 0. În drumuiri poligonometrice C.53 II 4 0.citirea şi înregistrarea direcţiei.52 0.91 © C FT Măsurători de direcţii şi distanţe: . Ca r t o gr af ie. instalarea în staţie şi împachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia.59 0.despachetarea.44 0.77 V 7 0.48 0.58 — 73 — C Intervale de distanţă (m) 2 NORMA DE TIMP (Ore .400 400 . În puncte radiate B.57 0.800 800 – 1600 Peste 1600 G 1 2 III 5 0.50 0.47 0.50 0.echipă) 20 08 În cazul A Tipul de aparat 1 a.80 0.68 0.46 0.53 0.31 0. Electrooptic Până în 200 200 .28 0.58 0.măsurarea distanţei cu înregistrarea datelor.

65 0.800 800 – 1600 1600 .35 0.92 0. Electronic Până în 200 200 – 400 400 .49 0.48 0.51 0.800 0.37 0.45 0. – Norma de timp este stabilită pentru o singură măsurătoare combinată (distanţă + direcţie).58 0.37 0.02.3000 Peste 3000 — 74 — Intervale de distanţă (m) N II 4 0.53 0.35 0.44 0.800 800 – 1600 1600 .54 0.33 0.29 0.Pentru fiecare distanţă suplimentară se va adăuga încă 10 % din norma de timp stabilită pentru o singură măsurătoare combinată.54 0. b.40 0. Electrooptic C I 2 3 Până în 200 200 .41 0.29 0.50 0.39 0.54 V 7 0.53 0.56 0.41 800 – 1600 Peste 1600 Până în 200 200 – 400 400 .30 0.400 400 .55 0.27 0.Pentru fiecare direcţie suplimentară se va adăuga la normă 0.38 0.34 0. 2.44 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P b.40 0.35 0.36 0.78 0.45 0.59 0.43 G III 5 0.36 0.31 0.42 0. – În cazul măsurării elementelor meteorologice pentru aplicarea corecţiilor fizice şi înregistrării datelor privind temperatura.47 0.37 0.69 0.44 0.60 0.70 0.45 0. norma de timp se majorează cu 25 %.42 0.53 0.42 0.40 0.32 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .46 0.3000 Peste 3000 0.40 0. Categorii de dificultate funcţie de relief IV 6 0. .43 0.32 0.49 0.38 0.60 .34 0.39 0.59 0. În cazul mai multor măsurători combinate efectuate pentru acelaşi punct radiat. norma se măreşte după cum urmează : a.39 0.33 0. Ca r t o gr af ie.60 0.51 0.81 0.40 0.31 0. Electronic C FT 0.40 0.31 0.59 Notă : În cazul B Tipul de aparat 1 a.45 0.32 0.51 0.39 0.48 0. .34 0. presiunea şi umiditatea.49 0.52 1.41 0.52 0.61 © 20 08 b.

51 0.39 0.Pentru fiecare direcţie suplimentară se va adăuga la normă 0.44 II C III IV 6 0.70 0.400 400 .48 0.41 0.33 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . norma de timp se majorează cu 25 %.39 0.46 0.52 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1. norma se măreşte după cum urmează : a.57 0.50 0.46 0.42 0. În cazul mai multor măsurători combinate efectuate pentru acelaşi punct din reţea.34 0.79 0. presiunea şi umiditatea.55 0.53 0.59 0. În cazul mai multor măsurători combinate efectuate pentru acelaşi punct de drumuire.800 20 08 800 – 1600 1600 . norma se măreşte după cum urmează : a.47 0.32 0.46 0.60 0. .32 0. presiunea şi umiditatea. norma de timp se majorează cu 25 %. Ca r t o gr af ie. – În cazul măsurării elementelor meteorologice pentru aplicarea corecţiilor fizice şi înregistrării datelor privind temperatura.36 0. 2.033 0.43 0.49 0.54 0. În cazul C Tipul de aparat 1 a.66 0. – În cazul măsurării elementelor meteorologice pentru aplicarea corecţiilor fizice şi înregistrării datelor privind temperatura.71 0.61 0. b.800 800 – 1600 Peste 1600 3 Categorii de dificultate funcţie de relief G 4 5 0.03.Pentru fiecare distanţă suplimentară se va adăuga încă 15 % din norma de timp stabilită pentru o singură măsurătoare combinată.30 C b. Electrooptic Intervale de distanţă (m) I 2 Până în 200 200 .61 0.44 0.Pentru fiecare distanţă suplimentară se va adăuga încă 20 % din norma de timp stabilită pentru o singură măsurătoare combinată.52 0.93 0.45 0.3000 Peste 3000 Notă : 1.35 0.41 0.55 0.50 0.42 — 75 — 0. 2.36 0.30 . – Norma de timp este stabilită pentru o singură măsurătoare combinată (distanţă + direcţie).28 N 0. Electronic Până în 200 200 – 400 400 .04.54 0.60 0.37 0.55 0.41 0. b. . . .82 0. © FT V 7 0.41 0.Pentru fiecare direcţie suplimentară se va adăuga la normă 0.62 . – Norma de timp este stabilită pentru o singură măsurătoare combinată (distanţă + direcţie).38 0.

efectuarea setărilor. – pentru categoria II. – pentru categoria V. efectuarea sesiunii de observaţii. Ca r t o gr af ie.00 © 20 08 Felul lucrării Notă : NORMA DE TIMP (Ore – echipă) A. c. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OE 4 Măsurători cu tehnologie GNSS Unitatea de măsură : punctul FORMAŢIA DE MUNCĂ C — 76 — Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf N Numărul de executanţi În cazul A În cazul B 2 1 1 1 Reţele geodezice GPS de clasa A 125. cu 30 %.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . G Norma de timp cuprinde : În cazul A : . – Reţele geodezice GPS determinate prin metoda statică B. .despachetarea şi împachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia. . măsurarea şi înregistrarea înălţimii antenei. În cazul B : .deplasarea în teren la punctele de măsurat. .despachetarea şi împachetarea aparaturii de măsurat şi accesoriilor anexe ale acesteia.instalarea şi punerea în funcţiune a staţiei de bază. b. .00 D 6. calibrarea şi iniţializarea receptorului).pregătirea observaţiilor (instalarea antenei. . d. C FT A.executarea observaţiilor (instalarea aparaturii în poziţia de lucru. Pentru celelalte categorii de dificultate. cu 40 %. .punerea în poziţie a receptorului mobil. pentru categoria I de dificultate în funcţie de relief. – Puncte GPS. cu 20 %.00 C 8. – pentru categoria III.ocuparea succesivă a punctelor de determinat şi înregistrarea simultană a acestora. verificarea înălţimii antenei). Reţele geodezice GPS determinate prin metoda statică Înregistrări GPS într-o singură sesiune de observaţii 1. – Norma de timp este stabilită pentru o staţionare într-o singură sesiune de observaţii.00 B 10. punerea în funcţiune a aparatului. cu 50 %. – pentru categoria IV. norma de timp se măreşte după cum urmează : a. determinate prin metode cinematice .

verificarea nivelei şi a mirelor. d.măsurarea expeditivă a distanţei de la nivelă la miră. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P 2.măsurarea directă a distanţelor de la nivelă la mire.întocmirea calculelor de control în staţie. . cu 40 %. .50 . Măsurători altimetrice A.verificarea nivelei şi a mirelor.instalarea în staţie a nivelei şi a mirelor pe punctele de nivelat.instalarea în staţie a nivelei şi a mirelor pe punctele de nivelat. norma de timp se măreşte după cum urmează : a. – pentru categoria III. . Ca r t o gr af ie. . În cazul B : . cu 30 %.Observaţii altimetrice în nivelmentul geometric de ordinele IV şi V Norma de timp cuprinde : © 20 08 Unitatea de măsură : punctul de staţie În cazul A : . . – Norma de timp este stabilită în cazul determinării punctelor GPS prin metode cinematice pentru categoria I de dificultate în funcţie de relief.întocmirea calculelor de control în staţie. . cu 20 %. .Observaţii altimetrice în nivelment geometric de ordinele I. determinate prin metode cinematice Notă : N — 77 — G 1. .întocmirea listei de teren a diferenţelor de nivel.executarea şi înregistrarea observaţiilor. . . B. Puncte GPS. b. C C OE 5 FT Felul lucrării Determinări GPS prin metode cinematice OMC 0. . norma se măreşte cu 75 % pentru fiecare sesiune suplimentară de observaţii.În cazul unei staţionări cu mai multe sesiuni efectuate în continuare pentru acelaşi punct.executarea şi înregistrarea observaţiilor. . cu 50 %. – pentru categoria II. – pentru categoria IV. – pentru categoria V.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . II şi III B. c.întocmirea schemei drumuirii şi a listei reperelor de nivelment executate. . Pentru celelalte categorii de dificultate.

b. 2. II şi III Felul lucrării N a ordinul I 0. norma de timp se măreşte cu 70 %. cu 40 %. Observaţii altimetrice în nivelment geometric de ordinele I. – pentru categoria IV. Pentru celelalte categorii de dificultate. – pentru categoria II. norma de timp se măreşte după cum urmează : a. © C c Numărul de executanţi FT ordinul III 0. – pentru categoria V. cu 30 %.25 ordinul V drumuiri fără drumuiri cu radieri radieri 1 1 2 A. cu 20 %. d. II şi III. – În cazul măsurătorilor altimetrice efectuate în două sensuri (dus – întors). Observaţii altimetrice în nivelmentul geometric de ordinele IV şi V c punct radiat 0. – Norma de timp este stabilită pentru măsurătorile altimetrice efectuate într-un singur sens în categoria I de dificultate în funcţie de relief. cu 50 %.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .30 — 78 — NORME DE TIMP (Ore-echipă) C Observaţii altimetrice în nivelmentul geometric de ordinul I.IV Numărul de executanţi ordinul I 1 1 4 ordinul II 1 1 2 ordinul III 1 1 2 Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf 1 2 G 3 b ordinul II 0.35 .40 b ordinul V 0.45 a ordinul IV 0. Ca r t o gr af ie. 20 08 Felul lucrării Observaţii altimetrice în nivelment geometric de ordinul IV şi V. c.10 1. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ În cazul A : Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Tehnician Muncitor topograf În cazul B : Calificarea executanţilor Ord. – pentru categoria III. Notă : B.

alegerea locului profilului şi pichetarea capetelor lui. Adâncimea sondajelor mai mari de 1 m. . Adâncimea sondajelor până la 1 m. .Formaţia de muncă se consideră că a fost transportată în zona de lucru. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL F OPERAŢII SPECIALE ÎN CADRUL MĂSURĂTORILOR TERESTRE Normele de timp din capitolul F se referă la operaţiile ce se efectuează în cadrul unor lucrări cu caracter special şi sunt stabilite în următoarele condiţii : . . este cuprins în normele de timp ale articolelor menţionate.instalarea aparatului în staţie.măsurarea adâncimii apei în cazul A sau introducerea sondei şi măsurarea adâncimii apei.Timpul corespunzător deplasărilor formaţiei de muncă pentru executarea operaţiilor din cadrul lucrărilor speciale. .alinierea profilului. în cazul B. . cu folosirea bărcii. C — 79 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi A 1 2 B 1 3 © N A.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . G C OF 1 FT Generalităţi . precum şi a orei şi a datei când s-a executat operaţia. B. Profile prin cursuri de apă 20 08 Unitatea de măsură : punctul Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Norma de timp cuprinde: .determinarea cotei la oglinda apei şi înregistrarea rezultatului. .măsurarea distanţei la punctele sondate şi înregistrarea datelor. Ca r t o gr af ie.

Adâncimea sondajelor până la 1 m.alegerea locului profilului şi pichetarea capetelor lui.15 0.33 0.20 1 primul punct 0.10 2 1 punctul următor 0.determinarea cotei la oglinda apei şi înregistrarea rezultatelor precum şi a orei şi a datei când s-a executat operaţia.alinierea profilului.30 0.18 0.46 IV 6 .27 0.43 0.măsurarea adâncimii apei în cazul A şi introducerea sondei şi măsurarea adâncimii apei.31 V peste 10 A B G A 1 2 A.măsurarea distanţei la punctele sondate şi înregistrarea datelor. în cazul B. .27 2 punctul următor 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . B. . Unitatea de măsură : punctul 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf C — 80 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi B 1 3 © N Profile prin lacuri şi bălţi C OF 2 a1 b2 c3 a1 b2 c3 FT primul punct 0.23 0.23 1 primul punct 0. .13 1 primul punct 0.36 2 . Adâncimea sondajelor mai mari de 1 m. cu folosirea bărcii. . Ca r t o gr af ie.instalarea aparatului în staţie.24 0.27 0.19 0.06 0.38 0.40 III 3-6 2 punctul următor 0.13 0.10 0.21 0.10 0.15 0.24 0.52 punctul următor 0.34 II 1–3 2 punctul următor 0. Norma de timp cuprinde : .30 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Adâncimea apei (m) Cazul Viteza apei (m/s) I sub 1 1 primul punct 0.34 0. .

Unitatea de măsură : kilometrul Categoria I Categoria a II-a Categoria a III-a Categoria a IV-a Categoria a V-a Prin vegetaţie rară sub 50 cm înălţime. Prin pădure masivă bătrână cu dărâmături de furtuni sau tufărişuri şi cătinişuri foarte dense sau întinderi mari de mărăciniş. . .18 sub 1 2 punctul următor 0. . Prin pădure tânără rară.10 2 e A B punctul următor 0. Prin pădure tânără deasă. C — 81 — Caracterizarea categoriilor de dificultate în funcţie de acoperirea cu vegetaţie : N Când deschiderea liniei se execută fără direcţionare. 2.21 b 1–3 2 punctul următor 0. alunul etc.21 punctul următor 0. Prin pădure rară cu subarboret sau tufişuri (arbuşti) sau cu lăstăriş dens. 3.Prin pădure sau pădure bătrână se înţelege vegetaţia lemnoasă cu diametrul peste 16 cm. plopul. pădure masivă bătrână ori prin întinderi mari de trestie.Prin pădure tânără se înţelege vegetaţia lemnoasă cu diametrul de la 8 cm la 16 cm. Ca r t o gr af ie. Prin pădure rară sau pădure tânără cu densitate medie. fagul. Norma de timp cuprinde : .11 Deschideri de linii © 20 08 Categoria a VI-a Categoria a VII-a Notă : 1. Prin porumb şi floarea-soarelui. Când deschiderea liniei se execută cu direcţionare pe trasee stabilite cu aparatul de măsurat. .21 c 3-6 2 punctul următor 0. aflate la maturitate.21 d 6 . bradul.Prin tufăriş se înţelege vegetaţia lemnoasă cu diametrul sub 8 cm. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Adâncimea apei (m) a Cazul 1 primul punct 0. 4.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .13 peste 10 . . 5. arţarul etc. . tufişuri şi lăstărişuri (arbuşti) cu densitate mijlocie sau pădure cu densitate mijlocie. mesteacănul.04 1 primul punct 0.defrişarea vegetaţiei pe linia impusă de direcţia dată. carpenul.Se consideră esenţă moale: pinul.09 1 primul punct 0. cătiniş.Se consideră esenţă tare: stejarul.07 1 primul punct 0. G C OF 3 FT 1 2 primul punct 0.îndepărtarea vegetaţiei de pe linia deschisă pentru efectuarea măsurătorilor.

00 18.60 4. .66 5.76 N 0.36 16.96 . Lăţimea liniei de 1–2m c.34 2.60 G 4.80 2.64 20 08 A.04 7.00 9.00 36.72 1.36 13.00 47.32 5.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .16 2.66 8.32 5.72 1.04 8.96 18.deschiderea liniei cu lăţime de 2 m prin tăierea sau cosirea stufului.08 12.64 25. Lăţimea liniei de 2–3m tari moi tari moi tari moi tari 0.33 6. © C moi tari moi 6. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Muncitor forestier Numărul de executanţi A B 1 1 1 2 NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Categoria de greutate Cazul I moi a.92 FT VII tari 12.direcţionarea profilului de pe bază cu ajutorul aparaturii de măsurat.44 2.5 – 1 m b.44 1. Prin zăvoaie Unitatea de măsură : kilometrul C — 82 — 1.48 9. Prin trestiiş (stuf) B.76 OF 4 II III IV V VI 10. Ca r t o gr af ie.20 Deschideri de linii în zone mlăştinoase sau acoperite cu stuf Norma de timp cuprinde: .88 3.52 3. .dirijarea deschiderii liniei pentru menţinerea aliniamentului stabilit.64 24.36 0. Lăţimea liniei de 0.

deplasări în teren.semnalizarea punctelor de sprijin ale aliniamentelor. Când punctul aliniat nu se pichetează C — 83 — Norma de timp cuprinde : .alinierea punctelor intermediare şi executarea pichetajului.00 + 0. N C 4.20 G Jalonări – alinieri Unitatea de măsură : kilometrul 20 08 Calificarea executanţilor Tehnician Muncitor topograf Felul lucrării a. . . Când punctul aliniat se pichetează b.30 OF 5 FT b . Ca r t o gr af ie.03 n © Notă : n = numărul punctelor aliniate pe 1 km. FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 2 NORMA DE TIMP (Ore – echipă) OMC 1.05 n 1. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Muncitor forestier NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Felul lucrării Deschideri de linii. în zonele mlăştinoase sau acoperite de stuf Numărul de executanţi 1 1 2 Cazul a 25.00 + 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .

C — 84 — N G Numărul de executanţi A.alegerea celor trei puncte de staţii la sol (stabilirea poziţiei şi felului materializării. . secţiuni longitudinale şi transversale).despachetarea instalarea în staţie şi împachetarea aparatului.redactarea profilului transversal prin albie. birou 0. . . © C OF 7 FT Norma de timp cuprinde : . . elevaţie.întocmirea la scară a planurilor releveu (vedere în plan. teren B.măsurarea bazelor dintre cele trei puncte.10 B. . Ca r t o gr af ie. .executarea observaţiilor unghiulare din punctul din care se transmite şi în punctele de la sol.identificarea punctelor de orientare în staţia din care se efectuează transmiterea. birou 1 1 1 - Transmiterea la sol a punctelor staţionabile Norma de timp cuprinde : A. La teren : .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . – Norma de timp la lucrările de birou este stabilită pentru calcule şi redactări cu calculatoare de birou şi instrumente clasice de desen. . teren 0. 2. norma de timp pentru operaţiile de birou se reduce cu 50 %.deplasări pe teren. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OF 6 Lucrări de relevee pentru poduri Unitatea de măsură : metru liniar FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer Muncitor topograf NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Felul lucrării Lucrări de relevee pentru poduri Notă : A. . – În cazul calculelor şi redactărilor cu calculatoare PC şi programe specializate.20 20 08 1.întocmirea schiţei şi executarea măsurătorilor lineare necesare realizării releveului.

. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . – Materializarea punctelor transmise la sol se efectuează conform prevederilor Capitolului C din prezentele norme.00 3.calculul şi aplicarea corecţiilor bazelor măsurate.Y.transcrierea elementelor măsurate în teren din carnetul de observaţii în foaia de calcul.20 — 85 — NORMA DE TIMP (Ore – echipă) Categoria de dificultate în funcţie de relief IV 5. La birou © 20 08 1. 2. norma de timp se reduce cu 50 %.20 B.70 Felul lucrării Transmiterea la sol a punctelor staţionabile Notă : A. – În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate. 3. La teren N I 3. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură: operaţia (complexul de trei puncte) FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi A.compensarea unghiurilor în staţie.orientarea direcţiilor noi din punctele de coordonate cunoscute. .ale punctelor la sol. C C B. teren 1 2 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Muncitor topograf G II III 4.compensarea unghiurilor în triunghiuri.calculul coordonatelor X.70 V 7. Ca r t o gr af ie.40 4. . La birou : .calculul laturilor triunghiurilor şi înregistrarea rezultatelor. . birou 1 - FT B. – Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii. .

