You are on page 1of 7

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF KİMYA DERSİ LABORATUVAR ÇALIŞMALARI (9.

SINIF KİMYA DENEYLERİ)

DENEYLER İLGİNÇ DENEYLER BİLİMSEL DENEYLER LABORATUVAR ÇALIŞMALARI KİMYA LABORATUVAR ÇALIŞMALARI KİMYA DENEYLERİ LİSE KİMYA DENEYLERİ PROGRAMA GÖRE KİMYA DENEYLERİ HAFTALARA GÖRE KİMYA DENEYLERİ KİMYA DENEYLERİ VE YAPILIŞLARI KİMYA DENEY PROGRAMI LİSE KİMYA DENEYLERİ EYLÜL 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta *Kimya laboratuvarında dikkat edilecek hususlar ve laboratuvar kullanım kuralları ile ilgili gerekli gösterimler yapıldı. 4. Hafta Çalışma Konusu *Kimya laboratuvarı malzemeleri tanıtıldı. EKİM 1. Hafta Çalışma Konusu *Eski Çağlarda Keşfedilen Maddeler Doğadaki Bitkilerin Boyar Madde Olarak Kullanılışı (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 19.sayfa, Resim 1.6) 2. Hafta Çalışma Konusu *Kütlenin Korunumu Kanunu Etkinlik 1.1 Tepkimelerde Kütle Değişir mi? (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 26.sayfa). 3. Hafta Çalışma Konusu Kurban Bayramı Tatili 4. Hafta Çalışma Konusu

1

*Sabit Oranlar Kanunu Etkinlik 1.2 Magnezyumun Oksijenle Tepkimesi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 27.sayfa). KASIM 1. Hafta Çalışma Konusu *Katlı Oranlar Kanunu Etkinlik 1.3 Aynı Elementlerle Farklı Bileşikler (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 29.sayfa). 2. Hafta Çalışma Konusu *Kimyasal bağ ve elektriksel çekme-itme kuvvetleri ilişkisi (Suyun polarlığı deneyi): Elektrikle yüklenmiş bir maddenin, musluktan akan suyun yönünü değiştirmesi gözlendi. Hafifçe açılan musluktan akan suya, elektrikle yüklenmiş ebonit çubuk yaklaştırıldığında suyun kavis yapması gözlendi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 36.sayfa). 3. Hafta Çalışma Konusu MEB Ders Aletleri Yapım Merkezi “Molekül Modelleri Takımı” Kullanılması: Kimyasal Bağ Konusunun MEB Ders Aletleri Yapım Merkezi Molekül Modelleri Takımını Kullanmak Suretiyle Kavratılması (9.Sınıf Kimya 1.Ünite 31.Sayfa): MEB ders aletleri yapım merkezi molekül modelleri takımını kullanmak suretiyle farklı moleküllerin geometrileri, yapı formülleri ve kimyasal bağları ile ilgili imaj oluşturuldu. H20 (Su), C2H4 (Eten), C3H6 (Siklopropan), CH4 (Metan) moleküllerinin kimyasal bağları, molekül modelleri takımını kullanmak suretiyle oluşturuldu. 4. Hafta Çalışma Konusu *Bileşikler Kimya laboratuvarındaki iyonik bileşikler ve kovalent bileşikler tanıtıldı. *Bileşikler Etkinlik 2.5 Mıknatısın Çekim Kuvvetinin Uzaklıkla İlişkisini Görme (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 72.sayfa) ARALIK 1. Hafta Çalışma Konusu *Bileşikler Etkinlik 2.7

2

Aynı Uzaklıkta Farklı Çekim Gücüne Sahip Mıknatısların Demir Tozlarına Etkisi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 73.sayfa) 2. Hafta Çalışma Konusu *3.Ünite: Kimyasal Değişimler *Laboratuvarda amonyak buharı ve hidroklorik asit buharından amonyum klorür elde edildi. 3. Hafta Çalışma Konusu *Kimyasal Değişimler Etkinlik 3.1 Suyun Elektrolizi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 104.sayfa) 4. Hafta Çalışma Konusu *Kimyasal Değişimler Etkinlik 3.2 Sodyum Metalinin Suyla Tepkimeye Girmesi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 106.sayfa) OCAK 1. Hafta Çalışma Konusu *Kimyasal Değişimler Tepkime Türleri Deneyi Yanma Tepkimeleri Etkinlik 3.3 Yapay Volkan Amonyum Dikromatın Yanmasını Gözlemlemek (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 108.sayfa) 2. Hafta Çalışma Konusu *Tepkime türleri deneyi: LPG gazının yanma deneyi yapıldı. LPG içeriğindeki alkan (propan ve bütan), bunzen beki alevi suretinde yakıldı (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 102.sayfa, 104.sayfa ve 109.sayfa). 3. Hafta Çalışma Konusu *Kimyasal Değişimler Tepkime Türleri Deneyi Çökelti Oluşturma Tepkimeleri Etkinlik 3.4 Tuzun Sulu Çözeltisi Karıştırıldığında Oluşan Kimyasal Tepkimeyi Gözlemlemek (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 110.sayfa)