. FT Norma de timp cuprinde: .măsurarea bazelor. .calculul orientării şi distanţei dintre punctele cunoscute. .calculul şi aplicarea corecţiilor bazelor. La birou : . . G 2.alegerea punctelor de staţii la sol (stabilirea poziţiei şi felului materializării).C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . . FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi la birou 1 - 20 08 Inginer sau subinginer Muncitor topograf Felul lucrării A. . .10 3.30 - C A.echipă) La teren La birou Categoria de dificultate în funcţie de relief III IV V © N 2. .30 1.50 2. .despachetarea instalarea în staţie şi împachetarea aparatului.calculul coordonatelor x.y ale punctelor la sol. .60 — 86 — Unitatea de măsură : a) complexul de 2 puncte.compensarea unghiurilor în staţie.20 B.80 2.80 4.identificarea punctelor de orientare.50 5.30 3.executarea observaţiilor unghiulare în punctele de la sol.rezolvarea triunghiului de legătură cu punctele cunoscute. Transmiterea la sol a punctelor nestaţionabile : a) complex de 2 puncte b) complex de 3 puncte NORMA DE TIMP (Ore .executarea şi înregistrarea valorilor naturale ale unghiurilor. b) complexul de 3 puncte.transmiterea orientărilor laturilor. Ca r t o gr af ie. La teren : . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OF 8 Transmiterea la sol a punctelor nestaţionabile Calificarea executanţilor C la teren 1 3 I II 1.

norma de timp se reduce cu 50 %.00 — 87 — Norma de timp cuprinde : . .prin procedeul jalonării Calificarea executanţilor C II 1. – În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate.parcurgerea traseului în medie de trei ori (dus .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 3 NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Categoria de dificultate în funcţie de relief III 1.instalarea a patru jaloane pe direcţia aproximativă a aliniamentului la distanţa de circa 200m (operaţia se repetă în medie de trei ori). – Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P B.40 IV 1.80 Notă : G Unitatea de măsură : kilometrul Determinarea unui aliniament între două puncte care nu se văd între ele prin procedeul jalonării 20 08 Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Felul lucrării I Alinierea între două puncte care nu se văd între ele. – Materializarea punctelor transmise la sol se efectuează conform prevederilor Capitolului C din prezentele norme. 2. 3.20 © N 1. FT .20 C OF 9 1.80 V 2.90 3.întors . Ca r t o gr af ie. Calculul transmiterii la sol a punctelor nestaţionabile a) complex de 2 puncte b) complex de 3 puncte - 2.dus).

. Aplicarea punctelor B.jalonarea aliniamentelor.recunoaşterea punctelor şi amplasamentelor. . . instalarea în staţie şi împachetarea aparaturii de măsurat.proiectarea amplasarea şi calculul elementelor necesare aplicării pe teren.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . © 20 08 În cazul C .executarea muşuroaielor. trasări Norma de timp cuprinde : În cazul B : . . .executarea muşuroaielor.aplicarea pe teren a elementelor principale ale curbei. .instalarea aparatului în staţie şi introducerea elementelor de aplicat. . .deplasări în teren. stabilirea punctelor de intersecţie şi măsurarea direcţiilor orizontale şi verticale.fixarea pe teren a ţăruşilor punctelor intermediare de pe curbă.introducerea în aparat a elementelor de aplicat. .recunoaşterea punctelor şi amplasamentelor. . .definitivarea poziţiei şi pichetarea punctelor de pe curbă.fixarea cuielor repere pe ţăruşii direcţionali şi măsurarea distanţelor între ţăruşi.tatonarea şi stabilirea pe teren a poziţiei punctului de aplicat.recunoaşterea punctelor şi amplasamentelor.deplasări în teren.definitivarea poziţiei şi pichetarea punctelor de pe aliniament. Unitatea de măsură : punctul – în cazul A kilometrul – în cazul B şi C C — 88 — N G În cazul A : . .proiectarea amplasarea şi calculul elementelor necesare aplicării pe teren. . . . . . C FT A. Trasarea aliniamentelor C. . .proiectarea amplasarea şi calculul elementelor necesare aplicării pe teren.instalarea aparatului în staţie şi introducerea elementelor de aplicat. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OF 10 Aplicări. Ca r t o gr af ie.despachetarea.pichetarea punctului. . Trasarea curbelor .calculul elementelor principale ale curbei.

La teren III 2. Ca r t o gr af ie. La teren Categoria de dificultate în funcţie de relief I 0. – În cazul aplicării punctelor din puncte de staţie locale (independente. La birou 2.80 1. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer Subinginer sau tehnician Muncitor topograf La teren În cazul A În cazul B În cazul C În cazul A La birou În cazul B În cazul C 1 1 1 1 2 1 1 3 1 - A. 4.10 2. norma de timp se reduce cu 50 %. Lungimea vizei până la 50 b.20 3.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .30 1. – În cazul aplicării din acelaşi punct de staţie a două sau mai multe puncte.00 0.00 2.70 1. 3. norma de timp se reduce cu 80 %.50 — 89 — 0. norma de timp se reduce cu 50 % pentru fiecare punct.40 2.20 Categoria de dificultate în funcţie de relief V 4. stabilite în funcţie de configuraţia amplasamentului sau de detaliile liniare care îl încadrează).80 Cazul a.70 II 2.40 N 0. 5.60 20 08 B.10 1. C I 1. – Norma de timp este stabilită pentru aplicarea dintr-un punct de staţie a unui singur punct. Trasarea aliniamentelor Cazul a.50 II 0. Lungimea aliniamentelor mai mare de 200 m b.90 IV 3. – Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii.70 NORMA DE TIMP (Ore . – În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate. Lungimea aliniamentelor mai mică de 200 m 1. 2.00 4. Lungimea vizei peste 50 m Notă : 1.00 © C 2. La birou 3.echipă) FT 1 1 1 1 - .60 V 1.80 2. Aplicarea punctelor G III IV 0.

40 10.40 9.20 G 14.40 7.80 7. 3.00 — 90 — C II.40 6. A. Peste 200 m 2.80 16.70 9. Peste 200 m 2. Ordonate a.50 III 8.10 13.50 Felul Lungimea curbei racordării Metoda aplicării La teren Categoria de dificultate în funcţie de relief FT La birou 3.20 9.50 5.70 15.00 7. Coordonate polare b. Sub 200 m 1.50 21. norma de timp se măreşte cu 25% pentru fiecare rază în plus. Ordonate II 9.20 N 10.50 24. 4.80 12. – În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate.90 14.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Sub 200 m a.50 4.40 15.90 13.80 11. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1. – Norma de timp este stabilită pentru curbele cu o singură rază.00 11.90 18.00 . – Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii.70 10. Coordonate polare b.40 8.20 10.10 8.70 7.50 11. Prin curbe progresive Notă : © 20 08 1.30 I. Coordonate polare b.30 8. – În cazul unei curbe cu mai multe raze. Prin arc de cerc 12.90 11. Coordonate polare b. – Norma de timp este stabilită pentru operaţii de teren efectuate cu aparatură clasică şi operaţii de birou efectuate cu calculatoare de birou cu funcţii.30 6.60 9.60 19. – În cazul efectuării operaţiilor de teren cu aparatură electrooptică sau electronică şi operaţiilor de birou cu calculatoare PC şi programe specializate. Trasarea curbelor I 1.00 12. Ordonate a.30 17. 2. norma de timp se reduce cu 50 %. norma de timp se reduce cu 50 %. 2. Ca r t o gr af ie. Ordonate a. C IV V 13.

tehnoredactarea fişierelor de descriere topografică. fişier de descrieri.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . întocmirea fişierelor de caracteristici : stare. .încărcarea fişierelor în bazele de date : fişier coduri. scanarea fişelor de descriere şi de obstrucţii GPS. eliberarea amplasamentului.70 2. La teren Categoria de dificultate în funcţie de relief I II III IV V 1.analiza nesincronizărilor. vest.decuparea schiţelor de reperaj apropiat şi de obstrucţii GPS din fişele scanate. .redenumirea imaginilor de poziţionare.echipă) A. raportarea punctelor pe suportul grafic sc.planificarea programului şi traseelor de recunoaştere. consemnarea stării punctului. . tip. .30 1.20 2. la teren 1 1 B. Ca r t o gr af ie. La birou : .80 B. .00 1.identificarea punctului. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OF 11 Inventarierea punctelor reţelei geodezice naţionale A. întocmirea dosarului şi predarea datelor pe suport digital. generarea rapoartelor pentru fiecare punct. 1 : 25000. nord. . sud. la birou 1 - NORMA DE TIMP (Ore . completări şi corecţii. .transformarea coordonatelor în ETRS 89.pregătirea documentaţiei de identificare : generarea codurilor pe judeţ. semnalizare. FORMAŢIA DE MUNCĂ A. La birou 2. fişier de caracteristici. întocmirea fişei de obstrucţii GPS. 1 : 50000. La teren : . Unitatea de măsură : punctul 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Cazul Inventarierea punctelor RGN C — 91 — B. preluarea şi analiza datelor reţelei geodezice existente în evidenţele Fondului Naţional Geodezic. .preluarea imaginilor de poziţionare – 5 poze : bornă.00 © N G C FT Norma de timp cuprinde : . . . selectarea şi introducerea datelor în sistemul GPS de căutare rapidă Magellan.decuparea planurilor de încadrare în zonă sc.completarea fişei de descriere topografică. . preluarea limitelor unităţilor administrativ teritoriale. .verificarea finală. est.solicitarea.

La inventarierea punctelor reţelei geodezice naţionale situate în intravilan precum şi pentru punctele amplasate în jurul acestuia pe o distanţa de până la 5 km. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1. – În cazul punctelor negăsite în urma identificării. . .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . G C Executarea foii de centrare a punctelor geodezice semnalizate FT OF 12 . norma de timp se reduce cu 30 % la teren şi 70 % la birou. norma de timp se majorează cu 30 %. . Ca r t o gr af ie. a centrului pilastrului şi centrului bornei din trei staţii alese astfel încât să formeze un triunghi echilateral cu centrul de greutate în punct. 2.unirea în creion a proiecţiilor pentru obţinerea excentricităţilor 1 şi 11.staţionarea succesivă a proiecţiilor obiectivului de vizare a pilastrului şi observarea a trei puncte de triangulaţie din turul de orizont pentru determinarea prin calcul a unghiurilor O şi O1 şi verificarea determinării lor pe cale grafică.00 © N Norma de timp cuprinde: .proiectarea cu teodolitul pe foaia de centrare a obiectivului de vizare. Unitatea de măsură: operaţia Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf C — 92 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 2 20 08 Felul lucrării Executarea foii de centrare NORMA DE TIMP (Ore-echipă) OMC 2.

60-80 cm) pentru găsirea mărcii din subsol. centrul pilastrului şi a semnalului de vizare. © C Ore-echipă OF 14 FT Norma de timp cuprinde : . .calculul distanţei şi orientării către punctul de reconstituit. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . .calculul coordonatelor X şi Y al punctului prin retrointersecţie.recunoaşterea terenului în zona punctului ce urmează a fi reconstituit cu căutarea locului punctului pe baza descrierii topografice şi a elementelor de reperaj.aplicarea pe teren a punctului de reconstituit. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OF 13 Determinarea analitică a înălţimii pilastrului şi a semnalului de vizare Unitatea de măsură: operaţia FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf NORMA DE TIMP Felul lucrării C Reconstituirea punctelor geodezice — 93 — N Determinarea înălţimii pilastrului şi a semnalului de vizare 20 08 Norma de timp cuprinde : G 1 1 1. în condiţiile din teren. .măsurarea directă a înălţimii pilastrului. semnalului de vizare şi a distanţelor dintre centrul bornei şi cele două puncte staţionate.staţionarea în două puncte egal depărtate faţă de centrul bornei şi măsurarea unghiurilor zenitale către centrul bornei. Ca r t o gr af ie. La teren : .observaţii azimutale. . .00 Numărul de executanţi A.săparea în jurul punctului aplicat (pe o rază de cca.alegerea şi pichetarea staţiei în vederea determinării punctului apropiat. . .determinarea prin calcul a înălţimii pilastrului şi a semnalului de vizare şi compararea cu măsurătorile directe. .

deplasarea în zona de lucru. culegerea elementelor pentru o nouă descriere topografică a punctului. verificarea punctului reconstituit prin observaţii unghiulare.În cazul în care nu s-a găsit marca din subsol. .calculul corecţiilor de reducere în proiecţie.întocmirea noii descrieri topografice. se aplică numai norma de timp de la teren (cazul A) redusă cu 20 %. în vederea bornării. La teren Felul lucrării Reconstituirea punctelor geodezice B. . C birou 1 - Unitatea de măsură : punctul geodezic FT B. FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf G teren 1 2 Numărul de executanţi N II III 18.calculul din coordonatele punctului reconstituit a 4 orientări.00 14. . .00 — 94 — NORMA DE TIMP (Ore-echipă) A. deci punctul geodezic nu s-a putut reconstitui. . La birou : . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P - reperarea la sol a mărcii din subsol. .00 V 32. La birou C I 12.calculul orientării staţiei. Ca r t o gr af ie.00 OMC 4.calculul preciziei de determinare a punctului. .efectuarea mediilor observaţiilor.00 Categoria de greutate IV 24.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .00 © 20 08 Felul lucrării Calculul elementelor de verificare ale punctului reconstituit Notă : 1.

aplicarea corecţiilor rezultate de verificarea aparatelor. La birou: . C — 95 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi birou 2 2 teren 2 2 4 Calificarea executanţilor © N G A. . Ca r t o gr af ie.calculul mediei semiseriilor observate simultan şi reciproc.procurarea documentaţiei privind recunoaşterea şi materializarea poligonului de transmitere a nivelmentului peste obstacole.întocmirea şi predarea dosarului. . . . . calculul valorii medii a diferenţelor de nivel şi a erorii medii pe fiecare latură de transmitere.efectuarea observaţiilor conform programului stabilit prin instrucţiuni cu măsurarea şi înscrierea temperaturii aerului. .fixarea plăcuţelor de vizare pe stadii la înălţimile stabilite.măsurarea înălţimilor plăcuţelor de vizare faţă de gradaţia 0 (zero) a stadiilor respective.verificarea zilnică a aparatelor la începutul şi sfârşitul observaţiilor. La teren: .stabilirea bazelor de verificare a aparatelor. . . .întocmirea memoriului tehnic. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OF 15 Transmiterea nivelmentului de înaltă precizie peste obstacole acvatice 20 08 Unitatea de măsură : seria Inginer sau subinginer Tehnician Muncitor topograf B. C FT Norma de timp cuprinde: .calculul diferenţelor de nivel pentru fiecare semiserie. . .întocmirea centralizatorului cu diferenţe de nivel măsurate.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . .dimensionarea şi trasarea indicilor de vizare deasupra apei şi amenajarea corespunzătoare a locurilor de staţie. .deplasări de pe un mal pe celălalt.întocmirea şi cartografierea poligonului de transmitere cu scrierea diferenţelor de nivel măsurate şi a erorii de închidere a poligonului.

La teren B.00 2 201-450 m 4.Norma de timp se aplică.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .Când transmiterea nivelmentului peste fluviul Dunărea se face în colaborare cu specialişti din ţări vecine. .00 4 Peste 1000 m 10.00 A.00 1. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Distanţa între aparat şi mira îndepărtată Felul lucrării Transmiterea nivelmentului peste obstacole acvatice Notă : 1 sub 200 m 3. FT . norma de timp se măreşte cu 50%. La birou © 20 08 — 96 — C N G C 1.00 3 451-1000 m 6. . Ca r t o gr af ie. 2. prin asimilare şi în cazul transmiterii nivelmentului de înaltă precizie peste obstacole lipsite de apă.

nomogramelor şi calculatoarelor de birou cu funcţii fără program. temperatură şi umiditate.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . b : .calculul şi aplicarea corecţiilor de presiune. B.ridicarea relativelor la pătrat.preluarea datelor şi efectuarea mediilor distanţelor măsurate. FT Generalităţi .preluarea datelor şi efectuarea diferenţelor de citiri de la firele stadimetrice. În cazul B . În cazul A. funcţie de corecţiile aplicate.verificarea şi înregistrarea distanţei calculate. cumularea şi efectuarea mediei diferenţelor. direcţiilor. cu excepţia subcapitolului OG 3 B. .determinarea şi înregistrarea distanţei finale.înregistrarea lungimii distanţei rezultate. coordonatelor şi la calcule speciale. . . c : . panglica. tabelelor de valori. a : . c – cu aparatură de măsurat prin unde.preluarea datelor şi determinarea lungimii distanţei funcţie de lungimea instrumentului şi numărul de întinderi pe aliniamentul măsurat. ruleta. Din măsurători a – cu firul.determinarea şi înregistrarea lungimii finale a distanţei. În cazul A.extragerea şi înregistrarea coordonatelor şi calculul relativelor. cu însumarea lor şi extragerea rădăcinii pătrate. . Ca r t o gr af ie. funcţie de corecţiile aplicate. Din coordonate a – plane b – spaţiale. În cazul calculelor efectuate automat de aparatura de măsurat sau prin intermediul unor calculatoare PC şi programe specializate. Norma de timp cuprinde : © 20 08 În cazul A. b – cu stadia verticală.controlul citirilor. norma de timp se reduce cu 50 %. . efectuate în urma realizării măsurătorilor terestre. Normele de timp din capitolul G sunt stabilite pentru condiţiile de efectuare a operaţiilor de calcule prin tehnologii clasice.calculul şi aplicarea corecţiilor de etalonare. orientărilor. . cu utilizarea formularelor tipizate. întindere şi temperatură pentru fiecare element măsurat. — 97 — C N C OG 1 Normele de timp din capitolul G se referă la operaţiile de calcul a distanţelor. . . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL G CALCULE G Calculul distanţelor A. .

c .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .om) A. ruleta A.Calculul distanţei din coordonate spaţiale G OMC 0. ruleta Felul lucrării OMC Calculul distanţei măsurate cu firul.15 0. Ca r t o gr af ie. Calculul distanţei măsurate cu aparatură de măsurat prin unde. .08 FT . a – Calculul distanţei din măsurători cu firul.06 OMC 0. b .Calculul distanţei din coordonate plane © b . B. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : distanţa FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Numărul de executanţi 1 NORMA DE TIMP (Ore .10 OMC 0. panglica. panglica.Calculul distanţei din coordonate Felul lucrării a .Calculul distanţei din măsurători cu stadia verticală Felul lucrării N — 98 — A.Calculul distanţei din măsurători cu aparatură de măsurat prin unde 20 08 Felul lucrării C Calculul distanţei măsurate cu stadia verticală.18 C 0.

. reducerea la zero a valorilor observate).calculul din coordonate a orientărilor (2 orientări). norma de timp se reduce cu 50 %. întindere şi temperatură pentru fiecare element măsurat. – În cazul în care se efectuează calcule pentru reducerea distanţei la orizont. B. .09. Ca r t o gr af ie. C — 99 — În cazul A : .calculul mediilor ponderate a unghiului de orientare.03. – În cazul în care se efectuează calcule pentru reducerea distanţei la nivelul mării şi la planul de proiecţie. 2.calculul unghiurilor parţiale de orientare.determinarea ponderilor.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .extragerea şi înregistrarea coordonatelor pe foaia de calcul şi calculul relativelor. panglica. norma de timp se măreşte cu 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1. FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 © N G C OG 2 FT . . Între punctele vechi. norma de timp se măreşte cu 0. . temperatură şi umiditate.prelucrarea observaţiilor de teren (media observaţiilor. – În cazul calculului distanţei măsurate cu firul. deducerea erorii duble de colimaţie. – În cazul calculul distanţei măsurate cu aparatură de măsurat prin unde la care nu se aplică corecţiile de presiune.calculul orientării direcţiei noi observate. . norma de timp se reduce cu 80 %.calculul tg sau ctg şi determinarea mărimii unghiului D din calculator sau prin extragerea din tabele. Între punctele vechi şi noi. 4. 3. . ruleta la care nu se aplică corecţiile de etalonare. Calculul orientărilor A. Norma de timp cuprinde : 20 08 Unitatea de măsură : operaţia Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician În cazul B : .

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

NORMA DE TIMP(O re – om) A. - Calculul orientărilor între punctele vechi Felul lucrării Calculul din coordonate al orientării unei direcţii între două puncte vechi B. - Calculul orientărilor între punctele vechi şi noi Felul lucrării Calculul orientării unei direcţii spre un punct nou din orientările direcţiilor spre două punctele vechi Notă : OMC 0,20 OMC 0,05

C 20 08
B. Prin prelucrări GNSS Norma de timp cuprinde: — 100 —

N

1. – Norma de timp este stabilită pentru calculul orientării unei direcţii spre un punct nou din orientările direcţiilor spre două punctele vechi. 2. – În cazul calculării orientării unei direcţii spre un punct nou din orientările a mai mult de două puncte vechi, se va adăuga 25 % din norma de timp pentru fiecare punct vechi suplimentar. 3. – În cazul calculării orientării direcţiilor spre mai multe puncte noi, se va adăuga 10 % din norma de timp pentru fiecare punct nou suplimentar.

G

Calculul coordonatelor

A. Prin metode topo - geodezice a. puncte radiate b. puncte de staţie în drumuire c. puncte de staţie determinate prin intersecţii d. puncte de staţie determinate prin retrointersecţii e. puncte de staţie în drumuiri poligonometrice f. puncte ale reţelei poligonometrice g. puncte ale reţelei geodezice

©

În cazul A. a : - efectuarea mediei observaţiilor; - efectuarea orientării medii cu corecţiile unghiulare ale staţiei; - extragerea şi înregistrarea valorilor naturale; - calculul coordonatelor relative şi absolute.

C
OG 3

FT

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

În cazul A. b : - efectuarea mediei citirilor şi compensarea în tur de orizont; - înregistrarea şi compensarea azimutală în foaia de calcul; - înregistrarea distanţei, extragerea valorilor naturale şi calculul relativelor; - compensarea erorilor liniare; - calculul coordonatelor absolute. În cazul A. c : - extragerea şi înregistrarea în foaia de calcul a coordonatelor; - extragerea şi înregistrarea valorilor naturale; - calculul coordonatelor şi înscrierea rezultatelor.

©

20 08

În cazul A. g : - extragerea şi înregistrarea datelor de bază (observaţii, coordonate definitive, unghiuri de orientare definitive etc.); - prelucrarea prealabilă a observaţiilor geodezice (coordonate preliminare, reducerea la elipsoid, centrarea, reducerea la planul de proiecţie); - stabilirea ponderilor şi corelaţiilor între elementele supuse compensării; - compensarea reţelelor prin metoda observaţiilor indirecte sau condiţionate; - verificarea operaţiilor din compensare, calculul erorii medii pătratice, calculul preciziei de determinare a punctului. În cazul B : - descărcarea datelor : - eliberarea memoriei receptorului, preluarea fişierelor de date; - transferul pe hard disc, arhivarea / conservarea datelor. - procesarea datelor : - conversia formatului de date în formatul softului ales pentru prelucrare; - procurarea şi formarea tipurilor intermediare de date; - determinarea coordonatelor aproximative ale punctelor, corectarea scăpărilor de cicli; - prelucrarea dublelor diferenţe ale observaţiilor de fază; - examinarea valorilor reziduale şi efectuarea estimărilor statistice; - actualizarea datelor intermediare şi determinarea valorilor finale.

C
— 101 —

În cazul A. e, f : - orientarea laturii şi înregistrarea ei în foaia de calcul; - înregistrarea distanţei şi extragerea valorilor naturale; - calculul coordonatelor relative şi absolute.

N

G

În cazul A. d : - efectuarea mediilor în carnetul de observaţii; - compensarea în tur de orizont; - identificarea punctelor pe baza direcţiilor măsurate; - întocmirea schiţei şi stabilirea unghiurilor de calcul; - extragerea şi înregistrarea datelor de calcul şi calculul orientării laturii comune; - orientarea direcţiilor observate; - calculul intersecţiilor; - efectuarea şi înscrierea mediei coordonatelor.

C

FT

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

Unitatea de măsură : punctul FORMAŢIA DE MUNCĂ
Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Calculul coordonatelor 1

NORMA DE TIMP (Ore-om) A. Prin metode topo-geodezice
Felul lucrării a Calculul coordonatelor 0,02 b 0,04 c 0,05 Metode topo-geodezice A d 0,06

C
e f 0,07 0,08 0,50

Notă :

B. Prin prelucrări GNSS
Felul lucrării

Calculul coordonatelor

C
A B C 3,00 2,00 1,50

Reţele GPS de clasa

N
1,00

1. – În cazul prelucrării şi compensării datelor prin metoda observaţiilor indirecte, norma de timp se măreşte cu 50 %. 2. – În cazul prelucrării şi compensării datelor prin metoda observaţiilor condiţionate, norma de timp se măreşte cu 100 %.

©

20 08

Notă :

1. – Norma de timp este stabilită pentru prelucrarea unui punct dintr-o singură sesiune de observaţii. În cazul prelucrării din mai multe sesiuni efectuate pentru acelaşi punct, norma se măreşte cu 50 % pentru fiecare sesiune suplimentară.

— 102 —

G
Determinări punctuale absolute

FT
g 0,10 Poziţionări punctuale relative în timp real

în cazul C FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 NORMA DE TIMP (Ore-om) Punct de staţie a 0.calculul mediei diferenţelor de nivel. În drumuiri de nivelment geometric Calculul cotelor în drumuiri de nivelment geometric N G C FT A.stabilirea numărului ecuaţiilor de condiţie şi înscrierea coeficienţilor în tabelul ecuaţiilor corelative. . .calculul diferenţelor de nivel provizorii. .calculul unghiurilor verticale. . În cazul B : .calculul cotei relative. În reţele de nivelment .extragerea şi înregistrarea pe schemă a distanţelor şi diferenţelor de nivel măsurate.formarea ecuaţiilor normale şi rezolvarea lor.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .compensarea diferenţelor de nivel.04 © A. . .calculul neânchiderii şi a corecţiei unitare.în cazul A şi B reţeaua . .calculul corecţiilor şi diferenţelor de nivel compensate. În drumuiri de nivelment trigonometric C. .determinarea erorii de închidere şi corectarea cotei relative. Ca r t o gr af ie. . .08 Punct radiat b 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OG 4 Calculul cotelor Norma de timp cuprinde : În cazul A : . 20 08 Unitatea de măsură : Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Felul lucrării În cazul C : .verificarea rezultatelor compensării şi calculul preciziei reţelei.întocmirea schemei reţelei de compensat.calculul cotei absolute. . .calculul cotelor punctelor. C — 103 — punctul . În drumuiri de nivelment geometric B.

– Norma de timp este stabilită pentru compensarea riguroasă a unei reţele de nivelment cu două ecuaţii normale. În drumuiri de nivelment trigonometric Felul lucrării Calculul cotelor în drumuiri de nivelment trigonometric C. – În cazul compensării riguroase a unei reţele de nivelment cu mai mult de două ecuaţii normale.16 Punct radiat b 0. 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Felul lucrării C — 104 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi © NORMA DE TIMP(O re – om) Calculul corecţiilor de centrare şi reducere C OG 5 FT . înscrierea corecţiei. .reducerea direcţiilor observate la direcţia de excentricitate.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . .întocmirea schiţei de calcul. 2.efectuarea calculului.aplicarea corecţiei şi înscrierea rezultatului.30 1. .extragerea valorilor naturale. .60 pentru fiecare ecuaţie normală stabilită în plus.08 Reţea de nivelment cu două ecuaţii normale 3. Ca r t o gr af ie. În reţele de nivelment Felul lucrării Calculul cotelor prin compensarea riguroasa a reţelei de nivelment Notă : Punct de staţie a 0. determinarea lungimii vitezei. Unitatea de măsură : direcţia G 1 OMC 0. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P B.înscrierea elementelor în formular.20 N Calculul corecţiilor de centrare şi reducere Norma de timp cuprinde : . norma de timp se măreşte cu 1.

10 OG 7 Calculul coordonatelor frânturii de drum În cazul A : . În acest caz. . Ca r t o gr af ie. FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Numărul de executanţi 1 NORMA DE TIMP(O re – om) Felul lucrării Calculul reducerii în proiecţie a observaţiilor azimutale Notă : N — 105 — 1. . . . . – Norma de timp se aplică. 20 08 A.înregistrarea coordonatelor pe foaia de calcul. prin asimilare şi în cazul corecţiei de verticalitate. . Calculul trigonometric B. 2. © C FT Norma de timp cuprinde : .executarea calculului şi înregistrarea rezultatului.calculul din coordonate a două orientări şi determinarea unghiului. – Norma de timp se aplică şi în cazul operaţiei inverse.extragerea valorii sin şi cos de orientare.extragerea valorii sinusului.calculul coordonatelor relative şi absolute.determinarea distanţei şi orientării necesare calculului frânturii de drum. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OG 6 Calculul reducerii în proiecţie a observaţiilor azimutale Unitatea de măsură : direcţia. norma de timp se reduce cu 20 %. Calculul analitic Norma de timp cuprinde : C G OMC 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .

26 OG 8 FT FORMAŢIA DE MUNCĂ . Unitatea de măsură :punctul 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Felul lucrării Calculul coordonatelor capului de drum C FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi NORMA DE TIMP (Ore-om) © C B 0. . Unitatea de măsură :punctul Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Numărul de executanţi 1 NORMA DE TIMP (ore-om) Felul lucrării Calculul coordonatelor frânturii de drum OMC A 0.20 G 1 OMC 0.calculul coordonatelor relative şi absolute.extragerea şi înregistrarea coordonatelor în foaia de calcul.calculul distanţei din coordonate. Ca r t o gr af ie.calculul coordonatelor punctelor ajutătoare. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . . .calculul coordonatelor absolute.calculul raportului suprafeţelor triunghiurilor.calculul suprafeţei celor două triunghiuri. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P În cazul B : . .15 — 106 — N Calculul coordonatelor capului de drum Norma de timp cuprinde : .

. Calculul analitic sau trigonometric al detaşării/parcelării trapezelor. B. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OG 9 Calculul detaşărilor/parcelărilor Unitatea de măsură : parcela sau tarlaua FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician NORMA DE TIMP (Ore-om) Felul lucrării Calculul detaşării/parcelării C A 0.înregistrarea parcelei în situaţia parcelară inclusiv controlul închiderilor.stabilirea conturului poligonal al suprafeţelor şi înscrierea în foaia de calcul a numărului poligonului şi a numerelor punctelor care compun poligonul.identificarea.efectuarea calculului în condiţiile proiectului parcelar. Ca r t o gr af ie. .30 Numărul de executanţi 20 08 A. Calculul geometric al detaşării/parcelării patrulaterelor regulate sprijinite pe două laturi paralele.60 OG 10 Norma de timp cuprinde : . FT A.15 Calculul suprafeţelor — 107 — N G 1 OMC B 0. prin ambele formule şi înregistrarea rezultatului.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . C. C. Calculul analitic sau trigonometric al detaşării/parcelării formelor neregulate. . © C C 0. B. . extragerea şi înregistrarea în foaia de calcul a coordonatelor punctelor de pe conturul poligonal. Cu metode analitice Cu planimetrul polar Cu metode geometrice Norma de timp cuprinde : În cazul A : .raportarea rezultatelor pe plan.calculul suprafeţei.

înregistrarea elementelor în formularul de calcul.12 0.calculul suprafeţei secţiunilor transversale. . . . În cazul C : . Cu metode geometrice 0.04 3 16-30 cm 2 Calculul suprafeţelor Mărimea suprafeţei planimetrate 4 31-100 cm 2 G 1 5 peste 100 cm2 B.14 0. — 108 — © C 0.urmărirea conturului suprafeţei şi înregistrarea rezultatului.07 0.aşezarea instrumentului de măsurat în poziţia de lucru.descompunerea pe plan a conturului suprafeţei în figuri simple geometrice (triunghiuri sau patrulatere regulate).alegerea şi marcarea pe plan a perimetrelor pentru care se calculează volumul. Cu metode analitice 1 C 2 până la 5 cm2 6-15 cm 2 N 0. . . Unitatea de măsură : punctul de pe conturul poligonal – în cazul A suprafaţa (conturul suprafeţei măsurate o singură dată) – în cazul B triunghiul sau patrulaterul regulat calculat o singură dată – în cazul C FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Numărul de executanţi NORMA DE TIMP (ore-om) Se calculează A.16 OG 11 FT .calculul diferenţei medii de nivel sau a distanţei medii. . Ca r t o gr af ie. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P În cazul B : . . Cu planimetrul polar 20 08 C.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .08 Calculul volumelor Norma de timp cuprinde : .calculul suprafeţei perimetrului ales. .extragerea de pe plan a elementelor geometrice şi calculul suprafeţei.calculul mediei aritmetice şi transformarea ei în unităţi de suprafaţă.calculul volumului şi înscrierea rezultatului.09 0.

45 © 20 08 — 109 — C N G C FT . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : volumul tronsonului mărginit de două secţiuni transversale FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician NORMA DE TIMP (Ore-om) Felul lucrării Calculul volumului excavat prin procedeul secţiunilor transversale Numărul de executanţi 1 Calculul volumelor 0. Ca r t o gr af ie.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .

Ca r t o gr af ie.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P © 20 08 — 110 — C N G C FT .

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

CAPITOLUL H
CARTOGRAFIEREA PLANURILOR ŞI HĂRŢILOR

G
Redactarea planurilor şi hărţilor

20 08
Unitatea de măsură : decimetrul pătrat
Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Felul lucrării

Norma de timp cuprinde : - - preluarea datelor şi pregătirea planşelor pentru redactare; - - raportarea punctelor; - - compunerea planului/hărţii; - - înscrierea atributelor textuale; - - interpolarea şi trasarea curbelor de nivel; - - racordarea elementelor planimetrice, finisarea originalelor de teren.

C
I 1,20 1,40

FORMAŢIA DE MUNCĂ
Numărul de executanţi 1

NORMA DE TIMP (Ore - om)
Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire
II 1,80 2,10 III 2,70 3,10 IV 4,10 4,70 V 6,10 7,00 VI 9,10 10,50

©

A. Redactarea planului pe hârtie de desen, plastic sau calc, scara 1 : 200 şi mai mare B. Redactarea planului pe hârtie de desen, plastic sau calc, scara 1 : 500

N
— 111 —

C
OH 1

Normele de timp din capitolul H se referă la operaţiile de redactare, editare şi multiplicare a planurilor şi hărţilor, efectuate în urma realizării măsurătorilor terestre şi efectuării calculelor sau în urma realizării lucrărilor fotogrammetrice. Normele de timp din capitolul H sunt stabilite pentru condiţiile de efectuare a operaţiilor de redactare, editare şi multiplicare prin tehnologii clasice, cu utilizarea instrumentelor, metodelor şi mijloacelor de realizare a planurilor şi hărţilor analogice. În cazul utilizării instrumentelor, metodelor şi mijloacelor de realizare a planurilor şi hărţilor digitale, efectuate prin intermediul calculatoarelor PC, staţiilor grafice şi programelor specializate de tip CAD sau GIS, cu excepţia subcapitolului OH 2, norma de timp se reduce cu 50 %.

FT

Generalităţi

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P C. Redactarea planului pe hârtie de desen, plastic sau calc, scara 1 : 1 000 D. Redactarea planului pe hârtie de desen, plastic sau calc, scara 1 : 2 000 E. Redactarea planului/hărţii pe hârtie de desen, plastic sau calc, scara 1 : 5 000 F. Redactarea planului/hărţii pe hârtie de desen, plastic sau calc, scara 1 : 10 000 şi mai mică
1,60 1,80 2,10 2,40 2,40 2,70 3,20 3,60 3,60 4,10 4,70 5,40 5,40 6,20 7,10 8,20 8,00 9,30 10,60 12,20 12,10 13,90 16,00 18,30

Notă :

N
— 112 —

G

1. – Norma de timp este stabilită pentru redactarea planului/hărţii pe hârtie de desen, plastic transparent sau mat sau calc, cu raportare manuală. 2. – În cazul redactării planului/hărţii pe suport nedeformabil, cu raportare mecanică, norma de timp se măreşte cu 10 %. 3 – În cazul redactării planurilor/hărţilor topografice fără interpolarea şi trasarea curbelor de nivel, norma de timp se reduce cu 50 %. 4. – În cazul redactării planurilor/hărţilor cadastrale, norma de timp se reduce cu 70 %. 5. – În cazul actualizării planurilor/hărţilor topografice sau cadastrale, norma de timp se reduce cu 50 %.

©

20 08
Norma de timp cuprinde :

A. Cartografierea originalelor de teren B. Obţinerea originalelor de editare a. prin desenare b. prin fotoreproducere c. prin procesare grafică (PrePress) C. Obţinerea planurilor/hărţilor digitale prin vectorizare

În cazul A : - preluarea originalului de teren; - executarea cadrului şi caroiajului rectangular şi suprapunerea cu originalul de teren; - alegerea şi dimensionarea atributelor textuale şi semnelor convenţionale; - cartografierea elementelor planimetrice şi de nivelment; - racordarea elementelor cartografiate, finisarea şi predarea lucrării. În cazul B. a : - executarea cadrului; - executarea caroiajului rectangular; - cartografierea elementelor planimetrice şi de nivelment; - cartografierea elementelor textuale şi semnelor convenţionale; - executarea racordării elementelor cartografiate; - finisarea şi predarea lucrării.

C

Editarea planurilor şi hărţilor

C
OH 2

FT

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e , Ca r t o gr af ie, Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P

- executarea racordării elementelor gravate; - finisarea şi predarea originalului de editare. În cazul B. b : - preluarea, analizarea şi selectarea materialului de bază; - executarea negativelor şi retuşarea lor; - întărirea contururilor şi elementelor de conţinut pe negative; - ajustarea negativelor pe planşe, la formatul hârtiei şi al maşinii; - întocmirea listei inscripţiilor şi transpunerea scrierii pe originalele de editare; - trasarea cadrului planului/hărţii, finisarea şi predarea originalului de editare. În cazul B. c : - preluarea şi analizarea materialul de bază sau fişierului cu date; - transferul datelor în calculator şi iniţializarea fişierului grafic; - descărcarea fişierului grafic la PrePress; - generarea şi predarea originalului de editare.

Unitatea de măsură : decimetrul pătrat

Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician

C
I II 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 — 113 —

FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1

20 08
Felul lucrării
Cartografierea originalelor de teren la scara 1 : 200 şi mai mare Cartografierea originalelor de teren la scara 1 : 500 Cartografierea originalelor de teren la scara 1 : 1 000 Cartografierea originalelor de teren la scara 1 : 2 000 Cartografierea originalelor de teren la scara 1 : 5 000 Cartografierea originalelor de teren la scara 1 : 10 000 şi mai mică

NORMA DE TIMP (Ore-om)
Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire

A. Cartografierea originalelor de teren III 1,40 1,60 1,80 2,00 2,40 2,70 IV 2,00 2,30 2,70 3,10 3,60 4,10 V 3,00 3,50 4,00 4,60 5,30 6,10 VI 4,60 5,20 6,00 6,90 8,00 9,20

©

N

În cazul C : - preluarea, analizarea şi selectarea fişierelor de plan/hartă georeferenţiate; - stabilirea straturilor, elementelor de vectorizat şi gradelor de dificultate; - generarea cadrului şi caroiajului rectangular; - efectuarea operaţiilor de vectorizare pentru fiecare strat; - racordarea planşelor, corecţii grafice, stocarea datelor, predarea lucrării.