3

ŞUBAT 2. Hafta Çalışma Konusu *Çözünme ve çökelme tepkimeleri: Laboratuvarda kalsiyum hidroksit, kurşun klorür ve kurşun iyodür çökelekleri üç ayrı deneyle elde edildi (9.Sınıf Kimya Kitabı 111.sayfa). *Musluk suyunda klorür arandı (9.Sınıf Kimya Kitabı 114.sayfa). 3. Hafta Çalışma Konusu *Kimyasal Değişimler Tepkime Türleri Deneyi Nötrleşme Tepkimeleri Etkinlik 3.5 Sodyum hidroksit ve sülfürik asit çözeltileri hazırlandı; bu iki çözelti tepkimeye sokuldu (9.Sınıf Kimya Kitabı 111.sayfa). *Asit-baz tepkimeleri kapsamında pH kâğıdı tanıtıldı ve pH ölçümü yapıldı (9.Sınıf Kimya Kitabı 114.sayfa). 4. Hafta Çalışma Konusu *Kimyasal Değişimler Tepkime Türleri Deneyi İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri Etkinlik 3.6 Bakır Kaplama (9.Sınıf Kimya Kitabı 115.sayfa) *Laboratuvarda çinko metaliyle bakır(II)sülfat çözeltisinin tepkimesi deneyi yapıldı. *Laboratuvarda demir metaliyle bakır(II)sülfat çözeltisinin tepkimesi deneyi yapıldı. *Laboratuvarda sodyum ile suyun tepkimesi deneyi yapıldı. MART 1. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 4.1 Karışımları Sınıflandırma (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 140.sayfa) 2. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 4.2 Çözünme Sınırı Sodyum Klorürün Belli Hacimdeki Suda Çözünen Miktarının Karşılaştırılması (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 143.sayfa)

4

3. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 4.3 Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 147.sayfa) 4. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 4.4 Bir Çözeltide Çözünen Madde Miktarının Değişiminin Çözücünün Kaynama Noktasına Etkisi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 153.sayfa) 5. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 4.5 Karışımlardaki Bileşim Değişiminin Yoğunluğa Etkisi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 154.sayfa) NİSAN 1. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 4.6 Bulanık Suyun Süzülmesi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 160.sayfa) Ca(OH)2 formülündeki sönmüş kireç ile su karışımından oluşan süspansiyon süzgeç kâğıdı, huni, sacayağı, beherglas yardımıyla birbirinden ayrıldı (heterojen sıvı-katı karışımlarının birbirinden ayrılması). *Adi süzgeç kâğıdı, siyah bant süzgeç kâğıdı, beyaz bant süzgeç kâğıdı, mavi bant süzgeç kâğıdı tanıtıldı. 2. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 4.7 Katı İki Madde Karışımının Yoğunluk Farkı İle Ayrılması (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 163.sayfa) *Zeytinyağı-su karışımı ayırma hunisi ile birbirinden ayrıldı (heterojen sıvı-sıvı karışımlarının birbirinden ayrılması, 9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 164.sayfa Resim 4.31). 3. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 4.8 Katı İki Madde Karışımının Çözünürlük Farkı İle Ayrılması (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 167.sayfa) 4. Hafta Çalışma Konusu

5

*Etkinlik 4.9 Çözünürlükleri Farklı Olan İki Katı Maddeyi Bileşenlerine Ayırma (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 168.sayfa) 5. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 4.10 Kaynama Noktaları Farklı İKİ Sıvı Karışımlarının Ayrılması Damıtma ve ayrımsal damıtmada kullanılan düzenek kuruldu; düzenek için gerekli cam malzemeler (damıtma balonu, soğutucu vb.) tanıtıldı. Musluk suyundan damıtma yoluyla saf su; etil alkol-su karışımından da ayrımsal damıtma yoluyla mutlak etil alkol ve saf su elde edildi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 174.sayfa, 172.sayfa Resim 4.44, 173.sayfa Şekil 4.4, homojen sıvı-sıvı karışımlarının birbirinden ayrılması). MAYIS 1. Hafta Çalışma Konusu * Etkinlik 5.1 Sabun Yapımı Sabun elde edildi. Laboratuvarda 2 gün bekleme sonucu elde edilen sabun sınıf ortamında öğrencilere gösterildi, elleri temizleme ve köpürme yönüyle diğer sabunlara olan üstünlüğü el yıkamak suretiyle ispatlandı (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 191.sayfa). 2. Hafta Çalışma Konusu * Etkinlik 5.2 Harç Yapalım Harç Yapımını Kavrama (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 198.sayfa) 3. Hafta Çalışma Konusu * Etkinlik 5.3 Kilden Tabak Yapalım Kilden Eşya Yapımını Kavrama (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 204.sayfa) 4. Hafta Çalışma Konusu * Etkinlik 5.4 Hangisi Porselen Hangisi Seramik? Seramik ve Porselenin Özelliklerini Kavrama (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 205.sayfa) 5. Hafta Çalışma Konusu * Etkinlik 5.5 Boyaların Hepsi Aynı Özellikte midir? Boya Türlerini ve Özelliklerini Kavrama

6

(9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 208.sayfa) HAZİRAN 1. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 5.6 Çevremizdeki Metaller Çeşitli Metallerin Büyüteç Altında İncelenmesi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 210.sayfa) 2. Hafta Çalışma Konusu *Etkinlik 5.7 Nişastanın Parçalanması Nişastanın Çeşitli Ortamlarda Parçalanmasını İncelenmesi (9.Sınıf Kimya Ders Kitabı 219.sayfa)

7