G

C

FT

În cazul vectorizării mai multor straturi. – În cazul originalelor de editare la care se desenează se fotoreproduc sau se procesează numai elementele de planimetrie.40 0.35 0. Obţinerea originalelor de editare prin fotoreproducere c. B.00 IV 8. N III 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1.20 0.25 0. – În cazul originalelor de teren la care se cartografiază numai elementele de planimetrie.85 .70 3. 3. Obţinerea originalelor de editare Felul lucrării a.25 0. 2.55 0.00 Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire C.45 0.30 0.00 III 4.55 20 08 Vectorizare imagini raster corespunzătoare scării 1 : 1 000 Vectorizare imagini raster corespunzătoare scării 1 : 2 000 Vectorizare imagini raster corespunzătoare scării 1 : 5 000 Vectorizare imagini raster corespunzătoare scării 1 : 10 000 şi mai mică Vectorizare imagini raster corespunzătoare scării 1 : 200 şi mai mare Vectorizare imagini raster corespunzătoare scării 1 : 500 © Notă : 1.75 0.70 0.10 32.65 0. C 19.60 6. a.30 5. 3. Obţinerea originalelor de editare prin procesare grafică Notă : I 1.35 0.70 3.20 7.60 0.70 10. norma de timp se reduce cu 30 %.30 0.65 0.80 0.30 11.60 2.50 0. – În cazul obţinerii originalelor de editare prin desenare pe materiale netransparente de tip plastic mat sau hârtie de desen.45 0. este stabilită pentru obţinerea originalelor de editare prin desenare pe materiale transparente de tip plastic sau calc.45 G IV 0.30 0.40 0.35 0. – În cazul cartografierii originalelor de teren pe materiale netransparente de tip plastic mat sau hârtie de desen. norma de timp se măreşte cu 20 %.90 2.70 FT V VI 14. – Norma de timp este stabilită pentru vectorizarea unui singur strat. – Norma de timp în cazul B.40 — 114 — 1.10 0.60 0.25 0.20 0. norma de timp se măreşte cu 50 % pentru fiecare strat suplimentar.00 VI 0. Obţinerea originalelor de editare prin desenare b.30 0. norma de timp se măreşte cu 20 %.00 V 0. Ca r t o gr af ie.20 24. 2. norma de timp se reduce cu 30 %.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Obţinerea planurilor/hărţilor digitale prin vectorizare Felul lucrării Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire C I II 0. – Norma de timp este stabilită pentru cartografierea originalelor de teren pe materiale transparente de tip plastic sau calc.30 1.50 0.35 0.15 0.15 0.00 II 2.20 0.

b : . . .obţinerea “bunului de tipar”.imprimarea în tirajul stabilit. . .preluarea originalului de editare. . .extragerea.executarea formelor de tipar speciale pentru culorile de fond (rastere liniare sau continui). Imprimarea planurilor şi hărţilor a.potrivirea plăcii şi executarea tiparului de probă. introducerea şi alimentarea platformei cu hârtie.preluarea şi analizarea originalelor de teren sau de editare.alimentarea manuală cu hârtie şi executarea tipăririi la tirajul stabilit.predarea materialelor tipărite.umezirea formei de tipar şi aplicarea cernelei.stabilirea tehnologiei de lucru. .pregătirea şi granularea plăcii de tipar. . la copiator .verificarea negativelor. efectuarea retuşurilor . .pregătirea materialului şi a plăcilor. a : . la presa semiautomată c.întocmirea originalului de editare final. . la maşina offset rotativă b.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .obţinerea “bunului de tipar”. .pregătirea materialului şi a plăcilor.montarea plăcilor în ştangă şi în maşină. suprapunerea culorilor şi corectarea abaterilor . Ca r t o gr af ie.verificarea punerii în scară. . C — 115 — În cazul A : . sortarea şi verificarea numărului de exemplare tipărite. Reproducerea planurilor şi hărţilor B. .finisarea şi predarea lucrării N G C FT A. tiparelor. . . . .baterea. . întocmirea originalului de tipărire.confecţionarea şi tratarea formei de tipar. În cazul B.predarea materialelor tipărite.potrivirea formei de tipar.tipărirea scrierii. trecerea imaginii de pe formă pe cilindru intermediar şi pe coala de hârtie. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OH 3 Multiplicarea planurilor şi hărţilor Norma de timp cuprinde : © 20 08 n cazul B. întocmirea originalului de tipărire. . . reproducerea desenului pe placa de tipar prin metode fotomecanice (copiere negativă sau pozitivă).

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .0041 — 116 — Felul lucrării Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire III 1.40 V 1. . – Normele de timp se aplică prin asimilare şi în cazul produselor grafice tipizate de tip tabele. Reproducerea planurilor şi hărţilor C I II 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P În cazul B.20 IV 1.00 0. 2. În acest caz.80 1. foaia de plan/hartă . Imprimarea planurilor şi hărţilor a. norma de timp se măreşte cu 10 % pentru fiecare mască de culoare.pregătirea materialului sau a fişierului grafic de copiat.80 Reproducerea planurilor/hărţilor Notă : 20 08 B.predarea materialelor copiate.în cazul A.0045 Notă : 1. . Ca r t o gr af ie. se efectuează echivalarea suprafeţelor acestora prin transformare în planuri convenţionale cu suprafaţa de 25 dmp.introducerea materialului în aparat şi alimentarea tăvii cu hârtie sau conectarea fişierului grafic la plotter. formulare. Până la 500 0. Unitatea de măsură : decimetrul pătrat . – În cazul reproducerii planurilor/hărţilor prin întocmirea măştilor de culori.în cazul B FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Tehnician cartograf Muncitor tipograf A 1 2 4 a B b 2 NORMA DE TIMP (Ore-echipă) A. Peste 2000 0. c : .60 VI 1.0032 4. titluri sau fişe.executarea copiei pe hârtie sau desenarea fişierului grafic. Între 1001 şi 2000 0.0018 2. Între 501 şi 1000 © 1. . la maşina offset rotativă 1. Numărul de exemplare ce se tipăresc 3. N G C c 1 2 1 FT . – Norma de timp este stabilită pentru reproducerea planurilor/hărţilor prin întocmirea machetei de culori.

25 0.13 0. – Normele de timp se aplică prin asimilare şi în cazul copierii produselor grafice pe formate diferite de formatul plan/hartă sau pe formate tip A4.04 0.10 11 – 50 peste 50 Numărul de culori 1 0. 3.16 0. format peste 60 x 65 cm Tirajul 1 .80 2.10 0. o copie alb-negru.19 0. În acest caz. – Norma de timp este stabilită pentru imprimarea planurilor/hărţilor pe hârtie cartografică. A3.13 0.06 0.06 0.08 0. A2.05 0. se efectuează echivalarea suprafeţelor acestora prin transformare în planuri/hărţi convenţionale cu suprafaţa de 25 dmp iar norma de timp se reduce de 20 ori (de la 0.13 7 0. C — 117 — N Felul lucrării 1.09 5 0. – Norma de timp de la capitolul c.09 0.40 c.22 0.09 0.20 0.15 0. În acest caz. 1 se aplică prin asimilare şi în cazul copierii produselor textuale pe formate tip A5. se efectuează echivalarea suprafeţelor acestora prin transformare în planuri/hărţi convenţionale cu suprafaţa de 25 dmp.11 0. 4. Prin plotare G OMC 0.04 3 0.08 0.05 0. A0.10 0.16 0.10 11 – 50 peste 50 1 . format până la 60 x 65 cm 2.17 0. Ca r t o gr af ie. 2. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P b.11 0.11 0. – Norma de timp este stabilită pentru copierea pe hârtie a planurilor/hărţilor.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .19 0. norma de timp se măreşte cu 500 %. – În cazul copierii pe suport transparent. 5. 2. A3.04 0.04 OMC). – În cazul imprimării planurilor/hărţilor pe suport nedeformabil.02 2 0.03 0.80 OMC la 0. la presa semiautomată Felul lucrării 1. norma de timp se măreşte cu 50 % pentru fiecare copie.07 4 0.12 0. la copiator C 1.03 0.18 0.11 6 0.13 0.01 0. A1. Prin xerografiere 2. – În cazul copiilor color. norma de timp se măreşte cu 100 % pentru fiecare copie.15 0.15 8 0.08 0. FT . A4.13 0.02 0.15 0.03 0.07 0.22 0.17 Notă : Notă : © 20 08 1.

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Ca r t o gr af ie. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P © 20 08 — 118 — C N G C FT .

desenarea şi înscrierea elementelor profilului în liniile portativului. la editare prin copiere a planurilor/hărţilor originale şi executarea diapozitivelor originalelor de teren sau de editare şi generalizarea elementelor planurilor şi hărţilor şi scanarea planurilor şi hărţilor şi georeferenţierea planurilor şi hărţilor scanate precum şi la multiplicarea prin executarea fotocopiilor. Ca r t o gr af ie.calculul.08 n Normele de timp din capitolul I se referă la operaţiile speciale ce se desfăşoară în cadrul lucrărilor de cartografiere. N Redactarea profilelor. . copierea pe material plastic şi microfilmare FT Generalităţi . FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi NORMA DE TIMP (Ore-om) © Redactarea profilelor transversale sau longitudinale n = numărul de puncte pe decimetrul pătrat 1. cu un portativ format din trei linii.unirea punctelor de pe profil. . cu privire la redactare a profilelor şi transformarea planurilor şi hărţilor de la o scară la alta.05 + 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .întocmirea portativului cu scrierea semnificaţiei fiecărei linii din portativ. – Norma de timp este stabilită pentru un decimetru pătrat de profil transversal sau longitudinal.raportarea pe distanţe şi înălţime a punctelor. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL I OPERAŢII SPECIALE ÎN CADRUL LUCRĂRILOR DE CARTOGRAFIERE G 1 OMC Unitatea de măsură : decimetrul pătrat 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Felul lucrării Notă : C — 119 — Norma de timp cuprinde : . C OI 1 0. .

© 1. – În cazul utilizării instrumentelor. C Transformarea planurilor şi hărţilor de la o scară la alta.fixarea. Unitatea de măsură : decimetrul pătrat FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician C I II 0.70 V 1. – În cazul transformării planurilor şi hărţilor utilizând metoda trasării de la scară mică la scară mare prin proiectare mecanică. metodelor şi mijloacelor de realizare a produselor cartografice digitale.10 VI 2.unirea şi definitivarea elementelor planimetrice şi curbelor de nivel.10 — 120 — N III 0. Ca r t o gr af ie. planimetrie şi nivelment Notă : Felul lucrării G Numărul de executanţi 1 IV 0.40 NORMA DE TIMP (Ore-om) Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire 20 08 Transformarea planurilor şi hărţilor de la o scară la alta. – În cazul transformării planurilor şi hărţilor. norma de timp se măreşte cu 500 %. numai partea de planimetrie sau numai partea de nivelment. norma de timp se măreşte cu 100 %. 3.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . 4. – În cazul profilelor transversale sau longitudinale formate dintr-un portativ cu mai mult de trei linii.20 0. FT OI 2 .00 Norma de timp cuprinde : . norma de timp se reduce cu 50 %. efectuate prin intermediul calculatoarelor PC şi programelor specializate de tip CAD. norma de timp se reduce cu 50 %. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P 2. punctarea şi trasarea elementelor punctuale şi liniare. 2. – Norma de timp este stabilită pentru transformarea planurilor şi hărţilor utilizând metoda trasării de la scară mare la scară mică prin proiectare mecanică. 3. .înscrierea atributelor textuale. . norma de timp se măreşte cu 25 % pentru fiecare linie de portativ suplimentară. – În cazul transformării planurilor şi hărţilor prin proiectare optică.

degresarea materialului plastic şi aplicarea soluţiei pe suport.00 1. .40 0. FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi © C V 4.nivelment Numărul de executanţi 1 Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire I 0. înnegrirea.80 FT Norma de timp cuprinde : .copierea manuală a planurilor originale pe materiale transparente de tip plastic sau calc.80 0. Ca r t o gr af ie.15 II G III IV 1.pregătirea soluţiei sensibile.expunerea în rama de copiat.75 1 N 0.30 — 121 — C 20 08 Unitatea de măsură : decimetrul pătrat Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician OI 4 Executarea diapozitivelor originalelor de teren sau de editare Norma de timp cuprinde : . .20 VI 6.00 1. .50 0.planimetrie B. spălarea şi uscarea diapozitivului. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .developarea. Copierea planurilor/hărţilor originale .50 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OI 3 Copierea planurilor/hărţilor originale Unitatea de măsură : decimetrul pătrat FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician NORMA DE TIMP (Ore-om) Felul lucrării A.45 2. Copierea planurilor/hărţilor originale .

80 4.60 Generalizare a planurilor şi hărţilor 1 : 10 000 1 : 10 000 1 : 25 000 1 : 25 000 1 : 50 000 1 : 50 000 b 1 : 50 000 1 : 100 000 2 © c 1 2 1 d 1 : 200 000 2 1 : 100 000 — 122 — FT OI 5 VI 15.00 3.80 2.40 2.40 10.60 13.7 0 7.30 Unitatea de măsură : decimetrul pătrat FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician C Scara Materialului de bază N Numărul de executanţi 1 Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire NORMA DE TIMP (Ore-om) 20 08 Felul lucrării Hărţii rezultate G I II 5. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore-om) Felul lucrării Executarea diapozitivelor pe material plastic OMC 0.00 12.40 1.10 5. cu eliminarea celor care se anulează.5 0 5.50 4.00 12.20 3.stabilirea gradului de generalizare în funcţie de aspectul şi densitatea detaliilor.80 2. .00 7.40 5.0 0 5.70 4.selectarea şi reconstituirea elementelor care se generalizează.00 7.procurarea şi analizarea materialelor de bază.50 3.20 2.40 10.stabilirea semnelor convenţionale.40 11.20 1.60 4. Ca r t o gr af ie.70 6.70 4. C IV V 10.80 Generalizarea elementelor planurilor şi hărţilor a 1 : 25 000 1 2 1 1 : 5 000 3.70 5. scrierii şi altor elemente necesare.5 0 6.20 4.70 2.70 9.70 Norma de timp cuprinde : .50 3.40 5.80 .80 5.30 15.70 3. . .90 7.70 III 8.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .30 12.50 3.80 8.70 9.

00 Scanarea planurilor şi hărţilor FT OI 6 . FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician C 151 . efectuate prin intermediul calculatoarelor PC. scheme sau fişe grafice.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .analizarea şi pregătirea materialelor (asamblare. . se efectuează echivalarea suprafeţelor acestora prin transformare în planuri convenţionale cu suprafaţa de 25 dmp.1000 dpi peste 1000 dpi NORMA DE TIMP (Ore-om) 20 08 Felul lucrării până la 150 dpi Scanare 0. Notă : © 1. .400 dpi N Numărul de executanţi 1 Rezoluţii de scanare 401 .efectuarea operaţiilor de scanare. – Normele de timp se aplică prin asimilare şi în cazul produselor cartografice analogice de tip schiţe. se efectuează echivalarea suprafeţelor acestora prin transformare în planuri convenţionale cu suprafaţa de 25 dmp. – Pentru planuri/hărţi analogice cu format diferit de plan sau trapez. curăţarea periodică a aparatului. – În cazul în care pentru generalizare se utilizează instrumentele. stabilirea parametrilor de scanare. În acest caz. Ca r t o gr af ie. Unitatea de măsură : fişier plan/hartă. poziţionare). . . metodele şi mijloacele de realizare a planurilor şi hărţilor digitale.preluarea planurilor/hărţilor analogice.00 G 1.salvarea şi stocarea datelor în fişiere. staţiilor grafice sau şi programelor specializate de tip CAD sau GIS. norma de timp se reduce cu 40 %. sau trapeze convenţionale cu suprafaţa de 23 dmp. 2. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1. — 123 — C 2.pregătirea aparatului.80 1. curăţare de impurităţi.50 Norma de timp cuprinde : .

00 1.80 1. .400 dpi Numărul de executanţi Rezoluţii de scanare 401 . – Pentru planuri/hărţi scanate în format diferit de plan sau trapez. b punct de referinţă . stocarea datelor în fişiere.preluarea fişierelor planurilor/hărţilor scanate.80 Norma de timp cuprinde : . . .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .pentru cazul a.efectuarea operaţiilor de georeferenţiere funcţie de parametrii de scanare şi de numărul de puncte.60 0. Ca r t o gr af ie. Georeferenţiere fără cadre generate c. Georeferenţiere pe puncte de referinţă până la 150 dpi N 0.60 FT 2.exportul planşelor.40 0. . C 1.00 3.60 peste 1000 dpi Unitatea de măsură : fişier plan/hartă .1000 dpi C © 20 08 Notă : 1.20 0. Georeferenţiere cu cadre generate b.generarea cadrelor de georeferenţiere şi/sau raportarea punctelor de referinţă. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OI 7 Georeferenţierea planurilor şi hărţilor scanate FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician NORMA DE TIMP (Ore-om) Felul lucrării a. sau trapeze convenţionale cu suprafaţa de 23 dmp.40 1.pentru cazul c 2.20 0.30 — 124 — G 1 151 . se efectuează echivalarea suprafeţelor acestora prin transformare în planuri convenţionale cu suprafaţa de 25 dmp.

În cazul B : . ortofotoplanurilor şi ortofotohărţilor prin metode fotogrammetrice aeriene şi terestre. La stabilirea normelor de timp din capitolul J s-a considerat că aparatura utilizată este în stare optimă de funcţionare şi operaţiile se execută cu personal specializat în preluarea. finisarea şi predarea lucrării. finisarea şi predarea lucrării.efectuarea copiilor negative şi diapozitive. .efectuarea copiilor negative şi diapozitive.preluarea şi analiza proiectului de aerofotografiere. . . .transferul şi prelucrarea filmului fotoareian. FT Generalităţi . .interpretarea.întocmirea planului index de identificare a imaginilor (mozaicului zborului).C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .transferul şi prelucrarea înregistrărilor numerice. .executarea lucrărilor de areofotografiere.verificarea şi testarea funcţionării aparaturii de preluare şi prelucrare a fotogramelor. .preluarea şi analiza proiectului de aerofotografiere. . C — 125 — N C OJ 1 Normele de timp din capitolul J se referă la operaţiile de teren şi laborator necesare întocmirii planurilor şi hărţilor. exploatarea fotogramelor şi obţinerea produselor finale. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL J FOTOGRAMMETRIE G Aerofotografierea A.executarea lucrărilor de areofotografiere. .întocmirea schemei de dispunere a fotogramelor şi mozaicului zonei aerofotografiate. .interpretarea.verificarea şi testarea funcţionării aparaturii de preluare şi prelucrare a imaginilor digitale. . . Ca r t o gr af ie. Cu camera digitală Norma de timp cuprinde : © 20 08 Unitatea de măsură : kilometrul pătrat În cazul A : . Cu camera analogică B.

25 0.15 3 4 5 N 2 Notă : 1.20 3.600 3.000 şi mai mare b.17 .40 2. 2. 20 08 B.60 G 1.20 - 5 .24 0.15 0.000 e.25 3. 1 : 4.000 3.000 © f. Cu camera analogică Scara de aerofotografiere 1 2 3 4 5 Mărimea suprafeţei de aerofotografiere (Kmp) C 6 sub 1 a.20 1.32 0.000 şi mai mare b. 1 : 10.000 d.40 0.600 4.00 1.20 1.80 1.40 0. 1 : 20.14 0.29 0.000 e.13 1.00 2.80 0. 1 : 25.21 0.21 0. 1 : 25.35 0.000 şi mai mare - — 126 — FT 7 1 100 .23 0.90 2. 1 : 7.40 - 2-5 6.70 - 5 .000 d.10 0.20 a.10 1.16 0.100 5.00 2.50 0.30 0. 1 : 4. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Tehnician Muncitor fotoreproducător Numărul de executanţi În cazul A 1 1 1 În cazul B 1 NORMA DE TIMP (Ore . 1 : 15.40 peste 600 3.100 3.80 2.25 5.60 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .27 0. 1 : 10.000 f.50 1. 1 : 15.50 2. – Norma de timp este stabilită pentru aerofotografieri pe fotograme în format 23 X 23 cm. Ca r t o gr af ie.echipă) A. norma de timp se măreşte cu 50 %.00 - 1-2 5. Cu camera digitală Scara de aerofotografiere 1 C 1-2 7.90 0.18 25 .25 0.80 1.00 0.17 0.39 0.20 1.40 - 2-5 4.000 c.40 - c.18 peste 600 4. 1 : 20.21 25 .22 0.10 0.12 100 .00 Mărimea suprafeţei de aerofotografiere (Kmp) 6 7 sub 1 8. – În cazul aerofotografierii pe fotograme în format 18 X 18 cm.00 1.50 2. 1 : 7.000 şi mai mare 6.

20 1.80 5.00 3. B.60 — 127 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 2 20 08 Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf a. .80 2. Marcarea reperilor fotogrammetrici prin reperaj fotogrammetric Categorii de dificultate în funcţie de relief Densitatea reperilor/Kmp I II III IV V 4.50 reperi NORMA DE TIMP (Ore . . .identificarea şi înţeparea reperului pe fotogramă.20 4.80 9. între 0.60 3.preluarea şi analiza proiectului de premarcaj fotogrammetric.05 şi 0.05 reperi b.pichetarea reperului.30 şi 0.00 2.30 3.30 reperi d.întocmirea schiţei reperului.00 5. .deplasări pe teren G C FT A. identificarea şi alegerea reperului pe teren.60 2.20 2.montarea panourilor şi executarea marcajului.10 reperi c. . .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .întocmirea schiţei şi culegerea elementelor de descriere. Ca r t o gr af ie. .10 7.echipă) A. . . Prin premarcaj fotogrammetric.00 1.50 2. . între 0.recunoaşterea locului de amplasare a reperului prevăzut în proiect. până la 0.50 © N În cazul B : .00 6.recunoaşterea.deplasări la teren Unitatea de măsură : reperul Calificarea executanţilor C 4. între 0.40 3. curăţirea şi amenajarea terenului. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OJ 2 Marcarea reperilor fotogrammetrici Norma de timp cuprinde : În cazul A : .80 2.preluarea şi analiza proiectului de reperaj fotogrammetric.10 şi 0. Prin reperaj fotogrammetric.

00 şi 1.10 5.70 3.30 6. densitate până la 0. peste 1.05 7.00 şi aeriană 2.70 1. Ca r t o gr af ie.30 7.20 reperi/Kmp Notă : 20 08 A.10 5. între 0.05 şi 5.10 reperi/Kmp reperilor 3.50 şi în lucrări de 3.00 2.30 2.40 9. densitate între 0.80 1.10 0.80 8. densitate peste 1.10 3.30 1. C — 128 — N G Descifrarea fotogrammetrică © Norma de timp cuprinde: . Marcarea reperilor fotogrammetrici prin premarcaj fotogrammetric Categorii de dificultate în funcţie de relief Felul lucrării I II III IV V 1.00 13.50 1.50 2.00 3. – Normele de timp pentru determinarea coordonatelor punctelor reperilor fotogrammetrici identificaţi şi aleşi pe teren se estimează separat.90 0. corespunzător măsurătorilor.20 1. calculelor şi metodei de determinare. corespunzător măsurătorilor.descifrarea detaliilor şi elementelor planimetrice naturale şi construite. .60 10.50 2.50 4.20 Marcarea 0.20 4.50 reperi g.50 12.preluarea şi analizarea proiectului de descifrare fotogrammetrică. .20 6.00 reperi/Kmp fotogrammetrie 5.40 5. În localităţi 1.70 1. – Normele de timp pentru determinarea coordonatelor punctelor reperilor fotogrammetrici amplasaţi pe teren se estimează separat.00 0.00 16.50 6.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . între 1.înregistrarea datelor şi desenarea detaliilor descifrate.50 fotogrammetrici 0.00 reperi f. densitate între 1. .10 şi 3.50 1.70 3. B. calculelor şi metodei de determinare.50 8. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P e.50 reperi Notă : 1. În afara localităţilor B. densitate între 0. C OJ 3 FT .50 reperi/Kmp 6.60 4.70 6.00 1.00 reperi/Kmp 2.30 2.trasarea zonelor utile pe fotogramă.00 1.80 4.50 reperi/Kmp prin premarcaj 4.00 1.50 şi 1. densitate între 0.60 1.

60 + 11.24 n 4.echipă) n = numărul de detalii descifrate şi reprezentate pe fotograme. între 21 şi 50 detalii/Kmp 0.20 + 4.14 n 0.10 n 0.30 + a.00 + 64.10 n © 20 08 Felul lucrării a.00 + 155. între 10 şi 20 detalii/Kmp 0.10 n 0.30 + 5.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .00 + 119.20 + 3.00 + 76.18 n 0.40 + 8.20 n 6.18 n 0.36 n 0.18 n N G C FT FORMAŢIA DE MUNCĂ .80 + c.20 n 0.20 + 14.00 + 195.00 + 0.20 n 0.00 + 0.60 + 7. cu până la 2000 detalii/Kmp b.40 + 5. .10 n 0.24 n 0. peste 5000 detalii/Kmp n = numărul de detalii descifrate şi reprezentate pe fotograme.36 n 0. Descifrarea fotogramelor în localităţi Categorii de dificultate în funcţie de relief I II III IV V 40.deplasări în zona de lucru.20 + d. peste 50 detalii/Kmp 0.18 n 56. finisarea şi predarea lucrării.18 n 0. Ca r t o gr af ie.00 + 125. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P .36 n 3.24 n 0.00 + 46.00 + 89.14 n 0.18 n 0.24 n 0. B.18 n 0.70 + 9.00 + 70.18 n 0.40 + 7.18 n 0.18 n 0. între 2001 şi 5000 detalii/Kmp c.24 n 0.00 + 5. cu până la 10 detalii/Kmp 0. Unitatea de măsură : kilometrul pătrat Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Muncitor topograf Numărul de executanţi 1 1 NORMA DE TIMP (Ore .80 + 3. Descifrarea fotogramelor în afara localităţilor Categorii de dificultate în funcţie de relief Felul lucrării I II III IV V 2.20 n 0.racordarea fotogramelor. C — 129 — A.00 + 0.20 + 5.90 + 7.40 + 2.70 + 4.14 n 0.00 + 54.00 + 101.14 n 0.00 + 99.36 n 0.14 n 88. întocmirea schiţelor şi crochiurilor.10 + b.36 n 0.10 n 0.20 n 0.

În cazul A. . .orientarea stereomodelor. b : . Aerotriangulaţia a.preluarea şi analizarea documentaţiei cu datele aerotriangulaţiei şi proiectului de întocmire a planurilor /hărţilor prin stereorestituţie analogică. . . a : . relative şi absolute. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . .observarea stereomodelor la aparatura de măsurat. analitică c. digitală C. c : .preluarea şi analizarea proiectului de aerotriangulaţie.preluarea planşelor pregătite pentru redactarea originalelor de laborator. .executarea orientării interioare. . digitală B. Fotoredresarea Norma de timp cuprinde : © 20 08 În cazul A. .înscrierea. . verificarea şi validarea datelor măsurate pe suportul de înregistrare compatibil cu calculatorul electronic.orientarea stereomodelelor. — 130 — C În cazul A. .observarea stereomodelelor la aparatura de măsurat.pregătirea aparatului pentru lucru. a : .preluarea şi analizarea proiectului de aerotriangulaţie. .alegerea şi transpunerea punctelor de reper pe suport. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OJ 4 Exploatarea fotogramelor aeriene A. . întocmirea documentaţiei finale. .scanarea fotogramelor analogice sau preluarea fişierelor fotogramelor digitale. Stereorestituţia a. analitică c.compensarea planimetrică şi altimetrică. .restituţia nivelmentului. analogică b. analogică b.întocmirea documentaţiei cu datele aerotriangulaţiei. .generarea şi stocarea fişierelor de date de aerotriangulaţie În cazul B.efectuarea racordării detaliilor. .întocmirea documentaţiei cu datele aerotriangulaţiei. Ca r t o gr af ie. . N G C FT . finisarea lucrării.restituţia planimetriei.orientarea şi observarea stereomodelor. măsurarea şi înregistrarea coordonatelor punctelor reţelei de aerotriangulaţie.preluarea şi analizarea proiectului de aerotriangulaţie.

. variante sau etape. toleranţele pentru “snap” şi unghiuri drepte).preluarea şi analizarea fişierelor de date de aerotriangulaţie şi proiectului de întocmire a planurilor/hărţilor prin stereorestituţie. . . b trapezul. înregistrarea verificarea şi validarea datelor măsurate pe suportul de înregistrare compatibil cu calculatorul electronic.măsurarea indicilor fotogramelor şi punctelor de reper.încărcarea librăriei de coduri pentru scara la care se efectuează stereorestituţia (fiecărui detaliu ce urmează a fi restituit i se alocă un layer şi un cod specific). .finisarea şi predarea planşelor.studiul şi definirea proiectului (stabilirea parametrilor .întocmirea şi predarea documentaţiei finale. b : . .transferul şi prelucrarea datelor.corectarea eventualelor erori apărute în timpul execuţiei modelului digital. . . întocmirea documentaţiei finale.încărcarea imaginilor şi vizualizarea zonei de exploatat.crearea fişierului de desen pentru stereomodelul respectiv. c stereograma – în cazul B.folosirea comenzilor data şi reset la toate elementele trasate pentru redarea cât mai riguroasă a formei terenului. .scara hărţii. În cazul C : .introducerea codului respectiv pentru fiecare detaliu trasat. parametrii pentru vectorizare. c : .ataşarea fişierelor de desen stereorestituite anterior pentru efectuarea racordărilor.executarea orientării interioare.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .preluarea şi analizarea documentaţiei cu datele aerotriangulaţiei şi proiectului de întocmire a fotoplanului. . a şi B. .preluarea şi analizarea documentaţiei cu datele aerotriangulaţiei şi proiectului de întocmire a planurilor /hărţilor prin stereorestituţie analitică. . .observarea punctelor de detaliu. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P © 20 08 În cazul B. .pregătirea aparatului pentru lucru. trasarea reţelei rectangulare.alcătuirea bazei de redresare şi efectuarea operaţiilor de redresare a fotogramelor.executarea operaţiilor succesive de prelucrare fotogrammetrică digitală : . .efectuarea snapurilor pe parcursul trasării detaliilor.preluarea planşelor pregătite pentru redactarea originalelor de laborator. .stocarea modelului obţinut şi structurarea lucrării pe soluţii. relative şi absolute. . fotoschemei sau ortofotoplanului. Unitatea de măsură : stereomodelul – în cazul A kilometrul pătrat – în cazul B. elementelor şi inscripţiilor liniare şi punctuale. la scara de întocmire – în cazul C C — 131 — N G C FT În cazul B. pregătirea şi montarea fotogramelor redresate. . . înregistrarea coordonatelor. .prelucrări fotografice. . Ca r t o gr af ie. .pregătirea liniei fotogrmmetrice pentru lucru.transpunerea cadrului. . .

00 405.00 120.70 0. a 4. Ca r t o gr af ie.Stereorestituţia analogică Felul lucrării 20 08 Exploatarea fotogramelor aeriene prin stereorestituţi e analogică Notă : Scara planului/hărţii rezultate 1 1 : 500 2 1 : 1. . 3.00 69. c 6.00 6. a .00 5. Aerotriangulaţia Felul lucrării Executarea aerotriangulaţiei Notă : A.50 1. b FT A. – În cazul aerofotografierii cu camere digitale.00 B.50 2. 4.00 25. .45 © 1.33 1. norma de timp se reduce cu 35 %.000 3 1 : 2.10 0. G C 5. 2. norma de timp se reduce cu 65 % N 460.00 18.50 1.00 49.40 V 1900.37 IV 1180. c) se reduce cu 50 %. – Norma de timp este stabilită pentru executarea aerotriangulaţiei analogice şi analitice fără înregistrarea automată a datelor măsurate.00 14.00 1. norma de timp se reduce cu 40 %.00 80.Norma de timp este stabilită pentru restituţia planimetriei şi nivelmentului pe fotograme format 23 X 23 cm. norma de timp pentru executarea aerotriangulaţiei digitale (cazul A.00 180.40 0.00 11. 2.20 0.00 2.00 Cazul A. norma de timp se reduce cu 10 %.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .00 35.50 0.00 8.30 — 132 — Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire III 740.În cazul restituţiei numai a planimetriei.000 C I II 290.00 Inginer sau subinginer sau tehnician 1 1 1 1 1 .000 1: 6 25. .În cazul restituţiei planimetriei şi nivelmentului pe fotograme format 18 X 18 cm.echipă) A.00 270.În cazul restituţiei numai a nivelmentului.000 1 : 5.000 4 1: 5 10. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Numărul de executanţi În cazul B În cazul În cazul A C a b c 2 1 Muncitor fotoreproducător NORMA DE TIMP (Ore . . În cazul înregistrării automate a datelor măsurate.

3.00 27. – În cazul exploatării analitice a fotogramelor la stereocomparator.00 435.000 1: 6 25.75 2. 2.50 3.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .35 2-3 4-5 43.00 + 0.00 73.000 4 1: 5 10.14 85.00 103. la scara de întocmire.55 0.10 n în care : 3.75 0.15 0.50 3. – Norma de timp este estimată pentru exploatarea fotogramelor prin fotoredresare în vederea obţinerii unui fotoplan în format trapez.23 117.echipă 3.00 52. B. – Norma de timp este stabilită pentru exploatarea analitică a fotogramelor la autograf/stereometrograf/tehnocart.00 405.00 © 1. FT V 2850.10 0. norma de timp pentru o stereogramă se reduce cu 60 %.Stereorestituţia digitală Felul lucrării Scara planului/hărţii rezultate 1 1 : 500 2 1 : 1. – În cazul exploatării analitice prin utilizarea aparaturii electronice şi programelor specializate de înregistrare şi prelucrare automată a datelor. norma de timp pentru o stereogramă se reduce cu 40 %.00 — 133 — G III 1100.00 Notă : Număr de fotograme redresate pe trapez b c d e f C IV 1770. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P B.65 g 15 . b .000 1 : 5.00 9.40 6-7 63.50 20 08 C.00 8 .00 .80 0.50 2.00 180.90 h 19 .00 21.00 = norma de timp pentru o stereogramă şi n = numărul de puncte de detaliu Notă : 1.Stereorestituţia analitică Felul lucrării Exploatarea analitică a fotogramelor Ore . c . se efectuează echivalarea suprafeţelor acestora prin transformare în trapeze convenţionale cu suprafaţa de 23 dmp. 4. Fotoredresarea Felul lucrării Exploatarea fotogramelor prin fotoredresare a 1 33.00 54.00 Exploatarea fotogramelor aeriene prin stereorestituţi e digitală C 1.50 11 . norma de timp pentru o stereogramă se reduce cu 75 %. Ca r t o gr af ie. – În cazul exploatării analitice a fotogramelor la stecometru.00 37.00 607.50 12.10 72.000 3 1 : 2.00 120.18 100.000 Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire I N II 690.50 16.00 7.00 270. Pentru fotomontaje cu format diferit de trapez.

preluarea şi analizarea documentaţiei reperilor fotogrammetrici.recunoaşterea locului de amplasare a reperului prevăzut în proiect.în cazul A baza fotogrammetrică .restituţia planimetriei. – În cazul exploatării fotogramelor prin fotoredresare în vederea obţinerii unei fotoscheme. Unitatea de măsură : reperul .încărcarea suportului imagine. preluarea fotogramelor. .în cazul B hectarul – în cazul C C — 134 — În cazul A : . . întocmirea documentaţiei finale. În cazul C : . calculul. . cu introducerea elementelor de fotografiere şi efectuarea testelor. Preluarea fotogramelor C. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P 2. restituţia nivelmentului. 3. curăţirea şi amenajarea locului.deplasări pe teren N G C FT OJ 5 .poziţionarea reperului. . .instalarea aparaturii şi anexelor în capetele bazei. norma de timp se măreşte cu 20 %. finisarea lucrării. .pregătirea lucrărilor. Ca r t o gr af ie. Marcarea reperilor fotogrammetrici B.întocmirea schiţei şi culegerea elementelor de descriere. . .montarea panourilor prefabricate şi efectuarea marcajului. . . – În cazul exploatării fotogramelor prin utilizarea aparaturii electronice şi programelor specializate de înregistrare şi prelucrare automată a datelor în vederea obţinerii unui fotoplan digital. Exploatarea fotogramelor terestre A. măsurarea bazelor şi unghiurilor.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .deplasări în zona de lucru. norma de timp se reduce cu 10 %.preluarea şi analiza proiectului cu datele de stereorestituţie.preluarea şi analiza proiectului de reperaj fotogrammetric. Stereorestituţia Norma de timp cuprinde : © 20 08 În cazul B : . . înregistrarea şi introducerea elementelor de orientare interioară în aparatul de restituţie şi efectuarea operaţiunilor de orientare. înregistrarea datelor.efectuarea racordării detaliilor.

90 FT 1 . – Norma de timp este stabilită pentru preluarea normală a imaginilor cu fototeodolitul. norma de timp se reduce cu 30 %. – În cazul preluării imaginilor cu camere stereofotogrammetrice.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Marcarea reperilor fotogrammetrici Felul lucrării Marcarea reperilor fotogrammetrici în lucrări de fotogrammetrie terestră Notă : I 0. – În cazul preluării imaginilor cu axa de fotografiere înclinată.60 II 0. – În cazul preluării normale a imaginilor concomitent cu imagini deviate stânga şi dreapta. 4. 5. – În cazul preluării imaginilor cu camere universale. Ca r t o gr af ie. 9.50 Felul lucrării C I 2. norma de timp se măreşte cu 50 %. norma de timp se reduce cu 50 %. norma de timp se măreşte cu 100 %.00 Preluarea fotogramelor în lucrări de fotogrammetrie terestră Notă : © 20 08 1. 2. calculelor şi metodei de determinare. 8. Categorii de dificultate în funcţie de relief IV 4. 6. corespunzător măsurătorilor. – În cazul preluării normale a imaginilor concomitent cu imagini deviate stânga sau dreapta. norma de timp se măreşte cu 20 %. 3.80 II III 3.00 — 135 — B. norma de timp se măreşte cu 50 %. C 0.00 2. – În cazul preluării imaginilor cu aparatură sau camere digitale. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Tehnician Muncitor Numărul de executanţi A 1 2 NORMA DE TIMP (Ore-echipă) A. Preluarea fotogramelor N 1. norma de timp se măreşte cu 25 %.00 V 5. 7.00 G 0. – În cazul preluării de fotograme individuale. – În cazul preluării imaginilor cu axa de fotografiere la verticală. norma de timp se măreşte cu 75 %. – Normele de timp pentru determinarea coordonatelor punctelor marcate la teren se estimează separat.70 B 1 1 2 C 1 - Categorii de dificultate în funcţie de relief III IV V 1.

00 25.00 2. norma de timp se reduce cu 70 %.00 III 190. norma de timp se măreşte cu 25 %. – În cazul restituţiei de fotograme individuale. – În cazul exploatării fotogramelor terestre prin stereorestituţie analitică. 5. norma de timp se reduce cu 40 %.conversia datelor prelucrate într-o structură uniformă (de tip ASCII). – În cazul exploatării fotogramelor terestre prin stereorestituţie digitală.00 0.50 II 120. . Stereorestituţia Felul lucrării Scara de exploatare 1 :100 şi mai mare 1 : 200 1 :500 1 :1.00 11. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P C. .stocarea. 3.00 1. .00 3.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . – În cazul exploatării fotogramelor terestre prin restituţia numai a nivelmentului.000 şi mai mică Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire I 70.00 3.00 7.00 40.generarea automată a modelului digital după diferenţele de gri şi rezoluţia stabilită. poligon).000 1 : 2. exploatarea modelului prin procedee aplicative şi predarea lucrării pe soluţii.00 2.00 V 500. în cazul modelului digital de tip TIN.racordarea între modelele digitale.00 30.00 19.00 1.preluarea fişierelor de date de aerotriangulaţie. Ca r t o gr af ie.verificarea şi corectarea modelului digital rezultat din generarea automată (corecţii de punct.00 4. . . norma de timp se măreşte cu 50 %. variante sau etape. 6.00 7.00 4. 2. linie.studierea proiectului pentru întocmirea modelului digital al terenului. C OJ 6 FT 170.50 IV 310. – În cazul exploatării fotogramelor terestre prin restituţia numai a planimetriei. .00 Exploatarea fotogramelor terestre prin stereorestituţie analogică a b c d e 100.00 Notă : 20 08 Unitatea de măsură : kilometrul pătrat C — 136 — 1. norma de timp se reduce cu 30 %. 4.00 1. – Norma de timp este stabilită pentru exploatarea fotogramelor terestre prin stereorestituţie analogică a planimetriei şi nivelmentului. N G Realizarea modelului digital al terenului © Norma de timp cuprinde: .00 .00 65.

definitivarea produsului.00 12. N Executarea ortofotoplanului/ortofotohărţii © Norma de timp cuprinde: . .sortarea şi exploatarea imaginilor (linia de demarcare a imaginilor. .00 6. aplicarea corecţiilor geometrice şi/sau radiomertice.stocarea şi predarea lucrării pe soluţii.00 324.00 54.00 1. .studierea proiectului pentru întocmirea ortofotoplanului/ortofotohărţii. Încadrarea în norma de timp se efectuează prin echivalarea numărului de puncte TIN cu numărul de puncte GRID.00 54.decuparea la scara de realizare. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Numărul de executanţi 1 Felul lucrării Scara Modelului digital 1 : 500 şi mai mare 1 : 1. Ca r t o gr af ie.25 25 .00 1. norma de timp se măreşte cu 50 %.00 20 08 Unitatea de măsură: kilometrul pătrat C — 137 — 1.5 486.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .00 18. . cu mărimea grilei (în metrii) : până la 1.00 OJ 7 FT peste 50 1. validări.00 0. C 9.000 1 : 5. 2.50 NORMA DE TIMP(Ore-om) .00 12.00 4. variante sau etape.00 2. .000 1 : 10. pe sectoare (TILE) sau foi de plan.00 24.00 108.50 - 1 Modelul digital al terenului 2 3 4 5 Notă : G 2.5 .5 648.00 5 . norma de timp se măreşte cu 100 %.000 1 : 2.verificări. efectuarea calculului diferenţial.00 162. – În cazul în care pentru realizarea modelului digital al terenului se utilizează o reţea triangulară neregulată (TIN).000 şi mai mică Reţea regulată (GRID).preluarea fişierelor de date de aerotriangulaţie şi modelului digital al terenului. obţinerea ortofotoplanului provizoriu sau ortofotohărţii provizorii). – În cazul elaborării modelului digital al suprafeţei sau modelului digital al elevaţiei.

95 0.000 1: 6 25.05 0.60 22.25 Executare ortofotoplan/ ortfotohartă digitală 44.80 31.80 1.35 I II III IV FT V 499. Ca r t o gr af ie.20 124.00 0.000 3 1 : 2. N C 358.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .20 44.00 12. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Numărul de executanţi 1 Felul lucrării Scara ortofotoplanul ui/ortofotohărţ ii rezultate 1 1 : 500 2 1 : 1.20 7.70 0.20 0.20 2.20 2.60 1.40 0.70 179.40 5.80 11. – În cazul elaborării truortofotoplanului/truortofotohărţii.000 1 : 5.80 11.80 0.40 89.20 G 1.00 4.000 Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire 0. norma de timp se măreşte cu 100 %.50 NORMA DE TIMP (Ore-om) .00 48.80 192.00 Notă : © 20 08 — 138 — C 1.000 4 1: 5 10.

aplicarea inscripţiilor extracadru şi întocmirea oleatei punctelor raportate. Unitatea de măsură : planşa sau trapezul 20 08 Calificarea executanţilor Felul lucrării Notă : C — 139 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi Inginer sau subinginer sau tehnician NORMA DE TIMP (Ore . şi obţinerea produselor intermediare. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL K OPERAŢII SPECIALE ÎN CADRUL LUCRĂRILOR FOTOGRAMMETRICE G 1 Pregătirea planşelor pentru redactarea originalelor de laborator Norma de timp cuprinde : . – Norma de timp este stabilită pentru pregătirea planşelor pe suport hârtie nedeformabil. norma de timp se măreşte cu 30 %.. trasarea şi înscrierea valorilor colţurilor planşei şi a punctelor. La stabilirea normelor de timp din capitolul K s-a considerat că aparatura utilizată este în stare optimă de funcţionare şi operaţiile se execută cu personal specializat în preluarea.00 Normele de timp din capitolul K se referă la operaţiile speciale din cadrul lucrărilor fotogrammetrice cu privire la pregătirea planşelor pentru redactarea originalelor de laborator obţinute prin procedee fotogrammetrice şi la scanarea fotogramelor aeriene. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . 2. Ca r t o gr af ie. – În cazul transpunerii prin copiere a elementelor pregătite pentru redactarea originalelor de laborator pe material plastic sau calc.raportarea.trasarea şi înscrierea valorilor caroiajului rectangular şi cadrului planşelor.om) N Pregătirea planşelor pentru redactarea originalelor de laborator 1. . FT Generalităţi . © C OK 1 OMC 2.

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . gama de culoare. întocmirea proiectului de scanare (parametrii de definire şi orientare a imaginilor pe benzi). – În cazul scanării unei fotograme aeriene color.70 Numărul de executanţi C FT Norma de timp cuprinde : .om) Felul lucrării Scanare fotograme aeriene Notă : C — 140 — © 20 08 1. la o rezoluţie de scanare cuprinsă între 12. luminozitate. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OK 2 Scanarea fotogramelor aeriene Unitatea de măsură : fotograma FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician NORMA DE TIMP (Ore . – Norma de timp este stabilită pentru scanarea unei fotograme aeriene alb – negru format 23 x 23 cm sau 18 x 18 cm. . 2. contrast.scanarea propriuzisă şi egalizarea imaginilor. . . norma de timp se măreşte cu 50 %. N G 1 OMC 0.5 şi 21 microni.preluarea lucrării de aerofotografiere. . balansul de lumină) şi preluarea histogramei. Ca r t o gr af ie.efectuarea operaţiilor de prescanare (stabilirea parametrilor de lucru : rezoluţie.calculul histogramelor şi transferarea pe server a fişierelor – imagine.

Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL L TELEDETECŢIE Normele de timp din capitolul L se referă la operaţiile de laborator necesare întocmirii planurilor şi hărţilor. realizarea fotoplanului/fotohărţii. . . . integrarea referinţelor geografice. La stabilirea normelor de timp din capitolul L s-a considerat că aparatura utilizată este în stare optimă de funcţionare şi operaţiile se execută cu personal specializat în preluarea. ortofotoplanurilor şi ortofotohărţilor prin metode de teledetecţie. Exploatarea imaginilor de teledetecţie Norma de timp cuprinde : .preluarea imaginilor.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .transformarea digital – analogică pe film a imaginii.stabilirea şi extragerea zonelor de interes.transpunerea pe film a extracadrului. . . 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Tehnician Muncitor fotoreproducător Unitatea de măsură : kilometrul pătrat C — 141 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 1 1 © N G C OL 1 FT Generalităţi . reproducerea fotografică. exploatarea imaginilor şi obţinerea produselor finale.preluarea şi analiza proiectului pentru executarea lucrărilor de teledetecţie. prelucrări preliminare şi de corecţie geometrică.realizarea şi salvarea fotoplanului/fotohărţii numerice pe suport magnetic. Ca r t o gr af ie.stabilirea parametrilor şi calculul grilei de rectificare. .

00 2. norma de timp se reduce cu 50 %. Ca r t o gr af ie.00 2.06 Exploatarea imaginilor de teledetecţie Notă : © 20 08 — 142 — C N G 1.00 5.03 III 13.16 0.70 0.70 1. – În cazul fotoplanurilor/fotohărţilor fals color derivate din exploatarea imaginilor iniţiale.50 0.90 0.10 0.000 1 : 25.05 V 30. ortofotoplanurilor şi ortofotohărţilor prin metode de teledetecţie.000 Categorii de dificultate în funcţie de gradul de acoperire I 6.000 1 : 5. norma de timp se măreşte cu 20 % pentru fiecare fotoplan/fotohartă realizate suplimentar.50 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .18 0.50 3.000 1 : 50. C FT . 2. – În cazul actualizării planurilor şi hărţilor.10 0.000 1 : 10.50 7. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore .02 II 9.14 0.00 0.40 0.04 IV 20.80 0.echipă) Felul lucrării Scara fotoplanului/fotohărţi i rezultate 1 : 2.12 0.90 0.

trasarea pe teren a poziţiei punctului identificat. instalarea în staţie şi împachetarea aparaturii de măsurat. . delimitarea şi marcarea hotarelor unităţilor administrativ teritoriale şi scoaterea din circuit a terenurilor agricole. cu privire la identificarea amplasamentelor imobilelor. documentelor şi actelor puse la dispoziţie de proprietar/beneficiar. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL M OPERAŢII SPECIALE ÎN CADRUL LUCRĂRILOR DE CADASTRU Normele de timp din capitolul M se referă la operaţiile speciale ce se realizează în cadrul sau pentru completarea lucrărilor de cadastru.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .pichetarea punctului. . inventarierea tehnică a imobilelor.stabilirea şi calculul elementelor de poziţionare a punctelor de pe limita imobilului necesare identificării amplasamentului acestuia pe teren. subinginer sau tehnician Muncitor topograf Norma de timp cuprinde : . . .despachetarea. cartarea bunurilor imobile. Identificarea amplasamentelor imobilelor 20 08 Unitatea de măsură : punctul Calificarea executanţilor Inginer.introducerea în aparat a elementelor de poziţionare a punctelor stabilite pentru identificarea amplasamentului imobilului. C 1 1 — 143 — FORMAŢIA DE MUNCĂ La teren La birou 1 - © N G C OM 1 FT Generalităţi .preluarea şi analizarea datelor.recunoaşterea punctelor şi amplasamentelor. . Ca r t o gr af ie.

. – Norma de timp se aplică în cazul în care proprietarul/beneficiarul nu cunoaşte şi/sau nu poate să indice cu exactitate punctele de pe limita imobilului ce formează amplasamentul şi este de acord cu identificarea acestuia. cu 20 %.echipă) 1. . .00 1.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Clădiri C — 144 — N Inventarierea tehnică a imobilelor În cazul A : La teren : . calculelor şi metodei de determinare. – Normele de timp pentru determinarea coordonatelor punctelor de staţie din care se aplică punctele de pe limita imobilului se estimează separat. măsurarea dimensiunilor acestuia şi înscrierea lor pe schiţă. 5.culegerea şi înregistrarea în fişa tehnică a datelor referitoare la teren.50%.20 1. cu 50 %. Lungimea vizei peste 100 m Notă : 0. .30%. corespunzător măsurătorilor. . © G C OM 2 FT 2.terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii peste 90%. În cazul imobilelor formate din terenuri cu construcţii.terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii de până la 10%.30 2.terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii 30 . Terenuri B. norma de timp se reduce cu 50 % pentru fiecare punct. 20 08 A. 3. .terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii 70 .90%. Ca r t o gr af ie.deplasarea de la o parcelă la alta.obţinerea acordului de acces pe terenul care face obiectul inventarierii. f. 2.70%.70 II 0.10 V 1.70 0. La birou Cazul 1. cu 40 %. .90 IV 1.întocmirea schiţei imobilului. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore . b.80 0. .60 0. – Norma de timp este stabilită pentru un imobil format din teren. măsurarea şi numerotarea parcelelor componente ale imobilului şi stabilirea categoriilor de folosinţă ale acestora. – În cazul aplicării din acelaşi punct de staţie a două sau mai multe puncte de pe limita imobilului.80 III 0. – Norma de timp este stabilită pentru aplicarea dintr-un punct de staţie a unui singur punct de pe limita imobilului. e.terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii 50 .00 . 4. d. . c. Lungimea vizei până la 100 m B. norma de timp se măreşte după cum urmează : a.identificarea. La teren Categoria de dificultate în funcţie de relief I A. cu 30 %. cu 70 %.terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii 10 . . cu 10 %.

N G C FT La birou : . subinginer sau tehnician Muncitor topograf Felul lucrării Inventarierea tehnică a imobilelor A. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P 20 08 Calificarea executanţilor Inginer.12 © C — 145 — În cazul B : La teren : . etc.numerotarea încăperilor şi stabilirea destinaţiei acestora.08 2. descrierea elementelor de construcţii şi instalaţii.00 0. la sol.întocmirea tabelului cu date pentru evaluări/exproprieri/obţinerea actelor legale de proprietate/posesie/deţinere a construcţiilor.întocmirea schiţei releveu a clădirii.calculul ariilor pe clădiri şi încăperi (construită. persoane. . incinte şi clădiri.00 0.). . La teren 4.raportarea la scara 1 : 500 – 1 : 2000 şi desenarea elementelor cuprinse în schiţa imobilului . stare şi grad de ocupare. La birou 6. construită desfăşurată.). Ca r t o gr af ie. . suprafeţe pe categorii de folosinţă. măsurarea elementelor liniare constructive ale încăperilor şi înscrierea lor pe schiţă. proprietar/posesor/deţinător.identificarea şi poziţionarea obiectelor instalaţiilor edilitare. etc.calculul suprafeţelor. La birou : . etc. descrierea elementelor de poziţionare.stabilirea şi înscrierea datelor privind ocuparea încăperilor.raportarea la scara 1 : 20 – 1: 100 a releveului clădirii şi desenarea elementelor constructive şi obiectelor aparente. Terenuri B. Clădiri Unitatea de măsură : hectarul – în cazul A metrul pătrat de arie desfăşurată – în cazul B FORMAŢIA DE MUNCĂ La teren 1 2 La birou 1 - NORMA DE TIMP (Ore . .înscrierea dimensiunilor şi elementelor caracteristice ale încăperilor.echipă) 1.întocmirea tabelului cu date pentru evaluări/exproprieri/obţinerea actelor legale de proprietate/posesie/deţinere a terenurilor .obţinerea acordului de acces în curţi. familii. .întocmirea fişei tehnice şi înscrierea elementelor de sinteză (adresa. . cantitative şi calitative. .întocmirea fişei tehnice şi înscrierea elementelor de sinteză (adresă.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . de locuit. .). de exploatare. proprietar/posesor/deţinător. . arii.

culegerea datelor privind suprafaţa terenului. persoane). . arbori. cu 80 %.întocmirea fişei imobilelor şi tabelului centralizator de cartare a terenurilor şi construcţiilor. Cartarea bunurilor imobile A.identificarea şi localizarea imobilului. . Ca r t o gr af ie. livrare date pentru sistemul de impozitare). Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1. incinte şi clădiri. norma de timp se măreşte după cum urmează : . exproprierilor pentru o cauză de utilitate publică sau reconstituirii drepturilor de proprietate (obţinerea actelor care să ateste proprietatea/posesia/deţinerea). .în cazul terenurilor din categoria III. de la un imobil la altul La birou : . cu 60 %.întocmirea schiţelor şi înregistrarea datelor (componenţa. pe sectoare cadastrale. Pomi. . de stat.stabilirea şi înregistrarea datelor privind modul de utilizare a spaţiilor (familii.în cazul terenurilor din categoria V. . mixtă). – Norma de timp se aplică în cazul evaluărilor imobiliare (ipotecare. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . . .stabilirea şi înscrierea datelor privind echiparea edilitară. desfăşurată). 20 08 C — 146 — N G C OM 3 FT . Terenuri şi clădiri B. .obţinerea acordului de acces la teren.în cazul terenurilor din categoria II. structura şi folosinţa imobilelor). . cu 20 %.în cazul terenurilor din categoria IV. . în curţi. aria de locuit sau de exploatare. ariilor clădirilor (construită la sol. Dacă terenurile supuse inventarierii tehnice se încadrează în alte categorii de dificultate în funcţie de relief. 2.identificarea domeniului şi tipului de proprietate (privată. cu 40 %. . – Norma de timp pentru lucrările executate în cazul terenurilor este stabilită pentru categoria I de dificultate în funcţie de relief. butuci de vie Norma de timp cuprinde : © În cazul A : La teren : . controlul şi compensarea suprafeţelor şi ariilor.completarea planurilor cu elemente şi atribute grafice şi textuale rezultate din operaţiunile de cartare. .deplasări în zonă.calculul suprafeţelor de teren.însumarea.

arborilor şi butucilor de vie 1.00 2. . Pomi. . La birou 0. – În cazul completării şi actualizării evidenţelor existente cu privire la patrimoniu şi la obiectivele de investiţii. În cazul imobilelor formate din terenuri cu construcţii.90%. specia.30%.echipă) Felul lucrării Cartarea imobilelor Notă : 1. cu stabilirea speciei. – Norma de timp este stabilită pentru un hectar de teren. . arborilor sau butucilor de vie.terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii peste 90%. d. indiferent de sursa de finanţare.deplasarea în zonă. f.00 9. cu 30 %. La birou 5. cu 70 %. Ca r t o gr af ie. cu 50 %. cu 20 %. 1. c. 3.00 II III IV V 12. Terenuri şi clădiri G 10. .70%. e. cu identificarea elementelor specifice privind numărul.03 © 20 08 B. norma de timp se reduce cu 70 %. . .02 FT În cazul B : .05 — 147 — A.întocmirea sistemelor de evidenţă. .terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii de până la 10%. norma de timp se măreşte după cum urmează: a.07 C I 0.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii 50 . arbori. cu 10 %. cu 40 %. La teren Categoria de dificultate în funcţie de relief V 0. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : hectarul – în cazul A număr (bucata) – în cazul B FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer.terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii 70 .00 N 8.09 C La birou 1 2. La teren Categoria de dificultate în funcţie de relief I 7.convocarea proprietarilor la teren. .50 IV 0.terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii 30 . .identificarea şi inventarierea pomilor. b.00 II 0. diametrul. butuci de vie Felul lucrării Cartarea pomilor. 2. subinginer sau tehnician Muncitor topograf La teren 1 2 NORMA DE TIMP (Ore . . – Norma de timp se aplică în cazul evaluării patrimoniului persoanelor fizice şi juridice sau implementării obiectivelor de investiţii.50%.terenuri cu suprafaţa ocupată de construcţii 10 .04 III 0. vârsta.

.pregătirea documentaţiei tehnice de lucru pe care se va reprezenta traseul hotarului (copii ale planurile topografice la scara 1:2000 – 1:25000. etc.parcurgerea la teren a traseelor hotarelor administrative şi stabilirea punctelor de hotar care vor fi materializate cu borne de beton. – În cazul completării şi actualizării evidenţelor existente cu privire la patrimoniu şi la obiectivele de investiţii. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1.întocmirea dosarelor de delimitarea şi marcare a limitelor administrative. inventarele de coordonate ale bornelor de hotar. subinginer sau tehnician Muncitor topograf Norma de timp cuprinde : . actualizate). norma de timp se reduce cu 80 %. lacuri de acumulare şi şosele sau cai ferate. cu acordul şi semnăturile membrilor comisiei.întocmirea proceselor verbale de delimitare. a limitelor modificate prin construirea de baraje. . – Norma de timp se aplică în cazul evaluării patrimoniului persoanelor fizice şi juridice sau implementării obiectivelor de investiţii.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . a bornelor existente.pregătirea documentaţiei tehnice existente referitoare la delimitarea unităţii administrativ teritoriale (schiţa hotarului. 2. OM 4 Delimitarea şi marcarea hotarelor unităţilor administrativ teritoriale 20 08 Unitatea de măsură : kilometrul Calificarea executanţilor Inginer. litigiile de hotar şi modificarea limitelor. . C 1 1 — 148 — FORMAŢIA DE MUNCĂ La teren La birou 1 - © N G C FT . . descrierea topografică a bornelor vechi..recunoaşterea la teren a traseului liniei de hotar.stabilirea graficului de desfăşurare a operaţiunilor de delimitare. regularizări ale apelor curgătoare. a punctelor de trei sau mai multe hotare. indiferent de sursa de finanţare. .analizarea documentaţiilor referitoare la limitele existente. schiţa generală a hotarului). Ca r t o gr af ie. descrierea liniei de hotar. . .

00 II 5. – Măsurătorile de teren şi operaţiunile de birou aferente identificării. C OM 5 FT . La teren Categoria de dificultate în funcţie de relief I Delimitarea Hotarelor UAT Notă : 4. corespunzător măsurătorilor. refacerii sau actualizării unor porţiuni din hotarul UAT sau limitelor intravilanelor. stabilite conform prevederilor legale. norma de timp se reduce cu 50 %. 3. subinginer sau tehnician Muncitor topograf Norma de timp cuprinde : . La birou 6. executarea lucrărilor de teren şi birou. efectuate la solicitarea beneficiarilor sau părţilor interesate. – În cazul reconfigurării.stabilirea amplasamentului terenului (validarea punctelor de pe limita imobilului indicate de proprietar.realizarea documentaţiei cadastrale (documentarea tehnică. municipale sau judeţene precum şi a limitelor intravilanelor componente. materializării şi/sau determinării punctelor care delimitează hotarele UAT sau limitele intravilanelor componente.00 III 6. se estimează separat. calculelor şi metodei de determinare.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .echipă) 1. Ca r t o gr af ie.00 V 10. C 1 2 — 149 — FORMAŢIA DE MUNCĂ La teren La birou 1 - © G 1. . orăşeneşti.predarea documentaţiei cadastrale la beneficiar sau la persoana împuternicită să întocmească documentaţia pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenului din circuitul agricol. 2. – Norma de timp se aplică la delimitarea unităţilor administrativ teritoriale comunale. .00 2. elaborarea documentaţiei cadastrale).00 Felul lucrării N Scoaterea din circuit a terenurilor agricole 20 08 Unitatea de măsură : hectarul Calificarea executanţilor Inginer. materializarea prin ţăruşi a punctelor ce definesc limita terenului supus scoaterii din circuitul agricol). Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore .00 IV 8.

00 V 15.00 - C - 1.00 - 18.00 45.echipă) Categoria de dificultate funcţie de relief Felul lucrării a.00 25.00 III 9. 10.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . – din extravilan Documentaţie b.00 31.00 14. – din intravilanul comunelor cadastrală şi satelor pentru c. Direcţiei de consolidare a proprietăţii şi/sau Direcţiei de implementare a politicilor sectoriale şi de piaţă.00 37.00 36.00 20.00 20. obţinerii avizelor Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF).00 25.00 II 7. Ea nu conţine operaţiile necesare întocmirii Documentaţiei de încadrare a terenurilor în clase de calitate şi Expertizei de evaluare a terenurilor.00 IV 12. din intravilanul municipiului Bucureşti Notă . – Norma de timp este stabilită pentru întocmirea Documentaţiei cadastrale de scoatere definitivă sau temporară din circuit a terenurilor agricole. care face parte din Documentaţia pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol. Ca r t o gr af ie.00 28. © 20 08 — 150 — C N G FT 23. plăţii taxelor de scoatere definitivă/temporară – în cazul terenurilor situate în extravilan. sau obţinerii Certificatului de urbanism şi avizului ANIF – în cazul terenurilor situate în intravilanul aprobat prin PUG/PUZ. Aceste operaţii se evaluează.00 - I 5.00 28. – din intravilanul municipiilor terenurilor reşedinţă de judeţ agricole e. separat o dată cu întocmirea Documentaţiei pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol.00 15. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore .00 . – din intravilanul oraşelor şi scoaterea din municipiilor circuit a d.

protejarea datelor distribuite în reţea. securizare. integrare. Ca r t o gr af ie.intreţinerea periodică a sistemelor şi echipamentelor periferice. în reţele LAN/WAN şi reţele interconectate cu acestea. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL N TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR ŞI COMUNICAŢIILOR G Sisteme Hardware şi Reţele LAN/WAN 20 08 Calificarea executanţilor Inginer IT&C Norma de timp cuprinde : a .integrarea diferitelor subsisteme şi echipamente periferice pentru achiziţia şi prelucrarea datelor. d . utilizând strategii de backup. f . b . de baze de date şi GIS ce se realizează în cadrul activităţilor desfăşurate de CNGCFT. În cazul operaţiilor specifice din cadrul celor două sisteme care se desfăşoară pe o durată mai mică sau mai mare de 12 luni.instalarea şi administrarea programelor şi sistemelor de operare pentru echipamentele şi sistemele de calcul. FT Generalităţi . norma de timp se va micşora sau mări proporţional cu durata acestora.administrarea reţelelor LAN/WAN şi a subsitemelor interconectate de acestea. e . dezvoltare. protejare. Normele de timp din capitolul N sunt stabilite pentru operaţiile specifice din cadrul celor două sisteme care se desfăşoară pe o durată de 12 luni.securizarea informaţiilor la nivel de reţea şi sistem. prelucrare şi utilizare specifice sistemelor software. c .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Unitatea de măsură : operaţia specifică pe o durată de 12 luni FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 9 © C — 151 — N C ON 1 Normele de timp din capitolul N se referă la operaţiile de administrare. instalare şi întreţinere specifice sistemelor hardware şi reţelelor LAN/WAN şi la operaţiile de administrare.

validarea şi integrarea datelor spaţiale provenite din diverse surse de date. g . b . SQL SERVER). de Baze de Date şi GIS 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Felul lucrării a 2400 Sisteme Hardware şi Reţele LAN/WAN Norma de timp cuprinde : a . c .dezvoltarea programelor şi interfeţelor utilizator pentru aplicaţii de baze de date şi automatizarea proceselor tehnologice de lucru.asigurarea suportului tehnic cu privire la utilizarea programelor şi aplicaţiilor de specialitate în procesul de producţie al CNGCFT. structurilor de stocare şi regasirelor acestora.administrarea datelor din sistemul informatic integrat prin realizarea de operaţii de definire a modului de utilizare a datelor.administrarea serverelor de aplicaţie GIS pentru Internet/Intranet . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Felul lucrării Sisteme Hardware Reţele LAN/WAN şi Operaţii specifice c d 1000 500 a 4000 b 1000 e 1500 f 2000 Sisteme Software.prelucrarea. d .administrarea serverelor şi clusterelor de baze de date (ORACLE. Ca r t o gr af ie. utilizand arhitecturi client/server şi multitier pentru aplicaţii în domeniul GIS. Unitatea de măsură : operaţia specifică pe o durată de 12 luni FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 9 © C b 400 1600 — 152 — NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Operaţii specifice c d e 1200 800 N G C f 1200 g 400 FT ON 2 . stocarea.dezvoltarea sistemelor de baze de date. e . a bazelor de date clienţi. f .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . prelucrarea imaginilor şi utilizarea acestora folosind tehnologii Internet/Intranet.

realizare şi finalizare a proiectelor şi temelor de cercetare aferente lucrărilor de specialitate realizate în cadrul activităţilor desfăşurate de CNGCFT. Controlarea executării proiectului 10. C OO 1 FT Generalităţi . Ca r t o gr af ie. Identificarea proiectelor/temelor B. Estimarea resurselor 4. Managementul calităţii 15. 20 08 Norma de timp cuprinde : C — 153 — N G Pregătirea proiectelor de cercetare A. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL O CERCETARE Normele de timp din capitolul O se referă la operaţiile de pregătire. În cazul proiectelor şi temelor de cercetare care se desfăşoară pe o durată mai mică sau mai mare de 12 luni. Managementul problemelor Normele de timp din capitolul O sunt stabilite pentru proiectele şi temele de cercetare care se desfăşoară pe o durată de 12 luni. Analizarea rezultatelor 12.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .consultarea site-urilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Previzionarea tendinţelor proiectului 14. Stabilirea sarcinilor 8. norma de timp se va micşora sau mări proporţional cu durata acestora. Conducerea activităţilor de proiect 9. Întocmirea documentaţiei de participare la licitaţie/competiţie © În cazul A : . Alocarea resurselor 5. Achiziţionarea de resurse 7. analiza comenzilor ANCPI sau solicitărilor OCPI aprobate de ANCPI. Identificarea partenerilor şi încheierea contractelor de colaborare/parteneriat C. Activităţile necesare pentru realizarea proiectelor şi temelor de cercetare sunt : 1. după caz. Analiza şi stabilirea obiectivelor de proiect 2. Urmărirea şi raportarea derulării proiectului 11. promovează şi/sau finanţează proiecte de cercetare sau. Organizarea proiectului 6. Evaluarea şi controlul riscurilor 3. Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi a altor organisme interne/internaţionale care iniţiază. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13.

negocierea şi încheierea de contracte. necesari la realizarea proiectelor de cercetare complexă.studierea propunerilor de proiecte şi de teme de studii identificate sau transmise de beneficiar (proiectant general. Ca r t o gr af ie. În cazul B : . .culegerea datelor şi informaţiilor necesare completării formularelor tip stabilite în documentele de licitaţie/competiţie . .identificarea şi contactarea instituţiilor.identificarea tipurilor de lucrări ce urmează a se executa în cadrul proiectului. în vederea întocmirii documentaţiei de participare la procesul de atribuire a proiectului de cercetare.completarea formularelor.stabilirea specialităţilor şi personalului necesar la realizarea proiectului. .elaborarea ofertei financiare pentru proiectul de cercetare . . . . . necesari la realizarea proiectelor de cercetare.stabilirea sarcinilor ce revin părţilor participante la realizarea proiectului.întocmirea şi multiplicarea şi depunerea documentaţiei în format analogic şi digital. societăţilor comerciale sau a specialiştilor în alte domenii. protocoale.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . societăţile comerciale sau specialiştii din alte domenii. În cazul C : .obţinerea certificatelor fiscale şi garanţiilor. ANCPI şi/sau OCPI). parteneriat sau altor forme de asociere cu instituţiile. întocmirea CV-urilor şi altor documente de participare şi calificare.elaborarea ofertei tehnice (prezentare proiectului ce urmează a fi executat) . . Unitatea de măsură : proiectul/tema de cercetare pe o durată de 12 luni Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Economist Tehnician C În cazul A 2 1 Proiect complex 2400 1500 6300 — 154 — FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi În cazul B 1 1 În cazul C 2 1 2 20 08 Felul lucrării Pregătirea proiectelor de cercetare A B C NORMA DE TIMP (Ore-echipă) Tip proiect Proiect de specialitate 800 500 2100 Temă de cercetare 400 250 1050 © N G C FT . . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P .

solicitarea şi obţinerea avizului de începere a proiectului.asigurarea controlului calităţii în mod continuu pentru atingerea obiectivelor proiectului. managementul riscurilor.identificarea şi monitorizarea riscurilor pe baza unei strategii cu scopul prevenirii şi reducerii influenţelor negative ale acestora. resurse umane şi materiale.managementul modificărilor apărute faţă de proiectul iniţial.identificarea tipurilor de activităţi specifice din cadrul proiectului . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OO 2 Realizarea proiectelor de cercetare Norma de timp cuprinde : În cazul A : .întocmirea documentelor estimative: grafice. .îndrumarea.dezvoltarea echipei cu specialişti în alte domenii sau cu specializarea în alte domenii a personalului existent. . graficelor de execuţie. .selectarea surselor de informaţii.realizarea documentaţiei alternative pentru proiect. . asigurarea calităţii în cadrul proiectului. managementul calităţii şi stabilirea echipei de conducere. trasabilitate şi controlul proiectului. .avizarea şi aprobarea documentaţiei de iniţializare şi planificare. Execuţia proiectului . . temei. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Iniţializarea şi planificarea proiectului B. . costurilor. . .întocmirea documentaţiei de iniţializare şi planificare a proiectului.realizarea descrierii produselor finale ale proiectului. . Unitatea de măsură : proiectul/tema de cercetare pe o durată de 12 luni C — 155 — N G C FT A.preluarea şi analiza contractului de cercetare şi documentaţiei de licitaţie/competiţie.identificarea modalităţilor de realizare.întocmirea şi avizarea documentaţiei de execuţie a proiectului. . . .rezolvarea unor solicitări suplimentare din partea beneficiarului.preluarea şi analizarea documentaţiei de iniţializare şi planificare.determinarea obiectivelor proiectului. © 20 08 În cazul B : . . . Ca r t o gr af ie. .identificarea Managerului de Proiect şi resurselor necesare la realizarea proiectului. coordonarea şi administrarea activităţilor din cadrul proiectului. documentarea cu privire la proiecte similare şi la rezultatele lor.realizarea graficului final de derulare a proiectului şi a responsabilităţilor pe faze ale proiectului şi pentru întreg proiectul. stabilirea produselor finale rezultate şi modalităţilor de evaluarea a acestora. .

realizarea verificărilor pe etape în cadrul executării proiectului şi întocmirea rapoartelor.realizarea verificărilor în cadrul comunicării şi integrării rezultatului proiectului. corespunzător măsurătorilor. N Realizarea proiectelor de cercetare Finalizarea proiectelor de cercetare În cazul A : .efectuarea verificărilor în cadrul achiziţiei de materiale pentru realizarea proiectului. Verificarea proiectelor Încheierea proiectelor Norma de timp cuprinde : C — 156 — 1.planificarea verificărilor în fazele procesului şi stabilirea documentaţiei rezultate. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi În cazul A 5 1 2 NORMA DE TIMP (Ore-echipă) În cazul B Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Economist Tehnician Tip proiect Felul lucrării A B Proiect complex 8700 34500 Proiect de specialitate 2900 G 11500 Notă : 20 08 A. Ca r t o gr af ie.realizarea verificărilor în faza de închidere a proiectului.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .efectuarea verificărilor în cadrul planificărilor fazelor proiectului şi întocmirea rapoartelor. . © C 1450 5750 OO 3 FT 6 2 Temă de cercetare . – Lucrările de specialitate ce se realizează în cadrul proiectelor/temelor de cercetare se normează separat. . . . B. calculelor şi metodei de determinare. .

.închiderea tuturor contractelor financiare.închiderea contractelor cu furnizorii.închiderea contractului (achiziţie). . . popularizarea rezultatelor proiectului.prezentarea finală a rezultatelor proiectului.organizarea de cursuri de prezentare. . popularizare. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : proiectul/tema de cercetare pe o durată de 12 luni FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer Economist Tehnician Numărul de executanţi 5 2 G Tip proiect Proiect de specialitate 2700 1400 În cazul A N 8100 4200 — 157 — Felul lucrării C Proiect complex A B NORMA DE TIMP (Ore-echipă) 20 08 Finalizarea proiectelor de cercetare © C În cazul B 11 1 3 Temă de cercetare 1350 700 FT În cazul B : . colectarea şi arhivarea rapoartelor proiectului. documentare.comunicarea. .completarea. . Ca r t o gr af ie.realizarea rapoartelor finale ale proiectului. .verificarea finală şi întocmirea rapoartelor finale. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .

C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P © 20 08 — 158 — C N G C FT . Ca r t o gr af ie.

instrucţiuni. conform reglementărilor legale. .întocmirea raportului de verificare. în normele. .modul de întocmire şi conţinutul schemei de dispunere a fotogramelor şi fotomozaicului aerofotografierii zonei.încadrarea în specificaţiile tehnice. regulamente. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL P VERIFICAREA LUCRĂRILOR Normele de timp din capitolul P se referă la operaţiile de verificare a lucrărilor de specialitate efectuate în cadrul CNGCFT.modul de verificare a rezultatelor aerofotografierii cu privire la calitatea fotografică.modul în care s-au respectat prevederile specificate în proiectul de execuţie. . . . instrucţiunile şi în standardele în vigoare. La stabilirea normelor de timp din capitolul P s-a considerat că aparatura utilizată la verificări este în stare optimă de funcţionare şi operaţiile se execută cu persoane autorizate să efectueze astfel de lucrări. Lucrări de aerofotografiere © Norma de timp cuprinde : . potrivit condiţiilor tehnice prevăzute în norme. care să răspundă complet condiţiilor cerute de lucrările fotogrammetrice.corectitudinea şi corespondenţa datelor de recepţie a aerofotografierii cu fişa tehnică. care va cuprinde: .modul de îndeplinire a prevederilor contractuale la terminarea lucrărilor sau a etapelor de lucrări. metodologiile. Ca r t o gr af ie.asigurarea calităţii fotografice a fotogramelor prin imagini cu contraste corespunzătoare. Unitatea de măsură : lucrarea 20 08 C — 159 — N G C OP 1 FT Generalităţi .analiza generală a lucrării. . reglementările. . . precum şi în caietele de sarcini. care va cuprinde : .preluarea şi analiza dosarului lucrării.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . .lucrări verificate în birou.modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrării. .verificarea propriuzisă.modul de întocmire. conţinutul şi specificaţiile proiectului tehnic.

potrivit condiţiilor tehnice prevăzute în norme. marcare. instrucţiuni. solicitărilor.modul în care s-au utilizat. . planuri topografice şi parcelare Norma de timp cuprinde : preluarea şi analiza dosarului lucrării. precum şi în caietele de sarcini. regulamente. în normele. . exactitatea şi acurateţea acestora. instrucţiunile şi în standardele în vigoare. reglementările. conservare şi semnalizare a punctelor noi.modul în care s-au respectat prevederile specificate în proiectul de execuţie. Ca r t o gr af ie. . . precum şi corectitudinea. . metodologiile. s-au recuperat şi s-au integrat datele şi documentele existente anterior execuţiei lucrărilor.gradul de precizie a hărţilor analogice şi digitale.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . © 20 08 C — 160 — N C OP 2 Lucrări de aerofotografiere 3 % din total OMC/lucrare Notă : . temelor de studii la terminarea lucrărilor sau a etapelor de lucrări.modul de întocmire.lucrări verificate pe teren. FT . care va cuprinde : .modul de amplasare.Norma de timp se calculează ca procent din totalul OMC stabilit pentru realizarea lucrărilor de aerofotografiere.analiza generală a lucrării.om) Felul lucrării OMC Numărul de executanţi 1 G Lucrări topografice.lucrări verificate în birou. .încadrarea în specificaţiile tehnice. întocmirea raportului de verificare.corespondenţa conţinutului produselor cartografice cu realitatea din teren. comenzilor. . . conţinutul şi specificaţiile proiectului tehnic.modalităţile de efectuare a operaţiunilor de teren şi de birou şi de realizare a datelor şi documentelor grafice şi textuale. materializare. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer NORMA DE TIMP (Ore . care va cuprinde: . .modul de îndeplinire a prevederilor contractelor. . verificarea propriuzisă. . completitudinea.modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrării.

metodologiile. precum şi în caietele de sarcini.analiza generală a lucrării.modul de amplasare. planuri topografice şi 2 % din total OMC/lucrare parcelare Notă : . solicitărilor. . reţele de sprijin. nivelment geometric. instrucţiuni. materializare. .întocmirea raportului de verificare. în normele. Ca r t o gr af ie. . completitudinea. marcare. .modul în care s-au utilizat.preluarea şi analiza dosarului lucrării.modalităţile de efectuare a operaţiunilor de teren şi de birou şi de realizare a datelor şi documentelor grafice şi textuale. regulamente. . conservare şi semnalizare a punctelor noi. îndesire şi ridicare Norma de timp cuprinde : . temelor de studii la terminarea lucrărilor sau a etapelor de lucrări. potrivit condiţiilor tehnice prevăzute în norme.modul de întocmire.lucrări verificate în birou.modul de îndeplinire a prevederilor contractelor.încadrarea în specificaţiile tehnice. precum şi corectitudinea.om) Felul lucrării OMC Numărul de executanţi 1 N — 161 — G Lucrări topografice. care va cuprinde : .verificarea propriuzisă. .Norma de timp se calculează ca procent din totalul OMC stabilit pentru realizarea lucrărilor topografice. . © 20 08 C C OP 3 FT . comenzilor. s-au recuperat şi s-au integrat datele şi documentele existente anterior execuţiei lucrărilor. care va cuprinde: .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . conţinutul şi specificaţiile proiectului tehnic. planurilor topografice şi parcelare. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : lucrarea FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer NORMA DE TIMP (Ore .lucrări verificate pe teren.modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrării. . Reţele geodezice. . exactitatea şi acurateţea acestora. . instrucţiunile şi în standardele în vigoare.modul în care s-au respectat prevederile specificate în proiectul de execuţie. reglementările.

analiza generală a lucrării. precum şi corectitudinea.modul de amplasare. . care va cuprinde: . solicitărilor. instrucţiuni. reglementările. nivelment geometric. . .modul de îndeplinire a prevederilor contractelor.modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrării. în normele. . . Unitatea de măsură : lucrarea © 20 08 C C OP 4 FT . potrivit condiţiilor tehnice prevăzute în norme.preluarea şi analiza dosarului lucrării. . îndesire şi ridicare. instrucţiunile şi în standardele în vigoare.Norma de timp se calculează ca procent din totalul OMC stabilit pentru realizarea lucrărilor geodezice. marcare. . . Reperaj fotogrammetric sau premarcaj Norma de timp cuprinde : .modul în care s-au respectat prevederile specificate în proiectul de execuţie. metodologiile. Ca r t o gr af ie. exactitatea şi acurateţea acestora.om) Felul lucrării OMC Numărul de executanţi 1 N — 162 — G Lucrări geodezice. materializare. regulamente.lucrări verificate pe teren. nivelment geometric.modalităţile de efectuare a operaţiunilor de teren şi de birou şi de realizare a datelor şi documentelor grafice şi textuale. .întocmirea raportului de verificare.încadrarea în specificaţiile tehnice.verificarea propriuzisă. conţinutul şi specificaţiile proiectului tehnic. .modul de întocmire.lucrări verificate în birou. comenzilor.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . îndesire şi ridicare Notă : . completitudinea. 5 % din total OMC/lucrare reţele de sprijin. temelor de studii la terminarea lucrărilor sau a etapelor de lucrări. conservare şi semnalizare a punctelor noi. reţele de sprijin. precum şi în caietele de sarcini. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Unitatea de măsură : lucrarea FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer NORMA DE TIMP (Ore . care va cuprinde : .

care va cuprinde : . FT .încadrarea în specificaţiile tehnice.Norma de timp se calculează ca procent din totalul OMC stabilit pentru realizarea lucrărilor de reperaj fotogrammetric sau premarcaj.preluarea şi analiza dosarului lucrării. metodologiile. Ca r t o gr af ie.verificarea propriuzisă. regulamente. comenzilor. instrucţiunile şi în standardele în vigoare.om) Felul lucrării OMC Numărul de executanţi 1 G Descifrarea fotogramelor/ortofotoplanurilor © Norma de timp cuprinde : .modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrării. . s-au recuperat şi s-au integrat datele şi documentele existente anterior execuţiei lucrărilor. conţinutul şi specificaţiile proiectului tehnic.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Unitatea de măsură : lucrarea 20 08 C — 163 — N C OP 5 Lucrări de reperaj fotogrammetric sau 5 % din total OMC/lucrare premarcaj Notă : . solicitărilor. precum şi corectitudinea. reglementările.întocmirea raportului de verificare. . . . completitudinea. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer NORMA DE TIMP (Ore . instrucţiuni.lucrări verificate pe teren. în normele.modul în care s-au utilizat. . temelor de studii la terminarea lucrărilor sau a etapelor de lucrări. . care va cuprinde: .lucrări verificate în birou.modul de întocmire. exactitatea şi acurateţea acestora. potrivit condiţiilor tehnice prevăzute în norme.modul în care s-au respectat prevederile specificate în proiectul de execuţie. .modul de îndeplinire a prevederilor contractelor.modalităţile de efectuare a operaţiunilor de teren şi de birou şi de realizare a datelor şi documentelor grafice şi textuale. . .analiza generală a lucrării. precum şi în caietele de sarcini.

completitudinea.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .modul în care s-au respectat prevederile specificate în proiectul de execuţie.analiza generală a lucrării.modul de îndeplinire a prevederilor contractelor. potrivit condiţiilor tehnice prevăzute în norme. FT . comenzilor. .modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrării. temelor de studii la terminarea lucrărilor sau a etapelor de lucrări. precum şi în caietele de sarcini. s-au recuperat şi s-au integrat datele şi documentele existente anterior execuţiei lucrărilor. exactitatea şi acurateţea acestora. . care va cuprinde : . Ca r t o gr af ie. reglementările. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer NORMA DE TIMP (Ore . . .modul de întocmire. . care va cuprinde: . solicitărilor. conţinutul şi specificaţiile proiectului tehnic.preluarea şi analiza dosarului lucrării. metodologiile. regulamente. instrucţiuni.modalităţile de efectuare a operaţiunilor de birou şi de realizare a datelor şi documentelor grafice şi textuale.întocmirea raportului de verificare.încadrarea în specificaţiile tehnice.modul în care s-au utilizat. modelul digital al terenului/suprafeţei Norma de timp cuprinde : . instrucţiunile şi în standardele în vigoare. .Norma de timp se calculează ca procent din totalul OMC stabilit pentru realizarea lucrărilor de descifrare a fotogramelor/ortofotoplanurilor. .verificarea propriuzisă.om) Felul lucrării OMC Numărul de executanţi 1 G 20 08 Unitatea de măsură : lucrarea Exploatarea fotogramelor aeriene şi terestre. © C — 164 — N C OP 6 Lucrări de descifrare a 3 % din total OMC/lucrare fotogramelor/ortofotoplanurilor Notă : . . precum şi corectitudinea.lucrări verificate în birou. . în normele.

reglementările.modul în care s-au respectat prevederile specificate în proiectul de execuţie. .întocmirea raportului de verificare. Ca r t o gr af ie. Redactarea.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . temelor de studii la terminarea lucrărilor sau a etapelor de lucrări.om) Felul lucrării OMC Numărul de executanţi 1 N 20 08 Unitatea de măsură : lucrarea G Lucrări de exploatare a fotogramelor aeriene şi terestre şi a modelului digital al 2 % din total OMC/lucrare terenului/suprafeţei Notă : .Norma de timp se calculează ca procent din totalul OMC stabilit pentru realizarea lucrărilor de exploatare a fotogramelor aeriene şi terestre şi a modelului digital al terenului/suprafeţei.modalităţile de efectuare a operaţiunilor de birou şi de realizare a datelor şi documentelor grafice şi textuale. .modul de îndeplinire a prevederilor contractelor. exactitatea şi acurateţea acestora. care va cuprinde : . metodologiile. editarea sau multiplicarea planurilor şi hărţilor Norma de timp cuprinde : . precum şi corectitudinea. . . s-au recuperat şi s-au integrat datele şi documentele existente anterior execuţiei lucrărilor. completitudinea. instrucţiuni. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer NORMA DE TIMP (Ore . © C — 165 — C OP 7 FT . . .modul de întocmire.analiza generală a lucrării. regulamente.modul în care s-au utilizat.modul de întocmire a pieselor componente ale dosarului lucrării. care va cuprinde: .lucrări verificate în birou. . comenzilor. precum şi în caietele de sarcini. în normele. potrivit condiţiilor tehnice prevăzute în norme. conţinutul şi specificaţiile proiectului tehnic.verificarea propriuzisă. instrucţiunile şi în standardele în vigoare. . . solicitărilor.preluarea şi analiza dosarului lucrării.încadrarea în specificaţiile tehnice.

indicarea hârtiei şi cernelurilor de utilizat.20 9.Norma de timp se calculează ca procent din totalul OMC stabilit pentru realizarea lucrărilor de redactare. editare sau multiplicare a planurilor şi hărţilor.10 Lucrări de redactare.verificarea măştilor de culoare.00 12. .00 — 166 — 5.00 7.om) Felul lucrării OMC Numărul de executanţi 1 G Verificarea tiparului de probă pentru „bun de tipar” 20 08 Unitatea de măsură : foaia de hartă Calificarea executanţilor Inginer Felul lucrării Verificarea şi definitivarea tiparului de probă Norma de timp cuprinde : . 3.analiza originalelor de editare şi montajul acestora conform machetelor.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . stabilirea ordinii de tipărire a culorilor. C a 1 FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 © NORMA DE TIMP (Ore .om) Număr de culori N b 2-6 C OP 8 c 7 . editare sau multiplicare a 2 % din total OMC/lucrare planurilor şi hărţilor Notă : . tipărirea exemplarului de probă. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer NORMA DE TIMP (ore . .00 . Ca r t o gr af ie.analiza calităţii.verificarea granulajului plăcilor.verificarea formelor de tipar şi indicarea retuşurilor. acordarea „bunului de tipar”.00 FT d 11 .15 e 16 .verificarea suprapunerii elementelor tipărite. . . .

C. C. îndesire şi ridicare din arhive. furnizarea de produse. Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă . Furnizarea cotelor din reţelele de nivelment. Prelucrarea observaţiilor în reţele GPS şi integrarea în sistemul naţional de coordonate Norma de timp cuprinde : . D. Furnizarea descrierilor topografice ale punctelor.date GPS la 10s I.date GPS la 1s K. Furnizarea coordonatelor punctelor din reţeaua geodezică de stat de triangulaţie ordinul I – IV şi reţeaua GPS.verificarea completării cererii de furnizare de date şi tarifului aferent. identificarea şi localizarea elementelor solicitate. cu nominalizarea datelor furnizate. La stabilirea normelor de timp din capitolul R s-a considerat că mijloacele utilizate sunt optime şi adecvate operaţiilor ce se execută cu personal specializat în livrarea serviciilor şi produselor solicitate.extragerea. Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Ca r t o gr af ie.preluarea. servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică.punerea la dispoziţie a datelor solicitate. E. .date GPS la 5s J. D. B. punctul – în cazul A. E şi K ora de înregistrare – în cazul F. G.întocmirea adresei de livrare. Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă . FT Generalităţi . I. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P CAPITOLUL R Servicii furnizate de CNGCFT G © 20 08 Unitatea de măsură : A. . B. .date GPS la 15s H. analiza cererii de furnizare de date. Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă . Furnizarea coordonatelor punctelor de detaliu şi a coordonatelor punctelor din reţelele de sprijin. J — 167 — C N Furnizarea de date privind reţelele de referinţă şi punctele de detaliu C OR 1 Normele de timp din capitolul R se referă la operaţiile efectuate de CNGCFT în cadrul serviciilor pe care le face pentru furnizarea de date privind reţelele de referinţă şi punctele de detaliu. Inventar de coordonate pentru reţele de referinţă 3D (inclusiv staţii permanente GPS) F. date şi informaţii cartografice analogice şi digitale. copierea şi/sau multiplicarea datelor privind reţelele de referinţă şi punctele de detaliu solicitate. . înregistrarea în registrul de evidenţă al compartimentului de specialitate şi repartizarea cererii. H. Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă .date GPS la 30s G.

D.Prelucrarea observaţiilor în reţele GPS şi integrarea în sistemul naţional de coordonate Notă : 20 08 A. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician NORMA DE TIMP (Ore .Inventar de coordonate pentru reţele de referinţă 3D (inclusiv staţii permanente GPS) F.24 0.Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă . (fişier) J.date GPS la 30s (120 înregistrări/oră) .Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă . .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .20 0. .10 0. 0.30 0.Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă . . . min.20 0. cod C/A.Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă .16 0.5h (fişier) G N K.18 0.minim 1h (fişier) G. privind furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă. F. B. – Normele de timp de la F.date GPS la 1s (3600 înregistrări/oră) sau <1s. H. a căror existenţă este confirmată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară D.Furnizarea descrierilor topografice ale punctelor a căror existenţă este confirmată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară E.Furnizarea coordonatelor punctelor din reţeaua geodezică de stat de triangulaţie ordinul I – IV şi reţeaua GPS.date GPS la 10s (360 înregistrări/oră) . I. observaţii fază L2. J.min.Furnizarea altitudinilor din reţelele de nivelment. Furnizarea de produse cartografice analogice Furnizare de copii ale planurilor şi hărţilor Furnizarea ortofotoplanuri alb-negru Furnizare ortofotoplanuri color Furnizare hărţi administrative Furnizare harta României Furnizare hărţi şi planuri topografice indiferent de scară si ediţie © C 0. . G.5h. observaţii fază L1. C. Ca r t o gr af ie. conţin următoarele tipuri de înregistrări pe două frecvenţe.Furnizarea înregistrărilor de la o staţie permanentă . 1. . 1h (fişier) H. (fişier) I.min. a căror existenţă este confirmată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară C. în format RINEX : momentul înregistrării. .40 0. cod P/L2.40 1.0.20 .date GPS la 5s (720 înregistrări/oră) . E. 1h.date GPS la 15s (240 înregistrări/oră) . . .00 OR 2 FT Ore .min.om 0. .Furnizarea coordonatelor punctelor de detaliu şi a coordonatelor punctelor din reţelele de ridicare din documentaţiile cadastrale existente în arhivă şi din reţelele de îndesire B.om) Felul lucrării Numărul de executanţi 1 C — 168 — A. .

Furnizare hărţi administrative N — 169 — NORMA DE TIMP (Ore . . copierea şi/sau multiplicarea datelor privind produsele cartografice analogice solicitate.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . . .80 0. . . E foaie de hartă/plan – în cazul F FT Norma de timp cuprinde : . .50 0.extragerea.verificarea completării cererii de furnizare de date şi tarifului aferent. .întocmirea adresei de livrare.50 0. Ca r t o gr af ie.punerea la dispoziţie a datelor solicitate. C foaie de hartă – în cazul D. .Furnizare ortofotoplanuri color D. înregistrarea în registrul de evidenţă şi repartizarea cererii.Furnizare harta României (diverse scări şi formate) © 20 08 F.preluarea. . analiza cererii de furnizare de date.Furnizarea ortofotoplanuri alb-negru C.om) G 1 Foaie de plan/hartă Format A4 Numărul de executanţi E.20 1. . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P FORMAŢIA DE MUNCĂ Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician Felul lucrării A. identificarea şi localizarea produselor solicitate.om 0. cu nominalizarea produselor furnizate.00 Unitatea de măsură : foaie de plan/hartă/format A4 . .în cazul A foaie de plan – în cazul B.Furnizare de copii ale planurilor şi hărţilor B.20 1.80 1.Furnizare hărţi şi planuri topografice indiferent de scară si ediţie C C Ore .

J. H. .C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . D. . echidistanţă 5 metri Furnizare model numeric al terenului.punerea la dispoziţie a datelor solicitate. analiza cererii de furnizare de date. . înregistrarea în registrul de evidenţă şi repartizarea cererii. . echidistanţă 1 metru N Norma de timp cuprinde : . E.00 1. identificarea şi localizarea produselor solicitate. .Furnizare planuri şi hărţi vectoriale pe suport magnetic D. . Ca r t o gr af ie. echidistanţă 10 metri Furnizare model numeric al terenului. E Fişier secţiune plan/strat .în cazul F. .60 1. copierea şi/sau multiplicarea datelor privind produsele cartografice digitale solicitate.Furnizare fotograme aeriene color C Felul lucrării — 170 — NORMA DE TIMP (Ore . G. cu nominalizarea produselor furnizate. D.extragerea.întocmirea adresei de livrare. echidistanţă 20 metri Unitatea de măsură : fişier plan/hartă – în cazul A.om 0.Furnizarea ortofotoplanuri color H. .80 1. C. echidistanţă 1 metru Furnizare model numeric al terenului.Furnizare planuri si hărţi digitale pe suporturi magnetice (informaţii raster georeferenţiate) C.Furnizare model numeric al terenului. G kilometru pătrat – în cazul H.40 2. . G C FT .40 0. K.80 2. K FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician F.40 0. B. .verificarea completării cererii de furnizare de date şi tarifului aferent.preluarea.Furnizare ortofotoplanuri alb-negru E. .Furnizare planuri si hărţi digitale pe suporturi magnetice (informaţii raster) B.00 © A. I. . I. F. J. Furnizare planuri si hărţi digitale pe suporturi magnetice (raster) Furnizare planuri si hărţi digitale pe suporturi magnetice (raster georeferenţiat) Furnizare planuri şi hărţi vectoriale pe suport magnetic Furnizare ortofotoplanuri alb-negru Furnizarea ortofotoplanuri color Furnizare fotograme aeriene alb-negru Furnizare fotograme aeriene color Furnizare model numeric al terenului. B.om) Ore . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P OR 3 Furnizarea de produse cartografice digitale A.în cazul C fotogramă .Furnizare fotograme aeriene alb-negru G.

Verificări şi rectificări de aparatură clasică E.în cazul A kilometrul .Operaţii de asamblare/montaj produse cartografice analogice B. . C. Operaţii de asamblare/montaj produse cartografice analogice Operaţii de racordare/mozaicare produse cartografice digitale Consultanţă de specialitate şi asistenţă tehnică Verificări şi rectificări de aparatură clasică Verificări şi rectificări de aparatură electro – optică Verificări şi rectificări de aparatură fotogrammetrică analogică Unitatea de măsură : 20 08 Calificarea executanţilor Inginer sau subinginer sau tehnician lucrarea . documentelor sau mijloacelor materiale care au făcut obiectul serviciilor de consultanţă sau asistenţă tehnică.Verificări şi rectificări de aparatură fotogrammetrică analogică © N G C FT OR 4 .Consultanţă de specialitate şi asistenţă tehnică D. FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 NORMA DE TIMP (Ore .Operaţii de racordare/mozaicare produse cartografice digitale C. . .20 1.preluarea.om) Ore . produselor şi serviciilor furnizate.în cazul B ora . F C — 171 — Norma de timp cuprinde : . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P I. .Furnizare model numeric al terenului. . B. .efectuarea serviciului de consultanţă sau asistenţă tehnică. . F.punerea la dispoziţie a datelor.40 0.optică F.întocmirea documentelor de atestare a serviciului prestat. .în cazul D.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e .10 Consultanţă şi asistenţă tehnică A.00 40.Furnizare model numeric al terenului. echidistanţă 20 metri 0.în cazul C bucata . analiza cererii de consultanţă/asistenţă tehnică. E. .verificarea completării cererii de consultanţă/asistenţă tehnică şi tarifului aferent. echidistanţă 5 metri J. .00 Felul lucrării A. .20 0.om 6. .Verificări şi rectificări de aparatură electro .00 12. metodelor şi mijloacelor de prestare a serviciului solicitat.00 16. E.Furnizare model numeric al terenului. cu nominalizarea operaţiunilor. D. înregistrarea în registrul de intrare şi repartizarea cererii. Ca r t o gr af ie. .00 0. identificarea şi stabilirea tipului. echidistanţă 10 metri K.

– Închiriere Staţie Totală C. GPS poziţionare rapidă b.preluarea aparaturii la sfârşitul perioadei de închiriere. GPS Unitatea de măsură : aparatul (inclusiv anexele funcţionale)/zi FORMAŢIA DE MUNCĂ Numărul de executanţi 1 20 08 Inginer sau subinginer sau tehnician A. verificarea stării şi funcţionării. GPS cu două frecvenţe © Notă : 1. Nivelă Norma de timp cuprinde : . Teodolit b. După depăşirea primei ore.punerea la dispoziţie a aparaturii care au făcut obiectul serviciilor de închiriere.om) OMC 15 10 5 40 30 60 a. – Închiriere GPS Calificarea executanţilor C Felul lucrării a. N — 172 — G C FT OR 5 .preluarea. 12 şi 14 din Situaţia de plată.verificarea completării cererii de închiriere aparatură şi tarifului aferent. Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P Notă : 1.Tabelul 7. – Închiriere aparatură clasică B. . Ca r t o gr af ie. În acest caz. . elementelor de identificare. garanţii. modalităţi de returnare după expirarea perioadei de închiriere. Închiriere aparatură A.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . . – În cazul serviciilor de consultanţă de specialitate şi asistenţă tehnică de până la 60 de minute. analiza cererii de închiriere aparatură. Clasică B. înregistrarea în registrul de intrare şi repartizarea cererii. . punctele 1.întocmirea contractului de închiriere a aparaturii. – Norma de timp conţine pe lângă serviciul de livrare şi amortizarea utilizării aparaturii. norma de timp se calculează la fracţiuni de 15 minute. conform contractului de închiriere. condiţii de utilizare. NORMA DE TIMP (Ore . pentru stabilirea valorilor orientative de referinţă se va aplica punctul 12 din Instrucţiuni . Staţii totale C. identificarea şi stabilirea tipului de aparatură solicitată. Tahimetru c. norma de timp se aplică pentru o oră întreagă. cu nominalizarea produselor. penalităţi. înregistrarea şi depozitarea aparaturii în magazie.

COPIAT SAU TRADUS FĂRĂ AUTORIZAREA C. — 2007 — C N G C FT .T.F.C e n tr ul Na ţi on a l d e G e o de zi e . Fot o gr a m m e tr ie şi T ele d et ec ţie NO RM E D E T IM P © 20 08 TOATE DREPTURILE SUNT REZERVATE NICI UN EXTRAS DIN ACEST MATERIAL NU POATE FI REPRODUS.C. Ca r t o gr af ie.N.G.